טופס 4 - הזמנה לאסיפת דיירים

Comments

Transcription

טופס 4 - הזמנה לאסיפת דיירים
‫טופס‬
‫אסיפת דיירים‬
‫תתקיים בתאריך‬
‫בשעה‬
‫במקום‬
‫על סדר היום‪:‬‬
‫אם לא יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה‬
‫תתקיים האסיפה בשעה_______________‪.‬‬
‫באותו יום ומשנקבע כן‪ ,‬תהיה האסיפה שנתכנסה בשעה האחרת חוקית‬
‫בכל מספר של משתתפים‪.‬‬
‫נא לדייק!‬
‫תודה ועד הבית‪.‬‬

Similar documents