Hej och välkomna till årets andra Nyhetsbrev!

Transcription

Hej och välkomna till årets andra Nyhetsbrev!
SSEAH Nyhetsbrev Nr 56 april 2013
Innehållsförteckning:
Parterapi och Hjalmar Söderberg -Jörgen-----2
Hypnos i parterapi – Jörgen ---------------------2
Andlig syn som befriare – Jörgen------------2
Funderingar över diskbaljan i ljusets tid –
Iréne Elmström------------------------------------3
Analysens överraskningar –Maja Wolt---------4
Det kom ett mail-Agneta & Jörgen-------------6
Kurs i lagar, etik & regler-----------------------7
Christiane fick mig att tänka Jörgen-----------7
Hej och välkomna till årets andra
Nyhetsbrev!
Jag undrar hur många av oss hypnoterapeuter
verkligen förstår vilken stark kraft ordet
hypnos besitter. Och hur många av oss är
direkt rädda för att använda oss av ordet i vår
marknadsföring.
En vän och kollega i
Australien, Richard Whitehurst, skrev i sitt
senaste mejl till mig följande; When speaking
to a publisher one of my teachers said that he
was told the two most powerful attention
grabbing words in publishing were ... ”sex” and ”hypnosis”. Så låt oss använda oss av
denna gratisskjuts in i allmänhetens
medvetande.
Ibland undrar jag om hela världen lider av
kvalificerad galenskap. Det är som om vi inte
vill annat än kränka och bli kränkta eller att
göra oss upprörda även när det egentligen inte
finns någon eller något att bli upprörd över. I
Jönköpings Posten har tidningens insändarsidor på senare tid varit fulla med inlägg om
hur ishockeylaget HV71 svek bygden,
fosterlandet, kungen och gud genom att inte gå
vidare till semifinal. Vissa inlägg var så arga
att jag misstänker att skribentens mentala hälsa
drabbats av ett allvarligt skov. På Essingeleden
svär stressade bilister åt varandra och
markägare blir ovänner för livet över en
uppfattad felaktig gränsdragning på mindre än
en meter. Är det verkligen värt det?
Det verkar inte bättre än att vi hela tiden
skapar problem vi sedan måste lösa. Skapar vi
inga problem kan vi inte heller njuta av
lösningens sötma. Vissa par verkar bråka mest
för att sedan kunna bli sams och glädja sig åt
denna extra krydda i det åtföljande samlaget.
Är det verkligen värt det? Jag är inte övertygad
om det kloka i att på detta sätt accentuera
mannens och kvinnans sexuella utnyttjande av
varandra.
Törsten
efter
sexuell
tillfredsställelse, i intervjuer ofta kamouflerat
av uttryck som längtan efter romantik eller
kärlek, bara växer. Varför har det nu blivit så
enormt viktigt med en sexualitet som innefattar
fontänorgasmer? Jag undrar om det inte är så
att när ”själens obotliga ensamhet” känns tung
blir det allt viktigare med ”köttets lusta”. Är
det något vi borde ha lärt oss i livet så är det
väl att våra sinnen inte kan tillfredsställas
annat än temporärt. De vill alltid ha mer och på
allt nyare sätt. Kan vara svårt att leva upp till.
Kommande viktiga kurser 2013
Lagar och etik för hypnoterapeuter 14 april
(se sista sidan eller hemsidan-Andra kurser)
Hypnoterapeuternas Rikskonferens 18-19
maj (nästsista sidan)
Hypnospraktikkurser i Sthlm
Bas
1-3 juli
Avancerad 1
4-5 juli
Avancerad 2
6-7 juli
Avancerad 3
9-11 aug
Hypnos Baspraktikkurs i Gränna 25-27 okt
EMI & IDP kurs…4 juli (se hemsida)
Guldcoaching …5 juli (se hemsida)
Hypnos i Parterapi ny omgång vår och höst
2014
1
Parterapi och Hjalmar Söderberg
Som hypnoanalytiker inser jag självklart
sexualitetens betydelse för människans
psykiska välmående men som terapeut vill jag
slå ett slag för att låta den ta sin plats som en
bland alla andra beståndsdelar som gör att en
relation utvecklas till en ömsesidigt givande
användning av dyrbar tid. Andra beståndsdelar
är omsorg, respekt, hänsyn, välvilja och… djup vänskap.
Parterapeuten
m.m.
Robert
Hasselström listade under vår senaste kurs 4
saker viktiga för en relation: Passion/kärlek,
Vänskap, Gemensamma grundvärderingar och
Respekt för varandras olikheter. Att ha en
livspartner som man vet vill en väl är guld
värt. Jag har genom åren funderat mycket på
flockdjuret människans behov av sällskap.
Som ni vet finns det en fråga i Baskursens
tenta som handlar om att kommentera det
berömda citatet från Hjälmar Söderbergs pjäs
Gertrud: ”Jag tror på köttets lusta och
själens
obotliga
ensamhet.”
Många
kommentarer har jag fått genom åren.
Flertalet upplever Söderberg som en sorglig
materialistisk man utan andlighet. Jag väljer att
se de citerade orden på ett annorlunda sätt.
Visst uttrycker de en skuffelse över att
kärleken inte kan leva upp till högt ställda
förväntningar och vem har inte känt den? Se
bara på hur den kommer till uttryck i
statistiken över brutna relationer. Söderberg
var nog på många sätt korrekt i sin iakttagelse
– alltför korrekt kanske för vår känsla för hur
det borde vara. Många klienter har jag träffat
genom åren som blivit bittra och cyniska och
det är ingen lyckad sinnesstämning. Känslan
av att aldrig riktigt bli sedd av sin partner
känns djupt i oss och kan tolkas på många sätt
– de flesta negativa. Men vi kan aldrig bli
sedda för den vi är. Det som hindrar är det
oundvikliga inre bagage som ligger som ett
filter mellan betraktaren och det betraktade.
Så det som Söderberg, i likhet med de flesta,
kallar själen är vårt materiella ego med alla
känslor, önskningar, sår och behov. Det
handlar om den delen som identifierar sig som
man eller kvinna, ung eller gammal, svensk
eller tunisier, svart eller vit. Eller för den delen
också den aspekt som upplever sig leva i olika
dimensioner, vilket inkluderar även den
personlighet vi utvecklar och lär känna i liven
mellan liven. Den delen, med andra ord, som
vi normalt kallar ”jag” i olika former. Inte ens
detta jag kan helt uppleva den kärlek vi alla
längtar efter - bland annat därför det alltid är
medvetet om att allt i de föränderliga världarna
påverkas av insikten om alltings förgängliga
natur. Här idag, borta i morgon. Rädslan att bli
övergiven finns – och den känns i själen och
ligger som en skiljelinje mellan alla älskande
även om man kan uppleva stunder av ogrumlad
glädje. Därför har Söderberg rätt, själen är
obotligt ensam även i sällskap med andra.
Sinnlig eller själslig fullhet är inte möjlig men
man kan ha trevligt ändå - med rätt tidsfördriv.
Som jag ser det kan ett annat sätt att se på
människans natur hjälpa oss att känna ett
djupare lugn i vår strävan efter kärlek. Även
om Söderberg kände sig besviken över att inte
ha upplevt den kärlek han längtade efter
övergav han inte tanken på den utan låter
kärleksparet i Gertrud dväljas framför en
gravsten med inskriptionen AMOR OMNIA,
”Kärleken är allt”. Att detta är Söderbergs
längtan råder det inga tvivel om även om han
inte ansåg den vara möjlig att uppleva i
världslig gestalt. Därför började han intressera
sig för andlighet (min tolkning), studerade
grekiska och hebreiska för att lättare förstå
Bibeln och läste bland annat buddhistisk
litteratur. De sista 25 åren av sitt liv ägnade
han åt sina religionsvetenskapliga studier och
skrev enbart böcker inom den disciplinen. Han
hade i hela sitt liv avskytt det religiösa
hyckleriet så prästerskapets gud och
Jesusgestalt hade han inte mycket respekt för
och hans studier visade honom tydligt vilka
teologiska förfalskningar som predikades i
kyrkorna som sanningar.
Andlig syn som befriare
Jag tror inte han kom helt fram i sin strävan
men riktningen han angav var rätt. Vår längtan
efter fullständigt uppfyllande kärlek kan enbart
komma från den del av oss som har förmågan
att uppleva den. Då menar jag inte själen som
ju vandrar omkring i olika dimensioner och
2
olika typer av kroppar i sitt sökande. Nej, jag
menar anden, den som är som en evig gnista av
det gudomliga och som är en mottagare
förmögen att vara kärleken. Om det nu är så att
det enbart är på det planet vi kan uppleva den
sällhet vi eftersträvar så kan vi få en mer
realistisk syn på vad vi kan uppnå som
materiella egon. Kanske måste vi anpassa våra
förhoppningar/krav på andra till vad som är
möjligt för dem att leverera och oss att
uppleva. Ur det perspektivet blir inte allt som
sker så oerhört, för att inte säga, livsviktigt.
Ödmjukhet, omtanke och tacksamhet kan mer
bli våra ledstjärnor i livet. Det blir då naturligt
att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och
inte kräva av andra att de ska göra oss lyckliga.
Min slutpoäng är alltså den att andlig,
existentiell terapi och parterapi på andlig bas,
kan ge oss ett lugn baserat på verklig
självinsikt. Låt oss därför hylla den stora lugna
vänskapen i en kärleksrelation så att vår
andlighet ges tid och utrymme att hitta sin
egen form. Det materiella egots kärlek och den
andliga kärleken motarbetar inte nödvändigtvis
varandra men sökandet efter dem kan förvisso
förvirra och förvilla oss. Vi är här för att
manifestera andens egenskaper; evighet,
sällhet och visdom och det gäller att hitta den
livssituation som bäst lånar sig till detta
storslagna mål. I min sanning och i det
perspektivet
spelar
strävan
efter
fontänorgasmer en obetydlig roll.
Biofeedbackmätare
Mätaren visar dig klientens känsloreaktioner, vilket
kan kännas tryggt att veta om övriga tecken är
otydliga. Ibland håller man kanske också på med en
induktion onödigt länge, nu kan mätaren visa dig
när klienten kommit till rätt nivå. Vidare syns det
när en bortträngning är på väg att frigöras.
Hur reagerar klienter på att vara uppkopplad till en
apparat? Svaret kan bäst illustreras av mina
klienter, som utan att ens reflektera automatiskt
sätter på sig fingertutorna när det är dags att gå in i
hypnos. Det tillhör liksom.
Pris: 1990 kr exkl.
moms
Hypnos i parterapi
Som ni alla säkert vet pågår just nu en
utbildning i parterapi i vilken alla vi deltagare
hjälper till att skapa en ny fåra i terapins breda
utbud. Vi har börjat med att utforska den
kognitiva beteendeterapins roll i parterapi och
fortsätter med emotionellt fokuserad terapi
(EFT) i kombination med hypnos. Det är en
spännande kombination som kan bli riktigt
tongivande framöver. Eftersom anknytningsteorin spelar en sådan viktig roll i både
hypnoanalysen och EFT finns ett gynnsamt
terapeutiskt klimat för teoretisk och praktisk
korsbefruktning.
Funderingar över diskbaljan i ljusets tid
av Iréne Elmström
Jag står och diskar finglasen efter
påskmiddagen, en rätt tråkig och trivial
händelse kan tyckas. Men med händerna djupt
nere i det varma, skummande vattnet och
själva monotonin i diskandet är det en mycket
vilsam upplevelse, tankarna får gå och komma
som de vill, somliga handlar om vardagens
små eller stora beslut, andra om arbete, en del
om situationen i världen, en del om vår
trädgård och alla de frön vi just sått som så
småningom ska bli sommarens alla grönsaker
och blommor.
Ur det svala sköljvattnet radas sedan de
vackra glasen upp för tork, och jag ser med
tillfredställelse hur glasen, som nyss var
nerkladdade med flottiga tumavtryck och
märken efter läppstift, nu står rena och
gnistrande, som helt pånyttfödda! Solen och
vårens starka ljus skickar in massor av små
prismor genom de rena glasen, det är en ren
ljusexplosion!!
Då plötsligt slår mig tanken över liknelsen
med vårt inre ljus – det där alldeles egna,
speciella ljus som varje individ bär på och hur
nödvändigt det är att det tillåts skina igenom
för att vi som individ ska må bra och kunna
utvecklas!
Och vilken gåva det är att med hjälp av
hypnos- och suggestionsterapi kunna hjälpa
människor att upptäcka helt nya versioner av
sig själv, av sitt eget ljus och den helt
fantastiska läkningskraften den har! Så att de
går från behandlingsrummet med rakare
ryggar, raskare steg, stjärnor i ögonen och en
hel hoper verktyg att arbeta vidare med, så
3
både inre fläckar och mörkare områden börjar
ger vika för den inre tvagningen och
exponeringen av det inre ljuset – det finns
verkligen hur mycket kraft som helst därinne!
Kraften i suggestionshypnos är så stark och
redan efter en kort tids praktiserande började
jag förstå att detta var det redskap jag tidigare
saknat. Jag har under många år arbetat med
behandlingar inom reflexologi, massageterapi,
healing, örtterapi och oftast med bra resultat.
Med förvåning kunde jag ibland notera att trots
att mina behandlingar oftast var riktade mot
personens fysiska besvär så skedde ibland
någon sorts läkning även på den mentala nivån
– och att hela behandlingen blev så mycket
bättre! Så efter några års studier använder jag
nu hypnosen som ibland enskild behandling,
och ibland tillsammans med andra metoder.
Hypnosen ger verkligen djup åt allt annat jag
gör och är ett suveränt redskap att förankra
klienten som medskapare i sin läkningsprocess, trots allt är vi ju inga trollkarlar som
med magiska formler och hemliga besvärjelser
svingar vårt trollspö över klienten och gör allt
bra igen! Tvärtom tror jag att det är viktigt att
klienten är delaktig i sin egen läkning, men vi
finns där för att ge dem lite hjälp, redskap och
stöd, ungefär som man förser ett barn som lär
sig cykla med stödhjul i början – efter en tids
övning har de fattat galoppen och då går det
mer av sig självt.
Och av människors olika symtom, sjukdomar
och besvär funderar jag ofta vad som är hönan
och vad som är ägget, är det den psykiska och
mentala belastningen som skapar rent fysiska
symptom eller är det tvärtom? Jag börja luta
mer och mer åt det tidigare…och lägger numera oftast in någon del av hypnosens
fantastiska möjligheter i behandlingarna. Med
häpnad har jag sett fantastiska saker hända
med en del patienter/klienter, där hopplöshet
och mörker tidigare regerade finns nu kraft,
hopp och ljus! Där många gamla besvär och
ibland t.o.m. allvarliga sjukdomar har backat
tillbaka i samma takt som den mentala och
psykiska stabiliteten ökar (nej Socialstyrelsen,
jag säger mig inte bota någon/något)!
Men däremot lär jag ofta de kunder som är
med på noterna att med hjälp av
suggestionshypnos och självhypnos utforska
sin inre miljö, hur det ser ut inne i den egna
kroppen helt enkelt! De får ta sig runt inne i
sin egen kropp, hitta områden som behöver
repareras, storstädas, rengöras. De får använda
alla tänkbara redskap, metoder eller sätt för att
rengöra och laga sin inre miljö – så att deras
inre blir helt, och så att ljuset kan börja skina
så starkt som det bara kan!
Som prismor i en ljusexplosion...! Njut av
ljuset nu, alla läsare!
Tack
för
ditt
tankeväckande
och
välformulerade bidrag Iréne. Jag ser fram
emot fler observationer från din penna. Jörgen
Tjäna på att bli återförsäljare av CD skivor
Gör både dig själv och din klient en tjänst genom
att skicka med denne en CD. SSEAH erbjuder
följande CD till återförsäljning i din mottagning:
Strålande självkänsla
Modifiera dina Krav
Våga vara den du vill vara
Våga vara vis
Sov som en Stock
Djupavslappning
Stilla din Stress
Rökfri
Tala med Tillit
Visualisera med alla sinnen
Hantera din Rädsla
Skönt självförtroende
Viktkontroll
Förlossning
Återförsäljarpris: 96 kr st + moms vid köp av 25st
vid första beställningen.
Sista
anmälningsdag
för
Rikskonferensen närmar sig snabbt.
Försäkra dig om att du får din plats vid årets
begivenhet. Observera att du bokar rum på
kursgården via SSEAH. För all information om
Rikskonferensen se sista sidan.
Analysens överraskningar av Maja Wolt
Ett intressant fall att rapportera om är den
kvinna som blev av med sin astma tack vare
analysen. Det är ju ett tag sedan men detta är
något jag funderat mycket över. Hade en
läkare lyckas "bota" en patients astma så hade
4
det ju blivit världens nyhet och baluns kring
det. Men när vi terapeuter lyckas hjälpa en
klient på det sättet avfärdar man det som
humbug. Denna kvinna gick hos mig 2009 och
hon har fortfarande inget behov av varken
ventolin eller pulmicort. Jag visste inte ens att
kvinnan hade astma. Hon avslutade analysen i
februari och ringde mig i april och frågade om
jag tyckte att hon skulle ta pollenmedicin i
förebyggande syfte, eller om hon kunde strunta
i det eftersom hon inte längre behövde ta sina
astmamediciner! Kan ju erkänna att jag blev
både förvånad och ställd. Bad henne rådfråga
läkare, vilken inte kunde se någon anledning
till att ta medicinerna. Han tyckte att hon
kunde känna efter först men se till att ha
medicin med sig om det skulle hända något.
Ja, Maja, många gånger läker våra klienter
sjukdomar genom analysen som vi inte hade
den minsta aning om att de led av. Psykets
helande har oanad kraft. Jörgen
InnerCom - Terapeutens bästa vän.
Klienten hör din röst tillsammans med din valda
avslappningsmusik mitt inne i huvudet vilket
gynnar trancen samtidigt som yttre störningar
reduceras.
1. De tre förstärkarna arbetar oberoende av
varandra; en för vartdera headset, samt en för din
musikkälla.
2. Summan av det mixade ljudet går ut till samtliga
utgångar, dvs. till headset, inspelningsapparat och
splitter.
3. Utgången avsedd för inspelning har en
nivåväljare så att du kan reglera ljudstyrkan för
bästa inspelning.
5. InnerCom har speciella anslutningskontakter som
inte oxiderar.
6. Av någon anledning som konstruktören inte
riktigt kan förklara är InnerCom mobilsäker,
dvs. det irriterande surrande ljuden från
mobiltelefoner upptas inte.
Pris 3690 kr exkl. moms
Det kom ett mail
Hej Jörgen, Vad gullig Du är som
återkommer och bryr Dig. Det var mycket
intressant det jag hamnade i. Jag, som vet
verkningen av vad det sagda ordet har för
inverkan på oss människor, hamnade ändå i
detta tankarnas ekorrhjul.
Låt mig göra en lång historia kort: En kvinna
här i Skåne, som utbildat sig till medium, fick
lite storhetsvansinne och utan att fråga mig
slängde hon ur sig följande: Jag får till mig att
din man Bengt-Åke kommer att dö (detta var
för ett år sedan). När BÅ inte dog fick hon till
sig att han har Alzheimer och att jag inte skulle
bli förvånad om man ringer från hans arbete
och talade om att han virrat till allt. Effekten
av detta blev väldigt psykiskt påfrestande för
mig, speciellt när BÅ var sjuk (vilket han då
var ofta) och inte svarade i telefonen etc. När
sedan min dotter Stephanie skulle föda fick
denna kvinna till sig: Det blir stora
komplikationer och Stephanie kommer att
förlora mycket blod och babyn kommer att
hamna i kuvös ...men allt går bra.
Då fick jag helt klart för mig att denna
människa inte ville mig väl. Tyvärr fattade jag
inte tidigare hur mycket energi jag lagt ned på
hela situationen. Nu bröt jag relationen med
henne totalt utan diskussion.
BÅ bestämde sig för att pensionera sig
mycket tidigare än vad som var planerat.
Vilket innebar att jag under min uppstart av
företag och plugg också fick fara till Belgien
och packa ihop och avsluta vårt liv där,
samtidigt som vi totalrenoverade vårt hus i
Sverige, som dessutom försenades. Hemmet
såg ut som ett lagerupplag. Mitt i allt detta en
liten tripp till Australien. Jul och allt vad det
innebär. On top of that, årsbokslut för Vikens
Byaförening. Dessutom klienter som det inte
funkade med - frustrerande. Det var då min
hjärna sa stop och upplevelsen var som om
någon tog bort en funktion i hjärnan, jag kunde
inte förstå vad jag skulle göra, hur jag skulle
tänka - det var tomt. Jag kunde inte se
sambandet.
Nu har jag nästan återhämtat mig och går på
gymmet 3 ggr i veckan och tar hand om mig.
Hej Agnetha! Jag har personlig erfarenhet av
hur påfrestande det är när personer vräker ur
sig spådomar utan att ens fråga om lov. När
orden är sagda är det ofta nästan lönlöst att få
bort dem. De försvinner under ytan för att
senare dyka upp vid olika tillfällen. I ett fall
rörde det sig om en mycket jobbig spådom om
5
min son som i tjugo år gnagt i mitt sinne – i
onödan som det visat sig. Med vilken rätt tror
vissa medier att de självklart får ta sig in i
folks inre via den naturliga omsorg en förälder
har om sitt barn? Det är respektlöst och,
uppriktigt sagt, tecken på en korkad självbild.
Hej Jörgen! Jag hade ett samtal med Stefan G,
i slutet av januari 2013. Enligt Stefan kan
nedanstående också vara en förklaring till min
totala utslagning - med tanke på min
känslighet.
Jordens undergång den 21 december 2012,
vilket innebar stor förändring, som handlar om
att gå från 3D tänkande till 5D tänkande, (?)
kommer att ta lite tid för oss att fatta vad det
handlar om. En del av den processen är
informationsutveckling, en del är också
vattumannens tidsålder, som kommer (årtal
luddigt) men skiftet pågår nu, vilket bidrar till
att göra det lite besvärligt för oss. Man
påverkas av detta som har hänt på så vis att
man kan bli lite ojordad, yr i mössan och
tappar tiden. Skiftet i grundenergi sker globalt
men det är väldigt få som märker det och kan
förklara att det är det som det besvärliga beror
på. Flera i Stefans kretsar är rörande överens
att något har skett.
Så sa han - intressant att tidsperioden stämde
perfekt... Nu tillbaka till arbete och studier.
Solen skiner och fönstren är helt saltiga och
svåra att se ut igenom men vad gör det när
våren känns i hela kroppen.
Hej Agnetha! Jag känner Stefan och tycker
det är en bra kille. Men… jag blir mer och mer ointresserad av information som det inte går att
visa någon som helst evidens för. Det kan vara
sant, det kan vara helt uppåt väggarna fel eller
bara fromma förhoppningar. Jag tycker att vi
under en så lååång period nu har matats med
ludd att det är dags att kräva mer – vi måste
kräva respekt av våra ”siare”. Den dag de kan berätta för mig vad jag åt till lunch idag ska jag
börja lyssna mer uppmärksamt igen.
Det som vi har och som är konkret och alltid
närvarande är oss själva. Vem är jag? Frågan
vad som är meningen med mitt liv har ett svar
som i mitt tycke är uppenbart. Det är bara att
se vad vi alla strävar efter: Vi söker
lycka/salighet, Vi söker kunskap/insikt, Vi
söker ett evigt vara. Resten är en fråga om
prioritering och kompromiss-löshet. Men vi
låter oss förvirras, förföras och ”förveligas” så
livet fuskas bort. Då är det bättre att se till att
trivas i världen och välja bort det som
förminskar oss.
Oj, ser att jag avslöjat min frustration i
brevet – vänligen ta inte illa upp - den är inte
riktat mot dig. Bäst jag slutar innan jag
överöser dig med annat som du inte förtjänar.
Trots mig – ha en härlig helg.
Din vän Jörgen
Hej Jörgen! Du räddade inte bara helgen utan
gav mig kredit för mitt eget tänkande.
Funderingarna har varit många runt vad som
hände, men jag har bestämt mig för att sluta
fundera och lämna de/det som inte gagnar mig.
Finns så mycket ondska och avund i världen.
För många år sedan läste jag en massa
litteratur som handlade om ”kidnappning av hjärnor” manipulation etc!!!! Men nu gör jag mitt bästa för att skydda mig.
Hoppas jag inte påverkar Din frustration
denna gång, om så skulle vara ta tre djupa
andetag och tänk ordet luuuugn. 
Jörgen min vän just nu får jag till mig att Du
åt Indisk mat till lunch :). Så enkel det är att
vara "siare"!!!
Hej Agnetha! Du siade rätt – jag åt indiskt,
men inte till lunch utan till middag. Helt
otroligt!!!! Du har verkligen siargåvan! Nu
kanske vän av ordning skulle invända att
Jörgen brukar äta indiskt var och varannan dag
men ändå – vilket sammanträffande - det måste
vara ett tecken från skyn!! Ja du, så lätt är det
att sia. Vi söker svar, söker och frågar, finner
och söker vidare. Livets gång. Men om man
inte kan vila i ”okunnighetens moln”, som en mystiker från svunna tider uttryckte det, kan
detta rastlösa sökande orsaka otålig frustration
– och värre. Precis som stenar hela tiden dyker
upp på ytan på bondens fält kommer sinnet
ständigt upptäcka nya fenomen att ta ställning
till just som man trodde sig ha blivit uppväckt
och ren. Visst är livet härligt!  Jörgen
6
StimFri musik!
Nu har jag fått tillgänglig stimfrimusik som legalt
kan användas till inspelningar och i mottagningen –
det känns skönt. Dessutom är musiken perfekt
skräddarsydd som bakgrund till hypnossessionerna.
Nu kan vi ha ett gott samvete gentemot STIM.
Kostnad SEK 250 + moms, vilket ger dig rätt att
använda musiken som du vill.
Kurs i lagar, etik & regler
I slutet av januari gick vår kurs med Maja Wolt
av stapeln. Vilken succé det var. Sällan har jag
sett Maja så entusiastisk, vilket gjorde att jag
njöt av hennes enormt kunniga presentation.
Klart och tydligt redogjorde hon för vad som
gäller för oss terapeuter. Alla som varit oroliga
för att det är olagligt att jobba med hypnos kan
andas ut – Maja, som förutom att hon är
hypnoterapeut också är socionom och
kriminolog, kan sina lagar och lagtolkningar
och hon försäkrade oss att om vi bara håller
oss till ett etiskt förhållningssätt och
respekterar omsorgsplikten (och är försäkrade)
kan vi vila lugnt.
Som utbildare i hypnos och hypnoterapi
känner jag att det är viktigt för oss alla att
känna till lagen så det kompendium Maja
delgav oss på kursen är ovärderligt. Läs här en
deltagares upplevelse av kursen:
Anders Knutas: Kom precis hem efter
SSEAH's kurs i Lagar, regler & etik. Man
tycker att allt borde vara enkelt att förstå, men
vilken tur att jag gick kursen! För de var en hel
del nyheter som dök upp (samt skyldigheter)
enligt lag som jag inte förstått ordentligt
tidigare. Att tolka lagar är ju inte det enklaste
direkt. Men jag fick lära mig att det finns olika
metoder för hur man kan tolka lagen. Jag insåg
att valet av lagtolkningsmetod är avgörande.
Vi fick även en inblick i patientsäkerhetslagen
som trädde i kraft 2011. Utöver detta fick vi
lära oss om den allmänna tystnadsplikten och
här sattes vi på prov med några övningar i
grupp, mycket givande. Kan absolut
rekommendera denna utvecklande kurs!
Vi ses alltså tillsammans med Maja den 14
april
Jörgen
Christiane fick mig att tänka
Följande brev kom från en kär vän och
kollega:
Det gick fint att hämta nyhetsbrevet från
hemsidan. Och då vill jag passa på att säga att
jag blev glad av att hemsidan var så ren och
lätt att ta in och lugn i färg och form så att
informationen verkligen går att hämta på ett
enkelt sätt. Tack också för den fina tonen i
nyhetsbrevet, jag upplevde den så positiv och
klar, precis som jag tycker om när
kommunikationen mellan oss människor är
direkt och enkel att se och känna, höra och
uttrycka. Tack!
Tack själv Christiane. Dina ord fick mig att
tänka på att det vore bra om vi har adressen
till terapeuternas hemsidor så att när någon
ringer och önskar kontakt med en terapeut i
Örnsköldsvik så kan vi förmedla den kontakten
och bifoga adressen till den relevanta
hemsidan.
Så alla ni terapeuter som vill få klienter
refererade till er, nu är det dags att skicka in
adressen till er hemsida.
Instruktions DVD
Nu får du tillgång till en mängd induktioner, några
övertygare, en hypnosanalys, samt en Tidigare Liv
session. Här kan du studera induktionerna i egen
takt hemma och behöver inte enbart lita till minnet
från praktikkursen. Jag har även lagt in en massa
användbara suggestioner du direkt kan berika din
terapi med.
DVD 1 90 minuter
V induktion
Ljusinduktion
Övertygare 1 & 2
Övertygare Dörr-Strand-Måne
Förvirringsinduktion
Sittande snabbinduktion
Stående snabbinduktion & Negativ hallucination
Riktmärke – Att vara den man vill vara
DVD 2 90 minuter
15 ords induktion
Överbelastad sinne induktion
Självhypnos sjunkande hand
Hypnoanalys med sifferinduktion
Tidigare-Liv-Terapi: klosterliv på 1700 talet
Pris: 320 kr st. exklusive moms
7
Inbjudan till
SSEAHs Rikskonferens 2013
18-19 maj
På Visingsö – Kungarnas & Vindarnas Ö!
Årets tema är kommunikation över alla gränser. Det kan gälla att förbättra den
interpersonella kommunikation men också den inre, andliga länken. De är
ömsesidigt påverkande. Vidare handlar konferensen i vanlig ordning om
inspirationen som kommer av utbyte och gemenskap.
Schemalagd delning. Många av oss kanske slarvar
med regelbunden handledning av och med
terapeutkollegor i våra nätverk. Därför ges vi under
konferensen tillfälle att upptäcka glädjen i att öppet
dela erfarenheter och farhågor med förstående och
hjälp samma kollegor.
Den Sjungande Skålen. Även i år ges vi tillfälle att
meditera till min sjungande kristallskål. –Jörgen
Jörgen Sundvall Hur kan vi använda oss av det som
psykiatrikern Ralph Allison kallar ISH (Internal Self
Helper) och hur ska vi förstå vad den/det egentligen
är? Alla har vi råkat ut för klienter som blockerar våra
försök till hjälp. Vanligtvis säger vi att klienten gör
motstånd och är det så finns det naturligtvis en bra
anledning till det. Kontakten med den del som
blockerar våra ansträngningar i syfte att skydda
klienten blir då avgörande för terapins gång. I detta
läge kan det vara fruktbart att ta hjälp av klientens
Inre-Jag-Hjälpare som vet vad som kan göras och som
kan kommunicera med klientens skyddande del. Är
denna klientens Inre-Jag-Hjälpare en funktion av
psyket, en delpersonlighet eller är den möjligtvis en
hjälpande hand utsträckt av andesjälen, som väntar på
att vi ska ta den i bruk?
Jag kommer att lägga fram mina och andras tankar
och kliniska upplevelser av IJH.
Hasse Nyander: Medium, healer och i många år
kursledare i meditation och i de flesta former av
mediumskap.
Vi lever en förändringens tid och utifrån det en
mycket intressant tid. Det är upp till oss var och en att
vara med i detta skede och göra vårt bästa av det.
Jag gläder mig åt min inbjudan till er årliga
konferens och att få dela med mig av saker och ting ur
8
mitt perspektiv. Utgångspunkten är att vara er
egen ande (själ). Ett ämne som ligger mig väldigt
kärt och varmt om hjärtatJag kommer hjälpa er att
komma mer i kontakt med er ande och kunna
känna av dess närvaro i dess förkroppsligade
form, känna dess tillstånd och frekvens. Lära er
samverka med den och med dess kommunikation,
som är intuitionen. Allt går via denna er egen ande
och på så sätt kommer jag via den att låta er
uppleva
och
känna
av
andra
andar.
Förhoppningsvis får ni till en kommunikation
även på detta plan. Det kommer att bli en
blandning av meditationer, praktiska öv-ningar
och teori. Min pedagogik är lekfullhet - helt utan
krav och prestation, som är de stora hindren för
lärdom och ny kunskap. Jag tar också upp en del
saker om själavård och framtidens själavårdare.
Allt detta är något som jag hoppas ni kommer ha
stor glädje av i livet och i er roll som terapeuter.------Hasse



o
Angelägna, Inspirerande, Lärande
Utbyten i mindre grupper
Gemensam meditation. Med så många
andligt utvecklade deltagare samlade
borde detta bli alldeles speciellt.
Meditationen är delvis ledd, delvis i
tystnad och delvis till tonerna från
Jörgens
fantastiska
sjungande
kristallskål.
Lördagkvällen ägnas åt prestigelöst
(vad annars bland en sådan vis skara?)
umgänge.
Konferens & Logi
Tiderna: Vi börjar kl. 10.00 på lördag och slutar kl. 16.30 på söndag.
Kostnad: 3490 kr inkl. moms för privatperson 3490 kr exkl. moms för företag för boende i dubbelrum.
Inkluderat i priset är alla måltider och fika och en övernattning lördag/söndag. Enkelrumstillägg är 375
kr inkl. moms. Om du planerar komma redan på fredag tillkommer en övernattningskostnad på 563 kr
inkl. moms i dubbelrum inklusive frukost lördag morgon.
Eftersom konferensen är öppen för alla ta gärna med din partner eller en kär kollega. Hotellrummen är
tre stjärniga enligt SHR:s klassificering.
Anmälan sker genom inbetalning av 500 kr och genom mail till [email protected] Faktura skickas ut och
din plats är bokad när hela beloppet är betald. Meddela även om du önskar särskild kost. Vid sjukdom
(stärkt av läkarintyg) återbetalas beloppet minus 500 kr.
Generell information:
Viktiga länkar: Wisingsö Hotell & Konferens www.wisingso.se samt till Visingsös turistbyrå
www.visingso.net för bokningen av bil på färjan mellan Gränna och Visingsö i båda riktningar.
Överfarten tar ca 25 minuter. För turlista, gå in på www.visingso.net
Obs! Boka plats på färjan i båda riktningar i tid!!
Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en största bredd på ca 3 km. Minsta bredd är
600 m. Ca 70 % av marken är åker. På ön finns 360 ha ekskog och 152 ha barrskog. Avståndet till
Gränna är 6 km, till Jönköping 30 km och till Västergötland 7 km. Befolkningen uppgår till ca 750
personer. Aktiviteter på anläggningen: På området finns boulebana, kubb, tennisplan och möjlighet att
hyra cykel. Det även erbjuds guidningar i Brahekyrkan, Tingshuset eller Kumlabykyrkan.
Vi ses för en spännande helg tillsammans!!
9
Lagar, regler & etik för terapeuter
14 april 2013
Kursen är öppen för alla som är angelägna att veta vad lagen
säger om komplementär verksamhet
Användningen av hypnos är ett väl debatterat ämne. Det förekommer ofta att människor hävdar att
det är olagligt att använda hypnos och att hypnoterapeuter är "kvacksalvare". I dessa fall kan det
vara bra att veta vad som står i lagen och hur den skall tolkas. Kunskap är det bästa vapnet mot
okunskap och skepsis.
Avsikten med den här kursen är att lyfta fram de lagar som är relevanta för den terapeutiska
verksamheten. Min avsikt är att skapa en överblick över tillämplig lagstiftning och beskriva hur
denna kan tolkas, samt problematiseras. Den juridiska kunskapen är en del av kompetensen och
skapar trygghet för både terapeut och klienter. Därför får du ett tydligt kursintyg att visa upp.
Kursplan
Några av de vanliga frågor som bearbetas och
diskuteras:
 Vad innebär tystnadsplikt och vilka lagar styr den?
 Hur är det egentligen med det där med lagen?
 Är vi kvacksalvare som bedriver olagliga
verksamheter?
 Vad gör jag som terapeut om jag blir anmäld?
 Är hypnos olagligt?
Maja Wolt, Socionom, Kriminolog,
Hypnoanalytiker
Som terapeut är det viktigt att veta vilka lagar och regler som gäller. Det är en säkerhet för klienten men även
för terapeuten själv. Majoriteten av hypnoterapeutiska verksamheter är inte godkända av socialstyrelsen. De
flesta hypnoterapeuter vill dock bli godkända och det är naturligtvis större chans att vi blir godkända om vi
följer övriga sjukvårdens lagreglering.
Några av de lagar som problematiseras, förtydligas och behandlas
 Offentlighet och sekretess
 Straffrätt
 Brottsbalken
 Etik
 Fallbeskrivningar och övningar
 Att tolka och tillämpa lagar mm.
Som nybliven terapeut kan man känna sig osäker när man startar en ny verksamhet. Det kan då underlätta om det
finns etiska riktlinjer att tillgå. För oss som arbetat under många år kan de etiska riktlinjerna ge ett slags
säkerställande av arbetet, samt ge upphov till reflektion kring detta.
Kursledare: Maja Wolt, Socionom, Kriminolog, Hypnoanalytiker/hypnoterapeut
Kostnad:
2000 kr inkl. moms för privatperson och 2000 kr exkl. moms för företag. Kompendium,
lunch och fika ingår!
Datum 2013: 14 april från kl. 10.00 till 17.00 ca
Plats:
SSEAHs kurslokal i Stockholm. Lidnersgatan 12 Kristineberg.
Anmäl dig nu in[email protected] eller 0707-284323.
10
Annika Anderstedt: Kursen förklarar och besvarar många av de frågeställningar jag hade kring
vad man som terapeut får och inte får göra enligt lag, Maja förklarade på ett tydligt sätt och med
verkliga exempel och hänvisningar till lagparagrafer. Mitt tidigare motstånd att närma mig lagboken
har bytts ut mot ett intresse att veta mer, kursen gav mig den kunskap som jag efterlyste och hur
jag lättare kan hitta det jag söker.
Ulf Sandström: Åter tack för bra kursupplägg och ledning. Det är osannolikt bra att Maja Wolt kan
kombinera erfarenheterna som Socionom, med juridik och praktiskt arbete med hypnos.
Anders Knutas: Kom precis hem efter SSEAH's kurs i Lagar,regler &etik. Man tycker att allt borde
vara enkelt att förstå, men vilken tur att jag gick kursen! För de var en hel del nyheter som dök upp
(samt skyldigheter) enligt lag som jag inte förstått ordentligt tidigare. Att tolka lagar är ju inte det
enklaste direkt. Men jag fick lära mig att det finns olika metoder för hur man kan tolka lagen. Jag
insåg att valet av lagtolkningsmetod är avgörande. Vi fick även en inblick i patientsäkerhetslagen
som trädde i kraft 2011. Utöver detta fick vi lära oss om den allmänna tystnadsplikten och här
sattes vi på prov med några övningar i grupp, mycket givande. Kan absolut rekommendera denna
utvecklande kurs!
Nina kollind: Kursen var i sin helhet väldigt bra! Upplägget var strukturerat och Maja gjorde
tolkningsbar lagtext tillgängligt på ett tydligt sätt. Bra att kursen innehöll praktiska inslag, då man
själv fick reflektera över olika fallbeskrivningar. Då kände jag personligen, hur mycket jag behövde
veta om vad som verkligen gäller enligt lag. Tycker det skulle vara bra om kursen ingår som en del
i utbildningen framöver.
När möjligheten till den här kursen kom, kände jag med en gång att det var en väsentlig bit jag
behövde i min utbildning som verksam hypnoterapeut. För mig är det trygghet att veta vad som
gäller, då man beträder ”ny mark” och vill vara verksam inom det området. Lika viktigt, och det är väl
den
andra
sidan
av
myntet,
är
att
kunna
bemöta
ifrågasättande
personer/organisationer/myndigheter på ett korrekt sätt. Det ger också verksamheten ett seriöst
och välgörande intryck.
11

Similar documents