Presentation

Comments

Transcription

Presentation
Taktiska anbud
Fastighetsdagarna 2015
HBV
Husbyggnadsvaror
Föreläsare:
Rickard Andersson; Upphandlingschef, HBV
&
Jonas Löfgren; Upphandlingskonsult, HBV
Agenda
Vad är taktisk anbudsgivning?
Förslag på förebyggande åtgärder
Åtgärder vid taktiska anbud
Frågestund
Vad är taktiska anbudsgivning?
Anbud stämmer ej överens med syftet för upphandlingen
Bästa anbud vinner ej
Högre kostnad för upphandlande bolag
Upphandlingen kan bli föremål för överprövning
Förebyggande åtgärder
Utvärderingen
Utvärderingen bör spegla det som kommer att köpas
under hela avtalsperioden.
Alla priser som begärs in bör utvärderas
Förebyggande åtgärder forts
Relativa utvärderingsmodeller!
Förebyggande åtgärder forts
Smart paketering!
Begränsa antalet kategorier inom samma upphandling
Klumpa ihop vissa tjänster prismässigt (tex
trä/betong/murare)
Förebyggande åtgärder forts
Fastställa ett pris!
Ge hela priset själva från början. Anbudsgivarna får sedan
konkurrera om kvalitet.
Eller ge vissa priser själva…
Förebyggande åtgärder forts
Lägre utväxling på låga priser!
T.ex. ”för timarvoden under 300 kr medräknas endast
20% av understigande pris i utvärdering”.
Ex 250 kr/tim utvärderas som 290 kr/tim.
Förebyggande åtgärder forts
Utvärderingskriterier i intervall!
Exempel:
”Nedjusteringsfaktor för leveranstid är 5-10%”
Åtgärd vid taktiska anbud
Uppföljning!
Arbeta aktivt med uppföljning så att upphandlande
myndighet erhåller det som avtalats.
Beskriv gärna hur sådan uppföljning kommer att
genomföras i förfrågningsunderlaget.
Åtgärd vid taktiska anbud forts
Timmar
Undvik löpande räkning
Kräv tydlig dokumentation om nedlagd tid
Fasta anbudspriser
Förnyad konkurrensutsättning
Åtgärd vid taktiska anbud forts
Leveransskyldighet!
Krav på tider (leveranstid, inställelsetid)
Resurser tillhanda inom angiven tid, tex 5 elektriker för
arbete heltid åt beställaren inom 5 arbetsdagar från avrop
Leveranser på rimliga mängder av upphandlat sortiment,
annars motsvarande eller bättre vara till samma pris.
Åtgärd vid taktiska anbud forts
Leveransskyldighet, forts!
Ej möjlighet att tacka nej för många gånger.
Vid flera nej –ändrad rangordning eller vite
Åtgärd vid taktiska anbud forts
Om man ändå drabbas
Förkasta onormalt låga anbud!
Avbryt upphandlingen!
Åtgärd vid taktiska anbud forts
Material/trepartsavtal
Upphandla materialkostnaden
Låt entreprenören köpa på HBV-avtal
Andra metoder
Dold varukorg
Auktion
Konsultmäklare
Frågestund
Tack från HBV
&
Rickard och Jonas
Kontakt:
[email protected]
[email protected]

Similar documents