לזמני תפילות בחגים לחץ כאן

Transcription

לזמני תפילות בחגים לחץ כאן
‫זמני התפילות‬
‫לימים הנוראים‬
‫תשע"ו‬
‫******‬
‫בברכת כתיבה וחתימה טובה‬
‫יה"ר שיתקבלו תפילתנו לרצון לפני אדון כל‬
‫זמני התפילות ‪ -‬ראש השנה‬
‫בבית הכנסת המרכזי‬
‫יום א' וב' דראש השנה‬
‫לימוד לקראת יום הדין בשעה ‪5:30‬‬
‫ערב ר"ה‬
‫‪6:13‬‬
‫הדלקת הנרות‬
‫‪6:30‬‬
‫מנחה‬
‫שחרית‬
‫אדון עולם‬
‫‪7:00‬‬
‫תקיעת שופר‬
‫משוער‬
‫‪10:30‬‬
‫מנחה ותשליך‬
‫יום א'‬
‫‪5:30‬‬
‫מנחה‬
‫יום ב'‬
‫‪6:15‬‬
‫דרשת שבת שובה‬
‫ע"י המרא דאתרא שליט"א‬
‫בשעה ‪5:20‬‬
‫מנין נץ – ראש השנה‬
‫באולם טרייפוס‬
‫יום א' וב' דראש השנה‬
‫מנחה‬
‫מעריב‬
‫שחרית‬
‫ערב ר"ה‬
‫כוותיקין‬
‫זמן עטיפת טלית‬
‫הנץ החמה‬
‫תקיעת שופר‬
‫מנחה ותשליך‬
‫מנחה‬
‫‪6:30‬‬
‫‪7:32‬‬
‫‪5:25‬‬
‫‪5:31‬‬
‫‪6:22‬‬
‫משוער‬
‫יום א'‬
‫יום ב'‬
‫‪8:30‬‬
‫‪5:00‬‬
‫‪5:30‬‬
‫לקראת שבת פ' וילך ‪ -‬שבת שובה‬
‫בשעה ‪ 5:25‬בביהמ"ד המרכזי‬
‫זמני התפילות ‪ -‬יום כיפור‬
‫בבית הכנסת המרכזי‬
‫מנייינים החל מ‪1:00 -‬‬
‫מנחה עריו"כ‬
‫ערב יו"כ‬
‫‪6:01‬‬
‫הדלקת הנרות‬
‫‪6:15‬‬
‫כל נדרי‬
‫אדון עולם‬
‫‪7:00‬‬
‫שחרית‬
‫‪4:00‬‬
‫מנחה‬
‫קידוש לבנה ברוב עם בשעה ‪9:00‬‬
‫מנין נץ – יום כפור‬
‫באולם טרייפוס‬
‫כל נדרי‬
‫מעריב‬
‫שחרית‬
‫כוותיקין‬
‫‪6:15‬‬
‫‪7:21‬‬
‫‪5:30‬‬
‫זמן עטיפת טלית‬
‫הנץ החמה‬
‫‪5:37‬‬
‫‪6:26‬‬
‫מנחה‬
‫‪3:45‬‬
‫לקראת שבת פ' האזינו בשעה ‪5:15‬‬
‫חג הסוכות‬
‫מנין א'‬
‫כותיקין‬
‫שחרית‬
‫מנין ב'‬
‫‪8:00‬‬
‫מנין ג'‬
‫‪8:40‬‬
‫לקראת שבת חוה"מ סוכות בשעה ‪5:08‬‬
‫חול המועד הסוכות‬
‫שחרית‬
‫מנין א'‬
‫בביהמ"ד‬
‫המרכזי‬
‫כותיקין‬
‫מנין ב'‬
‫בהיכל חפץ‬
‫‪7:00‬‬
‫מניינים‬
‫כל ‪ 20‬דקות‬
‫החל משעה‬
‫‪7:20‬‬
‫שמחת בית השואבה‬
‫המרכזית בגבעת שאול‬
‫ברוב עם בליווי תזמורתו של עמי כהן עם הזמר החסידי רבי שלמה כהן‬
‫ביום רביעי י"ז תשרי ‪ -‬ב' דחול המועד‬
‫בבית הכנסת משכן באב"ד בשעה ‪8:30‬‬
‫הושענא רבה‬
‫קריאת משנה תורה‬
‫שחרית‬
‫ליל הושענא רבה‬
‫מנין א'‬
‫מנין ב'‬
‫מנין ג'‬
‫מנין ד'‬
‫שמחת תורה‬
‫הדלקת הנרות‬
‫שחרית מנין א'‬
‫שחרית מנין ב'‬
‫שחרית‬
‫מנין ג'‬
‫‪9:00‬‬
‫כותיקין‬
‫‪6:30‬‬
‫‪8:00‬‬
‫‪8:30‬‬
‫באולם טרייפוס‬
‫עד ההקפות‬
‫‪5:54‬‬
‫כותיקין‬
‫‪8:20‬‬
‫היכל חפץ‬
‫עד ההקפות‬
‫‪8:40‬‬
‫ההקפות מנין ב' ומנין ג' בביהמ"ד המרכזי‬
‫******‬
‫הקפות שניות במוצאי החג‬
‫לאחר תפילת מעריב‬