Manual till Jyckedata drevprov

Transcription

Manual till Jyckedata drevprov
Manual till Jyckedata drevprov
INSTALLATION O UPPDATERING
Sätt in skivan i datorn och följ instruktionerna på skivan. Installera Dreverdata program och
Databas, därefter Klubbdata utställning och Klubbdata drevprov. Har du redan programmen
installerade kan du uppdatera programmen med hjälp av Uppdatering utställning och
Uppdatering drevprov.
När nya uppdateringar kommer ut kan dessa hämtas via Internetadress:
www.svenskadreverklubben.n.se/klubbdata/drever
1. Gå sedan in under Registrering på startsidan och klicka på Registrera din
lokalklubb. Markera din klubb och tryck OK.
FÖRE PROVET
2. Klicka på Arkiv-Välj/Skapa katalog. Fyll i uppgifterna i rutorna. Börja med
KatalogID. Använd det ID som ni tilldelats av SDK för respektive provperiod. ID
börjar med klubbens nummer med två siffror, sedan mellanslag följt av provets
ordningsnummer med tre siffror. Efter nästa mellanslag skriv DP mellanslag och sist
årtalet. I rutan Provdatum skriver man sista datumet om provet varar över flera dagar
(8 siffror med året först). I rutan Provnamn skrivs provets namn. Platsen blir den ort
som provet i huvudsak går på och i nästa ruta lokalklubbens namn i förkortning. Fyll
också i start och slutdatum. Är det ett endagsprov skrivs samma datum i båda rutorna.
Avsluta med att klicka på OK.
3. Beroende på hur papperskopian ser ut kan du välja layout som liknar papperets
uppställning av poäng/kod. Gå in under Arkiv –Allmänna inställningar. Arkiv en
gång till – Klicka Registrera Kod-poäng enligt bild nedan. Denna manöver ändrar
layouten vid en av programmets flikar så att det liknar upplägget på skogskort och
drevprovsprotokoll. D.v.s. egenskapspoängen hamnar i vänster. spalt och eventuella
koder till höger eller tvärtom om du så vill. Klicka därefter på Arkiv-Avbyt under
Inställningar av Drevprovskatalog.
1
4. Klicka på Registrera prov. Därefter Nytt jaktprov (den vita ikonen till vänster).
Skriv in provdatum (8 siffror med året först). Välj rätt hund direkt ur listan eller sök
via regnummer, alternativt hundens namn och klicka Fortsätt. OBS! Se till att du
verkligen får rätt registreringsnummer på hunden.
5. Om hunden inte finns med i registret skriv då in regnr i rutan och klicka Fortsätt. Gå
därefter in under hundens data och fyll i alla uppgifter. Det är viktigt att födelsedatum,
kön, hundens namn, färgkod och föräldrars regnummer finns. Spara. Om hunden är
norsk ska regnr för år vara t.ex. 02 och inte 2002. Registreringsbevis på utländska
hundar måste skickas med fax eller mailas.
6. Skriv in Plats och Arrangör i de vita rutorna och markera i rutorna Kopiera så följer
det med till alla anmälningar. Ställ sedan markören i fältet för Domare 1. Klicka på
Frågetecknet och sök domaren. OBS! Domarens namn måste finnas i anslutning till
sitt personnummer (domarnummer gäller ej hos SKK). Finns inte det så klicka på
Ändra/ny och sedan på Ny igen så kan du lägga in domaren och dennes
personnummer (10 siffror utan bindestreck). Lägg in det med efternamnet först så är
det lättare för dig att hitta domaren vid senare tillfälle. Spara det du lagt in.
Dubbelklicka sedan på namnet så hamnar det i registreringsbilden. Fyll även i
Provtyp DP alt. RR eller vid start på hemmamark HP. Spara provet.
7. Byt sedan till fliken Ägare/Uppfödare. Fyll i de uppgifter du har om ägaren och
uppfödaren. Har hunden kennelnamn kan uppfödaruppgifterna hämtas automatiskt
genom att klicka på knappen Hämta SKK-data. Spara provet.
8. Fortsätt sedan genom att lägga in alla hundar i drevprovet på samma sätt. När ni lägger
in en ny hund står det nytt prov men det menas ny hund. Är det inte ett fast prov så
lägg in hundarna allt eftersom de anmäls. (i samma katalog) När du är klar med alla
hundar så klicka på Avbryt jaktprovsregistrering.
9. Gå sedan till Registrera sortering som finns på startsidan. Fyll i Kommissarie och
Fullmäktige. (Domarnummer o namn ej nödvändigt). Fyll också i Raskod, Kön och
Provtyp. Tryck Enter efter Kallelse tid så hoppar respektive grupp till kolumn höger.
Spara och Stäng.
10. Gå sedan till Sortera drevprov. Tryck på Start, sedan OK och därefter Avbryt.
11. För att få programmet att visa hundarna i katalognummerordning kan man gå in i
Arkiv när du är i menyn Registrera prov och klicka på Byt sorteringsindex.
Dubbelklicka sedan på Katnr.
UTSKRIFTER INNAN PROV (välj Utskriftsmeny)
12. För att skriva ut drevprotokoll som skall skickas till domare innan prov, välj
Förprotokoll och tryck Utskrift. Vill du skriva ut ett enstaka prov så titta efter vad
hunden fått för katalognummer vid sorteringen och ange det numret vid utskrift.
Skrivs protokollet ut i PDF-format kan man maila detta till domaren (välj PDF995
som skrivare, eller annan PDF-skrivare om du har det).
13. Skogskort skriver du ut med hjälp av Skogskort längst ner till höger under
Utskriftsmeny (det är oftast billigare att skriva ut ett skogskort och kopiera det än att
skriva ut många på skrivaren).
14. För att skriva ut drevprovskatalog välj Katalog. Klicka på Utskrift. När nästa ruta
kommer upp klicka på Fortsätt så skrivs katalogen ut.
2
EFTER PROVET
15. Efter drevprovet går du åter in på Registrera prov och söker upp rätt mapp och hund
och skriver in resultaten under fliken Provresultat. OBS! Det är viktigt att du vid
förekommande fall använder exakt de tecken som hjälpen visar inom parantes.
(Detta gäller exempelvis vid Huvudpris, Harpris, D-cert m.fl.) Se bilden nedan. Hjälp
till vägledning i speciella fall visas också längst ner på sidan i anslutning till
asterisker.
O.B.S. p.g.a. att vissa delar utnyttjas av SKK och SDK andra, är det olika koder för ett
och samma drevdjur beroende på vart man skriver. Använd frågetecknet och
hjälptexter så blir det rätt.
Klockslag skrivs med 4 siffror utan vare sig komma, punkt eller semikolon.
Huvudpris = högsta pris d.v.s. 1, 2 eller 3.
Djurslag skall ej specificeras vid nollpris.
Harpris = skall endast användas vid andrapris hare och då samtidigt huvudpriset på
annat djurslag är förstapris.
3
16. Växla sedan till fliken Drevrapport/Provberättelse och fyll i de uppgifter som
efterfrågas där.
•
•
Det är viktigt att alla drev-/tapptminuter står i rutorna Drevtid alt. Tappttid och inte bara
i Priskoden.
Konvertera text fungerar enligt exempel ovan.
UTSKRIFTER EFTER PROV (välj Utskriftsmeny)
17. Vill man skriva ut drevprovsprotokoll efter kollegiet så välj Protokoll efter kollegie i
Utskriftsmenyn.
18. Prislista nr 112 ger en fin resultatlista. Övriga utskrifter får man experimentera fram
själv. Många möjligheter finns både för utskrifter innan tävlingen och efter densamma.
AVRAPPORTERING
Gå till startsidan under Arkiv-Välj/Skapa katalog och välj rätt prov = katalog.
För att redovisa provet elektroniskt, sätter du in en diskett/USB-stick i datorn, (eller också kan
du spara filen någonstans på hårddisken, bara du vet var du har den).
Klicka sedan på Överföringar och sedan på Export av prov. Klicka på frågetecknet och
välj vart du vill spara filen och döp den med samma namn som katalogID ex. ”11 001 DP
2004”. (Du som har ett äldre Windows skriver exempelvis C:\WINDOWS\Skrivbord\19 001
2004.txt om du vill spara på skrivbordet och a:\19 001 2004.txt om du sparar på diskett).
Exportera aktuell katalog och tryck Fortsätt. När nästa bild kommer klicka endast på OK.
Skicka sedan ett mail till Ingvar Karlsson: [email protected] och bifoga den
sparade filen. Lätt som en plätt eller hur!? Har du inget prov att redovisa från tilldelad
provperiod så meddela detta i mail till Ingvar.
19. När du skall redovisa nästa prov så börjar du bara om från början. Skapa katalog,
registrera hundar, fyll i resultat och rapportera. OBS! Det är viktigt att du använder
dig av de drevprovsID för respektive prov som ni tilldelats av SDK. Lycka till.
Vid frågor eller problem kontakta Ingvar Karlsson.
4