המועצה הדתית לתל - אביב - יפו - המועצה הדתית ת"א-יפו

Comments

Transcription

המועצה הדתית לתל - אביב - יפו - המועצה הדתית ת"א-יפו
‫ב"ה‪,‬‬
‫"בית המרכז הקהילתי" ‪ -‬בן יהודה ‪13‬‬
‫" ביהכ"נ במלון הילטון" ‪ -‬גן העצמאות (רח' הירקון)‬
‫שעה‬
‫‪22:22‬‬
‫‪22:22‬‬
‫מרצה‬
‫הרב בן ציון נשר‬
‫הרב אברהם רזניקוב‬
‫הנושא‬
‫שיוון בנטל‬
‫טיסת כהן מעל בית עלמין‬
‫‪20:02‬‬
‫‪20:02‬‬
‫‪23:22‬‬
‫הרב צבי קנול‬
‫הרב שלמה ז‪ .‬הבלין‬
‫האם יש צורך במסורת לקיום מצוות?‬
‫‪22:22‬‬
‫‪22:22-20:22‬‬
‫‪23:32‬‬
‫‪21:02‬‬
‫קריאת מגילת רות ותפילת שחרית‬
‫מצוות חג השבועות‬
‫מצות ביכורים‬
‫הרב יהודה לנדאו‬
‫אסרו חג של שבועות‬
‫"היכל מנחם" ‪ -‬מלון דבורה ‪ -‬בן יהודה ‪11‬‬
‫אמירת תיקון ולימוד בחברותא‬
‫מרתון שיעורים הרבנים‪ :‬צ‪ .‬קנול‪ ,‬ע‪ .‬בר‪ ,‬ד‪ .‬קנול‪ ,‬י‪ .‬בומבך‬
‫תפילת ותיקון עם הנץ החמה‬
‫הרב גד זרביב‬
‫"המרכזי בצפון" ‪ -‬בן יהודה ‪203‬‬
‫עשרת הדברות אז והיום‬
‫ה רב יצחק בר זאב‬
‫"היכל יהודה" ‪ -‬בן סרוק ‪20‬‬
‫‪00:22‬‬
‫‪22:22 - 00:02‬‬
‫תחילת אמירת תיקון‬
‫שיעור‬
‫‪22:22‬‬
‫תפילת שחרית‬
‫‪00:22‬‬
‫‪03:22‬‬
‫‪22:22‬‬
‫‪23:02 – 20:22‬‬
‫‪23:02‬‬
‫קוממיות אברהם ‪ -‬מודליאני ‪02‬‬
‫הישיבה הארצישראלית בעין‬
‫הסערה‪ :‬פולמוס של רבן גמליאל ורבי‬
‫הרב זאב קרוב‬
‫אלעזר בן עזריה‬
‫תורה אחת?מנהגים ועדות בישראל‬
‫הרב יעקב אדלר‬
‫פרש' מותו הכפול של רבה בר נחמי‬
‫הרב מיכאל בריס‬
‫עיון באגדה‬
‫לימוד עצמי‬
‫קריאת מגילת רות ותפילת ותיקין‬
‫‪00:22‬‬
‫)‪Rabbi Shlomo (Sam‬‬
‫‪Chaye‬‬
‫‪03:22‬‬
‫‪Rabbi Micahel Baris‬‬
‫‪22:32 - 22:22‬‬
‫‪21:22‬‬
‫"רמה" ‪ -‬בן יהודה ‪221‬‬
‫‪( 21:02‬בליל החג)‬
‫‪( 21:22‬בחג)‬
‫‪21:02‬‬
‫שעה‬
‫‪00:32 - 00:22‬‬
‫‪The Secret of Receiving the‬‬
‫‪Torah in Modern Days‬‬
‫‪“Barchi Nafshi”, The Soul’s‬‬
‫‪Song to God‬‬
‫‪00:22‬‬
‫‪22:22‬‬
‫‪22:22-23:22‬‬
‫‪( 21:22‬בחג)‬
‫‪21:02‬‬
‫‪00:22‬‬
‫‪22:02‬‬
‫‪22:02‬‬
‫‪20:02‬‬
‫‪20:02‬‬
‫‪23:32‬‬
‫‪( 21:22‬בחג)‬
‫‪22:22‬‬
‫‪22:02‬‬
‫‪23:32‬‬
‫‪22:22‬‬
‫‪23:22‬‬
‫‪22:02‬‬
‫‪22:02‬‬
‫הנושא‬
‫מרצה‬
‫הצלת עצמו בנכסי הזולת‬
‫הרב צבי קנול‬
‫"הסוד" היהודי על כוחה של‬
‫ד"ר אמיר חנצ'ינסקי‬
‫התמקדות בטוב‬
‫"קהילתי ‪ -‬בית יעקב יוסף" ‪ -‬פקיעין ‪ 20‬א'‬
‫מעמד הר סיני‬
‫הרב אפרים גוטמן‬
‫"שמים פתוחים"‬
‫הרב עמנואל בר‬
‫תחרות עסקית בהלכה‬
‫זמן מתן תורתינו‬
‫הרב אלחנן גוטמן‬
‫לימוד כל הלילה עם חברי המרכז להעשרה יהודית‬
‫מס' עירובין‬
‫הרב אלחנן גוטמן‬
‫"האזורי יחזקאל" ‪ -‬ארנון ‪0‬‬
‫הרב אריה לוין‬
‫קבלת התורה‬
‫התכנסות ואמירת תיקון‬
‫ע רכו הכלכלי של חפץ דתי‬
‫הרב צבי קנול‬
‫"מוטב י היו שוגגין" האומנם?‬
‫הרב דב קנול‬
‫ברכה לבטלה במקום כבוד הבריות‬
‫הרב אריה לוין‬
‫כבוד הזולת‬
‫הרב צבי חלמיש‬
‫שחרית עץ הנץ החמה‬
‫מס' שבת‬
‫הרב אריה לוין‬
‫"בית אל" ‪ -‬יהושע בן נון ‪30‬‬
‫התכנסות ואמירת תיקון‬
‫מנהג אכילת מאכלי חלב‬
‫הרב אריה לוין‬
‫תפילת שחרית עם הנץ החמה‬
‫"הבאים ישרש ‪ -‬אוהל משה" ‪ -‬נתן החכם ‪22‬‬
‫שיעור בעיון בספר "הררי קדם"‬
‫הרב גד זרביב‬
‫מועדים‬
‫שיחת התעוררות לחג השבועות‬
‫הרב גד זרביב‬
‫קוזניץ ‪ -‬ויצמן ‪12‬‬
‫לימוד כל הלילה‬
‫"אוהל משה" ‪ -‬בנימין מטודלה ‪22‬‬
‫איש אחד בלב אחד‬
‫הרב משה דהאן‬
‫חציו לה'‬
‫הרב רפאל זביחי‬

Similar documents