GEOFLEX® - BAT Cofra

Transcription

GEOFLEX® - BAT Cofra
®
GEOFLEX
GEOFLEX®
konfiguration geoflex
Geoflex är en tätskärm/spont, tillverkad av slagtålig PVC,
som har en lång livslängd och är rationell att installera.
Sammanfogning sker med längsgående spontlås vilka
kan förses med tätningsband som expanderar vid kontakt med vatten.
1
Egenskaper
• Lång livslängd
• Väderbeständig
• Miljövänlig
• Effektiv installation
• Rostar ej
• Kostnadseffektiv
2
Installation
Geoflex installeras med en stålprofil som är formad efter
panelen i kombination med hammare, vibrator eller
endast statiskt tryck. BAT Cofra AB har en lång och
väldokumenterad installationserfarenhet av Geoflex
i applikationer som;
•
•
•
•
Översvämningsskydd
Tätkärna i dammvallar
Grundvattenbarriär vid vägskärningar och deponier
Strandskoning/erosionsskydd
3
1
1
1. Tätskärm
2. Spont
3. Lås
1
®
GEOFLEX
Lätt utrustning
Tung utrustning
Färdig tätskärm
Tekniska egenskaper
EnhEt
210G
210D
420
Vikt
kg/m2
11
13
20
Effektiv bredd
mm
300
250
250
Materialstorlek
mm
5-6
5-6
6-8
Böjmotstånd
cm /m
109
528
1040
Tillåtet moment (långtid)
kN/m
2,4
11,7
23
motsv. ensidig vattenpelare ca
m
1
2
3
motsv. ensidig jordfyllning ca
m
0,7
1,5
2
Konfiguration
BaT Cofra aB
Box 1060
186 26, Vallentuna
3
Tel: 08-511 706 00
Fax: 08-511 733 61
www.batcofra.se
[email protected]
Geoflex® är ett registrerat varumärke som innehas av
Geotechnics Holland BV. Rätt till ändringar av produktspecifikationer m.m. förbehålls.