Vindlastberäkning enligt EUROKOD SS-EN-1991-1-4

Transcription

Vindlastberäkning enligt EUROKOD SS-EN-1991-1-4
Vindlastberäkning enligt EUROKOD SS-EN-1991-1-4
Vi utför vindlastberäkningar med TIB:s utgåva som underlag:
”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem Eurokod SS-EN-1991-1-4”
Innehållet och riktlinjerna i ovan nämnda broschyr är framtaget av bland annat TIB,
Icopal, Protan, Trelleborg Waterproofing, Sika Sverige, Soprema, Tätskiktsgarantier i
Norden, Constructech Sweden, Milles Teknikplast m.fl.
Riktlinjernas grundstenar utgår ifrån ETAG 006, AMA Hus 08 och Boverket.
Med hjälp av Chalmers Tekniska högskola i Göteborg har vi skapat ett optimalt vindlastberäkningsprogram där vi stolt kan presentera ett garanterat underlag som ska
användas när mekanisk infästning utförs.
Där korrekta uppgifter har lämnats in till oss, genereras en infästningsplan som följer
alla krav ställda ifrån tredje part, riktlinjer och branschrekommendation.
Vi på Milles Teknikplast AB vill att du som kund ska känna trygghet när du har fått en
infästningsplan utförd av oss.
Milles Teknikplast
AB
Milles Teknikplast
AB
Objekt 13:3
2013-4-10
Vindlast
Beräkning
Namn:
Datum:
Objekt:
Milles Teknikplast
AB
2013-04-10
Objekt 13:3
Kommun
Terrängtyp
Underlag
P dim [kN]
C/c [mm]
Isolering [mm]
Takmått [m]
Längd
45
Takyta [m²]
Vindlaster [kN]
Karak.hast.tryck qp
Tätskikt
Max c/c [mm]
Täckbredd [mm]
Täckbredd rand/hörnzon [mm]
P dim [kN]
Bredd
25
Hörnzon
31,48
2,53
2013-4-10
Sida: 2
Sida: 1
Tak:
Låglutat sadeltak
med
normal takfot
Lutning:
5 grader
Hylsa:
Quadro 190 mm
Skruv:
Plåtskruv 80 mm
T25
Säkerhets- I
klass:
Tätning:
Normal öppning
Göteborg
II - Låg
vegetaton
Ruukki TP130
0,8
310
220
Objekt 13:3
0,7525
SBS 5500
930
880
880
0,72
Höjd
7
Randzon
157,4
2,06
C/C infästning [mm]
323,45
(teoretisk)
396,96
C/C infästning [mm]
310
(praktisk)
310
Antal fästdon / m²
3,51
(teoretiskt)
2,86
Antal fästdon / m²
3,67
(praktiskt)
3,67
Fästdon / zon
111
(teoretiskt)
451
Fästdon / zon
115
(praktiskt)
577
Totalyta: 1 129 m²
Totalt antal fästdon (teore
tiskt): 1 993 st
Totalt antal fästdon (prak
tiskt): 2 207 st
Mittzon
Inre mittzon
598,12
342,3
1,31
0,37
623,8
1136,36
620
930
1,82
1
1,83
1,22
1090
342
1096
418
Rapport utfärdad av:
Mikael Larsson
Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031 – 43 50 90
[email protected] | www.milletech.se

Similar documents