Vi måste bli den förändring som vi vill se i världen.

Transcription

Vi måste bli den förändring som vi vill se i världen.
För femte året i rad inbjuder vi till inspirationsdagar!
Vi måste bli den förändring
som vi vill se i världen.
(Mahatma Gandhi)
17-18e februari 2012 i Umeå Waldorfskola
Åter igen kommer delar av antroposofiska sällskapets styrelse: Inger
Hedelin, Cristina diMarco, Göran Nilo och Ulrike von Schoultz
inspirerar med föredrag, eurytmi, samtalsgrupper och arbetsgrupper.
Fredag den 17e februari
13.30 Eurytmi, Inger Hedelin, EFS-lokalen
14.30 Kaffe/te och kaka
15.00 Föredrag ”Den goda viljans magi” Ulrike von Schoultz, Hörsalen
16.00 Arbetsgrupper
o Att vaket drömma-Eurytmi och meditation. Inger Hedelin
o Öppet samtal om waldorfpedagogik idag. Cristina diMarco
o Studiet av antroposofin.-Gamla dammiga texter eller vital
inspirationskälla? Göran Nilo
o Kaos är granne med gud. Ulrike von Schoultz
17.30 Middag. Vegetarisk, ekologisk, laktosfri. (80kr)
19.00 Konsert. Charlotte Kuisma och Paula Pleje.
Lördag den 18e februari
09.00-1015 Eurytmi och därefter föredrag ”Hur blir jag mig själv?
Inger Hedelin, Göran Nilo, Hörsalen
Kaffe/te och smörgås. Samtalsgrupper med avslutande plenum, sluttid
12.15.
Ingen anmälan krävs. Kom på hela arrangemanget eller bara delar. Allt
utom fika och mat är gratis. Fika finns att köpa på plats av klass 12.
Har du frågor kan du kontakta Lodey Banga per mail:
[email protected] Du kan också ringa till Brita Lidström
Geelmuyden: 0702775707
Hjärtligt välkomna!
Waldorf Umeå, Sockenvägen 26 903 62 Umeå
Arrangörer: Waldorf Umeå, Umeå Waldorfskolas föräldraförening, Mariagården och
Antroposofiska sällskapet.
Kort
•
•
•
•
•
presentation av nyckelpersoner:
Inger Hedelin, eurytmist
Göran Nilo, psykolog och läkepedagog
Cristina diMarco, waldorflärare och rektor på Idunskolan
Ulrike von Schoultz, näringskonsult och pedagog
Brita Lidström Geelmuyden, socialterapeut på Mariagården och
medlem i antroposofiska sällskapets styrelse.
• Lodey Banga, förskolepedagog Waldorf Umeå.
• Charlotte Kuisma, musiklärare Waldorf Umeå
• Paula Pleje, musiklärare Waldorf Umeå