מרחשון ה`תשע"ג - בית הכנסת אוהל נחמה

Transcription

מרחשון ה`תשע"ג - בית הכנסת אוהל נחמה
‫בית כנסת‬
‫חודש‬
‫אוהל נחמה‬
‫תשרי תשע"ד‬
‫שנה נ"א למנייננו‬
‫תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה‬
‫אתר האינטרנט החדש‪www.ohel-nehama.org :‬‬
‫תפילת שחרית‬
‫מנין ראשון‬
‫שבת*‬
‫ימי א'‪ ,‬ג'‪ ,‬ד'‪ ,‬ו'‬
‫ימי ב'‪ ,‬ה'‬
‫ראשי חודשים‬
‫‪8:51‬‬
‫‪5::6‬‬
‫‪5::6‬‬
‫‪6:66‬‬
‫מנין שני‬
‫‪5::6‬‬
‫‪5::6‬‬
‫‪5::6‬‬
‫שיעורים קבועים‬
‫מסכת סנהדרין עם הרב דניאל טרופר – ביום חמישי (בביתו) ב‪:3:7:-‬‬
‫גמרא‬
‫הדף היומי‬
‫עם הרב גרשון לנגה ‪ -‬בימי א‪-‬ו בשעה ‪ 5:::‬ובשבת ב‪3::6 -‬‬
‫המשנה היומית עם אברהם קסלר ושמשון לוינגר – בימי א‪-‬ה בין תפילת מנחה וערבית‬
‫עם הרב יצחק גוטליב ‪.‬שיעור גמרא לנשים יתחדש אי"ה ביום שני‪ ,‬ה' בתשרי‪9( ,‬‬
‫גמרא לנשים‬
‫בספטמבר)‪ .‬נתחיל מסכת חדשה‪ ,‬בבא קמא ‪ ,‬מסדר נזיקין‪ .‬כל אחת מוזמנת ללמוד‪ ,‬בין אם יש לה‬
‫רקע ובין אם לא‪ .‬נא להביא גמרא לשיעור‬
‫עיון ברמב"ם הלכות תשובה‪ .‬עם הרב אהרון אדלר – בימי שלישי בשעה ‪0::::‬‬
‫גמרא‬
‫עם הרב אהרון אדלר ‪ -‬שיעור במסכת מגילה בימי רביעי בשעה ‪0::::‬‬
‫ענייני דיומא‬
‫עם הרב אהרון אדלר‪ ,‬בכל שבת בין מנחה קטנה לערבית‬
‫שיעור חודשי באנגלית עם הרב אהרון אדלר בימי ראשון‪ ,‬השעור הבא יתקיים באור לכ"ו באלול ‪:/9‬‬
‫בשעה ‪0::::‬‬
‫עזרה מיוחדת‪ :‬יהושע ליברמן מחפש מלווה (צעיר‪/‬ה ברוח) שיהיה מוכן ללוות אותו הביתה בשבת‬
‫בבוקר אחרי התפילה‪ ,‬מבית הכנסת לרחוב חרל"פ ‪ . :7‬טל‪ :0-6576:69 .‬תודה מראש‪.‬‬
‫ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה‬
‫‪-------------------------------------------------------‬‬
‫חברי הקהילה ואורחיהם מתבקשים לתרום ביד נדיבה למגבית הימים הנוראים‬
‫כדי לאפשר לנו להמשיך בסיוע למשפחות במצוקה כלכלית‪ ,‬לרכוש מצרכים בסיסיים‬
‫לקראת הימים הנוראים וחג הסוכות הבעל"ט‬
‫את התרומות יש למסור למרדכי לומפ או ליצחק קרשנר‪.‬‬
‫את ההמחאות יש לכתוב לפקודת "עמותת מעלות"‬
‫אוהל נחמה תשרי תשעד‬
‫תשרי ה'תשע"ד‬
‫שבת פרשת נצבים וילך ‪ -‬כ"ה‬
‫באלול‬
‫מנחה למנין המוקדם‬
‫הדלקת נרות למנין המוקדם‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה‬
‫שחרית‬
‫סדנאות וקידושה רבה‬
‫מנחה קטנה‬
‫שיעור‪ :‬הרב אדלר‪" :‬סליחות כהכנה‬
‫לראש השנה"‬
‫ערבית במוצאי שבת‬
‫צאת השבת‬
‫סליחות במוצאי שבת ‪ :‬שיחת הרב‬
‫אדלר והחזן יצחק מאיר בנוסח‬
‫קרליבך‬
‫סליחות ושחרית בימי החול‬
‫מנין ראשון (יום ב' ‪):6:::‬‬
‫מנין שני‬
‫מנחה בימי החול‬
‫ערבית‬
‫ערב ר"ה יום ג' בערב‬
‫ערבית במוצש"ק‬
‫צאת השבת‬
‫‪:3:71‬‬
‫‪:3::1‬‬
‫‪:1:09‬‬
‫‪:1:6:‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:1:06‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:9:73‬‬
‫‪:9:::‬‬
‫‪07:7:‬‬
‫‪:6:6:‬‬
‫‪:5:0:‬‬
‫‪:1:6:‬‬
‫‪:9:06‬‬
‫‪07:::‬‬
‫הכנת "עירוב תבשילין"‬
‫א' דר"ה – ביום ה' א' בתשרי‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה ערב ר"ה‬
‫דרשה‪ :‬הרב אדלר‬
‫ערבית‪ :‬משה נורדהיים‬
‫שחרית‪ :‬דניאל גרוסמן‬
‫קריאת התורה‪ :‬הרב גרשון לנגה‬
‫תקיעת שופר לא לפני‬
‫מוסף‪ :‬משה נורדהיים‬
‫מנחה‬
‫תשליך‬
‫ב' דר"ה – יום ו' ב' בתשרי‬
‫ערבית ליל ב'‪ :‬הרב אדלר‬
‫שחרית ‪ :‬יצחק גוטליב‬
‫קריאת התורה‪ -‬אליעזר יסלזון‬
‫תקיעת שופר לא לפני‬
‫מוסף‪ :‬מישל סיזל‬
‫מנחה‬
‫שבת שובה ‪ -‬פרשת האזינו – ג'‬
‫בתשרי‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה‬
‫שחרית‬
‫מנחה קטנה‬
‫דרשת שבת שובה‪ –:‬הרב אדלר‪:‬‬
‫המעמד המיוחד של 'ברוך שם כבוד‬
‫מלכותו' ביום הכיפורים‬
‫אוהל נחמה תשרי תשעד‬
‫‪:1:0:‬‬
‫‪:1::9‬‬
‫‪:9:0:‬‬
‫‪:3:7:‬‬
‫‪:9:7:‬‬
‫‪:1:::‬‬
‫‪:9:00‬‬
‫‪:3:7:‬‬
‫‪:9:7:‬‬
‫‪:1:6:‬‬
‫‪:1::1‬‬
‫‪:1::7‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:1:::‬‬
‫‪:1:0:‬‬
‫‪:9:05‬‬
‫‪:9:77‬‬
‫עשרת ימי תשובה‬
‫יום א' ד' בתשרי – צום גדליה‬
‫שחרית מנין א'‬
‫מנין ב'‬
‫מנחה‪ -‬ויחל‬
‫גמר הצום‬
‫ביתר ימי השבוע‬
‫מנין א' (ימים ב‪,‬ה‪):6:76 ,‬‬
‫מנין ב'‬
‫מנחה בימי החול‬
‫ערבית‬
‫‪:6::6‬‬
‫‪:5:::‬‬
‫‪:1::7‬‬
‫‪:9::5‬‬
‫סליחות ערב יום כיפור – מנין אחד‬
‫מנחה ‪-‬‬
‫‪:5::6‬‬
‫‪:::::‬‬
‫יום כיפור – שבת י' בתשרי‬
‫הדלקת נרות‬
‫כל נדרי ‪ :‬משה נורדהיים‬
‫דרשה‪ :‬הרב אדלר‬
‫שחרית ‪ :‬סמי היימן‬
‫קריאת התורה‪ :‬הרב גרשון לנגה‬
‫יזכור לא לפני‬
‫מוסף‪ :‬דני בש‬
‫מנחה‪ :‬יחיאל זיגמן‬
‫קריאת התורה‬
‫נעילה‪ :‬רב אדלר‬
‫תקיעת שופר‬
‫מוצאי יום הכיפורים‬
‫שחרית יום א' י"א בתשרי‬
‫מנין א'‬
‫מנין ב'‬
‫מנחה בימי החול‬
‫ערבית‬
‫א' סוכות יום ה' – ט"ו בתשרי‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה‬
‫דרשה ‪ :‬הרב אדלר‬
‫שחרית‬
‫מנחה‬
‫שיעור הרב אדלר‪ :‬החול מול המועד‬
‫ערבית במוצאי החג‬
‫צאת החג‬
‫שבת חול המועד סוכות י"ז בתשרי‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה‬
‫ערבית‬
‫שחרית‬
‫מנחה‬
‫ערבית במוצש"ק‬
‫צאת השבת‬
‫‪:6:06‬‬
‫‪:5:::‬‬
‫‪:1:7:‬‬
‫‪:9:0:‬‬
‫‪:1::9‬‬
‫‪:1:7:‬‬
‫‪:3:7:‬‬
‫‪::::6‬‬
‫‪:5::6‬‬
‫‪:3::6‬‬
‫‪:9::0‬‬
‫‪:9:0:‬‬
‫‪:5:::‬‬
‫‪:5:::‬‬
‫‪:1:75‬‬
‫‪:9::3‬‬
‫‪:1::5‬‬
‫‪:1:7:‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:9::9‬‬
‫‪:9::5‬‬
‫‪:1:::‬‬
‫‪:1:06‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:9::6‬‬
‫‪:9:00‬‬
‫חול המועד סוכות‬
‫שחרית מנין א'‬
‫מנין ב'‬
‫מנחה‬
‫ערבית‬
‫‪:5:::‬‬
‫‪:3::6‬‬
‫‪:1:05‬‬
‫‪:1:61‬‬
‫שמיני עצרת ושמחת תורה‪ ,‬יום ה'‬
‫כ"ב בתשרי‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה‬
‫שחרית‬
‫קידושה רבה לאחר ההקפות‬
‫יזכור לא לפני‬
‫מנחה גדולה‬
‫ערבית במוצאי החג‬
‫צאת החג‬
‫‪:3:6:‬‬
‫‪:1::9‬‬
‫‪:3:7:‬‬
‫‪:::7:‬‬
‫‪:7::0‬‬
‫‪:9:::‬‬
‫‪:9::3‬‬
‫שבת פרשת בראשית כ"ד בתשרי‬
‫מברכים החודש‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה‬
‫דרשה ‪ :‬הרב אדלר‬
‫שחרית‬
‫סדנאות וקידושא רבא‬
‫מנחה‬
‫שיעור‪ :‬הרב אדלר "כשמחך יצירך בגן‬
‫עדן מקדם"‬
‫ערבית במוצש"ק‬
‫צאת השבת‬
‫מנחה בימי החול‬
‫ערבית‬
‫‪:3:6:‬‬
‫‪:1::5‬‬
‫‪:1::6‬‬
‫‪:3:6:‬‬
‫‪:1:::‬‬
‫‪:1:61‬‬
‫‪:9::6‬‬
‫‪:1:::‬‬
‫‪:1::1‬‬
‫ר"ח מרחשון ‪ -‬יום ו' ל' בתשרי‬
‫ושבת א' במרחשון‬
‫חתנים‬
‫חתן תורה‪ :‬חברנו יעקב גרושקו‬
‫חתן בראשית‪ :‬חברנו אהרון זרצקי‬
‫לימוד ליל הושענא רבה בשעה ‪02:22‬‬
‫הרב אדלר‪ :‬ימים נוראים וימי שמחה"‬
‫פרופ' יצחק גוטליב והנושא‪ :‬מה בין קהלת לשמחת החג?‬
‫קבלת הפנים בביתם של הרב אהרן ומרים אדלר‬
‫משעה ‪ 53:61‬עד צאת החג‬
‫בביתנו (ברחוב המעפילים ‪)5/78‬‬
‫הציבור כולו מוזמן!‬
‫שיעורים בפרשת השבוע‬
‫בשנה הבאה נקדיש את שיעורנו השבועי לעיון במדרש‪ .‬מדרש הלכה ומדרש אגדה‪,‬‬
‫כל דברי תורה שבעל פה המפרשים את התורה או נסמכים עליה‪ .‬כל נותן שיעור ילמד‬
‫כדרכו ‪ -‬אך רצוי להביא בחשבון שני דברים‪ :‬ראשית שהחומר יהיה קשור לפרשת השבוע‬
‫וניתן להעלותו לדיון בסעודות השבת המשפחתיות‪ ,‬שנית שההסברים על המדרש לא‬
‫יתייחסו רק לקטע הנידון אלא אף יאירו את דרך הפרשנות של בעלי המדרש בכלל‬
‫יהי רצון וכולנו נצא נשכרים מלימוד תורני ייחודי זה‬
‫שיעור הפתיחה יינתן ע"י פרופ' אביגדור שנאן ביום שישי‪ ,‬כ"ג תשרי תשע"ד (למחרת‬
‫שמחת תורה) בשעה ‪ /:61‬בבוקר‬
‫כל הציבור מוזמן להשתתף בשיעורים אלה המתקיימים בימי‬
‫שישי ב‪ 3:7:‬תפילת שחרית ‪ 5::6‬פת שחרית ‪3::6‬‬
‫אוהל נחמה תשרי תשעד‬
‫פרשת השבוע על פי נחמה ליבוביץ‬
‫לימוד פרשת השבוע על פי הגיליונות של נחמה ליבוביץ ז"ל‬
‫בהנחיית יצחק ריינר‬
‫כ"ג אלול ‪09.1.:7‬‬
‫בשעה ‪ 1::6‬בערב‬
‫סדנאות שבת פרשת 'נצבים וילך" לאחר התפילה‬
‫נותן הסדנה‬
‫נושא הסדנה‬
‫המקום‬
‫"מרכיב הזהות בנעימת טעמי המקרא של‬
‫התורה"‬
‫"השעיר לעזאזל והמאבק בין יעקב ועשו"‬
‫רבקה פויכטוונגר‪-‬בוצ'קו‬
‫בית כנסת רוטשילד‬
‫"‪: "Poetry & Prose‬‬
‫‪Rabbi Chaim Sacknowitz‬‬
‫אולם זרצקי‬
‫ד"ר אורי אהרן‬
‫אוהל נחמה‬
‫עם גמר הלימוד ייערך קידושא רבה באולם זרצקי‬
‫ועדת קליטה – שנת תשע"ד‬
‫רצינו להביא לפניכם את הנושאים בהם נתמקד בשנה הבאה עלינו לטובה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תוכנית לימוד לקראת בר מצווה ובת מצווה לעולים מאתיופיה‪ :‬אי"ה לאחר החגים‬
‫נתחיל בתוכנית בר מצווה זו השנה התשיעית‪ .‬מדובר בתוכנית בשיתוף פעולה עם‬
‫מתנ"סים ובתי ספר בשכונות בהם מתגוררים עולים רבים‪ .‬התוכנית מחזקת את ערכי‬
‫היהדות ומצוותיה אצל הילדים‪ .‬אנו משתדלים לחזק את הזיקה בין הילדים להורים‪,‬‬
‫לקהילה ולארץ שלנו‪ .‬במסגרת התוכנית הילדים מסיירים באתרי מורשת ולומדים בצורה‬
‫חווייתית במשך כחצי שנה‪ .‬השנה הביקוש לתוכנית עלה וישנה דרישה לכ‪ :::-‬ילדים‬
‫המעוניינים להשתתף בתוכנית‪.‬‬
‫ערכת תפילין וטלית‪ :‬ניתן מימון להוזלת ערכת תפילין וטלית לילדי העולים המגיעים‬
‫לגיל בר מצווה‪ .‬מדובר על ערכה של תפילין טלית וסידור הניתנת לבר מצווה בתשלום‬
‫מינימלי אשר רובה ממומן על ידי ועדת הקליטה‪ .‬הטלית הכלולה בערכה ניתנת כתרומה‬
‫מקרן משפחת הוכשטיין‪.‬‬
‫שיעורי עזר "חצי חצי" ‪ -‬התוכנית "חצי חצי" מסייעת להורים עולים לשלם שיעורי עזר‬
‫לילדיהם בשיטה של חצי חצי‪ .‬חצי תשלום לשיעורי עזר על ידי ההורים וחצי תשלום על‬
‫ידי ועדת קליטה‪ .‬בעזרת סיוע זה הפערים הלימודיים ניתנים לגישור ואנו שותפים‬
‫להצלחת העולים בלימודים ובבגרויות‪.‬‬
‫חיזוק רוחני ותורני לבני הנוער‪ :‬מימון וסיוע בתוכניות חינוכיות ותורניות לבני הנוער‬
‫בקטמונים‪ .‬מימון לימוד שבועי בישיבת תורה מציון ומימון שבתות לבני הנוער במכינות‬
‫וישיבות הסדר‪.‬‬
‫תוכנית לימוד בימי שישי לעולים מחבר העמים‪ :‬לא שכחנו את העלייה הזו ונמשיך‬
‫בתוכנית השעורים בימי שישי‪.‬‬
‫רוצים להודות לכם על התרומות בכל השנים שעברו‪ .‬נשמח לתרומות להפעלת התוכניות במשך‬
‫השנה הקרובה‪.‬‬
‫פרדי סיזל‪ .20-5442605 ,250-5420000 :‬ז'אן פול היימן‪20-5466565 :‬‬
‫אוהל נחמה תשרי תשעד‬
‫משולחן המועצה אלול תשע"ג‬
‫אתר אינטרנט חדש‬
‫המועצה הודתה למר מישל לוי על הקמת אתר חדש לבית הכנסת בכתובת‬
‫‪.www.ohel-nehama.org‬‬
‫מישל לוי ומשה למברט התבקשו לתחזק את האתר‪ ,‬ולארגן עריכה שוטפת למידע המופיע‬
‫באתר‪.‬‬
‫מנין שני בבית הכנסת רוטשילד‬
‫כדי למשוך לקהילה זוגות צעירים מעוניינת המועצה לטפח קיומו של מניין שני בכל שבת‬
‫בבוקר בבית הכנסת רוטשילד‪.‬‬
‫התחלנו בקשרים עם המניין המאוחר המתקיים בבית הכנסת הראל‪.the late-late Minyan-‬‬
‫תפילת ילדים‬
‫המועצה הביעה הערכתה למר משה למברט גם על הארגון המוצלח של תפילת הילדים בכל‬
‫שבוע‪ ,‬בשבת בבוקר‪.‬‬
‫תקציב תשע"ד‪ ,‬מגבית מיוחדת‬
‫התחזיות התקציביות שהוצגו בתחילת שנת ‪ 0::7‬מתממשות‪ .‬ההוצאות השנתיות עולות על‬
‫ההכנסות השנתיות ב ‪ ₪ 1:.:::‬בקירוב‪.‬‬
‫המועצה החליטה לשלוח מכתבים לכשלושים מחברי הקהילה בבקשה לתרום לקהילה במשך‬
‫חמש שנים ‪ ₪ 5.:::‬בכל שנה (כולל דמי החבר הרגילים)‪ ,‬לכיסוי הגרעון התקציבי השנתי‪.‬‬
‫תוכנית הימים הנוראים‬
‫מאחר וכל החגים יחולו השנה בזמן שעון הקיץ‪ ,‬יתחילו התפילות בשני ימי ר"ה‪ ,‬ביום‬
‫הכיפורים ובשמחת תורה בשעה ‪.:3.7:‬‬
‫בעלי התפילה בימים הנוראים‬
‫א' ראש השנה‬
‫משה נורדהיים‬
‫מעריב‬
‫דניאל גרוסמן‬
‫שחרית‬
‫גרשון לנגה‬
‫קריאה‬
‫דניאל גרוסמן‬
‫מפטיר‬
‫בעל תקיעה גיל פאוסט‬
‫הרב אדלר‬
‫המקריא‬
‫משה נורדהיים‬
‫מוסף‬
‫ב' ראש השנה‬
‫הרב אדלר‬
‫מעריב‬
‫יצחק גוטליב‬
‫שחרית‬
‫אליעזר יסלזון‬
‫קריאה‬
‫סמי קוטק‬
‫מפטיר‬
‫בעל תקיעה גיל פאוסט‬
‫הרב אדלר‬
‫המקריא‬
‫מישל סיזל‬
‫מוסף‬
‫חתן תורה‪ :‬יעקב גרושקו‬
‫חתן בראשית‪ :‬אהרון זרצקי‬
‫נרשם על ידי א‪ .‬יסלזון‬
‫אוהל נחמה תשרי תשעד‬
‫יום כיפור‬
‫כל נדרי‬
‫שחרית‬
‫קריאה‬
‫מפטיר‬
‫מוסף‬
‫מנחה‬
‫קריאה‬
‫שרווין פומרנץ‬
‫מפטיר‬
‫הרב אדלר‬
‫נעילה‬
‫משה נורדהיים‬
‫סמי היימן‬
‫גרשון לנגה‬
‫פרדי סיזל‬
‫דני בש‬
‫יחיאל זיגמן‬
‫שמחות‬
‫מזל טוב לרב אהרון למרים אדלר להולדת הנכדה אורי ‪ ,‬בתם של איתן והדר‬
‫אדלר ‪.‬‬
‫מזל טוב לדינה ויצחק פלד לבר המצווה של נעם‪ ,‬בנם של ריבל ומיכאל סגל‬
‫מזל טוב למדי ושאול אורן לנישואי הנכד יאיר‪ ,‬בנם של זוהרה וצבי ורצברגר‪ ,‬עם נעמה לבית‬
‫שטרנליכט‬
‫‪.‬מזל טוב למשפחות בלוך ועמיר להולדת הנכד‪ ,‬בנם של אליעזר (לואי) ועידית בלוך‬
‫הנצחת יקירים‪ :‬הקהילה מציעה לחברים ולאחרים להנציח את יקיריהם על לוח הזכרון ש‬
‫ל בית הכנסת ע"י רכישת שלט (משושה) בעלות של ‪ - ₪ 0:.:::‬ניתן לשלם עד ‪ 0:‬תשלומים‪ .‬לפנות לד"ר יוסי‬
‫הטב‪.‬‬
‫דמי חבר ב"אהל נחמה" לשנת ‪ 3156‬החברים מתבקשים לשלם דמי החבר השנתיים לגזבר‪ .‬דמי‬
‫החבר המומלצים הם ‪ ₪ 0.:::‬למשפחה ו ‪ ₪ :.:::‬ליחיד‪.‬דמי החבר המינימליים הם ‪ ₪ :.5::‬למשפחה ו‬
‫‪ ₪ 1::‬ליחיד הגזבר‪ :‬מרדכי שטרסר‪,‬אלי כהן ‪,:‬ירושלים ‪ 907:3‬יש לשלם רק באמצעות המחאות לפקודת‬
‫'מעלות ירושלים'‪.‬‬
‫אנשי קשר – אהל נחמה‬
‫הרב אהרן אדלר‬
‫רח' המעפילים ‪ ;:3/1‬טל'‪ ; 5860725 :‬נייד‪[email protected] ;050-7733117 :‬‬
‫ועדות ותפקידים‬
‫מרק ד‪ .‬רפופורט‬
‫‪:6:-350:107‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6579976‬‬
‫‪6557765‬‬
‫גבאי (עליות‪ ,‬כיבודים‬
‫וכו')‬
‫קידוש‬
‫השכרת אולם זרצקי‬
‫חסד של אמת‬
‫הרב יצחק גוטליב‬
‫רות שלו‬
‫יצחק פלד‬
‫שלמה מאיר‬
‫‪6556:56‬‬
‫‪:6:-15167:3 ,65:::7:‬‬
‫‪:33::66001‬‬
‫‪65:1569‬‬
‫גזבר‬
‫צדקה‬
‫מרדכי שטרסר‬
‫מרדכי לומפ‬
‫יצחק קרשנר‬
‫רוברט פישל‬
‫שלמה מאיר‬
‫שרוין פומרנץ‬
‫פרדי סיזל‬
‫‪65503::‬‬
‫‪6550139‬‬
‫‪657:9::‬‬
‫‪6573063‬‬
‫‪65:1569‬‬
‫‪6579976‬‬
‫‪655:9:1‬‬
‫ועדת תפילה‬
‫ועדת חבר לחבר‬
‫ועדת אירועים‬
‫ועדת קליטה‬
‫שרווין פומרנץ‬
‫הרולד נוישטטר‬
‫הודעות למערכת העלון יש להעביר עד ‪ 51‬ימים לפני שבת מברכים‪ ,‬כתובת בית‪-‬הכנסת‪ :‬רח' שופן ‪ ,6‬י"ם‪.‬‬
‫אתר האינטרנט של בית‪-‬הכנסת‪www.ohel-nehama.org :‬‬
‫המעוניינים לקבל את הדף החודשי בדואר אלקטרוני מתבקשים להעביר את כתובת ה‪ email -‬שלהם‬
‫ל‪[email protected]‬‬
‫חברים הרוצים ושמחים לשתף את הציבור בעדכונים על שמחות או עדכונים אחרים יכולים לפנות אלי בטלפון‬
‫‪ 111-3336156 [email protected]‬רחל אגמון‬
‫אוהל נחמה תשרי תשעד‬

Similar documents