ינואר 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן

Transcription

ינואר 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן
‫פריטים חדשים – ינואר ‪5102‬‬
‫ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות‬
‫מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] ‪:‬‬
‫כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה‬
‫פס‪ ,‬הסתר מחבר ‪.‬שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלויות [משאב אלקטרוני] ‪ :‬השתלבות בעבודה‪,‬‬
‫התמדה בעבודה ורמות השכר ‪ /‬הסתר פאס‪ ,‬אופיר פינטו‪[ .‬שקום מקצועי לאנשים עם מגבליות‬
‫[משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬המוסד לבטוח לאמי‪ ,‬מנהל המחקר והתכנון‪ ,‬תשע"ה ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002392892‬‬
‫מגבלים ‪ --‬שקום ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שקום מקצועי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פערי שכר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מגבלים ‪ --‬משכורות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מגבלים ‪ --‬תעסוקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫וילנסקי‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬חסידים ומתנגדים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬לתולדות הפולמוס שביניהם‬
‫בשנים תקל"ב‪-‬תקע"ה ‪ /‬מרדכי וילנסקי‪ .‬מהדורה ב‪ ,‬מורחבת ומתוקנת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מוסד‬
‫ביאליק‪ ,‬תש"ן‪) 002393055( .‬‬
‫חסידות ‪ --‬חבורים בעד ונגד‪.‬‬
‫חסידים ומתנגדים‪.‬‬
‫רוזנק‪ ,‬אבינעם מחבר‪ .‬הרב אברהם יצחק הכהן קוק [משאב אלקטרוני] ‪ /‬אבינועם רוזנק‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל‪ ,‬תשס"ז ) ‪2006. (002393057‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫בונדי‪ ,‬דרור מחבר‪ .‬איכה? [משאב אלקטרוני] ‪ :‬שאלתו של אלוקים ותרגום המסורת בהגותו של‬
‫אברהם יהושע השל ‪ /‬דרור בונדי‪ .‬ירושלים ‪ :‬שלם ‪,‬תשס"ח‪)002393059( .‬‬
‫השל‪ ,‬אברהם יהושע‪.‬‬
‫אדם (תאולוגיה יהודית)‬
‫פילוסופיה יהודית ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫יהדות והעולם המודרני‪.‬‬
‫אמונה (יהדות)‬
‫פילוסופיה ודת‪.‬‬
‫יהדות ופילוסופיה‪.‬‬
‫אלקים ‪ --‬הכרה‪.‬‬
‫אבן‪-‬חן ‪,‬אלכסנדר מחבר‪ .‬עקדת יצחק [משאב אלקטרוני] ‪ :‬בפרשנות המיסטית והפילוסופית של‬
‫המקרא ‪ /‬אלכסנדר אבן‪-‬חן‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪)002393062( .2006 ,‬‬
‫תנ"ך ‪. --‬בראשית‪ .‬פרק כב ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫עקדת יצחק‪.‬‬
‫דקל‪ ,‬אפרים מחבר‪ .‬געהיים=דינסט פון "הגנה" אין ארץ‪-‬ישראל [משאב אלקטרוני] ‪ /‬אפרים דקל‪.‬‬
‫[געהיימדינסט פון הגנה אין ארץ‪-‬ישראל [משאב אלקטרוני]]‪ .‬בוענאס‪-‬איירעס ‪ :‬קיום‪ ,‬תשט"ו‬
‫‪)002393063( .1955‬‬
‫הגנה (ארגון צבאי)‬
‫מבצעים מיחדים (תורת המלחמה) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.1948- -- 1917‬‬
‫דורון‪ ,‬שלומי מחבר‪ .‬המהלכים בין העולמות [משאב אלקטרוני] ‪" :‬חזרה בתשובה" ו"חזרה‬
‫בשאלה" בחברה הישראלית ‪ /‬שלומי דורון‪ .‬בני ברק ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ג ‪.2013‬‬
‫(‪)002393064‬‬
‫חזרה בתשובה‪.‬‬
‫חזרה בתשובה ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫חזרה בתשובה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫חוזרים בתשובה ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫נטישת הדת (יהדות)‬
‫נטישת הדת (יהדות) ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫נטישת הדת (יהדות) ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫דתיים לשעבר ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬זהות‪.‬‬
‫הזדהות (דת)‬
‫תולדות המוזיקה [משאב אלקטרוני ‪] :‬מימי הביניים עד המאה העשרים ‪ /‬עורכת‪ :‬יהודית כהן‪.‬‬
‫[תל אביב] ‪ :‬מטח‪ ,‬המרכז לטכנולגיה חינוכית‪)002393072( .2012 ,‬‬
‫מוסיקה ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫מוסיקה ‪ --‬למוד והוראה (גבה) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תג'ר‪ ,‬מיכל מחבר‪ .‬לעבוד בלי כבוד [משאב אלקטרוני] ‪ :‬זכויות עובדים והפרתן ‪ /‬כתיבה‪ :‬מיכל‬
‫תג'ר ; עריכה‪ :‬נעמה ישובי‪[ .‬לעבד בלי כבוד [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬האגודה לזכויות‬
‫האזרח בישראל) ‪, 2006. (002393075‬‬
‫זכיות עובדים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫זכיות עובדים ‪ --‬חק וחקיקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫עבודה‪ ,‬חקים וחקיקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫זכויות האדם בישראל [משאב אלקטרוני] ‪ :‬קובץ מאמרים לזכרו של ד"ר חמן שלח‪[ .‬זכיות האדם‬
‫בישראל [משאב אלקטרוני]]‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬עידנים ‪ :‬ידיעות אחרונות‪)002393076( .1988 ,‬‬
‫שלח ‪,‬חמן‪.‬‬
‫זכיות האדם ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫זכיות האזרח ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫סבירסקי‪ ,‬שלמה מחבר‪ .‬לא נחשלים אלא מנוחשלים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מזרחים ואשכנזים‬
‫בישראל‪ :‬ניתוח סוציולוגי ושיחות עם פעילים ופעילות ‪ /‬מאת שלמה סבירסקי‪[ .‬לא נחשלים אלא‬
‫מנחשלים [משאב אלקטרוני]]‪ .‬חיפה ‪ :‬מחברות למחקר ולבקורת‪ ,‬תשמ"א ‪)002393247( .1981‬‬
‫עדות המזרח ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫קטוב עדתי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬יחסים עדתיים‪.‬‬
‫כנסיית הקבר בירושלים [משאב אלקטרוני] ‪ /‬ערך‪ :‬אלי שילר‪[ .‬כנסית הקבר בירושלים [משאב‬
‫אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪:‬אריאל‪ ,‬תשמ"ו ‪)002393249( .1985‬‬
‫כנסית הקבר (ירושלים)‬
‫קלונר‪ ,‬עמוס מחבר‪ .‬עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני [משאב אלקטרוני] ‪ /‬עמוס קלונר‬
‫ובועז זיסו‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד יצחק בן צבי ‪ :‬החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה‪ ,‬תשס"ג ‪.2003‬‬
‫(‪)002393251‬‬
‫בתי קברות ‪ --‬ישראל ‪--‬ירושלים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫חפירות (ארכיאולוגיה) ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫מערות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫קבורה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫קברים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ירושלים ‪ --‬עתיקות‪.‬‬
‫ריד‪ ,‬מיה מחבר‪ .‬שבויה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬כרוניקה של גילוי עריות מקצועי ‪ -‬סיפור‬
‫אוטוביוגרפי ‪/‬מאיה ריד ; אחרית דבר ‪ -‬מאת שרי עוז‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬תמוז‪)002393853( .2002 ,‬‬
‫גלוי עריות (בין קרובים)‪ ,‬קרבנות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫חולים נפגעי התעללות מינית ‪ --‬ישראל ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫יחסי מין בין פסיכותרפיסט וחולה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫פסיכותרפיסטים ‪ --‬רשלנות מקצועית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫וסטריך‪ ,‬אבישלום מחבר‪ .‬הזכות לגירושין [משאב אלקטרוני] ‪ :‬גירושין ללא אשם במסורת‬
‫היהודית ‪ /‬אבישלום וסטרייך ; עריכת הטקסט ‪:‬יהושע גרינברג‪[ .‬הזכות לגרושין [משאב‬
‫אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬המכון הישראלי לדמוקרטיה‪ ,‬תשע"ד ‪)002393855( .2014‬‬
‫גרושין ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫גרושין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫‪91G10‬שחף ‪2014‬‬
‫שחף‪ ,‬אפי‪ -1989 ,‬מחבר‪ .‬תמחור תיק ביטוח בשוק מרובה מבטחים ‪ /‬אפי שחף‪[ .‬תמחור תיק בטוח‬
‫בשוק מרבה מבטחים]‪ .‬תשע"ה ‪. (002392934 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה למתמטיקה‪.‬‬
‫בטוח ‪ --‬מודלים מתמטיים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Math. & Computer Sci.‬‬
‫‪004.678019‬שגב‪.‬מת תשע"ד‬
‫שגב‪-‬קרונפלד‪ ,‬יפעת‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬המתח בין המודל ה"גברי מסורתי "לבין מודל ה"אב החדש"‬
‫כפי שחווים ובא לידי ביטוי בקבוצת התמיכה לאבות צעירים‪" ,‬אבות ברשת" בפייסבוק ‪ /‬יפעת‬
‫שגב קרונפלד‪[ .‬המתח בין המודל ה"גברי מסרתי" לבין מודל ה"אב החדש" כפי שחווים ובא לידי‬
‫בטוי בקבוצת התמיכה לאבות צעירים‪" ,‬אבות ברשת" בפיסבוק ‪].‬תשע"ד ‪)002392872( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה‪.‬‬
‫פיסבוק (משאב אלקטרוני) ‪ -- --‬הבטים חברתיים‪.‬‬
‫אבות (לילדים) ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫אבהות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫גברים ‪--‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫גבריות (פסיכולוגיה)‬
‫קבוצות לעזרה עצמית ‪ --‬משאבי רשתות מחשבים‪.‬‬
‫רשתות חברתיות באינטרנט ‪ --‬הבטים חברתיים‪.‬‬
‫רשתות חברתיות באינטרנט ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫קבוצות דיון אלקטרוניות ‪ --‬הבטים חברתיים‪.‬‬
‫קבוצות דיון אלקטרוניות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫שיחות מקונות ‪ --‬הבטים חברתיים‪.‬‬
‫שיחות מקונות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Office‬‬
‫‪028.535‬בוכ‪.‬עמ תשע"ה‬
‫בוכבינדר‪ ,‬קרן‪ -1972 ,‬מחבר‪ .‬עמדותיהם של בני הנוער כלפי קריאה ‪ :‬המקרה של ביה"ס הריאלי‬
‫העברי בחיפה ‪ /‬קרן בוכבינדר‪[ .‬עמדותיהם של בני הנער כלפי קריאה]‪ .‬תשע"ה ‪002392393( .2014‬‬
‫)‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה ללמודי מידע‪.‬‬
‫בית‪-‬הספר הריאלי העברי (חיפה)‬
‫קריאה (חטיבת בינים)‬
‫תלמידי חטיבות בינים ‪ --‬ספרים וקריאה‪.‬‬
‫תלמידי חטיבות בינים ‪ --‬ישראל ‪--‬עמדות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Information Science‬‬
‫‪152.14‬רזפ‪.‬קב תשס"ב‬
‫רזפורקר‪-‬אפפלד‪ ,‬אירין מחבר‪ .‬קיבוץ תפיסתי ‪ :‬תהליך יחיד‪ ,‬ראשוני וטרום‪-‬קשבי או אופרציות‬
‫שונות הנבדלות בזמן התרחשותן ובדרישות הקשב שלהן? ‪ /‬מאת‪ :‬איירין רזפורקר‪-‬אפפלד ;‬
‫בהדרכת‪ :‬רות קמחי‪[ .‬קבוץ תפיסתי]‪[ .‬תשס"ב] ‪) 002392900( .2002‬‬
‫תפיסה חזותית‪.‬‬
‫קשב‪.‬‬
‫שלם וחלקים (פסיכולוגיה)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪174.2‬סגל‪.‬מא תשע"ה‬
‫סגל ‪,‬חנה מחבר‪ .‬מאחורי החלוק הלבן ‪ /‬חנה סגל‪[ .‬ישראל] ‪ :‬חנה סגל‪[ ,‬תשע"ה] ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002392626‬‬
‫‪Ethics, Medical‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪School of Medicine‬‬
‫‪305.235‬גיל‪.‬אנ תשע"ד‬
‫גילרוביץ'‪ ,‬אפריל‪- 1986 ,‬מחבר‪" .‬האני המעריץ" ‪ :‬חוויית ה"עצמי" של מתבגרים בקהילה‬
‫וירטואלית של מעריצי מפורסמים ‪ /‬אפריל גילרוביץ'‪ .‬תשע"ד ‪)002392389( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה‪.‬‬
‫מעריצים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ידוענים באמצעי התקשרת‬
‫פסיכולוגיה של העצמי‪.‬‬
‫פסיכולוגיה של מתבגרים‪.‬‬
‫שיחות מקונות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫קבוצות דיון אלקטרוניות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫רשתות חברתיות באינטרנט ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪330.015195‬בש‪.‬ישו תשע"ה‬
‫בש‪ ,‬הלל מחבר‪ .‬יישומי מחשב באקונומטריקה (‪ : )66-238‬סמסטר א' שנה"ל תשע"ה ‪(2014-‬‬
‫‪2015) /‬בש הלל‪[ .‬ישומי מחשב באקונומטריקה (‪[ .])66-238‬רמת גן] ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪,‬‬
‫המחלקה לכלכלה‪ ,‬תשע"ה ‪)002394036( .2014‬‬
‫אקונומטריה ‪ --‬למוד והוראה (גבה)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪335‬מלה תשמ"ו‬
‫המילה הכתובה ‪ :‬במה סוציאליסטית ‪ /‬מאיה בז'רנו [ואחרים] ; בעריכת חנן חבר ורון כוזר‪.‬‬
‫[המלה הכתובה ‪].‬ירושלים ‪" :‬המילה הכתובה"‪[ ,‬תשמ"ו] ‪) 000116619( .1986‬‬
‫סוציאליזם‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪355.033043‬נוד‪.‬די תשע"ד‬
‫נודלמן‪ ,‬רומי‪ -1957 ,‬מחבר‪ .‬דיון סביב דימויו של הוורמכט כפי שהוצג בצילומי העיתונות הגרמנית‬
‫בשנים ‪ / 1945-1950‬רומי נודלמן‪[ .‬דיון סביב דמויו של הורמכט כפי שהצג בצלומי העתונות‬
‫הגרמנית בשנים ‪ .]1945-1950‬תשע"ד ‪) 002393971( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה להיסטוריה כללית‪.‬‬
‫גרמניה ‪.‬ורמכט‬
‫גרמניה‪ .‬ורמכט ‪ --‬באמצעי התקשרת‪.‬‬
‫עתונות מצלמת (צ בקובוץ) ‪ --‬גרמניה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫חילים באמצעי התקשרת ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪362.712‬אבר‪.‬מע תשע"ד‬
‫אברמוביץ ‪,‬שלומית מחבר‪ .‬המעון הביתי ‪ :‬למטפלות שהן אמהות ולהורים שהם מטפלים ‪/‬‬
‫שלומית אברמוביץ ; עריכה‪ :‬רינת קופרמן ; איורים‪ :‬מרב אברמוביץ‪[ .‬נווה צוף] ‪[ :‬שלומית‬
‫אברמוביץ]‪[ ,‬תשע"ד ‪)002392209( .]2013‬‬
‫מעונות יום ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תינוקות ‪ --‬טפול‪.‬‬
‫תינוקות ‪ --‬התפתחות‪.‬‬
‫פעוטות ‪ --‬טפול‪.‬‬
‫פעוטות ‪ --‬התפתחות‪.‬‬
‫הורים ותינוקות‪.‬‬
‫הורים וילדים‪.‬‬
‫גדול ילדים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪370.1‬לם(שטר) תשע"ה‬
‫שטרנברג‪ ,‬יצחק‪ -1957 ,‬מחבר ‪.‬ההוראה ‪ -‬עיון בהגותו של צבי לם ‪ /‬מאת יצחק שטרנברג‪ .‬תשע"ה‬
‫‪) 002392397( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי פרשנות‬
‫ותרבות‪.‬‬
‫לם‪ ,‬צבי ‪ --‬משנתו‬
‫לם‪ ,‬צבי ‪ --‬השקפה על חנוך‬
‫הוראה ‪--‬פילוסופיה‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪574‬אסיסקוביץ ‪2014‬‬
‫אסיסקוביץ‪ ,‬לירון‪ -1987 ,‬מחבר‪ .‬השבחת הכחולית‪ Sinechocoous elongatus PCC7942‬לשם‬
‫הפקת דלק ביולוגי ‪ /‬לירון אסיסקוביץ‪[ .‬השבחת הכחלית ‪Sinechocoous elongatus PCC7942‬‬
‫לשם הפקת דלק ביולוגי]‪ .‬תשע"ד ‪) 002392936( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫כחלית‪.‬‬
‫תאי דלק חידקיים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Office‬‬
‫‪574‬כהן ‪2014‬‬
‫כהן מורן ‪, 1989-‬מחבר‪ .‬סיגנל ‪ siRNA‬חדשני המעורב בהארכת חיים במסלול הרבייה בחיית‬
‫המודל ‪C.elegans /‬מורן כהן‪[ .‬סיגנל ‪ siRNA‬חדשני המערב בהארכת חיים במסלול הרביה בחית‬
‫המודל ‪ C.elegans].‬תשע"ד ‪)002392884( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫ר‪.‬נ‪.‬א‪.‬‬
‫קינורהבדיטיס אלגנס ‪ --‬מחקר‪.‬‬
‫אריכות ימים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪574‬סטמרי‪-‬טוסק ‪2014‬‬
‫סטמרי‪-‬טוסק‪ ,‬שירלי‪ -1985 ,‬מחבר‪ .‬תקיפת מנגנון יצור האנרגיה בתא הסרטני ע"י שימוש במעכב‬
‫כנגד ‪ FER /‬שירלי סטמרי‪-‬טוסק‪[ .‬תקיפת מנגנון יצור האנרגיה בתא הסרטני ע"י שמוש במעכב‬
‫כנגד ‪ FER].‬תשע"ה ‪)002392879( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫תאי סרטן‪.‬‬
‫טירוזין קינז‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪574‬פלח ‪2014‬‬
‫פלח‪ ,‬לידן ‪, 1987-‬מחבר‪ .‬ביולוגיה וגנטיקה של זוויגיות‪ ,‬תוקפנות ועמידות לפונגיצידים בטפיל‬
‫‪Pseodoperonospora cubensis /‬לידן פלח‪[ .‬ביולוגיה וגנטיקה של זויגיות‪ ,‬תוקפנות ועמידות‬
‫לפונגיצידים בטפיל ‪ Pseodoperonospora cubensis].‬תשע"ה ‪) 002392926( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫פונגיצידים‪.‬‬
‫פסבדופרונוספורה‪.‬‬
‫כשותית‪ ,‬מחלות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪574‬צירקין ‪2014‬‬
‫צירקין‪ ,‬שחר‪ -1972 ,‬מחבר‪ .‬אפקט הישרדות לעומת אפקט אפופטוטי לפעילות הקינאז ‪PIM-2‬‬
‫ומעורבותו בתגובת התא לנזקי ‪ DNA /‬מאת שחר צירקין‪[ .‬אפקט השרדות לעמת אפקט‬
‫אפופטוטי לפעילות הקינז ‪ PIM-2‬ומערבותו בתגובת התא לנזקי ‪ DNA].‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪)002392908‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫ד‪.‬נ‪.‬א‪( .‬חמצת גרעין ‪) --‬מחקר‪.‬‬
‫תאים‪.‬‬
‫חלבונים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪616.042‬מעל‪.‬ממ תשע"ד‬
‫מעלם‪ ,‬שרון מחבר‪ .‬ממי ירשת את זה ‪ :‬איך הגנים שלנו משנים את חיינו והחיים משנים את‬
‫הגנים שלנו ‪ /‬שרון מועלם עם מתיו ד' לפלנט ; מאנגלית‪ :‬נעה בן פורת ‪.‬רמות השבים ‪ :‬אריה ניר‪,‬‬
‫תשע"ה ‪)002392629( .2014‬‬
‫‪Genetics‬‬
‫‪Genetics, Medical‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪School of Medicine‬‬
‫‪616.8982‬וין‪.‬תפ תשע"ד‬
‫וין‪ ,‬קרינה‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬תפקיד הסטיגמה בקשר בין סכיזופרניה ‪, PTSD‬והשלכות תפקודיות ‪/‬‬
‫קרינה ואין‪ .‬תשע"ד ‪)002392385( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לקרימינולוגיה‪.‬‬
‫תיוג (פסיכולוגיה חברתית)‬
‫סכיזופרנים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫סכיזופרניה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫טראומה נפשית‪.‬‬
‫לחץ פוסט טראומתי‪ ,‬הפרעות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪618.928914‬וינ‪.‬חס תשע"ד‬
‫ויניקוט‪ ,‬דונלד וודס מחבר‪ .‬חסך ועבריינות ‪ /‬ד‪.‬ו‪ .‬ויניקוט ; עורכים‪ :‬קלייר ויניקוט‪ ,‬ריי שפרד‬
‫ומדליין דיוויס ; עריכה מדעית‪ :‬שרה קולקר ; עריכה לשונית‪ :‬עמרי גילן ; תרגום‪ :‬רוני חיימוביץ'‬
‫; מוסר וחינוך ‪ /‬תרגום‪ :‬עמרי גילן ; עריכה מדעית‪ :‬שרה קולקר‪[ .‬חסך ועברינות]‪[ .‬תל אביב] ‪:‬‬
‫תולעת ספרים‪)002392354( .2014 ,‬‬
‫עברינות נער‪.‬‬
‫הפרעות אישיות אנטיסוציאליות‪.‬‬
‫חסך הורי‪.‬‬
‫חסך (פסיכולוגיה)‬
‫פסיכותרפיה של ילדים‪.‬‬
‫ילדים ומלחמה‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪-- 1945-1939 ,‬ילדים ‪ --‬בריטניה‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1945-1939 ,‬פנוי אוכלוסיה ‪ --‬בריטניה‪.‬‬
‫חנוך לערכים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪658.787‬בן‪-‬ברוך‪.‬בק תשע"ה‬
‫בן‪-‬ברוך‪ ,‬לירון‪ -1978 ,‬מחבר‪ .‬בקרה ואכיפה להגדלת מלאי ספק בהתקשרות‪ / JIT‬לירון בן ברוך‪.‬‬
‫תשע"ה ‪)002393042( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לנהול‪.‬‬
‫לוגיסטיקה בעסקים‪.‬‬
‫בקרת מלאי‪.‬‬
‫בקרת מלאי ‪--‬קבלת החלטות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪791.43‬פגי‪.‬עם תש"ע‬
‫פגישות עם נתן זך ‪ /‬סרט של דוד פרלוב ; מפיקים‪ :‬דוד פרלוב וניסן בלקין ; עורכת‪ :‬בת שבע ינקו‬
‫; צלם‪ :‬איציק פורטל‪[ .‬הקלטת וידאו] ‪ /‬תל אביב ‪ :‬טלמידיה מיצגים מיוחדים‪ .2010 ,‬תל אביב‬
‫(‪)002391189‬‬
‫פרלוב‪ ,‬דוד‬
‫משוררים ישראליים‪.‬‬
‫אמנים ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫זך‪ ,‬נתן‪.‬‬
‫פרלוב‪ ,‬דוד‬
‫‪VM‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪791.43‬שיר‪.‬הס תש"ע‬
‫שירת הסירנה [הקלטת וידאו ‪] /‬עם‪ :‬דלית קהן‪ ,‬בועז גור‪-‬לביא‪ ,‬יאיר לפיד [ו‪ 9-‬אחרים] ; מפיק‪:‬‬
‫יונתן ארוך ; תסריט ‪:‬עירית לינור ; במאי‪ :‬איתן פוקס‪ .‬רמת השרון ‪ :‬אן‪ .‬אם‪ .‬סי‪ .‬יונייטד‬
‫אנטרטיינמנט‪, 2010. (002387481 )VM‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪818.5‬בלד‪.‬כל תשע"א‬
‫בלדצ'י‪ ,‬דיויד מחבר‪ .‬כל האמת ‪ /‬דיוויד באלדאצ'י ; מאנגלית‪ :‬רוני בק‪ .‬מושב בן‪-‬שמן ‪ :‬מודן‪,‬‬
‫[תשע"א] ‪) 002383463( .2011‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.6‬אלב‪.‬שו תשע"ג‬
‫אלבום‪ ,‬מיץ 'מחבר‪ .‬שומר הזמן ‪ /‬מיץ' אלבום ; מאנגלית‪ :‬כנרת היגינס‪-‬דוידי‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬מטר‪,‬‬
‫תשע"ג ) ‪2013. (002392901‬‬
‫זמן ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.6‬חאג'‪.‬מת תשע"ד‬
‫חאג'י ‪,‬נפיסה מחבר‪ .‬המתיקות שבדמעות ‪ /‬נאפיסה חאג'י ; מאנגלית‪ :‬צילה אלעזר‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬‬
‫מטר ‪,‬תשע"ד ‪)002389583( .2014‬‬
‫סודות משפחתיים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫הגשמה עצמית אצל נשים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.6‬טרו‪.‬קש תשע"א‬
‫טרוסוני ‪,‬דניאל מחבר‪ .‬קשר המלאכים ‪ /‬דניאל טרוסוני ; מאנגלית‪ :‬אורטל אריכה‪ .‬אור יהודה ‪:‬‬
‫כנרת תשע"א ‪ )002392898( .2011‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.6‬ריץ'‪ .‬מי תשע"ד‬
‫ריץ'‪ ,‬רוברטה מחבר‪ .‬המיילדת מוונציה ‪ /‬רוברטה ריץ' ; מאנגלית‪ :‬סמדר מילוא[ ‪.‬המילדת‬
‫מונציה]‪ .‬אור יהודה ‪ :‬כנרת‪ ,‬תשע"ד ‪)002390395( .2014‬‬
‫מילדות ‪ --‬ספרת‬
‫יהודים ‪ --‬איטליה ‪ --‬ונציה ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪ -- 16-‬ספרת‪.‬‬
‫עבדים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ונציה (איטליה) ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪ -- 16-‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪828.92‬פנד‪.‬כל תשע"ה‬
‫פנדר ‪,‬אנה מחבר‪ .‬כל מה שאני ‪ /‬אנה פאנדר ; מאנגלית‪ :‬שאול לוין‪ .‬אור יהודה ‪ :‬מחברות‬
‫לספרות‪ ,‬תשע"ה ‪)002391447( .2014‬‬
‫טולר‪ ,‬ארנסט ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫פליטים ‪ --‬אנגליה ‪ --‬לונדון ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫תנועות אנטי‪-‬נאציות ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ברלין ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪848.1‬מרי‪.‬ספ תשע"ה‬
‫מרי‪ ,‬דה פרנס מחבר‪ .‬סיפורי מארי דה פרנס ‪ /‬תרגום מאנגלו‪-‬נורמנית‪ ,‬הערות ומבוא טובי‬
‫ביברינג‪[ .‬ספורי מרי דה פרנס]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪) 002393010( .2014‬‬
‫מרי‪ ,‬דה פרנס‪.‬‬
‫צרפתית‪ ,‬שירה ‪ --‬עד ‪ -- 1500‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫אנגלו‪-‬נורמנית‪ ,‬שירה ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪848.92‬לוי‪.‬חי תשע"ג‬
‫לוי‪ ,‬מרק מחבר‪ .‬חייה השניים של אליס ‪ /‬מארק לוי ; מצרפתית‪ :‬מיכל אסייג ; עורכת הספרות‬
‫המתורגמת‪ :‬נטע גורביץ‪ .‬תל אביב‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד [תשע"ג] ‪. (002392799 2013‬‬
‫)ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪869.5‬גלר‪.‬זק תשע"ה‬
‫גלרה ‪,‬דניאל‪ -1979 ,‬מחבר‪ .‬זקן ספוג דם ‪ /‬דניאל גלרה ; מפורטוגזית‪ :‬דלית להב‪-‬דורסט ‪.‬תל‪-‬‬
‫אביב ‪ :‬פן ; ספרי חמד ‪ :‬ידיעות אחרונות‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002393884( .2014‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪909.829‬רון‪.‬רי תשע"ד‬
‫רון‪ ,‬דקל ‪, 1978-‬מחבר‪ .‬ריאליזם מבני‪ ,‬התנגשות הציביליזציות וחריפות משברים בינלאומיים‬
‫בסכסוך מתמשך ‪ :‬המזרח התיכון‪ ,‬אפריקה ומזרח אירופה בשנים ‪ / 1918-2007‬דקל רון‪ .‬תשע"ד‬
‫‪. (002393004 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה למדעי המדינה‪.‬‬
‫התנגשות תרבותית ‪ --‬המזרח התיכון‪.‬‬
‫התנגשות תרבותית ‪ --‬אפריקה‪.‬‬
‫התנגשות תרבותית ‪ --‬אירופה המזרחית‪.‬‬
‫פוליטיקה עולמית ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫פוליטיקה עולמית ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫פוסט‪-‬קומוניזם‪.‬‬
‫ציביליזציה מודרנית ‪--‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ציביליזציה מודרנית ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫סכסוכים נמוכי עצמה (תורת המלחמה) ‪ --‬אפריקה‪.‬‬
‫סכסוכים נמוכי עצמה (תורת המלחמה) ‪ --‬אירופה המזרחית‪.‬‬
‫סכסוכים נמוכי עצמה (תורת המלחמה) ‪ --‬המזרח התיכון‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪910.285‬מנג‪.‬בנ תשע"ד‬
‫מנגל‪ ,‬אסנת‪ -1962 ,‬מחבר ‪.‬בניית מערך ידע גיאוגרפי אינטגרטיבי מזווית של ניהול הידע בארגון ‪:‬‬
‫חקר מקרה בארגון צבורי ‪ /‬מאת‪ :‬אסנת מנגל‪[ .‬בנית מערך ידע גאוגרפי אינטגרטיבי מזוית של‬
‫נהול הידע בארגון]‪ .‬תשע"ד ‪)002393101( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי מידע‪.‬‬
‫מערכות מידע גאוגרפיות ‪ --‬נהול‪.‬‬
‫נהול ידע‪.‬‬
‫נהול ידע ‪--‬חדושים טכנולוגיים‪.‬‬
‫מידע‪ ,‬טכנולוגיה ‪ --‬נהול‪.‬‬
‫מוסדות צבוריים ‪ --‬בסיסי נתונים ‪ --‬נהול‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Office‬‬
‫‪940.5318‬יוא‪.‬יצ תשס"ב‬
‫יואלס‪ ,‬תרצה מחבר‪ .‬ייצוגי התקשרות )‪ (Attachment‬וזוגיות בקרב בנות דור שני לשואה ‪ /‬מאת‪:‬‬
‫תרצה יואלס ; בהדרכת‪ :‬אבי שגיא‪[ .‬יצוגי התקשרות )‪ (Attachment‬וזוגיות בקרב בנות דור שני‬
‫לשואה]‪[ .‬תשס"ב] ‪)002392951( .2002‬‬
‫התקשרות (פסיכולוגיה)‬
‫ילדים של נצולי שואה ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ילדים של נצולי שואה ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫יחסי גברים ונשים ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫נשים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫)‪D47 (43‬בן‪-‬גרש‪.‬גר תשע"ד‬
‫בן גרשם‪ ,‬עזרא‪ 1922-2006 ,‬מחבר‪ .‬גר הייתי בארץ נכרייה ‪ :‬מברלין לירושלים במחתרת ובזהות‬
‫בדויה ‪ /‬עזרא בן גרשום ; מגרמנית‪ :‬קטיה מנור ; עורכת‪ :‬עדינה דרכסלר[ ‪.‬גר הייתי בארץ נכריה]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬יד ושם‪ ,‬המכון הבין‪-‬לאומי לחקר השואה‪ ,‬תשע"ד ) ‪2013. (002392604‬‬
‫בן גרשם‪ ,‬עזרא‪1922-2006 ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ברלין ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ברלין ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D47 (43‬רוז‪.‬אנ תשע"ה‬
‫רוזן‪ ,‬חיים‪ .-1921 ,‬אני בוש בהיותי גרמני! ‪ :‬האופוזיציה הלאומית השמרנית בגרמניה ויחסה‬
‫ליהודים בתקופת השואה ‪ /‬חיים רוזן ; עורכת‪ :‬חדוה מלכיאור‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד ושם‪ ,‬המכון הבין‪-‬‬
‫לאומי לחקר השואה‪ ,‬תשע"ה ‪)002394716( .2014‬‬
‫גרמניה ‪ --‬היסטוריה ‪.1945-1933 --‬‬
‫גרמניה ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪.1945-1933 --‬‬
‫תנועות אנטי‪-‬נאציות ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫אופוזיציה (מדעי המדינה) ‪ --‬גרמניה ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Diaspora‬‬
‫)‪E309.1 (AB‬עוב‪.‬תמ תשע"ד‬
‫עובדיה ‪,‬ירון‪ .-1968 ,‬תמורות בחיי הבדווים בצפון מדבר יהודה מאז ‪ : 1970‬המקרה של שבט‬
‫ג'האלין ‪ /‬מאת‪ :‬ירון עובדיה‪[ .‬תמורות בחיי הבדוים בצפון מדבר יהודה מאז ‪]. 1970‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪)002392192‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי המזרח התיכון‪.‬‬
‫ג'האלין (שבט בדואי)‬
‫בדוים ‪ --‬ישראל ‪ --‬יהודה ‪,‬מדבר‪.‬‬
‫בדוים ‪ --‬ישראל ‪ --‬יהודה‪ ,‬מדבר ‪ --‬התישבות קבע‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪A32‬מיז‪.‬פא תשע"ה‬
‫מיזליש‪ ,‬דוד דב בן יקותיאל יהודה מחבר‪ .‬פאר השלחן ‪ ... :‬מאכלי ישראל ומה דאמרי רבנן‬
‫מילתא בטעמ"א ‪,‬המנהגים וסגולות סעודת מצוה‪ ,‬מיוסדים על חדשי השנה‪ ,‬ובסוף הספר‪...‬‬
‫תמונות של מאכלי ישראל‪ / ...‬נלקט ונסדר ע"י דוד דוב מייזליש ‪... Brooklyn :‬הרב דוד מייזליש‪,‬‬
‫תשע"ה ) ‪2014- (002392478‬‬
‫מזון ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫חדשי השנה ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫בשולי חגים‪.‬‬
‫בשול יהודי‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A32‬סופ‪.‬מנ תשע"ד‬
‫מנהגי כתב סופר ‪ :‬מנהגים והליכות בקודש‪ ...‬סדר ברכת המזון ‪ :‬מוגה‪ ...‬על פי נוסחאות מדויקות‬
‫ועתיקות בבירור וציון שינויי הנוסחאות‪ ...‬משולבים עם הלכות ומנהגי סידור יעב"ץ ‪...‬ומנהגי מרן‬
‫החת"ם סופר ופסקי מרן הכתב סופר‪ ...‬מפי סופרים וספרים‪ ,‬והחונה עליו‪ :‬כתב סופר ‪ :‬אוסף‪...‬‬
‫מפירושים וחידושים‪ ...‬מתורתו של‪ ...‬הכתב סופר‪ ...‬כסדר ברכת המזון ‪.‬למשפחותם ‪ :‬והוא יחוס‬
‫וקורות‪ ...‬משפחת שטראה לדורותיה וקהילת אייזנשטאדט‪ .‬בני ברק ‪ :‬מכון שם עולם‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002391391‬‬
‫שטראה (משפחה)‬
‫שטראה‪ ,‬נחום דוד בן בנימין‬
‫סופר‪ ,‬אברהם שמואל בנימין בן משה ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫תפלות‪ .‬ברכת המזון ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תפלות‪ .‬ברכת המזון ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫איזנשטט (אוסטריה)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬טוי‪.‬מת תשע"ד‬
‫טויבנפלד‪ ,‬חיים אורי ליפא מחבר‪ .‬מתיקא כדובשא ‪ :‬מועדים ‪ :‬מלוקט מספרי תלמידי בעש"ט‬
‫ומגאוני עולם‪ ... / ...‬חיים אורי ליפא טויבענפעלד[ ‪... New Square :‬המחבר]‪ ,‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪)002392348‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A43‬יהו‪.‬צו תשע"ד‬
‫יהודה בן שמואל‪ ,‬החסיד מחבר‪ .‬שבעים תמרים ‪ :‬ביאור רחב על צוואת רבינו יהודה חסיד ‪... /‬‬
‫מאתי חיים שמעון דוב‪ ...‬בהרב‪ ...‬אריה ליב‪ ; ...‬ועתה יו"ל מחדש‪ ...‬לקראת יום חתונתי[ ‪...‬עם‬
‫מראי מקומות והערות] ע"י פינחס יהודה וואלהענדלער‪[ .‬צואת רבנו יהודה החסיד ‪].‬ירושלם ‪:‬‬
‫פינחס יהודה וואלהענדלער‪ ,‬תשע"ד [‪)002392490( .]2014‬‬
‫וולהנדלר‪ ,‬פנחס יהודה‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A45‬ליד‪.‬עי תשס"א‬
‫לידא‪ ,‬דוד בן אריה ליב מחבר‪ .‬עיר דוד ‪ :‬בית החכמה ‪ :‬והוא דרושים ופירושים‪ ...‬על מאמרים‬
‫ומדרשים תמוהים בדרך הפרד"ס ‪ /‬פעולת‪ ...‬מוהר"ר דוד לידא‪ ; ...‬ועכשיו יו"ל מחדש שער "בית‬
‫חכמה"‪ ...‬עם תיקונים והגהות ומראי מקומות ע"י תפארת בחורים דישיבת קדושת ציון‪ ...‬קרית‬
‫באבוב בת ים‪ .‬בת ים ‪ :‬תפארת בחורים דישיבת קדושת ציון‪ ,‬ת'י'ב'נ'ה 'ע'י'ר' ד'ו'ד' [תשס"א]‪.‬‬
‫(‪)002392118‬‬
‫הלברשטם‪ ,‬שלמה בן בנציון ‪,‬מבובוב‬
‫דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A45‬צבי‪.‬אר תרנ"ג‬
‫צבי הירש בן יהודה ליב‪ ,‬מווידיסלב‪ .‬ארץ צבי ‪ ... :‬אמרות טהורות ‪,‬עינים מאירות ‪ /‬שיצאו מפי‪...‬‬
‫כמוהר"ר צבי הירש [במהרי"ל מגיד דק"ק וואיידסלוב ‪]...‬ועמו רצוף ספרי הקטן‪ ...‬ארץ טוב‪: ...‬‬
‫[איזה גרגרין‪ ...‬של דרוש]‪ ,‬אליהו באהי עלוש ‪.‬ירושלם ‪ :‬דפוס ש' הלוי צוקערמאן ושותפו‪ ,‬תרנ"ג‪.‬‬
‫(‪) 002393908‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A51‬גרי‪.‬מנ תשע"ה‬
‫גרינברג‪ ,‬ישראל השיל מחבר‪ .‬מנין מצות המלך ‪ :‬הערות וביאורים במנין המצות להרמב"ם ‪:‬‬
‫מצוה א ‪ -‬ל ; כולל קונטרס הקדמת המלך ‪ :‬הערות וביאורים בהקדמת הרמב"ם לספר היד ‪ /‬מאת‬
‫ישראל העשיל בן‪ ...‬מאיר גרינבערג‪[ ...‬מנין מצוות המלך‪: Jewish Discovery ]. New York‬‬
‫‪ ,Center‬ה'ת'ש'וע'ה' לפ"ג [תשע"ה] ‪)002392480( .2014‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬ספר המצוות ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה‪ .‬הקדמה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A51‬כהן‪.‬אמ תשע"ה‬
‫כהן ‪,‬מאיר בן אבנר מחבר‪ .‬אמרי המצוה ‪ :‬סיכום תרי"ג מצוות עם טעמיהן מתוך ספר החינוך‬
‫להרא"ה‪ ,‬ומקורות מספרי‪ ...‬רבינו עובדיה יוסף‪ ... / ...‬מאיר בא"א הרב אבנר הכהן ‪...‬בני ברק ‪:‬‬
‫עמותת "בית מרן"‪ ,‬תשע"ה [‪)002391958( .]2014‬‬
‫אהרן בן יוסף ‪,‬מברצלונה‪ ..‬ספר החנוך‬
‫יוסף‪ ,‬עובדיה‪.‬‬
‫מצוות ‪ --‬מנין‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A51‬קרו‪.‬נפ תשע"ג‬
‫קרויז ‪,‬אברהם משה דוד מחבר‪ .‬נפש אד"ם ‪ ... :‬מיוסד על תהלים (עד פרק יח) ומצות (עד מצוה‬
‫פח )ע"ד פרד"ס ‪ /‬מאת רבי אברהם משה דוד סג"ל קרויז (האראוויץ) הנקרא בפי כל רבי דוד'ל‬
‫פיגהל'ס (ע"ש אמו הצדקית מ' פיגה)‪ .‬ונספח אליו ספר חיים הם למוצאיהם ‪ /‬מאת חיים יקותיאל‬
‫זלמן עסטרייכער‪ .‬יו"ל מחדש ע"י נכד המחבר יונתן בנימין עסטרייכער‪ ..‬ברוקלין ‪:‬יונתן בנימין‬
‫עסטרייכער‪ ,‬תשע"ג [‪)002392429( .]2013‬‬
‫מצוות‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A76‬לפי‪.‬שי תשנ"ח‬
‫לפידות ‪,‬ריבה מחבר‪ .‬שירת הבית היהודי ‪ /‬ריבה לפידות‪ .‬פתח תקוה ‪ :‬ריבה לפידות‪[ ,‬תשנ"ח ‪?].‬‬
‫) ‪(002392809‬‬
‫נשים ביהדות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A76‬עדס‪.‬או תשע"ד‬
‫עדס‪ ,‬יעקב בן יהודה מחבר‪ .‬האור לנשמה לבנות ישראל ‪ :‬והוא באורים בכח המיחד שיש לנשים‬
‫להרגיש את קשר הנשמה להשם יתברך ולשפך את הלב בתפלה‪ : ...‬מתוך ספר דברי יעקב פרקי‬
‫מחשבה ‪ /‬יעקב עדס באאמו"ר‪ ...‬יהודה‪[ ...‬ירושלים] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪[ ,‬תשע"ד?]‪.‬‬
‫(‪)002394854‬‬
‫עדס‪ ,‬יעקב בן יהודה‪ .‬דברי יעקב‬
‫נשים ביהדות‪.‬‬
‫תפלה‪.‬‬
‫נפש ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Beit Hamidrash‬‬
‫‪A076‬רימ‪.‬בי תשע"ד‬
‫רימן‪ ,‬לאה‪ -1956 ,‬מחבר‪" .‬בית יעקב לכו ונלכה‪ : " ...‬ההכשרה להוראה של הסמינרים ה'חרדים'‬
‫למורות במדינת ישראל ‪ -‬שורשים ותמורות ‪ /‬מאת‪ :‬לאה ריימן‪ .‬תשע"ד ‪)002392392( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ליהדות זמננו‪.‬‬
‫בית יעקב (רשת בתי ספר לבנות ‪ :‬קרקוב‪ ,‬פולין)‬
‫בית יעקב (רשת בתי ספר לבנות ‪ :‬ישראל)‬
‫מכללות להכשרת מורים (חרדי) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בנות חרדיות ‪ --‬חנוך‪.‬‬
‫חנוך חרדי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך חרדי ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מורות ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫מורות ‪ --‬הכשרה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A077.3‬הכה‪.‬תו תשע"ה‬
‫הכהן‪ ,‬ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר‪ .‬מאמר תורת הבית ‪ :‬בו יבואר גודל חיוב האדם ללמוד‬
‫תורה בביתו בכל עת שהוא פנוי ממלאכתו ומעסקיו‪ ...‬בסופו‪ :‬מאמר עלבונה של תורה ‪ /‬חובר‬
‫מאתי ‪...‬ישראל מאיר הכהן‪ ; ...‬נערך‪ ,‬בואר‪ ...‬ע"י בן ציון שכנא בן הר"ר משה גליק‪ ,‬בנימין בן‬
‫הר"ר יצחק זליגמן‪[ .‬תורת הבית]‪ .‬נדפס מחדש‪ ..‬ירושלים ‪ :‬תורת השחר‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002392947‬‬
‫תלמוד תורה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A124‬רבר‪.‬אח תשע"ה‬
‫רבר‪ ,‬שמואל מחבר‪ .‬אחרית ‪ :‬נבואות אחרית הימים ‪ /‬שמואל רבר‪ .‬ירושלים ‪:‬מסרים‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002392196( .-2014‬‬
‫אחרית הימים‪.‬‬
‫ערב רב‪.‬‬
‫ציביליזציה אסלאמית ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫גלות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A129.2‬בקר‪.‬מי תשע"ג‬
‫בקר‪ ,‬אבי מחבר‪ .‬מיהו העם הנבחר? ‪ :‬סיפור מאבק הרעיונות הגדול בהיסטוריה ‪ /‬אבי בקר ; עורך‬
‫תחום יהדות‪ :‬עמיחי ברהולץ‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד) ‪, 2013. (002393071‬‬
‫היסטוריוגרפיה ישראלית‪.‬‬
‫היסטוריה ישראלית‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬זהות ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫יהדות ‪ --‬יחסים‪.‬‬
‫בחירת עם ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A129.2‬קוק‪.‬סג תשע"ה‬
‫קוק ‪,‬צבי יהודה מחבר‪ .‬שיחות הרב צבי יהודה ‪ :‬סגולת ישראל ‪ /‬שיחות מפי‪ ...‬הרב צבי יהודה‬
‫הכהן קוק‪ ,‬ראש הישיבה‪ ...‬מרכז הרב ; עריכה‪ ,‬מקורות‪ ,‬כותרות וסיכום‪ :‬שלמה חיים הכהן‬
‫אבינר ; מפתח עניינים‪ :‬הרב ברוך כהנא‪ .‬ירושלים ‪ :‬ספריית חוה‪ ,‬בית אל‪ ,‬תשע"ה [‪]. 2014‬‬
‫) ‪(002392195‬‬
‫קוק‪ ,‬צבי יהודה ‪ --‬השקפה על עם ישראל‪.‬‬
‫בחירת עם ישראל‪.‬‬
‫חרדים לאמיים ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A133‬הור‪.‬בנ תשע"ה‬
‫הורביץ‪ ,‬אלנתן בן משה אליהו מחבר‪ .‬בני החי ‪ :‬תחיית ישראל לאור סוגיית הנצרות ‪ /‬הרב אלי‬
‫הורביץ ; עריכה‪ :‬יניב רזניק‪ ,‬משה אברהם‪ ,‬צבי יפה‪ .‬מהדורה ראשונה ‪..‬קריית ארבע ‪ :‬מעמק‬
‫חברון שעל יד ישיבת שבי חברון‪ ,‬תשע"ה [‪) 002394016( .]2014‬‬
‫גאלה במחשבת ישראל‪.‬‬
‫יהדות ‪ --‬יחסים ‪ --‬נצרות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A309‬דרו‪.‬צמ תשע"ה‬
‫דרוקמן ‪,‬חיים מחבר‪ .‬צמאה נפשי ‪ :‬פרקי עיון והעמקה בנושא התפילה ‪ :‬מהנשמה המתפללת‬
‫תדיר ועד לתפילה הנהוגה בימינו ‪ /‬הרב חיים דרוקמן ; עורך‪ :‬עומר פדור‪ .‬מרכז שפירא ‪ :‬אור‬
‫עציון ספרי איכות תורניים‪ ,‬המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'‪ ,‬תשע"ה ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002394741‬‬
‫תפלה‪.‬‬
‫תפלה במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A311.5‬תרפ"ו‬
‫תפלות ‪..‬סדור‪ ..‬תרפ"ו‪ ..‬סוסה‪ ..‬מנחה וערבית של חול ‪ /‬ע"י‪ ...‬יוסף גנאסיה‪[ .‬מנחה וערבית של‬
‫חל]‪ .‬סוסה ‪ :‬דפוס מכלוף נג'אר‪ ,‬תרפ"ו ‪ )002393920( .1926‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A311.6‬שטי‪.‬ימ תשע"ה‬
‫שטינמן‪ ,‬אהרן יהודה ליב בן נח צבי מחבר‪ .‬ימלא פי תהלתך ‪ :‬עיונים בתפילה ‪ /‬א‪.‬י‪.‬ל‪ .‬נדפס‬
‫מחדש‪ ...‬עם הוספות ותקונים‪ ..‬בני ברק ‪ :‬א‪.‬י‪.‬ל‪ ,.‬תשע"ה‪)002392971( .‬‬
‫תפלות‪ -- .‬סדור ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬רנס‪.‬זב תשכ"ב‬
‫אבות ‪..‬תש"ך‪ ..‬ג'רבה‪ ..‬השמטות חידושי פרקי אבות ‪[ /‬יוסף בן דוד גנאסיה]‪[ .‬השמטות חדושי‬
‫פרקי אבות‪[ ,: Haddad]. Djerba‬תש"ך]‪)002394099( .‬‬
‫שלשלת הקבלה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪--‬‬
‫‪A314.12‬תקצ"א‬
‫תקונים‪ ..‬ליל שבועות ‪..‬תקצ"א‪ ..‬וינה‪ ..‬תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה ‪ ... :‬באותיות גדולות‪,‬‬
‫מנוקד ומוטעם ע"פ כללי הדקדוק‪ ...‬גם מאמרי הזוהר באותיות גדולות ובנקודות‪[ .‬תקון ליל‬
‫שבועות וליל הושענא רבא]‪ .‬וויען ‪ :‬א' שמיד‪) 002393922( .1831 ,‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A314.2‬קרטש‪.‬רז תשמ"ה‬
‫תפלות‪ ..‬זמירות ופיוטים‪ ..‬סדר זמירות לשב"ק רזא דשבת ‪ :‬ע"פ נוסח ומנהגי‪ ...‬מרן הקדוש‬
‫מקרעטשניף‪ ,‬עם דא"ח מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א [ר' צבי הירש ב"ר ניסן חיים רוזנבוים]‪...‬‬
‫בעניני שבת קודש‪ ,‬תורה וחסידות ועבודת השי"ת‪[ .‬סדר זמירות לשבת קדש רזא דשבת]‪ .‬ירושלים‬
‫‪ :‬איגוד תלמידי וחסידי קרעטשניף‪-‬סיגעט בארה"ק‪ ,‬תשמ"ה‪)002392103( .‬‬
‫שבת ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫קרטשניף (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A317.5‬רנא‪.‬פר תרצ‪"-‬‬
‫פרי תאנה ‪ :‬האד למצחאף מגמולין פיה רבע ענינים‪ .1 :‬תקון חצות בלערבי ובלפראנסיס‪. 2 ,‬דינים‬
‫דיאל תענית ותשעה באב בלערבי‪ .3 ,‬מגילת איכה בלערבי ובלפראנסיס‪ .4 ,‬הפטרת תשעה באב‬
‫בלערבי ובלפראנסיס ‪[ /‬מאת ‪] Renassia Joseph...‬ג'רבה ‪ :‬דפוס יעקב חדאד[ ‪,‬תרצ"ה בערך]‪.‬‬
‫(‪)002393905‬‬
‫‪Halimi, David Alphonse.‬‬
‫‪Judeo-Arabic literature‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A321‬אלי(ברו )תשע"ד‬
‫ברונר‪ ,‬יהושע שמשון מחבר‪ .‬איש על העדה ‪ :‬הליכות והנהגות‪ ...‬הגרי"ש אלישיב על עניני פסח‪,‬‬
‫בתוספת ביאורים ומראי מקומות ‪ /‬נערך ונסדר‪ ...‬ע"י יהושע שמשון בלאאמו"ר‪ ...‬ישראל ברוננער‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬יהושע שמשון ברוננער‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002388198 )2014‬‬
‫אלישיב‪ ,‬יוסף שלום ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A383‬חות‪.‬הא תשע"ד‬
‫חותם האבות ‪ :‬אלול‪-‬תשרי ‪ :‬ילקוט‪ ...‬לימי הרחמים וימים הנוראים‪ ...‬לתקן המעשים ‪... /‬‬
‫[העורך] מוה"ר יונה פעלדמאן‪ .‬ברוקלין ‪ :‬דור לדור‪ ,‬תשע"ד‪)002390973( .‬‬
‫סופר‪ ,‬משה ‪--‬תלמידים וחסידים‪.‬‬
‫אלול (חודש) ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תשרי (חודש ‪) --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬טוי‪.‬נח תשע"ד‬
‫טויבנפלד‪ ,‬יוסף בן שמואל ישכר דב‪ .‬נחמות ציון ‪ :‬יבואר גודל קדושת ימי חנוכה‪ ,‬גם יבואר השלש‬
‫מצוות‪ :‬חודש‪ ,‬מילה שבת‪ ,‬ועוד ענינים‪ / ...‬אשר חברתי‪ ...‬יוסף טויבנפעלד בן‪ ...‬ר' שמואל ישכר‬
‫דוב‪ ...‬מאנסי ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬ב'ש'י'ר'י 'ז'מ'ר'ה' [תשע"ד] ‪)002392482( .'14‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬כץ‪.‬שמן תשע"ג‬
‫כץ ‪,‬אשר אנשל בן יהושע מחבר‪ .‬שמן ראש ‪ :‬על חנוכה ‪ :‬דרושים‪ ...‬על דרך דרוש וחסידות‬
‫ופלפולים‪ ...‬מה שנאמרו במשך שנות תשמ"ו‪-‬תשס"ה ‪ ... /‬רבי אשר אנשיל כ"ץ‪ ,‬אב"ד ור"מ דקהל‬
‫עדת יראים וויען‪ .‬ברוקלין ‪ :‬מכון מעדני מלך‪ ,‬וויען‪ ,‬תשע"ג‪) 002392483( .‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬רוט‪.‬מד תשע"ה‬
‫רוטברג‪ ,‬צבי מחבר‪ .‬מֹדע לבינה ‪ :‬שיעורי דעת ומערכי לב ‪ :‬בעניני המועדים ‪ :‬חנוכה‪ ,‬טבת‪-‬שבט ‪/‬‬
‫מאתי צבי בלאאמו"ר‪ ...‬זלמן רוטברג‪ .‬בני ברק ‪ :‬המאיר‪ ,‬מכון תורני שע"י ישיבת בית מאיר‪,‬‬
‫תשע"ה [‪)002392197( .]2014‬‬
‫ברקוביץ ‪,‬גיננדל‬
‫חנכה‪.‬‬
‫טבת (חודש)‬
‫שבט (חודש)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A385‬שפי‪.‬אפ תשע"ד‬
‫שפירא ‪,‬משה בן יצחק מאיר מחבר‪ .‬אפיקי מים ‪ :‬בעניני בית המקדש‪ ,‬חורבן ונחמה ‪ /‬דברים‬
‫שנשמעו בסגל חבורה‪ ...‬ע"י מורינו הג"ר משה שפירא מירושלים‪ ; ...‬לוקט ונערך‪ ...‬ע"י ראובן‬
‫מרדכי בן‪ ...‬חיים שמעלצער ; לקט שיעורים שנאמרו ברבים נכתבו ע"י משה ענתבי ‪. Monsey :‬‬
‫שמעלצער‪ ,‬תשע"ד [‪)002392261( .]2014‬‬
‫בית המקדש ‪ --‬במחשבת ישראל‪.‬‬
‫חרבן בית המקדש‪ ,70 ,‬במחשבת ישראל‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬גול‪.‬שי תשס"ט‬
‫גולד‪ ,‬שמואל משה בן יעקב מחבר‪ .‬שים שלום ‪ :‬חידושים ורמזים בתורה הקדושה ‪ /‬חיברתי‪...‬‬
‫שמואל משה גאלד‪ .‬נוא יארק ‪ :‬ש‪ .‬מ‪ .‬גאלד‪ ,‬תשס"ט ‪) 002391002( .2008‬‬
‫גולד‪ ,‬מרדכי יצחק שלמה בן שמואל משה‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.4‬ויט‪.‬דר תשע"ה‬
‫ויטל‪ ,‬חיים בן יוסף מחבר‪ .‬דרך חיים ‪ :‬השלם ‪ :‬פרקי תוכחות מוסר מעוררי הלבבות לעבודת‬
‫הבורא בעסק התורה ודרכי התשובה ‪ ... /‬רבינו חיים ויטאל ; ובסופו קונטרס שנות חיים ‪:‬‬
‫תולדות ושבחי מהרח"ו‪ ,‬מאת רבי יעקב משה הלל‪ ...‬יוצא לאור מחדש ‪,‬מוגה ומתוקן‪ ..‬מודיעין‬
‫עילית ‪ :‬הוצאת אהבת שלום‪ ,‬תשע"ה [‪) 002391952( .]2014‬‬
‫ויטל‪ ,‬חיים בן יוסף‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬חכמי המזרח‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬וכט‪.‬קב תש"ע‬
‫וכטפויגל‪ ,‬נתן‪ .‬קובץ שיחות ‪ :‬שיחות מוסר‪ ...‬על סדר פרשיות התורה וימי הדין ‪ /‬אשר השמיע‪...‬‬
‫בהישיבה‪ ...‬רבינו נתן מאיר וואכטפויגעל‪ ,‬משגיח דישיבת ליקוואוד‪[ .‬קבץ שיחות ‪]. Lakewood :‬‬
‫מכון רבי נתן מאיר‪ ,‬תש"ע‪-‬תשע"ג‪) 002390695( .‬‬
‫פרשת השבוע ‪ -- --‬דרשות‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.9‬ריך‪.‬לב תשע"ה‬
‫ריך ‪,‬אברהם בן דוד אריה מחבר‪ .‬לב טהור ‪ :‬והוא קיצור מספר חובת הלבבות ‪ /‬מאת הרב אברהם‬
‫בלא"א ר' דוד רייך‪ ...‬ורב‪ ...‬בעיר בארא פארק‪ .‬ברוקלין ‪ :‬עוז והדר‪ ,‬תשע"ה ‪. (002393993‬‬
‫)ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A414‬אלע‪.‬רו תשע"ד‬
‫אלעזר בן יהודה‪ ,‬מגרמיזה‪ .‬הרקח ‪ :‬הלכות חסידות ותשובה‪ ,‬שהוא חלק קטן מהספר‪ ...‬רקח‬
‫הגדול ‪ /‬אשר חבר‪ ...‬רבינו אלעזר בן רבינו יהודה מגרמייזא‪ ; ...‬מנוקד ומפוסק‪ ...‬ובתוספת מראי‬
‫מקומות [ע"י מרדכי פרידמן]‪ .‬אשדוד ‪ :‬מרדכי פרידמן‪ ,‬תשע"ד [‪) 002390972( .]2014‬‬
‫פרידמן‪ ,‬מרדכי בן יעקב פרץ‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A417‬תשע"ה‬
‫ארחות צדיקים‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬בני ברק‪ ..‬ארחות צדיקים ‪ :‬עם הוספות‪ ,‬ביאורים ועיונים ‪ :‬א‪ ,‬ב ‪ /‬עורך‬
‫ראשי‪ :‬הרב ליפא פלמן ; חברי מערכת‪ :‬הרב אשר לבי [ו‪ 3-‬אחרים ‪].‬בני‪-‬ברק ‪ :‬ארגון ארחות‬
‫יושר‪ ,‬תשע"ה [‪) 002392977( .]2014‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬אלי‪.‬מג תשע"א‬
‫אליהו בן אברהם שלמה‪ ,‬הכהן מחבר‪ .‬מגלה צפונות ‪ /‬חיברו‪ ...‬רבי אליהו הכהן האתמרי‪ ,‬בעל‬
‫שבט מוסר ; ‪...‬נערך‪ ...‬בתוספת ציונים‪ ...‬נערך מחדש‪ ..‬אשדוד ‪ :‬מכון שבט מוסר‪ ,‬תשע"א‪.-‬‬
‫(‪) 002392968‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬בן‪-‬עמ‪.‬או תשע"ג‬
‫בן‪-‬עמרם‪ ,‬יוסף בן דוד מחבר‪ .‬אור התורה ‪ :‬מאמרים‪ ,‬חידושים וביאורים על פרשיות התורה‪/ ...‬‬
‫‪ ...‬מאתי יוסף בן‪ ...‬ר' דוד בן‪-‬עמרם‪ ...‬ירושלים ‪ :‬מכון נחלת יוסף‪ ,‬תשע"ג‪)002394845( .‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬דיו‪.‬חו תצ"ט‬
‫דיואן ‪,‬יהודה בן עמרם מחבר‪ .‬חוט המשולש ‪ ... :‬חדושים‪ ...‬על התורה‪ / ...‬חברו‪ ...‬כמה"ר יאודה‬
‫דיוואן ובסוף הספר קונטריס משו"ת מאשר נשאל הרב הנז' ומה שנשא ונתן עם רבנן תקיפי ארעא‬
‫דישראל‪[ ...‬חוט המשלש]‪ .‬קושטנדינא ‪ :‬דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי]‪ ,‬והשבותיך א'ל' ה'א'ד'מ'ה'‬
‫ה'ז'א'ת' [תצ"ט]‪)002394947( .‬‬
‫שאלות ותשובות‪.1800- -- 1600‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A451‬קרל‪.‬יח תשע"ה‬
‫קרלנשטין‪ ,‬ראובן אליצור מחבר‪ .‬יחי ראובן ‪ :‬על פרשיות השבוע‪ : ...‬דרשות‪ ...‬פניני מוסר‪ ,‬משלים‬
‫ומעשיות‪ ...‬לרעות אמונה ולדבֹק בהשי"ת ‪... / ...‬מתוך מעינו‪ ...‬של‪ ...‬המגיד רבי ראובן אליצור‬
‫קרלנשטיין ; ‪...‬נערך ע"י יעקב ישראל בלאמו"ר אביגדור נחמיה פוזן‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬יפה נוף‪,‬‬
‫תשע"ה) ‪-. (002394013‬‬
‫קרלנשטין‪ ,‬ראובן אליצור‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫מוסר בתנ"ך‪.‬‬
‫דרשנים ‪ --‬ביוגרפיה‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬בני ברק ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬קרמ‪.‬מן תשע"ד‬
‫קרמר ‪,‬משה בן צבי מחבר‪ .‬מן המים ‪ :‬מאמרים על סדר הפרשיות ומועדי השנה ‪ ... /‬משה‬
‫בלאאמו"ר צבי קרמר‪ .‬סטעטן איילנד ‪ :‬מכון אבני שוהם‪ ,‬תשע"ד ‪)002392484( .2014‬‬
‫פרשת השבוע ‪--‬דרשות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬קשת‪.‬סי תשע"ה‬
‫קשתיאל‪ ,‬אליעזר מחבר‪ .‬סימן לבנים ‪ :‬שיחות לספר‪ / ...‬מאת הרב אליעזר קשתיאל ; עריכה‪:‬‬
‫אלעד ברנד‪ .‬עלי ‪ :‬בני דוד‪ ,‬תשע"ה [‪)002391362( .-]2014‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬שור‪.‬קה תשע"ה‬
‫שורזנץ‪ ,‬ישראל בן מרדכי מחבר‪ .‬קהלות ישורון ‪ :‬על התורה ומועדים וחמש מגילות ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי‬
‫ישראל הרא"ש בן רבי מרדכי שווערזענץ‪ ; ...‬נערך מחדש‪ ...‬בהוספת פיסוק וקיטוע‪ ,‬תיקונים‬
‫ומראי מקומות ומפתחות‪ ...‬ברוקלין ‪ :‬מכון נצח יעקב‪ ,‬תשע"ה ) ‪14'. (002392488‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬שטי‪.‬בי תשע"ה‬
‫שטינהויז‪ ,‬יהודה בן אהרן מחבר‪ .‬בית אבן יהודה ‪ :‬שיעורי חומש בישיבות‪ ...‬על פרשיות התורה‬
‫ומועדי השנה ‪ /‬מאת יהודה באאמו"ר אהרן שטיינהויז‪ .‬ירושלים ‪ :‬משפחת שטיינהויז‪ ,‬תשע"ה‬
‫[‪)002392187( .]2014‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508‬פרצ‪.‬בנ תשע"ה‬
‫פרצוביץ ‪,‬נחום מחבר‪ .‬בנין נחום ‪ :‬מתורתו ולזכרו של ‪ /‬רבי נחום פרצוביץ‪ ,‬ראש ישיבת מיר ‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מאיר שולביץ‪ ,‬תשע"ה [‪)002392724( .]2014‬‬
‫פרצוביץ‪ ,‬נחום‬
‫פרצוביץ ‪,‬נחום ‪ --‬הספדים‬
‫זמבא‪ ,‬מנחם‪ .‬תוצאות חיים‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת שבת ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת כתבות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת קדושין ‪-- --‬באורים‪.‬‬
‫ישיבת מיר (מיר‪ ,‬רוסיה הלבנה)‬
‫ישיבת מיר (ירושלים)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508.8‬שרי(זכר )תשס"א‬
‫קובץ תורני זכרון רות ‪ :‬חידושי תורה ‪ /‬שנתחדשו ע"י חברי הכולל 'זכרון רות'‪ ,‬ע"ש מרת רות‬
‫גולדה שרייבר‪[ .‬קבץ תורני זכרון רות]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשס"א‪)002392271( .‬‬
‫שריבר‪ ,‬רות גולדה‬
‫הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬הכה(ברו )תשע"ה‬
‫ברונשטין‪ ,‬ישראל יוסף מחבר‪ .‬עובדות והנהגות החפץ חיים ‪ :‬על התורה ‪ :‬רעיונות‪ ,‬סיפורים‬
‫ומשלים‪ ,‬ממרן רבי ישראל מאיר הכהן מראדין‪ ...‬החפץ חיים ‪ /‬נלקט ונערך‪ ...‬על ידי ישראל יוסף‬
‫בלאאמו"ר משה אליעזר ברונשטיין‪ .‬ירושלים ‪ :‬ישראל יוסף ברונשטיין‪ ,‬תשע"ה [‪.]2014‬‬
‫(‪)002392495‬‬
‫הכהן‪ ,‬ישראל מאיר בן אריה זאב ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬משלים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬אבי‪.‬הל תשע"ה‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬הלכות יסודי התורה לרמב"ם ‪ /‬שיעורים מפי שלמה חיים הכהן אבינר‪.‬‬
‫[משנה תורה‪ .‬הלכות יסודי התורה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬ספריית חוה‪ ,‬בית‪-‬אל‪ ,‬תשע"ה‪) 002394005( .‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה‪ .‬הלכות יסודי התורה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬הרש‪.‬שפ תשע"ה‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬שפת הים ‪ :‬ביאורים ועיונים בהלכות בית הבחירה לרמב"ם ‪ /‬יצחק מנחם‬
‫בלהו"מ הרב דניאל ושמעונה הרשקוביץ‪[ .‬משנה תורה‪ .‬הלכות בית הבחירה]‪ .‬פתח‪-‬תקוה ‪ :‬יצחק‬
‫הרשקוביץ‪ ,‬תשע"ה‪)002393263( .-]2014[ -‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה‪ .‬הלכות בית הבחירה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫בית המקדש ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬סור‪.‬מש תשע"ה‬
‫סורוקה ‪,‬אברהם דן מחבר‪ .‬משפטי המלך ‪ :‬ביאורים ובירורים בסוגיות דברית מילה על פי סדר‬
‫הרמב"ם‪ ,‬ונלוה אליו קונטרס עם סגולה ‪ :‬מאמרים ביסוד מילה וקדושת ישראל ‪ /‬אברהם דן הלוי‬
‫בלאאמו"ר מרדכי ברוך סאראקע‪ .‬לייקוואוד‪ ,‬נ‪ .‬דז‪ : .‬מכון אבני שוהם‪ ,‬תשע"ה ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002392485‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה‪ .‬הלכות מילה ‪ --‬באורים‬
‫ברית מילה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ברית מילה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬שטר‪.‬הל תשע"ה‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬הלכות יובל ‪ :‬ביאורים בהלכות יובל לפי סדר הרמב"ם ‪ :‬ובסופו קונטרס‬
‫בענין כח התפלה ‪ /‬חובר ולוקט‪ ...‬ע"י יחיאל מיכל שטרן‪[ ...‬משנה תורה‪ .‬הלכות שמטה ויובל]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬יחיאל מיכל שטרן‪ ,‬תשע"ה [‪)002392944( .]2014‬‬
‫יובל ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תפלה במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A554‬גנצ‪.‬קצ תש"ע‬
‫גנצפריד‪ ,‬שלמה מחבר‪ .‬קצור שלחן ערוך ‪ /‬לגאון הרב שלמה גאנצפריד ; עם הערות דרכי הלכה ‪:‬‬
‫ע"פ פסקי השולחן ערוך‪ ...‬האר"י‪ ...‬כפי שמובאים ב"בן איש חי" ‪" ,‬כף החיים"‪ ...‬על פי פסקי‪...‬‬
‫הרה"ג מרדכי אליהו‪ ,‬הראשון לציון ; [העורכים]‪ :‬הרב שמואל זעפרני ולבנו הרב דביר‪[ .‬קצור‬
‫שלחן ערוך ‪ -‬תש"ע (ירושלים)]‪ .‬במהדורה מחודשת ‪..‬ירושלים ‪ :‬דרכי הוראה לרבנים‪ ,‬תש"ע‪.‬‬
‫(‪)002392961‬‬
‫ההלכה היומית‪.‬‬
‫טליתות ‪ --‬הלכה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫תפלין ‪ --‬הלכה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫הפסק ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תפלה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Beit Hamidrash‬‬
‫‪A561‬וסר‪.‬או תשע"ה‬
‫וסרמן ‪,‬אריה דוד מחבר‪ .‬אוצר הכיפה ‪ :‬כיפות‪ ,‬כובעים ועטיפת הראש ‪ :‬הלכה ומנהג ‪ -‬חקר ועיון ‪:‬‬
‫כרך א‪ ,‬ב ‪ :‬מאתי‪ ...‬אריה דוד וסרמן‪ ; ...‬חקר וערך‪ :‬הרב עוזיאל שרעבי‪[ .‬אוצר הכפה ‪].‬ירושלים ‪:‬‬
‫אריה דוד וסרמן‪ ,‬תשע"ה ‪)002392497( .2014‬‬
‫כסוי ראש ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫כסוי ראש ‪ --‬הלכה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫כפות (כסוי ראש) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫כסוי ראש ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A561‬טוב‪.‬סו תשע"א‬
‫טוביס ‪,‬חנוך‪ .‬סופה וסערה ‪ :‬הפרשיות הגדולות שהסעירו את עולם ההלכה ‪ /‬מאת חנוך טוביאס‪.‬‬
‫בני ברק ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשע"א‪)002391974( .-‬‬
‫סעדיה בן יוסף‪ ,‬גאון‬
‫בן מאיר‪ ,‬אהרן‪.‬‬
‫טוביס‪ ,‬פנחס אליהו בן חנוך‬
‫טוביס‪ ,‬יוסף מאיר בן חנוך‬
‫הורביץ ‪,‬ויטוש‬
‫שלזינגר‪ ,‬עקיבא יוסף‪.‬‬
‫פרידלנדר‪ ,‬שלמה יהודה ליב‪.‬‬
‫תלמוד ירושלמי ‪. --‬סדר קדשים ‪ -- --‬זיופים‪.‬‬
‫הלוח העברי ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הלעיטהו לרשע וימות ‪ --‬הלכה‬
‫שליחות לדבר עברה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫עגונות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שופר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫גיור ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמטה ‪ --‬התר מכירה‪.‬‬
‫מצות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A561‬יוס‪.‬בן תשע"ד‬
‫יוסף חיים בן אליהו‪ ,‬מבגדאד מחבר‪ .‬בן איש חי המבואר ‪ :‬עם "ציוני יוסף"‪" ,‬באר חיים" ועם‬
‫מפתחות‪[ ...‬בן איש חי המבאר]‪ .‬ירושלים ‪ :‬שיח ישראל‪ ,‬תשע"ד‪)002394730( .‬‬
‫יוסף חיים בן אליהו‪ ,‬מבגדאד‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫הלכה ‪ --‬קבצי דינים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬עיראק ‪ --‬בגדאד ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬ביב‪.‬דב תש"ע‬
‫ביבס ‪,‬שמואל בן אברהם מחבר‪ .‬דברים הבאים לפני‪ ,‬בתוך ובסוף הסעודה ‪ :‬לכל העדות והמנהגים‬
‫‪/‬רבי שמואל ביבאס‪ .‬ירושלים ‪ :‬המכון התורני בהלכה‪ ,‬תש"ע [‪) 002384697( .]2010‬‬
‫סעודות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ברכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬ביב‪.‬הל תשס"ז‬
‫ביבס ‪,‬שמואל בן אברהם מחבר‪ .‬הלכות הפסקות ‪ /‬רבי שמואל ביבאס‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון התורני‬
‫במחקר בהלכה‪ ,‬תשס"ז [‪)002384695( .]2006‬‬
‫הפסק ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬לוי‪.‬מג תשע"ג‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬מגן הבהיר ‪ :‬פירוש משולב‪ ...‬בין בתרי לשוני המגן אברהם ‪ ... :‬מתוך‬
‫דברי‪ ...‬מחצית השקל‪ ...‬פרי מגדים‪ ,‬לבושי שרד‪ ; ...‬ומתחתיו שני פירושים‪ ...‬האחד‪ :‬באר אברהם‬
‫‪ :‬מקבץ‪ ...‬מה שנשאו ונתנו גדולי אחרונים בדברי מג"א‪ ...‬השני‪ :‬מקור אברהם ‪ :‬קושר‪...‬‬
‫להגמרות‪ ,‬ראשונים‪ ,‬פוסקים וציונים שמג"א מעתיק או מציין להם‪ ,‬ומצטט אותם ‪...‬להבין כלפי‬
‫מה הדברים אמורים ; ובסוף הספר‪ :‬מפתח‪ ...‬מקורי הסוגיות‪ ,‬פרטי שאלות הנמצאות‪... / ...‬‬
‫אפרים משה לעווי‪[ ...‬שלחן ערוך ‪ -‬מגן הבהיר]‪ .‬ברוקלין ‪ :‬אפרים משה לעווי‪ ,‬תשע"ג [‪.]2013‬‬
‫(‪)002392474‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך ארח חיים ‪.‬הלכות בציעת הפת ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫לחם ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬סופ‪.‬כף תשע"ד‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬כף החיים ‪ :‬על שלחן ערוך אורח חיים‪ : ...‬מדברי‪ ...‬ראשונים‬
‫ואחרונים ומדברי‪ ...‬המקובלים להלכה פסוקה ‪ /‬מאת‪ ...‬רבינו יעקב חיים סופר ; הוצאה‪...‬‬
‫מוגהת ‪...‬מכתיבת יד‪ ...‬המחבר ועל פי השוואה ללשונות הפוסקים‪ ,‬בתוספת פיסוק ופתיחת ראשי‬
‫תיבות‪ ,‬לעורך הראשי‪ :‬הרב יצחק שלמה סופר‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬כף החיים]‪ .‬הוצאה חדשה‬
‫ומתוקנת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬בני יצחק שלום סופר‪ ,‬תשע"ד [‪)002393315( .]2014‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך ארח חיים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫סופר‪ ,‬יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו‪.‬‬
‫הלכה (מתחום ארח חיים)‬
‫הלכה (מתחום יורה דעה)‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A562.1‬הלמ‪.‬לב תשע"ד‬
‫הלמן‪ ,‬מאיר מחבר‪ .‬לבוש הארון ‪ :‬בירור בענין כשרות חלזון המורקס לקיום מצות תכלת ‪... /‬‬
‫מאת מאיר הלוי הלמן[ ‪. Revised and expanded edition..‬ניו יורק] ‪ :‬מאיר הלמן‪ ,‬תשע"ד ‪.2013‬‬
‫(‪)002384371‬‬
‫תכלת (צבע) ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫)‪Tekhelet (Dye‬‬
‫‪Tekhelet (Dye) -- Religious aspects -- Judaism.‬‬
‫‪Zizith.‬‬
‫‪Murex trunculus.‬‬
‫תכלת (צבע) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ציצית ‪ --‬תכלת‪.‬‬
‫ארגמון‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬בנת‪.‬הע תשע"ד‬
‫בנתיבות העיון ‪ :‬ובו חמשה מדורים‪ : ...‬שבת ‪ /‬יו"ל ע"י כולל עיון דחסידי בעלזא‪ ...‬ירושלים ‪:‬‬
‫כולל עיון דחסידי בעלזא‪ ,‬תשע"ד [‪)002392763( .-]2014‬‬
‫אבות מלאכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬ספר‪.‬נה תשע"ה‬
‫ספרקה‪ ,‬יצחק יוסף מחבר‪ .‬נהורא דשבתא ‪ :‬ביאורי סוגיות דמלאכות שבת וכללי המלאכות‪ ,‬עם‬
‫הערות וביאורים על סדר השולחן ערוך ומשנה ברורה‪ ,‬עם מפתח ע"פ סדר הש"ס ופוסקים ‪ /‬חובר‬
‫מאת יצחק יוסף בהרה"ג ר' יואל יעקב ספרקה‪ .‬פאסייעק ‪ :‬יצחק יוסף ספרקה‪ ,‬תשע"ה [‪.]2014‬‬
‫(‪)002392494‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫אבות מלאכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מלאכת מחשבת (שבת ‪) --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬פרנ‪.‬מש תשע"ד‬
‫פרנק ‪,‬מיכאל בן משה מחבר‪ .‬משיבת רגל ‪ :‬על עניני תחומין המתבארים בפרק רביעי וחמישי‬
‫ממסכת עירובין‪ : ...‬איך קובעין גבולי עיירות בזמנינו‪ ,‬הנוגעים מאד בהרים ובפרט בעיר‬
‫ליקוואוד‪ ,‬ומתי מותר ללכת לבית חולים הנמצא חוץ לתחום‪ ,‬ומתי מותר לחזור‪ ,‬ודין מי שנתקע‬
‫בדרך בערב שבת ‪ /‬חובר‪ ...‬ע"י מיכאל הלוי בן‪ ...‬ר' משה הלוי פראנק‪ .‬מהדורא תנינא ‪.. Silver‬‬
‫[ ‪Spring :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשע"ד‪)002392489( .‬‬
‫ערובין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ליקווד (נ‪ .‬ג'‪ -- ).‬חיי הדת ומנהגים‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬הרפ‪.‬מק תשע"ד‬
‫הרפנס‪ ,‬ישראל דוד מחבר‪ .‬שו"ת מקדש ישראל ‪[ :‬והזמנים] ‪ :‬על הלכות המצויות בימי חנוכה ‪... /‬‬
‫ע"י‪ ...‬ישראל דוד הארפענעס‪ ,‬רב דביהמ"ד "ישראל והזמנים"‪[ ...‬מקדש ישראל ‪ -‬חנכה]‪ .‬מהדורה‬
‫חדשה מורחבת‪ ..‬ברוקלין ‪[ :‬המחבר]‪ ,‬תשע"ד ‪) 002392320( .'13‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫חנכה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬הרפ‪.‬מק תשע"ד‬
‫הרפנס ‪,‬ישראל דוד מחבר‪ .‬שו"ת מקדש ישראל ‪[ :‬והזמנים] ‪ :‬על הלכות המצויות בימי בין‬
‫המצרים‪ ...‬ח"א‪ :‬פסקי הלכות‪ ,‬ח"ב‪ :‬בירורי הלכות ‪ ... /‬ע"י‪ ...‬ישראל דוד הארפענעס‪ ,‬רב‬
‫דביהמ"ד "ישראל והזמנים"‪[ ...‬מקדש ישראל ‪ -‬בין המצרים]‪ .‬מהדורה חדשה מורחבת ‪..‬ברוקלין‬
‫‪[ :‬המחבר]‪ ,‬תשע"ד ‪)002392321( .'13‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫בין המצרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬הרפ‪.‬מק תשע"ה‬
‫הרפנס ‪,‬ישראל דוד מחבר‪ .‬שו"ת מקדש ישראל ‪[ :‬והזמנים] ‪ :‬על הלכות המצויות בחג הסוכות ‪:‬‬
‫הל 'סוכה והל' ד' מינים ‪ ... /‬ע"י‪ ...‬ישראל דוד הארפענעס‪ ,‬רב דביהמ"ד "ישראל והזמנים"‪...‬‬
‫[מקדש ישראל ‪ -‬סכה וד’ מינים]‪ .‬מהדורה חדשה מורחבת‪ ..‬ברוקלין[ ‪ :‬המחבר]‪ ,‬תשע"ה ‪.'14‬‬
‫(‪)002392319‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫סכה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ארבעת המינים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬צוק‪.‬עט תשע"ד‬
‫צוקר ‪,‬דוד בן יוסף מחבר‪ .‬עטרת דודאים ‪ :‬שיעורים בעניני מועדי השנה ובעניני פרשיות השבוע‬
‫שנאמרו‪ ...‬בכולל זכרון שניאור ‪ /‬חובר ע"י דוד בלאא"מ‪ ...‬יוסף צוקער‪ ,‬ראש כולל זכרון שניאור‪.‬‬
‫שיקאגו‪ ,‬אילינאי ‪ :‬מכון באר התורה‪)002392275( .2014 ,, Lakewood‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות הלכתיות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬קרפ‪.‬הל תשע"ה‬
‫קרפ ‪,‬משה מרדכי בן זישא אהרן מחבר‪ .‬הלכות חג בחג ‪ :‬קיצור הלכות חגים ומועדים ‪ :‬הלכות‬
‫ראש חודש וקידוש לבנה ‪ /‬חובר וסודר‪ ...‬ע"י משה מרדכי קארפ‪[ ...‬הלכות חג בחג ‪ -‬ראש חדש‬
‫וקדוש לבנה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬משה מרדכי קארפ‪ ,‬קרית‪-‬ספר‪ ,‬תשע"ה‪)002394018( .‬‬
‫תפלות ‪. --‬ברכת הלבנה ‪ -- --‬הלכה‪.‬‬
‫ראש חדש ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬גרו‪.‬או תשע"ג‬
‫גרוסמן ‪,‬חיים מאיר דוד מחבר‪ .‬אוצר ההרחקות ‪ :‬עיוני חמד ‪ :‬על שו"ע יור"ד סימן קצה ‪... :‬‬
‫אוצר‪ ...‬כל דיני הרחקות על כל פרטיה‪ ...‬בסגנון שאלות ותשובות קצרות ובהדגשה למה שנתעורר‬
‫בזמנינו‪ ,‬ותחתיו‪ :‬בירור‪ ...‬יסודי‪ ...‬מגמרא‪ ...‬ראשונים ואחרונים כלשונם ‪,‬וערוך בלשון קל‪ ...‬עד‪...‬‬
‫פוסקי דורינו‪ ...‬בסופו‪ :‬קונטרס דיני וסתות וזמני פרישה ‪ / ...‬חיים מאיר דוד הלוי גרוסמן בן‪...‬‬
‫רבי אהרן יודא הלוי‪ .‬מודיעין עילית ‪ :‬חיים מאיר דוד גרוסמן‪ ,‬תשע"ג‪)002391700( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה ‪.‬הלכות נדה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות נדה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.6‬רנא‪.‬בר תרפ"ו‬
‫רנאסיה‪ ,‬יוסף בן דוד‪ .‬ברכת אליהו ‪ ... :‬דיני מילה ופדיון הבן וחתן וכלה ‪... /‬ע"י‪ ...‬יוסף בן דוד‬
‫גנאסייה‪ ...‬סוסה ‪ :‬דפוס מכלוף נג'אר‪ ,‬תרפ"ו ‪) 002393911( .1925‬‬
‫נשואין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פדיון הבן ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ברית מילה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A563.7‬שיפ‪.‬תס תרע"ב‬
‫שיפר‪ ,‬סיני בן יקותיאל זאב מחבר‪ .‬תספורת הזקן ‪ :‬בקרת תגובות שנדפסו בענין הזה ‪ /‬מאתי סיני‬
‫בן מוה"ר יקותיאל זאב שיפפער‪ ,‬רב בקהל עדת ישרון‪ ,‬בעיר קארלסרוא[ ‪...‬תספרת הזקן ‪].‬‬
‫‪ , : Kahn & FriedMunkacs‬ב’ר’כ’י’ נ’פ’ש’י’ [תרע"ב] ‪. (002394766 )1912‬‬
‫גלוח ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A563.8‬כדו‪.‬בא תשע"ד‬
‫כדורי‪ ,‬בעז מחבר‪ .‬באר בשדה ‪ :‬שביעית‪ ,‬חלה ‪ /‬חברתי וערכתי‪ ...‬בועז כדורי‪ .‬ירושלים ‪ :‬בועז‬
‫כדורי‪ ,‬תשע"ד) ‪. (002393892‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חלה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬מנח‪.‬יר תשע"ד‬
‫מנחת ירושלם ‪ :‬חלק א‪ :‬על עניני שביעית ‪ :‬ביאורים‪ ...‬בהלכות שביעית‪ ...‬כפי מה שנתלבנו‬
‫בספריהם של גדולי ירושלם לדורותיהם‪ ...‬פסקי הלכות והמנהגים שנהגו בדיני שביעית בעיה"ק‬
‫ירושלם‪ : ...‬בנוי ומיוסד עפ"י תשובות‪ ...‬רבי יצחק יעקב ווייס ‪...‬ומצורף קונטרס‪ ...‬לברר דיני‬
‫קדושת שביעית בפירות נכרים‪ ,‬בהכרעת‪ ...‬הבית יוסף וגדולי האחרונים‪ / ...‬נערך ונסדר ע"י חו"ר‬
‫מדרש מנחת ירושלם‪[ ,‬עורך ראשי]‪ :‬הרב בצלאל חיים בלוי‪[ .‬מנחת ירושלים על עניני שביעית]‪.‬‬
‫מהדורא שביעית עם הוספות ותיקונים‪ ..‬ירושלים ‪:‬מנחת יצחק‪ ,‬תשע"ד [‪)002390969( .]2014‬‬
‫ויס‪ ,‬יצחק יעקב‪ ..‬מנחת יצחק‬
‫אליהו בן שלמה זלמן‪ ,‬מוילנה‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מנהגים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫תלמידי הגר"א‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬גבולות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ערבה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬פומ‪.‬הל תשע"ה‬
‫פומרנץ ‪,‬מנחם מנדל מחבר‪ .‬הליכות השביעית ‪ :‬הלכות שנת השמיטה ‪ :‬ובו ד חלקים‪ :‬שמיטת‬
‫הארץ ‪,‬פירות שביעית‪ ,‬שמיטת כספים ודיני פרוזבול‪ ,‬מצות הקהל‪ ,‬בתוספת תמונות‪ : ...‬על פי‬
‫הרמב"ם‪ ...‬הראשונים‪ ...‬האחרונים‪ ...‬והדרכה לשנה השביעית ‪ /‬מאת הרב מנחם מנדל פומרנץ‪,‬‬
‫ראש בהמ"ד להלכה עוז והדר ‪. New Square :‬עוז והדר‪ ,‬תשע"ה‪) 002392965( .‬‬
‫שמטה‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה ‪ --‬חמר מאיר‬
‫שמטת כספים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פרוזבול ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הקהל ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מדרש‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬גבולות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬קוק‪.‬שב תשע"ד‬
‫קוק ‪,‬אברהם יצחק מחבר‪ .‬מבוא לשבת הארץ ‪ /‬מאת‪ ...‬הרב אברהם יצחק הכהן קוק ; עם תורת‬
‫שבת הארץ ‪ :‬ביאורים והרחבות‪ ,‬מאת מאיר יהושע בן הרב משה מרדכי מגנס‪ ,‬ר"מ בישיבת מרכז‬
‫הרב ; וקונטרס באהלה של תורה ‪ :‬על המבוא לשבת הארץ‪ ,‬מאת הרה"ג יעקב אריאל‪ ,‬רבה של‬
‫רמת‪-‬גן‪[ .‬שבת הארץ]‪[ .‬אפרת] ‪ :‬המכון להלכה ומחקר שע"י ישיבת שבות ישראל‪ ,‬תשע"ד ‪[2014].‬‬
‫) ‪(002392179‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמטה ‪ --‬התר מכירה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬קלי‪.‬וצ תשע"ד‬
‫קלינר ‪,‬דוד מחבר‪ .‬וצויתי ברכתי ‪ :‬סיפורי ברכת השמיטה בימינו ‪ ... /‬נכתב ונערך ע"י דוד קליינר‪.‬‬
‫מהדורה חדשה ומעודכנת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬צוף‪ ,‬תשע"ד [‪)002387407( .]2014‬‬
‫שמטה ‪--‬ארועים‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬רוט‪.‬מש תשע"ד‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬משפט הארץ ‪ :‬על שו"ע יורה דעה סימן של"א‪ :‬הל 'תרומות ומעשרות‬
‫‪ :‬ליקוטי תשובות ופסקים בדיני מצוות התלויות בארץ‪ :‬ערלה‪ ,‬נטע רבעי ‪,‬חלה‪ ,‬טבל‪ ,‬תרומות‬
‫ומעשרות‪ ,‬שמיטת קרקעות‪ ,‬שמיטת כספים‪ ,‬פרוזבול ‪ ... /‬יחזקאל רוטה ‪,‬אבד"ק קארלסבורג‪...‬‬
‫[שלחן ערוך ‪ -‬משפט הארץ]‪ .‬ברוקלין ‪ :‬שערי ציון קארלסבורג‪ ,‬תשע"ד ) ‪14'. (002392412‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות תרומות ומעשרות ‪ --‬באורים‬
‫מצוות התלויות בארץ ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תרומות ומעשרות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬שפי‪.‬הל תשע"ה‬
‫שפירא ‪,‬אליעזר דוד בן חיים צבי מחבר‪ .‬הלכה למעשה ‪ :‬שביעית ‪ /‬חיברתיו‪ ...‬אליעזר דוד שפירא ‪,‬‬
‫רב‪ ...‬דק"ק צאנז‪ ,‬בני ברק‪ ...‬בני ברק ‪ :‬אליעזר דוד שפירא‪ ,‬תשע"ה‪) 002392942( .‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬אלמ‪.‬מש תרל"ח‬
‫אלמליח‪ ,‬אליהו בן אברהם מחבר‪ .‬משפט הירושה ‪ ... :‬על אודות הצוואה ששרטט וכתב‪ ...‬נסים‬
‫שמאמא‪ ...‬ובחוסר כל דרכי ההקנאות‪ ...‬חכמי העיר‪ ...‬תונס נאספו ‪...‬להוציא לאור משפט‪...‬‬
‫שהצוואה הנ"ל בטלה‪ / ...‬יצא לאור בהשתדלות‪ ...‬אליהו בן לא"א כמוהרר אברהם אלמאליח‪.‬‬
‫[משפט הירשה]‪ .‬ליוורנו ‪ :‬דפוס מרדכי פינצי‪ ,‬ג'ל'ה 'צ'ד'ק'ת'ו' [תרל"ח]‪)002394765( .‬‬
‫שמאמא ‪,‬נסים‬
‫ירשה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A565‬בית‪.‬של תשס"ד‬
‫‪.‬בית מדרש גבוה לדינות עמק הלכה (בת ים)‪ .‬שלמי שמחה ‪ :‬קובץ תורני בהלכה בעניני ממונות ‪/‬‬
‫יו"ל ע"י כולל רובין שעי בימ"ד גבוה לדיינות עמק הלכה‪ ...‬בת ים ‪ :‬כולל רובין שע"י בימ"ד גבוה‬
‫לדיינות עמק הלכה‪ ,‬תשס"ד [‪)002392015( .]2004‬‬
‫הלכה (מתחום חשן משפט)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬גול‪.‬שו תשע"ד‬
‫אפשטין ‪,‬יחיאל מיכל בן אהרן מחבר‪ .‬שומרי פקודיך ‪ :‬על ערוך השולחן‪ :‬הלכות פקדון חו"מ‬
‫סימנים רצא‪-‬שב ‪ :‬ביאורים והערות ומשא ומתן בדברי הפוסקים נושאי כלי השו"ע וספרי שו"ת ‪/‬‬
‫נערך‪ ...‬ע"י יצחק אהרן גאלדבערגער‪[ .‬ערוך השלחן‪ .‬חשן משפט‪ .‬הלכות פקדון]‪[ .‬ברוקלין ‪] :‬יצחק‬
‫אהרן גאלדבערגער‪ ,‬תשע"ד‪)002394700( .‬‬
‫שומרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬יצח‪.‬שע תשע"ה‬
‫יצחק בן ראובן‪ ,‬אלברגלוני מחבר‪ .‬שערי שבועות ‪ /‬לרבינו יצחק בן הרב‪ ...‬ראובן בן בנו של הרי"ף ;‬
‫עם ביאורים והערות‪ :‬פתח השער‪ ,‬נערך ונסדר ע"י דוד פלינק‪ .‬ירושלים ‪ :‬דוד פלינק[ ‪,‬תשע"ה‬
‫‪)002392985( .]2014‬‬
‫שבועות ממון ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬כץ‪.‬תקפ תשע"ד‬
‫כץ ‪,‬שבתי בן מאיר (ש"ך) מחבר‪ .‬תקפו כהן ‪[ :‬עם]‪ :‬אורים ותומים‪ ,‬נתיבות המשפט‪ ,‬קונטרס‬
‫הספיקות‪ ,‬ילקוט מפרשים‪ ,‬עניני תפיסה בספקות‪ .‬בני ברק ‪ :‬מכון עומק דדינא‪ ,‬תשע"ד ‪[2014].‬‬
‫) ‪(002392183‬‬
‫הלכה (מתחום חשן משפט)‬
‫כללי ספקות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא מציעא‪ -- .‬פרק א (שנים אוחזין ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬מוז‪.‬יד תשע"ד‬
‫מוזס ‪,‬צבי יהודה‪ .‬יד למיגו ‪ :‬הערות וביאורים בשמעתתא דמיגו‪ ,‬פה שאסר הוא הפה שהתיר‪,‬‬
‫שויה אנפשיה חתיכה דאיסוריה ובידו‪ / ...‬צבי יהודה בלאאמו"ר חיים מאזעס‪ .‬ליקווד[ ‪ :‬המחבר]‪,‬‬
‫תשע"ד‪)002392414( .‬‬
‫טוען ונטען ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬הור‪.‬פת תשע"ד‬
‫הורביץ ‪,‬פנחס בן אברהם זאב מחבר‪ .‬שאלות ותשובות פתחא זוטא ‪ :‬על ארבעה חלקי שו"ע‪/ ...‬‬
‫מכבוד הרב‪ ...‬פינחס חיים הלוי הורוויץ‪ ; ...‬עם הערות והוספות‪ ...‬קנין תורה‪ ,‬מנכדו ‪...‬מוהר"ר‬
‫אברהם דוד הורוויץ‪ ,‬אבדק"ק שטראסבורג‪ ...‬שרגא המאיר‪ ,‬מנכדו‪ ...‬מוהר"ר שרגא פייוויש‬
‫שנעעבאלג‪ ,‬רב‪ ...‬בעיר לונדון‪ ; ...‬ועתה יצא לאור‪ ...‬עם הרבה הוספות‪[ ,‬ע"י ]דוד צבי שנעעבאלג‬
‫בלאאמו"ר‪ ...‬שרגא פייוויש‪[ ...‬פתחא זוטא]‪ .‬במהדורה חדשה‪ ..‬ירושלים ‪:‬עטרת פז‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002394026‬‬
‫הורביץ‪ ,‬פנחס בן אברהם זאב‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך ארח חיים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה ‪--‬באורים‪.‬‬
‫תאומים‪ ,‬יוסף בן מאיר‪ ..‬פרי מגדים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪.1948- -- 1800‬‬
‫רבנים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫הלכה (מתחום ארח חיים)‬
‫הלכה (מתחום יורה דעה)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬קבס‪.‬וי תשס"ט‬
‫קבסה ‪,‬יהודה מחבר‪ .‬ויאמר יהודה ‪ :‬על חושן משפט ‪ :‬כולל‪ ...‬שאלות ותשובות וחקרי הלכות‬
‫בעניני חושן משפט‪ ,‬וכן שו"ת למבחן ולחזרה וביאורי מחלוקות מרן ורמ"א‪ ,‬וכן תוספת מאמרים‬
‫לתורה ולמועדים לספר ויאמר יהודה ג"ח על התורה [רשומה ‪ ... / ]571482‬יהודה קבסה‪ .‬קרית‬
‫יערים ‪ :‬המחבר‪ ,‬תשס"ט‪)002392114( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬שטר‪.‬שב תשע"ה‬
‫שטרן‪ ,‬שמואל אליעזר מחבר‪ .‬שאלות ותשובות ובירורי הלכות שביבי אש ‪ :‬על ארבעת חלקי‬
‫שולחן ערוך‪ ... / ...‬שמואל אליעזר שטרן‪[ .‬שביבי אש]‪[ .‬בית‪-‬שמש] ‪ :‬עוז והדר‪ ,‬תשע"ה [‪.-]2014‬‬
‫(‪)002394155‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫הלכה (מתחום ארח חיים)‬
‫הצלת נפשות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ברכת המצוות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬הוט‪.‬בכ תשע"ה‬
‫הוטנר ‪,‬יוסף זונדל מחבר‪ .‬בכורי יוסף ‪ ... :‬בבירור‪ ...‬סוגיות והלכות‪ ...‬וישוב‪ ...‬קושיות ‪... / ...‬יוסף‬
‫זונדל בן‪ ...‬הרב חיים הוטנער ; ‪ ...‬יו"ל‪ ...‬עם הוספות מכתב יד‪ ...‬המחבר שכתב על גליון ספרו‪,‬‬
‫ובצירוף הגהות‪ ,‬הערות ומראי מקומות‪[ ,‬ע"י] חיים קרביץ‪ .‬במהדורה מחודשת‪ ..‬ירושלם ‪ :‬קרביץ‪,‬‬
‫מודיעין עילית‪ ,‬תשע"ה‪)002394030( .‬‬
‫הוטנר‪ ,‬יוסף זונדל‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות שחיטה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ליטא ‪ --‬אישישוק ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שחיטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬זקש‪.‬חד תשע"ד‬
‫זקש ‪,‬יחיאל מחבר‪ .‬חידושי יחיאל ‪ :‬חידושים וביאורים‪ / ...‬מאת יחיאל זק"ש‪[ ...‬חדושי יחיאל]‪.‬‬
‫ירושלם ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשע"ד‪)002392245( -‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת שבת ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת פסחים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬רוז‪.‬הי תשל"ט‬
‫רוזנברג‪ ,‬שמחה בן נחמן מחבר‪ .‬היכל שמחה ‪ :‬כולל משא ומתן וביאורים בסוגיות שונות בש"ס‬
‫ובראשונים ואחרונים וביותר בדברי הרמב"ם‪ / ...‬מאת שמחה ב"ר נחמן ראזענבערג‪ .‬ברוקלין ‪:‬‬
‫[מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשל"ט‪)002392249( .‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.015‬וינ‪.‬מר תשע"ד‬
‫וינר‪ ,‬אליהו בן צבי דב מחבר‪ .‬מראה אליהו ‪ :‬מיוסד על עניני מסכת שביעית והלכותיה ‪ /‬נכתב‪...‬‬
‫על ידי אליהו בן‪ ...‬ר' צבי דב וינר‪ .‬ירושלים ‪ :‬אליהו וינר ‪,‬תשע"ד [‪)002392904( .]2014‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת שביעית ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.026‬קלי‪.‬עמ תשע"ד‬
‫קלין‪ ,‬ישראל עמיהוד מחבר‪ .‬עמודי הוד ‪ :‬מסכת סוכה‪ :‬פרק לולב הגזול ‪ :‬חידושים וביאורים‬
‫העוס קים בדיני ארבעת המינים לפי סדר הסוגיות ‪ /‬נתחבר‪ ...‬ע"י ישראל עמיהוד בן‪ ...‬הרב שמואל‬
‫הכהן קליין‪ .‬ירושלים ‪ :‬ישראל עמיהוד קליין‪ ,‬תשע"ד) ‪. (002391710‬‬
‫קלין‪ ,‬שמואל בן שלום‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת סכה‪ -- .‬פרק ג (לולב הגזול) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.03‬רזא‪.‬דש תשס"ט‬
‫רזא דשבת ‪ :‬חבורות על מסכתות דסדר נשים ובענינים שונים ‪ /‬אשר נמסרו מידי ליל שב"ק ע"י‬
‫בני הקיבוץ דהישיבה הגדולה דעת חיים‪ ,‬שנת תשס"ח‪-‬ס"ט‪ .‬ירושלים ‪ :‬מערכת רזא דשבת‪ ,‬ישיבת‬
‫דעת חיים‪ ,‬תשס"ט‪)002392095( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬סדר נשים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.031‬יעב‪.‬או תשע"ה‬
‫יעבץ‪ ,‬יצחק מאיר מחבר‪ .‬אור ליהודה ‪ :‬חידושים וביאורים על מסכת יבמות ‪ / ...‬מאת יצחק מאיר‬
‫בלאאמו"ר‪ ...‬יהודה אריה יעבץ‪ .‬בני ברק ‪ :‬יצחק מאיר יעבץ‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002394690‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת יבמות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.045‬דרי‪.‬יד תשע"ד‬
‫דרילמן‪ ,‬יעקב מחבר‪ .‬יד שלמה ‪ :‬על מסכת מכות ‪ /‬שיעורי‪ ...‬רבי יעקב דרילמן ‪,‬ראש‪ ...‬ישיבת בית‬
‫יוסף‪ ,‬ברוקלין‪ ...‬בזמן אלול תשע"ג ; ונכתב ע"י א' מן השומעים ‪.‬ברוקלין ‪ :‬ישיבת בית יוסף‪,‬‬
‫תשע"ד [‪)002392493( .]2014‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת מכות ‪-- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.051‬אזר‪.‬בר תשע"ה‬
‫אזרחי‪ ,‬ברוך מרדכי בן ישראל מחבר‪ .‬שיעורי ברכת מרדכי ‪ :‬על מסכת זבחים ‪...‬לפי סדר הדף ‪/‬‬
‫מפי‪ ...‬ראש הישיבה‪ ...‬רבי ברוך מרדכי אזרחי ; נערך מתוך כתבי תלמידים ומסרטי הקלטה‪ ,‬כולל‬
‫הוספות מתוך כת"י רבינו‪[ ,‬ע"י] רבי ישראל חודר‪ ...‬רבי שמעון פרבר‪[ .‬שעורי ברכת מרדכי]‪.‬‬
‫ירושלם ‪ :‬מכון יד מאיר שע"י ישיבת עטרת ישראל‪ ,‬תשע"ה) ‪-. (002394157‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ --‬מסכת זבחים ‪ --‬פרק א (כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן ‪) -- --‬באורים‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.053‬הונ‪.‬בא תשס"ה‬
‫הוניגסברג‪ ,‬שמואל בן מאיר יחיאל מחבר‪ .‬ביאורי הדף ‪ :‬חולין‪ / ...‬מאת שמואל באאמו"ר‪ ...‬מאיר‬
‫יחיאל הלוי הוניגסברג‪[ .‬באורי הדף]‪ .‬בני ברק ‪ :‬שמואל הוניגסברג ‪,‬תשס"ה‪)002392906( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A651‬בהיר תשע"ה‬
‫ספר הבהיר‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬בני ברק‪ ..‬ספר הבהיר ‪ :‬סידרו התנא רבי נחוניא בן הקנה‪ / ...‬עם הגהות‬
‫הגר"א ; ונלוו עליו‪ :‬פירוש אור הגנוז‪ ,‬לחד מתלמידי הרשב"א ; ופירוש אור בהיר ‪,‬להגאון ר'‬
‫ראובן מרגליות ; ‪[ ...‬נוסף]‪ :‬בהיר בשחקים‪ ,‬מאאמו"ר‪ ...‬הגרש"ח קניבסקי ‪ :‬והוא ביאור‪ ...‬פשוטו‬
‫של מדרש הבהיר ; ‪ ...‬הוספנו בו‪ :‬ילקוט מפרשים‪ ,‬מרבותינו הראשונים וגדולי האחרונים על‬
‫מדרש הבהיר‪ ...‬הוכן‪ ...‬ע"י אברהם ישעיהו בלאאמו"ר ‪...‬הגר"ח קניבסקי‪ .‬בני ברק ‪ :‬אברהם‬
‫ישעיהו קניבסקי‪ ,‬א'ו'ר' ח'ד'ש' ע'ל' צ'י'ו'ן[ 'תשע"ה]‪)002392982( .‬‬
‫קבלה‪.1300 -- -‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A652‬קרו‪.‬מי תש"ן‬
‫קרויס ‪,‬אברהם משה מחבר‪ .‬מי האיש החפץ חיים‪ ,‬לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם ‪ :‬המבאר‬
‫ממאמרי רבותינו‪ ...‬ומספרי תלמידי בעל שם טוב‪ ...‬גודל חיוב ונחיצות לימוד ואמירת ספר‬
‫הזוהר‪ ...‬אפילו בלי הבנה‪ / ...‬אברהם משה קרויס‪[ .‬מי האיש החפץ חיים‪ ,‬לכו בנים שמעו לי יראת‬
‫השם אלמדכם]‪ .‬ירושלים ‪ :‬קרן להדפסת והפצת ספרי האדמו"ר ר' אהרן הלוי מסטראשלע‪,‬‬
‫תש"ן‪)002391103( .‬‬
‫זהר‪. --‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A659‬שרע(ארל) תשע"ב‬
‫ארלנגר ‪,‬יצחק משה מחבר‪ .‬דרך מבוא השמש ‪ :‬חלק א‪ :‬הקדמות הרש"ש שבספר נהר שלום על‬
‫אמירת הקרבנות‪ ,‬הזמירות והיוצר‪ ,‬עם ביאור דרך השמ"ש ; חלק ב‪ :‬מבואות השמ"ש ‪ :‬ומן‬
‫המבואות יפרדו ל"ב נתיבות חכמה ‪ /‬נתחדש ונתברר‪ ...‬על ידי יצחק ב"ר אהרן ארלנגר‪ ,‬מרדכי‬
‫נחמן ב"ר מאיר חיים ארונובסקי‪ .‬ירושלים ‪ :‬יצחק ארלנגר ; מרדכי ארונובסקי‪ ,‬תשע"ב ‪.‬‬
‫) ‪(002391908‬‬
‫כונות (קבלה)‬
‫קבלה‪.1660- -- 1500‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬דנצ(דנצ )תשע"ד‬
‫דנציגר‪ ,‬חנה מחבר‪ .‬האמרי מנחם מאלכסנדר ‪ :‬מתולדות חייו של‪ ...‬רבי אברהם מנחם דנציגר‪...‬‬
‫מאלכסנדר‪ ...‬תרפ"א‪-‬תשס"ה ‪[ /‬חנה דנציגר]‪[ .‬מודיעין עילית] ‪[ :‬חנה דנציגר]‪[ ,‬תשע"ד]‪.‬‬
‫(‪)002394698‬‬
‫דנציגר‪ ,‬אברהם מנחם בן יהודה משה ‪,‬מאלכסנדר‬
‫אלכסנדר (חסידות ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬פרי(גרו )תשע"ה‬
‫גרוזמן‪ ,‬מאיר צבי מחבר‪ .‬כחותם על לבי ‪ :‬רשמים וזכרונות אישיים פרי הסתופפות בצל‪ ...‬רבי‬
‫אברהם יעקב פרידמן‪ ,‬מסאדיגורה ‪ /‬מאיר צבי גרוזמן‪ .‬פתח תקוה ‪ :‬מאיר צבי גרוזמן‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002392956( .2015‬‬
‫פרידמן‪ ,‬אברהם יעקב‪ ,‬מסדיגורה‪-‬תל אביב ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬קלי(ויס )תשע"ד‬
‫ויסברוד‪-‬הלחמי‪ ,‬יעקב דוד מחבר‪ .‬אהל יוסף ‪ :‬בית אמשינאוו ‪ :‬פרקי חייו‪ ,‬פעלו והליכותיו בקודש‬
‫של‪ ...‬רבי יוסף קאליש מאמשינאוו ‪ /‬מאת הרה"ח ר' יעקב דוד ויסברוד ‪-‬הלחמי‪ ...‬נאמן ביתם של‬
‫אדמו"ורי אמשינאוו‪ .‬המהדורה החדשה‪[ ..‬ישראל] ‪ :‬אגודת אהל יוסף‪ ,‬תשע"ד‪)002390562( .‬‬
‫אמשינוב (חסידות) ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫קליש‪ ,‬יוסף בן מנחם‪ ,‬מאמישנוב‬
‫ויסברוד‪-‬הלחמי‪ ,‬יעקב דוד‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬ויס‪.‬חק תשע"ה‬
‫ויס‪ ,‬יצחק איזיק בן יוסף מאיר‪ ,‬מספינקה‪ .‬ליקוטי חקל יצחק ‪ :‬על המועדים ‪ :‬נלקטו מתוך‬
‫ספרו ‪...‬חקל יצחק על התורה ושאלות ותשובות ומהקדמותיו לסה"ק אמרי יוסף על התורה‬
‫ומועדים ‪,‬וגם מה שהובא בשמו בספרים‪ ...‬ומפי תלמידיו ; ונלוה אליו מעשה אבות ‪ :‬סיפורים‬
‫ועובדות מרבוה"ק מספינקא על שבת ומועדי השנה ‪ /‬נערך ונסדר‪ ...‬ע"י מכון 'בחיי משה[ ‪'.‬לקוטי‬
‫חקל יצחק]‪ .‬ברוקלין ‪ :‬מכון בחיי משה‪ ,‬תשע"ה‪)002391160( .‬‬
‫ספינקה (חסידות)‬
‫ספינקה (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬טבר‪.‬מא תשע"ד‬
‫טברסקי‪ ,‬מרדכי בן אברהם מחבר‪ .‬מאמר מרדכי ‪ :‬על ספר בראשית וחנוכה ‪ :‬אמרות‪ ...‬ברזין‬
‫דאורייתא וסתרי תורה ‪ /‬שיצאו‪ ...‬מפי‪ ...‬מו"ה מרדכי‪ ,‬מקאזמיר ‪...‬בהה"ק‪ ...‬אברהם‪ ...‬מטוריסק‬
‫; סודר ונערך‪ ...‬בתוספת מראי מקומות‪ ,‬מפתחות‪ ...‬בהשתדלות שריהו יונה בהרי"נ טווערסקי‪...‬‬
‫סודר ונערך מחדש‪ ..‬מאנטריאל ‪ :‬מכון תפארת שלום יוסף ‪-‬טוריסק‪ ,‬תשע"ד ‪)002392448( .2014‬‬
‫טברסקי‪ ,‬מרדכי בן אברהם‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית ‪-- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫גימטריות וראשי תבות‪.‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫צ'רנוביל (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫צ'רנוביל (חסידות ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬טיט‪.‬מל תשע"ה‬
‫טיטלבוים‪ ,‬משה יוסף בן יקותיאל יהודה‪ ,‬מסיגט מחבר‪ .‬מילי דמיטב ‪ :‬על סוגיות הש"ס ושו"ת ‪/‬‬
‫מאת‪ ...‬רבי משה יוסף טייטלבוים אבד"ק אוהעל ; יוצא לראשונה מכת"י ע"י נכד‪ ...‬המחבר‬
‫יקותיאל יהודה מייזליש אבד"ק סי‪-‬געיט‪[ .‬מלי דמיטב ‪]. Brooklyn :‬הרב דוד דוב מייזליש‪,‬‬
‫תשע"ה [‪)002392458( .]2014‬‬
‫טיטלבוים‪ ,‬משה יוסף בן יקותיאל יהודה‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חדושי סוגיות‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪.1948-1800 --‬‬
‫חסידות ‪ -- 1915-1815 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬גול‪.‬יק תשס"ו‬
‫גולדמן‪ ,‬מרדכי בן גדליה משה‪ ,‬מזויל מחבר‪ .‬יקרא דמלכא ‪ :‬ליקוטים ‪ :‬חנוכה ‪,‬פורים ‪ :‬דברי‬
‫תורותיו ואמרותיו ‪ /‬של‪ ...‬רבי מרדכי בן‪ ...‬רבי גדלי' משה מזוועהיל ; נערך‪ ...‬והובא לדפוס ע"י ‪...‬‬
‫גדלי' משה גולדמן בהרה"צ‪ ...‬מזוועהיל שליט"א‪ .‬ירושלים ‪:‬ג‪ .‬מ‪ .‬גולדמן‪ ,‬תשס"ו‪)002392124( .‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פורים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫זויל (חסידות ‪) --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬הור‪.‬מש תשע"ד‬
‫פירסט‪ ,‬תנחום‪ 1922-1999 ,‬מחבר‪ .‬משמיה דר' תנחום ‪ /‬שנמסרו ע"י אבינו הרה"ח ר' תנחום‬
‫פירסט‪ ,‬ממה שממע מרבו רבינו יהודא הורוויץ אבד"ק סטיטשין‪[ .‬משמיה דרבי תנחום ‪].‬‬
‫‪Brooklyn NY :‬יצחק אהרן פירסט‪ ,‬תשע"ד [‪)002390669( .]2014‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬וינ‪.‬מו תשע"ה‬
‫וינברג‪ ,‬יצחק מנחם בן ישראל צבי‪ ,‬מטולנה‪ .‬מוסיף והולך ‪ :‬יכיל מאמרים ודברות קודש אודות‬
‫גודל קדושת אורות וסגולות ימי החנוכה‪ ...‬שנת תש"ס‪-‬תשס"ט ‪ /‬שנאמרו מפי‪ ...‬אדמו"ר שליט"א‬
‫[ר' יצחק מנחם ב"ר ישראל צבי‪ ,‬מטולנה] במקהלות עם בעת העלותו את נרות הקודש‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫מכון המאור שבתורה‪ ,‬שע"י מוסדות טאלנא ארה"ק‪ ,‬י'ח'נ'נ'ו 'ו'י'ב'ר'כ'נ'ו' י'א'ר' פ'נ'י'ו' [תשע"ה‬
‫‪)002392223( .]2014‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫טולנה (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬דרכ‪.‬הח תשע"ד‬
‫דרכי החסידות ‪ :‬פרקים בחיי חסידים הראשונים ובדרכי עבודת השי"ת על מועדי השנה ‪ :‬מלוקט‬
‫משיחות ומאמרים‪ ,‬מכתבים ורשימות אדמו"ר מהוריי"ץ‪ ,‬מליובאוויטש‪ .‬כפר חב"ד ‪ :‬אור‬
‫החסידות‪ ,‬תשע"ד [‪)002391749( .]2013‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬יוסף יצחק‪ ,‬מליובויץ'‬
‫מועדים ‪--‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים ‪,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬סלב‪.‬לח תשע"ד‬
‫סלבטיצקי‪ ,‬שבתי מחבר‪ .‬לחיים ולברכה! ‪ :‬התוועדות עם הרב שבתי סלבטיצקי ‪ /‬עורך‪ :‬הרב‬
‫שלום דובער בלוי‪ .‬כפר חב"ד ‪ :‬לדורות‪ ,‬תשע"ד ‪)002391768( .2013‬‬
‫חב"ד (חסידות)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)7‬אג תשע"ד‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬אוצר אגרות קודש ‪ :‬מכתבי תורה‪ ,‬עבודת‬
‫ה'‪ ,‬מורה נבוכים‪ ,‬בכל דרכיך‪ ,‬ענייני הכלל‪ ,‬מכתבים כלליים ‪ /‬מאת‪ ...‬אדמו"ר מנחם מענדל‬
‫שניאורסאהן מליובאוויטש‪ .‬הדפסה שלישית מתוקנת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬קרני הוד תורה‪ ,‬תשע"ד [‪.]2013‬‬
‫(‪)002391742‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק ‪,‬מליובויץ' ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)7‬בא תשע"ה‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬ביאורים במאמרי רבינו ‪:‬מאת הרב מנחם‬
‫מענדל אשכנזי‪ ,‬מבוססים על כתבי חסידות חב"ד ושיעורי הרה"ח יואל כהן[ ‪.‬באורים במאמרי‬
‫רבנו]‪ .‬כפר חב"ד ‪ :‬מכון ביאורים במאמרי רבינו‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002391760 )2014‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חדשי השנה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)7‬בי תשע"ה‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬בית בישראל ‪ :‬בניין עדי עד ‪ /‬לאור‬
‫שיחותיו‪ ,‬איגרותיו והוראותיו של‪ ...‬רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש‪ .‬כפר‪-‬חב"ד ‪ :‬מכון‬
‫ליובאוויטש שעל‪-‬יד צעירי‪-‬אגודת‪-‬חב"ד באה"ק‪ ,‬תשע"ה ) ‪2014. (002392514‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ'‬
‫שניאורסון ‪,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' ‪ --‬השקפה על נשואין‪.‬‬
‫שדוכים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ארוסין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬מנהגי נשואין‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A673‬נחמ‪.‬ל"ע תשע"ד‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב מחבר‪ .‬לקוטי עצות המצויר ‪ :‬התחזקות‪ ,‬סבלנות‪ ,‬שמחה ‪ :‬שלשה‬
‫פרקים מתוך הספר לקוטי עצות ‪ /‬אשר ערך רבי נתן מברסלב‪ ...‬מתורתו של רבו הגדול רבי נחמן‬
‫מברסלב‪ ; ...‬מצירים בידי דוד ביכמן‪[ .‬לקוטי עצות המציר]‪ .‬בני ברק ‪ :‬אור האמונה[ ‪,‬תשע"ד]‪.‬‬
‫(‪)002379682‬‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‬
‫שטרנהרץ‪ ,‬נתן בן נפתלי הירץ ‪,‬מנמירוב‬
‫ברסלב (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- 1815- --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A673‬שכט‪.‬אס תשע"ה‬
‫שכטר ‪,‬יעקב מאיר בן דוד מחבר‪ .‬אוסף אמרים ‪ :‬חנוכה ‪ :‬אמרים‪ ...‬מאמרים ושיחות קודש‬
‫בקדושת ימי החנוכה ‪ /‬שנאמרו ע"י‪ ...‬רבי יעקב מאיר שעכטער ; הובא לבית הדפוס ע"י אלטר‬
‫שמואל סטפנסקי ; נכתב ונערך ע"י הרה"ח בצלאל ברוך פרידמאן‪[ .‬אסף אמרים]‪ .‬הוצאה חדשה‬
‫מתוקנת ומורחבת‪[ ..‬ניו יורק] ‪ :‬אלטר שמואל סטפנסקי‪ ,‬תשע"ה ‪) 002391682( .'15‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ברסלב (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A807‬רנא‪.‬תל ת"ש‬
‫תלמוד בבלי‪ ..‬לקוטים‪ ..‬ת"ש‪ ..‬קונסטנטין‪ ,‬אלגיר‪ ..‬תלמוד התלמידים ‪[ :‬עם תרגום ופירוש‬
‫בערבית[ ‪]. Constantine :‬מוציא לאור לא ידוע]‪[ ,‬ת"ש לערך]‪)002393921( .‬‬
‫‪Aramaic language -- Dictionaries -- French.‬‬
‫‪Talmud -- Study and teaching‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫‪Judeo-Arabic literature.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A853‬גלד‪.‬אמ תשס"ז‬
‫גלדצלר‪ ,‬אליהו יהושע מחבר‪ .‬אמונת יהושע ‪ :‬חידושים וביאורים על תלמוד ירושלמי כל סדר‬
‫זרעים‪ ...‬מסכתות‪ ... / ...‬אליהו יהושע געלדצעהלער‪ ...‬נשיא ישיבה‪ ...‬אור ישראל ; העורך‪ :‬שלמה‬
‫זלמן הכהן טננבוים ‪.‬ירושלים ‪ : E. Joshua Galdzahler, Monsey,‬תשס"ז‪)002394152( .‬‬
‫גלדצלר ‪,‬אליעזר‬
‫תלמוד ירושלמי‪ -- .‬סדר זרעים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ראשי ישיבות ‪ --‬ניו יורק (מדינה) ‪ --‬ניו יורק ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪-1948 --‬‬
‫קדשים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A882‬יחי‪.‬נז תשע"ה‬
‫מדרש רבה‪ ..‬בראשית‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬נזר הקדש ‪ ... :‬מאמרי חז"ל בב"ר היא אוגרת‪/ ...‬‬
‫הבינה וגם ישרה‪ ...‬מוהר"ר יחיאל מיכל בן‪ ...‬מהר"ר עוזיאל‪ ...‬בק"ק הלברשטט‪ ; ...‬נדפס מחדש‬
‫במהדורה‪ ...‬מוגהת‪ ...‬ותיקון אלפי טעויות‪ ,‬בתוספות אלפי ציונים ומראי מקומות‪ ,‬פתיחת ראשי‬
‫תיבות‪ ...‬מפתחות‪ ...‬לעורך הראשי‪ ...‬הרב חיים יצחק פרוש‪ .‬במהדורה מפוארת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬זכרון‬
‫אהרן‪ ,‬תשע"ה [‪)002392732( .]2014‬‬
‫יחיאל מיכל בן עזיאל‬
‫רבנים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬הלברשטט ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪.1800- -- 1600‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A915.81‬פרי‪.‬דר תשע"ה‬
‫פרידמן‪ ,‬אהרן בן יהושע מחבר‪ .‬הדרך להערכה עצמית ‪ :‬כלים מעשיים לשיפור ההערכה העצמית ‪/‬‬
‫הרב אהרן פרידמן‪ .‬ירושלים ‪ :‬אהרן פרידמן‪ ,‬ת'הא ש'נת ה'ערכה ע'צמית [תשע"ה ‪.]2014‬‬
‫(‪)002391662‬‬
‫הערכה עצמית ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫בטחון עצמי ‪--‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A934.60166‬וסט‪.‬זכ תשע"ד‬
‫וסטריך‪ ,‬אבישלום מחבר‪ .‬הזכות לגירושין ‪ :‬גירושין ללא אשם במסורת היהודית ‪ /‬אבישלום‬
‫וסטרייך ; עריכת הטקסט‪ :‬יהושע גרינברג‪[ .‬הזכות לגרושין]‪ .‬ירושלים ‪:‬המכון הישראלי‬
‫לדמוקרטיה‪ ,‬תשע"ד ‪)002392726( .2014‬‬
‫גרושין ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫גרושין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A952.93‬גול‪.‬שב תשע"ד‬
‫גולדמינץ‪ ,‬אברהם יעקב מחבר‪ .‬שבילי דירחא ‪ :‬ביאור פשוט והקדמה לסוגיות של קידוש החודש ‪/‬‬
‫אברהם יעקב גולדמינץ‪ .‬מהדורה שניה מורחבת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬אברהם יעקב גולדמינץ‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002391705‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ראש השנה ‪ -- --‬באורים‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ערכין ‪ --‬פרק ב (אין נערכין ‪) -- --‬באורים‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫קדוש החדש ‪ --‬הלכה ‪ --‬מבואות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A961‬משה‪.‬רו תשע"ה‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬רופא הנפשות ‪ :‬לקט דברי אמונה ומוסר מהכתבים הרפואיים לרמב"ם ‪/‬‬
‫רבינו משה בן מימון ; עריכה‪ :‬אוריה לוי ; בתוספת פירוש‪ ,‬מאת שלמה אבינר‪ .‬ירושלים ‪ :‬ספריית‬
‫חוה‪ ,‬בית אל‪ ,‬תשע"ה‪)002394004( .‬‬
‫משה בן מימון ‪ --‬השקפה על רפואה‪.‬‬
‫רפואה ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫רפואה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪B407.2‬אפר‪.‬מד תשע"ה‬
‫אפרת ‪,‬מיכל‪ .-1956 ,‬מדברים שתיקה ‪ :‬עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה ‪ /‬מיכל אפרת‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬תשע"ה ‪) 002392549( .2014‬‬
‫בלשנות‪.‬‬
‫שתיקה‪.‬‬
‫תקשרת בלתי מלולית‪.‬‬
‫סמיוטיקה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Information Science‬‬
‫‪C2‬אטי‪.‬רב תשנ"ג‬
‫אטינגר‪ ,‬עמוס מחבר‪ .‬רבע לפני האהבה ‪:‬הרבע החמישי ‪ :‬שירים ושורות על פגישות‪ ,‬אהבות‪,‬‬
‫פרידות וכל שביניהן ‪ /‬עמוס אטינגר ‪.‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ספרית מעריב‪ ,‬תשנ"ג ‪)002392723( 1992‬‬
‫שירת אהבה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬ארנ‪.‬שי תרס"ז‬
‫ארנשטין ‪,‬מרק‪ 1878-1943 ,‬מחבר‪ .‬השיר הנצחי ‪ :‬חזיון מחיי היהודים במערכה אחת ‪ /‬מאת מ '‬
‫ארנשטיין ; תרגם יהושע קנטרוביץ‪ .‬ירושלם ‪ :‬שלמה ישראל שיריזלי‪ ,‬אלף ותתל"ח לחרבן‬
‫[תרס"ז]‪ )002394086( .‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪C2‬הור‪.‬או תש"ז‬
‫הורביץ‪ ,‬יעקב בן יהושע מחבר‪ .‬אור זרוע ‪ /‬חברו יעקב הורוביץ ; עם עשרה ציורים מעשה ידי נחום‬
‫גוטמן‪ .‬תל אביב ‪ :‬כתובים‪ ,‬תרפ"ט‪) 002392672( .‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪C2‬חיי‪.‬המ תשע"ה‬
‫חיימוף‪ ,‬חיים ‪.‬המתנה וציפיה ‪ /‬חיים חיימוף‪[ .‬המתנה וצפיה]‪ .‬אור יהודה ‪ :‬כנרת‪ ,‬זמורה‪-‬ביתן‪,‬‬
‫תשע"ה ) ‪2014. (002392591‬‬
‫יהודים ‪ --‬בולגריה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬בולגריה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ -- 1973-1967 --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬כוי‪.‬מל תשע"ד‬
‫כוי‪ ,‬שרה מחבר‪ .‬מלכת הזמנים העצובים ‪ :‬שירים ‪ /‬שרה כוי‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪,‬‬
‫[תשע"ד) ‪] 2014. (002393006‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מספו‪.‬הי תרס"ה‬
‫קרבן השתיקה ‪ /‬תרגם י' קנטרוביץ‪ .‬ירושלם ‪ :‬אגדת צעירי ירושלם‪ ,‬אלף תתל"ו לגלותנו (‪) 5665‬‬
‫[תרס"ה]‪ )002393292( .‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪C2‬מספו‪.‬הי תרס"ה‬
‫הפושע ‪ :‬ספור מהמאה השבע עשרה ‪ /‬תרגם י‪ .‬קנטרוביץ‪ .‬ירושלם ‪ :‬אגדת צעירי ירושלם‪ ,‬בשנת‬
‫אלף תתל"ו לגלותנו (‪[ )5665‬תרס"ה]‪ )002393293( .‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪C2‬מספו‪.‬הי תרס"ה‬
‫משה בַ ילֶה ‪ :‬ספור מימי המהפכה הצרפתית ‪ /‬תרגם מעתון "יוד[ישע] פרסה" ע"י י' קנטרוביץ‪.‬‬
‫ירושלם ‪ :‬אגדת צעירי ירושלם‪ ,‬אלף תתל"ו לגלותנו (‪[ )5665‬תרס"ה]‪ )002393294( .‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪C2‬צור‪.‬עפ תשע"ד‬
‫צור‪ ,‬יעקב‪ -1936 ,‬מחבר‪ .‬עפיפון בשמי קריית שאול ‪ :‬אסופת סיפורים ‪ /‬יעקב צור ; עריכה‪ :‬מיקי‬
‫כץ ומירי ליטבק‪[ .‬עפיפון בשמי קרית שאול]‪ .‬יהוד מונוסון ‪ :‬אופיר ביכורים‪ ,‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪)002391931‬‬
‫שכול ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬רימ‪.‬ספ תשע"ד‬
‫רימלט ‪,‬אילנה מחבר‪ .‬סיפור אהבה עם סוף קשור ‪ :‬שלושה סיפורים על כלבים ואדוניהם ‪ /‬אילנה‬
‫רימלט‪[ .‬ספור אהבה עם סוף קשור]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ד ‪) 002392269( .2014‬‬
‫כלבים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫בעלי כלבים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬שחם‪.‬חת תשס"ג‬
‫שחם‪ ,‬נורית ‪, 1946-‬מחבר‪ .‬חתימת ההורים ‪ /‬נורית שחם‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬משרד הבטחון ‪ -‬ההוצאה‬
‫לאור ‪,‬תשס"ג ‪)002392323( .2003‬‬
‫אלמנות מלחמה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬שלו‪.‬אר תשע"ד‬
‫שלונסקי ‪,‬יונתן מחבר‪ .‬אררט ‪ :‬שירה עם כל דבר ‪ /‬יונתן שלונסקי‪[ .‬ישראל] ‪[ :‬יונתן שלונסקי ‪],‬‬
‫) ‪2014. (002392288‬‬
‫שלונסקי‪ ,‬אברהם‪.‬‬
‫שלונסקי‪ ,‬דב‪, 1896-1947‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C5‬ויל‪.‬דו תשע"ד‬
‫ויל ‪,‬אורי מחבר‪ .‬דוקטור מולקולה ‪ :‬נסויים מדעיים שאפשר לעשות בבית ‪ /‬אורי וייל ; צילומים‪:‬‬
‫צור קוצר ; עריכה‪ :‬אפרת מאק‪-‬רוזנברג‪ .‬מושב בן שמן ‪ :‬מודן‪. (002383202 )2014 ,‬‬
‫מדע ‪ --‬נסויים ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫)‪D4(477.1‬צ'רי‪.‬אנ תרפ"ג‬
‫צ'ריקובר‪ ,‬אליהו מחבר ‪.‬אנטיסעמיטיזם און פאגראמען אין אוקראינע‪( : 1918-1917 ,‬צו דער‬
‫געשיכטע פון אוקראיניש‪-‬יידישע באציהונגען) ‪ /‬א‪ .‬טשעריקאווער ; מיט א הקדמה פון ש' דובנאוו ‪.‬‬
‫בערלין ‪ :‬מזרח‪-‬יידישן היסטארישן ארכיוו‪)002393985( .1923 ,‬‬
‫פוגרומים ‪ --‬אוקראינה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫)‪D5(498‬שטר‪.‬קר תשע"ד‬
‫שטראה‪ ,‬יצחק נחמן מחבר‪ .‬קרית סופרים ‪ :‬קטעים מפנקסי קהילת‪ ...‬מאטערסדארף בתקופת‬
‫מרן החתם סופר‪ ,‬צאצאיו ממלאי מקומו והגאון רבי בונם איגר ‪ /‬נעתק ונסדר בתוספת הערות‪...‬‬
‫ע"י יצחק נחמן שטראה ; ערך והשלים יודא הכהן שטראססער‪[ .‬ניו יורק ‪?] :‬ספרא‪ ,‬תשע"ד‬
‫[‪)002392283( .]2014‬‬
‫שטראה‪ ,‬אליעזר בן יצחק נחמן‬
‫מטרסדורף (אוסטריה) ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬אוסטריה ‪ --‬מטרסדורף ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D47‬עלה‪.‬את תשע"ה‬
‫עלה אתי בגורלי ‪ :‬יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה ‪ :‬אסופת מקורות ‪ /‬ערך והקדים‬
‫מבואות‪ :‬אברהם מילגרם‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד ושם‪ ,‬המכון הבין‪-‬לאומי לחקר השואה‪ ,‬תשע"ה ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002394737‬‬
‫שואה ‪ --‬פעלות הצלה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬עמידה והתנגדות‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פרטיזנים‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫מנהיגות יהודית בשואה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Diaspora‬‬
‫‪E092‬יזכ‪.‬פר תשס"ה‬
‫יזכר ‪ :‬פרשיות חייהם ומותם של האזרחים שנהרגו‪( / ...‬עריכה‪ :‬שלמה אבן ; כתיבה‪ :‬גיל דיין‬
‫[ואחרים[ ‪]).‬תל אביב] ‪( :‬משרד הבטחון)‪( ,‬תשס"ה ‪)001066078( .-)2004‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1945-, 1939‬רשימות נספים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1945-1939 ,‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫מלחמת הקוממיות ‪ --‬רשימות נספים‪.‬‬
‫מלחמת הקוממיות ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫אזרחים נפגעי מלחמה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫נפגעי פעלות איבה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E092‬צור‪.‬חצ תשע"ה‬
‫צור‪ ,‬מוקי מחבר‪ .‬חצי חליל ‪ /‬מוקי צור ; עריכה‪ :‬ענת ברנשטיין ‪. Tel Aviv :‬הקיבוץ המאוחד‪,‬‬
‫תשע"ה ) ‪2014. (002392310‬‬
‫צור‪ ,‬מוקי‬
‫עין גב ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E113.211‬בן‪-‬שחר‪.‬צפ תשע"ג‬
‫בן‪-‬שחר‪ ,‬פנחס מחבר‪ .‬צפונותיה של העיר העברית הראשונה ‪ :‬מארכיונו של חוקר תל‪-‬אביב‪-‬יפו ‪/‬‬
‫פיני פ‪ .‬בן‪-‬שחר‪ .‬עורך‪ :‬יואב רגב‪ .‬מהדורה ראשונה‪[ .‬ישראל] ‪ :‬פנחס בן‪-‬שחר‪[ ,‬תשע"ג] ‪.2012‬‬
‫(‪)002392325‬‬
‫יפו (תל אביב) ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫תל אביב ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫תל אביב ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E305.42‬פרד‪.‬ספ תשע"ד‬
‫פרדוקס ספינת תזאוס ‪ -‬מגדר‪ ,‬דת ומדינה ‪ /‬עורכות‪ :‬חנה הרצוג‪ ,‬ענת לפידות‪-‬פירילה‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫מכון ון ליר ; [בני ברק] ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ד ‪)002392054( .2014‬‬
‫תפקידי המינים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דת ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E320.8‬דהן‪.‬מר תשס"א‬
‫דהן‪ ,‬יצחק ‪, 1968-‬מחבר‪ .‬מרכז ופריפריה טקסט וקונטקסט ‪ :‬תרומת המנהיגות המקומית‬
‫בעיירות הפיתוח לפיתוח המקומי‪ .‬בהדגמה על שדרות‪ ,‬נתיבות ואופקים‪ / 1998-1983 :‬מאת‪:‬‬
‫איציק דהן ‪.‬תשס"א ‪)002392529( .2000‬‬
‫תלות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מצב כלכלי ‪ --‬פערים אזוריים‪.‬‬
‫שלטון מרכזי ומקומי‪ ,‬יחסים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מנהיגות קהלתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫שדרות ‪ --‬מצב כלכלי‪.‬‬
‫נתיבות ‪ --‬מצב כלכלי‪.‬‬
‫אפקים ‪ --‬מצב כלכלי‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E322.1‬ישר‪.‬רב תשע"ה‬
‫ישראלי‪ ,‬שאול מחבר‪ .‬הרבנות והמדינה ‪ :‬אסופת מאמרים‪ ,‬נאומים‪ ,‬שיחות ורשימות על רבנות‬
‫ארצישראלית‪ ,‬הציונות הדתית‪ ,‬מדינת ישראל‪ ,‬ארץ ישראל ‪ /‬מאת‪ ...‬הרב שאול ישראלי‪ .‬מהדורה‬
‫מורחבת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מוסד הרב קוק‪ ,‬תשע"ה [‪) 002394753( .]2014‬‬
‫הרבנות הראשית לישראל ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ארץ‪-‬ישראל השלמה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫דת ומדינה ‪--‬ישראל ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ציונות דתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫רבנות ‪ --‬ישראל ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E355‬דקל‪.‬גע תשט"ו‬
‫דקל‪ ,‬אפרים מחבר‪ .‬געהיים=דינסט פון "הגנה" אין ארץ‪-‬ישראל ‪ /‬אפרים דקל‪[ .‬געהיימדינסט פון‬
‫הגנה אין ארץ‪-‬ישראל]‪ .‬בוענאס‪-‬איירעס ‪ :‬קיום‪ ,‬תשט"ו ‪)002391128( .1955‬‬
‫הגנה (ארגון צבאי)‬
‫מבצעים מיחדים (תורת המלחמה) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.1948- -- 1917‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E355‬שבי‪.‬מת תשנ"ה‬
‫שביט‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬מתנדבים בכחול ‪ :‬ארצישראלים בשירות חיל התעופה המלכותי ‪ /‬יוסף שביט‪.‬‬
‫[מתנדבים בכחל]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬משרד הבטחון ‪ -‬ההוצאה לאור‪ ,‬תשנ"ה ‪. (002392401 )1995‬‬
‫בריטניה‪ .‬חיל האויר המלכותי ‪ --‬ביוגרפיה‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1945-, 1939‬השתתפות יהודים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E362.29‬מחק‪.‬בנ תשנ"ד‬
‫המחקר בנושא הסמים בישראל ‪ :‬ערכה‪ :‬רחל בר‪-‬המבורגר‪ .‬ירושלים ‪ :‬מרכז המידע של הרשות‬
‫למלחמה בסמים‪)000555312( .1994-1999 ,‬‬
‫סמים ‪ --‬הבטים פיסיולוגיים‪.‬‬
‫סמים ‪ --‬מחקר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E371.2‬קול‪.‬קב תשע"ד‬
‫קולא ‪,‬עליה מחבר‪ .‬קוביית המנהיגות ‪ /‬מאת עליה קולא‪[ .‬קבית המנהיגות]‪ .‬אלקנה‪-‬רחובות ‪:‬‬
‫מכללת אורות ישראל‪ ,‬תשע"ד‪)002392366( .‬‬
‫בתי ספר‪ ,‬נהול וארגון ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מנהיגות חנוכית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מנהלי בתי ספר ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫חנוך מבגרים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E373.246‬גפנ‪.‬רב תשס"ח‬
‫גפני‪ ,‬ציבי מחבר‪ .‬רב‪-‬תרבותיות ‪ -‬דרך חיים ‪ :‬כפר הנוער הניסויי החקלאי השש‪-‬שנתי ע"ש כדורי ‪:‬‬
‫ספר הניסוי תשס"א‪-‬תשס"ו ‪ /‬כתיבה‪ :‬ציבי גפני‪ ,‬מירה המאירי ; עריכה‪ :‬ציבי גפני‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬מחלקת פרסומים‪ ,‬תשס"ח ‪. (002392418 )2008‬‬
‫כדורי (בית ספר חקלאי)‬
‫בתי ספר חקלאיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר נסויים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך רב תרבותי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E704.942‬דיוקנאות תשע"ה‬
‫דיוקנאות ‪ /‬יורי כץ‪ ,‬צבי לחמן‪ ,‬אסף רומאנו ; אוצר‪ :‬חיים מאור ; קטלוג ‪ -‬עריכה‪ :‬חיים מאור ;‬
‫עיצוב והפקה‪ :‬מגן חלוץ‪ .‬באר שבע ‪ :‬גלריית טרומפלדור‪ ,‬מרכז אמנות‪[ ,‬תשע"ה] ‪.2014‬‬
‫(‪)002392406‬‬
‫לחמן‪ ,‬צבי‪.‬‬
‫כץ‪ ,‬יורי‪-1974 ,‬‬
‫רומנו ‪,‬אסף‪.‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪ .‬גלרית טרומפלדור ‪ -‬מרכז אמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫דיוקנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ציור ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫צירים ‪--‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Katz, Yuri, 1974‬‬‫‪Artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Universitat Ben-Guryon ba-Negev. Galeryat Trumpeldor - Merkaz omanut -‬‬‫‪Exhibitions.‬‬
‫‪Portraits -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Lachman, Zvika‬‬
‫‪Romano, Assaf, 1964‬‬‫‪Universitat Ben-Guryon ba-Negev. Galeryat Trumpeldor - Merkaz omanut -‬‬‫‪Exhibitions.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E746.46‬בר‪-‬און(בר‪-‬און )תשע"ה‬
‫בר‪-‬און לינדה אמן‪ .‬חיות בחיינו ‪ /‬לינדה בר‪-‬און ; אוצר‪ :‬חיים מאור ; קטלוג ‪-‬עריכה‪ :‬חיים מאור‬
‫; עיצוב והפקה‪ :‬מגן חלוץ‪ .‬באר שבע ‪ :‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב ‪,‬המחלקה לאמנויות‪[ ,‬תשע"ה]‬
‫‪)002392404( .2014‬‬
‫בר‪-‬און לינדה‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪ .‬גלרית הסנט‪ ,‬מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫נשים אמניות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Women artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Textile fabrics in art -- Exhibitions.‬‬
‫אריגי טקסטיל באמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Animals in art -- Exhibitions.‬‬
‫טלאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Tapestry -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫בעלי חיים באמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫שטיחי קיר ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Universitat Ben-Guryon ba-Negev.. Galeryat ha-Senat, Merkaz ha-mevakrim `a. sh.‬‬
‫‪Gorg Shrut -- Exhibitions‬‬
‫‪Bar-On, Linda‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E982‬אבי‪.‬כנ תשע"ד‬
‫אבישי‪ ,‬שאול מחבר‪ .‬כנועים באדום ‪ :‬מבט מחקרי על שלושה אירועים רדיקלים בארץ ישראל‬
‫‪ / 1952 - 1917‬מאת שאול אבישי‪[ .‬כנועים באדם]‪ .‬ירושלים ‪ :‬ראובן מס ‪,‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪)002391219‬‬
‫גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור‪.‬‬
‫הקבוץ המאחד ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫טמפלרים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫קומוניסטים יהודיים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫רגול ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מרגלים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1945-, 1939‬ישראל ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫קיצונים שמאלניים (פוליטיקה ‪) --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E982‬רחמ‪.‬מג תשע"ד‬
‫רחמן ‪,‬אפרים מחבר‪ .‬מגורשים מתל אביב ‪ /‬אפרים רחמן‪[ .‬מגרשים מתל אביב]‪ .‬תל אביב ‪:‬‬
‫צבעונים) ‪, 2014. (002392285‬‬
‫רחמן (משפחה)‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-1914 ,‬ספורים אישיים יהודיים‪.‬‬
‫הגירה כפויה ‪ --‬ישראל ‪ --‬תל אביב‪.‬‬
‫יבנאל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫תל אביב ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.1917- -- 1882‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E982.412‬טבח‪.‬חב תשנ"ה‬
‫טבח חברון תרפ"ט ‪ /‬ליקט והביא לדפוס‪ :‬רחבעם זאבי‪ .‬ירושלים וחברון ‪ :‬חבצלת ‪,‬תשנ"ה ‪.1994‬‬
‫(‪)000261433‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ ,1929 --‬מארעות תרפ"ט‪.‬‬
‫חברון ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E990.27‬ניב‪.‬בז תשע"ה‬
‫ניב‪ ,‬קובי מחבר‪ .‬בזרוע נטויה ובעין עצומה ‪ :‬לבנון‪ ,‬ואלס עם באשיר‪ ,‬בופור ‪ :‬הקולנוע הישראלי‬
‫מביט לאחור אל מלחמת לבנון ‪ /‬קובי ניב ; עריכה וייעוץ‪ :‬מאיר שניצר‪ .‬מהדורה ראשונה ‪..‬תל‪-‬‬
‫אביב ‪ :‬עולם חדש‪ ,‬תשע"ה ‪)002392573( .2014‬‬
‫לבנון (סרט קולנוע‪) --‬‬
‫ולס עם בשיר (סרט קולנוע‪) --‬‬
‫בופור (סרט קולנוע‪) --‬‬
‫זרעי קיץ (סרט‪) --‬‬
‫בקרת סרטים ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫מלחמת שלום הגליל ‪ --‬קולנוע והמלחמה‪.‬‬
‫מלחמת לבנון השניה ‪ --‬קולנוע והמלחמה‪.‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪ --‬קולנוע והסכסוך‪.‬‬
‫קולנוע ‪ --‬הבטים פוליטיים ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫קולנוע ‪ --‬הבטים חברתיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪T27‬כוכ‪.‬מק תשע"ה‬
‫תנ"ך‪ ..‬תורה‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים ‪..‬מקרא מבואר ‪ :‬המקרא בנוסח המסורה על פי כתר ארם צובא‬
‫וכתבי היד הקרובים לו‪ ,‬התרגום לעברית בת זמננו על פי המפרשים ‪ /‬הרב דוד כוכב‪[ .‬מקרא‬
‫מבאר]‪ .‬ירושלים ‪ :‬דוד כוכב ‪,‬תשע"ה [‪)002393883( .]2014‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬באורים‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪T107.6‬אשמ‪.‬בג תשע"ג‬
‫אשמן ‪,‬אהובה מחבר‪ .‬בגרות בתנ"ך ‪ :‬על‪-‬פי תכנית הלימודים החדשה והמעודכנת תשע"ג ‪ /‬אהובה‬
‫אשמן ; איורים ‪ :‬ורד נחמיאס‪ .‬תל אביב ‪ :‬אורט‪ ,‬הרשת הטכנולוגית‪-‬מדעית המובילה בישראל‪,‬‬
‫מכללות ובתי ספר לטכנולוגיה מתקדמת ולמדעים‪ ,‬המנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה ; אנקורי‪,‬‬
‫תשע"ג ‪)002391821( .2013‬‬
‫תנ"ך ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫תנ"ך ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬תנ"ך‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪T107.6‬סמו‪.‬תנ תשע"ב‬
‫סמו‪ ,‬גליה מחבר‪ .‬תנ"ך לבגרות ‪ :‬על‪-‬פי תוכנית הלימודים החדשה ‪ -‬מעודכנת תשע"ג ‪ :‬ספר‬
‫הלימוד השלם לבגרות בתנ"ך ‪ /‬גליה סמו‪ .‬מהדורה ראשונה‪ .‬ראשל"צ ‪ :‬יואל גבע‪.2012 ,‬‬
‫(‪)002391820‬‬
‫תנ"ך ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫תנ"ך ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬תנ"ך‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪T114.1‬גלב‪.‬פנ תשע"ד‬
‫גלבין‪ ,‬משה מחבר‪ .‬פני החמה ‪ :‬סימני מנין הפסוקים של פרשיות התורה שנכתבו על ידי‪ ...‬בעלי‬
‫המסורה ‪ :‬ובו ביאורים וחידושים ע"ד פרד"ס בפירוש הסימן ושייכותו לפרשה‪ ...‬לקט מביאורי‪...‬‬
‫האחרונים בביאורי הסימנים ‪ /‬נכתב‪ ...‬ע"י משה בן‪ ...‬הרב יעקב יוסף גלביין‪ .‬קרית ספר ‪ :‬משה‬
‫גלביין‪ ,‬תשע"ד‪)002388409( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מסורה (לנוסח המקרא)‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬אבי‪.‬אב תשע"ה‬
‫אביחצירא‪ ,‬יעקב בן מסעוד מחבר‪ .‬אביר יעקב ‪ :‬על התורה ‪ /‬מלוקט מתוך ספרי ‪...‬רבנו יעקב‬
‫אביחצירא‪ ; ...‬ערוך‪ ...‬בדרך השוה לכל נפש‪ ...‬לפי סדר פרשיות התורה ‪,‬בעריכת חנוך ריגל‪ .‬נהריה‬
‫‪ :‬ישיבת אביר יעקב ‪ -‬אור מאיר שמחה‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002394773 )2015‬‬
‫אביחצירא‪ ,‬יעקב בן מסעוד‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬ארל‪.‬אב תשע"ה‬
‫ארלוף‪ ,‬יעקב חיים מחבר‪ .‬אביר יעקב ‪ :‬חידושים וביאורים על חמשה חומשי תורה ‪/ ...‬יעקב חיים‬
‫בלאאמו"ר ר' ראובן אליעזר ארלאף ; ונכלל בו הרבה חידושים ששמעתי מהרה"ג ר' ירוחם‬
‫אלשין‪ ,‬ראש הישיבה בית מדרש גבוה דליקוואוד‪ ,‬מהרה"ג ר' אהרן דוד ווילגער‪ ,‬ר"מ בישיבת בית‬
‫שרגא‪ ...‬דמאנסי ‪. Monsey :‬יעקב חיים ארלאף‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002392486 )2014‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬גלי‪.‬אמ תשע"ד‬
‫גליק ‪,‬ישראל מאיר מחבר‪ .‬אמרי ישראל ‪ ... :‬דברי אגדה‪ ...‬עה"ת [על התורה] ומועדים ‪...‬והספדים‬
‫והדרנים‪ / ...‬שדרשתי‪ ...‬ישראל מאיר גליק‪ ,‬רב‪ ...‬קעזמארק‪ ...‬בלאאמ"ו ‪...‬יצחק‪ ; ...‬כעת יו"ל‪...‬‬
‫ע"י‪ ...‬ר' חנני' דוב גליק‪ ,‬ראש מכון גבעות עולם‪ .‬להוצאה חדשה ‪.. Brooklyn :‬ישעי' ראזענבערג‪,‬‬
‫יואל שרייבער‪ ,‬תשע"ד ‪) 002392434( .-2014‬‬
‫גליק‪ ,‬ישראל מאיר‬
‫גליק (משפחה)‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬סלובקיה ‪ --‬קז'מרוק ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬הרצ‪.‬נח תשס"ט‬
‫הרצקה‪ ,‬מנחם מנדל מחבר‪ .‬נחלת פנחס ‪ :‬על התורה ומועדי השנה ‪ :‬כולל הערות ופירושים על‬
‫פסוקי תורה‪ ...‬מאמרי חז"ל ופירש"י‪ ... / ...‬מנחם מענדל בלאאמו"ר ‪...‬פנחס הערצקא‪ .‬ברוקלין ‪:‬‬
‫מנחם מענדל הערצקא‪ ,‬תשס"ט ‪)002391005( .2008‬‬
‫תנ"ך ‪. --‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬אגדות‪ --‬באורים‪.‬‬
‫מועדים ‪--‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬טוי‪.‬חי תשע"ה‬
‫טויבש‪ ,‬שמואל שמלקא בן אהרן משה מחבר‪ .‬חיי עולם ‪ :‬על התורה ‪ /‬לרבינו ‪...‬שמואל שמעלקא‬
‫טויבש‪ ; ...‬יוצא לאור לראשונה מעצם כתב יד קדשו ע"י וואלף ראזענבערג ‪,‬נכד המחבר‪ .‬ברוקלין‬
‫‪ :‬וועד להוצאת ספרי חיי עולם‪ ,‬תשע"ה ‪) 002392475( -'14‬‬
‫טויבש‪ ,‬אהרן משה‪.‬‬
‫טויבש שמואל שמלקא בן אהרן משה‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬כהן‪.‬מש תשע"ה‬
‫כהן‪ ,‬מאיר שמחה מחבר‪ .‬משך חכמה ‪ :‬ביאורים ופרושים‪ ,‬רעיונים ודרושים‪ ,‬הערות וחדושים על‬
‫חמשה חומשי תורה ‪ /‬חובר‪ ...‬מאתי מאיר שמחה כהן‪ ,‬מדווינסק‪ ...‬בהוצאה חדשה ומפוארת‪..‬‬
‫ירושלים ‪ :‬ספרי אור החיים‪ ,‬תשע"ה‪)002392955( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬ליפ‪.‬תפ תשע"ד‬
‫ליפשיץ‪ ,‬שבתי בן יעקב יצחק מחבר‪ .‬תפארת יעקב ‪ :‬על התורה ‪ :‬סמוכים ורמזים לדברי חז"ל‬
‫ומאמרי הצדיקים הטמונים בדברי תורה שבכתב ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי שבתי איש ליפשיטץ‪ ...‬בן‪ ...‬רבי‬
‫יעקב יצחק‪ ... ; ...‬עם הרבה תיקונים וכותרות ומראי מקומות ומפתחות‪ ,‬עם הגהות והערות‪...‬‬
‫בשם אהל לאה ורחל‪ ,‬על ידי נכד המחבר שבתי יוסף פרייזלער‪ ...‬יו"ל פעם רביעית‪ ..‬ברוקלין מכון‬
‫להוצאת ספרי האשל‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002392342 )2014‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫אלול (חודש ‪) --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תשרי (חודש) ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪.1948--- 1800‬‬
‫ליפשיץ (משפחה)‬
‫רבנים ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬מנד‪.‬טל תשע"ד‬
‫מנדלוביץ‪ ,‬שלום יחיאל מיכל מחבר‪ .‬טללי שמים ‪ ... :‬רעיונות והגיוני לב בפרשיות התורה‬
‫שנתחדשו ונרשמו בתקופות שונות ‪ ... /‬שלום יחיאל מיכל מענדלאוויטש ‪. Brooklyn :‬המחבר‪,‬‬
‫תשע"ד [‪)002392279( .]2014‬‬
‫מנדלוביץ‪ ,‬שמואל בן שלום יחיאל מיכל‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬שטר‪.‬אמ תשע"ה‬
‫שטרנבוך‪ ,‬אלכסנדר זיסקינד מחבר‪ .‬אמרי דבש ‪ :‬על התורה‪ ,‬שמות ‪... :‬ליקוטים‪ ...‬ופירושים‪...‬‬
‫להבנת המקרא ‪ /‬נערך‪ ...‬על ידי אלכסנדר זיסקינד בלאאמו"ר ‪...‬דוב שטרנבוך‪ .‬בני ברק ‪ :‬א‪.‬‬
‫שטרנבוך‪ ,‬תשע"ה‪)002392980( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬שמות ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬שטר‪.‬אש תשע"ד‬
‫שטרסברג‪ ,‬אשר בן יהודה מחבר‪ .‬אשר ליהודה ‪ :‬מערכות עיון מורחבות בסוגיות הש"ס על כל‬
‫הפרשיות בחמשה חומשי תורה ‪ /‬אשר בן הרב י‪ .‬יהודה‪ ...‬שטרסברג‪ .‬מהדורת בערקאוויטש‪ ..‬בני‬
‫ברק ‪ :‬אשר שטרסברג‪ ,‬תשע"ד‪)002392246( .‬‬
‫שטרסברג‪ ,‬יעקב יהודה ‪--‬הספדים‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות הלכתיות‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278.08‬טוי‪.‬מת תשס"ח‬
‫טויבנפלד‪ ,‬חיים אורי ליפא‪ .‬מתיקא כדובשא ‪[ :‬על פרשת השבוע] ‪ ...‬מלוקט מספרי תלמידי‬
‫בעש"ט ומגאוני עולם‪ ... / ...‬חיים אורי ליפא טויבענפעלד[ ‪... New Square :‬המחבר]‪ ,‬תשס"ח‬
‫‪)002392345( .2008‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T417‬סופ‪.‬שע תשע"ג‬
‫תנ"ך ‪..‬תהלים‪ ..‬תשע"ג‪ ..‬ניו יורק‪ ..‬תהלים ‪ :‬עם פירוש רש"י ועם פירוש‪ ...‬שערי חיים ‪ /‬מאת ‪...‬‬
‫רבי חיים סופר‪ ,‬בעל שו"ת 'מחנה חיים' ; י"ל לראשונה בשנת תרנ"ג ע"י בני המחבר‪ ,‬וכעת נתחדש‬
‫אורו בהוצאה רביעית‪ ...‬בהגה"ה מדוייקת ובתוספת אלפי מ"מ‪ ,‬הגהות והערות ‪,‬תיקונים‬
‫והשלמות‪ ...‬ע"י נכדו‪ ...‬עמרם איליאוויטש‪ ,: A. Iliovits... Bedford Hills, NY‬תשע"ג‪.‬‬
‫(‪ )002390729‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T417‬פנח‪.‬מד תשע"ה‬
‫תנ"ך‪ ..‬תהלים‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬תהלים ‪ :‬ע"פ מדרש חכמים ‪ /‬לרבנו פינחס ב"ר יהודה‪ ,‬המגיד‬
‫מפאלאצק‪ ,‬תלמיד‪ ...‬הגר"א מווילנא ; נדפס‪ ...‬עפ"י דפוס ראשון‪ ,‬עם תיקונים והוספות‪ ...‬עפ"י‬
‫שני כתבי יד מכת"י‪ ...‬המחבר‪ ,‬בצירוף ציוני מקורות והערות‪ ,‬מאת דוד בלאאמו"ר‪ ...‬הגר"ש‬
‫קמנצקי‪ .‬מהדורה חדשה‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מכון פרקי אליעזר‪ ,‬תשע"ה [‪)002392736( .]2014‬‬
‫פנחס בן יהודה‪ ,‬מפולוצק‬
‫רבנים ‪ --‬רוסיה הלבנה ‪ --‬פולוצק ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫תלמידי הגר"א ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T477‬יעק‪.‬תע תשע"ה‬
‫תנ"ך‪ ..‬קהלת‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬תעלומות חכמה ‪ :‬על מגילת קהלת‪ ,‬מתוך הספר אמרי ישר על‬
‫חמש המגילות ‪ :‬פירוש‪ ...‬בשפה ברורה ולשון קצרה‪ / ...‬אשר חיבר‪ ...‬רבינו יעקב אב"ד‪ ...‬ליסא ;‬
‫‪ ...‬מוגה על פי דפוס ראשון ודפוסים קדמונים‪ ,‬עם הוספת הערות ומקורות ותמצית הפירוש‬
‫משולב בתוך הפסוקים‪ ,‬על ידי יהושע יוסף בן לאאמו"ר חיים ישראל גאלדבערג‪ .‬יוצא לאור‬
‫מחדש‪ ..‬ירושלים ‪ :‬יהושע יוסף גאלדבערג‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002389462 )2014‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T490=927‬תרע"ז‬
‫תנ"ך ‪..‬דניאל‪ ..‬תרע"ז‪ ..‬תונס‪ ..‬מעשה נסים ‪ :‬והוא דניאל בשרח ערבי‪ ,‬ופירושים מתאע ראשונים‬
‫ואחרונים מועתקים מן לשון הקדש ללשון ערבי‪ .‬ופרכל ספר בני שמעון ‪ :‬והוא ספר "איוב "בשרח‬
‫ערבי‪ .‬וגם כן פירושים עליה מן ראשונים והאחרונים בלסאן ערבי מועתקים מן לשון הקדש‪ .‬תונס‬
‫‪ :‬דפוס ציון וזאן‪ ,‬קומה ע'ז'ר'ת'ה' לנו לפ"ג [תרע"ז]‪) 002393290( .‬ספרייה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪C-022‬‬
‫סדר פסח בנוסח אשכנז [הקלטת שמע] ‪ /‬יוזם ועורך‪ :‬עזרא ברנע‪[ .‬סדר פסח בנסח אשכנז [הקלטת‬
‫שמע]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬רננות‪ ,‬המכון למוסיקה יהודית‪) 000258394( .)?-199( ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-021‬‬
‫אנסבכר‪ ,‬יצחק מלחין‪ .‬והיה באחרית הימים [הקלטת שמע] ‪ :‬עם יאיר סובר ‪ /‬לחן‪ :‬יצחק אנסבכר‬
‫; עיבודים‪ :‬מרטין מוסקוביץ‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬גלטון‪) 002393077( .]?-197[ ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Synagogue music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-021‬‬
‫פסטיבל שירי ילדים מס‪[ 2 .‬הקלטת שמע] [פסטיבל שירי ילדים מספר ‪[ 2‬הקלטת שמע]]‪( .‬תל‬
‫אביב) ‪ :‬ישראדיסק‪) 002393078( ]1972[ ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פסטיבלים לשירים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-022‬‬
‫שוקולד מנטה מסטיק [הקלטת שמע] ‪ /‬הנהלה מוסיקלית ועיבודים‪ :‬מתי כספי; עיבודים נוספים‪:‬‬
‫יוריק בן דוד‪ ,‬דרורה חבקין‪ ,‬רוני וויס‪ ,‬חנן וינטרניץ‪[ .‬אור יהודה]‪ :‬הד ארצי‪) 002393859( 1976 ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-022‬‬
‫מבחר מן השירה המזרחית [הקלטת שמע] ‪ /‬ג'ו עמאר‪[ .‬אור יהודה] ‪ :‬הד ארצי‪.]?-196[ ,‬‬
‫(‪) 002393862‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫עדות המזרח ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Synagogue music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫)‬
‫‬‫‬‫פוגה ללא הפוגה עם רביעיית כרמל [הקלטת וידאו] [פוגה ללא הפוגה עם רביעית כרמל {הקלטת‬
‫וידאו]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬המחלקה למוזיקה‪ ,‬תשע"ה‪) 002394127( .‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-023‬‬
‫אנחנו נעבור [הקלטת שמע] ‪ /‬המעבד והמנצח‪ :‬מנשה לב רן‪[ .‬ישראל] ‪002394129( ]?1968[ ,CBS :‬‬
‫)‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שירי מלחמה‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-023‬‬
‫גרין‪ ,‬יוסי‪ ,‬מוסיקאי מלחין‪ .‬טוב להודות [הקלטת שמע] ‪ /‬לחנים‪ :‬יוסי גרין ; עבודים‪ :‬מ‪ .‬לוינטר‪.‬‬
‫[תל‪-‬אביב] ‪ :‬גלטון‪) 002394132( .]?-197[ ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Synagogue music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-024‬‬
‫אבינו שבשמים ‪ -‬עם שמעון פרקש [הקלטת שמע] ‪ /‬מנהל מוסיקלי‪ :‬מונה (משה) רוזנבלום‪[ .‬תל‬
‫אביב] ‪ :‬גלטון [‪) 002394888( .]?-197‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Synagogue music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-024‬‬
‫שלישית המעפיל [הקלטת שמע] ‪ :‬אהבת ערב‪[ .‬שלישית המעפיל [הקלטת שמע]]‪ .‬תל אביב ‪:‬‬
‫ישראדיסק‪) 002394892( 1975 ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 82 G6M35‬‬
‫גונו‪ ,‬שארל מלחין‪ .‬מקהלת חיילים מתוך פאוסט [כתב יד] ‪ /‬גונו‪[ .‬מקהלת חילים מתוך פאוסט‬
‫[כתב יד]]‪[ .‬ישראל] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪) 002393208( .]?--19[ ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 14.8 H345F45‬‬
‫חג עם שיר ‪ :‬שירים ועיבודים לאורגן (אקורדים לליווי בגיטרה) ‪[ /‬בעיבוד] שרה פייגין‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יוסף שרברק‪) 002393171( .1985 ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 385 S44M4‬‬
‫שמר‪ ,‬נעמי מלחין‪ .‬מחרזת שירי נעמי שמר [כתב יד] ‪ /‬נעמי שמר ; עבוד‪ :‬שרה שהם‪[ .‬תל אביב] ‪:‬‬
‫[ש‪ .‬שהם]‪) 002393033( .]?-198[ ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1028 S44B4‬‬
‫שמר‪ ,‬נעמי מלחין‪ .‬בהאחזות הנחל בסיני [כתב יד] ‪[ /‬מילים ולחן‪ :‬נעמי שמר ; עבוד‪ :‬שרה שהם]‪.‬‬
‫[תל אביב] ‪[ :‬ש‪ .‬שהם]‪) 002392975( .]1982[ ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1028 S44R4‬‬
‫שמר‪ ,‬נעמי מלחין‪ .‬רכב אש [כתב יד] ‪[ /‬מילים ולחן‪ :‬נעמי שמר ; עבוד‪ :‬שרה שהם]‪[ .‬תל אביב] ‪:‬‬
‫[ש‪ .‬שהם]‪) 002393031( .]1982[ ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 1810 B363B45‬‬
‫בפרדס ליד השוקת ‪ :‬שירי יורם טהרלב ‪ /‬עריכה והפקה‪ :‬גלעד בן‪-‬שך ואמנון שילוני‪[ .‬בפרדס ליד‬
‫השקת]‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬משרד הבטחון ‪ -‬ההוצאה לאור‪ ,‬תשנ"א (‪) 002392011‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 1990 Z45S56‬‬
‫זעירא‪ ,‬מרדכי מלחין‪ .‬שירים לפעוטים ‪ /‬מאת‪ :‬פניה ברגשטיין; מוסיקה‪ :‬מרדכי זעירא‪ .‬תל אביב‬
‫‪ :‬מרכז לתרבות ולחנוך‪) 002393172( .1963 ,‬‬
‫שירי ילדים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 457.4 M5 op. 61/9‬‬
‫מנדלסון‪-‬ברטולדי‪ ,‬פליקס מלחין‪ .‬מרש החתונה [כתב יד] ‪[ /‬מנדלסון]‪[ .‬ישראל] ‪[ :‬מוציא לאור לא‬
‫ידוע]‪) 002394119( .]?--19[ ,‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪ML 95 R556/MISC.-1‬‬
‫[אוסף מאיר רימון] ‪[ :‬ראיונות‪ ,‬כתבות ועלונים]‪[ .‬אסף מאיר רימון]‪[ .‬ישראל] ‪[ :‬חמו"ל]‪1973-[ ,‬‬
‫‪) 002394877( .]1991‬‬
‫רימון‪ ,‬מאיר‪-1946 ,‬‬
‫‪.Rimon, Meir‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪ML 141 B785S5‬‬
‫ברוניסלב הוברמן‪ : 1947-1882 ,‬כנר דגול ומייסד התזמורת הפילהרמונית הישראלית ‪ :‬תערוכה‬
‫דוקומנטרית‪ ,‬מרכז למוסיקה וספרייה ע"ש פליציה בלומנטל‪ ,‬תל אביב ‪ /‬כתיבת הקטלוג‪ :‬עירית‬
‫שיינהורן ; תרגום לאנגלית‪ :‬ריינה קידר ; הפקה‪ :‬מריה מקרוב‪ .‬תל אביב ‪ :‬מרכז למוסיקה‬
‫וספרייה ע"ש פליציה בלומנטל‪) 002394874( .2012 ,‬‬
‫הוברמן‪ ,‬ברוניסלב‪.‬‬
‫התזמרת הפילהרמונית הישראלית‪.‬‬
‫כנרים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫מוסיקאים יהודים‪.‬‬
‫‪Huberman, Bronislaw, 1882-1947‬‬
‫‪.Violinists -- Biography‬‬
‫‪.Jewish musicians -- Biography‬‬
‫‪.Tizmoret ha-filharmonit ha-Yisreelit‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪ML 410 O67K65‬‬
‫אורגד‪ ,‬בנציון מחבר‪ .‬קולמונטאג' ‪ :‬פרטיטה לקול יחיד ‪ /‬בן‪-‬ציון אורגד‪ .‬מהדורה פרטית‪[ ..‬תל‬
‫אביב] ‪ :‬ב"צ אורגד‪ ,‬תשמ"ט‪) 002366356( .‬‬
‫אורגד‪ ,‬בנציון‪.‬‬
‫מלחינים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪ML 421 P55K37‬‬
‫פינק פלויד ‪ -‬להפיל את החומה ‪ /‬עורך ‪ -‬ארי קטורזה‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪) 002391573( .2014 ,‬‬
‫פינק פלויד (להקה)‬
‫מוסיקת רוק ‪ --‬אנגליה ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫מוסיקאי רוק ‪ --‬אנגליה‪.‬‬
‫להקות רוק‬
‫מוסיקה פופולרית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪ML 3800 Z46M3‬‬
‫זמורה‪ ,‬מיכל מחבר‪ .‬מסע מוזיקלי עם שופנהאואר ‪ /‬מיכל זמורה‪-‬כהן ; עורכת ומפיקה אחראית‪:‬‬
‫גלית גינסברג‪-‬גולדרייך‪[ .‬מסע מוסיקלי עם שופנהאואר]‪ .‬אור יהודה ‪ :‬דביר‪ ,‬תשע"ה ‪.2014‬‬
‫(‪) 002393083‬‬
‫שופנהאואר‪ ,‬ארתור‪.‬‬
‫ספרייה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬