Tjänsteresa med taxi

Transcription

Tjänsteresa med taxi
Så här beställer du en resa.
Välj det alternativ som passar
dig bäst!
1
4
SL:s beställningscentral på
telefon 08-555 78 100
Automatbokning på
telefon 0200-11 44 11
Taxi 020
020-33 66 99
Roslagstaxi
0176-123 45
Taxi Haninge -Nynäshamn
08-520 207 07
Vid automatbokning på telefon
eller Internet behöver du en pinkod.
Pinkod för tjänsteresekortet är de
fyra sista siffrorna i kundnumret,
som finns på kortets baksida.
OBS! När du beställer på detta sätt
kommer resan inte att specificeras
på fakturan.
3
December 2011
Taxi Kurir
08-744 94 70
Ange vid bokningen:
• att det är en tjänsteresa
• vilka adresser om gäller för resan
• vilken tid
Pinkod för tjänsteresebiljetten är de
fyra sista siffrorna i kundnumret,
som finns i stor text på höger sida.
Tjänsteresa med taxi
SL:s beställningscentral
08-555 78 100
Automatbokningen
0200-11 44 11
Ange vid bokningen:
• att det är en tjänsteresa
• ditt kundnummer
• vilka adresser som gäller för resan
• vilken tid
• ditt namn och telefonnummer
2
Direkt via avtalade taxibolag
Automatbokning på
Internet via Mina Sidor på
Färdtjänstens webbplats,
www.fardtjansten.sll.se
Vid automatbokning på telefon
eller Internet behöver du en pinkod
(för pinkod se punkt 2 ovan).
Så här använder du
ditt tjänsteresekort/
tjänsteresebiljett
när du reser
• Föraren ska registrera ditt tjänsteresekort eller biljett både vid resans
början och slut.
• Du ska inte betala någon avgift i
bilen. Tjänsteresans hela belopp
debiteras på fakturan.
• Du kvitterar resan på förarkvittot.
• Du ska vara beredd på att visa
legitimation.
Tänk på att ditt tjänsteresekort eller
tjänsteresebiljetter är en värdehandling. Har du förlorat ditt kort/biljetter,
anmäl detta till Färdtjänstservice på
telefon 08-720 80 80.
Du och dina kollegor kan också ringa
till Färdtjänstservice om ni har några
frågor eller synpunkter på din tjänste­
resa.
Det går även att ta en taxibil
direkt på gatan, som har avtal
med SL om tjänsteresor. Bilarna
har Färdtjänstens F-märke på bakdörrarnas rutor.
5
Ange direkt:
• att det är en tjänsteresa
OBS! När du beställer på detta sätt
­kommer resan inte att specificeras på
fakturan.
Postadress AB Storstockholms Lokaltrafik,
105 73 Stockholm
Besöksadress Lindhagensgatan 100
Växel 08-686 16 00 Fax 08-686 16 06
E-post [email protected]
www.soya.se · Illustration Anna Ödlund
Så här beställer du och använder du
ditt tjänsteresekort eller tjänsteresebiljett