ה "עשת קיץ – לוח זמנים

Comments

Transcription

ה "עשת קיץ – לוח זמנים
‫לוח זמנים – קיץ תשע"ה‬
‫זמנים לימי חול‬
‫זמנים לשבת‬
‫שחרית ‪-‬מנין א'‬
‫שחרית ‪-‬מנין א'‬
‫שחרית ‪-‬מנין א'‬
‫שחרית ‪-‬מנין ב'‬
‫שחרית ‪-‬מנין ב'‬
‫שחרית ‪-‬מנין ב'‬
‫ראה למטה‬
‫מנחה וקבלת שבת‬
‫שיחה בפרשת השבוע (בבית המדרש) ‪08:15‬‬
‫שחרית‬
‫‪08:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫תפילה לילדים‬
‫אחרי שחרית‬
‫שיעור לילדים‬
‫ראה למטה‬
‫מנחה גדולה‬
‫‪17:00‬‬
‫שיעור של הרב‬
‫‪18:00‬‬
‫מנחה קטנה‬
‫ראה למטה‬
‫מעריב וצאת שבת‬
‫(ימים א‪/‬ג‪/‬ד‪/‬ו)‬
‫(ימים ב‪/‬ה)‬
‫(ראש חודש ‪ /‬צום)‬
‫(ימים א‪/‬ג‪/‬ד‪/‬ו)‬
‫(ימים ב‪/‬ה)‬
‫(ראש חודש ‪ /‬צום)‬
‫מנחה‬
‫מעריב‬
‫‪06:00‬‬
‫‪05:50‬‬
‫‪05:45‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪06:50‬‬
‫‪06:45‬‬
‫‪18:45‬‬
‫‪20:00‬‬
‫מיום ראשון כ"ח באייר (‪ )17.5.15‬ועד ליום חמישי‬
‫כ"א באב (‪ )6.8.15‬מעריב יועבר לשעה ‪20:15‬‬
‫פרשת השבוע‬
‫יום ‪ -‬מברכים‬
‫מצורע‬
‫תזריע‬
‫מנחה‪ /‬כל‬
‫מות ‪ /‬קדושים‬
‫אחרי‬
‫ערבית‬
‫אמור‬
‫בהר‬
‫מברכים‬
‫בחקותי‬
‫שבת‬
‫מעריב‪ -‬וצאת‬
‫במדבר – ערב שבועות‬
‫נשא‬
‫בהעלותך‬
‫שלח לך ‪ -‬מברכים‬
‫קרח‬
‫חוקת‬
‫בלק (צום נדחה)‬
‫פנחס ‪ -‬מברכים‬
‫מטות ‪ /‬מסעי‬
‫דברים – חזון (צום נדחה)‬
‫ואתחנן ‪ -‬נחמו‬
‫עקב ‪ -‬מברכים‬
‫ראה – ראש חודש‬
‫שופטים‬
‫כי תצא‬
‫כי‪-‬תבוא‬
‫נצבים‬
‫תאריך‬
‫עברי‬
‫כ"ט ניסן‬
‫ו' אייר‬
‫י"ג אייר‬
‫כ' אייר‬
‫כ"ז אייר‬
‫ה' סיון‬
‫י"ב סיון‬
‫י"ט סיון‬
‫כ"ו סיון‬
‫ג' תמוז‬
‫י' תמוז‬
‫י"ז תמוז‬
‫כ"ד תמוז‬
‫ב' אב‬
‫ט' אב‬
‫ט"ז אב‬
‫כ"ג אב‬
‫ל' אב‬
‫ז' אלול‬
‫י"ד אלול‬
‫כ"א אלול‬
‫כ"ח אלול‬
‫הדלקת נרות‬
‫תאריך‬
‫(זמן רגיל)‬
‫לועזי‬
‫‪18:48‬‬
‫‪18/04/15‬‬
‫‪18:53‬‬
‫‪25/04/15‬‬
‫‪18:58‬‬
‫‪02/05/15‬‬
‫‪19:03‬‬
‫‪09/05/15‬‬
‫למטה ‪19:08‬‬
‫‪16/05/15‬‬
‫ראה‬
‫‪23/05/15‬‬
‫‪19:13‬‬
‫‪19:17‬‬
‫‪30/05/15‬‬
‫‪19:21‬‬
‫‪06/06/15‬‬
‫‪19:24‬‬
‫‪13/06/15‬‬
‫‪19:27‬‬
‫‪20/06/15‬‬
‫‪19:28‬‬
‫‪27/06/15‬‬
‫‪19:28‬‬
‫‪04/07/15‬‬
‫‪19:27‬‬
‫‪11/07/15‬‬
‫‪19:25‬‬
‫‪18/07/15‬‬
‫‪19:21‬‬
‫‪25/07/15‬‬
‫‪19:15‬‬
‫‪01/08/15‬‬
‫‪19:11‬‬
‫‪08/08/15‬‬
‫‪19:04‬‬
‫‪15/08/15‬‬
‫‪18:57‬‬
‫‪22/08/15‬‬
‫‪18:48‬‬
‫‪29/08/15‬‬
‫‪18:40‬‬
‫‪05/09/15‬‬
‫‪18:31‬‬
‫‪12/09/15‬‬
‫מנחה ‪/‬‬
‫קבלת שבת‬
‫‪19:00‬‬
‫‪19:05‬‬
‫‪19.10‬‬
‫‪19.15‬‬
‫‪19.20‬‬
‫‪19:25‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪19:35‬‬
‫‪19:40‬‬
‫‪19:40‬‬
‫‪19:40‬‬
‫‪19:40‬‬
‫‪19:35‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪19:25‬‬
‫‪19:20‬‬
‫‪19:15‬‬
‫‪19:10‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪18:50‬‬
‫‪18:40‬‬
‫‪www.netzachmenashe.org‬‬
‫מנחה‬
‫קטנה‬
‫מעריב וצאת שבת‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪19:48‬‬
‫‪19:53‬‬
‫‪19:59‬‬
‫‪20:05‬‬
‫‪20:10‬‬
‫ראה לו"ז לשבועות‬
‫‪20:20‬‬
‫‪20:25‬‬
‫‪20:28‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪20:32‬‬
‫‪20:31‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪20:27‬‬
‫ראה לו"ז לט' באב‬
‫‪20:17‬‬
‫‪20:10‬‬
‫‪20:03‬‬
‫‪19:55‬‬
‫‪19:46‬‬
‫‪( 19:37‬סליחות)‬
‫‪19:27‬‬

Similar documents