Övningsprov för Förarintyg

Comments

Transcription

Övningsprov för Förarintyg
1
Övningsprov för Förarintyg
Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del
för ett godkänt resultat
Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616 / 6163. Man får inte använda miniräknare.
Del 1 -Internationella sjövägsreglerna, sjötrafikförordningen och sjölagen
1-5 5p
Ange med pilar de väjningsskyldiga båtarnas manövrer!
10 m lång motorbåt
1
2
4
5
10 m lång segelbåt
vindriktning
125 m långt fartyg
i skärgårdfarsled
3
6 2p
När är ett fartyg ”på väg” enligt de Internationella sjövägsreglerna? Ditt svar måste innehålla
minst två av de tre situationerna som anges i regeln.
………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………
7 1p
Du ser en annan båt som närmar sig. Hur gör Du rent praktiskt i Din båt för att bedöma om det
är risk för kollision? Om Du tycker det är svårt att skriva ett svar kan Du i stället rita en bild på
sista sidan.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2
8 1p
Vilken av nedanstående bilder och texter visar på rätt sätt babords sidolanterna? Ringa in
rätt svar!
Vit 112,5°
9 1p
Grön 112,5°
Röd 112,5°
Vilken av nedanstående bilder visar ett toppljus? Ringa in rätt svar!
Vit 225°
10 1p
Röd 112,5°
Vit 360°
Vit 135°
Gul 360°
Vilken slags farkost har följande lanternföring i mörker: toppljus, sidoljus och akterljus?
………………………………………………………………………………………………….
11 1p
Hur kommer båtarna i bilden
till höger att manövrera efter att
ha avgett följande korta ljudsignaler?
12 1p
Vilken promillegräns gäller numera för sjöfylleri?
…………………………………………………………………………………………………
Del 2 - Publikationer, sjökort/beteckningar, utmärkningssystemet/sjömärken
1 1p
Vilken information finns i Sjöfartsverkets publikation ”Kort 1”?
……………………………………………………………………………………….................
2 1p
Sjökort 616 och 6163 täcker båda Dalaröområdet. Varför ska Du använda sjökort 6163
när Du passerar Dalarö?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3
3 1p
Vad är risken med att zooma för lite i ett vektoriserat elektroniskt sjökort (t.ex. i ett sjökort
till en plotter)?
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
4
5p
Du ska gå från ”A” till ”B”. Rita in farledslinjen så att varje sjömärke kommer på rätt sida
med hänsyn till huvudriktningen. Vid ett märke ska två alternativa farleder ritas ut!
A
A
5 1p
Vad betyder följande
sjökortssymbol:
B
…………………………………………………………
N
6 1p
Sjömärkena i bilden till höger
märker tillsammans ut ett
grund. Rita ut grundet!
7 2p
Ange betydelsen av följande sjövägmärken
8 2p
Vilken typ av sjöbotten finns
om Du i sjökortet hittar följande
beteckningar
….. …………………..
..……………………...
……………………….
……………………….
Cy
……………………….
G
……………………...
4
9
2p
Ange betydelsen av
följande sjökortssymboler
……………………………
Symbolen är röd på sjökortet!
……………………………
Del 3 - Svensk sjöräddning och säkerhet
1 1p
Du behöver larma Sjöräddningscentralen med Din mobiltelefon. Vilket nummer ringer Du?
………………………………………………………………………………………………..
2
1p
Du upptäcker att det inte finns täckning för mobilen. I båten finns en VHF-radio. På vilken
VHF-kanal sänder Du Ditt nödanrop?
…………………………………………………………………………………………………
3 1p
Din båt har höga fribord (sidor). Vad måste Du ha för att kunna få upp en person som ramlat
överbord?
………………………………………………………………………………………………….
4 3p
Ange fem utrustningsdetaljer i båtens säkerhetsutsutrustning (förutom flytvästar och brandsläckare)!
……………………………………………………………………………………………….....
5 2p
Ange två internationella nödsignaler, en för användning i dagsljus och en för användning i mörker,
lämpliga i en fritidsbåt!
Dagsljus:………………………………………………………………………………………..
Mörker:…………………………………………………………………………………………
7 2p
Du har köpt en båt uppe i Luleå och ska köra ner den till Norrköping. Du planerar resan noga
hemma vid köksbordet, och undersöker bl.a. var Du kan…
………..……………………………..och……………………......................................under resan.
Del 4 - Sjukvård, sjömanskap, miljö, väder
1 1p
Du bränner handen när Du lagar mat ombord. Hur behandlar Du brännskadan?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………................
5
2 1p
Varför är det så viktigt att uppvärmningen av en kraftigt nedkyld person sker långsamt?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3 1p
Ange en bra tumregel för att få rätt längd på ankarlinan (ej kätting)!
………………………………………………………………………………………………………..
4 2p
Markera vilken förtöjningslina som kallas förspring. Hur kan Du använda, roder, propeller och förspring för att få ut aktern på den grå båten, för att sedan kunna backa ut från bryggan?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
5 1p
Vilket väderfenomen uppstår ofta på våren när varm fuktig luft förs ut över en kall vattenyta?
…………………………………………………………………………………………………………
6 2p
Vindriktningen runt ett lågtryck på norra halvklotet är ………………………………………(fyll i)
Ange ett tillfälle när Du kan ha nytta av denna kunskap!
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
7 1p
Sjösäkerhetsrådet ger varje år ut det s.k. ”Väderkortet” Vad kan Du läsa i detta?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
8 1p
Du ska passera ett smalt sund. Det finns ingen farbegränsning enligt sjökortet. Hur fort får Du köra?
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
9 1p
Vad är en ”Sopmaja” och hur kan Du hitta närmaste sådan?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
6
7
Del 5 - Tekniska hjälpmedel, sjökortsarbete, metoder för navigering
8