ועד בית הכנסת - חג שמח ו בברכת

Transcription

ועד בית הכנסת - חג שמח ו בברכת
‫בס"ד‬
‫קהילת אחוות רעים – בית הכנסת אדמון ספרא‬
‫בניהול עמותת " שמחת רחל " )ע"ר ‪(58-034-929-8‬‬
‫הסייפן ‪ 10‬טל'‪ 09-7724039:‬לב‪-‬הפארק רעננה‬
‫‪http://www.achvatreim.co.il‬‬
‫אתר אינטרנט‪:‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫חג סוכות‬
‫‪18:00‬‬
‫)יום א' בלילה ‪(27/09/2015‬‬
‫מנחה ערב חג סוכות‬
‫‪08:00‬‬
‫תפילת שחרית חג סוכות )יום ב' בבוקר ‪(28/09/2015‬‬
‫‪18:00‬‬
‫תפילת מנחה חג סוכות‬
‫‪18:05‬‬
‫ערבית מוצאי חג סוכות‬
‫‪07:15‬‬
‫שחרית חול המועד‬
‫‪18:00‬‬
‫מנחה חול המועד‬
‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫שבת חול המועד )‪ (2-3/10/2015‬כניסת שבת‪ 18:06 :‬יציאת שבת‪18:59 :‬‬
‫‪18:00‬‬
‫מנחה ערב שבת )‪(02/10/2015‬‬
‫‪22:00‬‬
‫עונג שבת‬
‫‪08:00‬‬
‫תפילת שחרית )‪(03/10/2015‬‬
‫‪16:30‬‬
‫שיעור תורה – הרב נדב‬
‫‪17:30‬‬
‫מנחה שבת וסעודה שלישית בסוכה‬
‫‪19:00‬‬
‫ערבית מוצאי שבת חול המועד‬
‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫)‪(27-28/09/2015‬‬
‫כניסת החג‪ 18:12 :‬יציאת חג‪19:06 :‬‬
‫תיקון ליל הושענא רבה מוצאי שבת ‪(03/10/2015‬‬
‫"מי שלא ראה את שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו"‬
‫‪23:55‬‬
‫כיבוד קל יוגש במהלך הלימוד‬
‫לימוד הושענה רבא ודברי תורה‬
‫‪05:45‬‬
‫תפילת שחרית‬
‫‪-----------------------------------------------------‬‬‫חג שמיני עצרת )‪ (4-5/10/2015‬כניסת חג‪ 18:03 :‬יציאת חג‪18:57 :‬‬
‫‪17:55‬‬
‫מנחה ערב שמיני עצרת‬
‫)יום א' בלילה ‪(04/10/2015‬‬
‫הקפות )זמן משוער(‬
‫‪19:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫שחרית שמיני עצרת‬
‫)יום ב' בבוקר ‪(05/10/2015‬‬
‫הקפות )זמן משוער(‬
‫‪11:00‬‬
‫‪17:55‬‬
‫מנחה שמחת תורה‬
‫‪18:57‬‬
‫ערבית מוצאי שמיני עצרת‬
‫בברכת וחג שמח ‪ -‬ועד בית הכנסת‬