Skåningegård Omsorg AB söker samordnare till daglig verksamhet.

Transcription

Skåningegård Omsorg AB söker samordnare till daglig verksamhet.
Skåningegård Omsorg AB söker
samordnare till daglig verksamhet.
Verksamhetsbeskrivning:
Skåningegård Omsorg AB erbjuder boende och
daglig verksamhet enligt LSS. Vi arbetar utifrån ett
helhetsperspektiv för personer med olika kombinationer av funktionsnedsättningar. Målet är att ge en
god livskvalitet. Personerna som arbetar i vår dagliga verksamhet har behov av en tydlig struktur och ett
individuellt anpassat stöd. Enheten är inriktad på att
genom pedagogiskt arbete skapa en strukturerad och
meningsfull arbetsmiljö utifrån den enskildes förutsättningar, behov och önskemål.
Arbetsuppgifter:
Vår dagliga verksamhet befinner sig just nu i en
utvecklingsfas där målet är att skapa en mer arbetsinriktad verksamhet. Vårt mål är att verksamheten
skall ha ett tydligt miljötänk, det skall finnas meningsfullt arbete för alla och arbetet skall präglas av
struktur och tydlighet.
Du kommer att vara delaktig i det dagliga arbetets
alla sysslor och arbetsuppgifterna kommer framför
allt att inrikta sig mot praktiska och skapande arbeten, men du kommer även att vara vara ansvarig för
utveckling, planering och uppföljning av arbetsmetoder och individuella målplaner. Som samordnare för
den dagliga verksamheten ska du även kunna bistå
verksamhetschefen vid ledigheter och semestrar.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har pedagogisk grundutbildning
och som t.ex. är arbetsterapeut/sjukgymnast eller
beteendevetare, gärna med fördjupning inom autism
och funktionshinder.
Du bör ha erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet för funktionshindrade samt kunskap och erfarenhet av att utreda och utveckla arbetsmodeller för
personer inom LSS personkrets.
Du skall vara van att arbeta strukturerat och självständigt med en tydliggörande pedagogik.
Körkort är ett krav, samt datorvana eftersom dokumentation ingår i arbetet.
Varaktighet:
Tills vidare med sex månaders provanställning.
Lön/sysselsättningsgrad:
Individuell lönesättning, tjänstgöringsgrad 100 %.
Sista ansökningsdag:
2014-06-22. Granskning och intervjuer kommer att
ske fortlöpande.
Kontaktperson:
Verksamhetschef Maria Axelsson,
telefon 0470-77 61 08.