elaromedel.fi

Transcription

elaromedel.fi
Snabbguide
1 (3)
7.3.2014
elaromedel.fi - snabbguide
För att kunna ta i bruk de läromedel som en skola har beställt ska du logga in på
www.elaromedel.fi . När du kommit in på den sidan fortsätter du med att klicka på
Identitetshantering. Nu kan du börja aktivera de beställda e-läromedlen.
1
Skapa ny användare
1.1
En ny användare
Du kan skapa en ny användare på framsidan eller fliken Användare/Skapa ny användare.
Ifall du administrerar flera skolor, kolla upp på framsidan att du valt rätt skola.
Fyll i basuppgifterna för läraren/elev.
Obs:
Organisationen kommer automatiskt med skolsekreterarens uppgifter.
E-postadressen: den som användarnamn och lösen skickas till.
1.2
Flera användare
Det är möjligt att skapa flera användare i fliken Organisation med ”Uppdatera användare från fil”.
Ladda först exempelfil från ”Ladda excel (skapa ny användare)”. Fyll i uppgifterna och spara på din
dator. Klicka på ”Uppdatera användare från fil” och välja den fil som du just sparade.
Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää
Puhelin
010 345 100
Tilaukset
010 345 1520
faksi 010 345 1454
Internet
www.kirjavalitys.fi
sähköposti
[email protected]
Alv.rek
Y-tunnus 0110031-0
VAT FI0110031-0
Kotipaikka Hyvinkää
Snabbguide
2 (3)
7.3.2014
2
Användarrättigheter
2.1
För produkter
Klicka på fliken E-läromedel och rättigheter.
Klicka på det e-material som du vill föra över på en användare. Klicka på ”Anhåll
användarrättigheter för användare”. Sök och välj användare och godkänn.
2.2
För användare
Klicka på fliken Användare.
Sök den användare som du vill föra över på ett e-material. Klicka på rätt namn, och sen ”Anhåll” på
Gällande e-läromedel och rättigheter. Välj det materialet som du vill föra över, och godkänn.
3
Grupper
Klicka på fliken Organisation.
Sen klicka på ”Lägg till grupp” för att skapa en ny grupp.
Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää
Puhelin
010 345 100
Tilaukset
010 345 1520
faksi 010 345 1454
Internet
www.kirjavalitys.fi
sähköposti
[email protected]
Alv.rek
Y-tunnus 0110031-0
VAT FI0110031-0
Kotipaikka Hyvinkää
Snabbguide
3 (3)
7.3.2014
Fyll i gruppens basuppgifter. Fält märkta med stjärna är obligatoriska.
Du kan välja gruppmedlemmar på samma gång. Klicka på ”Lägg till medlemmar” i Gruppens
medlemmar. Avsluta med att klicka på ”Spara”.
4
Lösenord
I fliken ”Användare” kan du byta lösenord. Sök först användare, sen klicka på ”Byt lösenord”. Skriv
in ett nytt lösenord två gånger, och avsluta med ”Byt lösenord”.
Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää
Puhelin
010 345 100
Tilaukset
010 345 1520
faksi 010 345 1454
Internet
www.kirjavalitys.fi
sähköposti
[email protected]
Alv.rek
Y-tunnus 0110031-0
VAT FI0110031-0
Kotipaikka Hyvinkää

Similar documents