אישור ממונה בטיחות- תמ"ת

Comments

Transcription

אישור ממונה בטיחות- תמ"ת
‫י סיון תשע"ה‬
‫‪28/05/2015‬‬
‫מספר מסמך‪510782:‬‬
‫לכבוד‬
‫מכללת מישלב‬
‫דוא"ל ‪[email protected] :‬‬
‫)נשלח ב‪:‬דוא"ל(‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון ‪ :‬ממונה בטיחות אש בכיר‬
‫סימוכין‬
‫העבר‪ :‬חידוש ‪ 0‬ימי כשרות לקורס ממונה בטיחות אש‬
‫בכיר מכללת מישלב לרעיסה ציפי מינהל‬
‫הבטיחות‪,‬מתאריך ‪,0661560115:‬סימוכין ‪: yhuda10‬‬
‫(מספרנו‪)116351:‬‬
‫לפי סמכותי לפי סעיף ‪(6‬ב) לתקנות ארגון הפקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו – ‪,1113‬‬
‫הריני מכירה בקורס בנושא‪" :‬ממונה בטיחות אש בכיר " כהשתלמות המוכרת עבור ממונים על‬
‫הבטיחות‪.‬‬
‫השתתפות בהשתלמות‪6‬ביום העיון‪6‬כנס‪6‬קורס הנ"ל תזכה את הממונה ב‪ 0 -‬ימים‪.‬‬
‫נא לציין באישור שיינתן למשתתפם את מספר אישור ההכרה ביום העיון‪6‬כנס‪6‬קורס הרשום לעיל (מספר‬
‫מסמך)‪.‬‬
‫במידה ולא יחולו שינויים במערך התכנים‪ ,‬שעות‪ ,‬מרצים תוקף אישור זה עד ליום ‪.00.15.0116‬‬
‫בכבוד רב‬
‫רעיסה לאוטרשטין‬
‫מרכזת נושא ממונים‬
‫מספרך ברישומינו הוא ‪ .01650‬אנא ציין זאת במכתביך אלינו‪.‬‬
‫‪3330166‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪ 1‬עמודים‬
‫מחוז הנהלה מרכזית‪ ,‬כתובת‪ :‬רח' בנק ישראל ‪ ,5‬ת"ד ‪ ,6133‬ירושלים ‪ 1116111‬טלפון‪ 10-3330011611 :‬פקס‪10- ,10-3330160 :‬‬
‫דוא"ל‪ [email protected] :‬אתר אינטרנט‪www.economy.gov.il/pikuach :‬‬

Similar documents