יולי 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן

Transcription

יולי 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן
‫פריטים חדשים – יולי ‪5102‬‬
‫ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות‬
‫מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] ‪:‬‬
‫כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה‬
‫אלפנדרי‪ ,‬יפית מחבר‪ .‬הכנסת נשים שכירות בשנות השלושים לחייהן [משאב אלקטרוני] ‪ /‬יפית‬
‫אלפנדרי‪ .‬ירושלים ‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬אגף מיקרו כלכלה‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002401694‬‬
‫שכר ‪ --‬נשים ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫נשים ‪ --‬תעסוקה ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫נשים עובדות ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫בלנק‪ ,‬ליאור מחבר ‪.‬נוף פתוח הולך ונעלם [משאב אלקטרוני] ‪ :‬המגוון הביולוגי של הבתה‬
‫והשטחים העשבוניים ‪:‬חוברת מידע והמלצות לקובעי מדיניות‪ ,‬מתכונים‪ ,‬מנהלי שטח ואנשי‬
‫חינוך ‪ /‬כתיבה ‪ -‬ליאור בלנק ; היגוי ועריכה ‪ -‬אלון רוטשילד‪ .‬תל אביב ‪ :‬החברה להגנת הטבע‪,‬‬
‫[תשע"ב) ‪] 2012. (002401765‬‬
‫שמור מגון ביולוגי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שיחים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אקולוגיה של אדמות מרעה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בית‪-‬אריה‪ ,‬מלאכי מחבר ‪.‬קודיקולוגיה עברית [משאב אלקטרוני] ‪ :‬טיפולוגיה של מלאכת הספר‬
‫העברי ועיצובו בימי הביניים ‪ -‬בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה כמותית המיוסדת על תיעוד‬
‫כתבי היד בציוני תאריך ‪ /‬מלאכי בית אריה‪ .‬קדם‪-‬פרסום גרסת אינטרנט ‪ 0.4‬תשע"ה‪..2015/‬‬
‫[ירושלים[ ‪] :‬מלאכי בית אריה]‪ ,‬תשע"ה ‪)002401951( .2015‬‬
‫קודיקולוגיה‪.‬‬
‫כתבי יד ‪,‬עברית‪.‬‬
‫פלאוגרפיה‪ ,‬עברית‪.‬‬
‫ספרים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫יהדות של חיים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬עיונים ביצירתו ההגותית‪-‬הלכתית של הרב חיים דוד הלוי ‪/‬‬
‫עורכים‪ :‬צבי זוהר‪ ,‬אבי שגיא ‪...‬ירושלים ‪ :‬מכון שלום הרטמן ; כתר ספרים ; רמת גן ‪ :‬הפקולטה‬
‫למשפטים‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשס"ז‪)002401965( .‬‬
‫הלוי‪ ,‬חיים דוד‪.‬‬
‫הלוי‪ ,‬חיים דוד ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫הלכה במחשבת ישראל ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫עשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד [משאב אלקטרוני] ‪ /‬עורכים‪ :‬אבידב ליפסקר ואבי‬
‫שגיא‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בר‪-‬אילן ; מכון שלום הרטמן‪ ,‬תשע"א‪)002401978( .‬‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪.‬‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬עשן‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬רצפת אש‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬בעת ובעונה אחת‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬פריחה פראית‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬והזעם עוד לא נדם‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬קטרינה‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬פולין ארץ ירקה‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן ‪..‬ליש‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬העור והכתנת‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן‪ ..‬ספור חיים‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרן ‪..‬מכות אור‬
‫אבן עזרא‪ ,‬אברהם בן מאיר‪ .‬יסוד מורא וסוד תורה [משאב אלקטרוני] ‪ /‬ר' אברהם אבן עזרא ;‬
‫מהד' מדעית מבוארת‪ ,‬מאת יוסף כהן‪ ,‬אוריאל סימון‪[ .‬יסוד מורא [משאב אלקטרוני]]‪ .‬מהד' ב‬
‫מורחבת ומתוקנת‪ ..‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשס"ז‪)002401982( .‬‬
‫כהן‪ ,‬יוסף‪1925-2002 ,‬‬
‫אלקים ‪ --‬שמות‪.‬‬
‫מצוות ‪--‬טעמים‪.‬‬
‫פילוסופיה יהודית ‪ --‬ימי הבינים‪.‬‬
‫בר‪-‬אילן ‪,‬מאיר בן טוביה‪ .‬סתרי תפילה והיכלות [משאב אלקטרוני] ‪ /‬מאיר בר‪-‬אילן‪[ .‬סתרי תפלה‬
‫והיכלות [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשמ"ז‪) 002401984( .‬‬
‫היכלות ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫תפלות‪ -- .‬זמירות ופיוטים ‪ -- --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫תפלות‪ -- .‬סדור ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫גילת ‪,‬יצחק דב‪ .‬פרקים בהשתלשלות ההלכה [משאב אלקטרוני] ‪ /‬יצחק ד' גילת‪ .‬רמת‪-‬גן ‪:‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשנ"ב‪)002401988( .‬‬
‫הלכה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫תורה עם דרך ארץ [משאב אלקטרוני] ‪ :‬התנועה ‪,‬אישיה‪ ,‬רעיונותיה ‪ /‬בעריכת מרדכי ברויאר‪.‬‬
‫רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשמ"ז) ‪. (002401990‬‬
‫הירש‪ ,‬שמשון רפאל ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫תורה ועבודה (תנועה)‬
‫יהודים ‪ --‬חיי הדת ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫תורה עם דרך ארץ‪.‬‬
‫ניר‪ ,‬הנרי מחבר ‪.‬תנועה במלכוד [משאב אלקטרוני] ‪ :‬איחוד הקבוצות והקיבוצים בפוליטיקה ‪:‬‬
‫העשור הראשון ‪/‬הנרי ניר ; עורכים‪ :‬יוסי גורני ויוסי כץ‪[ .‬רמת אפעל] ‪ :‬יד טבנקין ‪ -‬מרכז מחקרי ‪,‬‬
‫רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית‪ ,‬תשע"ג ‪)002402006( .2013‬‬
‫אחוד הקבוצות והקבוצים‬
‫קבוצים ‪ --‬הבטים פוליטיים‪.‬‬
‫קבוצים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫פוגל‪ ,‬ניר מחבר‪ .‬השלכות פרסום בחינות המיצ"ב על שוק הדיור [משאב אלקטרוני] ‪ /‬ניר פוגל‪,‬‬
‫לריסה פליישמן‪ ,‬ישראלה פרידמן‪ ,‬יפה שיף ‪.‬ירושלים ‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002402038( .2015‬‬
‫דירות ‪ --‬מחירים ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫מבחני המיצ"ב ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫מערכות מידע גאוגרפיות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דיור‪ ,‬מקרקעין ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬ישראל ‪ --‬הערכה‪.‬‬
‫בתי ספר ‪,‬בחירה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שפרבר‪ ,‬דניאל מחבר‪ .‬תרבות חומרית בארץ‪-‬ישראל בימי התלמוד [משאב אלקטרוני] ‪ /‬דניאל‬
‫שפרבר‪[ .‬תרבות חמרית בארץ ישראל בימי התלמוד [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד יצחק בן‬
‫צבי ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשנ"ד ‪ - 1993‬תשס"ו ) ‪[2005]. (002402086‬‬
‫ריאליה בתלמוד‪.‬‬
‫תרבות חמרית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ 586 --‬לפנה"ס‪.135-‬‬
‫עבריינות וסטייה חברתית [משאב אלקטרוני] ‪ :‬תאוריה ויישום ‪ /‬עורכים‪ :‬משה אדד‪ ,‬יובל וולף ;‬
‫עורכות משנה‪ :‬מלכה אלק‪ ,‬טובה רוזנבלום‪[ .‬עברינות וסטיה חברתית [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן‬
‫‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשס"ב‪)002402088( .‬‬
‫פשיעה ‪ --‬הבטים חברתיים ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫קרימינולוגיה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫שפוט (אתיקה ‪) --‬מאמרים‪.‬‬
‫הראל‪-‬פיש‪ ,‬אהרן מחבר‪ .‬שירת מקרא [משאב אלקטרוני ‪] :‬עדות ופואטיקה ‪ /‬א‪ .‬הראל פיש ;‬
‫מאנגלית‪ :‬סמדר מילוא‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשנ"ג‪)002402089( .‬‬
‫עברית‪ ,‬שירה תנכית ‪ --‬נושאים ומוטיבים‪.‬‬
‫צור‪ ,‬ראובן מחבר‪ .‬אבדן אוריינטציה ריגושית [משאב אלקטרוני] ‪ :‬הגרוטסקי ותופעות קרובות‬
‫בשירה ובאמנויות ‪ /‬ראובן צור‪[ .‬אבדן אורינטציה רגושית [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬הוצאת‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ד ) ‪2014. (002402092‬‬
‫אבן‪-‬גבירול‪ ,‬שלמה בן יהודה ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫לוין‪ ,‬חנוך ‪--‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫שלונסקי‪ ,‬אברהם ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫בודלר‪ ,‬שרל ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫מורגנשטרן‪ ,‬כריסטיאן ‪ --‬בקרת ופרשנות‬
‫דנטה אליגירי ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫בוש‪ ,‬הירונימוס ‪ --‬בקרת ופרשנות‬
‫מוסורגסקי‪ ,‬מודסט ‪ --‬בקרת ופרשנות‬
‫שירה ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫פואטיקה‪.‬‬
‫גרוטסקי באמנות‬
‫גרוטסקי בספרות‪.‬‬
‫דרורי‪ ,‬איתמר מחבר‪ .‬גאולה תימנית ועבריות חדשה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬על הרומן יעיש לחיים‬
‫הזז ‪ /‬איתמר דרורי‪[ .‬גאלה תימנית ועבריות חדשה [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬הוצאת‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ד ‪) 002402093( .2014‬‬
‫הזז‪ ,‬חיים ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫עברית‪ ,‬ספרות מודרנית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫הזז‪ ,‬חיים‪ ..‬יעיש ‪ --‬בקרת ופרשנות‬
‫משיח‪ ,‬אמיר מחבר‪ .‬הלכה בתמורות הזמן במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך [משאב‬
‫אלקטרוני] ‪ /‬אמיר משיח‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ג ‪)002402095( .2013‬‬
‫אוירבך‪ ,‬שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫הלכה ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫אנציקלופדיה של הסיפור היהודי [משאב אלקטרוני] ‪ /‬עורכים‪ :‬יואב אלשטיין‪ ,‬אבידב ליפסקר‪,‬‬
‫רלה קושלבסקי‪[ .‬אנציקלופדיה של הספור היהודי [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‬
‫אילן‪ ,‬תשס"ה ‪-. (002402097 )2004‬‬
‫ספרת יהודית ‪ --‬אנציקלופדיות‪.‬‬
‫ספרות עממית יהודית ‪ --‬נושאים ומוטיבים‪.‬‬
‫ספרת יהודית ‪ --‬נושאים ומוטיבים‪.‬‬
‫ספרת יהודית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫אשכנזי‪ ,‬יואב מחבר‪ .‬מראות סדוקות [משאב אלקטרוני ‪] :‬ראייה‪ ,‬דמיון והבנה עצמית בהגותם‬
‫של לודוויג ויטגנשטיין ואייריס מרדוק ‪ /‬יואב אשכנזי‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ג‬
‫‪)002402099( .2012‬‬
‫ויטגנשטין ‪,‬לודויג ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫מרדוק‪ ,‬איריס ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫מודעות עצמית‪.‬‬
‫מודעות עצמית בספרות‪.‬‬
‫תורת ההכרה העצמית‪.‬‬
‫עצמי בספרות‪.‬‬
‫עצמי (פילוסופיה)‬
‫דמיון (פילוסופיה)‬
‫פילוסופיה בספרות‪.‬‬
‫אתיקה מודרנית‪.‬‬
‫קלי‪ ,‬רועי מחבר‪ .‬סארטר‪ :‬אקזיסטנציאליזם ורומנטיקה [משאב אלקטרוני] ‪ /‬רועי קלי‪[ .‬סרטר‪:‬‬
‫אקסיסטנציאליזם ורומנטיקה [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ג ‪.2013‬‬
‫(‪)002402102‬‬
‫סרטר‪ ,‬ז'ן פול ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫בודלר‪ ,‬שרל ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫רומנטיסיזם‪.‬‬
‫אקסיסטנציאליזם‪.‬‬
‫מחברּות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫אשכולי‪ ,‬חוה מחבר‪ .‬ערבות יהודית במבחן [משאב אלקטרוני] ‪ :‬הציונות הדתית בארץ ישראל‬
‫לנוכח השואה (‪ : )1945-1939‬קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות ‪ /‬חוה אשכולי וגמן‪ .‬רמת‪-‬גן‬
‫‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ג ‪. (002402103 )2012‬‬
‫ציונות דתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬מקורות‪.‬‬
‫שואה במחשבת ישראל ‪ --‬מקורות‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬מקורות‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פעלות הצלה ‪ --‬מקורות‪.‬‬
‫רונאל‪ ,‬נתי מחבר‪ .‬רטורנו [משאב אלקטרוני ‪] :‬קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות ‪ /‬נתי‬
‫רונאל‪ ,‬גילה חן‪ ,‬אורי תימור‪ ,‬אתי אלישע‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"א‪)002402105( .‬‬
‫רטורנו‪ ,‬מרכז למניעה וטפול בהתמכריות‪.‬‬
‫תכניות שנים עשר הצעדים‪.‬‬
‫התמכרות לסמים ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫גמילה מחמרים ממכרים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מתמכרים לסמים ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מתמכרים לסמים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫מתמכרים לסמים ‪ --‬שקום ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫קהלות טפוליות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫עברינים‪ ,‬שקום במסגרת קהלתית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מלכיאל‪ ,‬אליעזר מחבר‪ .‬רצון‪ ,‬חירות והכרח [משאב אלקטרוני] ‪ /‬אליעזר מלכיאל‪[ .‬רצון‪ ,‬חרות‬
‫והכרח [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ג ‪)002402106( .2013‬‬
‫בחירה חפשית ודטרמיניזם‪.‬‬
‫אחריות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫הכרח (פילוסופיה)‬
‫ויסבלאי‪ ,‬אתי מחבר‪ .‬יום חינוך ארוך והשפעתו על הכנסות של אימהות מעבודה [משאב‬
‫אלקטרוני] ‪ /‬אתי וייסבלאי‪ ,‬יובל וורגן‪ ,‬דימיטרי רומנוב‪ ,‬ניר פוגל‪ ,‬נאוה זיו שאול‪ ,‬ישראלה‬
‫פרידמן‪[ .‬יום חנוך ארך והשפעתו על הכנסות של אמהות מעבודה [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תשע"ה ) ‪2015. (002402208‬‬
‫יום למודים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הכנסה ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫שכר ‪ --‬נשים ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫נשים ‪ --‬תעסוקה ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫פרל‪ ,‬יואל בן זאב מחבר‪ .‬שאלה של זמן [משאב אלקטרוני] ‪ :‬פרויד בראי הזמניות של היידגר ‪/‬‬
‫יואל פרל‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"א‪)002402223( .‬‬
‫פרויד‪ ,‬זיגמונד‪.‬‬
‫הידגר‪ ,‬מרטין‪.‬‬
‫ברנטנו ‪,‬פרנץ‬
‫זמן ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫פסיכואנליזה ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫פסיכואנליזה‪.‬‬
‫זמן‪.‬‬
‫זמן ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ברזל‪ ,‬גבי מחבר‪ .‬קולנוע אופציונלי [משאב אלקטרוני] ‪ :‬פילוסופיה מהסרטים ‪ /‬גבי ברזל‪ .‬רמת‪-‬גן‬
‫‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשע"ג ) ‪2012. (002402224‬‬
‫קולנוע ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫פילוסופיה בקולנוע‪.‬‬
‫קולנוע ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ביטנר‪ ,‬עזריה מחבר‪ .‬סיפורי יבנה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬ביקור חולים וניחום אבלים ‪ /‬עזריה‬
‫בייטנר‪[ .‬ספורי יבנה [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"א‪)002402225( .‬‬
‫אגדות חז"ל ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫בקור חולים בתלמוד‪.‬‬
‫נחומים (יהדות )בתלמוד‪.‬‬
‫מחקרים בתולדות יהודי אשכנז [משאב אלקטרוני ‪] :‬ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר ‪ /‬עורכים‬
‫גרשון בקון‪ ,‬דניאל שפרבר‪ ,‬אהרן גימאני ‪.‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשס"ח‪)002402228( .‬‬
‫זימר‪ ,‬יצחק‪.‬‬
‫מנהגים ‪ --‬אשכנז‪.‬‬
‫מנהיגות יהודית ‪ --‬אשכנז‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אשכנז‪.‬‬
‫עיונים במשפט עברי ובהלכה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬דיין ודיון ‪ /‬עורכים‪ :‬יעקב חבה‪ ,‬עמיחי רדזינר‪.‬‬
‫רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשס"ז) ‪. (002402229‬‬
‫משפט עברי ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫משפט עברי ‪ --‬כנוסים‪.‬‬
‫אנקר‪ ,‬אהרן מחבר‪ .‬עיקרים במשפט הפלילי העברי [משאב אלקטרוני] ‪ /‬אהרן אנקר‪[ .‬עקרים‬
‫במשפט הפלילי העברי [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪:‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשס"ז‪)002402242( .‬‬
‫משה בן מימון‪.‬‬
‫משפט פלילי ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫ענישה ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫טעיות ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫הקרבה עצמית ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫הגנה עצמית ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫דחית נפש מפני נפש ‪ --‬משפט עברי‬
‫קלינמן‪ ,‬רון שלמה מחבר‪ .‬דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי [משאב אלקטרוני] ‪ :‬משפט‪,‬‬
‫ריאליה והיסטוריה ‪ /‬רון ש' קליינמן‪[ .‬דרכי קנין ומנהגי מסחר במשפט העברי [משאב אלקטרוני]]‪.‬‬
‫רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪,‬תשע"ג‪)002402243( .2013 ,‬‬
‫רכוש ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫משפט מסחרי ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫מעשי קנין ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫חוזים ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה [משאב אלקטרוני ‪] :‬נשים‪ ,‬זכויות ומשפט בתקופת המנדט‬
‫‪ /‬בעריכת אייל כתבן‪ ,‬מרגלית שילה‪ ,‬רות הלפרין‪-‬קדרי‪[ .‬חקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאשה‬
‫[משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"א‪)002402244( .‬‬
‫נשים ‪ --‬מעמד חקי וחקים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫פמיניזם ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪.1948-1917 --‬‬
‫זכיות האשה ‪ --‬ישראל ‪--‬היסטוריה ‪.1948-1917 --‬‬
‫אמיר‪ ,‬דורית מחבר‪ .‬להיפגש עם הצלילים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬תרפיה במוסיקה ‪ -‬פרקטיקה‪,‬‬
‫תיאוריה ומחקר ‪ /‬דורית אמיר[ ‪.‬להפגש עם הצלילים [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת‬
‫בר אילן‪ ,‬תשנ"ט) ‪. (002402245‬‬
‫תרפיה במוסיקה‪.‬‬
‫לורברבוים‪ ,‬יאיר מחבר ‪.‬מלך אביון [משאב אלקטרוני] ‪ :‬המלוכה בספרות היהודית הקלאסית ‪/‬‬
‫יאיר לורברבוים ‪.‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬פרסומי הפקולטה למשפטים‪ ,‬תשס"ח‪.‬‬
‫(‪) 002402253‬‬
‫מלוכה בתנ"ך‪.‬‬
‫מלוכה בתלמוד‪.‬‬
‫שטינפלד‪ ,‬צבי אריה מחבר‪ .‬עם לבדד [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מחקרים במסכת עבודה זרה ‪ /‬צבי‬
‫אריה שטיינפלד ‪.‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשס"ח‪)002402259( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת עבודה זרה ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫לא יהודים בתלמוד‪.‬‬
‫שפיגל‪ ,‬יעקב שמואל מחבר‪ .‬עמודים בתולדות הספר העברי ‪ -‬הגהות ומגיהים [משאב אלקטרוני] ‪/‬‬
‫יעקב שמואל שפיגל‪ .‬מהדורה שנייה‪ ..‬רמת‪-‬גן ‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשס"ה‪.‬‬
‫(‪)002402305‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה ‪ --‬בקרת הנסח‪.‬‬
‫גרשם בן יהודה‪ ,‬מאור הגולה‪.‬‬
‫יואל בן שמואל סירקש‪.‬‬
‫אליהו בן שלמה זלמן‪ ,‬מוילנה‬
‫דפוס והדפסה עבריים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫דפוסים עבריים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫הגהה‪.‬‬
‫הגהה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫כתבי יד‪ ,‬עברית ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬בקרת הנסח‪.‬‬
‫ארגון הסחר העולמי וישראל [משאב אלקטרוני] ‪ :‬משפט ‪,‬כלכלה ופוליטיקה ‪ /‬בעריכת אריה רייך‪.‬‬
‫רמת גן ‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשס"ו) ‪. (002402306‬‬
‫ארגון הסחר העולמי‪.‬‬
‫מסחר בינלאמי‪.‬‬
‫מכס ‪ --‬חק וחקיקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫משפט מסחרי‪.‬‬
‫משפט מסחרי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מסחר חוץ‪ ,‬וסות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מדיניות מסחרית‪.‬‬
‫גאטט‪ ,‬ההסכם הכללי על מכסים וסחר (ארגון)‬
‫מסחר חוץ‪ ,‬וסות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מסחר‪.‬‬
‫אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות [משאב אלקטרוני] ‪ :‬ישראל בין העולם הערבי‬
‫והזירה הבין‪-‬לאומית ‪ /‬עורכים מיכאל מ' לסקר‪ ,‬רונן יצחק‪[ .‬אתגרים בטחוניים ומדיניים במבחן‬
‫המציאות [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ג ‪)002402308( .2012‬‬
‫אנתפאדה‪.1993-, 1987‬‬
‫דרוזים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ערבים פלשתינאים‪.‬‬
‫יחסי יהודים וערבים‪.‬‬
‫בטחון לאמי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬פוליטיקה וממשל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪--‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ארגוני הגנה ומחתרת ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬יחסי חוץ‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬יחסי חוץ ‪ --‬ארצות ערב‪.‬‬
‫ארצות ערב ‪ --‬יחסי חוץ ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מדיניות צבאית‪.‬‬
‫בסמן‪-‬מור‪ ,‬נורית מחבר‪ .‬בין שפה לפילוסופיה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬נועם חומסקי באור חדש ‪/‬‬
‫נורית בסמן מור‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן ‪,‬תשע"א‪)002402309( .‬‬
‫חומסקי‪ ,‬נעם‬
‫לשון ושפות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫דקדוק גנרטיבי‪.‬‬
‫פילוסופיה של הנפש‪.‬‬
‫שורץ‪ ,‬דודי בן אברהם מחבר‪ .‬דיני ביטוח [משאב אלקטרוני] ‪ :‬חובות גילוי‪ ,‬פרשנות ומגמות‬
‫התפתחות ‪ /‬דודי שוורץ‪ ,‬ריבי שלינגר‪[ .‬דיני בטוח [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬הוצאת‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשס"ה‪)002402310( .‬‬
‫דיני בטוח ‪ --‬חק וחקיקה ‪ --‬ישראל‬
‫דיני בטוח ‪ --‬חק וחקיקה‬
‫פוליסות בטוח ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פוליסות בטוח‪.‬‬
‫גלוי מידע (חקי בטוח ‪) --‬ישראל‪.‬‬
‫גלוי מידע (חקי בטוח)‬
‫שילה‪ ,‬אלחנן מחבר‪ .‬הקבלה ביצירת ש"י עגנון [משאב אלקטרוני] ‪ /‬אלחנן שילה‪ .‬רמת גן ‪:‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪,‬תשע"א‪)002402311( .‬‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫קבלה בספרות‪.‬‬
‫עינת‪-‬נוב‪ ,‬עדית מחבר‪ .‬הרשויות האישיות [משאב אלקטרוני] ‪ :‬עיון ספרותי בשירי הסוגה וביחסם‬
‫אל שירי קודש ואחרים ‪ /‬עידית עינת‪-‬נוב[ ‪.‬הרשיות האישיות [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪:‬‬
‫הוצאת אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ב) ‪. (002402313‬‬
‫עברית‪ ,‬שירת ימי הבינים ‪ --‬ספרד ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫תפלות ‪.‬זמירות ופיוטים ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫קרתי שם‪-‬טוב‪ ,‬ורד מחבר‪ .‬מקצבים משתנים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬לקראת תאוריה של פרוזודיה‬
‫בהקשר תרבותי ‪ /‬ורד קרתי שם‪-‬טוב ; תרגמה מאנגלית‪ :‬אילנה בינג‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬‬
‫אילן‪ ,‬תשע"ג ) ‪2012. (002402325‬‬
‫חריזה‪.‬‬
‫אינטרטקסטואליות‪.‬‬
‫עברית‪ ,‬שירה מודרנית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬חריזה‪.‬‬
‫חולף עם הרוח [משאב אלקטרוני] ‪ :‬טיפול לפי תוכנית שנים‪-‬עשר הצעדים ‪ /‬עורך נתי רונאל‪.‬‬
‫רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ב‪)002402326( .‬‬
‫תכניות שנים עשר הצעדים‪.‬‬
‫קבוצות לעזרה עצמית‪.‬‬
‫מתמכרים ‪ --‬שקום‪.‬‬
‫אלימות במשפחה ‪ --‬טפול‪.‬‬
‫לבנת‪ ,‬זהר מחבר‪ .‬הרטוריקה של המאמר המדעי [משאב אלקטרוני] ‪ :‬הלשון וקהיליית השיח ‪/‬‬
‫זהר לבנת‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"א ) ‪2010. (002402331‬‬
‫מגמות (מכון הנריטה סולד‪ .‬תש"י‪) --‬‬
‫כתיבה אקדמית‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬חקר השיח‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬רטוריקה‪.‬‬
‫כתיבת עבודות‪.‬‬
‫מלאכת מחשבת [משאב אלקטרוני] ‪ :‬קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות‬
‫התלמודית ‪ /‬בעריכת אהרן עמית‪ ,‬אהרן שמש‪ .‬רמת גן ‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשע"א‪.‬‬
‫(‪)002402337‬‬
‫תלמוד ירושלמי ‪ -- --‬מחקרים משוים‪.‬‬
‫‪Talmud Yerushalmi -- Comparative studies.‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬מחקרים משוים‪.‬‬
‫מדרש ‪ -- --‬מחקרים משוים‪.‬‬
‫לבוש ותוך [משאב אלקטרוני] ‪ :‬המוסיקה בחוויית היהדות ‪ /‬עורכים איתן אביצור‪ ,‬מרינה ריצרב‪,‬‬
‫אדוין סרוסי‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשע"ב ‪)002402338( .2012‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪Jews -- Music.‬‬
‫כרטיסי ה'שנה טובה 'ותולדותיהם [משאב אלקטרוני] ‪' :‬שנה טובה' מתל אביב ; ראשונים‬
‫בקודש‪ :‬בתי הכנסת הראשונים בירושלים ; ארמון הרודיאני מבוצר ברמת הנדיב ; מעין‬
‫המשאלות בעין צור ; האנדרטה הנצחת השואה בקיבוץ משמר העמק ; תמונות וטמונות‪ :‬מזכרת‬
‫מביקור הר הבית ; תערוכה‪ :‬אלפונס הימלרייך‪ ,‬צלם על הגג ‪ /‬ערכו‪ :‬אלי שילר וגבריאל ברקאי‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬אריאל‪ ,‬תשס"ו ‪)002402344( .2005‬‬
‫כרטיסי ברכה לראש השנה‪.‬‬
‫בתי כנסת ‪ --‬ישראל ‪--‬ירושלים‪.‬‬
‫הירשמן‪ ,‬מנחם מחבר‪ .‬תורה לכל באי העולם [משאב אלקטרוני] ‪ :‬זרם אוניברסלי בספרות‬
‫התנאים ויחסו לחכמת העמים ‪ /‬מנחם הירשמן ‪.‬תל‪-‬אביב ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪)002402346( .1999 ,‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה‪. --‬‬
‫אמות העולם‪.‬‬
‫לא יהודים בתלמוד‪.‬‬
‫כרמי‪ ,‬שלמה מחבר‪ .‬עם אחד ושפה אחת [משאב אלקטרוני] ‪ :‬תחיית הלשון העברית בראייה בין‪-‬‬
‫תחומית ‪ :‬קורות ומקורות ‪/‬שלמה כרמי‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬משרד הבטחון‪ ,‬תשנ"ז‪)002402348( .‬‬
‫עברית ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬תחיה‪.‬‬
‫הולצמן‪ ,‬אבנר מחבר‪ .‬אהבות ציון [משאב אלקטרוני] ‪ :‬פנים בספרות העברית החדשה ‪ /‬אבנר‬
‫הולצמן‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל ‪,‬תשס"ו‪)002402357( .‬‬
‫עברית‪ ,‬ספרות ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫כץ‪ ,‬יוסי מחבר‪ .‬תורה ועבודה בבניין הארץ [משאב אלקטרוני] ‪ :‬הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט ‪/‬‬
‫יוסי כץ‪[ .‬תורה ועבודה בבנין הארץ [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬תשנ"ו‪.‬‬
‫(‪)002402359‬‬
‫הקבוץ הדתי‪.‬‬
‫התישבות דתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫קבוצים דתיים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מסביב לנקודה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי‪ ,‬י"ח ברנר וא"ד גורדון‬
‫‪ /‬עורכים‪ :‬אבנר הולצמן‪ ,‬גדעון כ"ץ‪ ,‬שלום רצבי ; (עורכת מרכזת‪ :‬סמדר רוטמן)‪[ .‬מסביב לנקדה‬
‫[משאב אלקטרוני]]‪ .‬קריית שדה‪-‬בוקר ‪:‬מכון בן‪-‬גוריון לחקר ישראל והציונות‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬‬
‫גוריון בנגב‪ ,‬תשס"ח) ‪. (002402362‬‬
‫בן גוריון‪ ,‬מיכה יוסף ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ברנר‪ ,‬יוסף חיים ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫גורדון‪ ,‬אהרן דוד ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫עברית‪ ,‬ספרות מודרנית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫גרוסמן‪ ,‬אברהם מחבר‪ .‬אמונות ודעות בעולמו של רש"י [משאב אלקטרוני] ‪ /‬אברהם גרוסמן ;‬
‫עריכה‪ ...‬עמוס גאולה‪ .‬אלון שבות ‪ :‬תבונות‪ ,‬תשס"ח‪)002402363( .‬‬
‫שלמה בן יצחק‪( ,‬רש"י)‬
‫שלמה בן יצחק‪( ,‬רש"י ‪) --‬משנתו‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬צרפת ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שורץ ‪,‬שרה‪ -1971 ,‬מחבר‪ .‬סיפור יצחק ‪[ :‬משאב אלקטרוני] ‪ /‬ניתוח ספרותי של בראשית כה ‪- 19‬‬
‫כח ‪ / 9‬מאת שרה שורץ‪[ .‬ספור יצחק [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן ‪,‬תשע"ה‬
‫‪)002402382( .2014‬‬
‫יצחק (אישיות תנכית)‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לתנ"ך‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית‪ .‬פרק כה‪-‬כח ‪ -- --‬בקרת ספרותית‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית‪ .‬פרק כה‪-‬כח ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫בן‪-‬שבת‪ ,‬שמואל מחבר‪ .‬סבו פניכם[ ‪ :‬משאב אלקטרוני] ‪ /‬מבחר מאמרים וכתבים בלשון עברית‪,‬‬
‫בחינוך‪ ,‬בפולקלור ועל ראשיתה של העיר חיפה ‪ /‬שמואל בן שבת ; יזמה וליקטה‪ :‬רנה איל (בן‪-‬‬
‫שבת) ; עריכה והבאה לדפוס ‪:‬ד"ר מירי דבי (קריצלר)‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬דבי אופקים‪ ,‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪) 002402458‬‬
‫בן‪-‬שבת‪ ,‬שמואל‬
‫בן‪-‬שבת‪ ,‬אברהם‪1922-1948 ,‬‬
‫חללי צבא ומלחמה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שפות שמיות ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫פולקלור ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫חיפה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מנהלי בתי ספר ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫דורפמן‪ ,‬אביחי מחבר‪ .‬חופש הדת והחופש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי [משאב אלקטרוני] ‪/‬‬
‫אביחי דורפמן‪[ .‬חפש הדת והחפש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫המכון הישראלי לדמוקרטיה‪ ,‬תשע"ה ‪) 002402591( .2015‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫דת ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חפש הדת ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫יהדות ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫כתבי רבינו מוהר"ן מברסלב זיע"א ותלמידיו [משאב אלקטרוני] [כתבי רבנו נחמן מברסלב‬
‫ותלמידיו [משאב אלקטרוני]]‪ .‬קרני שומרון ‪ :‬ת"ת כנגד כולם‪ ,‬תשע"ה‪)002402626( .‬‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‪ ..‬לקוטי מוהר"ן ‪ --‬בסיסי נתונים‪.‬‬
‫שטרנהרץ‪ ,‬נתן בן נפתלי הירץ ‪,‬מנמירוב‪ ..‬לקוטי הלכות ‪ --‬בסיסי נתונים‪.‬‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‪ ..‬קצור לקוטי מוהר"ן ‪ --‬בסיסי נתונים‪.‬‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‪ ..‬ספר המדות ‪ --‬בסיסי נתונים‪.‬‬
‫שטרנהרץ‪ ,‬נתן בן נפתלי הירץ‪ ,‬מנמירוב‪ ..‬חיי מוהר"ן ‪ --‬בסיסי נתונים‬
‫שטרנהרץ‪ ,‬נתן בן נפתלי הירץ‪ ,‬מנמירוב‪ ..‬שיחות מוהר"ן בסיסי נתונים‬
‫שטרנהרץ‪ ,‬נתן בן נפתלי הירץ‪ ,‬מנמירוב‪ ..‬שבחי הר"ן ‪ --‬בסיסי נתונים‪.‬‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‪ ..‬ספורי מעשיות ‪ --‬בסיסי נתונים‪.‬‬
‫שטרנהרץ‪ ,‬נתן בן נפתלי הירץ‪ ,‬מנמירוב‪ ..‬ימי מוהרנ"ת ‪ --‬בסיסי נתונים‬
‫שטרנהרץ‪ ,‬נתן בן נפתלי הירץ‪ ,‬מנמירוב‪ ..‬עלים לתרופה ‪ --‬בסיסי נתונים‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‪ ..‬לקוטי תפלות ‪ --‬בסיסי נתונים‪.‬‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‪ ..‬שמות הצדיקים ‪ --‬בסיסי נתונים‬
‫נחמן בן צבי אריה‪ ..‬זמרת הארץ ‪ --‬בסיסי נתונים‬
‫נחמן בן צבי אריה ‪..‬אוצר היראה ‪ --‬בסיסי נתונים‬
‫נחמן בן צבי אריה‪.‬‬
‫אדלר‪ ,‬רחל מחבר ‪.‬פמיניזם יהודי [משאב אלקטרוני] ‪ :‬תיאולוגיה ומוסר ‪ /‬רחל אדלר ; מאנגלית‪:‬‬
‫רות בלום ‪.‬תל אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪)002402713( .2008 ,‬‬
‫פמיניזם ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫נשים ביהדות‪.‬‬
‫עמידרור‪ ,‬יעקב מחבר ‪.‬כאוס בשל סערה מושלמת [משאב אלקטרוני] ‪ /‬יעקב עמידרור‪[ .‬כאוס בשל‬
‫סערה משלמת [משאב אלקטרוני]]‪ .‬רמת גן ‪ :‬מרכז בגין‪-‬סאדאת למחקרים אסטרטגיים‪,‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן[ ‪,‬תשע"ה] ‪)002402729( .2015‬‬
‫דאע"ש (ארגון)‬
‫האביב הערבי‪-2010 ,‬‬
‫בטחון לאמי ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫פונדמנטליזם אסלאמי‪.‬‬
‫אסלאם ופוליטיקה‪.‬‬
‫המזרח התיכון ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫ארצב‪ ,‬סופי מחבר‪ .‬משתני רקע ותוצאות חינוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחינוך‬
‫התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער [משאב אלקטרוני ‪] /‬סופי ארצב‪ ,‬רמי בנבנישתי וענת זעירא‪.‬‬
‫[משתני רקע ותוצאות חנוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחנוך התישבותי פנימיתי‬
‫ועלית הנער [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪:‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תשע"ה ‪.2014‬‬
‫(‪)002402750‬‬
‫הסוכנות היהודית לא"י ‪.‬המחלקה לעלית ילדים ונער‬
‫פנימיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫מתבגרים ‪ --‬טפול מוסדי ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫צעירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫פנימיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫תלמידי פנימיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫תדמור‪ ,‬ישעיהו מחבר‪ .‬חינוך כחוויה קיומית [משאב אלקטרוני] ‪ /‬ישעיהו תדמור‪[ .‬חנוך כחויה‬
‫קיומית [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬עמק יזרעאל] ‪ :‬הוצאת ספרים אקדמית יזרעאל‪ ,‬המכללה האקדמית‬
‫עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן ; מכון מופ"ת‪)002402752( .2007 ,‬‬
‫שכטר‪ ,‬יוסף‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬ישראל ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫מחנכים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מורים ותלמידים‪ ,‬יחסים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אקסיסטנציאליזם‪.‬‬
‫שחר‪ ,‬נתן מחבר‪ .‬דלתות מוסיקליות [משאב אלקטרוני] ‪ :‬להאזין ולא רק לשמוע ‪ /‬נתן שחר‪,‬‬
‫קלאודיה גלושנקוף‪ ,‬עדי סולקין ; ליווי בכתיבה ועריכה ראשית‪ :‬יהודית שטיימן‪[ .‬תל אביב] ‪:‬‬
‫מכון מופ"ת‪ ,‬תשס"ד ) ‪2004. (002402757‬‬
‫מוסיקה בחנוך‪.‬‬
‫מוסיקה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫דרור‪ ,‬מרים מחבר‪ .‬הפיוט ונתנה תוקף [משאב אלקטרוני] ‪ :‬יצירות תשתית בתרבות היהודית ‪/‬‬
‫מרים דרור‪[ .‬הפיוט ונתנה תקף [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מכון מופ"ת‪ ,‬מחקר ופיתוח‬
‫תכניות בהכשרת עובדי הוראה ; משרד החינוך‪ ,‬התרבות והספורט‪ ,‬גף להכשרת עובדי הוראה‪,‬‬
‫תשנ"ז‪)002402759( .‬‬
‫ונתנה תקף (פיוט‪) --‬‬
‫תפלות‪ -- .‬זמירות ופיוטים ‪ -- --‬למוד והוראה (גבה)‬
‫ימים נוראים ‪ --‬למוד והוראה (גבה)‬
‫ארבל‪ ,‬בנו מחבר‪ .‬מתמטיקאים ואירועים גדולים בתולדות המתמטיקה [משאב אלקטרוני] ‪ /‬בנו‬
‫ארבל‪[ .‬מתמטיקאים וארועים גדולים בתולדות המתמטיקה [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬תל אביב] ‪:‬‬
‫מכון מופ"ת‪ ,‬בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות‪ ,‬תשס"ט‪.‬‬
‫(‪)002402764‬‬
‫מתמטיקה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מתמטיקאים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רישומי אש [משאב אלקטרוני] ‪ /‬קומפוזיציה‪ :‬תרצה ספיר ; עריכה‪ ,‬ניתוח ותיווי התנועה‪ :‬נירה‬
‫על‪-‬דוד ‪,‬תרצה ספיר‪[ .‬רשומי אש [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬מכון מופ"ת‪ ,‬בית הספר‬
‫למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות‪ ,‬תשע"ד ‪) 002402770( 2014‬‬
‫מחול‪.‬‬
‫מרקוביץ‪ ,‬צביה מחבר‪ .‬ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה [משאב אלקטרוני] ‪ /‬צביה מרקוביץ‪.‬‬
‫[נתוח ארועים מתמטיים בכתה [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מכון מופ"ת‪ ,‬בית הספר למחקר‬
‫ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות‪ ,‬תשס"ד ‪)002402777( .2003‬‬
‫מורים למתמטיקה ‪ --‬הכשרה‪.‬‬
‫מתמטיקה ‪ --‬למוד והוראה ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫סופר ‪,‬ארנון מחבר‪ .‬היפרדות חד צדדית של ישראל מהרשות הפלסטינית באמצעות גדר הפרדה ‪-‬‬
‫יתרונות וחסרונות [משאב אלקטרוני] ‪ /‬ארנון סופר ; קרן פולק‪[ .‬הפרדות חד צדדית של ישראל‬
‫מהרשות הפלשתינאית באמצעות גדר הפרדה ‪ -‬יתרונות וחסרונות [משאב אלקטרוני ‪]].‬חיפה ‪:‬‬
‫הקתדרה לגיאואסטרטגיה‪ ,‬המרכז לחקר הביטחון הלאומי‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬תשס"ג ‪2003.‬‬
‫) ‪(002402825‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪-1993 --‬‬
‫גדר ההפרדה (ישראל ‪) --‬חבורים בעד ונגד‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬גבולות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬אמצעי הגנה‪.‬‬
‫הרשות הפלשתינאית‪.‬‬
‫קירש‪ ,‬אורי מחבר‪ .‬מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל [משאב אלקטרוני] ‪ :‬נגישות‪ ,‬איכות‬
‫ומצוינות במשאבים מוגבלים ‪ /‬אורי קירש ‪.‬חיפה ‪ :‬הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל ; מוסד‬
‫שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה‪[ ,‬תש"ע] ‪)002402900( .2010‬‬
‫אוניברסיטאות ומכללות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ממון‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬הבטים כלכליים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬יעדים ומטרות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ממון‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬ישראל ‪ --‬הערכה‪.‬‬
‫חנוך גבה ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫"אני מרגיש לגמרי לבד בסיפור הזה[ "משאב אלקטרוני] ‪ :‬התמודדות צעירים בישראל עם מצבי‬
‫לחץ ומצוקה ‪ :‬קובץ מחקרים בחינוך ובחברה ‪ /‬עורכים‪ :‬חנה עזר‪ ,‬יצחק גילת‪ ,‬רחל שגיא‪[ .‬אני‬
‫מרגיש לגמרי לבד בספור הזה [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מכון מופ"ת‪ ,‬תשע"א‪002402906( .‬‬
‫)‬
‫הסתגלות (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫לחץ נפשי בגיל ההתבגרות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר ‪,‬אלימות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מתבגרים ‪ --‬שמוש בסמים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מתבגרים ‪ --‬שמוש באלכוהול ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫יעוץ חנוכי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫כץ‪ ,‬יוסי מחבר‪ .‬גאולה תתנו לארץ [משאב אלקטרוני] ‪ :‬חברת "גאולה" לרכישת קרקעות‪1902- ,‬‬
‫‪ / 1914‬יוסף כץ[ ‪.‬גאלה תתנו לארץ [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד יצחק בן צבי‪ ,‬תשמ"ז‪.‬‬
‫(‪) 002402914‬‬
‫חברת גאלה‪.1904 ,‬‬
‫התישבות ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫רכישת קרקעות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ברזל‪ ,‬הלל מחבר‪ .‬המאה החצויה ‪ -‬ממודרניזם לפוסט‪-‬מודרניזם [משאב אלקטרוני] ‪ :‬הספרות‬
‫ורוח התקופה‪-‬תמורות בצורות יסוד ‪ /‬הלל ברזל ; עורך‪ :‬ידידיה יצחקי‪ .‬בני ברק ‪ :‬ספרית פועלים‪,‬‬
‫תשע"א‪)002402916( .‬‬
‫קפקא ‪,‬פרנץ ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ביאליק‪ ,‬חיים נחמן ‪--‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫הזז‪ ,‬חיים ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ריאליזם בספרות‪.‬‬
‫פוסטמודרניזם (ספרות)‬
‫פוסטמודרניזם (ספרות ‪) --‬ישראל‪.‬‬
‫באומגרטן‪ ,‬אלישבע מחבר‪ .‬אמהות וילדים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬חיי משפחה באשכנז בימי‬
‫הביניים ‪ /‬אלישבע באומגרטן‪ .‬ירושלים ‪ :‬מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל‪ ,‬תשס"ה‪002402918( .‬‬
‫)‬
‫ימי הבינים‪.‬‬
‫נשים יהודיות ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬ימי הבינים‪.500-1500 ,‬‬
‫נשים יהודיות ‪ --‬אשכנז ‪ --‬הוי ומנהגים‪.‬‬
‫משפחות ‪ --‬אשכנז ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫לדה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫אמהות וילדים ‪ --‬אשכנז ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מנהגים ‪ --‬אשכנז‪.‬‬
‫הורים וילדים ‪--‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫אמהּות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫הנקה ‪ --‬אשכנז ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫דגל שחור [משאב אלקטרוני] ‪ :‬על המשמעויות המוסריות והמשפטיות של מדיניות תקיפת בתי‬
‫מגורים ברצועת עזה בקיץ ‪ .2014‬ירושלים ‪ :‬בצלם ‪ -‬מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם‬
‫בשטחים‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002402946( .2015‬‬
‫אזרחים במלחמה ‪ --‬ישראל ‪ --‬עזה (אזור‪).‬‬
‫מבצע צוק איתן‪ -- 2014 ,‬הבטים מוסריים ואתיים‪.‬‬
‫מבנים ‪ --‬נזקי מלחמה ‪ --‬עזה (אזור‪).‬‬
‫זכיות האדם ‪ --‬ישראל ‪ --‬עזה (אזור‪).‬‬
‫הפצצות אויריות ‪ --‬ישראל ‪ --‬עזה (אזור‪).‬‬
‫רוזנשטין‪ ,‬ברברה מחבר‪" .‬מדברים בעד עצמם" [משאב אלקטרוני] ‪ :‬סנגור עצמי לאוכלוסיית‬
‫נפגעי נפש ‪ /‬ברברה רוזנשטיין‪ ,‬ענבר ברגר ‪.‬ירושלים ‪ :‬המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬אגף הקרנות ‪ -‬קרן‬
‫מפעלים מיוחדים‪ ,‬תשע"ה ‪. (002402949 )2015‬‬
‫מדברים בעד עצמם ‪ -‬סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש (תכנית‪) --‬‬
‫חולי נפש ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חולי נפש ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חולי נפש ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫שיטות לעזרה עצמית‪.‬‬
‫יעילות עצמית‪.‬‬
‫שיר‪ ,‬צבי מחבר‪ .‬הפרדה מגדרית בבתי ספר יסודיים ממלכתיים‪-‬דתיים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬צבי‬
‫שיר‪ .‬ירושלים ‪ :‬בנק ישראל‪ ,‬חטיבת המחקר[ ‪,‬תשע"ה] ‪)002402950( .2014‬‬
‫בתי ספר חד מיניים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הבדלי המינים בחנוך ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫זהות מגדרית בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר ממלכתיים דתיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך דתי ‪ --‬הבטים חברתיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הפרדה בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך מערב (בנים ובנות) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר יסודיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שטינברג‪ ,‬נדב מחבר‪ .‬אמידת עקום התשואות של איגרות חוב ממשלתיות בשיטת נלסון‪-‬סיגל‪-‬‬
‫סוונסון [משאב אלקטרוני] ‪ /‬נדב שטינברג‪[ .‬אמידת עקום התשואות של אגרות חוב ממשלתיות‬
‫בשיטת נלסון‪-‬סיגל‪-‬סוונסון [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪:‬בנק ישראל‪ ,‬חטיבת המחקר‪[ ,‬תשע"ד]‬
‫‪)002402951( .2014‬‬
‫תשואה להון ‪ --‬ישראל ‪ --‬מודלים אקונומטריים‪.‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫‪ 91G30‬סרוסי ‪2015‬‬
‫סרוסי‪ ,‬חי‪- 1987 ,‬מחבר‪ .‬מציאת עקום התשואה הטוב ביותר על ידי מודל סמית‪-‬ווילסון על פי‬
‫נתוני הבורסה בישראל ‪ /‬חי סרוסי‪[ .‬מציאת עקום התשואה הטוב ביותר על ידי מודל סמית‪-‬‬
‫וילסון על פי נתוני הבורסה בישראל]‪ .‬תשע"ה ‪)002401786( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה למתמטיקה‪.‬‬
‫בורסות לנירות ערך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תשואה להון ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Math. & Computer Sci.‬‬
‫‪91G60‬רובינזון ‪2015‬‬
‫רובינזון‪ ,‬טלי‪ -1985 ,‬מחבר‪ .‬מודל לשיפור תוצאת התמחור של אופציות אמריקאיות עם‬
‫אלגוריתמם ‪ LSM /‬טלי רובינזון‪[ .‬מודל לשפור תוצאת התמחור של אופציות אמריקניות עם‬
‫אלגוריתמם ‪ LSM].‬תשע"ה ‪)002402189( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה למתמטיקה‪.‬‬
‫אופציות (כספיות) ‪ --‬ארה"ב ‪ --‬מודלים מתמטיים‪.‬‬
‫קביעת מחירים ‪ --‬מודלים מתמטיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Math. & Computer Sci.‬‬
‫‪92D20‬רחמים ‪2015‬‬
‫רחמים‪ ,‬ליאור‪ -1984 ,‬מחבר‪ .‬אלגוריתם ‪EM‬לזיהוי עריכת ‪ DNA /‬ליאור רחמים‪[ .‬אלגוריתם‬
‫‪EM‬לזהוי עריכת ‪ DNA].‬תשע"ה ‪. (002401955 )2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה למתמטיקה‪.‬‬
‫אלגוריתמים‪.‬‬
‫ד‪.‬נ‪.‬א‪( .‬חמצת גרעין)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Math. & Computer Sci.‬‬
‫‪111.85‬ארל‪.‬אמ תשע"ד‬
‫ארליך‪ ,‬ערן‪ -1962 ,‬מחבר‪ .‬אמנות כהתנגדות ‪ /‬מאת‪ :‬ערן ארליך‪ .‬תשע"ד ‪)002401569( .2013‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי פרשנות‬
‫ותרבות‪.‬‬
‫אסתטיקה‪.‬‬
‫אמנות‪ ,‬בקרת‪.‬‬
‫אמנות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫התנגדות (פילוסופיה)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪128‬פרו‪.‬אי תשע"ה‬
‫פרום ‪,‬אריך מחבר‪ .‬אי‪-‬ציות ‪ :‬מחשבות על שחרור האדם והחברה ‪ /‬אריך פרום ; תרגום מאנגלית ‪:‬‬
‫יותם שטיינבוק ; עריכה מדעית‪ :‬פרופ' משה צוקרמן‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪(002401499 ) 2015. ,‬‬
‫ציות‪.‬‬
‫אדם‪.‬‬
‫ציביליזציה מודרנית ‪-1950 --‬‬
‫נכור (פסיכולוגיה חברתית)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪150.1954‬לח‪.‬מקו תשע"ה‬
‫לח‪ ,‬אילנה‪ -1971 ,‬מחבר‪ .‬מקורות הרוע בנפש האדם ‪ :‬קריאה יונגיאנית של מיתולוגיות בריאת‬
‫העולם ‪ /‬מאת‪ :‬אילנה לח‪[ .‬מקורות הרע בנפש האדם]‪ .‬תשע"ה ‪. (002402149 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי פרשנות‬
‫ותרבות‪.‬‬
‫טוב ורע‪.‬‬
‫תת‪-‬הכרה‪.‬‬
‫פילוסופיה של הנפש‪.‬‬
‫פסיכולוגיה יונגינית‪.‬‬
‫בריאת העולם ‪ --‬מיתולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪153.1523‬נוה‪.‬הש תשע"ה‬
‫נוה ‪,‬מיכאל‪ -1983 ,‬מחבר‪ .‬השפעת קבוצת פנים וחוץ על חיקוי יתר בקרב ילדים בני ‪ 5‬ו‪/ 10-‬‬
‫מיכאל נוה‪[ .‬השפעת קבוצת פנים וחוץ על חקוי יתר בקרב ילדים בני ‪ 5‬ו‪ .]10-‬תשע"ה ‪2015.‬‬
‫) ‪(002401436‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫חקוי אצל ילדים‪.‬‬
‫פסיכולוגיה של ילדים‪.‬‬
‫קבוצות חברתיות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫פסיכולוגיה חברתית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪194‬דקר(סרט) תש"ך‬
‫סרטר‪ ,‬ז'ן פול מחבר‪ .‬החופש אצל דיקרט ‪ / :‬ז'ן פול סרטר‪[ .‬החפש אצל דקרט]‪ .‬תל אביב ‪ :‬מפעל‬
‫השכפול‪ ,‬הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטת תל‪-‬אביב‪[ ,‬תש"ך?]‪)000298298( .‬‬
‫דקרט ‪,‬רנה ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫חרות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫פילוסופים ‪ --‬צרפת‪.‬‬
‫פילוסופיה צרפתית ‪ --‬המאה ה‪.17-‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪297.94‬כוא‪.‬יס תשע"ה‬
‫אל‪-‬כואכבי‪ ,‬עבד‪-‬אל‪-‬רחמן‪ 1855-1902 ,‬מחבר‪ .‬יסודות האסלאם הסלפי ‪ :‬פרוטוקול ועידת‬
‫התחייה האסלאמית באם הערים מכה‪ / 1899 ,‬עבד אל‪-‬רחמן אל‪-‬כואכבי ; תרגום מערבית ‪-‬ד"ר‬
‫שוש בן‪-‬ארי ; מבוא ועריכה מדעית ‪ -‬פרופ' יצחק ויסמן‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪. (002401746 )2015 ,‬‬
‫אל‪-‬כואכבי‪ ,‬עבד‪-‬אל‪-‬רחמן‪, 1855-1902‬‬
‫אסלאם‪.‬‬
‫סלפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Arabic‬‬
‫‪297.98396‬בן‪-‬שאו‪.‬נש תשע"ה‬
‫בן‪-‬שאול‪ ,‬יחיאל‪ -1965 ,‬מחבר‪ .‬נישואים מוקדמים בחברה המוסלמית בדרום ערב הסעודית‬
‫ובתימן ‪ /‬יחיאל בן‪-‬שאול‪[ .‬נשואים מקדמים בחברה המסלמית בדרום ערב הסעודית ובתימן]‪.‬‬
‫תשע"ה ‪)002402082( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לערבית‪.‬‬
‫נשואין (משפט אסלאמי)‬
‫נשים באסלאם‪.‬‬
‫נשים מסלמיות ‪ --‬ערב הסעודית ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫נשים מסלמיות ‪ --‬תימן ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫נשואין בגיל העשרה ‪ --‬ערב הסעודית‪.‬‬
‫נשואין בגיל העשרה ‪ --‬תימן‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Arabic‬‬
‫‪303.69‬שיף‪.‬תא תשע"ה‬
‫שיף‪ ,‬אמירה מחבר‪ .‬תאוריית המוכנות והסכמי שלום ב"סכסוכים עיקשים" ‪ :‬מחקר השוואתי ‪/‬‬
‫אמירה שיף[ ‪.‬תאורית המכנות והסכמי שלום ב"סכסוכים עקשים"]‪ .‬רמת‪-‬אביב ‪ :‬אוניברסיטת‬
‫תל‪-‬אביב ‪,‬מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום‪)002396267( .]2015[ ,‬‬
‫נהול סכסוכים ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫הסכמי שלום‪.‬‬
‫בנית שלום ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫ננגרו אצ'ה דרוסלם (אינדונזיה ‪) --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫סרי לנקה ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬המאה ה‪-21.‬‬
‫סודאן ‪--‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫אינדונזיה ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪306.8743‬גרנ‪.‬חב תשע"ה‬
‫גרנר‪ ,‬מרים‪ -1950 ,‬מחבר‪ .‬חבלת ראש קלה בילדים ‪ -‬האצה או האטת ההחלמה ‪? :‬תרומת דפוס‬
‫ההתקשרות‪ ,‬מערכת הטיפול וההשגחה‪ ,‬וסגנון ההורות של האם ומאפייני הילד לתהליך ההחלמה‬
‫ מחקר אורך ‪ /‬מאת‪ :‬מרים (מיה) גרנר‪ .‬תשע"ה ‪) 002401449( .2014‬‬‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫ראש ‪ --‬נזקים ופגיעות ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ראש ‪ --‬נזקים ופגיעות ‪ --‬חולים ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫התקשרות (פסיכולוגיה)‬
‫הורות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫אמהות וילדים ‪--‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫התמודדות נשים עם לחץ נפשי‪.‬‬
‫התמודדות ילדים עם לחץ נפשי‪.‬‬
‫לחץ פוסט טראומתי‪ ,‬הפרעות ‪ --‬חולים ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫לחץ פוסט טראומתי ‪,‬הפרעות ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪330.019‬גני‪.‬צי תשע"ד‬
‫גניזי‪ ,‬אורי מחבר‪ .‬ציר ה ‪-WHY :‬מניעים נסתרים והכלכלה הסמויה של היומיום ‪ /‬אורי גניזי‬
‫וג'ון א' ליסט ; עם הקדמה מאת סטיבן ד' לוויט ; מאנגלית‪ :‬אורי שגיא‪ .‬אור יהודה ‪ :‬דביר‪,‬‬
‫תשע"ד ‪)002400831( .2014‬‬
‫כלכלה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הנעה (פסיכולוגיה) ‪ --‬הבטים כלכליים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪361.3‬שרו‪.‬פנ תשע"ד‬
‫שרון ‪,‬מיכל‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬פנטזיית הצלה של מטפלים ‪ /‬מאת‪ :‬מיכל שרון‪[ .‬פנטזית הצלה של‬
‫מטפלים]‪ .‬תשע"ד ‪)002401567( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫עזרה לזולת‪.‬‬
‫עובדים סוציאליים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫פסיכותרפיסט וחולה‪.‬‬
‫התקשרות (פסיכולוגיה)‬
‫נרקיסיזם‪.‬‬
‫מנגנוני הגנה (פסיכולוגיה)‬
‫אמפתיה‪.‬‬
‫דאגה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪362.2‬טיט‪.‬תח תשע"ה‬
‫טיטל‪ ,‬שירה‪ -1986 ,‬מחבר‪ .‬תחושת תקווה‪ ,‬סגנון התמודדות ותחושת נטל משפחתי בקרב הורים‬
‫לילדים באשפוז פסיכיאטרי ‪ /‬שירה טייטל‪[ .‬תחושת תקוה‪ ,‬סגנון התמודדות ותחושת נטל‬
‫משפחתי בקרב הורים לילדים באשפוז פסיכיאטרי]‪ .‬תשע"ה ‪)002401403( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫תקוה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הסתגלות (פסיכולוגיה)‬
‫התמודדות עם לחץ נפשי‪.‬‬
‫הורים לילדים חולי נפש ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫הורים לילדים חולי נפש ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫בתי חולים פסיכיאטריים ‪,‬חולים ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪362.296‬פנק‪.‬הש תשע"ה‬
‫פנקס‪-‬קורחובסקי‪ ,‬אסנת‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬השפעות חומצות שומן אומגה ‪ 3‬על איכות חיים ותפקוד‬
‫קוגנטיבי בקרב מעשני סיגריות ‪ /‬אסנת פנקס‪-‬קורחובסקי‪[ .‬השפעות חמצות שמן אומגה ‪ 3‬על‬
‫איכות חיים ותפקוד קוגניטיבי בקרב מעשני סיגריות]‪ .‬תשע"ה ‪. (002400926 )2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לקרימינולוגיה‪.‬‬
‫חמצות שמן אומגה‪.3-‬‬
‫איכות חיים‪.‬‬
‫קוגניטיביות‪.‬‬
‫עשון ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫מעשני סיגריות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪371.3‬וינ‪.‬לב תשע"ד‬
‫וינשטוק‪ ,‬משה‪ 1972 ,‬מחבר עורך ‪.‬לב לדעת ‪ :‬לקראת למידה משמעותית ‪ /‬כתיבה ועריכה‪ :‬משה‬
‫וינשטוק ; מערכת‪ :‬שלמה בן אליהו‪ ,‬רעות ברוש‪ ,‬אורי ליפשיץ‪ .‬ירושלים ‪ :‬גף פרסומים‪ ,‬משרד‬
‫החינוך‪[ ,‬תשע"ד ‪]. (002397694 )2014‬‬
‫הוראה יעילה‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪.‬‬
‫למידה‪.‬‬
‫חנוך דתי ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫מורים ותלמידים‪ ,‬יחסים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪372.7‬סבן‪.‬גו תשע"ד‬
‫סבן‪ ,‬גבריאלה‪ -1969 ,‬מחבר‪ .‬גורמים המנתבים את תהליכי התכנון ‪,‬היישום והרפלקציה של‬
‫מורים למתמטיקה ‪ /‬מאת‪ :‬גבריאלה סבן‪[ .‬גורמים המנתבים את תהליכי התכנון‪ ,‬הישום‬
‫והרפלקציה של מורים למתמטיקה]‪ .‬תשע"ד ‪) 002401507( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫מורים למתמטיקה ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫מתמטיקה ‪ --‬למוד והוראה (יסודי)‬
‫כתה ד (חנוך)‬
‫תכנון חנוכי‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬קבלת החלטות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪507‬זמס‪.‬חש תשע"ה‬
‫זמסקי‪ ,‬אליעזר מחבר‪ .‬חשיבה יצירתית בהוראת מדעי הטבע ‪ /‬אליעזר זמסקי‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מכון‬
‫מופ"ת‪ ,‬תשע"ה ‪)002401681( .2015‬‬
‫חשיבה יצירתית (חנוך)‬
‫מדע ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ידיעת הטבע ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪540‬בוחבוט‪-‬סיני ‪2014‬‬
‫בוחבוט‪-‬סיני‪ ,‬סופיה‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬פיתוח מנגנונים חדשים להמרה יעילה של אנרגיה סולרית‬
‫באמצעות נקודות קוונטיות עבור תאים פוטו‪-‬וולטאים ‪ /‬מאת‪ :‬סופיה בוחבוט‪-‬סיני‪[ .‬פתוח‬
‫מנגנונים חדשים להמרה יעילה של אנרגיה סולרית באמצעות נקדות קונטיות עבור תאים פוטו‪-‬‬
‫וולטאים]‪ .‬תשע"ה ‪)002401306( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לכימיה‪.‬‬
‫תאים פוטו‪-‬וולטאים‪.‬‬
‫אנרגיה סולרית‪.‬‬
‫נקדות קונטיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Chemistry‬‬
‫‪540‬גיטלמן ‪2015‬‬
‫גיטלמן‪ ,‬טל‪ -1983 ,‬מחבר‪ .‬סינתזה‪ ,‬אפיון וקיבוע בשיטת הסול‪-‬ג'ל של ננוחלקיקים ובדיקת פיזור‬
‫ראמאן מוגבר משטחית ‪ SERS /‬טל גיטלמן‪[ .‬סינתזה‪ ,‬אפיון וקבוע בשיטת הסול‪-‬ג'ל של‬
‫ננוחלקיקים ובדיקת פזור רמן מגבר משטחית ‪ SERS].‬תשע"ה ) ‪2015. (002401991‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לכימיה‪.‬‬
‫ננו‪-‬חלקיקים‪.‬‬
‫ספקטרוסקופיה רמנית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Chemistry‬‬
‫‪540‬מירו ‪2014‬‬
‫מירו‪ ,‬און‪ ,‬מחבר ‪.‬הנדסת ננו שכבות דקות מגנטיות אחידות המבוססות על ברזל במצב‬
‫היסוד‪/‬תחמוצות הברזל על פני משטחים וחלקיקים מיקרוסקופיים ויישומן של שכבות אלו כמצע‬
‫לקטליזה של ננו צינוריות פחמן ‪ /‬מאת‪ :‬און מירו‪[ .‬הנדסת ננו שכבות דקות מגנטיות אחידות‬
‫המבססות על ברזל במצב היסוד‪/‬תחמוצות הברזל על פני משטחים וחלקיקים מיקרוסקופיים‬
‫וישומן של שכבות אלו כמצע לקטליזה של ננו צנוריות פחמן]‪ .‬תשע"ד ‪) 002401313( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לכימיה‪.‬‬
‫ננוטכנולוגיה‪.‬‬
‫מגנטיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Chemistry‬‬
‫‪574‬יגורוב ‪2015‬‬
‫יגורוב‪ ,‬יבגני‪ -1985 ,‬מחבר‪ .‬איפיון מנגנוני יצירת ביופילם בכחולית ‪Synechococcus elongatus‬‬
‫‪PCC7942 /‬יבגני יגורוב‪[ .‬אפיון מנגנוני יצירת ביופילם בכחלית ‪Synechococcus elongatus‬‬
‫‪PCC7942].‬תשע"ה ‪)002401996( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫כחליות‪.‬‬
‫ביופילם‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪574‬עפרוני ‪2015‬‬
‫עפרוני‪ ,‬גילת‪ -1960 ,‬מחבר‪ .‬השפעת מבנה הכרומטין והמודיפיקציות על ההיסטונים על‬
‫הפרמטרים הקינטיים של השעתוק ושל פקטורי השחבור ‪ /‬מאת‪ :‬גילת עפרוני ‪.‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002402005‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫כרומטין‪.‬‬
‫שעתוק גנטי‪.‬‬
‫שחבור ר‪.‬נ‪.‬א‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Office‬‬
‫‪574‬קלו ‪2015‬‬
‫קלו‪ ,‬אלון ‪, 1981-‬מחבר‪ .‬אנליזה של תהליך השעתוק של הגן ‪ β‬אקטין בתאים חיים וברמת האלל‬
‫הבודד ‪ /‬מאת‪ :‬אלון קלו‪ .‬תשע"ה ‪)002401315( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫גנים (ג בסגול)‬
‫שעתוק גנטי‪.‬‬
‫אקטין‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Office‬‬
‫‪580.12‬בן‪-‬דוד‪.‬בו תשכ"ו‬
‫בן דוד‪ ,‬ד מחבר‪ .‬בוטניקה סיסטמטית ‪ :‬בת‪-‬מערכת צמחי‪-‬הזרעים ‪ /‬מאת ד‪ .‬בן דוד‪ .‬תל אביב ‪:‬‬
‫יסוד‪)002402199( .]1966[ ,‬‬
‫צמחים ‪ --‬מיון‪.‬‬
‫צמחי זרע‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪612.8‬רבי‪.‬של תשע"ה‬
‫רביצ'ב ‪,‬שמעון מחבר‪ .‬שילוב טכניקת ‪ EMG‬ופרדיגמה ‪ PPI‬לזיהוי פרמטרים פיזיולוגים בקרב‬
‫נבדקים עם ‪ ADHD /‬מאת‪ :‬שמעון רביצ'ב‪[ .‬שלוב טכניקת ‪ EMG‬ופרדיגמה ‪ PPI‬לזהוי פרמטרים‬
‫פיסיולוגים בקרב נבדקים עם ‪ ADHD].‬תשע"ה ‪)002401323( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫אלקטרומיוגרפיה‪.‬‬
‫היפראקטיביות והפרעות קשב ‪ --‬אבחון‪.‬‬
‫קשב ‪ --‬הבטים פיסיולוגיים‪.‬‬
‫פסיכופיסיולוגיה‪.‬‬
‫נוירופסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪616.8914‬זכר‪.‬תר תשע"ג‬
‫זיכרון‪ ,‬תרבות והשיח הטיפולי ‪ :‬ספר המאמרים של הכנס ‪ /‬הוועדה האקדמית של הכנס‪ :‬קובי‬
‫אסולין‪ ,‬נעימה ברזל‪ ,‬מרואן דוירי‪ ,‬חני רם ; עורכת מדעית ‪:‬נעימה ברזל‪[ .‬זכרון‪ ,‬תרבות והשיח‬
‫הטפולי]‪[ .‬קרית טבעון] ‪ :‬ביה"ס ללימודי מוסמך ‪,‬הפקולטה ללימודים מתקדמים‪ ,‬אורנים‪,‬‬
‫המכללה האקדמית לחינוך‪[ ,‬תשע"ג] ‪. (002392402 )2012‬‬
‫פסיכואנליזה ותרבות‪.‬‬
‫פסיכותרפיה פסיכודינמית‪.‬‬
‫חקר הספור (שיטת מחקר)‬
‫תרפיה באמצעות ספור‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬זהות‪.‬‬
‫זכרון‪.‬‬
‫זכרון קולקטיבי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫טראומה נפשית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬ציביליזציה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪616.8917‬ויס‪.‬הא תשע"ה‬
‫ויס ‪,‬מיכה‪ -1955 ,‬מחבר‪ .‬האם פרקטיקת ההתנצלות רלוונטית לפסיכואנליזה ‪ :‬האם יש מקום‬
‫לדיאלוג אתי במפגש הפסיכואנליטי? ‪ /‬מאת‪ :‬מיכה וייס‪[ .‬האם פרקטיקת ההתנצלות רלונטית‬
‫לפסיכואנליזה]‪ .‬תשע"ה ‪)002401742( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי פרשנות‬
‫ותרבות‪.‬‬
‫התנצלות‪.‬‬
‫פסיכואנליזה ‪ --‬הבטים מוסריים ואתיים‪.‬‬
‫פסיכותרפיסט וחולה‪.‬‬
‫אתיקה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪658.422‬דור‪.‬קש תשע"ה‬
‫דורון‪ ,‬עינת‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬הקשר בין קשרי דירקטוריון‪ ,‬רמת המועסקות של הדירקטוריון וביצועי‬
‫חברה ‪ /‬מאת‪ :‬עינת דורון‪[ .‬הקשר בין קשרי דירקטוריון‪ ,‬רמת המעסקות של הדירקטוריון ובצועי‬
‫חברה]‪ .‬תשע"ה ‪)002402100( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר למנהל עסקים‪.‬‬
‫דירקטורים משתפים‪.‬‬
‫דירקטורים בתאגידים‪.‬‬
‫תאגידים ‪ --‬נהול‪.‬‬
‫בצוע‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪701.15‬חרו‪.‬טק תשע"ה‬
‫חרותי‪ ,‬ורד‪ -1968 ,‬מחבר‪ .‬טקסט רב‪-‬משמעי בציור ‪ :‬הבטים פסיכובלשניים בהבניית פשר באמנות‬
‫החזותית ‪ /‬מאת‪ :‬ורד חרותי‪ .‬תשע"ה ‪) 002400901( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לספרות משוה‪.‬‬
‫מרן ‪,‬לואי‪-1931 ,‬‬
‫גרשוני‪ ,‬משה‪.‬‬
‫גרבוז‪ ,‬יאיר‪.‬‬
‫נאמן‪ ,‬מיכל‪1951 ,‬‬
‫גינתון ‪,‬דוד‬
‫טקסטים באמנות‪.‬‬
‫פסיכולינגויסטיקה‪.‬‬
‫קוגניטיביות‪.‬‬
‫אמנות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫תפיסה חזותית ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫סמיוטיקה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫סמנטיקה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫אמנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪704.9484‬צלח‪.‬אס תשע"ד‬
‫צלחות אספנים מאויירות בסיפורי התנ"ך ‪ :‬מאוסף בנו (בן ציון) זאב ‪ /‬אוצרת העירייה‬
‫והתערוכה‪ ,‬קונספט ועריכת קטלוג‪ :‬אורנה פיכמן‪[ .‬צלחות אספנים מאירות בספורי התנ"ך ‪].‬‬
‫רעננה ‪ :‬הגלריה העירונית בבית "יד לבנים" ; אגף תרבות‪ ,‬נוער ופנאי‪[ ,‬תשע"ד] ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002393110‬‬
‫גלריה יד לבנים (רעננה) ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬באמנות‪.‬‬
‫קרמיקה ‪ --‬אספנים ואספנות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫חרסינה ‪ --‬אספנים ואספנות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪736.6‬חכמ‪.‬הע תשע"ה‬
‫חכמת העצמות העתיקות ‪ :‬המחקר הארכאו‪-‬זואולוגי ‪ /‬אוצרי התערוכה‪ :‬גיא בר‪-‬עוז‪ ,‬ליאור‬
‫וויסבורד‪ ,‬רועי שפיר ; עיצוב הקטלוג‪ :‬ענת רגב‪-‬עסיס‪ .‬חיפה ‪ :‬המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן ;‬
‫מוזיאון הכט ‪ -‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬תשע"ה ‪) 002400504( .2015‬‬
‫‪Muze'on Re'uven ve-`Idit Hekht -- Exhibitions‬‬
‫שרידי חיות (ארכיאולוגיה ‪) --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Animal remains (Archaeology) -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫עתיקות פרהיסטוריות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Antiquities, Prehistoric -- Israel -- Exhibitions.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪746.7‬יד‪.‬שטי תשל"ח‬
‫‪.‬יד ל‪.‬א‪ .‬מאיר‪ .‬מכון לאמנות האסלאם‪ .‬שטיחים עתיקים מאוסף יד ל‪.‬א ‪.‬מאיר ‪ :‬מכון לאמנות‬
‫האסלאם ‪ /‬צילומים ‪ -‬יורם להמן‪[ .‬שטיחים עתיקים מאסף יד ל"א מאיר]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון‬
‫לאמנות האסלאם‪ ,‬תשל"ח ‪)002398513( .1978‬‬
‫יד ל‪.‬א‪ .‬מאיר ‪.‬מוזיאון לאמנות האסלאם ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫שטיחים מזרחיים ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪759.0643‬פוב‪.‬חי תשנ"ו‬
‫פוביזם" ‪ -‬חיות פרא" ‪ /‬בעריכת נחמה גורלניק ; תערוכה ‪ -‬אוצרת‪ :‬נחמה גורלניק‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬‬
‫מוזיאון תל‪-‬אביב לאמנות‪[ ,‬תשנ"ו ‪)002401190( .]1996‬‬
‫‪Muze'on Tel Aviv le-omanut -- Exhibitions‬‬
‫מטיס‪ ,‬הנרי‪.‬‬
‫מוזיאון תל אביב לאמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫פוביזם ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ציור מודרני ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫‪Painting, Modern -- 20th cent. -- Exhibitions‬‬
‫‪Fauvism -- Exhibitions.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪808.6‬הרכ‪.‬הא תשנ"ט‬
‫הרכבי ‪,‬אלכסנדר מחבר‪ .‬הארקאווי'ס אמעריקאנישער בריעפענ‪-‬שטעלער ‪ :‬ענגליש און יידיש ‪:‬‬
‫ענטהאלט‪ :‬געשעפטס‪-‬בריעף‪ ,‬פאמיליענ‪-‬בריעף‪ ...‬און א בעזונדער אבטהיילונג צו לערנען שרייבען ‪/‬‬
‫אלכסנדר הארקאווי ‪.1999 , : National Yiddish Book Center. Amherst, Massachusetts‬‬
‫(‪)002398456‬‬
‫כתיבת מכתבים‪.‬‬
‫כתיבת מכתבים‪ ,‬יידיש‪.‬‬
‫‪Letter writing -- United States.‬‬
‫‪Letter writing, Yiddish -- United States.‬‬
‫‪Bookkeeping -- Study and teaching.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪818.5‬רנד‪.‬זכ תשע"ה‬
‫רנד‪ ,‬אין מחבר‪ .‬זכויות אדם ‪ /‬מאת‪ :‬איין ראנד‪[ .‬זכיות אדם]‪ .‬רמת השרון ‪ :‬מרכז איין ראנד‬
‫בישראל‪[ ,‬תשע"ה ‪)002402188( .]2015‬‬
‫זכיות האדם ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪819.85‬מין‪.‬רי תשע"ה‬
‫מין ‪,‬סימור מחבר‪ .‬ריקושט ‪ :‬סונטות מלה ‪ /‬סימור מיין ; תרגם מאנגלית‪ :‬עודד פלד‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬‬
‫קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה ‪ )002399715( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪828.6‬בלי‪.‬הל תשע"ה‬
‫בליק‪ ,‬וילים מחבר‪ .‬הלך מטורף ‪ :‬מבחר שירים ‪ /‬ויליאם בלייק ; מאנגלית‪ :‬חנה ניר‪[ .‬הלך מטרף]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪)002401761( .2015‬‬
‫בליק ‪,‬וילים ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪828.914‬קיג‪.‬לל תשע"ה‬
‫קיגן‪ ,‬קליר מחבר‪ .‬ללכת בשדות הכחולים ‪ :‬נובלה ושלושה סיפורים ‪ /‬קלייר קיגן ;מאנגלית‪ :‬ארז‬
‫וולק ; אחרית דבר‪ :‬עודד וולקשטיין‪[ .‬ללכת בשדות הכחלים]‪ .‬מהדורה ראשונה‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫זיקית‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002399464( 2015‬‬
‫קיגן ‪,‬קליר‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪831.912‬ריל‪.‬אל תשנ"ט‬
‫רילקה ‪,‬רינר מריה מחבר‪ .‬אלגיות דואינו ‪ /‬ריינר מריה רילקה ; תירגם ופירש‪ :‬שמעון זנדבנק ‪.‬‬
‫[תל‪-‬אביב] ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשנ"ט ‪)002396648( .1999‬‬
‫רילקה‪ ,‬רינר מריה‪ ..‬אלגיות דואינו‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪839.82‬נסב‪.‬כו תשע"ב‬
‫נסבו ‪,‬יו מחבר‪ .‬כוכב השטן ‪ /‬יו נסבו ; מנורווגית‪ :‬רות שפירא‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬בבל‪ ,‬תשע"ב ‪. 2012‬‬
‫) ‪(002400557‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪853.914‬לוי(לנג )תשע"ה‬
‫לנג‪ ,‬ברל מחבר‪ .‬פרימו לוי ‪ :‬החיים כחומר ‪ /‬ברל לאנג; תרגום‪ :‬עלית קארפ ; הקדמה‪ :‬יעקב‬
‫גולומב‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪)002401560( .2015‬‬
‫לוי ‪,‬פרימו‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬איטליה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬איטליה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪891.7142‬מנד‪.‬שי תשע"ה‬
‫מנדלשטם‪ ,‬אוסיפ מחבר‪ .‬שירי ‪ ; 1933‬השיחה על דנטה ‪ /‬אוסיפ מנדלשטם ; תרגם מרוסית‪,‬‬
‫הקדים והוסיף הערות‪ :‬יעקב לח ; עריכה‪ :‬יואב איתמר‪ .‬תל אביב ‪ :‬חבר לעט ‪,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪ )002401362‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪891.7342‬אוס‪.‬חנ תשע"ה‬
‫אוסורגין‪ ,‬מיכאיל מחבר‪ .‬חנות הספרים של הסופרים ‪ /‬מיכאיל אוסורגין ; מרוסית‪ :‬מרט‬
‫וינטראוב ; אחרית דבר‪ :‬אלכס אפשטיין ; עורכים ומפיקים‪ :‬שירה חפר ואוריאל קון‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫זיקית הוצאה לאור‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002398703( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪895.1‬לינ‪.‬הר תשע"ד‬
‫לינג‪ ,‬ג'נג מחבר‪ .‬הר הזהב ‪ /‬ג'אנג לינג ; מסינית‪ :‬אהד נבו ואלה שולגה‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪[ ,‬תשע"ד]‬
‫‪. (002402454 )2014‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪901‬ארי‪.‬הי תשס"ג‬
‫אריאלי ‪,‬יהושע מחבר‪ .‬היסטוריה ומטה‪-‬היסטוריה ‪ /‬יהושע אריאלי ; ערך והוסיף מבוא‪ ,‬הערות‬
‫וביבליוגרפיה‪ :‬דוד אוחנה‪ .‬ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק‪ ,‬תשס"ג ‪) 002401172( .2003‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬ארה"ב ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫היסטוריונים‪.‬‬
‫היסטוריוגרפיה ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫היסטוריה מודרנית ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ליברליזם ‪ --‬ארה"ב ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪956‬עמי‪.‬כא תשע"ה‬
‫עמידרור‪ ,‬יעקב מחבר‪ .‬כאוס בשל סערה מושלמת ‪ /‬יעקב עמידרור‪[ .‬כאוס בשל סערה משלמת]‪.‬‬
‫רמת גן ‪ :‬מרכז בגין‪-‬סאדאת למחקרים אסטרטגיים‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪[ ,‬תשע"ה] ‪.2015‬‬
‫(‪) 002402568‬‬
‫דאע"ש (ארגון)‬
‫האביב הערבי‪-2010 ,‬‬
‫בטחון לאמי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פונדמנטליזם אסלאמי‪.‬‬
‫אסלאם ופוליטיקה‪.‬‬
‫המזרח התיכון ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪962.054‬סאד(מנד )תשע"ה‬
‫מנדס‪ ,‬שמעון‪ -1934 ,‬מחבר‪ .‬הג'יהאד של סאדאת ‪ /‬שמעון מנדס ; עריכה‪ :‬ראובן שמעיה‪ ,‬אפי‬
‫מלצר‪[ .‬הג'האד של סאדאת]‪[ .‬רעות] ‪ :‬אפי מלצר מחקר והוצאה לאור‪. (002401008 )2015 ,‬‬
‫אלסאדאת‪ ,‬אנואר‪.‬‬
‫מלחמת יום הכפורים ‪ --‬גורמים‪.‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪.1973-1967 --‬‬
‫ג'האד‪.‬‬
‫מלחמת יום הכפורים ‪ --‬מודיעין צבאי ‪ --‬מצרים‪.‬‬
‫מצרים ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪.1981-1970 --‬‬
‫מצרים ‪ --‬יחסים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬יחסים ‪ --‬מצרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪973‬זין‪.‬הי תשס"ז‬
‫זין‪ ,‬הוורד‪ -1922 ,‬מחבר‪ .‬היסטוריה עממית של ארצות הברית ‪ :‬מ‪ 1492-‬ועד ימינו ‪ /‬הווארד זין ;‬
‫תרגם מאנגלית‪ :‬מתן קמינר ; ערכו‪ :‬ורד בן‪-‬ימי ואייל דותן ‪.‬תל אביב ‪ :‬בבל‪ ,‬תשס"ז ‪.2007‬‬
‫(‪)002401176‬‬
‫ארה"ב ‪ --‬ציביליזציה‪.‬‬
‫ארה"ב ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪(43)D4‬טל(צ'רק) תשע"ב‬
‫צ'רקי ‪,‬יונתן‪ -1978 ,‬מחבר‪ .‬מיהדות ונצרות ב"רייך השני" ליהדות ונצרות ב"רייך השלישי ‪" :‬‬
‫אוריאל טל כחוקר שואה "שלא במובן המקובל" ‪ /‬יונתן צ'רקי‪[ .‬מיהדות ונצרות ב"ריך השני"‬
‫ליהדות ונצרות ב"ריך השלישי"]‪ .‬תשע"ב ‪)002401976( .2011‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לתולדות ישראל‪.‬‬
‫טל‪ ,‬אוריאל‪ -- 1926-1984 ,‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אנטישמיות ‪ --‬גרמניה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫יהדות ‪ --‬יחסים ‪ --‬נצרות‪.‬‬
‫נצרות ודתות אחרות ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫נאציזם ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫גרמניה ‪ --‬היסטוריה ‪.1918--- 1871‬‬
‫גרמניה ‪ --‬היסטוריה‪.1945- -- 1933‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪(63)E982.1‬קלנ‪.‬מס תשע"ה‬
‫קלניצקי‪ ,‬אסתר‪ ,‬מחבר‪ .‬מסעות של תקווה ‪ :‬יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך‪ ,‬השכלה והצלחה ‪/‬‬
‫אסתר קלניצקי‪ ,‬שוש מלאת‪ ,‬נחום כהן‪[ .‬מסעות של תקוה]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מכון מופ"ת‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002401490( .2015‬‬
‫מכללת אחוה (באר טוביה)‬
‫יהודי אתיופיה ‪ --‬טמיעה תרבותית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫יהודי אתיופיה ‪ --‬ישראל ‪ --‬זהות‪.‬‬
‫יהודי אתיופיה ‪ --‬חנוך (גבה) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מורים ‪ --‬הכשרה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫עליה ‪ --‬יהודי אתיופיה‪.‬‬
‫אתיופיה ‪ --‬תאור וסיור‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫)‪D4 (438‬מאי‪.‬חד תשנ"ה‬
‫מאירקביץ'‪ ,‬אברהם מחבר‪ .‬חדר‪ ,‬נעורים‪ ,‬מלחמה ‪ /‬אברהם מאירקביץ' ; תרגמה מאידיש‪ :‬רינה‬
‫נזר‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ירון גולן‪)002400671( .1995 ,‬‬
‫מאירקביץ ‪',‬אברהם‬
‫יהודים ‪ --‬פולין ‪ --‬ורשה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫)‪E982.1 (438‬צ'רנ‪.‬בע תשע"ה‬
‫צ'רניבסקי‪ ,‬אירית מחבר‪ .‬בעור שיניהם ‪ :‬על עלייתם של יהודי פולין לפני השואה ‪ /‬אירית‬
‫צ'רניאבסקי‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002401558( .2015‬‬
‫עליה חמשית‪.‬‬
‫העפלה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬פולין ‪ --‬הגירה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬פולין ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫יהודי פולין ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‬
‫עליה ‪ --‬יהודי פולין‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D5 (533.2‬גרד‪.‬בח תשע"ד‬
‫גרדי‪ ,‬פאיז מחבר‪ .‬בחירי סגולה ‪ :‬כולל מעלותיהם וקורותיהם של יהודי תימן ‪...‬חכמיהם‪...‬‬
‫ארחות חייהם‪ ...‬הנהגותיהם‪ ...‬מסורתם‪ ...‬ומנהגיהם‪ / ...‬מאתי‪ ...‬פאיז גראדי‪[ .‬בחירי סגלה]‪ .‬ניו‬
‫יורק ‪ :‬פאיז גראדי‪ ,‬תשע"ד ‪)002401642( .2014‬‬
‫יהודים ‪--‬תימן‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬תימן ‪ --‬הוי ומנהגים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬תימן ‪ --‬חיי הרוח‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬תימן ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬רדיפות ‪ --‬תימן‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪E305.23 (A‬ילד‪.‬בח תשע"ה‬
‫ילדות בחברה הערבית בישראל ‪ :‬סוגיות חינוכיות ומחקריות ‪ /‬עורכות‪ :‬גילה רוסו‪-‬צימט‪ ,‬מרגלית‬
‫זיו‪ ,‬אפנאן מסארוה‪-‬סרור‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מכון מופ"ת‪ ,‬בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת‬
‫עובדי חינוך והוראה במכללות ; [באקה אל‪-‬גרביה] ‪ :‬אלקאסמי ‪ -‬מכללה אקדמית לחינוך‪,‬‬
‫תשע"ה ‪)002401358( .2015‬‬
‫ילדים ערבים פלשתינאים ‪ --‬חנוך ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫ילדים ערבים פלשתינאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫אמהות וילדים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪A07‬ביט‪.‬לב תשע"ה‬
‫ביטנסקי ‪,‬בנימין זאב‪ .‬לבנות ולנטוע ‪ :‬מאמרי חינוך ממשנת רבותינו ‪ /‬ליקט וסידר‪ ...‬בנימין זאב‬
‫בלאאמו"ר ר' ישראל מרדכי ביטנסקי‪[ .‬לבנות ולנטע]‪ .‬ירושלים ‪ :‬בנימין זאב ביטנסקי ‪,‬תשע"ה‬
‫[‪)002402413( .]2015‬‬
‫חנוך ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A18‬יהו‪.‬מש תשע"ה‬
‫יהודה ליואי בן בצלאל מחבר‪ .‬משנת מהר"ל ‪ ... :‬פרקים מספר "גבורות ה'" על עניני 'חג הפסח‬
‫ויציאת מצרים'‪ : ...‬בתוספת מבוא ‪ -‬הערות וביאורים ‪ -‬ומפתח מפורט ‪ /‬נערך ונלקט[ ‪...‬ע"י]‬
‫משולם זלמן בלאאמו"ר‪ ...‬ברוך צבי ראזנבערג ‪. Brooklyn :‬מכון משנת מהר"ל ‪,‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002401660‬‬
‫פסח במחשבת ישראל‪.‬‬
‫יציאת מצרים במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A35‬שפר‪.‬אר תשע"ה‬
‫שפר ‪,‬מרדכי אליהו מחבר‪ .‬ארבע אמות של הקדוש ברוך הוא ‪ :‬אוצר‪ ...‬עיוני שמעתתא‪ ,‬בירורי‬
‫הלכה ודברי אגדה‪ ,‬וילקוט נרחב מאוצרות חז"ל‪ ,‬ראשונים ואחרונים‪ ,‬בעניני קדושת בית הכנסת‬
‫ותפלה ‪ /‬יו"ל ע"י מרדכי אליהו שפר‪ ...‬ירושלים ‪ :‬מרדכי אליהו שפר‪ ,‬תשע"ה ‪[2015].‬‬
‫) ‪(002398638‬‬
‫בתי כנסת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫בתי כנסת‪.‬‬
‫תפלה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תפלה ‪--‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A37‬הלכ‪.‬בר תשע‪"-‬‬
‫הלכות ברכות ‪ :‬סיכום מקיף בענייני ברכות‪[ .‬ישראל] ‪, [052-7605673 :‬תשע"‪)002392913( .]?-‬‬
‫ברכות הנהנין ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ברכות הנהנין ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים ‪ --‬ערכים לפי אלף בית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A37‬ויס‪.‬לו תשע"ה‬
‫ויס‪ ,‬שלום נח מחבר‪ .‬לוח ברכת הנהנין ‪ :‬ברכת מרדכי ויהודית ‪ :‬עם סדר ברכת המזון המבואר‪...‬‬
‫עם קריאת שמע על המטה ‪ :‬הכולל רשימה מפורטת של כשמונה מאות סוגי מאכלים ומשקאות‪...‬‬
‫עם ברכותיהם‪ ...‬והרבה הלכות נחוצות באו"ח ויו"ד השייכים לכל מאכל‪ / ...‬שלום נח סג"ל ווייס‪.‬‬
‫מהדורה חדשה‪ ..‬ברוקלין ‪ :‬בנין שלום‪ ,‬תשע"ה ‪)002401477( .2014‬‬
‫ברכות הנהנין ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים ‪ --‬ערכים לפי אלף בית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A37‬שרו‪.‬כו תשע"ה‬
‫שרון‪ ,‬נתן מחבר‪ .‬כוס של ברכה ‪ :‬מעלתו והלכותיו ‪ /‬נתן שרון‪ .‬בני ברק ‪ :‬נתן שרון‪ ,‬תשע"ה‬
‫[‪]. (002392914 )2014‬‬
‫רוסה‪ ,‬יהודה‬
‫תפלות‪ .‬ברכת המזון ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬אש‪.‬העב תשע"ד‬
‫אש העבודה ‪:‬דברים ששמעתי מפי אדמו"ר ראש הישיבה שליט"א‪[ .‬ירושלים?] ‪[ :‬מוציא לאור לא‬
‫ידוע[ ‪],‬תשע"ד?]‪)002392717( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת פסחים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫מועדים במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A42‬ובר‪.‬יר תש"ם‬
‫אבות‪ ..‬תש"ם‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מסכת אבות ‪ :‬עם פירוש רבינו עובדי' מברטנורא ‪...‬ועם פירוש ירים‬
‫משה ‪ /‬מאת הרב משה ובר‪ .‬ירושלים ‪ :‬ישיבת בארה של מרים‪ ,‬תש"מ) ‪. (002402000‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A45‬הלב‪.‬דב תשע"ה‬
‫הלברשטם‪ ,‬דוד בן משה מחבר‪ .‬דברי דוד על התורה ומועדים ‪ :‬עם דרשות‪ ,‬תשובות ופסקי הלכות‬
‫‪ /‬מאת‪ ...‬רבי דוד הלברשטאם‪ ,‬אבד"ק סאקאלאוו בן‪ ...‬רבי משה משינאווא ; ‪...‬ע"י נכדיו הרב‬
‫משה ירוחם‪ ,‬הרב חיים יצחק דוד ירוחם בני‪ ...‬ר' אהרן ירוחם אבד"ק אלטשטאט‪ ,‬חתן המחבר‪...‬‬
‫ניו יארק ‪ :‬משה וחיים יצחק דוד ירוחם‪ ,‬תשע"ה ‪) 002399102( .'14‬‬
‫הלברשטם‪ ,‬דוד בן משה‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪.1948-1800 --‬‬
‫רבנים ‪ --‬פולין ‪ --‬סוקולוב פודלסקי ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A51‬הומ‪.‬עב תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬תורה‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬חומש עבד המלך ‪ :‬מצוות התורה שבאו במנין תרי"ג של כל‬
‫מוני המצוות‪ ,‬וכן המצוות הנלמדות מדרשות חז"ל‪ ...‬ממידת דרך ארץ‪ ,‬דרכי היושר והטוב‬
‫והמידות המוסריות ‪ ... :‬על סדר הפסוקים‪ ,‬עם מקורי המצוה ויסודותיה‪ ,‬ביאורה ואופני עשייתה‬
‫‪ /‬מאת‪ ...‬רבי שמואל עובדיה הומינר‪ ... ; ...‬נסדר‪ ...‬מחדש בתוספת מעלות[ ‪...‬ע"י] הרב עובדיה‬
‫בן‪ ...‬ר' יוסף [הומינר]‪[ .‬חמש עבד המלך]‪ .‬ההוצאה החדשה‪ ..‬ירושלים ‪:‬מיכל הומינר‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002402443‬‬
‫הומינר‪ ,‬שמואל‬
‫מצוות ‪ --‬מנין‪.‬‬
‫רבנים ‪--‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A51‬כהן‪.‬אמ תשס"ב‬
‫כהן‪ ,‬מאיר בן אבנר מחבר‪ .‬אמרי המצוה ‪ ... :‬סיכום תרי"ג מצוות עם טעמי המצוות ומקורותיהם‬
‫בתלמוד ‪ :‬מתוך ספר החינוך <לרבי אהרן הלוי ‪> / ...‬מאיר בא"א רבי אבנר כהן‪ .‬ירושלים ‪ :‬מפעל‬
‫התהילים הגדול שערי יצחק ושרה‪ ,‬תשס"ב) ‪. (002392677‬‬
‫אהרן בן יוסף‪ ,‬מברצלונה‪ ..‬ספר החנוך‬
‫מצוות ‪ --‬מנין‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A53‬מקבילי תשע"ב[‪]1‬‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬משנה תורה ‪ :‬המקבֵ ץ לתורה שבעל פה כֻלה‪ / ...‬רבנו משה בן מימון ‪; ...‬‬
‫מבארת‪ ,‬מגהת ומדיקת על פי כתבי יד‪ ,‬בצרוף מפתחות‪ ...‬מבאר ועורך ראשי‪ :‬יוחאי מקבילי ;‬
‫עורכי משנה‪ :‬יחיאל קארה‪ ,‬דביר טל ורועי דובקין‪[ .‬משנה תורה ‪ -‬תשע"ב (קדומים ‪)].‬קדומים ‪:‬‬
‫מפעל משנה תורה‪ ,‬תשע"ב‪-‬תשע"ה‪)002401415( .‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה ‪--‬באורים ‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫משה בן מימון ‪ --‬השקפה על למודי חל‪.‬‬
‫מדות ומשקלות יהודיים ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫צמחים בתלמוד ‪ --‬זהוי‪.‬‬
‫תכלת (צבע ‪) --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫תפלין ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫שחיטה ‪ --‬הלכה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫שבועות ונדרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬גבולות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תרומות ומעשרות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חלה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫כלי המקדש‪.‬‬
‫הר הבית ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫קטרת ‪ --‬הלכה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫בית המקדש ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫קרבנות (יהדות) ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫טמאה וטהרה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פרה אדמה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מקואות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫גרמא ‪ --‬משפט עברי‬
‫מכירה ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫חוזים ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫שכירות ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫רבית ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫צואות ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫בתי דין רבניים ‪ --‬חק וחקיקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A67‬רוט‪.‬שע תשע"ה‬
‫רוטנברג ‪,‬ישעיהו משלם בן פיש מחבר‪ .‬שער לחסידות ‪ :‬הפותח שער לדופקים על דלתי תורת‬
‫הבעש"ט להבין חידושו ודרך עבודת השי"ת בדרכו‪ ... / ...‬אספתי וערכתי‪ ...‬ישעי' משולם פייש‬
‫הלוי ראטטענבערג‪ ,‬רב דק"ק עטרת יהודה ראזלא‪ ,‬בלאאמו"ר‪ ...‬מנחם ישראל‪ ...‬ביתר עילית ‪:‬‬
‫מכון להוצאת ספרי רבותינו שע"י מוסדות עטרת יהודה‪ ,‬תשע"ה‪)002401374( .‬‬
‫חסידות ‪--‬מבואות‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A76‬ברו‪.‬כי תשע"ד‬
‫ברוכי‪ ,‬אהד אהרון מחבר‪ .‬כי בא מועד ‪ /‬אהד אהרן ברוכי ; עורך ראשי ‪:‬ר' יוסף אלישע‪ .‬טבריה ‪:‬‬
‫אהד אהרן ברוכי‪ ,‬תשע"ד‪)002393310( .-‬‬
‫חדשי השנה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫נשים ביהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A76‬פיש‪.‬זה תשע"ד‬
‫פישר ‪,‬אסתר‪ -1965 ,‬מחבר‪" .‬זה יצרו מבחוץ וזו יצרה מבפנים" ‪ :‬היבטים מגדריים של התשוקה‬
‫המינית בספרות חז"ל ‪ /‬אסתר פישר‪ .‬תשע"ד ‪)002401429( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי מגדר‪.‬‬
‫תלמוד בבלי ‪-- --‬בקרת פמיניסטית‪.‬‬
‫מדרשי הלכה ‪ -- --‬בקרת פמיניסטית‪.‬‬
‫אגדות חז"ל ‪ -- --‬בקרת פמיניסטית‪.‬‬
‫מין בתלמוד‪.‬‬
‫חשק מיני בתלמוד‪.‬‬
‫נשים בתלמוד‪.‬‬
‫פטריארכיה בתלמוד‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A88‬מור‪.‬וי תשע"ד‬
‫מורי‪ ,‬צמח מחבר ‪.‬וימתקו המים ‪ :‬ראיה חיובית מתוך אגדות חז"ל ‪ /‬צמח מורי‪ .‬פרדס חנה ‪ :‬כלל‬
‫ישראל ‪,‬תשע"ד (‪)002391440‬‬
‫פסיכולוגיה חיובית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A077.3‬ביט‪.‬תו תשע"ה‬
‫תורה ומצוות ‪ ... :‬אוצר‪ ...‬בדברי רבותינו ואורחותיהם במ"ח קנייני התורה ובהליכות ודרושי בר‬
‫המצוה ; התורה נקנית ‪ :‬קנייני התורה מדברי ואורחות רבותינו ; הליכות והלכות בר מצוה ‪ :‬כל‬
‫בו לעניני בר מצוה בהלכה ובאגדה ; דורון דרשה ‪ :‬דרשות גדולי ישראל ביום שמחתם ולדרשות‬
‫צאצאיהם ; שיח אתפלל ‪:‬מכתבים והדרכות ותפילה לנער בר המצוה ; תפילת רבי נחוניה בן‬
‫הקנה‪ ,‬מבוארת מדברי רבותינו ‪ /‬יוצא‪ ...‬ע"י המשתדל דניאל ביטון ; הרב הלל מן ראש המערכת‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון המאור‪ ,‬תשע"ה‪)002401422( .‬‬
‫אבות (מסכת ‪). --‬פרק ו ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד תורה‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A077.3‬דרך‪.‬הל תשע"ד‬
‫דרך הלמוד ‪ ... :‬על פי ספרים וסופרים‪ ...‬אם מותר לומר סברות ולגדור גדרי הענינים קודם שיודע‬
‫היקף כל הסוגיא‪ ,‬ומראה‪ ...‬היאך בטעות‪ ...‬לימוד המשונה להיקרא לימוד העיון ‪,‬ומדריך ללימוד‬
‫העיון האמיתי‪ ...‬ודברי ראשי הישיבות של הדור האחרון שהזהירו על ‪...‬שלומדים ‪ ...‬בדרך‬
‫המשונה‪ ...‬ובסופו מכתב‪ ...‬של אברך צעיר שניצל‪ ...‬ודרשה קורע[ת ]לבבות מהגאון ר' מרדכי‬
‫גיפטר ראש ישיבת טעלז‪[ .‬דרך הלימוד]‪[ .‬ארה"ב] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשע"ד‪)002392871( .‬‬
‫תלמוד תורה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A078.1‬ויס‪.‬על תשע"ד‬
‫ויס ‪,‬יעקב יוסף מחבר‪ .‬שו"ת עלה והצלח ‪ :‬הדרכות לבחורי חמד ‪ :‬סדרת שיעורי שאלות ותשובות‬
‫שנאמרו ונערכו לפני ‪ ...‬תלמידי ישיבות הקטנות תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא ‪ ...‬בחודשי‬
‫החורף תשע"ד ‪ ...‬בתוספת מקורות ואמרות מספרי קדמונים ‪ / ...‬יעקב יוסף ווייס[ ‪.‬עלה והצלח]‪.‬‬
‫מאנסי ‪ :‬מכון בנתיבות החיים‪ ,‬תשע"ד ‪)002398537( .-2014‬‬
‫סקוירה (חסידות)‬
‫תלמידי ישיבות ‪ --‬ארחות חיים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A081‬הרב‪.‬מנ תשע"ד‬
‫הרבט‪ ,‬חנן מחבר‪ .‬שירי המנגינה הזאת ‪ :‬ביאור בסודן של עשרה מיני נגינה ‪ :‬מיוסד‪ ...‬על עשרה‬
‫מיני נגינה ששמשו את נעים זמירות ישראל ‪ :‬עם הרחבה ומקורות בתלמוד ובמדרשים‪ ,‬רבותינו‬
‫הראשונים והאחרונים‪ ,‬בעלי המוסר‪ ,‬החסידות והמקובלים ‪[ /‬חנן הרבט]‪ .‬ירושלים ‪ :‬הרבט‪,‬‬
‫[תשע"ד]‪)002392692( .‬‬
‫יהדות ‪ --‬שירים ומוסיקה‪.‬‬
‫תנ"ך ‪--‬שירים ומוסיקה‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A088‬פלח(אבנ )תשס"ד‬
‫אבני ציון ‪ :‬דברי הספד והתעוררות‪ ,‬רשמים וזכרונות לזכרו‪ ...‬של‪ ...‬אליעזר בן ציון פלח‪.‬‬
‫[ירושלים] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪[ ,‬תשס"ד]‪)002394848( .‬‬
‫פלח ‪,‬אליעזר בנציון‬
‫הספדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A088‬תלמ‪.‬תו תשע"ה‬
‫תלמוד תורתך באהבה ‪ :‬אסופת מאמרים מפירות בית המדרש במתן ‪ /‬עורכת דבורה ספירו‬
‫אפלבאום ; אוסף מאמרים זה מוקדש לכבודה של הרבנית מלכה בינה ‪ ...‬משפחת פקר ‪.‬ירושלים ‪:‬‬
‫מת"ן‪ ,‬מכון תורני לנשים‪ ,‬תשע"ה [‪)002391371( .]2014‬‬
‫תלמוד תורה אצל נשים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A137‬כהן‪.‬מה תשע"ה‬
‫כהן‪ ,‬זמיר מחבר‪ .‬המהפך ‪ : 4‬המדע מגלה את עצמו בתורה ‪ /‬זמיר כהן ; עורך ראשי‪ ,‬איתור‬
‫מקורות ותמונות‪ :‬ניסן לברון‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬הידברות‪ ,‬תשע"ה ‪. (002399820 )2015‬‬
‫יהדות ומדע‪.‬‬
‫תנ"ך ומדע‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A309‬גרט‪.‬עי תשע"ה‬
‫גרטנר ‪,‬יעקב מחבר‪ .‬עיוני תפילה‪ :‬מנהגים ותולדות ‪ /‬יעקב גרטנר ; עריכה והתקנה‪ :‬שרה המר ‪.‬‬
‫[עיוני תפלה]‪ .‬אלון שבות ‪ :‬מכללת הרצוג ‪ -‬תבונות‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401875( .2015‬‬
‫תפלות‪ -- .‬סדור ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תפלה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫תפלה‪.‬‬
‫מנהגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A309‬כהן‪.‬נס תשס"ח‬
‫כהן‪ ,‬דוד דניאל מחבר‪ .‬נוסח הקדיש ‪ /‬דוד דניאל הכהן‪[ .‬נסח הקדיש]‪ .‬ירושלים ‪:‬שערי קדושה‬
‫ותפילה ‪ -‬ישיבה ללימוד הנגלה והנסתר‪[ ,‬הסכ' תשס"ח]‪) 002392698( .‬‬
‫קדיש (תפלה)‬
‫קבלה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A311.59‬אהב‪.‬הק תשע"ה‬
‫תפלות‪ ..‬סדור‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬אהבת הקדמונים ‪ :‬סדור ‪ :‬מהדורת המאיר ‪ :‬תפילות מכל‬
‫השנה כמנהג ק"ק‪ ...‬פאס‪( ...‬מארוקו)‪ / ...‬המהדיר‪ :‬אריה שרביט בן לר' מאיר אליהו‪ ...‬ירושלים ‪:‬‬
‫אוצרות המגרב‪ ,‬מכון בני יששכר‪ ,‬תשע"ה‪) 002399285( .‬‬
‫תפלות ‪ -- --‬נסח מרוקו‬
‫יהודים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬פס ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מנהגים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬פס‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A311.6‬לנד‪.‬לש תשע"ב‬
‫לנדא‪ ,‬משה דוד מחבר‪ .‬קובץ לשון למודים ‪ :‬ילקוט ביאורים‪ ,‬הגיוני ורחשי לב בעניני התפילה ‪ /‬מ‪.‬‬
‫ד‪ .‬לנדא‪[ .‬קבץ לשון למודים]‪ .‬ירושלם ‪ :‬מ‪ .‬ד‪ .‬לנדא‪ ,‬תשע"ב ) ‪[2012]. (002392679‬‬
‫לנדא‪ ,‬אליעזר נתן בן משה דוד‬
‫תפלות‪ -- .‬סדור ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬ורנ‪.‬מי תשס"א‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשס"א‪ ..‬ביתר עלית‪ ..‬הגדה של פסח מים חיים ‪ /‬מלוקט מכתבי ומאמרי‪ ...‬רבי‬
‫חיים שלמה ורנר‪ .‬ביתר ‪ :‬הרב משה יהושע זינגר‪[ ,‬הקדמה תשס"א]‪) 002392682( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬פוא‪.‬מד תשע"ה‬
‫הגדה של פסח ‪..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מדרש בחדוש ‪ :‬סיפור יציאת מצרים והוא פירוש להגדת פסח‬
‫‪ :‬אמרות ‪... / ...‬מהר"ר אליעזר נחמן פואה‪ ; ...‬בתוספת דברים מכתיבת יד‪ ,‬שינויי נוסחאות‬
‫והערות‪ ...‬על ידי ישראל זאב גוטמן (רייך)‪ .‬מהדורא חדשה‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מכון הוד והדר ‪,‬תשע"ה‬
‫‪)002401458( .2015‬‬
‫פואה‪ ,‬אליעזר נחמן‬
‫רבנים ‪ --‬איטליה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A314.1‬קרב‪.‬פס תשע"ה‬
‫תקונים‪ ..‬שונים‪ ..‬סדר אמירת קרבן פסח ‪ :‬עם טעמי המקרא ‪ :‬כפי דעת רבינו ‪...‬אליהו מווילנא‪...‬‬
‫מה שנוהגין לאומרם בע"פ אחר חצות היום‪ ... / ...‬נוסף ביאורי רבינו הגר"א ותלמידיו ; ובתוספת‬
‫ביאור‪ ...‬ר' אורי שרגא פייבוש אב"ד דובראוונא‪ ; ...‬נערך ונסדר‪ ...‬מנאי נחמיה בלאאמו"ר ירוחם‬
‫פישל פעפער‪ .‬ניו יורק ‪ :‬מכון הגר"א‪ ,‬תשע"ה ) ‪2015. (002398643‬‬
‫פסח ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫בני ישראל ‪ --‬מסעות במדבר‪.‬‬
‫תלמידי הגר"א‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬גבולות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A314.2‬אבי‪.‬של תשע"ה‬
‫תפלות‪ ..‬זמירות ופיוטים‪ ..‬שולחן שבת ‪ :‬עם פירוש על הזמירות ‪ /‬שלמה חיים הכהן אבינר ;‬
‫עריכה‪ :‬שמעון כהן ; עריכת מאמרי הראי"ה לשבת‪ :‬הרב חגי שטמלר‪[ .‬שלחן שבת]‪ .‬בית אל ‪:‬‬
‫ספריית חוה‪ ,‬תשע"ה‪)002401410( .‬‬
‫שבת ‪ --‬זמירות ופיוטים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫שבת במחשבת ישראל‪.‬‬
‫סעודות שבת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A315.2‬היש‪.‬סד תשנ"ב‬
‫קינות ‪..‬תשעה באב‪ ..‬תשנ"ב‪ ..‬קבוצת יבנה‪ ..‬סדר תשעה באב ‪ /‬פירש והתקין‪ :‬דוד הישראלי‪.‬‬
‫קבוצת יבנה ‪ :‬משפחת הישראלי וקבוצת יבנה תשנ"ב‪) 002373914( .‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A315.33‬איז‪.‬מד תשע"ה‬
‫איזן‪ ,‬מרדכי בן אברהם מחבר‪ .‬מדריך למעשה ‪ -‬שובבי"ם ‪ :‬איזה תשובה מועיל על הכל‪ ,‬גודל‬
‫התענוג של הקב"ה מהתגברות לאחר הירידה‪ ...‬סגולה לפרנסה בהרחבה ‪ /‬מרדכי הלוי אייזען‪.‬‬
‫ברוקלין[ ‪ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשע"ה [‪)002392856( .]2014‬‬
‫חזרה בתשובה‪.‬‬
‫שובבי"ם ת"ת ‪--‬דרשות‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A315.33‬טרו‪.‬מס תשע"ה‬
‫טרויבה‪ ,‬יצחק מחבר‪ .‬מסילות באור החסידות ‪ :‬פרקים בביאור שורש החסידות ‪...‬ודרכי עבודתה‬
‫על פי המבואר בספרי החסידות‪ ...‬ובמשנת רבותינו הק' מבעלזא ‪ -‬שובבי"ם ‪,‬חמשה עשר בשבט ‪/‬‬
‫נערך ע"י הרה"ג ר' יצחק טרויבע‪[ .‬מסלות באור החסידות]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון אור הצפון‪ ,‬תשע"ה‬
‫[‪)002392748( .]2014‬‬
‫שובבי"ם ת"ת ‪ --‬דרשות‬
‫טו בשבט ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫בלז (חסידות) ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A319‬זכא‪.‬שמ תשנ"ב‬
‫תפלות ‪..‬תפלות שונות‪ ..‬שמירה לחייל ‪ :‬כולל תפלות וסגולות שונות לחיילי ישראל בים‪ ,‬ביבשה‬
‫ובאויר לשמירתם ובריאותם והצלתם מהאויבים‪ ...‬בתוספת פרקי הסברה בהשקפת היהדות‬
‫וטעמיה ‪ ... /‬אהרן זכאי‪[ ...‬שמירה לחיל]‪ .‬ירושלים ‪ :‬ישיבת אור יום טוב‪ ,‬תשנ"ב) ‪. (002394847‬‬
‫סגלות ורפואות‪.‬‬
‫חילים ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A321‬סוי‪.‬עט תשע"ה‬
‫סויסה ‪,‬משה חיים בן חנניה מחבר‪ .‬עטרת אבות ‪ ... :‬הלכות והליכות אשר נהגו בקהילות הקודש‬
‫במרוקו‪ ,‬כולל ביאורים‪ ,‬עיונים ומקורות בכל מנהג והלכה מספרי‪ ...‬ראשונים ואחרונים להלכה‬
‫ולמעשה ולחזק המנהגים שיצאו עליהם ערעור בארץ ישראל‪ ...‬מאת משה חיים סויסה ‪.‬מהדורה‬
‫שלישית‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מכון מורשת אבות‪ ,‬תשע"ה [‪)002401843( .]2015‬‬
‫מנהגים ‪--‬מרוקו‪.‬‬
‫מנהגים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬מרוקו ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫כונות (קבלה)‬
‫בין השמשות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תפלה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫קטניות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A321‬עטי‪.‬מש תשע"ה‬
‫עטיה ‪,‬מאיר אלעזר מחבר‪ .‬משולחן אבותינו ‪ :‬אוצר מנהגי הלכה ומסורת על פי חכמי מרוקו ‪... /‬‬
‫כה דברי‪ ...‬מאיר אלעזר בר מסעוד עטייה‪[ .‬משלחן אבותינו]‪ .‬במהדורה חדשה מפוארת ‪..‬ירושלים‬
‫‪ :‬עמותת אהבת קדומים‪ ,‬תשע"ה [‪)002401421( .]2015‬‬
‫מנהגים ‪ --‬מרוקו‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A381‬מיז‪.‬או תשע"ד‬
‫מיזליש ‪,‬חיים צבי מחבר‪ .‬אורות חיים ‪ :‬על שבת קודש ‪ :‬דרושים‪ ...‬על עניני שבת‪ ; ...‬ים שבתון ‪:‬‬
‫מאמרי חיזוק והתעוררות‪ ...‬באור קדושת השבת‪ / ...‬אשר נאמרו‪ ...‬ע"י‪ ...‬רבי חיים צבי מייזליש‪,‬‬
‫ראש ישיבתינו‪ .‬קרית יואל ‪ -‬בני ברק ‪[ :‬תלמידיו בישיבת מהרי"ט דסטמר ‪],‬תשע"ד [‪.]2014‬‬
‫(‪)002400062‬‬
‫מיזליש‪ ,‬זאב בן חיים צבי‬
‫שבת ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫שבת בחסידות‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫טיטלבוים (משפחה)‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים ‪,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬בחג‪.‬המ תשע"ה‬
‫בחג המצות ‪ :‬קובץ מאמרים על חג הפסח ‪ /‬עורך‪ :‬אמנון בזק ; מערכת‪ ...:‬ראובן גפני‪ ,‬מאיר‬
‫מוניץ‪ .‬אלון שבות ‪ :‬מכללת הרצוג ‪ -‬תבונות‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401874( .2015‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬שיר השירים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫פסח במחשבת ישראל ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫יציאת מצרים‪.‬‬
‫ליל הסדר ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫חמץ‪.‬‬
‫פסח‪ ,‬ערב ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬הגד‪.‬הנ תשע"ה‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬נסח לא מסרתי‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬תל אביב‪ ..‬הגדת הנמרים ‪ :‬אות ומופת לרעות אמת‬
‫מאז הפלמ"ח ‪ /‬עריכה ראשונה‪ :‬גיל הלפרין ; עיצוב מחודש‪ :‬יאיר קפלן‪[ .‬תל אביב] ‪[ :‬דרורה‬
‫רבינוביץ'‪ ,‬דליה פלד]‪[ ,‬תשע"ה ‪)002401901( .]2015‬‬
‫פלמ"ח‪ .‬פלגה ה‬
‫הגדה של פסח‪ -- .‬נסח לא מסרתי‪. --‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A382.1‬טל‪.‬טל תשע"ה‬
‫טל‪ ,‬שמואל בן בנציון מחבר‪ .‬טל חיים ‪ :‬שיחות לחג הפסח‪ ,‬שנאמרו‪ ...‬בבית המדרש של ישיבת‬
‫תורת החיים ‪ /‬מפי‪ ...‬ראש הישיבה הרב שמואל טל ; כתיבה ועריכה‪ :‬אבינדב ויתקון‪ ,‬הרב הראל‬
‫דביר‪[ .‬יד‪-‬בנימין ‪] :‬ישיבת תורת החיים‪ ,‬תשע"ה [‪)002398512( .]2015‬‬
‫פסח ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬שינ‪.‬תו תשע"ב‬
‫שינפלד‪ ,‬משה בן אליעזר דוד מחבר‪ .‬תובנות ‪ :‬אסופת מאמרים לחג הפסח ‪ /‬משה שינפלד‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬המכון להוצאת ספרים שע"י ארגון נפש יהודי‪ ,‬תשע"ב (‪) 002397504‬‬
‫פסח ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספירת העמר‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.2‬באב‪.‬מי תשע"ד‬
‫באבד ‪,‬משה יצחק מחבר‪ .‬מי הבארות ‪ :‬חג השבועות ‪ -‬ומתן תורה ‪ ... :‬דברי התעוררות ועצות ‪...‬‬
‫מאמרים ודרשות שנאמרו בירחא תליתאי‪ ,‬עם הוספות‪ ...‬שדליתי‪ ...‬מבארות ספרי רבותינו ‪...‬עם‬
‫חידושים וביאורים והוספות‪ / ...‬חיברתיו‪ ...‬משה יצחק באב"ד‪[ .‬ניו יורק] ‪ :‬משה יצחק באב"ד‪,‬‬
‫תשע"ד [‪)002392791( .]2014‬‬
‫באב"ד‪ ,‬שמעון בן משה יצחק‬
‫שבועות‪.‬‬
‫באב"ד‪ ,‬אלכסנדר אשר דב בן משה יצחק‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.2‬לנד‪.‬לק תשע"ה‬
‫ליקוטי ספרים ‪ :‬שבועות ‪ :‬כולל שני חלקים‪ :‬ספרי קדמונים‪ ,‬ספרי תלמידי בעש"ט‪ ...‬להעיר ‪...‬‬
‫ולעורר‪ ...‬בקדושת המועד ובענין זכירת מעמד הר סיני‪ ,‬נעתקו ככתבם וכלשונם‪ ,‬באופן שיכולין‬
‫להעמיק בדבריהם‪ / ...‬נלקט‪ ,‬נערך ונסדר‪[ ...‬ע"י] שמחה ברצ"ש לאנדא‪[ .‬לקוטי ספרים]‪ .‬ברוקלין‬
‫‪ :‬שמחה ברצ"ש לאנדא‪ ,‬תשע"ה [‪)002399944( .]2015‬‬
‫שבועות במחשבת ישראל‪.‬‬
‫שבועות ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A383‬וגי‪.‬בר תשע"ה‬
‫וגילו ברעדה ‪ :‬ימים נוראים ‪ :‬לקט‪ ...‬מאמרים‪ ...‬פנינים‪ ...‬פרפראות‪ ...‬בדרך קצרה‪ ...‬על דרך‬
‫אגדה‪ ...‬אשר נבחרו מתוך ספרים רבים‪ / ...‬מערכת עידית שבעידית ‪. Monroe :‬מערכת עידית‬
‫שבעידית‪ ,‬תשע"ה ‪)002392821( .'14‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A383‬סגל‪.‬נת תשע"ד‬
‫סגלשטין‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬הנתן אמרי שפר ‪ :‬על התורה ‪ :‬ימים נוראים ‪ /‬מאתי ‪...‬מרדכי סגלשטיין‪.‬‬
‫[הנותן אמרי שפר]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מ‪ .‬סגלשטיין‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002392713 )2013‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬אדל‪.‬פנ תשע"ה‬
‫אדלר ‪,‬ישראל גבריאל חיים‪ .‬פניני החסידות ‪ :‬לימי החנוכה ‪ /‬ישראל גבריאל חיים אדלר‪ .‬ירושת"ו‬
‫‪:‬י‪ .‬י‪ .‬ב‪[ ,.‬תשע"ה]‪)002392219( .‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬ארל‪.‬אל תשע"ה‬
‫ארלנגר‪ ,‬יצחק משה מחבר‪ .‬אל מול פני המנורה ‪ :‬שיחות התעוררות לעת הדלקת נרות חנוכה‬
‫תשע"ד ‪ ... :‬מסודות אור הגנוז בפתילה‪ ,‬בשמן ובשלהבת הנרות וסדר העבודה במנורת המקדש‪...‬‬
‫בהתעוררות רבתי להכנה למצוה‪ ,‬לתפילה ולעבודת ה' ‪ /‬נאמרו ע"י מורנו רבי יצחק משה ארלנגר ;‬
‫ונרשמו ע"י תלמידים מקשיבים‪ .‬אשדוד ‪ :‬בית ועד לחכמים‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002392767‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬בוך‪.‬זמ תשע"ה‬
‫זמירות לחנכה ‪ :‬המפרש והמבאר ‪ :‬מתאם גם לתשב"ר ‪ /‬באור ועריכה‪ :‬יהושע צבי מאיר בוך‪.‬‬
‫אשדוד ‪ :‬עמלי תורה‪[ ,‬תשע"ה? ‪)002392512( .]?2014‬‬
‫אכלו משמנים (פיוט‪) --‬‬
‫חנכה ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬נפש‪.‬הז תשע"ה‬
‫נפש הזמנים ‪ -‬חנוכה ‪ :‬והוא קובץ מאמרים בענין מהות ימי החנוכה ועבודת הנפש שבהם‪[ .‬נפש‬
‫הזמנים ‪ -‬חנכה]‪[ .‬בני ברק?] ‪ :‬טל‪ ,03-5748153 .‬תשע"ה ) ‪[2014]. (002392912‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫עשרה בטבת ‪ --‬הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬עני‪.‬חנ תש"ם‬
‫עניני חנוכה ‪ :‬חידושים והערות בעניני חנוכה ‪ /‬יו"ל ע"י ביהמ"ד דקווינס‪[ .‬עניני חנכה[ ‪].‬ניו‪-‬יורק]‬
‫‪ :‬ביהמ"ד דקווינס‪( ,‬הקד' תש"ם)‪) 002392697( .‬‬
‫חנכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬שפי‪.‬דר תשע"ה‬
‫שפירא‪ ,‬צבי הירש‪ ,‬ממונקטש מחבר‪ .‬דרכי אמונה ‪ :‬מאמרים לחנוכה ‪ :‬ק"ב דרכים‪ ...‬בעניני‬
‫החשמונאים‪ ...‬ומקראות הרמוזים‪ ...‬בזה ובדרשות חז"ל ‪... / ...‬חיברו‪ ...‬רבי צבי הירש שפירא‪...‬‬
‫אב"ד‪ ...‬מונקאטש‪[ ; ...‬העורך]‪ :‬מו"ה ישראל זאב גוטמאן‪ .‬מהדורא שלישית‪ ..‬ירושלים ‪ :‬אמת ‪-‬‬
‫אור תורה מונקאטש‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401460( .2014‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫מונקטש (חסידות ‪) --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.3‬בלנ‪.‬בי תשנ"ג‬
‫בלנסון‪ ,‬אשר חיים מחבר‪ .‬בין העלים ‪ :‬בעניני פורים ‪ /‬אשר חיים ב"ר משה בלנסון‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫משפחת בלנסון‪ ,‬תשנ"ג ‪) 002392686( .1993‬‬
‫פורים‪.‬‬
‫קבלה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A385‬רבי‪.‬טי תשע"ה‬
‫רבינוביץ‪ ,‬גמליאל בן לוי מחבר‪ .‬טיב הנחמה ‪ :‬שיחות חיזוק ומאמרים‪ ...‬לעורר החיוב על האדם‬
‫להתאבל ולבכות על חורבן ושריפת בית אלוקינו וגודל המצוה של 'ציפית לישועה' בכל ימות‬
‫השנה‪ ,‬ובפרט בימי בין המצרים ; ונלוה אליו ביאור בדרך רמז ומוסר על מגילת איכה ומדרשיה‪,‬‬
‫ועל סדר תיקון חצות לכל ימות השנה ‪ ... /‬גמליאל הכהן רבינוביץ (ראפפורט) בן‪ ..‬רבי לוי‪.‬‬
‫מהדורה רביעית עם הרבה הוספות‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מכון שערי זיו שע"י ישיבת שער השמים‪ ,‬תשע"ה‬
‫[‪)002402113( .]2015‬‬
‫אבלות על ירושלים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫בין המצרים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫גאלה ‪ --‬דרושים ‪,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬ארו‪.‬בג תשע"ד‬
‫ארוש‪ ,‬שלום מחבר‪ .‬בגן האמונה העולמי ‪ :‬מדריך מעשי לחיים ‪ /‬מאת הרב שלום ארוש‪ ,‬ראש‬
‫מוסדות חוט של חסד‪ .‬מהדורה מיוחדת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מוסדות חוט של חסד‪ ,‬תשע"ד ‪[2014].‬‬
‫) ‪(002399268‬‬
‫אמונה (יהדות) ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ברסלב (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬כהן‪ .‬אה תשע‪"-‬‬
‫כהן ‪,‬משה חיים מחבר‪ .‬אהבה ויראה ‪ :‬דרכים לקיום מצות אהבה ויראה ‪ /‬משה חיים כהן‪.‬‬
‫מהדורה שלישית‪ ..‬בני ברק ‪ :‬משה חיים כהן‪[ ,‬תשע"‪)002392915( .]?-‬‬
‫אלקים ‪ --‬עבודה ואהבה‪.‬‬
‫יראת השם‪.‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫הזכירות ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬פלק‪.‬חז תשע"ה‬
‫פלק ‪,‬יום טוב ליפמן מחבר‪ .‬חזק ויאמץ לבך ‪ :‬מאמרי אמונה‪ ,‬השקפה וחיזוק‪ ...‬יסודות‪ ,‬כללים‬
‫ועצות‪ ...‬בעיקרי ויסודות עבודת ה' ‪ ... /‬יום טוב ליפמאן בן‪ ...‬הג"ר פסח אליהו פאלק ‪.‬רמת בית‬
‫שמש ‪ :‬יום טוב ליפמאן‪ ,‬תשע"ה [‪)002402491( .]2015‬‬
‫אמונה (יהדות)‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬גרד‪.‬שע תשע"ד‬
‫גרדנויץ‪ ,‬יצחק אליעזר מחבר‪ .‬שערי דעת ‪ :‬מאמרים בהארת דרכי העליה ‪ /‬מלוקט משיחות וועדים‬
‫שנמסרו ע"י‪ ...‬רבי יצחק א‪ .‬גרדנויץ‪ .‬רחובות ‪ :‬ועד ההוצאה לאור שע"י ישיבת חכמה ודעת‪,‬‬
‫תשע"ד‪)002392905( .‬‬
‫איזמן‪ ,‬נחום‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫תלמוד תורה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬לוי‪.‬כח תשס"ד‬
‫לוין ‪,‬יצחק משה בן יעקב קופל מחבר‪ .‬מאמר כח המוסר בדין ‪ :‬והוא מאמר מתוך הספר בכולל‬
‫"אגרת ישרים"‪ ,‬ונלוו אליו שני מאמרים‪ :‬הערות בחומרת גזל ‪ -‬וביחס של בין אדם לחבירו ;‬
‫חיזוק על דבר עמידת החיים ‪ ... /‬יצחק משה ב"ר יעקב קופל לוין‪[ .‬כח המוסר בדין ‪].‬הוצאה‬
‫שניה‪ ..‬חדרה ‪ :‬יצחק לוין‪ ,‬תשס"ד‪)002394846( .‬‬
‫גזלה‪.‬‬
‫נסיונות (יהדות)‬
‫הלכה ומוסר‪.‬‬
‫מוסר‪.‬‬
‫יחסים בין אישיים ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬לוי‪.‬קב תשכ"ז‬
‫לוינשטין‪ ,‬יחזקאל מחבר‪ .‬קובץ ענינים ‪ /‬שהשמיע‪ ...‬המשגיח בישיבת פוניבז[ 'ר' יחזקאל‬
‫לוינשטיין] בעת הצרה‪ ,‬המלחמה והישועה‪ ,‬אייר סיון תשכ"ז ; נערך על פי רשימות תלמידים‪.‬‬
‫[קבץ ענינים]‪ .‬בני‪-‬ברק ‪ :‬אליעזר גינזבורג‪ ,‬תשכ"ז [‪]. (002394859 )1967‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫מלחמת ששת הימים ‪ --‬הבטים דתיים ‪--‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A410.6‬קרל‪.‬שי תשע"ה‬
‫קרלנשטין‪ ,‬דב צבי בן ירחם פישל מחבר‪ .‬שיח צדק ‪ :‬בעניני ימי הספירה‪ ,‬קבלת התורה‪ ,‬חג‬
‫השבועות ומגילת רות ‪ :‬שיעורי דעת ותוכחות מוסר שנאמרו ברובם בהיכל הישיבה‪ / ...‬על ידי‪...‬‬
‫ראש הישיבה רבי דוב צבי קרלנשטיין ; ערך‪ ...‬אליעזר בלא"א הר"ר אברהם דוב ויספיש‪ .‬ירושלם‬
‫‪ :‬אליעזר ויספיש‪ ,‬תשע"ה‪)002398656( .‬‬
‫ישיבת פוניבז' (בני ברק)‬
‫ראשי ישיבות ‪ --‬ישראל ‪ --‬בני ברק ‪ --‬הספדים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬רות ‪-- --‬באורים‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספירת העמר‪.‬‬
‫מתן תורה‪.‬‬
‫שבועות‪.‬‬
‫הספדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.76‬עמי‪.‬מב תשע"ד‬
‫עמיצור‪ ,‬יואב מחבר‪ .‬מבעד לצמתך ‪ :‬בירור הלכתי של גדרי חובת כיסוי הראש ‪ /‬יואב עמיצור‪.‬‬
‫[ישראל] ‪ :‬יואב עמיצור‪ ,‬תשע"ד (‪)002385441‬‬
‫כסוי ראש ‪ -- --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.761‬גרי‪.‬מפ תשנ"ו‬
‫גרינברג‪ ,‬אסתר מחבר‪ .‬המפתח לאשר החיים ‪ :‬נספח עזר ‪ -‬לקט מאמרים המהווים חלק בלתי‬
‫נפרד ‪ :‬סדרת שעורים בנושא‪ :‬בנושא "הבית היהודי" ‪ /‬משעורי אסתר גרינברג[ ‪.‬המפתח לאושר‬
‫החיים]‪ .‬מהדורה שלישית‪[ ..‬פתח תקוה] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪[ ,‬תשנ"ו) ‪]. (001197797‬‬
‫משפחות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.771‬שלז‪.‬וה תשנ"ה‬
‫שלזינגר‪ ,‬יצחק בן ישראל מחבר‪ .‬והדרת פני זקן ‪ :‬בו יבוארו הלכות מצות קימה והידור בפני חכם‬
‫וזקן ‪ -‬בעל שיבה ‪ /‬לקטתי‪ ...‬יצחק שלזינגר‪ .‬הוצאה ב‪ ,‬מהדורה מורחבת ומתוקנת‪ ..‬בני ברק ‪:‬‬
‫שלזינגר‪ ,‬תשנ"ה‪)002401815( .‬‬
‫שלזינגר‪ ,‬יצחק בן ישראל‬
‫קימה והדור ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.772‬הכה‪.‬חפ תשע"ה‬
‫הכהן‪ ,‬ישראל מאיר בן אריה זאב מחבר‪ .‬חפץ חיים ‪ :‬עם ביאורים ומוספים מהדורת "דרשו" ‪:‬‬
‫מתוקן ומוגה‪ ...‬לפי המהדורה הראשונה והשניה‪ ...‬בתוספת פיסוק‪ ,‬פתיחת ראשי תבות ומראי‬
‫מקומות ; ונוספו עליו‪ :‬באור לשון‪ ; ...‬ביאורים ומוספים‪ ; ...‬מפתח ערכים הלכתי‪ / ...‬הרב דוד‬
‫הופשטטר‪ ,‬נשיא 'דרשו' [ו‪ 8-‬אחרים]‪ ; ...‬עורך מפתח הלכתי‪ :‬הרב צוריאל גלעזר‪ .‬ירושלים ‪ :‬דרשו‬
‫ד' ועוזו‪ ,‬תשע"ה‪)002402472( .‬‬
‫רכילות ולשון הרע ‪--‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.772‬כהן‪.‬נצ תשע"ד‬
‫כהן‪ ,‬משה חיים מחבר‪ .‬נצור לשונך ‪ :‬תמצית דיני שמירת הלשון למעשה ‪ /‬משה חיים כהן‪.‬‬
‫מהדורה רביעית עם הוספות ותיקונים‪ ..‬בני ברק ‪ :‬מתיבתא פני מנחם[ ‪,‬תשע"ד?]‪)002392917( .‬‬
‫רכילות ולשון הרע ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.798‬מרג‪.‬קנ תשע‪"-‬‬
‫מרגלית‪ ,‬ש מחבר‪ .‬הקנאה ‪ :‬לבחורים ‪ /‬נכתב ע"י ש‪ .‬מרגלית‪[ .‬בני ברק?] ‪ :‬טל ‪. 03-6161123,‬‬
‫[תשע"‪)002392918( .]?-‬‬
‫קנאה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫תלמידי ישיבות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.798‬פוז‪.‬מש תשע"ה‬
‫פוזן‪ ,‬יעקב ישראל מחבר‪ .‬משמיע שלום מבשר טוב ‪ :‬על עניני אהבת ישראל ושנאת חנם ‪:‬‬
‫דרושים‪ ...‬מוסר ופניני דעת המעוררים את הלבבות להכיר בערך מעלת אהבת ישראל והבאת‬
‫שלום בין אדם לחברו‪ ,‬ובחמרתה‪ ...‬של שנאת החנם ‪ :‬מיסדים על‪ ...‬דברי רבותינו ‪...‬מחז"ל‪ ...‬ועד‬
‫לגדולי דורנו‪ ; ...‬ונוסף‪ ...‬קונטרס המברר את‪ ...‬מצות ואהבת לרעך כמוך ואסור לא תשנא את‬
‫אחיך בלבבך‪ / ...‬נערך ע"י יעקב ישראל בלאמו"ר‪ ...‬אביגדור נחמיה פוזן‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון שלום על‬
‫ישראל‪ ,‬תשע"ה [‪)002402473( .]2015‬‬
‫אהבת ישראל ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫שנאה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.9‬תשע"ג‬
‫בחיי בן יוסף אבן פקודה‪ .‬אורות הלבבות ‪ :‬לקוטים‪ ...‬מאמרים‪ ...‬מתוך ספר חובות הלבבות ‪/‬‬
‫השגורים בפיו של האדמו"ר מספינקא [ר' נפתלי צבי ויס] ; נערך ונסדר ויצא לאור ע"י חיים דוד‬
‫ארנט‪[ .‬חובות הלבבות‪ .‬לקוטים ‪ -‬תשע"ג (ניו יורק)]‪[ .‬ניו יורק] ‪ :‬חיים דוד ארנט ‪,‬תשע"ג‪.‬‬
‫(‪)002392846‬‬
‫ויס‪ ,‬נפתלי צבי בן יעקב יוסף‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A424‬שרי‪.‬סד תשע"ה‬
‫תנא דבי אליהו‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬פתח תקוה‪ ..‬סדר אליהו רבה ‪( :‬תנא דבי אליהו רבה) ‪ :‬עפ"י כתב‪-‬יד‬
‫רומי ‪ /‬ס‪=[ .‬סימה] שרייבר‪ .‬פתח תקוה ‪[ :‬סימה שרייבר]‪ ,‬תשע"ה‪) 002401420( .-‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬פרי‪.‬בנ תשע"א‬
‫פרידמן‪ ,‬שלמה מאיר בן צבי מחבר‪ .‬בנתיבות שם ‪ :‬על פרשיות התורה ומועדים‪ : ...‬בתוכו גם‬
‫דרושים על מאורעות כמו מילה‪ ,‬פדיון הבן ונישואין‪ / ...‬שלמה מאיר פריעדמאן‪ .‬ברוקלין ‪ :‬שלמה‬
‫מאיר פריעדמאן‪ ,‬תשע"א ‪)002401457( .-2010‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬קלצ‪.‬יו תשע"ג‬
‫קלצקי ‪,‬יוסף מחבר‪ .‬יוסף לקח ‪ :‬על התורה‪ : ...‬מבחר נושאים בפרשת השבוע ‪ /‬משיעוריו‪ ...‬של‬
‫הרב יוסף קאלאצקי‪ ,‬ראש בית המדרש יד אברהם‪ ,‬מנהטן‪ ,‬ניו‪-‬יורק ; [העורך]‪ :‬הרב יוסף אפטר ‪.‬‬
‫ב"ב ‪ :‬ארגון אפיקים‪ ,‬תשע"ג [‪)002401997( .-]2013‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A452‬טאו‪.‬גד תשע"ה‬
‫טאוב ‪,‬ברוך אלטר מחבר‪ .‬גדולה התשובה ‪ :‬דרשות ומאמרים ‪ :‬לשבת הגדול‪ ,‬לשבת שובה‪ ,‬למועדי‬
‫השנה‪ ,‬לסיומי הש"ס ‪ /‬חברתיו וערכתיו‪ ...‬ברוך אלטער בלאאמו"ר ר' אברהם אלימלך הכהן‬
‫טאוב‪ .‬טורונטו ‪ /‬טורנהיל ‪ -‬נתניה ברוך אלטער טאוב‪ ,‬תשע"ה‪)002401086( .‬‬
‫שבת הגדול ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫שבת שובה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫הדרנים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A452‬שטי‪.‬ימ תשע"ד‬
‫שטינמן‪ ,‬אהרן יהודה ליב בן נח צבי מחבר‪ .‬ימלא פי תהלתך ‪ :‬ימים נוראים ‪,‬חנוכה‪ ,‬פורים ‪ /‬א‪.‬י‪.‬ל‪.‬‬
‫[ר' אהרן יהודה לייב שטיינמן]‪ .‬בני ברק ‪ :‬א‪.‬י‪.‬ל‪ ,.‬תשע"ד) ‪. (002399323‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫חנכה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫פורים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A453‬ארנ(ארנ )תשע"ה‬
‫ארנריך‪ ,‬נפתלי בן אליעזר מחבר‪ .‬אבן אליעזר ‪ :‬מילי דהספידא ‪ /‬אשר נשאתי לפני המטה ובעוד‬
‫הזדמנויות‪ ...‬בשנת האבל על הלקח מעלי‪ ...‬אבי‪ ...‬מוה"ר אליעזר עהרענרייך אבדק"ק מאד‪,‬‬
‫מייסד ונשיא מכון קול אריה‪ ,‬מאת בנו‪ ...‬נפתלי עהרענרייך ‪...‬ברוקלין‪ ,‬ניו יארק ‪ :‬חברה מפיצי‬
‫תורה ממשפחת קול אריה ‪ :‬מכון קול אריה‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2014]. (002392855‬‬
‫ארנריך‪ ,‬אליעזר בן חיים צבי‪ ,‬נפטר ‪ -- 2013‬הספדים‬
‫הספדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A453‬כהנ(המא )תשנ"א‬
‫המאיר לארץ ‪ :‬קובץ הספדים לזכרו של מו"ר הרב מאיר דוד כהנא‪ ...‬ליום השלושים להרצחו‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון להוצאת כתבי מו"ר הרב מאיר כהנא שע"י ישיבת הרעיון היהודי‪ ,‬תשנ"א‪.‬‬
‫(‪)002393955‬‬
‫כהנא‪ ,‬מאיר דוד‪ -- 1990-1932 ,‬הספדים‪.‬‬
‫ארץ ישראל ‪ --‬ביהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A453‬שך(אוי )תשע"ה‬
‫אוירבך‪ ,‬שמואל בן שלמה זלמן מחבר‪ .‬והאתנים מוסדי ארץ ‪ /‬משא‪ ...‬רבי שמואל אויערבאך ביום‬
‫השנה לפטירת‪ ...‬בעל האבי עזרי [ר' אלעזר מנחם מן שך]‪ .‬בני ברק ‪ :‬ארלנגר‪ ,‬תשע"ה [‪.]2014‬‬
‫(‪)002391971‬‬
‫שך‪ ,‬אלעזר מנחם מן ‪ --‬הספדים‪.‬‬
‫הספדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A454‬ליכ‪.‬נת תשע"ה‬
‫ליכטנשטין‪ ,‬משה בן אהרן מחבר‪ .‬נתיבי נבואה ‪ :‬מבט אל ההפטרות ‪ /‬משה ליכטנשטיין ; עריכה‪:‬‬
‫שרה המר‪ .‬ירושלים ‪ :‬מגיד‪ ,‬תשע"ה ‪)002402493( .2015‬‬
‫הפטרות ‪--‬דרשות‪.‬‬
‫הפטרות ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A455‬דוד‪.‬שב תשס"ז‬
‫דוד ‪,‬יונתן דוד‪ .‬שבע שמחות ‪ :‬דברי תורה בהלכות דעות וחובות הלבבות מתוך מסיבות שמחת‬
‫חתן וכלה ‪ /‬מאת‪ ...‬הרב ר' יונתן דוד דייויד ; לקט מרשימות תלמידים בבית המדרש פחד יצחק ‪.‬‬
‫[ירושלים?] ‪ :‬תלמידי בית המדרש פחד יצחק‪ ,‬תשס"ז‪)002392689( .‬‬
‫שבע ברכות ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫מחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508‬זוכרהו תשע"א‬
‫זוכרהו ‪ :‬מאסף תורני בהלכה ובאגדה לבני משפחת סובל המורחבת‪[ .‬ירושלים[ ‪?] :‬מוציא לאור‬
‫לא ידוע]‪ ,‬תשע"א‪)002392730( .-‬‬
‫סובל (משפחה)‬
‫הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬הרמ(דיט )תשע"ה‬
‫דיטש‪ ,‬שמעון בן יוסף יצחק מחבר‪ .‬הצדיק הירושלמי ‪ :‬תולדות חייו ופעליו של‪ ...‬רבי מיכאל‬
‫הערמאן ‪ /‬נערך‪ ...‬ע"י נכדו שמעון דייטש‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון בית יחיאל ‪,‬תשע"ה [‪002401441( .]2015‬‬
‫)‬
‫הרמן‪ ,‬מיכאל‬
‫הרמן (משפחה)‬
‫דיטש (משפחה)‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬ווז(רבי )תשע"ה‬
‫רבינוביץ‪ ,‬גמליאל בן אלחנן יעקב דוד עורך‪ .‬הפוסק ‪ :‬מראות קודש‪ ,‬אגרות ומסמכים נדירים‪,‬‬
‫אסופת מאמרים נבחרים על דמותו של‪ ...‬בעל ה'שבט הלוי' [רבי שמואל ווזנר] ‪ /‬לקטתי וערכתי‪...‬‬
‫גמליאל הכהן רבינוביץ‪ .‬בני ברק ‪ :‬גמליאל רבינוביץ‪[ ,‬תשע"ה ) ‪2015]. (002402109‬‬
‫ווזנר‪ ,‬שמואל‪.‬‬
‫ווזנר‪ ,‬שמואל ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪--‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬ליב‪.‬אס תשע"ד‬
‫ליבוביץ‪ ,‬ברוך דב‪ .‬אוסף מכתבים ‪ :‬ממרן בעל ברכת שמואל ‪[ /‬ר' ברוך דב ליבוביץ]‪[ .‬אסף‬
‫מכתבים]‪ .‬מהדורה מורחבת ‪.. Lakewood :‬גליון‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002392852 )2015‬‬
‫שיף‪ ,‬עזריאל אריה בן יעקב‬
‫רבנים ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬קוק(שרק )תשע"ה‬
‫שרקי‪ ,‬אורי מחבר‪ .‬דעה צלולה ‪ :‬עולם ואדם במשנת הרב קוק ‪ /‬אורי שרקי ; עריכה‪ :‬שדמה קדר‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬אורים‪ ,‬תשע"ה ‪)002399920( .2015‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬השקפה על אדם‪.‬‬
‫קוק‪ ,‬אברהם יצחק ‪ --‬השקפה על ציונות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬גרו‪.‬מש תשס"ט‬
‫גרוס ‪,‬מנחם בן יונתן בנימין מחבר‪ .‬משיב נפש ‪ ... :‬ביאורים וחידושים בענינים שונים לפי סדר‬
‫הרמב"ם ‪ ... /‬מאת מנחם ב"ר יונתן בנימין גראס‪ ...‬בעיר‪ ...‬לייקוואוד‪ .‬ירושלים ‪: Menachem‬‬
‫‪Gross, Lakewood,‬תשס"ט‪)002401402( -‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬יקו‪.‬עמ תשנ"ח‬
‫יקותיאל זאב זלמן בן יוסף יוזל מחבר‪ .‬עמק המלך ‪ :‬והוא חידושים‪ ...‬ופסקים‪ ...‬על ספר משנה‬
‫תורה להנשר‪ ...‬רבינו משה בר מיימון‪ ,‬חלק שני ‪ /‬אלה הדברים‪ ...‬דמן חבריי’ יקותיאל זאב‬
‫המכונה זלמן וואלף‪ ...‬בן‪ ...‬יוסף המכונה יוזל‪[ ...‬אשדוד] ‪ :‬מכון זכרון קדושי פולין‪ ,‬תשנ"ח‪.‬‬
‫(‪)002391546‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Beit Hamidrash‬‬
‫‪A531‬סבג‪.‬בא תשע"ה‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬באר מלך ‪ :‬על הלכות איסורי ביאה‪ ,‬קדושה וצניעות‪ ,‬יחוד‪ ,‬אונאת ממון‬
‫ודברים להרמב"ם ‪ :‬כולל לשון הרמב"ם בהל' איסורי ביאה‪ :‬פרק א‪-‬ג‪ ,‬יב‪ ,‬כא‪ ,‬כב ובהל' מכירה‬
‫פרק יב‪-‬טו ‪ :‬וסובב עליו ‪:‬חידושים וביאורים מתוך תורתן של ראשונים‪ ...‬האחרונים‪ ,‬בביאור‬
‫הסוגיות ושיטות הפוסקים בהלכות עריות‪ ,‬יחוד ואונאה ; ‪ ...‬ויבואו‪ :‬גנזי מלך ‪ :‬והוא הערות ‪...‬‬
‫האחרונים שנשאו ונתנו‪ ; ...‬שולחן מלך ‪ ... :‬פסקי אחרוני זמנינו‪ / ...‬חברתיו‪ ...‬אלדד בן ר' ציון‬
‫אהרן סבג‪[ .‬משנה תורה‪ .‬הלכות אסורי ביאה]‪ .‬חיפה ‪ :‬אלדד סבג‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002401878‬‬
‫עריות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫צניעות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫יחוד ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הונאה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הונאת דברים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A551.4‬רוז‪.‬של תשע"ה‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך חשן משפט ‪ :‬עם מפרשי השו"ע האחרונים על סדר הדף וספר‬
‫המפתח‪ / ...‬עורכים ראשיים‪ :‬הרב דוב רוזמן והרב ברוך צ'יקוושוילי ‪.‬ירושלים ‪ :‬מפעל שלחן ערוך‬
‫עם מפרשי השו"ע האחרונים‪ ,‬שע"י מכון 'דעת לישראל' ועמותת 'חסד נעורים'‪ ,‬תשע"ה ‪-2015‬‬
‫(‪)002401405‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט ‪ --‬מפתחות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A561‬הור‪.‬נר תשע"ג‬
‫הורביץ‪ ,‬יהודה בן יעקב מחבר‪ .‬נר יהודה ‪ :‬ברורי הלכה בשאלות אקטואליות על פי יסודות הדינים‬
‫מש"ס ופוסקים ‪ ... /‬יהודה בלאאמו"ר ר' יעקב הורוביץ‪ .‬בני ברק ‪ :‬יהודה הורוביץ‪ ,‬תשע"ג [‪.]2012‬‬
‫(‪)002401849‬‬
‫הלכה ‪ --‬קבצי דינים‪.‬‬
‫הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬קרפ‪.‬שמ תשע"ה‬
‫קרפ‪ ,‬יעקב בן משה מרדכי מחבר‪ .‬שמוש זקנים ‪ :‬בירורים וחקירות בהלכה בדברי הראשונים‬
‫והפוסקים ‪ :‬אורח חיים חלק א‪ ,‬ב ‪ /‬מאת יעקב קארפ בן‪ ...‬רבי משה מרדכי‪ .‬מודיעין עילית ‪ :‬יעקב‬
‫קארפ‪ ,‬תשע"ה‪)002402415( .‬‬
‫הלכה (מתחום ארח חיים)‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.1‬ציט‪.‬פא תשע"ה‬
‫ציטרון‪ ,‬משה בן אברהם אליעזר מחבר‪ .‬פאר והדר ‪ :‬עניני תפילין ‪ :‬ביאורים‪ ,‬סוגיות ומערכות‬
‫בעניני תפילין ‪ /‬כוננתיו וחברתיו‪ ...‬משה ציטראן בן‪ ...‬רבי אברהם אליעזר‪ ...‬ברוקלין ‪ :‬משה‬
‫ציטראן‪ ,‬תשע"ה‪)002399377( .‬‬
‫תפלין‪.‬‬
‫תפלין ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫תפלין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.1‬שיש‪.‬זכ תשע"ד‬
‫שישא‪ ,‬יוסף צבי מחבר‪ .‬זכרון מטמוניות ‪ :‬בר מצוה ותפילין ‪ :‬אוסף ילקוט‪ ...‬פנינים‪ ...‬אמרות‪...‬‬
‫מפי ספרים וסופרים‪ / ...‬ערוך ומסודר‪ ...‬ע"י‪ ...‬יוסף צבי בהגה"ח‪ ...‬יעקב עקיבא הלוי שישא‪.‬‬
‫ירושלם ‪ :‬מכון זכרון מטמוניות‪ ,‬תשע"ד) ‪. (002399149‬‬
‫תפלין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תפלין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬בן‪-‬בר‪.‬נח תשע"ה‬
‫בן ברוך‪ ,‬יעקב בן עזרא מחבר‪ .‬נחלת יעקב ‪ :‬על מלאכות שבת‪ :‬אופה‪ ,‬בורר‪ ,‬זורה‪ ,‬מרקד‪ ,‬דש ‪,‬‬
‫טוחן‪ ,‬לש ‪ ... :‬ביאורים‪ ,‬יסודות והגדרות על אבות מלאכות ותולדותיהן‪ ,‬מתורתם של ‪...‬‬
‫הראשונים‪ ,‬וכן בירור הלכתי‪ ...‬בהלכות שבת היוצאות ממלאכות אלו‪ ...‬עד הכרעת פוסקי זמנינו‪...‬‬
‫; ונלווה אליו קונטרס‪ :‬מלאכות שבת באוכלים ‪ ... /‬יעקב ב"ר עזרא בן‪-‬ברוך ‪.‬ירושלים ‪ :‬יעקב בן‪-‬‬
‫ברוך‪ ,‬תשע"ה‪)002401428( .‬‬
‫בשול (אבות מלאכות ‪) --‬הלכה‪.‬‬
‫בררה (אבות מלאכות) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫זריה (אבות מלאכות) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הרקדה (אבות מלאכות) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫דישה (אבות מלאכות) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫טחינה (אבות מלאכות ‪) --‬הלכה‪.‬‬
‫לישה (אבות מלאכות) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מזון ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬ברי‪.‬נע תשנ"ג‬
‫בריזל ‪,‬אלעזר מחבר‪ .‬נועם שבת ‪ :‬כולל ‪ ...‬הלכות שבת ויום טוב וסעודותיהם ‪ ...‬זמירות לשבתות‬
‫ולמועדים ‪ ...‬עם אזהרות לצניעות ‪ /‬נערך ונסדר‪[ ...‬ע"י] אלעזר בריזל‪[ .‬נעם שבת ‪].‬מהדורא‬
‫חדשה‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מכון להפצת כתבי יד תורניים‪ ,‬תשנ"ג‪) 002394869( .‬‬
‫תפלות‪ -- .‬זמירות ופיוטים‪. --‬‬
‫שבת ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫יום טוב ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫סעודות שבת‪.‬‬
‫צניעות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬הול‪.‬מא תשע"ד‬
‫הולס ‪,‬שלמה‪ .‬קיצור מקונטרס מאור שבת ‪ :‬ברור יסודי אודות השימוש בחשמל ובמים בשבת‪...‬‬
‫באר"י ‪:‬טעמי המנהג ‪ /‬נערך‪ ...‬ע"י שלמה הולס‪[ .‬קצור מקונטרס מאור שבת]‪ .‬ירושלים ‪ :‬שלמה‬
‫הולס‪ ,‬תשע"ד [‪)002392709( .]2014‬‬
‫חשמל ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬רוט‪.‬מא תשע"ה‬
‫רוטנר ‪,‬אשר אהרן מחבר‪ .‬מאשר שמנה ‪ :‬הערות‪ ,‬ביאורים ובירורים בשו"ע או"ח סי' שיח‪ :‬הלכות‬
‫בישול והמסתעף‪ ,‬ומקורי השיטות ע"פ הגמרא ודברי הראשונים ‪ /‬נלקט ונסדר‪[ ...‬ע"י] אשר אהרן‬
‫רוטנער‪ .‬מאנסי ‪ :‬אשר אהרן רוטנער‪ ,‬תשע"ה‪)002402115( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך ארח חיים‪ .‬הלכות בשול ‪ --‬באורים‬
‫בשול (אבות מלאכות ‪) --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬שכט‪.‬תו תשע"ה‬
‫שכטר‪ ,‬חיים מאיר מחבר‪ .‬תוספת שבת כהלכתה ‪ :‬מצות תוספת שבת ויום טוב בהלכה ואגדה ‪ :‬כל‬
‫פרטיה‪ ,‬דיניה ודקדוקיה‪ ,‬סגולתה וגודל מעלתה‪ ,‬מלוקט מדברי ‪...‬ראשונים ואחרונים ; כניסת‬
‫השבת ויו"ט ‪ /‬נלקט ונערך‪ ...‬ע"י חיים מאיר שעכטער בלאאמו"ר‪ ...‬ישראל אברהם‪ .‬לאנדאן ‪:‬‬
‫חיים מאיר שעכטער‪ ,‬תשע"ה‪)002402116( .‬‬
‫תוספת שבת ויום טוב ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תוספת שבת ויום טוב במחשבת ישראל‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬אבו (בוי )תשע"ד‬
‫אבודרהם‪ ,‬דוד בן יוסף‪ .‬אבודרהם ‪ :‬השלם ‪ :‬עם מקורות וביאורים ‪ :‬חנוכה ‪[ /‬ר 'דוד בן יוסף‬
‫אבודרהם] ; למו"ל‪ ...‬י‪ .‬י‪ .‬ב‪[ .‬יעקב יהושע בוים]‪ .‬ירושת"ו ‪ :‬י‪ .‬י‪ .‬ב ‪.,‬תשע"ד [‪)002392217( .]2013‬‬
‫חנכה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬הבר‪.‬שע תשע"ד‬
‫הברפלד ‪,‬שלמה יהודה מחבר‪ .‬שערי המועדים ‪ :‬לפתוח שער להלכות השכיחות בחודש אלול‪ ,‬ר"ה‬
‫ויום הכיפורים‪ ... / ...‬ש‪ .‬י‪ .‬האבערפעלד בהר"ר גדלי ‪'. Lakewood :‬מכון עלה זית‪ ,‬לקראת ימים‬
‫נוראים‪ ,‬שנת השמיטה‪ ,‬תשע"ה [תשע"ד]‪)002392873( .‬‬
‫אלול (חודש ‪) --‬הלכה‪.‬‬
‫ראש השנה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫יום הכפורים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שופר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬פשו‪.‬סד תשע"ד‬
‫פשוזמן ‪,‬חיים דב מחבר‪ .‬סדר עירובי תבשילין ‪ :‬ומחולק לשלשה מדורים‪ :‬מדור המעשי ‪ :‬מדריך‬
‫בענייני עירוב תבשילין ; מדור הביאורים ‪ :‬ביאורים ודיונים בהבנת העניינים ; מדור התשובות ‪:‬‬
‫תשובות ופסקים מגדולי זמנינו‪ ... / ...‬חיים דוב פשווזמן‪[ .‬סדר ערובי תבשילין]‪ .‬בית שמש ‪ :‬חיים‬
‫דוב פשווזמן‪ ,‬תשע"ד [‪)002398337( .]2014‬‬
‫ערוב תבשילין ‪--‬הלכה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬שטר‪.‬חנ תשע"ד‬
‫שטרן ‪,‬משה בן אברהם מחבר‪ .‬חנוכה ודיניה ‪ :‬פסקי באר משה ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי משה שטערן אב"ד‬
‫דעברעצין ונתקן עם מקורות‪ ,‬הערות והארות‪ .‬ונלוה אליו קונטרס האכסנאי בהלכה ‪ :‬תמצית‬
‫כללי הנידונים ודעת הפוסקים עם שאלות המצויות‪ ,‬חתן ביום חופתו‪ ,‬בחורי ישיבה‪ ,‬יוצא לדרך‪,‬‬
‫בבית ההורים וכיוצ"ב ‪ /‬נלקט ונערך‪ ...‬ע"י שאול יחזקאל שווארץ‪[ ...‬חנכה ודיניה]‪ .‬מהדורא א ‪..‬‬
‫‪Brooklyn, NY :‬שאול יחזקאל שווארץ‪ ,‬תשע"ד [‪) 002392860( .]2013‬‬
‫וקס‪ ,‬יוסף בן יעקב יצחק‬
‫חנכה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬ברל‪.‬צו תשע"ב‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬צוף דבש ‪ :‬על שו"ע יורה דעה‪ :‬הלכות תערובות ‪ :‬ובו מקורות‬
‫ובירורים הלכתיים‪ ,‬סיכום וחידושי דינים ‪ /‬חברתיו וערכתיו‪ ...‬שבתאי דב ברלב בלאאמו"ר‪...‬‬
‫יצחק בוטראשוילי‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬צוף דבש]‪ .‬אשדוד ‪ :‬שבתאי דב ברלב‪ ,‬תשע"ב‪) 002402001( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות תערובות ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו ‪,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות תערובות ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫תערובות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬פרי‪.‬סכ תשע"ה‬
‫פרידמן ‪,‬משה זאב יהודה מחבר‪ .‬סיכומי השלחן ‪ :‬הלכות בשר בחלב ותערובות‪ ,‬שו"ע יו"ד סי' פז‪-‬‬
‫קיא ‪:‬סיכומים של השלחן ערוך ונו"כ (שו"ע‪ ,‬רמ"א‪ ,‬ט"ז‪ ,‬ש"ך‪ ,‬נקה"כ‪ ,‬פתחי תשובה‪ ...‬הב"י ‪) /‬‬
‫נערך‪ ...‬ע"י משה זאב יהודה בן‪ ...‬ר' לוי יצחק פרידמאן‪[ .‬סכומי השלחן]‪ .‬ירושלים ‪ :‬משה זאב‬
‫יהודה פרידמאן‪ ,‬תשע"ה [‪)002402501( .]2015‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות בשר בחלב ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות תערובות ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫בשר בחלב ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תערובות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬קדר‪.‬הי תשע"ג‬
‫קדר‪ ,‬שמואל אליקים מחבר‪ .‬שו"ת היכל שלמה ‪ :‬תשובות לשאלות שנשאלו במבחני ההסמכה‬
‫לרבנות ע"י הרבנות הראשית לישראל ‪ :‬הלכות איסור והיתר ‪ /‬חיברתיו ‪....‬שמואל אליקים קדר‪.‬‬
‫[שאלות ותשובות היכל שלמה ‪ -‬אסור והתר]‪ .‬מהדורה שביעית‪ ..‬עפרה ‪ :‬קדר‪ ,‬תשע"ג [‪.]2013‬‬
‫(‪)002400156‬‬
‫קדר‪ ,‬שמואל אליקים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים ‪..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות אסור והתר ‪ --‬בחינות ושאלות‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים ‪..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות מליחה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות מליחה‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות בשר בחלב ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות בשר בחלב‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות תערובות ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות תערובות‬
‫סמיכה לרבנות ‪ --‬בחינות ושאלות ‪ --‬אסור והתר‪.‬‬
‫אסור והתר ‪ --‬הלכה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬רוז‪.‬שב תשע"ה‬
‫רוזדל ‪,‬יצחק שמחה מחבר‪ .‬שבילי השלחן ‪ :‬הלכות בשר בחלב ‪ :‬סיכום השלחן ערוך ונושאי כליו ;‬
‫מקור הטעם ‪ :‬תמצית מקור ההלכות מהבית יוסף‪ ; ...‬שושנת יצחק ‪ :‬ליקוט דברי האחרונים‪; ...‬‬
‫שבילי הקדושה ‪ :‬פרקי מחשבה בעניני מאכלות אסורות ובשר בחלב ‪ /‬חברתי‪ ...‬יצחק שמחה‬
‫רוזדאל ; עורכים‪ :‬הרב יוסף ויינמאן‪ ,‬הרב יששכר שטסמן‪ .‬ירושלים ‪ :‬מפעל שלחן ערוך השלם‪,‬‬
‫מכון ירושלים‪ ,‬תשע"ה‪)002401860( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים ‪..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות בשר בחלב ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫בשר בחלב ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫כשרות במחשבת ישראל‪.‬‬
‫בשר בחלב במחשבת ישראל‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬בלנ‪.‬מע תשע"ה‬
‫בלנק ‪,‬מנחם מניס מחבר‪ .‬מעינות טהרה ‪ :‬על הלכות נדה ‪ :‬פסקי הלכות מלוקט מדברי הפוסקים‬
‫והאחרונים לפי סדר שו"ע סי' קפג‪ ,‬קפד‪ ,‬קפה‪ ,‬קפו‪ ,‬עם הערות‪ ...‬ונלוה אליו ביאורים נרחבים‬
‫בשם חיבור לטהור ‪ /‬נלקט ונערך ע"י מנחם מניס בלאנק‪ .‬ירושלים ‪ :‬משפחת בלאנק ‪,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002399641‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬בר‪-‬אש‪.‬הל תשע"ה‬
‫בר‪-‬אשר‪ ,‬דוד מחבר‪ .‬הליכות ביתה ‪ :‬הלכות טהרת המשפחה‪ ,‬כולל הלכות לבני עדות אשכנז ;‬
‫פסקי מרן [ר' עובדיה יוסף]‪ ...‬מתוך ספריו‪ :‬טהרת הבית‪ ,‬יביע אומר‪ ,‬חזון עובדיה‪ ,‬הליכות עולם ‪/‬‬
‫‪ ...‬דוד בר אושר‪ ...‬ירושלים ‪ :‬דוד בר אושר‪ ,‬ת'שרה ע'לינו ש'כינת ה'שם [תשע"ה]‪)002402462( .‬‬
‫יוסף‪ ,‬עובדיה‪ ..‬טהרת הבית‬
‫יוסף‪ ,‬עובדיה ‪..‬יביע אמר‬
‫יוסף‪ ,‬עובדיה‪ .‬חזון עובדיה‬
‫יוסף‪ ,‬עובדיה‪ ..‬הליכות עולם‬
‫יוסף ‪,‬עובדיה ‪ --‬הספדים‪.‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הספדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬לשי‪.‬שפ תשנ"ט‬
‫לשינסקי‪ ,‬משה מחבר‪ .‬שפתי משה ‪ :‬ביאורים והערות בשולחן ערוך ונושאי כליו ‪,‬יורה דעה הלכות‬
‫נדה ‪ ... /‬על ידי משה בהגרנ"י לשינסקי‪[ .‬בני ברק?] ‪ :‬משה לשינסקי ‪,‬תשנ"ט‪)002392807( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות נדה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬מימ‪.‬טה תשע"ה‬
‫מימון‪ ,‬דוד בן נתן מחבר‪ .‬טהרת מים חיים ‪ :‬הלכות אקטואליות לבלניות המשגיחות על הטבילה‬
‫ולנשים הטובלות ‪ :‬הלכות מעשיות עם המקורות בעיון למורי הוראה ‪ :‬הליכות‪ ,‬מבחנים ותפילות‬
‫לבלניות ‪ /‬ליקטתי וחיברתי‪ ...‬דוד בן אאמו"ר נתן מימון ‪.‬ירושלים ‪ :‬דוד מימון ; מכון מאור דוד‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002399406( .‬‬
‫מקואות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מקואות ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫מקואות ‪ --‬הלכה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫נשים בלניות ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬פרל‪.‬דב תשע"ה‬
‫פרלמוטר‪ ,‬סיני מחבר‪ .‬דברות טהרה ‪ :‬ובו תמצית שיעורים בהלכות טהרה שנערכו בצורה‬
‫בהירה‪ / ...‬חיברתיו‪ ...‬סיני בהר"ר חיים אלעזר פרלמוטר‪ .‬מודיעין עילית ‪:‬סיני פרלמוטר‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002402051‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬קדר‪.‬הי תשע"ד‬
‫קדר ‪,‬שמואל אליקים מחבר‪ .‬שו"ת היכל שלמה ‪ :‬תשובות לשאלות שנשאלו במבחני ההסמכה‬
‫לרבנות ע"י הרבנות הראשית לישראל ‪ :‬הלכות נדה ‪ /‬חיברתיו‪ ...‬שמואל אליקים קדר ; תשובות‬
‫לשאלות חדשות משנת תשס"ז ואילך נכתבו ע"י בן המחבר [ר' עדאל אברהם]‪[ .‬שאלות ותשובות‬
‫היכל שלמה ‪ -‬נדה]‪ .‬מהדורה שביעית‪ ..‬עפרה ‪ :‬קדר‪ ,‬תשע"ד [‪)002400155( .]2014‬‬
‫קדר ‪,‬שמואל אליקים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות נדה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫סמיכה לרבנות ‪ --‬בחינות ושאלות ‪ --‬נדה‪.‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬שרי‪.‬קנ תשס"ו‬
‫שריבר‪ ,‬יששכר דב מחבר‪ .‬קנין דעה ‪ :‬חידושים וביאורים על הלכות נדה ‪ /‬נתבררו‪ ...‬בכולל קרלין‬
‫סטאלין‪ ...‬ירושלים‪ ,‬סיימנו טבת תשס"ו [מאת הרב יששכר דב שרייבער]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור‬
‫לא ידוע]‪ ,‬תשס"ו‪)002394805( .‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.4‬דוד‪.‬מנ תשע"ה‬
‫דוידוביץ‪ ,‬מנחם בן דוד מחבר‪ .‬מנחת הסופר ‪ :‬חידושי דינים ובירורי הלכה ושמעתתא בדיני‬
‫ספרים‪ ,‬תפילין ומזוזות ‪ ... /‬מנחם הכהן דוידוביץ‪ ,‬סופר סת"ם[ ; העורך] ר' יהודה דוב זילבר‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬תפארת ‪ :‬שמעון קרויס‪ ,‬תשע"ה‪) 002402500( .‬‬
‫סת"ם ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.7‬בני‪.‬בכ תשס"ט‬
‫קובץ בני בכורי ישראל ‪ :‬בעניני פדיון הבן בהלכה ובאגדה‪[ .‬קבץ בני בכורי ישראל]‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫משפחת בלאנק‪ ,‬תשס"ט [‪)002392680( .]2009‬‬
‫שינפלד‪ ,‬יצחק‪, 2009‬‬
‫פדיון הבן ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פדיון הבן‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.7‬הלב‪.‬כנ תשס"ב‬
‫הלברשטט ‪,‬מתתיהו‪ .‬כנפי יונה ‪ :‬טיסה מעל קברים ‪ :‬ליקוט וביאור מהל' כלים ואהלות ‪ /‬מתתיהו‬
‫הכהן הלברשטט‪ ,‬אברהם יעקב גולדמינץ‪ .‬מהד' טיוטא‪ ..‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪,‬‬
‫תשס"ב ) ‪[2002]. (002392711‬‬
‫טמאה וטהרה‪.‬‬
‫כהנים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫נסיעות באויר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫קברים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.7‬טיט‪.‬לק תשע"ה‬
‫טיטלבוים‪ ,‬יואל בן חנוך הניך מחבר‪ .‬לקט הלכות מעשר כספים ‪ :‬והוא לקט הלכות בעיני צדקה‬
‫ומעשר כספים מדברי השו"ע‪ ...‬ושו"ת מגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים‪ ...‬ועליו נלוה ציונים‬
‫והארות‪ ,‬להראות מקור ומקום כל הלכה ‪ /‬נלקט ונסדר ‪...‬ע"י יואל טייטלבוים בן‪ ...‬אבד"ק‬
‫סלאטפינא‪ .‬מהדורא חדשה עם הרבה הוספות ותיקונים ‪.. Brooklyn, N.Y. :‬יואל טייטלבוים‪,‬‬
‫תשע"ה [‪)002392793( .]2015‬‬
‫מעשר כספים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.7‬יזד‪.‬יל תשע"ה‬
‫קרו ‪,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬ילקוט גבריאל ‪ :‬על הלכות צדקה וקצת מדיני מעשר ‪ :‬והוא ליקוט‬
‫מספרי האחרונים על עניינים שהתחדשו בזמננו ‪ /‬חברתיו וערכתיו גבריאל יזדי‪[ .‬שלחן ערוך ‪-‬‬
‫ילקוט גבריאל]‪[ .‬ירושלים?] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002393895 )2014‬‬
‫צדקה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬יוס‪.‬דע תשע"ה‬
‫יוסף דעת ‪ :‬בעניני קידושין ונישואין ‪ /‬בני החבורה [בישיבת באר התורה]‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬בני‬
‫החבורה‪ ,‬תשע"ה [‪)002392757( .]2014‬‬
‫גרינציג ‪,‬יוסף‬
‫קדושין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬פרד‪.‬אל תשע"ד‬
‫פרדס אליעזר ‪ :‬אירוסין ונשואין ‪ :‬והוא חיבור מקיף על מנהגי ישראל ומקורותיהם על סדר‬
‫אירוסין ונישואין‪ ...‬לברר‪ ...‬טעמיהם‪ ...‬יסודותיהם מתוך דברי גדולי הפוסקים‪ ...‬להאיר‬
‫נתיבותיהם מדברות‪ ...‬מאורי החסידות לדורותיהם‪ / ...‬נערך ונסדר על ידי חברי כולל דמשק‬
‫אליעזר‪ ...‬במהדורה שניה עם תיקונים‪ ..‬ברוקלין ‪ :‬מכון דמשק אליעזר‪ ,‬תשע"ד ‪002401447( .2014‬‬
‫)‬
‫יהודה בן שמואל‪ ,‬החסיד‪ ..‬צואה‬
‫חסידים ‪--‬מנהגי נשואין‪.‬‬
‫שדוכים ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ארוסין ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫מנהגי נשואין יהודיים‪.‬‬
‫רקוד של מצוה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬פרנ‪.‬בר תשס"ו‬
‫תפלות‪ ..‬ברכת המזון‪ ..‬תשס"ו‪ ..‬ירושלים‪ ..‬ברכת המזון ונישואין ‪ :‬עם לקט הלכות וטעמיהן בעניני‬
‫נישואין‪[ .‬ברכת המזון ונשואין]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשס"ו [‪)002392696( .]2006‬‬
‫פרנק‪ ,‬מרדכי‬
‫נשואין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שבע ברכות ‪--‬הלכה‪.‬‬
‫חפה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬הלכ‪.‬בר תשע"ג‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬הלכה ברורה ‪ ... :‬חיבור מקיף של ליקוטי הלכות וביאורים על שולחן ערוך‬
‫חושן משפט‪ :‬הלכות שכירות פועלים‪ ,‬סימנים שלא‪-‬שלט ; חלק א ‪:‬הלכה ברורה ‪ :‬ביאור דברי‬
‫השו"ע‪ ...‬בתוספת דינים מגדולי הפוסקים‪ ; ...‬החונה עליו ‪:‬ציוני הלכה ‪ :‬מקורות וביאורים‪; ...‬‬
‫באר הגולה עם הוספות ‪ :‬מקורות לכל דין‪ ...‬מיוסד על באר הגולה‪ ,‬בתוספת ציוני הסמ"ע והש"ך‬
‫וביאור הגר"א ; חלק ב‪ :‬אוצר התשובות ‪ :‬ליקוט מספרי השו"ת והפוסקים‪ ...‬בשפה קלה‪ ...‬החונה‬
‫עליו‪ :‬ציוני התשובות ‪ :‬מקורות ‪...‬ובתוספת הארות והערות‪ ; ...‬חלק ג‪ :‬מפתח הפוסקים ‪ :‬מראי‬
‫מקומות לספרי ראשונים והאחרונים וספרי השו"ת‪ ,‬שעל ידי דבריהם נתבררו‪ ...‬דברי השו"ע‬
‫ונושאי כליו ; חלק ד ‪:‬הלכה פסוקה ‪ :‬סיכום ותמצית הדינים‪ ...‬נספח‪ :‬מנהג המדינה ‪ /‬עורך‬
‫ראשי‪ :‬הרב יחיאל ליברמן‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬הלכה ברורה]‪ .‬אשדוד ‪ :‬מפעל מאור החושן‪ ,‬תשע"ג‬
‫‪. (002401950 )2013‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות שכירות פועלים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫פועלים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬ויס‪.‬מנ תשע"ג‬
‫ויס‪ ,‬אשר זליג בן משה‪ .‬מנחת אשר ‪ :‬לקט שיעורים ותשובות בהלכות שומרים ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי אשר‬
‫וייס‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון מנחת אשר‪ ,‬תשע"ג‪) 002392684( .‬‬
‫שומרים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬כהן‪.‬על תשע"ד‬
‫כהן‪ ,‬דניאל חיים מחבר‪ .‬עלי משפט ‪ :‬ביאורים‪ ,‬חידושים והערות בהלכות דיינים ‪,‬עדות‪ ,‬הלוואה‬
‫וטוען ונטען‪ ,‬סי' א‪-‬צו‪ ,‬ערוך לפי סדר השו"ע‪ ,‬ובסופו‪ :‬נתבארו כמה עניינים בארוכה ‪ /‬כתבתי‪...‬‬
‫דניאל חיים בן‪ ...‬הג"ר אברהם כהן‪ .‬ביתר עילית ‪ :‬דניאל חיים כהן‪ ,‬תשע"ד‪)002402118( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות דינים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות עדות ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות הלואה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות טוען ונטען ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫דינים (ד בפתח) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫עדים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫הלואות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫טוען ונטען ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬לוי‪.‬בר תשע"ד‬
‫לוין‪ ,‬אליהו בן משה מחבר‪ .‬בר מצרא ‪ /‬מאת אליהו בן אאמו"ר הרה"ג‪ ...‬משה לוין‪ .‬ליקוואוד ‪:‬‬
‫אליהו לוין‪ ,‬תשע"ד‪)002392792( .‬‬
‫בר מצרא ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬רוז‪.‬תו תשע"ה‬
‫רוזין ‪,‬אברהם בן קלונימוס קלמן מחבר‪ .‬תיווך ושידוך בהלכה ‪ :‬ההלכה והמנהג בזמנינו‬
‫במתווכים ושדכנים‪ ,‬ובסופו‪ :‬ענינים שנתבארו בארוכה ‪ ... /‬אברהם בן הג"ר קלמן רוזין‪ ,‬חנוך בן‬
‫הג"ר עודד לויפר‪[ .‬תווך ושדוך בהלכה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬זכרון אהרן‪ ,‬תשע"ה‪) 002401853( .‬‬
‫מתוכים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שדכנות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A566.1‬קרו‪.‬הק תשס‪"-‬‬
‫קרויזר‪ ,‬יהודה בן אברהם מחבר‪ .‬הקרבת קרבן פסח הלכה למעשה ‪ /‬הרב יהודה קרויזר‪ .‬ירושלים‬
‫‪ :‬ישיבת הרעיון היהודי‪[ ,‬תשס"‪)002394803( .]?-‬‬
‫שחיטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫קרבן פסח ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A566.1‬קרו‪.‬סד תש"ס‬
‫קרויזר‪ ,‬יהודה בן אברהם מחבר‪ .‬סדר עבודת היום במקדש ‪ /‬הרב יהודה קרויזר‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫ישיבת הרעיון היהודי‪[ ,‬אחרי תש"ס]‪)002394728( .‬‬
‫בית המקדש ‪ --‬עבודה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A567‬על‪.‬הפר תשע"ה‬
‫על הפרק ‪ :‬מאמרים ובירורים בענינים אקטואליים הנוגעים למעשה‪ ...‬בתקופה האחרונה‪,‬‬
‫ונתבררו‪ ...‬ע"י גדולי דורנו‪ : ...‬פורסמו לראשונה בקובצי "אור ישראל ‪",‬גליונות א‪-‬ע‪ / ...‬חיים‬
‫אבערלאנדער‪ ,‬יו"ר המערכת ; גדלי' אבערלאנדער‪ ,‬עורך אחראי ‪.‬מאנסי ‪ :‬מכון אור ישראל‪,‬‬
‫תשע"ה ‪)002402117( .-2015‬‬
‫אור ישראל (מכון אור ישראל (מונסי‪ ,‬נ‪.‬י))‪.‬‬
‫הלכה ובעיותיה בתקופה המודרנית ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬אבא‪-‬שא‪.‬או(תשו)ססי תשע"ד‬
‫ססי‪ ,‬יוסף רפאל‪ .‬מענה יוסף ‪ :‬משא ומתן בדברי גדולי הפוסקים היבי"א והאול"צ [היביע אומר‬
‫והאור לציון]‪ ,‬ראשי הפוס' הספרדים ודחית הקונטרס תשובת ציון אשר בתורת מרן ידו הרים‪./ ...‬‬
‫ב"ב [בני ברק] ‪ :‬יוסף רפאל סאסי‪ ,‬ת'ורתו ש'ל רבנו ע'ובדיה ד'ורשים [תשע"ד]‪)002393990( .‬‬
‫יוסף‪ ,‬עובדיה‪.‬‬
‫אבא שאול‪ ,‬יהושע בן אליהו ‪.‬תשובת ציון‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬איז‪.‬עמ תשע"ה‬
‫איזנשטין‪ ,‬ישראל מחבר‪ .‬שאלות ותשובות עמודי אש ‪ :‬כולל עניינים הנוגעים לארבעה חלקי‬
‫השולחן ערוך‪ / ...‬חברו‪ ...‬הרב ישראל אייזנשטיין‪ ...‬אב בית דין קהילת באהאפאל במדינות רוסיה‬
‫; ‪ ...‬יוצא לאור‪ ,‬מסודר ומוגה מחדש‪ ,‬כולל כותרות ופיסוק[ ‪...‬ע"י] הרב מנשה כהן‪[ .‬עמודי אש]‪.‬‬
‫יוצא לאור‪ ...‬מחדש‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מנשה כהן‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002402477‬‬
‫איזנשטין‪ ,‬ישראל‬
‫שאלות ותשובות‪.1948- -- 1800‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬ברט‪.‬מה תשע"ד‬
‫ברטוב‪ ,‬עדית‪ -1967 ,‬מחבר‪ .‬מה שאלתך אסתר ותעש ‪ :‬תשובות הלכתיות שנכתבו ע"י מוסמכות‬
‫המכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד ‪ /‬המשיבות‪ :‬הרבנית עידית ברטוב והרבנית ענת‬
‫נובוסלסקי‪ .‬ירושלים ‪ :‬מדרשת לינדנבאום‪ ,‬אור תורה סטון‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002398021 )2014‬‬
‫כריש‪ ,‬אסתר‬
‫שאלות ותשובות ‪-1948 --‬‬
‫נשים פוסקות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬ווז‪.‬שב תשע"ה‬
‫ווזנר ‪,‬שמואל מחבר‪ .‬שביבי הלוי ‪ :‬מו"מ בהלכה וחליפת מכתבים ‪ /‬ממרן‪ ...‬בעל שבט הלוי [ר '‬
‫שמואל ווזנר] ; עם‪ ...‬תלמידו‪ ...‬הגרש"א שטרן‪ ...‬בתוספת בירורים‪" ...‬שביבי אש ‪"...‬לפי סדר‬
‫השו"ע‪ .‬בני ברק ‪ :‬מכון שביבי אש‪ ,‬תשע"ה‪)002402475( .‬‬
‫ווזנר‪ ,‬שמואל ‪ --‬הספדים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫הספדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬קני‪.‬תש תשע"ה‬
‫קניבסקי‪ ,‬שמריהו יוסף חיים מחבר‪ .‬תשובה מאהבה ‪ :‬ספר המכתבים ‪ -‬מכתבי קדש ‪ : ...‬משא‬
‫ומתן‪ ...‬חידושים וביאורים‪ ,‬קושיות ותירוצים בכל מקצועות התורה ‪ /‬תשובות ‪...‬הגר"ח קניבסקי‬
‫על מכתבי‪ ...‬הגר"א נבנצל‪ ,‬מרא דאתרא דהעיר העתיקה‪ ,‬ירושלים ; עורך ראשי‪ :‬הרב שמעון בא‪-‬‬
‫גד‪ .‬ירושלים ‪ :‬נבנצל‪ ,‬תשע"ה [‪)002402419( .]2015‬‬
‫שאלות ותשובות ‪-1948 --‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬רפפ‪.‬אי תשע"ה‬
‫רפפורט‪ ,‬אברהם בן ישראל יחיאל מחבר‪ .‬שאלות ותשובות איתן האזרחי ‪ :‬חלק א[ ‪:‬שאלות‬
‫ותשובות] ; דרשות עה"ת ומועדים ‪ ... /‬אשר חיבר‪ ...‬מוהר"ר אברהם הכהן ראפפורט‪ ,‬מלבוב‬
‫בהגאון‪ ...‬ישראל יחיאל‪ ; ...‬והובא לבית הדפוס על ידי נכדו‪ ...‬מוהר"ר אברהם‪ ,‬אב"ד דק"ק‬
‫באהסלוב‪ ...‬והוסיף משלו‪ ...‬קונטרס ירח האיתנים‪ ; ...‬בעריכה מחודשת‪ ...‬ובהגה‪ ...‬בתוספת‬
‫מ"מ‪ ,‬הערות וציונים‪ ,‬מפתחות ותולדות המחבר‪[ ,‬העורך ‪]:‬הרה"ג חיים יצחק פרוש‪[ .‬איתן‬
‫האזרחי]‪ .‬יוצא לאור מחדש‪ ..‬ירושלים ‪ :‬זכרון אהרן ‪,‬תשע"ה‪)002402048( .‬‬
‫רפפורט‪ ,‬אברהם בן ישראל יחיאל‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪.1800-1600 --‬‬
‫רבנים ‪ --‬אוקראינה ‪ --‬לבוב ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫גטין ‪ --‬שמות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A581‬חננ(דוב )תשע"ה‬
‫דובוויק‪ ,‬יוסף מרדכי‪ -1973 ,‬מחבר‪ .‬רבנו חננאל וגאוני בבל ‪ :‬דרכי הפרשנות ופסיקת ההלכה של‬
‫רבנו חננאל ‪ /‬מאת יוסף מרדכי דובאוויק‪ .‬תשע"ה ‪) 002401747( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לתלמוד‪.‬‬
‫חננאל בן חושיאל‪ ,‬מקירואן‬
‫חננאל בן חושיאל‪ ,‬מקירואן‪ ..‬פרוש רבנו חננאל ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫גאונים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A584‬דוי‪.‬אמ תשס"ג‬
‫דויטש‪ ,‬יעקב יוסף מחבר‪ .‬אמרי כהן ‪ ... :‬ביאורים ופלפולים בהבנת הסוגיות העמוקות בש"ס‬
‫ובדברי הראשונים והאחרונים‪ ,‬וכן חידושים וביאורים בד' חלקי השו"ע ‪ /‬מנאי יעקב יוסף הכהן‬
‫דויטש‪ .‬ירושלים ‪ :‬יעקב יוסף דויטש‪ ,‬ביתר עילית‪ ,‬תשס"ג) ‪. (002401413‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬וכט‪.‬נח תשע"ד‬
‫וכטפוגל‪ ,‬משה יום טוב מחבר‪ .‬נחלת מיטב ‪ :‬חידושים וביאורים בעומק הסוגיות ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי‬
‫משה יו"ט וכטפוגל‪ ,‬ונלווה אליו‪ :‬הספד שנשא על‪ ...‬הגר"ח הלוי ; וחידו"ת מאת בנו‪ ...‬רבי נתן‬
‫וקצת חידושים על פרשיות התורה ; לעורך הספר‪ ...‬הר"ר אלעזר משה יהושע הכט‪ .‬ליקווד ‪-‬‬
‫סאוט פאלסברג ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשע"ד‪) 002401378( .‬‬
‫סולוביצ'יק‪ ,‬חיים‪ ,‬מבריסק ‪ --‬הספדים‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫הספדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬כוס‪.‬יש תשס"ג‬
‫כוס ישועות ‪ :‬בעניני ביטול ברוב‪ .‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשס"ג) ‪. (002392631‬‬
‫כללי ספקות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.013‬סור‪.‬גב תשע"ה‬
‫סורוצקין‪ ,‬אברהם יצחק בן ברוך מחבר‪ .‬גבורת יצחק ‪ :‬על מסכת דמאי ‪ :‬ובו חידושים‪ ,‬ביאורים‬
‫והערות ע"ס המשניות ‪ /‬מאת אברהם יצחק בלאאמו"ר‪ ...‬ברוך סורוצקין[ ‪.‬ויקליף] ‪ :‬מכון לחקר‬
‫הנביאים‪ ,‬תשע"ה‪)002401468( .‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת דמאי ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.0191‬גרי‪.‬סי תשע"ד‬
‫משנה‪ ..‬מסכת ערלה‪ ..‬תשע"ד‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬משניות מסכת ערלה ‪ :‬עם פירוש סייעתא דשמיא‪...‬‬
‫בשפה ברורה ובסגנון קל ‪ /‬חובר על ידי שמעי' גרינבוים‪ ...‬מהדורא שניה ‪.. Brooklyn :‬הוצאת‬
‫פירוש המשנה‪ ,‬תשע"ד‪)002399404( .‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת ערלה ‪ -- --‬באורים‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.021‬אבי‪.‬פר תשע"ה‬
‫אביגדור‪ ,‬משה יצחק בן שמואל מחבר‪ .‬פרדס רמונים ‪ :‬מסכת שבת ‪ /‬מהגאון‪ ...‬רבי משה יצחק‬
‫אביגדור‪ ,‬רב‪ ...‬סייני‪ ,‬קובנא‪ ,‬שקלוב‪ ; ...‬מופיע לראשונה מכתב יד‪ ,‬עם ציונים ומקורות‪ ,‬הערות‪,‬‬
‫השלמות ומבוא‪ ,‬נערך ונסדר ע"י הרב מרדכי זאב טרענק‪ ,‬הרב בנימין הלר‪ .‬ירושלים ‪ :‬מפעל תורת‬
‫חכמי ליטא‪ ,‬מכון ירושלים‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002401863‬‬
‫אביגדור‪ ,‬משה יצחק בן שמואל‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת שבת ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ליטא ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.031‬אפש‪.‬לב תשע"ה‬
‫אפשטין‪ ,‬משה מרדכי מחבר‪ .‬לבוש מרדכי ‪ :‬כולל חידושים וביאורים על יבמות ‪,‬כתובות‪ ,‬גיטין ‪/‬‬
‫מאת רבינו‪ ...‬משה מרדכי עפשטיין‪ ,‬אב"ד‪ ...‬בסלבודקה וישיבת חברון כנסת ישראל ; יוצא‬
‫לאור‪ ...‬עם ביאורים והערות‪ ,‬ציונים‪ ,‬מקורות ומפתחות‪ ,‬עורכי ‪...‬הספר‪ :‬הרב אבינעם פלברבאום‪,‬‬
‫הרב יוסף שלמה כהן‪ .‬בעריכה מחודשת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מפעל תורת חכמי ליטא‪ ,‬מכון ירושלים‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002402046( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת יבמות ‪-- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת כתבות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת גטין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.031‬גוי‪.‬שע תשמ"ד‬
‫גויה‪ ,‬יהודה אריה ליב מחבר‪ .‬שיעורים על מס' יבמות ‪ /‬מהרב ‪ ...‬ר' אריה לייב גאוויע ר"מ בישיבת‬
‫אהל תורה בברנוביץ ; [עורך] ‪ -‬אהרן קרייזר‪[ .‬שעורים על מסכת יבמות ‪]. Lakewood, N.J. :‬‬
‫אהרן קרייזר‪[ ,‬תשמ"ד ‪)002392716( .]1983‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת יבמות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.032‬כהן‪.‬קי תשע"ה‬
‫כהן‪ ,‬דוד בן יוסף מחבר‪ .‬קיום שטרות ‪ :‬כולל ביאורים‪ ,‬הערות והארות בסוגיא דקיום שטרות ‪/‬‬
‫מאת דוד בלאאמו"ר‪ ...‬יוסף כהן‪ .‬ירושלים ‪ :‬דוד כהן‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002402459‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת כתבות‪ -- .‬פרק ב (האשה שנתארמלה ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫שטרות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.032‬פרנ‪.‬אס תשס"ז‬
‫פרנק‪ ,‬דוב‪ .‬אסופת דברים בפ"ט ובפ"י דכתובות ‪ :‬עוסק‪ ...‬בתורת השעבודים ובחובות הכתובה‬
‫והמסתעף מהן ‪ /‬דוב פראנק‪[ .‬אספת דברים בפרק ט ובפרק י דכתבות]‪ .‬ירושלים ‪ :‬ד‪ .‬פראנק‪,‬‬
‫[תשס"ז]‪)002394820( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת כתבות ‪. --‬פרק ט (הכותב לאשתו) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ .‬מסכת כתבות‪ .‬פרק י (מי שהיה נשוי) ‪ --‬באורים‬
‫כתבות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.033‬בית‪.‬קב תשנ"ח‬
‫‪.‬ישיבת בית יצחק ותהלות ישראל (ביתר עלית)‪ .‬קובץ תורני ‪ :‬נדרים ‪ /‬ישיבת בית יצחק[ ‪.‬קבץ‬
‫תורני]‪ .‬ביתר עילית ‪ :‬ישיבת בית יצחק‪ ,‬תשנ"ח‪)002391845( .‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת נדרים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.033‬שיק‪.‬חד תשע"ה‬
‫שיק‪ ,‬משה מחבר‪ .‬חידושי המהר"ם שיק ‪ :‬על מסכתות נדרים‪ ,‬נזיר וסוטה ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי משה‬
‫שיק‪ ,‬אבדק"ק חוסט ; יו"ל לראשונה מעצם כתי"ק ומקורות נוספים‪ ,‬עם מראי מקומות‪ ,‬ציונים‬
‫והערות‪ ,‬על ידי הרב אברהם קאהן‪[ .‬חדושי המהר"ם שיק על מסכתות נדרים‪ ,‬נזיר‪ ,‬סוטה]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מפעל הוצאת חידושי המהר"ם שיק ‪ :‬כולל ומתיבתא מהר"ם שיק ‪ :‬מפעל מורשת‬
‫יהדות הונגריה‪ ,‬מכון ירושלים‪ ,‬תשע"ה‪)002401857( .‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת נדרים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת נזיר ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת סוטה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.036‬פני‪.‬נס תשע"ד‬
‫פניאל‪ ,‬מנשה‪ -1965 ,‬מחבר‪ .‬נוסח פרק "הזורק גט" בבבלי ‪ :‬על‪-‬פי כתבי‪-‬יד ‪,‬קטעי גניזה‪ ,‬קטעי‬
‫כריכה ודפוס ראשון‪ ,‬בצירוף מבוא ודיון בענייני נוסח ‪ /‬מנשה פניאל[ ‪.‬נסח פרק "הזורק גט"‬
‫בבבלי]‪ .‬תשע"ד ‪)002400637( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לתלמוד‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת גטין‪ -- .‬פרק ח (הזורק ‪) -- --‬בקרת הנסח‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A584.037‬ארח‪.‬יו תשס"ז‬
‫‪.‬הישיבה הגדולה שערי יום טוב (ירושלים)‪ .‬קובץ אורחות יום טוב ‪ :‬מסכת קידושין ‪ /‬חידו"ת‬
‫מתורתם של תלמידי הישיבה הגדולה שערי יום טוב‪ ,‬התשס"ו‪-‬התשס"ז‪[ .‬קבץ ארחות יום טוב]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬הישיבה הגדולה שערי יום טוב‪ ,‬תשס"ז‪)002394861( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ .‬מסכת קדושין ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.037‬מאה‪.‬שע תשס"ה‬
‫קובץ אוצרות התורה ‪ :‬על מסכת קידושין ‪ :‬חידושי תורה ‪ /‬מפרי עמלם של בכירי הישיבה מאה‬
‫שערים‪[ ...‬קבץ אוצרות התורה]‪ .‬י‪-‬ם [=ירושלים] ‪ :‬הישיבה מאה שערים‪[ ,‬הקד 'תשס"ה]‪.‬‬
‫(‪)002392571‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת קדושין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.041‬אדר‪.‬קו תשע"ה‬
‫אדרי‪ ,‬ישראל מחבר‪ .‬קונטרס על מסכת בבא קמא ‪ :‬פרק כיצד הרגל‪ ,‬עמודים יז ע"א ‪-‬יט ע"ב ‪/‬‬
‫ישראל אדרי‪[ .‬בני ברק?] ‪ :‬ישראל אדרי‪[ ,‬תשע"ה?]‪)002392693( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא קמא‪ -- .‬פרק ב (כיצד הרגל ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.041‬שטי‪.‬נז תשע"ד‬
‫שטינמץ‪ ,‬אשר אנשל מחבר‪ .‬נזקי ממון ‪ :‬חידושים וביאורי סוגיות‪ ...‬ועיון בדברי‪ ...‬הראשונים‬
‫והאחרונים על מסכת בבא קמא‪ :‬פרקים א‪ ,‬ב‪ ,‬ג‪ ,‬ה ‪ ... /‬אשר א ‪.‬שטיינמעטץ ‪... Lakewood :‬מכון‬
‫סופרים‪ ,‬ת'הא ש'נת ע'וזר ד'לים [תשע"ד]‪) 002401657( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא קמא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.042‬בית‪.‬לד תש"ע‬
‫‪.‬ישיבת בית אברהם סלונים (ירושלים)‪ .‬קובץ לדוד מכתם ‪ :‬חידושי תורה על מסכת בבא מציעא‪...‬‬
‫‪ /‬ישיבת בית אברהם ‪ -‬סלונים‪[ .‬קבץ לדוד מכתם]‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬ישיבת בית אברהם ‪ -‬סלונים‪,‬‬
‫תש"ע‪)002392618( .-‬‬
‫וינברג‪ ,‬ישראל דוד‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא מציעא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.045‬פלב‪.‬תו תשס"ד‬
‫פלבני‪ ,‬דניאל בן יוסף מחבר‪ .‬תורת העדים ‪ :‬סיכומי פרק א דמסכת מכות ‪:‬כיצד העדים‪ ,‬דפים ב‪-.‬‬
‫ז‪ : .‬גמרא‪ ,‬רש"י‪ ,‬תוספות‪ ...‬ראשונים ואחרונים ופוסקים‪ ,‬בתוספת הערות‪ ...‬ביאורים וחידושים‪...‬‬
‫‪ /‬מנאי‪ ...‬דניאל פלבני בן‪ ...‬ר' יוסף‪ .‬ירושלים ‪ :‬דניאל פלבני‪ ,‬תשס"ד‪)002392585( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת מכות‪ -- .‬פרק א (כיצד העדים) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.046‬נר ‪.‬אלי תש"ע‬
‫‪.‬כולל נר אליהו (ירושלים)‪ .‬נר אליהו ‪ :‬כל הנשבעים [פרק ז ממסכת שבועות] ‪ /‬אשר נלמדו ולובנו‬
‫בכולל "נר אליהו"‪ .‬ירושלים ‪ :‬אגודת נר אליהו ‪,‬תש"ע‪-‬תשע"א‪)002394795( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת שבועות‪ -- .‬פרק ז (כל הנשבעים ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.053‬כהן‪.‬אם תשס"ז‬
‫כהן‪ ,‬חנוך בן שלמה מחבר‪ .‬אם על הבנים ‪ :‬ליקוטים‪ ,‬ביאורים והערות על סדר הגפ"ת בפרק‬
‫שילוח הקן‪ ,‬חולין ‪ /‬חנוך כהן‪ .‬קרית ספר ‪ :‬חנוך כהן‪ ,‬תשס"ז [‪]. (002401999 )2007‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין‪ -- .‬פרק יב (שלוח הקן ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.053‬כהן‪.‬שע תשס"ח‬
‫כהן‪ ,‬גרשון‪ ,‬מישיבת מיר‪ .‬שיעורים במסכת חולין ‪ :‬לב יצחק ‪ /‬ממורינו רבי גרשון כהן ; נכתב‪...‬‬
‫ע"י ב‪.‬י‪.‬ב‪[ .‬שעורים במסכת חלין]‪ .‬מהדורא קמא‪ ..‬ירושלים[ ‪ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשס"ח‪.‬‬
‫(‪)002394810‬‬
‫ברנר‪ ,‬יצחק בן משה חיים‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫שחיטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.057‬עבו‪.‬בר תשע"ג‬
‫עבודה ברורה ‪ :‬על מסכת כריתות‪ : ...‬הארות והערות‪ ,‬חידושים וביאורים‪ ,‬מלוקטים‪ ...‬מדברי‬
‫הראשונים והאחרונים‪ ,‬קרוב לשש מאות ספרים‪ ...‬לפרש‪ ...‬בדברי הגמרא‪ ,‬רש"י ותוספות ‪...‬דף על‬
‫דף‪ / ...‬נערך ונסדר‪ ...‬ע"י‪ ...‬חברי מכון נפש שלמה ; נערך על ידי הרב דב היימפלד [ו‪ 8-‬אחרים]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון נפש שלמה‪ ,‬תשע"ג [‪) 002401629( .-]2013‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת כרתות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.068‬גרי‪.‬סי תשע"ד‬
‫משנה‪ ..‬מסכת מכשירין‪ ..‬תשע"ד‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬משניות מסכת מכשירין ‪ :‬עם פירוש סייעתא‬
‫דשמיא‪ ...‬בשפה ברורה ובסגנון קל ‪ /‬חובר על ידי שמעי' גרינבוים ‪... Brooklyn :‬הוצאת פירוש‬
‫המשנה‪ ,‬תשע"ד‪)002399398( .‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת מכשירין ‪ -- --‬באורים ‪--‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A650.2‬שטי‪.‬יס תשע"ד‬
‫שטינברג‪ ,‬דוד בן בר מחבר‪ .‬יסוד החכמה ‪ :‬ובו ביאור‪ ...‬של יסודות החכמה ‪...‬עם משלים‬
‫והסברים מפורטים המקרבים את דעת חכמת האמת אל שכל האדם עפ"י המפתחות ‪...‬שנמסרו‬
‫לעם ישראל בידי‪ ...‬האר"י‪ ...‬בעל הסולם‪ ...‬הוא מורינו יהודא לייב הלוי אשלג בחיבורו פתיחה‬
‫לחכ' הקבלה ‪ /‬ואני‪ ...‬דויד בן ר' בר שטיינברג פעלתי בחיבורי זה להאיר העיניים ולסלול דרך‬
‫ונתיבה ללומדים המתחילים‪ ...‬ירושלים ‪ :‬דויד שטיינברג‪ ,‬תשע"ה ) ‪2014. (002394738‬‬
‫קבלה ‪ --‬מבואות‪.‬‬
‫משיח‪.‬‬
‫גלגול נשמות‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬ספרי הנהגה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A654.3‬תק"ן‪.‬לק תשע"ה‬
‫מנחם עזריה‪ ,‬מפנו מחבר‪ .‬תק"ן ליקוטים ‪ :‬ביאור פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל וזוהר‪ ...‬מתורתם‬
‫של‪ ...‬האריז"ל ותלמידו‪ ...‬מהר"י סרוק ‪ /‬חיברו‪ ...‬רבי מנחם עזריה מפאנו‪ ; ...‬יוצא לאור‬
‫לראשונה‪ ...‬מתוך כתבי יד ובראשם כתי"ק של הרמ"ע מפאנו‪ ,‬הגהה‪ ...‬עפ"י הכת"י ‪,‬בתוספות‬
‫מראי מקומות וציונים והערות‪ ,‬מבוא ומפתחות‪[ ,‬ע"י] רבי אהרן אייזנבך‪[ .‬תק"ן לקוטים]‪.‬‬
‫במהדורה מפוארת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬זכרון אהרן‪ ,‬תשע"ה‪)002401865( .‬‬
‫לוריא ‪,‬יצחק‪( ,‬אר"י)‬
‫סרוג‪ ,‬ישראל‬
‫קבלה‪.1660- -- 1500‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A661‬רומ‪.‬שב תשע"ה‬
‫רומן‪ ,‬ידין מחבר‪ .‬שבתי צבי ‪ :‬דרכה של תנועה משיחית ‪ /‬ידין רומן‪[ .‬תל אביב ‪] :‬ארץ הצבי‪,‬‬
‫[תשע"ה] ‪)002400507( .2015‬‬
‫שבתי צבי‪.‬‬
‫שבתאות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A670.92‬הגר(ויס )תשע"ה‬
‫ויס‪ ,‬שאול יחזקאל מחבר‪ .‬אוצר דברי רבינו ‪ :‬דברי ימיו‪ ,‬ארחותיו ופעלו של כ"ק‪ ...‬בעל "ישועות‬
‫משה" מויזניץ [ר' משה יהושע הגר] בשנים תש"ן‪-‬תשנ"ב וביקורו בלונדון בשנת תשנ"ד‪ ,‬משולבים‬
‫בפנינים‪ ...‬מדברי תורת ושיחות קדשו ‪ /‬נכתב‪ ...‬ע"י תלמידו שאול יחזקאל ווייס‪[ .‬אוצר דברי‬
‫רבנו]‪ .‬לונדון ‪ :‬שאול יחזקאל ווייס‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002399477‬‬
‫הגר‪ ,‬משה יהושע בן חיים מאיר‪ ,‬מויז'ניץ ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ויז'ניץ (חסידות)‬
‫חסידים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬ישר(הלב )תשכ"ו‬
‫הלברשטם‪ ,‬חכם צבי מחבר‪ .‬תולדות המגיד מקאז'ניץ ‪ :‬תולדותיו ותולדות יוצאי חלציו ‪ /‬לוקט‬
‫וכתוב ע"י הרב ח‪ .‬צבי הלברשטאם‪[ .‬תולדות המגיד מקוז'ניץ]‪ .‬בני ברק ‪ :‬הרב ח‪ .‬צבי‬
‫הלברשטאם‪ ,‬תשכ"ו‪)000290610( .‬‬
‫ישראל בן שבתי‪ ,‬מקוז'ניץ‬
‫קוז'ניץ (חסידות) ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪A671.2‬איכ‪.‬וד תשע"ד‬
‫איכנשטין‪ ,‬צבי הירש בן יצחק איזיק‪ ,‬מזידיטשוב מחבר‪ .‬ודרך תשובה הורית ‪ :‬והוא דרוש‪...‬‬
‫מספר‪ ...‬בית ישראל‪ ,‬פ' חיי שרה בביאור דרכי התשובה ‪ /‬מאת‪ ...‬מוהר"ר צבי הירש מזידיטשוב‪,‬‬
‫בעל עטרת צבי ; וכן צירפנו מתוך מכתבי רבינו ב' דרושים לימים נוראים וחג הסוכות ; המסדר‬
‫ומו"ל ‪ -‬ישראל יצחק אייזיק לאבין בהרה"צ‪ ...‬אלכסנדר יו"ט ליפא‪ .‬יוצא לאור מחדש באותיות‬
‫מאירות עינים ובהג"ה מדוייקת וביאורים‪ ....‬מאנסי ‪,‬נ‪.‬י‪ : .‬ישראל יצחק אייזיק לאבין‪ ,‬תשע"ד‬
‫[‪)002392842( .]2014‬‬
‫זידיטשוב (חסידות ‪) --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חזרה בתשובה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬בלוז‪.‬מנ תשע"ד‬
‫‪.‬מכון אורות ישראל ד'בלזוב (ברוקלין)‪ .‬מנהגי קודש בלאזוב ‪ :‬חודש ניסן ‪ :‬ונלוה אליו סיפורים‬
‫וענינים מרבותינו‪[ ...‬מנהגי קדש בלזוב ‪]. Brooklyn, N.Y. :‬מכון אורות ישראל בלאזוב‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002392822‬‬
‫שפירא‪ ,‬צבי אלימלך בן דוד‪ ,‬מבלוזוב ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫בלוזוב (חסידות ‪) --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬פרל‪.‬דב תשע"ד‬
‫פרלוב‪ ,‬שלום בן ברוך מרדכי‪ ,‬מקוידנוב מחבר‪ .‬דברי שלום ‪ :‬על התורה והעבודה ‪:‬מיוסד על‬
‫יסודות‪ ...‬האריז"ל והבעש"ט‪ / ...‬מאת‪ ...‬רבי שלום בן לאדמו"ר מקאיידנאוו (פערלאוו)‪ ; ...‬נערך‬
‫ונסדר‪ ...‬עם מראי מקומות והוספות מספרו עטרת שלום ועוד הוספות ‪,‬ממני דוב הכהן פינק‪.‬‬
‫ונדפס מחדש‪ ....‬ברוקלין‪ ,‬נ‪.‬י‪ : .‬דוב פינק‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002394932 )2013‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות‪ -- 1915- -- 1815‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫קוידינוב (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬טיט‪.‬דב תשע"ד‬
‫טיטלבוים‪ ,‬יואל‪ ,‬מסטמר‪ .‬דברות קודש ‪ /‬שנשמעו מאת‪ ...‬מהר"י ט"ב [ר' יואל טיטלבוים]‬
‫אבדק"ק סאטמאר‪ ,‬ביום הושענא רבה אצל אמירת ההושענות‪ ,‬שנת תשי"א ; ליקוטי דברות‬
‫קודש על שבת בראשית‪[ .‬דברות קדש]‪ .‬קרית יואל ‪" :‬מעתיקי שמועה"‪ ,‬תשע"ד [‪]. 2014‬‬
‫) ‪(002392839‬‬
‫סטמר (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫הושענא רבה ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬טיט‪.‬חד תש"ע‬
‫טיטלבוים‪ ,‬יואל‪ ,‬מסטמר מחבר‪ .‬חידושי תורה ‪ ... :‬דרושים‪ ...‬שנאמרו במסיבות שנערכו עבור‬
‫החזקת מוסדות התורה והחינוך ‪ /‬מאת רבינו‪ ...‬יואל טייטלבוים‪ ,‬אבדק"ק סאטמאר‪[ .‬חדושי‬
‫תורה]‪ .‬י"ל בפעם הרביעית‪ ,‬בהוספות שלשים דרושים‪ ...‬אשר רובם ‪ ...‬לא ראו אור‪ ....‬קרית יואל ‪:‬‬
‫הנהלת ת"ת תורה ויראה דרבינו יואל‪ ,‬תש"ע‪) 002401813( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫סטמר (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫יששכר וזבולון (הסכם בלמוד תורה)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬הור‪.‬שב תשע"ד‬
‫הורביץ ‪,‬שמואל בן חיים מחבר‪ .‬שבח הנישואין ‪ :‬והוא קיצור מנהגי שידוכין ונישואין ושבעת ימי‬
‫המשתה ‪ :‬עפ"י מנהגי חב"ד ‪ /‬נערך ע"י שמואל הלוי הורוויץ‪[ .‬שבח הנשואין]‪ .‬הוצאה חדשה עם‬
‫הוספות‪ ..‬ברוקלין ‪ : Shmuel Hurwitz,‬ת'הא ש'נת בנין ע'די עד' [תשע"ד] ‪. (002399055 )2014‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬מנהגי נשואין‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫שדוכים ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שבע‪.‬רק תשע"ד‬
‫שבעה רקיעים ‪ :‬שיח חב"די ‪ :‬אסופת מאמרים מבית 'שיח יצחק' ‪ /‬עורך‪ :‬ישראל אורי מייטליס ‪.‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪ ,‬תשע"ד ‪)002381036( .2013‬‬
‫חב"ד (חסידות ‪) --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)7‬וא תשע"ד‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬ואתה תצוה ‪[ /‬ר' מנחם מנדל שניאורסון‬
‫מלויביץ'] ; עם ביאור‪ ...‬הרב יואל כהן ‪ :‬אמרות קודש‪ ,‬פנינים מהתוועדויות חסידיות‪ ,‬סיפורי‬
‫חסידים ; [העורך‪ ]:‬הרב יוסף יצחק כ"ץ‪ .‬רחובות ‪ :‬הרב יוסף יצחק כ"ץ‪ ,‬תשע"ד [‪.]2014‬‬
‫(‪)002394735‬‬
‫כץ‪ ,‬שניאור זלמן בן יוסף יצחק‬
‫אמונה (יהדות)‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪- -- 1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)7‬יו תשע"ה‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬יום הולדת באור החסידות ‪ :‬לקט שיחות‪,‬‬
‫הנהגות ומכתבים ליום הולדת האדם‪ ,‬מתורת הרבי מליובאוויטש[ ‪ /‬ר' מנחם מנדל שניאורסון‬
‫מליובויץ']‪ .‬ירושלים ‪ :‬מערכת יום הולדת באור החסידות ‪,‬תשע"ה‪)002394736( .‬‬
‫יום הלדת ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)7‬לה תשע"ד‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬להחיות את היום ‪ :‬פרשת שבוע יומית עם‬
‫הרבי מלובביץ' ‪ /‬ליקוט ועיבוד החומר באנגלית‪ :‬משה וישנפסקי ; מאנגלית‪ :‬ניר מנוסי ; עורך‪:‬‬
‫דב ליברמן‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪. (002400724 )2014 ,‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים ‪,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫תלמוד תורה ‪ --‬למוד יומי‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)7‬רש תשע"ה‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬רשימת דברים ‪ :‬בזמנים שונים‪ ,‬תש"י‪-‬‬
‫תשמ"א ‪ /‬מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש‪[ .‬ניו‪-‬יורק] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע ‪],‬תשע"ה [‪.]2014‬‬
‫(‪)002401389‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק ‪,‬מליובויץ'‬
‫חב"ד (חסידות)‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ' ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שני‪.‬עש תשע"ג‬
‫שנים עשר פסוקי ומאמרי תורה ‪ :‬לנוער ולעם ‪ /‬ביאור הפסוקים‪ :‬ר 'נפתלי הכהן רוט ; ביאורי‬
‫הפסוקים הוגהו ע"י‪ ...‬אדמו"ר נשיא דורנו [רבי מנחם מנדל מליובביץ] ; איור וביצוע‪ :‬ר' יוסף‬
‫מרטון‪[ .‬ישראל] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪[ ,‬תשע"ג) ‪]. (002398428‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ'‬
‫ארונוב‪ ,‬לוי צחק בן אליעזר‬
‫חב"ד (חסידות)‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A672.092‬שנ(‪)7‬יוד תשע"ה‬
‫יודיקין‪ ,‬שמואל יצחק גד מחבר‪ .‬המופלא והמיוחד ‪ :‬גודל הפלאת ומעלת אדמו"ר מליובאוויטש‪...‬‬
‫‪ /‬לוקט ונערך ‪...‬ע"י שמואל יצחק גד הכהן יודייקין‪[ .‬המפלא והמיחד]‪ .‬בני ברק ‪ :‬דעת קדושים‪,‬‬
‫להפצת לימודי פנימיות התורה‪ ,‬תשע"ה‪)002402495( .-‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק ‪,‬מליובויץ'‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A673‬נחמ‪.‬ס"מ תשע"ד‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב מחבר‪ .‬דרכי נועם ‪ :‬סיפרי מעשיות‪ ,‬מעשה ג‪ :‬מחיגר ‪[ /‬ר' נחמן מברסלב ]‬
‫[ ;עם] כמה שיעורים בעבודת ה' לאור דברי המעשה ואינו ביאור‪ ...‬על המעשה‪[ .‬ספורי מעשיות ‪-‬‬
‫מעשה מחגר]‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬מאירת עינים ‪ -‬ברסלב‪[ ,‬תשע"ד?]‪) 002381284( .‬‬
‫ברסלב (חסידות) ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A675‬פרי‪.‬בד תשע"ה‬
‫פרידמן ‪,‬שמואל דוד בן יום טוב ליפא מחבר‪ .‬בדידי הוי עובדא ‪ :‬פרקי זכרונות וסיפורים ‪,‬דברים‪...‬‬
‫מפי רבותינו‪ / ...‬שמואל דוד הכהן פריעדמאן‪ .‬ברוקלין ‪ : S. D. Friedman,‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002402452‬‬
‫קניבסקי‪ ,‬שמריהו יוסף חיים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ווזנר ‪,‬שמואל ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A785‬מיל‪.‬או תשע"ד‬
‫מילט ‪,‬אריה משה מחבר‪ .‬אוצר הסגולות ‪ :‬להתברך בזרע כשר וזרע של קיימא ואוצרות הזמן‪:‬‬
‫פסח ‪ -‬שבועות‪ / ...‬ר' אריה משה מילט‪[ .‬אוצר הסגלות]‪ .‬הוצאה שלישית ‪.. Lakewood :‬אריה‬
‫משה מילט‪ ,‬תשע"ד [‪)002391864( .]2014‬‬
‫סגלות ורפואות‪.‬‬
‫עקרות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫פסח‪.‬‬
‫שבועות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A787.2‬בן‪-‬ידי‪.‬פו תשס"ד‬
‫בן ידידיה‪ ,‬רפאל מחבר‪ .‬פותר חלומות ‪ :‬פשר החלומות ביהדות ‪ /‬רפאל בן ידידיה‪ .‬הוד השרון ‪:‬‬
‫אסטרולוג‪[ ,‬תשס"ד] ‪)002400466( .2004‬‬
‫פתרון חלומות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A817‬עקיבא(מיל) תשס"א‬
‫מילר‪ ,‬שלמה בן דוד אלימלך מחבר‪ .‬תולדות רבי עקיבא בן יוסף ‪ :‬שחי חמישים שנה אחרי חורבן‬
‫בית שני‪ / ...‬נערך ע"י שלמה מילר‪ .‬פתח תקוה ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשס"א‪)002394793( .‬‬
‫עקיבא בן יוסף‪ ,‬תנא‬
‫תנאים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A821‬שפי‪.‬מש תש"ס‬
‫משנה ‪..‬מסכת בכורים‪ ..‬תש"ס‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬משניות מסכת בכורים ‪ :‬זכרון יואל ‪ :‬עם פי' עברי‬
‫טייטש‪ ,‬הקדמות ביאורים‪ ,‬שאלות ותשובות על משניות וברטנורא‪ ...‬בשפת האידיש ‪ /‬נערך‬
‫ונסדר‪ ...‬ע"י י‪.‬א‪.‬ש‪[ .‬יצחק אהרן שפירא ‪]. Brooklyn :‬ודברת בם‪ ,‬תש"ס ‪. (002392595 2000‬‬
‫)ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A863‬סדר עולם(פרו )תשע"ה‬
‫סדר עולם‪ ..‬רבא‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מדרש סדר עולם רבה ‪ :‬מדרש סדר עולם זוטא ; מגילת‬
‫תענית ‪ :‬עם כל המפרשים ‪ ... /‬ראש המערכת‪ ...‬חיים יצחק פרוש‪ ...‬ירושלים ‪:‬זכרון אהרן‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002401856( .‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫משנה ‪ -- --‬היסטוריה‪.‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬היסטוריה‪.‬‬
‫היסטוריה ישראלית ‪ --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫תנאים ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫אמוראים ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫סבוראים ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫גאונים ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A868=924.9‬שורץ תשע"א‬
‫תלמוד בבלי‪ ..‬תשע"א‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬תלמוד בבלי המבואר מתמידים ‪ :‬אידיש ‪ :‬מסכת‪ / ...‬יוצא לאור‬
‫על ידי מערכת מתמידים בעריכת צוות תלמידי חכמים בראשות הרב יצחק יחזקי’ שווארטץ‪.‬‬
‫[תלמוד בבלי המבאר מתמידים ‪]. Brooklyn :‬מערכת מתמידים ‪,‬תשע"א‪ )002397382( -‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪A884‬פרק‪.‬שי(רבי )תשע"ה‬
‫פרקי שירה‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬שירה חדשה ‪ :‬על פרק שירה ‪ /‬אשר השאיר אחריו‪ ...‬בכתב יד‪...‬‬
‫רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליע ‪. Brooklyn :‬מכון באר יצחק דחסידי סקאליע‪ ,‬א'ש'י'ר'ה'‬
‫ו'א'ז'מ'ר'ה' [תשע"ה] ‪) 002401434( .'15‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A884‬פרק‪.‬שי(שטר) תשע"ד‬
‫פרקי שירה ‪..‬תשע"ד‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬פרק שירה ‪ :‬מיוחס לדוד המלך ולשלמה בנו ‪ :‬ומצורף לו דרוש‬
‫ואגדה בדרך מוסר ‪ /‬ממרן‪ ...‬רבי משה שטערן אב"ד דעברעצין‪ ; ...‬ובסופו נלוה פסקי באר משה‬
‫בדיני שבע ברכות ; [המלקט] ‪ -‬שאול יחזקאל שווארץ‪[ .‬ברוקלין] ‪ :‬בית מכון והוראה דעברעצין‪,‬‬
‫[תשע"ד בערך]‪)002392863( .‬‬
‫שבע ברכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A915‬ועק‪.‬מה תשע"ד‬
‫ועקנין ‪,‬רפי מחבר‪ .‬מה שלבך חפץ ‪ :‬מבט אל הנפש באגדה ובמדרש ‪ /‬רפי ועקנין ; עורכת‪ :‬אילת‬
‫וידל‪ .‬ירושלים ‪ :‬הוצאת ספריית בית אל‪ ,‬תשע"ד ‪)002381456( .2013‬‬
‫מדרש ‪ -- --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫נפש ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫פסיכולוגיה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫אגדות חז"ל ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫מדרש ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A915.81‬ברנ‪.‬הנ תשע"ד‬
‫ברנדוין‪ ,‬יצחק ליב מחבר‪ .‬הנה אני ‪ :‬העצמה אישית ומנהיגותית על פי הגיון יהודי צרוף ‪ /‬יצחק‬
‫לייב ברנדוויין‪ .‬מהדורה שנייה‪ ..‬אשדוד ‪ :‬כיוון הוצאה לאור‪ ,‬תשע"ד ) ‪[2014]. (002396697‬‬
‫התמודדות בחיים‪ ,‬מימניות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A952.93‬הול‪.‬בע תשע"ב‬
‫הול ‪,‬אליעזר מחבר‪ .‬בענין מקום קו התאריך ‪ /‬נערך‪ ...‬ע"י אליעזר הול‪ .‬מהדורא תנינא עם‬
‫תיקונים והשלמות‪ ..‬בני ברק ‪ :‬משפחת הול‪ ,‬תשע"ב‪)002392695( .‬‬
‫קו התאריך ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫זמן ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A970.49481‬הלו‪.‬אר תרפ"ט‬
‫הלוי‪ ,‬אהרן‪ 1887-1957 ,‬מחבר‪ .‬ארץ הצבי ‪ /‬אהרן הלוי‪ .‬ירושלם ‪ :‬הוצאת אילה ע"י דביר‪ ,‬תרפ"ט‪.‬‬
‫(‪)002400009‬‬
‫הלוי‪ ,‬אהרן‪1887-1957 ,‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬איורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A978.32‬תפל‪.‬הנ תש"ס‬
‫תפילת הנשמה‪ ,‬נשמת התפילה ‪ :‬קורס הכשרת פרחי חזנים צעירים ‪[ /‬מלקטים‪ ]:‬יצחק יצחקי‪,‬‬
‫עזרא ברנע‪[ .‬תפלת הנשמה‪ ,‬נשמת התפלה]‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬משרד החנוך והתרבות ‪,‬מינהל החנוך‬
‫הדתי‪ ,‬המרכז למורשת יהדות המזרח‪[ ,‬תשס"‪)001185877( .]?-‬‬
‫חזנות ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪A992‬קוב‪.‬מש תשע"ה‬
‫קובו‪ ,‬אליעזר בן דוד מחבר‪ .‬משפחת קובו‪ ,‬רבניה וגביריה ‪ /‬המלקט‪ :‬אליעזר בבו קובו‪ .‬לונדון ‪:‬‬
‫אליעזר בבו קובו‪[ ,‬תשע"ה ) ‪2015]. (002402152‬‬
‫קובו (משפחה)‬
‫רבנים ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬תורכיה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫הסכמות ‪ --‬פקסימילים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪B69‬נתן‪.‬על תשע"ה‬
‫נתן‪-‬יולזרי‪ ,‬שירלי מחבר מתרגם‪ .‬עלילת אקהת ‪ :‬שירת עלילה קדומה מאוגרית ‪ /‬תרגום עברי‬
‫חדש‪ ,‬מבוא והערות שירלי נתן‪-‬יולזרי‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪) 002400299( .2015 ,‬‬
‫עלילת אקהת ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אוגריתית‪ ,‬שירה ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫מיתולוגיה אוגריתית‪.‬‬
‫אוגריתית ‪ --‬טקסטים‪.‬‬
‫אוגריתית‪ ,‬ספרות ‪ --‬יחס לתנ"ך‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪B416‬ידי‪.‬מח תשע"ה‬
‫ידידיה‪ ,‬ישראל מחבר‪ .‬לעיני כל ישראל ‪ ... :‬מאמרים בעניין דקדוק לשון הקודש המקושרים‬
‫לפרשות השבוע ;ונלווה עליו קובץ הערות תקות השני ‪ :‬על קריאה נכונה בתורה‪ ; ...‬בתוספת ‪...‬‬
‫הערות עיני יצחק ‪ /‬ממני‪ ...‬ישראל א‪ .‬ידידיה‪ .‬בני ברק ‪ :‬ישראל ידידיה‪ ,‬ה'י'א' נ'פ'ל'א'ת '‬
‫ב'ע'י'נ'י'נ'ו' [תשע"ה ‪)002401537( .]2015‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬טעמים והטעמה‪.‬‬
‫טעמי המקרא‪.‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬לשון ‪,‬סגנון‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬אוח‪.‬נג תשע"ה‬
‫אוחיון ‪,‬משה מחבר‪ .‬ניגון יחיד ‪ /‬משה אוחיון ; עורכים‪ :‬יואב איתמר וחגי שטרנברג‪[ .‬נגון יחיד]‪.‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪ :‬מקף‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401130( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬אור‪.‬בנ תשע"ה‬
‫אורלב‪ ,‬איתמר מחבר ‪.‬בנדיט ‪ /‬איתמר אורלב‪ .‬תל אביב ‪ :‬עם עובד‪ ,‬תשע"ה ‪)002401125( .2015‬‬
‫אבות ובנים ‪--‬ספרת‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פולין ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫תנועות אנטי‪-‬נאציות ‪ --‬פולין ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1945-1939 ,‬פולין ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬אלי‪.‬שח תשע"ה‬
‫אליה‪-‬כהן‪ ,‬איריס מחבר‪ .‬שחרחרת ‪ :‬שירים ‪ /‬איריס אליה כהן ; עורכת הספר‪ :‬ענת לוין‪[ .‬ישראל]‬
‫‪ :‬איריס אליה כהן‪ ,‬תשע"ה ‪ )002402394( .2014‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬אנו‪.‬צע תשנ"ה‬
‫אנוליק‪ ,‬משהל'ה מחבר‪ .‬צעד ועוד צעד ‪ / ---‬משהל'ה אנוליק‪ .‬ת"א ‪ :‬ישראל‪-‬בוך‪ ,‬תשנ"ה ‪.1995‬‬
‫(‪ )002400669‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬אס‪.‬מוז תשע"ה‬
‫אס‪ ,‬שרון מחבר‪ .‬מוזיקת הנתיב הרחב ‪ /‬שרון אס‪[ .‬מוסיקת הנתיב הרחב]‪ .‬רמת‪-‬גן ‪:‬עילמור ; תל‬
‫אביב ‪ :‬הליקון‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401255( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ברת‪.‬מס תשל"ה‬
‫ברתנא‪ ,‬אורציון מחבר ‪.‬מסעות רדופים ‪ :‬שירים ‪ /‬אורציון ברתנא‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪,‬‬
‫תשל"ה ‪(002400668 ) 1975‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬גלא‪.‬שר תשנ"ג‬
‫גלאי‪ ,‬דניאל מחבר‪ .‬שרירים ‪ :‬מחזה ‪ /‬דניאל גלאי‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬אופיר‪ ,‬תשנ"ג ‪002401677( .1993‬‬
‫)ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬הרא‪.‬ג'ה תשל"ב‬
‫הראל‪ ,‬איסר מחבר‪ .‬ג'יהאד ‪ /‬איסר הראל‪[ .‬ג'האד]‪ .‬תל אביב ‪ :‬כרמל‪)002400240( .1972 ,‬‬
‫ג'האד ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬טרו‪.‬צח תשמ"א‬
‫טרוצקי ‪,‬יוסף מחבר‪ .‬צחוק העיטים ‪ /‬יוסף טרוצקי‪ .‬רמת גן ‪ :‬קדקד‪[ ,‬תשמ"א]‪002400745( .‬‬
‫)ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬יוב‪.‬הז תשע"ה‬
‫יובל‪ ,‬שושנה מחבר‪ .‬ההזדמנות להתחבק ‪ :‬רומן ‪ /‬שושנה יובל ; עריכה והבאה לדפוס‪ :‬לאה שניר‪.‬‬
‫[בני ברק] ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה ‪ )002401757( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬לוי‪.‬בר תש"ל‬
‫לוין‪ ,‬עמוס מחבר‪ .‬ברגעי הדממה ‪[ :‬שירים] ‪ /‬עמוס לוין‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬אל"ף‪[ ,‬תש"ל] ‪.1970‬‬
‫(‪ )002399153‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬לוי‪.‬ער תשע"ה‬
‫לוי‪ ,‬מוטי‪ -1957 ,‬מחבר‪ .‬ערך אישה ‪ /‬כתיבה‪ :‬מוטי לוי ; עריכה‪ :‬עדי איצקוביץ'‪[ .‬ערך אשה]‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ ..‬ישראל ‪ :‬מדיה ‪ ,10‬תשע"ה ‪) 002395353( .2014‬‬
‫לוי‪ ,‬מוטי‪-1957 ,‬‬
‫יחסי גברים ונשים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספורי אהבה‪.‬‬
‫בעל ואשה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬מוי‪.‬חת תשע"ה‬
‫מויאל‪ ,‬אתגר מחבר‪ .‬חתן פרס ישראל ‪ /‬אתגר מויאל ; עורך‪-‬על‪-‬גלקטי‪ :‬עודד כרמלי‪[ .‬תל אביב] ‪:‬‬
‫ספרי עתון ‪[ ,77‬תשע"ה] ‪ )002401764( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מור‪.‬נש תשע"ה‬
‫מורדוך‪ ,‬נופר מחבר‪ .‬נשמת כל חי ‪ /‬נופר מורדוך‪ .‬יהוד מונוסון ‪ :‬אופיר ביכורים‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪) 002400427‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬מוש‪.‬גר תשע"ה‬
‫מושקוביץ‪ ,‬טינו מחבר‪ .‬גרינשפן ‪ /‬טינו מושקוביץ ; עורך הספר‪ :‬יהודה ויזן‪ .‬תל אביב ‪ :‬דחק‪,‬‬
‫תשע"ה ) ‪2015. (002401124‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מיכ‪.‬מס תשע"ה‬
‫מיכאלי‪ ,‬צפורה מחבר‪ .‬מסכת פנים ‪ /‬ללי ציפי מיכאלי ; עורך‪ :‬גבריאל מוקד ‪.‬מהדורה ראשונה‪.‬‬
‫[תל אביב] ‪ :‬עכשיו‪ ,‬תשע"ה ‪) 002398972( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬נצן‪.‬לח תשע"ה‬
‫נצן‪ ,‬טל מחבר‪ .‬לחצר הפנימית ‪ :‬שירים ורישומים ‪ /‬טל ניצן‪ ,‬ציבי גבע‪ .‬רעננה ‪ :‬אבן חושן‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪. (002398713 )2015‬‬
‫‪Geva, Tsibi‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬עוז‪.‬סי תשמ"א‬
‫עוזר‪ ,‬יוסף‪ -1952 ,‬מחבר‪ .‬סילן טהור ‪ /‬שירים של יוסי עוזר‪ .‬תל אביב ‪ :‬ספרית פועלים‪ ,‬תשמ"א‬
‫‪ )002402352( .1981‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬פגי‪.‬אפ תשע"ה‬
‫פגיס‪ ,‬עדה מחבר‪ .‬האפשרות השלישית ‪ :‬סיפורים ‪ /‬עדה פגיס ; עורכת הספר‪ :‬שירה חדד‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬כתר‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002398880( .2015‬‬
‫שואה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬פלד‪.‬בל תשע"ה‬
‫פלד‪ ,‬עודד מחבר ‪.‬בלכתך בשדה ‪ :‬שירים ‪ / 2015-2010‬עודד פלד‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪. (002402595 )2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬קאו(קאו) תשע"ה‬
‫קאופמן ‪,‬מזל‪ -1955 ,‬מחבר‪ .‬ה'אני' המזוהה עם גופו ‪ :‬לבחינת ההיבט האקזיסטנציאלי בשירת‬
‫עזריאל קאופמן ‪ /‬מזל קאופמן‪[ .‬ה'אני' המזהה עם גופו]‪ .‬תשע"ה ‪) 002402184( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לפילוסופיה‪.‬‬
‫קאופמן ‪,‬עזריאל ‪ --‬בקרת ופרשנות‬
‫אקסיסטנציאליזם בספרות‪.‬‬
‫סוביקט (פילוסופיה )בספרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪C2‬קלב‪.‬חל תשע"ה‬
‫קלבנוב‪-‬פלורנטל‪ ,‬עליזה מחבר‪ .‬חלקיקים בודדים ‪ /‬עליזה קלבנוב‪-‬פלורנטל ; עריכה‪ :‬יקיר בן‪-‬‬
‫משה‪ .‬חיפה ‪ :‬פרדס הוצאה לאור‪ ,‬תשע"ה ‪) 002400338( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬רוק‪.‬ור תשע"ה‬
‫רוקח‪ ,‬אריה מחבר ‪.‬ורשה שעל שפת הים התיכון ‪ /‬אריה רוקח ; עורך הספר‪ :‬יובל גלעד‪[ .‬תל ‪-‬‬
‫אביב] ‪ :‬ספרי עתון ‪ ,77‬תשע"ה ‪ )002399478( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬שיק‪.‬מי תשע"ה‬
‫שיקנג'י‪ ,‬סיון מחבר‪ .‬מאין לך אהבת החורף הזאת? ‪ /‬סיון שיקנאג'י ; עריכה ‪:‬ערן צלגוב‪[ .‬מאין לך‬
‫אהבת החרף הזאת?]‪ .‬חיפה ‪ :‬פרדס הוצאה לאור‪ ,‬תשע"ה ‪. (002402597 )2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬שמו‪.‬בט תשע"ה‬
‫שמואל‪ ,‬נעמי מחבר‪ .‬בטן מלאה דמעות ‪ /‬נעמי שמואל ; עריכה‪ :‬יחיעם פדן‪ .‬חיפה ‪ :‬פרדס‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪. (002398060 )2015‬‬
‫נשים אתיופיות ‪ --‬אלימות נגד ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫יהודי אתיופיה ‪--‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫נשים נפגעות התעללות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אלימות במשפחה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫נשים נשואות ‪ --‬התעללות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אלימות בנשואין ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬שני‪.‬כת תשע"ה‬
‫שני‪ ,‬תמי מחבר‪ .‬כתנת משחק ‪ /‬תמי שני ; עורכת הספר‪ :‬דנה אולמרט‪ .‬תל אביב ‪ :‬אחוזת בית‪,‬‬
‫תשע"ה ‪ )002398967( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬שעי‪.‬עצ תשכ"ז‬
‫שעיה‪ ,‬יעקב מחבר‪ .‬עצב של עזב ‪ :‬שירים ‪ /‬יעקב שעיה‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬אל"ף[ ‪,‬תשכ"ז] ‪.1967‬‬
‫(‪ )002401680‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬שפי‪.‬יר תש"ל‬
‫שפירא‪-‬אלבוים‪ ,‬דבורה מחבר‪ .‬ירושלים בין מלחמה ואתנחתא ‪ /‬מאת דבורה שפירא אלבוים‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬ד‪.‬ש‪[ ,‬תש"ל] ‪)002399732( .1970‬‬
‫ירושלים ‪ --‬שירה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬שרי‪.‬של תשע"ה‬
‫שריד‪ ,‬ישי מחבר ‪.‬השלישי ‪ /‬ישי שריד‪ .‬תל אביב ‪ :‬עם עובד‪ ,‬תשע"ה ‪) 002402444( .2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C4‬איז‪.‬מס תשכ"א‬
‫איזנמן‪ ,‬צבי מחבר ‪.‬המסילה ‪ :‬סיפורים ‪ /‬צבי אייזנמן ; התרגומים מיידיש נעשו בידי‪ :‬אריה‬
‫אבנרי‪ ,‬משה בסוק‪ ,‬נפתלי גנתון‪ ,‬משה יונגמן‪ ,‬צבי ארד‪[ .‬המסלה]‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬הקיבוץ המאוחד ‪,‬‬
‫תשכ"א ‪ )002399726( .1960‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬גלט‪.‬וב תשי"ז‬
‫גלטשטין‪ ,‬יעקב מחבר‪ .‬ובהגיע יאש ‪ /‬יעקב גלאטשטיין ; מיידיש‪ :‬שלמה שנהוד ‪.‬תל‪-‬אביב ‪ :‬דביר‪,‬‬
‫[תשי"ז] ‪)002401541( .1957‬‬
‫יהודים ‪ --‬פולין ‪ --‬לובלין ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬וינ‪.‬ספ תשכ"ז‬
‫וינשטין‪ ,‬בריש‪ .‬ספר השירים ‪ /‬בריש וויינשטיין ; המתרגמים‪ :‬אשר ברש‪ ,‬אברהם שלונסקי‪,‬‬
‫אברהם רגלסון [ו‪ 3-‬ואחרים]‪ .‬ירושלים‪-‬תל אביב ‪ :‬מסדה‪) 002400743( .1967 ,‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬מול‪.‬שי תשל"א‬
‫מולודובסקי‪ ,‬קדיה מחבר ‪.‬שירי ירושלים ‪ /‬קדיה מולודובסקי ; מיידיש מרדכי סבר ; רישומים‬
‫צילה בינדר‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשל"א ‪ )002401679( .1971‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬רוי‪.‬מפ תש"ם‬
‫רויטמן‪ ,‬אפרים מחבר‪ .‬מפרקי הדמים‪-‬טפה ‪ /‬אפרים רויטמן ; צייר רויטמן יוסף ; הספר תורגם‬
‫מאידיש על ידי ב‪ .‬מרדכי‪ .‬ת"א ‪ :‬אור עם‪ ,‬תש"מ ‪) 002399727( .1979‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬שבת‪.‬פו תשמ"ו‬
‫שבת‪ ,‬שרה מחבר‪ .‬פון היים צו היים ‪ :‬מבית לבית ‪ :‬מנסוז' לבית אלפא ‪ :‬שירים ‪ /‬שרה שבת ;‬
‫עברית‪ :‬דב ירדן בהרשאת המשוררת‪ .‬ירושלים ‪ :‬המתרגם‪ ,‬תשמ"ו ‪)002399730( .1986‬‬
‫יידיש‪ ,‬שירה ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬שטו‪.‬דל תשכ"ב‬
‫שטול‪ ,‬יעקב ‪, 1897-1958‬מחבר‪ .‬דלתי פתוחה ‪ :‬שירים ‪ /‬שמחה אייזין [=שטול‪ ,‬יעקב] ;‬
‫הרישומים ועיטורי הכריכה ‪ -‬יוסל ברגנר‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬הקבוץ המאחד‪ ,‬תשכ"ב ‪) 002401559( .1962‬‬
‫יידיש‪ ,‬שירה ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬שרג‪.‬של תשמ"ח‬
‫שרגל‪ ,‬יעקב צבי מחבר‪ .‬שלהי קיץ ‪ :‬שירים ‪ /‬יעקב צבי שרגל ; המתרגמים‪ :‬לייב אוליצקי‪ ,‬אמיר‬
‫גלבע‪ ,‬שמעון הלקין [ו ‪ 8‬אחרים]‪ .‬תל אביב ‪ :‬ספרית פועלים‪ ,‬תשמ"ח ‪ )002401678( .1988‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C209‬מסי‪.‬ספ תשע"ה‬
‫מסיקה‪-‬לובימסקי‪ ,‬מילה‪ -1980 ,‬מחבר‪ .‬הספרות האתנית של סופרים יהודים מהגרים מרוסיה‬
‫בגל השלישי (‪ / )1990-1960‬מילה מסיקה‪-‬לובימסקי‪ .‬תשע"ה ‪) 002401408( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לספרות משוה‪.‬‬
‫ספרות ישראלית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספרות ישראלית ‪ --‬נושאים ומוטיבים‪.‬‬
‫ספרות וחברה ‪--‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫עדות בספרות‪.‬‬
‫מאפינים לאמיים בספרות‪.‬‬
‫מאפינים לאמיים ישראליים בספרות‪.‬‬
‫סופרים יהודיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫יהודי בריה"מ ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫עולים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C409‬פיל‪.‬יי תש"ם‬
‫פילובסקי‪ ,‬אריה מחבר‪ .‬יידיש וספרותה בארץ ישראל‪ / 1948-1907 ,‬מאת אריה לייב פילובסקי‪.‬‬
‫תש"ם ‪)002402956( .1980‬‬
‫יידיש‪ ,‬ספרות ‪ --‬ישראל ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪D01‬גלי‪.‬יש תשע"ה‬
‫גלויות ישראליות ‪ :‬מולדת וגלות בשיח הישראלי ‪ /‬עורך‪ :‬עופר שיף‪[ .‬גליות ישראליות‪ .].‬קריית‬
‫שדה בוקר ‪ :‬מכון בן‪-‬גוריון לחקר ישראל והציונות‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪ ,‬תשע"ה ‪2015.‬‬
‫) ‪(002401752‬‬
‫גולים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬תפוצות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬זהות ‪ --‬היסטוריה ‪--‬המאה ה‪.21-‬‬
‫יהודים ‪ --‬יחס לישראל‪.‬‬
‫ישראל והתפוצות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬תפוצות ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D47‬אל‪.‬גיא תשע"ה‬
‫אל גיא צלמוות ‪ :‬חוויית השואה בראייה רב‪-‬תחומית ‪ /‬עורכים ניצה דוידוביץ ודן סואן‪[ .‬אל גיא‬
‫צלמות]‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002399473( 2015‬‬
‫שואה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬השפעה‪.‬‬
‫שואה באמנות‪.‬‬
‫סיורים לאתרי השואה ‪ --‬פולין‪.‬‬
‫תכניות סיור לנער יהודי ‪ --‬פולין‪.‬‬
‫פולין ‪ --‬תאור וסיור ‪ --‬אתרים יהודיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D47‬נדי‪.‬אמ תשע"ה‬
‫נדיבי‪-‬הורביץ‪ ,‬תחיה‪ -1983 ,‬מחבר‪ .‬אמונה דתית וייחוד חברתי ‪ :‬קליטת ניצולי השואה הציונים‬
‫דתיים בהתיישבות העובדת בארץ בין השנים ‪ / 1953-1943‬מאת‪ :‬תחיה נדיבי‪-‬הורוביץ‪[ .‬אמונה‬
‫דתית ויחוד חברתי]‪ .‬תשע"ה ‪)002401970( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬חיי הדת ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬טפול‪.‬‬
‫עולים ‪ --‬התישבות‪.‬‬
‫ציונים דתיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קבוצים‪.‬‬
‫ציונים דתיים ‪--‬ישראל ‪ --‬מושבים‪.‬‬
‫קבוצים ‪ --‬קבלה וקליטת חברים‪.‬‬
‫מושבים ‪ --‬קבלה וקליטת חברים‪.‬‬
‫קבוצים ‪ --‬מצב חברתי ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מושבים ‪ --‬מצב חברתי ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪D477‬אבי‪.‬די תשע"ה‬
‫אביטוב‪ ,‬רתם ‪, 1982-‬מחבר‪ .‬דינאמיקת השיח במשפחה אודות השואה ותרומתו לסלחנות‪,‬‬
‫תוקפנות ובריאות נפשית בקרב הדור השני והשלישי באירופה וישראל ‪ /‬מאת‪ :‬רותם אביטוב‪.‬‬
‫[דינמיקת השיח במשפחה אודות השואה ותרומתו לסלחנות‪ ,‬תוקפנות ובריאות נפשית בקרב הדור‬
‫השני והשלישי באירופה וישראל]‪ .‬תשע"ה ‪)002400944( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫שיחות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ילדים של נצולי שואה ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫נכדים של נצולי שואה ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ילדים של נצולי שואה ‪ --‬בריאות הנפש‪.‬‬
‫נכדים של נצולי שואה ‪ --‬בריאות הנפש‪.‬‬
‫סליחה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫תוקפנות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪D478‬הלד‪.‬שם תשע"ד‬
‫הלד‪ ,‬מוניקה מחבר‪ .‬שם כבר לא תפחדי ‪ /‬מוניקה הלד ; מגרמנית‪ :‬דפנה עמית ; עורכת התרגום‪:‬‬
‫רחל הלוי‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪)002398737( .2014 ,‬‬
‫שואה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אושויץ (פולין ‪ :‬מחנה רכוז) ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אסירים במחנות רכוז ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫מתנגדים למשטר ‪ --‬אוסטריה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫משפט אושויץ‪ ,‬פרנקפורט דמין‪ ,‬גרמניה‪, 1963-1965.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D478‬ויס‪.‬סב תשנ"ז‬
‫ויס ‪,‬סוזן מחבר‪ .‬סבתא‪ ,‬מדוע יש לך מספר על היד? ‪ /‬כתבה‪ :‬סוזן ויס ; איור‪ :‬אורה אופנהיימר‪.‬‬
‫אפרת ‪ :‬סוזן ויס‪[ ,‬תשנ"ז]‪)002401339( .‬‬
‫צטניק‪ ,‬ק‪.‬‬
‫מושקוביץ ‪,‬לילי‪ -- 1925-1996 ,‬ספרות ילדים ונער‬
‫שואה ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫ילדים בשואה ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫סבים וסבתות ונכדים ‪ --‬ספרות ילדים ונער‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪D478‬קופ‪.‬בס תשע"ה‬
‫קופר ‪,‬אירית ר מחבר‪ .‬בסתיו אשוב הביתה ‪ /‬אירית ר' קופר‪[ .‬בסתו אשוב הביתה]‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪)002398958( .2015‬‬
‫ילדים בשואה ‪ --‬פולין‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פולין ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬פולין‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪D478‬קור‪.‬או תשע"ה‬
‫קורניצר ‪,‬אינה‪ -1941 ,‬מחבר‪ .‬האורחת ‪ /‬אינה קורניצר‪ .‬חיפה ‪ :‬פרדס‪ ,‬תשע"ה ‪002399468( .2015‬‬
‫)‬
‫ילדים בשואה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אמהות ובנות ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ילדים מסתרים בשואה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D612‬מרג‪.‬חו תשס"ז‬
‫מרגלית ‪,‬מיכאל‪ -1942 ,‬מחבר‪ .‬החוזה והקיסר ‪ :‬הרצל ווילהלם ה ‪ ,1904-1896-II,‬היסטוריה של‬
‫התכתבות ‪ /‬מיכאל מרגלית‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קרן בית אלרן ; החוג להיסטוריה של עם ישראל‬
‫באוניברסיטת תל אביב‪)002402330( .]2007[ ,‬‬
‫הרצל‪ ,‬בנימין זאב‪.‬‬
‫הרצל‪ ,‬בנימין זאב ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫וילהלם ‪ II,‬קיסר גרמניה‪1859-1941 ,‬‬
‫וילהלם ‪ II,‬קיסר גרמניה ‪, 1859-1941 --‬אגרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D642‬קיצ‪.‬דמ תשע"ה‬
‫קיציס‪ ,‬שולמית‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬דמות דיוקנו ‪ :‬מערכת היחסים בין אב רב איש ציבור בציונות‬
‫הדתית לבניו ולבנותיו ותהליכי המשכה והנחלה ‪ /‬מאת‪ :‬שלמית קיציס ‪.‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002401377‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫אבות וילדים‪.‬‬
‫ילדים מבגרים ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫ציונים דתיים ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪D642.092‬בר‪-‬איל(יצח )תשע"ה‬
‫יצחקי‪ ,‬עמינדב‪ -1981 ,‬מחבר‪ .‬הרב מאיר בר‪-‬אילן ‪ :‬מנהיגה של הציונות הדתית בארץ ישראל‪,‬‬
‫‪ / 1949-1926‬מאת‪ :‬עמינדב יצחקי‪ .‬תשע"ה ‪) 002401469( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה‪.‬‬
‫בר אילן‪ ,‬מאיר בן נפתלי צבי יהודה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ציונים דתיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ציונות דתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬פוליטיקה וממשל‪.1948- -- 1917‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪D643‬גרו‪.‬צו תשע"ה‬
‫גרוויס‪-‬קובלסקי אופירה מחבר‪' .‬הצודקים והנרדפים' ‪ :‬מיתולוגיה וסמלים של תנועת החרות‪,‬‬
‫‪ / 1948-1965‬אופירה גראוויס קובלסקי‪ .‬קרית שדה בוקר ‪ :‬מכון בן‪-‬גוריון לחקר ישראל והציונות‪,‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401751( .2015‬‬
‫ז'בוטינסקי‪ ,‬זאב‪.‬‬
‫חרות (מפלגה ‪) --‬היסטוריה‪.‬‬
‫תעמולה ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מיתוס ‪ --‬הבטים פוליטיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫סמליות בפוליטיקה‪.‬‬
‫מנהגים וטקסים פוליטיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D643.081‬ז'בו‪.‬אר תשע"ה‬
‫ז'בוטינסקי‪ ,‬זאב מחבר‪ .‬ארץ‪-‬ישראל ‪ :‬כתבים ‪ /‬זאב ז'בוטינסקי‪ ,‬עורך ראשי ‪:‬אריה נאור‪ .‬תל‬
‫אביב ‪ :‬מכון ז'בוטינסקי בישראל ; [ירושלים] ‪ :‬מרכז מורשת בגין ‪,‬תשע"ה‪)002399140( .-2015 -‬‬
‫ז'בוטינסקי‪ ,‬זאב ‪ --‬השקפה על ארץ ישראל‪.‬‬
‫ציונות רויזיוניסטית ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫לאמיות יהודית ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ארץ‪-‬ישראל ‪ --‬בספרות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E12‬פור‪.‬מד תשנ"ח‬
‫פורת ‪,‬לימור מחבר‪ .‬מדריך מפה לפיקניקים ‪ /‬לימור פורת ; עורך‪ :‬יובל אלעזרי‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬מפה ‪-‬‬
‫מיפוי והוצאה לאור‪ ,‬תשנ"ח ‪)002402872( .1998‬‬
‫אתרי פיקניקים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מפות‪.‬‬
‫אתרי פיקניקים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מפות תיור‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E070.172‬נאו‪.‬רא תשע"ה‬
‫נאור ‪,‬מרדכי מחבר‪ .‬ראשית דבר ‪ 25 :‬השנים הראשונות של העיתון הנפוץ והמשפיע ביותר ביישוב‬
‫היהודי ובמדינת ישראל הצעירה ‪ /‬מרדכי נאור ; ערכה והביאה לדפוס לאה שניר ‪. Tel Aviv :‬‬
‫הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה ‪)002401003( .2015‬‬
‫דבר‪--‬‬
‫עתונאות ‪ --‬הבטים פוליטיים ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫עתונות תנועת העבודה ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫עתונות ופוליטיקה ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E081‬אלד(אלד )תשע"ה‬
‫אלדד‪ ,‬ישראל מחבר‪ .‬מכתבים נבחרים ‪ / 1995-1944‬ישראל אלדד ; בעריכת זאב גולן‪ .‬מהדורה‬
‫ראשונה‪ ..‬תל‪-‬אביב ‪ :‬הוצאת יאיר על שם אברהם שטרן‪ ,‬תשע"ה ‪. (002401743 )2015‬‬
‫אלדד‪ ,‬ישראל ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫לוחמי חרות ישראל (ארגון צבאי ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E081‬בן‪-‬שבת‪.‬סב תשע"ד‬
‫בן‪-‬שבת‪ ,‬שמואל מחבר‪ .‬סבו פניכם ‪ :‬מבחר מאמרים וכתבים בלשון עברית‪ ,‬בחינוך ‪,‬בפולקלור ועל‬
‫ראשיתה של העיר חיפה ‪ /‬שמואל בן שבת ; יזמה וליקטה‪ :‬רנה איל (בן‪-‬שבת ; )עריכה והבאה‬
‫לדפוס‪ :‬ד"ר מירי דבי (קריצלר)‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬דבי אופקים‪ ,‬תשע"ד ‪. (002397551 )2014‬‬
‫בן‪-‬שבת‪ ,‬שמואל‬
‫בן‪-‬שבת‪ ,‬אברהם‪1922-1948 ,‬‬
‫חללי צבא ומלחמה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שפות שמיות ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫פולקלור ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫מנהלי בתי ספר ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חיפה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬בגי(גור )תשע"ה‬
‫גורדיס‪ ,‬דניאל מחבר‪ .‬מנחם בגין ‪ :‬המאבק על נשמתה של ישראל ‪ /‬דניאל גורדיס ;מאנגלית‪ :‬יוסי‬
‫מילוא‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪)002402643( .2015 ,‬‬
‫בגין ‪,‬מנחם‪.‬‬
‫ציונים רויזיוניסטיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ראשי ממשלה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬כהן(יעק) תשנ"ז‬
‫יעקב ‪,‬שושנה מחבר‪ .‬לב שומע ‪ :‬פרקים מחייה של מיכל כהן ע"ה ‪ /‬כתבה‪ ,‬ליקטה וערכה‪ :‬ש‪ .‬יעקב‬
‫=[שושנה יעקב]‪ .‬זכרון יעקב ‪[ :‬שלמה כהן]‪[ ,‬תשנ"ז]‪)002401580( .‬‬
‫כהן‪ ,‬מיכל בת נתן‬
‫נשים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬כהנ(ספר) תש"ס‬
‫אסתר גולדה כהנא ‪ :‬כ' בסיון ת"ש ‪ -‬י"ח בתשרי תשנ"ט‪[ .‬ישראל] ‪ :‬משפחת כהנא‪ ,‬תש"ס ‪.‬‬
‫) ‪(002401308‬‬
‫כהנא‪ ,‬אסתר גולדה‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Midrasha‬‬
‫‪E092‬נתח(ישר) תשס"ה‬
‫נתח‪ ,‬ישראל מחבר‪ .‬ישראל נתח ‪ -‬פטריוט ישראלי ‪ /‬ישראל נתח‪ .‬רמת‪-‬גן ‪:‬המחבר‪[ ,‬תשס"ה]‬
‫‪)002400047( .2005‬‬
‫נתח ‪,‬ישראל‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪E113.19‬שני‪.‬שמ תשע"ה‬
‫שניר‪ ,‬עינית ‪, 1955-‬מחבר‪ .‬השימוש‪ ,‬השימור והשחזור של הבקתות באוהלו ‪ II‬לפי הפיזור התלת‪-‬‬
‫ממדי של הממצא הבוטני ‪ /‬עינית שניר‪[ .‬השמוש‪ ,‬השמור והשחזור של הבקתות באהלו ‪ II‬לפי‬
‫הפזור התלת‪-‬ממדי של הממצא הבוטני]‪ .‬תשע"ה ‪)002402091( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה‪.‬‬
‫שבטים פרהיסטוריים ‪--‬ישראל ‪ --‬אהלו‪.‬‬
‫שרידי צמחים (ארכיאולוגיה) ‪ --‬ישראל ‪ --‬אהלו‪.‬‬
‫אהלו (ישראל ‪) --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E113.211‬מיכ‪.‬סכ תשע"ד‬
‫מיכאל‪ ,‬ירון‪ -1984 ,‬מחבר‪ .‬סיכוני צונאמי בערוצי נחלים חופיים כפונקציה של תכסית קרקע‬
‫בהדגמה על שפך הירקון תוך שימוש במודל פיסיקלי ומערכת מידע גיאוגרפי ‪ /‬ירון מיכאל‪[ .‬סכוני‬
‫צונמי בערוצי נחלים חופיים כפונקציה של תכסית קרקע בהדגמה על שפך הירקון תוך שמוש‬
‫במודל פיסיקלי ומערכת מידע גאוגרפי]‪ .‬תשע"ד ‪) 002400791( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לגאוגרפיה וסביבה‪.‬‬
‫ערוצי נהרות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תל אביב‪.‬‬
‫מערכות מידע גאוגרפיות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫צונמי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אזורי סכנה מצונמי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שפכי נהרות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ירקון ‪,‬נחל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E113.215‬פטר‪.‬הל תשע"ה‬
‫פטריך‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬הליכה לקיסריה ‪ :‬מבט היסטורי וארכאולוגי ‪ /‬יוסף פטריך ‪.‬ירושלים ‪ :‬יד‬
‫יצחק בן צבי‪ ,‬תשע"ה ‪)002402767( .2015‬‬
‫חפירות (ארכיאולוגיה ‪) --‬ישראל ‪ --‬קיסריה‪.‬‬
‫קיסריה ‪ --‬עתיקות‪.‬‬
‫קיסריה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E113.24‬פרו‪.‬אט תשע"ה‬
‫פרומקין ‪,‬עמוס עורך מחבר מחבר מבוא‪ .‬אטלס מערות ‪ :‬מדבר יהודה וספר המדבר ‪ /‬בעריכת‬
‫עמוס פרומקין ; מחברי האטלס‪ :‬מיקה אולמן‪ ,‬אורי דוידוביץ'‪ ,‬סורין ליסקר‪ ,‬בועז לנגפורד ‪,‬רועי‬
‫פורת‪ ,‬עמוס פרומקין ; בתוספת מבואות מאת מיקה אולמן‪ ,‬אורי דוידוביץ'‪ ,‬בועז לנגפורד‪ ,‬רועי‬
‫פורת‪ ,‬עמוס פרומקין‪ ,‬אסף צוער‪ ,‬ינון שבטיאל ; תמונות‪ :‬מחברי האטלס ‪ -‬מלח"מ‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫המרכז לחקר מערות (מלח"ם) ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ‪,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002401563( .2015‬‬
‫מערות ‪ --‬ישראל ‪ --‬יהודה‪ ,‬מדבר ‪. --‬מפות‪.‬‬
‫חפירות (ארכיאולוגיה) ‪ --‬ישראל ‪ --‬יהודה‪ ,‬מדבר ‪ --‬מפות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E114.2‬הר‪-‬הבית ארי‪.‬בי תשס"א‬
‫אריאל ‪,‬ישראל בן משה‪ .‬בית ה' נלך ‪ :‬התפילה בחצרות בית ה'‪ ,‬העליה להר הבית והמצוות‬
‫הנוהגות בו בזמן הזה ‪ /‬הרב ישראל אריאל‪[ .‬בית השם נלך]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון המקדש‪ ,‬תשס"א‬
‫‪. (002394782 )2001‬‬
‫הר הבית‪.‬‬
‫הר הבית ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E302.545‬יעק‪.‬אד תשע"ה‬
‫יעקבי‪ ,‬ארז מחבר‪ .‬אדם אינו נולד לבד ‪ :‬הדרה חברתית בקרב תלמידים בחברה הישראלית ‪/‬‬
‫כותבים‪ :‬ארז יעקובי‪ ,‬לימור עדי‪-‬בן סעיד‪ ,‬יובל אלבשן ; יוזם ועורך‪ :‬יובל תנורי‪[ .‬קרית אונו] ‪:‬‬
‫הקריה האקדמית אונו‪)002398160( .2015 ,‬‬
‫התבדלות חברתית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫קבלה חברתית אצל ילדים‪.‬‬
‫נכור (פסיכולוגיה חברתית ‪) --‬ישראל‪.‬‬
‫תלמידים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫תלמידים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫קבוצות חברתיות ‪ --‬ישראל‪ -- .‬דעת קהל‪.‬‬
‫חלוניים ‪ --‬ישראל ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫חרדים ‪ --‬ישראל ‪--‬דעת קהל‪.‬‬
‫ערבים פלשתינאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫מגבלים ‪ --‬ישראל ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E304.6‬העצ‪.‬דמ תשמ"ח‬
‫העצני‪ ,‬אליקים מחבר‪ .‬דמוגרפיה‪ ,‬דמוקרטיה‪ ,‬אוטונומיה בארץ ישראל השלמה ‪ /‬אליקים העצני‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬אליש"ע ‪ -‬אזרחים למען יהודה‪ ,‬שומרון וחבל עזה ‪,‬תשמ"ח ‪)002394965( .1988‬‬
‫ארץ‪-‬ישראל השלמה‪.‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הרשות הפלשתינאית‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬אוכלוסיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E305.242‬ארנ‪.‬מק תשע"ה‬
‫ארנון‪-‬שושני‪ ,‬נטע‪ -1975 ,‬מחבר‪ .‬מקום‪ ,‬אזרחות‪ ,‬מעמד ‪ :‬סיפורי חיים של מחזור ‪91' /‬מאת נטע‬
‫ארנון שושני‪ .‬תשע"ה ‪)002401779( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬למודים בין תחומיים ‪ --‬התכנית ללמודי מגדר‪.‬‬
‫בית ספר תיכון אזורי נופי גולן (קצרין)‬
‫בוגרי בתי ספר תיכוניים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קצרין ‪ --‬עמדות‬
‫בוגרי בתי ספר תיכוניים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קצרין ‪ --‬מצב חברתי‬
‫בוגרי בתי ספר תיכוניים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קצרין ‪ --‬זהות‬
‫מקום מגורים ‪ --‬ישראל ‪ --‬גולן ‪ --‬השפעה‪.‬‬
‫מעמד חברתי ‪ --‬ישראל ‪ --‬גולן‪.‬‬
‫זהות קבוצתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬גולן‪.‬‬
‫מאפינים לאמיים ישראליים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E323.4‬סופ‪.‬הפ תשס"ג‬
‫סופר‪ ,‬ארנון מחבר‪ .‬היפרדות חד צדדית של ישראל מהרשות הפלסטינית באמצעות גדר הפרדה ‪-‬‬
‫יתרונות וחסרונות ‪ /‬ארנון סופר ; קרן פולק‪[ .‬הפרדות חד צדדית של ישראל מהרשות‬
‫הפלשתינאית באמצעות גדר הפרדה ‪ -‬יתרונות וחסרונות]‪ .‬חיפה ‪ :‬הקתדרה לגיאואסטרטגיה‪,‬‬
‫המרכז לחקר הביטחון הלאומי ‪,‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬תשס"ג ‪)002399878( .2003‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי‪- -- 1993‬‬
‫גדר ההפרדה (ישראל) ‪ --‬חבורים בעד ונגד‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬גבולות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬אמצעי הגנה‪.‬‬
‫הרשות הפלשתינאית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E323.442‬דור‪.‬חפ תשע"ה‬
‫דורפמן‪ ,‬אביחי מחבר‪ .‬חופש הדת והחופש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי ‪ /‬אביחי דורפמן‪[ .‬חפש‬
‫הדת והחפש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי]‪ .‬ירושלים ‪ :‬המכון הישראלי לדמוקרטיה‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪) 002398750( .2015‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫דת ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חפש הדת ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫יהדות ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E325.2‬אלי‪.‬אר תשל"ד‬
‫אליצור‪ ,‬דב מחבר‪ .‬ארוכה הדרך חזרה ‪ :‬ישראלים החיים בצרפת ובארה"ב‪ ,‬נסיונם בארץ ובחו"ל‬
‫ועמדתם לגבי השיבה ארצה ‪ /‬דב אליצור‪ ,‬מיקי אליצור‪[ .‬ארכה הדרך חזרה ‪].‬ירושלים ‪ :‬המכון‬
‫למחקר חברתי שמושי‪ ,‬תשל"ד ‪4. (002402221 )197‬‬
‫יורדים ‪ --‬צרפת ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫יורדים ‪ --‬ארה"ב ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫ישראלים ‪ --‬ארה"ב‪.‬‬
‫ירידה ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫ישראלים ‪ --‬צרפת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E331.398‬שנו‪.‬תכ תשע"ה‬
‫שנור‪ ,‬יצחק מחבר‪ .‬תכנית תעסוקה לבני ‪ 60‬ומעלה ‪ /‬יצחק שנור‪ .‬ירושלים ‪:‬המוסד לביטוח‬
‫לאומי‪ ,‬אגף הקרנות ‪ -‬קרן מפעלים מיוחדים‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401529( .2015‬‬
‫מבגרים ‪ --‬תעסוקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E331.421‬ויס‪.‬יו תשע"ה‬
‫ויסבלאי‪ ,‬אתי מחבר‪ .‬יום חינוך ארוך והשפעתו על הכנסות של אימהות מעבודה ‪ /‬אתי וייסבלאי‪,‬‬
‫יובל וורגן ‪,‬דימיטרי רומנוב‪ ,‬ניר פוגל‪ ,‬נאוה זיו שאול‪ ,‬ישראלה פרידמן‪[ .‬יום חנוך ארך והשפעתו‬
‫על הכנסות של אמהות מעבודה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תשע"ה ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002398624‬‬
‫יום למודים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הכנסה ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫שכר ‪ --‬נשים ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫נשים ‪ --‬תעסוקה ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E332.6323‬שטי‪.‬אמ תשע"ד‬
‫שטינברג‪ ,‬נדב מחבר‪ .‬אמידת עקום התשואות של איגרות חוב ממשלתיות בשיטת נלסון‪-‬סיגל‪-‬‬
‫סוונסון ‪ /‬נדב שטינברג‪[ .‬אמידת עקום התשואות של אגרות חוב ממשלתיות בשיטת נלסון‪-‬סיגל‪-‬‬
‫סוונסון]‪ .‬ירושלים ‪ :‬בנק ישראל‪ ,‬חטיבת המחקר‪[ ,‬תשע"ד] ‪. (002388960 )2014‬‬
‫תשואה להון ‪ --‬ישראל ‪ --‬מודלים אקונומטריים‪.‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪E334.2‬בר‪-‬יוס‪.‬מא תשס"ז‬
‫בר‪-‬יוסף‪ ,‬דוד מחבר‪ 100 .‬שנות הלוואה וחיסכון ‪ :‬תולדות המוסד הראשון לאשראי בארץ ישראל ‪/‬‬
‫כתיבה‪ ,‬עריכה והפקה‪ :‬דוד בר‪-‬יוסף‪ 100[ .‬שנות הלואה וחסכון]‪ .‬זכרון יעקב ‪ :‬הלואה וחסכון‪,‬‬
‫תשס"ז ‪)002398744( .2007‬‬
‫הלואה וחסכון זכרון יעקב‪ ,‬אגדה הדדית‬
‫בנקים ובנקאות קואופרטיביים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫הלואות בנקאיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E344.01‬ישר‪.‬די תשנ"ג‬
‫‪.‬ישראל‪ .‬חקים וכו'‪ .‬דיני עבודה ‪ :‬פרקי הוראה ‪ /‬מנשה כהן‪ ,‬רון דלומי[ ‪.‬ישראל] ‪ :‬משפטים‪,‬‬
‫‪)002401534( .1993‬‬
‫עבודה‪ ,‬חקים וחקיקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪E354.353‬שור‪.‬דג תשע"ד‬
‫שורץ‪-‬מילנר‪ ,‬בינת מחבר‪ .‬דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה ‪ :‬תיקון ‪ 101‬לחוק התכנון‬
‫והבנייה ‪ :‬גרסה ‪ ,2.0‬יולי ‪ / 2014‬כתיבה ‪ -‬בינת שוורץ מילנר‪ ,‬שירה ברנד ‪,‬ירון טוראל ; עריכה‪,‬‬
‫הפקה ועיצוב גרפי ‪ -‬רום יקותיאלי‪[ .‬דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובניה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬משרד‬
‫הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‪[ ,‬תשע"ד] ‪) 002388897( .2014‬‬
‫ישראל‪ ..‬חק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪1965-‬‬
‫תכנון עירוני ‪ --‬מדיניות ממשלתית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E355.0019‬ינג‪.‬הת תשע"ה‬
‫ינג‪ ,‬אביחי‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬התנהגות תוקפנית של חיילים קרביים במהלך השירות הצבאי‬
‫והשלכותיה ‪ /‬אביחי יאנג‪[ .‬התנהגות תוקפנית של חילים קרביים במהלך השרות הצבאי‬
‫והשלכותיה]‪ .‬תשע"ה ‪)002402209( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫תוקפנות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חילים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫חילים ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫לחימה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫צבא‪ ,‬שרות חובה ‪ --‬ישראל ‪--‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫צבא‪ ,‬שרות חובה ‪ --‬ישראל ‪ --‬השפעה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪E355.0082‬אבי‪.‬עש תשע"ד‬
‫אבידן ‪,‬נעמה מחבר‪ .‬עשה חיל ‪ :‬מדריך לחיילת הדתייה בצה"ל ‪ /‬כתיבה‪ :‬נעמה אבידן‪[ .‬צריפין ‪] :‬‬
‫חיל הרבנות הצבאית‪)002401745( ]2014[ ,‬‬
‫חילות דתיות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Midrasha‬‬
‫‪E358.414‬שלו‪.‬פר תשע"ה‬
‫שלום‪ ,‬דני מחבר‪ .‬פרשי האויר מעל ארץ הקודש ‪ :‬לוחמה אוירית בשמי ארץ‪-‬ישראל במלחמת‬
‫העולם הראשונה ‪ / 1918-1914‬דני שלום‪[ .‬פרשי האויר מעל ארץ הקדש]‪ .‬ראשון לציון ‪ :‬באויר ‪,‬‬
‫פרסומי תעופה וחלל‪)002400497( .]2014[ ,‬‬
‫לחמה אוירית ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-1914 ,‬מבצעים אויריים בריטיים‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-, 1914‬מבצעים אויריים גרמניים‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-1914 ,‬מבצעים אויריים‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-1914 ,‬מבצעים אויריים תורכיים‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-, 1914‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E362.22‬רוז‪.‬מד תשע"ה‬
‫רוזנשטין‪ ,‬ברברה מחבר‪" .‬מדברים בעד עצמם" ‪ :‬סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש ‪ /‬ברברה‬
‫רוזנשטיין‪ ,‬ענבר ברגר‪ .‬ירושלים ‪ :‬המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬אגף הקרנות ‪ -‬קרן מפעלים מיוחדים‪,‬‬
‫תשע"ה ‪)002396718( .2015‬‬
‫מדברים בעד עצמם ‪ -‬סנגור עצמי לאוכלוסיית נפגעי נפש (תכנית‪) --‬‬
‫חולי נפש ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חולי נפש ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חולי נפש ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫שיטות לעזרה עצמית‪.‬‬
‫יעילות עצמית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E362.4‬ברד‪.‬תר תשע"ה‬
‫ברדה‪-‬וטורי‪ ,‬ריקי‪ -1983 ,‬מחבר‪ .‬תרומת השילוב בין ההתערבות הפרטנית וההתערבות‬
‫הקהילתית להסבר ממדי חוסן נפשי בקרב פעילים בעלי מוגבלויות ‪ /‬ריקי ברדה‪-‬וטורי‪[ .‬תרומת‬
‫השלוב בין ההתערבות הפרטנית וההתערבות הקהלתית להסבר ממדי חסן נפשי בקרב פעילים‬
‫בעלי מגבליות]‪ .‬תשע"ה ‪)002397782( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪--‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫קהלה נגישה (תכנית)‬
‫מגבלים ‪--‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫מגבלים ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שרותים חברתיים במסגרת קהלתית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תכניות התערבות‪.‬‬
‫חסן (תכונת אישיות)‬
‫מגבלים ‪ --‬רשתות חברתיות‪.‬‬
‫רוחה נפשית ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E362.73‬ארצ‪.‬מש תשע"ה‬
‫ארצב‪ ,‬סופי מחבר‪ .‬משתני רקע ותוצאות חינוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחינוך‬
‫התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער ‪ /‬סופי ארצב‪ ,‬רמי בנבנישתי וענת זעירא‪[ .‬משתני רקע‬
‫ותוצאות חנוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחנוך התישבותי פנימיתי ועלית הנער]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תשע"ה ‪)002393196( .2014‬‬
‫הסוכנות היהודית לא"י ‪.‬המחלקה לעלית ילדים ונער‬
‫פנימיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫מתבגרים ‪ --‬טפול מוסדי ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫צעירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫פנימיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫תלמידי פנימיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E362.82‬פרד‪.‬שנ תשע"ה‬
‫פרדיס‪-‬שמחוני‪ ,‬מיכל‪ -1960 ,‬מחבר‪ .‬שינוי רוחני בתפיסת המשמעות לאחר טיפול בשיטת "‪12‬‬
‫הצעדים" בהתמודדות עם אלימות במשפחה ‪ /‬מאת‪ :‬מיכל פרדיס‪-‬שמחוני‪[ .‬שנוי רוחני בתפיסת‬
‫המשמעות לאחר טפול בשיטת "‪ 12‬הצעדים" בהתמודדות עם אלימות במשפחה ‪].‬תשע"ה ‪.2014‬‬
‫(‪)002400933‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לקרימינולוגיה‪.‬‬
‫תכניות שנים עשר הצעדים‪.‬‬
‫אלימות במשפחה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫גברים מתעללים ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫גברים מתעללים ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫שנוי (פסיכולוגיה)‬
‫משמעות (פסיכולוגיה)‬
‫הסתגלות (פסיכולוגיה)‬
‫תכניות התערבות‪.‬‬
‫קהלות טפוליות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫קבוצות לעזרה עצמית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E363.5‬פוג‪.‬הש תשע"ה‬
‫פוגל ‪,‬ניר מחבר‪ .‬השלכות פרסום בחינות המיצ"ב על שוק הדיור ‪ /‬ניר פוגל‪ ,‬לריסה פליישמן ‪,‬‬
‫ישראלה פרידמן‪ ,‬יפה שיף‪ .‬ירושלים ‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬תשע"ה ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002398197‬‬
‫דירות ‪ --‬מחירים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מבחני המיצ"ב ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫מערכות מידע גאוגרפיות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דיור‪ ,‬מקרקעין ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬ישראל ‪ --‬הערכה‪.‬‬
‫בתי ספר‪ ,‬בחירה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E364.1323‬אבנ‪.‬אמ תשע"ה‬
‫אבנרי‪ ,‬אריה מחבר‪ .‬אומץ לב ‪ 25 :‬שנות מאבק בשחיתות השלטונית ‪ /‬אריה אבנרי ;עורך דני דור‪.‬‬
‫[אמץ לב]‪ .‬מהדורה ראשונה‪ ..‬תל אביב ‪ :‬טפר‪) 002400910( .2015 ,‬‬
‫אולמרט‪ ,‬אהוד‪.‬‬
‫איציק‪ ,‬דליה‬
‫ברק‪ ,‬אהוד‪.‬‬
‫הירשזון‪ ,‬אברהם‬
‫ליברמן ‪,‬אביגדור‬
‫לינדנשטראוס‪ ,‬מיכה‬
‫מזוז‪ ,‬מני‬
‫נאמן‪ ,‬יעקב‬
‫שרון ‪,‬אריאל‪.‬‬
‫ישראל‪ .‬משרד מבקר המדינה‬
‫תנועת אומ"ץ‪.‬‬
‫עמתת אמתי‪.‬‬
‫יועצים משפטיים לממשלה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חשיפה והתרעה על אי סדרים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שחיתות‪ ,‬חקירה ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫שחיתות (פוליטיקה) ‪ --‬ישראל ‪ --‬מניעה‪.‬‬
‫שחיתות (פוליטיקה) ‪ --‬ישראל ‪--‬היסטוריה‪.‬‬
‫פוליטיקאים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E370.19345‬שיר‪.‬הפ תשע"ה‬
‫שיר‪ ,‬צבי מחבר‪ .‬הפרדה מגדרית בבתי ספר יסודיים ממלכתיים‪-‬דתיים ‪ :‬צבי שיר ‪.‬ירושלים ‪ :‬בנק‬
‫ישראל‪ ,‬חטיבת המחקר‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002398599( .2014‬‬
‫בתי ספר חד מיניים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הבדלי המינים בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫זהות מגדרית בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר ממלכתיים דתיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך דתי ‪ --‬הבטים חברתיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הפרדה בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך מערב (בנים ובנות) ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר יסודיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E371.422‬אופ‪.‬בח תשע"ה‬
‫אופלטקה‪ ,‬יזהר מחבר‪ .‬בחינת ההשפעות ארוכות הטווח של תכנית שבע ‪ :‬המפעל החינוכי לגעת‬
‫באופק מבית פתחון לב ‪ /‬חוקר ראשי‪ :‬יזהר אופלטקה‪[ .‬בחינת ההשפעות ארכות הטוח של תכנית‬
‫שבע]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬בית הספר לחינוך על‪-‬שם חיים וג'ואן קונסטנטינר‪,‬‬
‫החוג למדיניות ומנהל בחינוך‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002401682( .2015‬‬
‫פתחון לב ‪ -‬קדום ופתוח אחריות אנושית‬
‫שבע (תכנית)‬
‫תכניות התערבות‪.‬‬
‫תכניות הפעלה בחנוך‪.‬‬
‫בוגרי בתי ספר תיכוניים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‬
‫קהלה ובית הספר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מימניות חברתיות בגיל ההתבגרות‬
‫התמודדות בחיים‪ ,‬מימניות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E371.928‬פרו‪.‬שמ תשע"ה‬
‫פרוינדליך‪ ,‬אסתי‪ -1978 ,‬מחבר‪ .‬שימוש במעבדי קריאה ‪ -‬פונולוגי‪ ,‬אורתוגראפי ‪,‬סמנטי והקשר‬
‫בקרב ילדים ומתבגרים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לגילם הכרונולוגי והשכלי ‪/‬אסתי פרוינדליך‪.‬‬
‫[שמוש במעבדי קריאה ‪ -‬פונולוגי‪ ,‬אורתוגרפי‪ ,‬סמנטי והקשר בקרב ילדים ומתבגרים בעלי‬
‫מגבלות שכלית בזיקה לגילם הכרונולוגי והשכלי]‪ .‬תשע"ה ‪. (002402202 )2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫ילדים מגבלים בשכלם ‪ --‬לשון‪.‬‬
‫מתבגרים מגבלים בשכלם ‪ --‬לשון‪.‬‬
‫חנוך מיחד ‪ --‬קריאה‪.‬‬
‫קריאה ‪ --‬שיטה פונטית‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬פונולוגיה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬סמנטיקה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬כתיב ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫קריאה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E377.8‬מיז‪.‬יש תשנ"ב‬
‫מיזליש‪ ,‬שאול מחבר‪ .‬ישיבת כפר גנים ‪ 30 :‬שנה ‪" :‬מעיין גנים" ‪ /‬שאול מייזליש‪[ .‬פתח תקוה] ‪:‬‬
‫[מוציא לאור לא ידוע]‪[ ,‬תשנ"ב]‪)002402664( .‬‬
‫צוקר ‪,‬נחמן‬
‫ישיבת כפר גנים (פתח תקוה)‬
‫ישיבות תיכוניות ‪ --‬ישראל ‪ --‬פתח תקוה‪.‬‬
‫חללי צבא ומלחמה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E378.106‬קיר‪.‬מד תש"ע‬
‫קירש‪ ,‬אורי מחבר‪ .‬מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל ‪ :‬נגישות‪ ,‬איכות ומצוינות במשאבים‬
‫מוגבלים ‪ /‬אורי קירש‪ .‬חיפה ‪ :‬הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל ; מוסד שמואל נאמן למחקר‬
‫מתקדם במדע וטכנולוגיה‪[ ,‬תש"ע] ‪)002398517( .2010‬‬
‫אוניברסיטאות ומכללות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ממון‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬הבטים כלכליים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬יעדים ומטרות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ממון‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬ישראל ‪ --‬הערכה‪.‬‬
‫חנוך גבה ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E581.634‬גרנ‪.‬צמ תשע"ה‬
‫גרנות ‪,‬יגאל מחבר‪ .‬צמחי הנגב ‪ :‬ברפואה הערבית‪ ,‬האסלאמית הקדומה וברפואה העממית‬
‫הבדואית ‪ /‬יגאל גרנות‪ .‬יהוד מונוסון ‪ :‬אופיר ביכורים‪ ,‬תשע"ה ‪)002402328( .2015‬‬
‫צמחי מרפא ‪--‬ישראל ‪ --‬נגב‪.‬‬
‫רפואה‪ ,‬ערבית ‪ --‬ישראל ‪ --‬נגב‪.‬‬
‫רפואה מסרתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬נגב‪.‬‬
‫בדוים ‪ --‬רפואה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E704.9434‬אבי‪.‬גד תשע"ד‬
‫אביטל‪ ,‬ענת‪ -1959 ,‬מחבר‪ .‬הגידולים והכלים החקלאיים בפסיפסים מן התקופות הרומית‬
‫המאוחרת והביזנטית מארץ ישראל ‪ /‬מאת‪ :‬ענת אביטל‪[ .‬הגדולים והכלים החקלאיים בפסיפסים‬
‫מן התקופות הרומית המאחרת והביזנטית מארץ ישראל]‪ .‬תשע"ד ‪. (002400036 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה‪.‬‬
‫כלים חקלאיים באמנות‪.‬‬
‫חקלאות באמנות‪.‬‬
‫פסיפסים עתיקים ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫פסיפסים רומיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פסיפסים ביזנטיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אמנות יהודית וסמליות ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬עתיקות רומיות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬עתיקות ביזנטיות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E708‬מוז‪.‬רש תשע"ד‬
‫‪.‬מוזיאון ישראל (ירושלים)‪ .‬רישומים והדפסים מאוסף מוזיאון ישראל ‪ /‬בעריכת מאירה פרי‪-‬‬
‫להמן ; עריכה ותרגום‪ :‬אפרת כרמון‪[ .‬רשומים והדפסים מאסף מוזיאון ישראל ‪].‬ירושלים ‪:‬‬
‫מוזיאון ישראל‪)002398389( .2014 ,‬‬
‫מוזיאון ישראל (ירושלים ‪) --‬קטלוגים‪.‬‬
‫אמנים ‪ --‬קטלוגים‪.‬‬
‫רשום ‪ --‬קטלוגים‪.‬‬
‫הדפסים ‪ --‬קטלוגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E709.04‬אמנ‪.‬בא תשנ"ט‬
‫אמניות באמנות ישראל ‪ / 1998-1948 :‬אוצרת‪ :‬אילנה טייכר ; קטלוג ‪ -‬הפקה‪ :‬ג'קי יונגמן‪ ,‬אילנה‬
‫טייכר‪ .‬חיפה ‪ :‬אגף תרבות עירית חיפה‪ ,‬מוזיאון חיפה החדש‪ ,‬המוזיאון לאמנות‪[ ,‬תשנ"ט ‪] 1998.‬‬
‫) ‪(002368435‬‬
‫מוזיאון חיפה לאמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫אמנות ישראלית ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬תערוכות‪.‬‬
‫נשים אמניות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Muze'on Hefah le-`omanut hadashah -- Exhibitions‬‬
‫‪Women artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Art, Israeli -- 20th cent. -- Exhibitions.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E709.05‬אשה‪.‬פנ תשע"ה‬
‫אישה ‪ -‬פנים רבות לה ‪ :‬המשתתפים בתערוכה‪ :‬תמרה מורגנשטרן [ו‪ 15-‬אחרות] ‪ /‬אוצרת‬
‫העירייה והתערוכה‪ :‬אורנה פיכמן‪[ .‬אשה ‪ -‬פנים רבות לה]‪ .‬רעננה ‪ :‬הגלריה העירונית בית "יד‬
‫לבנים"‪)002398394( .2015 ,‬‬
‫אמנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תל אביב ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫נשים אמניות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫נשים באמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E709.05‬נאמ‪.‬חת תשע"ד‬
‫נאמן ‪,‬מיכל‪ 1951 ,‬אמן‪ .‬חתול שמן‪ ,‬לשון אדמה‪ ,‬מחשבה ירקה‪ ,‬חלב לבן ‪ /‬מיכל נאמן ; עיצוב‬
‫והפקה‪ :‬מגן חלוץ‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬גלריה גורדון‪)002393118( .2014 ,‬‬
‫נאמן‪ ,‬מיכל‪, 1951‬‬
‫נשים אמניות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E709.05‬תער‪.‬הח תשע"ה‬
‫התערוכה החקלאית ‪ :‬חקלאות מקומית באמנות עכשווית ‪ /‬תערוכה ‪ -‬אוצרת ‪:‬טלי תמיר ; קטלוג‬
‫ עורכת‪ :‬טלי תמיר ; עיצוב והפקה‪ :‬משה מירסקי ; עבודות‪ :‬רן ברלב ‪,‬זוהר גוטסמן‪ ,‬שרון‬‫גלזברג‪ ,‬גל וינשטיין [ו‪ 9-‬אחרים]‪ .‬פתח תקוה ‪ :‬מוזיאון פתח תקוה לאמנות‪[ ,‬תשע"ה] ‪.2015‬‬
‫(‪)002401494‬‬
‫מוזיאון פתח תקוה לאמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Muzeon Petah-Tikvah le-omanut -- Exhibitions‬‬
‫אמנות ישראלית ‪ --‬המאה ה‪ -- 21-‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Agriculture in art -- Exhibitions.‬‬
‫‪Art, Israeli -- 21st cent. -- Exhibitions.‬‬
‫חקלאות באמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E709.2‬ליס(ליס) תשע"ה‬
‫ליס‪ ,‬צלה ‪, 1945-‬אמן‪ .‬צילה ליס ‪: VIA /‬תערוכה ‪ -‬אוצרת‪ :‬רות שדמון ; קטלוג ‪ -‬עיצוב והפקה‪:‬‬
‫מגן חלוץ ; טקסט‪ :‬דנה גילרמן‪ .‬קיבוץ אשדות יעקב מאוחד ‪ :‬מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן ‪,‬‬
‫[תשע"ה] ‪)002397774( .2015‬‬
‫ליס‪ ,‬צלה‪-1945 ,‬‬
‫‪Muzeʼon "Bet Uri ve-Rami Nehushtan" (Ashdot Yaʻakov) -- Exhibitions‬‬
‫מוזיאון בית אורי ורמי נחשתן (אשדות יעקב מאחד) ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫נשים אמניות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Women artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E709.2‬סנד(סנד) תשע"ה‬
‫סנד‪ ,‬עדי‪ -1971 ,‬אמן‪ .‬פופ כנעני ‪ :‬עדי סנד‪ ,‬עבודות מ‪ 1999-‬עד ‪2015 /‬אוצרות ועריכה‪ :‬מיכאל‬
‫יעקובסון ; עיצוב‪ ,‬עריכה והפקה‪ :‬טל שטרן‪ .‬קיבוץ אשדות יעקב מאוחד ‪ :‬מוזיאון בית אורי ורמי‬
‫נחושתן‪)002400939( .]2015[ ,‬‬
‫סנד‪ ,‬עדי‪, 1971-‬‬
‫אמנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫אמנות רחוב ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫גרפיטי ‪--‬ישראל ‪ --‬תל אביב‪.‬‬
‫קריקטורות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E720.9‬אדר‪.‬יש תשע"ה‬
‫אדריכלי ישראל ‪ / 2015‬עורך ראשי‪ :‬אודי רן‪ .‬הרצליה ‪ :‬טבע הדברים‪ ,‬החברה לחקר האדם‬
‫והסובב) ‪, 2015. (002400941‬‬
‫ארכיטקטורה מודרנית ‪ --‬המאה ה‪ -- 21-‬ישראל‪.‬‬
‫ארכיטקטים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫עצוב פנים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E759‬וקש(וקש )תשע"ד‬
‫וקשטין‪ ,‬דוד אמן‪ .‬דוד וקשטיין ציור‪ / 2014-1975 ,‬תערוכה‪ :‬אוצר‪ :‬יניב שפירא קטלוג‪ :‬עורך‪ :‬יניב‬
‫שפירא ; עיצוב והפקה‪ :‬מיכאל גורדון‪[ .‬דוד וקשטין ציור ‪, 2014-1975].‬עין‪-‬חרוד ‪ :‬משכן‬
‫לאמנות ע"ש חיים אתר‪)002399274( .]2014[ ,‬‬
‫‪Artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Mishkan le-omanut (En Harod) -- Exhibitions‬‬
‫וקשטין‪ ,‬דוד‬
‫צירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E759‬ימי(ימי) תשמ"א‬
‫ימין‪ ,‬יצחק אמן‪ .‬י‪ .‬ימין ‪ :‬חמש עשרה שנות יצירה‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬יצחק ימין]‪[ ,‬תשמ"א?]‬
‫(‪) 002401001‬‬
‫ימין‪ ,‬יצחק‪.‬‬
‫צירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קטלוגים‪.‬‬
‫‪Yamin, Itzhak‬‬
‫‪Artists -- Israel (State) -- Catalogs.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E770.92‬גיר(גיר) תשע"ד‬
‫גירש‪ ,‬פסי אמן‪ .‬פסי גירש ‪ :‬עבודות ‪ / 2014-1987‬תערוכה ‪ -‬אוצרת ‪:‬נעמה חייקין ; קטלוג ‪-‬‬
‫עורכת‪ :‬נעמה חייקין ; עיצוב והפקה‪ :‬מגן חלוץ‪ .‬גן התעשייה תל‪-‬חי ‪ :‬המוזיאון הפתוח לצילום‪,‬‬
‫[‪)002389073( .]2014‬‬
‫גירש‪ ,‬פסי‬
‫המוזיאון הפתוח לצלום (תל חי) ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫צלום אמנותי ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫נשים צלמות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Muzeon ha-patuah le-tsilum (Tel-Hai) -- Exhibitions‬‬
‫‪Photography, Artistic -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Women photographers -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Girsh, Pesi, 1954‬‬‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E770.92‬גרש(גרש) תשע"ה‬
‫גרשט‪ ,‬אורי צלם‪ .‬אורי גרשט‪ :‬רסיסים ‪ /‬תערוכה ‪ -‬אוצר‪ :‬דורון לוריא ; קטלוג ‪ -‬עורך‪ :‬דורון‬
‫לוריא ;תרגום לעברית‪ :‬ברוריה בן‪-‬ברוך‪ .‬תל אביב ‪ :‬מוזיאון תל אביב לאמנות‪[ ,‬תשע"ה ‪[. 2014‬‬
‫) ‪(002398401‬‬
‫‪Gersht, Ori, 1967‬‬‫גרשט‪ ,‬אורי‬
‫מוזיאון תל אביב לאמנות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫צלמים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫צלום אמנותי ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Photography, Artistic -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Photographers -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫פרחים באמנות ‪--‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Flowers in art.‬‬
‫‪Muze'on Tel Aviv le-omanut -- Exhibitions‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E982‬גבי‪.‬טי תשע"ה‬
‫גביש‪ ,‬דב מחבר‪ .‬טייס אנגלי על כנפי ברנר ‪ :‬עוולה במלחמת העולם הראשונה ‪ /‬דב גביש‪ ,‬חיה‬
‫גביש[ ‪.‬טיס אנגלי על כנפי ברנר]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪)002400010( .2015‬‬
‫ברנר‪ ,‬יוסף חיים‪.‬‬
‫אונס‪ ,‬אלפרד ג'ון‪-1889 ,‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-1914 ,‬ישראל‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-1914 ,‬ספורים אישיים בריטיים‪.‬‬
‫טיסים ‪ --‬בריטניה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫מלחמת העולם‪ -- 1918-1914 ,‬שבויים ובתי כלא ‪,‬תורכיים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E982.1‬נאו‪.‬בי תשע"ה‬
‫נאור‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬בים ביבשה וגם באוויר ‪ :‬מבט חדש על ההעפלה ‪ /‬מרדכי נאור‪[ .‬בים ביבשה‬
‫וגם באויר]‪ .‬מקווה ישראל ‪ :‬ספריית יהודה דקל ‪ -‬המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‪,‬‬
‫תשע"ה ‪)002400911( .2015‬‬
‫העפלה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספינות מעפילים‪.‬‬
‫מחנות מעפילים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E990.12‬סלע‪.‬המ תשע"ה‬
‫סלע המחלוקת ‪ :‬עיונים בחקר ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות ‪ /‬עורך‪ :‬ניר מן‪[ .‬סלע‬
‫המחלקת]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪)002401137( .2015‬‬
‫מלחמת הקוממיות ‪ --‬היסטוריוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E990.21‬גלו‪.‬עמ תשס"א‬
‫גלוסקא‪ ,‬עמי מחבר‪ .‬העימות בין המטה הכללי ובין ממשלת אשכול ב"תקופת ההמתנה" ‪ -‬מאי‪-‬‬
‫יוני ‪ / 1967‬עמי גלוסקא‪[ .‬העמות בין המטה הכללי ובין ממשלת אשכול ב"תקופת ההמתנה" ‪-‬‬
‫מאי‪-‬יוני ‪ .]1967‬ירושלים ‪ :‬המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס‪ ,‬האוניברסיטה‬
‫העברית בירושלים‪)002399880( .2001 ,‬‬
‫אשכול‪ ,‬לוי‪.‬‬
‫ישראל ‪.‬צה"ל‪ .‬מטכ"ל‬
‫צבא ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מלחמת ששת הימים ‪ --‬היסטוריה דיפלומטית‪.‬‬
‫פקוח אזרחי על הצבא ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬פוליטיקה וממשל‪- -- 1967‬‬
‫בטחון לאמי ‪ --‬ישראל ‪ --‬קבלת החלטות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מדיניות צבאית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E990.24‬ברו‪.‬לה תשע"ד‬
‫ברוק‪ ,‬חיים מחבר‪ .‬להשבית אויב ומתנקם ‪ 40 :‬שנה לניסי מלחמת יום הכיפורים ‪ :‬הסיפור המלא‬
‫של נבואת הרבי ופעולותיו השמיימיות ‪ /‬חיים ברוק‪ .‬ברוקלין ‪ :‬ועד חיילי בית דוד‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪ )002389761‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E990.34‬דגל‪.‬שח תשע"ה‬
‫דגל שחור ‪ :‬על המשמעויות המוסריות והמשפטיות של מדיניות תקיפת בתי מגורים ברצועת עזה‬
‫בקיץ ‪ .2014‬ירושלים ‪ :‬בצלם ‪ -‬מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים‪[ ,‬תשע"ה] ‪.2015‬‬
‫(‪)002399448‬‬
‫אזרחים במלחמה ‪ --‬ישראל ‪ --‬עזה (אזור‪).‬‬
‫מבצע צוק איתן‪ -- 2014 ,‬הבטים מוסריים ואתיים‪.‬‬
‫מבנים ‪ --‬נזקי מלחמה ‪--‬עזה (אזור‪).‬‬
‫זכיות האדם ‪ --‬ישראל ‪ --‬עזה (אזור‪).‬‬
‫הפצצות אויריות ‪ --‬ישראל ‪--‬עזה (אזור‪).‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪T15=924.9‬יהואש תשמ"ב‬
‫תנ"ך‪ ..‬תשמ"ב‪ ..‬ניו יורק‪ ..‬תורה נביאים וכתובים ‪ /‬עם תרגום יידיש פון יהואש ; מדויק‪ ...‬על פי‬
‫המסורה ועל פי דפוסים ראשונים עם הערות על ידי הרב ר' חיים מרדכי הכהן ברכר‪ .‬ספעציעלע‬
‫פאטא‪-‬מעכאנישע אויפלאגע‪ ..‬נו יורק ‪ :‬אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס‪ ,‬תשמ"ב ‪-1982‬‬
‫תשמ"ה ‪) 002402231( .1985‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪T17‬מדן‪.‬מק תשע"ה‬
‫מדן‪ ,‬יעקב מחבר‪ .‬המקראות המתחדשים ‪ :‬עיונים בנביאים ובכתובים ‪ /‬יעקב מדן ; עורכים‪:‬‬
‫ראובן גפני ואביעזר כהן ‪.‬אלון שבות ‪ :‬מכללת הרצוג ‪ -‬תבונות‪ ,‬תשע"ה ‪)002401876( .2015‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬נביאים ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬כתובים ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T35‬ברו‪.‬נב תשע"ה‬
‫ברוכי ‪,‬יוסי‪ -1970 ,‬מחבר‪ .‬נבואות ישעיהו ומיכה מזמן מסע סנחריב ליהודה (‪ 701‬לפסה"נ) לאור‬
‫תופעת ההחזרה השגויה ‪ /‬מאת יוסי ברוכי‪ .‬תשע"ה ‪)002401771( .2014‬‬
‫סנחריב‪ ,‬מלך אשור‪.‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬ישעיהו ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬מיכה ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪T107‬פוי‪.‬לה תשל"ב‬
‫פוירשטין ‪,‬שמואל מחבר‪ .‬להוראת התנ"ך בבתה"ס העל‪-‬יסודיים הדתיים ‪ /‬בידי ש‪ .‬פוירשטיין‪.‬‬
‫מהדורה חדשה‪ ..‬ירושלים ‪ :‬אגף החינוך הדתי‪ ,‬משרד החינוך והתרבות‪ ,‬תשל"ב‪) 001181689( .‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬למוד והוראה (חטיבת בינים)‬
‫חנוך ‪ --‬תכניות למודים‪.‬‬
‫בתי ספר ממלכתיים דתיים ‪ --‬תכניות למודים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Midrasha‬‬
‫‪T186.1‬שטי‪.‬מר תשע"ה‬
‫תנ"ך‪ ..‬ויקרא‪ .‬פרק יב‪-‬יג‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מראה ענג ‪ :‬על פרשת תזריע ‪ :‬כולל‪ :‬ביאור‪ ...‬על‬
‫פרשת תזריע בענייני הנגעים‪ ,‬לפי רוב שיטות המפרשים ‪,‬מלווה בציורים מוחשיים ‪ /‬חובר‪ ...‬ע"י‬
‫ישעי' בהר"ר גרשון אביגדור שטיינברג‪ .‬ירושלים ‪:‬ישעי' שטיינברג‪ ,‬תשע"ה‪)002398642( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬ויקרא‪ .‬פרק יב‪-‬יג ‪ -- --‬איורים‬
‫צרעת בתנ"ך‪.‬‬
‫נגעים ‪ --‬הלכה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T188‬שור‪.‬ספ תשע"ה‬
‫שורץ ‪,‬שרה‪ -1971 ,‬מחבר‪ .‬סיפור יצחק ‪ :‬ניתוח ספרותי של בראשית כה ‪ - 19‬כח ‪ / 9‬מאת שרה‬
‫שורץ‪[ .‬ספור יצחק]‪ .‬תשע"ה ‪)002402193( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לתנ"ך‪.‬‬
‫יצחק (אישיות תנכית)‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית‪ .‬פרק כה‪-‬כח ‪ -- --‬בקרת ספרותית‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית‪ .‬פרק כה‪-‬כח ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪T192‬נדב(כהן) תשע"ג‬
‫כהן‪ ,‬שלמה בן אהרן‪ 1968 ,‬מחבר‪ .‬נדב ואביהוא ‪ :‬והוא ביאור מעשיהם הצדיקים של‪ ...‬נדב‬
‫ואביהוא ‪ /‬כתב וערך‪ ...‬שלמה בן הרב אהרן כהן‪ .‬קרית‪-‬ספר ‪ :‬שלמה כהן‪[ ,‬תשע"ג]‪) 002398625( .‬‬
‫נדב ואביהוא (אישיּויוֹת תנכיות)‬
‫קבלה‪- -- 1660‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T194‬זלד‪.‬הי תשע"ה‬
‫זלדין ‪,‬גבריאל מחבר‪ .‬היכל הזמן ‪ :‬גנאולוגיה‪ ,‬כרונולוגיה ונומרולוגיה במקרא‪ ,‬מהבריאה ועד‬
‫לחנוכת מקדש שלמה ‪ /‬גבריאל זלדין‪ .‬ירושלים ‪ :‬ראובן מס‪ ,‬תשע"ה ‪) 002402448( .2015‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫נומרולוגיה‪.‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬כרונולוגיה‪.‬‬
‫תנ"ך ‪-- --‬כרונולוגיה‪ --‬טבלאות‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T273‬ספר‪.‬פר תשע"ה‬
‫משה בן נחמן מחבר‪ .‬פירוש הרמב"ן על התורה ‪ :‬הקדמת הרמב"ן‪ ,‬פרשת בראשית ; עם פירוש‬
‫חזון יואל ; ביאורים ‪ :‬בהם יבואר‪ ...‬דברי הרמב"ן וכוונתו‪ ,‬ועם עיונים ‪ :‬לבאר רוחב ועומק‬
‫הדברים‪ ...‬בהיקף הענינים ; על פי דברי הרמב"ן בשער הגמול ‪,‬דרשת תורת השם תמימה‪ ,‬דרשה‬
‫על קהלת‪ ,‬ספר הגאולה‪ ,‬פירושו לספר יצירה‪ ...‬ומדברי רבותינו‪ ...‬ועם מפתח ענינים מפורט ‪ /‬מאת‬
‫יואל יעקב ספרקה‪[ .‬פרוש הרמב"ן על התורה‪ Yoel Sperka, ]. Lakewood :‬תשע"ה‪002399215( .‬‬
‫)‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית‪ .‬פרק א‪-‬ו ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬אבן‪-‬מו‪.‬פר תשמ"ד‬
‫אבן מוחא‪ ,‬רפאל מסעוד‪ .‬פרפראות לחכמה ‪ :‬כולל פירושים‪ ,‬חידושים ורמזים על התורה‪ ,‬נביאים‬
‫וכתובים‪ ,‬ש"ס בהלכה ובאגדה‪ ...‬רמזים על התפילות‪ / ...‬מאת‪ ...‬הרב רפאל מסעוד אבן מוחא‪ ,‬רב‬
‫ראשי‪ ...‬מראכש שבמרוקו ; עריכה והגהה [ע"י] יעקב אלחראר‪ ,‬יהודה אדרי ‪.‬ירושלים ‪ :‬המכון‬
‫זכור לדוד‪ ,‬תשמ"ד‪)002394840( .‬‬
‫אבן מוחא‪ ,‬רפאל מסעוד‬
‫תנ"ך ‪. --‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬נ"ך ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬אטי‪.‬מש תש"ע‬
‫אטינגר ‪,‬משה שמואל מחבר‪ .‬משא חכמה ‪ :‬על סדר פרשיות התורה והמועדים ‪ ... /‬מאת משה‬
‫שמואל בן‪ ...‬ר' מנחם ישראל אטינגר‪ .‬בני ברק ‪ :‬משה שמואל אטינגר‪ ,‬תש"ע [‪) 002399535( .]2009‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬בוח‪.‬אב תשס"ב‬
‫בוחניק ‪,‬איתן בן גבריאל‪ .‬קובץ תורני אבן גבריאל ‪ :‬על התורה ‪ /‬שנתחדש‪ ...‬ע"י החתן איתן‬
‫בוחניק‪ .‬ירושלים ‪ :‬משפחת בוחניק‪ ,‬תשס"ב‪)002392636( .‬‬
‫בוחניק‪ ,‬איתן בן גבריאל‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬טבק‪.‬לק תשע"ה‬
‫טבק ‪,‬שלמה יהודה בן פסח צבי מחבר‪ .‬ליקוטי ערך ש"י ‪ -‬ספר בראשית ‪ :‬יסודות‪ ...‬בתוכן‬
‫הפרשיות ‪ /‬נלקט ונערך מספרי‪ ...‬רבי שלמה יהודה טאבאק‪ ,‬בעל מחבר ספרי ערך ש"י ‪...‬מגדולי‬
‫הפוסקים אב"ד סיגעט‪[ ...‬לקוטי ערך ש"י ‪ -‬ספר בראשית]‪ .‬לייקווואד ‪ :‬כולל ערך ש"י‪[ ,‬תשע"ה]‪.‬‬
‫(‪)002392868‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬יוס‪.‬אמ תשע"ד‬
‫יוסף ‪,‬אברהם בן עובדיה מחבר‪ .‬אמרי אבי ‪ :‬שיחות ומאמרים בהשקפה לפי סדר פרשיות התורה‬
‫והמועדים ‪ /‬ממני‪ ...‬אברהם יוסף בן‪ ...‬רבי עובדיה יוסף‪ ...‬רב העיר חולון‪ .‬חולון ‪ :‬בסיוע ישיבת‬
‫'יביע אומר'‪ ,‬חולון‪ ,‬תשע"ד‪)002399918( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T299.1‬יחי‪.‬מע תשע"ד‬
‫יחיא‪ ,‬שמעון מחבר‪ .‬מעשה בראשית ‪ :‬והם סודות‪ ...‬על המילה בראשית‪ ,‬ובכלל זה יבואר עוד‬
‫פסוקים על דרך הסוד‪ / ...‬מאת שמעון בן אמו"ר דוד יחיא‪ .‬עפולה ‪ :‬שמעון יחיא‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002392216‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית‪ .‬פרק א‪ .‬פסוק א ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫בראשית (מלה)‬
‫קבלה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T299.4‬לונ‪.‬וי תש"ע‬
‫לונשטין‪ ,‬יצחק מחבר‪ .‬ויסעו ויחנו ‪ :‬מסעי בני ישראל והקורות אותם בדרכם ‪ :‬המפרט בסדר נכון‬
‫את מ"ב המסעות והשתלשלות המאורעות של כלל ישראל בדרכם במדבר ‪... /‬חובר‪ ...‬ע"י יצחק‬
‫לוונשטיין‪ .‬הוצאה ראשונה‪ ..‬יוהנסבורג‪ ,‬דרום אפריקה ‪ :‬חדר יוהנסבורג‪ ,‬תש"ע [‪.]2009‬‬
‫(‪)002392845‬‬
‫תנ"ך‪ .‬במדבר‪ .‬פרק לג ‪ --‬באורים‬
‫תנ"ך ‪ --‬גאוגרפיה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T417‬טל‪.‬טל תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬תהלים‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬יד בנימין‪ ..‬טל חיים ‪ :‬שיחות בספר תהילים‪ ,‬שנאמרו‪ ...‬בבית המדרש‬
‫של ישיבת תורת החיים ‪ /‬מפי‪ ...‬ראש הישיבה הרב שמואל טל ; כתיבה ועריכה‪ :‬הרב משה כהן ‪,‬‬
‫הרב שמחה פרידמן‪ ,‬ר' ידידיה פישמן‪[ .‬יד‪-‬בנימין] ‪ :‬ישיבת תורת החיים‪ ,‬תשע"ה ‪. (002398514‬‬
‫)ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T417‬קרפ‪.‬מנ תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬תהלים‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מנחת כהן ‪ :‬דרושי הזוהר וליקוטי האריז"ל על ספר תהלים ‪:‬‬
‫ביאור אמרי כהן ‪ :‬אסיפת אמרים מהזוה"ק ומפרשיו בביאור מקראי קודש‪ ,‬בתוספת‪ ...‬מוסר ‪,‬‬
‫הלכות ומנהגים המרומזים בהם ; ליקוטי בנין אריאל ‪ :‬ליקוטים מכתבי האר"י המבארים פסוקי‬
‫תהילים‪ / ...‬ערכתי‪ ...‬מרדכי משה בהרי"ם הכהן קרפמן‪ ...‬הוצאה שלישית מתוקנת ומורחבת‪..‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מרדכי משה קרפמן‪ ,‬תשע"ה‪)002399458( .‬‬
‫קבלה‪- -- 1660‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T487‬בן‪-‬דוד‪.‬מג תשע"ד‬
‫בן‪-‬דוד‪ ,‬שילה בן דרור‪ .‬המגילה המחכימה ‪ :‬דברי חכמה‪ ,‬הלכה ומוסר‪ ,‬ידיעות ‪...‬והוראות למעשה‬
‫בהלכה ובמוסר ועצות‪ ...‬משולבים בעובדות ומשלים מגדולי ישראל‪ ...‬דברים יסודיים השוים לכל‬
‫נפש‪[ ...‬על] מגילת אסתר ‪ /‬שילה בן‪-‬דוד‪[ .‬המגלה המחכימה]‪ .‬ירושלים ‪:‬שילה בן דוד‪ ,‬תשע"ד‬
‫[‪)002392583( .]2014‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬אסתר ‪ -- --‬דרשות‪.‬‬
‫מוסר‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T487‬עיל‪.‬מג תשע"ה‬
‫עילם‪-‬גינדין‪ ,‬תמר‪ -1973 ,‬מחבר‪ .‬מגילת אסתר ‪ -‬מאחורי המסכה ‪ /‬תמר עילם גינדין ; מלאכת‬
‫הספר‪ :‬יובל קפלן [ערך‪ ,‬הגיה ‪[ .]...‬מגלת אסתר ‪ -‬מאחורי המסכה ‪].‬מהדורה ראשונה‪[ ..‬כפר סבא]‬
‫‪ :‬זרש‪ ,‬תשע"ה ‪)002399690( .2015‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬אסתר ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫פרסית‪.‬‬
‫איראן ‪ --‬ציביליזציה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪T487‬קהן‪.‬או תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬אסתר‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ליקווד‪ ..‬מגילת אסתר ‪ :‬עם פירוש אורות המגילה ; ‪ ...‬אורות המגילה ‪:‬‬
‫ביאורים ויסודות בפשט המגילה ובעניני החג ; אורות ההשגחה ‪ :‬גילוי הנסים הנסתרים ‪... :‬‬
‫ליקוט מפירושי מהר"ל‪ ,‬יוסף לקח‪ ,‬הגר"א‪ ,‬המלבי"ם ומגילת סתרים‪ ...‬שגילו הרבה ניסים‪...‬‬
‫הרמוזים בתיבות המגילה‪ / ...‬נלקט ונערך‪ ...‬ע"י יחזקאל שרגא הכהן בלאאמו"ר‪ ...‬יעקב יהודה‪...‬‬
‫קאהן‪[ .‬מגלת אסתר]‪ .‬ליקוואוד ‪ :‬יחזקאל שרגא קאהן‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2015]. (002401375‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T491‬ויס‪.‬מש תשע"ה‬
‫תנ"ך‪ ..‬עזרא‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬משבצות זהב ‪ :‬על ספר עזרא‪-‬נחמיה ‪ :‬ביאורים‪ ,‬הערות‬
‫וחידושים בפסוקים ובענינים המסתעפים‪ ,‬משובץ‪ ...‬בדברי חז"ל ובפנינים‪ ...‬של‪ ...‬ראשונים‬
‫ואחרונים ‪ ... /‬שבתי שעפטיל בלאאמו"ר משה יעקב וייס ‪.‬ירושלים ‪ :‬שבתי שעפטיל וייס‪ ,‬תשע"ה‬
‫[‪) 002402485( .]2015‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T991.3‬בבל‪.‬ספ תשס"ב‬
‫ספרים חיצוניים‪ ..‬חנוך‪ ..‬תשס"ב‪ ..‬תל אביב‪ ..‬חנוך החיצוני ; חזיונות עזרא‪[ .‬חנוך החצוני ‪].‬תל‪-‬‬
‫אביב ‪ :‬בבל ; תשס"ב ‪ .2002‬משרד הביטחון ‪ -‬ההוצאה לאור‪) 002393996( ,‬ספריה ‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C-048‬‬
‫מרדכי בן דוד‪ ,‬פרחי מיאמי [הקלטת שמע] ‪ :‬האלבום הכפול‪[ .‬מקום לא ידוע] ‪[ :‬מוציא לאור אינו‬
‫ידוע]‪) 002401727( .]?-199[ ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-049‬‬
‫מוסיקה יהודית [הקלטת שמע] ‪ /‬החזן שמואל ברזילי ; מנהל מוסיקלי‪ :‬דוד ויינטראוב ; עיבודים‬
‫לתזמורת‪ :‬אלכסנדר צ'סקיס‪ .‬בני ברק ‪ :‬ש‪ .‬ברזילי‪) 002401736( .1991 ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬שבת‪.‬‬
‫שירים‪ ,‬יידיש‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-044‬‬
‫הלוך הלכה החבריא [הקלטת שמע] מהדורה חדשה‪( .‬תל אביב) ‪ :‬ישראדיסק‪) 002401737( ]1969[ ,‬‬
‫שירים‪ ,‬רוסית ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-044‬‬
‫שמח תשמח רעים אהובים [הקלטת שמע] ‪ /‬צמד רעים ; ניהול מוסיקלי ועיבודים‪ :‬מרטין‬
‫מוסקוביץ‪ ,‬חנן וינטרניץ‪ ,‬קובי אשרת‪) 002401738( .]1974[ ,Idradisc :Tel Aviv .‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-050‬‬
‫תפילת סליחות בישראל [הקלטת שמע] ‪ /‬לייב גלנץ‪[ .‬תפלת סליחות בישראל [הקלטת שמע]]‪( .‬תל‬
‫אביב) ‪ :‬ישראל מיוזיק‪) 002402043( 1990 ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬ימים נוראים‪.‬‬
‫סליחות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-051‬‬
‫ימים נוראים [הקלטת שמע] ‪ /‬לייב גלאנץ‪( .‬נוה מונוסון) ‪ :‬ישראל מיוזיק‪) 002402045( ]?-199[ ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬ימים נוראים‪.‬‬
‫סליחות‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-045‬‬
‫ימי התום [הקלטת שמע] ‪( /‬עיבודים והפקה מוסיקלית‪ :‬רמי קלינשטיין‪ ,‬אלון הלל‪ ,‬נאור דיין‪,‬‬
‫בנצי גפני; ייעוץ אומנותי‪ :‬יעקב גלעד)‪[ .‬ישראל] ‪( :‬הליקון)‪) 002402052( 1988 ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-045‬‬
‫מיטב השירים החסידיים [הקלטת שמע] ‪ /‬צמד רעים ; ניהול מוסיקלי ועיבודים‪ :‬מ‪ .‬מוסקוביץ‪.‬‬
‫‪) 002402060( .]?-197[ ,Isradisc :Tel Aviv‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪)REC. 4676 (CLASSIC‬‬
‫רימסקי‪-‬קורסקוב‪ ,‬ניקולי אנדריביץ‪ 1844-1908 ,‬מלחין‪ .‬קאפריצ'ו אספניול‪ ,‬אופוס ‪[ 34‬הקלטת‬
‫שמע] [ישראל] ‪ :‬מעריב‪) 002402263( .1969 ,‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-052‬‬
‫הלל ושלש רגלים [הקלטת שמע] ‪ /‬לייב גלאנץ‪[ .‬הלל ושלוש רגלים [הקלטת שמע]]‪( .‬נוה מונוסון) ‪:‬‬
‫ישראל מיוזיק‪) 002402372( ]?-199[ ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬שלוש רגלים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-053‬‬
‫מזמור שיר ליום השבת [הקלטת שמע] ‪ /‬לייב גלאנץ‪( .‬תל אביב) ‪ :‬ישראל מיוזיק‪]?-199[ ,‬‬
‫(‪) 002402374‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬שבת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-046‬‬
‫רמי קלינשטיין [הקלטת שמע] ‪ :‬ביום של הפצצה ‪ /‬עיבודים והפקה מוסיקלית‪ :‬רמי קלינשטיין‪.‬‬
‫[רמי קלינשטין [הקלטת שמע]]‪[ .‬ישראל] ‪( :‬הליקון)‪) 002402375( 1986 ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-046‬‬
‫מבחר שירים חסידיים [הקלטת שמע] ‪ /‬צמד רעים‪) 002402377( .]1972[ ,Isradisc :Tel Aviv .‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪)REC. 4682 (CLASSIC‬‬
‫שלישית אדלר [הקלטת שמע] ‪ :‬מעוף הדבורה ‪ /‬עבודים‪ :‬ברוך לדרר‪]1973[ ,Isradisc : Tel-Aviv .‬‬
‫(‪) 002402434‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪CD-3700‬‬
‫שפריר‪ ,‬משה‪ -1935 ,‬מחבר מבצע דובר‪ .‬משה שפריר ‪ -‬משורר ושר ‪ :‬שר וקורא שירים מספרו‬
‫החדש "אסיף היובל"‪( .‬תל אביב) ‪ :‬מ‪ .‬שפריר‪) 002402540( .2013 ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪CD-3701‬‬
‫גלעין‪ ,‬רחל מלחין‪ .‬היחיד מול הנצח [הקלטת שמע] [תל אביב] ‪ :‬מכון למוסיקה ישראלית‪2015 ,‬‬
‫(‪) 002402633‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪CD-3702‬‬
‫חלונות אל העולם [הקלטת שמע] (תל אביב) ‪( :‬מסע אחר‪ ,‬מגאזין חובק עולם)‪002402657( ]1999[ ,‬‬
‫)‬
‫אתנומוסיקולוגיה‪.‬‬
‫‪.Ethnomusicology -- Sound recordings‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-055‬‬
‫החזן משה האשל [הקלטת שמע] ‪ :‬עננו ‪ /‬מפיק מוסיקלי‪ :‬נפתלי הרשטיק‪[ .‬החזן משה השל‬
‫[הקלטת שמע]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬נועם הפקות‪) 002402702( 1995 ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-047‬‬
‫תיאטרון הזמן לילדים מגיש [הקלטת שמע] ‪ :‬בילבי ‪ /‬מספר‪ :‬שלמה בר‪-‬שביט ; שירים ולחנים‪ :‬דן‬
‫זכאי ; עיבודים‪ :‬אלכס וייס ; (כתבה‪ :‬אסטריד לינדגרן ; תרגמה‪ :‬תמר שלמון ; עיבד‪ :‬שלמה בר‪-‬‬
‫שביט ; מפיקים‪ :‬יהודה גורן ודני יצחקי)‪) 002402708( ]?-198[ ,Isradisc : Tel-Aviv .‬‬
‫לינדגרן‪ ,‬אסטריד‪ ..‬בילבי‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספורי ילדים‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-047‬‬
‫שמחנו ‪ -‬שירי חג ומועד עם צמד רעים [הקלטת שמע] ‪ /‬עיבודים‪ :‬מרטין מוסקוביץ‪ .‬רמת גן ‪ :‬הד‬
‫ארצי‪) 002402710( 1977 ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪)REC. 4690 (CLASSIC‬‬
‫רימסקי‪-‬קורסקוב‪ ,‬ניקולי אנדריביץ‪ 1844-1908 ,‬מלחין‪ .‬שחרזאדה [הקלטת שמע] [ ‪London] :‬‬
‫‪) Philips, [196-?]. (002402748‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-057‬‬
‫החזן נפתלי הרשטיק [הקלטת שמע] ‪ :‬שמע ישראל‪ .‬ירושלים ‪ :‬נועם הפקות‪) 002402989( 1990 ,‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-048‬‬
‫הפסטיבל הישראלי לשירי ילדים מס' ‪[ 14‬הקלטת שמע] [הפסטיבל הישראלי לשירי ילדים מספר‬
‫‪[ 14‬הקלטת שמע]]‪( .‬תל אביב) ‪ :‬ישראדיסק‪) 002402996( ]1962[ ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שירי ילדים‪.‬‬
‫פסטיבלים לשירים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-048‬‬
‫צמד הראשונים ‪ -‬מודה אני [הקלטת שמע] ‪( /‬עיבודים‪ :‬משה (מונה) רוזנבלום)‪( .‬תל אביב) ‪ :‬גלטון‪,‬‬
‫[‪) 002402997( .]?-197‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-058‬‬
‫חיים אליעזר הרשטיק [הקלטת שמע] ‪ :‬שער הנגינה‪) 002402998( ]?-197[ ,Galton : Tel Aviv .‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪]M‬‬
‫‪M op‬‬
‫‪N‬‬
‫מנדלסון‪-‬ברטולדי‪ ,‬פליקס מלחין‪ .‬שיר סתיו ‪ /‬פ‪ .‬מנדלסון‪( .‬תל אביב) ‪( :‬נגן)‪) 002401838( ]?-196[ ,‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 1810.1 S556 2015‬‬
‫שרים במקהלה ‪ :‬יום עיון ארצי למורים למוזיקה תשע"ה‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬משרד החינוך‪ ,‬המזכירות‬
‫האקדמית‪ ,‬אגף אמנויות‪ ,‬הפיקוח על החינוך המוסיקלי‪ ,‬תשע"ה‪) 002402661( .‬‬
‫שירי מקהלה‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 1810.5 S52A3‬‬
‫שפריר‪ ,‬משה‪ -1935 ,‬מחבר‪ .‬אהבות אחרונות ‪ :‬שירי‪-‬זמר ופזמונים ‪ /‬משה שפריר‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬י‪.‬‬
‫גולן‪) 002402535( .1995 ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספריה ‪:‬‬
‫‪Music‬‬