LATHUND FÖR GODKÄNNARE/ATTESTANTER I CONTEMPUS

Transcription

LATHUND FÖR GODKÄNNARE/ATTESTANTER I CONTEMPUS
 LATHUND FÖR GODKÄNNARE/ATTESTANTER I CONTEMPUS.INVOICE 2007 Du mottar en faktura som ett vanligt e‐postmeddelande i Inkorgen. Meddelandet innehåller en länk och genom att klicka på länken kommer man efter inloggning till sin Arbetslista i Contempus.Invoice (CI). För att logga in i CI använd ditt användarnamn och lösenord som du tilldelats. Användarnamnet börjar med SBU‐. Sedan kommer två första bokstäver från ditt namn och efternamn. Exempel – SBU‐Anro (Anna Roehring) eller SBU‐Misp (Mikael Sparrings). 1
När du har loggats in i CI kommer du som standard till denna startsida. (Startsida går att ändra under fliken Personliga inställningar). Fakturor du har att behandla ligger kvar i Arbetslistan tills du godkänner/attesterar den. Om du inte godkänner/attesterar inom ett visst antal timmar (konfigurerbart, ofta 72 tim) skickas en påminnelse. Efter ett visst antal påminnelser går fakturan vidare till din överordnade. För att komma till dina fakturor som ligger för behandling har du 2 valmöjligheter. 1. I den översta menyn klicka på fliken Arbetslista. Eller 2. Klicka på Mina uppgifter som ligger i rutan med rubriken Arbetslista. 2
Arbetslistan listar fakturorna som ligger för behandling. För att öppna faktura klicka på länken på aktuell rad. 3
Fakturan presenteras med fakturahuvud data i den vänstra delen, fakturabilden i den högra delen och konteringsraderna nederst. De valen har du under hantering av faktura: Godkänna/Attestera: Om belopp och de övriga data är riktiga kan faktura konteras enligt internt regelverk och SBU:s kodplan som finns på intranätet. Använd funktionen lägg till en rad som ligger nederst på sidan om du behöver dela upp kostanden på olika kostnadsställe. För att godkänna faktura välj Sakattestera i Hantering. Därefter klicka på Fortsätt för att skicka faktura till betalattest. Vidare: Om ingen åtgärd skall utföras, välj Vidare, ny mottagare och klicka på Fortsätt. 4
Till Ekonomi: Om du EJ vill godkänna en konteringsrad ändra hantering till Till Ekonomi och skriv in en kommentar, klicka på Fortsätt. Faktura kommer då tillbaka till ekonomiavdelning. Efter du klickar på Fortsätt kommer du tillbaka till din Arbetslista. Den nyss behandlade fakturan ligger nu inte längre under Arbetslistan. Vikarie Innan du åker på semester eller blir ledig en längre period finns det en möjlighet att ställa in en vikarie som dina fakturor ska vidarebefordras till. Detta gör du under Personliga inställningar. 5
Sökfunktion Söksidan har två funktioner (knapparna längst upp): Ny: Skriv in sökkriterier och gör en ny sökning Favoriter: Administrera sparade sökningar För att utföra en ny sökning kan du använda olika sökkriterierna. Sökfälten grupperas efter fält i huvud och fält för i konteringsrader. Datumformat du använder är ÅÅÅÅ‐MM‐DD, ÅÅ‐MM‐DD eller ÅÅMMDD. Du kan använda s.k. jokertecken för att söka med endast del av ett fält eller början på ett fält. ann – söker efter alla värden som börjar med "ann", t.ex. ”Annorlunda” eller ”Anna”. %nno – söker efter alla värden som innehåller "nno", t.ex. ”Annorlunda”. _ote – söker efter alla värden där stavelsen "ote" kommer efter ett enda tecken, t.ex. "hotel". 6