Nattlig registrering i hemmet (enkel nattlig polygrafi med ambu

Transcription

Nattlig registrering i hemmet (enkel nattlig polygrafi med ambu
Sida 1/1 PATIENTANVISNING
KLINISK NEUROFYSIOLOGI
www.hus.fi/hus-bilddiagnostik
Nattlig registrering i hemmet (enkel nattlig polygrafi med ambulatorisk utrustning) och förberedelser inför undersökningen
Nattlig registrering (enkel nattlig polygrafi
med ambulatorisk utrustning) är en smärtfri
undersökning där man utreder sömnstörningar,
bl.a. andningsuppehåll, dvs. sömnapné.
Förberedelse för undersökningen
Reservera ca 1 timme för påsättning av apparat och handledning. Tag med en T-skjorta till
undersökningen eftersom registreringsapparatens bälten och apparaten placeras ovanpå
den. Dessa blir på till följande morgon. Under
den tid ni använder apparaten är det förbjudet
att anstränga sig kraftigt fysiskt och att duscha.
Om ni vill kan ni ta med en närstående för att
ta del i hur apparaten används. Tag också med
den ifyllda sömndagboken om ni har fått en
sådan.
Sjukskötaren fäster elektroderna och instruerar
er i användningen av apparaten. Ni kan själv
ta bort elektroderna på morgonen när ni vaknat. Lämna tillbaka apparaten följande morgon
till avdelningen för klinisk neurofysiologi.
Undersökning
Registreringen sker i hemmet medan ni sover.
Med elektroder, som fästs ovanpå en T-skjorta
som ni har på er, mäts bl.a. andning, snarkning, blodets syremättnad och kroppens rörelser. Inregistrerade data lagras i en bärbar
liten apparat.
Efter undersökningen
Resultatet av undersökningen får ni höra av er
vårdande läkare. Tag kontakt med den remitterande enheten, om ni inte har en besöks- eller
ringtid reserverad.
Annat som bör observeras
Undersökningen ingår i poliklinikavgiften.
Om tiden inte passar er, vänligen kontakta
den poliklinik som beställt undersökningen
och kom överens om en ny undersökningsoch läkartid. För en outnyttjad undersökningstid kan en avgift uppbäras.
Ni kan i vanlig ordning ta de läkemedel ni använder regelbundet. Om ni har svårt att andas
t.ex. på grund av förkylning, måste undersökningen skjutas upp tills ni är frisk.
27.12.2013