Konsulter ÅF-TSP-WSP– Säkerhet och brandlarm

Transcription

Konsulter ÅF-TSP-WSP– Säkerhet och brandlarm
Konsulter – Säkerhet och brandlarm
Jörgen Kindblad
Mattias Hernegran
Peter Andersson
Kontaktperson i avropa.se är:
Kontaktperson i avropa.se är:
Kontaktperson i avropa.se är:
Lars Jangtorp
Mattias Hernegran
Peter Andersson
Telefon: 010-505 11 85
Telefon: 08-638 30 15
Telefon: 010-722 84 58
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Konsultens roll
Utredning och förstudie
• Tar fram behov och funktioner av säkerhetssystemen
• Inventering och genomgång av befintliga system
• Beskriver möjligheter och begränsningar med befintligt kontra ett nytt system
Konsultens roll
Projektering
• Programhandlingar
• Systemhandlingar
• Förfrågningsunderlag
•
Beskrivningar
•
Ritningar
• Gränsdragning fastighet/verksamhet
• Utrymmesbehov
• Kostnadsuppskattningar/kalkyler
Konsultens roll
Byggskedet
• Medverkar vid utvärdering av inkomna anbud
• Medverkar vid upphandling
• Utvärdering av olika alternativa förslag i anbud,
granskning av ritningar
• Komplettering av upprättade bygghandlingar
p g a val av leverantör
• Kontrollant/installationssamordnare
• Delta vid samordnad funktionsprovning
• Delta vid besiktningar
Konsultens roll
Förvaltningshandlingar
Handlingar för Drift- och underhåll
• Instruera nyttjare om funktion och underhåll
• Sammanställning av handlingar
• Upprättande av DU instruktioner
Relationshandlingar
• Beskrivningar
• Nätschemor
• Planritningar

Similar documents