מישלב קורסים - מכללת מישלב

Comments

Transcription

מישלב קורסים - מכללת מישלב
‫הזמנה אישית‪:‬‬
‫התחום הפנסיוני הינו דינאמי ועתיר סיכונים‪ .‬חשיפה ארגונית בתחום זה כרוכה בסיכונים ניכרים אשר בחלקם עלולים להיות בלתי‬
‫הפיכים‪.‬‬
‫תכלית יום העיון הינה בחינת מכלול החידושים המרכזיים במישור הפנסיוני וכן סקירה מפורטת של מרחב התמרון הארגוני‪ ,‬כפועל‬
‫יוצא מכך‪.‬‬
‫מיועד ל‪ :‬מנהלי חשבונות‪ ,‬חשבי שכר בכירים‪ ,‬יועצי מס‪ ,‬רו"ח‪ ,‬מנהלי כספים‪ ,‬מנהלי משאבי אנוש וכ"א‪.‬‬
‫יום העיון מאושר ע"י לשכת רו"ח כחלק מתוכנית ההשתלמות להשלמת ‪ 05‬שעות‬
‫שעל על חשבי שכר מוסמכים לעבור מידי שנה (יום העיון מהווה ‪ 51%‬מדרישות הלשכה)‬
‫מקום‬
‫יום העיון יתקיים ביום שלישי ‪01/04/4102‬‬
‫בין השעות ‪13:81-01:11‬‬
‫מלון דן פנורמה‪ ,‬רחוב קויפמן יחזקאל ‪ ,01‬תל אביב‬
‫מחיר‬
‫המחיר ‪ 521‬ש"ח לפני מע"מ (‪ 236‬כולל)‬
‫למשלמים לאחר יום העיון ועד שוטף ‪+81‬‬
‫המחיר ‪ 571‬ש"ח ‪+‬מע"מ (‪ 117‬כולל)‬
‫המחיר כולל ארוחת צהרים ‪+‬תיק מקצועי מורחב‬
‫תוכנית יום העיון‬
‫ביטוח פנסיוני‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫רפורמות צפויות בביטוח פנסיוני‬
‫השוואה בין התוכניות השונות לביטוח פנסיוני "לדורותיהן"‪ ,‬כולל התמקדות‬
‫בסוגיה (כולל טבלאות השוואה) בנושא הבטחת מקדמי ההמרה לקצבה‪.‬‬
‫דיון בכדאיות מעבר בין תכניות קיימות לתוכניות חדשות‬
‫שיקולי מיסוי בביטוח פנסיוני‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬מר משה הראל – מומחה לביטוח פנסיוני ויועץ פנסיוני‪.‬‬
‫היקף ההגנה הפנסיונית ביחסי העבודה‬
‫ביטולים יתקבלו בפקס אך ורק עד ‪ 5‬ימי עבודה‬
‫לפני האירוע‪ ,‬לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא‪.‬‬
‫מכללת מישלב‬
‫מח' קורסים והשתלמויות‬
‫ת‪.‬ד‪ 60112 .‬ת"א ‪20601‬‬
‫מספר המקומות מוגבל‬
‫להרשמה נא להחזיר טופס זה חתום‬
‫לפקס‪18-5414003 ,18-1902092 :‬‬
‫טלפון‪18-5414003/9 ,*4143 :‬‬
‫הראלה‬
‫כללי‪:‬‬
‫תכלית ההרצאה תהיה הצגת היקף החובה לביטוח פנסיוני חובה במגזר‬
‫הפרטי וסקירת יחסי הגומלין המרכזיים בינו לבין דיני העבודה‪.‬‬
‫מתווה ההרצאה‪:‬‬
‫הצגת היקף החובה הפנסיונית ביחסי העבודה בישראל (לרבות‪ :‬מכוח‬
‫‪.0‬‬
‫הסכמים קיבוציים; צווי הרחבה; חוזים אישיים ועוד)‪.‬‬
‫סקירת עיקרי צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה (מיום ‪62‬‬
‫‪.6‬‬
‫בספטמבר ‪ )6100‬ומכלול השלכותיו ביחסי העבודה‪.‬‬
‫הצגת הסדרים מטיבים ענפיים ומכלול השלכותיהם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחינת יחסי הגומלין בין ההגנה הפנסיונית לבין פיצויי הפיטורים לאור‬
‫‪.1‬‬
‫תחולה אפשרית של סעיף ‪ 01‬לחוק פיצויי פיטורים‪.‬‬
‫יישומי סעיף ‪ 62‬לחוק פיצויי פיטורים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הצגת חידושי פסיקה בולטים בדיני עבודה וסקירת מכלול השלכותיהם‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מרצה‪ :‬מיקי בן דב‪ -‬מומחה בדיני עבודה‬
‫אתר מישלב‬
‫ספח הרשמה‪-‬להרשמה נא פקסס‪/‬י טופס זה ‪ +‬חותמת החברה‬
‫רשמו את הר"מ ליום חשבי שכר ‪: 4104‬‬
‫‪ .0‬שם ‪ +‬משפחה________________ ת‪.‬ז______________ טל נייד__________________‬
‫‪ .4‬שם ‪ +‬משפחה________________ ת‪.‬ז______________ טל נייד___________________‬
‫שם החברה‪ ________________ :‬דוא"ל‪ ______________________ :‬תפקיד‪_____________ :‬‬
‫כתובת (ע)‪_______________ :‬טלפון‪ ___ ____________ :‬פקס (ע) ____________‬
‫‪www.Mishlav.co.il‬‬
‫חתימה וחותמת‪_______________ :‬‬

Similar documents