Årsmöte i Västergötlands Golfförbund En extra satsning på unga

Comments

Transcription

Årsmöte i Västergötlands Golfförbund En extra satsning på unga
Årsmöte i Västergötlands Golfförbund
En extra satsning på unga tjejer.
Det var ett av budskapen vid Västergötlands Golfförbunds vårårsmöte på Vara Folkhögskola i tisdags
kväll.
– Från och med i vår har vi en egen ungdomskonsulent i distriktet, berättar Rolf Rodert, ordförande i
ungdoms- och elitkommittén.
BRÖDTEXT
De siffror kring tjejgolfen i Västergötland som Rolf Rodert presenterade vid tisdagens vårårsmöte är
sannerligen ingen uppmuntrande läsning.
Det finns totalt i distriktet blott 323 golftjejer i åldern 6-19 år. Av dessa är det endast 87 stycken som
har ett handicap som understiger 27,0.
Det innebär att resterande 236 tjejer alltjämt befinner sig i ett slags nybörjarstadium, alltså i
handicapgruppen 27-54.
– Nu måste vi från distriktsförbundet, i samarbete med klubbarna, lägga extra krut på denna kategori
spelare under den närmaste framtiden.
– Och för att ge klubbarna en vettig möjlighet att få fart på sin ungdomsverksamhet i allmänhet och
sin tjejverksamhet i synnerhet, så har vi från och med nästa vecka tillgång till en egen
ungdomskonsulent i Christer "Kricko" Karlsson från Skövde, förklarar Rolf Rodert.
En annan viktig punkt vid vårårsmötet var den information om handigolf som gavs av Helena
Brobeck, anställd vid Svenska Golfförbundet, samt en västgötaspelare inom just handigolfen, Annelie
Bergman från Brevikens GK.
Helena och Annelie gav, var och en på sitt sätt, mötesdeltagarna en synnerligen intressant inblick i
hur golf för männisskor men antingen fysisk eller psykisk funktionsnedsättning fungerar. Det var både
övergripande och detaljrik information som gavs och det märktes tydligt att klubbarnas
representanter tog till sig budskapet.
Handigolfen är på stadig frammarsch i Sverige och redan nu finns det en hel del verksamhet.
– Vi har exempelvis en handigolftour, vi har en tävling som heter Swedish Invitational, vi har en
utbildning i Grönt Ljus för landets olika klubbar, vi har distriktsverksamhet, vi har ett
handigolflandslag och vi har sist men inte minst ett utvecklingslag för spelare med psykisk
funktionsnedsättning, säger Helena Brobeck.
I det sistnämnda laget ingår Annelie Bergman, som på ett mycket öppet och medryckande sätt
berättade om sina erfarenheter inom golfen. Annelie visade också upp ett par medaljer, som hon
vunnit i internationella sammanhang.
Hon fick varma applåder av mötesdeltagarna, dels för sina fina insatser på golfbanan och dels för sitt
intressanta föredrag.
Vidare var det utdelning av utmärkelser vid mötet. Kjell Fasth från Borås GK och Jan G Forsblad från
Onsjö GK tilldelades SGF:s märke i silver.
Forsblad fick dessutom VGF:s guldmärke, vilket även tilldelades Benny Göthberg från Hökensås GK.
VGF:s märke i silver tilldelades Sune Håård, Töreboda GK, Birgitta Abrahamsson, Töreboda GK, Leif
Reinholdsson, Åsundsholms G&CC samt Stig-Arne Ericsson, Koberg GK.
Slutligen skall tilläggas att 22 av distriktets klubbar var representerade vid mötet.
Nöjda utmärkelse mottagare Benny Göthberg Jan G Forsblad Och Kjell Fasth
Nöjda mottagare av VGF:s Silvermärke
Leif Reinholdsson Birgit Abrahamsson Sune Håård och Stig-Arne Eriksson
Fundersam Helena Brobeck
Populär föredragshållare Annelie Bergman