Prov på likvid-avräkning. Är en överenskommelse och uppställning

Transcription

Prov på likvid-avräkning. Är en överenskommelse och uppställning
Prov på likvid-avräkning. Är en överenskommelse och uppställning på
vad parterna skall betala, lån, handpenning etc.
En gemensam + en för köpare och en för säljare. Vi har en mängd avräkningar att välja på.
Avräkning
Överlåtelseobjekt
Pröva att fylla i fälten genom att sätta markören i en tom ruta och skriv ex. ditt namn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx Fälten kan även fyllas i för hand med bläckpenna.
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
Viss text är i provet ersatt med xxxxxxxxx (dokumentskydd)
Köpeskilling
Med bokstäver
Med siffror
Tidpunkt
Kontraktsdatum
Avräkningsdatum
Säljare 1
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Säljare 2
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Köpare 1
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Välj bland 100-tals dokument-mallar. Betala med kort, bank eller telefon. *Direkt-leverans till din dator.
Köpare 2
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Låneövertag
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Summa
Lösen av lån
xxxxxxxxxxx
Ränta %
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Ränta %
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Ränta %
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Ränta %
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Summa kapitalskuld
Summa ränteskuld Summa ränteskillnads.ers.
Summor
Välj bland 100-tals dokument-mallar. Betala med kort, bank eller telefon. *Direkt-leverans till din dator.
Avräkning
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
Köparen resterande kontant
kronor
SUMMA KÖPESKILLING
kronor
Kvittens
Separat kvitterat köpebrev har samtidigt överlämnats för köparens lagfart.
Kontant slutlikvid för fastigheten (med siffror)
kronor
Med bokstäver
kronor
Undertecknande
Ovanstående avräkning godkännes.
Ort och datum
………………………………………………………………………………………………….........................................
Säljare 1
…………………………………………………………………………….....................................................................
Godkännes: (make~maka~sambo)
Personnummer
………………………………………………………………………………………………….........................................
Säljare 2
…………………………………………………………………………….....................................................................
Godkännes: (make~maka~sambo)
Personnummer
………………………………………………………………………………………………….........................................
Köpare 1
………………………………………………………………………………………………….........................................
Köpare 2
Välj bland 100-tals dokument-mallar. Betala med kort, bank eller telefon. *Direkt-leverans till din dator.
Avräkning
Säljaren. Intern specifikation
Överlåtelseobjekt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
Tidpunkt
Kontraktsdatum
Avräkningsdatum
Säljare 1
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Säljare 2
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Intern likvidspecifikation
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
SUMMA
kronor
Belopp att erhålla
kronor
Välj bland 100-tals dokument-mallar. Betala med kort, bank eller telefon. *Direkt-leverans till din dator.
Omstående avräkning godkännes.
Ort och datum
………………………………………………………………………………………………….........................................
Säljare 1
…………………………………………………………………………….....................................................................
Godkännes: (make~maka~sambo)
Personnummer
………………………………………………………………………………………………….........................................
Säljare 2
……………………………………………………………………………..........................................................................
Godkännes: (make~maka~sambo)
Personnummer
Ovanstående namnteckningar bevittnas (ej obligatoriskt men rekommenderas):
………………………………………………………………………………………………….........................................
Namn
Telefon
………………………………………………………………………………………………….........................................
Namn
Telefon
Se avräkning nedan för köparen.
Till dokumentet medföljer en mall för att lätt kunna fylla i de uppgifter som behövs.
Välj bland 100-tals dokument-mallar. Betala med kort, bank eller telefon. *Direkt-leverans till din dator.
Avräkning
Köparen. Intern specifikation
Överlåtelseobjekt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
Tidpunkt
Kontraktsdatum
Avräkningsdatu
m
Köpare 1
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Köpare 2
Namn
Pers nr
Gatuadress
Telefon dagtid
Postnummer
Telefon kväll
Postort
Mobil
E-post
Ägarandel
Intern likvidspecifikation
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kronor
SUMMA
kronor
Belopp att erlägga
kronor
Välj bland 100-tals dokument-mallar. Betala med kort, bank eller telefon. *Direkt-leverans till din dator.
Omstående avräkning godkännes.
Ort och datum
………………………………………………………………………………………………….........................................
Köpare 1
…………………………………………………………………………….....................................................................
Godkännes: (make~maka~sambo)
Personnummer
………………………………………………………………………………………………….........................................
Köpare 2
……………………………………………………………………………..........................................................................
Godkännes: (make~maka~sambo)
Personnummer
Köpguide som beskriver hur köpet av dokumentmallar går till.
Dokumentet levereras det direkt till din dator. Betala och ladda ner. Enkelt och bekvämt.
Välj dokument och betalningsalternativ:
Kort
Telefon
Internetbank
och följ instruktionerna.
Vänta några *minuter efter betalning så kommer en ny sida upp med nedanstående ruta:
Klicka här för att ladda ner dokumentet du nyss köpt
*Vänta tills en ny sida med dokumentet laddas upp på din dator, färdig att användas!
Vi anlitar PAYER AB för vår betallösning som innebär krypterad betalningsöverföring med PCI, 3 DSecure, Bank-ID och utökat bedrägeriskydd.
Gör som tusentals nöjda kunder, köp dina dokumentmallar här!
Gå tillbaka till ursprungssidan och påbörja ditt köp av dokumentmallar.
*tiden är beroende på hur snabb din internet-uppkoppling är, ex mobilt bredband eller om du har
många sajter uppe samtidigt på din dator. Stäng gärna ner sajter och program du inte använder.
Välj bland 100-tals dokument-mallar. Betala med kort, bank eller telefon. *Direkt-leverans till din dator.