Konsten a_ göra bra inköp K8

Comments

Transcription

Konsten a_ göra bra inköp K8
Konsten a) göra bra inköp K8 Är varan prisvärd? Olika inköp – flera leverantörer •  Handelsvaror. Köp in för a) sälja vidare. •  Förbrukningsvaror. Används i verksamheten, säljs ej vidare. •  Inventarier. Används under en längre Fd. Ska hålla i minst tre år och överskrida e) värde på minst e) halvt prisbasbelopp (44.500kr). –  Annars en förbrukningsvara. •  B2B •  Grossist: säljer Fll företag från olika Fllverkare och leverantörer. •  Detaljist: Säljer Fll konsumenter. •  Internet, 60% vid B2B. Inköpsprocessen Avtalslagen •  Gäller för privatpersoner och företag •  E) avtal när Beställning = Anbud. •  Oren accept och beställningen inte stämmer med anbud. •  Kan vara muntligt eller skriXligt. Dock ej vid husaffär. •  Avtal men någon under 18, ej giltliga. •  Ej heller under hot eller våld. Vilket anbud ska företaget välja? • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Betalningsvillkor? Kvalitén? Miljöaspekter? Närhet Fll leverantör? Priset? Tidigare köp? Tillverkningsförhållanden? Grymt bra säljare – människan är inte raFonell! •  OrganisaFon som verkar för rä)visare handel. •  Produkter som är märkta med Fairtrade-­‐symbolen är Fllverkade under goda arbetsförhållanden, skäliga löner och miljömedvetet. •  Följer FN:s deklaraFon om de mänskliga rädgheterna och FN:s barnkonvenFon. •  h)p://fairtrade.se/om-­‐fairtrade/
vad-­‐ar-­‐fairtrade/ Diskutera •  Varför är inköp så vikFga i klädbranschen? •  Varför har allt fler klädföretag börjat ta hänsyn Fll hur kläderna Fllverkas? 

Similar documents