10:1 a) En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor

Comments

Transcription

10:1 a) En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor
10:1 a)
En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att
hjälpa till med att få hem båten.
Väl ombord finns det en hel del att kontrollera före losskastning.
1. Säkerhetsutrustningen - vad bör finnas ombord för denna färd?
2. Reservdelar till motorn - vad bör alltid finnas ombord?
10:1 a) Svar
Säkerhetsutrustning: Flytvästar till alla ombord, dito säkerhetsselar, sjökort (helst också en navigator), nödsignalmaterial,
frälsarkrans, Hansalina, brandsläckare, förbandsartiklar, VHF-radio, vanlig rundradio, så att du kan lyssna på vädret.
Reservdelar motor: Extra bränslefilter, kilrem (generatorrem) och en impeller (se bild på impeller i svaret på fråga 10:13c.
10:1 b)
Sjökorten - hur kan du kontrollera att dessa är tillräckligt aktuella? Din vän har med sig en bunt hemifrån.
10:1 b) Svar
Genom stämpeln i kortets nedre vänstra hörn.
10:1 c)
Väl ombord finns det en hel del att kontrollera före losskastning.
Förtöjnings- och ankarlina. Hur mycket bör minst finnas ombord?
10:1 c) Svar
Ankarlina minst 30 m, helst 50 m, 4 st 6 m linor, 2 st 20 m linor, en 50m lina.
Linor (eller rep) kan man inte ha för mycket av!
10:1 d)
Din vän har endast monterat en sammansatt lanterna i masttoppen. Är detta tillräckligt? Om inte, vad skall dessutom föras?
10:1 d) Svar
Nej, sido-, topp- och akterlanternorna är nödvändiga vid motorgång.
10:2
En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att
hjälpa till med att få hem båten.
Det har nu hunnit bli rätt sent efter att allt fixats till, men före losskastning, vad bör du tänka på?
10:2 Svar
Sjöstuva och sjösurra. Ring också dina anhöriga och tala om dina planer.
10:3 a)
Sjökort 616, ostkusten.
Du ligger nu i gästhamnen i Nynäshamn nedanför kyrkan. Du går ut i farleden nord Finnhällorna och följer sedan denna upp till
gästhamnen i Dalarö (Askfatshamnen). Om det skulle bli vindstilla och du måste gå för motor hela vägen, hur storskulle
bränsleförbrukningen bli på denna distans. Räkna med 0,5 liter per sjömil på fullt varvtal.
10:3 a) Svar
Ca 10,5 liter, (distansen är 21 M). Om bränslet tar slut för dieselmotorn måste den luftas innan start. Ta till god marginal med bränsle.
Se i instruktionsboken om hur luftning går till.
10:4
På väg ut ur hamnen möter du en bogserbåt, som avger två korta signalljud • •. Vad menar han med detta?
10:4 Svar
Bogserbåten skall gira babord.
10:5
Sjökort 616.
För att kontrollera kompassen styr du ut i en enslinje över aktern: Brunsviksholmens fyr ens den sydliga skorstenen (med rött ljus). Din
kompass visar 120° (m=+2°).Hur stor är deviationen på denna kurs?
Rivö fyr mitt i bilden.
10:5 Svar
Kort 616
d= + 6° (K=128°. d=Km - Kk = 126° - 120° = + 6°)
10:6
Du vill kontrollera farten för motor och klockar distansen i farleden mellan två uddar. Distansen är
3,5 M och tiden 42 minuter. Vilken fart gör du?
10:6 Svar
5 knop.
10:7
Din vän studerar sjökortet. Han avslöjar sin okunnighet genom att fråga på dessa symboler och förkortningar.
Förklara för honom vad de betyder.
10:7 Svar
a) Lera
b) Gästhamn
c) Bränning
d) Kabel
e) Förbjudet att fiska, dyka och ankra
10:8 a)
Du sätter nu segel och seglar på nordlig kurs. Vinden är västlig. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs med dig.
Vem väjer, du eller mötande båt?
Mötande segelbåt för storseglet som i figuren.
Du sitter i båten här och styr nordlig kurs.
10:8 a) Svar
Du väjer, du har vinden in om babord. Mötande båt har vinden in på styrbord sida.
10:8 b)
Du seglar vidare på nordlig kurs. Vinden är nordväst. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs med dig. Vem väjer,
du eller mötande båt?
Mötande segelbåt har storseglet som i figuren.
10:8 b) Svar
Mötande. Hon har också vinden in om babord, men ligger i lovart.
10:8 c)
Du kryssar på nordostlig kurs (45°). Vinden är nordlig. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs med dig. Det går
inte att avgöra på vilken sida som den andra har bommen eftersom den båtens spinnaker skymmer storseglet. Vem väjer, du eller
mötande båt?
10:8 c) Svar
Du väjer. Kan man inte avgöra på vilken sida vinden kommer in på mötande båt ska man väja för den båten. Se regel 12: 3 i boken eller
i de Internationella sjövägsreglerna.
10:9
Efter ytterligare en stund ser du invid ett grund en stillaliggande båt med en vit-blå signalflagga hissad.
Vad är detta? Vilken blir din åtgärd?
10:9 Svar
Båten ligger till ankars (svart klot i fören) och dykning pågår. Sakta in farten, håll väl undan och skärpt utkik så att du inte kör på någon
som simmar/dyker i vattnet.
10:10
Det är tidigt på våren, då det ofta kan förekomma dimma. Och mycket riktigt, här möter du dimma. Vilken blir din åtgärd?
10:10 Svar
I första hand uppsök lämplig ankarvik och avvakta tills dimman lättat, undvik trafikerad led. Måste du fortsätta fastställ din position, gå
med jämn fart, var beredd att stoppa på halva siktavståndet, noggrann utkik horisonten runt och avge ljudsignaler. Finns det radar
ombord ska den användas och det förutsätts att du vet hur den används på bästa sätt.
10:11
Något om styrbord hör du en lång signal, omedelbart följt av två korta ( — • • ) som upprepas varannan minut. Vad döljer sig i dimman?
10:11 Svar
Ett fartyg med begränsad manöverförmåga, till exempel ett fartyg som bogserar eller en segelbåt.
10:12
Samtidigt ökar vinden, varför du får räkna med en viss avdrift - uppskattningsvis 5°. Du ville ju komma fram utmed farleden på kurs
nord. Vilken kurs bör du då styra på kompassen?
10:12 Svar
Håll upp mot vinden. På kompassen bör du då styra 355°.
0:13 a)
Vinden avtar och du ska starta motorn. Det är heldött. Inte en lampa lyser när du vrider på startnyckeln och inte ett ljud hörs från
startmotorn. Var börjar du felsökningen, vilket är det troligaste felet?
10:13 a) Svar
Kontrollera att huvudströmbrytaren för batterierna är påslagen. Det har hänt mer än en gång att folk begärt hjälp och när Sjöräddning
eller Sjöassistans kommer så har det handlat om att vrida på huvudströmbrytaren.
10:13 b)
Det börjar skymma. Nu startar motorn, du firar och beslår seglen och tänder lanternorna. Vilka lanternor tänder du?
10:13 b) Svar
Du går nu för motor, alltså; sido-, topp- och akterljus.
10:13 c)
Motorn går plötsligt varm och en varningssignal tjuter. Vad gör du och vad är det troligtvis för fel?
10:13 c) Svar
Stäng genast av motorn. Överhettad motor kan snabbt bli allvarligt skadad. Sätt segel för att kunna manövrera båten. Trolig orsak är
trasig impeller eller igensatt sjövattenintag för motorns kylning. Impeller* bytar man relativt enkelt. Reserv bör alltid finnas med.
*) Impeller är ett skovelhjul av gummi som pumpar runt kylvatten i
motorn. Impellern på bilden har normalt 12 skovlar, men 4 av dessa har lossnat. Det försämrar motorns kylning. Impeller bör bytas varje
år.
Kontrollera sjövattensilen för motorns vattenintag. Rengör vid behov. Kanske la sig en plastpåse vid intaget på utsidan? Då har den
troligtvis redan nu lossnat, annars gäller det att få bort den.
Silen lyfter man enkelt upp här och rengör vid behov.
Om inget av ovanstående fungerar är det troligtvis fortsatt segling som gäller. Är du medlem i Sjöräddningssällskapet eller Sjöassistans,
ring dem och begär hjälp. Blir det kris kan du anropa Sweden Rescue på VHF kanal 16 eller ringa 112 och begära sjöräddning.
Om det går att ankra kan det vara ett alternativ och invänta hjälp. När du når hamn kommer du troligtvis att beöva hjälp av någon
servicemarina.
10:13 d) Svar
Sätter segel för att kunna manövrera båten. Därefter börjar felsökningen. Med all sannolikhet är något bränslefilter igensatt. Kontrollera
bränslefilter, byt vid behov. Extrafilter bör alltid finnas med. Töm vattenavskiljare på eventuellt vatten. Är det en dieselmotor behöver
den troligtvis luftas innan start.
Startar motorn inte efter dessa relativt enkla åtgärder är felet allvarligare och troligtvis blir det fortsatt segling som gäller. Är du medlem
i Sjöräddningssällskapet eller Sjöassistans, ring dem och begär hjälp. Blir det kris kan du anropa Sweden Rescue på VHF kanal 16 eller
ringa 112 och begära sjöräddning.
Om det går att ankra kan det vara ett alternativ och invänta hjälp. När du når hamn kommer du troligtvis att beöva hjälp av någon
servicemarina.
10:14 a)
För om dig i leden ser du denna lanternkombination.
Vad är detta?
10:14 a) Svar
Det är antingen ett maskindrivet fartyg som är längre än 50 meter eller en bogserbåt med släp under 200 meter. Rätt framifrån kan man
inte se någon skillnad. Ser man däremot detta fartyg lite från sidan så är det skillnad. Bogserbåten har de vita toppljusen på samma
mast medan det maskindrivna fartyget > 50 meter har toppljusen på olika master.
10:14 b)
Du ser ett
blått roterande
snabblixtljus. Vad betyder det?
10:14 b) Svar
Polis, marinen, tull, brandkår eller Sjöräddningsbåt under utryckning. De får bryta mot hastighetsbegränsning, men inte mot
väjningsregler med mera.
10:15 a)
Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:
Q
10:15 a) Svar
Snabblixt.
10:15 b)
Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:
Fl (2) 6 sek.
10:15 b) Svar
Två flashar var 6 sekund.
10:15 c)
Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:
Iso 4 sek.
10:15 c) Svar
Ljus i 2 sekunder, mörk i 2 sekunder.
0:16 a)
Väl i hamn förtöjer du vid en brygga där det för förändan finns en pollare.
Vilken knop är lämpliga att använda?
10:16 a) Svar
Dubbelt halvslag om egen part
eller pålstek.
10:16 b)
Väl i hamn förtöjer du vid en brygga där det för akterändan finns en ring.
Vilken knop är lämpliga att använda?
10:16 b) Svar
Dubbelt halvslag kring egen part eller pålstek
10:17
Här står nu familjen Bölja med pappa Kalle, mamma Lisa och barnen Sluggo och Malin. De skall nu ut med den nyinköpta båten på sin
första semester.
1) Vilken knop använder man här?
10:17 Svar
Dubbelt halvslag om egen part eller en pålstek. Möjligen ett dubbelt halvslag. Dubbelt halvslag är att betrakta som en tillfällig knop.
10:18
2) Detta är båtens topplanterna. När skall den vara tänd?
10:18 Svar
Vid nedsatt sikt och under mörker vid motorgång. Ligger man för ankars i mörker ska en runtlysande lanterna vara tänd.
10:19
3) Detta är babords sidolanterna. Vilken färg har den?
10:19 Svar
Röd
10:20
4) Detta är båtens magnetkompass. Vilka fel har man att ta hänsyn till när man skall styra en kompasskurs?
10:20 Svar
Missvisning och deviation. Om kompassen är snett monterad i förhållande till båtens långskeppslinje kommer kompassen alltid att ha ett
"inbyggt fel." En kompass måste monteras parallellt med båtens långskeppslinje.
10:21
5) Flaggan sitter här på ett flaggspel. När skall den halas i hamn?
10:21 Svar
Tidigare gällde att flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl. 21 00. Den hissas kl. 08.00. Enligt EU-bestämmelser ska den alltid
vara uppe när fartyget är bemannat. Åker du till Finland är rekommendationen att följa de äldre traditionerna. Det händer att det skjuts
knallskott kl. 21.00. Har du tur spelar någon tapto. Vi är flera som mer än en gång vaknat till reveljen kl. 08.00. Svenska Kryssarklubben
har ett eget flaggreglemente. Gör som du vill med flaggan, bara den är hissad under gång och är hel.
10:22
6) Vilken knop använder man i bojöglan?
10:22 Svar
Bekvämast brukar någon form av bojkrok vara. En fast karbinhake är heller inte så dumt. Att göra en pålstek eller ett dubbelt halvslag
om egen part kan vara lite trixit eftersom det ska gå fort. Ett annat alternativ är att trä linan dubbel, men då finns det en nötningsrisk vid
bojöglan. Prova dig fram vad som passar bäst för din båt.
10:23
Många examinatorer vill att man ska göra någon av de tidigare nämnda knoparna vid skrivningstillfället. Öva dem, se sid 110 i
Fritidsskepparen.
10:23 Svar
// praktisk uppgift //
10:24 a)
Vilken säkerhetsutrustning rekommenderar du att familjen skall ha ombord för personligt bruk?
10:24 a) Svar
Flytväst till alla ombord är en självklarhet. Säkerhetssele är bra att ha vid segling.
10:24 b)
Vilken säkerhetsutrustning rekommenderar du att familjen skall ha ombord för båten?
10:24 b) Svar
Brandsläckare, brandfilt, livboj, pyrotekniska nödsignalert, VHF, mobiltelefon, förbandslåda, rundradio (för väder och sjörapporter),
länspump med mera. Läs gärna kapitel 7, säker båt, igen.
10:25
Innan familjen kastar loss vill man höra vädret. Hur/var får man bästa prognosen?
10:25 Svar
P4-lokala vädret, VHF (Stockholm radio sänder väderprognoser som är gratis att ta del av), internetsidor (tex SMHI.se, yr.no) appar via
mobiltelefon med flera sätt.
10:26 a)
Kalle har fått låna några sjökort av en granne. Hur kan Kalle kontrollera att sjökorten är aktuella?
10:26 a) Svar
Tryckt datummarkering i sjökortets nedre vänstra hörn.
10:26 b)
Kalle har fått låna några sjökort av en granne. Hur kan han sedan bäst hålla sina kort aktuella?
10:26 b) Svar
Se http://www.sjofartsverket.se/ och Ufs, Underrättelser för sjöfarande. Där uppdateras dagligen sjökkortsinformation.
Övningsfrågor för sjökort 616, ostkusten. Frågor för sjökort 931, västkusten, se 10:37 ff.
10:26 c)
Räcker det med sjökort 616 för segling mellan Dalarö och Nynäshamn?
10:26 c) Svar
Nej - sjökort 6163 och 6162 ska också finnas med. Dessa finns med i Båtsportkortet Stockholm södra.
10:27
Kalle har sin mobiltelefon med sig. Tycker du att det räcker med denna om familjen skulle råka ut för en nödsituation? Motivera ditt svar!
10:27 Svar
Nej, mobiltelefonen kan sakna eller ha dålig täckning. Med en VHF ombord kan man alltid få kontakt direkt med sjöräddningen och
många fartyg i området.
10:28
Båten ligger nu förtöjd i Karlslunds Marina ( N59° 07, 10´ E 018° 18,20´). Första dagen vill familjen gå till Utö för natten: Gör ett säkert
vägval åt dem och rita gärna in vägen i ditt sjökort.
Hur långt är det?
Bilden visar den smala inseglingen till Utö hamn. Notera enstavlorna i bakgrunden.
10:28 Svar
Cirka 10 sjömil.
10:29
Nu är det dags. - Familjen kastar loss kl 11 00. När kan man vara framme i Utö gästhamn?
10:29 Svar
Distansen är cirka 10 sjömil och man kommer att var framme cirka kl. 13.00.
10:30 a)
Vilken färg har prickarna om babord, när du lämnar marinan?
10:30 a) Svar
Gröna
10:30 b)
Vad betyder Q (occas), som återfinns i kortet på ön Koön?
10:30 b) Svar
Q betyder att den har oavbrutet blixtljus med 60-70 blixtar per minut. Occas betyder att fyren endast är tänd ibland.
10:30 c)
I sundet mellan Gålö och ön Toklo passerar du en röd linje (TTTTT). Vad innebär denna?
10:30 c) Svar
Dykning, Fiske, Ankring förbjuden
0:31
Kalle vill nu kolla farten. Från tvärs fyren på Koön fram till tvärs Toklos SV udde tog det 11 minuter. Vilken fart gör man nu?
10:31 Svar
Svar: 8 knop. Sträckan är cirka 1,45 sjömil. Tiden 11 minuter delas med 60. 11/60 = 0,18. Distansen delas med tiden för att räkna ut
farten. 1,45/0,18 = cirka 8 knop (7,9 till 8 knop). Se kapitel 2.
Formel:
10:32 a)
Kalle vill nu kolla sin kompass. Från förarintygskursen han genomgått kom han ihåg att detta kunde göras i en enslinje. När han
passerat Gålö och Vettskär tar han in Oxpelles grunds Kl ens det lilla skäret Oxpelles Grund och avläser då kompasskursen 190°. Hur
mycket fel visar kompassen?
10:32 a) Svar
K för enslinjen är 199°. Kompassen visar 9° fel.
10:32 b)
Kompassen visar 9° i a). Vad beror det på? Hur många grader är respektive fel?
10:32 b) Svar
K för enslinjen är 199°. Missvisningen är 4° och deviationen är 5°.
10:33
Ungarna är nu hungriga och man beslutar sig för att gå in i Varsnärsfjärden för lunch. Det är första gången man skall lägga till i en
naturhamn. Hur skall Kalle med familj bete sig? Beskriv hur Kalle lägger upp manövern och vilka direktiv han ger till övriga
familjemedlemmar.
10:33 Svar
Förbered, tala om vem som gör vad, kolla sjökortet, välj ut lämplig plats där det ser bra ut, gå fram och kolla, backa ut igen, lägg i
ankaret, gå fram igen och kliv i land.
10:34
Under lunchen kokar Lisa vatten. En större motorbåt passerar och drar upp en massa svall. Kastrullen välter och Lisa får hett vatten över
benet! Vad gör man nu?
10:34 Svar
Kyl i kallt vatten minst 20 min. Vid större brännskada kontakta läkare.
10:35 a)
Utanför inloppet till Utö ser man ett flertal prickar. Hur är dessa målade och i vilka färger?
10:35 a) Svar
Stången till pricken är svart-gul-svart
10:35 b)
Utanför inloppet till Utö ser man ett flertal prickar. Hur är dessa målade och i vilka färger?
10:35 b) Svar
Stången till pricken är svart upptill och gul nedtill
10:36
I inloppet möter man en Waxholmsbåt på utgående. Den tutar 5 korta signaler. Vad betyder det?
10:36 Svar
Osäkerhets- och eller uppmärksamhetssignal- vad är din avsikt? In- och utfarten är mycket smal så håll undan och låt Waxholmsbåten
passera ut först.
Frågor:
10:1 a)
En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att
hjälpa till med att få hem båten.
Väl ombord finns det en hel del att kontrollera före losskastning.
1. Säkerhetsutrustningen - vad bör finnas ombord för denna färd?
2. Reservdelar till motorn - vad bör alltid finnas ombord?
10:1 b)
Sjökorten - hur kan du kontrollera att dessa är tillräckligt aktuella? Din vän har med sig en bunt hemifrån.
10:1 c)
Väl ombord finns det en hel del att kontrollera före losskastning.
Förtöjnings- och ankarlina. Hur mycket bör minst finnas ombord?
10:1 d)
Din vän har endast monterat en sammansatt lanterna i masttoppen. Är detta tillräckligt? Om inte, vad skall dessutom föras?
10:2
En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att
hjälpa till med att få hem båten.
Det har nu hunnit bli rätt sent efter att allt fixats till, men före losskastning, vad bör du tänka på?
10:3 a)
Sjökort 616, ostkusten.
Du ligger nu i gästhamnen i Nynäshamn nedanför kyrkan. Du går ut i farleden nord Finnhällorna och följer sedan denna upp till
gästhamnen i Dalarö (Askfatshamnen). Om det skulle bli vindstilla och du måste gå för motor hela vägen, hur storskulle
bränsleförbrukningen bli på denna distans. Räkna med 0,5 liter per sjömil på fullt varvtal.
10:4
På väg ut ur hamnen möter du en bogserbåt, som avger två korta signalljud • •. Vad menar han med detta?
10:5
Sjökort 616.
För att kontrollera kompassen styr du ut i en enslinje över aktern: Brunsviksholmens fyr ens den sydliga skorstenen (med rött ljus). Din
kompass visar 120° (m=+2°).Hur stor är deviationen på denna kurs?
Rivö fyr mitt i bilden.
10:6
Du vill kontrollera farten för motor och klockar distansen i farleden mellan två uddar. Distansen är
3,5 M och tiden 42 minuter. Vilken fart gör du?
10:7
Din vän studerar sjökortet. Han avslöjar sin okunnighet genom att fråga på dessa symboler och förkortningar.
Förklara för honom vad de betyder.
10:7
Din vän studerar sjökortet. Han avslöjar sin okunnighet genom att fråga på dessa symboler och förkortningar.
Förklara för honom vad de betyder.
10:8 a)
Du sätter nu segel och seglar på nordlig kurs. Vinden är västlig. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs med dig.
Vem väjer, du eller mötande båt?
Mötande segelbåt för storseglet som i figuren.
Du sitter i båten här och styr nordlig kurs.
10:8 b)
Du seglar vidare på nordlig kurs. Vinden är nordväst. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs med dig. Vem väjer,
du eller mötande båt?
Mötande segelbåt har storseglet som i figuren.
10:8 c)
Du kryssar på nordostlig kurs (45°). Vinden är nordlig. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs med dig. Det går
inte att avgöra på vilken sida som den andra har bommen eftersom den båtens spinnaker skymmer storseglet. Vem väjer, du eller
mötande båt?
10:9
Efter ytterligare en stund ser du invid ett grund en stillaliggande båt med en vit-blå signalflagga hissad.
Vad är detta? Vilken blir din åtgärd?
10:10
Det är tidigt på våren, då det ofta kan förekomma dimma. Och mycket riktigt, här möter du dimma. Vilken blir din åtgärd?
10:11
Något om styrbord hör du en lång signal, omedelbart följt av två korta ( — • • ) som upprepas varannan minut. Vad döljer sig i dimman?
10:12
Samtidigt ökar vinden, varför du får räkna med en viss avdrift - uppskattningsvis 5°. Du ville ju komma fram utmed farleden på kurs
nord. Vilken kurs bör du då styra på kompassen?
0:13 a)
Vinden avtar och du ska starta motorn. Det är heldött. Inte en lampa lyser när du vrider på startnyckeln och inte ett ljud hörs från
startmotorn. Var börjar du felsökningen, vilket är det troligaste felet?
10:13 b)
Det börjar skymma. Nu startar motorn, du firar och beslår seglen och tänder lanternorna. Vilka lanternor tänder du?
10:13 c)
Motorn går plötsligt varm och en varningssignal tjuter. Vad gör du och vad är det troligtvis för fel?
10:14 a)
För om dig i leden ser du denna lanternkombination.
Vad är detta?
10:14 b)
Du ser ett
blått roterande
snabblixtljus. Vad betyder det?
10:15 a)
Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:
Q
10:15 b)
Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:
Fl (2) 6 sek.
10:15 c)
Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:
Iso 4 sek.
0:16 a)
Väl i hamn förtöjer du vid en brygga där det för förändan finns en pollare.
Vilken knop är lämpliga att använda?
10:16 b)
Väl i hamn förtöjer du vid en brygga där det för akterändan finns en ring.
Vilken knop är lämpliga att använda?
10:17
Här står nu familjen Bölja med pappa Kalle, mamma Lisa och barnen Sluggo och Malin. De skall nu ut med den nyinköpta båten på sin
första semester.
1) Vilken knop använder man här?
10:18
2) Detta är båtens topplanterna. När skall den vara tänd?
10:19
3) Detta är babords sidolanterna. Vilken färg har den?
10:20
4) Detta är båtens magnetkompass. Vilka fel har man att ta hänsyn till när man skall styra en kompasskurs?
10:21
5) Flaggan sitter här på ett flaggspel. När skall den halas i hamn?
10:22
6) Vilken knop använder man i bojöglan?
10:23
Många examinatorer vill att man ska göra någon av de tidigare nämnda knoparna vid skrivningstillfället. Öva dem, se sid 110 i
Fritidsskepparen.
10:24 a)
Vilken säkerhetsutrustning rekommenderar du att familjen skall ha ombord för personligt bruk?
10:24 b)
Vilken säkerhetsutrustning rekommenderar du att familjen skall ha ombord för båten?
10:25
Innan familjen kastar loss vill man höra vädret. Hur/var får man bästa prognosen?
10:26 a)
Kalle har fått låna några sjökort av en granne. Hur kan Kalle kontrollera att sjökorten är aktuella?
10:26 b)
Kalle har fått låna några sjökort av en granne. Hur kan han sedan bäst hålla sina kort aktuella?
10:26 c)
Räcker det med sjökort 616 för segling mellan Dalarö och Nynäshamn?
10:27
Kalle har sin mobiltelefon med sig. Tycker du att det räcker med denna om familjen skulle råka ut för en nödsituation? Motivera ditt svar!
10:28
Båten ligger nu förtöjd i Karlslunds Marina ( N59° 07, 10´ E 018° 18,20´). Första dagen vill familjen gå till Utö för natten: Gör ett säkert
vägval åt dem och rita gärna in vägen i ditt sjökort.
Hur långt är det?
Bilden visar den smala inseglingen till Utö hamn. Notera enstavlorna i bakgrunden.
10:29
Nu är det dags. - Familjen kastar loss kl 11 00. När kan man vara framme i Utö gästhamn?
10:30 a)
Vilken färg har prickarna om babord, när du lämnar marinan?
10:30 b)
Vad betyder Q (occas), som återfinns i kortet på ön Koön?
10:30 c)
I sundet mellan Gålö och ön Toklo passerar du en röd linje (TTTTT). Vad innebär denna?
0:31
Kalle vill nu kolla farten. Från tvärs fyren på Koön fram till tvärs Toklos SV udde tog det 11 minuter. Vilken fart gör man nu?
10:32 a)
Kalle vill nu kolla sin kompass. Från förarintygskursen han genomgått kom han ihåg att detta kunde göras i en enslinje. När han
passerat Gålö och Vettskär tar han in Oxpelles grunds Kl ens det lilla skäret Oxpelles Grund och avläser då kompasskursen 190°. Hur
mycket fel visar kompassen?
10:32 b)
Kompassen visar 9° i a). Vad beror det på? Hur många grader är respektive fel?
10:33
Ungarna är nu hungriga och man beslutar sig för att gå in i Varsnärsfjärden för lunch. Det är första gången man skall lägga till i en
naturhamn. Hur skall Kalle med familj bete sig? Beskriv hur Kalle lägger upp manövern och vilka direktiv han ger till övriga
familjemedlemmar.
10:34
Under lunchen kokar Lisa vatten. En större motorbåt passerar och drar upp en massa svall. Kastrullen välter och Lisa får hett vatten över
benet! Vad gör man nu?
10:35 a)
Utanför inloppet till Utö ser man ett flertal prickar. Hur är dessa målade och i vilka färger?
10:35 b)
Utanför inloppet till Utö ser man ett flertal prickar. Hur är dessa målade och i vilka färger?
10:36
I inloppet möter man en Waxholmsbåt på utgående. Den tutar 5 korta signaler. Vad betyder det?