Enkätsvar Miljöpartiet - Svenska Läkare mot Kärnvapen

Comments

Transcription

Enkätsvar Miljöpartiet - Svenska Läkare mot Kärnvapen
 Miljöpartiets svar på Svenska Läkare mot
Kärnvapens enkät om kärnvapenpolitik
Besvarad av Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson (MP), den 2014-03-20
1. Världens ledare har enats om konventioner (internationellt bindande avtal om
förbud) mot biologiska (BTWC, 1972) och kemiska vapen (CWC, 1993) och
under de senaste åren även mot landminor (Ottawafördraget, 1997) och
klustervapen (CCM, 2008). Nu har frågan om ett förbud mot kärnvapen
aktualiserats. Vill ert parti verka för ett sådant förbud?
Ja, Miljöpartiet tror på och står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär
avrustning. Viktiga delmål i det arbetet är nedrustningen av världens
kärnvapenarsenaler. Ett förbud vore en lämplig svensk ståndpunkt.
2. Europa är världens kärnvapentätaste kontinent. Bör Sverige i EU arbeta för en
minskning av kärnvapnen i Europa? Vilka är i så fall de viktigaste stegen i ett sådant
arbete?
Ja. Sverige bör arbeta för att USA avlägsnar sina taktiska kärnvapen från Europa. Det
ger en falsk säkerhet. Det finns tillräckligt med kärnvapen i världen och som
Blixkommissionen skriver i sin rapport från 2006 så står Nato-kärnvapnen i Europa i
vägen för förhandlingar om ytterligare minskning av ryska arsenaler, då de känner sig
hotade av amerikanska kärnvapen så nära inpå sitt territorium. På grund av den aktuella
situationen i Ukraina lär det i närtid dock bli svårt att åstadkomma en reducering av de
taktiska kärnvapnen i Europa.
3. Nato är en militärallians som har kärnvapen som en hörnsten i sin strategi. Kan
Sverige trots detta bli medlem i Nato?
Det starkaste argumentet emot ett svenskt Natomedlemskap är kärnvapnen. Bland
Natos medlemmar finns det ett antal kärnvapenstater och en gemensam
kärnvapendoktrin. Som Nato själv uttrycker det: ”Den största säkerhetsgarantin för de
allierade består av alliansens strategiska kärnvapenstyrkor”. För Miljöpartiets
vidkommande omöjliggör detta ett svenskt Nato-medlemskap.
Juridiskt säte: Stockholm, organisationsnummer: 812000-2202
SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN
Norrtullsgatan 45
SE-113 45 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0)8 400 20 483
[email protected]
www.slmk.org
2(3) 4. Hur anser ert parti att Sverige bäst arbetar för en kärnvapenfri värld?
Att Sverige är engagerat i frågorna i lämpliga internationella organ, t ex FN och EU.
Miljöpartiet är kritiska till att nedrustningsarbetet har bromsat in under Carl Bildts tid
som utrikesminister. Vid flera tillfällen har Sverige avstått från att underteckna viktiga
dokument och överenskommelser och det beklagar vi.
5. Anser ert parti att Sverige gör tillräckligt/ har en framträdande roll inom området
för nedrustning och ickespridning av kärnvapen?
Nej (se fråga 4)
2 

Similar documents