ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך

Transcription

ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
‫רשות ניירות ערך‬
‫‪ISRAEL SECURITIES AUTHORITY‬‬
‫תאריך ‪:‬‬
‫עבור ‪:‬‬
‫יו אס ג'י קפיטל ישראל בע"מ‬
‫חורש חן‬
‫‪3 2188‬‬
‫תל אביב ‪6158101‬‬
‫ישראל ישראל‬
‫‪29/04/2015‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור על רישום ‪ /‬הארכת תוקף מורשה חתימה אלקטרונית למגנא‬
‫לצורך רכישת אמצעי חתימה‪ ,‬תעודה אלקטרונית ואמצעי אחסון ) ‪ (token‬עליך לפנות לגורם מאשר לתיאום ההנפקה‪.‬‬
‫ההנפקה תוכל להתבצע רק לאחר הצגת‪ :‬אישור זה; ת‪.‬ז תקפה; וכן‪ ,‬תעודה מזהה נוספת )דרכון בתוקף או רשיון נהיגה בתוקף עם תמונה(‪.‬‬
‫הגורם המאשר לא יוכל להנפיק לך תעודה ללא מסמכי זיהוי אלה‪.‬‬
‫תוקף אישור זה הוא ‪ 14‬יום החל מהיום )דהיינו עד ‪(13/05/2015‬‬
‫פרטי גורם מאשר שקיבל אישור מרשות ניירות ערך לשמש כמאשר חתימה בהתאם לתקנות ניירות ערך )מאשר חתימה()תיקון(‪,‬‬
‫התשע"ג‪ ,2012 -‬נמצאים בתחתית העמוד‪.‬‬
‫לתשומת לב‪ :‬בהתאם לתיקון תקנה ‪)8‬ה( לתקנות העיקריות‪ ,‬אשר פורסם בקובץ התקנות ‪ 7120‬מ‪ ,16/05/2012 -‬בעת רכישת תעודה‬
‫אלקטרונית חדשה או הארכתה‪ ,‬ניתן לבחור את תוקפה כך שלא יפחת משנתיים ולא יעלה על ארבע שנים ממועד ההנפקה‪.‬‬
‫שם גורם מדווח ‪ :‬יו אס ג'י קפיטל ישראל בע"מ‬
‫סוג גורם מדווח ‪ :‬זירות מסחר‬
‫‪514669779‬‬
‫מספר ברשם ‪:‬‬
‫להלן פרטי מורשה חתימה אלקטרונית‬
‫מספר מזהה לחותם ‪000000010675 :‬‬
‫שם משפחה ‪ :‬חורש‬
‫מספר תעודת זהות‬
‫סוג זיהוי ‪:‬‬
‫ישראל‬
‫אזרחות‪:‬‬
‫תפקיד בגורם המדווח ‪ :‬מנכ"ל ודירקטור‬
‫שם החברה המעסיקה ‪:‬‬
‫‪2188‬‬
‫רחוב ‪:‬‬
‫תל אביב‬
‫ישוב ‪:‬‬
‫ישראל‬
‫‪: Country‬‬
‫‪0506387316‬‬
‫טלפון ‪: 1‬‬
‫‪0732721001‬‬
‫פקס ‪:‬‬
‫שם פרטי ‪ :‬חן‬
‫מספר זיהוי ‪066349358 :‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫מיקוד ‪:‬‬
‫‪: State‬‬
‫טלפון ‪: 2‬‬
‫דוא"ל ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6158101‬‬
‫ישראל‬
‫‪0522226425‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תוקף מורשה חתימה אלקטרונית מיום ‪ 29/04/2015 :‬עד יום ‪13/05/2019 :‬‬
‫פרטי גורם מאשר למגנא‬
‫קומסיין בע"מ‬
‫דבורה הנביאה ‪ ,126‬מתחם קריית עתידים‪ ,‬בניין ‪ ,4‬קומה ‪ ,11‬תל אביב ‪69440‬‬
‫טלפון למידע ותיאום הנפקת תעודה אלקטרונית‪03-6443620 :‬‬
‫אתר למידע ותיאום הנפקת תעודה אלקטרונית‪:‬‬
‫‪www.comsign.co.il/magna‬‬
‫פקס‪03-6491092 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪22 Kanfe Nesharim St., Jerusalem 95464 Israel Tel: 02-6556555‬‬
‫רחוב כנפי נשרים ‪ ,22‬ירושלים ‪ 95464‬טל‪02-6556444 02-6556565 :‬‬
‫פקס ‪Fax: 02-6513646 02-6513160 02-6513169 :‬‬
‫‪www.isa.gov.il‬‬