Presentera(G

Transcription

Presentera(G
Skapa en presentation i Google Docs.
Starta din webbläsare Google Crome, logga in på ditt google-konto och navigera till Drive.
Ser du inte din Googles verktygsrad skriv in adressen google.com i adressfältet
För att få lite ordning och reda så ställer du dig i den mapp du vill lägga in en presentation.
I det här fallet mappen för Naturkunskap.
Klicka sedan på skapa och välj Presentation.
Välj lämpligt tema
Klicka i Namnlös presentation uppe i vänstra hörnet och
namnge ditt dokument på följande sätt:
Klass- Namn-Arbetsuppgift
T.ex.
Klicka i texthållarna och fyll på med relevant information.
För att skapa nya bilder klicka på pil ner på det röda +-tecknet och välj lämplig bildlayout.
Nu väljer jag layouten Titel och text för att bl.a. kunna skriva en punktlista:
Nu ska jag lägga till en bild från min dator så jag lägger till en ny bildlaout nu i form av Bildtext.
För att infoga en bild väljer jag Infoga och Bild
Klicka på Välj en bild att överföra. Detta förutsätter att du har en bild på din dator i din mappstruktur.
OBS att du bör endast använda tillåtna bilder t ex egentagna bilder eller bilder som är licensierade
enligt Creative Commons.
Bläddra fram till rätt bild och markera den och klicka på Öppna.
Klicka för att lägga in bildtext…..
OBS att du aldrig behöver spara när du jobbar i google dokument. Allt sparas automatiskt av google
efter att du gjort ändringar i ditt arbete.
Andra sätt att få in bilder/fotografier är om din bild ligger inom din google drivemappstruktur så
väljer du det alternativet istället…..
Man kan infoga bilder via webbkameran (Ta en ögonblicksbild)
Om du väljer Sök får du automatiskt ett urval av bilder som är licensierade och godkända för att
användas fritt i dina dokument på google.
Om jag väljer abborren ovan så bör man i sin presentation visa var bilden kommer ifrån.
http://www.public-domain-image.com/food-and-drink-public-domain-images-pictures/perch-fishon-plate.jpg.html
För att få lite mer liv i din presentation kan du göra olika övergångar mellan dina bildsidor och även
animera innehållet på sidorna. Detta ställer du in via meny Visa och sedan Animationer
Övergångar och animationer
En bildövergång är hur en bildsida byts mot nästa bildsida.
Om du vill ha bildövergångar så klicka på Bild: Ingen övergång och välj i listan.
En animering är hur text och bilder på varje sida visas t.ex. en punktlista där varje punkt ska visas
efter varandra.
Det som gäller alla animeringar är att man markerar det som ska animeras på varje bild och väljer
önskad animering.
För att animera en punktlista gör så här:
Markera punktlistan
Välj animeringstyp och klicka i Per stycke.
Klicka på Lägg till animering
En bild animerar du på samma sätt:
Markera bilden och klicka på Lägg till animering
Välj i listmenyn och justera animeringens längd via reglaget.
Starta presentationen
När du vill se din presentation klickar du på Starta presentation eller om du är mitt i och vill starta
med aktuell bild.
Jobba med andra
Om du vill arbeta tillsammans med andra i ett google-dokument kan ska du dela ut rättigheter till ditt
dokument. Det gör du på följande sätt.
När du skapat ett dokument så är det som standard bara du som har åtkomst till dokumentet.
Klicka på knappen Dela
Skriv in dina kamraters + lärares
gogglekonton nedan. Tryck Enter för
varje ny person.
Välj sedan vad deltagarna ska kunna
göra i ditt dokument. Ska alla kunna
jobba tillsammans i dokumentet ska
det stå Får redigera
Klicka sedan på dela och spara så får
alla deltagare dokumentet i sin Drive
och kan vara med och jobba.

Similar documents