Harry Ström Ödeshög samlade 2

Transcription

Harry Ström Ödeshög samlade 2
Klaradagen Ramberstorp
Sid 1 av 34
18 1
1
3
4
5
7
6
10
8
2
22
37
13 14
11
15
12
17
16
18 19
27
21
36
9
25
23
24
38
39
40
1. Ebbe Zidén
2. Okänd
3. Ingrid Blixt
4. Holger Edlund
5. Astrid Johansson
6. Ingrid Jahr
7. Margit Zidén
8. Ingrid Andersson
9. Eva Zidén
10. Georg Zidén
11. Märta Fredriksson
12. Ester Karlsson
13. Elis Karlsson
14. Albert Karlsson
15. Okänd
16. Johan Jonsson
17. Rune Zidén
18. Karl-Erik Karlsson
19. Simon Fredriksson
20. Sigrid Karlsson
21. Karl Karlsson
22. Josefina Augustsson
23. John Svensson
28
26
36
41
29
27
42
31
30
43
44
24. Anna Andersson
25. Viktor Fredriksson
26. Anna Svensson
27. Johan Augustsson
28. Hanna Karlsson
29. Karl Fransson
30. Stina Sandberg
31. Frits Lack
32. Johanna Andersson
33. Alfred Lack
34. Lisbeth Karlsson
35. Okänd
36. Bertil Karlsson
37. Astrid Andersson
38. Yngery Karlsson
39. Astrid Andersson
40. Okänd
41. Eivor Andersson
42. Gustav Andersson
43. Tage Andersson
44. John Andersson
45. Okänd
46. Okänd
33
32
45
34 35
46
Klaradagen Ramberstorp
2
1
20
1
2
4
11
6 7 8 10
9
5
12 13
3
31 32
25
24
37
33
28
27
26
24
14 15
30
19 21 22
17 18
16
6
41
34
42
39
38
40
1. Margit Zidén
2. Rune Zidén
3. Sigrid Andersson
4. Ester Karlsson
5. Holger Edlund
6. Albert Karlsson
7. Folke Karlsson
8. Karl-Erik Karlsson
9. Hanna Karlsson
10. Fredrik Berg
11. ?? Andersson
12. Gunnar Andersson Polis
13. Anna Andersson
14. Okänd
15. Orvar Ljunger
16. Astrid Andersson
17. Gustav Zidén
18. Greta Svensson
19. Okänd
20. Eva Zidén
21. Lennart Fredriksson
22. Okänd.
29
23. Okänd.
24. Amalia Berg
25. Sigrid Andersson.
26. Johanne Andersson
27. Alfred Lack
28. Karl Rendal
29. John Svensson
30. Anders Andersson
31. Okänd
32. Okänd
33. Sigrid Karlsson
34. Karl Karlsson
35. Ingrid Johansson
36. Georg Zidén
37. Astrid Andersson
38. John Andersson
39. Eivor Andersson
40. Gustav Andersson
41. Okänd
42. Bertil Karlsson
43. Ebbe Zidén
44. Yngve Karlsson
43
44
35
1
23
36
Karl och Johanna Fyhrs guldbröllop 1926 i deras stuga på Höghults ägor 3
1
2
16
3
4
5 6
7
8
9
17
18
19
20
11 12
10
21
13
22
14 15
23
1. Petter Tyhr småbrukare i Höghult, arrendator hos J. Dalin.
2. Anna Tyhr gift med Petter ovan.
3. Oscar Stenlund, måg hos Karl Fyhr gift med Nanny.
4. Johan Dalin ogift äger gård i Höghult, varit i USA.
5. Filip Olsson, Plåtslagare gift med Helga Fyhr.
6. Harald Olsson cykelreparatör m.m. i Ödeshög.
7. Anna Stav gift med Karl Johan Fyhr.
8. Karl Fyhr junior, snickare i Ödeshög. Född 1888.
9. Betty Lack gift med Axel Lack.
10. Axel Lack, snickare, Hyvlalyckan Höghult.
11. August Johansson, arrendator i Böneryd och gift med Emelia Fyhr
det vill säga måg hos Karl Fyhr senior.
12. Oscar Johansson, småbrukare i Höghult gift med Alma nedan.
Oscar var i USA några år.
13. Stina Johansson, förut gift Wiberg och nu gift med Johan Johansson Göleryd.
14. Alma Johansson gift med Oscar Ovan.
15. Johan Adolf Johansson, småbrukare i Göleryd och gift med Stina ovan.
16. Marta Tyhr, sedermera gift med Henning död 1992
Johansson från Rinna (ärvde Oscar och Alma ovan).
17. Nanny Stenlund gift med Stenlund ovan.
18. Helga Fyhr född 1885, änka och moder till Filip och Harald.
19. Johanna gift med Karl Gustav Fyhr född 1852.
20. Karl Gustav Fyhr född 1852. Timmerman. De gifter sig 1876.
21. Anna Fyhr född 1880.
22. Emli Fyhr gift med August i Böneryd ovan född 1883.
23. ??
Erika född 1887 död 1887, Judit född 1887 död 1887.
och Johanna Fyhrs guldbröllop 1926 i deras stuga på Höghults ägor
Henry Carlssons konfirmation
1
2
18
3
4
19
5
20
1.
2.
3. Gustav Vadsten
4. Åke Åkesson
5. Hans Svärd
6. Henry Carlsson
7.
8.
9. Stig Kjell
10. Lennart Ax
11.
12.
13.
7
6
21
8
22
4
9
10
12
11
23
13 14
24
25
14. Ingvar Blixt
15. Ragnar Ström
16. Bertil Fredriksson
17. Gustav Andersson
18. Astrid Andersson
19.
20. Siv Johansson
21.
22. Carl Magnusson
23.
24. Doris Andersson
25. Linnéa Thagesson
26.
15
16
26
17
Fällan
5
Familjen Johansson vid begravningen av sonen Alfred Gunnar
född 1907 död 1916. Kistan står under högra fönstret
Henning Karlsson Björkslund ”Karl Nillsare”
Gården heter Järperyd
6
Från vänster:
Carl Otto Säf född 1849. Livgrenadjär och korpral vid Ombergs
kompani. Död 1930. Sittande på vagnen sonen Karl August Säf
född 1877. Mörkklädda damen Sara-Lena Johannesdotter född 1828,
änka efter P. G. Slang och moder till Carl Otto Säfs hustru Johanna
Lilla Aleryd
Nanny med kaffepannan Drängen Hilding Wettermark
Fadern Gustaf Nööjd Bernhard med Helge i knät
Hembygdsföreningen i Ödeshög. Utflykt till Borghamn 1985
Plats. Hembygdsgården Borghamn
7
Skolträff i Prästorp
1. Allan Gustavsson Boet
2.
3.
4.
5.
6.
7. Greta Davidsson Stengårdshult
8. Ebba Wigren Prästorp
9.
10.
11.
12. Rut Svensson
8
Henning Karlsson Björkslund
”Karl-Nillsare”
Henry Carlsson Björkslund
9
Järnstad Vitmansgård
Nanny och Hugo Gustafsson. Barn: Gösta och Rune födda
1934 eller 1935
Ramberstorp
10
Ungdomsbjudning i Västantorp
11
5
1
2
8
7
6
9
23
4
3
13
15
11
12
10
16
14
17
18
22
19
20
21
1. Allan Uppsala
2. Evert Västantorp. Broder till nr 15.
3. Uno Vinige.
4. Arvid Västantorp.
5.
6.
7. Anders Nisshult.
8. Gunnar Lundin Stengårdshult Åkare i Ödeshög.
9. Judit Skräddarp.
10. Ellen Skräddarp senare gift med nr 11.
11. Vilhelm Gustafsson från Harsbol.
12. Ellen Blixhult.
13. Alvar Höganskog.
14. Piga i Uppsala.
15. Lila Västantorp.
16. Tyra Jonsson Västantorp senare gift med nr 19.
17. Ellen Fransson.
18. Judit Skräddarp.
19. Hugo Jonsson Västantorp.
20. Hilda Jonsson Västantorp syster till nr 19.
21. Frida Blixhult syster till nr 12.
22. Alma Västantorp.
23. Astrid Håkansson.
12
Trädplantering i Häradsallmäningen 1910-20
13
13
3
1
2
4
56
7
8
9
10
14
11
12
17
16
1. Ekström i Fällan
2. Tage Karlsson i Fällan
3. Kassel Givetorp
4. Karl Fyhr
5.
6. Anders Karlsson Mellanmaden
7.
8. Axel Lack
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Lundborg, skogvaktare
16. Elin Karlsson Nytorp
17. Johanna Karlsson Mellanmaden
18. David Johansson Nytorp
19.
18
19
15
14
Familjen Palmkvist utanför sitt torp Hammarshult, Boxholm Ekeby
Svemb Karl Danielsson
Okänt
15
Smedjan i Skybacken
Eino o Emil Liljegren
16
Smedjan i Skybacken
Emil Liljegren och Folke Roos
17
Ramberstorp
18
Ramberstorp Klara Dag Ester o Albin
Karl Lejon Kråketorp
19
2
Hulda Jonsson Ödeshögs Södergård 1 syster till kamrer Jonsson
20
Småbrukaren Oscar Johansson i Höghult med hustrun Alma.
Inga barn Oscar var i USA några år, han var i skolrådet under
min (Harry Ström) skoltid.
Några Ödeshögsbor
21
Fotot visar från väster:
1.?? Gustavsson
2. Hilda Düring, småskollärinna i Ödeshög död 1849.
3. Anna Gustavsson, moder till Karl-August i Gatugården Ödeshög
4. Hulda Karlsson. ”hulda på Hagen”. Hon gick på ett träben
5 + 6. Fanjunkare Rask i Frälsningsarmén med fru.
Denna kvinna var sockerbagerska. Hon bodde tillsammans med
Hilda Dürling ovan.
Mina Andersson. Hon ägde tomten och huset Hagen.
9. Elsa Werner, Postkassörska i Ödeshög.
10. Fanjunkare Werner, kontrollant vid bränneriet vid Åby
Västergård
Olof Olofssons och Hilda Zidens bröllop i Ramberstorp den 20 juli 1918
1
8 9 10 12 14
3 4 6
16
19 21 22 23
17
25
27
30
2
7
37
35
36
38
13
11
39
34
31
32
5
33
22
20
18
47
42
40 41
15
43
44 45 46
24
26
28
29
49
51
48
50
1. Helena, jungfru hos G Zidén.
27. Edit ……lärarinna.
2. Karl Johansson Järnstad Södergård.
28. Fru Edit Zidén.
3. Gustav Lack Åsgårda.
29. Folkskollärare Gustav Zidén
4. Enny Zidén
från Brötjemark
5. Fru Ada Johansson.
30.
6. Amanda Lack Åsgårda.
31. Småskollärinna Ebba Tibell
7. Fanjunkare Georg Zidén.
32. Ellen Fredriksson Sotäng.
8. Fru Hulda Jugner Norrköping.
33. Gossen Reinhold Linköping.
9. Sigrid Ax Lindeberg/Laxhemmet.
34. Gossen Charles Linköping.
10. Småskollärinna Nanna Pettersson.
35. Gossen Sixten Linköping.
11. Fru Nilla Zidén Linköping.
36.
12. Fru Frölinder prästfru.
37. Gossen John Linköping.
13. Diakon Olof Olofsson Ekshär.
38. Orvar Jungner Norrköping.
14. Kyrkoherde Emil Frölinder.
39. Gossen Lennart Linköping.
15. Hilda Zidén Ramberstorp.
40.
16. Komminister Hultén Storeryd.
41.
17. Fru Hultén.
42. Gossen Ola Linköping.
18. Klara Lack Ramberstorp.
43. Gull Jungner Norrköping.
19. Viktor Fredriksson Sotäng.
44. Gossen Hilding Linköping.
20. Alfred Lack Ramberstorp.
45. Maj Jungner Norrköping.
21. Fru Alma Fredriksson.
46. Anna Maria Jungner Norrköping.
22. Simon Fredriksson Sotäng.
47. Gossen Helge Linköping sedermera
23. Fru Anna Svensson Mellersta Ramberstorp.
dräng i Syllerstorp.
24. Fru Sofia Lindholm Tranås.
48. Holger Edlund.
25. Johan Svensson Mellersta Ramberstorp 49. Gossen Sture Linköping.
26. Lindholm Tranås innehar Centralhotellet Tranås.
51. Valter Åberg Ramberstorp, dräng på gården.
Kortet är taget i trädgården på bröllopsdagen. Gossarna är barnhemsbarn och
brukade vara i Ramberstorp på sommaren. Nr. 9 Sigrid Ax var syster till min
mamma (Harry Ström) och en mycket anlitad sömmerska. Hon klädde bruden.
Huvuddelen av ovanstående namnuppgifter har jag fått av kyrkoherden Holger Edlund.
Nr. 28 Fru Edit Zidén var fosterdotter hos Karl och Ada Johansson i Järnstad
Södergård. Edits mamma hette Hilda och Gifte sig sedermera med en bonde i
Syllerstorp, han hade alltid bråttom och fick därför heta ”bråttom i Syllerstorp”.
Okända på dessa kort
23
24
25
26
27
4 Torpinventeringsveteraner
Uno
Sture
Harry
Uno Lingmark Ödeshög Sture Johansson Prästorp
Harry Ström Ödeshög Hans Rydberg Boet Haga
Hans
28
Järnstad Södergård 1936
Syskon:
Anna, Elof, Margit Andersson
Harry Ström dräng
Sigrid Andersson piga
29
Klippan Innevånare i Åby fattighus 1925
1. Föreståndarinnan
2.
3.
4.
5. Frans i Fällan
6. Hanna
7.
8. Johan
9. Gusten
10. Nisse
Carl Andersson "Kalle Dabb" i Gumby
30
Okända
31
Okända
32
33
1. Ebbe Zidén
2. Okänd
3. Ingrid Blixt
4. Holger Edlund
5. Astrid Johansson
6. Ingrid Jahr
7. Margit Zidén
8. Ingrid Andersson
9. Eva Zidén
10. Georg Zidén
11. Märta Fredriksson
12. Ester Karlsson
13. Elis Karlsson
14. Albert Karlsson
15. Okänd
16. Johan Jonsson
17. Rune Zidén
18. Karl-Erik Karlsson
19. Simon Fredriksson
20. Sigrid Karlsson
21. Karl Karlsson
22. Josefina Augustsson
23. John Svensson
24. Anna Andersson
25. Viktor Fredriksson
26. Anna Svensson
27. Johan Augustsson
28. Hanna Karlsson
29. Karl Fransson
30. Stina Sandberg
31. Frits Lack
32. Johanna Andersson
33. Alfred Lack
34. Lisbeth Karlsson
35. Okänd
36. Bertil Karlsson
37. Astrid Andersson
38. Yngery Karlsson
39. Astrid Andersson
40. Okänd
41. Eivor Andersson
42. Gustav Andersson
43. Tage Andersson
44. John Andersson
45. Okänd
46. Okänd
Stora Åby Västergård
Zédens lilla stuga i Ramberstorp
34