אגודה שיתופית בע;quot&מ – אפעל - מרכז הספורט רמת ן

Transcription

אגודה שיתופית בע;quot&מ – אפעל - מרכז הספורט רמת ן
‫מרכז הספורט רמת‪-‬אפעל – אגודה שיתופית בע"מ‬
‫תקנון האגודה (מתוקן)‬
‫פרק א'‪ :‬שם מטרות וסמכויות‬
‫שם‬
‫‪.1‬‬
‫שם האגודה‪ :‬מרכז הספורט רמת‪-‬אפעל – אגודה שיתופית בע"מ‪.‬‬
‫מען‬
‫‪.2‬‬
‫מען האגודה‪ :‬רמת אפעל ‪.52960‬‬
‫מטרות‬
‫‪.3‬‬
‫המטרות שלמענן נוסדה האגודה ואשר למענן תשמש בכספיה‪:‬‬
‫א)‬
‫להפיץלהפעיל ולנהל בריכת שחיה‪ ,‬מרכז ספורט‪ ,‬חדר כושר‪ ,‬חוגים והדרכה‬
‫ליחידים וקבוצות ולהפיץ‪ ,‬לפתח‪ ,‬ולעודד את רעיון תרבות הגוף והנפש וכל‬
‫פעולות והמעשים הנובעים מכך‪.‬‬
‫ב)‬
‫לקדם ולארגן את החיים התרבותיים והבריאותיים של חברי האגודה‪ ,‬ובני‬
‫משפחותיהם‪.‬‬
‫ג)‬
‫לארגן וליזום עבור חברי האגודה כל מיני פעולות ספורט ופעולות תרבותיות‬
‫לרבות אירועים והופעות‪.‬‬
‫ד)‬
‫לאפשר לחברי האגודה ובני משפחותיהם להנותלהינות הנאה מירבית ממרכז‬
‫הספורט ברמת‪-‬אפעל והמתקנים הקשורים בו‪.‬‬
‫סמכויות‬
‫‪.4‬‬
‫לשם השגת המטרות הנ"ל וכפוף להוראות תקנון זה‪ ,‬מוסמכת האגודה‪-:‬‬
‫א)‬
‫לייסד‪ ,‬לבנות‪ ,‬להקים‪ ,‬להחזיק‪ ,‬לנהל וליזום‪:‬‬
‫(אא‪ )1‬בריכות מים לרחצה ולתחרויות ספורטיביות‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 45.2‬ס''מ‪ ,‬עצירות טאב‪ :‬לא ב ‪56.2‬‬
‫ס''מ‬
‫‪- 2‬‬‫(‪2‬‬
‫אחרים‪.‬‬
‫(בב)‬
‫מועדונים‪ ,‬מגרשים ואולמות להתעמלות ולסוגי ספורט‬
‫(גג‪)3‬‬
‫מוסדות ומקומות נופש והבראה‪ ,‬שירותי קיט ואיצטדיוניםואצטדיונים‪.‬‬
‫(דד‪)4‬‬
‫מגרשים לפעולות ספורטיביות‪ ,‬למשחקים ולתחרויות כגון‪ :‬כדורגל‪,‬‬
‫כדור סל‪ ,‬כדוריד‪ ,‬ואחרים קט רגל‪ ,‬טניס‪ ,‬סקווש‪ ,‬סייף‪ ,‬חץ וקשת וכל‬
‫פעולה ו‪/‬או סוג ו‪/‬או ענף ספורט ו‪/‬או תחרותי אחר במתקניה של‬
‫האגודה ו‪/‬או מחוצה לה וכן מבניםבמבנים סגורים לפעולות אלו‪,‬בשטח‬
‫האגודה השיתופית‪ ,‬לרבות כולל סאונה וג'קוזי‪.‬‬
‫(הה‪)5‬‬
‫מוסדות ואולמות לאירועים‪ ,‬לבידור ושעשועים למבוגרים ולנוער‪ ,‬כולל‬
‫מוסדות למלאכת יד לסוגיהברידג' ותחרויות ספורט ואחרים לסוגיהם‬
‫השונים‪.‬‬
‫(וו‪)6‬‬
‫מוסדות מחקר לתרבות הגוף והנפש‪ ,‬ופעולות הקשורות לתרבות הגוף‬
‫והנפש‪.‬‬
‫(זז‪)7‬‬
‫הדרכה ספורטיבית‪ ,‬שיעורים ותרגילים בכל ענפי הספורט בשטח אגודה‬
‫השיתופית ו‪/‬או מחוצה לה‪.‬‬
‫(חח‪)8‬‬
‫הוצאה לאור והפצה של כתבי עת‪ ,‬ספרים ופרסומים אחרים המוקדשים‬
‫בעיקרם לתרבות הגוף‪ ,‬לספורט ולעסוק בהם‪.‬‬
‫(טט‪)9‬‬
‫לשתף פעולה עם מוסדות וארגונים ספורטיבים ואחרים בכל הנוגע‬
‫לתרבות הגוף והנפש ולהפצת רעיון תרבות הגוף והנפש‪.‬‬
‫ב)‬
‫(יי)‬
‫לנהל ולהפעיל בתי קפה‪ ,‬מסעדות ומוסדות‪ ,‬צרכניה ו‪/‬או‬
‫‪)10‬‬
‫מוסדות דומים בשטח מרכז הספורט ברמת‪-‬אפעל או לידו‪ .‬לרבות‬
‫שרותי אירוח‪ ,‬נופש ותיירות‬
‫(‪)11‬‬
‫הפעלת סדנאות ספורט‪ ,‬קיטנות‪ ,‬וימי כיף‪.‬‬
‫לרכוש‪ ,‬להשיג‪ ,‬לקבל‪ ,‬להחזיק ולנהל רשיונותרישיונות‪ ,‬זכויות פטנטים‪ ,‬זכויות‬
‫יוצרים‪ ,‬להשיג ולרכוש סמכויות‪ ,‬זכויות הרשאות כולל זכויות ניצול‪ ,‬הפקה‪,‬‬
‫יצור ושיווק‪ ,‬ולעסוק בכל אלה‪.‬‬
‫‪- 3‬‬‫ג)‬
‫לרכוש‪ ,‬להעביר ולמכור מטלטלין ואנוונטר מכל סוג שהוא בהתאם לצרכי‬
‫האגודה‪.‬‬
‫ד)‬
‫למסור‪ ,‬להעביר‪ ,‬למכור ולקנות‪ ,‬להשכיר‪ ,‬לשכור ולהחכיר ולחכור למשכן‪,‬‬
‫לשעבד מקרקעין‪ ,‬מטלטליןמיטלטלין וכל מיני זכויות בהם‪.‬‬
‫ה)‬
‫לעבד‪ ,‬להכשיר ולפתחליזום ולפתח את אדמות האגודה השיתופית ו‪/‬או אדמות‬
‫שנרכשו כנ"ל‪ ,‬ולעשות בהן ככל הדרוש לקידום ענייני האגודה לתועלת ורווחת‬
‫בעלי המניות של האגודה השיתופית‪.‬‬
‫ו)‬
‫לבוא במו"מ עם ממשלת ישראל‪ ,‬רשויות המדינה‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬רשויות‬
‫אחרות‪ ,‬חברות ציבוריות‪ ,‬פרטיות ויחידים‪ ,‬לשם השגת רשיונותרישיונות‪,‬‬
‫זכיונות‪ ,‬זכויות מיוחדות‪ .‬להתקשר בחוזים והסכמים‪ ,‬ולבצע התקשרויות כאלה‬
‫ולפעול בכל אלה גם בכל מדינה אחרת‪.‬‬
‫ז)‬
‫ללוות כספים כנגד בטחונות ובלעדיהם‪.‬‬
‫ח)‬
‫להשתתף ולהיות פעילה (ע"י באי כוחה וחבריה) בכל מיני איגודים מדעיים‪,‬‬
‫כלכליים‪ ,‬ציבוריים ואחרים ולתרום להם תרומות שונות מתוך עודפי הכנסותיה‪.‬‬
‫ט)‬
‫בוטל‪.‬‬
‫י)‬
‫להוציא‪ ,‬למשוך‪ ,‬לקבל‪ ,‬להסב‪ ,‬למסור לגבייה ולמסור לנכיון שטרותלניכיון‬
‫שטרות לתאגידים הבנקאים בהם מנוהלים חשבונות האגודה וזאת בכפוף‬
‫לקבלת החלטת ההנהלה לעניין זה ‪ ,‬וכן לקבל על עצמה או לטובתה לפי העניין‪,‬‬
‫התחייבויות‪.‬‬
‫יא)‪.‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫יב)‬
‫באישור האסיפה הכללית להיות חברה בחברה‪ ,‬אגודה שיתופית‪ ,‬להתקשר‬
‫בשותפות‪ ,‬השתתפות בהון ובאופן אחר עם כל מפעל אחר בתנאי שמטרותיו‬
‫תהיינה בתחום מטרותיה של האגודה כנאמר לעיל ולהלן‪ .‬ליסדלייסד וליזום‬
‫גופים משפטים כדי להשיג כל מטרה אחרת אשר לדעת האגודה עשויה להביא‬
‫לקידום מטרותיה העיקריות של האגודה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬ישירות או בעקיפין‪.‬‬
‫יג)‬
‫יג)‬
‫לדאוג לרווחתם של עובדי האגודה ושל משפחותיהם‪.‬‬
‫מבוטל;‬
‫‪- 4-‬‬
‫יד)‬
‫ליצור קרן שמורה לכל מטרה שהיא למען האגודה‪ ,‬חבריה‪ ,‬מפעליה ופעולותיה‬
‫ולנהלן ולקבוע את דרכי פעולותיה‪.‬‬
‫טו)‬
‫למכור‪ ,‬למסור להעביר ולספק שירותים בשטחי הספורט השונים ובשטחים‬
‫אחרים הקשורים לאגודה‪ ,‬הן בתמורה והן ללא תמורה‪ ,‬הן לחברי האגודה והן‬
‫לאנשים שאינם חברי האגודה‪.‬‬
‫טז)‬
‫באישור האסיפה הכללית להשקיע את רכוש האגודה ורווחיה למען האגודה ככל‬
‫שיראה לועד האגודה‪.‬‬
‫יז)‬
‫להשתתף במפעלים כלכליים‪ ,‬כספיים ומסחריים היכולים להועיל לאגודה עד‬
‫כמה שהשתתפות זו אינה פוגעת בתקנות ובמהותה של האגודה כאגודה‬
‫שיתופית‪.‬‬
‫יח)‬
‫להפעיל אתר אינטרנט‪/‬פייסבוק וכל מדיה אחרת ;‬
‫יט)‬
‫לתרום ולערוך ימי כיף לגופים שונים;‬
‫פרק ב'‪ :‬חברות‬
‫כשירות לחברות‬
‫‪.5‬‬
‫אדם הממלא אחר אחד התנאים שלהלן‪ ,‬כשיר להצטרף כחבר לאגודה‪:-:‬‬
‫א)‬
‫בן ‪ 18‬שנה לפחות והינו בעלים או בעל זכויות להירשם כבעלים של יחידת דיור‬
‫(בית או דירה) בשטח המוניציפלי שלבעיר רמת‪ -‬גן‪ ,‬שכונות רמת אפעל וכפר‬
‫‪1‬‬
‫אז"ר‪ ,‬לרבות בעלי דירות ו‪/‬או נכסים בשכונות הסמוכות (להלן‪" :‬רמת‪-‬אפעל")‪.‬‬
‫ב)‬
‫בן ‪ 18‬שנה לפחות והינו בעלים או בעל זכויות להירשם כבעלים של יחידת דיור‬
‫(בית או דירה) בישובים הסמוכים לרמת‪-‬אפעל‪ ,‬באישור האסיפה הכללית‪.‬‬
‫ג‬
‫ב)‬
‫בן ‪ 18‬שנה לפחות ומתגורר במשך שלוש שנים רצופות ברמת‬
‫אפעל‪??????????.‬‬
‫‪- 5‬‬‫הליכי קבלת חבר‬
‫‪.6‬‬
‫א)‬
‫המבקש להתקבל כחבר באגודה יגיש בקשתו בכתב לועד האגודה בנוסח‬
‫כדלקמן‪-:‬‬
‫שמקום מגורי ב‪-‬‬
‫אני‬
‫‪ ,‬מבקש בזה להתקבל ל"מרכז‬
‫שנולדתי בתאריך‬
‫הספורט רמת‪-‬אפעל אגודה שיתופית בע"מ"‪ .‬אם אתקבל בתור חבר הנני מתחייב‬
‫למלא אחר תקנון האגודה ואחרי החלטות והוראות האסיפה הכללית‪ ,‬של ועד‬
‫האגודה ושל הפקידים המורשים של האגודה‪ .‬הנני מקבל עלי אחריות בעד כל‬
‫ההתחייבויות והתנאים המפורטים בתקנון האגודה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנני מסכים כי‬
‫הרשימות בספרי האגודה תחייבנה אותי בקשר עם כל עניין הנוגע‬
‫לחובותילחובותיי לאגודה‪ ,‬או לתביעותילתביעותיי מהאגודה‪.‬‬
‫ב)‬
‫נמסרה הבקשה לאגודה ואושרה חברותו על ידי הועד והחבר שילם את התמורה‬
‫עבור מניה באגודה כאמור בסעיף ‪ ,55‬יהפוך המבקש לחבר האגודה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫כל חבר יירשם ע"י הועד בפנקס החברים באגודה‪ .‬הרישום בפנקס יהווה ראיה לכאורה‬
‫לעניין חברותו של חבר באגודה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫החתומים על בקשת רישום האגודה רואים אותם כאילו חתמו על הבקשה וההתחייבות‬
‫כאמור בסעיף ‪ 6‬א) לעיל‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫פטירה‪:‬‬
‫חבר שנפטר יהיה לחבר במקומו בן‪-‬זוגו‪ ,‬הרוצה בכך בתנאי שבן‪-‬הזוג הינו יורש‬
‫א)‬
‫עפ"י דין או זוכה עפ"י צוואה וממלא אחר התנאים בסעיף ‪ 5‬א) ו‪ -‬ב)‪ ..‬באין בן‪-‬‬
‫זוג הכשיר להיות חבר כאמור לעיל‪ ,‬יהיה לחבר בנו או בתוקרוב מקרבה‬
‫ראשונה (הורה; בן‪/‬בת זוג; ילדי המנוח) הרוצים בכך והממלאים אחר התנאים‬
‫בסעיף ‪ 5‬א) ו‪ -‬ב)‪ .‬באין בן‪-‬זוג‪ ,‬בן או בתקרוב מקרבה ראשונה‪ ,‬הרוצים בהמשך‬
‫חברות באגודה כאמור לעיל‪ ,‬תפדה האגודה את מנית החבר בתנאים‬
‫המפורטיםתפקע הזכות למניה כאמור בסעיף ‪ 11‬א' להלן‪.‬‬
‫ב)‬
‫הוראות סעיף ‪ 6‬יחולו‪ ,‬בשינויים המחוייבים‪ ,‬על מי שכשיר להפוך לחבר מכוח‬
‫סעיף קטן א) לעיל‪...‬‬
‫גירושין‪:‬‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬שורה‬
‫ראשונה‪ 0 :‬ס''מ‬
‫‪- 6‬‬‫ג)‬
‫ד)‬
‫‪.10‬‬
‫בני זוג‪ ,‬אשר מחזיקים במניה והחליטו להתגרש אזי‪ ,‬המניה תיוותר בהתאם‬
‫להסכמה אליה הגיעו הצדדים וזאת תהייה ערוכה בתצהיר (להלן‪" :‬הסכמת בני‬
‫הזוג")‪ .‬לחלופין‪ ,‬לא הגיעו הצדדים להסכמה‪ ,‬אזי תרשום האגודה את הבעלות‬
‫במניה במרשם בעלי המניות‪ ,‬בהתאם לצו שיפוטי אשר יוצג‪.‬‬
‫כל עוד לא הוצגה הסכמת בני הזוג או צו שיפוטי‪ ,‬אזי הבעלות במניה תיוותר‬
‫בעינה‪.‬‬
‫בן‪/‬בת הזוג של בן הזוג הרשום וצאצאים יחשבו כבני זוג לרבות ילדים לעניין‬
‫המניה‪.‬‬
‫בן‪/‬בת הזוג‪ ,‬אשר ויתר על מנייתו‪ ,‬יהיה רשאי לרכוש מניה חדשה בהתאם בין‬
‫היתר להוראות ס' ‪ 5‬לעיל‪.‬‬
‫בני זוג פרודים‪ ,‬שאינם גרושים‪ ,‬ואשר לכל אחד מהם ו‪/‬או מי מהם בן‪/‬בת זוג‬
‫נוסף‪ ,‬וברצונם כי בן‪/‬בת הזוג הנוסף‪/‬ת י‪/‬תעשה שימוש במתקני האגודה‬
‫השיתופית‪ ,‬יהיו רשאים לעשות כן כנגד תשלום בגובה כפל התשלום אשר‬
‫משלמים חברי האגודה וזאת לאח שמסרו לאגודה תצהיר ערוך כדין המאשר כי‬
‫הינם פרודים וזה‪/‬זאת בן‪/‬בת זוגם‪.‬‬
‫פנקס החברים של האגודה ישמש הוכחה לכאורה בדבר חברותו של כל אדם הרשום‬
‫כחבר האגודה ולגבי יתר הפרטים בפנקס זה אשר יש לציינם לפי החוק‪.‬‬
‫גמר חברות (להלן פקיעת חברות)‬
‫‪.11‬‬
‫חברות באגודה פוקעת‪:‬‬
‫א)‬
‫במות החבר‪.‬‬
‫ב)‬
‫בפרישת חבר מהאגודה או בהוצאתו ממנה עפ"י ההליכים הקבועים בפרק זה‬
‫להלן‪.‬‬
‫סיום חברות‬
‫‪.12‬‬
‫כל חבר רשאי לפרוש מן האגודה בהודעה ע"י מתן הודעה מראש ובכתב של ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫כחלוף ובלבד שחלפו ‪ 10‬שנים ממועד רכישת המניה‪ .‬בחלוף תקופת ההודעה יחדל החבר‬
‫מלהיות חבר באגודה ושמו יימחק מפנקס החברים‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 4.1‬ס''מ‪ ,‬מרווח בין שורות‪ 1.5 :‬שורות‪,‬‬
‫עצירות טאב‪ 4.1 :‬ס''מ‪ ,‬ימין ‪ +‬לא ב ‪0‬‬
‫ס''מ‬
‫מעוצב‪:‬גופן‪ 12 :‬נק'‪ ,‬גופן עבור עברית‬
‫ושפות אחרות‪ 12 :‬נק'‬
‫‪- 7‬‬‫חבר אשר נמחק מספרי האגודה‪ ,‬יהיה רשאי לרכוש מניה וזאת בכפוף בין היתר‬
‫להוראות ס' ‪ 5‬לעיל‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫תנאי לסיום חברותו של חבר לפי סעיף ‪ 7‬הוא כי החבר פרע את כל חובותיו לאגודה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫לא יוצא חבר מן האגודה אלא בהליכים שבסעיפים ‪ 17 - 16‬להלן ורק מחמת אחת‬
‫העילות הבאות‪-:‬‬
‫א)‬
‫חדל למלא אחר אחד או יותר מהתנאים האמורים בסעיף ‪ 5‬לעיל‪.‬‬
‫ב)‬
‫אינו ממלא את חובותיו לאגודה עפ"י תקנות אלה‪ ,‬החלטות האסיפה הכללית או‬
‫החלטות הועד‪.‬‬
‫ג)‬
‫ביצע עבירת משמעת לרבות נהג באלימות כלפי חבר או עובד האגודה או גרם‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 45.2‬ס''מ‬
‫בזדון נזק למתקני האגודה‪.‬‬
‫ד)‬
‫אינו משלם חובותיו לאגודה‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫קבע הועד כי נוצרה לגבי חבר (להלן‪ ":-‬מועמד להוצאה)") עילה להוצאה מן העילות‬
‫האמורות בסעיף ‪ 15‬לעיל‪ ,‬ימסור הועד לחבר האמור הודעה מנומקת על כך בכתב‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫מועמד להוצאה רשאי‪ ,‬תוך ‪ 30‬יום מקבלת הודעת הועד לפי סעיף ‪ ,16‬לחלוק על קביעת‬
‫הועד לפי סעיף ‪ , 16‬ולדרוש קיום של שימוע בפני ועד האגודה‪ .‬ביקש המועמד להוצאה‬
‫קיום שימוע‪ ,‬יקוייםיקוים שימוע כאמור בפני הועד‪ .‬מצא הועד לאחר השימוע‪ ,‬כי‬
‫מתקיימת ביחס לחבר אחת מן העילות הנקובות בסעיף ‪ 15‬וכי מוצדק בנסיבות העניין‬
‫להוציא את החבר מן האגודה‪ ,‬יחליט הועד על הוצאת החבר מן האגודה ומועד סיום‬
‫חברותו‪ ,‬והחלטתו תהיה סופית‪ .‬החלטת הועד תירשם בפרוטוקול אשר יוצא על ידי‬
‫הועד ויחתם על ידי כל חברי הועד‪.‬‬
‫טרם ביצוע השימוע‪ ,‬ימנה הוועד ועדת משמעת המונת ‪ 3‬חברים אשר אין להם כל נגיעה‬
‫למועמד להוצאה ו‪/‬או לכל הקשורים לארוע נשוא השימוע‪ .‬בין הסמכויות אשר יוענקו‬
‫לוועדת המשמעת הן הוצאת החבר מהמרכז ו‪/‬או הטלת עונשים לרבות קנסות כספיים‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬גופן‪ :‬מודגש‪ ,‬גופן עבור עברית‬
‫ושפות אחרות‪ :‬מודגש‬
‫‪- 8‬‬‫‪.19‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫פרק ג'‪ :‬רשויות האגודה‬
‫האסיפה הכללית‬
‫‪.21‬‬
‫האסיפה הכללית היא הרשות העליונה באגודה‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫תוך שלושה חודשים מיום קבלת תעודת הרישום חייבת האגודה לכנס את האסיפה‬
‫הכללית הראשונה‪ .‬הוראות החוק‪ ,‬התקנות מכוחו ותקנות אלה בדבר כינוס אסיפות‬
‫כלליות וסדרי הדיון בהן יחולו גם על האסיפה הכללית הראשונה‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫האגודה תכנס אסיפה שנתית לא יאוחר מתשעה חודשים לאחר תום שנת הכספים שלה‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫חבר הועד רשאי לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המנין וחייב הואוהועד חייב‬
‫לעשות כן תוך ‪ 30‬יום מיום הדרישה או על פי דרישתם של לפחות ‪ 150‬חברים או‬
‫א)‬
‫של ועדת הביקורת או של הרשם‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫ב)‬
‫כל הדורש לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין יציין ויפרט בדרישתו בכתב את‬
‫העניינים שברצונו להעמיד לדיון באסיפה‪.‬‬
‫א)‬
‫האסיפה הכללית השנתית תדון בכל העניינים שחייבת היא לדון בהם בהתאם‬
‫מעוצב‪:‬ללא קו תחתון‬
‫להוראות החוק‪ ,‬תקנות אלה וגם בכל עניין אחר הכלול בסדר יומה‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬ללא קו תחתון‬
‫ב)‬
‫האסיפה הכללית לא תחליט בשום עניין שאינו נכלל בסדר היום שלה ההצבעה‬
‫תיעשה בהרמת יד ותוצאותיה ירשמו על ידי יו"ר האסיפה‪.‬‬
‫ג)‬
‫סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול‪-:‬‬
‫דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה‪ ,‬על מצב עסקיה‪ ,‬על המאזן‬
‫(‪)1‬‬
‫וחשבון רווח והפסד;‬
‫(‪)2‬‬
‫הערות הרשם אם הובאו בפני האסיפה;‬
‫(‪)3‬‬
‫אישור המאזן וחשבון הרווח וההפסד;‬
‫(‪)4‬‬
‫אישור התקציב השנתי;‬
‫‪- 9-‬‬
‫‪.26‬‬
‫א)‬
‫(‪)5‬‬
‫קביעת מקסימום ההלוואות שהועד רשאי לקבל;‬
‫(‪)6‬‬
‫אופן השימוש ברווח ובמקרה של גרעון –‪ -‬הדרך שבה יכוסה הגרעון‪,‬‬
‫הכל במסגרת הוראות החוק והתקנות‪.‬‬
‫על האגודה לפרסם את המודעות המזמינות לאסיפה הכללית במשרדה או‪,‬‬
‫בשלט המותקן בכניסה לאגודה השיתופית וכן בשלט המרכזי של הכניסה לרמת‬
‫אפעל וכן בכל במקום שהאגודה נוהגת לפרסם את מודעותיה‪ .‬לרבות באמצעות‬
‫אתר האינטרנט ו‪/‬או הפייסבוק‪.‬‬
‫האגודה יכולה להזמין את חבריה לאסיפה כללית גם במכתבים אישיים או על‬
‫ידי חוזר‪ ,‬אך אין היא חייבת לעשות כן‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫ב)‬
‫החברים יוזמנו לאסיפה לא יאוחר מעשרהמעשרים ימים לפני היום שבו נקבעה‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫ג)‬
‫במודעות‪ ,‬במכתבים ובחוזר לפי סעיף קטן (א) יפורט סדר היום של האסיפה‪.‬‬
‫האסיפה הכללית תהיה חוקית אם בעת פתיחתה על ידי היו"ר יהיו נוכחים בה מחצית‬
‫ממספר חברי האגודה‪ ,‬ובאם‪ .‬אולם באם על סדר יומה של האסיפה סעיף הדן על שינוי‬
‫תקנותבשינוי תקנון האגודה השיתופית יהיה מספר הנוכחים הדרוש בהתאם להוראות‬
‫החוק‪.‬‬
‫משנקבע המנין החוקי על ידי היו"ר‪ ,‬תקיים האסיפה דיונים ותקבל החלטות בעניינים‬
‫העומדים על סדר יומה‪ .‬החלטות האגודה השיתופית ירשמו בפרוטוקול שיחתם על ידי‬
‫יו"ר האסיפה‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫אם בפתיחת האסיפה על ידי היו"ר לא היו נוכחים בה חברים במספר הדרוש לפי סעיף‬
‫‪ 27‬של תקנות אלה‪ ,‬תידחה האסיפה למועד אחר שנקבע על ידי הועד ואשר תהיה בשעה‬
‫אחת מאוחר יותר מהמועד שנקבע לקיומה של האסיפה הראשונה‪ ,‬אולם לא יאוחר מ‪-‬‬
‫‪ 30‬יום מאותו מועד‪.‬‬
‫אם יהיה על סדר יומה של האסיפה הכללית שינוי בתקנות והשינוי המוצע לא קיבל את‬
‫אישורו המוקדם של הרשם כנקבע בחוק‪ ,‬לא תקרא האסיפה הכללית הנדחית לפני ‪10‬‬
‫ימים מהמועד שנקבע ולא יאוחר מ‪ 30 -‬יום‪ .‬האסיפה הנדחית תהיה חוקית בכל מספר‬
‫משתתפים‪.‬‬
‫ ‪- 10‬‬‫‪.29‬‬
‫השתתפות באסיפה כללית של האגודה תהיה אישית אולם חבר יהיה רשאי למנות את‬
‫בן‪-‬זוגו כמורשהו באסיפה הכללית‪ .‬חבר הנמצא בחו"ל ואינו מיוצג ע"י בן‪/‬בת זוגו יהיה‬
‫מיוצג ע"י נציגו שהוסמך לכך בהודעה בכתב לאגודהיפוי כח ובתנאי כי זה הופקד‬
‫במשרדי האגודה עד ‪ 7‬ימים טרם מועד האסיפה לפחות‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫אם לא נקבע אחרת תעשה ההצבעה באסיפה הכללית על ידי הרמת יד‪ .‬אם ‪( 20%‬עשרים‬
‫אחוזים) מהחברים הנוכחים באסיפה הכללית ידרשו זאת תהיה הצבעה חשאית ע"י‬
‫פתקאות‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫החלטה באסיפה כללית של האגודה תתקבל ברוב קולות שניתנו או ברוב קולות מיוחד‬
‫כפי שנקבע בחוק‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫יושב ראש ומזכיר האסיפה הכללית ייבחרו על ידה‪.‬יהיה יושב ראש ההנהלה המכהנת‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫במקרה שבהצבעה באסיפה כללית הדעות נחלקות במידה שווה תהיה ליו"ר דעה‬
‫מכרעת‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫כל החלטה שנתקבלה באסיפה כללית תחייב את כל חברי האגודה בין אם נוכחו באסיפה‬
‫הכללית‪ ,‬בין אם נעדרו ממנה‪ ,‬בין אם השתתפו בהצבעה ובין אם לא השתתפו בה‪ ,‬בין‬
‫אם הצביעו בעד ההחלטה ובין אם הצביעו נגדה או נמנעו מהצבעה‪.‬‬
‫‪.35‬‬
‫האגודה חייבת לנהל פרטיכל של כל אסיפה כללית ובו יכללו סדר היום וכל ההחלטות‬
‫שתתקבלנה‪ .‬הפרטיכל יכלול גם רשימת החברים שנוכחו באסיפה‪.‬‬
‫פרטיכל של האסיפה הכללית ייחתם על ידי יושב ראש ומזכיר האסיפה ויהווה ראיה‬
‫לכאורה לנעשה באסיפה הכללית‪ ,‬ניהולה וקבלת החלטותיה‪.‬‬
‫הועד‬
‫‪.36‬‬
‫א)‬
‫לועד האגודה יהיו כל סמכויות האגודה‪ ,‬אשר לא נמסרו לרשות אחרת לפי‬
‫הפקודה‪ ,‬תקנות שהותקנו מכוחה ותקנות אלה‪.‬‬
‫ב)‬
‫הועד ימנה ‪ 5- – 3‬חברים לפי קביעת האסיפה הכללית מזמן לזמן‪ ,‬והוא יבחר‬
‫ע"י חברי האגודה בבחירות בקלפי אחת לשנתיים‪ ,‬אשר תתקיימנה תוך ‪ 21‬יום‬
‫ממועד כינוס האסיפה הכללית השנתית האחרונה‪ .‬אין באמור לעיל כדי לגרוע‬
‫מהוראת סעיף ‪ 28‬לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)‪ ,‬התשל"ה –‪-‬‬
‫‪.1975‬‬
‫מעוצב‪:‬סמן‬
‫ ‪- 11‬‬‫מועד בו הועד מונה ‪ 5‬חברים‪ ,‬אזי ‪ 2‬חברי וועד לכל היותר‪ ,‬יוותרו לקדנציה אחת‬
‫נוספת וזאת עפ"י בחירות שיערכו ע"י חברי הוועד וזאת על מנת לשמור על רצף‬
‫ניהולי‪.‬‬
‫מועד בו הועד מונה ‪ 3‬חברים‪ ,‬אזי חבר וועד אחד ‪ ,‬יוותר לקדנציה אחת נוספת‬
‫וזאת עפ"י בחירות שיערכו ע"י חברי הוועד וזאת על מנת לשמור על רצף ניהולי‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫ג)‬
‫חבר אגודה רשאי להציע בכתב מועמד מבין חבריה לבחירה לועד האגודה‪ ,‬בתנאי‬
‫שהמועמד נתן את הסכמתו בכתב לכך‪.‬‬
‫ד)‬
‫לועד הזכות לקבוע כללים בכל הנוגע להתנהלות מרכז הספורט לרבות ניהולו‬
‫ותחזוקתו השוטפים‪.‬‬
‫האסיפה הכללית תבחר בוועדת בחירות לניהול הקלפי (להלן – ועדת קלפי)‪ ,‬ועל פעילותה‬
‫יחולו ההוראות הבאות‪:-:‬‬
‫א)‬
‫חבר ועדת קלפי לא יהיה מועמד‪ ,‬בתקופת כהונתו‪ ,‬בבחירות לרשויות האגודה‪.‬‬
‫ב)‬
‫ועדת קלפי תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגן יורשיושב ראש‪.‬‬
‫ג)‬
‫היושב ראש יזמן את ישיבת ועדת הקלפי‪.‬‬
‫ד)‬
‫המנין החוקי בישיבות ועדת הקלפי הוא רוב חבריה ובתוכם יושב ראש הוועדה‬
‫או סגנו‪ .‬לא היה מנין חוקי במועד שנקבע לישיבה תידחה הישיבה ליום החול‬
‫הבא אחריו והיא תהיה חוקית בכל מספר משתתפים‪.‬‬
‫ה)‬
‫ועדת הקלפי תפרסם הודעה‪ ,‬בדרך הקבועה בסעיף ‪ 26‬לתקנות אלה‪ ,‬על המועד‬
‫האחרון להגשת שמות המועמדים‪.‬‬
‫ו)‬
‫מועמד או רשימת מועמדים שהוצעו ע"י חברי האגודה‪ ,‬טעונים אישור ועדת‬
‫הקלפי‪.‬‬
‫ו)‬
‫בוטל‪.‬‬
‫ז)‬
‫הועד ימציא לועדת הקלפי‪ ,‬לא יאוחר משלושהמעשרה ימים לפני יום הבחירות‬
‫את רשימת חברי האגודה הזכאים להצביע‪.‬‬
‫ח)‬
‫יום אחד לפחות לפני מועד עריכת הבחירות תחליט ועדת הקלפי על צורת פתקי‬
‫ההצבעה‪ ,‬תקבע את צורת הסימון עליהם בעת ההצבעה‪ ,‬תכין כמות מספקת של‬
‫פתקי ההצבעה‪ ,‬תכין כמות מספקת של מעטפות ההצבעה ותסמן אותן‪ ,‬אם‬
‫ ‪- 12‬‬‫ההצבעה נערכה במעטפה‪ ,‬ותכין תיבת קלפי סגורה שלתוכה יוטלו פתקי‬
‫ההצבעה (להלן – ‪" :‬תיבת קלפי)‪.)".‬‬
‫ט)‬
‫ועדת הקלפי ותא ההצבעה ימוקמו בשטח האולם המרכזי‬
‫ט)‬
‫במשרדי האגודה בעת ההצבעה יהיה סמוך למקום מושבה של ועדת הקלפי תא‬
‫הצבעה שיסתיר את המצביע מעיני זולתו‪ ,‬באופן שאדם הנמצא מחוץ לתא לא‬
‫יוכל לראות את מעשיו של המצביע‪.‬‬
‫ט‪)1‬‬
‫לא תקוייםתקוים תעמולת בחירות מכל מין וסוג שהוא ברדיוס של פחות מ‪50 -‬‬
‫מטר מן הקלפיבשטח האגודה השיתופית‪.‬‬
‫י)‬
‫ועדת הקלפי תקבע את סדרי כניסת המצביעים לתחנת קלפי לשם הצבעה ואת‬
‫דרכי זיהויים‪ ,‬ותפקח על סדרי ההצבעה‪.‬‬
‫יא)‬
‫מי שאינו מסוגל‪ ,‬עפ"י קביעת ועדת הקלפי‪ ,‬להצביע לבדו בקלפי ייעזר באדם‬
‫אחר לפי בחירתו‪ ,‬למעט המועמדים לבחירה‪ .‬לא יעזור אדם ליותר משלושה‬
‫חבריםמחבר אחד באותו מועד בחירות‪.‬‬
‫יב)‬
‫אלה יהיו קולות פסולים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫פתק הצבעה שבו סומן או נרשם דבר שעשוי לזהות את המצביע‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫פתק שנמצא במעטפה שלא סומנה כאמור בסעיף קטן ח)‪.‬ח'‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫פתק הצבעה שסומן שלא כדין‪.‬‬
‫יג)‬
‫המועמדים שזכו במספר קולות הגדול הם שנבחרו‪ .‬היו למספר מועמדים מספר‬
‫שווה קולות‪ ,‬תקבע ועדת הקלפי מבין אותם מועמדים את המועמד שנבחר בדרך‬
‫הגרלה‪.‬‬
‫יד)‬
‫ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול על הבחירות ובו יפורטו כל אלה‪:-:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫שם האגודה ותאריך סיום הבחירות‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫שמות חברי ועדת הקלפי‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫שעת ההתחלה של ההצבעה וסיומה‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫שמות המועמדים‪.‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫(‪)5‬‬
‫מספר בעלי זכות הבחירה באגודה‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫מספר המצביעים‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫מספר הקולות הפסולים‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫מספר הקולות הכשרים שבהם זכה כל מועמד‪.‬‬
‫(‪)9‬‬
‫שמות המועמדים שנבחרו‪.‬‬
‫טו)‬
‫פרוטוקול ועדת הקלפי יוכן בשלושה העתקים וייחתם בידי כל חבר ועדת הקלפי‪,‬‬
‫וכוחו יפה אף אם נחתם בידי רובם או בידי היושב ראש וחבר ועדה נוסף שנכח‬
‫בשעת ההצבעה‪.‬‬
‫טז)‬
‫יושב ראש ועדת הקלפי יפרסם הודעה במשרד האגודה בדבר תוצאות הבחירות‬
‫לרשויות האגודה ותקופת כהונתו של הועד תחל באותו מועד‪.‬‬
‫פסול להבחרלהיבחר לועד או לכהן בו‪:‬‬
‫א)‬
‫מי שטרם מלאו לו ‪ 18‬שנה;‬
‫ב)‬
‫חבר בועדתמכהן בוועדת הביקורת של האגודה;‬
‫ג)‬
‫מי שפסול על ידי הוראות החוק‪ ,‬לרבות מי שהורשה בפלילים ומי שאינו רשאי‬
‫להתמנות למשרת דירקטור על פי הוראות חוק החברות התשנ"ט – ‪,1999‬‬
‫והוראות כל דין‪.‬‬
‫ד)‬
‫כל נושא משרה לרבות בן‪/‬בת זוג‪ ,‬בין בתמורה ובין אם לאו‪ ,‬לרבות קרבה‬
‫ראשונה בכל הקשור לענייניה של רמת אפעל;‬
‫ה)‬
‫בן‪/‬בת זוג של מתמודד;‬
‫האגודה חייבת להודיע בכתב לרשם האגודות השיתופיות‪ ,‬תוך חמישה עשר יום‪ ,‬על‬
‫בחירת ועד‪.‬‬
‫ ‪- 14‬‬‫‪.40‬‬
‫אם במשך תקופת כהונתו יתפנה מקום בועד‪ ,‬ימלא מקום זה אותו המועמד שבבחירות‬
‫האחרונות קיבל רוב דעותקולות אחרי החברים שנבחרו‪ .‬על כל שינוי בהרכב הועד‬
‫תודיע האגודה בכתב לרשם‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫הועד יתאסף לעת הצורך ובכל אופן לא פחות מפעם בכל שישים יום‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫חברי הועד יבחרו מתוכם יו"ר ואת ממלא מקומו‪.‬‬
‫‪.43‬‬
‫יושב ראש הועד יקרא את הועד לישיבה מיוחדת בכדי לדון בעניינים דחופים ובכל פעם‬
‫שתתקבל דרישה לכך מאת שני חברי הועד או מאת ועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫הועד יוכל להחליט באיזה עניין שהוא אם נוכחים בפתיחת הישיבה ע"י היו"ר למעלה‬
‫ממחצית חבריו‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫לכל חבר ועד תהיה דעה אחת‪ .‬אם דעות החברים יתחלקו במידה שווה‪ ,‬תהיה ליושב‬
‫ראש דעה מכרעת‪.‬‬
‫‪.46‬‬
‫על חבר הועד לפעול לטובת האגודה במסגרת מטרותיה וסמכויותיה בהתאם לתקנון‬
‫ולהחלטות האסיפה הכללית בדרך שמנהל נאמן היה פועל באותן נסיבות‪ ,‬להוציא לפועל‬
‫את עסקיה‪ ,‬להקל על ביקורת החשבונות ולהגיש את המסמכים הנאותים לכך לרשם‪.‬‬
‫חבר ועד לא יהיה זכאי לכל תמורה בקשר למילוי תפקידו‪.‬‬
‫‪.47‬‬
‫כל הנושאים וההחלטות שידונו או יתקבלו בישיבות הועד ירשמו בספר פרטיכלים‪.‬‬
‫הפרטיכל יכלול את שמות חברי הועד המשתתפים בישיבה‪ ,‬את ההצעות‪ ,‬את ההחלטות‬
‫ואת התוצאות של ההצבעה ויחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש‬
‫לאחר שיקרא באזני הנוכחים ויאושר‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫הועד חייב לנהל ספר ערבויות ולרשום בו את הערבויות שניתנו על ידו והתנאים בהם‬
‫ניתנו‪.‬‬
‫‪.49‬‬
‫הועד יכול לתת סמכות לאחד או ליותר מחבריו ו‪/‬או פקידיו לחתום יחד או לחוד‬
‫א‪.‬‬
‫על תעודות בשם האגודה ואשר תחייבנה את האגודה בתנאי שאחת החתימות לפחות‬
‫תהיה תמיד של חבר הועד‪.‬‬
‫ ‪- 15‬‬‫ב‪ .50 .‬חבר ועד לא יוכל להתמנות לתקופה העולה שתי קדנציות רצופות יודגש‪ ,‬כי חבר‬
‫ועדת ביקורת המסיים את תפקידו‪ ,‬יהיה רשאי להתמודד על תפקיד חבר בהנהלת‬
‫האגודה‪ ,‬ולהפך קרי חבר הנהלה יוכל להתמודד על תפקיד חבר ועדת ביקורת ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫חבר ועד שכיהן כחבר ועד ו‪/‬או בן זוגו של חבר ועד שכיהן כחבר ועד לא יוכלו‬
‫ג‪..‬‬
‫להתמודד על תפקיד חבר הועד ולהתמנות לתפקיד חבר ועד במשך תקופה של ‪ 2‬שנים‬
‫שתחילתה לאחר סיום תקופת הכהונה של בן הזוג ששימש חבר הועד‪.‬‬
‫עובדים‬
‫‪.50‬‬
‫לועד תהיה הסמכות למנות ולפטר את העובדים אשר ידרשו לשם הנהלת עסקי האגודה‬
‫ולקבוע ולשנות את תנאי עבודתםהעסקתם‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬גופן‪ :‬לא מודגש‪ ,‬ללא קו‬
‫תחתון‪ ,‬גופן עבור עברית ושפות אחרות‪:‬‬
‫לא מודגש‬
‫ועדת ביקורת‬
‫‪.51‬‬
‫ועדת ביקורת של האגודה תימנה ‪ 3‬חברים והיא תיבחר בקלפי ע"י חברי האגודה במועד‬
‫לתקופה ובדרך הקבועים בסעיפים ‪ 37 – 36‬לעיל‪ .‬חברי ועדת הביקורת יתמנו לתקופה‬
‫מקבילה לזו של חברי הוועד‪ .‬חבר ועדת ביקורת שכיהן לא יוכל לכהן מעבר ל‪ 2‬קדנציות‬
‫רצופות‪.‬‬
‫‪.52‬‬
‫ועדת הביקורת תבחן ותבקר‪:-:‬‬
‫‪.53‬‬
‫‪.54‬‬
‫א)‬
‫את כל פעולותיו של הועד ופקידי האגודה אם נהגו בחסכון‪ ,‬ביעילות‪ ,‬בטוהר‬
‫המידות ובהתאם לחוק‪ ,‬לתקנות מכוחו ולתקנות אלה‪.‬‬
‫ב)‬
‫את המזומנים בקופה‪.‬‬
‫א)‬
‫ו עדת הביקורת תמציא דין וחשבון לאסיפה השנתית הכללית ולאסיפה כללית‬
‫מיוחד שתיקרא לפי דרישתה‪.‬‬
‫ב)‬
‫חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להשתתףישתתפו בישיבות הועד בלי זכות‬
‫הצבעה‪ ,‬לפי בקשתם ולעניין נושא ביקורת מסויים שיצויין בבקשה בלבד‪.‬‬
‫פסולים לחברות בועדת הביקורת‪:‬‬
‫מעוצב‪:‬צבע גופן‪ :‬אדום‬
‫‪- 16 -‬‬
‫א)‬
‫חברי הועד‪.‬‬
‫ב)‬
‫בן זוג‪ ,‬ילד או בן‪-‬זוגו‪ ,‬אח‪ ,‬הורה‪ ,‬הורה של בן זוג של חברי הועד ו‪/‬או ועדת‬
‫הביקורת‪.‬‬
‫ג)‬
‫אלה שפסולים להבחרלהיבחר לועד או לכהן בו על פי כל דין‪.‬‬
‫ד)‬
‫בעל זכות חתימה בשם האגודה‪.‬‬
‫ה)‬
‫מי ששימש כחבר ועד האגודה לפני שחלפו שנתיים ממועד סיום תפקידו‪.‬‬
‫פרק ד'‪ :‬הון האגודה‪ ,‬חשבונות ושימוש ברווחים‬
‫השתתפות בהון האגודה‬
‫‪.55‬‬
‫כל חבר ישלם כתנאי לקבלתו כחבר באגודה ולהקצאת מניה אחת מהון המניות של‬
‫האגודה‪ ,‬סכום שיקבע מפעם לפעם על‪-‬ידי הועד‪ .‬יודגש‪ ,‬כי חבר לא יוכל להחזיק בפחות‬
‫ממניה אחת‪.‬‬
‫לכל חבר באגודה‪ ,‬הזכות לרכוש מניה‪/‬ות נוספות במחיר מלא בהתאם למחירון האגודה‬
‫במועד הרכישה‪ .‬יודגש‪ ,‬כי רכישת מניה נוספת‪ ,‬לא תקנה זכויות נוספות‪ ,‬לרבות זכות‬
‫ההצבעה ו‪/‬או כל זכות אחרת‪ ,‬וכי זכויותיו של אותו חבר‪ ,‬תהיינה כשל בעל מניה אחת‬
‫ויחידה באגודה ולא יותר מכך‪.‬יובהר‪ ,‬כי ככל שחבר המחזיק למעלה ממניה אחת‪ ,‬וימלא‬
‫אחר הוראות דרישות סעיף ‪ 5‬לעיל לעניין נכס נוסף אשר בבעלותו‪ ,‬אזי יוכל לעשות‬
‫שימוש במניה הנוספת לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪.56‬‬
‫האסיפה הכללית רשאית להחליט על יצירת קרנות שונות ולקבוע את השתתפות‬
‫החברים בהן‪.‬‬
‫‪.57‬‬
‫השתתפות החברים תשולם בשיעורים ובתנאים כפי שיחליט הועד‪.‬‬
‫‪.58‬‬
‫לא תבצע אגודה כל תשלום לחבר שיש בו כדי הפחתת השתתפותו בהון האגודה‪.‬‬
‫‪.59‬‬
‫בוצע תשלום כאמור בניגוד להוראות סעיף ‪ 58‬חייב החבר להחזירו מיד בצרוף ריבית‬
‫בשיעור המקובל לגבי התקופה שמיום קבלת התשלום על החזרתו‪.‬‬
‫פדיוןהזכות לפדיון זכויות חבר‬
‫מעוצב‪:‬גופן‪ :‬לא מודגש‪ ,‬ללא קו‬
‫תחתון‪ ,‬גופן עבור עברית ושפות אחרות‪:‬‬
‫לא מודגש‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 4.1‬ס''מ‬
‫‪- 17 -‬‬
‫‪.60‬‬
‫א)‬
‫הסתיימה חברותו של חבר באגודה‪ ,‬בין מכוח סעיף ‪ 12‬ובין מכוח קביעת הועד‬
‫לפי‪ ,‬בטרם חלוף עשר שנים ממועד היותו חבר האגודה‪ ,‬אזי לא תעמוד לחבר‬
‫זכות הפידיון‪.‬‬
‫ב)‬
‫הסתיימה חברותו של חבר באגודה‪ ,‬שלא מכח הוראות סעיף ‪ ,17,12‬אלא מחמת‬
‫שלא מתקיים בו עוד אחד התנאים לחברות הקבועים בסעיףמתקיימות הוראות‬
‫סעיף ‪ ,5‬תהיה הזכות לפדיון המניה מותנית בכך שחליפו של החבר לעניין יחידת‬
‫הדיור שהקנתה לו את הזכות להיות חבר באגודה כאמור בסעיף ‪ ,5‬ולעניין חבר‬
‫כאמור בסעיף ‪ .5‬ג – תושב אחר של רמת אפעל הממלא אחר תנאי אותו סעיף‪,‬‬
‫הגיש בקשה להתקבל כחבר באגודה והתחייב לרכוש בה מניה כאמור בסעיף ‪.55‬‬
‫מנייתו של חבר כאמור תפדה ע"י האגודה בסכום השווה למחצית הסכום שנדרש‬
‫מאת החליף והוא ישולם לחבר הפורש תוך ‪ 30‬יום מעת שהחליף שילם בפועל‬
‫לאגודה סכום כאמוראת הסכום האמור בסעיף ‪.55‬‬
‫ב)‬
‫על אף האמור בסעיף קטן א)‪ ,‬היה וטרם חלפו ‪ 10‬שנים ממועד הצטרפותו של‬
‫החבר לאגודה‪ ,‬יוגדל סכום הפדיון לפי סעיף קטן א) ב‪ 5% -‬לכל שנת חברות‪,‬‬
‫ביחס הפוך לשנות החברות‪ ,‬באופן שחבר שפרש לאחר שנת חברות אחת יהיה‬
‫זכאי לפדיון בשיעור של ‪ 95%‬וכן הלאה‪.‬‬
‫ג)‬
‫מבוטל‪.‬‬
‫ד)‬
‫הסתיימה חברותו של חבר באגודה‪ ,‬בין מכוח סעיף ‪ 12‬ובין מכוח קביעת הועד‬
‫לפי סעיף ‪ ,17‬שלא כאמור בסעיף קטן א) ולא חלו הוראות ס"ק ב' ואלו המניה‬
‫לא נרכשה ע"י חליף לנכס וברצון החבר לפדות המניה ונתן הודעה בכתב לאגודה‪,‬‬
‫אזי תפקע חברותו באגודה במועד מסירת ההודעה לאגודה‪ ,‬והאחרונה תפדה‬
‫האגודה את מנייתו תוך שנתיים מיום פקיעת החברות ממועד קבלת ההודעה‪,‬‬
‫בסכום השווה למחציתלרבע הסכום שנדרש‪ ,‬בעת פקיעת החברות‪ ,‬עבור מניה‬
‫באגודה מחבר חדש כאמור בסעיף ‪ .55‬הסכום האמור ישולם לחבר בצרוף ריבית‬
‫כאמור בסעיף ‪ 16‬לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג – ‪.1975‬‬
‫ד)‬
‫ה)‬
‫הוראות סעיף קטן ג) יחולו גם על חבר כאמור בסעיף קטן א)‪ ,‬שמנייתו לא נפדתה‬
‫בהיעדר חליף‪.‬‬
‫חבר כאמור בסעיף קטן א) או ג)‪ ,‬מבוטל‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬סמן‬
‫ ‪- 18‬‬‫ג)ו)‬
‫חבר כאמור לעיל‪ ,‬אשר מנייתו טרם נפדתה‪ ,‬מנייתו תוקפא והוא יהיה‬
‫רשאי להמשיך ולעשות שימוש בשירותי האגודה‪ ,‬עד לפדיון המניה‪ ,‬בתנאים‬
‫ובתמורה כפי שהועד יקבע מזמן לזמן‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫פקעה חברותו של חבר באגודה מחמת מותו ולא נתקבל במקומו כחבר בן זוג או צאצא‬
‫כאמור בסעיף ‪ 9‬לעיל‪ ,‬תשלם האגודה ליורשיו‪ ,‬תוך שנה אחת מיום פקיעת החברות‪,‬‬
‫תמורת מנייתו‪ ,‬סכום כאמור בסעיף ‪ 60‬לעיל‪.‬‬
‫‪.62‬‬
‫פקעה חברותו של חבר האגודה מחמת מותו‪ ,‬וחליפו התקבל תחתיו כחבר באגודה‬
‫כאמור בסעיף ‪ 9‬לעיל‪ ,‬יבוא החליף במקום החבר כחבר באגודה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫העברה לילדים‬
‫‪.63‬‬
‫חבר יהיה זכאי להעביר את זכויותיו באגודה לילדו שמעל גיל ‪ 21‬המתגורר ביחידתשהינו‬
‫הבעלים של יחידת דיור נפרדת הממלאההמקיימת אחר התנאים הקבועים בסעיף ‪,5‬‬
‫כפוף לתשלום כל הסכומים המגיעים מאת החבר לאגודה לפני ההעברה ובכפוף לכך כי‬
‫הינו הבעלים של המניה למעלה מ‪ 15-‬שנים ממועד רכישתה‪.‬‬
‫‪.64‬‬
‫בטל‪.‬‬
‫‪.65‬‬
‫האגודה רשאית לנכות מפדיון לפי סעיפים ‪ 60-62‬את הסכומים הבאים‪-:‬‬
‫א)‬
‫סכום המגיע לאגודה מהחבר בין שהגיע מועד הפרעוןהפירעון בין שטרם הגיע‪.‬‬
‫ב)‬
‫סכום המגיע לאגודה ממי שהחבר ערב לו שמועד פרעונופירעונו חלף ולא נפרע‪.‬‬
‫קרן השקעות‬
‫‪.66‬‬
‫כל חבר יהיה חייב להכניס לקרן השקעות של האגודה סכום כסף שיקבע ע"י‬
‫א)‬
‫האסיפה הכללית מפעם לפעם‪.‬‬
‫ב)‬
‫מעוצב‪:‬גופן‪ :‬לא מודגש‪ ,‬ללא קו‬
‫תחתון‪ ,‬גופן עבור עברית ושפות אחרות‪:‬‬
‫לא מודגש‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 18.3‬ס''מ‪ ,‬עצירות טאב‪ 56.2 :‬ס''מ‪,‬‬
‫ימין‬
‫עם פרישת חבר מהאגודה מכל סיבה שהיא תהיה האגודה חייבת להחזיר לו‬
‫בתום תקופה של שנתיים מיום פקיעת חברותו‪ ,‬את הסכום שהכניס לקרן‬
‫ההשקעות בניכוי הסכומים כדלקמן‪-:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סכום המגיע לאגודה מהחבר בין שהגיע מועד פרעונו ובין שטרם הגיע‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫סכום המגיע לאגודה ממי שהחבר ערב לו‪ ,‬שמועד פרעונו חלף ולא נפרע‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 45.2‬ס''מ‪ ,‬עצירות טאב‪ :‬לא ב ‪56.2‬‬
‫ס''מ‬
‫‪- 19 -‬‬
‫מיסים והיטלים‬
‫‪.67‬‬
‫האגודה תהיה רשאית לחייב את חבריה בדמי חבר ו‪/‬או דמי מינוי שנתיים כפי שיהיו‬
‫דרושים לה לשם ניהול עסקיה‪.‬‬
‫‪.68‬‬
‫הועד באישור האסיפה הכללית‪ ,‬יקבע את גובה דמי החבר ו‪/‬או דמי המינוי השנתיים‬
‫והוא יהיה רשאי (אך לא חייב) להטילם בשיעורים שונים‪ ,‬תוך התחשבות בשירותים‬
‫השונים בהם כל חבר יבחר בהתאם לענפי הפעילות השונים של האגודה‪ .‬הועד יהיה‬
‫רשאי לגבות דמי חבר או דמי מינוי גם מחברים שאינם משתמשים בשירותים כלשהם‬
‫של האגודה‪.‬‬
‫‪.69‬‬
‫כל סכום שהחבר חייב לאגודה בין כהלוואה‪ ,‬בין כאשראי ובין על חשבון המיסים‪,‬‬
‫שירותים ותשלומים אחרים ובין באופן אחר‪ ,‬רשאי הועד להוסיף לו הפרשי הצמדה‪,‬‬
‫ריבית‪ ,‬עמלה או ריבית פיגורים בשיעור שיקבע על ידו‪ .‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬חוב‬
‫בגין דמי חבר או דמי מנוי‪ ,‬יהיה תמיד בגובה דמי החבר‪/‬המנוי במועד הפרעוןהפירעון‪.‬‬
‫‪.70‬‬
‫חבר אשר חייב לאגודה דמי חבר בגין שלוש שנים רצופות‪ ,‬יהיה מנוע להצביע באסיפה‬
‫כללית ו‪/‬או להיבחר לועד האגודה ו‪/‬או לועדת הביקורת‪ ,‬עד לפירעון מלוא החוב‪.‬‬
‫‪.71‬‬
‫כל סכום שהחבר חייב לאגודה לפי סעיפים ‪ 70 – 67‬רשאי הועד לדרוש את פרעונופירעונו‬
‫על ידי הודעה מראש ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם גבייתו‪.‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫‪.72‬‬
‫הועד חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה‪.‬‬
‫‪.73‬‬
‫הועד ימציא לאישור האסיפה הכללית‪ ,‬עד ליום ‪ 1‬במאי בכל שנה קלנדרית‪ ,‬מאזן שנתי‬
‫ודו"ח רווח והפסד של האגודה בגין שנת הכספים החולפת‪ ,‬ולאחר אישורם ימציאם‬
‫לרשם לפי הוראות הפקודה‪.‬‬
‫‪.74‬‬
‫חבר שקיבל מהאגודה העתק חשבונו יהיה רשאי לערער עליו בכתב תוך שני חודשים‬
‫מיום שקיבלו‪ .‬לא ערער על החשבון שהומצא לו‪ ,‬יחשב הדבר כהודעה מצידו‬
‫בנוכונותמצדו בנכונות החשבון‪.‬‬
‫‪.75‬‬
‫בכל בירור‪ ,‬מו"מ ודיון שהוא בין החבר לבין האגודה ישמשו ספרי הנהלת החשבונות של‬
‫האגודה כהוכחה לגבי כל הנאמר בהם והעתק החשבון האחרון של החבר בחתימת יד‬
‫פקיד האגודה ובחותמת האגודה יתקבל כראיה‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 45.2‬ס''מ‪ ,‬עצירות טאב‪ :‬לא ב ‪56.2‬‬
‫ס''מ‬
‫‪- 20 -‬‬
‫‪.76‬‬
‫שנת הכספים של האגודה הוא תקופה של שנים עשר חודשים המסתיימת ב‪ 31 -‬בדצמבר‬
‫בכל שנה‪.‬‬
‫קרן שמורה וחלוקת רווחים‬
‫‪.77‬‬
‫האגודה חייבת להפריש לקרן שמורה ‪ 10%‬מרווחיה השנתיים‪.‬‬
‫‪.78‬‬
‫רווחי האגודה לעניין סעיף זה הם הרווחים לפני שהופרשו מהם סכומים כלשהם‬
‫למטרות האמורות בסעיף ‪.79‬‬
‫‪.79‬‬
‫לא תשתמש אגודה ברווחים אלא להפרשה לקרן השמורה‪ ,‬לשיפור השירותים שנותנת‬
‫האגודה לחבריה וכן להוזלת שירותים אלה‪.‬‬
‫תשלומים לכיסוי הפסדים‬
‫‪.80‬‬
‫מבוטל‪ .‬האגודה רשאית להחליט על אופן כיסוי הפסדים שנגרמים לה ובכלל זה להטיל‬
‫על החברים השתתפות בכיסוי הפסדים אלה‪ .‬את פרטי הצעה לכיסוי ההפסדים יעבד‬
‫הועד ויקבל את אישורו של הרשם‪.‬‬
‫ההצעה תובא בפני האסיפה הכללית אשר תחליט עליה בתנאי‪ ,‬שכל הצעה על כיסוי‬
‫הפסדים תיכלל מראש בסעיף בסדר יומה של האסיפה הכללית‪.‬‬
‫פרק ה'‪ :‬פעולות הנוגעות לעסקי האגודה‬
‫‪.81‬‬
‫האסיפה הכללית תקבע מידי פעם בפעם את הסכום המקסימלי של ההלוואות שהועד‬
‫רשאי לקבל‪.‬‬
‫‪.82‬‬
‫האסיפה הכללית רשאית להחליט על הקמת מפעלים משותפים הקשורים למכרז‬
‫הספורט ברמת‪-‬אפעל לחברי האגודה‪.‬‬
‫אופן השימוש בהון האגודה‬
‫‪.83‬‬
‫קנסות‬
‫ההון של האגודה יושקע באותם המפעלים וביצירת אותם השירותים כפי שיקבע הועד‬
‫מפעם לפעם באישור האסיפה הכללית‪.‬‬
‫ ‪- 21‬‬‫‪.84‬‬
‫חבר שהפר הוראה מתקנות האגודה או מהחלטות האסיפה הכללית‪ ,‬רשאי הועד‬
‫להזמינו לבירור בפניה‪ .‬ואם לאחר מכן ישתכנע הועד כי אמנם הפר החבר את ההוראה‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬יהיה הועד רשאי להטיל עליו קנס בגובה שלא יעלה על ‪ ₪ 250‬אשר יוגדלו‬
‫בשיעור הגידול שיחול במדד המחירים לצרכן‪ ,‬כאשר המדד הבסיסי לעניין זה יהיה‬
‫המדד הידוע ביום ‪.1.1.91‬‬
‫‪.85‬‬
‫רשאי חבר שהוטל עליו קנס לערער על החלטת הועד בהתאם לנוהל של ישוב סכסוכים‬
‫כאמור בסעיף ‪ 87‬לעיל‪.‬‬
‫שירותים ללא חברי האגודה‬
‫‪.86‬‬
‫א‪.‬‬
‫הועד יוכל להרשות ללא חברים את השימוש בשירותיה הציבוריים של האגודה‬
‫ובמפעלים המשותפים שלה בתנאים שהוא ימצא לנכון‪ .‬האמור לעיל לא יחול‬
‫על מי שמנוי בסעיף ‪.5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה‪ ,‬יחולו גם לעניין בנים‪/‬בנות של חברים המתגוררים מחוץ‬
‫לרמת אפעל‪ ,‬בין בשכירות ובין בבעלות‪ ,‬או המתגוררים ברמת אפעל בשכירות‬
‫חופשית אשר התעריף לגביהם‪ ,‬לשימוש בכל שרותי האגודה‪ ,‬יהיה זהה לתעריף‬
‫אותו משלמים חברי האגודה הכל בכפוף לאמור בסעיף ‪ 5‬א' לעיל‪.‬‬
‫פרק ו'‪ :‬שונות‬
‫יישוב סכסוכים‬
‫‪.87‬‬
‫כל הסכסוכים הנובעים מעסקי האגודה בין חברים או בין חברים לשעבר או בין מי‬
‫שתובע מכוח חבר מצד אחד ובין האגודה או הועד או הפקידים של האגודה מצד שני‬
‫יובאו לפני בורר שיתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪52‬‬
‫(‪ )2‬לפקודת האגודות השיתופיות‪.‬‬
‫‪.88‬‬
‫הוראות תקנות אלה מהוות שטר בוררין כללי ומיוחד ואין צורך בשטר בוררין נפרד‪.‬‬
‫‪.89‬‬
‫הבורר לא יהיה קשור בדיני ראיות‪ ,‬פרוצדורה או החוק מהותי ויהיה רשאי לפסוק לפי‬
‫שיקול דעתו הגמורה ואף ליתן צווי ביניים‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬כניסה‪ :‬לפני‪ 0 :‬ס''מ‪ ,‬תלויה‪:‬‬
‫‪ 56.2‬ס''מ‪ ,‬עצירות טאב‪ :‬לא ב ‪56.2‬‬
‫ס''מ‬
‫ ‪- 22‬‬‫פירוק האגודה מרצון‬
‫‪.90‬‬
‫בקשה לפירוק האגודה מרצון תוגש לרשם אחרי שתתקבל החלטה באסיפה כללית של‬
‫‪ 3/4‬מכלל חברי האגודה ולאחר שהוגשה לרשם בקשה כאמור בסעיף ‪ 46‬לפקודת‬
‫האגודות השיתופיות‪.‬‬
‫‪.91‬‬
‫במקרה של פירוק האגודה יחלקו את כל הכספים שישארו בידי המפרקים לאחר פרעון‬
‫חובות האגודה והחזרת הערך הנקוב של השתתפות החברים בקרנות האגודה בהתאם‬
‫להחלטת האסיפה הכללית‪.‬‬
‫מען רשום‬
‫‪.92‬‬
‫מען המשרד הרשום של האגודה‪ :‬רמת אפעל ‪.52960‬‬
‫החזקת מסמכים והזכות לעיין‬
‫‪.93‬‬
‫‪.94‬‬
‫המסמכים הנזכרים להלן יוחזקו במשרד האגודה והם ניתנים לעיון לחברי האגודה‪.‬‬
‫א)‬
‫פקודת האגודות השיתופיות ותקנותיה;‬
‫ב)‬
‫תקנות האגודה;‬
‫ג)‬
‫ספר החברים;‬
‫ד)‬
‫ספרי שעבודים;‬
‫ה)‬
‫ספר ערבויות;‬
‫ו)‬
‫ספר פרטיכלים של האסיפה הכללית;‬
‫ז)‬
‫ספר פרטיכלים של הועד‪.‬‬
‫אנשים שאינם חברי אגודה רשאים לעיין במסמכים הנזכרים בסעיפי משנה א) עד ה)‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫ועד ‪-‬‬
‫‪.95‬‬
‫ועד ההנהלה של האגודה‪.‬‬
‫מעוצב‪:‬גופן‪ :‬לא מודגש‪ ,‬ללא קו‬
‫תחתון‪ ,‬גופן עבור עברית ושפות אחרות‪:‬‬
‫לא מודגש‬
‫ ‪- 23‬‬‫רשם ‪-‬‬
‫תקנות ‪-‬‬
‫רשם האגודות השיתופיות‪.‬‬
‫תקנות האגודה על פיהן היא נרשמה ואשר אושרו על ידי רשם האגודות‬
‫השיתופיות לרבות כל תיקון שלהן‪.‬‬