מרץ 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן

Transcription

מרץ 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן
‫פריטים חדשים – מרץ ‪5102‬‬
‫ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות‬
‫מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] ‪:‬‬
‫כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה‬
‫קמחי‪ ,‬ישראל מחבר‪ .‬ירושלים כמרכיב בביטחונה הלאומי של ישראל [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מדדים‬
‫למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד ‪ :‬נייר עמדה ‪ /‬הוכן על‪-‬ידי ישראל קמחי‪ ,‬מאיה חושן ויאיר‬
‫אסף‪-‬שפירא‪[ .‬ירושלים כמרכיב בבטחונה הלאמי של ישראל [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬ירושלים] ‪:‬‬
‫מכון ירושלים לחקר ישראל‪) 002397295( .2006 ,‬‬
‫ירושלים ‪ --‬אוכלוסיה‪.‬‬
‫ירושלים ‪ --‬מצב כלכלי‪.‬‬
‫ירושלים ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫גל‪ ,‬ג'וני מחבר‪ .‬אסטרטגיות להתמודדות עם עוני בירושלים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬ג'וני גל ועידית‬
‫וייס ; עריכת לשון‪ :‬שלמה ארד[ ‪.‬אסטרטגיות להתמודדות עם עני בירושלים [משאב אלקטרוני]]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון ירושלים לחקר ישראל‪)002397296( .2006 ,‬‬
‫עני ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫עני ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬מניעה‪.‬‬
‫עניים ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫לוי‪ ,‬חיים‪ ,‬נדל"ן מחבר‪ .‬נדל"ן בג'ינס [משאב אלקטרוני] ‪ :‬צעד ראשון לעצמאות כלכלית ‪ /‬חיים‬
‫לוי ; בשיתוף עם‪ :‬רמי בוכשטב‪ ,‬רחל אפרתי‪ ,‬אידית מרקוביץ‪ .‬מהדורה שניה מעודכנת‪ ..‬תל אביב‬
‫‪ :‬דיונון‪) 002397310( .2009 ,‬‬
‫מקרקעין‪ ,‬השקעות ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫מקרקעין ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫רכישת נכסים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫עסקי מקרקעין ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ברנשטין‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬יציבות והשתנות דפוסי התקשרות במהלך גיל ההתבגרות [משאב‬
‫אלקטרוני] ‪ :‬מחקר בקרב נוער מצוקה ‪ /‬יוסף ברנשטיין‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשס"ד‬
‫‪)002397591( .2004‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫הבדלי המינים (פסיכולוגיה)‬
‫התקשרות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫נער בעיתי ‪ --‬טפול מוסדי‪.‬‬
‫נער בעיתי ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫אילוז‪ ,‬שירה מחבר‪ .‬דו"ח מחקר‪ :‬הערכת תכנית לימודים בגמרא [משאב אלקטרוני] ‪ :‬חקר הישגי‬
‫תלמידים בתלמודי תורה חרדיים ‪ /‬שירה אילוז‪ ,‬יעקב כץ ‪,‬הינדי שטרן ואריאל שרלו‪[ .‬דו"ח‬
‫מחקר‪ :‬הערכת תכנית למודים בגמרא [משאב אלקטרוני ‪]].‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪,‬‬
‫תשע"ה ‪)002397747( .2015‬‬
‫ובר‪ ,‬ישעיהו‬
‫חדר (חנוך יהודי)‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬למוד והוראה (יסודי)‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬הוראה מתקנת‬
‫מורים לתלמוד ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫חנוך חרדי ‪ --‬תכניות למודים‪.‬‬
‫תכניות למודים‪ ,‬הערכה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫גדר הביטחון בירושלים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬השלכות על העיר ותושביה ‪ /‬עורך‪ :‬ישראל קמחי‪.‬‬
‫[גדר הבטחון בירושלים [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון ירושלים לחקר ישראל‪ ,‬תשס"ו‪.‬‬
‫(‪)002397836‬‬
‫ערבים פלשתינאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫חפש התנועה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים (אזור‪).‬‬
‫ערבים פלשתינאים ‪ --‬זכיות האזרח ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים (אזור‪).‬‬
‫גדר ההפרדה (ישראל ‪) --‬הבטים חברתיים‪.‬‬
‫ירושלים המזרחית (ירושלים)‬
‫ירושלים ‪ --‬גבולות‪.‬‬
‫ירושלים בת‪-‬קיימא [משאב אלקטרוני] ‪ :‬סוגיות בפיתוח ובשימור ‪ /‬עורכים‪ :‬מאיה חושן‪ ,‬שלמה‬
‫חסון‪ ,‬ישראל קמחי‪[ .‬ירושלים בת קימה [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון ירושלים לחקר‬
‫ישראל ; פורום ירושלים בת קיימא) ‪, 2004. (002397839‬‬
‫תכנון עירוני ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫פתוח בר קימה ‪ --‬ישראל ‪--‬ירושלים‪.‬‬
‫נפילתה ועלייתה של השכינה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬כתבים קבליים על נשיות וגבריות ‪[ /‬לקטה]‬
‫שרה יהודית שניידר ; תרגום ועריכה‪ :‬ניר מנוסי ; השלמות תרגום‪ :‬נדב ברמן‪[ .‬נפילתה ועליתה‬
‫של השכינה [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬ר‪ .‬מס‪ ,‬תשס"ח‪)002398124( .‬‬
‫לבנה בקבלה‪.‬‬
‫נשיות בקבלה‪.‬‬
‫גבריות בקבלה‪.‬‬
‫שכינה בקבלה‪.‬‬
‫ולר‪ ,‬שולמית מחבר‪ .‬נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד [משאב אלקטרוני] ‪/‬‬
‫שולמית ולר‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשס"א ‪)002398131( .2000‬‬
‫נשים בתלמוד‪.‬‬
‫נשים יהודיות ‪--‬מצב חברתי‪.‬‬
‫ספראי‪ ,‬חנה מחבר‪ .‬נשים בחוץ נשים בפנים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מקומן של נשים במדרש ‪ /‬חנה‬
‫ספראי‪ ,‬אביטל קמבל הוכשטיין‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪)002398132( .2008 ,‬‬
‫מדרשי הלכה ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫נשים בתלמוד‪.‬‬
‫מדרשי הלכה ‪ --‬בקרת פמיניסטית‪.‬‬
‫שפרבר‪ ,‬דניאל מחבר‪ .‬נתיבות פסיקה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬כלים וגישה לפוסק ההלכה ‪ /‬דניאל‬
‫שפרבר; עריכה‪ :‬יואב שורק‪ .‬ירושלים ‪ :‬ר ‪.‬מס‪ ,‬תשס"ח‪)002398136( .‬‬
‫הלכה ‪ --‬מתודולוגיה‪.‬‬
‫צור ‪,‬צפי מחבר‪ .‬סוד הקשר הזוגי [משאב אלקטרוני] ‪ /‬צפי ועמוס צור‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪. 2006 ,‬‬
‫) ‪(002398137‬‬
‫בני זוג‪ ,‬פסיכותרפיה‪.‬‬
‫פרץ‪ ,‬גיל מחבר ‪.‬סודות השכנוע וההשפעה של אובמה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬איך תוכלו להציג‬
‫רעיונות בעוצמה ולהניע אנשים לפעולה ‪ /‬גיל ונילי פרץ ; עורכת הספר‪ :‬עידית נבו‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬‬
‫מטר ‪,‬תשע"א ‪)002398155( .2010‬‬
‫אובמה‪ ,‬ברק‬
‫דבור ומחוה‪.‬‬
‫רטוריקה‪.‬‬
‫תורת הנאום‪.‬‬
‫דבור בצבור‪.‬‬
‫שכנוע (רטוריקה)‬
‫נאומים פוליטיים‪.‬‬
‫השפעה (פסיכולוגיה)‬
‫שכנוע (פסיכולוגיה)‬
‫נשיאים ‪ --‬ארה"ב ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫אגן נחל קדרון [משאב אלקטרוני] ‪ :‬המרחב החזותי של העיר העתיקה בירושלים ‪ :‬מדיניות שימור‬
‫ופיתוח ‪ /‬עורך ‪ -‬ישראל קמחי‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון ירושלים לחקר ישראל‪)002398169( .2009 ,‬‬
‫שקום שכונות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫שמירת טבע ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫תכנון עירוני ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫קדרון‪ ,‬נחל‪.‬‬
‫העיר העתיקה (ירושלים ‪ :‬שכונה)‬
‫שמור היסטורי ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫ילינק‪ ,‬אביאל מחבר‪ .‬לקראת ניהול משותף של מרכזי ערים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מרכז העיר של‬
‫ירושלים ‪ /‬אביאל ילינק ; [עורכת אחראית ‪ -‬שונמית קרין]‪[ .‬לקראת נהול משתף של מרכזי ערים‬
‫[משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪:‬מחקרי פלורסהיימר ‪ -‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪.2009 ,‬‬
‫(‪)002398172‬‬
‫תכנון עירוני ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫כלכלה עירונית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מרכזי ערים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תכנון‬
‫גאוגרפיה עירונית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫‪20‬רוז‪.‬מו תשס"ד‬
‫רוזן‪ ,‬עדי מחבר‪ .‬מודלים של האור ‪ :‬מניוטון עד איינשטיין ‪ /‬עדי רוזן ; יעוץ מדעי‪ ,‬דידקטי ועריכת‬
‫הלשון‪ :‬פרופ' בת‪-‬שבע אלון‪ ,‬פרופ' אורי גניאל‪[ .‬רחובות] ‪ :‬מכון ויצמן למדע‪ ,‬המחלקה להוראת‬
‫המדעים‪ ,‬תשס"ד ‪)002397838( .2003‬‬
‫אור ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫אופטיקה ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫ראיה ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫‪BK‬‬
‫‪Physics‬‬
‫‪028‬רוד‪.‬מו תשע"ג‬
‫רודרמן‪ ,‬זלמן‪ ,‬מחבר‪ .‬מול כוחות הרשע ‪:‬חיי הגבורה של רבי אליעזר ננס זצ"ל שאפילו עשרים‬
‫שנות מאסר ועבודת‪-‬פרך לא הכניעוהו ‪ /‬זלמן רודרמן ; איורים‪ :‬יענקי‪[ .‬מול כחות הרשע]‪[ .‬כפר‬
‫חב"ד] ‪ :‬זלמן רודרמן‪ ,‬תשע"ג‪)002397407( .‬‬
‫ננס‪ ,‬אליעזר‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬רדיפות ‪ --‬בריה"מ ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫ספרת דתית יהודית לילדים ולנער‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Information Science‬‬
‫‪128.6‬בן‪-‬עטר‪.‬גו תשע"ד‬
‫בן‪-‬עטר‪-‬כהן‪ ,‬אירית‪ -1956 ,‬מחבר‪ .‬הגוף בפסיכואנליזה ‪ :‬בין תאוריה לקליניקה‪ ,‬בין מטפורה‬
‫לסימפטום ‪ :‬קריאה ביקורתית בכתבים פסיכואנליטיים בעקבות דרידה‪ ,‬באטלר ואיריגארי ‪/‬‬
‫אירית בן‪-‬עטר‪-‬כהן‪ .‬תשע"ד ‪)002397138( .2014‬‬
‫דרידה ‪,‬ז'ק ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫בטלר‪ ,‬ג'ודית ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫איריגרי‪ ,‬לוס ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי פרשנות‬
‫ותרבות‪.‬‬
‫פסיכואנליטיקנים‪.‬‬
‫בקרת טקסט‪.‬‬
‫פסיכואנליזה ופילוסופיה‪.‬‬
‫גוף האדם (פילוסופיה)‬
‫נפש וגוף‪.‬‬
‫מטפורות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫תסמינים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪150.195‬זלו‪.‬פר תשע"ד‬
‫זלוטניק‪ ,‬שלמה‪ -1959 ,‬מחבר‪ .‬פרשנות ממוקדת כגישה טיפולית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית‬
‫עכשווית ‪ /‬מאת שלמה זלוטניק‪[ .‬פרשנות ממקדת כגישה טפולית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית‬
‫עכשוית]‪ .‬תשע"ד ‪. (002397781 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי פרשנות‬
‫ותרבות‪.‬‬
‫פרשנות (פילוסופיה)‬
‫פרשנות פסיכואנליטית‪.‬‬
‫פסיכותרפיה‪.‬‬
‫פסיכואנליזה‪.‬‬
‫מצוקה (פסיכולוגיה)‬
‫עצמי (פילוסופיה)‬
‫פסיכולוגיה של העצמי‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪152.5‬צוק‪.‬שו תשע"ה‬
‫צוקר‪-‬קוך ‪,‬אורלי‪ -1977 ,‬מחבר‪ .‬שומרי הסף ‪ :‬מאפיינים פיזיולוגים של הורים בעת אינטראקציה‬
‫עם ילדם ובצפייה בבן זוגם משחק עם ילדם ‪ /‬אורלי צוקר קוך‪ .‬תשע"ה ‪) 002397316( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫הורים ותינוקות‪.‬‬
‫פסיכופיסיולוגיה‪.‬‬
‫המערכת הקרדיווסקולרית‪.‬‬
‫אבות (לילדים ‪) --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫אמהוֹת ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫בני זוג ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫אבהות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫אבהות ‪ --‬הבטים פיסיולוגיים‪.‬‬
‫אמהּות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫אמהּות ‪ --‬הבטים פיסיולוגיים‪.‬‬
‫פעילות גומלין חברתית ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫פעילות גומלין חברתית ‪ --‬הבטים פיסיולוגיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪153.3‬ברי‪.‬אמ תשע"ה‬
‫בריטון‪ ,‬רונלד מחבר‪ .‬אמונה ודמיון ‪ /‬רונלד בריטון ; עורך‪ :‬עמנואל ברמן ; תרגמה מאנגלית‪:‬‬
‫יפעת איתן‪-‬פרסיקו ; הקדמה‪ :‬אורנה הדרי‪ .‬תל אביב ‪ :‬עם עובד‪ ,‬תשע"ה ) ‪2015. (002396900‬‬
‫אמון וספק‪.‬‬
‫דמיון‪.‬‬
‫פסיכואנליזה‪.‬‬
‫פסיכואנליזה בספרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪155.6463‬חזק‪.‬תר תשע"ה‬
‫חזקיה ‪,‬ורד‪ -1986 ,‬מחבר‪ .‬תרומתם של דיפרנציאציה של העצמי‪ ,‬מערכת ה ‪ - caregiving‬וחרדות‬
‫פרידה אימהיים למאפייני הורותן של אימהות גרושות ‪ :‬התפקיד הממתן של תיאום בהורות עם‬
‫האב ‪ /‬ורד חזקיה‪[ .‬תרומתם של דיפרנציאציה של העצמי‪ ,‬מערכת ה ‪ - caregiving‬וחרדות פרדה‬
‫אמהיים למאפיני הורותן של אמהות גרושות]‪ .‬תשע"ה ‪) 002397818( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫אמהוֹת גרושות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫חרדת עזיבה‪.‬‬
‫הורים גרושים ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫הורות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫גרושין ‪ --‬השפעה‪.‬‬
‫בדול (קוגניטיביות)‬
‫פסיכולוגיה של העצמי‪.‬‬
‫אמהות וילדים‪.‬‬
‫אמהּות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪158.7‬פרד‪.‬מש תשע"ה‬
‫פרדקין‪ ,‬אלכס‪ -1984 ,‬מחבר‪ .‬משחקים בחצר הארגונית ‪ :‬חיוניות ואימוץ פרספקטיבה כמתווכים‬
‫את הקשר שבין משחקי תפקיד ליצירתיות ‪ /‬אלכס פרדקין‪ .‬תשע"ה ‪. (002395340 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫התנהגות ארגונית‪.‬‬
‫משחקי תפקידים‪.‬‬
‫יצירתיות‪.‬‬
‫חיוניות‪.‬‬
‫פרספקטיבה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪292.13‬רוד‪.‬יח תשע"ה‬
‫רודניק‪ ,‬רות‪ -1939 ,‬מחבר‪ .‬יחסי הורים וצאצאים בוגרים במיתולוגיה היוונית והשתקפותם‬
‫בחברה האנושית ‪ :‬עיון משווה ‪ /‬רות רודניק‪[ .‬יחסי הורים וצאצאים בוגרים במיתולוגיה היונית‬
‫והשתקפותם בחברה האנושית]‪ .‬תשע"ה ‪) 002398084( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה ללמודים קלסיים‪.‬‬
‫הורים וילדים מבגרים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫הורים וילדים מבגרים ‪ --‬מיתולוגיה‪.‬‬
‫מיתולוגיה יונית‪.‬‬
‫פסיכולוגיה משוה‪.‬‬
‫סולידריות‪.‬‬
‫קונפליקט (פסיכולוגיה)‬
‫דו ערכיות‪.‬‬
‫נכור (פסיכולוגיה חברתית)‬
‫גלוי עריות (בין קרובים)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪297.89‬יבו‪.‬ספ תשע"ד‬
‫יבור‪ ,‬יולנדה מחבר‪ .‬סיפור העקדה בקוראן‪ :‬בחינה מחודשת ‪ /‬על ידי יולנדה יבור‪[ .‬ספור העקדה‬
‫בקראן ‪:‬בחינה מחדשת]‪ .‬תשע"ד ‪)002391090( .2013‬‬
‫יצחק (אישיות תנכית) ‪ --‬פרשנות אסלאמית‪.‬‬
‫אברהם (אישיות תנכית) ‪ --‬פרשנות אסלאמית‪.‬‬
‫קראן ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫קראן ‪ -- --‬יחס לתנ"ך‪.‬‬
‫עקדת יצחק‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪320.03‬מפת‪.‬מב תשע"ד‬
‫מפתח ‪ :‬מבחר מושגים פוליטיים ‪ /‬עורך ראשי‪ :‬עדי אופיר ; עורכים‪ :‬אודי אדלמן‪ ,‬דקלה בייטנר ‪,‬‬
‫נועם יורן‪ ,‬אורי ערן‪ ,‬הגר קוטף‪ ,‬יואב קני‪ ,‬איתי שניר‪ .‬תל אביב ‪ :‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬מרכז‬
‫מינרבה למדעי הרוח‪ ,‬תשע"ד ‪)002396721( .2014‬‬
‫מדעי המדינה ‪ --‬מנוח‪.‬‬
‫תקשרת בפוליטיקה‪.‬‬
‫מדעי המדינה ‪ --‬ישראל ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬פוליטיקה וממשל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪321.07‬מור‪.‬חד תשע"ה‬
‫מוריס‪ ,‬וילים‪ 1834-1896 ,‬מחבר‪ .‬חדשות משום מקום‪ ,‬או‪ ,‬עידן של מנוחה ‪ :‬רומנסה אוטופית ‪/‬‬
‫ויליאם מוריס ; תרגם והוסיף מבוא‪ ,‬הערות ואחרית דבר‪ :‬משה אלחנתי[ ‪.‬חדשות משום מקום‪,‬‬
‫או‪ ,‬עדן של מנוחה]‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬רסלינג‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002396457( .2015‬‬
‫אוטופיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪362.3‬שטי‪.‬מט תשע"ד‬
‫שטין‪ ,‬שרית‪ -1973 ,‬מחבר‪ .‬מטה אנליזה של מחקרי זיכרון עבודה וזיכרון מרומז בקרב אוכלוסיות‬
‫בעלות מוגבלות שכלית ‪ :‬מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית‪ ,‬תסמונת דאון ותסמונת‬
‫וויליאמס‪ ,‬בהשוואה לבעלי ההתפתחות התקינה ‪ /‬מאת שרית שטיין‪[ .‬מטאנליזה של מחקרי‬
‫זכרון עבודה וזכרון מרמז בקרב אוכלוסיות בעלות מגבלות שכלית]‪ .‬תשע"ד ‪. (002397798 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫זכרון ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫זכרון לטוח קצר ‪ --‬מחקר‪.‬‬
‫זכרון מרמז ‪--‬מחקר‪.‬‬
‫מגבלים בשכלם ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫תסמנת דאון ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫תסמנת וילימס ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫תסמנת דאון ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫תסמנת וילימס ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪362.76‬גונ‪.‬תק תשע"ד‬
‫גונן ‪,‬קרן‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬תקיפה מינית בתוך המשפחה ומחוצה לה ‪ :‬הקשר שבין מאפייני התקיפה‬
‫המינית לבין איכות חיי זוגיות ‪ /‬מאת‪ :‬קרן גונן‪ .‬תשע"ד ‪) 002397311( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫פשעי מין ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫גלוי עריות (בין קרובים) ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫התעללות מינית בילדים ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫קרבנות התעללות מינית ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫מבגרים נפגעי התעללות מינית בילדות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫לחץ פוסט טראומתי‪ ,‬הפרעות ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫יחסי גברים ונשים ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫בני זוג ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫איכות חיי נשואין‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪364.153‬וסר‪.‬יל תשע"ה‬
‫וסרברוט‪ ,‬נופר‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬ילדות ונערות פוגעות מינית ‪ /‬נופר וסרברוט ‪.‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002397268‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לקרימינולוגיה‪.‬‬
‫מתבגרות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫מתבגרים ‪ --‬התנהגות מינית‪.‬‬
‫עבריני מין מתבגרים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫עבריני מין מתבגרים ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫עברינות נער ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫התנהגות סוטה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪540‬רוזובסקי ‪2014‬‬
‫רוזובסקי‪ ,‬אלכס‪ -1974 ,‬מחבר ‪.‬סינתזה של היברידים מבניים של אמונאפיד וקרבזול בעלי פעילות‬
‫אנטיסרטנית ‪ /‬אלכס רוזובסקי‪[ .‬סינתזה של היברידים מבניים של אמונפיד וקרבזול בעלי פעילות‬
‫אנטי סרטנית]‪ .‬תשע"ה ‪)002397731( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לכימיה‪.‬‬
‫אמצעים אנטי סרטניים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Chemistry‬‬
‫‪574‬טל ‪2014‬‬
‫טל‪ ,‬מורן‪- 1987 ,‬מחבר‪ .‬הבנת תפקיד מבנה הכרומטין וארגונו המרחבי בבקרת שעתוק בתגובה‬
‫לגלוקוקורטיקואידים ‪ /‬מורן טל‪ .‬תשע"ה ‪)002397177( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫כרומטין‪.‬‬
‫גלוקוקורטיקואידים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪574‬מילר ‪2015‬‬
‫מילר‪ ,‬נתנאל‪ -1984 ,‬מחבר‪ .‬בחינת הגורמים המשפיעים על ביצועי למידת מכונה בניבוי סיכון‬
‫למחלה המבוסס על פרופיל גנומי ‪/‬נתנאל מילר‪[ .‬בחינת הגורמים המשפיעים על בצועי למידת‬
‫מכונה בנבוי סכון למחלה המבסס על פרופיל גנומי]‪ .‬תשע"ה ‪)002397168( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫למידה חשובית‪.‬‬
‫גנומיקה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪616.83‬ברנ‪.‬הש תשע"ד‬
‫ברנע‪ ,‬מרב‪ -1977 ,‬מחבר‪ .‬השפעת גורמים סביבתיים על הופעת טיקים בקרב ילדים ‪ :‬השוואה בין‬
‫מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים ‪ /‬מאת‪ :‬מירב ברנע‪ .‬תשע"ד ‪)002397154( .2013‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫פסיכולוגיה סביבתית‪.‬‬
‫פסיכופתולוגיה‪.‬‬
‫נוירופסיכיאטריה‪.‬‬
‫הפרעות טיקים‪.‬‬
‫תסמנת טורט‪.‬‬
‫תסמנת טורט אצל ילדים ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫תסמנת טורט בגיל ההתבגרות ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪616.836‬כהן‪.‬מש תשע"ד‬
‫כהן‪ ,‬רוית‪ -1966 ,‬מחבר‪ .‬משמעות החיים ורווחה נפשית בקרב צעירים וצעירות עם‪/‬ללא שיתוק‬
‫מוחין ‪ /‬מאת רוית כהן‪[ .‬משמעות החיים ורוחה נפשית בקרב צעירים וצעירות עם‪/‬ללא שתוק‬
‫מחין]‪ .‬תשע"ד ‪)002397275( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫משמעות (פסיכולוגיה)‬
‫רוחה נפשית ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫שתוק מחין ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫שתוק מחין ‪,‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪616.8526‬אול‪.‬קש תשע"ה‬
‫אוליבר‪ ,‬לירון‪ -1984 ,‬מחבר‪ .‬הקשר בין התקשרות‪ ,‬מנטליזציה‪ ,‬ויסות רגשי ודיפרנציאציה של‬
‫העצמי‪ ,‬ובין משאבים אלו לרמות פתולוגיה ומצוקה פסיכולוגית אצל מטופלות הסובלות‬
‫מהפרעות אכילה ‪ /‬לירון אוליבר‪[ .‬הקשר בין התקשרות‪ ,‬מנטליזציה‪ ,‬וסות רגשי ודיפרנציאציה של‬
‫העצמי‪ ,‬ובין משאבים אלו לרמות פתולוגיה ומצוקה פסיכולוגית אצל מטפלות הסובלות מהפרעות‬
‫אכילה]‪ .‬תשע"ה ‪)002397199( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫התקשרות (פסיכולוגיה)‬
‫בדול (קוגניטיביות)‬
‫רגשות וקוגניטיביות‪.‬‬
‫פסיכולוגיה של העצמי‪.‬‬
‫אישיות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫רוחה נפשית ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫מצוקה (פסיכולוגיה)‬
‫הפרעות אכילה אצל נשים ‪ --‬טפול‪.‬‬
‫הפרעות אכילה אצל נשים ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫אנורקסיה נרווזה ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫בולימיה ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪616.8914‬ראו‪.‬שת תשע"ה‬
‫ראופמן‪ ,‬רוית מחבר‪ .‬שתי השפות של האדם ‪ :‬מילים וחוויה בטיפול הפסיכו דינמי ‪/‬רוית ראופמן‬
‫; עריכה‪ :‬אביגיל גרייף‪-‬קנטורוביץ'‪ .‬מושב בן שמן ‪ :‬מודן ; [תל אביב ‪] :‬משרד הביטחון ‪ -‬ההוצאה‬
‫לאור‪)002396484( .2015 ,‬‬
‫פסיכותרפיה פסיכודינמית‪.‬‬
‫תקשרת בלתי מלולית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪618.178‬סקב‪.‬תר תשע"ה‬
‫סקבירסקי‪ ,‬ורה‪ -1978 ,‬מחבר‪ .‬תרומתם של משתנים אישיים ותמיכת אם לבריאותן הנפשית של‬
‫נשים צעירות ומבוגרות הנמצאות בתחילתם של טיפולי פריון ‪ /‬ורה סקבירסקי[ ‪.‬תרומתם של‬
‫משתנים אישיים ותמיכת אם לבריאותן הנפשית של נשים צעירות ומבגרות הנמצאות בתחילתם‬
‫של טפולי פריון]‪ .‬תשע"ה ‪)002397806( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫נשים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫עקרות נשים ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫נשים ‪ --‬רשתות חברתיות‪.‬‬
‫רשתות חברתיות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫רשתות חברתיות ‪ --‬השפעה‪.‬‬
‫אמהות ובנות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫התמודדות נשים עם לחץ נפשי‪.‬‬
‫אישיות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫פוריות של האדם ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הפריה חוץ גופית של האדם ‪--‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הפריה מלאכותית של האדם ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪631.587‬שאו‪.‬שמ תשע"ד‬
‫שאול‪-‬דנציג‪ ,‬רחל‪ -1968 ,‬מחבר‪ .‬השימוש בטכנולוגיית ההשקיה בטפטוף על‪-‬ידי נשים חקלאיות‬
‫בגוג'ראט‪ ,‬הודו ‪ /‬רחל שאול‪-‬דנציג‪[ .‬השמוש בטכנולוגית ההשקיה בטפטוף על‪-‬ידי נשים חקלאיות‬
‫בגוג'רט‪ ,‬הדו]‪ .‬תשע"ד ‪)002397241( .2013‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית למדע‪ ,‬טכנולוגיה‬
‫וחברה‪.‬‬
‫נשים חקלאיות ‪ --‬הדו ‪ --‬גוג'רט‪.‬‬
‫השקיה בטפטוף ‪ --‬הדו ‪ --‬גוג'רט ‪ --‬הדו ‪--‬גוג'רט‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪709.52‬מבל‪.‬לה תשע"ה‬
‫מבלי להותיר עקבות ‪ /‬תערוכה וקטלוג‪ :‬אוצרת ראשית ‪ -‬אילנה זינגר בליין ‪.‬חיפה ‪ :‬מוזיאון‬
‫טיקוטין לאמנות יפנית‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002397107( .2015‬‬
‫מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית (חיפה) ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫אמנות יפנית ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Art, Japanese -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Ink painting, Japanese -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫ציור דיו יפני ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Muze'on Tikotin le-omanut Yapanit -- Exhibitions‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪818.4‬מלו‪.‬מר תשע"ה‬
‫מלויל ‪,‬הרמן מחבר‪ .‬מארדי והמסע לשם ‪ /‬הרמן מלוויל ; מאנגלית‪ :‬יהונתן דיין ; עורך‪ :‬ארז‬
‫שוייצר‪[ .‬מרדי והמסע לשם]‪[ .‬רעננה] ‪ :‬אינדיבוק ‪ -‬חנות הספרים העצמאית ברשת [תשע"ה ]‬
‫) ‪2014. (002395288‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪818.5‬סלי‪.‬תפ תשס"ג‬
‫סלינג'ר‪ ,‬ג'רום דוד מחבר‪ .‬התפסן בשדה השיפון ‪ /‬ג'‪ .‬ד‪ .‬סלינג'ר ; תרגמו מאנגלית‪ :‬דניאל דורון‬
‫ואברהם יבין‪ .‬מהדורה מיוחדת לרגל חגיגות ‪ 60‬שנה להוצאת עם עובד‪ ..‬תל אביב ‪ :‬עם עובד‪,‬‬
‫תשס"ג ‪) 002397203( .2002‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.5‬רול‪.‬מפ תשס"ו‬
‫רולינס‪ ,‬ג'ימס מחבר‪ .‬מפת העצמות ‪ /‬ג'יימס רולינס ; מאנגלית‪ :‬אריה חשביה‪ .‬מושב בן‪-‬שמן ‪:‬‬
‫מודן[ ‪,‬תשס"ו] ‪ )002383469( .2006‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.6‬היל‪.‬אל תשע"ה‬
‫הילי‪ ,‬אמה מחבר‪ .‬אליזבת איננה ‪ /‬אמה הילי ; מאנגלית‪ :‬שי סנדיק‪ .‬רמת גן ‪ :‬סנדיק ספרים‪,‬‬
‫תשע"ה ‪) 002397091( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪833.914‬צלן‪.‬הת תשע"ה‬
‫צלן‪ ,‬פאול מחבר‪ .‬התכתבות ‪ /‬פול צלאן‪ ,‬נלי זק"ש ; תרגמה מגרמנית‪ :‬דינה פון‪-‬שוורצה ; עריכה‪:‬‬
‫טל ניצן‪ .‬הדפסה ראשונה‪[ ..‬תל אביב] ‪ :‬קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה ‪)002391224( .2014‬‬
‫צלן‪ ,‬פול ‪--‬אגרות‬
‫זקש‪ ,‬נלי ‪ --‬אגרות‬
‫משוררים גרמניים ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬אגרות‪.‬‬
‫משוררים יהודיים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬אגרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪833.92‬רוג‪.‬בז תשע"ה‬
‫רוגה ‪,‬אויגן‪ -1954 ,‬מחבר‪ .‬בזמנים של אור דועך ‪ /‬אויגן רוגה ; מגרמנית‪ :‬חנה לבנת‪ .‬אור יהודה ‪:‬‬
‫כנרת‪ ,‬זמורה‪-‬ביתן‪ ,‬תשע"ה ‪)002395266( .2015‬‬
‫משפחות ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫גרמניה ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪839.31364‬אנק‪.‬קו תשע"ה‬
‫אנקויסט‪ ,‬אנה מחבר‪ .‬קונטרפונקט ‪ :‬רומאן ‪ /‬אנה אנקוויסט ; מהולנדית‪ :‬רן הכהן‪[ .‬תל אביב] ‪:‬‬
‫הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה ‪) 002396903( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪839.82‬נסב‪.‬אי תשע"ה‬
‫נסבו‪ ,‬יו מחבר ‪.‬איש השלג ‪ /‬יו נסבו ; מנורווגית‪ :‬רות שפירא‪ .‬תל אביב ‪ :‬בבל תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪) 002396513‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪852.3‬מקי‪.‬מנ תשע"ה‬
‫מקיבלי‪ ,‬ניקולו מחבר‪ .‬מנדרגולה ‪ /‬מקיאוולי ; תרגום‪ ,‬מבוא והערות עמרי סמית ; איורים‪:‬‬
‫דמיטרי דוידוביץ'‪ .‬ירושלים ‪ :‬הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪. (002397115 )2015‬‬
‫מקיבלי‪ ,‬ניקולו‪.‬‬
‫איטלקית‪ ,‬דרמה (קומדיה) ‪ --‬תרגומים לעברית‬
‫איטלקית‪ ,‬דרמה (קומדיה) ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪853.92‬ג'ור‪.‬גו תשע"ה‬
‫ג'ורדנו ‪,‬פאולו מחבר‪ .‬הגוף האנושי ‪ /‬פאולו ג'ורנו ; מאיטלקית‪ :‬יערית טאובר‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר ‪,‬‬
‫[תשע"ה] ‪ )002396475( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪892.718‬דרו‪.‬חמ תשע"ה‬
‫דרויש‪ ,‬מחמוד מחבר‪ .‬חמישים שנות שירה ‪ /‬מחמוד דרויש ; תרגם‪ ,‬הקדים מבוא והוסיף הערות‬
‫ראובן שניר‪[ .‬חמשים שנות שירה]‪ .‬מהדורה ראשונה‪[ ..‬תל אביב ‪] :‬הוצאת קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002395283( .2015‬‬
‫דרויש‪ ,‬מחמוד ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ערבית‪ ,‬שירה ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬היסטוריה ובקרת‬
‫משוררים‪ ,‬ערבים פלשתינאים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ערבית‪ ,‬שירה ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪895.6‬הרא‪.‬חל תשע"ד‬
‫הראל‪ ,‬יעל ‪, 1980‬מחבר‪ .‬חלונות פתוחים וחדר לעצמי ‪ :‬המרחב הפוטנציאלי של ויניקוט כמפתח‬
‫פרשני ליצירתו של מורקמי וכהצעה לתיאורית קריאה ‪ /‬מאת‪ :‬יעל הראל‪ .‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪) 002397355‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לספרות משוה‪.‬‬
‫ויניקוט ‪,‬דונלד וודס‪.‬‬
‫מורקמי‪ ,‬הרוקי ‪ --‬בקרת ופרשנות‬
‫מורקמי‪ ,‬הרוקי‪ ..‬קפקא על החוף‬
‫ספרות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספרת יפנית ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫)‪E709.2 (A‬קיס(קיס) תשע"ה‬
‫קיס ‪,‬מחמוד‪ -1985 ,‬אמן‪ .‬מחמוד קייס ‪ -‬ערבסק ‪ / 3#‬תערוכה ‪ -‬אוצרת‪ :‬אפרת לבני ; קטלוג ‪-‬‬
‫עיצוב והפקה‪ :‬נועה סגל‪[ .‬מחמוד קיס ‪ -‬ערבסק ‪ .]3#‬תל אביב ‪ :‬מוזיאון תל אביב לאמנות ‪,‬‬
‫[תשע"ה] ‪)002395358( .2015‬‬
‫‪Muze'on Tel Aviv le-omanut -- Exhibitions‬‬
‫קיס ‪,‬מחמוד‪-1985 ,‬‬
‫מוזיאון תל אביב ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫מיצבים (אמנות) ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫פסול בעץ ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ערבסקות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Kaiss, Mahmood, 1985-,‬‬
‫‪Arab-Israeli conflict -- Art and the conflict -- Exhibitions.‬‬
‫‪Arabesques -- Exhibitions.‬‬
‫‪Installations (Art) -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Wood sculpture -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫)‪E745.5 (AB‬יש‪.‬חפץ תשע"ה‬
‫יש חפץ בו ‪ :‬אמנות עממית עכשווית של נשים בדואיות בנגב ‪ /‬אוצרות ועורכות‪ :‬אורנה גורן ודליה‬
‫ברקי‪[ .‬באר שבע] ‪ :‬גלריית טרומפלדור‪ ,‬מרכז אמנות‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002397087( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪ .‬גלרית טרומפלדור ‪ -‬מרכז אמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫נשים אמניות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫נשים בדויות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫מלאכת יד ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫אריגה ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‬
‫‪Weaving -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Embroidery -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫רקמה ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Folk art -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫אמנות עממית ‪ --‬ישראל ‪--‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Universitat Ben-Guryon ba-Negev. Galeryat Trumpeldor - Merkaz omanut -‬‬‫‪Exhibitions‬‬
‫‪Handicraft -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A18‬יהו‪.‬מה תשע"ה‬
‫מהר"ל‪ :‬אקדמות ‪ :‬פרקי חיים‪ ,‬משנה‪ ,‬השפעה ‪ /‬עורך‪ :‬אלחנן ריינר‪ .‬ירושלים ‪ :‬מרכז זלמן שזר‬
‫לחקר תולדות העם היהודי‪ ,‬תשע"ה ‪)002396973( .2015‬‬
‫יהודה ליואי בן בצלאל‪.‬‬
‫יהודה ליואי בן בצלאל ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫יהודה ליואי בן בצלאל ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬צ'כיה ‪ --‬פרג ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A37‬טפ‪.‬ברכ תשע"ד‬
‫טפ‪ ,‬איתמר מחבר‪ .‬ברכת שהחיינו ‪ :‬ועליו ביאור רחב "הכי איתמר" ‪ /‬איתמר טעפ באאמו"ר‬
‫שלמה יצחק[ ‪.‬ברכת שהחינו]‪ .‬מודיעין עילית ‪ :‬איתמר טעפ‪ ,‬תשע"ד‪)002396671( .‬‬
‫ברקוביץ ‪,‬גיננדל‬
‫ברכת שהחינו ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬ארל‪.‬דר תשע"ה‬
‫ארלנגר‪ ,‬פנחס מחבר‪ .‬דרך עץ החיים ‪ ... :‬מועדים ‪ ... /‬פנחס בלאאמו"ר ‪...‬יצחק ארלנגר ; העורך‬
‫רבי שאול עובדיה פתיה‪ .‬ירושלים ‪ :‬יפה נוף‪ ,‬תשע"ה‪) 002397175( .‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬וינ‪.‬מו תשע"ה‬
‫וינברג‪ ,‬יחיאל יעקב מחבר‪ .‬מועדי ישראל ‪ :‬ראש השנה‪ ,‬יום הכפורים ‪,‬סוכות‪ ,‬שמחת תורה‪ ,‬שלש‬
‫רגלים‪ ,‬חנוכה‪ ,‬ט"ו בשבט‪ ,‬פורים‪ ,‬ספירת העומר‪ ,‬שבועות‪ ,‬בין המצרים ‪ /‬על פי בעל ה'שרידי אש'‪,‬‬
‫הרב יחיאל יעקב ויינברג ; בליווי פירוש והרחבה 'גחלי אש' מאת הרב אברהם אבא וינגורט‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬הועד להוצאת כתבי הגאון הרב יחיאל יעקב ויינברג‪ ,‬תשע"ה ‪)002397608( .2015‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬כהן‪.‬גב תשע"ה‬
‫כהן ‪,‬גבריאל בן יוסף מחבר‪ .‬גבורות השנה ‪ :‬רעיונות מלקטים למועדי השנה‪ / ...‬גבריאל כהן ‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬גבריאל כהן‪[ ,‬תשע"ה?]‪)002394915( .-‬‬
‫מועדים ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬נרי‪.‬מו תשע"ה‬
‫נריה ‪,‬משה צבי מחבר‪ .‬מועדי הראי"ה ‪ :‬חגים וזמנים בהגותו ובאורח‪-‬חייו של‪ ...‬הרב אברהם‬
‫יצחק הכהן קוק ‪ :‬ליקוטי אמרים ותיאורי מעשים ‪ /‬סדורים‪ ...‬בידי הרב משה צבי נריה בהרב ר '‬
‫פתחיה מנקין נריה ; [העורך] ר' הראל כהן‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון התורה והארץ‪ ,‬שבי דרום ‪,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002397651‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ארחות חיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬פרו‪.‬שי תשע"ה‬
‫פרומר‪ ,‬מרדכי בן משה מחבר‪ .‬שירת המועדים ‪ /‬פרומר מרדכי ; עריכה ‪:‬אוריה מאירמן‪ .‬מעלות ‪:‬‬
‫מרדכי פרומר‪ ,‬תשע"ה‪)002397166( .‬‬
‫מועדים ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A42‬שטר‪.‬פר תשע"ד‬
‫אבות ‪..‬תשע"ד‪ ..‬ירושלים‪ ..‬פרקי אבות ‪ :‬עם ביאור טוב טעם ודעת ‪ :‬השקפה‪ ,‬מוסר‪ ,‬עובדות‬
‫מגדולי ישראל ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי משה שטרנבוך‪ ; ...‬יוצא לאור ע"י בנו אשר בן ציון שטרנבוך ‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬אשר בן ציון שטרנבוך‪ ,‬תשע"ד ‪)002396226( .-2014‬‬
‫אבות (מסכת ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A45‬גלי‪.‬רב תשע"ה‬
‫גלינסקי ‪,‬יעקב‪ .‬רבי יעקב אומר ‪ :‬אמרות‪ ,‬סיפורים ורעיונות ‪ /‬מפניניו של מגיד המישרים ר' יעקב‬
‫גלינסקי‪ .‬בני ברק ‪ :‬משפחת לרר‪ ,‬תשע"ה‪)002397214( .‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A45‬ידי‪.‬דב תר"ע‬
‫ידיד ‪,‬אליעזר רחמים בן יום טוב מחבר‪ .‬דבר אליעזר ‪ ... :‬דרוש על מצות פו"ר ובו ג"כ שלל מוסר‬
‫על התו' ועל צדקה ועל פרטים רבים מתלמוד ומאגדות‪ / ...‬אליעזר ידיד הלוי ‪...‬ירושלם ‪ :‬דפוס‬
‫עזריאל‪ ,‬מ'י' י'ג'י'ד' ד'ב'ר' א'ל'י'ע'ז'ר' י'ד'י'ד' ל'ו'י' לפ"ג [תר"ע]‪)002397121( .‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A45‬שנב‪.‬שר תשס"ח‬
‫שנבלג‪ ,‬שרגא פיביש מחבר‪ .‬שרגא המאיר ‪-‬מועדים‪ ,‬דרשות ‪ :‬פנינים‪ / ...‬חברו‪ ...‬רבי שרגא פייוויש‬
‫שנעעבאלג‪[ ...‬לונדון ‪] :‬בני המחבר‪ ,‬תשס"ח‪)002394028( .‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A092‬מנד(כהן )תשע"ה‬
‫כהן‪ ,‬ירחמיאל מחבר‪ .‬ממשה עד משה לא נראה כמשה ‪ -‬לדיוקנו ההיסטורי של משה מנדלסון‬
‫(‪ / )2014-1771‬ירחמיאל כהן ; עורך‪ :‬שמואל פיינר‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ה ‪.2014‬‬
‫(‪)002392122‬‬
‫מנדלסון ‪,‬משה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A092‬שלו(זדו) תשע"ה‬
‫זדוף ‪,‬נעם מחבר‪ .‬מברלין לירושלים ובחזרה ‪ :‬גרשם שלום בין ישראל וגרמניה ‪ /‬נועם זדוף ‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מרכז קבנר ; כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪)002397259( .2015‬‬
‫שלום‪ ,‬גרשם‪.‬‬
‫ציונות ‪ --‬גרמניה ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ציונים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ציונות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A108.1‬ישר‪.‬הו תשע"ה‬
‫ישראלי‪ ,‬שאול מחבר‪ .‬הוא היה אומר ‪ /‬מדברי‪ ...‬הרב שאול ישראלי‪ ; ...‬צוות חשיבה‪ :‬הרבנים‬
‫זאב האס‪ ,‬אלישע וישליצקי‪ ,‬ישראל שריר‪ ,‬חן חלמיש ; עריכה‪ :‬חן חלמיש ‪.‬ירושלים ‪ :‬מהות ‪ -‬בתי‬
‫מדרש למורים‪ ,‬תשע"ה ‪)002397224( .2014‬‬
‫ישראלי‪ ,‬שאול ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫ישראלי‪ ,‬שאול ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A109‬רוז‪.‬הג תשע"ה‬
‫רוזנק‪ ,‬אבינעם מחבר‪ .‬הגיונות במחשבת ישראל ‪ :‬בעקבות שיעוריו של אביעזר רביצקי ‪ /‬אבינועם‬
‫רוזנק‪ .‬ירושלים ‪ :‬מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי‪ ,‬תשע"ה ) ‪2015. (002395260‬‬
‫רביצקי‪ ,‬אביעזר‪.‬‬
‫סעדיה בן יוסף‪ ,‬גאון‬
‫יהודה בן שמואל ‪,‬הלוי‬
‫משה בן מימון‪.‬‬
‫קרשקש‪ ,‬חסדאי בן אברהם‪.‬‬
‫שפינוזה‪ ,‬ברוך‪.‬‬
‫רוזנצויג ‪,‬פרנץ‪.‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק‪.‬‬
‫פילוסופיה יהודית‪.‬‬
‫פילוסופים יהודיים‪.‬‬
‫מחשבת ישראל‪.‬‬
‫אלקים (אוניברסלי)‬
‫קבלה‪.‬‬
‫ארץ ישראל ‪ --‬ביהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A129.2‬קוק‪.‬עם תשע"ה‬
‫קוק ‪,‬צבי יהודה מחבר‪ .‬שיחות הרב צבי יהודה ‪ :‬עם ישראל ‪ /‬שיחות מפי‪ ...‬הרב צבי יהודה הכהן‬
‫קוק‪ ,‬ראש הישיבה‪ ...‬מרכז הרב ; עריכה‪ ,‬מקורות‪ ,‬כותרות וסיכום‪ :‬שלמה חיים הכהן אבינר ;‬
‫מפתח עניינים‪ :‬הרב ברוך כהנא‪ .‬ירושלים ‪ :‬ספריית חוה‪ ,‬בית אל‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002394002 )2014‬‬
‫קוק‪ ,‬צבי יהודה ‪ --‬השקפה על עם ישראל‪.‬‬
‫בחירת עם ישראל‪.‬‬
‫חרדים לאמיים ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A309‬ברו‪.‬עמ תשע"ה‬
‫ברור‪ ,‬ישעיה צבי‪ .‬עמוד התפלה ‪ :‬כולל ליקוטים‪ ...‬ממימי התלמודים והמדרשים‪ ...‬ומגדולי‬
‫הראשונים וחכמי המוסר והמקובלים‪ ...‬מספרי תלמידי הבעל שם טוב‪ ...‬בדברים המעוררים על‬
‫ענין התפלה ‪ /‬חברתי‪ ...‬ישעי' צבי בראווער‪ ; ...‬יו"ל ע"י בני המחבר‪ .‬מהדורת בערקאוויטש ‪..‬‬
‫‪Brooklyn :‬מכון שעשועי צבי‪ ,‬תשע"ה‪) 002397589( .‬‬
‫ברקוביץ ‪,‬גיננדל‬
‫תפלה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A311.51‬תש"ב‬
‫תפלות‪ ..‬סדור‪ ..‬תש"ב‪ ..‬סטמר‪ ..‬סדור תפלת ישרים ‪ :‬כמנהג ספרד ‪...‬סאטמארנעמעטי ‪ :‬דפוס‬
‫מאיר ליב הירש‪ )002397125( .1942 ,‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A311.51‬תש"ל‬
‫תפלות‪ ..‬סדור‪ ..‬תש"ל‪ ..‬מוסקוה‪ ..‬סדור השלום ‪ :‬תפלות לכל השנה ‪ /‬ערוך ע"י הרב דמוסקבה ר'‬
‫יהודה ליב בהרא"ש לוין‪ .‬מונטריאל ‪:‬ועד העיר‪ )002397370( .1970 ,‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A312=51‬תר"ג‬
‫תפלות‪ ..‬מחזור‪ ..‬תר"ג‪ ..‬ליוורנו‪ ..‬מחזור מועדי ה ‪' : Orazioni ... Transportate dalla versione‬‬
‫[ ‪francese in lingua italiana de A. Orvieto ...‬מחזור מועדי השם‪ : ]. Livorno‬דפוס ‪M. Ed.‬‬
‫‪Salomone Belforte e, I. Palagi‬א'ת'ם' ב'מ'ו'ע'ד'ם' [תר"ג]‪ )002397330( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A313‬גול‪.‬לי תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬תל אביב ‪..‬הגדה של פסח לילה של אחדות ‪ :‬תורות‪ ,‬סיפורים וקושיות‬
‫מאת הרב קוק‪ ,‬הרב סולובייצ'יק ורבי שלמה קרליבך ‪ /‬אהרן גולדשיידר ; איורים‪ ,‬מאת איתנה‬
‫פרלמוטר ; תרגום מאנגלית ‪:‬עדינה לובר‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪.2015 ,‬‬
‫(‪)002397397‬‬
‫בילסקי ‪,‬אסתר אליקס‬
‫הגדה של פסח ‪ -- --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬גשט‪.‬לה תשע"ד‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ד‪ ..‬בני ברק‪ ..‬הגדה של פסח ‪ :‬להורות נתן ‪ :‬ובו חידושים וביאורים ‪...‬‬
‫ופנינים‪ ...‬בדרך אגדה ודרוש‪ ...‬על עניני הגדה של פסח‪ ...‬כולל פסקים‪ ,‬הליכות ומנהגים‪/ ...‬‬
‫מאת‪ ...‬מרנא‪ ...‬נתן בן‪ ...‬מוה"ר עמרם געשטעטנער‪ ,‬אבד"ק קרית אגו"י ‪,‬בני ברק‪[ ; ...‬העורך]‪:‬‬
‫הרב יחזקאל שמואל געשטעטנער‪ .‬בני ברק ‪ :‬מכון להורות נתן ‪,‬תשע"ד‪)002397209( .‬‬
‫גשטטנר‪ ,‬נתן בן עמרם ‪ --‬מנהגים‬
‫ניסן (חודש) ‪ --‬דרושים ‪,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫שבת הגדול ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ליל הסדר ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬הור‪.‬חו תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬בני ברק‪ ..‬הגדה של פסח החוזה מלובלין ‪ :‬חדושי תורה‪ ...‬אמרות‪...‬‬
‫מוסר השכל‪ / ...‬מעשה ידי‪ ...‬הרב יעקב יצחק הלוי הורוויץ‪ ...‬מלובלין‪ ,‬מתוך הספרים‪ ...‬זאת‬
‫זכרון‪ ,‬זכרון זאת ודברי אמת ; בתוספת פסוק ונקוד‪ ,‬פתיחת ראשי תבות‪ ,‬כותרות באור ‪,‬הערות‪,‬‬
‫ציונים והשואות‪ ...‬עם פאר ההלכה ‪ :‬מהלכות הפסח הנחוצות‪ ,‬מבדיקת חמץ ועד סוף ליל הסדר‪...‬‬
‫עם המקורות ; פאר ההגדה ‪ :‬באורים‪ ...‬על ההגדה‪ ...‬מהראשונים ועד גדולי האחרונים‪ ...‬ראש‬
‫המערכת‪ ...‬מוהר"ר ישראל מנחם אלתר ; עורך ראשי‪ :‬הרב משה יהודה קרול ;עורך אחראי‪ :‬הרב‬
‫טוביה פריינד‪ .‬בני ברק ‪ :‬פאר מקדושים‪ ,‬תשע"ה‪) 002397386( .‬‬
‫הורביץ‪ ,‬יעקב יצחק‪ ,‬מלובלין ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫הורביץ‪ ,‬יעקב יצחק‪ ,‬מלובלין‪ .‬זאת זכרון‬
‫הורביץ‪ ,‬יעקב יצחק‪ ,‬מלובלין‪ .‬זכרון זאת‬
‫הורביץ‪ ,‬יעקב יצחק‪ ,‬מלובלין ‪.‬דברי אמת‬
‫לובלין (חסידות ‪ :‬שושלת החוזה) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫לובלין (חסידות ‪ :‬שושלת החוזה) ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬זיל‪.‬בי תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬הגדה של פסח בים דרך ‪ :‬אוצר פנינים וביאורים‪/ ...‬‬
‫מלוקטים משיעוריו‪ ...‬של הג"ר מיכל זילבר ; [העורכים]‪ :‬ר' יעקב גולדווסר‪ ; ...‬בני‪ ...‬ר 'אברהם‬
‫שלמה [זילבר]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון בים דרך‪ ,‬תשע"ה [‪) 002397621( .]2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬זקס‪.‬פס תשע"ה‬
‫הגדה של פסח ‪..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬פסח על שום מה? ‪ :‬הגדה של פסח בביאור ובתוספת מאמרים‬
‫‪ /‬מאת הרב יונתן זקס ; מאנגלית‪ :‬ברוריה בן ברוך ; עורכת ראשית‪ :‬גילה פיין‪ .‬ירושלים ‪ :‬מגיד ‪,‬‬
‫) ‪2015. (002397636‬‬
‫הגדה של פסח ‪ -- --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬יוס‪.‬יח תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬הגדה של פסח יחוה דעת ‪ :‬פנינים‪ ...‬משלים‪ ...‬ספורים ‪...‬על‬
‫סדר ההגדה של פסח ‪ /‬מכתביו ומדרשותיו של רבנו עובדיה יוסף‪ ; ...‬ונוספו ע"י בנו‪ ...‬רבי דוד‬
‫יוסף‪ ...‬אוצר ספורים‪ ...‬מאורחות חייו של מרן משובצים על סדר ההגדה‪ ...‬הנהגות‪ ...‬בחג הפסח‪,‬‬
‫הלכות פסח‪ ...‬המצויות‪ ...‬דרשות ומאמרים‪ ; ...‬נערך ‪...‬ע"י יעקב ישראל בלאמו"ר רבי אביגדור‬
‫נחמיה פוזן‪[ .‬יחוה דעת ‪ -‬הגדה של פסח]‪ .‬ירושלים ‪:‬מכון יחוה דעת‪ ,‬תשע"ה‪)002397623( .‬‬
‫יוסף‪ ,‬עובדיה ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ליל הסדר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬מאז‪.‬הש תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬בני ברק‪ ..‬ה' נסי ‪ :‬ענייני חג הפסח בהלכה ובאגדה ‪ /‬ערכתי וסידרתי‪...‬‬
‫נאמ"ן‪[ .‬השם נסי]‪ .‬בני‪-‬ברק ‪ :‬מכון אורות הנאמן‪ ,‬תשע"ה‪) 002398061( .‬‬
‫יהודים ‪ --‬תוניסיה ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬פרי‪.‬מת תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬הגדה של פסח מתוק מדבש ‪ :‬עם שילוב הויות ואדנות ‪ :‬אוצר‬
‫מאמרי נגלות הזוהר עם פירוש מתוק מדבש ‪ /‬להגה"צ המקובל רבי דניאל פריש‪ .‬ירושלים ‪ :‬ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪ ,5315‬תשע"ה‪)002398073( .‬‬
‫כונות (קבלה)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬רוז‪.‬תס תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ישראל‪ ..‬הגדה של פסח ‪ :‬מאירת עינים תספר ‪ :‬משולבת‪ ...‬בסיפורי‬
‫מוסר השכל ממעשי חכמי וצדיקי הדורות‪ / ...‬לוקט ונערך‪ ...‬על ידי הרב יחזקאל רוזן‪[ .‬ישראל ‪] :‬‬
‫מכון תספר‪ ,‬מפעלים חינוכיים לנוער‪ ,‬תשע"ה‪)002397346( .‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬שינ‪.‬מא תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬צפת‪ ..‬המאיר לארץ ‪ :‬הגדה של פסח ‪ /‬הרב עזרא שיינברג‪ ,‬בתוספת‬
‫כוונות האר"י ; עריכה‪ :‬הרב יניב שרעבי‪ .‬צפת ‪ :‬ישיבת אורות האר"י‪ ,‬תשע"ה [‪002397341( .]2015‬‬
‫)‬
‫קבלה ‪-1660 --‬‬
‫כונות (קבלה)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A314.12‬תע"ח‬
‫תקונים‪ ..‬ליל שבועות‪ ..‬תע"ח‪ ..‬אמסטרדם‪ ..‬סדר קריאה ותיקון ללילי חג השבועות והושענא רבא‬
‫‪ :‬כפי מנהג ק"ק ספרדים יצו ונוסף בזה המשניות בנקודות ובאותיות גדולות‪[ .‬סדר קריאה ותקון‬
‫ללילי חג השבועות והושענא רבא]‪ .‬אמשטרדם ‪ :‬דפוס שלמה בן יוסף פרופס‪ ,‬ודבר ב'ע'ת'ו 'מה טוב‬
‫[תע"ח]‪ )002397750( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A314.12‬תק"ו‬
‫תקונים‪ ..‬ליל שבועות‪ ..‬תק"ו‪ ..‬הומבורג‪ ..‬תיקון ליל שבועות וליל הושענה רבא ‪: ...‬ע"פ הסדר‬
‫שסדר בשני לוחות הברית [לר’ ישעיה הורוויץ]‪ ,‬גם מעט כוונות האר"י ז"ל‪ .‬ונוסף‪ ...‬מאמר אחד‬
‫מאידרא רב’ לאומר’ בליל שבועות ומאידרא זוטא לאומרה בליל הושענא רבא‪ ,‬ותיקון ליל שביעי‬
‫של פסח‪ ...‬גם‪ ...‬המשניות עם נקודות‪ ...‬כפי‪ ...‬סדרי משנה‪ ...‬נדפס בק"ק ויניציא‪[ ...‬תקון ליל‬
‫שבועות וליל הושענא רבא]‪ .‬הומבורג פר דער ה"א ‪ :‬דפוס אהרן בן צבי הירש מדעסא‪ ,‬קדמו עיני‬
‫אש’מר’ו’ת לשיח אמרתך [תק"ו) ‪]. (002397123‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A314.2‬סדר‪.‬זמ תשס"ו‬
‫סדר זמירות לשבת אהל משה ‪ /‬אשר השאיר אחריו‪ ...‬רבי משה פארהאנד‪ ,‬גאב"ד ור"מ‪...‬‬
‫מאקאווא‪ ; ...‬נערך ונסדר ע"י דוד מארגאלי‪ .‬מאקאווא ‪ :‬הוועד העולמי ומכון נחלת משה‪,‬‬
‫תשס"ו‪)002383632( .‬‬
‫פורהנד‪ ,‬משה בן יוסף צבי‬
‫שבת ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A317‬אבי‪.‬תה תשע"ה‬
‫אבירמאט‪ ,‬שלמה בן מסעוד מחבר‪ .‬תהילת שלמה ‪ :‬שירים ופיוטים‪ / ...‬מכת"י ‪...‬רבי שלמה‬
‫אבורמאד‪ ,‬ריש מתא ור"מ תארודאנת ומחכמי אגאדיר‪-‬מרוקו‪ ; ...‬יוצא‪ ...‬לראשונה מעצם כתי"ק‬
‫בתוספת ביאורים ומראי מקומות ומבוא נרחב‪[ ...‬ע"י יוסף שלמה בן רבי דניאל פרץ]‪[ .‬תהלת‬
‫שלמה]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬ר' יוסף שלמה פרץ]‪ ,‬תשע"ה‪) 002394691( .‬‬
‫אבירמאט‪ ,‬שלמה בן מסעוד‬
‫יהודים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A317‬בוז(בן‪-‬שבת )תשע"ה‬
‫בן שבת‪ ,‬יוסי‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬שירת דוד ‪ :‬מבוא ספרותי וחלק ממהדורה מדעית מכלל שירתו של‬
‫רבי דוד בוזגל‪ ,‬פייטנה הגדול של יהדות מרוקו במאה העשרים ‪ /‬מאת‪ :‬יוסי בן שבת‪ .‬תשע"ה‬
‫‪)002397186( .2014‬‬
‫בוזגלו‪ ,‬דוד‪.‬‬
‫בוזגלו‪ ,‬דוד ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לספרות עם ישראל‪.‬‬
‫תפלות‪ -- .‬זמירות ופיוטים ‪ -- --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫משוררים עבריים ‪ --‬מרוקו‪.‬‬
‫עברית‪ ,‬שירה מודרנית ‪ --‬מרוקו ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪A319‬כנוס‪.‬רב תש"ה‬
‫‪.‬כנוס רבני ארץ ישראל ירושלים)‪( ,‬תש"ה ‪ .:‬כנוס רבני א"י ‪ :‬בביהכ"נ חורבת ר' יהודה החסיד‬
‫ביום כ' אדר תש"ה‪ .‬ירושלים ‪ :‬דפוס האומן‪[ ,‬תש"ה]‪)002395369( .‬‬
‫שואה ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬כנוסים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A319.6‬רבי‪.‬טי תשע"ד‬
‫רבינוביץ‪ ,‬גמליאל בן לוי מחבר ‪.‬טיב התחזקות ‪ :‬בענין תפילה במקומות הקדושים ‪ :‬שיחות‬
‫מלהיבות מתובלים במוסר ‪...‬שנאמרו בעת השתטחות על קברי צדיקים‪ ,‬ראשי ומנהיגי ישראל‬
‫לדורותיהם‪ ,‬ללמוד מכל צדיק מה מידתו‪ ...‬גם‪ ...‬בגודל ענין השתטחות על קברי צדיקים והתפילה‬
‫במקומות הקדושים וכל המנהגים השייכים בענין זה ‪ ... /‬גמליאל הכהן רבינוביץ‪ ...‬בן‪ ...‬רבי לוי‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון שערי זיו‪ ,‬תשע"ד‪)002396622( .‬‬
‫מקומות קדושים ליהודים‪.‬‬
‫מקומות קדושים ליהודים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫צדיקים ‪ --‬קברים‪.‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫תפלה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬לנד‪.‬לק תשע"ה‬
‫ליקוטי ספרים ‪ :‬פסח ‪ :‬ספרי קדמונים‪ : ...‬להאיר העינים ולעורר הלב‪ ...‬נעתקו ככתבם וכלשונם ‪,‬‬
‫באופן שיכולין להעמיק בדבריהם‪ / ...‬נלקט‪ ,‬נערך ונסדר‪[ ...‬ע"י] שמחה ברצ"ש לאנדא[ ‪.‬לקוטי‬
‫ספרים]‪ .‬מהדורא שניה‪ ..‬ברוקלין ‪ :‬שמחה לאנדא‪ ,‬תשע"ה‪)002397587( .‬‬
‫פסח במחשבת ישראל‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬לנד‪.‬לק תשע"ה‬
‫ליקוטי ספרים ‪ :‬פסח ‪ :‬ספרי תלמידי בעש"ט‪ ...‬להאיר העינים ולעורר הלב‪ ...‬נעתקו ככתבם‬
‫וכלשונם‪ ,‬באופן שיכולין להעמיק בדבריהם‪ / ...‬נלקט‪ ,‬נערך ונסדר‪[ ...‬ע"י] שמחה ברצ"ש לאנדא‪.‬‬
‫[לקוטי ספרים]‪ .‬מהדורא שניה‪ ..‬ברוקלין ‪ :‬שמחה ברצ"ש לאנדא‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002397588‬‬
‫פסח ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬קרי‪.‬בא תשע"ה‬
‫קריזר‪ ,‬צבי מחבר‪ .‬באר צבי ‪ :‬דרשות ומאמרי מחשבה והגות‪ ,‬פניני הלכה ודרוש בעניני חג הפסח‬
‫וחודש ניסן ‪ ... /‬צבי באאמו"ר רבי אברהם אהרן קריזר‪ .‬בני ברק ‪ :‬קריזר‪ ,‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002397802‬‬
‫פסח ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספירת העמר ‪--‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.3‬ביד‪.‬בא תשע"ה‬
‫בידרמן‪ ,‬אברהם אלימלך מחבר‪ .‬באר החיים ‪ :‬ימי הפורים ‪ :‬פורים‪ ,‬ד פרשיות ‪ /‬נערך ונלקט‬
‫מתוך‪ ...‬שיחותיו של‪ ...‬רבי אברהם אלימלך בידרמן ; עורכים‪ :‬בני‪ ...‬ר 'יוסף מרגליות‪ ,‬כתיבה‪:‬‬
‫הרב יעקב פריינד‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון באר האמונה‪ ,‬תשע"ה ‪. (002397342 )2015‬‬
‫פורים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫שבתות מיחדות ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A408‬יונ‪.‬יד תשס"ט‬
‫יונה ‪,‬ידיד מחבר‪ .‬ידיד נפש ‪ :‬דרושים וחידושים בטוהר המידות‪ ,‬מועדים וספר בראשית ‪ /‬ליקטתי‬
‫וחיברתי‪ ...‬ידיד יונה‪ .‬ירושלים ‪ :‬ידיד יונה‪ ,‬תשס"ט ‪)002396981( .2009‬‬
‫תנ"ך ‪. --‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מדות טובות (יהדות ‪) --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬סיא‪.‬יפ תשע"ד‬
‫סיאני‪ ,‬ורד מחבר‪ .‬יפה שעה אחת ‪ :‬פרקי מוסר והתעוררות לבנות ישראל ‪ :‬בתוספת מעשיות‬
‫ומשלים נאים ‪ ... /‬ורד סיאני‪[ .‬חולון] ‪ :‬ורד סיאני‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002397144 )2014‬‬
‫נשים יהודיות ‪ --‬ארחות חיים‪.‬‬
‫נשים יהודיות ‪ --‬חיי הדת‪.‬‬
‫מוסר ‪--‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬שור‪.‬דע תשע"ה‬
‫שורץ‪ ,‬איתמר מחבר‪ .‬דע את מחשבותיך ‪ :‬עולם המחשבה והדמיון ‪ /‬מבעל מחבר ספרי 'בלבבי‬
‫משכן אבנה' [ר' איתמר שורץ] ; לעורך‪ ...‬הרב צבי יוסף שכטר‪[ .‬ירושלים[ ‪] :‬מוציא לאור לא‬
‫ידוע]‪[ ,‬תשע"ה?]‪)002396680( .‬‬
‫מחשבה וחשיבה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬דבי‪.‬בי תשע"ה‬
‫דביר‪ ,‬יהודה מאיר‪ .‬בית לחם יהודה ‪ :‬השכל וידוע ‪ :‬מאמרי דעת‪ ,‬חכמה ומוסר ‪ / ...‬מאת יהודה‬
‫מאיר דביר‪ .‬ירושלים ‪[ :‬יהודה מאיר דביר]‪ ,‬תשע"ה‪) 002397605( .‬‬
‫מחשבת ישראל‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬וכט‪.‬לק תשס"ה‬
‫וכטפויגל‪ ,‬נתן מאיר מחבר‪ .‬לקט רשימות ‪ :‬בעניני תפילה ‪ :‬כולל אמרות והנהגות מגדולי הדורות ‪/‬‬
‫ממרן‪ ...‬נתן מאיר וואכטפויגל‪ .‬קרית ספר ‪ :‬טל‪ ,08/974-4560 :‬תשס"ה) ‪. (002396941‬‬
‫תפלה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬וכט‪.‬קב תשע"ה‬
‫וכטפויגל‪ ,‬נתן מאיר‪ .‬קובץ שיחות ‪ :‬על התורה ‪ :‬מסודר על‪ ...‬פרשיות התורה ‪,‬מלוקט מתוך‬
‫שיחות שהשמיע לרבים בהישיבה הק' ‪ ... /‬רבינו נתן מאיר וואכטפויגעל ‪,‬משגיח דישיבת‬
‫ליקוואוד‪[ .‬קבץ שיחות ‪]. Lakewood :‬מכון רבי נתן מאיר‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002397822 )2014‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬רוט‪.‬שי תשע"ה‬
‫רוט‪ ,‬אליהו בן אהרן מחבר‪ .‬שיחת אליהו ‪ :‬מועדים‪ : ...‬שיחות מוסר‪ ,‬דעת ויראת ה' ‪ /‬שנאמרו‬
‫ע"י‪ ...‬רבי אליהו רוט‪ .‬בני ברק ‪ :‬הועד להוצאת כתבי הגה"צ רבי אליהו רוט‪ ,‬תשע"ה‪.-‬‬
‫(‪)002397201‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים ‪,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.716‬אוי‪.‬ול תשע"ד‬
‫אוירבך‪ ,‬נאור אריה מחבר‪ .‬ולבבו יבין ‪ :‬פרקי השקפה אמונה והדרכה בעולמם של 'בעלי תשובה'‬
‫בדורנו ‪ /‬מאת נאור אריה אוירבך‪ .‬ירושלים ‪ :‬נאור אריה אוירבך‪ ,‬ערב שנת השבע תשע"ה [תשע"ד‬
‫‪)002397337( .]2014‬‬
‫חוזרים בתשובה‪.‬‬
‫חזרה בתשובה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.798‬רבי‪.‬טי תשע"ד‬
‫רבינוביץ‪ ,‬גמליאל בן לוי‪ .‬טיב התחזקות ‪ :‬בענין גודל מעלת השמחה ‪ :‬מהותה ‪,‬סגולתה וקנינה ‪:‬‬
‫שיחות‪ ,‬רעיונות‪ ...‬עצות‪ ...‬והדרכות‪ ...‬בטיב‪ ...‬מידת השמחה וההסתפקות ובפרט בעניני שמחה של‬
‫מצוה‪ ... / ...‬גמלאל הכהן רבינוביץ (ראפפורט ‪).‬ירושלים ‪ :‬מכון שערי זיו שע"י ישיבת שער‬
‫השמים‪ ,‬תשע"ד‪)002396742( .‬‬
‫שמחה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A414‬תשע"ה‬
‫יהודה בן שמואל‪ ,‬החסיד מחבר‪ .‬ספר חסידים ‪ :‬כתבי יד ‪ /‬חברו‪ ...‬רבי יהודה החסיד‪ ; ...‬הוגה‪...‬‬
‫מתוך הכתבי יד‪ ,‬חולק לקטעים וצויינו מראי מקומות ; [עם] פירוש ‪ :‬פותח שער להבנת דברי‬
‫רבינו בלשון קלה‪ ; ...‬ילקוט מפרשים ‪ :‬שיטה מקובצת ממפרשים שכתבו הגהות על הכתב יד ;‬
‫שינויי נוסחאות ‪ :‬השוואות וחילופי נוסחאות ע"פ דפוס בולוניא ; מקורות והארות ‪ :‬מקורות‪...‬‬
‫ציונים לשו"ע‪ ...‬ופוסקים שדנו בענינים אלו ‪,‬נלקט ונערך‪ ...‬ע"י הרב שמעון גוטמן‪[ ...‬ספר‬
‫החסידים ‪ -‬תשע"ה (ירושלים)]‪ .‬ירושלים ‪ :‬אוצר הפוסקים‪[ ,‬תשע"ה]‪ )002397340( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A451‬חלו‪.‬מנ תרס"א‬
‫חלואה‪ ,‬אברהם מחבר‪ .‬מנחת אברהם ‪ :‬דרושים על התורה‪ / ...‬אברהם חלואה ‪.‬ליוורנו ‪ :‬דפוס‬
‫שלמה בילפורטי וחברו‪ ,‬תרס"א‪)002397737( .‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬שנר‪.‬קר תשע"ה‬
‫שנרב ‪,‬נדב בן ידידיה מחבר‪ .‬קרן זווית ‪ :‬מחשבות וחישובים לפרשיות השבוע ‪ /‬נדב שנרב‪[ .‬קרן‬
‫זוית]‪ .‬רבבה ‪ :‬נדב שנרב‪ ,‬תשע"ה ‪)002396329( .2014‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A452‬ארנ‪.‬דב תשע"ה‬
‫ארנברג‪ ,‬יוסף אשר מחבר‪ .‬דברי אמת ‪ :‬דרושים‪ ...‬אשר דרש‪ ...‬בשבתות הכלה שבת תשובה‪ ,‬שבת‬
‫הגדול‪ ,‬משנת תק"נ עד תקנ"ו‪ ; ...‬ונלוה אליו‪ ...‬ילקוט דברי אמת ‪ :‬שנלקטו‪ ...‬מהרבה ספרים‪,‬‬
‫תשובות‪ ,‬הסכמות‪ ,‬אגרות‪ ,‬תעודות וכו' ‪ /‬יצאו‪ ...‬מהאי פומא ‪...‬מוהר"ר יוסף אשר עהרענבערג‪,‬‬
‫אבדק"ק פרעמיסלא ; והוספת מראי מקומות עם הערות וביאורים על ידי נכד המחבר‪ ...‬אברהם‬
‫הכהן שלאף‪ ,‬ראש ישיבת באבוב לונדון‪ .‬לונדון ‪ :‬אברהם הכהן שלאף ; דפוס הדף ‪, Brooklyn,‬‬
‫תשע"ה ‪)002394029( .2014‬‬
‫ארנברג‪ ,‬יוסף אשר ‪ --‬אגרות‬
‫שבת הגדול ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫שבת שובה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A452‬פרח‪.‬טל תשע"ה‬
‫פרחיה ‪,‬חיים עזרא‪ ,‬הכהן מחבר‪ .‬טללי חיים ‪ :‬מבואות ושערים לפנימיות התורה ולעבודת ה ‪' :‬‬
‫שיחות [על] פורים ‪ /‬שנאמרו על ידי הרב חיים כהן‪' ,‬החלבן' ; נכתב בשיתוף עם הרב ראובן ששון‪...‬‬
‫[טללי חיים ‪ -‬פורים]‪[ .‬רמת‪-‬השרון] ‪ :‬כרם ‪ -‬הוצאה לאור של ישיבת רמת השרון‪ ,‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002397061‬‬
‫פורים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫קבלה‪- -- 1660‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A501‬קי‪.‬כבו תשנ"ח‬
‫קי‪ ,‬חיים בנימין מחבר‪ .‬כבוד והדר תעטרהו ‪ :‬ליקוט הלכות על הלכות כבוד הבריות שדוחה את‬
‫ל"ת שבתורה ‪ :‬מלוקט מתוך דברי הגמ'‪ ...‬הראשונים והאחרונים‪ ...‬עם‪ ...‬הארות והערות ; ובסופו‬
‫קונטרס בעניני הלאו של לא תסור ‪ ... /‬חיים בנימין קיי‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון משנת רבי עקיבא‪,‬‬
‫תשנ"ח‪)002397039( .‬‬
‫כבוד הבריות ‪ --‬הלכה‬
‫לא תסור ‪ --‬הלכה‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A501‬רבי‪.‬מס תשע"ה‬
‫רבינוביץ ‪,‬נחום אליעזר בן איתמר מחבר‪ .‬מסילות בלבבם ‪ :‬פרקי הגות ‪ :‬היחיד החברה והמדינה‬
‫בראי התורה ‪ /‬נחום אליעזר רבינוביץ בן אמו"ר איתמר‪ ,‬ראש ישיבת ההסדר "ברכת משה" מעלה‬
‫אדומים ; עורך‪ :‬הרב אלי רייף‪[ .‬מסלות בלבבם]‪ .‬מעלה אדומים ‪ :‬מעליות שע"י ישיבת ברכת‬
‫משה‪ ,‬תשע"ה ‪)002396752( .2015‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫עם ישראל ואמות העולם‪.‬‬
‫נשים ביהדות‪.‬‬
‫יהדות ומדע‪.‬‬
‫מוסר‪.‬‬
‫יהדות ומדינה‪.‬‬
‫מצוות ‪--‬טעמים‪.‬‬
‫אמונת חכמים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508.8‬שטר(זכרון) תשנ"ז‬
‫זכרון יצחק ‪ :‬מילי דהספידא‪ ,‬דברי התעוררות וקובץ חידושי תורה לזכר ולעילוי נשמת הבחור‬
‫יצחק בן שמחה לבית טרוזמן‪ / ...‬נערך והובא לדפוס‪[ ...‬ע"י ]שמעון אמסלם‪ .‬ביתר עלית ‪ :‬כולל‬
‫שמחת יצחק‪ ,‬תשנ"ז‪)002396979( .‬‬
‫טרוזמן ‪,‬יצחק‬
‫הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬אוח‪.‬על תשע"ה‬
‫אוחיון‪ ,‬יאיר מחבר‪ .‬על הראשונים ועל האחרונים ‪ :‬סדר הדורות ושיעורי מידות ללומדי הלכה ‪/‬‬
‫[יאיר אוחיון]‪ .‬מהדורה רביעית מורחבת ומתוקנת‪[ ..‬כרם‪-‬ביבנה ‪] :‬מכון צורבא מרבנן‪[ ,‬תשע"ה]‪.‬‬
‫(‪)002397477‬‬
‫ראשונים (חכמי ההלכה) ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫אחרונים (חכמי ההלכה) ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫מדות ומשקלות יהודיים ‪ --‬טבלאות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬אסף(שלו )תשי"ד‬
‫שלום‪ ,‬גרשם מחבר‪ .‬לזכרו של פרופ' הרב שמחה אסף ז"ל ‪ /‬דברים שנאמרו ע"י‪ :‬ג ‪.‬שלום‪ ,‬ב"צ‬
‫דינור‪ ,‬מ‪ .‬מרגליות ביום השלושים לפטירה י' בכסלו תשי"ד (‪) 17.11.1953‬באוניברסיטה העברית‬
‫בירושלים‪ .‬ירושלים ‪ :‬הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬תשי"ד‪.‬‬
‫(‪)002374204‬‬
‫אסף‪ ,‬שמחה‪.‬‬
‫היסטוריונים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שופטים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A509.2‬סור‪.‬חו תשע"ה‬
‫סורסקי‪ ,‬אהרן מחבר‪ .‬החוט המשולש ‪ :‬ראשי פרקים‪ ,‬מקורות חייהם‪ ,‬משנתם ופעלם של‪ ...‬רבי‬
‫יצחק אלחנן ספקטור‪ ,‬מקובנא ; רבי דוד פרידמן‪ ,‬מקרלין ; רבי יצחק יעקב רבינוביץ‪ ,‬מפוניבז' ‪/‬‬
‫אהרן סורסקי‪[ .‬החוט המשלש]‪ .‬בני ברק ‪ :‬זיותנים‪ ,‬תשע"ה ‪. (002397215 )2015‬‬
‫ספקטור‪ ,‬יצחק אלחנן בן ישראל איסר‪.‬‬
‫פרידמן‪ ,‬דוד בן שמואל ‪,‬מקרלין‬
‫רבינוביץ‪ ,‬יצחק יעקב בן שמואל ליב‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ליטא ‪ --‬קובנה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬רוסיה הלבנה ‪ --‬קרלין ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ליטא ‪ --‬פוניבז' ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬קוק(נרי )תשע"ה‬
‫נריה‪ ,‬משה צבי מחבר‪ .‬חיי הראי"ה ‪ :‬אורחותיו והגותו של‪ ...‬הרב אברהם יצחק הכהן קוק בשנות‬
‫רבנותו ביפו ‪ /‬חוברו‪ ...‬בידי הרב משה צבי בהרב ר' פתחיה מנקין נריה [ ;העורך] ר' הראל כהן‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון התורה והארץ‪ ,‬שבי דרום‪ ,‬תשע"ה‪) 002397649( .‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫יפו (תל אביב ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬קוק(נרי )תשע"ה[‪]1‬‬
‫נריה‪ ,‬משה צבי מחבר‪ .‬שיחות הראי"ה ‪ :‬ואורות משנתו ‪ :‬אורחות חייו של ‪...‬רבי אברהם יצחק‬
‫הכהן קוק‪ ,‬אב"ד דירושלים‪ ...‬ומרא דארעא דישראל ‪ /‬על פי שמועות שבעל‪-‬פה ודברים‪-‬שבכתב‪,‬‬
‫אשר ליקט וסידר הרב משה צבי בהרב‪ ...‬פתחיה מנקין נריה[ ; העורך] ר' הראל כהן‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫מכון התורה והארץ‪ ,‬שבי דרום‪ ,‬תשע"ה‪) 002397648( .‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬אדר‪.‬מש תשס"ח‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬משנת אי"ש ‪ :‬חידושים וביאורים על הרמב"ם‪ :‬הלכות מגילה ‪ /‬חברתיו ‪...‬‬
‫ישי בן‪ ...‬הרב יהודה אדרי‪[ .‬משנה תורה‪ .‬הלכות מגלה וחנכה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬ישי אדרי ‪,‬תשס"ח‪.‬‬
‫(‪)002396967‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬אסתר ‪ -- --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬מיר‪.‬שמ תשס"ו‬
‫מירניק ‪,‬משה שמעון מחבר‪ .‬שמועות משה ‪ :‬על הלכות תשובה להרמב"ם ‪ :‬ובו משא ומתן בדברי‬
‫הרמב"ם ושאר ראשונים בעניני תשובה ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי משה שמעון מירניק‪ ...‬ירושלים ‪ :‬מירניק ‪,‬‬
‫מנחם אב תשס"ו [‪)002396663( .]2006‬‬
‫תשובה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A561‬ליס‪.‬בא תשע"ד‬
‫ליסיצין ‪,‬יצחק מחבר‪ .‬באר לחי ‪ :‬תורת המינקת‪ ,‬היונק‪ ,‬והחלב‪ ...‬א‪ .‬בהלכה ופלפול‪ ...‬ב‪ .‬בעצה‬
‫ובתבונה (עצות‪ ,‬הנהגות‪ ,‬ועוד)‪ ,‬ג‪ .‬על התורה‪ ,‬נביאים וכתובים‪ ,‬ד‪ .‬על הש"ס (בהלכה ובאגדה) ‪/‬‬
‫מאת יצחק בן‪ ...‬ר' דוד ליסיצין‪ .‬קרית ספר ‪ :‬יצחק ליסיצין‪ ,‬תשע"ד) ‪. (002396319‬‬
‫חלב אם ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הנקה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הנקה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬פינ‪.‬שמ תשע"ה‬
‫קרו ‪,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬שמעתתא דמשה ‪ :‬פסקים וביאורים ‪ :‬אורח חיים‪ / ...‬מהגאון‪ ...‬רבי‬
‫משה פיינשטיין‪ ,‬מלוקטים מתוך ספריו‪ :‬אגרות משה‪ ,‬דברות משה‪ ; ...‬ועליו סובב‪ :‬מקור‬
‫השמעתתא ‪ -‬הארות והערות ‪ :‬מקור ההלכה וביאורה‪ ,‬ובסופו‪ :‬קונטרס שמועות משה ‪ :‬הוראות‬
‫שנמסרו על ידי מעתיקי השמועה‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬שמעתתא דמשה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון אסוקי‬
‫שמעתתא‪ ,‬תשע"ה‪)002397399( .-‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך ארח חיים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫הלכה (מתחום ארח חיים)‬
‫בר מצוה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬זינ‪.‬תפ תשס"ה‬
‫זינגר ‪,‬יהודה בן אהרן שמואל מחבר‪ .‬תפארת אישים ‪ :‬ביאורים בהלכות שבת וענינים נוספים ‪/‬‬
‫נכתב ע"י יהודא באאמו"ר‪ ...‬אהרן שמואל זינגר‪ .‬ירושלים ‪ :‬יהודא זינגר‪ ,‬תשס"ה‪) 002397003( .‬‬
‫זינגר‪ ,‬מרים פועה‬
‫שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬מנד‪.‬שמ תשע"ד‬
‫מנדל ‪,‬משה‪ ,‬מניו יורק מחבר‪ .‬שמחים לשמרו ‪ :‬שלוש מאות טעמים שיש מצוה לתקן עירוב‪,‬‬
‫שבעים סגולות במקום העירוב‪ ,‬עשרים שכר‪ ...‬לעושים העירוב‪ ,‬עשרות תשובות‪ ...‬שלושים‬
‫אזהרות‪ ...‬שלושים סיפורי צדיקים‪ / ...‬כל אלה חוברו‪ ...‬ע"י משה מאנדל‪ ,‬רב ואב"ד דקהל בית‬
‫מרדכי פלעטבוש‪ .‬מהדורה י‪ : M. Mandel, .. Brooklyn‬תשע"ד ‪) 002397012( .2013‬‬
‫יהודה ליואי בן בצלאל‪.‬‬
‫ערובין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫צדיקים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬פסי‪.‬בר תשע"ה‬
‫פסין ‪,‬אהרן יהושע מחבר‪ .‬ברוך אשר נתן ‪ :‬שבת ומועדים ‪ :‬חידושי תורה ובירורי הלכה על השבת‬
‫והמועדים‪ ,‬משולבים בפרקי חיזוק לקנין התורה ואהבתה‪ ,‬עם הערות ותשובות הגרי"ש אלישיב‪,‬‬
‫הגר"ח קניבסקי‪ ,‬הגר"נ קרליץ ועוד גדולי ישראל ‪ ... /‬חברתי וערכתי‪ ...‬אהרן יהושע פסין‪.‬‬
‫[ירושלים] ‪ :‬אהרן יהושע פסין‪ ,‬תשע"ה‪)002397803( .‬‬
‫שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שבת‪.‬‬
‫מועדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬זיל‪.‬חש תשע"ה‬
‫זילברשטין‪ ,‬יצחק בן דוד יוסף‪ .‬חשוקי חמד ‪ :‬חנוכה ‪ :‬פניני הלכה ‪...‬ושאלות חידוד‪ ...‬משולבים‬
‫בדברי אגדה ובעובדות מגדולי ישראל בהלכות חנוכה‪ / ...‬לוקטו מתוך ספריו וכתבי ידו של מו"ר‬
‫הרב יצחק זילברשטיין ; נלקטו‪ ...‬על ידי תלמידי כולל בית דוד‪ ,‬חולון‪ .‬חולון ‪ :‬כולל בית דוד‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002396741( .‬‬
‫חנכה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חנכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬ליב‪.‬יו תשע"ה‬
‫ליברמן‪ ,‬משה אפרים מחבר‪ .‬יום טוב כהלכתו ‪ :‬חלק א‪ :‬פסקי הלכות עם מקורות והערות‪ ,‬חלק‬
‫ב‪ :‬מילואים ובאורי הלכה ‪ ... /‬משה אפרים בלאאמו"ר‪ ...‬אשר חיים ליברמן ; בהשתתפות הרב‬
‫שמעון גראזינגער‪ .‬ביתר עילית ‪ :‬משה אפרים ליברמן‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002397188 )2015‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫יום טוב ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.4‬מיר‪.‬שמ תשע"ד‬
‫מירניק ‪,‬משה שמעון מחבר‪ .‬שמועות משה ‪ :‬על ליל הסדר והגדה של פסח ‪ :‬ובו משא ומתן בדברי‬
‫הראשונים והפוסקים בהלכות ליל הסדר ומצות סיפור יציאת מצרים ; והגדה של פסח ‪ -‬בהלכה‬
‫ובאגדה‪ ...‬לפי סימני הסדר ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי משה שמעון מירניק‪ ,‬ראש כולל תפארת שרגא ‪.‬ירושלים‬
‫‪ :‬מירניק‪ ,‬תשע"ד [‪)002397048( .]2014‬‬
‫ליל הסדר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מצות ספור יציאת מצרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬הלב‪.‬דב תשע"ד‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬דברי טהרה ‪ :‬על הלכות נדה ‪ :‬והוא ליקוט מפי השמועה ומפי תלמידיו‪...‬‬
‫של‪ ...‬רבי משה הלברשטאם‪ ,‬חבר הבד"צ העדה החרדית‪ ...‬ירושלים‪ ,‬וראש ישיבת דברי חיים‬
‫צאנז‪-‬טשאקאווע‪ ; ...‬עם הרחבת הדברים‪ ,‬הגהות והערות‪ ,‬שנערך ונסדר ע"י הרב יעקב חיים‬
‫דינקל‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬דברי טהרה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬יעקב חיים דינקל ‪,‬תשע"ד‪)002396677( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות נדה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות נדה ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות טבילה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות טבילה ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מקואות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.4‬ויס‪.‬דמ תשע"ה‬
‫ויס ‪,‬בנימין‪ ,‬מאלעד‪ .‬דמות צורות ‪ :‬על צורת האותיות ‪ ... :‬הצורות הנידונות בדברי רבותינו‬
‫הראשונים‪ ,‬עם חקירת כלליהן‪ ,‬פרטיהן ודקדוקיהן למצוה ומשא ומתן בעניני כתיבה תמה וצורת‬
‫האותיות לעיכובא ‪ /‬בנימין ויס‪ .‬אלעד ‪ :‬בנימין וייס ; ירושלים ‪ :‬צוף‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002397347‬‬
‫סת"ם ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.4‬כתבו‪.‬לכם תשס"ג‬
‫קובץ חידו"ת כתבו לכם ‪ :‬יו"ל לרגל הכנסת ספר תורה במלאות ‪ 20‬שנה לישיבה הגדולה [אור‬
‫ישראל]‪[ .‬קבץ חדושי תורה כתבו לכם]‪[ .‬פתח תקוה] ‪[ :‬ישיבת אור ישראל]‪ ,‬תשס"ג‪)002397748( .‬‬
‫ספר תורה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.5‬ויס‪.‬מע תשע"ד‬
‫ויס ‪,‬מרדכי בן יעקב מחבר‪ .‬מעינם של אבות ‪ :‬על מנהגי מצבות ‪ :‬בצירוף ליקוט הליכות והנהגות‬
‫בעניני אבילות ממרן החזון איש ומרן הקהלות יעקב ‪ /‬נאספו‪ ,‬סודרו ונערכו על ידי מרדכי ויס‪.‬‬
‫מהדורה מחודשת עם הרבה הוספות‪ ,‬מהדורה שניה‪ ..‬בני ברק ‪ :‬מרדכי ויס‪ ,‬תשע"ד ‪. (002391707‬‬
‫)‬
‫קרליץ‪ ,‬אברהם ישעיהו‪.‬‬
‫מצבות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מצבות ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫אבלות (יהדות) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫קבורה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫קניבסקי‪ ,‬יעקב ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.6‬סופ‪.‬פנ תשע"ה‬
‫סופר ‪,‬משה‪ .‬פנקס המוהל חתם סופר ‪ :‬רשימת הנימולים בין השנים תקע"ג‪-‬תקצ"ט ‪ /‬ע"י מרן‪...‬‬
‫משה סופר‪ ...‬שחקק עלי גליון בעצם כתי"ק ; עם בירורים והערות בעניני מילה‪ ,‬שמות וכינויים‬
‫והמסתעף‪ ,‬ונלוה אליו‪ :‬לתולדות משפחות בפרשבורג ‪ :‬קורות הנימולים למשפחותיהם‪ ,‬נערך‬
‫ונסדר ע"י משה אלכסנדר זושא קינסטליכער‪ .‬בני ברק ‪ :‬מכון 'זכרון' להנצחת יהדות הונגריה‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002397592( .‬‬
‫שמות אישיים ‪ --‬יהודים ‪ --‬סלובקיה ‪ --‬ברטיסלוה‪.‬‬
‫ברית מילה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פנקסי מוהלים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬סלובקיה ‪ --‬ברטיסלוה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫משפחות יהודיות ‪ --‬סלובקיה ‪ --‬ברטיסלוה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.7‬כהן‪.‬שע תשע"ה‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬שערי חיים ‪ :‬על שו"ע הלכות ריבית וחוקות הגויים ‪:‬ביאור דברי‪...‬‬
‫בעלי השו"ע ונושאי כליהם על סדר השו"ע ‪ /‬חיברתיו‪ ...‬חיים בן‪ ...‬רבי מרדכי כהן‪[ .‬שלחן ערוך ‪-‬‬
‫שערי חיים]‪ .‬ירושלים ‪ :‬חיים כהן‪ ,‬תשע"ה‪) 002397380( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות רבית ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות חקות העובדי כוכבים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫רבית ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חקות הגויים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.7‬לדר‪.‬שפ תשע"ה‬
‫לדרר‪ ,‬מנחם‪ .‬שפה לנאמנים ‪ :‬הלכות נדרים‪ ,‬שבועות‪ ,‬מנהגים ‪ :‬ערוכים ומלוקטים מדברי‬
‫הפוסקים‪ ,‬ראשונים ואחרונים‪ ...‬מסודר בסדר נכון ושפה ברורה ‪ / ...‬מנחם לעדערער ‪. Brooklyn :‬‬
‫[המחבר]‪ ,‬תשע"ה ‪)002397353( .2015‬‬
‫ברקוביץ ‪,‬גיננדל‬
‫שבועות ונדרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫התרת נדרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬אוצר‪.‬הש תשע"ה‬
‫אוצר השמיטה ‪ :‬לקט דברי רז"ל בהלכה ובאגדה לשנת השמיטה‪[ .‬אוצר השמטה]‪ .‬בית שמש ‪:‬‬
‫ממלכת התורה עוז והדר‪ ,‬תשע"ה‪)002393994( .‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמטה‪.‬‬
‫ִ‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬בלו‪.‬שע תשע"ה‬
‫בלומנצויג‪ ,‬אליהו מחבר‪ .‬שיעורי עיון ‪ :‬שביעית ‪ /‬משיעורי הרב אליהו חיים בלומנצויג ; עורך‬
‫אחראי‪ :‬אייל רזניקוביץ'‪[ .‬שעורי עיון ‪ -‬שביעית]‪ .‬ירוחם ‪ :‬ישיבת ההסדר ירוחם‪ ,‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002397535‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Midrasha‬‬
‫‪A565‬דרי‪.‬אב תשס"ט‬
‫דרין‪ ,‬בנימין בן שלום מחבר‪ .‬אבני המשפט ‪ :‬כולל חידושים וביאורים בענייני חו"מ מסודרים לפי‬
‫סדר השו"ע בענייני הלואה‪ ,‬שכנים‪ ,‬אונאה‪ ,‬פועלים‪ ,‬גנבה וגזלה ונזיקין ‪ ... /‬בנימין בלאאמו"ר‬
‫שלום דריין‪ .‬ירושלים ‪ :‬ב‪ .‬דריין‪ ,‬תשס"ט‪)002397038( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫הלכה (מתחום חשן משפט)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬ורנ‪.‬חק תשנ"ה‬
‫ורנר ‪,‬חיים שלמה מחבר‪ .‬חוקי חיים ‪ :‬עיונים בחוקי המשפט‪ ,‬עניני עדות ושטרות‪ ,‬חזקות‪ ,‬קנינים‬
‫והמסתעף ‪ /‬מאת חיים שלמה ורנר‪[ ...‬חקי חיים]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע[ ‪],‬תשנ"ה]‪.‬‬
‫(‪)002397002‬‬
‫הלכה (מתחום חשן משפט)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬שפי‪.‬די תשנ"ב‬
‫שפיץ‪ ,‬צבי בן חיים יצחק‪ .‬דיני ממונות ‪ :‬תשובות לשאלות אקטואליות בדיני ממונות ובהלכות‬
‫שבין אדם לחבירו ‪ /‬נערך ע"י צבי בן חיים יצחק שפיץ‪ .‬ירושלים ‪ :‬המכון ללימוד והפצת דיני‬
‫ממונות ואבן העזר‪ ,‬תשנ"ב‪)002396969( .-‬‬
‫הלכה (מתחום חשן משפט)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬אלמ‪.‬ויכ תשס"ט‬
‫אלמקייס ‪,‬מרדכי מחבר‪ .‬שו"ת ויכתוב מרדכי ‪ ... :‬מכתבים ותשובות מגדולי ישראל‪ / ...‬נערך ‪...‬‬
‫ע"י מרדכי אלמקייס‪[ .‬ויכתב מרדכי]‪ .‬נתיבות ‪ :‬מ‪ .‬אלמקייס‪ ,‬תשס"ט‪) 002393989( .‬‬
‫רבנים ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬גרי‪.‬לב תשע"ד‬
‫גרינגרס ‪,‬בנימין אברהם מחבר‪ .‬לבנימין אמר ‪ :‬והוא שו"ת ומשא מתן עם גאוני הדור ובראשם ‪...‬‬
‫הגר"ח קניבסקי על סדר הש"ס‪ ...‬ומדרשים ועוד‪ ..‬וגם בירורים בהנהגות החזו"א והקהל"י ‪,‬‬
‫ובסופו קונטרס משנת יוסף ‪ :‬והוא תשובות בהלכה שקיבלתי מהגה"ג ר' יוסף ליברמן ‪ /‬מאת‬
‫בנימין אברהם בן ר' שמואל שמחה הלוי גרינגרס‪ .‬רמת בית שמש ‪ :‬גרינגרס‪ ,‬תשע"ד ‪.‬‬
‫) ‪(002386019‬‬
‫קרליץ‪ ,‬אברהם ישעיהו‪.‬‬
‫קניבסקי‪ ,‬יעקב ישראל‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬הימ‪.‬או תשע"ד‬
‫הימליך ‪,‬חיים בן מנחם יוסף מחבר‪ .‬אות חיים ‪ :‬שאלות ותשובות‪ : ...‬כולל תשובות וביאורים‬
‫בדרך קצרה‪ ...‬בד' חלקי השו"ע‪ ...‬לישא וליתן בדברי השו"ע והנושאי כלים וגדולי הפוסקים‬
‫האחרונים‪ ... / ...‬חיים בן‪ ...‬הר"ר מנחם יוסף הלוי היימליך‪ ...‬דומ"ץ בק"ק עדת ישראל‪,‬‬
‫מעלבארן ‪. Melbourne :‬חיים היימליך‪ ,‬תשע"ד‪)002396238( .-‬‬
‫שאלות ותשובות ‪--- 1948‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬מדי‪.‬פק תר"ס‬
‫מדיני ‪,‬חיים חזקיהו‪ .‬פקועות שדה ‪ /‬מאת‪ ...‬כמוהר"ר חיים חזקיאו מדיני‪ ...‬ירושלם ‪" :‬המאסף ‪",‬‬
‫[תר"ס]‪)002397768( .‬‬
‫מדיני‪ ,‬חיים חזקיהו‪ .‬שדי חמד‬
‫שאלות ותשובות‪.1948- -- 1800‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A572‬מוס‪.‬וי תשנ"ז‬
‫מוסבי‪ ,‬פנחס מחבר‪ .‬תשובות ויעמוד פינחס ‪ ... / - - -‬חברתיו‪ ...‬פינחס מוסבי‪[ ...‬תשובות ויעמוד‬
‫פנחס ‪ .]- - -‬ירושלים ‪ :‬פינחס מוסבי‪[ ,‬הסכ' תשנ"ז) ‪]. (002396999‬‬
‫שאלות ותשובות ‪-1948 --‬‬
‫שאלות ותשובות ‪ --‬חכמי המזרח‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬ספז‪.‬הש תשע"ה‬
‫ספז ‪,‬אוריאל‪ .‬השם רועי ‪ :‬שו"ת בהלכה ‪ /‬אוריאל ספז ; [מערכת‪ :‬הרב יהודה עמיחי‪ ,‬הרב‬
‫אביגדור לוינגר]‪ .‬מצפה רמון ‪ :‬מכון התורה והארץ‪ ,‬תשע"ה‪) 002397554( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬פלק‪.‬הל תשע"ה‬
‫פלק‪ ,‬פסח אליהו ‪.‬הלכות שבת למעשה ‪ :‬תשובות‪ ...‬לשאלות שכיחות ומצויות בשבת בזמנינו ‪/‬‬
‫מאת‪ ...‬הרב פסח אליהו פאלק‪ ; ...‬נשאלו ונערכו על ידי אברהם יוסף גארדאן‪ ,‬ראש כולל הלכות‬
‫שבת דשיכון סקווירא ‪ , : Halichos HaShabbos... Spring Valley‬תשע"ה‪)002397816( .‬‬
‫שאלות ותשובות ‪-1948 --‬‬
‫הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬שאנ‪.‬עי תשע"ה‬
‫שאנן ‪,‬חיים שלמה‪ .‬עיונים במשפט ‪ :‬חושן משפט ‪ -‬ח"ב‪ ,‬אורח חיים‪ ,‬יורה דעה‪ ,‬אבן העזר ‪ -‬ח"ב ‪:‬‬
‫מתוך פסקי דין ושאלות שנתעוררו בבית הדין ‪ /‬נכתבו‪ ...‬ע"י חיים שלמה בן‪ ...‬הרב שמעיה שאנן‪...‬‬
‫בני ברק ‪ :‬ח‪ .‬שלמה שאנן‪ ,‬תשע"ה‪)002397743( .‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫פסקי דין רבניים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A581‬יהו‪.‬פר תשע"ד‬
‫יהונתן בן דוד‪ ,‬הכהן‪ ,‬מלוניל מחבר‪ .‬חידושי הר"י מלוניל ‪ :‬מסכת קידושין ‪ :‬על פי כתבי יד ‪/‬‬
‫לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן ; בתוספת השלמות עפ"י ראשונים‪ ,‬עם ביאורים והערות ‪,‬ציונים‬
‫ומקורות‪ ,‬מאת הרב דוד מצגר‪[ .‬פרוש רבנו יהונתן הכהן מלוניל ‪ -‬קדושין ‪].‬ירושלים ‪ :‬מכון‬
‫התלמוד הישראלי השלם‪ ,‬יד הרב הרצוג‪ ,‬תשע"ד ‪) 002396729( .2014‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת קדושין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A581‬יהו‪.‬פר תשע"ד[‪]1‬‬
‫יהונתן בן דוד‪ ,‬הכהן‪ ,‬מלוניל מחבר‪ .‬חידושי הר"י מלוניל ‪ :‬מסכת חולין ‪ :‬על פי כת"י מינכן‪ ,‬כת"י‬
‫ירושלים‪ ,‬כת"י נ"י‪ ,‬כת"י ששון וקטעי גניזה ‪ /‬לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן ; עם ביאורים והערות‪,‬‬
‫ציונים ומקורות‪ ,‬מאת הרב אביאל סליי‪ ,‬הרב מרדכי רבינוביץ‪ ,‬הרב בן ציון ברקוביץ‪[ .‬פרוש רבנו‬
‫יהונתן הכהן מלוניל ‪ -‬חלין]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון התלמוד הישראלי השלם‪ ,‬יד הרב הרצוג‪ ,‬תשע"ד‬
‫‪)002396728( .2014‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת חלין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A581‬קבץ‪.‬רא תשע"ה‬
‫קובץ ראשונים ‪ :‬חולין‪ ,‬תערובות‪[ .‬קבץ ראשונים]‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬יהודה ליב מש‪[ ,‬תשע"ה]‪.‬‬
‫(‪)002397356‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין‪ -- .‬פרק ז (גיד הנשה ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין‪ -- .‬פרק ח (כל הבשר ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬אנג(סט) תשע"ג‬
‫אבוא בגבורות ‪ :‬תקציר הספר גבורות שמונים‪ ,‬למהר"י ענגיל ‪ /‬הרב יוסף סט‪ .‬קרית גת ‪ :‬יוסף‬
‫סט‪ ,‬תשע"ג‪)002396224( .‬‬
‫אנגל‪ ,‬יוסף בן יהודה‪ .‬גבורות שמונים ‪ --‬תקצירים‬
‫קושיות ותרוצים‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬גרי‪.‬זכ תשע"ה‬
‫גרינבלט‪ ,‬אפרים בן אברהם ברוך מחבר‪ .‬זכרון אפרים ‪ -‬רבבות אפרים ‪ :‬מאמרים ‪,‬פסקי הלכה‬
‫ומכתבים הרואים אור לראשונה ‪ /‬מעצם כתי"ק של‪ ...‬רבי אפרים גרינבלט ; ‪...‬ע"י תלמידו מרדכי‬
‫אלמקייס‪ ...‬נתיבות ‪ :‬מרדכי אלמקייס‪ ,‬תשע"ה‪) 002393893( .‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬יוד‪.‬יד תשע"ה‬
‫יודיקין‪ ,‬גדעון לוי מחבר‪ .‬ידיעת הספק ‪ :‬בירור הגדרת הוודאות בהכרעת מקרי ספק דאורייתא‬
‫מול הוודאות בשאר הכרעות התורה והשלכותיה על עניינים אחרים‪ ,‬מיוסד על פי שמעתא א‬
‫מספר שב שמעתתא ‪ /‬מאת גדעון לוי הכהן יודאיקין ; עריכה‪ ,‬הגהות והוספות ‪:‬רפאל הכהן הלמן‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬גדעון לוי יודאיקין‪ ,‬תשע"ה‪)002396821( .‬‬
‫אריה ליב בן יוסף‪ ,‬הכהן הלר‪ ..‬שב שמעתתא ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫כללי ספקות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.011‬קבץ‪.‬חד תשמ"ו‬
‫קובץ חדושי תורה ‪ :‬בפרק כיצד מברכין ‪ /‬יוצר לאור ע"י חברי כולל אברכים‪[ .‬קבץ חדושי תורה]‪.‬‬
‫ירושת"ו ‪ :‬כולל אברכים‪ ,‬תשמ"ו [‪)002396994( .]1986‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ברכות‪ -- .‬פרק ו (כיצד מברכין ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.015‬עז‪.‬והד תשע"ד‬
‫משנה‪ ..‬מסכת שביעית‪ ..‬תשע"ד‪ ..‬ירושלים‪ ..‬משניות אוצר גאוני ספרד ‪ :‬שביעית ‪:‬אוצר של‬
‫עשרות חיבורים מגאוני ספרד‪ ...‬ערוכים‪ ...‬סביב המשנה תוך תיקון אלפי טעויות‪ ,‬פענוח ראשי‬
‫וקיצורי תיבות‪ ,‬הוספת אלפי מראי מקומות ‪ /‬עורך ראשי הרב יוסף סאמעט‪ .‬ירושלים ‪ :‬עוז והדר‪,‬‬
‫תשע"ד ‪)002396233( .2013‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫פרשני המשנה ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.025‬ויד‪.‬בר תש"ס‬
‫וידרקר‪ ,‬ישראל יוסף מחבר‪ .‬ברכת יוסף ‪ :‬על מסכת יומא ‪ ... :‬ביאורים והערות על מסכת יומא‪,‬‬
‫דף על דף בגמרא‪ ,‬פירש"י ותוספות‪ ,‬מראשונים ואחרונים ‪ /‬ע"י ישראל יוסף בן‪ ...‬הר"ר זאב‬
‫ווידערקעהר‪ .‬ירושלים ‪ :‬ישראל יוסף ווידערקעהר‪ ,‬תש"ס ‪. (002397001 )2000‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת יומא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.027‬ארמ‪.‬שמ תשע"ד‬
‫ארמן‪ ,‬אברהם יוסף בן משה חיים מחבר‪ .‬שמחת שמואל ‪ :‬הערות וביאורים על הדף ‪ :‬מסכת ביצה‬
‫‪ ... /‬אברהם יוסף אהרמן בן‪ ...‬ר' משה חיים‪ .‬בני ברק ‪ :‬אברהם יוסף אהרמן ‪,‬תשע"ד [‪.]2014‬‬
‫(‪)002397244‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ביצה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.0291‬גשט‪.‬נת תשע"ה‬
‫גשטטנר‪ ,‬נתן בן עמרם מחבר‪ .‬נתן פריו ‪ :‬חידושים וביאורים על מסכת מגילה ‪ /‬מאת‪ ...‬מרנא‪...‬‬
‫נתן בן‪ ...‬מוה"ר עמרם‪ ...‬געשטעטנער‪ ,‬אבד"ק קרית אגו"י‪ ,‬בני ברק[ ; ‪...‬העורך]‪ :‬הרב יחזקאל‬
‫שמואל געשטעטנער‪[ .‬נתן פריו על מסכת מגלה]‪ .‬בני‪-‬ברק ‪ :‬מכון להורות נתן‪ ,‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002397205‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת מגלה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.0292‬סלו‪.‬אר תשע"ה‬
‫סלומון‪ ,‬חיים בן יהושע מחבר‪ .‬ארץ חיים ‪ :‬חידושים וביאורי סוגיות במסכתות מועד קטן‪ ,‬חגיגה ‪/‬‬
‫מאת חיים בלאאמו"ר הגר"י סלומון‪ .‬ירושלים ‪ :‬חיים סלומון‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002398081‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת מועד קטן ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חגיגה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.031‬עץ‪-‬חיים תשנ"ח‬
‫קובץ חידושי תורה עץ החיים ‪ :‬על מסכת יבמות ובבא בתרא ‪ /‬שנתחדשו‪ ...‬באהלה של תורה ‪-‬‬
‫ישיבת פרי עץ חיים‪ ,‬אשדוד‪[ .‬קבץ חדושי תורה עץ החיים]‪ .‬אשדוד ‪ :‬ישיבת פרי עץ חיים‪ ,‬תשנ"ח‪.‬‬
‫(‪)002397746‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת יבמות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.032‬עמק‪.‬הפ תש"ע‬
‫‪.‬כולל הדף היומי (מודיעין עלית)‪ .‬עמק הפשט ‪ :‬על מסכת כתובות ‪ :‬מראי מקומות והערות לברר‬
‫עומק הפשט על סדר הדף‪ / ...‬אשר נתבררו‪ ...‬על ידי חברי כולל הדף היומי בקרית ספר‪ ; ...‬עורך‬
‫ראשי‪ ...‬הרב יוסף ברסלויער‪ ,‬העורך‪ :‬הרב שמואל ברסלויער‪ .‬מודיעין עילית ‪ :‬כולל הדף היומי‬
‫קרית ספר‪ ,‬תש"ע [‪)002397147( .]2010‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת כתבות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת יבמות ‪ -- --‬מראי מקומות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.041‬קנו‪.‬בא תשע"ה‬
‫קנובלוביץ‪ ,‬יצחק מאיר מחבר‪ .‬ביאורים והערות ‪ :‬על מסכת בבא קמא ‪ /‬מאת‪ ...‬ר 'יצחק מאיר‬
‫קנובלוביץ‪ ,‬מראשי ישיבת בית ישראל‪ ,‬אשדוד‪[ .‬באורים והערות על מסכת בבא קמא]‪ .‬מהדורה‬
‫חדשה ומתוקנת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬קנובלוביץ‪ ,‬תשע"ה [‪) 002396318( .]2014‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא קמא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.042‬בינ‪.‬יב תשנ"ז‬
‫בינשטוק‪ ,‬אברהם יונה מחבר‪ .‬יברך ישראל ‪ :‬על מסכת בבא מציעא‪ :‬פרקי המפקיד ‪,‬הזהב‪ ,‬איזהו‬
‫נשך‪ ,‬השוכר את האומנין‪ ,‬השואל ‪ :‬חידושים בגמ' והראשונים‪ ...‬גם ידובר בו‪ ...‬בהלכות‪...‬‬
‫שומרים‪ ,‬שאלה ושכירות‪ ,‬פועלים‪ ,‬קנין כסף וחליפין‪ ,‬מו"מ ואונאה ‪,‬רבית ‪ /‬אשר חנני‪ ...‬אברהם‬
‫יונה בינשטוק‪ .‬מהדורא תנינא‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מכון תורני‪-‬ספרותי אורייתא‪ ,‬תשנ"ז‪)002397892( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא מציעא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.042‬ניו‪.‬לק תשע"ה‬
‫ניומן‪ ,‬דוד זכריה‪ .‬ליקוטי שושנים ‪ :‬על פרק השוכר את האומנין ‪ :‬הערות וביאורים‪ ...‬בדברי‬
‫הגמרא‪ ,‬רש"י‪ ,‬תוס' והראשונים ‪ /‬מאת דוד זכרי' ניומאן‪[ ...‬לקוטי שושנים ‪]. Lakewood :‬דוד‬
‫זכרי' ניומאן‪ ,‬תשע"ה‪)002398068( .‬‬
‫ברקוביץ ‪,‬גיננדל‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא מציעא‪ -- .‬פרק ו (השוכר את האומנין ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.043‬פרי‪.‬חל תש"ס‬
‫פרידמן‪ ,‬חנוך מחבר‪ .‬חלקת חנוך ‪ :‬על עניני בבא בתרא פרק חזקת הבתים ועל מסכת חולין בעניני‬
‫שחיטה‪ ,‬ובעניני בהמה המקשה‪ ,‬ובעניני תערובות ופרק גיד הנשה ‪ /‬הרב חנוך פרידמן‪ ,‬ראש הכולל‬
‫בית יחיאל ואב בית דין לדיני ממונות הר נוף‪ .‬ירושלים ‪ :‬כולל בית יחיאל‪ ,‬תש"ס‪)002396971( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא‪ -- .‬פרק ג (חזקת הבתים ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.067‬עבו‪.‬בר תשע"ה‬
‫עבודה ברורה ‪ :‬על מסכת נדה‪ : ...‬הארות והערות‪ ,‬חידושים וביאורים מלוקטים‪ ...‬מדברי‬
‫הראשונים והאחרונים יותר משמונה מאות ספרים‪ ...‬לפרש‪ ...‬בדברי הגמרא‪ ,‬רש"י ותוספות‪ ...‬דף‬
‫על דף‪ / ...‬נערך ונסדר‪ ...‬ע"י‪ ...‬חברי מכון עבודה ברורה ;נערך על ידי הרב מיכאל פרידמן [ו‪9-‬‬
‫אחרים]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון עבודה ברורה‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2014]-. (002397210‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת נדה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A654.3‬שבתות תרכ"ג‬
‫מנחם עזריה‪ ,‬מפנו‪ .‬מאמר שבתות ד' ‪ :‬והיא מאמר א' מעשרה מאמרות ‪ /‬שחיבר הגאון ר' מנחם‬
‫עזרי' מפאנו ; ונלוה אליו נ"ב יחודים‪[ ...‬שבתות השם]‪[ .‬לבוב] ‪ :‬דפוס ז‪ .‬ל‪ .‬פלעקער ושותפיו‪,‬‬
‫תרכ"ג‪)002397126( .‬‬
‫קבלה‪- -- 1660‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬אלת(גוט )תשע"ה‬
‫גוטמן‪ ,‬משה בן יוסף‪ .‬הפני מנחם ‪ :‬אסופת פרקים מספר תולדות חייו ופועלו של‪ ...‬רבי פינחס‬
‫מנחם אלטר ‪ /‬השלים וערך משה גוטמן‪ .‬ירושלים ‪ :‬פני מנחם‪ ,‬תשע"ה) ‪- (002397585‬‬
‫אלתר‪ ,‬פנחס מנחם בן אברהם מרדכי‪ ,‬מגור‬
‫גור (חסידות ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671‬באהל‪.‬צד תשנ"ט‬
‫באהלי צדיקים ‪ :‬לקוטים‪ ...‬עובדות‪ ,‬פתגמים ושיחות קדושים‪ ,‬אשר השקו מאורי הדורות‬
‫הקודמים‪ ...‬בעת השמחות בבית הצדיקים‪ .‬חיפה ‪ :‬מכון בית היוצר‪ ,‬תשנ"ט [‪]. (002397751 1999‬‬
‫)‬
‫קורנריך‪ ,‬ברוך בן נפתלי ראובן‬
‫נשואין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫סרט‪-‬ויז'ניץ (חסידות)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671‬טאו‪.‬יד תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬תהלים‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬יד יחזקאל ‪ :‬והוא פירוש על ספר תהלים‪ ...‬על פי תורתם‬
‫ומשנתם של אבותי‪ ...‬ממודזיץ‪ ...‬וליקוט דבריהם‪ ...‬המפוזרים בחיבוריהם‪ ...‬דברי ישראל [לר'‬
‫ישראל טאוב ממודזיץ] ‪ -‬ישא ברכה [לבנו ר' שאול ידידיה אלעזר טאוב‪ ,‬ממודזיץ ‪],‬גם‪ ...‬דברים‪...‬‬
‫[מאת] מורינו‪ ...‬יחזקאל מקוזמיר ומבנו‪ ...‬מורינו‪ ...‬שמואל אליהו מזוואלין ‪ /‬נלקטו‪ ...‬מאתי בן‬
‫בנם ישראל דוד טאב ממודזיץ ‪. Brooklyn :‬מכון אשי ישראל‪ ,‬תשע"ה ‪)002394695( .2014‬‬
‫מודז'יץ (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.1‬אלי‪.‬או תשע"ד‬
‫אלימלך בן אליעזר‪ ,‬מליזנסק מחבר‪ .‬אוצרות אלימלך ‪ :‬מכלול תורתו של‪ ...‬רבי אלימלך‪,‬‬
‫ערוכים‪ ...‬לפי א' ב' מתוך הספר‪ ...‬נועם אלימלך ‪ :‬והם יסודות‪ ...‬תורת החסידות‪ / ...‬מהרב‪...‬‬
‫אלימלך מליזענסק ; נערך ונסדר על ידי יוסף בן יצחק הכהן ‪.‬במהדורה מפוארת ומנוקדת‪..‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מ‪ .‬אברמוביץ‪ ,‬בני ברק‪ ,‬תשע"ד‪) 002396235( .‬‬
‫אלימלך בן אליעזר‪ ,‬מליזנסק‬
‫אלימלך בן אליעזר‪ ,‬מליזנסק‪ ..‬נעם אלימלך‬
‫ליז'נסק (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬ערכים לפי אלף בית‪.‬‬
‫ליז'נסק (חסידות) ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- 1815- --‬ספרות עיונית‪ -- .‬ערכים לפי אלף בית‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬פרי‪.‬בו תשע"ד‬
‫פרידמן ‪,‬מרדכי שרגא בן ישראל‪ ,‬מהוסיטין מחבר‪ .‬בוצינא עילאה ‪ :‬אמריו‪ ,‬שיחותיו והליכותיו ‪...‬‬
‫סיפורי קודש‪ ,‬אגרות‪ ,‬מכתבים‪ ,‬הסכמות‪ ,‬המלצות‪ ,‬שו"ת והספדים ‪ /‬לאדמו"ר‪ ...‬מרדכי פייביש‬
‫מהוסיאטין‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬ללמוד וללמד‪ ,‬תשע"ד‪)002396325( .‬‬
‫פרידמן‪ ,‬מרדכי שרגא בן ישראל‪ ,‬מהוסיטין‬
‫הוסיטין (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות‪ -- 1915- -- 1815‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬פרי‪.‬גנ תשע"ד‬
‫פרידמן‪ ,‬ישראל בן דוד משה בן ישראל‪ ,‬מצ'ורטקוב מחבר‪ .‬גנזי ישראל ‪ :‬על התורה ומועדים ‪/‬‬
‫מאת‪ ...‬אדמו"ר‪ ...‬ישראל‪ ,‬מטשארטקוב בן‪ ...‬רבינו דוד משה ; ‪...‬יוצא לאור בעריכה חדשה‪,‬‬
‫בתוספת מאמרים‪ ,‬מראי מקומות ומפתחות מפורטים‪ ,‬על ידי ישראל פרידמן בן‪ ...‬רבי דוד משה‪...‬‬
‫מהדורא תליתאה‪ ..‬ירושלים ‪ :‬ישראל פרידמן‪, , Manchester‬תשע"ד‪)002396673( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫צ'ורטקוב (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות‪ -- 1915- -- 1815‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫צ'ורטקוב (חסידות ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬ברז‪.‬דר תשע"ה‬
‫ברזובסקי‪ ,‬שמואל בן שלום נח‪ .‬דרכי נעם ‪ :‬עניני עבודת ה'‪ ...‬בדרכי העבודה והחסידות‪ / ...‬מאת‪...‬‬
‫אדמו"ר שליט"א מסלונים [ר'שמואל ב"ר שלום נח ברזובסקי]‪ .‬ביתר עילית ‪ :‬מערכת דרכי נעם‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002397392( .‬‬
‫סלונים (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬רוק‪.‬אמ תשע"ד‬
‫רוקח ‪,‬אהרן בן יששכר דב‪ ,‬מבלז‪ .‬אמרי קודש ‪ /‬דברי תורה שנאמרו מפי‪ ...‬מהר"א מבעלזא בעת‬
‫עריכת שולחנו‪ ; ...‬מרשימותיו של‪ ...‬מוהר"ר רפאל חיים פריעדמאן‪ ,‬המכונה רבי חיים מעליצער ;‬
‫יצא‪ ...‬על ידי בנו רבי שמחה פרידמן בשנת תשס"ג‪ ,‬ועתה נערך מחדש עם הוספות רבות‪ ...‬על ידי‬
‫נכדו אליעזר פרידמן‪ ,‬ונלווה אליו ספר זכרונות ‪ -‬יומן סיביר‪ ,‬שכתב זקננו הנזכר בשנות ת"ש‪-‬‬
‫תש"א בימי שבתו‪ ...‬בגלות סיביר‪[ .‬אמרי קדש]‪ .‬ירושלים ‪ :‬הרב שמחה פרידמן‪ ,‬תל אביב‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002396280‬‬
‫פרידמן‪ ,‬רפאל חיים בן שמחה‬
‫פרידמן‪ ,‬רפאל חיים בן שמחה ‪ --‬יומנים‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫בלז (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬גליציה (פולין‪-‬אוקראינה) ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)1‬מאמ תשס"ח‬
‫שניאור זלמן בן ברוך מלדי‪ .‬מאמרי אדמו"ר הזקן על ענינים ‪ /‬מכ"ק אדמו"ר ‪...‬שניאור זלמן‬
‫מליאדי‪ ...‬הוצאה חדשה עם הוספות‪ ..‬ברוקלין ‪ :‬קרני הוד תורה‪ ,‬תשס"ח ‪2008-‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002397495‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות‪ -- 1815 -- -‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שני‪.‬פר תשע"ה‬
‫שניאורסון‪ ,‬מירי מחבר‪ .‬פרשה באהבה ‪ :‬מעגל השנה היהודי מזווית נשית רעננה ‪ /‬מאת‪ :‬מירי‬
‫שניאורסון ; עריכה‪ :‬חיים גיל‪[ .‬ישראל] ‪ :‬כח המשלח‪ ,‬תשע"ה ‪. (002394043 )2014‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ'‬
‫חב"ד (חסידות ‪) --‬נשים‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫נשים ביהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A674‬רוד‪.‬ספ תשנ"ז‬
‫רודרמן ‪,‬זלמן מחבר‪ .‬סיפורי מופת ‪ /‬זלמן רודרמן‪[ .‬ספורי מופת]‪[ .‬כפר חב"ד] 'ופרצת'‪ ,‬תשנ"ז‬
‫) ‪1997 (002392749‬‬
‫ישראל בן אליעזר (בעש"ט)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A692‬קרי‪.‬מכ תשע"ה‬
‫קריספין‪ ,‬שלמה מחבר‪ .‬מכתב שלמה ‪ :‬הלכות גרים ‪ /‬שלמה קריספין ; עורך‪ :‬אביה יקותיאל‪.‬‬
‫מרכז שפירא ‪ :‬אור עציון ספרי איכות תורניים‪ ,‬המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'‪,‬‬
‫תשע"ה ‪)002397600( .2015‬‬
‫גיור ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫גרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A787‬ספר‪.‬כש תשע"ה‬
‫ספר כשפים יהודי מהמאה הט"ו ‪ :‬כתב יד ניו יורק‪ ,‬הספריה הציבורית ( ‪190‬לשעבר ששון ‪,)56‬‬
‫מבוא‪ ,‬מהדורה מבוארת וצילום כתב היד ‪ /‬מאת גדעון בוהק‪ .‬לוס אנג'לס ‪ :‬כרוב‪ ,‬תשע"ה ‪.-2014‬‬
‫(‪)002393104‬‬
‫כשוף יהודי ‪ --‬חבורים קדומים‪.‬‬
‫כתבי יד‪ ,‬עברית ‪ --‬ניו יורק (מדינה) ‪ --‬ניו יורק ‪ --‬פקסימילים‪.‬‬
‫‪Jewish magic -- Early works to 1800.‬‬
‫‪Manuscripts, Hebrew -- Facsimiles.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A843‬פינקלשטין תשס"א‬
‫ספרי ‪..‬תשס"א‪ ..‬ניו יורק‪ ..‬ספרי על ספר דברים ‪ :‬עם חלופי גרסאות והערות מאת אליעזר ארי '‬
‫פינקלשטין ; בהשתמשות עזבונו של חיים שאול האראוויטץ‪ .‬מהד' ג‪ ..‬ניו יורק וירושלים ‪ :‬בית‬
‫המדרש לרבנים באמריקה‪ ,‬תשס"א ‪) 002397360( .2001‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A851‬מעשר שני אור‪.‬יע תשע"ה‬
‫תלמוד ירושלמי ‪..‬מסכת מעשר שני‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬תלמוד ירושלמי ‪ :‬מסכת מעשר שני‪ ,‬עם‬
‫פירוש אור יעקב‪ ,‬בתוספת ביאורים ועיונים ‪[ /‬העורכים]‪ :‬מרדכי דוד גרוסגליק‪ ,‬חיים יצחק‬
‫לבקוביץ ‪.‬ירושלם ‪ :‬מרדכי דוד גרוסגליק‪ ,‬חיים יצחק לבקוביץ‪ ,‬תשע"ה ‪002397190( .2015‬‬
‫)ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A882‬אסתר(תבורי) תשע"ה‬
‫מדרש רבה ‪..‬אסתר‪ .‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מדרש אסתר רבה ‪ :‬מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד‪,‬‬
‫עם מבוא ‪,‬מסורת המדרש‪ ,‬שינויי נוסחאות ופירוש ‪ /‬מאת יוסף תבורי‪ ,‬ארנון עצמון‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות‪ ,‬תשע"ה ‪)002397383( .2014‬‬
‫מדרש רבה‪ -- .‬אסתר ‪-- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫מדרש רבה‪ -- .‬אסתר ‪ -- --‬לשון ‪,‬סגנון‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A888‬מור‪.‬עי תשע"ג‬
‫מורי‪ ,‬צמח מחבר ‪.‬עיונים באגדות חז"ל ‪ :‬מסרים בעומק האגדה והכרת דמויות המופת של חכמי‬
‫התלמוד מתוך אגדות חז"ל ‪ /‬צמח מורי‪ .‬פרדס חנה ‪ :‬צמח מורי‪ ,‬תשע"ג‪) 002391441( .‬‬
‫תנאים‪.‬‬
‫אמוראים‪.‬‬
‫אגדות חז"ל ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A915‬ניס‪.‬חכ תשע"ה‬
‫ניסן ‪,‬אהובה מחבר‪ .‬חכמת נשים ‪ /‬אהובה ניסן‪ .‬מודיעין ‪ :‬אהובה ניסן‪ ,‬תשע"ה‪) 002398051( .‬‬
‫נשים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫יחסי גברים ונשים ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫בשלות (פסיכולוגיה)‬
‫בשלות רגשית ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫הסתגלות (פסיכולוגיה ‪) --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A930.22345‬מאי‪.‬לב תשס"ח‬
‫מאיר‪ ,‬רפאל בן אשר מחבר‪ .‬לבוש מחלצות ‪ :‬עם ביאור צניף הטהור ‪ :‬לבאר ‪...‬איסור קריאת‬
‫ספרים חיצונים ועיתונים טמאים‪ ,‬ושמיעה וצפי' במכשירים האסורים‪ ...‬כולל מכתבים מגדולי‬
‫הדורות זיע"א בענינים אלו ‪ /‬נכתב‪ ...‬ע"י אבינו‪ ...‬ר' רפאל בן ר' אשר מאיר‪[ ...‬מודיעין עלית] ‪:‬‬
‫חזקיה מאיר‪ ,‬תשס"ח‪)002396976( .‬‬
‫רבנים ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫ספרים אסורים ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫טלויזיה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫עתונים‪ ,‬קריאה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A934.152‬חלי‪.‬של תשע"ה‬
‫חליוה‪ ,‬פנחס מחבר‪ .‬השלום כערך‪-‬על במשפט העברי ובמדרשי חז"ל ‪ /‬פינחס חליווה‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫מוסד ביאליק‪ ,‬תשע"ה ‪)002397101( .2015‬‬
‫שלום ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫שלום ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫משפט עברי ומדינת ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪B43‬מלו‪.‬מש תשע"ג‬
‫מילון משווה למרכיב העברי בלשונות היהודים ‪ :‬על יסוד האוסף של פרופ' שלמה מורג ז"ל ‪/‬‬
‫בעריכת אהרן ממן ; צוות המחקר‪ :‬צביה טובי‪ ,‬גרשון בן‪-‬אורן‪ ,‬הרב חיים סלמן‪ ,‬יעקב חכימי ‪,‬‬
‫דורון יערב ; מחשוב‪ :‬יעקב בן‪-‬טולילה‪[ .‬מלון משוה למרכיב העברי בלשונות היהודים ‪].‬ירושלים ‪:‬‬
‫המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל‪ ,‬האוניברסיטה העברית בירושלים ; הוצאת ספרים ע"ש‬
‫י"ל מאגנס‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬תשע"ג ‪ .2013‬ירושלים (‪) 002381037‬‬
‫יהודים ‪ --‬שפות ‪ --‬מלים ובטויים זרים ‪ --‬עברית ‪ --‬מלונים‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬השפעה על יהודית ערבית‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬מלונים ‪ --‬יהודית ערבית‪.‬‬
‫יהודית ערבית ‪ --‬מלונים‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬השפעה על גאורגית‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬מלונים ‪ --‬גאורגית‪.‬‬
‫גאורגית ‪--‬מלונים‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬השפעה על יהודית פרסית‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬מלונים ‪ --‬יהודית פרסית‪.‬‬
‫יהודית פרסית ‪ --‬מלונים‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬השפעה על ארמית‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬מלונים ‪--‬ארמית‪.‬‬
‫ארמית ‪ --‬מלונים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪C2‬אלק‪.‬עש תרצ"ד‬
‫אלקלעי‪ ,‬בנציון בן משה מחבר‪ .‬עשיר ורש ‪ ... :‬הגות לבי‪ ,‬במשל ומליצה‪ ,‬לפאר ולרומם תהלת‬
‫החסד‪ ...‬להתווכח יחד‪ ...‬בראיות תורניות שכליות ומופתיות‪ / ...‬בן ציון אלקלעי ; ממני בנו‪...‬‬
‫אהרן מנצור אלקלעי‪ .‬הוצאה שניה מתוקנת‪ ..‬ירושלם ‪ :‬דפוס פ ‪.‬עניו ובניו‪ ,‬התרצ"ד‪002397122( .‬‬
‫)‬
‫חסד‪.‬‬
‫עני ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫עֹשר ‪--‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪C2‬בלו‪.‬קץ תשע"ה‬
‫בלום‪ ,‬אילן מחבר‪ .‬קץ העבדות ‪ :‬שירים ‪ /‬אילן בלום‪[ .‬תל אביב ‪] :‬ספרא‪[ ,‬תשע"ה] ‪2014‬‬
‫(‪ )002393882‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬בר‪-‬גיל‪.‬ספ תשע"ה‬
‫בר‪-‬גיל‪ ,‬ערן מחבר‪ .‬סיפורים מהעולם הרביעי ‪ /‬ערן בר‪-‬גיל ; עורכת הספר ‪:‬רונית ויס‪-‬ברקוביץ‪.‬‬
‫[ספורים מהעולם הרביעי]‪ .‬תל אביב ‪ :‬אקס ליבריס ; ידיעות אחרונות ‪:‬ספרי חמד‪[ ,‬תשע"ה]‬
‫‪) 002396904( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬בר‪-‬יוס‪.‬אנ תשל"ג‬
‫בר‪-‬יוסף‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬אנשים קשים ‪ :‬מין קומדיה בשתי מערכות ‪ /‬יוסף בר‪-‬יוסף‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬‬
‫מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור‪ ,‬תשל"ג ‪) 002397077( .1973‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬ברג‪.‬עו תשע"ה‬
‫ברג‪ ,‬יונתן‪- 1981 ,‬מחבר‪ .‬עוד חמש דקות ‪ /‬יונתן ברג‪ .‬תל אביב ‪ :‬עם עובד‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪) 002396356‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ברת‪.‬אח תשע"ה‬
‫ברתנא‪ ,‬אורציון מחבר ‪.‬אחרי הגשם ‪ :‬שירים חדשים ומבחר שירים (‪ / )2014-1964‬אורציון ברתנא‬
‫; העורך הראשי ‪:‬רפי וייכרט‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה ‪)002395263( .2015‬‬
‫ברתנא ‪,‬אורציון‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬גלי‪.‬שק תשע"ד‬
‫גליכמן‪ ,‬גבי ‪, 1954-‬מחבר‪ .‬שיקוי חיי הנצח ‪ /‬גבי גלייכמן ; מנורווגית‪ :‬דנה כספי‪[ .‬שקוי חיי‬
‫הנצח ‪].‬ירושלים ‪ :‬כתר‪)002396355( .2014 ,‬‬
‫משפחות יהודיות ‪ --‬אירופה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אירופה ‪--‬היסטוריה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬דור‪ .‬בר תשי"ד‬
‫דור‪ ,‬משה מחבר‪ .‬ברושים לבנים ‪ /‬משה דור‪ .‬ת"א‪ :‬לקראת‪ ,‬תשי"ד ‪(002396726 ) 1954‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬וינ‪.‬שט תשע"ה‬
‫וינברג ‪,‬מיה מחבר‪ .‬שטחים פתוחים ‪ /‬מאיה ויינברג ; עורך‪ :‬יובל פז‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬ספרי עתון ‪, 77‬‬
‫תשע"ה ‪ )002396512( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ולך‪.‬כל תשע"ה‬
‫ולך‪ ,‬נעמי מחבר‪ .‬כל מה שיש בעולם ‪ /‬נעמי ולך ; עריכה‪ :‬דבורה חיץ‪ .‬ירושלים ‪:‬כרמל‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪ )002396902( .2014‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬זה‪.‬מכב תשע"ה‬
‫זה מכבר ‪ :‬מבחר ‪ /‬נתן וסרמן‪ ,‬זהר איתן‪ ,‬צביה ליטבסקי‪ ,‬ישראל אלירז ‪,‬תמיר להב‪-‬רדלמסר‪,‬‬
‫ויויאן אדן‪ ,‬נורית זרחי‪ ,‬יקיר בן‪-‬משה‪ ,‬לאה פילובסקי‪ ,‬שרון אס ‪,‬יובל אידו טל‪ ,‬ענת זכריה‪ ,‬בנימין‬
‫שבילי‪ ,‬ערן ויזל‪ ,‬נמרוד מתן‪ ,‬תהל פרוש‪ ,‬ליאת קפלן ;עריכה‪ :‬ליאת קפלן‪ .‬ירושלים ‪ :‬מוסד‬
‫ביאליק‪ ,‬תשע"ה ‪) 002393980( .2014‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬זמי‪.‬קר תשע"ה‬
‫זמיר‪ ,‬שלמה מחבר‪ .‬קריאות בערפל ‪ :‬שירים ‪ /‬שלמה זמיר‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪.2014‬‬
‫(‪) 002396354‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬טשר‪.‬מב תשע"ה‬
‫טשרניחובסקי‪ ,‬שאול מחבר ‪.‬מבחר שירים ‪ /‬שאול טשרניחובסקי ; בחר‪ ,‬ערך‪ ,‬הוסיף פירושים‬
‫למלים קשות ומבואות לשירים ולחטיבות השירים ‪ -‬בעז ערפלי ; אחרית דבר ‪ -‬אבנר הולצמן‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬כרמל ‪,‬תשע"ה ‪)002397538( .2015‬‬
‫ערפלי‪ ,‬בעז‬
‫טשרניחובסקי ‪,‬שאול‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬לוי‪.‬סו תשע"ה‬
‫לוינסון‪ ,‬גיא מחבר‪ .‬סוגריים ‪ :‬שירים ‪ /‬גיא לוינסון ; עורכת‪ :‬רחל חלפי‪[ .‬סוגרים]‪ .‬רעננה ‪ :‬אבן‬
‫חושן‪ ,‬תשע"ה ‪ )002393056( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מוק‪.‬מצ תשע"ה‬
‫מוקד‪ ,‬גבריאל מחבר‪ .‬מציאויות ‪ :‬חפן תכלת וחפן ארגמן ‪ :‬ואריאציות ‪ /‬גבריאל מוקד‪ .‬שירים ‪/‬‬
‫אילנה יפה‪[ .‬מציאיות]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬עכשיו‪ ,‬תשע"ה ‪) 002396993( .2014‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מור‪.‬אל תשע"ד‬
‫מורדוך שניר‪- 1983 ,‬מחבר‪" .‬אלוהות חילונית"‪ ,‬ביטויה ביצירות ‪" :‬אוי אלוהים" מאת ענת גוב‪,‬‬
‫ו"יומני ברלין" מאת אלונה קמחי‪ ,‬וכפי שהיא משתקפת בראי ספרות הפוסט‪-‬מודרניזם ‪ /‬שניר‬
‫מורדוך"[ ‪.‬אלקות חלונית"‪ ,‬בטויה ביצירות]‪ .‬תשע"ד ‪)002397727( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לספרות משוה‪.‬‬
‫גוב‪ ,‬ענת‪ ..‬אוי אלקים‬
‫קמחי ‪,‬אלונה‪ ..‬יומני ברלין‬
‫גוב ענת ‪ --‬בקרת ופרשנות‬
‫קמחי‪ ,‬אלונה ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אלקים בספרות‪.‬‬
‫חלוניות בספרות‪.‬‬
‫ספרות ישראלית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫פוסטמודרניזם (ספרות) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פוסטמודרניזם (ספרות) ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מיכ‪.‬יה תשע"ה‬
‫מיכאל‪ ,‬סמי מחבר‪ .‬יהלום מן הישימון ‪ /‬סמי מיכאל‪ .‬אור יהודה ‪ :‬כנרת‪ ,‬זמורה‪-‬ביתן תשע"ה‬
‫‪. (002396921 )2015‬‬
‫יהודים ‪ --‬עיראק ‪ --‬בגדאד ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מיש‪.‬שי תשנ"ד‬
‫מישורי‪ ,‬אפרת מחבר‪ .‬אפרת מישורי ‪ :‬שירים ‪ / 1994-1990 :‬אפרת מישורי‪[ .‬ישראל] ‪ :‬הוצאה‬
‫עצמית תשנ"ד ) ‪1994 (002397081‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬משר‪.‬יו תשע"ה‬
‫משרקי‪ ,‬אופיר מחבר‪ .‬יותר מ‪ / 7-‬אופיר משרקי ; עורכת‪ :‬עמית ישראלי‪-‬גלעד[ ‪.‬תל אביב] ‪ :‬ספרי‬
‫עתון ‪ ,77‬תשע"ה ‪) 002396968( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬נבו‪.‬של תשע"ה‬
‫נבו‪ ,‬אשכול מחבר‪ .‬שלוש קומות ‪ /‬אשכול נבו ; עורכת הספר‪ :‬הילה בלום‪[ .‬שלש קומות]‪ .‬מהדורה‬
‫ראשונה‪ .‬אור יהודה ‪:‬כנרת‪ ,‬זמורה‪-‬ביתן‪ ,‬תשע"ה ‪) 002396906( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬נתנ‪.‬מו תשע"ה‬
‫נתנאל‪ ,‬לילך מחבר ‪.‬המולדת הישנה ‪ /‬לילך נתנאל ; עורכת הספר‪ :‬יערה שחורי‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‬
‫ספרים‪[ ,‬תשע"ה) ‪] 2014. (002396470‬‬
‫פריס (צרפת) ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ישראלים ‪ --‬צרפת ‪ --‬פריס ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬סדן‪.‬אכ תשע"ה‬
‫סדן‪ ,‬חיה מחבר ‪.‬אכלתי פרחים ‪ :‬שירים ‪ /‬חיה סדן ; ערך‪ :‬אלי הירש‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬ספרי עתון ‪,77‬‬
‫תשע"ה ) ‪2014. (002396478‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬סיל‪.‬שב תשע"ה‬
‫סילברמן‪ ,‬ארנה מחבר‪ .‬שברים לא פשוטים ‪ /‬אורנה סילברמן‪ .‬חיפה ‪ :‬פרדס‪ ,‬תשע"ה ‪2015.‬‬
‫) ‪(002395268‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬עגנ(פרד )תשע"ה‬
‫פרדס‪ ,‬אילנה מחבר‪ .‬אוהבים מוכי ירח ‪ :‬עגנון ושיר השירים בתרבות הישראלית ‪ /‬אילנה פרדס‪.‬‬
‫[אוהבים מכי ירח]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק‪ ,‬תשע"ה ‪) 002397114( .2015‬‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף‪ ..‬שבועת אמונים‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף‪ ..‬עדו ועינם‬
‫תנ"ך‪ -- .‬שיר השירים ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אהבה בספרות‪.‬‬
‫עברית‪ ,‬ספרות מודרנית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬שלו‪.‬כא תשע"ה‬
‫שלו‪ ,‬צרויה מחבר‪ .‬כאב ‪ /‬צרויה שלו ; עורכת הספר‪ :‬שירה חדד‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪[ ,‬תשע"ה] ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002398162‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬שתי‪.‬יצ תשע"ד‬
‫שתיים ‪ :‬יצירה עברית וערבית צעירה ועכשווית ‪ /‬עורכים‪ :‬תאמר מסאלחה‪ ,‬תמר וייס‪-‬גבאי‪,‬‬
‫אלמוג בהר‪[ .‬שתים]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪) 002390838( .2014 ,‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C5‬סבג‪.‬וס תשע"ד‬
‫סבג‪ ,‬ארז רפאל מחבר ‪.‬וספרת בם ‪ :‬מבסס על ספורים מחיי הילדים עם ציורים שובי לב ‪ /‬מאת‪:‬‬
‫ארז רפאל סבג ; ציורים‪ :‬ינון פתחיה‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬יקרות‪[ ,‬תשע"ד]‪)002396567( .‬‬
‫כבוד אב ואם ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫ספרת דתית יהודית לילדים ולנער‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪C208‬צפו‪.‬הא תשע"ה‬
‫צפור האש ‪ :‬אנתולוגיה חדשה לשירת ירושלים ‪ /‬עורכים‪ :‬תמר אלעד אפלבום‪ ,‬אליעז כהן‪ ,‬יורם‬
‫ניסינוביץ‪ .‬ירושלים ‪ :‬עמותת משיב הרוח לתרבות יהודית ישראלית‪ ,‬תשע"ה ‪)002397411( .2014‬‬
‫ירושלים ‪ --‬שירה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C209‬ארן‪.‬מו תשע"ה‬
‫ארן‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬מוקדים חדשים בשירה העברית ‪ :‬מדריך למפרש שירה מתחיל ‪ /‬יוסף אורן‪.‬‬
‫ראשון לציון ‪ :‬הוצאת יחד‪ ,‬תשע"ה ‪)002396517( .2015‬‬
‫עברית‪ ,‬שירה מודרנית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C209‬חבר‪.‬לר תשע"ה‬
‫חבר‪ ,‬חנן מחבר‪ .‬לרשת את הארץ‪ ,‬לכבוש את המרחב ‪ :‬על ראשית השירה העברית בארץ ישראל ‪/‬‬
‫חנן חבר ‪.‬ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק‪ ,‬תשע"ה ‪)002397088( .2015‬‬
‫שמעוני‪ ,‬דוד ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫שטינברג‪ ,‬יעקב בן שלמה ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫גרינברג‪ ,‬אורי צבי ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫שטינברג‪ ,‬יעקב בן שלמה‪ ..‬מסע אבישלום‬
‫גרינברג‪ ,‬אורי צבי‪ ..‬אימה גדולה וירח‬
‫לאמיות בספרות‪.‬‬
‫ציונות בספרות‪.‬‬
‫עברית‪ ,‬שירה מודרנית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪D3‬חבר‪.‬עי תשע"ד‬
‫‪.‬החברה לחקר התרבות הערבית‪-‬היהודית של ימי הבינים‪ .‬ועידה תל אביב)‪ ,‬תשס"ט ‪:. 14( :‬‬
‫עיונים בתרבות הערבית‪-‬היהודית ‪ :‬דברי הוועידה הארבע עשרה של החברה לחקר התרבות‬
‫הערבית‪-‬היהודית של ימי הביניים ‪ /‬בעריכת יורם ארדר‪ ,‬חגי בן שמאי‪ ,‬אהרן דותן ומרדכי עקיבא‬
‫פרידמן‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬תשע"ד ‪)002396951( .2014‬‬
‫יהודים ‪--‬ציביליזציה ‪ --‬השפעות ערביות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬ארצות ערב ‪ --‬ציביליזציה‪.‬‬
‫יהודים ‪--‬ארצות ערב ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫יהודית ערבית ‪ --‬כנוסים‪.‬‬
‫יהודית ערבית‪ ,‬ספרות ‪ --‬כנוסים‪.‬‬
‫‪Jews -- Civilization -- Arab influences.‬‬
‫‪Jews -- Islamic countries -- Civilization.‬‬
‫‪Jews -- Islamic countries -- History.‬‬
‫‪Judeo-Arabic language -- Congresses.‬‬
‫‪Judeo-Arabic literature -- Congresses.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪D601‬לני‪.‬רב תשע"ה‬
‫לניר‪ ,‬מיכל מחבר‪ .‬הרב קוק והציונות ‪ :‬גלגולה של תקווה ‪ /‬מיכל לניר ; עורך הספר‪ :‬חיים נגיד ‪.‬‬
‫[תל‪-‬אביב] ‪ :‬ספרא‪ ,‬בית ההוצאה לאור של איגוד כללי של סופרים בישראל‪[ ,‬תשע"ה] ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002397396‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬השקפה על ציונות‪.‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬השקפה על ארץ ישראל והישוב היהודי‪.‬‬
‫ציונות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫שמטה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫גלות במחשבת ישראל‪.‬‬
‫גאלה במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪.1917-1882 --‬‬
‫ישראל ‪--‬היסטוריה ‪.1948-1917 --‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E092‬אשכ(למפ )תשע"ד‬
‫למפרום‪ ,‬ארנון מחבר‪ .‬לוי אשכול ‪ -‬ביוגרפיה פוליטית ‪ / 1944-1969 :‬ארנון למפרום‪ .‬תל אביב ‪:‬‬
‫רסלינג‪[ ,‬תשע"ד] ‪)002393197( .2014‬‬
‫אשכול‪ ,‬לוי‪.‬‬
‫מפלגת פועלי ארץ ישראל‪.‬‬
‫ראשי ממשלה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פוליטיקאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬פוליטיקה וממשל‪.1967- -- 1948‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬קסט(אקש )תשע"ד‬
‫אקשטין‪ ,‬זאב מחבר‪ .‬שמיכת טלאים ‪ :‬מסקנוגרפיה של מי שהספיק לו ‪ /‬זאב אקשטין‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫כרמל‪ ,‬תשע"ד ‪)002388669( .2014‬‬
‫קסטנר‪ ,‬ישראל‪.‬‬
‫אקשטין ‪,‬זאב‬
‫רצח פוליטי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אסירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רוצחים ‪ --‬ישראל ‪--‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E320.07‬ערכ‪.‬וא תשע"ד‬
‫ערכים ואזרחים ‪ :‬אזרחות בלמידה פעילה לחטיבת הביניים ‪ /‬עורך‪ :‬נפתלי רוטנברג ; צוות‬
‫כותבים‪ :‬ג'מיל אברהים [ו‪ 7-‬אחרים]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון ון ליר בירושלים ;אבן יהודה ‪ :‬רכס‪,‬‬
‫פרויקטים חינוכיים‪)002396549( .2014 ,‬‬
‫אזרחות ‪ --‬למוד והוראה (חטיבת בינים)‬
‫חנוך לערכים (חטיבת בינים)‬
‫ערכים חברתיים ‪ --‬למוד והוראה (חטיבת בינים) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫למידה פעילה‪.‬‬
‫תכניות הפעלה בחנוך‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪E355‬פרי‪.‬סמ תשס"ה‬
‫פרידמן‪ ,‬אלכס מחבר צלם עורך אספן‪ .‬סמלי כובע יהודיים ‪ :‬פלשתינה (א"י) וצבא הגנה לישראל ‪/‬‬
‫כתב צילם וערך‪ :‬פרידמן אלכס ‪ -‬אספן‪[ .‬ישראל] ‪ :‬אלכס פרידמן‪. (002392783 )2005 ,‬‬
‫ישראל‪ .‬צה"ל ‪ --‬מדליות‪ ,‬תגים ועטורים‪.‬‬
‫ישראל‪ .‬צה"ל ‪ --‬סמלים רשמיים‪.‬‬
‫מדליות יהודיות‪.‬‬
‫מדליות ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪E378‬מור‪.‬תפ תשע"ד‬
‫מורי‪ ,‬לימור‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬תפיסותיהם של סטודנטים בדבר התפקיד אותו ממלאים מרציהם‬
‫בעיצוב זהותם‪ ,‬לאור קונפליקט אפשרי בלימודי חקר המקרא ‪ :‬חקר מקרה במחלקה לתנ"ך בבר‬
‫אילן ‪ /‬לימור מורי‪[ .‬תפיסותיהם של סטודנטים בדבר התפקיד אותו ממלאים מרציהם בעצוב‬
‫זהותם‪ ,‬לאור קונפליקט אפשרי בלמודי חקר המקרא]‪ .‬תשע"ד ‪. (002395342 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫תנ"ך ‪-- --‬למוד והוראה (גבה)‬
‫מורים לתנ"ך ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫סטודנטים ‪ --‬ישראל ‪--‬עמדות‪.‬‬
‫סטודנטים ‪ --‬ישראל ‪ --‬זהות‪.‬‬
‫מרצים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E616.8914‬ליב‪.‬הש תשע"ה‬
‫ליב ‪,‬ינון‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬השפעת היותו של המטפל בטיפול אישי על יעילות הטיפולים‬
‫הפסיכודינאמיים הניתנים על ידי סטודנטים בשנה הראשונה לתואר שני בקליניקה לשירות‬
‫הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ /‬ינון לייב‪[ .‬השפעת היותו של המטפל‬
‫בטפול אישי על יעילות הטפולים הפסיכודינמיים הנתנים על ידי סטודנטים בשנה הראשונה לתאר‬
‫שני בקליניקה לשרות הקהלה של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר‪-‬אילן]‪ .‬תשע"ה ‪.2014‬‬
‫(‪)002397109‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ .‬המחלקה לפסיכולוגיה‪ .‬הקליניקה לשרות הקהלה‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬סטודנטים‪.‬‬
‫פסיכותרפיה פסיכודינמית ‪ --‬הערכה‪.‬‬
‫סטודנטים לפסיכולוגיה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫סטודנטים לתארים מתקדמים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פסיכולוגיה ‪ --‬למוד והוראה (התמחות)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪E709.04073‬פרי(טום )תשע"ד‬
‫פרידמן‪ ,‬טום‪ -1965 ,‬אמן‪ .‬טום פרידמן‪ :‬למעלה באוויר ‪ :‬מגזין ‪ III‬מוזיאון וקרן לאמנות עכשווית‬
‫מתארח במוזיאון תל אביב לאמנות ‪ /‬תערוכה ‪ -‬אוצרת‪ :‬רותי דירקטור ;חוברת ‪ -‬עורכת‪ :‬רותי‬
‫דירקטור ; נוסח עברי‪ :‬סיגל אדלר‪-‬שטראוס‪ .‬תל אביב ‪ :‬מוזיאון תל אביב לאמנות‪[ ,‬תשע"ד]‬
‫‪)002395355( .2014‬‬
‫‪Friedman, Tom, 1965‬‬‫‪Muze'on Tel Aviv le-omanut -- Exhibitions‬‬
‫פרידמן‪ ,‬טום‪-1965 ,‬‬
‫מוזיאון תל אביב ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫מיצבים (אמנות) ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Installations (Art) -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫אמנות קינטית ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Kinetic art -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫חפצים זמינים (אמנות) ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E759‬ארנ(ארנ) תשע"ה‬
‫ארנון‪ ,‬איתן אמן‪ .‬איתן ארנון‪ :‬פסיפס של זיכרונות‪[ .‬איתן ארנון‪ :‬פסיפס של זכרונות]‪[ .‬תל אביב ]‬
‫‪:‬אי‪.‬סי‪.‬יו ‪ -‬ארגון לתרבות בין לאומית‪[ ,‬תשע"ה ‪)002396479( ]?2015‬‬
‫ארנון ‪,‬איתן‬
‫צירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ציור ישראלי ‪ --‬המאה ה‪ -- 21-‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Art, Israeli -- 21st cent. -- Exhibitions.‬‬
‫דיוקנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Portraits -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫דיוקנים ישראליים‪.‬‬
‫‪Arnon, Eitan‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E940‬לוא‪.‬אר תשע"ד‬
‫לואיס‪ ,‬רפאל י מחבר‪ .‬ארכיאולוגיה של שדות קרב ‪ :‬שלב ההכרעה בקרב קרני חיטין כמקרה‬
‫מבחן ‪ /‬רפאל י ‪.‬לואיס‪[ .‬תשע"ד] ‪)002397108( .2013‬‬
‫קרב קרני חטין‪ ,‬ישראל‪.1187 ,‬‬
‫צלבנים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪.1291-1099 --‬‬
‫חפירות (ארכיאולוגיה) ‪ --‬ישראל ‪ --‬קרני חטין‪ ,‬אתר‪.‬‬
‫צלבנים ‪ --‬שדות קרב ‪ --‬ישראל ‪ --‬קרני חטין‪ ,‬אתר‪.‬‬
‫האימפריה האסלאמית ‪ --‬שדות קרב ‪ --‬ישראל ‪ --‬קרני חטין‪ ,‬אתר‪.‬‬
‫קרני חטין‪ ,‬אתר ‪ --‬עתיקות‪.‬‬
‫קרני חטין‪ ,‬אתר‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E982.1‬חור‪.‬יו תשע"ה‬
‫חורב‪ ,‬שי מחבר‪" .‬יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים" ‪ :‬מלווי ספינות המעפילים‪ ,‬אנשי‬
‫הפלי"ם‪ ,‬ה'חבורה' וה'גדעונים' ‪ -‬ההעפלה החלוצית‪ ,‬הרביזיוניסטית והאזרחית ‪ :‬לקסיקון ‪ /‬שי‬
‫חורב‪ .‬חיפה ‪ :‬דוכיפת‪ ,‬תשע"ה ‪)002397267( .2015‬‬
‫פלמ"ח ‪.‬הפלגה הימית ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פלמ"ח‪ .‬הפלגה הימית ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫הגנה (ארגון צבאי ‪) --‬שרותי קשר‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪.1948-1917 --‬‬
‫העפלה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספינות מעפילים‪.‬‬
‫חילים יהודיים ‪ --‬אירופה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪T48‬שטר‪.‬מג תשמ"ט‬
‫תנ"ך‪ ..‬אסתר ‪..‬תשמ"ט‪ ..‬הרצליה‪ ..‬מגילת אסתר ‪ /‬צייר‪ :‬יוסי שטרן ; כתב‪ :‬נח אופיר‪[ .‬מגלת‬
‫אסתר ‪].‬הרצליה ‪ :‬פלפוט‪[ ,‬תשמ"ט]‪ )002397261( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪T194‬זיל‪.‬קו תשע"ה‬
‫זילבר‪ ,‬צבי אריה מחבר‪ .‬קורות הדורות ‪ :‬על המאורעות שבתורה‪ ,‬נביאים וכתובים‪ / ...‬נתחבר‪...‬‬
‫ע"י צבי אריה באאמו"ר‪ ...‬אליהו הכהן זילבער‪ .‬מנשסתר ‪ :‬צבי אריה זילבער‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪) 002396554‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬כרונולוגיה ‪--‬טבלאות‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬היסטוריה של ארועים תנכיים‪.‬‬
‫אבות האמה‪.‬‬
‫דמיות תנכיות‪.‬‬
‫חטא בתנ"ך‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T207‬הלר‪.‬פר תשע"ד‬
‫הלר‪ ,‬ברכה מחבר עורך‪ .‬הפרשה שלנו ‪ :‬סיפורי הפרשה לילדי ישראל ‪ /‬כתיבה ועריכה ב‪ .‬הלר ;‬
‫איורים‪ :‬יוני גרשטיין‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬מכון נאוה קודש ; יפה נוף) ‪, [2014]. (002391324‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫ספרת דתית יהודית לילדים ולנער‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪T278‬אלי‪.‬דב תשע"ד‬
‫אליהו בן שלמה זלמן‪ ,‬מוילנה מחבר‪ .‬דברי אליהו ‪ :‬על התורה ונ"ך ‪ : ...‬חידושים ובאורים‪/ ...‬‬
‫אשר מובא בספרים בשם‪ ...‬אליהו גאון וחסיד מווילנא ; ‪...‬נאספו‪ ...‬ע"י הרי"ל פארפעל והרא"ד‬
‫בלאך‪ .‬אשדוד ‪ :‬מכון הוצאת ספרים מיר‪ ,‬תשע"ד) ‪. (002396676‬‬
‫תנ"ך‪ .‬תורה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬נ"ך ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬אלי‪.‬חו תשע"ה‬
‫אליהו בן אברהם שלמה הכהן מחבר‪ .‬חוט של חסד ‪ :‬ביאורים וחידושים על חמשה חומשי תורה ‪/‬‬
‫‪ ...‬רבינו אליהו בכמוהר"ר אברהם הכהן האיתמרי‪ ,‬מק"ק איזמיר‪ ; ...‬יוצא לאור בעריכה‬
‫מחודשת‪ ,‬עם ציונים‪ ,‬מקורות והוספות רבות‪[ ,‬העורך]‪ :‬עזרא בכהר"ר יצחק נחום‪ .‬במהדורה‬
‫חדשה ומפוארת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מכון אורות פלא‪ ,‬תשע"ה‪) 002396858( .‬‬
‫אליהו בן אברהם שלמה‪ ,‬הכהן‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬תורכיה ‪ --‬אזמיר ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬בינ‪.‬יב תשע"ה‬
‫בינשטוק‪ ,‬אברהם יונה‪ .‬יברך ישראל ‪ :‬על התורה והמגילות‪ ... / ...‬אברהם יונה בינשטוק‪ .‬מהדורא‬
‫תנינא עם הרבה הוספות ותיקונים‪ ..‬ירושלים ‪ :‬אברהם יונה בינשטוק ‪,‬תשע"ה‪)002391136( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬היר‪.‬או תשס"ז‬
‫הירש ‪,‬ישראל חיים‪ .‬אור וחיים לישראל ‪ ... :‬פירוש על התורה בדרך פרדס‪ / ...‬הכינו‪ ...‬הרב ‪...‬‬
‫ישראל חיים הירש‪ ,‬אב"ד בארישל ; ועליו‪ ...‬ביאור שבחי האור ‪ :‬הערות וביאורים‪ ,‬מאת בנו‬
‫ותלמידו המו"ל (שמאי הירש)‪ .‬ירושלם ‪( :‬ש‪ .‬הירש)‪ ,‬תשס"ז‪)002397497( .-‬‬
‫תנ"ך ‪. --‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬ועק‪.‬אמ תשס"ו‬
‫ועקנין ‪,‬פנחס בן מאיר מחבר‪ .‬אמרי פנחס ‪ :‬והוא דרשות וליקוטים לחמשה חומשי תורה‬
‫ולמועדים ‪,‬לשמחות ולארועים שונים ‪ /‬מכתיבת יד‪ ...‬רבי פנחס וואעקנין‪( ...‬וכן לקוטים מכתבי‬
‫אביו רבי מאיר רבה דטבריא)‪ .‬טבריה ‪ :‬בני המשפחה‪ ,‬תשס"ו‪)002397889( .‬‬
‫ועקנין‪ ,‬פנחס בן מאיר‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬חרא‪.‬יד תשע"ב‬
‫חראר ‪,‬יוסף בן משה מחבר‪ .‬יד יוסף ‪ :‬על התורה ‪ :‬עם חידושי הלכות אחר כל פרשה ‪ /‬נלקט‬
‫ונערך‪ ...‬ע"י יוסף חראר‪ .‬ירושלים ‪ :‬י‪ .‬חראר‪ ,‬תשע"ב‪)002397013( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪-- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬לוי‪ .‬אה תשע"ד‬
‫לוי ‪,‬יוסף צבי בן אליהו מחבר‪ .‬אהל יוסף ‪ :‬על התורה ומועדים ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי יוסף צבי הלוי (לנדא)‬
‫רוז'אני‪ ,‬אדמו"ר מגראכאוו‪ ...‬בן‪ ...‬רבי אליהו הלוי ; ובסופו ילקוט חידושי תורה מכת"י של בן‬
‫המחבר‪ ...‬רבי שמואל משה‪ ; ...‬יו"ל ע"י נכדו ישעי' קוהוט‪ .‬ירושלים ‪:‬ישעי' קוהוט‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002396228‬‬
‫לוי‪ ,‬יוסף צבי בן אליהו‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫תנ"ך‪ .‬תורה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫קבלה‪- -- 1660‬‬
‫רבנים ‪ --‬פולין ‪ --‬גרוכוב (ורשה ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬פינ‪.‬או תש"ע‬
‫פינטו ‪,‬דוד חנניה בן משה אהרן מחבר‪ .‬אוצרות דוד ‪ /‬מאת דוד חנניה פינטו בן‪ ...‬רבי משה‬
‫אהרון‪ ...‬אשדוד ‪ :‬מכון פניני דוד‪ ,‬תש"ע [‪)002397059( .-]2010‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬קוק‪.‬אר תשס"ב‬
‫קוק‪ ,‬דב בן נחום‪ .‬ארץ החיים ‪ :‬לפי סדר הפרשיות ובסופו הערות כלליות ‪ /‬נכתב‪ ...‬ע"י ד‪=[.‬דב ]‬
‫בן‪ ...‬נחום הכהן קוק‪ .‬טבריא ‪[ :‬ד‪ .‬קוק]‪ ,‬תשס"ב‪)002397893( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬קלר‪.‬טל תשע"ד‬
‫קלר‪ ,‬משה אורי מחבר‪ .‬טללי אורות ‪ :‬על התורה ונושאי כלים וחמש מגילות ואגדות הש"ס‪...‬‬
‫מלוקט מהרבה כתבי‪-‬יד‪ ...‬מרוב גאוני וגדולי ישראל וצדיקי הדור הקודם וגם‪ ...‬מחידושי‪ / ...‬משה‬
‫אורי קעללער מפה"ק צאנז‪ ; ...‬נערך ונסדר מחדש‪ ...‬עם אלפי תיקונים‪ ,‬מראי מקומות‪ ...‬הארות‪...‬‬
‫והשלמות‪ ...‬בשם טל שושנים ע"י צבי בריננער ‪.‬בני‪-‬ברק ‪ :‬מכון זכרון משה‪ ,‬תשע"ד‪)002396748( .‬‬
‫ברינר‪ ,‬שושנה ריזל‬
‫תנ"ך ‪. --‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬נ"ך ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬שלנ‪.‬מש תשע"ה‬
‫שלנגר ‪,‬רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חיים‪ .‬משנת תורה ‪ :‬פירוש הלכתי על פרשיות התורה ‪... :‬‬
‫מלוקט מדברי‪ ...‬הרמב"ם בספר משנה תורה‪ ,‬מסודר על פסוקי התורה‪ ...‬מפורש בהבאת‬
‫המקורות מדברי חז"ל ועיון בגדרי המצוה‪ / ...‬נכתב‪[ ...‬ע"י] רפאל מנחם שלמה זלמן באאמו"ר‪...‬‬
‫משה חיים שלנגר‪ .‬ירושלים ‪ :‬מ' שלנגר‪ ,‬תשע"ה‪)002394760( -‬‬
‫תנ"ך ‪. --‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות הלכתיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T299.2‬לוא‪.‬מט תשע"ה‬
‫לואיס‪ ,‬משה‪ .‬מטעמי השולחן ‪ :‬סיפור יציאת מצרים באופן מוחשי‪ ,‬מבוסס על מקרא ומפרשיו‪,‬‬
‫מדרשים ואגדות חז"ל ‪ ... /‬נערך ע"י משה לואיס‪[ .‬מטעמי השלחן]‪ .‬מהדורה מתוקנת‪ ..‬ירושלים ‪:‬‬
‫משה לואיס‪ ,‬תשע"ה [‪)002397821( .]2015‬‬
‫מצות ספור יציאת מצרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T407‬אלע‪.‬פר תשס"ב‬
‫תנ"ך ‪..‬חמש מגלות‪ ..‬תשמ"ה‪ ..‬בני ברק‪ ..‬פירוש הרוקח על המגילות ‪ ... /‬רבינו אלעזר מגרמייזא‪...‬‬
‫אשר היה‪ ...‬בכת"י קרוב לשמונה מאות שנה ; ועתה יצא לאור‪ ...‬בפעם הראשונה בהגהה ותיקון‪...‬‬
‫וציוני המקורות‪ ...‬והערות ע"י‪ ...‬ר' שי"ח קניבסקי ; ‪...‬יו"ל ע"י יואל בן‪ ...‬ר' אברהם קלוגמאנן‬
‫ובניו‪[ ...‬פרוש הרוקח על המגלות]‪ .‬בני ברק ‪ :‬יואל קלוגמאנן‪ .‬תשס"ב‪ )002397476( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪T487‬אלי‪.‬בא תשע"ה‬
‫תנ"ך‪ ..‬אסתר‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ניו יורק‪ ..‬ביאור הגר"א ‪ :‬השלם והמבואר על מגילת אסתר ‪ /‬מכבוד‬
‫רבינו‪ ...‬אליהו מווילנא ; ‪ ...‬י"ל מתוך הנדפס בווארשא‪ ,‬תרמ"ז ומתוך עיון בכתבי ידות השונים‪,‬‬
‫עם הארות ועיונים לביאורי הגר"א מביאוריו ומביאורי הקדמונים‪ ...‬נערך ונסדר‪ ...‬מנאי נחמיה‬
‫בלאאמו"ר ר' ירוחם פישל פעפער‪[ .‬באור הגר"א ‪].‬ניו יורק ‪ :‬מכון הגר"א‪ ,‬תשע"ה‪002397359( .‬‬
‫)ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T487‬גור‪.‬מג תשי"ט‬
‫תנ"ך‪ ..‬אסתר ‪..‬תשי"ט‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מגילת אסתר ודינים לפורים ‪[ /‬ערוכים בידי] אלוף‪/‬מ‪ .‬הרב ש‪.‬‬
‫גורן הרב הראשי לצה"ל‪[ .‬מגלת אסתר ודינים לפורים]‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬צבא הגנה לישראל ‪ -‬הרבנות‬
‫הצבאית הראשית‪ ,‬תשי"ט [‪)002397766( .]1959‬‬
‫פורים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T487‬ונג‪.‬בס תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬אסתר‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬בסתר המדרגה ‪ :‬סיפורה של מגילת אסתר ‪ /‬נעם ונגרובר ‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬נעם ונגרובר‪ ,‬תשע"ה‪)002397169( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬אסתר ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫פורים במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T487‬לר‪.‬טוב תשע"ה‬
‫לר‪ ,‬אהרן שלמה מחבר‪ .‬טוב לב ‪ :‬חבר מאמרים‪ ,‬ביאורים ועיונים על מגילת אסתר ‪ /‬מאת אהרן‬
‫שלמה באא"ו הרב נתנאל לאער ‪... Lakewood :‬מכון באר התורה ‪,‬תשע"ה‪)002397358( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬אסתר ‪ -- --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T487‬ספר‪.‬כת תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬אסתר‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מגילת אסתר ‪ :‬עם פירוש רש"י ומסורה גדולה וקטנה ועל‬
‫אלה‪ ...‬כתם אופיר ‪ ... :‬מגלה צפונות‪ ...‬על פי‪ ...‬האר"י‪ ...‬ורבינו‪ ...‬הבעש"ט ‪ /‬הכינם‪ ...‬מוהר"ר‬
‫יצחק יהודה יחיאל ספרין‪ ...‬אב"ד דק"ק קאמארנא‪ ... ; ...‬נדפס מחדש‪ ...‬בתוספת תרגום‬
‫ירושלמי‪ ...‬ונוסף 'ביאור משולב' על כל הספר‪ ,‬עם מראי מקומות והרחבות משאר ספרי המחבר‬
‫וכתבי האריז"ל‪ ,‬יו"ל ע"י נכד המחבר מתתיהו סאפרין‪[ ...‬מגלת אסתר]‪ .‬מהדורת לאנדוי‪ ..‬ירושלם‬
‫‪ :‬מכון אור פני יצחק‪ ,‬תשע"ה‪)002397394( .‬‬
‫קבלה ‪--- 1660‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T999.5‬קנד‪.‬יו תשע"ד‬
‫קנדי‪-‬הראל‪ ,‬שלומית‪ -1970 ,‬מחבר‪ .‬יום הכיפורים במגילות קומראן ובספרות הקרובה ‪ :‬היבטים‬
‫הלכתיים פרשניים היסטוריים ורעיוניים ‪ /‬מאת שלומית קנדי‪-‬הראל‪[ .‬יום הכפורים במגלות‬
‫קומרן ובספרות הקרובה]‪ .‬תשע"ד ‪)002397193( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה‪.‬‬
‫מגלות גנוזות ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫מגלות גנוזות ‪ -- --‬היסטוריה של ארועי התקופה‪.‬‬
‫יום הכיפורים‬
‫כת מדבר יהודה ‪ --‬חיי הדת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪C-030‬‬
‫עת שערי רצון [הקלטת שמע] ‪ :‬תפילת הימים הנוראים בנוסח יהודי בבל ‪ /‬יוזם ועורך‪ :‬עזרא‬
‫ברנע‪ .‬ירושלים ‪ :‬רננות‪ ,‬המכון למוסיקה יהודית‪) 000259035( .]?-199[ ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬עיראק ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬ימים נוראים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-031‬‬
‫עת שערי רצון [הקלטת שמע] ‪ :‬תפילת הימים הנוראים בנוסח יהודי כורדיסטאן ‪ -‬עמדיה ‪ /‬עורך‪:‬‬
‫עזרא ברנע‪ .‬ירושלים ‪ :‬רננות‪ ,‬המכון למוסיקה יהודית‪) 000259040( .]?-199[ ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬כורדיסטאן ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬ימים נוראים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫)‬
‫‬‫‬‫קבוצות ביצוע [הקלטת וידאו] ‪ :‬קונצרט סיום סמסטר א'‪[ .‬קבוצות בצוע ‪[ :‬הקלטת וידאו]]‪[ .‬רמת‬
‫גן] ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬המחלקה למוזיקה‪ ,‬תשע"ה‪MU) 002397176( .‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-030‬‬
‫תאודורקיס‪ ,‬מיקיס מלחין‪ Aera .‬תיאודוראקיס [הקלטת שמע] ‪ /‬בימוי‪ :‬ליאור ייני ; תרגום‪:‬‬
‫אביבה אורשלום ; הדרכה ועיבוד קולי‪ :‬חנן יובל לפי יאניס דידיליס ; תפאורה ותלבושות‪ :‬אביבה‬
‫אורשלום ; הפקה‪ :‬ליאור ייני‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬גלטון‪) 002397545( ]1973[ ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית‪.‬‬
‫יונית‪ ,‬שירה ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-030‬‬
‫הניגון שבלב [הקלטת שמע] ‪[ /‬יעוץ מוסיקלי‪ :‬גיל אלדמע ; עיבודים‪ :‬גיל אלדמע‪ ,‬גיורא פיידמן‪,‬‬
‫אנדריי היידו]‪[ .‬הנגון שבלב [הקלטת שמע]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬הד ארצי‪) 002397547( 1975 ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של כליזמרים‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Klezmer music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫)‬
‫‬‫‬‫שוברט‪ ,‬פרנץ מלחין‪ .‬חמישייה לכלי קשת בדו מז'ור‪[ D.956 ,‬הקלטת וידאו] ‪ /‬מאת פרנץ שוברט‪.‬‬
‫[חמישיה לכלי קשת בדו מז'ור‪[ D.956 ,‬הקלטת וידאו]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬המחלקה‬
‫למוזיקה‪ ,‬תשע"ה‪) 002397598( .‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-801‬‬
‫שוש אשיש [הקלטת שמע] ירושלים ‪ :‬גל פז‪) 002397721( .]?-199[ ,‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-802‬‬
‫פרחי טורונטו ‪[ 2‬הקלטת שמע] [תל אביב] ‪ :‬גלטון‪) 002397722( .]?-199[ ,‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-803‬‬
‫פרחי טורונטו ‪[ 3‬הקלטת שמע] [תל אביב] ‪ :‬גלטון‪) 002397725( .]?-199[ ,‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-031‬‬
‫ארץ טרופית יפה [הקלטת שמע] ‪ :‬שירים מברזיל ‪ /‬מפיק ועורך‪ :‬עודד פנחסי ; גירסה עברית‬
‫לשירים‪ :‬אהוד מנור ; עבודים וניהול מוסיקלי‪ :‬מתי כספי‪[ .‬ישראל] ‪) 002397762( 1978 ,CBS :‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-031‬‬
‫מוסיקת נשמה [הקלטת שמע] [רמת גן] ‪ :‬הד ארצי‪) 002397765( ]1972[ ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של כליזמרים‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Klezmer music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-032‬‬
‫שירי ילדים [הקלטת שמע] (תל אביב) ‪ :‬מקולית‪) 002398007( ]1955[ ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שירי ילדים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪]M 23 B4 op.49/2[MUS‬‬
‫בטהובן‪ ,‬לודביג ון מלחין‪ .‬סונטה קלה אופ‪ 49 .‬מס‪ / 2 .‬ל‪ .‬ו‪ .‬בטהובן‪( .‬תל אביב) ‪ :‬מוז‪-‬יש‪]?--19[ ,‬‬
‫(‪) 002397681‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 25.1 S783G83‬‬
‫אטיודים למתחילים = ‪ / studies for beginners‬מלוקטים וערוכים ע"י חולדה גרד‪-‬בוך‪ .‬תל אביב‬
‫‪ :‬הוצאת תוים ישראלית‪) 002397619( .1951 ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 454 T34T44‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מלחין‪ .‬תהלים פרק פ"א [כתב יד] ‪ /‬מאת‪ :‬צבי מונסון‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪,‬‬
‫[‪) 002397451( .]?--19‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 659 L48T44‬‬
‫לבנדובסקי‪ ,‬לואיס מלחין‪ .‬תהלים [כתב יד] ‪ /‬לבנדובסקי ‪ -‬טלמון‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪.]?--19[ ,‬‬
‫(‪) 002397385‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 859 T34O73‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מעבד מוזיקלי‪[ .‬אוסף קטעים בעיבוד לכלי נשיפה] [כתב יד] ‪[ /‬צבי טלמון]‪.‬‬
‫[אוסף קטעים בעבוד לכלי נשיפה [כתב יד]]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪) 002397521( .]?--19[ ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1810 O833‬‬
‫[אוסף קטעים] [כתב יד] [אסף קטעים [כתב יד]]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪) 002397631( ]?--19[ ,‬‬
‫שירים עברית‬
‫שירי מקהלה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1810 S526‬‬
‫‪CD-3673‬‬
‫שרים וחברים ‪ /‬עיבודים ועריכת תפקידים ‪ :‬מקסים לוי‪[ .‬ישראל] ‪ :‬למ הפקות‪]?-199[ ,‬‬
‫(‪) 002397362‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 1811 T34C6 no.3‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מלחין‪[ .‬שירים] [כתב יד] ‪[ :‬אוסף מס' ‪ / ]3‬צבי מונסון‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬צ‪ .‬טלמון‪,‬‬
‫[‪) 002397117( ]?--19‬‬
‫שירים עברית‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1850C O833‬‬
‫[אוסף קטעי תפילה לבית הכנסת]‪[ .‬אסף קטעי תפלה לבית הכנסת]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪--19[ ,‬‬
‫?] (‪) 002397693‬‬
‫שירי מקהלה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1850C T34K57 no.1‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מלחין‪[ .‬קטעי תפילה] [כתב יד] ‪[ :‬אוסף מס' ‪[ .]1‬קטעי תפלה [כתב יד]]‪.‬‬
‫[ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪) 002397148( .]?--19[ ,‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1850C T34K57 no.2‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מלחין‪[ .‬קטעי תפילה] [כתב יד] ‪[ :‬אוסף מס' ‪[ .]2‬קטעי תפלה [כתב יד]]‪.‬‬
‫[ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪) 002397197( .]?--19[ ,‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫תפלות‪ .‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1850C T34K57 no.3‬‬
‫[קטעי תפילה] [כתב יד] ‪[ :‬אוסף מס' ‪[ .]3‬קטעי תפלה [כתב יד]]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪.]?--19[ ,‬‬
‫(‪) 002397320‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1850H.1 T34K57‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מלחין‪[ .‬קטעי תפילה לימים הנוראים] [כתב יד] [קטעי תפלה לימים הנוראים‬
‫[כתב יד]]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪) 002397195( .]?--19[ ,‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬ימים נוראים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1850S T34K57‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מלחין‪ .‬קטעי תפילה לשבת [כתב יד] [קטעי תפלה לשבת [כתב יד]]‪[ .‬ירושלים] ‪:‬‬
‫[צ‪ .‬טלמון]‪) 002397321( .]?--19[ ,‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬שבת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1037.4 M3H37‬‬
‫הרקוד של רבי מאיר ‪ :‬לתזמורת מנדולינות ‪ /‬מעובד ע"י משה יעקובסון‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬המרכז‬
‫לתרבות‪) 002397730( .1949 ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 1037.4 M3T96‬‬
‫שני נגוני חסידים ‪ :‬לתזמורת מנדולינות ‪ /‬עבודים‪ :‬מ‪ .‬יעקובסון‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬המרכז לתרבות‪,‬‬
‫‪) 002397733( .1950‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 1613.3 N37L5‬‬
‫נתן‪ ,‬ארנסט מלחין‪ .‬מרש קטן ‪ :‬לתזמורת ‪ / ad libitum‬ארנסט נתן‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬המרכז לתרבות‪,‬‬
‫‪) 002397732( .1950‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫]‬
‫שירון ‪ :‬שירון חנוכה‪[ .‬ישראל] ‪ :‬קצין חינוך ראשי ‪ ,‬ענף הווי ובידור‪) 002397916( 1974 ,‬‬
‫חנכה ‪ --‬שירים ומוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1810.7 Z65‬‬
‫צום העשירי ‪ :‬פסוקים ושירים לעשרה בטבת‪ ,‬יום הקדיש הכללי‪( .‬פתח תקוה) ‪ :‬בית המדרש‬
‫הממלכתי דתי למורים למוסיקה‪ ,‬תשמ"א (‪) 002397920‬‬
‫עשרה בטבת ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1811.1 B377I44‬‬
‫בר‪-‬שיר מלחין‪ .‬אמי‪ ,‬אל תבכי [כתב יד] ‪ /‬מלים‪ :‬א‪ .‬ברוידס ; מוסיקה‪ :‬בר‪-‬שיר (שם מדֻ מה)‪.‬‬
‫[ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪) 002397134( ]?--19[ ,‬‬
‫שירים עברית‬
‫שירי מקהלה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1811.1 C43M3‬‬
‫חיות‪ ,‬יואל‪ 1910-1985 ,‬מלחין‪ .‬מה יפים הלילות בכנען ‪ /‬י‪ .‬חיות‪[ .‬ישראל] ‪ :‬המרכז לתרבות‪ ,‬קורס‬
‫לזמרה בציבור‪) 002397674( .1949 ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שירי מקהלה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1811.1 H684‬‬
‫[חוברת שירים]‪[ .‬חוברת שירים]‪Argentina : Histadrut Hashomer Hatsair, 1958 .‬‬
‫‪) (002397365‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שירי מקהלה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1811.1 O833‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מלחין‪[ .‬אוסף קטעי מקהלה]‪[ .‬אסף קטעי מקהלה]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪,‬‬
‫[‪) 002397728( ]?--19‬‬
‫שירי מקהלה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1811.1 T34C6 no.1‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מעבד מוזיקלי‪[ .‬שירי מקהלה] [כתב יד] ‪[ :‬אוסף מס' ‪ / ]1‬צבי טלמון‪.‬‬
‫[ירושלים] ‪ :‬צ‪ .‬טלמון‪) 002397118( ]?--19[ ,‬‬
‫שירים עברית‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪ML 95 T34M5‬‬
‫[אוסף צבי טלמון] ‪[ :‬מסמכים שונים]‪[ .‬אסף צבי טלמון]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬צ‪ .‬טלמון]‪]?--19[ ,‬‬
‫(‪) 002397832‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪-1922 ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪MT 870 T34S6‬‬
‫טלמון‪ ,‬צבי‪ -1922 ,‬מחבר‪ .‬סולפג' ‪ /‬צבי מונסון‪ .‬ירושלים ‪ :‬צ‪ .‬טלמון‪ ,‬תש"ה‪) 002397831( -‬‬
‫סולפג'‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬