CABAS Lackdialog

Transcription

CABAS Lackdialog
CABAS Lackdialog
2014-08-20
Slide 1
Lackdialog
Systemet anger förvalet ”Ny” vid byte av reservdel. Om det är
skruvad detalj så kommer förvalet ”Lös” automatiskt för att
lackering i normalfallet sker på lös detalj. Plastdetaljer
(stötfångare och grill) får ej något förval. Vid lackering av skruvade
detaljer, ingår invändig lackering i utvändiga lackeringen. Invändig
lack för fasta detaljer (svetsade, limmade och/eller nitade) skall
väljas separat.
2014-08-20
Slide 2
Lackdialog
Systemet anger förvalet ”Gammal” vid ytrikta samt byte av
använd del. Om delen lackeras lös markera i rutan ”Lös” samt
markera de/mo av detaljen under ”D/M position”.
Invändig lack, väljs separat.
2014-08-20
Slide 3
Lackdialog
Meryta, kulörberoende, ytor på angränsande detaljer som lackeras för att
göra kulörskillnader mindre märkbara t.ex. vid lackering av framdörr så
lackeras kulörberoende meryta på framskärm och bakdörr.
Meryta, ytberoende, ytor som lackeras där utbättring av lackeringsytan inte är
möjlig utan lackeringen utförs till närmaste lämpliga avgränsning t.ex. takkant
och A-stolpe lackeras som ytberoende meryta i samband med lackering av
bakskärm.
D/M lack, väljs separat.
2014-08-20
Slide 4
Lackdialog
Lös eller fast detalj, systemet anger lackvalet ”Lös” del vid byte av
skruvade detaljer t.ex. dörrar, luckor och stötfångare som i
normalfallet lackeras lösa, förslaget kan ändras.
2014-08-20
Slide 5
Lackdialog
Systemet anger lackvalet ”Plast” vid lackering av plastdetaljer.
Plast, -skärmar, -dörrar, -luckor och tak tidsätts som plåtdetaljer.
Detta för att hanterings- och lackeringsförfarandet för dessa är
likvärdigt med plåtdetaljer (ej markering i rutan).
2014-08-20
Slide 6
Lackdialog
Maskering, plastdetaljer med en lackeringsyta mindre än 2,9 dm2 ges alltid ett
maskeringstillägg oavsett om detaljen kräver maskering eller inte (markering i
rutan som inte kan ändras). Plastdetaljer med en lackeringsyta större än 3 dm2,
som kräver maskering skall markeras i rutan (t.ex. stötfångare som har
svetsade fasta galler). Extra komplicerad maskering av plastdetalj tidsätts
under ”Övrigt” och motivering anges i ”Noteringar”.
2014-08-20
Slide 7
Lackdialog
Grundning plast, tillägget anges till nya plastdetaljer som
levereras ogrundade.
2014-08-20
Slide 8
Lackdialog
Avvikande kulör, tillägget anges till lösa detaljer som
avviker från objektets normalkulör. Gäller för plåt- och
plastdetaljer.
2014-08-20
Slide 9
Lackdialog
Ytterligare kulör, tillägget anges till delytor som lackeras i
ytterligare kulör (t.ex. framdörr dörruteram), klarlack med
avvikande glans räknas som ytterligare kulör.
Yta ytterligare kulör, yta väljs från listan. Gäller för plåt- och
plastdetaljer.
2014-08-20
Slide 10
Lackdialog
Invändig lack, lackering ingår i utvändiga lackeringen för skruvade
detaljer, för fasta detaljer väljs invändig lack separat beroende på
skarvställe. Vid ytrikta och använd del väljs invändig lack separat.
Markera i rutan om detaljens insida skall lackeras som lös detalj.
2014-08-20
Slide 11
Lackdialog
Rostskydd systemet anger förslag på rostskydd vid byte av
positionens huvuddetalj. Vid ytrikta ges bättring av rostskydd
under ”Övrigt”.
Body, systemet anger förslag på body vid byte av positionens
huvuddetalj om body ytan är med från fordonsanalysen i annat
fall ange body yta.
2014-08-20
Slide 12
Lackdialog
D/M lack, systemet anger förslag på utvändiga detaljer som skall
demonteras/monteras vid byte av positionens huvuddetalj samt
vid ytrikta. Om några av detaljerna skall sitta kvar på bilen vid
lackering så tar man bara bort markeringen för dessa detaljer Vid
lackering av meryta väljs D/M lack separat. Jobbet kan flyttas
mellan plåt- och lackverkstad. Kontrollera alltid att D/M lack
motsvarar det planerade arbetet.
2014-08-20
Slide 13