סיכום מידע תשתיתי ב.1

Transcription

סיכום מידע תשתיתי ב.1
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫מס' בקשה‬
‫שם הפרויקט‬
‫מקרקעין‬
‫עורך הבקשה‬
‫‪654321‬‬
‫מעלות גן העדן‬
‫‪521,522 /61111‬‬
‫גורדון סאמנר‪ ,‬דרך המשי ‪ 46‬גן עדן‬
‫תאריך הגשה (קליטה)‪1821525182 -:‬‬
‫תאריך מסירה‪1821.25182 -:‬‬
‫סוג הבניה‪ -:‬בניה חדשה ‪ +‬הריסה‪ ,‬מבנה משולב‪ -‬במרקם עירוני בנוי‪.‬‬
‫תנועה וחניה‪ -:‬יינתנו שתי כניסות ויציאות למתחם‪ -‬האחת בפינה הצפון מזרחית‬
‫לרח' הרצל והשנייה בפינה הדרום מערבית לרח' יהודה הלוי‪ 2‬חניות על פי תקנות‬
‫התכנון והבניה‪ 2‬כל החניות ברמת שרות ‪ 28‬יוקצו מקומות חניה לנכים כתלות‬
‫בגודל החניון‪ 2‬תכנון רמפות בחניונים‪ -‬רמפות דו סטריות‪ 2‬יש להתייחס לשיפועים‪,‬‬
‫מפלסים גובה ראש‪ ,‬מעקות בטיחות ומשולש ראות ביציאה מהרמפה לרחוב‪ 2‬ניתן‬
‫לתכנן רחבת כיבוי אש בתחום המרווח הצידי והרמפה‪ 2‬חניה תפעולית – משאית‬
‫"‪ 2"9‬תכנון הסדרי תנועה וחניה בהתאם להנחיות תכנון חניה פרק ד' ופרק ה' של‬
‫משרד התחבורה‪ 2‬פרט הנמכת אבן שפה בכניסה למגרש יש לתאם עם מחלקת‬
‫דרכים בעירייה‪2‬‬
‫נטיעות‪ -:‬בתחום המגרש שני עצים בוגרים – עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע‪ 2‬אחד‬
‫העצים לשימור והשני להעתקה‪ 2‬ההעתקה תבוצע עם גוש קרקע ושורשיו של העץ‬
‫במלוא הנוף או לאחר חיתוך חלקי של ענפי העץ המשניים או הבדים היוצאים‬
‫מהגזע או לאחר גיזום חלקי – הכול לפי תנאי הרישיון שנתן פקיד היערות‪ .‬בנוסף יש‬
‫לטעת עצים בוגרים בחזית המגרש במרווחים של כ‪6-‬מ' אחד מהשני אבל לא בפינת‬
‫המגרש הפונה לצומת הרחובות‪ 2‬ר' תכנית נטיעות סכימתית מצורפת‪ 2‬סה"כ נטיעות‬
‫עצים בוגרים נדרשות – ‪ 9‬עצים (כולל ‪ 8‬מהעתקה) לפחות בתחום אזור קרקע‬
‫מחלחל שיהווה לפחות ‪ 81%‬משטח המגרש‪ 2‬בנוסף יש לגנן כ‪ 511-‬מ"ר על גג‬
‫החניון לרווחת הדיירים עם אדמת גן פורייה בעובי שכבה של ‪ 01‬ס"מ לפחות‪,‬‬
‫שתערם בצד לפני תחילת עבודות חפירה באתר‪2‬‬
‫בשלב הבניה ‪,‬יש להגן על עצים קיימים ע"י עטיפת הגזע או גידור העץ בחומרים‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫קשיחים ובכך למנוע פגיעה בשורשים ‪,‬גזע ונוף‪ .‬במסגרת ביצוע העבודות יש‬
‫להתרחק כ ‪ – 4‬מטר מגזע העץ ‪,‬במקרה שצריך לחפור קרוב יותר לגזע ‪ ,‬יש לפעול‬
‫לפי מפרט ופיקוח מטפל מומחה לעצי נוי מטעם בעל ההיתר‪.‬‬
‫אי שמירה על העצים לשימור ולהעתקה תחשב כהפרה יסודית של תנאי הערבות‪2‬‬
‫ניקוז‪ 81% -:‬מתכסיות הקרקע תהיינה מחלחלות‪ 2‬השטחים המחלחלים יהיו‬
‫נמוכים מפני הריצוף (או הסלילה) הגובל‪ 2‬אין להפנות עודפי נגר עילי לפני‬
‫המדרכות‪ 2‬במידה ונדרש לבצע תכנון ‪ overflow‬מבור החלחול שבמגרש יש לבצע‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫את הזרמת העודפים באמצעות אלמנט תיעול מתחת למדרכה ובאבן השפה‪2‬‬
‫בורות חלחול יתוכננו לאחר התייעצות עם מהנדס הקרקע והביסוס של הבניין‪,‬‬
‫לקליטת מי הנגר לסערה בתקופת חזרה של ‪ 81‬שנים‪ 2‬ניתן להשתמש בגגות‬
‫ירוקים מעל המבנים המסחריים להקטנת ספיקות שיא‪ 2‬אין צנרת תיעול בסביבה‬
‫הקרובה לאתר‪ 2‬כל שטחי המרפסות והגגות ינוקזו באמצעות מרזבים שיופנו‬
‫לשטחים מחלחלים‪ /‬מגוננים או ערוגות בנויות לצרכי השקיה‪2‬‬
‫מים‪ -:‬ר' סימון תוואי משוער של קווי המים (בכחול) והביוב (בחום) על גבי מפת‬
‫המדידה – בתכנית תשתיות בנפרד‪2‬‬
‫‪28‬‬
‫ייתכן וקו המים הקיים בקוטר "‪ 6‬ברח' הרצל עובר בתוך תחומי המגרש‪2‬‬
‫הקו יועתק (או יושאר בהסכמה) בתיאום עם תכנון הפיתוח‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫מקו ה‪ 6"-‬קיימים ‪ 5‬חיבורי מים בקוטר "‪ 8‬על זקף "‪ 88/5‬בגבול בין‬
‫המגרשים‪ 2‬למבנה המוצע נדרש לבצע חיבור חדש בקוטר לפי צורכי האספקה‬
‫והכיבוי‪2‬‬
‫‪2.‬‬
‫לחצי המים המינימליים המחושבים ביום שיא בשעת שיא‪:‬‬
‫בקו "‪ .1 - 6‬מ'‬
‫בקו "‪ .2 – 81‬מ'‪2‬‬
‫המצב כיום –‬
‫בשנת ‪ - 51.1‬בקו "‪ 52 - 6‬מ'‬
‫בקו "‪ .. – 81‬מ'‪2‬‬
‫באירוע שריפה – הפחתה של כ‪ 2 -‬מ' בשני הקווים‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫לחצי מים מכסימליים מחושבים – לא יעלו על ‪ 21‬מ'‪ 2‬אין דרישה למגבילי‬
‫לחץ‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫יש להכין איגום לאספקה לקומות המגורים – מינימום ‪ 011‬ל' ליח' דיור‪2‬‬
‫מותרים מאגרים עיליים ו‪/‬או תחתונים ו‪/‬או תחתונים ועיליים‪ 2‬אין חובת איגום‬
‫לקומה המסחרית ולקומת המשרדים‪2‬‬
‫מוני המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק‪ 2‬מד המים הכללי יהיה בתוך המגרש‬
‫על יד הגבול במקום מוגן עם גישה חופשית‪ 2‬יש להתקין מוני מים משניים לכל‬
‫היחידות במגרש‪2‬‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫ביוב‪ -:‬ר' סימון תוואי משוער של קווי המים (בכחול) והביוב (בחום) על גבי מפת‬
‫המדידה – בתכנית תשתיות בנפרד‪2‬‬
‫‪ 28‬חיבור קיים למגרש בפינה הדרום‪-‬מערבית של מגרש ‪ 2576‬קוטר הקו‬
‫מהמגרש "‪ 6‬ושיפועו כ‪ 2825% -‬הרומים של התא העירוני והתא בחצר תואמים‬
‫(בערך) את רומי המדידה שהוגשה‪2‬‬
‫‪ 25‬הקו העירוני הינו בקוטר "‪ 1‬ושיפועו בהמשך מעל ל‪ 28% -‬מסוגל לקלוט את‬
‫תוספת השפכים הצפויה מהפרויקט‪2‬‬
‫‪ 2.‬המגרשים אינם נמצאים בתחום רדיוס מגן של באר‪2‬‬
‫‪ 20‬יש לדאוג להפרדה ומקום להתקנת מתקני טיפול לשפכים של הקומה‬
‫המסחרית‪2‬‬
‫הערות המידען לנושא תשתיות זורמות‪ -:‬ממפת תשתיות קומפילטיבית ניתן‬
‫לראות‪-:‬‬
‫‪ 28‬קו מים ציבורי ‪ "6‬שעובר במגרש‬
‫‪ 25‬מפלסי ‪ TL‬של שוחות גובלות במגרש מערבי הנמוכים ממפלס ‪ TL‬שוחה‬
‫עירונית‪( 2‬סכנת הצפה!)‪2‬‬
‫‪ 2.‬חציית חיבור הביוב את קו המים ‪ 2"81‬נדרש מרחק מינימאלי (אנכי) ‪.1‬‬
‫ס"מ‪ 2‬המים מעל הביוב ‪.‬‬
‫‪ 20‬לפי משטר הלחצים המאפשר חיבור ישיר למתזים בקומה המסחרית‬
‫ובמרתפים רק מקו ‪ "81‬ללא מאגר מיוחד ומשאבות ‪.‬‬
‫יש לפנות לתיאום תשתיות ‪.‬‬
‫חשמל‪ -:‬על פי המידע שסופק ולאחר שנבדק מצב הרשת באזור לא נדרשת הקמת‬
‫תחנת טרנספורמציה‪ 2‬ניתן לספק את החיבור המבוקש בהתאם לתיאום טכני עם‬
‫ספק החשמל‪ ,‬שיתקיים לפני תחילת העבודות באתר‪ 2‬אין קווי חשמל על או תת‬
‫קרקעיים בתחום המגרש הנדרשים להעתקה‪ /‬הטיה‪ 2‬על סמך בחינת תכנית‬
‫המדידה אין מגבלות שימוש בתחום המגרש ובתחום קווי הבניה המותרים‪ 2‬מדד‬
‫אמינות הרשת באזורך הוא ‪ 51121‬יש לתכנן חדר גנרטור על פי דרישות בטיחות‪2‬‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫דרישות לחפירה ודיפון‪ .‬במקרה של חפירה ודיפון יש לנתק את חיבורי התשתיות‬
‫הקיימים במגרש בתאום עם תאגיד מי גן עדן‪ ,‬לפני התחלת העבודות‪2‬‬
‫במקרה של צורך בהשפלת מי תהום בעת בניית המרתף ‪ ,‬נדרש לתאם עם תאגיד‬
‫מי גן עדן הזרמת מים למערכת התיעול ועם רשות המים לשאיבת מי תהום ועם‬
‫המשרד להגנת הסביבה כאשר מבוצעת הזרמת מים לנחל או לים‪ 2‬בכל מקרה יש‬
‫לציין בפניה את נקודת החיבור או ההזרמה המבוקשת‪ ,‬תוואי צנרת הסניקה‬
‫וסוגה‪ ,‬פירוט מתקני השאיבה וחישוב ספיקות המים החזויות‪2‬‬
‫בידוד תרמי ‪ -‬בידוד תרמי של מעטפת המבנה‪ :‬ערכי הבידוד התרמי המינימלי של‬
‫הקירות החיצוניים של מעטפת המבנה יהיו ‪:-‬מבנים עד ‪ 59‬מ' ‪ R = 0.9‬מינימום ערכי ‪U‬‬
‫מינימליים לזיגוג ‪ :-‬בבניינים עד ‪ 59‬מ' ‪ :‬יכולת ההעברה התרמית הכוללת המקסימלית‬
‫)‪ (U‬של הזיגוג תהיה ‪ 521‬מינימום‪ 2‬מקדם בידוד מינימלי לכל סוגי הגגות ‪ - R‬של‬
‫לפחות ‪822‬‬
‫הנחיות אקוסטיות‪ .‬מפלס הרעש המרבי בתוך החניון בכל מקום בו עשויים‬
‫להיות אנשים יהיה (‪ 2 dB(A) 71‬מפלס הרעש המרבי מחוץ לחניון במעברים‬
‫ובחצרות במרחק של ‪ 8‬מ' מפתחי האוורור (כניסת ויציאת אוויר יהיה )‪. 65 dB(A‬‬
‫גנרטור יבנה בחדר סגור במרתף התחתון‪ 2‬יש לתכנן משתיקי קול בפתחי האוורור‬
‫ולהגיע לרמת רעש תקנית‪ 2‬לשם כך נדרש להגיש (בבקרת התכן) פרשה טכנית‬
‫אקוסטית שתראה זאת‪ 2‬בשל בניה למגורים בסמוך לכביש ראשי‪ -‬יש לבצע מיגון‬
‫דירתי כך שמפלס הרעש בתוך חדרי המגורים עם חלונות סגורים לא יעלה מעל‬
‫)‪ 240 dB(A‬תידרש בדיקה אקוסטית של החלונות המותקנים והכנה למיזוג אויר‬
‫בכל החללים העיקריים‪2‬‬
‫אוורור – במרתפי החניה תהיה מערכת אוורור מכנית הכוללת פתחי כניסה ויציאה‬
‫של אויר מאולץ ומפוחים‪ 2‬למערכת האוורור תהיה יכולת הספקת אוויר בכמות של‬
‫‪ 1‬החלפות אוויר בשעה לפחות‪ ,‬עבור כל מפלס בחניון‪ .‬הריכוז של גז ה ‪- CO‬‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫בכל מקום בחניון לא יעלה על ‪ 25‬חלקים למיליון בממוצע חצי שעתי ולא מעל ‪170‬‬
‫חלקי מיליון בכל עת‪ 2‬מערכת האוורור תחובר למערכת גלאי ‪ CO‬ותופעל‬
‫אוטומטית על ידה‪ .‬ניתן למקם את פתחי אוורור חניון (פליטה) במשולב עם‬
‫הגדרות אבל לא במקום שבו פעילות אנשים רצופה‪2‬‬
‫עסק של בית אוכל הפולט ריחות ועשן יידרש לבנות ארובה‪ ,‬המחוברת למנדף‬
‫ומערכות סינון הבאות‪ :‬מסנן פיזי‪ ,‬מסנן אלקטרוסטטי ומסנן פחם פעיל ‪ .‬בכל מקום‬
‫המיועד לבית אוכל או הנדרש להכנות לבית אוכל‪ ,‬יש להקצות שטח המיועד‬
‫למנדפים על פי שטח חתך המנדף‪ 2‬יש להקצות שטח לפיר אוורור לכל אורך‬
‫הבניין מהקומה המסחרית לגובה של הגג‪ 2‬ניתן להסתפק בארובה מעל קומת‬
‫המשרדים אם המרחק שלה לחלונות המגורים עולה על ‪85‬מ'‪ 2‬פיר האוורור יתוכנן‬
‫לאפשר התקנת תעלות לסילוק מעל גובה הגג לסביבה של אידים ועשן מבישולים‬
‫ממסעדות ובתי אוכל‪ 2‬דרישה זאת תקפה אפילו אם בשלב היתר הבנייה לא צפוי‬
‫שיוקמו מסעדות‪/‬בתי אוכל בקומה המסחרית‪ 2‬שטח החתך של פיר האוורור יהיה‬
‫לפחות ‪ 122‬מ"ר לכל חנות המתוכננת בקומה המסחרית של הבניין‪ 2‬יש לדאוג‬
‫לגישה פיזית של כל חנות לפיר האוורור על מנת לאפשר חיבור של מערכות‬
‫הסינון לארובה מעל גג הבניין דרך תעלות בפיר הבניין‪ 2‬ביצוע המנדף לרבות‬
‫המסננים‪ ,‬המפוח הארובה ומשתיק הרעש‪ ,‬על פי מפרטים טכניים שפורסמו‪2‬‬
‫אשפה – על פי נתונים אדריכליים שנמסרו ובהתחשב במצאי ציוד ותדירות הפינוי‬
‫נדרש חדר אשפה אחד עבור המגורים‪ ,‬אשר יכיל ‪ 5‬מיכלים לאשפה רטובה ועוד‬
‫מיכל אחד לאשפה יבשה‪ ,‬כולם בנפח ‪ 8811‬ליטר‪ 2‬בנוסף נדרש חדר מחזור‬
‫אשפה יבשה הכולל מכבש קרטונים ומיכל ‪ 8811‬ליטר‪ 2‬עבור השטח המסחרי‬
‫נדרש מיכל טמון בנפח ‪ 0‬קוב‪ 2‬הנחיות ומפרט להתקנות חדרי אשפה מפורסמים‬
‫בנפרד‪2‬‬
‫הערות המידען‪ .‬הנחיות נוספות‪ -:‬יש לבצע הכנות מוקדמות בשטח המסחרי‬
‫לפחות לבית אוכל אחד לרבות קולטני ביוב‪ ,‬מיקום למפריד שומן‪ ,‬לדחסן אשפה‬
‫ולקבועות סניטאריות נדרשות‪ 2‬גובה החלל יענה על הנדרש מבית אוכל‪ 2‬גובה‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫קומה ברוטו לא יעלה על ‪.25‬מ' למגורים‪.22 ,‬מ' למשרדים ו‪022‬מ' למסחר‪( 2‬גובה‬
‫נדרש לבית אוכל‪ ,‬לפחות– ‪5272‬מ' נטו)‪2‬‬
‫נדרשת הפרדה ברורה בין המגורים והשימושים המסחריים‪ .‬ההפרדה כוללת‬
‫כניסות נפרדות‪ ,‬חניות נפרדות מקומות אצירת אשפה נפרדים מערכות תשתית‬
‫נפרדות (חיבורי מים‪ ,‬חשמל ביוב וכד')‪ 2‬עדיפה גם דרך גישה נפרדת‪ ,‬מוצע לתאם‬
‫נושא זה לפני ההגשה‪2‬‬
‫נדרשת הפרדת מערכות כיבוי אש בין המגורים והשימושים המסחריים לרבות‬
‫מערכות גילוי‪ ,‬אתראה וכיבוי‬
‫נדרשת הפרדת אש של ‪ 021‬דקות בין השימושים השונים בבניין‪ .‬לרבות‪,‬‬
‫מסחר‪ ,‬משרדים‪ ,‬מגורים ומחסנים‪2‬‬
‫חומ"ס ואסבסט ‪ -‬תיאסר אחזקת חומ"ס בתחום התוכנית‪ 2‬אחסון דלקים ושמנים‬
‫יהיה במאצרות על פי כל דין‪ 2‬באתר שני מבנים להריסה‪ 2‬באחד מהם קיים גג‬
‫אסבסט‪ ,‬תנאי לביצוע העבודה (הריסת הבניין לרבות פירוק גג האסבסט) יהיה‬
‫במקרה ואין העבודה מצומצמת‪ ,‬אישור לביצוע עבודות אסבסט מאת הממונה‬
‫במשרד להגנת הסביבה‪ 2‬יש לפעול הנחיות המשרד להג"ס לביצוע עבודת‬
‫אסבסט‪ 2‬או במקרה והעבודה מצומצמת‪ ,‬הפטורה מהאישור הנ"ל ‪-‬לגג עד ‪21‬‬
‫מ"ר ע"פ הנחיות לביצוע עבודה מצומצמת‪2‬‬
‫אדריכלות‪ -‬בינוי מסות והעמדה‪ .‬ישמר הרצף הבנוי לאורך רח' הרצל‪ ,‬לרבות‬
‫רצף חזיתות בקו בניין ובגובה בניה זהה‪ ,‬לאורך חזית הרחוב‪ 2‬ניתן יהיה לגשר על‬
‫המרווח הצפוני בבניה שלא בקומת הקרקע‪ 2‬מבנה המגורים ימוקם מאחורי‬
‫הרצועה המסחרית (בנסיגה של כ‪85-‬מ' מהחזית)‪ 2‬ויעוצב בצורה תמירה‪2‬‬
‫מרפסות המגורים‪ ,‬אם תיבנינה‪- ,‬בעיצוב מרפסות פינתיות הפונות מזרחה‪2‬‬
‫מסתורי כביסה – בכל דירות במגורים יוצגו פתרונות למסתורי כביסה‪ ,‬אשר‬
‫תטופלנה באחידות לגובה הבניין‪ 2‬ממדים מזעריים למסתור כביסה‪ 126 :‬מ' עומק‪,‬‬
‫‪ 527‬מ' רוחב; לפחות גובה ‪ +5211‬מ' מעל מפלס פני הריצוף שבקומה מתחת‪2‬‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫רחבה פינתית בצומת הרצל‪ -‬בן יהודה תתוכנן כרחבה ציבורית פתוחה ומוארת‪2‬‬
‫אין לקרות את המעבר המפולש (פאסאז')‪ ,‬במשרדים‪2‬‬
‫אדריכלות‪ -‬חללים ציבוריים‪ -‬המרווח הקדמי לאורך רח' הרצל ובן יהודה יהיה‬
‫נגיש ורציף בהמשך למפלס המדרכה‪ 2‬לא יותרו מדרגות או הפרעות בתחום‬
‫המרווח‪ 2‬אין לבצע חצרות אנגליות או פילרים‪ 2‬אין להקים גדרות קדמיות רציפות‪2‬‬
‫במקומות שתידרשנה גדרות קדמיות לא יעלה גובהן על ‪ 61‬ס"מ באורך שלא יעלה‬
‫על ‪522‬מ'‪ 2‬המרווח יכיל שטחי ריצוף‪ ,‬גינון ורהיטי רחוב‪ 2‬חומרי הריצוף יהיו‬
‫כדוגמת המדרכה‪ 2‬עצי צל ישתלו במרווחים קבועים‪ 2‬לא תותרנה חזיתות‬
‫"אטומות" כלפי מרחב ציבורי הכניסות לשטחים המסחריים תהיינה בהמשך‬
‫למפלס המדרכה‪ 2‬המרווח הקדמי יהיה מקורה חלקית להצללה‪ 2‬בחזית המגרש‬
‫לרחוב יהודה הלוי תוכשר רצועה ברוחב של כ‪ 5 -‬מ' לפחות‪ ,‬לצרכי גינון‪ 2‬כיסוי‬
‫הקרקע ברצועה זו יאפשר חלחול מי נגר לקרקע‪ 2‬לאורך רחוב יהודה הלוי – חזית‬
‫קומת הקרקע תהיה מקורה ברצועה שלא תפחת מ‪ 5 -‬מ'‪ 2‬רצועה זו תקבל ביטוי‬
‫גם בחזית רחוב הרצל‪2‬‬
‫אדריכלות – חומרי גמר חומרי ריצוף חוץ יהיו בגוון בהיר (מקדם בליעה גדול מ‬
‫‪ - ) 120‬חומרי החיפוי יחפו את כל המעטפת החיצונית של הבניין‪ 2‬ניתן להשתמש‬
‫במגוון חומרי גמר‪ -‬טיח‪ ,‬אבן נסורה‪ ,‬פנלים מתכת או זכוכית‪ 2‬אך יש להקפיד על‬
‫האחדות המבנית של כל הפרויקט למרות הרכב המסות השונה‪2‬‬
‫שילוב מערכות‪ .‬הגג של מבנה המגורים ישמש להצבת קולטי שמש לכל הדירות‬
‫ולריכוז מערכות טכניות המשרתות את כלל הדיירים‪ 2‬דודי המים לא ימוקמו על‬
‫הגג‪ 2‬הגג של השטחים המסחריים יגונן כגג ירוק ויהיה נגיש לדיירים ולמשתמשים‬
‫בבניין‪ 2‬לפחות ‪ 21%‬משטח הגג יגונן‪2‬‬
‫אדריכלות חזיתות‪ .‬לא תותר התקנת כל צנרת על‪-‬גבי המעטפת החיצונית של‬
‫המבנה‪ 2‬החזיתות (המסחריות) לאורך הרחובות תהיינה חזרתיות‪ ,‬בסדר קבוע‬
‫של כ‪ 0-2-‬מ'‪ 2‬שילוט יחידות מסחריות לא יהיה בולט ויורכב מאותיות בודדות‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫ממתכת על גבי החלק האטום של קיר החזית בגובה אות הקטן מ ‪ 61‬ס"מ במפלס‬
‫מותאם לשלטים אחרים‪ 2‬לכל היותר שלט אחד לכל בית עסק‪ ,‬בהתאמה‬
‫לאדריכלות של חזית הבניין ולקנה המידה שלו‪ .‬עפ"י הנחיות גן עדן‪2‬‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫‪5‬‬
‫נספחים‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרטי העסק‬
‫נספח‪ -:‬מפרט טכני ‪ -‬מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש בבתי אוכל‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫שם העסק________________________ סוג העסק______________________ טל ____________‬
‫כתובת ____________________________ שם הבעלים‪/‬מנהל _____________________________‬
‫אפיון פעילויות העסק (יסומן ב‪:)X -‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ ‬בישול ‪ ‬טיגון ‪ ‬צלייה ‪ ‬אפיה ‪ ‬גריל‬
‫‪.3‬‬
‫‪ ‬שימוש בפחמים‬
‫תיאור של המערכת לטיפול בזיהום אויר‪:‬‬
‫‪ 3.1‬מערכת קליטת אדי בישול‬
‫מנדפים מעל כל נקודות הבישול‪:‬‬
‫מסנני טיפות במנדף‬
‫שטח הנידוף (פני המנדף)‪ ,‬מ"ר‬
‫מהירות האוויר המחושבת ‪ ,‬מ‪/‬שניה‬
‫ספיקת אויר‪ ,‬מ"ק‪/‬שעה‬
‫מידות חתך תעלות‪ ,‬ס"מ‬
‫‪3.2‬‬
‫‪ ‬אחר‪ ,‬פרט_______________‬
‫מנדף ‪1‬‬
‫כן ‪‬‬
‫מערכת סינון עשן וריחות‬
‫סוג מסנן‬
‫מסנן עוצר שומן‬
‫מסנן מקדמי (מיקרוני)‪44% ,‬‬
‫מסנן מקדמי (מיקרוני)‪04% ,‬‬
‫מסנן שקים (‪)59%‬‬
‫משקע אלקטרוסטטי‬
‫פחם פעיל‬
‫כן ‪‬‬
‫כן ‪‬‬
‫כן ‪‬‬
‫כן ‪‬‬
‫כן ‪‬‬
‫כן ‪‬‬
‫אחר (פרט) ‪_______________:‬‬
‫כן ‪‬‬
‫מנדף ‪2‬‬
‫כן ‪‬‬
‫מנדף ‪4‬‬
‫כן ‪‬‬
‫מנדף ‪3‬‬
‫כן ‪‬‬
‫פירוט‬
‫סה"כ משקל‪ ,‬ק"ג‪___________:‬‬
‫סה"כ שטח פנים‪ ,‬מ"ר_________‬
‫מס' פנלים_________________‬
‫מפוחים‬
‫‪3.3‬‬
‫ספיקת מפוח לאחר מפל הלחץ‪ ,‬מ"ק‪/‬שעה_______________ דגם יצרן_________________________‬
‫ארובה‬
‫‪3.4‬‬
‫חיבור המתקן לארובה קיימת‪ :‬כן ‪( ‬מותנה בהיתר בניה כחוק לארובה)‬
‫תיאור הארובה (מותנה בהיתר) גובה‪ /‬קוטר‪/‬מידות‪/‬מיקום‪___________________________________ :‬‬
‫‪3.9‬‬
‫אמצעים אקוסטיים למניעת רעש ורעידות‬
‫המערכת תכלול‪:‬‬
‫משתיק קול בפליטה של המפוח‬
‫תא אקוסטי למפוח‬
‫בולמי רעידות למפוח‬
‫מחברים גמישים לתעלות (שרוולים)‬
‫‪.4‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫עטיפת הארובה‬
‫צפוי פנימי בולע קול בתעלות‬
‫התקנת המפוח בתוך העסק‬
‫אמצעי מיגון אחרים‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פרטי ממלא הטופס‪:‬‬
‫שם _________________ שם העסק ________________טלפון____________ פקס _________‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬
‫‪5‬‬
‫ועדה מקומית גן העדן‬
‫‪ ‬יש לצרף שירטוט סכמתי של מכלול רכיבי המערכת תואם לעסק הנדון (כולל מידות)‬
‫‪ ‬במידה והמתקן יאושר‪ ,‬יש לצרף הסכם תחזוקה עם הספק‪.‬‬
‫"המידען"‪_________ :‬‬
‫יום רביעי ‪ 81‬פברואר ‪5182‬‬