E-TJÄNST FÖR BARNOMSORG

Transcription

E-TJÄNST FÖR BARNOMSORG
E-TJÄNST FÖR BARNOMSORG
LATHUND FÖR ATT SÄGA UPP PLATS PÅ FÖRSKOLA,
FRITIDSHEM ELLER PEDAGOGISK OMSORG
Klicka på fliken för det barn du vill säga upp platsen för. Klicka sedan på Avsluta
placering.
Kryssa i rutan framför namnet på barnets förskola, fritidshem eller pedagogiska
omsorg, så öppnar sig valen Placering ska avslutas och Orsak till uppsägningen.
Klicka på datumrutan som står efter Placering ska avslutas så att kalendern öppnas.
Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.
Exempel: Om det idag är den 26 juni blir datum för avslutad placering 30
kalenderdagar senare, alltså den 26 juli.
Klicka på rullistan som står efter Orsak till uppsägning och välj orsak till varför
placeringen sägs upp.
Tänk på att om du vill ha bekräftelse via e-post, måste du ha fyllt i din e-postadress
under dina kontaktuppgifter.
Klicka på Skicka.
Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se