En modern reglering av järnvägstransporter

Comments

Transcription

En modern reglering av järnvägstransporter
YTTRANDE
2015-09-22 Dnr 315/2015
Justitiedepartement
103 33 Stockholm
En modern reglering av järnvägstransporter (SOU 2015:9)
Ju2015/2409/L3
Konkurrensverket har inget att invända mot förslagen i betänkandet av
järnvägstrafikutredningen ”En modern reglering av järnvägstransporter” (SOU
2015:9).
_____________________________
Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Johan Hedelin. Föredragande
har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.
Johan Hedelin
KKV1023, v1.2, 2011-12-15
Hedi Bel Habib
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]

Similar documents