יוני 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן

Transcription

יוני 2015 - מערך הספריות אוניברסיטת בר-אילן
‫פריטים חדשים – יוני ‪5102‬‬
‫ספרים אלקטרונים ועבודות לתואר שני ולתואר שלישי במאגר התיזות האלקטרוניות‬
‫מופיעים עם הערה [משאב אלקטרוני] ‪:‬‬
‫כולל פריטים מאוספים מיוחדים משנים קודמות שנוספו לספריה למוסיקה‬
‫סבו‪-‬לאל‪ ,‬רחל מחבר‪ - 360 .‬התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון [משאב אלקטרוני] ‪ :‬צורכי‬
‫המשתתפים והמענים הנפוצים ‪ /‬רחל סבו‪-‬לאל ‪,‬הילה צדקה‪ - 360[ .‬התכנית הלאמית לילדים ולנער‬
‫בסכון [משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬ברוקדייל ‪ -‬מרכז אנגלברג לילדים ולנער‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪) 002400205( .2015‬‬
‫התכנית הלאמית לילדים ולנער בסכון‪.‬‬
‫נער בעיתי ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ילדים בעיתיים ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הערכת צרכים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫נער בעיתי ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ילדים בעיתיים ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫טעוני טפוח‪ ,‬ילדים ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫טעוני טפוח‪ ,‬נער ‪ --‬שרותים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫סבו‪-‬לאל ‪,‬רחל מחבר‪ .‬הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מאפיינים ותהליכי‬
‫התערבות ‪ /‬רחל סבו‪-‬לאל‪ ,‬ברכי בן סימון‪ ,‬וצ'סלב קונסטנטינוב‪[ .‬הילדים בגיל הרך במשפחות האמנה‬
‫[משאב אלקטרוני]]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מאיירס‪-‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‪ .‬מרכז אנגלברג לילדים ולנוער‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002400206( .2014‬‬
‫ילדים בגיל הגן ‪ --‬שרותים‪.‬‬
‫משפחות אומנות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ילדי אמנה ‪ --‬טפול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תכניות התערבות‪.‬‬
‫הוד הים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל ‪ /‬עורכת‪ :‬נגה סטמבלר‪.‬‬
‫מהדורה ‪ 2‬מעוצבת‪[ ..‬ישראל] ‪ :‬העמותה הישראלית למדעי הימים‪ ,‬תשע"ד ‪)002400253( .2014‬‬
‫אקולוגיה ימית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ביולוגיה ימית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אוקינוגרפיה ‪ --‬מחקר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הנדלס‪ ,‬יהושע מחבר‪ .‬ידע‪ ,‬הערכות ועמדות הציבור כלפי שירותי כיבוי והצלה ‪[ 2013‬משאב אלקטרוני]‬
‫‪ /‬שוקי הנדלס‪[ .‬ידע‪ ,‬הערכות ועמדות הצבור כלפי שרותי כבוי והצלה ‪[ 2013‬משאב אלקטרוני]]‪ .‬פתח‬
‫תקווה המשרד לבטחון הפנים‪ ,‬לשכת המדען הראשי‪[ ,‬תשע"ד] ‪)002400456( .2014‬‬
‫ישראל‪ .‬המשרד לבטחון פנים‪ .‬הרשות הארצית לכבאות והצלה‬
‫עזרה במצבי חרום ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫כבאות ‪ --‬ישראל ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫מצבי חרום‪ ,‬נהול ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הגנה אזרחית ‪ --‬ישראל ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫כבאים ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫זוסמן‪ ,‬נעם מחבר ‪.‬התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬המקרה של‬
‫סטודנטים במרכז ירושלים ‪ /‬נעם זוסמן ודורון סייג‪ .‬ירושלים ‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬לשכת‬
‫הסטטיסטיקן הממשלתי‪ ,‬תשע"ה ‪)002400805( .2015‬‬
‫בעל בית ודיר ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫שכר דירה‪ ,‬סובסידיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫דיור בשכירות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫סטודנטים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫מענקי סיוע ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫זוסמן‪ ,‬נעם מחבר‪ .‬התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים [משאב אלקטרוני] ‪ :‬המקרה של‬
‫סטודנטי ם במרכז ירושלים ‪ /‬נעם זוסמן ודורון סייג‪ .‬ירושלים ‪ :‬בנק ישראל‪ ,‬חטיבת המחקר‪[ ,‬תשע"ה]‬
‫‪)002400809( .2015‬‬
‫בעל בית ודיר ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫שכר דירה‪ ,‬סובסידיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫דיור בשכירות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫סטודנטים ‪ --‬ישראל ‪--‬ירושלים‪.‬‬
‫מענקי סיוע ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫מור ‪,‬פלורה‪ .‬כוחו של היועץ החינוכי [משאב אלקטרוני] ‪ :‬בית הספר כסביבה חינוכית מגדלת ‪ /‬פלורה‬
‫מור‪ ,‬איתמר לוריא‪[ .‬כחו של היועץ החנוכי [משאב אלקטרוני]]‪( .‬ירושלים ‪) :‬אשלים‪ ,‬העמותה לתכנון‬
‫ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם‪). (002401054 )2006( ,‬‬
‫יעוץ חנוכי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫יועצים חנוכיים ‪ --‬השתלמות מקצועית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פסיכולוגיה של בתי ספר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫פסיכולוגיה חנוכית‪.‬‬
‫נער בעיתי ‪ --‬חנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫טעוני טפוח‪ ,‬נער ‪ --‬חנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שנור‪ ,‬יצחק מחבר‪ .‬תכנית תעסוקה לבני ‪ 60‬ומעלה [משאב אלקטרוני] ‪ /‬יצחק שנור‪ .‬ירושלים ‪ :‬המוסד‬
‫לביטוח לאומי ‪,‬אגף הקרנות ‪ -‬קרן מפעלים מיוחדים‪ ,‬תשע"ה ‪)002401111( 2015‬‬
‫מבגרים ‪ --‬תעסוקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫לזר‪ ,‬רחלי מחבר‪ .‬השפעת עבודה קבוצתית בשילוב אומנויות על התפתחות המורה והשפעת התפתחות זו‬
‫על הקשר עם התלמידים [משאב אלקטרוני ‪] /‬מגישה רחלי לזר‪[ .‬השפעת עבודה קבוצתית בשלוב אמניות‬
‫על התפתחות המורה והשפעת התפתחות זו על הקשר עם התלמידים [משאב אלקטרוני ‪]]. Sacramento‬‬
‫[ ‪CA : Professional school of psychology,‬תשע"ד] ‪)002401241( .2014‬‬
‫עבודה קבוצתית בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תכניות התערבות‪.‬‬
‫תרפיה באמנות‪.‬‬
‫מורים ותלמידים‪ ,‬יחסים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מורות ‪ --‬הכשרה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מורות ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫הוראה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫יעילות עצמית‪.‬‬
‫אמפתיה‪.‬‬
‫כתה ה (חנוך)‬
‫כתה ו (חנוך)‬
‫משפחה על סדר היום [משאב אלקטרוני] ‪ :‬מגמות ותהליכי חקיקה הנוגעים למעמד המשפחה בישראל ‪/‬‬
‫ייעוץ משפטי‪ :‬עו"ד משה פולסקי ; עריכה‪ :‬עודד איתם ‪,‬הרב אריה כץ‪[ .‬באר שבע] ‪ :‬חותם ‪ -‬פורום תורני‬
‫מקצועי‪ 2014[ ,‬תשע"ד]‪) 002401568( .‬‬
‫חותם‪ ,‬פורום תורני מקצועי‬
‫משפחות ‪ --‬מעמד חקי וחקים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דיני משפחה ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫דנה‪ ,‬נסים מחבר‪ .‬למי שייכת הארץ הזאת? [משאב אלקטרוני] ‪ :‬עיון מחודש בקוראן ובמקורות‬
‫אסלאמיים קלאסיים על עם ישראל ‪,‬תורתו וזיקתו לירושלים ולארץ הקודש ‪ /‬נסים דנה‪[ .‬למי שיכת‬
‫הארץ הזאת? [משאב אלקטרוני]]‪[ .‬אריאל] ‪ :‬אוניברסיטת אריאל בשומרון‪ ,‬תשע"ד ‪.2013‬‬
‫(‪)002401663‬‬
‫דנה ‪,‬דוד‬
‫קראן ‪ -- --‬יחס לתנ"ך‪.‬‬
‫קראן ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫יהודים בקראן‪.‬‬
‫ירושלים ‪ --‬באסלאם‪.‬‬
‫ארץ ישראל ‪ --‬באסלאם‪.‬‬
‫עם ישראל ‪ --‬באסלאם‪.‬‬
‫אסלאם ‪ --‬יחסים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫יהדות ‪ --‬יחסים ‪ --‬אסלאם‪.‬‬
‫‪A.m‬בוכ‪.‬פר תשנ"ז‬
‫בוכניק‪ ,‬דן מחבר‪ .‬פרקים מתקדמים במדעי המחשב ‪ :‬אנליזה נומרית‪ ,‬תורת הגרפים‪ ,‬אוטומטים ודיקדוקים‬
‫‪ /‬דן בוכניק‪ .‬מהדורה ראשונה‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬הישיבה התיכונית‪-‬המדעית "בר‪-‬אילן"‪ ,‬תשנ"ז ‪. 1996‬‬
‫) ‪(000453098‬‬
‫אנליזה נומרית ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫עקמות‪ ,‬תאוריה ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫אוטומטים (תאוריה) ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Math. & Computer Sci.‬‬
‫‪128‬פול‪.‬כל תשס"ה‬
‫פולגום‪ ,‬רוברט מחבר‪ .‬כל מה שאני צריך לדעת כבר למדתי בגן ‪ /‬רוברט פולגום ; מאנגלית‪ :‬עדית בן‪-‬‬
‫פורת‪ .‬מהדורה מעודכנת ומורחבת הכוללת ‪ 25‬קטעים חדשים‪ ..‬תל‪-‬אביב ‪ :‬מטר‪ ,‬תשס"ה ‪.2005‬‬
‫(‪)002400992‬‬
‫חיים‪.‬‬
‫גני ילדים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪150.1952‬פרו‪.‬בע תשע"ה‬
‫פרויד ‪ ,‬זיגמונד מחבר‪ .‬הבעיה הכלכלית של המזוכיזם ‪ /‬זיגמונד פרויד ; תרגום מגרמנית‪ :‬אדם טננבאום‪.‬‬
‫תל אביב ‪ :‬רסלינג‪) 002400005( .2015 ,‬‬
‫מזוכיזם‪.‬‬
‫פסיכואנליזה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪152.385‬צור‪.‬הת תשל"ב‬
‫צור‪ ,‬אבנר מחבר‪ .‬התפתחות התאום הראייתי‪-‬תנועתי בגיל העמידה (‪) 41-65‬בישראל (בתגובות למבחן‬
‫בנדר) ‪ /‬ע"י אבנר צור‪[ .‬התפתחות התאום הראיתי‪-‬תנועתי בגיל העמידה (‪ )41-65‬בישראל (בתגובות‬
‫למבחן בנדר)]‪)002401026( .]1972[ .‬‬
‫גיל העמידה ‪--‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫תאום עין‪-‬יד‪.‬‬
‫כשר מוטורי ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪153.733‬אטי‪.‬מה תשע"ה‬
‫אטיאס‪ ,‬מליט מזל‪-‬טוב‪ -1987 ,‬מחבר‪ .‬מהי מידת הקשר בין קשיבות‪ ,‬פניות פסיכולוגית ועומס קוגניטיבי‬
‫‪ /‬מליט מזל‪-‬טוב אטיאס‪[ .‬מהי מדת הקשר בין קשיבות‪ ,‬פניות פסיכולוגית ועמס קוגניטיבי]‪ .‬תשע"ה‬
‫‪)002397777( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫קשב ‪ --‬הבטים פיסיולוגיים‪.‬‬
‫מודעות‪.‬‬
‫קוגניטיביות‪.‬‬
‫רגשות וקוגניטיביות‪.‬‬
‫למידה (פסיכולוגיה)‬
‫התמודדות עם לחץ נפשי‪.‬‬
‫קשיבות (פסיכולוגיה)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪155.53‬בני‪.‬קש תשע"ה‬
‫בנישו‪-‬מלמד‪ ,‬אשרת‪ -1985 ,‬מחבר<< ‪.‬ה>קשר בין רגישות לדחייה חברתית והיכולת לפתרון‬
‫קונפליקטים‪ ,‬לבין התמודדות עם הפרידה בקרב זוגות בגיל ההתבגרות ‪ /‬אשרת בנישו‪-‬מלומד ‪.‬‬
‫<<[ה>קשר בין רגישות לדחיה חברתית והיכלת לפתרון קונפליקטים‪ ,‬לבין התמודדות עם הפרדה בקרב‬
‫זוגות בגיל ההתבגרות]‪ .‬תשע"ה ‪. (002400021 )2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫רגישות (תכונת אישיות)‬
‫פרוד (פסיכולוגיה)‬
‫קונפליקט (פסיכולוגיה)‬
‫דחיה (פסיכולוגיה) בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫פתירת בעיות בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫יחסים בין אישיים בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫יחסי גברים ונשים ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫אהבה בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪158.1‬ג'מי‪.‬תא תש"ס‬
‫ג'מיסון‪ ,‬קליל מחבר‪ .‬תיאוריית ה"ביס" וגרעין העוצמה ‪ :‬ספר על מנהיגות‪ ,‬פיתוח עצמי וצמיחה ‪ /‬קליל‬
‫ג'מיסון ; תרגם מאנגלית‪ :‬דוד אבני‪[ .‬תאורית ה"ביס" וגרעין העצמה]‪ .‬תל אביב ‪ :‬ויויד‪ ,‬תש"ס ‪.2000‬‬
‫(‪)002400993‬‬
‫בשלות (פסיכולוגיה)‬
‫דמוי עצמי‪.‬‬
‫מנהיגות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪158.1‬שיר‪.‬סד תשס"ד‬
‫שירלדי‪ ,‬גלן מחבר‪ .‬סדנה להערכה עצמית ‪ /‬גלן שירלדי ; תרגום‪ :‬איריס אבידור ;עריכה‪ :‬שולה טל‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪ .‬ר"ג ‪ :‬פוקוס‪[ ,‬תשס"ד] ‪) 002400568( .2004‬‬
‫הערכה עצמית‪.‬‬
‫כבוד עצמי‪.‬‬
‫דמוי עצמי‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪174.2‬ביו‪.‬את תשע"ה‬
‫ביו‪-‬אתיקה כחול לבן ‪ /‬עורך ‪:‬גיל סיגל ; עורכת משנה‪ :‬אפרת טיקטין רם‪ .‬ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק ; קרית‬
‫אונו ‪ :‬הקריה האקדמית אונו‪ ,‬תשע"ה‪)002399596( .‬‬
‫ביואתיקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אתיקה רפואית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הפריה חוץ גופית של האדם ‪ --‬הבטים מוסריים ואתיים‪.‬‬
‫הנדסה גנטית ‪ --‬הבטים מוסריים ואתיים‪.‬‬
‫חולים‪ ,‬זכיות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫טכנולוגיה ומשפט ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫‪Bioethics‬‬
‫‪Ethics, Medical -- Israel‬‬
‫‪Genetic Engineering‬‬
‫‪Patients‬‬
‫‪Civil Rights -- Israel‬‬
‫‪Jurisprudence -- Israel‬‬
‫‪Biomedical Technology‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪294.592‬ונק‪.‬רמ תשע"ה‬
‫ונקטסננדה‪ ,‬סומי‪ .‬ראמאינה של ואלמיקי ‪ :‬פרקי קריאה יומיים ‪ /‬מאת סוואמי ונקטסאננדה ; תרגמה‬
‫והוסיפה הערות‪ :‬פרייה הרט‪[ .‬רמינה של ולמיקי]‪ .‬תל אביב ‪ :‬בבל‪ ,‬תשע"ה ‪)002399712( .2015‬‬
‫הינדואית‪ ,‬ספרות‪ ,‬סנסקריט ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪297.81‬דנה‪.‬למ תשע"ד‬
‫דנה ‪,‬נסים מחבר‪ .‬למי שייכת הארץ הזאת? ‪ :‬עיון מחודש בקוראן ובמקורות אסלאמיים קלאסיים על עם‬
‫ישראל‪ ,‬תורתו וזיקתו לירושלים ולארץ הקודש ‪ /‬נסים דנה‪[ .‬למי שיכת הארץ הזאת[ ‪?].‬אריאל] ‪:‬‬
‫אוניברסיטת אריאל בשומרון‪ ,‬תשע"ד ‪)002400753( .2013‬‬
‫דנה‪ ,‬דוד‬
‫קראן ‪-- --‬יחס לתנ"ך‪.‬‬
‫קראן ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫יהודים בקראן‪.‬‬
‫ירושלים ‪ --‬באסלאם‪.‬‬
‫ארץ ישראל ‪ --‬באסלאם‪.‬‬
‫עם ישראל ‪ --‬באסלאם‪.‬‬
‫אסלאם ‪ --‬יחסים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫יהדות ‪ --‬יחסים ‪ --‬אסלאם‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪321.07‬כהן‪.‬עי תשע"ד‬
‫כהן ‪,‬דרור‪ -1980 ,‬מחבר‪ .‬עיונים פילוסופיים בדיסטופיה של המאה העשרים ‪ /‬מאת‪ :‬דרור כהן ‪.‬תשע"ד‬
‫‪)002400864( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לפילוסופיה‪.‬‬
‫דיסטופיות בספרות ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫אוטופיות בספרות ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫דיסטופיות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫אוטופיות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫פילוסופיה מודרנית ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪327.16‬גול‪.‬פל תשע"ד‬
‫גולדשטין ‪,‬רמי‪ -1957 ,‬מחבר‪ .‬פליטות‪ ,‬תקשורת ואלימות במשברים בינלאומיים ‪ / 2006-1945‬מאת‬
‫רמי גולדשטיין‪[ .‬פליטות‪ ,‬תקשרת ואלימות במשברים בינלאמיים ‪ .]2006-1945‬תשע"ד ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002400054‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה למדעי המדינה‪.‬‬
‫אלימות פוליטית‪.‬‬
‫פליטים מדיניים‪.‬‬
‫תקשרת בפוליטיקה‪.‬‬
‫פוליטיקה עולמית ‪-1945 --‬‬
‫יחסים בינלאמיים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪327.73‬שטי‪.‬ממ תשע"ד‬
‫שטין‪ ,‬ברכה‪ -1988 ,‬מחבר ‪.‬המימד האידיאולוגי במדיניות החוץ האמריקאית בראשית המלחמה הקרה‬
‫‪ / 1950-1945‬ברכה שטיין‪[ .‬הממד האידיאולוגי במדיניות החוץ האמריקנית בראשית המלחמה הקרה‬
‫‪]. 1950-1945‬תשע"ד ‪)002400618( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה להיסטוריה כללית‪.‬‬
‫המלחמה הקרה ‪ --‬היסטוריה דיפלומטית‪.‬‬
‫אידיאולוגיה ‪ --‬ארה"ב ‪--‬היסטוריה‪.‬‬
‫ארה"ב ‪ --‬יחסי חוץ ‪.1953-1945 --‬‬
‫ארה"ב ‪ --‬היסטוריה‪.1953- -- 1945‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪332.6092‬בפט(הגס )תשס"ה‬
‫הגסטרום‪ ,‬רוברט ג' מחבר‪ .‬דרכו של וורן באפט ‪ :‬המשקיע הגדול ביותר בעולם ‪ /‬רוברט ג' הגסטרום ;‬
‫מאנגלית ברוך קורות‪[ .‬דרכו של וורן בפט]‪ .‬מהדורה שנייה‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬מטר‪[ ,‬תשס"ה ‪.]2005‬‬
‫(‪)002400203‬‬
‫בפט‪ ,‬וורן‪.‬‬
‫קפיטליסטים ואנשי כספים ‪ --‬ארה"ב ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫השקעות ‪ --‬ארה"ב‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪361.763‬ויל‪.‬הכ תשס"ו‬
‫וילימס ‪ ,‬הרמוני מחבר‪ .‬הכנסות‪ ,‬הוצאות ומה שביניהן ‪ :‬מדריך לבניית תקציבים לארגונים לשינוי חברתי‬
‫‪ /‬כתיבה‪ :‬הרמוני ויליאמס ; תרגום‪ :‬תלמה שילוני ; עריכה‪ :‬נירית רוסלר‪ .‬ירושלים ‪:‬שתיל‪[ ,‬תשס"ו]‬
‫‪)002387054( .2006‬‬
‫מוסדות ללא כונת רוח‪.‬‬
‫מוסדות ללא כונת רוח ‪ --‬הקצבות והוצאות‪.‬‬
‫מוסדות ללא כונת רוח ‪ --‬חשבונאות‪.‬‬
‫קרנות קהלתיות ‪ --‬נהול‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪370.1523‬מלכ‪.‬קש תשע"ד‬
‫מלכה‪ ,‬דפנה‪ -1965 ,‬מחבר‪ .‬קשרים בין סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית לבין תפיסות ערכיות של‬
‫מורים ושל תלמידים בבתי ספר על‪-‬יסודיים בישראל ‪ /‬מאת‪ :‬דפנה מלכה ‪.‬תשע"ד ‪002399898( .2014‬‬
‫)‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫למידה (פסיכולוגיה)‬
‫למידה חברתית‪.‬‬
‫חנוך לערכים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מורי חטיבות בינים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫מורי בתי ספר תיכוניים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫תלמידי חטיבות בינים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫תלמידי בתי ספר תיכוניים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪370.9471‬סלב‪.‬לו תשע"ה‬
‫סלברג‪ ,‬פסי מחבר‪ .‬לומדים מפינלנד ‪ :‬תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת ‪ /‬פאסי סאלברג ; מתרגמת‪ :‬תמי‬
‫אילון‪-‬אורטל ; עורך מדעי‪ :‬נמרוד אלוני‪[ .‬בני ברק] ‪ :‬הקיבוץ המאוחד ; [תל אביב] ‪ :‬מכון מופת‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002399864( .2015‬‬
‫חנוך ‪ --‬פינלנד‬
‫שנוי חנוכי ‪ --‬פינלנד‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪371.2012‬מאי‪.‬שח תשס"ח‬
‫מאיסי‪-‬מלג'ק‪ ,‬נלי מחבר ‪.‬שחיקת מנהלי בתי ספר ‪ :‬דפוסי האינטראקציה עם שותפי התפקיד כגורם‬
‫במתווך בקשר שבין קונצנזוס בערכים לרמת השחיקה ‪ /‬נלי מאייסי‪-‬מלג'אק‪[ .‬תשס"ח] ‪.2007‬‬
‫(‪) 002392431‬‬
‫שחיקה (פסיכולוגיה)‬
‫מנהלי בתי ספר ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫מנהלי בתי ספר ‪ --‬לחץ בעבודה‪.‬‬
‫מנהלי בתי ספר ‪ --‬אתיקה מקצועית‪.‬‬
‫מנהיגות חנוכית ‪ --‬הבטים מוסריים ואתיים‪.‬‬
‫מורים ומנהלים‪ ,‬יחסים‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬השתתפות הורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪371.33‬אדם‪.‬הל תשע"ה‬
‫האדם הלומד בעידן הטכנולוגי ‪ :‬ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס ‪:‬‬
‫שלישי‪-‬רביעי‪ ,‬כ"א‪-‬כ"ב בשבט תשע"ה‪ 11-10 ,‬בפברואר ‪ / 2015‬עורכים‪ :‬יורם עשת‪-‬אלקלעי [ו‪5-‬‬
‫אחרים]‪[ .‬האדם הלומד בעדן הטכנולוגי]‪[ .‬רעננה] ‪ :‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬המרכז לחקר חדשנות‬
‫בטכנולוגיות למידה‪ ,‬תשע"ה ‪)002398022( .2015‬‬
‫מידע ‪,‬טכנולוגיה‪.‬‬
‫‪Information technology -- Congresses.‬‬
‫‪Computer-assisted instruction -- Congresses.‬‬
‫עבודה קבוצתית בחנוך‪.‬‬
‫הוראה בסיוע מחשבים‪.‬‬
‫הוראה באינטרנט‪.‬‬
‫‪Web-based instruction -- Congresses.‬‬
‫הוראה ‪,‬נהול באמצעות מחשבים‪.‬‬
‫‪Computer managed instruction -- Congresses.‬‬
‫‪Internet in education -- Congresses.‬‬
‫אינטרנט בחנוך‪.‬‬
‫טכנולוגיה חנוכית‪.‬‬
‫חדושים טכנולוגיים‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬עבוד נתונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Information Science‬‬
‫‪419‬אטי‪.‬תר תשע"ה‬
‫אטינגר‪ ,‬טליה‪ -1979 ,‬מחבר‪ .‬תרגום שמות עצם פרטיים בחדשות לשפת הסימנים הישראלית ‪ /‬טליה‬
‫אטינגר‪ .‬תשע"ה ‪. (002400693 )2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לתרגום וחקר התרגום‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬תרגום לשפת סימנים ישראלית‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬שמות עצם‪.‬‬
‫שמות אישיים ‪ --‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫יומני חדשות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Translation‬‬
‫‪512.007‬חיט‪.‬פר תשס"ז‬
‫חיט ‪,‬אלכסנדר מחבר‪ .‬פרקים באלגברה ‪ /‬אלכסנדר חייט‪ .‬ירושלים ‪ :‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪,‬‬
‫המרכז להוראת המדעים ; משרד החינוך‪ ,‬המזכירות הפדגוגית‪ ,‬האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ;‬
‫מטה מל"מ‪ ,‬המרכז הישראלי לחינוך מדעי‪-‬טכנולוגי ע"ש עמוס דה‪-‬שליט‪ ,‬תשס"ז ‪002399929( .2007‬‬
‫)‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬מתמטיקה‪.‬‬
‫אלגברה ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫אלגברה ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪512.72‬פרל‪.‬מס תשס"ג‬
‫פרל‪ ,‬חנה מחבר עורך‪ .‬מספרים מרוכבים ‪ /‬כתבה‪ :‬חנה פרל ; תרגילים‪ :‬יואב אופיר ; ייעוץ‪ :‬עזריאל לוי ;‬
‫עריכה‪ :‬חנה פרל‪[ .‬מספרים מרכבים]‪ .‬ירושלים ‪ :‬האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים‪ ,‬משרד החינוך ;‬
‫המרכז הישראלי להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט ; האוניברסיטה העברית בירושלים ‪,‬המרכז‬
‫להוראת המדעים‪ ,‬תשס"ג ‪)002399935( .2002‬‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬מתמטיקה‪.‬‬
‫מתמטיקה ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫פונקציות של משתנים מרכבים ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫פונקציות של משתנים מרכבים ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪515‬ארנ‪.‬פו תשס"ו‬
‫ארנוביץ‪ ,‬גנדי מחבר‪ .‬פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ‪ /‬כתיבה‪ :‬הספר מבוסס על פרקים שנכתבו ע"י‬
‫צוות המתמטיקה במל"מ ירושלים והותאם למבנה הצבירה על ידי גנאדי ארנוביץ ואולגה אחנצ'ונוק ;‬
‫תרגילים‪ :‬ארנוביץ גנאדי‪ ,‬אחנצ'ונוק אולגה‪ .‬ירושלים ‪ :‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪ ,‬המרכז להוראת‬
‫המדעים ; משרד החינוך‪ ,‬המזכירות הפדגוגית‪ ,‬האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ; מטה מל"מ‪,‬‬
‫המרכז הישראלי לחינוך מדעי‪-‬טכנולוגי ע"ש עמוס דה‪-‬שליט‪ ,‬תשס"ו ‪)002399934( .2007‬‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬מתמטיקה‪.‬‬
‫פונקציות ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫פונקציות ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫פונקציות לוגריתמיות ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫פונקציות לוגריתמיות ‪ --‬בחינות ושאלות‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪515.33‬בוק‪.‬חש תשס"ז‬
‫בוקסבוים‪ ,‬שולמית מחבר‪ .‬חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ‪ /‬כתיבה‪ :‬שולמית בוקסבוים‪ ,‬חנה פרל‪ ,‬סטלה‬
‫שגב‪ ,‬גריגורי שפורין ; תרגילים לנושא אינטגרלים‪ :‬אולגה אחנצ'ונוק ; ייעוץ‪ :‬עזריאל לוי‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‪ ,‬המרכז להוראת המדעים ; משרד החינוך‪ ,‬המזכירות הפדגוגית‪ ,‬האגף‬
‫לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ; מטה מל"מ‪ ,‬המרכז הישראלי לחינוך מדעי‪-‬טכנולוגי ע"ש עמוס דה‪-‬‬
‫שליט‪ ,‬תשס"ז ) ‪2007. (002399930‬‬
‫חשבון דיפרנציאלי ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫חשבון דיפרנציאלי ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫חשבון אינטגרלי ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫חשבון אינטגרלי ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬מתמטיקה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪516.24‬רמו‪.‬פו תשס"ו‬
‫רמון‪ ,‬אורי‪ -1936 ,‬מחבר ‪.‬פונקציות טריגונומטריות ‪ /‬כתיבה‪ :‬אורי רימון‪ ,‬חנה פרל‪ ,‬סטלה שגב ; ייעוץ‪:‬‬
‫עזריאל לוי ; עריכה‪ :‬חנה פרל ; פתרון תרגילים‪ :‬תמר דר‪ .‬ירושלים ‪ :‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪,‬‬
‫המרכז להוראת המדעים ; משרד החינוך‪ ,‬המזכירות הפדגוגית‪ ,‬האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ;‬
‫מטה מל"מ‪ ,‬המרכז הישראלי לחינוך מדעי‪-‬טכנולוגי ע"ש עמוס דה‪-‬שליט‪ ,‬תשס"ו ‪002399928( .2006‬‬
‫)‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬מתמטיקה‪.‬‬
‫פונקציות טריגונומטריות ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫פונקציות טריגונומטריות ‪ --‬בחינות ושאלות‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪516.3‬ארנ‪.‬גא תשס"ו‬
‫ארנוביץ‪ ,‬גנדי מחבר עורך‪ .‬גיאומטריה אנליטית ‪ /‬כתיבה‪ :‬הספר מבוסס על הספר 'גיאומטריה אנליטית‬
‫לחט"ע' שנכתב על ידי חנה פרל ושולמית בוקסבוים והותאם לתכנית הצבירה (תכנים ותרגול) על ידי‬
‫גנאדי ארנוביץ' ; עריכה ותרגילים‪ :‬גנאדי ארנוביץ[ ‪.‬גאומטריה אנליטית]‪ .‬ירושלים ‪ :‬האוניברסיטה‬
‫העברית בירושלים‪ ,‬המרכז להוראת המדעים ; משרד החינוך‪ ,‬המזכירות הפדגוגית‪ ,‬האגף לתכנון ולפיתוח‬
‫תכניות לימודים ; מטה מל"מ ‪,‬המרכז הישראלי לחינוך מדעי‪-‬טכנולוגי ע"ש עמוס דה‪-‬שליט‪ ,‬תשס"ו‬
‫‪) 002399931( .2006‬‬
‫גאומטריה אנליטית ‪ --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫גאומטריה אנליטית ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫בחינות בגרות ‪ --‬מתמטיקה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪519.07‬ארנ‪.‬הס תשס"ז‬
‫ארנוביץ‪ ,‬גנדי מחבר‪ .‬הסתברות ‪ /‬גנאדי ארנוביץ‪ ,‬מיכאל משלר‪ ,‬גדעון שורץ‪ ,‬לאה קרניאל‪ ,‬גלעד אמיר‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪ ,‬המרכז להוראת המדעים ; משרד החינוך‪ ,‬נמזכירות‬
‫הפדגוגית‪ ,‬האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ; מטה מל"מ‪ ,‬המרכז הישראלי לחינוך מדעי‪-‬טכנולוגי‬
‫ע"ש עמוס דה‪-‬שליט‪ ,‬תשס"ז ‪)002399937( .2007‬‬
‫הסתברות (סטטיסטיקה ‪) --‬למוד והוראה (תיכוני)‬
‫הסתברות (סטטיסטיקה) ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫בחינות בגרות ‪--‬מתמטיקה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪553.8‬תוד‪.‬סו תשע"ה‬
‫תודר‪ ,‬שני מחבר‪ .‬סוד הגביש ‪ :‬הגיאולוגיה‪ ,‬הגמולוגיה‪ ,‬ההיסטוריה והאנרגיה שמאחורי יופיין של אבני‬
‫החן ‪ /‬שני תודר‪[ .‬רמת‪-‬גן] ‪ :‬סטונאייג'‪[ ,‬תשע"ה] ‪. (002399277 )2015‬‬
‫אבנים טובות‪.‬‬
‫אבני חן‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪574‬בר‪-‬זיו ‪2014‬‬
‫בר‪-‬זיו ‪,‬עמליה‪ -1979 ,‬מחבר‪ .‬אפיון האינטראקציה בין החלבון ‪ V2‬של וירוס צהבון האמיר והחלבון‬
‫‪Cysteine Protease‬מצמח העגבנייה ‪ /‬מאת‪ :‬עמליה בר‪-‬זיו‪[ .‬אפיון האינטראקציה בין החלבון ‪ V2‬של‬
‫וירוס צהבון האמיר והחלבון ‪ Cysteine Protease‬מצמח העגבניה]‪ .‬תשע"ד ) ‪2014. (002400799‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫אינטראקציות חלבון‪-‬חלבון‪.‬‬
‫עגבניות ‪ --‬מחקר‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪574‬סויסא ‪2015‬‬
‫סויסא‪ ,‬נסים‪ -1978 ,‬מחבר ‪.‬ביודגרדציה של אטרזין על ידי תערובת חיידקים מבוצה תעשייתית ‪ /‬מאת‪:‬‬
‫ניסים סויסא[ ‪.‬ביודגרדציה של אטרזין על ידי תערבת חידקים מבוצה תעשיתית]‪ .‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪) 002400833‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫בקטריות‪.‬‬
‫אטרזין‪.‬‬
‫פרוק ביולוגי‪.‬‬
‫בוצת שפכים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪574‬רחמנינוב ‪2014‬‬
‫רחמנינוב‪ ,‬עפרה‪ -1974 ,‬מחבר ‪.‬תגובות לקטינים של החיידקים הפתוגנים לאדם ולצמחים‬
‫‪, Chromobacterium violaceum Pseudomonas aeruginosa‬ו ‪-Ralstonia solanacearum‬עם‬
‫תרכובות נושאות סוכרים ממקורות צמחיים שונים ‪ /‬מאת עופרה רחמנינוב‪[ .‬תגובות לקטינים של‬
‫החידקים הפתוגנים לאדם ולצמחים‪, Chromobacterium violaceum Pseudomonas aeruginosa‬‬
‫ו ‪-Ralstonia solanacearum‬עם תרכבות נושאות סכרים ממקורות צמחיים שונים]‪ .‬תשע"ה ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002400061‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫לקטינים‪.‬‬
‫בקטריות פתוגניות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪613‬אלף‪.‬וא תשס"א‬
‫‪1,001‬טיפים לבריאות טובה ‪ /‬מאנגלית‪ :‬יעל קלר‪ .‬תל אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪.2001 ,‬‬
‫(‪) 002400212‬‬
‫רפואה פופולרית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪613.25‬מיל‪.‬תר תשע"ד‬
‫מילר‪ ,‬מרים‪ -1957 ,‬מחבר‪ .‬תרומת תהליך עיבוד מידע מותאם אישית בשיתוף ובמעורבות הלקוח‪,‬‬
‫ליצירת מוטיבציה לשמירת משקל תקין לאורך זמן ‪ /‬מאת מרים מילר[ ‪.‬תרומת תהליך עבוד מידע מתאם‬
‫אישית בשתוף ובמערבות הלקוח‪ ,‬ליצירת מוטיבציה לשמירת משקל תקין לארך זמן]‪ .‬תשע"ד ‪2014‬‬
‫(‪)002400648‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי מידע‪.‬‬
‫עבוד מידע אנושי ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הנעה (פסיכולוגיה)‬
‫משקל הגוף‪.‬‬
‫דיאטות הרזיה‪.‬‬
‫הרזיה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Information Science‬‬
‫‪615.1‬תרו‪.‬המ תשנ"ד‬
‫תרופות ‪ -‬המדריך השלם ‪ /‬דינה מיטס ‪ -‬ייעוץ מדעי ; יצחק לוי ואסתי אנגל ‪ -‬עריכה‪ .‬מהדורה שניה עם‬
‫אינדקס לועזי‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ספרי עלית הגג ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪[ ,‬תשנ"ד] ‪002400213( .1994‬‬
‫)‬
‫תרופות ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫תרופות ‪ --‬קטלוגים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪615.3219‬פלג‪.‬אר תשע"ג‬
‫פלג‪ ,‬בן ציון‪ -1940 ,‬מחבר‪ .‬ארומתרפיה ‪ -‬שמנים כמרפא ‪ /‬בן‪-‬ציון פלג ; עריכה‪ :‬נעם קצב‪ .‬מהדורה‬
‫ראשונה‪ .‬אזור ‪ :‬ראובני ‪ -‬ספרי צמרת‪ ,‬תשע"ג ‪) 002400058( .2013‬‬
‫‪Aromatherapy‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪School of Medicine‬‬
‫‪616.12‬רוב‪.‬כל תשס"ו‬
‫רובינשטין‪ ,‬ארדון מחבר‪ .‬הכול על הלב ‪ :‬איך לשמור על לב בריא ‪ /‬ארדון רובינשטיין ; עורך‪ :‬תומר‬
‫קרמן ; איורים‪ :‬דני קרמן‪[ .‬הכל על הלב]‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬אריה ניר‪ ,‬תשס"ו ‪)002400008( .2006‬‬
‫לב ‪ --‬מחלות ‪ --‬גורמי סכון‪.‬‬
‫לב ‪ --‬מחלות ‪ --‬מניעה‪.‬‬
‫לב ‪ --‬מחלות ‪ --‬הבטים תזונתיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Life Sciences‬‬
‫‪618.042‬צדי‪.‬גו תשע"ה‬
‫צדיקוב‪ ,‬טל‪ -1984 ,‬מחבר ‪.‬הגורמים לליקויים בתפיסת פנים והבעות פנים רגשיות בקרב נשים עם‬
‫תסמונת טרנר ‪ /‬טל צדיקוב‪[ .‬הגורמים ללקויים בתפיסת פנים והבעות פנים רגשיות בקרב נשים עם‬
‫תסמנת טרנר]‪ .‬תשע"ה ‪)002399907( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫תפיסת הפנים‪.‬‬
‫פנים‪ ,‬הבעות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הפרעות גנטיות‪.‬‬
‫רגשות וקוגניטיביות‪.‬‬
‫תסמנת טרנר ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫נשים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Psychology‬‬
‫‪618.928982‬צור‪.‬חו תשע"ד‬
‫צור‪ ,‬רות‪ -1979 ,‬מחבר‪ .‬חוויותיהן של משפחות חרדיות בגידול ילד עם אוטיזם ‪ /‬רות צור‪[ .‬חויותיהן של‬
‫משפחות חרדיות בגדול ילד עם אוטיזם]‪ .‬תשע"ד ‪) 002400026( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫חרדים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫משפחות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הורים לילדים אוטיסטיים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫הורים לילדים אוטיסטיים ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫ילדים אוטיסטיים ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫גדול ילדים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪650.1‬פרי‪.‬אר תשס"ט‬
‫פריס‪ ,‬טימותי מחבר‪ 4 .‬שעות עבודה בשבוע ‪ :‬להינצל מה'תשע עד חמש'‪ ,‬לחיות איפה שרוצים ולהצטרף‬
‫לעשירים החדשים ‪ /‬טימותי פריס ; תרגם מאנגלית‪ :‬יואב כ"ץ ‪.‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪,‬‬
‫[תשס"ט] ‪)002400991( .2009‬‬
‫איכות חיים בעבודה‪.‬‬
‫הגשמה עצמית‪.‬‬
‫הגשמה עצמית (פסיכולוגיה)‬
‫איכות חיים‪.‬‬
‫תעסוקה חלקית עצמית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪658.812‬דונ‪.‬לש תשס"ו‬
‫דונת‪ ,‬ניר מחבר‪ .‬לשלוט בדלת המסתובבת ‪ -‬ולהרוויח! ‪ :‬סודות ניהול קשרי הלקוחות‪ ,‬צעד אחרי צעד ‪/‬‬
‫ניר דונת‪[ .‬לשלט בדלת המסתובבת ‪ -‬ולהרויח!]‪[ .‬הרצליה ‪] :‬כותרות‪[ ,‬תשס"ו] ‪)002400202( .2006‬‬
‫צרכנים‪ ,‬שביעות רצון‪.‬‬
‫פסיכולוגיה תעשיתית‪.‬‬
‫יחסים עם לקוחות ‪ --‬נהול‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪759.3‬שפי‪.‬לפ תשע"ד‬
‫שפילפוגל ‪,‬גרנוט מחבר‪ .‬לפני הסערה ‪ :‬שיאה ונפילתה של מושבת אמנים ‪ /‬גרנוט שפילפוגל‪ ,‬סיבילה‬
‫אדלר ; תרגום מגרמנית‪ :‬אורית אוחיון‪ .‬תל אביב ‪ : Contento de Semrik,‬תשע"ד ‪. 2014‬‬
‫) ‪(002390206‬‬
‫אדלר‪ ,‬סיבילה‬
‫פרש כחל (קבוצת אמנים)‬
‫מלחמת העולם‪-- 1945-1939 ,‬גרמניה ‪ --‬דכאו‪.‬‬
‫צירים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ציור גרמני ‪ --‬גרמניה ‪ --‬דכאו ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫נאציזם ואמנות ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫אקספרסיוניזם (אמנות ‪) --‬גרמניה‪.‬‬
‫דכאו (גרמניה) ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫דכאו (גרמניה ‪ :‬מחנה רכוז)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪780.92‬זק‪.‬אהב תשע"ה‬
‫זק ‪,‬אדית מחבר‪ .‬אהבת הסירנות ‪ :‬על יוצרות‪ ,‬יצרים ויצירה ‪ /‬אדית זק ; עריכה‪ :‬סיונית רובינשטיין‪.‬‬
‫[ישראל] ‪ :‬אשתר‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002399466( .2015‬‬
‫נשים מוסיקאיות ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫נשים מלחינות ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪782.42163‬עבד‪.‬שי תשע"ה‬
‫עבד אל‪-‬והאב‪ ,‬מחמד מחבר‪ .‬שירים נבחרים של המוזיקאי והזמר הגדול מחמד עבד (א)לוהאב ‪ /‬תירגם‬
‫ותיעתק לעברית מן הנוסח הערבי לטיף ברטוב‪ .‬מהדורה ראשונה‪ ..‬ירושלים ‪ :‬לטיף ברטוב‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002397886( .2014‬‬
‫עבד אל‪-‬והאב‪ ,‬מחמד‬
‫שירים‪ ,‬ערבית ‪ --‬מצרים‬
‫מוסיקה פופולרית ‪ --‬מצרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪796.01‬פרי‪.‬קש תשע"ה‬
‫פרי ‪,‬ענבל‪ -1982 ,‬מחבר‪ .‬הקשר בין הטקס המוטורי‪-‬מנטלי והמאפיינים האישיותיים לבין דיוק הביצוע‬
‫בענפי ספורט שונים ‪ /‬מאת ענבל פרי‪[ .‬הקשר בין הטקס המוטורי‪-‬מנטלי והמאפינים האישיותיים לבין‬
‫דיוק הבצוע בענפי ספורט שונים]‪ .‬תשע"ה ‪) 002400082( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫אישיות‪.‬‬
‫ספורטאים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספורט ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫כשר מוטורי ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫בצוע ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪809‬רבק‪.‬בכ תש"ו‬
‫רבקאי ‪,‬ישראל מחבר‪ .‬ביכורי השירה היהודית המהפכנית ‪ /‬ישראל רובין [=ישראל רבקאי]‪[ .‬בכורי‬
‫השירה היהודית המהפכנית]‪ .‬מרחביה ‪ :‬הקיבוץ הארצי השומר הצעיר‪) 002401264( .1946 ,‬‬
‫שירה מהפכנית ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫שירה מהפכנית ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫משוררים יהודיים ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪818.5‬דיב‪.‬רש תשע"ה‬
‫דיבר‪ ,‬ג'פרי מחבר‪ .‬רשימת אוקטובר ‪:‬מותחן שנקרא מהסוף להתחלה ‪ /‬ג'פרי דיבר ; עם תצלומים מאת‬
‫הסופר ; מאנגלית‪ :‬קטיה בנוביץ'‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002398230( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.5‬דיק‪.‬זו תשע"ה‬
‫דיק‪ ,‬פיליפ ק מחבר‪ .‬זולגות דמעותי‪ ,‬אמר השוטר ‪ /‬פיליפ ק' דיק ; מאנגלית‪ :‬עמנואל לוטם‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫כתר‪[ ,‬תשע"ה] ‪ )002399714( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.5‬הוס‪.‬אש תשס"ה‬
‫הוסטוט‪ ,‬סירי מחבר‪ .‬אשר אהבתי ‪ /‬סירי הוסטוודט ; מאנגלית‪ :‬בעז וייס‪ .‬מושב בן‪-‬שמן ‪ :‬מודן‪[ ,‬תשס"ה]‬
‫‪) 002398576( .2005‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.5‬וול‪.‬לא תשע"ה‬
‫וולף‪ ,‬תומס מחבר ‪.‬לא תוכל לחזור הביתה ‪ /‬תומאס וולף ; תרגם מאנגלית‪ :‬עודד פלד ; אחרית דבר‪ :‬עודד‬
‫וולקשטיין ; ערכה‪ :‬דליה טסלר‪[ .‬לא תוכל לחזר הביתה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002397870‬‬
‫סופרי רומנים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרת אוטוביוגרפית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪818.5‬מיל(לרנ )תשע"ה‬
‫לרנר‪ ,‬מוטי מחבר‪ .‬תכלית המחזאי ‪ :‬עיון בשלושה מחזות של ארתור מילר ‪ /‬מוטי לרנר ; ייעוץ והקדמה‪:‬‬
‫גד קינר‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מכון מופ"ת‪ ,‬תשע"ה ‪) 002400600( .2015‬‬
‫מילר‪ ,‬ארתור‪ ..‬כלם היו בני‬
‫מילר‪ ,‬ארתור‪ ..‬מותו של סוכן‬
‫מילר‪ ,‬ארתור ‪..‬ציד המכשפות‬
‫מילר‪ ,‬ארתור ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫אמריקנית‪ ,‬ספרות ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪818.5‬מיצ'‪.‬סו תשע"ה‬
‫מיצ'ם‪ ,‬לילה מחבר‪ .‬סומרסט ‪ /‬ליילה מיצ'אם ; מאנגלית‪ :‬צילה אלעזר‪ .‬תל אביב ‪:‬מטר‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪ )002400433‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪818.6‬סלס‪.‬תמ תשע"ה‬
‫סלסי‪ ,‬טיה מחבר‪ .‬תמיד בדרך הביתה ‪ /‬טאייה סלאסי ; מאנגלית‪ :‬אורטל אריכה‪ .‬אור יהודה ‪ :‬כנרת‪,‬‬
‫זמורה‪-‬ביתן‪ ,‬תשע"ה ‪) 002398699( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪819.85‬אטו‪.‬אד תשע"ה‬
‫אטווד‪ ,‬מרגרט אלנור מחבר‪ .‬אדם האחרון ‪ /‬מרגרט אטווד ; מאנגלית‪ :‬יעל אכמון‪ .‬אור יהודה ‪ :‬מחברות‬
‫לספרות‪ ,‬תשע"ה ‪ )002398675( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪819.85‬מונ‪.‬סו תשס"ז‬
‫מונרו‪ ,‬אליס מחבר‪ .‬סודות גלויים ‪ /‬אליס מונרו ; מאנגלית‪ :‬ליטל ידין‪ .‬מושב בן‪-‬שמן ‪ :‬מודן‪[ ,‬תשס"ז]‬
‫‪) 002398587( .2007‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪828.91‬לור‪.‬אי תשע"ה‬
‫לורנס‪ ,‬דוד הרברט מחבר‪ .‬האיש שאהב איים ‪ /‬ד"ה לורנס ; תרגמה מאנגלית והוסיפה אחרית דבר‪ :‬ניצה‬
‫פלד‪ .‬בנימינה ‪ :‬נהר ספרים‪ ,‬תשע"ה ‪) 002400370( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪832.912‬רות‪.‬לו תשע"ה‬
‫רות‪ ,‬יוזף מחבר ‪.‬הלוויתן ‪ /‬יוזף רות ; מגרמנית‪ :‬גדי גולדברג‪[ .‬הלויתן]‪ .‬מהדורה ראשונה‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫זיקית‪[ ,‬תשע"ה] ‪ )002399459( 2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪833.914‬ביל‪.‬אס תשע"ה‬
‫בילר‪ ,‬מקסים‪ -1960 ,‬מחבר‪ .‬אסרה ‪ :‬רומן ‪ /‬מקסים בילר ; תרגם מגרמנית‪ :‬מיכאל דק ; עריכה‪ :‬שירי‬
‫שפירא‪ .‬תל אביב ‪ :‬עם עובד‪ ,‬תשע"ה ‪) 002399705( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪833.92‬הגמ‪.‬תא תשע"א‬
‫הגמן‪ ,‬הלנה ‪, 1992-‬מחבר‪ .‬תאונה עם אקסולוטל ‪ /‬הלנה הגמן ; מגרמנית‪ :‬גדי גולדברג‪ .‬מושב בן שמן ‪:‬‬
‫מודן‪ )002400506( .2011 ,‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪838.912‬בני‪.‬בק תשע"ה‬
‫בנימין‪ ,‬ולטר מחבר‪ .‬ביקורת ומראית עין ‪ :‬מבחר כתבים על ספרות ותיאטרון ‪ /‬ולטר בנימין ; תרגום‬
‫מגרמנית‪ :‬טלי קונס ; עריכה‪ ,‬מבואות והערות‪ :‬גלילי שחר‪[ .‬בקרת ומראית עין]‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪,‬‬
‫[תשע"ה] ‪)002399014( .2015‬‬
‫ספרות ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספרות ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫תיאטרון ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪848.91‬דיר‪.‬שע תשע"ה‬
‫דירס ‪,‬מרגריט מחבר‪ .‬שיעור הפסנתר ‪ :‬מודראטו קנטבילה ‪ /‬מרגריט דיראס ; מצרפתית‪ :‬רמה איילון‪.‬‬
‫[שעור הפסנתר]‪ .‬אור יהודה ‪ :‬מחברות לספרות‪ ,‬תשע"ה ‪) 002398707( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪863.64‬קרס‪.‬תח תשע"ה‬
‫קרסקו‪ ,‬חסוס‪- 1972 ,‬מחבר‪ .‬תחת כיפת השמיים ‪ /‬חסוס קראסקו ; תרגמה מספרדית‪ :‬טל ניצן‪[ .‬תחת‬
‫כפת השמים ‪].‬תל אביב ‪ :‬עם עובד‪ ,‬תשע"ה ‪) 002397561( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪868.6‬מלנ‪.‬לו תשע"ד‬
‫מלניק‪ ,‬דביר ‪, 1975-‬מחבר‪ .‬לומר את שאינו ניתן לאמירה ‪ :‬ממדים אפופאטיים ביצירותיהם של ארתור‬
‫שופנהאואר וחורחה לואיס בורחס ‪ /‬מאת‪ :‬דביר מלניק‪[ .‬לומר את שאינו נתן לאמירה ‪].‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪)002400031‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה לספרות משוה‪.‬‬
‫שופנהאואר‪ ,‬ארתור ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫בורחס‪ ,‬חורחה לואיס ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪869.3‬ורו‪.‬לת תשע"ה‬
‫ורובל ‪,‬רונלדו‪ -1968 ,‬מחבר‪ .‬לתרגם את חנה ‪ /‬רונלדו ורובל ; מפורטוגזית‪ :‬דלית להב‪-‬דורסט‪ .‬תל אביב‬
‫‪ :‬פן ‪ :‬ספרי חמד ‪ :‬ידיעות אחרונות‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002399709( .2015‬‬
‫יהודים ‪ --‬אמריקה הלטינית ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪872‬פלא‪.‬אמ תשע"ה‬
‫פלאוטוס‪ ,‬טיטוס מקיוס מחבר‪ .‬אמפיטריון ‪ :‬קומדיה ‪ /‬פלאוטוס ; תרגמה מרומית ‪,‬הוסיפה מבוא ופירוש‬
‫ד בורה גילולה ; עיצוב ואיורים משה גילולה‪ .‬ירושלים ‪ :‬הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס‪ ,‬האוניברסיטה‬
‫העברית‪ ,‬תשע"ה ‪)002397874( .2015‬‬
‫פלאוטוס ‪,‬טיטוס מקיוס ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫תיאטרון רומי ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪891.55‬פני‪.‬מה תשע"ד‬
‫פנינים מהשירה הפרסית ‪ /‬תרגום‪ ,‬הארות והערות‪ :‬רחמן חיים; עורך ויועץ אקדמי‪ :‬סולי שאהוור ‪.‬תל‪-‬‬
‫אביב ‪ :‬כתב‪ ,‬הסדרה האקדמית תשע"ד ‪)002389731( .2014‬‬
‫פרסית‪ ,‬שירה ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪891.712‬קרי‪.‬כל תשע"ה‬
‫קרילוב‪ ,‬איון אנדריויץ' מחבר‪ .‬כל המשלים ‪ /‬איבן אנדרייביץ' קרילוב ; נוסח עברי‪ :‬חגית בנזימן ;‬
‫איורים‪ :‬זהבית כרמל ; התקין לדפוס וניקד‪ :‬תנחום אבגר‪ .‬ירושלים ‪:‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002396970‬‬
‫משלים‪ ,‬רוסית ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪892.7104‬טרב‪.‬גע תשע"ה‬
‫טרביה ‪,‬עבדאללה אבראהים מחבר‪ .‬הגעגועים והקינה על הערים בשירה הערבית והעברית באנדלוסיה ‪/‬‬
‫עבדאללה אבראהים טרביה‪ .‬באקה אלגרבייה ‪ :‬המרכז לחקר הספרות המשווה ‪ -‬אקדמיית אלקאסמי ‪-‬‬
‫מכללה אקדמית לחינוך‪)002398161( .2015. ,‬‬
‫אבן חמדיס‪, 1055-1132‬‬
‫אבן ח'פאג'ה‪1058-1138 ,‬‬
‫אבן עזרא‪ ,‬משה בן יעקב ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫יהודה בן שמואל‪ ,‬הלוי ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ערבית‪ ,‬שירה ‪ -- 750-1258 --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫עברית‪ ,‬שירת ימי הבינים ‪ --‬ספרד ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫עברית ‪,‬שירת ימי הבינים ‪ --‬ספרד ‪ --‬נושאים ומוטיבים‪.‬‬
‫ספרות משוה ‪ --‬ערבית ועברית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪892.738‬נאט‪.‬זכ תשע"ד‬
‫נאטור‪ ,‬סלמאן מחבר‪ .‬הזיכרון שוחח איתי והסתלק ‪ :‬חייו ומותו של השייח 'מחורץ‪-‬הפנים ‪ /‬סלמאן נאטור‬
‫; מערבית‪ :‬יהודה שנהב‪-‬שהרבני ; עורכת הספר‪ :‬עדי שורק[ ‪.‬הזכרון שוחח אתי והסתלק]‪ .‬תל אביב ‪:‬‬
‫רסלינג‪)002393881( .2014 ,‬‬
‫ערבים פלשתינאים בספרות‪.‬‬
‫ערבים פלשתינאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪ --‬ספרות והסכסוך‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪892.73809‬בן‪-‬עמי‪.‬סו תשע"ה‬
‫בן‪-‬עמי‪ ,‬נעמי מחבר‪ .‬הצופי המודרני ‪ :‬דמות הצופי ברומן הערבי המודרני ‪ -‬היבטים סוציו‪-‬תרבותיים ‪/‬‬
‫נעמה בן עמי‪[ .‬הסופי המודרני]‪ .‬קיבוץ צרעה ‪ :‬אלון ספר ‪,‬תשע"ה ‪)002400512( .2015‬‬
‫סופיות (תנועה מיסטית מסלמית) בספרות‪.‬‬
‫ערבית‪ ,‬ספרות ‪--‬המאה ה‪ -- 20-‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪913.3948‬שפר‪.‬סל תשע"ג‬
‫שפרן‪ ,‬נסיה מחבר‪ .‬הסלע האדום ‪ :‬המסעות האסורים לפטרה ‪ /‬נסיה שפרן‪ .‬ירושלים ‪:‬יד יצחק בן‪-‬צבי‪,‬‬
‫תשע"ג ‪)002397406( .2013‬‬
‫פטרה (עיר עתיקה) ‪ --‬תאור וסיור‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪914.95‬אמת‪.‬כל תשנ"ג‬
‫אמתי ‪,‬ירון‪ .‬הכל על יוון ‪ /‬ירון אמיתי ; מפות‪ :‬לנה שטרן‪ ,‬יובל גרינבאום‪[ .‬הכל על יון[ ‪].‬מהדורה‬
‫מעודכנת]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪)002398726( .]1993[ ,‬‬
‫יון ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫יון ‪--‬תאור וסיור‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪929.20943‬טגה‪.‬אמ תשע"ה‬
‫טגה‪ ,‬ג'ניפר‪ -1970 ,‬מחבר‪ .‬אמון ‪ :‬סבא שלי היה יורה בי ‪ /‬ג'ניפר טגה ‪,‬ניקולה זלמייר ; מגרמנית‪ :‬דפנה‬
‫עמית‪ .‬בני ברק ‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה ‪. (002396990 )2015‬‬
‫טגה‪ ,‬ג'ניפר‪-1970 ,‬‬
‫גת‪ ,‬אמון‪1908-1946 ,‬‬
‫נכדים של פושעי מלחמה ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫מפקדים במחנות רכוז ‪ --‬פולין ‪ --‬פלשוב ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פלשוב (פולין ‪ :‬מחנה רכוז)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪938.003‬בור‪.‬לק תשע"ה‬
‫בורשטין‪ ,‬איתן מחבר‪ .‬לקסיקון לעולם הקלאסי ‪ :‬אלים‪ ,‬אישים‪ ,‬מושגים ואתרים ‪ /‬איתן בורשטיין‪.‬‬
‫[לקסיקון לעולם הקלסי]‪[ .‬ישראל) ‪] : Pertinax, 2015. (002399469‬‬
‫ציביליזציה קלסית ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪947.7084‬שטי‪.‬הת תשע"ג‬
‫שטינברג‪ ,‬אלה אולגה‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬התיישבות קבוצות לאומיות ברפובליקה הסובייטית של אוקראינה‬
‫בין השנים ‪ : 1939-1924‬מקרה מבחן של היישוב הגרמני ‪ /‬מאת ‪:‬אלה אולגה שטיינברג‪[ .‬התישבות‬
‫קבוצות לאמיות ברפובליקה הסוביטית של אוקראינה בין השנים ‪ .]1939-1924‬תשע"ג ‪.2013‬‬
‫(‪)002399909‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה להיסטוריה כללית‪.‬‬
‫מעוטים ‪ --‬אוקראינה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫גרמנים ‪ --‬אוקראינה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫אוקראינה ‪ --‬היסטוריה‪-- 1921-1944.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫)‪D48 (43‬יאי‪.‬אה תשע"ה‬
‫יאיר ‪,‬גד מחבר‪ ,‬צלם‪ .‬אהבה זה לא פרקטיש ‪ :‬המבט הישראלי על גרמניה ‪ /‬גד יאיר ; ערכה והביאה‬
‫לדפוס‪ :‬לאה שניר ; צילומים‪ :‬גד יאיר‪ .‬מהדורה ראשונה‪[ ..‬בני ברק] ‪ :‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002398939( .2015‬‬
‫ישראלים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ראיונות‪.‬‬
‫ישראלים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫יורדים ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬השפעה‪.‬‬
‫גרמניה ‪ --‬דעת קהל זרה‪ ,‬ישראלית‪.‬‬
‫גרמניה ‪ --‬הוי ומנהגים ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D3 (45‬ספר‪.‬מל תשע"ה‬
‫ספר מלווה ולווה ‪ :‬מדריך למשכונאות מאיטליה מימי הרנסנס ‪ /‬ההדיר והקדים מבוא‪ :‬ראובן בונפיל ;‬
‫המערכת המדעית‪ :‬עמנואל אטקס [ו‪ 6-‬אחרים]‪[ .‬ספר מלוה ולווה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מרכז זלמן שזר לחקר‬
‫תולדות העם היהודי‪ ,‬תשע"ה ‪)002400297( .2015‬‬
‫ספר מלוה ולווה ‪--‬‬
‫יהודים ‪ --‬איטליה ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.15-‬‬
‫יהודים ‪ --‬איטליה ‪ --‬מצב כלכלי ‪ --‬המאה ה‪.15-‬‬
‫יהודים ‪ --‬איטליה ‪ --‬הוי ומנהגים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬איטליה ‪ --‬חיי הרוח‪.‬‬
‫הלואות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫רבית ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫משכונאות ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D4 (47‬מינ‪.‬מצ תשע"ה‬
‫מינץ‪ ,‬מתתיהו מחבר‪ .‬המצוקות‪ ,‬התקוות והייאוש של יהודי רוסיה הסובייטית ‪ /‬מתיתיהו מינץ‪[ .‬המצוקות‪,‬‬
‫התקוות והיאוש של יהודי רוסיה הסוביטית]‪ .‬תל אביב ‪ :‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬המרכז לחקר התפוצות‬
‫ע"ש גולדשטיין‪-‬גורן‪ ,‬תשע"ה ‪. (002400328 )2015‬‬
‫יהודים ‪ --‬בריה"מ ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫יהודים ‪ --‬מעמד חקי וחקים ‪ --‬בריה"מ‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬פוליטיקה וממשל ‪ --‬בריה"מ‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬התישבות ‪ --‬בריה"מ‪.‬‬
‫התישבות חקלאית ‪ --‬בריה"מ‪.‬‬
‫חקלאים יהודיים ‪ --‬בריה"מ‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D5 (56‬סיה‪.‬יה תשע"ה‬
‫סיהאם‪ ,‬פאהום מחבר‪ .‬יהודים בחלומות ערבים ‪ /‬פאהום (גניים) סיהאם‪ .‬ישראל ‪ :‬המחבר‪.2015 ,‬‬
‫(‪)002398762‬‬
‫יהודים ‪ --‬ארצות ערב ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬ארצות ערב ‪ --‬מצב כלכלי‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬ארצות ערב ‪ --‬הוי ומנהגים‪.‬‬
‫יהודים בספרות‪.‬‬
‫ערבית‪ ,‬ספרות ‪ --‬נושאים ומוטיבים‪.‬‬
‫יחסי יהודים וערבים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D47 (438‬מסט‪.‬בי תשע"ד‬
‫מסטבוים‪ ,‬יוסף‪ -1924 ,‬מחבר‪ .‬בין חושך לאור ‪ :‬נתיב הצלתו המופלא של נער יהודי במהלך מלחמת‬
‫העולם השניה ‪ /‬יוסף מסטבוים ; כתיבה ועריכה‪ :‬שמואל ספרא‪[ .‬בין חשך לאור]‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬יפה נוף]‪,‬‬
‫[תשע"ד ‪)002394012( .]2014‬‬
‫מסטבוים‪ ,‬יוסף‪, 1924-‬‬
‫יהודים ‪ --‬פולין ‪ --‬קריניצה (מחוז צנז) ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פולין ‪ --‬קריניצה (מחוז צנז) ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫קריניצה (מחוז צנז ‪,‬פולין)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D47 (438‬עפר‪.‬חל תשע"ה‬
‫עפר‪ ,‬מרים בת שמעון מחבר‪ .‬חלוק לבן בגטו ‪ :‬מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין בתקופת השואה ‪/‬‬
‫מרים עופר‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד ושם‪ ,‬המכון הבין‪-‬לאומי לחקר השואה ‪,‬המרכז לחקר השואה בפולין‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002398184( .2015‬‬
‫מחלות ‪ --‬פולין ‪ --‬ורשה‪.‬‬
‫טפול רפואי ‪ --‬פולין ‪ --‬ורשה‪.‬‬
‫בתי חולים ‪ --‬פולין ‪ --‬ורשה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פולין ‪ --‬ורשה ‪ --‬טפול רפואי‪.‬‬
‫רופאים יהודיים ‪ --‬פולין ‪ --‬ורשה‪.‬‬
‫אתיקה רפואית ‪--‬פולין ‪ --‬ורשה‪.‬‬
‫גטו ורשה (פולין)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Diaspora‬‬
‫)‪D47 (476.5‬זיד‪.‬מר תשע"ה‬
‫זידמן ‪,‬בוריס מחבר‪ .‬מרק עורב ‪ /‬בוריס זיידמן‪ .‬מהדורה ראשונה‪ .‬נהרייה ‪ :‬האדם הכותב‪[ ,‬תשע"ב ]‬
‫) ‪2012. (002398709‬‬
‫נחמצ'יק‪-‬טסמן‪ ,‬הינדה‪-1929 ,‬‬
‫טסמן‪ ,‬בוריס‬
‫זורין‪ ,‬שלום‪, 1902-1974‬‬
‫יחידת זורין (קבוצת התנגדות)‬
‫יהודים ‪ --‬רוסיה הלבנה ‪ --‬מינסק ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬רוסיה הלבנה ‪ --‬מינסק ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פרטיזנים ‪--‬רוסיה הלבנה ‪ --‬מינסק‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬עמידה והתנגדות ‪ --‬רוסיה הלבנה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פעלות הצלה ‪ --‬רוסיה הלבנה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D47 (492‬לאו‪.‬מצ תשע"ד‬
‫לאופר‪ ,‬משה צבי מחבר‪ .‬מצל מאש ‪ :‬נס אחר נס וכוח רצון לשרוד מובילים משפחה יהודית הולנדית‬
‫מתוך החשכה אל השחרור ‪ /‬משה צבי לאופר ; תרגום מהולנדית לעברית‪ :‬לאה זוננשיין‪-‬אונדרווייזר‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬משה צבי לאופר‪[ ,‬תשע"ד]‪) 002396214( .‬‬
‫לאופר‪ ,‬בנימין זאב‪1906-2005 ,‬‬
‫לאופר‪ ,‬בילה‪1906-1998 ,‬‬
‫שואה ‪ --‬הולנד ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬הולנד ‪ --‬רוטרדם ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫מחנות רכוז ‪ --‬אירופה‪.‬‬
‫רוטרדם (הולנד)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪D47 (492‬מטס‪.‬הי תשנ"ו‬
‫מטסלר‪ ,‬מנו מחבר‪ .‬היסטוריה להיום ‪ -‬אנה פראנק ‪ /‬המחברים‪ :‬מנו מצלר ‪,‬רון ואן דר רול ; תרגום‪ :‬רונה‬
‫גרינברג‪[ .‬היסטוריה להיום ‪ -‬אנה פרנק]‪ .‬אמסטרדם ‪ :‬בית אנה פראנק‪[ ,‬תשנ"ו] ‪)002400249( .1996‬‬
‫ילדים מסתרים בשואה ‪ --‬הולנד‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬הולנד ‪ --‬אמסטרדם ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פרנק ‪,‬אנה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫)‪E309.1 (AD‬אבי‪.‬דר תשע"ד‬
‫אביבי‪ ,‬שמעון מחבר‪ .‬דרוזים מעשה מרכבה ‪ /‬שמעון אביבי ; ערך‪ :‬אלי שילר ‪.‬ירושלים ‪ :‬אריאל‪,‬‬
‫[תשע"ד] ‪)002398899( .2014‬‬
‫ישראל‪ .‬צה"ל ‪ --‬דרוזים‪.‬‬
‫דרוזים ‪--‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫דרוזים ‪ --‬מדיניות ממשלתית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דרוזים ‪ --‬ישראל ‪--‬מצב חברתי‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A3‬כול‪.‬וי תשע"ד‬
‫‪.‬כולל וישכם אברהם ד'זלוטשוב (ברוקלין)‪ .‬וישכם אברהם ‪ :‬על עניני השכמת הבוקר ‪ :‬לקט‪ ...‬על גודל‬
‫ענין וקדושת השכמת הבוקר וענין ותיקין‪ ...‬וגודל מעלת לימוד התורה ‪,‬וקדושת המחשבה והכנה לתפלה‪,‬‬
‫והמסתעף ‪ /‬נלקט ונערך על ידי כולל וישכם אברהם ד'זלאטשוב‪ .‬ברוקלין ‪ :‬מפעל זכור לאברהם שע"י‬
‫כולל וישכם אברהם ד'זלאטשוב‪ ,‬תשע"ד ) ‪[2014]. (002390630‬‬
‫תפלת ותיקין‪.‬‬
‫תלמוד תורה‪.‬‬
‫תפלה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A19‬בוב(רם )תשע"ה‬
‫רם‪ ,‬אורי מחבר‪ .‬שובו של מרטין בובר ‪ :‬המחשבה הלאומית והחברתית בישראל מבובר עד הבובריאנים‬
‫החדשים ‪ /‬אורי רם‪ .‬תל אביב ‪ :‬רסלינג‪) 002399814( .2015 ,‬‬
‫בובר‪ ,‬מרדכי מרטין ‪ --‬השפעה‪.‬‬
‫בובר‪ ,‬מרדכי מרטין ‪ --‬השקפות פוליטיות וחברתיות‪.‬‬
‫פילוסופים יהודיים ‪ --‬גרמניה‪.‬‬
‫סוציולוגיה ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ציונות ‪--‬פילוסופיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪A19‬קוק(שטמ )תשע"ד‬
‫שטמלר‪ ,‬חגי‪ -1972 ,‬מחבר‪ .‬משנתו של הרב צבי יהודה קוק ‪ /‬מאת‪ :‬חגי שטמלר ‪.‬תשע"ד ‪.2014‬‬
‫(‪)002400460‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה למחשבת ישראל‪.‬‬
‫קוק‪ ,‬צבי יהודה ‪ --‬משנתו‪.‬‬
‫פילוסופיה יהודית ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Philosophy‬‬
‫‪A37‬זיל‪.‬לח תשע"ה‬
‫זילברשטין ‪,‬אהרן בן יוסף צבי מחבר‪ .‬לחמי ברכה ‪ :‬פסקי דינים להלכה למעשה‪ ,‬באורי ובירורי הלכה ‪...‬‬
‫הלכות ברכת המזון ‪ :‬דיני בהמ"ז במקום אכילה‪ ,‬ספק בבהמ"ז‪ ,‬גדרי שיעור עיכול‪ ,‬דיני כוס של ברכה‪,‬‬
‫הפסק בברכת המזון‪ ,‬הזכרת מעין המאורע ‪ :‬סימן קפ"ב‪-‬קצ"א ‪... /‬אהרן זילבערשטיין בלאאמו"ר‪ ...‬יוסף‬
‫צבי ‪... Brooklyn :‬אהרן זילבערשטיין‪ ,‬תשע"ה [‪]. (002400529 )2015‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך ארח חיים‪ .‬הלכות ברכת המזון ‪ --‬באורים‬
‫תפלות‪ -- .‬ברכת המזון ‪ -- --‬הלכה‪.‬‬
‫סעודות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A37‬זעפ‪.‬בי תשע"ג‬
‫זעפרני ‪,‬עזרא חי בן שלמה ידידיה מחבר‪ .‬ביין מסכתי ‪ :‬בירורים וביאורים בעניני ברכת היין על סדר‬
‫השו"ע בסי' קע"ד‪-‬קע"ה ; קונטרס איתן מושביך ‪ :‬בעניני שינוי מקום‪ ,‬סימן קע"ח ‪ /‬נערך‪ ...‬ע"י עזרא חי‬
‫באאמו"ר‪ ...‬שלמה ידידיה זעפראני‪ .‬ירושלים ‪ :‬ע‪ .‬ח‪ .‬זעפראני[ ‪,‬תשע"ג]‪)002392610( .‬‬
‫זעפרני‪ ,‬שלמה ידידיה‬
‫יין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שנוי מקום ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A37‬לפק‪.‬סע תשע"ג‬
‫לפקוביץ ‪,‬יהודה דוד זאב מחבר‪ .‬סעודה כהלכתה ‪ ... :‬על הלכות סעודה‪ ; ...‬קונטרס עיוני הלכות ‪ /‬נלקט‬
‫ונסדר‪ ...‬ע"י‪ ...‬יודא דוד זאב לעפקאוויטש‪ .‬ברוקלין ‪ :‬יודא דוד זאב לעפקאוויטש[ ‪,‬תשע"ג?]‪.-‬‬
‫(‪)002400462‬‬
‫תפלות‪ -- .‬ברכת המזון ‪ -- --‬הלכה‪.‬‬
‫סעודות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A37‬פול‪.‬בר תשע"ה‬
‫פולק ‪,‬מנחם מרדכי מחבר‪ .‬ברכה כהלכתה ‪ :‬סיכומים וביאורים על פי פסקי המשנה ברורה על הלכות‬
‫ברכת המזון‪ ,‬ברכת הפירות‪ ,‬ברכת הריח‪ ,‬ברכת ההודאה ; ברכה כהלכה ‪ :‬ליקוט מדברי האחרונים‬
‫בשאלות השכיחות מדי יום ביומו ‪ /‬נערך‪ ...‬ע"י מנחם מרדכי הלוי פולק בלאאמו"ר ר' יצחק אליהו‪.‬‬
‫אשדוד ‪ :‬הרב מנחם מרדכי פולק‪ ,‬תשע"ה [‪) 002400709( .]2015‬‬
‫לנדאו‪ ,‬שלמה בן אליהו‬
‫הכהן‪ ,‬ישראל מאיר בן אריה זאב‪ ..‬משנה ברורה ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫תפלות‪ .‬ברכת המזון ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ברכות הנהנין ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A38‬קסט‪.‬בנ תשע"ה‬
‫קסטנר ‪,‬נחום‪ .‬בנתיבות המועדים ‪ :‬יסודות הרגלים והמועדים‪ :‬חנוכה‪ ,‬פורים‪ ,‬פסח‪ ,‬סוכות ‪,‬ויסודות‬
‫הגלויות והגאולות‪ :‬מצרים‪ ,‬בבל‪ ,‬פרס‪ ,‬יון‪ ,‬רומי‪ ,‬אדום ‪ -‬מפורשים ומבוארים מתוך מטבע תפילת מעוז‬
‫צור ‪ /‬ר' נחום קסטנר‪ .‬ירושלים ‪ :‬נחום קסטנר ולארגון 'והגית ‪',‬תשע"ה‪)002392733( .‬‬
‫מעוז צור (פיוט) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫מועדים במחשבת ישראל‪.‬‬
‫גלות‪.‬‬
‫גאלה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A42‬מנש‪.‬לב תשע"ה‬
‫אבות‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬הרצליה‪ ..‬לב אבות ‪ :‬ביאור למסכת אבות ‪ :‬ובו סיפורים ומעשיות‪ ,‬בשבח התנאים וגדולי‬
‫הדורות מלוקטים מן התלמוד ומדרשים‪ ,‬מפי ספרים וסופרים ‪/‬מאת "הפחח"‪ ,‬ח' מנחם מנשה‪ .‬הרצליה ‪:‬‬
‫אהבת חיים‪ ,‬תשע"ה [‪) 002396219( .]2014‬‬
‫אבות (מסכת) ‪ -- --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A42‬פרק‪.‬אב תשכ"ב‬
‫אבות ‪..‬תשכ"ב‪ ..‬ירושלים‪ ..‬פרקי אבות ‪ :‬לקט פירושים וספורים‪[ .‬פרקי אבות ‪ -‬לקט פרושים וספורים]‪.‬‬
‫מהדורה שניה מתוקנת‪ .‬ירושלים ‪ :‬משרד החינוך והתרבות‪ ,‬המחלקה לתרבות תורנית‪ ,‬תשכ"ב‪.‬‬
‫(‪ )001204706‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Midrasha‬‬
‫‪A45‬אלמ‪.‬מא תשע"ה‬
‫אלמושנינו‪ ,‬משה בן ברוך מחבר‪ .‬מאמץ כח ‪ :‬נדפס בויניציאה בשנת ה'שמ"ח ועתה יוצא לאור מחדש‬
‫בתוספת מרובה מכתבי‪-‬יד ‪ /‬רבי משה אלמושנינו ; עם מבוא‪ ,‬הערות ומפתחות‪ ,‬מאת שאול רגב‪ .‬ירושלים‬
‫‪ :‬אהבת שלום‪[ ,‬תשע"ה ‪) 002399926( .]2015‬‬
‫אלמושנינו‪ ,‬משה בן ברוך‪.‬‬
‫דרשות ‪ --‬חכמי המזרח‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬יון ‪ --‬סלוניקי ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫‪Almosnino, Moses ben Baruch, approximately 1515-approximately 1580.. Me'ametz‬‬
‫‪koah‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A51‬שפי‪.‬דר תשע"ה‬
‫שפירא‪ ,‬צבי אלימלך‪ ,‬מדינוב מחבר‪ .‬הקדמה לספר דרך פקודיך ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי צבי אלימלך שפירא‬
‫אבדק"ק מונקאטש‪ ; ...‬עם ביאורים והערות שנלקטו משאר ספרי רבינו‪ ...‬ומגנזי‪ ...‬ממשיכי דרכו‪ ...‬נערך‬
‫ונסדר ע"י ישעי' יצחק בן הרה"ח ר' מאיר יוסף‪[ .‬דרך פקודיך‪ .‬הקדמה ‪].‬ירושלים ‪ :‬ישעיה יצחק בן מאיר‬
‫יוסף‪ ,‬ערב שנת תשע"ה [תשע"ד]‪)002392820( .‬‬
‫דינוב (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A67‬בלז תשע"ה‬
‫קול מחזיקי הדת ‪ :‬גליון מיוחד לרגל שמחת בית בעלזא‪ ,‬ט"ו סיון תשע"ה ‪ /‬עורך‪ :‬יהושע וויינברגר‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬המחנה החרדי‪ ,‬תשע"ה [‪) 002400708( .]2015‬‬
‫רוקח‪ ,‬אברהם שמואל צבי בן אהרן מרדכי‬
‫בלז (חסידות)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A67‬זאת‪.‬הת תשע"ד‬
‫זאת התורה (והמציאות) לא תהא מוחלפת ‪ :‬בו יתברר ויתלבן התורה וההלכה‪ ,‬האמת והצדק ‪,‬בנידון‬
‫ירושת והמשכת כ"ק מר"ן אדמו"ר הגה"ק מבאבוב זצוקללה"ה ‪ :‬מענה לשו"ת הברי והשמא‪ ,‬ח"ב סימן ד‪,‬‬
‫אודות הדין תורה דקהל באבוב‪ .‬ברוקלין‪ ,‬ניו יארק ‪ :‬תלמידי וחסידי באבוב‪ ,‬תשע"ד‪)002400405( .‬‬
‫הלברשטם‪ ,‬בנציון בן שלמה‪ ,‬מבובוב‬
‫בובוב (חסידות)‬
‫אונגר‪ ,‬מרדכי דוד בן יעקב יצחק‪ ,‬מבובוב‬
‫גרוס‪ ,‬יקותיאל זאב‪ ..‬הברי והשמא‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A015(477.1)‎‬קנו‪.‬זה תשע"ה‬
‫קנובלך‪ ,‬דוד ברוך‪ .‬זה השער לה' ‪" ... :‬השערים" של הספרים‪ ...‬שנדפסו שנדפסו בדפוס שנתייסד ע"י‬
‫הרה"ק רבי פנחס מקוריץ ותחת פיקוחו של בו הרה"ק רבי משה מסלאוויטא ונכדו הרה"ק רבי שמואל‬
‫אברהם (אבא) מסלאוויטא‪ ,‬במשך השנים תקנ"א‪ -‬תקצ"ו ‪ /‬נערך ונסדר לדפוס‪ :‬דוד קנאבלאך‪[ .‬זה השער‬
‫להשם]‪[ .‬ניו סקוויר] ‪ :‬מרכז לספרים עתיקים וכתבי יד‪ ,‬תשע"ה [‪)002398595( .]2015‬‬
‫סלויטה (אוקראינה) ‪ --‬דפוסים‬
‫מדפיסים יהודיים ‪ --‬אוקראינה ‪ --‬סלויטה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Rare Books Office‬‬
‫‪A016‬ארכ‪.‬לז תשכ"א‬
‫הארכיון לזכר יהודי בסרביה ‪ :‬מיסודו של מ‪ .‬בית‪-‬דוד (דודזון) ‪ :‬רשימת המיסמכים‪ .‬תל אביב ‪ :‬הקונגרס‬
‫היהודי העולמי ‪,‬ההנהלה הישראלית‪ ,‬תשכ"א ‪)002399651( .1961‬‬
‫יהודים ‪ --‬בסרביה (מולדויה‪-‬אוקראינה ‪) --‬ביבליוגרפיה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬בסרביה (מולדויה‪-‬אוקראינה ‪) --‬ביבליוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A077.2‬עז והדר תשע"ה‬
‫לאות ולזכרון ‪ :‬על עניייני בר מצוה‪ ,‬ציצת‪ ,‬תפילין‪ ,‬קריאת שמע ותפילה‪[ .‬בית שמש] ‪ :‬עוז והדר‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002390916( .‬‬
‫בר מצוה‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬מעשיות‪.‬‬
‫ציצית ‪--‬הלכה‪.‬‬
‫תפלין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A077.3‬רוט‪.‬יא תשנ"ט‬
‫רוטשטין‪ ,‬נחום בן חיים אברהם יצחק מחבר‪ .‬יאיר נתיבות ‪ :‬פרקי אורה‪ / ...‬אשר נלקטו ונערכו מתוך‬
‫ספרי אבני זכרון למרן‪ ...‬רבי נחום רוטשטיין[ ‪.‬ירושלים] ‪ :‬התאחדות התלמידים דישיבת נזר התורה‪,‬‬
‫תשנ"ט‪-‬תשס"ב‪) 002392166( .‬‬
‫תלמוד תורה‪.‬‬
‫תלמוד תורה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A092‬וול(אהר )תשע"ה‬
‫אהרני‪ ,‬עדה מחבר‪ .‬לא לשווא ‪ :‬הצלת יהודים מן השואה על‪-‬ידי גיבורה באלכסנדריה ‪ /‬עדה אהרוני‪[ .‬לא‬
‫לשוא]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪) 002398053( .2015‬‬
‫וולף‪ ,‬תאה‪1907-2002 ,‬‬
‫אחיות רפואיות יהודיות ‪ --‬מצרים ‪ --‬אלכסנדריה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פעלות הצלה ‪ --‬מצרים ‪ --‬אלכסנדריה‪.‬‬
‫אלכסנדריה (מצרים)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A092‬מוס‪.‬שר תשע"ה‬
‫מוסקוביץ‪ ,‬חנה מחבר‪ .‬שורשים לנצח ‪ :‬המסע של חיי ‪ /‬נכתב על ידי‪ :‬הרבנית חנה מוסקוביץ ; תרגום‪:‬‬
‫שרה פולק‪[ .‬שרשים לנצח]‪[ .‬ישראל?] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע[ ‪],‬תשע"ה ‪)002400217( .]?2015‬‬
‫מוסקוביץ‪ ,‬חנה‬
‫מוסקוביץ‪ ,‬יקותיאל יהודה בן יעקב‬
‫מוסקוביץ‪ ,‬יעקב בן מאיר‬
‫נצולי שואה ‪ --‬רומניה ‪ --‬בוקרסט ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫שוץ‪-‬ויז'ניץ (חסידות)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A102‬טאו‪.‬פר תשע"ה‬
‫טאובר ‪,‬עזריאל מחבר‪ .‬פרקי מחשבה ‪ :‬תורת האבות ; להחזיר עטרה ליושנה ‪ /‬הרב עזריאל טאובר ;‬
‫עריכה וכתיבה‪ :‬הרב אברהם ישראל קליין‪ .‬ירושלים ‪ :‬ארגון שלהבת‪ ,‬תשע"ה‪) 002393890( .‬‬
‫מחשבת ישראל‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬זהות‪.‬‬
‫אמונה (יהדות)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A102‬לונ‪.‬עי תשע"ה‬
‫לונדין ‪,‬חגי מחבר‪ .‬עיין ערך יהדות ‪ :‬העולם הרעיוני של מושגי היסוד ביהדות ‪ /‬חגי לונדין ; איורים‪:‬‬
‫אוריאל ברקוביץ‪[ .‬עין ערך יהדות]‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬משכל‪ ,‬הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי‬
‫חמד‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002400274( .2015‬‬
‫יהדות ‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫יהדות ‪ --‬מבואות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A309‬פרי‪.‬ות תשע"ה‬
‫פרידמן‪ ,‬יעקב יצחק מחבר‪ .‬ותתפלל חנה ‪ :‬לקט פניני התעוררות וחיזוק בחובת התפילה‪ ,‬עוצם כוחה ושגב‬
‫מעלותיה ‪ :‬ערוך מתוך חמש מאות גליונות שבועיים שהופיעו בביהמ"ד "קהל בני שלמה זלמן‪-‬‬
‫ויעליפאלע"‪ ,‬ברוקלין‪ ... / ...‬ע"י יעקב יצחק פרידמאן ‪. New York :‬יעקב יצחק פרידמאן‪ ,‬תשע"ה‬
‫[‪)002400523( .]2015‬‬
‫בית המדרש קהל בני שלמה זלמן (ברוקלין‪ ,‬ניו יורק‪ ,‬נ‪.‬י)‪.‬‬
‫תפלה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרות רבנית ‪ --‬ציטטות ומימרות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A309‬ציו‪.‬יק תשע"ד‬
‫ציונים יקרים ‪ :‬דברים ערבים‪ ,‬משמחי לב‪ ,‬לקוטי בתר לקוטי‪ :‬תפילה‪[ .‬ישראל] ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪,‬‬
‫[תשע"ד?]‪)002391979( .‬‬
‫תפלה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A311.6‬ברנ‪.‬תכ תשע"ה‬
‫ברנשטין‪ ,‬משה מאיר מחבר‪ .‬תכלית אור ‪ :‬שבת קדש ‪ :‬מאמרים וביאורי תפילה ‪... /‬ר' משה מאיר‬
‫ברנשטיין‪ .‬מודיעין עילית ‪ :‬משה מאיר ברנשטיין‪ ,‬תשע"ה [‪]-. (002399491 )2015‬‬
‫תפלות‪ -- .‬סדור ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫שבת ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫שבת במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A311.6‬גול‪.‬תה תשע"ה‬
‫גולדפינגר‪ ,‬ישראל שלמה מחבר‪ .‬תהלות ישראל ‪ :‬עיונים וביאורים על סדר התפילה ‪/‬חובר ע"י ישראל‬
‫שלמה גולדפינגר‪ .‬קיו גארדענס היללס ‪, Solomon Goldfinger,‬תשע"ה ) ‪2014. (002396239‬‬
‫תפלות‪ -- .‬סדור ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תפלה במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A312.2‬תשע"ה‬
‫תפלות ‪..‬מחזור‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬מחזור תפארת בנים ‪ :‬לחג השבועות ‪ :‬על‪-‬פי נוסח ומנהגי מונקאטש‪.‬‬
‫ברוקלין ‪ :‬אמת‪ ,‬אור תורה מונקאטש‪ ,‬תשע"ה ‪)002400528( .2015‬‬
‫מונקטש (חסידות)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬אלט‪.‬הג תשס"ז‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשס"ז‪ ..‬ירושלים‪ ..‬הגדה של פסח ‪ :‬עם לקט פנינים ואמרות קודש 'חד גדיא ‪',‬ולקט‬
‫סיפורים‪ ,‬משלים ודברי חכמה 'מרבה לספר' ‪ /‬נלקט ונערך משיעוריו של הרב דניאל חיים אלטר‪.‬‬
‫ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬ק'ח'ו' ח'ד' ג'ד'י'א' ו'מ'ר'ב'ה 'ל'ס'פ'ר' [תשס"ז]‪002398106( .‬‬
‫)ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬לוי‪.‬בר תשע"ג‬
‫הגדה של פסח‪ ..‬תשע"ג‪ ..‬ירושלים‪ ..‬ברכת אהרן ‪ :‬הגדה של פסח ‪ :‬סדר הגדה לשבת הגדול‪ ,‬עם מקורות‬
‫ומדרשים ‪ :‬אמרים המיוסדים על אמרי חז"ל ‪ /‬נערך ונכתב ‪...‬ע"י אהרן בן‪ ...‬ר' בנימין יוסף לוי‪ .‬ירושלים‬
‫‪ :‬אהרן לוי‪ ,‬תשע"ג‪) 002392635( .‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬לוי‪.‬בר תשע"ה‬
‫הגדה של פסח ‪..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬הגדה של פסח המבואר ברכת אהרן ‪ :‬וילקוט המדרשים ‪ :‬אמרים‬
‫המיוסדים על אגדות חז"ל ‪ /‬נלקט ונערך‪ ...‬ע"י אהרן לוי בן מוה"ר בנימין יוסף לוי‪[ .‬הגדה של פסח‬
‫המבאר ברכת אהרן]‪ .‬ירושלים ‪ :‬אהרן לוי‪ ,‬תשע"ה‪) 002398501( .‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬שבת‪.‬הג תשע"ה‬
‫הגדה של פסח ‪..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬הגדה של פסח ‪ :‬עם כוונת האר"י ‪ / ...‬הגהות ודקדוקי סופרים של ‪...‬‬
‫מוהר"ר שבתי‪ ,‬מראשקוב‪ ; ...‬נדפס מחדש‪ ...‬בהגהה מדוייקת‪ ,‬בתיקוני כל השגיאות ובהשלמת המילים‪...‬‬
‫מהדורה חדשה ומורחבת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬ש‪ .‬י‪ .‬זינגר‪ ,‬י‪ .‬ד‪ .‬פרענקיל‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2015]. (002397387‬‬
‫לוריא‪ ,‬יצחק‪( ,‬אר"י)‬
‫כונות (קבלה)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A313‬תשל"ט‬
‫הגדה של פסח ‪..‬תשל"ט‪ ..‬ירושלים‪ ..‬בית חורין ‪ :‬והוא סדר הגדה של פסח‪ ,‬מיץ תקכ"ז ‪ :‬ההגדה המעוטרת‬
‫הראשונה שנדפסה בצרפת‪ .‬ירושלים ‪ :‬קרן הרוחה למען ילדי המצוקה בישראל‪ ,‬תשל"ט ‪. (002383876‬‬
‫)ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A314.2‬טיכ‪.‬זמ תשע"ד‬
‫טיכטל‪ ,‬יששכר שלמה מחבר‪ .‬זמירות לשבת ‪ :‬מעוטר עם פניני משנה שכיר ‪... /‬ממשנת תורתו של‪ ...‬רבי‬
‫ישכר שלמה טייכטהאל‪ ...‬ומחובר‪ ...‬ממשנת חמיו‪ ...‬רבי דוד פרידמאן‪ ,‬גאב"ד‪ ...‬צעהלים‪ ,‬וגרגרים‬
‫ממשנת מוח"ז‪ ...‬רבי מנחם כ"ץ פרוסטיץ‪ ,‬גאב"ד צעהלים‪[ ...‬ברוקלין?] ‪ :‬מכון שירת יעקב‪ ,‬תשע"ד‬
‫[‪)002392960( .]2014‬‬
‫שבת ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫שבת ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A314.2‬מרצ‪.‬של תשע"ה‬
‫תפלות‪ ..‬זמירות ופיוטים‪ ..‬שולחן השבת של הרב דן ‪ :‬זמירות השבת‪ ,‬פיוטים ‪,‬שירים ותפילות לכבוד‬
‫שבת קודש וימים טובים ‪ /‬כפי המסורת שנהג לערוך בשמחה ובטוב לבב הרב דן שמואל מרצבך‪[ .‬שלחן‬
‫השבת של הרב דן]‪ .‬מהדורה שניה‪[ ..‬עתניאל] ‪ :‬משפחת מרצבך ‪,‬תשע"ה [‪)002391991( .]2014‬‬
‫מרצבך‪ ,‬דן שמואל בן עזריאל ‪ --‬אנקדוטות‬
‫שבת ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A314.8‬קרמ‪.‬פנ תשע"ד‬
‫קרמר‪ ,‬אהרן יוסף מחבר‪ .‬פניני הברית ‪ :‬על סדר פרשיות השבוע ; סדר הברית ‪ :‬פזמונים ותפילות לברית‬
‫מילה ‪ /‬נלקט ונערך על ידי‪ ...‬אהרן יוסף בהר"ר חיים מנחם קרמר‪ .‬ביתר עילית ‪ :‬אהרן יוסף קרמר‪,‬‬
‫תשע"ד‪)002397590( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ברית מילה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ברית מילה ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A317.2‬מאי‪.‬אק תשע"ה‬
‫מאיר בן יצחק‪ ,‬שץ מחבר‪ .‬דורש טוב ‪ :‬ביאורי שיר‪ ...‬אקדמות שאומרין ביום א דשבועות לפני קריאת‬
‫התורה ; ‪ ...‬בארות יצחק ‪ :‬ליקוט‪ ...‬ממדרשים וספרים‪ ...‬על האקדמות ; אשר חנן ‪ :‬ביאורים‪...‬‬
‫בהקדמות‪ ; ...‬סיפורי חיים ‪ ... :‬מסיפורי חז"ל וצדיקים ומשלים על ענינים המבוארים באקדמות‪ / ...‬אשר‬
‫אספתי וליקטתי‪ ...‬יצחק אלחנן חיים קלאר בלאאמו"ר‪ ...‬עזריאל‪[ .‬אקדמות]‪ .‬ברוקלין ‪ :‬יצחק אלחנן חיים‬
‫קלאר‪ ,‬תשע"ה ) ‪15'. (002400463‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫שבועות ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A319‬מרצ‪.‬יש תשע"ה‬
‫תפלות‪ ..‬תפלות שונות‪ ..‬ישראל במועדן ‪ :‬מעגל השנה במחיצת הרב דן ‪ :‬תפילות ‪,‬קידושים‪ ,‬לשם יחוד‪,‬‬
‫סגולות ודברי התעוררות לחגי ומועדי ישראל ‪ :‬בתוספת סיפורים ‪,‬הנהגות ונקודות אור מתורתו של אבינו‬
‫‪ /‬הרב דן שמואל מרצבך ; בעריכת‪ ...‬המשפחה[ ‪.‬עתניאל] ‪ :‬משפחת מרצבך‪ ,‬תשע"ה [‪.]2014‬‬
‫(‪)002391994‬‬
‫מרצבך‪ ,‬דן שמואל בן עזריאל ‪--‬אנקדוטות‬
‫מועדים ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A319.2‬טוי‪.‬לו תשע"ד‬
‫טויבר‪ ,‬חיים יעקב יוסף‪ .‬לוח ברכת הנהנין ‪ :‬עם סדר ברכת המזון המבואר ‪ :‬רשימה מפורטת של מאכלים‬
‫ומשקאות בלשון אידיש עם ברכותיהם‪ / ...‬נערכה על פי הוראת ר 'חיים יעקב טויבער‪ ,‬דומ"ץ דקהל‬
‫שערי ציון ד'באבוב‪ .‬ברוקלין ‪ :‬בנות ציון ד'באבוב ‪,‬תשע"ד ‪)002384478( .2013‬‬
‫ברכות הנהנין ‪ --‬הלכה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A319.2‬נר ציו תשע"ד‬
‫נר ציון ‪:‬הלכות ומנהגים לחודש שבט וברכות הנהנין‪ ,‬ימי השובבי"ם ותעניות היחיד‪ ,‬בתוספת פסקיו‪...‬‬
‫של‪ ...‬רבי בן ציון אבא שאול‪ ,‬וע"פ הנהוג בק"ק בנין ציון‪ ,‬בראשות‪ ...‬רבי נתן בן סניור‪ .‬מהדורה‬
‫רביעית‪ ..‬בני ברק ‪ :‬מוסדות בנין ציון‪ ,‬תשע"ד‪) 002394745( .‬‬
‫שבט (חודש) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ברכות הנהנין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שובבי"ם ת"ת ‪ --‬הלכה‬
‫תעניות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A319.4‬תקנ"ה‬
‫מעמדות‪ ..‬תקנ"ה‪ ..‬ונציה‪ ..‬סדר מעמדות ושיר היחוד ‪ :‬מסודר כפי ימי השבוע ‪...‬ויניציאה ‪ :‬דפוס גד בן‬
‫יצחק פואה‪ ,‬ל'א' י'ש'כ'ח'ו' מ'ע'ל'ל'י' [תקנ"ה]‪) 002400305( .‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A382.1‬הוב‪.‬זא תשע"ה‬
‫הוברמן‪ ,‬זאב בן שלמה מחבר‪ .‬זאב יטרף ‪ :‬בעניני חג הפסח‪ / ...‬מאת‪ ...‬רב זאב הכהן הוברמן בן ר 'שלמה‪.‬‬
‫מהדורא תנינא‪[ ..‬ברוקלין] ‪ :‬הוברמן‪ ,‬תשע"ה ‪)002401201( .2015‬‬
‫פסח ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פסח במחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬כהן‪.‬לק תשס"א‬
‫לקט שאלות ותשובות בעניני חודש ניסן וחג המצות ‪ :‬ובו שני חלקים ‪ / ...‬נלקט ונערך ‪...‬מנשה כהן‪...‬‬
‫[לקט שאלות ותשובות בעניני חדש ניסן וחג המצות]‪ .‬מהדורה שניה מורחבת ומתוקנת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מ'‬
‫כהן‪ ,‬תשס"א‪)002391473( .‬‬
‫ניסן (חודש) ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פסח ‪--‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.1‬נוי‪.‬זא תשע"ה‬
‫נוימן‪ ,‬אהרן בן אליהו פנחס מחבר‪ .‬זאת משחת אהרן ‪ :‬פסח ‪ :‬ובו שלשה חלקים ‪...‬חלק ראשון‪ :‬הגדה של‬
‫פסח ‪ :‬פירושים ובאורים עפ"י דרך הפשט‪ ...‬חלק שני ‪ :‬מאמרי הפסח ‪ :‬מאמרים‪ ...‬הערות וחיזוקים‪...‬‬
‫חלק שלישי‪ :‬עניני הפסח ‪ :‬חידושים‪ ...‬הערות ופלפולים ‪...‬ונלוה אליו הערות והארות על פרשיות הגאולה‬
‫‪ /‬חובר מאתי‪ ...‬אהרן בלאאמו"ר‪ ...‬אליהו פינחס הכהן נוימן‪ .‬ירושלים ‪ :‬אהרן נוימן‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002398110‬‬
‫תנ"ך ‪. --‬שמות‪ -- .‬פרק א‪-‬יז ‪ -- --‬באורים‬
‫פסח ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫פסח ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.2‬טבק‪.‬ער תשע"ה‬
‫טבק ‪,‬שלמה יהודה בן פסח צבי מחבר‪ .‬ערך ש"י ‪ :‬שבועות וספירת העומר ‪ :‬חלק א‪ :‬לקוטי ערך ש"י‬
‫בלשון השוה לכל נפש‪ ,‬חלק ב‪ :‬ערך ש"י בלשון קודשו‪ ,‬על שו"ע הל' ספירת העומר וחג השבועות‪ ,‬לקוטי‬
‫אגדות‪ :‬ספירה‪ ,‬שבועות‪ ,‬רות‪ ,‬תלמוד תורה‪ ,‬לקוטים בדרך הסוד ‪ /‬נלקט ‪...‬מספרי‪ ...‬רבי שלמה יהודה‬
‫טאבאק‪[ ...‬ליקוואד] ‪ :‬כולל ערך שי‪[ ,‬תשע"ה]‪) 002400674( .‬‬
‫שבועות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספירת העמר ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספירת העמר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.2‬טיט‪.‬לק תשע"ה‬
‫טיטלבוים‪ ,‬יואל‪ ,‬מסטמר מחבר‪ .‬ליקוטי אורה ‪ ... :‬על חג השבועות ‪ :‬מסודר ‪...‬בג' חלקים‪ :‬חידושים‪,‬‬
‫ביאורים‪ ,‬מילין טבי"ן ‪ ... /‬מרן מהר"י ט"ב‪ ,‬אבדק"ק סאטמאר[ ‪.‬לקוטי אורה ‪ -‬שבועות]‪ .‬קרית יואל ‪:‬‬
‫מערכת ליקוטי אורה‪ ,‬תשע"ה [‪) 002400588( .]2015‬‬
‫שבועות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫סטמר (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- --- 1915‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.2‬נפש‪.‬הז תשע"ה‬
‫נפש הזמנים ‪ -‬חודש אייר וספירת העומר ‪ :‬והוא קובץ מאמרים בענין חודש אייר‪ ,‬ספירת העומר ועבודת‬
‫הנפש שבהם‪ ,‬ונוגע לכל השנה‪[ .‬נפש הזמנים ‪ -‬חדש איר וספירת העמר]‪[ .‬בני ברק?] ‪,03-5748153 :‬‬
‫תשע"ה [‪)002400676( .]2015‬‬
‫ספירת העמר ‪--‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫איר (חודש) ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.2‬רוז‪.‬עב תש"ע‬
‫רוזנברג‪ ,‬יוחנן אליהו מחבר‪ .‬עבודת ספירת העומר וחג השבועות ‪ :‬כולל ענין זכירת מעמד הר סיני‪ ,‬ונוסף‬
‫שער קניני התורה ‪ :‬והוא ליקוט על מ"ח קניני התורה ‪ /‬י‪.‬א‪.‬ר‪[ .‬יוחנן אליהו רוזנברג]‪[ .‬עבודת ספירת‬
‫העמר וחג השבועות]‪ .‬מהדורה שלשית בתוספת מרובה על העיקר‪ ..‬ירושלים ‪ :‬ת‪.‬ד‪ ,50128 .‬תש"ע‬
‫[‪)001222791( .]2010‬‬
‫ספירת העמר ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫שבועות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A382.2‬שקל‪.‬הש תשע"ה‬
‫שקלים‪ ,‬עזרא מחבר‪ .‬השם מסיני בא ‪ :‬מנהגים וטעמים של ענייני חג השבועות ‪ /‬עזרא שקלים‪[ .‬ישראל] ‪:‬‬
‫עזרא שקלים‪ ,‬תשע"ה [‪)002400672( .]2015‬‬
‫שקלים‪ ,‬שלמה בן אליהו‬
‫שבועות ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A383‬בלו‪.‬שע תשע"ה‬
‫בלום‪ ,‬רפאל בן שמואל מחבר‪ .‬פתח שערי שמים ‪ :‬על חדשי אלול תשרי ‪ :‬בו נקבצו אמרות‪ ...‬ודרשות‪/ ...‬‬
‫אשר יצאו מפום‪ ...‬רבי רפאל בלום‪ ,‬אב"ד ור"מ דק"ק קאשוי‪ ; ...‬ונלוה אליו קונטרס מנהגי קודש ‪:‬‬
‫הכולל מנהגים ותהלוכות רבינו בימים הקדושים מער"ח אלול ועד אסרו חג עם מקורות ומראי מקומות ‪:‬‬
‫בהוספת סדר קריאת הקרבנות‪ ,‬תשליך‪ ,‬והקפות‪ ,‬תפלות וזמירות ‪. Bedford Hills NY :‬חברת שערי‬
‫שמים‪ ,‬תשע"ה ) ‪14'. (002392844‬‬
‫בלום‪ ,‬רפאל בן שמואל ‪ --‬מנהגים‬
‫אלול (חודש ‪) --‬דרשות‪.‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A383‬טבק‪.‬ימ תשע"ד‬
‫טבק‪ ,‬שלמה יהודה בן פסח צבי מחבר‪ .‬ימים נוראים‪ ,‬סוכות ‪ /‬נלקט ונערך מספרי‪ ...‬רבי שלמה יהודה‬
‫טאבאק‪[ ...‬ימים נוראים‪ ,‬סכות]‪ .‬לייקוואד ‪ :‬כולל ערך ש"י[ ‪,‬תשע"ד בערך]‪)002392828( .‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫סכות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫סכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.1‬אור‪.‬חו תשט"ו‬
‫אורות ‪ :‬חומר לחג החנוכה ‪ /‬ערכו והתקינו לדפוס‪ :‬יצחק מן וברוך שראל‪ .‬מהדורה שלישית מורחבת ‪.‬‬
‫ירושלים הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל תשט"ו (‪) 001113865‬‬
‫חנכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Midrasha‬‬
‫‪A384.1‬שער‪.‬ימ תשנ"ב‬
‫שער ‪,‬יוסף מחבר‪ .‬ימי החנוכה במורשת ישראל ‪ :‬תערוכת "חנוכה במסורת היהודית" עבר והווה ‪ -‬תשנ"ב‬
‫‪ /‬כתב וערך‪ :‬יוסף שער‪[ .‬ימי החנכה במורשת ישראל]‪[ .‬בת ים] ‪ :‬עיריית בת ים ‪,‬אגף החינוך‪ ,‬הענף‬
‫לתרבות תורנית‪ ,‬תשנ"ב [‪)001128012( .]1991‬‬
‫חנכה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.2‬גוט‪.‬טו תשע"ה‬
‫גוטמן‪ ,‬שמעון בן חיים צבי מחבר‪ .‬ט"ו בשבט ‪ :‬בהלכה ואגדה ‪ :‬הלכות והליכות ‪,‬מנהגים ותפילות ‪ /‬שמעון‬
‫בלאאמו"ר‪ ...‬חיים צבי גוטמן‪ .‬ירושלים ‪ :‬אוצר הפוסקים‪ ,‬ט'ו 'ב'ש'ב'ט' ב'ה'ל'כ'ה' ו'א'ג'ד'ה' מ'נ'ה'ג'י'‬
‫א'כ'י'ל'ת' פ'י'ר'ו'ת' ו'ז' מ'י'נ'י'ם 'מ'ר'ק'ח'ת' א'ת'ר'ו'ג' ו'ב'ר'כ'ו'ת'י'ה' ם' פ'י'ו'ט'י'ם' ו'ת'פ'ל'ו'ת' ו'ב'ק'ש'ו'ת '‬
‫לפ"ג [ה'תשע"ה]‪)002394914( .‬‬
‫טו בשבט ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫טו בשבט ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫טו בשבט ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.2‬דבו‪.‬נת תשע"ה‬
‫דבורקס‪ ,‬אליקום בן ישעיהו אריה מחבר‪ .‬נתיבי המנהגים ‪ :‬מנהגי טו בשבט ושבת שירה‪ ,‬עניני אילנות‬
‫ופירות‪ ,‬פרשת בשלח בראי ההלכה והמנהג ‪ /‬חובר מאתי‪ ...‬אליקום בלאאמו"ר‪ ...‬ישעיהו אריה ליב‬
‫דבורקס‪ .‬גבעת זאב החדשה ‪ :‬אליקום דבורקס‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2015]. (002396586‬‬
‫טו בשבט ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫שבת שירה‪.‬‬
‫עצי פרי ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫פרות (פ בצירה ‪) --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.3‬בן‪-‬עמ‪.‬שב תשס"ה‬
‫בן עמי‪ ,‬יצחק בן שמעון מחבר‪ .‬שבח פורים ‪ :‬שיחות‪ ,‬מאמרים‪ ,‬הלכות ומנהגים‪ ,‬סיפורים וחידות‪ ,‬חידודי‬
‫חכמה ושמחה ‪ /‬בן עמי יצחק‪ .‬ירושלים ‪ :‬יצחק בן‪-‬עמי‪ ,‬תשס"ה) ‪. (002398546‬‬
‫פורים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פורים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פורים ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫גימטריות וראשי תבות‪.‬‬
‫פורים ‪ --‬הומור‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.3‬מיל‪.‬דב תשע"ד‬
‫מילר ‪,‬אלקנה בן דוד מחבר‪ .‬דברי הפורים ‪ :‬והוא ביאור רחב על פיוט אשר הניא ושושנת יעקב ובסופו‬
‫קונטרס הדן באיזה ימים היו התעניות ובאיזה יום נהרג המן ‪ ... /‬מאת אלקנה בלאאמו"ר ר' דוד מילר ‪.‬‬
‫‪Lakewood, N. J. :‬אלקנה מילר‪[ ,‬תשע"ד]‪) 002392816( .‬‬
‫רוזנצויג‪ ,‬מרדכי בן נטע נתן‬
‫פורים ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A384.3‬רבי‪.‬ימ תשנ"ח‬
‫רביב‪ ,‬ינון חיים מחבר‪ .‬ימי הפורים ‪ :‬חוברת תורנית על עניני חג הפורים כולל מגילת אסתר ‪ /‬נכתב ונערך‬
‫‪ ...‬ינון חיים רביב‪ .‬גבעת‪-‬זאב ‪ :‬אחוד בתי הכנסת בסיוע המועצה הדתית‪ ,‬תשנ"ח‪)001124762( .‬‬
‫פורים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.1‬משה‪.‬אג תשס"ח‬
‫זילברליכט‪ ,‬יעקב יהודה מחבר‪ .‬אגרת הרמב"ן ‪ :‬עם ביאור עקבי דרך ‪ :‬לסלול ולהרחיב דרכי האגרת‬
‫בעקבות דברי הרמב"ן בחיבוריו ‪ /‬מאת יעקב יהודה‪ ...‬זילברליכט ‪.‬בני ברק ‪ :‬יעקב יהודה זילברליכט‪,‬‬
‫תשס"ח‪)002391104( .‬‬
‫רבנים ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬גול‪.‬לב תשע"ב‬
‫גולדשמיט‪ ,‬אברהם בן אליעזר‪ .‬תשובה‪ ,‬תפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה ‪ /‬מאת אברהם גולדשמידט‪.‬‬
‫[לב משה]‪ .‬מהדורת תלמידים לרפואת‪ ...‬מרן יוסף שלו' בן חי 'מושא [אלישיב]‪ .‬ירושלים ‪ :‬אברהם‬
‫גולדשמידט‪ ,‬תשע"ב‪) 002391102( .‬‬
‫צדקה‪.‬‬
‫תפלה‪.‬‬
‫תשובה‪.‬‬
‫תקוה ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬יוס‪.‬יס תשע"ה‬
‫יוסף בן יהודה יודל‪ ,‬מדובנו‪ .‬יסוד יוסף ‪ :‬המבואר ‪ ... :‬הנהגות קדושות‪ ...‬ומוסרים ‪... /‬מאת‪ ...‬כמוה"ר‬
‫יוסף אב"ד דק"ק דובנא בן כמוה"ר יהודה יידל‪ ... ; ...‬יצא‪ ...‬מחדש עם השמטות שונות‪ ,‬מוגה‪ ,‬מפורש‪,‬‬
‫מנוקד עם ביאור יוסף חן ; נעימה קדושה ‪ :‬שיר לשבת‪ ,‬מאת המחבר עם הערות נועם חן ‪ :‬יראי חן ‪:‬‬
‫ענינים שונים [בדרכי המוסר]‪ ...‬על ידי חנוך משה אלי'הו טרויבע‪ ...‬נדפס מחדש ברוב פאר והדר‪ ..‬קרית‬
‫בעלזא‪ ,‬אשדוד ‪ :‬חנוך משה אלי'הו טרויבע‪ ,‬תשע"ה‪)002393992( .‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬קלג‪.‬מי תשע"ד‬
‫קלגסבלד‪ ,‬מיכאל בן שלמה מחבר‪ .‬מימיני מיכאל ‪ :‬אוסף יסודות מדברי רבותינו‪ ...‬בעניני עבודת ה' ‪/‬‬
‫מוה"ר מיכאל קלאגסבאלד[ ‪. Monsey :‬מיכאל קלאגסבאלד ‪],‬תשע"ד‪)002399117( .‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.3‬קלי‪.‬יל תשע"ה‬
‫קלין‪ ,‬יוסף שמחה מחבר‪ .‬ילקוט אהל רבקה ‪ :‬שביבי אור להגביר האמונה בלבנו ; ‪...‬ובסופו‪ :‬קונטרס‬
‫האדרת והאמונה ‪ :‬עיונים ובירורים בענינים הנוגעים להילקוט‪ ,‬וגם בעניני שש מצות תמידיות‪ ,‬מצוות‬
‫קידוש ה'‪ / ...‬לוקט וחובר‪[ ...‬ע"י] יוסף שמחה בלא"מ ר' שמואל קליין‪ .‬דיטרויט ‪ : Y.S. Klein,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002400525‬‬
‫אמונה (יהדות)‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫מצוות תמידיות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬בור‪.‬שי תשס"ז‬
‫בורודינסקי‪ ,‬יצחק ירחם מחבר‪ .‬שיח יצחק ‪ :‬מערכי מחשבה‪ ,‬שיחות חכמה בינה ומוסר בעניני התורה‬
‫והמצוה ‪ /‬נאמרו ‪ ...‬בישיבת קול תורה‪[ ,‬ע"י] יצחק ירוחם בהגרא"נ בורודיאנסקי‪ ,‬מיוסדים עפי"ד‪...‬‬
‫המשגיח דפוניבז'‪ ...‬רבי יחזקאל לווינשטיין‪ .‬ירושלים ‪:‬משפחת המחבר‪ ,‬תשס"ז‪)002399602( .-‬‬
‫לוינשטין‪ ,‬יחזקאל‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A410.6‬סלו‪.‬מת תשע"ה‬
‫סלומון‪ ,‬מתתיהו חיים מחבר‪ .‬מתנת חיים ‪ :‬מוצאי יום כיפור‪ ,‬חג הסוכות ‪ /‬מאת מורנו ורבנו‪ ...‬הרב‬
‫מתתיהו חיים סלומון ‪. Fallsburg, N.Y. :‬אלחנן בונם ספטימוס ‪,‬תשע"ה [‪)002392833( .]2014‬‬
‫סכות ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫יום הכפורים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.73‬ארו‪.‬כב תשע"ה‬
‫ארונסון‪ ,‬מישאל מחבר‪ .‬כיבוד הורים ‪ :‬בחיהם ובמותם ‪ :‬הלכות‪ ,‬סיפורים ומדרשים ‪ /‬הרב מישאל אר'‬
‫[ארונסון]‪[ .‬כבוד הורים]‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬מישאל ארונסון[ ‪,‬תשע"ה] ‪)002399936( .2014‬‬
‫ארונסון‪ ,‬מישאל‬
‫כבוד אב ואם ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫כבוד אב ואם ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫כבוד אב ואם ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.76‬לוי‪.‬חן תשכ"ד‬
‫לוית חן ‪ :‬ערקלרונגען פאר א אידישע טאכטער איבער צניעות און אידישער חן ‪ /‬בהוצאת חכמי הישיבות‬
‫בעיה"ק ירושלים‪ .‬ירושלים ‪ :‬דפוס פאר‪ ,‬תשכ"ד‪) 002367276( .‬‬
‫צניעות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫נשים יהודיות ‪ --‬חיי הדת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.761‬פנח‪.‬גד תשע"ד‬
‫פנחס בן אברהם מחבר‪ .‬גדולי ישראל בביתם ‪ :‬שער א ‪ -‬גדולי ישראל בביתם‪ ,‬שער ב ‪ -‬חכמות נשים בנו‬
‫ביתן‪ ,‬שער ג ‪ -‬השקפות והדרכות רבותינו בענין בית של תורה‪ ,‬שער ד ‪ -‬חנוך הילדים בבית של תורה‪,‬‬
‫קונטרס 'נכבדּות' [לנשואים‪ .‬עניני צניעות] ‪ /‬פינחס בן‪ ...‬ר' אברהם ‪.‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪,‬‬
‫תשע"ד‪)002400670( .‬‬
‫רבנים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אנקדוטות‪.‬‬
‫שלום בית ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫צניעות ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.772‬צ'ינ‪.‬מד תשע"ד‬
‫צ'ינגל‪ ,‬שמעון מחבר‪ .‬מדבש לפי ‪ ... :‬בסוגיא של לשון הרע לתועלת בלא כוונת 'לשם' תועלת והדומה לזה‬
‫בשאר מצוות התורה‪ .‬מהדורת ביקורת‪ ..‬בני ברק ‪ :‬משפחת טשינגל ‪,‬תשע"ד‪)002391693( .‬‬
‫הכהן‪ ,‬ישראל מאיר בן אריה זאב‪ ..‬חפץ חיים‬
‫רכילות ולשון הרע ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A411.9‬סלו‪.‬מת תשע"ה‬
‫בחיי בן יוסף אבן פקודה מחבר‪ .‬מתנת חלקו ‪ :‬ועדים על ספר חובות הלבבות‪ :‬שער הבחינה ‪ /‬מאת‪ ...‬הרב‬
‫מתתיהו חיים סלומון ; חובר‪ ...‬ע"י יחיאל ביברפלד‪[ .‬חובות הלבבות‪ .‬שער הבחינה ‪ -‬תשע"ה (ליקווד ‪)].‬‬
‫‪Lakewood :‬יחיאל ביברפלד‪ ,‬תשע"ה ‪. (002400474 )2015‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A421‬משא‪.‬נח תשע"ה‬
‫משאש ‪ ,‬יוסף בן חיים מחבר‪ .‬נחלת אבות ‪ :‬על פרקי אבות ‪ :‬סיפורים‪ ,‬משלים‪ ,‬מדרשים‪ / ...‬רבי יוסף‬
‫משאש‪ .‬במהדורה חדשה ומפוארת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬הספריה הספרדית‪ ,‬תשע"ה‪) 002400700( .‬‬
‫משאש‪ ,‬יוסף בן חיים‬
‫אבות (מסכת) ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫אבות (מסכת) ‪ -- --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ישראל ‪ --‬חיפה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬גלד‪.‬שי תשע"ה‬
‫גלדצלר‪ ,‬אליעזר מחבר‪ .‬שיחות אליעזר ‪ :‬שיחות על סדר הפרשיות ‪ :‬ונלוה אליו לקוטי מכתבים על סדר‬
‫הפרשיות ‪ /‬מאת‪ ...‬רבי אליעזר געלדצעהלער‪ ,‬ראש ישיבת אור ישראל‪[ ...‬ברוקלין?] ‪ :‬בני המחבר‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002399230( -‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬עמב‪.‬יר תשנ"ד‬
‫עמבר ‪,‬משה מחבר‪ .‬יראת השם ‪ :‬כולל מוסר ויראת‪-‬חטא ‪ :‬על פי סדר הפרשיות וההפטרות לכל השנה וכן‬
‫על חגים ומועדים ובענין אחרית הימים ‪ /‬מאת הרב משה עמבר‪ .‬ירושלים ‪ :‬אלי עמבר ‪,‬תשנ"ד‪.‬‬
‫(‪)002400232‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫הפטרות ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A451‬שור‪.‬מנ תשע"ג‬
‫שורץ ‪ ,‬מנחם בן אליהו מחבר‪ .‬מנחת אליהו ‪ :‬עיונים והתבוננות בסוגיות הפרשיות‪ / ...‬מנחם ב"ר אליהו‬
‫שורץ‪ .‬פתח תקוה ‪ :‬מנחם שורץ‪ ,‬תשע"ג‪)002399359( .-‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A452‬סופ‪.‬חת תשע"ה‬
‫סופר ‪,‬משה בן שמואל‪ 1762-1839 ,‬מחבר‪ .‬חתם סופר ‪ :‬דרשות ‪ :‬השלם‪ ,‬המפואר‪ / ...‬מרבינו משה‬
‫סופר‪ ; ...‬יוצא לאור‪ ...‬בתוספת דרשות‪ ,‬תיקוני טעויות על פי הגהה‪ ...‬מכתבי יד ‪,‬כותרות משנה‪ ,‬קיטוע‬
‫ופיסוק‪ ,‬פתיחת ראשי תיבות‪ ,‬תוספת אלפי מראי מקומות‪ ,‬ציוני השוואות‪ ,‬הערות והארות‪ ,‬על ידי עורך‬
‫המהדורה‪ :‬הרב יצחק יהודה דויטש ; עורכים‪ :‬הרב משה פרקש‪ ,‬הרב אברהם נתן גליק‪[ .‬חתם סופר‪.‬‬
‫דרשות]‪ .‬במהדורה חדשה‪ ,‬מושלמת ומפוארת ‪..‬ירושלים ‪ :‬מכון חתם סופר‪ ,‬תשע"ה‪)002400389( .‬‬
‫סופר‪ ,‬משה בן שמואל‪, 1762-1839‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬סלובקיה ‪ --‬ברטיסלוה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A452‬עיש‪.‬תכ תשס"ח‬
‫עיש ‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬תכלת מרדכי ‪ :‬ובו‪ ...‬דרשות וחידושים ושיחות על חגי ומועדי השנה‪ ,‬ומצורף אליו‬
‫קונטרס השמחות ‪ :‬דרשות בעניני שמחות במעגלי החיים ‪ /‬חברתיו‪ ...‬מרדכי עייש‪ .‬צפת ‪:‬מרדכי עייש‪,‬‬
‫תשס"ה‪)002397299( .‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A455‬איצ‪.‬יל תשע"ד‬
‫איצקוביץ‪ ,‬יואל מחבר‪ .‬ילקוט ששון ושמחה ‪ :‬ליקוטי אמרים‪ ,‬עובדות וסיפורים בעניני נישואין מהבעש"ט‬
‫ותלמידיו‪ ...‬בני ברק ‪ :‬יואל איצקוביץ‪ ,‬תשע"ד‪) 002391384( .‬‬
‫ויס‪ ,‬אברהם מאיר בן אביגדור‬
‫נשואין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A455‬שור‪.‬לק תשע"ד‬
‫שור‪ ,‬אברהם בן גדליהו מחבר‪ .‬הלקח והלבוב ‪ :‬עניני נשואין ‪ ... /‬אברהם הלוי שארר‪[ .‬הלקח והלבוב ‪-‬‬
‫נשואין]‪ .‬ברוקלין ‪ :‬אברהם שארר‪ ,‬תשע"ד ‪) 002392272( .2014‬‬
‫רוטנברג‪ ,‬שלמה בן יוסף יהודה‬
‫נשואין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A455‬שור‪.‬לק תשע"ד‬
‫שור ‪,‬אברהם בן גדליהו‪ .‬הלקח והלבוב ‪ :‬עניני תפלין ובר מצוה ‪ ... /‬אברהם הלוי שארר‪[ .‬הלקח והלבוב‬
‫ תפלין ובר מצוה]‪ .‬ברוקלין ‪ :‬אברהם שארר‪ ,‬תשע"ד ‪) 002392274( .2014‬‬‫שורץ‪ ,‬גדליהו בן מנחם גרשון‬
‫תפלין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508‬הקר‪.‬בי תשס"ח‬
‫הקר‪ ,‬יצחק מחבר‪ .‬קובץ בית היין ‪ ... :‬שיחות ושיעורים ‪ /‬מתורתו של‪ ...‬רבי יצחק הקר ; נערך ע"י חבר‬
‫תלמידים בישיבת גרודנא‪[ .‬קבץ בית היין]‪ .‬באר יעקב ‪ :‬ישיבת גרודנא שע"י ישיבת פוניבז'‪ ,‬תשס"ח‬
‫[‪)002392617( .]2008‬‬
‫הקר‪ ,‬שמואל בן יצחק‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫‪Jewish ethics.‬‬
‫‪Jewish law.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508‬נצח‪.‬יש תשס"ח‬
‫‪.‬כולל קהלתי דמימי ביטש‪ .‬קובץ תורני נצח ישראל ‪ :‬מדברי תורתם של רבותינו ומפרי עמלם‪ ...‬בכולל‬
‫הקהילתי דמיאמי ביטש ‪ /‬עורך אחראי‪ :‬הרב יוסף דוד רוזמרין‪[ .‬קבץ תורני נצח ישראל]‪ .‬מיאמי ביטש ‪:‬‬
‫הכולל הקהילתי‪ ,‬תשס"ח ‪)002401340( .2008‬‬
‫הלכה ‪--‬מאמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508.8‬בלו(נחמ )תשע"ד‬
‫נחמת דוד ‪ :‬אסופת חידושי תורה בגמרא ובהלכה לשמו ולעילוי נשמתו של אבינו‪ ...‬רבי דוד נחמן בלוי ‪:‬‬
‫דברי מספד‪ ,‬בדבר ישועה ורחמים‪ .‬ירושלים ‪ :‬בלוי ‪,‬תשע"ד‪)002392594( .‬‬
‫בלוי‪ ,‬דוד נחמן ‪ --‬הספדים‬
‫בלוי‪ ,‬דוד נחמן‪, 1933-2011‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508.8‬זקס(מור )תשע"ד‬
‫מורשה קהילת יעקב ‪ :‬חידושי תורה ומאמרים לכבודו של הרב יעקב צבי זקס‪ ,‬רבה הראשי לשעבר של‬
‫אנגליה ‪ /‬עורכים‪ ...:‬הרב שמואל סיימנס‪ ,‬הרב מיכאל פולק‪[ .‬מורשה קהלת יעקב]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מגיד;‬
‫[לונדון] ‪ :‬בית דין צדק לונדון והמדינה‪ ,‬תשע"ד ‪. (002392199 )2014‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508.8‬מאה‪.‬שע תשנ"ג‬
‫קובץ מאה שערים ‪[ /‬העורך ‪ -‬יוסף בנימין צרפתי]‪[ .‬קבץ מאה שערים]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא‬
‫ידוע]‪ ,‬תשנ"ג‪)002391884( .‬‬
‫אצבאן‪ ,‬מאיר‬
‫הלכה ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A508.8‬קופ(דברי )תשע"ד‬
‫קובץ דברי השירה ‪ :‬יו"ל לכבוד שמחת סיום כתיבת ס"ת לעי"נ הרה"ח שלמה קופיץ בן‪ ...‬ר' פסח ורעיתו‬
‫מרת רבקה‪ ...‬והכנסתו לבית מדרשינו‪ ...‬כ"ו אלול תשע"ד‪[ .‬קבץ דברי השירה ‪]. Brooklyn :‬חק"ס בית‬
‫המדרש דחסידי אמשינאוו‪ ,‬תשע"ד [‪) 002392850( .]2014‬‬
‫קופיץ‪ ,‬שלמה בן פסח‬
‫אמשינוב (חסידות)‬
‫הכנסת ספר תורה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A509.2‬בצ'ק‪.‬או תשע"ה‬
‫בצ'קשוילי‪ ,‬שמעון בן יצחק מחבר‪ .‬האות והמופת ‪ :‬של רבני וחכמי גרוזיה ‪ : ...‬מידות והנהגות של רבני‬
‫וחכמי גרוזיה‪ / ...‬מאת‪ ...‬שמעון בן יצחק בצ'אקאשוילי‪ .‬קרית אתא ‪ :‬שמעון בצ'אקאשוילי‪ ,‬תשע"ה‪.-‬‬
‫(‪)002399747‬‬
‫חכמי המזרח ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬גאורגיה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬גאורגיה ‪ --‬הוי ומנהגים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A531‬גרי‪.‬פא תשע"ג‬
‫משה בן מימון מחבר‪ .‬פאר המלך ‪ :‬הערות וביאורים על משנה תורה‪ ...‬לרבינו משה בן מיימון ‪ :‬הלכות‬
‫תפילין ‪ /‬חובר‪ ...‬ע"י ישראל העשיל גרינבערג בלאאמו"ר‪ ...‬מאיר‪[ .‬משנה תורה ‪.‬הלכות תפלין]‪ .‬בופולו ‪:‬‬
‫‪Herschel Greenberg,‬יה'י" ת'הא ש'נת ג'אולת ע'ולם [לפ"ג תשע"ג] ‪)002398945( .2012‬‬
‫תפלין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A561‬תאו‪.‬פת תשע"ה‬
‫תאומים ‪,‬יוסף בן מאיר מחבר‪ .‬פתיחה כוללת לספר פרי מגדים ‪ /‬מאת הרב‪ ...‬יוסף תאומים ; נערך על פי‬
‫דפוס ראשון‪ ...‬מוגה ומבואר עם העתקת כל מראי מקומות‪ ...‬מאת אשר אנשיל אייזנברגר[ ‪.‬פרי מגדים‪.‬‬
‫פתיחה כוללת]‪ .‬הוצאה מתוקנת‪, : Asher Eisenberger.. Southfield‬תשע"ה‪)002401225( .‬‬
‫הלכה ‪ --‬מתודולוגיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬ברי‪.‬מק תשנ"ו‬
‫בריזל‪ ,‬אלעזר מחבר‪ .‬מקור בהלכה ‪ :‬ליקוט הלכות נחוצות משו"ע או"ח ונו"כ עם חידושים וביאורים ‪... /‬‬
‫אליעזר בריזל‪ .‬מהד' חדשה ומדויקת‪ ..‬ירושלם ‪ :‬ישיבת פאר ההלכה‪ ,‬תשנ"ו‪)002394712( .‬‬
‫הלכה (מתחום ארח חיים)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬קני‪.‬שו תשע"ד‬
‫קניבסקי ‪,‬שמריהו יוסף חיים מחבר‪ .‬שונה הלכות ‪ :‬המבואר ‪ ... :‬כל הדינים‪ ...‬בשו"ע או"ח ובמשנה‬
‫ברורה וביאור הלכה ושער הציון‪ ...‬בחזון איש‪ ...‬על הלכות פורים ומגילה‪ / ...‬נערך ‪...‬ע"י שי"ח בהגרי"י‬
‫וע"י אלעזר צדוק‪ ...‬טורצין ; ועתה בא בתוספת באור‪ ...‬השלמת ההלכה ממקומות אחרים במשנה ברורה‪,‬‬
‫וצויין דעת המחבר‪ ,‬נערך‪ ...‬ע"י ישראל באמו"ר דוד הכהן בן ישי‪ ...‬מודיעין עילית ‪ :‬בן ישי‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002396769‬‬
‫הכהן‪ ,‬ישראל מאיר בן אריה זאב‪ ..‬משנה ברורה ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562‬שהר‪.‬מי תשע"ג‬
‫שהרבני‪ ,‬אורי מחבר‪ .‬מי אשברן ‪ :‬אורח חיים‪ ,‬מועד ‪ :‬ובו עניני או"ח לפי סדר הטושו"ע ‪[ /‬הר' אורי‬
‫שהרבני]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬אורי שהרבני]‪ ,‬תשע"ג‪) 002394885( .‬‬
‫הלכה (מתחום ארח חיים)‬
‫מועדים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬אבא‪.‬רו תשע"ה‬
‫אבא שאול‪ ,‬יהושע בן אליהו מחבר‪ .‬רוח חכמה ‪ /‬יהושע אבא שאול‪ ...‬בני ברק ‪ :‬יהושע אבא שאול‪,‬‬
‫תשע"ה [‪)002400667( .-]2014‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך ארח חיים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬וינ‪.‬נר תשנ"ג‬
‫קרו ‪,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬נר ליוסף ‪ -‬מועד ‪ :‬ביאורים ובירורים בדיני הדלקת נר שבת או"ח סי' רס"ג ‪/‬‬
‫יוסף דוד וינגרטן‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬נר יוסף]‪ .‬ירושלים ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשנ"ג‪)000371980( .‬‬
‫נרות שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.2‬שרי‪.‬בא תשע"ד‬
‫שריבר ‪,‬שמעון מנואל מחבר‪ .‬באר שמעון ‪ :‬שבת ומועדים ‪ :‬חידושים והערות לפי סדר שו"ע אורח חיים‪:‬‬
‫עניני שבת ומועדים‪ / ...‬חברתי‪ ...‬שמעון מנואל בן הר"ר אליעזר שרייבער ‪.‬ברוקלין ‪: Shimon‬‬
‫‪Schreiber,‬תשע"ד‪)002398981( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך ארח חיים‪ .‬הלכות שבת ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך ארח חיים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫שבת ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬עטי‪.‬בכ תשע"ה‬
‫עטיה ‪,‬יעקב בן שלמה מחבר‪ .‬ביכורי יעקב ‪ :‬הערות וביאורים על סדר הב"י והשו"ע והנו"כ[ ‪,‬או"ח]‬
‫סימנים תקל‪-‬תקמח‪ :‬הלכות חול המועד ‪ :‬יעקב בן‪ ...‬ר' שלמה עטיה‪[ .‬בכורי יעקב[ ‪].‬בני‪-‬ברק] ‪ :‬יעקב‬
‫עטיה‪ ,‬תשע"ה [‪)002399499( .]2015‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ .‬שלחן ערוך ארח חיים‪ .‬הלכות חל המועד ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫חל המועד ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬קול‪.‬חד תשע"ה‬
‫קולפסקי‪ ,‬יעקב משה מחבר‪ .‬חידושים ומאמרים מתורתו של רבי יעקב משה קולפסקי [ספר ‪ +‬משאב‬
‫אלקטרוני] ‪ :‬עניני ימים נוראים וחג הסוכות‪[ .‬חדושים ומאמרים מתורתו של רבי יעקב משה קולפסקי]‪.‬‬
‫מהדורה חדשה ומורחבת‪ ..‬באלטימאר מד ‪. : Rabbi Y.M. Kulefsky publications,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002392849‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ימים נוראים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫סכות ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫סכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫סכה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬קנר‪.‬שו תשע"ד‬
‫קנר ‪,‬מרדכי יהודה מחבר‪ .‬שושנת ישראל ‪ :‬הלכות חג הסוכות ‪ /‬נערך‪ ...‬ע"י מרדכי יהודה הלוי קנר‪ ,‬בן‬
‫לאאמו"ר‪ ...‬ישראל ; פסקי דינים עם לקט תשובות של מו"ר הגר"ש מילר‪ .‬טאראנטא ‪:‬מרדכי יהודה קנר‪,‬‬
‫תשע"ד [‪)002400526( .]2013‬‬
‫סכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬רז‪.‬אור תשע"ה‬
‫רז ‪,‬אלעזר זאב מחבר‪ .‬אור שמח ‪ :‬סדר ימי החנוכה ‪ :‬הנהגות לימי חנוכה ומצוותו‪ ...‬חדשות וישנות‬
‫לעורר הלבבות‪ ...‬ובתוכו‪ ...‬מעניני סוד וקבלה קלים‪ / ...‬חברתיו‪ ...‬אלעזר זאב רז‪ ...‬ירושלים ‪ :‬מוסדות‬
‫מתן תורה‪ ,‬אל מול פני המנורה ה'ע'ל'ה' נ'ר'ת'י'ה' [תשע"ה) ‪]. (002392210‬‬
‫חנכה‪.‬‬
‫חנכה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.3‬שרי‪.‬קצ תשע"ג‬
‫שריבר ‪,‬שמעון‪ ,‬מחבר מליקווד‪ ,‬נ‪.‬ג'‪ .‬מחבר‪ .‬קיצור הלכות תקיעת שופר ‪ /‬שמעון שרייבער‪[ .‬קצור הלכות‬
‫תקיעת שופר]‪ .‬לעיקוואוד ‪ :‬שמעון שרייבער‪ ,‬תשע"ג [‪)002392831( .]2013‬‬
‫שופר ‪--‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A562.4‬הרפ‪.‬מק תשס"ח‬
‫הרפנס‪ ,‬ישראל דוד‪ .‬שו"ת מקדש ישראל ‪( :‬והזמנים) על הלכות המצויות בימי חג הפסח ‪ /‬כל אלה חוברו‬
‫יחדיו‪ ...‬ע"י‪ ...‬ישראל דוד הארפענעס‪ ,‬רב דביהמ"ד ישראל והזמנים‪[ ...‬מקדש ישראל ‪ -‬פסח]‪ .‬ברוקלין ‪:‬‬
‫י‪ .‬ד‪ .‬הארפענעס‪ ,‬תשס"ח‪) 002401667( .‬‬
‫ליל הסדר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פסח‪ ,‬ערב ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‪- -- 1948‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬ביט‪.‬אמ תשע"ה‬
‫ביטמן ‪,‬ירחמיאל משה מחבר‪ .‬אמרי דעה ‪ :‬על שו"ע יורה דעה‪ :‬הלכות בשר בחלב‪ ,‬סימן צב ‪ :‬ביאור‬
‫רחב‪ ...‬על דברי‪ ...‬הטו"ז והש"ך ‪ :‬יפרד‪ ...‬לארבעה ראשים‪ ... :‬פתחי דעה ‪ :‬והוא פתיחה על כל סעיף‪...‬‬
‫ובירור שיטות הראשונים והאחרונים‪ ; ...‬לשון הזהב ‪ :‬על דברי ‪...‬הטו"ז‪ ; ...‬שפתי דעה ‪ :‬על דברי‪...‬‬
‫הש"ך ; ‪...‬מקור דעה ‪ ... :‬מקורן של דברים‪ ,‬בתוספת בירור‪ ...‬דברי רבותינו‪ ... / ...‬ירחמיאל משה‬
‫ביטמאן‪ .‬ברוקלין ‪ : M. Bittman,‬תשע"ה ) ‪14'. (002401228‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות בשר בחלב ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫דוד בן שמואל‪ ,‬הלוי‪ .‬טורי זהב ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫כץ‪ ,‬שבתי בן מאיר‪( ,‬ש"ך ‪).‬שפתי כהן ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫בשר בחלב ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬דוד‪.‬או תשע"ה‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬אור דעה ‪ :‬חידושים וביאורים על סימנים קטנים בשולחן ערוך יורה דעה ‪:‬‬
‫מתנות כהונה‪ ,‬אבר מן החי‪ ,‬בשר שנתעלם מן העין‪ֵ ,‬חלֶב‪ ,‬דם‪ ,‬בהמה וחיה טהורה‪ ,‬דברים היוצאים מן‬
‫החי‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬תולעים‪ ,‬ביצים‪ ,‬מזוזה‪ ,‬מקוואות ‪ ... /‬אברהם מרדכי דאוידאוויטש‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬אור‬
‫דעה]‪ .‬ירושלם ‪ :‬אברהם מרדכי דאוידאוויטש‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002398298‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫הלכה (מתחום יורה דעה)‬
‫כשרות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מזוזה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מקואות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬חימ‪.‬אב תשע"ה‬
‫חימוב ‪,‬ציון מחבר‪ .‬אבני ציון ‪ :‬והוא ביאור‪ ...‬על הלכות בשר בחלב‪ ...‬לפי סדר השו"ע‪ ,‬מביאור דברי‬
‫הגמ' והראשונים ועד‪ ...‬האחרונים‪ ...‬ונוספו‪ ...‬פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמננו‪/ ...‬‬
‫חיברתיו וערכתיו‪ ...‬ציון חיימוב‪ .‬תל אביב‪-‬בית שמש ‪ :‬ציון חיימוב‪ ,‬תשע"ה‪)002401121( .‬‬
‫יעקב בן אשר‪ ..‬טורים‪ .‬יורה דעה‪ .‬הלכות בשר בחלב ‪ --‬באורים‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה‪ .‬הלכות בשר בחלב ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫בשר בחלב ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563‬קדר‪.‬הל תשע"ג‬
‫קדר‪ ,‬שמואל אליקים מחבר‪ .‬הלכה שנונה ‪ :‬הלכות איסור והיתר ‪ /‬חיברתיו‪ ...‬שמואל אליקים קדר‪.‬‬
‫מהדורה רביעית‪ ..‬עפרה ‪ :‬אתר סמיכה ‪ /‬ספריית טובו אהליך‪ ,‬תשע"ג [‪)002400179( .]2012‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך יורה דעה ‪.‬הלכות אסור והתר ‪ --‬תקצירים‬
‫אסור והתר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫אסור והתר ‪ --‬הלכה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬כץ‪.‬קצו תשע"ה‬
‫כץ ‪,‬חיים דוד מחבר‪ .‬קיצור הלכות ‪ :‬הלכות טהרה ויולדת ‪ :‬מקיף כל ההלכות הנחוצות ביותר ‪...‬על סדר‬
‫השולחן ערוך‪ ...‬שנאמרו לאברכים צעירים בתקופה ראשונה אחר חתונתם ‪ ... /‬רבי חיים דוד כ"ץ‪ ,‬דומ"ץ‬
‫קהל יטב לב ד'סאטמאר בארא פארק‪ ; ...‬יו"ל על ידי חיים שלמה דאכנער‪[ .‬קצור הלכות]‪ .‬מהדורה שניה‬
‫ומורחבת ‪.. Brooklyn :‬דפוס הדף‪ ,‬תשע"ה ‪'. (002400527 )15‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫יחוד ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫יולדות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.3‬מלד‪.‬חפ תשע"ה‬
‫מלדולה‪ ,‬רפאל בן חזקיהו מחבר‪ .‬חופת חתנים ‪ :‬יבאר בו ההנהגה הראויה לחתן‪ ,‬מעת חזרו אחר אבדתו‬
‫עד צאתו מחופתו‪ .‬ונלוים עליו‪ :‬קונטרס הצנע לכת ‪ :‬הכולל אגרת הקודש המיוחסת לרמב"ן [באמת‪ ,‬מר'‬
‫יוסף ג’יקטיליה]‪ .‬קונטרס מקוה טהרה ‪ /‬כל אלו חיבר וסידר הרב רפאל ב"ר חזקיהו מילדולה‪ ,‬והדפיסם‬
‫בליוורנו בשנת תקנ"ז ; וכעת סידרנוהו מחדש‪ ...‬עם כל ההשמטות‪ ...‬על מקומן ובהראות המקומות‬
‫[חננאל טויטו]‪[ .‬חפת חתנים]‪[ .‬ישראל] ‪ :‬חננאל טויטו‪ ,‬תשע"ה [‪)002400687( .]2014‬‬
‫טהרת המשפחה ‪ --‬הלכה ‪--‬מדריכים‪.‬‬
‫מקואות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.6‬מפע‪.‬עי תשע"ה‬
‫‪.‬מפעל עיון הפרשה (ירושלים)‪ .‬עיון הפרשה ‪ :‬קושיות והערות‪ ,‬קונטרס התשובות‪ : ...‬עניני מילה‪ ,‬פדיון‬
‫הבן‪ ,‬בר מצוה‪ ,‬נישואין ‪ /‬עריכה ראשית‪ :‬הרב הלל רוטמן‪ ,‬הרב יעקב הילדסהיימר‪ .‬ירושלים ‪ :‬מפעל עיון‬
‫הפרשה‪ ,‬תשע"ה [‪) 002396220( .-]2015‬‬
‫גרוס‪ ,‬שלמה יהודה‬
‫ברית מילה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פדיון הבן ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫בר מצוה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.7‬שמע‪.‬הת תשס"ה‬
‫שמעוני‪ ,‬חנוך בן רחמים מחבר‪ .‬התר עסקא ‪ :‬מבאר את דיני עסקא והתר עסקא‪ ,‬הארות והערות‪...‬‬
‫בהלכות אקטואליות בתקופתינו ובבעיות בהת"ע ‪ /‬מלוקט מפוסקי ספרד ואשכנז‪[ ...‬ע"י] חנוך בן‬
‫לאאמו"ר רחמים שמעוני‪ .‬רמת בית שמש ‪[ :‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תשס"ה‪)002391898( .‬‬
‫התר עסקא ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫רבית ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬אפש‪.‬חמ תשע"ה‬
‫אפשטין ‪ ,‬מרדכי לייב מחבר‪ .‬חמדת מרדכי ‪ :‬מחברת הערות וחידושים בענייני שביעית ‪ ... /‬מרדכי לייב‬
‫בלאמו"ר יעקב נחום אפשטיין‪ .‬בני ברק ‪ :‬מרדכי לייב אפשטיין‪ ,‬תשע"ה‪) 002400067( .‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬ברנ‪.‬חמ תש"ס‬
‫ברנד‪ ,‬יצחק‪ .‬חממות גוש קטיף ‪ :‬בענין שביעית ‪ /‬נכתב‪ ...‬ע"י יצחק ברנד ‪.‬מהדורא שניה‪ ..‬עמנואל ‪ :‬יצחק‬
‫ברנד‪ ,‬תש"ס‪)000445142( .‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫חממות ‪--‬ישראל ‪ --‬גוש קטיף ‪ --‬הלכה‬
‫גוש קטיף ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬גמס‪.‬שמ תשע"ה‬
‫גמסון ‪,‬אורי מחבר‪ .‬שמיטה כהלכתה ‪ :‬לבני חו"ל ‪ /‬נערך‪ ,‬נלקט וסודר ע"י אורי ש"י גמסון‪[ .‬שמטה‬
‫כהלכתה]‪ .‬ברלין ‪ :‬אורי גמסון‪ ,‬תשע"ה‪)002398113( .‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫בני חוץ לארץ ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬דרז‪.‬שב תשע"ה‬
‫דרזי ‪ ,‬יצחק בן שמואל מחבר‪ .‬שבות יצחק ‪ :‬בדיני שביעית ופרוזבול ‪ :‬ביאורים ופסקים מרבותינו‪...‬‬
‫הגרי"ש אלישיב‪ ...‬הגר"ח קניבסקי ‪ /‬מאת יצחק בלאאמו"ר‪ ...‬שמואל דרזי ‪.‬ירושלים ‪ :‬יצחק דרזי‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002400231( .‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פרוזבול ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬יעק‪.‬פר תשע"ה‬
‫יעקבוביץ‪ ,‬שמעון ישראל מחבר‪ .‬פירות שביעית ‪ :‬ביאורים והערות בעניני שביעית ‪/‬שמעון ישראל‬
‫יעקובוביץ‪[ .‬פרות שביעית]‪ .‬בני ברק ‪ :‬שמעון ישראל יעקובוביץ‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2014]-. (002391515‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A563.8‬מנד‪.‬וש תשע"ה‬
‫מנדלזון‪ ,‬מנחם מנדל מחבר‪ .‬ושבתה הארץ ‪ :‬מצות השביעית בשדה וכרם ‪ -‬פרקי יסוד ‪ :‬סדר השביעית‬
‫בקוממיות ‪ :‬בתוספת קריאות קודש ואגרות‪ ...‬לקט רעיונות ודברי מחשבה ‪ /‬רבי מנחם מנדל מנדלזון ;‬
‫בעריכת לשכת ההלכה והדרכה שע"י מרכז ארצי לחקלאים שומרי שביעית קוממיות‪ .‬קוממיות ‪ :‬קומי‪-‬‬
‫אורי‪ ,‬תשע"ה‪)002398306( .‬‬
‫מנדלזון‪ ,‬מנחם מנדל‬
‫ש ִמטה‪.‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫קוממיות (מושב)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬ברל‪.‬עצ תשע"ה‬
‫קרו ‪,‬יוסף בן אפרים מחבר‪ .‬עצי ארזים ‪ ... :‬על טור וש"ע אבן העזר‪ ...‬מתחלתו עד תחלת הלכות כתובות‪,‬‬
‫וביאור כל המאמרים והסוגיות השייכות אליהם שבש"ס‪ ...‬הראשונים והאחרונים ‪... / ...‬נח חיים צבי בן‪...‬‬
‫מוהר"ר אברהם מאיר ברלין‪ ; ...‬נדפס מחדש‪ ...‬בתיקון ‪...‬שיבושים‪ ...‬אומתו כל המקורות ונוספו מראי‬
‫מקומות‪ ...‬פיסוק וקיטוע‪ ,‬פיענוח כל ראשי התיבות‪ ...‬נערך על ידי חבר ת"ח‪ ...‬מכולל ש"ס‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫שע"י מוסדות צאנז ; ר' נסים דרעי‪ ,‬עורך ראשי‪ ...‬ר' דב חילקו‪ ,‬עורך אחראי‪[ .‬שלחן ערוך ‪ -‬עצי ארזים]‪.‬‬
‫מהדורה מפוארת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬מפעל עצי ארזים השלם שע"י מכון ראש פינה‪ ,‬תשע"ה [‪]. 2015‬‬
‫) ‪(002401076‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך אבן העזר ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ברלין‪ ,‬נח חיים צבי‬
‫הלכה (מתחום אבן העזר)‬
‫רבנים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬אלטונה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬ונדסבק ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬גרו‪.‬עת תשנ"ח‬
‫גרוס ‪,‬שלמה בן משה‪ .‬עת דודים ‪ :‬ובו דינים ומנהגים מעת הגיע אדם לפרקו בקישור השידוכים וכתיבת‬
‫התנאים‪ ...‬קביעת זמן החתונה‪ ,‬ברכות אירוסין ונישואין חופה וקידושין והכתובה ‪,‬החתונה וימי שבע‬
‫הברכות‪ ,‬צוואות ר"י החסיד בעניני נישואין ומנהגינו בכל זה למעשה ‪ :‬והוא אוסף גדול מספרי הראשונים‬
‫הטור השו"ע ונושאי כלים והמפרשים‪ ,‬ושו"ת גדולי האחרונים‪ ...‬עם הוספות וחידושי דינים וטעמים‬
‫ובירורי הלכות למעשה ‪ /‬שלמה הכהן גראס ‪,‬דומ"ץ דק"ק מחזיקי הדת דחסידי בעלז בארא פארק‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬שלמה גראס‪ ,‬תשנ"ח) ‪. (002391876‬‬
‫גרוס‪ ,‬מאיר בן שלמה‬
‫יהודה בן שמואל‪ ,‬החסיד‪ ..‬צואה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫ארוסין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שבע ברכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬יעק‪.‬בי תשע"ה‬
‫יעקב ‪,‬ישראל יהודה מחבר‪ .‬בית נאמן בישראל ‪ :‬ובו לקט הלכות‪ ,‬הליכות ומנהגי ישראל תורה לשידוכין‬
‫ונישואין כמורה דרך לחתן וכלה‪ / ...‬נערך ונסדר‪ ...‬ע"י ישראל יהודה יאקאב ‪.‬ירושלים ‪ :‬מכון אור‬
‫הצפון‪ ,‬תשע"ה‪)002400227( .‬‬
‫בלז (חסידות) ‪ --‬מנהגי נשואין‪.‬‬
‫שדוכים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שדוכים ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מנהגי נשואין יהודיים‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫שבע ברכות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬קדר‪.‬הי תשע"ד‬
‫קדר‪ ,‬עדאל אברהם מחבר‪ .‬שו"ת היכל שלמה ‪ :‬תשובות לשאלות שנשאלו במבחני ההסמכה לרבנות ע"י‬
‫הרבנות הראשית לישראל‪ ,‬כולל סיכום כל הסעיפים הנדרשים ‪ :‬הלכות חופה וקידושין ‪ /‬חיברתיו‪ ...‬עדאל‬
‫אברהם בן הרב שמואל אליקים קדר‪[ .‬שאלות ותשובות היכל שלמה ‪ -‬חפה וקדושין]‪ .‬מהדורה שלישית‪..‬‬
‫מבשרת ציון‪ ,‬עדאל אברהם קדר‪ ,‬תשע"ד [‪) 002400157( .]2014‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך אבן העזר‪ .‬הלכות קדושין ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫סמיכה לרבנות ‪ --‬בחינות ושאלות ‪ --‬חפה‪.‬‬
‫סמיכה לרבנות ‪ --‬בחינות ושאלות ‪ --‬קדושין‪.‬‬
‫גאלה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬קיר‪.‬עץ תשע"ה‬
‫קירשנבוים‪ ,‬חיים זאב מחבר‪ .‬עץ חיים ‪ :‬יחוד ‪ :‬הלכה‪ ,‬גפ"ת‪ ,‬טבלא ; שנים מקרא ; ד' אמות של תפילה ;‬
‫קידוש לבנה ; שמחת יו"ט ; פורים ; ספירת העומר ‪.‬וקונטרס שו"ת פסקי הלכה מאת ר' יעקב אפרים‬
‫פארכהיימער ‪ /‬ממני חיים זאב קירשנבוים ‪...‬ליקוואוד ‪ :‬מכון סופרים‪ ,‬תשע"ה‪)002392857( .‬‬
‫יחוד ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬שנים מקרא ואחד תרגום ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫תפלות‪ .‬ברכת הלבנה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמחת החג ‪ --‬הלכה‬
‫פורים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספירת העמר ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬רוז‪.‬צפ תשע"ה‬
‫רוזין ‪,‬יוסף מחבר‪ .‬צפנת פענח ‪ :‬על הרמב"ם‪ :‬הלכות סוטה‪ ,‬הלכות נערה בתולה ‪ /‬חובר על ידי ‪...‬רבי‬
‫יוסף ראזין‪ ,‬מדווינסק ; עם השלמות והרחבת הדברים מתוך חיבוריו ותשובותיו של המחבר‪ ,‬מאת הרב‬
‫אברהם בן שמעון‪ .‬ירושלים ‪ :‬אברהם בן שמעון‪ ,‬תשע"ה‪) 002400229( .‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה‪ .‬הלכות סוטה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫משה בן מימון‪ ..‬משנה תורה‪ .‬הלכות נערה בתולה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫סוטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫בתולה ‪ --‬הלכה‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A564‬שמח‪.‬עו תשע"ה‬
‫שמחת עולם ‪:‬כל בו לעניני נישואין ‪ /‬יוצא לאור ע"י מכון "חברת יגדיל תורה" שע"י "נעשה ונשמע ‪".‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון חברת יגדיל תורה‪ ,‬תשע"ה [‪)002400702( .]2015‬‬
‫רוקח‪ ,‬אברהם שמואל צבי בן אהרן מרדכי‬
‫בלז (חסידות) ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬הלכה ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫כתבות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫מנהגי נשואין יהודיים‪.‬‬
‫נשואין במחשבת ישראל‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫נשואין ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬בנין(פסק )תרפ"ד‬
‫פסק דין מהרבנים הגאונים ‪ ... :‬בירושלם לבטול צואת המנוח בנין מנחם משה מעדן‪[ ...‬ירושלים] ‪:‬‬
‫[מוציא לאור לא ידוע]‪[ ,‬תרפ"ד]‪)002400135( .‬‬
‫בנין בן מנחם מיסה‪ ,‬מעדן‬
‫צואות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Rare Books‬‬
‫‪A565‬סימ‪.‬מק תשע"ד‬
‫סימקוביץ‪ ,‬יצחק מאיר מחבר‪ .‬המקצוע ‪:‬ביאורים והערות על סדר שו"ע חושן משפט ‪ :‬הלכות שכירות‬
‫פועלים‪ ,‬הלכות שאלה‪ ,‬הלכות גניבה‪ ,‬הלכות גזילה ‪ /‬נערך‪[ ...‬ע"י] יצחק מאיר סימקאוויטש בן‪ ...‬ר'‬
‫שמואל אברהם ‪.‬ברוקלין ‪ :‬יצחק מאיר סימקאוויטש‪ ,‬תשע"ד‪)002396696( .‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות שכירות פועלים ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות שאילה ‪ --‬באורים‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט ‪.‬הלכות גנבה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך חשן משפט‪ .‬הלכות גזלה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫פועלים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שאילה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫גנבות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫גזלה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A565‬שרל‪.‬פנ תשע"ה‬
‫שרלו ‪,‬אלחנן מחבר‪ .‬פני שביעית נקבלה ‪ :‬לקראת שמיטה‪ :‬לימוד‪ ,‬התבוננות ועבודה פנימית ‪ /‬אלחנן‬
‫שרלו ; עריכה‪ :‬אלעזר גולדשטיין ורן חורי‪ .‬עתניאל ‪ :‬גילוי‪ ,‬תשע"ה ‪. (002394689 )2014‬‬
‫שמטה ‪ --‬מחשבת ישראל‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬איז‪.‬מב תשע"ה‬
‫איזקסון ‪,‬מאיר מחבר‪ .‬מבשר טוב ‪ :‬ביאור הלכות לשואלים ‪ :‬על ד חלקי שו"ע‪ / ...‬מאת‪ ...‬רבי מאיר‬
‫אייזיקזאהן‪ ,‬האדמו"ר מראמאן בן‪ ...‬רבי שלמה‪[ ; ...‬העורך] יצחק אייזיק באאמו"ר ‪...‬ישכר בער‬
‫[רוזנבוים]‪ ,‬אדמו"ר מסטראזניץ‪ ,‬מקליוולנד‪-‬רעננה‪ .‬רעננה ‪ :‬יצחק אייזיק [רוזנבוים] ‪ :‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002400218‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬ערכים לפי אלף בית‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪-1948 --‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A572‬ילק‪.‬שא תשע"א‬
‫ילקוט שאלות ותשובות ‪ :‬בעניני הלכה ומנהג‪ ...‬באידיש ‪ :‬על שאלות שנשאלו על ידי תלמידי ישיבה קטנה‬
‫דשיכון סוקווירא ‪ /‬חלק ההלכה נפסק על ידי‪ ...‬ר 'יעקב אייזנבערגער‪ ; ...‬חלק המנהג והשקפה על ידי‬
‫זקני וחשובי החסידים ואנשי מעשה מאנ"ש ; נערך ‪ ...‬ע"י יעקב יוסף גרין‪ .‬שיכון סקווירא ‪ :‬י‪ .‬י‪ .‬גרין‪,‬‬
‫‪- (002399248 )2011‬‬
‫שאלות ותשובות ‪-1948 --‬‬
‫מוסר ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬תקופת האחרונים‪.‬‬
‫הלכה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A580.76‬קור‪.‬ענ תשע"ה‬
‫קוראי עונג ‪ ... :‬מתוך גליונות 'האיחוד בחידוד' שיצאו לאור בשנת תשע"ב[ ‪.‬קוראי ענג]‪ .‬ליקוואוד ‪:‬‬
‫האיחוד בחידוד‪ ,‬תשע"ה [‪)002400260( .]2014‬‬
‫האחוד שבחדוד‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫חידות בספרות רבנית‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬אבר‪.‬בכ תש"ע‬
‫אברז'ל ‪,‬אברהם בן דוד מחבר‪ .‬ביכורי אברהם ‪ :‬חידושים וביאורים‪ ...‬על מסכתות ‪ /‬חיברתיו וערכתיו‪...‬‬
‫אברהם ב"ר דוד אברז'ל‪[ .‬בכורי אברהם]‪ .‬ירושלים ‪ :‬אברהם אברז'ל‪ ,‬תש"ע) ‪. (002396646‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת כתבות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת נדרים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת קדושין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת בבא קמא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬אלת‪.‬לצ תשע"ה‬
‫אלתר ‪,‬שאול‪ .‬לצדדין קתני ‪ :‬והוא קובץ הערות והארות שנכתבו על צדדי הספרים ‪ /‬ע"י רבינו ראש‬
‫הישיבה‪ ...‬שאול בן‪ ...‬פינחס מנחם ; ר' שאול יחיאל בהרה"ח יוסף מרגליות שהטריח עצמו להעתיק‬
‫ולסדר‪[ ...‬ירושלים] ‪ :‬שאול יחיאל מרגליות‪ ,‬תשע"ה [‪) 002390947( .]2014‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬מיז‪.‬דב תשס"ט‬
‫מיזלש‪ ,‬יעקב יצחק אלעזר‪ .‬קובץ שיעורי דבר הלכה ‪ :‬שנאמרו בערבי שבתות ומועדים לבחורים‪...‬‬
‫במסכת פסחים‪ ...‬בנושאים שדנו בהם גדולי הפוסקים‪ ,‬תוך בירור מקורותיהם‪ ...‬והכרעותיהם ‪ :‬נאמרו‬
‫בהיכל ישיבתנו‪ ...‬אהבת התורה‪ / ...‬ע"י ‪ ...‬מוה"ר יעקב מייזליש‪[ .‬קבץ שעורי דבר הלכה]‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫ישיבת אהבת התורה‪ ,‬תשס"ט) ‪. (002392616‬‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬עדס‪.‬עי תשע"ה‬
‫עדס ‪,‬יהודה בן יעקב מחבר‪ .‬עין הבדלח ‪ :‬על סדר ש"ס ושו"ע ‪ /‬יהודה עדס באאמו"ר‪ ...‬יעקב ‪...‬ירושלים‬
‫‪ :‬יהודה עדס‪ ,‬תשע"ה‪)002400630( .-‬‬
‫קרו‪ ,‬יוסף בן אפרים‪ ..‬שלחן ערוך ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫הלכה ‪ --‬קבצי דינים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584‬פול‪.‬קר תשע"ה‬
‫פולטמן ‪,‬דב בר מחבר‪ .‬קרבן תודה ‪ :‬שבע שמעתות ‪ /‬אשר חברתי‪ ...‬דוב בער בן מוה"ר שמואל זנוויל‬
‫פולטמאן‪[ .‬ניו יורק] ‪ :‬דוב בער פולטמאן‪ ,‬תשע"ה‪)002392858( .‬‬
‫פולטמן‪ ,‬דב בר‬
‫חדושים ופלפולים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.011‬בן‪-‬עמ‪.‬בכ תשס"ו‬
‫בן‪-‬עמרם‪ ,‬יוסף בן דוד מחבר‪ .‬ביכורי יוסף ‪ :‬חידושים וביאורים על מסכת ברכות‪ ,‬שבת ופסחים ‪... /‬‬
‫מאתי יוסף בן‪ ...‬ר' דוד בן‪-‬עמרם‪ ,‬ישיבת נחלת יוסף ‪,‬ירושלים‪[ ...‬בכורי יוסף]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון נחלת‬
‫יוסף‪ ,‬תשס"ו‪)002400622( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ברכות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת שבת ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת פסחים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.015‬קלמ‪.‬קו תשס"ב‬
‫קלמנוביץ‪ ,‬ישראל יצחק בן אברהם מחבר‪ .‬קונטרס השביעית ‪ :‬רשימות שיעורים ‪ -‬אהלי ישועה ‪ :‬על פרק‬
‫שביעי ועל פרק שמיני [ממסכת שביעית] ; קונטרס בענין סוריא‪ ,‬עם מפתחות ‪ /‬שיעורים שנאמרו ע"י רבי‬
‫ישראל יצחק קאלמאנאוויץ‪ ; ...‬מתוך רשימות השומעים ע"י מערכת ספרי אהלי ישועה‪ .‬בני ברק ‪:‬‬
‫מערכת ספרי אהלי ישועה‪ ,‬תשס"ב‪) 001222104( .‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת שביעית‪ -- .‬פרק ז‪-‬ח (כלל גדול כל שהוא מאכל אדם‪-‬כלל גדול כל המיוחד למאכל אדם)‬
‫‪ -- -‬באורים‬‫סוריה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.015‬שול‪.‬אה תשמ"ז‬
‫שולמן‪ ,‬אלישע בן דוד יואל מחבר‪ .‬אהלי ישע ‪ :‬שביעית ‪ /‬חובר‪ ...‬ע"י אלישע שולמן‪ ...‬בני ברק ‪ :‬א‪.‬‬
‫שולמן‪ ,‬תשמ"ז‪)002398617( .‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת שביעית ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.015‬שור‪.‬גנ תשע"ד‬
‫משנה‪ ..‬מסכת שביעית‪ ..‬תשע"ד‪ ..‬ברוקלין‪ ..‬גינת ראובן ‪ :‬על סדר זרעים‪ :‬מסכת שביעית ‪ :‬ביאורים‬
‫והערות על סדר המשניות‪ / ...‬חובר‪ ...‬מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ‪[ .‬גנת ראובן]‪ .‬ברוקלין ‪:‬‬
‫ראובן שווארץ‪ ,‬תשע"ד‪-‬תשע"ה‪) 002401158( .‬‬
‫שובבי"ם ת"ת ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‬
‫שמטה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תרומות ומעשרות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מזוזה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מעקה ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‬
‫שמטה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.021‬המב‪.‬פנ תשע"ה‬
‫המבורגר‪ ,‬משה בן פנחס נחום מחבר‪ .‬פניני משה ‪ :‬על מסכת שבת‪ :‬פרק כלל גדול[ ‪ /‬ר' משה] המבורגר‪.‬‬
‫בית שמש ‪ :‬המבורגר‪ ,‬תשע"ה‪)002398615( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת שבת‪ -- .‬פרק ז (כלל גדול ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.023‬ארג‪.‬קו תשס"ו‬
‫קונטרס הזיכרון ‪ :‬סיכומי סוגיות מסכת פסחים‪[ .‬קונטרס הזכרון]‪[ .‬אפקים ‪] :‬ארגון חזרות תורת חיים‪,‬‬
‫תשס"ו‪)002392633( .‬‬
‫תלמוד תורה ‪ --‬חזרה ושנון‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ .‬מסכת פסחים ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.023‬הגר‪.‬תפ תשע"ה‬
‫הגר‪ ,‬חיים יחזקאל מחבר‪ .‬תפארת אברהם ‪ :‬ביאורי סוגיות במסכת פסחים ובבא מציעא ‪ ... /‬חיים יחזקא'‬
‫האגער בן‪ ...‬רבי אברהם יהושע העשיל‪ ,‬מקאסוב‪-‬זאלישטשיק‪ .‬נוא יארק ‪ :‬חיים יחזקא' האגער‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002400532‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת פסחים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא מציעא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫חדושי סוגיות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.024‬ארג‪.‬קו תשס"ו‬
‫קונטרס הזיכרון ‪ :‬סיכומי סוגיות מסכת שקלים‪[ .‬קונטרס הזכרון]‪[ .‬אפקים ‪] :‬ארגון חזרות תורת חיים‪,‬‬
‫תשס"ו‪)002392634( .‬‬
‫תלמוד תורה ‪ --‬חזרה ושנון‪.‬‬
‫משנה ‪.‬מסכת שקלים ‪ --‬תקצירים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.027‬ויל‪.‬מא תשע"ה‬
‫ויל‪ ,‬ישראל מאיר מחבר‪ .‬מאיר דרך ‪ :‬ביצה ‪ :‬מיישב הקושיות המצויות ללומד‪ ,‬עם מראי מקומות‪ ,‬הערות‬
‫וציונים ‪ /‬ישראל מאיר בן‪ ...‬ר' אברהם צבי ווייל‪ .‬בני ברק ‪ :‬ישראל מאיר ווייל‪[ ,‬תשע"ה?]‪.‬‬
‫(‪)002400673‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ביצה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.028‬בן‪-‬חי‪.‬קב תשע"ד‬
‫קובץ מפרשים ‪ :‬על מסכת ראש השנה‪ : ...‬בו נקבצו‪ ...‬הערות‪ ...‬חידושים וביאורים מתורת גדולי‬
‫הראשונים והאחרונים‪ ,‬מלוקטים מתוך יותר ממאתים ספרים‪ ,‬מהם ‪...‬עתיקים ונדירים‪ ...‬עם מקורות‪/ ...‬‬
‫הרב גד בן חיים [ו‪ 5-‬אחרים]‪[ .‬קבץ מפרשים על מסכת ראש השנה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון עבודה ברורה‪,‬‬
‫תשע"ד [‪)002401164( .]2014‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת ראש השנה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.0293‬אבי‪.‬תע תשע"ה‬
‫אבינר‪ ,‬שלמה חיים מחבר‪ .‬תעלומות ‪ :‬סתרי תורה במסכת חגיגה ‪ /‬מאת שלמה חיים הכהן אבינר ; עריכה‪:‬‬
‫ליאור אנגלמן‪ .‬ירושלים ‪ :‬ספריית חוה‪ ,‬בית אל‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002400377‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חגיגה ‪ -- --‬אגדות ‪--‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.032‬ישי‪.‬תו תשע"א‬
‫‪ .‬ישיבת ברכת אפרים (בני ברק)‪ .,‬תורת חיים ‪ :‬על מסכת כתובות ‪ :‬ובו חידו"ת‪ ...‬חקירות וסברות ‪ /‬אשר‬
‫נלמדו‪ ...‬בין כותלי בית מדרשנו‪ ...‬ועד שלישי בישיבה הגדולה "ברכת אפרים"‪ ,‬בני ברק‪ .‬בני ברק ‪ :‬ועד‬
‫שלישי בישיבה הגדולה ברכת אפרים‪ ,‬תשע"א‪) 002400627( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת כתבות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תנועת המוסר ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫תשרי (חודש ‪) --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.033‬זיל‪.‬חש תשע"ה‬
‫זילברשטין‪ ,‬יצחק בן דוד יוסף מחבר‪ .‬חשוקי חמד ‪ :‬על מסכת נדרים ‪ /‬נכתב ‪...‬על ידי יצחק בן‪ ...‬ר' דוד‬
‫יוסף‪ ...‬זילברשטיין‪[ ...‬בני‪-‬ברק] ‪[ :‬חמו"ל]‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2015]. (002400383‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת נדרים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות ‪--- 1948‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.033‬טול‪.‬יל תשס"ט‬
‫טולדנו‪ ,‬יצחק בן יוסף מחבר‪ .‬ילקוט שיעורים ‪ :‬חידושים וביאורים בסוגיות במסכת נדרים ‪ ... /‬מאתי‬
‫יצחק בלא"א ר' יוסף טולידאנו‪[ .‬ילקוט שעורים]‪[ .‬מנצ'סטר[ ‪?] :‬יצחק טולידאנו?]‪ ,‬תשס"ט [‪.]2009‬‬
‫(‪)002399537‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת נדרים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.036‬שער‪.‬קב תשס"ט‬
‫‪.‬הישיבה הגדולה שערי יום טוב (ירושלים)‪ .‬קובץ אורחות יום טוב ‪ :‬מסכת גיטין וביצה ‪ /‬חידו"ת‬
‫מתורתם של תלמידי הישיבה הגדולה שערי יום טוב תשס"ח‪-‬ט‪[ .‬קבץ ארחות יום טוב ‪].‬ירושלים ‪:‬‬
‫הישיבה הגדולה שערי יום טוב‪ ,‬תשס"ט‪)002392563( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת גטין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ביצה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.041‬בן‪-‬עמ‪.‬בכ תשס"ו‬
‫בן‪-‬עמרם‪ ,‬יוסף בן דוד מחבר‪ .‬ביכורי יוסף ‪ :‬חידושים וביאורים על מסכת ב"ק ‪,‬ב"מ וב"ב ‪ ... /‬מאתי יוסף‬
‫בן‪ ...‬ר' דוד בן‪-‬עמרם‪ ,‬ישיבת נחלת יוסף‪ ,‬ירושלים[ ‪...‬בכורי יוסף]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון נחלת יוסף‪ ,‬תשס"ו‪.‬‬
‫(‪)002400621‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת בבא קמא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא מציעא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.043‬ישי‪.‬מא תש"ע‬
‫‪.‬ישיבת בית מאיר (בני ברק)‪ .‬מאור תורה ‪ :‬קובץ תורני ‪ :‬אסופת חידו"ת על מסכת בבא בתרא‪ :‬פרק יש‬
‫נוחלין ‪ /‬שנתחברו‪ ...‬ע"י‪ ...‬שיעור א ישיבת בית מאיר‪ ,‬שיכון חזון איש ‪,‬בני ברק‪ .‬בני ברק ‪ :‬המאיר‪,‬‬
‫תש"ע‪)002400276( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא ‪. --‬פרק ח (יש נוחלין ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.043‬כהן‪.‬מע תשע"ג‬
‫כהן‪ ,‬פנחס בן משה מחבר‪ .‬מעשה חשב ‪ :‬על מסכת בבא בתרא‪ :‬פרק השותפין (ב ע"א‪-‬ג ע"א) ופרק חזקת‬
‫הבתים (כח ע"א‪-‬לד ע"ב) ‪ /‬שיעורי‪ ...‬רבי פנחס כהן‪ ,‬שנאמרו על סדר הדף בישיבת "דבי אליהו" בזמן‬
‫אלול‪-‬חורף תשע"ג ; כתב וערך משה נאבת‪[ .‬מעשה חושב]‪ .‬ירושלים ‪ :‬פנחס כהן‪ ,‬תשע"ג‪.‬‬
‫(‪)002400785‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא ‪. --‬פרק א (השותפין) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא‪ -- .‬פרק ג (חזקת הבתים) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.043‬רכנ‪.‬צל תשע"ה‬
‫רכניצר‪ ,‬מאיר דב מחבר‪ .‬צילותא דשמעתתא ‪ :‬בו יבואר‪ ...‬עיקרי שי' הראשונים והאחרונים‪ ...‬בסוגיות‬
‫במס' בבא בתרא‪ :‬פרק חזקת הבתים ופרק יש נוחלין ‪ /‬נערך משיעורי‪ ...‬רבי מאיר דוב רכניצר‪ ,‬ראש‬
‫ישיבת בעלזא‪ ,‬חיפה‪[ .‬צלותא דשמעתתא]‪ .‬ירושלים ‪:‬מאיר דוב רכניצר‪ ,‬תשע"ה [‪.]2015‬‬
‫(‪)002400715‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא ‪. --‬פרק ג (חזקת הבתים) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא בתרא‪ -- .‬פרק ח (יש נוחלין) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.053‬פיל‪.‬או תשס"א‬
‫פילץ‪ ,‬מאיר בן אביעזר מחבר‪ .‬אורי וישעי ‪ :‬על פרקים א‪ ,‬ב‪ ,‬ד במסכת חולין ‪( :‬עניני חזקות‪ ,‬שחיטה ובן‬
‫פקועה) ‪ /‬חובר‪ ...‬ע"י מאיר בלאאמו"ר‪ ...‬אביעזר פילץ‪ .‬ירושלם ‪[ :‬מאיר פילץ]‪ ,‬תשס"א [‪.]2001‬‬
‫(‪)002400625‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין‪ -- .‬פרק א (הכל שוחטין) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין‪ -- .‬פרק ב (השוחט) ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת חלין‪ -- .‬פרק ד (בהמה המקשה ‪) -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.055‬ביכ‪.‬קב תשס"ה‬
‫קובץ מפרשים ‪ :‬על מסכת ערכין‪ : ...‬בו נקבצו‪ ...‬חידושים של גדולי האחרונים ‪,‬מלוקטים מקרוב למאה‬
‫ספרים ומהם עתיקי יומין‪ ,‬עם נוסחאות ומקורות נאמנים‪ ...‬סודר מחדש על סדר הדף‪ / ...‬נערך ונסדר‪...‬‬
‫ע"י יחיאל בן הר"ר משה שמעון ביכלר‪ ,‬עורך ראשי ;יצחק בן הר"ר יוסף ישראל מיטניק‪ ,‬ראש המפעל‪.‬‬
‫[קבץ מפרשים על מסכת ערכין]‪ .‬ירושלים ‪:‬מכון באר התורה‪ ,, Lakewood‬תשס"ה‪)001105827( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת ערכין ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.056‬עבו‪.‬בר תשע"ב‬
‫עבודה ברורה ‪ :‬על מסכת תמורה‪ : ...‬הארות והערות‪ ,‬חידושים וביאורים מלוקטים‪ ...‬מדברי הראשונים‬
‫והאחרונים מקרוב לארבע מאות וחמשים ספרים‪ ...‬לפרש ‪...‬בדברי הגמרא‪ ,‬רש"י ותוספות‪ ...‬דף על דף‪...‬‬
‫‪ /‬נערך ונסדר‪ ...‬ע"י‪ ...‬חברי מכון עבודה ברורה ; נערך על ידי הרב שמואל נפתלי פישר [ו‪ 3-‬אחרים]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון סופרים[ ‪,‬לייקווד]‪ ,‬ת'הא ש'נת ע'בודה ב'רורה [תשע"ב]‪)002401171( .‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת תמורה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫רבנים ‪ --‬ביוגרפיה ‪ --‬לקסיקונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.063‬ספו‪.‬חז תשע"ג‬
‫ספוש‪ ,‬מנחם נחום מחבר‪ .‬חזון נחום ‪ :‬על מסכת נגעים‪ ,‬פרה‪ ,‬ידים ‪ :‬הערות וביאורים על סדר המשניות ‪/‬‬
‫‪ ...‬ממני מנחם נחום בן ר' שואל סאפאש‪ ,‬ישיבת בית יוסף ברוקלין‪ .‬ברוקלין[ ‪ : Saposh,‬בערך תשע"ג]‪.‬‬
‫(‪)002401386‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת נגעים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת פרה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת ידים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.066‬אבי‪.‬עמ תשס"ה‬
‫קובץ חידושי תורה ‪ -‬עמק טהרה ‪ :‬בסוגיות דמס' מקוואות עם מראה מקומות לסוגיות במס' מקוואות‪.‬‬
‫[קבץ חדושי תורה ‪ -‬עמק טהרה]‪ .‬תפרח ‪ :‬כולל אביעזרי‪[ ,‬תשס"ה) ‪]. (002392612‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת מקואות ‪ -- --‬מראי מקומות‪.‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת מקואות ‪-- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A584.067‬ברנ‪.‬מע תשע"ד‬
‫ברנשטין‪ ,‬אברהם אהרן דב מחבר‪ .‬מעין גנים ‪ :‬הערות וביאורים בדברי הראשונים על מסכתות נדה‬
‫ומקואות ‪ ... /‬אברהם אהרן דוב הכהן בלאאמו"ר‪ ...‬משה אלעזר ‪...‬בערנשטיין‪ .‬מאנסי ‪ :‬אברהם אהרן דוב‬
‫בערנשטיין‪ ,‬תשע"ד‪)002401318( .‬‬
‫תלמוד בבלי ‪. --‬מסכת נדה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫משנה‪ -- .‬מסכת מקואות ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A631‬שמח(לסק) תשע"ה‬
‫שמחה יצחק בן משה‪ ,‬הקראי מחבר‪ .‬החכם שמחה יצחק לוצקי ‪ -‬רב קראי בן המאה השמונה עשרה ‪ :‬לקט‬
‫כתבים ‪ /‬ההדיר‪ ,‬העיר והקדים מבוא‪ :‬דניאל י' לסקר‪ .‬ירושלים ‪ :‬מכון בן‪-‬צבי לחקר קהילות ישראל‬
‫במזרח של יד יצחק בן‪-‬צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים‪ ,‬תשע"ה ‪. (002399924 )2015‬‬
‫שמחה יצחק בן משה‪ ,‬הקראי‬
‫קראים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פילוסופיה קראית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A631‬תשב‪.‬פא תשע"ד‬
‫תשבי ‪,‬אליהו מחבר‪ .‬הפאר ‪ :‬ביאור כתיבת הנוסח ודקדוק הלשון ועניני המקרא בהתחלת הפרשיות מספר‬
‫'המבחר' ‪ /‬חיבורו של‪ ...‬אליהו ב"א אברהם תשבי ; ערך וההדיר‪ ...‬יוסף בן עובדיה אלגמיל‪ .‬אשדוד ‪:‬‬
‫מכון תפארת יוסף לחקר היהדות הקראית‪ ,‬תשע"ד‪)002381603( .‬‬
‫אהרן בן יוסף‪ ,‬הראשון‪ ,‬הקראי‪ .‬ספר המבחר‬
‫תשבי (משפחה)‬
‫קראים‪ ,‬ספרות‪.‬‬
‫קראים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A645‬רזיאל תשע"ה‬
‫שלשה ספרים קדומים נפתחים ‪ :‬ה"ה‪ :‬ספר רזיאל המלאך‪ ,‬השלם‪ ,‬מיוחס לאדם הראשון‪ .‬ספר חנוך ‪,‬‬
‫מיוחס לחנוך בן ירד שנהיה מלאך‪ .‬ספר נח‪ ,‬מיוחס לנח הצדיק ; עם כמה הגהות ותיקונים בהיר בשחקים‪,‬‬
‫מאת אאמו"ר‪ ...‬מרן הגרשי"ח קניבסקי ; יו"ל‪ ...‬ע"י אברהם ישעיהו בלאאמו"ר מרן הגר"ח קניבסקי‪.‬‬
‫[שלושה ספרים קדומים נפתחים]‪ .‬בני ברק ‪ :‬אברהם ישעיהו קניבסקי‪ ,‬א'ו'ר' ח'ד'ש' ע'ל' צ'י'ו'ן'‬
‫[תשע"ה]‪) 002392983( .‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A650.2‬ליט‪.‬פו תשע"א‬
‫ליטמן‪ ,‬מיכאל בן שמואל מחבר‪ .‬פותחים את הזוהר ‪ /‬מיכאל לייטמן ; צוות העורכים‪ :‬א‪ .‬לוי [ו‪14-‬‬
‫אחרים[ ‪].‬פותחים את הזהר]‪[ .‬פתח‪-‬תקוה] ‪ :‬המכון למחקר ע"ש הרב אשלג‪ ,‬תשע"א ‪.2010‬‬
‫(‪) 002400170‬‬
‫זהר ‪ -- --‬מבואות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A654.2‬שער‪.‬הכ תשע"ה‬
‫ויטל‪ ,‬חיים בן יוסף מחבר‪ .‬שער הכונות ‪ /‬מכתיבת ידו של‪ ...‬רבינו חיים ויטאל‪ ,‬כפי אשר קיבל ממורינו‪...‬‬
‫הרב יצחק לוריא אשכנזי ; נסדר ונערך בעריכת רבינו שמואל ויטאל‪ ...‬ירושלים ‪ :‬יריד הספרים‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪)002397172( .2014‬‬
‫כונות (קבלה)‬
‫קבלה ‪.1660-1500 --‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A655‬אשל‪.‬כת תשס"ט‬
‫אשלג‪ ,‬יהודה ליב מחבר‪ .‬כתבי בעל הסולם ‪ :‬הקדמות‪ ,‬מאמרים‪ ,‬אגרות ורשימות דברים ‪ /‬מאת‪...‬‬
‫המקובל‪ ...‬רבי יהודה לייב הלוי אשלג‪[ ...‬כתבי בעל הסלם[ ‪].‬פתח תקוה] ‪ :‬המכון למחקר ע"ש הרב‬
‫אשלג‪ ,‬תשס"ט ‪)002400488( .2009‬‬
‫קבלה‪ -- - -- 1660‬מאמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A655‬ליט‪.‬או תשע"א‬
‫ליטמן‪ ,‬מיכאל בן שמואל מחבר‪ .‬אור בקצה המנהרה ‪ :‬המשבר העולמי ופתרונו על פי חוכמת הקבלה ‪/‬‬
‫מבחר שיחות מאת הרב מיכאל לייטמן על מאמרי היסוד של בעל הסולם (הרב‪ ...‬יהודה לייב הלוי‬
‫אשלג‪ ; )...‬עריכה‪ :‬א' צ'רניאבסקי‪[ .‬פתח‪-‬תקוה] ‪ :‬המכון למחקר ע"ש הרב אשלג‪ ,‬תשע"א ‪.2010‬‬
‫(‪)002400136‬‬
‫אשלג‪ ,‬יהודה ליב‪.‬‬
‫קבלה‪ -- - -- 1660‬מאמרים‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫שלום ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A655‬ליט‪.‬כל תשע"ה‬
‫ליטמן ‪,‬מיכאל בן שמואל מחבר‪ .‬כלכלה חברתית ‪ :‬על פי חכמת הקבלה וחוקי הטבע ‪ /‬מיכאל לייטמן ;‬
‫עורכים‪ :‬בן‪-‬ציון גירץ‪ ,‬ישראל זיו‪[ .‬פתח‪-‬תקוה] ‪ :‬קבלה לעם‪ ,‬תשע"ה ‪) 002400137( .2015‬‬
‫נבוי חברתי‪.‬‬
‫חזוי כלכלי‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A655‬ליט‪.‬כל תשע"ה‬
‫ליטמן‪ ,‬מיכאל בן שמואל מחבר‪ .‬כל מעיני בך ‪ :‬פרשת השבוע בחיינו ‪ /‬מיכאל לייטמן ; עריכה‪ :‬רונית שי‬
‫[ועוד ‪ 4‬אחרים]‪ .‬פ"ת ‪ :‬קבלה לעם‪ ,‬תשע"ה ‪) 002400139( .2015‬‬
‫קבלה ‪ --‬חבורים פופולריים‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A655‬ליט‪.‬של תשס"ט‬
‫ליטמן ‪,‬מיכאל בן שמואל מחבר‪ .‬שלבי ההשגה הרוחנית ‪ :‬פירוש למאמר 'הקדמה לתלמוד עשר הספירות'‪,‬‬
‫מאת הרב‪ ...‬יהודה לייב הלוי אשלג‪ / ...‬הרב מיכאל לייטמן ; עריכה‪ :‬י 'ליאור‪ ,‬א' צ'רניאבסקי‪[ .‬פתח‪-‬‬
‫תקוה] ‪ :‬המכון למחקר ע"ש הרב אשלג‪ ,‬תשס"ט ‪. (002400141 )2009‬‬
‫אשלג‪ ,‬יהודה ליב‪ .‬הקדמה לתלמוד עשר הספירות‬
‫עשר הספירות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A655‬רוז‪.‬שח תשע"ד‬
‫שחוק דיצחק ‪ :‬חלק בוצינא דקרדינותא ‪ :‬והוא ליקוט מקורות בענין הבוצד"ק שהוא שורש העליון של‬
‫הגבורות והדינים המתגלים בסדר ההשתלשלות‪ ,‬המלוקט מדברי האר"י‪ ...‬הגר"א ותלמידיו ובפרט הגר"י‬
‫חבר ולשם שבו ואחלמה‪ ...‬רמח"ל ורבינו הבעל שם טוב ותלמידיו‪ / ...‬מלוקט ומסודר‪ ...‬ע"י‪ ...‬יואל‬
‫אלימלך רוזנפלד‪[ .‬ניו יורק] ‪ :‬יואל רוזנפלד‪ ,‬תשע"ד ‪. (002392818 )2014‬‬
‫קבלה‪.‬‬
‫חסידות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A655.7‬איכ‪.‬בי תשע"ה‬
‫איכנשטין‪ ,‬צבי הירש בן יצחק איזיק‪ ,‬מזידיטשוב מחבר‪ .‬בית ישראל ‪ :‬על התורה ‪:‬דרושים ‪ /‬מאת‪...‬‬
‫מוהר"ר צ בי הירש מזידיטשוב‪ ; ...‬מוגה ומתוקן עם תוספת מרובה עם הגהות הצבי והצדק‪ ,‬ע"י‪ ...‬צבי‬
‫אלימלך פאנעט אבדק"ק קוסון‪ ,‬נכד המחבר‪ .‬בני ברק ‪ :‬מכון לספרים שע"י מוסדות בני שלשים‪ ,‬קוסון‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002394702( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪-- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- 1915-1815 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬חבורים חסידיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A657.1‬תשע"ה‬
‫הורביץ‪ ,‬ישעיה בן אברהם מחבר‪ .‬שני לוחות הברית ‪ :‬חלק דרך חיים ותוכחות מוסר‪ ,‬עם ילקוט דרושי‬
‫השל"ה‪ / ...‬מהר"ר ישעיה במהר"ר אברהם הלוי ממשפחת הורוויץ ; ‪...‬זכיתי‪ ...‬ללקט ולערוך ולסדר‬
‫מחדש‪ ...‬בהוצאה מנוקדת‪ ...‬נו"נ להמחבר‪ ...‬משה זאב בן‪ ...‬מוהר"ר מרדכי יואל‪ ...‬איש הורוויץ‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬בית הלוי‪ ,‬קרית אתא‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002392743‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A659‬לוצ‪.‬מח תשע"ה‬
‫תפלות‪ ..‬מחזור‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מחזור הרמח"ל ‪ :‬תפילות ראש השנה ‪ :‬עם כוונות האר"י ע"פ‬
‫קיצור הכוונות‪ ,‬ונימוקי המחזור של הרמח"ל מכ"י‪ ,‬ונוסף ‪...‬הכוונה‪ ...‬של התפילה‪ :‬סוד היחוד ‪ :‬והוא‬
‫זיווג הא"ס ב"ה עם כל המציאות ‪ /‬אשר גילה ‪...‬רבינו משה חיים לוצאטו ; עם מבואות ‪ :‬על כל‪...‬‬
‫התפילה‪ ; ...‬אספקלריה המאירה ‪ :‬מקבילות וביאורים מכל כתבי הרמח"ל ; מבוא על התפילות ‪ :‬כולל‬
‫שער ההקדמות על פי קבלת האר"י והרמח"ל ; סוד היחוד ‪ :‬כולל הכוונה הכללית‪ ,‬מאת‪ ...‬מרדכי שריקי‪.‬‬
‫ירושלם ‪ :‬מכון רמח"ל‪ ,‬תשע"ה ‪)002400182( .2015‬‬
‫לוריא‪ ,‬יצחק‪( ,‬אר"י)‬
‫כונות (קבלה)‬
‫ראש השנה ‪ --‬תפלות וברכות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A659‬שמו‪.‬שב תשע"ה‬
‫תפלות ‪..‬קריאת שמע‪ ..‬תשע"ה‪ .‬ירושלים‪ ..‬שבילי הנהר ‪ :‬חלק מטבע ברכה ‪ -‬קריאת שמע ‪ :‬והוא ביאורים‬
‫ופירושים ועיונים על ההקדמות והסידור למו"ר הרש"ש ‪ /‬בניהו יששכר בכה"ר שלום שמואלי‪ .‬ירושלים‬
‫‪ :‬ישיבת המקובלים נהר שלום‪ ,‬תשע"ה‪)002396845( .‬‬
‫שרעבי‪ ,‬שלום מזרחי‪ ..‬סדור ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫כונות (קבלה)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬בלז(הליכות )תשע"ה‬
‫הליכות הצדיקים ‪ :‬לקט מנהגים ועובדות‪ ,‬הנהגות והליכות קודש מרבותינו ‪...‬מבעלזא ‪ :‬שבועות ‪ /‬עריכה‬
‫ובקרה‪ :‬ע"י מכון מעייני קודש להפצת דברי רבותינו הק 'מבעלזא ; העורך והמו"ל‪ :‬שלמה יעקב רינגל‪.‬‬
‫[הליכות הצדיקים ‪ -‬שבועות]‪ .‬אשדוד ‪ :‬מכון מעייני קודש להפצת דברי רבותינו הק' מבעלזא‪ ,‬תשע"ה‬
‫[‪)002400225( .]2015‬‬
‫רוקח ‪,‬אברהם שמואל צבי בן אהרן מרדכי‬
‫שבועות ‪ --‬מנהגים‪.‬‬
‫בלז (חסידות ‪) --‬מנהגים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬הלב‪.‬נפ תשע"ד‬
‫הלברשטם‪ ,‬חיים יהושע בן יעקב יוסף מחבר‪ .‬נפשות החיים ‪ :‬פתגמין קדישין וסיפורי צדיקים‪ : ...‬אמרות‬
‫טהורות ‪ :‬מדור פתגמין קדישין‪ ,‬שנאמרו בימי הנסיעה הרוממה ;פעולות צדיק לחיים ‪ :‬מדור סיפורי‬
‫צדיקים להלהיב לב השומעים ולעורר אהבת קדומים ; אלה מסעי ‪ :‬מדור סדר נסיעתן וחנייתן‪ ,‬לעורר‬
‫רגש הקודש די בכל אתר ואתר ‪ /‬מפי מרן אבדק"ק סאטמאר מאנסי בימי הנסיעה‪ ...‬לארצות אירופא‪,‬‬
‫לשפוך שיח במקומות הקדושים אצל קברי הצדיקים‪ ...‬מאנסי ניו יארק ‪ :‬יעקב גראס‪ ,‬תשע"ד‪.‬‬
‫(‪)002383953‬‬
‫חסידים ‪ --‬תיור ‪ --‬אירופה המזרחית‪.‬‬
‫צדיקים ‪ --‬קברים‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫אירופה המזרחית ‪ --‬תאור וסיור ‪ --‬אתרים יהודיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬הלב(רוק )תש"ל‬
‫רוקר‪ ,‬יהושע מחבר‪ .‬דער סַאנזער צדיק ר' חיים האלבערשטאם ‪ ... :‬זיין לעבען ‪,‬זיין ווירקען‪ ,‬זיינע‬
‫טהאטען‪ ,‬זיין טהעטיגקייט אין חסידות‪ ,‬זיין גאונות אין נגלה און נסתר ביז די מוראדיגע מחלוקה סאנז און‬
‫סאדאגורע‪ / ...‬דערצעהלט צום ערשטען מאל אין א ריין אידישע שפראך פון יהושע ראקער‪...‬‬
‫[ירושלים?]‪[ ,‬מוציא לאור לא ידוע]‪ ,‬תש"ל) ‪. (002400796‬‬
‫צנז (חסידות) ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫הלברשטם ‪,‬חיים‪ ,‬מצנז‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A670.92‬ישר(אבי )תשע"ה‬
‫אבי"ש‪ ,‬שלמה מחבר‪ .‬ספר ראש בני ישראל ‪ :‬תולדות וקורות ימי חייו של אור שבעת הימים רבינו‬
‫ישראל בעל שם טוב ‪ ...‬על פי מקורות נאמנים‪ ,‬ספרי תלמידיו הקדושים וחסידים הראשונים ‪[ /‬כתב‬
‫שלמה אבי"ש]‪ .‬מהדורת בערקאוויטש‪ ..‬נוא יארק ‪ :‬מכון זכרון בספר‪ ,‬תשע"ה‪)002399227( .‬‬
‫ישראל בן אליעזר (בעש"ט)‬
‫חסידים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬אבר‪.‬או תשע"ה‬
‫אברהם יהושע השל‪ ,‬מאפטה מחבר‪ .‬אוהב ישראל ‪ :‬המבואר ‪ ... :‬אמרות טהורות ‪... / ...‬מוהר"ר אברהם‬
‫יהושע העשיל‪ ,‬אב"ד דק"ק אפטא‪ ; ...‬מהדורה‪ ...‬מוגהת‪ ...‬נוספו אלפי מראי מקומות וציונים‪ ,‬נפתחו‬
‫ראשי תיבות וקיצורים‪ ,‬הקטעים חולקו לפיסקאות ‪...‬נוספו סימני פיסוק‪ ...‬ובתוספת הערות ביאור‪ ,‬עם‬
‫ציונים והשוואות לדבריו וכותרות משנה‪ ,‬ועורך ראשי‪ :‬הרב מנחם מנדל פומרנץ‪ ,‬עורכים אחראיים‪ :‬הרב‬
‫אהרן פישר‪ ,‬הרב יעקב יוסף טשערסקי‪ .‬מהדורה חדשה ומפוארת ‪.. New Square :‬ממלכת התורה עוז‬
‫והדר‪ ,‬תשע"ה ) ‪[2015]. (002400185‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫אפטה (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- 1915-1815 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬טיט‪.‬פנ תשע"ה‬
‫טיטלבוים‪ ,‬משה בן צבי‪ ,‬מאוהל מחבר‪ .‬פניני ישמח משה ‪ :‬פנינים יקרים ‪ /‬מתורתו של‪ ...‬בעל ישמח משה‬
‫[ר' משה טייטלבוים] ; המלקט‪ :‬יואל טייטלבוים בהרה"ח ר 'ירמיהו ‪... Brooklyn :‬יואל טייטלבוים‪,‬‬
‫[תשע"ה?]‪)002400477( .‬‬
‫טיטלבוים‪ ,‬משה בן צבי‪ ,‬מאוהל‬
‫אוהל (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית ‪ --‬ערכים לפי אלף בית‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫אוהל (חסידות ‪) --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.2‬פרי(רשפ )תשע"ה‬
‫רשפי קודש ‪ :‬רוז'ין ‪ :‬אמרי קודש‪ ,‬דיבורים‪ ...‬הנהגות ואגרות ‪ /‬מכ"ק‪ ...‬רבי שלום יוסף מרוז'ין‪ ,‬בכור‬
‫בניו של‪ ...‬רבי ישראל מרוז'ין ; נלקט ‪ ,‬נערך וסודר על ידי אברהם יעקב סלמון‪[ .‬רשפי קדש]‪ .‬מהדורה‬
‫שניה בתוספת תיקונים והשלמות ומפתחות‪ ..‬בני ברק ‪ :‬מכון תורת אמת שטפנשט‪ ,‬תשע"ה [‪.]2014‬‬
‫(‪)002392746‬‬
‫פרידמן‪ ,‬שלום יוסף בן ישראל ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫פרידמן‪ ,‬שלום יוסף בן ישראל ‪ --‬הספדים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫רוז'ין (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬אגרות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬איכ‪.‬אל תשע"ה‬
‫איכנשטין‪ ,‬מנשה בן יששכר בריש‪ ,‬מורצקי מחבר‪ .‬אלפי מנשה ‪ :‬בראשית ‪ -‬שמות ‪ :‬אמרות‪ ...‬בנוטריקון‬
‫וגימטריאות‪ ...‬חידושי הלכות‪ / ...‬מכבוד‪ ...‬אדמו"ר רבי מנשה אייכנשטיין מזידיטשוב‪ ,‬אבד"ק ווערצקי‪...‬‬
‫; וכעת יו"ל מחדש עם הוספות נכבדות ‪. Edison NJ :‬מכון אלפי מנשה ‪ -‬זידיטשויב‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002392969‬‬
‫איכנשטין‪ ,‬מנשה בן יששכר בריש‪ ,‬מורצקי‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרושים ‪,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- 1915-1815 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫זידיטשוב (חסידות ‪) --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬למב‪.‬כל תשמ"ג‬
‫למברגר‪ ,‬משה נתן נטע מחבר‪ .‬כלי גולה ‪ :‬נכתבו בימי עברה וזעם וצרה בעת נידודיו‪ ...‬בשנת תש"ה ‪/‬‬
‫מכתב יד‪ ...‬רבי משה נתן נטע‪ ...‬בן ‪ ...‬רבי מנחם מנדל‪ ,‬גאב"ד ור"מ מאקאווא‪ ,‬ואחר‪ ...‬קרית אתא‪...‬‬
‫קרית אתא ‪ :‬ישיבת מאקאווא‪ ,‬תשמ"ג‪) 002392810( .‬‬
‫שואה ‪ --‬הונגריה‪.‬‬
‫מקובה (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.3‬רבי‪.‬מב תשע"ד‬
‫רבינוביץ‪ ,‬בצלאל שמחה מנחם בנציון בן יחיאל יהושע‪ ,‬מבילה מחבר‪ .‬מבשר טוב ‪ :‬כח קיום ישראל ‪:‬‬
‫יבואר גודל מעלת כח קיום ישראל‪ ,‬שיש בהם כוחות נעלים להלחם עם פיתויי הייצר‪ ,‬וזהירות מיאוש‪,‬‬
‫ומעלת העבודה בשמחה ‪ /‬מאת‪ ...‬אדמו"ר שליט"א מביאלא [ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מכון דברי בינה‪ ,‬תשע"ד [‪]. (002399349 )2014‬‬
‫בילה (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- -1915 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫עם ישראל‪ ,‬מעלות‪.‬‬
‫שמחה בחסידות‪.‬‬
‫יאוש ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.7‬קלו‪.‬אש תשע"ד‬
‫קלוגר ‪,‬אברהם צבי מחבר‪ .‬אשיחה בחוקיך ‪ -‬ויקרא ‪ :‬שיחות שנאמרו בקהל עם בזמן 'סעודה שלישית 'עת‬
‫'רעוא דרעוין'‪ ,‬על יסודות תורת הפנימיות והחסידות ‪ :‬ג שיחות בכל פרשה‪' :‬רעוא דרעוין' ‪ :‬על אודות‬
‫יקרת קדושת השעה‪ ,‬בעבודת הרצון‪ ...‬התעוררות יג מידות הרחמים' ; אשגבהו כי ידע שמי' ‪ :‬העמקה‬
‫ביסודי ובשרשי הענינים‪ ,‬ע"פ תורת הפנימיות והחסידות ‪,‬בהשתלשלותם לדרכי עבודת השי"ת ; 'קרבה‬
‫אל נפשי' ‪ :‬עניני הפרשה בשיחות הארה והדרכה ‪,‬נתיבות חיים ומסילות לב‪ ,‬לאהבה וליראה את ה'‬
‫ביחודא שלים ‪ /‬מפי מורנו רבי אברהם צבי קלוגער‪ ,‬בית המדרש 'נזר ישראל' בית שמש‪[ .‬אשיחה בחקיך‬
‫ ויקרא]‪ .‬בית שמש ‪ :‬מכון "פאר ישראל"‪[ ,‬תשע"ד]‪)002396283( .‬‬‫תנ"ך‪ -- .‬ויקרא ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬חבורים חסידיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.7‬קלו‪.‬אש תשע"ד‬
‫קלוגר‪ ,‬אברהם צבי‪ .‬אשיחה בחוקיך ‪ -‬במדבר ‪ :‬שיחות שנאמרו בקהל עם בזמן 'סעודה שלישית' עת‬
‫'רעוא דרעוין'‪ ,‬על יסודות תורת הפנימיות והחסידות ‪ :‬ג שיחות בכל פרשה‪' :‬רעוא דרעוין' ‪ :‬על אודות‬
‫יקרת קדושת השעה‪ ,‬בעבודת הרצון‪ ...‬התעוררות יג מידות הרחמים ; 'אשגבהו כי ידע שמי' ‪ :‬העמקה‬
‫ביסודי ובשרשי הענינים‪ ,‬ע"פ תורת הפנימיות והחסידות‪ ,‬בהשתלשלותם לדרכי עבודת השי"ת ; 'קרבה‬
‫אל נפשי' ‪ :‬עניני הפרשה בשיחות הארה והדרכה‪ ,‬נתיבות חיים ומסילות לב‪ ,‬לאהבה וליראה את ה'‬
‫ביחודא שלים ‪ /‬מפי מורנו רבי אברהם צבי קלוגער‪ ,‬בית המדרש 'נזר ישראל' בית שמש‪[ .‬אשיחה בחקיך‬
‫במדבר]‪ .‬בית שמש ‪ :‬מכון "פאר ישראל"‪[ ,‬תשע"ד]‪)002396285( .‬‬‫תנ"ך‪ -- .‬במדבר ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬חבורים חסידיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A671.7‬קלו‪.‬מכ תשע"ד‬
‫קלוגר‪ ,‬אברהם צבי מחבר‪ .‬מכון שבתך ‪ :‬מאמרים וביאורי ענינים בנגלות התורה ע"פ פנימיותה באור‬
‫ה חסידות ומאמרים במשנת ליקוטי מוהר"ן ‪ /‬מפי מורנו רבי אברהם צבי קלוגער‪ ,‬בית מדרש 'נזר ישראל'‬
‫בית שמש‪ .‬בית שמש ‪ :‬מכון פאר ישראל‪[ ,‬תשע"ד) ‪]. (002394772‬‬
‫נחמן בן שמחה‪ ,‬מברסלב‪ ..‬לקוטי מוהר"ן ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫חסידות ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫קבלה ‪ --‬חבורים חסידיים‪.‬‬
‫ברסלב (חסידות)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬וול‪.‬די תשס"ו‬
‫וולף ‪,‬זושא מחבר‪ .‬דיעדושקא ‪ :‬הרבי מליובאוויטש ויהדות רוסיה ‪ /‬עריכה ‪ -‬הרב זושא וואלף ‪.‬‬
‫[דידושקה]‪ .‬כפר חב"ד ‪ :‬ועד השלוחים למדינות חבר העמים‪ ,‬תשס"ו ‪) 002398594( .2006‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬מנחם מנדל בן לוי יצחק‪ ,‬מליובויץ'‬
‫חב"ד (חסידות)‬
‫יהודים ‪ --‬בריה"מ ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬בריה"מ ‪ --‬הגירה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬נוט‪.‬על תש"ס‬
‫נוטיק ‪,‬צבי הירש‪ .‬על דבר פרשת אוצר גונבי ספרי ליובאוויטש ‪ /‬צבי הירש נאטיק‪[ .‬על דבר פרשת אוצר‬
‫גונבי ספרי ליובויץ']‪[ .‬ניו יורק] ‪ :‬צ"ה נאטיק‪[ ,‬תש"ס]‪)000441829( .‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ארה"ב‪.‬‬
‫אגדת חסידי חב"ד‪ .‬הספריה (ברוקלין‪ ,‬נ‪.‬י)‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות ‪) --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)5‬עב תשע"ד‬
‫שניאורסון‪ ,‬שלום דב בר‪ ,‬מליובויץ' מחבר‪ .‬קונטרס העבודה ‪ /‬מאת‪ ...‬מוהר"ר שלום דובער מליובאוויטש‬
‫; בצרוף שני מכתבים מאת בנו‪ ...‬אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש ; מחולק לקטעים‪,‬‬
‫בתוספת פיסוק מלא ופיענוח ראשי‪-‬תיבות‪ ,‬בתוספת ביאורים ‪,‬הבהרת מושגים בקבלה ובחסידות‪ ,‬מראי‬
‫מקומות‪ ,‬סיכומים והערות‪ .‬ירושלים ‪ :‬תורת חב"ד לבני הישיבות‪ ,‬תשע"ד‪)002392407( .‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות‪ -- 1915- -- 1815‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A672‬שנ(‪)5‬עץ תשע"ה‬
‫שניאורסון‪ ,‬שלום דב בר‪ ,‬מליובויץ'‪ .‬עץ החיים ‪ /‬מאת‪ ...‬מוהר"ר שלום דובער ; בצרוף מבוא מאת בנו‪...‬‬
‫אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש ; מחולק לקטעים‪ ,‬בתוספת פיסוק מלא‪ ,‬פיענוח ראשי‪-‬‬
‫תיבות‪ ,‬ביאורים‪ ,‬הבהרת מושגים בקבלה ובחסידות‪ ,‬מראי מקומות‪ ,‬סיכומים והערות‪ .‬הדפסה שניה‬
‫מתוקנת‪ ..‬ירושלים ‪ :‬תורת חב"ד לבני הישיבות‪ ,‬תשע"ה [‪)002391748( .]2014‬‬
‫חסידות ‪ -- 1915-1815 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A675‬יפה‪.‬זכ תשע"ד‬
‫יפה ‪ ,‬דובר שמשון מחבר‪ .‬זכרון צדיקים וחסידים ‪ :‬סיפורי חסידים על רבותינו נשיאינו ועל צדיקים‬
‫וחסידים הראשונים ‪ /‬מכתבי הרה"ח דובער שמשון יפה ; המו"ל‪ :‬הרב בנימין מלחובסקי‪[ .‬ברוקלין] ‪:‬‬
‫בנימין מלחובסקי‪ ,‬תשע"ד ‪)002385819( .2014‬‬
‫חב"ד (חסידות ‪) --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬ספורי מעשיות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A682‬זעק‪.‬הר תשע"ד‬
‫זעקת הרבנים ‪ :‬ראשי ישיבות ומרביצי התורה והיראה מארץ הקודש ומן הגולה ‪ :‬לעורר ולהתעורר‬
‫בצוותא בחובת השעה כדין תורתנו הק' להעמדת דת האמת על תילה ‪ /‬מערכת 'זעקת הרבנים ‪'.‬בני ברק ‪:‬‬
‫מערכת 'זעקת הרבנים'‪ ,‬תשע"ד [‪)002391286( .]2014‬‬
‫חרדים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪A783‬ריח‪.‬אמ תשע"ד‬
‫ִריחֵת ֻא ִמי ְת ֵחי ִינִי ‪ :‬לקט פתגמים תוניסאיים של סבתא פורטונה ‪ /‬ליקט ופירש משה טריגאלו‪ .‬תל‪-‬אביב ‪:‬‬
‫נוצה וקסת‪ ,‬תשע"ד ‪)002392113( .2014‬‬
‫פתגמים יהודיים ‪ --‬תוניסיה‪.‬‬
‫פתגמים יהודיים ‪ --‬תוניסיה ‪ --‬תרגומים לעברית‪.‬‬
‫פתגמים יהודיים ‪ --‬תוניסיה ‪ --‬תרגומים לצרפתית‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬תוניסיה ‪ --‬פולקלור‪.‬‬
‫פתגמים‪ ,‬יהודית ערבית ‪ --‬תוניסיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A785‬גנז‪.‬סג תשע"ה‬
‫גנזל ‪,‬אברהם מחבר‪ .‬סגולות אברהם ‪ :‬אוצר סגולות‪ ,‬עצות ורפואות לכל עת ‪ :‬מלוקט‪ ...‬מתוך משנתם של‬
‫רבותינו‪ / ...‬נערך ונסדר ע"י הרב אברהם גנזל‪[ .‬סגלות אברהם]‪ .‬ירושלים ‪ :‬חיים גנזל‪ ,‬ביתר עילית‪,‬‬
‫תשע"ה‪)002398304( .‬‬
‫סגלות ורפואות ‪ --‬ערכים לפי אלף בית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A789.6‬גלע‪.‬חו תשכ"ו‬
‫גלעדי ‪,‬רבקה מחבר‪ .‬חודה ישראל ‪ /‬רבקה גלעדי ; ציורים ‪ -‬מ' אריה‪ .‬תל אביב ‪ :‬קרני‪ ,‬תשכ"ו ‪1966.‬‬
‫) ‪(002400510‬‬
‫חידות‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חידות לילדים‪.‬‬
‫תנ"ך ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫עם ישראל ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬תאור וסיור ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫היסטוריה ישראלית ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬גאוגרפיה היסטורית ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A851‬מעשר שני תשע"ב‬
‫תלמוד ירושלמי‪ ..‬מעשר שני‪ ..‬תשע"ב‪ ..‬ירושלים‪ ..‬מסכת מעשר שני מן תלמוד ירושלמי ‪ :‬עם ילקוט‬
‫ראשונים‪ ,‬ביאורי הגר"א‪ ,‬שלמי שמחה‪ ,‬שנויי נוסחאות‪ ...‬נוספו עליהם‪ :‬ירושלמי נוסחת הרש"ס [רבי‬
‫שלמה סיריליו] ופירושו‪ ...‬ירושלמי עם פירוש מהר"א [רבי אליהו] פולדא והניר [לרבי מאיר מארים‬
‫מקוברין]‪ ,‬ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה [לרבי משה מרגלית] ורידב"ז [רבי יעקב דוד‬
‫וילובסקי]‪ ,‬משניות עם פירושי רבותינו הראשונים‪[ / ...‬ראש המערכת ‪ -‬רבי יוסף יקותיאל אפרתי ;‬
‫עורכי ירושלמי מעשר שני ‪ -‬הרב שמחה אידלשטיין‪ ,‬הרב יוסף שלמה סטפנסקי ; עורך ראשי ‪ -‬הרב משה‬
‫מנחם טבאל]‪ .‬מהד' קרן רא"ם‪ ..‬ירושלים ‪ :‬המכון ללימודי מצוות התלויות בארץ ע"ש הר"ר חיים קהן‬
‫שע"י בית מדרש גבוה להלכה בהתישבות‪ ,‬תשע"ב‪) 002399608( .‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A862‬ליפ‪.‬ער תשע"ד‬
‫ליפשיץ‪ ,‬אורי ‪, 1976-‬מחבר‪ .‬עריכה ומשמעות בפרק השמיני במסכת בבא קמא (פרק 'החובל') בתלמוד‬
‫הבבלי ‪ /‬מאת‪ :‬אורי ליפשיץ‪ .‬תשע"ד ‪)002399645( .2013‬‬
‫אוניברסיטת בר אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה למחשבת ישראל‪.‬‬
‫תלמוד בבלי‪ -- .‬מסכת בבא קמא‪ -- .‬פרק ח (החובל ‪) -- --‬בקרת ופרשנות‬
‫אלימות ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪A882‬אסתר תשכ"ב‬
‫מדרש רבה‪ ..‬אסתר‪ ..‬יידיש‪ ..‬תשכ"ב‪ .‬מונטריאול‪ ..‬מדרש רבה אסתר ‪ :‬תרגום יידיש‪ ,‬שינויי נוסחאות‪,‬‬
‫ביאורים ומבוא‪ ...‬דעקלערונגען און אריינפיר ‪ /‬פון שמשון דונסקי‪ .‬מאנטרעאל ‪ :‬ש‪ .‬דונסקי מדרש פאנד‪,‬‬
‫תשכ"ב ‪) 002397668( .1962‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪A882‬קהלת תשכ"ז‬
‫מדרש רבה‪ ..‬קהלת‪ ..‬יידיש ‪..‬תשכ"ז‪ ..‬מונטריאול‪ ..‬מדרש רבה קהלת ‪[ :‬עם] תרגום יידיש‪ ,‬שינויי‬
‫נוסחאות‪ ,‬ביאורים ומבואות ‪ :‬דערקלערונגען און אריינפירן ‪ ... /‬פון שמשון דונסקי‪ .‬מאנטרעאל ‪ :‬דפוס‬
‫נארטהערן פרינטינג און ליטאגראפינג קא‪ ,.‬תשכ"ז ‪) 002397669( .1967‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A887‬ביא‪.‬אג תשע"ה‬
‫ביאליק‪ ,‬חיים נחמן מחבר‪ .‬האגדה שלא נגמרת ‪ :‬מיטב ספר האגדה של ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי‪ .‬עשו‬
‫במלאכה ‪:‬דב גנחובסקי [וארבעה אחרים]‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרטא‪ ,‬תשע"ה ‪)002399279( .2015‬‬
‫אגדות חז"ל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A888‬הכה‪.‬נח תשמ"ד‬
‫הכהן ‪,‬אליהו ישעיהו מחבר‪ .‬נחל עדה ‪ :‬חידושים וביאורים בענינים שונים בדברי חז"ל על פי פרד"ס‪ ...‬גם‬
‫הרבה עניני מוסר‪ / ...‬אשר השאיר אחריו‪ ...‬מוה"ר ר' אליהו ישעיהו הכהן‪ ...‬ברוקלין‪ ,‬נ‪.‬י ‪. : (Chaim M.‬‬
‫‪Kohn),‬תדש"ם [תשמ"ד]‪)002398613( .‬‬
‫הכהן ‪,‬אליהו ישעיהו‬
‫דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫גימטריות וראשי תבות‪.‬‬
‫דרשות‪.‬‬
‫קבלה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A915‬רוט‪.‬לה תשע"ה‬
‫רוטנברג‪ ,‬מרדכי‪ 1932 ,‬מחבר‪ .‬להציל את המונותאיזם ‪ :‬מבוא לגיור חברתי ‪ /‬מרדכי רוטנברג ; עריכה‪:‬‬
‫ברוך כהנא‪ .‬ירושלים ‪ :‬בית ראובן מס‪ ,‬תשע"ה ‪) 002399836( .2015‬‬
‫בחירה חפשית ודטרמיניזם‪.‬‬
‫גיור ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫גיור ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫דמוקרטיה ‪ --‬הבטים חברתיים‪.‬‬
‫מונותאיזם‪.‬‬
‫יהדות ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫אמון אישי (קואצ'ינג) ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫פסיכולוגיה דתית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A934.6016‬משפ‪.‬על תשע"ד‬
‫משפחה על סדר היום ‪ :‬מגמות ותהליכי חקיקה הנוגעים למעמד המשפחה בישראל ‪ /‬ייעוץ משפטי‪ :‬עו"ד‬
‫משה פולסקי ; עריכה‪ :‬עודד איתם‪ ,‬הרב אריה כץ‪[ .‬באר שבע] ‪ :‬חותם ‪ -‬פורום תורני מקצועי‪2014[ ,‬‬
‫תשע"ד]‪)002393193( .‬‬
‫חותם‪ ,‬פורום תורני מקצועי‬
‫משפחות ‪ --‬מעמד חקי וחקים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫דיני משפחה ‪ --‬משפט עברי‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A952.93‬ויס‪.‬יו תשע"ה‬
‫ויס ‪,‬יעקב גרשון בן חיים מחבר‪ .‬יום ולילה של תורה ‪ :‬על עניני עלות השחר‪ ,‬הנץ החמה‪ ,‬שקיעת החמה‬
‫וצאת הכוכבים‪ ...‬על פי דברי הראשונים והאחרונים‪ / ...‬מאת יעקב גרשון בן הג"ר חיים וייס‪ ...‬ירושלים‬
‫‪ :‬יעקב גרשון וייס‪ ,‬תשע"ה ‪)002399811( .2015‬‬
‫זמן ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמש ‪ --‬זריחה ושקיעה ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫שמש ‪ --‬זריחה ושקיעה ‪ --‬הלכה ‪ --‬טבלאות‪.‬‬
‫תפלה‪ ,‬זמנים ‪ --‬הלכה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪A992‬תול‪.‬מש תשס"ד‬
‫תולדות משפחת בלומנטל‪-‬בנטל ותולדות בית החולים "בלומנטל" בחיפה( ‪ /‬כפי שלוקטו ונרשמו מפי חוה‪,‬‬
‫אפרים‪ ,‬ביני וילדיהם)‪ .‬חיפה ‪[ :‬המשפחה]‪ ,‬תשס"ד ‪. (002401045 )2003‬‬
‫בלומנטל‪-‬בנטל (משפחה)‬
‫בנטל‪ ,‬דוד‪1893-1976 ,‬‬
‫בנטל‪ ,‬ארנה‪, 1894-1977‬‬
‫בית החולים בלומנטל (חיפה)‬
‫פסיכיאטרים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬גרמניה ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫יהודי גרמניה ‪ --‬ישראל ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪B43‬גיל‪.‬מל תשנ"ט‬
‫גיל‪ ,‬חיה מחבר‪ .‬מילון כיס ספיר ‪ :‬מילון עברי‪-‬עברי בשיטת ההווה ‪ /‬כתבו‪ :‬חיה גיל ואורנה בן‪-‬נתן ;‬
‫עורכת מדעית‪ :‬מיה פרוכטמן ; עורך ראשי‪ :‬איתן אבניאון‪[ .‬מלון כיס ספיר]‪[ .‬אור יהודה] ‪ :‬הד ארצי ‪:‬‬
‫איתאב ‪)002398635( .1999‬‬
‫עברית ‪ --‬מלונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪B416‬זלי‪.‬כל תשע"ג‬
‫זליכה ‪,‬יוסף עזרא מחבר‪ .‬כללי הקריאה ‪ :‬לקריאה נכונה בתנ"ך‪ ,‬בקריאת שמע ובתפלה ‪ /‬שחיבר ‪...‬רבי‬
‫יוסף זליכה‪ ,‬רב אב"ד דפרדס כ"ץ‪ ; ...‬מהדורה מורחבת ומבוארת ע"י ישראל ידידיה ‪...‬מהד' מורחבת‬
‫ומבוארת‪ ..‬בני ברק ‪ :‬ישראל ידידיה‪ ,‬תשע"ג [‪)002400601( .]2013‬‬
‫תנ"ך ‪--‬טעמים והטעמה‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬טעמים והטעמה‪.‬‬
‫תפלות‪ .‬קריאת שמע ‪ --‬טעמים והטעמה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪B479‬יהב‪ .‬מל תשע"ה‬
‫יהב ‪,‬דן מחבר‪ .‬מילון אחלה וסבבה ‪ -‬לגמרי ‪ :‬ביטויי עגה‪ ,‬ניבים‪ ,‬אמירות‪ ,‬דימויים והתנהגויות של‬
‫הישראלי המצוי ‪ /‬דן יהב‪[ .‬מלון אחלה וסבבה ‪ -‬לגמרי]‪ .‬תל אביב‪-‬יפו ‪ :‬מישב‪)002396179( .2015 ,‬‬
‫עברית ‪ --‬סלנג ‪ --‬מלונים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪B479‬פלג‪.‬שפ תשע"ה‬
‫פלג ‪,‬עדי‪ -1964 ,‬מחבר‪ .‬שפה בצלחת ‪ :‬ביטויים מתחום האכילה בתגוביות ‪ /‬עדי פלג‪ .‬תשע"ה ‪2015.‬‬
‫) ‪(002398390‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות‪.‬‬
‫תגוביות‪.‬‬
‫מזון ‪ --‬מנוח‪.‬‬
‫אינטרנט ‪ --‬מנוח‪.‬‬
‫לשון ואינטרנט‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬רטוריקה‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬שמוש‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬מנחים ובטויים‪.‬‬
‫עברית ‪ --‬חקר השיח‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪C2‬אבן‪-‬חן‪.‬עו תשע"ה‬
‫אבן‪-‬חן‪ ,‬גליה מחבר‪ .‬עובדות מהדמיון ‪ /‬גליה אבן‪-‬חן ; ערכה‪ :‬נורית זרחי‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬ספרא‪[ ,‬תשע"ה]‬
‫‪) 002398862( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬אוצ‪.‬שת תשע"ה‬
‫אוצרי‪ ,‬מגי‪- 1983 ,‬מחבר‪ .‬שתי השמשות של דדיקה ‪ /‬מגי אוצרי ; עורכת הספר‪ :‬תמר ביאליק‪ .‬אור‬
‫יהודה ‪ :‬כנרת‪ ,‬זמורה‪-‬ביתן‪ ,‬תשס"ה ‪)002400444( .2015‬‬
‫יהודי גאורגיה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫נשים יהודיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אמהות וילדים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬אור‪.‬בפ תשע"ה‬
‫אורפלי ‪,‬רפאל הדר מחבר‪ .‬בפוזת בן חורין ‪ /‬רפאל הדר אורפלי‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬ספרי עתון ‪ ,77‬תשע"ה‬
‫) ‪2015. (002400367‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬אור‪.‬כנ תשע"ה‬
‫אור ‪,‬אמיר מחבר‪ .‬כנפיים ‪ :‬שירים ‪ /‬אמיר אור‪[ .‬כנפים ‪]. Tel-Aviv :‬הקיבוץ המאוחד וקרן יהושע‬
‫רבינוביץ לאמנויות תשע"ה ‪) 002400437( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬אור‪.‬מו תשע"ה‬
‫אורפז‪ ,‬יצחק מחבר‪ .‬מות ליסאנדה ונובלות אחרות ‪ /‬יצחק אוורבוך אורפז‪[ .‬מות ליסנדה ונובלות אחרות]‪.‬‬
‫בני ברק ‪:‬הקיבוץ המאוחד‪)002399008( .2015 ,‬‬
‫אורפז‪ ,‬יצחק ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ארן‪.‬חו תש"ס‬
‫ארן‪ ,‬רם מחבר ‪.‬חוה ואדם ‪ /‬רם אורן ; עריכה‪ :‬צרויה שלו‪ .‬תל אביב ‪ :‬קשת‪[ ,‬תש"ס] ‪.2000‬‬
‫(‪) 002400120‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬בהט‪.‬צפ תשע"ה‬
‫בהט‪ ,‬דב מחבר ‪.‬הציפור והים ‪ /‬דב בהט וצבי טולקובסקי ; עורכת‪ :‬לילי פרי‪[ .‬הצפור והים]‪[ .‬תל אביב ‪]:‬‬
‫טוטם‪ ,‬תשע"ה ‪ )002398860( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬בן‪-‬ארי‪.‬קו תשע"ה‬
‫בן‪-‬ארי‪ ,‬אלכס מחבר‪ .‬קורת השער ‪ /‬אלכס בן‪-‬ארי ; עריכה‪ :‬ליאת קפלן‪ .‬ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק‪,‬‬
‫תשע"ה ‪) 002400440( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬בן‪-‬דוד‪.‬אי תשע"ה‬
‫בן דוד‪ ,‬מישקה‪- 1952 ,‬מחבר‪ .‬איפה מינה ‪ /‬מישקה בן דוד ; עורך הספר‪ :‬אסף אשרי‪ .‬אור יהודה ‪ :‬כנרת ‪,‬‬
‫זמורה‪-‬ביתן תשע"ה ‪ )002400363( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬בסו‪.‬יו תשכ"ו‬
‫בסוק‪ ,‬משה מחבר‪ .‬יום נאה‪ ,‬חלקו מענן ‪ :‬שירים ‪ /‬משה בסוק‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬הקבוץ המאוחד‪ ,‬תשכ"ו ‪.1966‬‬
‫(‪) 002401235‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬בקמ‪.‬בח תשע"ה‬
‫בקמן‪-‬פלמהפט‪ ,‬זיוה ‪, 1944-‬מחבר‪ .‬בחורף לא צחקנו ‪ /‬זיוה בקמן‪-‬פלמהפט ; עריכה‪ :‬אסתי קון‪[ .‬בחרף‬
‫לא צחקנו]‪ .‬חולון ‪ :‬אוריון‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002398397( .2015‬‬
‫בקמן‪-‬פלמהפט‪ ,‬זיוה‪, 1944-‬‬
‫נשים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרת ביוגרפית ‪,‬עברית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬ברב‪.‬או תשע"ה‬
‫ברבי‪ ,‬דוד מחבר‪ .‬אור ירח ‪ :‬שירים ‪ /‬דוד ברבי ; עורך‪ :‬רן יגיל‪ .‬תל אביב ‪ :‬עמדה‪[ ,‬תשע"ה] ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002398887‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ברכ‪.‬אנ תשע"ה‬
‫ברכה‪ ,‬ניסים מחבר‪ .‬אני ניסים ברכה כותב שירה ‪ /‬ניסים ברכה ; עורכת‪ :‬סמדר שרת‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬ספרי‬
‫עיתון ‪ ,77‬תשעה ‪ )002399476( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ברת‪.‬שע תשכ"ט‬
‫ברתנא‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬השעה האחרת ‪ :‬פואימה לירית ‪ /‬ב‪ .‬מרדכי‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קרני‪ ,‬תשכ"ט ‪.1969‬‬
‫(‪ )002400747‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬גלד‪.‬קו תשע"ה‬
‫גלדמן‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬קו לילה ‪ :‬שירים ‪ /‬מרדכי גלדמן‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קשב לשירה ‪,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪ )002400430‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬גני‪.‬סד תשע"ה‬
‫גניהר‪ ,‬תמר (ת בחולם) מחבר‪ .‬סדום סיטי ‪ /‬תומר גניהר ; עורכת הספר‪ :‬תמר ביאליק‪ .‬אור יהודה ‪:‬‬
‫זמורה‪ ,‬ביתן‪ ,‬תשע"ה ‪) 002399474( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬דדו‪.‬שו תשע"ה‬
‫דדון‪ ,‬מאיר מחבר ‪.‬שוקולד מריר ‪ :‬שירים ‪ /‬מאיר דדון‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬ספרי עתון ‪ ,77‬תשע"ה ‪. 2015‬‬
‫) ‪(002399479‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬דהן‪.‬נד תשע"ה‬
‫דהן‪ ,‬רון מחבר‪ .‬נדידת הדיונות באפריקה ‪ :‬סיפורים ‪ /‬רון דהן ; עורך‪ :‬עמיחי שלו‪[ .‬ישראל] רון דהן‬
‫תשע"ה ‪ )002398681( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬דוד(כהן )תשע"ד‬
‫כהן‪ ,‬איל‪ -1970 ,‬מחבר‪ .‬אהבת המלך דוד ‪ /‬איל כהן‪ .‬מהדורה ראשונה‪ .‬אזור ‪ :‬ראובני ספרי צמרת‪,‬‬
‫תשע"ד ‪)002384461( 2014‬‬
‫דוד (אישיות תנכית) ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫תנ"ך ‪-- --‬היסטוריה של ארועי התקופה‪ --‬ספרת‬
‫ישראל ‪ --‬מלכים ושליטים ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬דור‪.‬ספ תשע"ד‬
‫דורי‪ ,‬נצה ‪.‬סיפורים ושירים מתוך חדר המורים ‪ /‬ניצה דורי‪[ .‬ספורים ושירים מתוך חדר המורים ‪].‬חיפה ‪:‬‬
‫שאנן‪ ,‬המכללה האקדמית הדתית לחינוך‪ ,‬תשע"ד ‪)002391087( .2014‬‬
‫מורים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫בתי ספר‪ ,‬חדר מורים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Pedagogic Library‬‬
‫‪C2‬ויכ‪.‬יק תשע"ה‬
‫ויכרט‪ ,‬רפי מחבר‪ .‬יקומים מקבילים ‪ /‬רפי וייכרט‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪) 002398889‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ויס‪.‬לע תשע"ה‬
‫ויס‪ ,‬רני מחבר‪ .‬לעוף כמו דולפין ‪ :‬שירים ‪ /‬רני וייס ; עריכה‪ :‬נגה אלבלך‪ .‬בני ברק ‪ :‬ספרית פועלים ‪-‬‬
‫הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה ‪ )002398935( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ורד‪.‬בד תשס"ט‬
‫ורד‪ ,‬איל מחבר‪ .‬בדרך ספרתי מעשה ‪ /‬אייל ורד‪[ .‬אריאל] ‪ :‬ספרית נצרים‪ ,‬תשס"ט ‪[2009].‬‬
‫) ‪(002400547‬‬
‫ספרת דתית יהודית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬חלפ‪.‬בל תשע"ה‬
‫חלפי‪ ,‬רחל מחבר‪ .‬בלט על הקרח ‪ /‬רחל חלפי‪ .‬תל אביב ‪ :‬קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה ‪002400428( .2015‬‬
‫)ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬חננ‪.‬מח תשי"ט‬
‫חנני‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬המחלל ממאה שערים ‪ :‬רומן ‪ /‬יוסף חנני‪ .‬פתח‪-‬תקוה ‪ :‬מרכז‪ ,‬תשי"ט ‪1959‬‬
‫(‪) 002400144‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬חננ‪.‬מע תשי"ח‬
‫חנני‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬מערת הפלאים ‪ :‬ספורים ואגדות ‪ /‬יוסף חנני‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬יבנה‪ ,‬תשי"ח ‪.1958‬‬
‫(‪) 002400145‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C2‬חסו‪.‬מד תשע"ה‬
‫חסון‪ ,‬עמיחי מחבר‪ .‬מדבר עם הבית ‪ :‬שירים ‪ /‬עמיחי חסון ; עריכה‪ :‬דוד וינפלד‪ .‬רעננה ‪ :‬אבן חושן‪,‬‬
‫תשע"ה ‪. (002398931 )2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬טמק‪.‬בא תשט"ז‬
‫טמקין‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬באלם קול ‪ /‬מרדכי טמקין‪ .‬ירושלים ‪ :‬מוסד ביאליק‪ ,‬תשט"ז ‪002401233( .1956‬‬
‫)ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬יונ‪.‬לא תשע"ה‬
‫יונה‪ ,‬יוסי מחבר‪ .‬לא זמן טוב לאהבה ‪ :‬רומן ‪ /‬יוסי יונה ; עורכות הספר‪ :‬יהודית קציר‪ ,‬מירי צפריר‪ .‬תל‬
‫אביב ‪:‬הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה ‪) 002399457( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬ינא‪.‬וד תשל"ד‬
‫ינאי‪ ,‬יהודה מחבר ‪.‬ודוי ‪ :‬שירי חיים לכל אדם באשר הם שם ‪ /‬יהודה ינאי‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬אל"ף‪ ,‬תשל"ד‬
‫‪. (002401199 )1974‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬כרמ‪.‬שי תשכ"ט‬
‫כרמי ‪,‬רמי מחבר‪ .‬שירי שלכת ‪ /‬רמי כרמי‪ .‬תל אביב ‪ :‬מאורות‪ ,‬תשכ"ט ‪) 002401232( 1968‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬ליב‪.‬פנ תשע"ה‬
‫ליברכט‪ ,‬סביון מחבר ‪.‬פנינים לאור היום ‪ /‬סביון ליברכט ; עורכת הספר‪ :‬שירה חדד‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬כתר‪,‬‬
‫[תשע"ה) ‪] 2015. (002400341‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬מגל‪.‬בל תשל"א‬
‫מגל ‪,‬מינה מחבר‪ .‬בלילה בלילה מאוחר ‪ :‬שירים ‪ /‬מינה מגל ; עריכה‪ :‬שלמה גרפונקל‪[ .‬בלילה בלילה‬
‫מאחר]‪ .‬חיפה ‪ :‬רנסנס‪ ,‬תשל"א ‪) 002401227( .1971‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬מדר‪.‬שב תשע"ה‬
‫מדרר‪ ,‬נמרוד מחבר ‪.‬שבילים ללא קץ ‪ /‬נמרוד מדרר‪ .‬חולון ‪ :‬אוריון‪[ ,‬תשע"ה] ‪002398897( .2015‬‬
‫)ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬מלצ‪.‬מא ת"ש‬
‫מלצר‪ ,‬שמשון מחבר ‪.‬מאיר הכליזמר נעשה קומיסר ‪ /‬שמשון מלצר ; הציורים‪ :‬ל' שורין‪ .‬תל אביב ‪ :‬גזית‪,‬‬
‫ת"ש) ‪. (002401098‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬סול‪.‬פר תשע"ה‬
‫סולימן ‪,‬שמשון מחבר‪ .‬פרחי גרניום אדומים ‪ /‬שמשון סולימן ; עורכת הספר‪ :‬טל איפרגן‪[ .‬פרחי גרניום‬
‫אדמים]‪ .‬תל אביב ‪ :‬גוונים‪ ,‬תשע"ה ‪) 002398890( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬עגנ(ליפ) תשע"ה‬
‫ליפסקר‪ ,‬אבידב מחבר‪ .‬מחשבות על עגנון ‪ /‬אבידב ליפסקר‪ .‬רמת‪-‬גן ‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪,‬‬
‫תשע"ו ) ‪2015. (002400181‬‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף ‪ --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף ‪..‬שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף‪ ..‬עיר ומלואה‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף‪ ..‬מחמת המציק‬
‫עגנון‪ ,‬שמואל יוסף ‪..‬צפורי‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬פאר‪.‬אח תשע"ה‬
‫פארן‪ ,‬מרגו מחבר‪ .‬אחרי האור הצהוב ‪ :‬שירים וציורים ‪ /‬מרגו פארן‪[ .‬אחרי האור הצהב]‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪ )002398968( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬פינ(ליב )תשע"ה‬
‫ליבוביץ‪ ,‬מלכה‪ -1956 ,‬מחבר‪ .‬החוויה הנשית וביטויה ביצירת אידה פינק ‪ /‬מלכה ליבוביץ‪[ .‬החויה‬
‫הנשית ובטויה ביצירת אידה פינק]‪ .‬תשע"ה ‪) 002400682( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לספרות משוה‪.‬‬
‫פינק‪ ,‬אידה ‪--‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬ספרת ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫נשים בספרות‪.‬‬
‫נשיות בספרות‪.‬‬
‫פמיניזם בספרות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ציט‪.‬רו תשל"ה‬
‫ציטלין‪ ,‬אהרן מחבר‪ .‬רוח ממצולה ‪ :‬שירים ופואמות ‪ /‬אהרן ציטלין‪[ .‬תל אביב ‪] :‬יהושע אורנשטיין‪,‬‬
‫הוצאת ספרים יבנה‪ ,‬תשל"ה ‪) 002397111( .1975‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬קלס‪.‬אנ תשע"ה‬
‫קלס‪ ,‬שושי מחבר ‪.‬אניגמה ‪ /‬שושי קלאס‪ .‬מהדורה ראשונה‪ ..‬נתניה ‪ :‬פיוטית‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪) 002401213‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬קשו‪.‬בן תשע"ה‬
‫קשוע‪ ,‬סיד מחבר‪ .‬בן הארץ ‪ /‬סייד קשוע‪ .‬ירושלים ‪ :‬כתר‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002399703( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬קשת‪.‬לפ תשע"ה‬
‫קשת‪ ,‬אביטל ז'נט מחבר‪ .‬לפני ואחרי בבני ברק סיטי ‪ /‬אביטל ז'נט קשת ; עורכת הספר‪ :‬יערה שחורי ‪.‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪)002399010( .2015 ,‬‬
‫חוזרים בתשובה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫בני ברק ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬ראו‪.‬ער תשע"ה‬
‫ראונר‪ ,‬עילי מחבר‪ .‬עריק ‪ /‬עילי ראונר ; עורכת הספר‪ :‬נוית בראל‪ .‬תל אביב ‪ :‬ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי‬
‫חמד [תשע"ה] ‪) 002398934( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬רבי‪.‬זמ תרנ"א‬
‫רבינוביץ‪ ,‬יצחק בן מרדכי מחבר‪ .‬זמרות ישראל ‪ :‬קבצת שירים שונים בשפת עבר ‪ :‬בשני ספרים ‪ /‬מאת‬
‫יצחק בן מרדכי ראבינאוויץ‪ .‬ווילנא ‪ :‬דפוס האלמנה והאחים ראם‪ ,‬תרנ"א ‪002373879( .1891‬‬
‫)ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬רגב‪.‬גד תש"ך‬
‫רגב‪ ,‬מיכאל מחבר ‪.‬גדרות אבנים ‪ :‬שירים ‪ /‬מיכאל רגב‪[ .‬תל‪-‬אביב] ‪ :‬מחברות לספרות‪[ ,‬תש"ך] ‪. 1960‬‬
‫) ‪(002401194‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬רוז‪.‬נג תשע"ה‬
‫רוזנאו ‪,‬פיליפ מחבר‪ .‬נגד כיוון השאון ‪ /‬פיליפ רוזנאו‪[ .‬נגד כוון השאון]‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪ )002398827( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬ריך‪ .‬חל תשע"ה‬
‫ריך‪ ,‬אשר מחבר‪ .‬חלונות לפארק ‪ /‬אשר רייך‪[ .‬חלונות לפרק]‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קשב לשירה‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪ )002400436‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬רקו‪.‬סו תשע"ה‬
‫רקובר‪ ,‬סם ש מחבר‪ .‬סוליפ סוסי פרא ‪ /‬סם ש‪ .‬רקובר‪ .‬ירושלים ‪ :‬כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪2015. (002400362‬‬
‫)‬
‫זהות (מושג פילוסופי) ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫אקסיסטנציאליזם ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫פילוסופיה ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬שלי‪.‬אח תשע"ה‬
‫שליטא‪ ,‬רחל מחבר‪ .‬אחיות אחיות ‪ /‬רחל שליטא ; עורך הספר‪ :‬סמי ברדוגו‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ליריקה ‪ :‬ידיעות‬
‫אחרונות ‪ :‬ספרי חמד‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002398917( .2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C2‬שמו‪.‬פר תשע"ה‬
‫שמוש‪ ,‬אמנון מחבר ‪.‬פרקי לירי ‪ :‬סיפורי המחצית השלישית ‪ /‬אמנון שמוש‪[ .‬ירושלים] ‪ :‬מסדה‪,‬‬
‫[תשע"ה] ‪. (002399745 )2015‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪C2‬שפל‪.‬על תשכ"ה‬
‫שפלן‪ ,‬מירה מחבר‪ .‬על חדי כוכבים ‪ :‬שירים ‪ /‬מירה‪ .‬ת"א ‪ :‬מחברות לספרות‪ ,‬תשכ"ה ‪.1964‬‬
‫(‪) 002401234‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C4‬טיט‪.‬מכ תשל"ג‬
‫טיטלבוים‪ ,‬דורה מחבר‪ .‬מכמרות בטרם‪-‬שחר ‪ :‬שירים ופואמות ‪ /‬דורה טייטלבוים ; עברית‪ :‬אברהם‬
‫שלונסקי ‪.‬מרחביה ותל‪-‬אביב ‪ :‬הקיבוץ הארצי השומר הצעיר תשל"ג ‪) 002399858( .1973‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬טיט‪.‬של תשמ"א‬
‫טיטלבוים‪ ,‬דורה מחבר‪ .‬השליח ‪/‬דורה טייטלבוים ; תרגום‪ ,‬עריכה וציורים‪ :‬יוסף טרוצקי‪ .‬מהדורה‬
‫ראשונה‪ .‬רמת גן ‪ :‬קדקד‪ )002399856( . 1981 ,‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬פינ‪.‬קד תש‪"-‬‬
‫פינסקי‪ ,‬דוד מחבר‪ .‬קדוש השם ‪ :‬לא תשליכני מלפניך‪ ,‬אביב היה‪ ,‬הקדוש מלוצין ‪ /‬דוד פינסקי ; עברית‪:‬‬
‫מ‪ .‬ל‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬ידיעות אחרונות‪[ ,‬תש"‪) 002401453( .]?-‬‬
‫קדוש השם ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪C4‬פיש‪.‬מש תשכ"ח‬
‫פישמן‪ ,‬רחל מחבר‪ .‬שמים בעשב ‪ /‬רחל פישמן ; מיידיש‪ :‬אריה אהרוני ‪.‬ת"א ‪ :‬אלף‪.1968 ,‬‬
‫(‪ )002399871‬ספרייה‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C4‬רוס‪.‬אה תשמ"ב‬
‫רוס‪ ,‬רבקה מחבר‪ .‬אהבה קצרה ‪ :‬סיפורים ‪ /‬רבקה רוס‪ .‬תל אביב ‪ :‬אלף‪ ,‬תשמ"ב ‪1982. (002399725‬‬
‫)ספרייה‪:‬‬
‫‪Yiddish‬‬
‫‪C5‬אלי‪.‬קש תשע"ה‬
‫אלישיב ‪,‬נתנאל בנימין מחבר‪ .‬קשה יש רק בלחם ‪ /‬נתנאל בנימין אלישיב ; איורים‪ :‬ג'קי ירחי ; עריכה‪:‬‬
‫עפרה גלברט‪-‬אבני‪ .‬עלי ‪ :‬ספרי נגה‪ ,‬תשע"ה [‪)002398116( .]2015‬‬
‫גולדין ‪,‬הדר‪1991-2014 ,‬‬
‫אלישיב‪ ,‬נתנאל בנימין‬
‫ציונים דתיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ספרת‪.‬‬
‫ספרת דתית יהודית לילדים ולנער‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C7‬עזי‪.‬ספ תשל"ח‬
‫עזיאל‪ ,‬מאיר מחבר‪ .‬ספר רע ‪ :‬ידען לפושע המאורגן ‪ /‬מאיר עוזיאל‪[ .‬ישראל ‪] :‬רבמכר‪[ ,‬תשל"ח] ‪.1978‬‬
‫(‪)002398574‬‬
‫הומור ישראלי‪.‬‬
‫פשע מארגן ‪ --‬ישראל ‪ --‬הומור‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C7‬קיש‪.‬ספ תשע"ד‬
‫קישון ‪,‬אפרים מחבר‪ .‬ספר קישוני ‪ :‬מבחר ‪ /‬מאת אפרים קישון ; עורכת הספר‪ :‬נוית בראל‪ .‬תל אביב ‪:‬‬
‫ידיעות אחרונות ‪ :‬ספרי חמד [תשע"ד] ‪)002399272( .2014‬‬
‫קישון ‪,‬אפרים‪.‬‬
‫סטירות‪ ,‬עברית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C208‬עשר‪.‬ספ תשע"ה‬
‫עשרים סיפורים קצרים ‪ :‬במה לסיפור הקצר לזכרה של עפרה אליגון ‪ /‬עורכת ‪:‬עלמה כהן‪-‬ורדי‪[ .‬עשרים‬
‫ספורים קצרים]‪ .‬אור יהודה ‪ :‬כנרת‪ ,‬זמורה‪-‬ביתן‪ ,‬תשע"ה ‪. (002398894 )2015‬‬
‫ספורים קצרים‪ ,‬עברית‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Literature‬‬
‫‪D47‬בער‪.‬הנ תשע"ה‬
‫בערפל הנדודים ‪ :‬אסופת עדויות של פליטים יהודים מארכיון עונג שבת ‪, 1942-1939 /‬מפולנית שושנה‬
‫רונן ; עריכה‪ ,‬מבוא והערות אנדז'יי ז'ביקובסקי ; עריכת המהדורה העברית לאה פרייס‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד‬
‫ושם‪ ,‬המכון הבין‪-‬לאומי לחקר השואה‪ ,‬המרכז לחקר השואה בפולין‪ ,‬תשע"ה ‪)002398687( .2014‬‬
‫ארכיון רינגלבלום‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פולין ‪ --‬ורשה ‪ --‬מקורות‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פולין ‪ --‬מקורות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬פולין ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫פליטים יהודיים ‪ --‬פולין ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫פליטים יהודיים ‪--‬פולין ‪ --‬ורשה‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬פולין ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D47‬ישר‪.‬בע תשע"ה‬
‫ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה ‪ /‬בעריכת דליה עופר‪[ .‬ישראל בעיני שורדי השואה ונצוליה]‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬יד ושם‪ ,‬המכון הבין‪-‬לאומי לחקר השואה‪ ,‬מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר תוצאות השואה‬
‫והשלכותיה‪ ,‬תשע"ה ‪)002396749( .2014‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬מצב חברתי ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬דעת קהל‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬כפר החורש ‪--‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫נצולי שואה ‪ --‬ישראל ‪ --‬קבוצים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪D015‬טרכ‪.‬מה תשכ"ו‬
‫טרכטמן‪ ,‬בנימין יצחק‪ .‬מהו יהודי? ‪( :‬א איד און אידישקייט) ‪ /‬יו"ל ע"י‪ ...‬הרב בנימין טרכטמן‪ ...‬בני ברק‬
‫‪ :‬דפוס יד‪-‬הרשקוביץ‪[ ,‬תשכ"ו]‪)001218920( .‬‬
‫יהודים ‪ --‬זהות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D015‬מול‪.‬בג תשע"ה‬
‫מולדות בגולה ‪ :‬תפיסות של שייכות וזרות בתפוצה היהודית ‪ /‬עורך עופר שיף‪ .‬קריית שדה בוקר ‪ :‬מכון‬
‫בן‪-‬גוריון לחקר ישראל והציונות‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב תשע"ה ‪. (002399493 )2015‬‬
‫יהודים ‪ --‬זהות ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪.21-‬‬
‫יהודים ‪ --‬תפוצות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬תפוצות ‪ --‬יחס לישראל‪.‬‬
‫ישראל והתפוצות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D478‬לוק‪.‬צל תשע"ה‬
‫לוקר ‪,‬חוה‪ -1942 ,‬מחבר‪ .‬צלקות ‪ :‬נכתב בשנים ‪ / 2011-2005‬חוה לוקר לבית ון דר הורסט ; עריכה‬
‫ועימוד‪ :‬יהודה לוקר‪ .‬קרית אונו ‪ :‬חוה ויהודה לוקר‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002398746( .2014‬‬
‫לוקר‪ ,‬חוה‬
‫ילדים בשואה ‪ --‬הולנד‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬הולנד ‪ --‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫שואה ‪ --‬שירה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D607‬מיא‪.‬של תשל"ח‬
‫מיארה‪ ,‬מאיר מחבר‪ .‬שלושים לישראל ‪ :‬סיכום שנה"ל תשל"ח ‪ :‬באיזור הפיקוח של מר נ‪ .‬אליקים ‪/‬‬
‫מאיר מיארה‪ .‬נתיבות ‪ :‬ביה"ס הממ"ד "נתיב אליהו"‪ ,‬תשל"ח [‪] . (001139821 )1978‬‬
‫ציונות ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Religious Zionism Arch.‬‬
‫‪D642‬תור‪.‬עב תשע"ד‬
‫תורה עבודה ומה שביניהם ‪ :‬אסופת מאמרים בענייני השעה ‪ :‬ליובל התשעים להסתדרות הפועל המזרחי ‪/‬‬
‫עורך‪ :‬הרב יוסף נועם רימון‪ .‬מרכז שפירא ‪ :‬אור עציון ספרי איכות תורניים‪ ,‬המכון התורני ע"ש ר' יצחק‬
‫וחנה סטרולוביץ'‪ ,‬תשע"ד ‪)002401007( .2014‬‬
‫הפועל המזרחי (ישראל)‬
‫ציונות דתית ‪ --‬ישראל ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫תורה עם דרך ארץ ‪ --‬מאמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪D643.092‬ז'בו(נדב )תשכ"ד‬
‫נדבה‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬זאב ז'בוטינסקי ‪ /‬יוסף נדבה‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬ההנהלה העולמית של ברית חרות‪-‬הצה"ר‪,‬‬
‫תשכ"ד [‪)002399850( .]1964‬‬
‫ז'בוטינסקי‪ ,‬זאב‪.‬‬
‫ציונים רויזיוניסטיים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E93‬לאו‪.‬פר תשע"ד‬
‫לאוב‪ ,‬עודד אריה‪ -1967 ,‬מחבר‪ .‬פריפריה יהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ‪ /‬מאת‪ :‬עודד‬
‫אריה לאוב‪ .‬תשע"ד ‪)002399945( .2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה‪.‬‬
‫ישובים בתלמוד‪.‬‬
‫כתובות עתיקות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי כנסת ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ארכיטקטורה של בתי כנסת ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫אמנות של בתי כנסת ‪--‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪.636-135 --‬‬
‫ישראל ‪ --‬גאוגרפיה היסטורית‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬עתיקות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E98‬ולק‪.‬מא תשע"ה‬
‫ולק‪ ,‬זאב מחבר‪ 100 .‬סיפורים ארץ‪-‬ישראליים ‪ /‬זאב ולק‪ 100[ .‬ספורים ארץ ישראליים]‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫כרמל‪ ,‬תשע"ה ‪)002398666( .2015‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬תאור וסיור‪.‬‬
‫ישראלים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E041‬טיט(אבי )תשע"ה‬
‫אבינר‪ ,‬שלמה חיים מחבר‪ .‬עלה נעלה ‪ :‬מענה לספר ויואל משה ‪ :‬מאמר שלוש שבועות‪ ,‬מאמר ישוב ארץ‬
‫ישראל ; בתוספת קונטרס שלא יעלו בחומה ‪ /‬תשובות מפי הרה"ג שלמה אבינר ; עריכה‪ :‬הרב מרדכי‬
‫ציון‪ .‬מהדורה שניה‪ ..‬בית אל ‪ :‬ספרית חוה‪ ,‬תשע"ה) ‪. (002400379‬‬
‫טיטלבוים‪ ,‬יואל‪ ,‬מסטמר‪ .‬ויואל משה‬
‫שלוש שבועות (שהושבעו ישראל)‬
‫חרדים ‪ --‬חוגי העדה החרדית וסטמר ‪ --‬חבורים בעד ונגד‪.‬‬
‫ציונות ‪ --‬חבורים בעד ונגד‪.‬‬
‫חבורי פולמוס (יהדות)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬בלכ‪.‬וה תשע"ג‬
‫בלכר ‪,‬יהודה‪ ,‬מחבר ‪ .-1932‬והגדת לבניך ‪ /‬יהודה בלכר‪[ .‬ישראל] ‪ :‬דוקו ‪-‬כתיבה ביוגרפיות וספרי‬
‫הנצחה‪ ,‬תשע"ג ‪)002393302( .2012‬‬
‫בלכר‪ ,‬יהודה‪-1932 ,‬‬
‫בלכר (משפחה)‬
‫יהודים ‪ --‬שושלות יוחסין‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬חצו(נתי )תשנ"ד‬
‫נתיבות חיים ‪ :‬שירת חייו של חיים חצורי ‪ /‬ליקוט ועריכה ‪ -‬מיכאל בן יוסף ; איורים ‪ -‬סאלי נווה‪ ,‬לילך‬
‫ציפרוני‪ ,‬חוה בר‪-‬חיים‪[ .‬אילת השחר] ‪ :‬קיבוץ אילת השחר ‪,‬תשנ"ד [‪)002390538( .]1994‬‬
‫חצורי‪ ,‬חיים‪1910-1992 ,‬‬
‫חברי קבוצים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫אילת השחר ‪ --‬היסטוריה‬
‫אילת השחר ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬ישר(חיל )תשע"ה‬
‫ישראלי‪ ,‬אהרן בן בנציון מחבר‪ .‬חייל של כנרת ‪ /‬אהרן ישראלי ; עריכה והפקה ‪:‬אורי מילשטיין‪[ .‬חיל של‬
‫כנרת]‪ .‬רמת גן ‪ :‬שרידות‪ ,‬תשע"ד ‪) 002400237( .2015‬‬
‫ישראלי‪ ,‬אהרן בן בנציון‬
‫כנרת (קבוצה ‪) --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬ליס‪.‬מי תשס"ו‬
‫ליסיצין‪ ,‬אוה‪ 1943-1914 ,‬מחבר‪ .‬מי אנכי ומי חיי ‪ /‬אווה ליסיצין ; עריכה ‪:‬רותי ליאור‪[ .‬אלקנה] ‪:‬‬
‫[אווה ליסיצין]‪[ ,‬תשס"ו ‪)002401342( .]2006‬‬
‫ליסיצין ‪,‬אוה‪1943-1914 ,‬‬
‫נשים מילדות ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫מס ֹרבי עליה ‪ --‬בריה"מ ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫יהודי בריה"מ ‪ --‬ישראל ‪ --‬אלקנה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫עליה ‪ --‬יהודי בריה"מ‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E092‬קצב‪.‬פר תשס"ז‬
‫קצבורג ‪,‬נתנאל‪ 1922-2006 ,‬מחבר‪ .‬פרקי זכרונות ‪ /‬נתנאל קצבורג‪[ .‬ירושלים] ‪[ :‬מוציא לאור לא‬
‫ידוע]‪[ ,‬תשס"ז]‪)002401424( .‬‬
‫קצבורג‪ ,‬נתנאל‪1922-2006 ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫טירת צבי ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Religious Zionism Arch.‬‬
‫‪E092‬רבי(נאו) תשס"ה‬
‫נאור‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬תבנית נוף מולדתו ‪ :‬תולדות ארץ ישראל על רקע סיפור חייו של יצחק רבין ‪ /‬מרדכי‬
‫נאור‪ .‬מהדורה ראשונה‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬משרד הבטחון תשס"ה ‪)002400207( .2005‬‬
‫רבין‪ ,‬יצחק בן נחמיה ‪--‬חמר מאיר‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E113.141‬נחמ‪.‬נו תשע"ד‬
‫נחמיאס‪ ,‬אלי‪ -1948 ,‬מחבר‪ .‬נווה שאנן ‪ 90 :‬שנה לייסוד השכונה (‪) / 2012-1922‬אלי נחמיאס‪ ,‬יונתן‬
‫רזניק‪[ .‬נוה שאנן]‪ .‬חיפה ‪ :‬טקסטים הוצאה לאור‪ ,‬תשע"ד ‪. (002398121 )2014‬‬
‫נוה שאנן (חיפה ‪ :‬שכונה)‬
‫חיפה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫חיפה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫חיפה ‪ --‬מצב חברתי‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E113.2119‬ראם‪.‬מצ תשע"ה‬
‫ראם‪ ,‬שמעון מחבר‪ .‬מצבות מספרות באם המושבות ‪ :‬אישים שפעלו בעיר במרוצת הדורות ותולדות העיר‬
‫המשתקפות דרכם ובאמצעות המצבות השונות ברחבי העיר ‪ /‬שמעון ראם ;עריכה‪ :‬תמר בודנר‪ ,‬יובל‬
‫פולק‪ .‬חיפה ‪ :‬שמעון ראם‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002398590( .2015‬‬
‫בתי קברות ‪ --‬ישראל ‪ --‬פתח תקוה ‪ --‬תאור וסיור‪.‬‬
‫כתובות על מצבות של יהודים ‪--‬ישראל ‪ --‬פתח תקוה‪.‬‬
‫מצבות ‪ --‬ישראל ‪ --‬פתח תקוה‪.‬‬
‫פתח תקוה ‪ --‬תאור וסיור‪.‬‬
‫פתח תקוה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫פתח תקוה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E113.2119‬ריכ‪.‬תל תשכ"ו‬
‫ריכר‪ ,‬מרדכי מחבר‪ .‬התלם הארוך ‪ :‬אדם ובית ב"אם המושבות" ‪ /‬מרדכי רייכר[ ‪.‬התלם הארך]‪[ .‬פתח‬
‫תקוה] ‪ :‬בית נטע (הרפז)‪ ,‬מרכז לתולדות כיבוש העבודה ויידע הסתדרותי‪ ,‬מיסודם של המרכז החקלאי‬
‫ומועצת פועלי פתח‪-‬תקוה‪ ,‬תשכ"ו ‪) 002399529( .1966‬‬
‫פתח תקוה ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫פתח תקוה ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E113.231‬בלק‪.‬רא תשל"ב‬
‫בלקינד‪ ,‬איתן מחבר‪ .‬ראשון לציון ‪ :‬המדינה בדרך למדינה ‪ 90 :‬שנה לראשון לציון ‪ :‬תרמ"ב ‪ -‬תשל"ב‬
‫(‪ / )1882-1972‬איתן בלקינד ; עריכה‪ :‬משה אור‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬עירית ראשון לציון תשל"ב ‪.1972‬‬
‫(‪)002400252‬‬
‫ראשון לציון ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E114‬הל‪-‬אור‪.‬מד תשע"ה‬
‫הל‪-‬אור‪ ,‬יום‪-‬טוב ל מחבר‪ .‬מדריך ירושלים ‪ :‬ספר הכתבות של בתי המסחר ‪,‬התעשיה‪ ,‬המלאכה‪ ,‬המוסדות‬
‫הצבוריים והמקצועות השונים בירושלים ‪ :‬בצרוף‪ :‬מורה‪-‬דרך של ירושלים ‪ :‬שכונותיה‪ ,‬רחובותיה‪,‬‬
‫תחבורתה ומקומותיה ההיסטוריים ‪ /‬יוזם ומחבר ‪ -‬יום טוב הל‪-‬אור‪ .‬ירושלים ‪ :‬אריאל‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪)002398741‬‬
‫עסקים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ירושלים ‪ --‬מדריכים‪.‬‬
‫ירושלים ‪ --‬מדריכי טלפון‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E114‬חקר‪.‬יה תשע"ה‬
‫חקר ירושלים לתקופותיה ‪ :‬חומר ודעת ‪ /‬עורכים‪ :‬יהושע בן‪-‬אריה‪ ,‬אביבה חלמיש‪ ,‬אורה לימור‪ ,‬ריכב‬
‫רובין‪ ,‬רייך רוני‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד יצחק בן‪-‬צבי‪ ,‬תשע"ה ‪)002401135( .2015‬‬
‫ירושלים ‪--‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E114.5‬מאה‪-‬שערים תשע"ה‬
‫ולדר‪ ,‬חיים מחבר‪ .‬צ'אלמר ‪ :‬סיפורים ותמונות מתוך שכונת מאה שערים ‪ /‬חיים ולדר ; תמונות ‪ -‬ברוך‬
‫יערי‪[ .‬צ'למר]‪ .‬בני ברק ‪ :‬חיים ולדר הוצאה לאור‪[ ,‬תשע"ה) ‪] 2015. (002400390‬‬
‫ספרת דתית יהודית‪.‬‬
‫מאה שערים (ירושלים ‪ :‬שכונה ‪) --‬ספרת‪.‬‬
‫מאה שערים (ירושלים ‪ :‬שכונה) ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E114.5‬מקור חיים תשע"ה‬
‫מקור חיים ‪ :‬סיפורה של שכונה בדרומה של ירושלים ‪ :‬היסטוריה‪ ,‬אתרים‪ ,‬אישים ומסלול סיור ‪/‬‬
‫עורכים‪ :‬יוסי שפנייר‪ ,‬אייל מירון וראובן גפני‪ .‬ירושלים ‪ :‬יד יצחק בן צבי‪ ,‬תשע"ה ‪2015. (002399922‬‬
‫)‬
‫מקור חיים (ירושלים ‪ :‬שכונה) ‪ --‬היסטוריה‬
‫ירושלים ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E307.776‬אדר‪.‬רמ תשע"ה‬
‫אדר ‪ ,‬גילה מחבר‪ .‬רמת חיים‪ ,‬איכות חיים ותחושת רווחה של גמלאים בקיבוצים ‪ /‬גילה אדר ואליאט‬
‫אורחן‪[ .‬רמת חיים‪ ,‬איכות חיים ותחושת רוחה של גמלאים בקבוצים]‪ .‬חיפה ‪ :‬המכון לחקר הקיבוץ‬
‫והרעיון השיתופי‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‪[ ,‬תשע"ה] ‪)002400423( .2014‬‬
‫יקר מחיה ורמת חיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קבוצים‪.‬‬
‫שביעות רצון‪.‬‬
‫גמלאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קבוצים ‪--‬מצב חברתי‪.‬‬
‫גמלאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬קבוצים ‪ --‬מצב כלכלי‪.‬‬
‫איכות חיים ‪ --‬ישראל ‪--‬קבוצים‪.‬‬
‫קבוצים ‪ --‬מצב כלכלי‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E329.1‬סלע‪.‬לע תשס"ט‬
‫סלע‪ ,‬רונה עורך מחבר‪ .‬לעיון הציבור ‪ :‬תצלומי פלסטינים בארכיונים צבאיים בישראל ‪ /‬מחברת ועורכת‪:‬‬
‫רונה סלע[ ‪.‬לעיון הצבור]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬הלנה‪ ,‬תשס"ט ‪)002399051( .2009‬‬
‫ישראל‪ .‬צה"ל ‪ --‬מקורות ארכיוניים‪.‬‬
‫ערבים פלשתינאים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫צלומים כמקורות מידע ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪ --‬היסטוריוגרפיה‪.‬‬
‫יחסי יהודים וערבים ‪ --‬ישראל ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫צלום ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ארכיונים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪History‬‬
‫‪E331.2572‬טול‪.‬שכ תשע"ה‬
‫טולדנו ‪,‬אסתר מחבר‪ .‬שכירים במשרה חלקית ואבטלה מורחבת ‪ / 2000-2011‬אסתר טולידנו‪ ,‬דניאל‬
‫גוטליב‪[ .‬שכירים במשרה חלקית ואבטלה מרחבת ‪ .]2000-2011‬ירושלים ‪ :‬המוסד לביטוח לאומי‪,‬‬
‫מינהל המחקר והתכנון‪ ,‬תשע"ה ‪)002399879( .2015‬‬
‫עובדים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תעסוקה חלקית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אבטלה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E333.91‬יעק‪.‬מי תשכ"ז‬
‫מים לחיים ‪ /‬העורך ‪ -‬מרדכי יעקובוביץ ; עריכת צילום ועיצוב ‪ -‬גרשון גרא‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מסדה‪,‬‬
‫[תשכ"ז] ‪. (002391879 )1967‬‬
‫מקורות חברת מים‬
‫אספקת מים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬חמר מאיר‪.‬‬
‫מים‪ ,‬פתוח מקורות ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E334.2‬מרכ‪.‬תק תרצ"ה‬
‫‪.‬מרכז‪ ,‬ברית פקוח של הקואופרציה האשראית בארץ ישראל‪ .‬תקנות המרכז ‪ :‬ברית פקוח של‬
‫הקואופרציה האשראית בארץ ישראל בע"מ‪ .‬תל אביב ‪ :‬המרכז‪ ,‬ברית פקוח של הקואופרציה האשראית‬
‫בארץ ישראל בע"מ‪ ,‬תרצ"ה‪)002391159( .‬‬
‫בנקים ובנקאות קואופרטיביים ‪ --‬ישראל‬
‫קואופרטיבים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Special Books‬‬
‫‪E346.066‬ישר‪.‬חק תשע"ה‬
‫‪.‬ישראל‪ .‬חקים וכו ‪'. LAW‬על החוק לבדו ‪ :‬קובץ חקיקה ‪. [LAW‬על החק לבדו]‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬סומך‬
‫חייקין‪[ ,‬תשע"ה) ‪] 2015. (002400204‬‬
‫תאגידים‪ ,‬חקים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫נירות ערך ‪ --‬חק וחקיקה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Economics‬‬
‫‪E356.16‬לוט‪.‬ספ תשע"ה‬
‫לוטן‪ ,‬חגי מחבר‪ .‬סיפורה של סיירת חרוב ‪ /‬חגי לוטן ; איורים‪ :‬חגי לוטן‪[ .‬ספורה של סירת חרוב ‪].‬‬
‫[ישראל] ‪ :‬עמותת סיירת חרוב והמועצה האיזורית בקעת הירדן‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002401572( .2014‬‬
‫ישראל‪ .‬צה"ל‪ .‬סירת חרוב‬
‫חללי צבא ומלחמה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E361‬אלב‪.‬תפ תשע"ה‬
‫אלבו ‪,‬תום‪ -1986 ,‬מחבר‪ .‬תפיסת מערכת התמיכה החברתית והשפעתה על תפיסת יעילות הטיפול אותו‬
‫מציעים עובדים מגישי שירותי רווחה ‪ /‬תום אלבו‪[ .‬תפיסת מערכת התמיכה החברתית והשפעתה על‬
‫תפיסת יעילות הטפול אותו מציעים עובדים מגישי שרותי רוחה]‪ .‬תשע"ה ‪. (002400025 )2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לקרימינולוגיה‪.‬‬
‫על"ם ‪ -‬עמתה למען נער במצוקה‬
‫אל סם‪ ,‬אגדה למלחמה בסמים‪.‬‬
‫רשתות חברתיות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫יעילות עצמית‪.‬‬
‫עובדים ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫עובדים סוציאליים ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫שרותי רוחה ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫שרותים חברתיים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מועצות אזוריות ‪ --‬עובדים ‪ --‬ישראל‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E362.28‬לוי‪.‬הת תשע"ה‬
‫לוי ‪,‬אביטל‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬התנהגויות של פגיעה עצמית בבתי מעצר ‪ :‬היבטים פונקציונליים ומצביים ‪/‬‬
‫אביטל לוי‪[ .‬התנהגיות של פגיעה עצמית בבתי מעצר]‪ .‬תשע"ה ‪) 002400612( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬המחלקה לקרימינולוגיה‪.‬‬
‫פגיעה גופנית עצמית‪.‬‬
‫התנהגות אבדנית שאינה קטלנית‪.‬‬
‫בתי מעצר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מעצר ‪ --‬ישראל ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫עברינים ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E363.582‬זוס‪.‬הת תשע"ה‬
‫זוסמן‪ ,‬נעם מחבר‪ .‬התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים ‪ :‬המקרה של סטודנטים במרכז‬
‫ירושלים ‪ /‬נעם זוסמן ודורון סייג‪ .‬ירושלים ‪ :‬הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬לשכת הסטטיסטיקן‬
‫הממשלתי ‪,‬תשע"ה ‪)002400435( .2015‬‬
‫בעל בית ודיר ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫שכר דירה ‪,‬סובסידיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫דיור בשכירות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים ‪ --‬סטטיסטיקה‪.‬‬
‫סטודנטים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫מענקי סיוע ‪ --‬ישראל ‪ --‬ירושלים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E370.9‬גרט‪.‬בי תשע"ה‬
‫גרטל‪ ,‬גיל מחבר‪ .‬בית או ספר ‪ :‬חינוך ממלכתי כנגד חינוך הורים ‪ /‬גיל גרטל ; איורים‪ :‬נטע הולצר ;‬
‫עריכה‪ :‬נועה ברקת‪[ .‬רמת אפעל] ‪ :‬הצוות הדידקטי‪. (002398734 )2015 ,‬‬
‫החנוך הממלכתי‪.‬‬
‫למוד בבית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬פילוסופיה‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫חנוך ומדינה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E371.1‬גבי‪.‬הל תשס"ב‬
‫גביש‪ ,‬בלה מחבר‪ .‬הלימה ופערים בין ציפיות התפקיד ותפיסת התפקיד בפועל כמנבאי שחיקה בקרב‬
‫מורים מתחילים ‪ /‬מאת בלה גביש‪[ .‬הלימה ופערים בין צפיות התפקיד ותפיסת התפקיד בפועל כמנבאי‬
‫שחיקה בקרב מורים מתחילים]‪ .‬תשס"ב ‪)002392428( .2002‬‬
‫מורים מתחילים ‪ --‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫מורים מתחילים ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫מורים ‪ --‬לחץ בעבודה ‪--‬ישראל‪.‬‬
‫תפיסת תפקיד‪.‬‬
‫שחיקה (פסיכולוגיה)‬
‫הוראה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E371.2012‬קנל‪.‬חנ תשע"ה‬
‫קנלר‪ ,‬יהונתן‪ -1977 ,‬מחבר‪ .‬חניכת פרחי ניהול בתוכנית להכשרת מנהלים ‪ :‬מאפיינים של יחסים‬
‫משמעותיים בין חונך לחניך על פי תפיסותיהם של מנהלים‪-‬חונכים ‪ /‬יהונתן קנלר‪[ .‬חניכת פרחי נהול‬
‫בתכנית להכשרת מנהלים]‪ .‬תשע"ה ‪) 002400765( .2015‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שני ‪ --‬בית הספר לחנוך‪.‬‬
‫חונכות בחנוך ‪ --‬ישראל ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫מנהלי בתי ספר ‪ --‬הכשרה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מנהלי בתי ספר ‪--‬ישראל ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫תווך עמית‪.‬‬
‫בתי ספר‪ ,‬נהול וארגון ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E371.395‬לזר‪.‬הש תשע"ד‬
‫לזר‪ ,‬רחלי מחבר‪ .‬השפעת עבודה קבוצתית בשילוב אומנויות על התפתחות המורה והשפעת התפתחות זו‬
‫על הקשר עם התלמידים ‪ /‬מגישה רחלי לזר‪[ .‬השפעת עבודה קבוצתית בשלוב אמניות על התפתחות‬
‫המורה והשפעת התפתחות זו על הקשר עם התלמידים]‪[ .‬תשע"ד] ‪) 002392425( .2014‬‬
‫עבודה קבוצתית בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תכניות התערבות‪.‬‬
‫תרפיה באמנות‪.‬‬
‫מורים ותלמידים‪ ,‬יחסים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מורות ‪ --‬הכשרה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מורות ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫הוראה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫יעילות עצמית‪.‬‬
‫אמפתיה‪.‬‬
‫כתה ה (חנוך)‬
‫כתה ו (חנוך)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E371.9046‬לבן‪.‬מע תשע"ג‬
‫לבן‪ ,‬אביבה מחבר‪ .‬מעורבותם החינוכית בבית הספר של הורים לילדים המשולבים בבית ספר יסודי‪,‬‬
‫לעומת מעורבותם החינוכית בבית הספר של הורים לילדים שאינם משולבים ‪,‬תחושת לחץ וסגנון‬
‫התמודדות הורי ‪ /‬אביבה לבאן‪[ .‬מערבותם החנוכית בבית הספר של הורים לילדים המשלבים בבית ספר‬
‫יסודי‪ ,‬לעמת מערבותם החנוכית בבית הספר של הורים לילדים שאינם משלבים‪ ,‬תחושת לחץ וסגנון‬
‫התמודדות הורי]‪)002392432( .2013 .‬‬
‫שלוב מגבלים בחנוך ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ילדים מגבלים ‪ --‬חנוך (יסודי)‬
‫ילדים לקויי למידה ‪ --‬חנוך‪.‬‬
‫חנוך ‪ --‬השתתפות הורים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הורים‪-‬מורים‪ ,‬יחסים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הבית ובית הספר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫הורות ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫הורים לילדים מגבלים ‪ --‬עמדות‪.‬‬
‫לחץ נפשי (פסיכולוגיה)‬
‫הסתגלות (פסיכולוגיה)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E373.246‬בן‪-‬יעק‪.‬מל תשס"ה‬
‫בן יעקב‪ ,‬נמרוד מחבר‪ .‬מילון מקוואי ‪ :‬שנות חיי היפות ‪ /‬נמרוד בן יעקב ; עריכה‪ :‬דורית זילברמן ; חריזה‬
‫ופזמונים ‪ -‬שמוליק אייל‪[ .‬מלון מקואי]‪[ .‬ישראל ‪] :‬נמרוד בן יעקב‪ ,‬תשס"ה ‪)002400246( .2005‬‬
‫בן יעקב‪ ,‬נמרוד‬
‫מקוה ישראל (בית ספר חקלאי) ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫בתי ספר חקלאיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫תלמידי בתי ספר חקלאיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E378‬תפק‪.‬של תשס"ה‬
‫תפקידן של המכללות בהרחבת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ‪ :‬לקחים מהניסיון האמריקאי ‪ :‬הרצאות‬
‫מיון עיון שהתקיים ביום ‪ 8‬באפריל‪ .2003 ,‬תל‪-‬אביב ‪ :‬קרן חינוך ארצות הברית ‪ -‬ישראל‪[ ,‬תשס"ה]‬
‫‪)002398511( .2004‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫חנוך גבה ‪ --‬יעדים ומטרות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אוניברסיטאות ומכללות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ממון‪.‬‬
‫אוניברסיטאות ומכללות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תכנון‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E379.153‬חסו‪.‬ספ תשס"ז‬
‫חסון ‪,‬סיגל מחבר‪ .‬הסיפור הבלתי גמור על איחודן של רשויות חינוכיות בעקבות איחוד מוניציפאלי של‬
‫רשויות מקומיות ‪ /‬הוגש על ידי סיגל חסון‪[ .‬הספור הבלתי גמור על אחודן של רשיות חנוכיות בעקבות‬
‫אחוד מוניציפלי של רשיות מקומיות]‪ .‬תשס"ז ‪) 002392422( .2007‬‬
‫שלטון מקומי‪ ,‬אחוד רשיות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר ‪ --‬מרכוז ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫בתי ספר ‪,‬אזורים ‪ --‬ישראל ‪ --‬מנהל‪.‬‬
‫קהלה ובית הספר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫שנוי חנוכי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫תכנון חנוכי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Education‬‬
‫‪E709.04‬עפר‪.‬בר תשע"ה‬
‫עפרת‪ ,‬גדעון מחבר‪ .‬ברלין ‪ -‬ירושלים ‪ :‬אמנות העלייה מגרמניה ‪ :‬מאמרים ורשימות ‪ /‬כתיבה ועריכה‪:‬‬
‫גדעון עפרת ; עיצוב והפקה‪ :‬מגן חלוץ ; עריכת אינדקס‪ :‬דורון ליבנה‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬קרן עופר לוין‬
‫לאמנות ישראלית‪) 002400500( .2015 ,‬‬
‫אמנות ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫אמנות ישראלית ‪ --‬המאה ה‪.20-‬‬
‫אמנות ישראלית ‪--‬השפעות גרמניות‪.‬‬
‫יהודי גרמניה ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אמנים יהודיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E709.04‬שמי(אגס) תשנ"ט‬
‫אגסי ‪,‬מאיר מחבר מראיין‪ .‬ניירות יחיאל שמי ‪ /‬מאיר אגסי ; עריכה ‪ -‬נעמי אביב‪[ .‬נירות יחיאל שמי]‪.‬‬
‫ת"א ‪ :‬א‪.‬ר‪ - .‬הסדנה לספרים‪[ ,‬תשנ"ח] ‪)002398448( .1998‬‬
‫שמי ‪,‬יחיאל‪.‬‬
‫אמנים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫עבודות ניר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אגסי ‪,‬מאיר‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E741.5‬קרמ‪.‬זה תשמ"א‬
‫קרמן ‪,‬דני אמן‪ .‬זה מה שיש ‪ /‬דני קרמן ; תרגום תמר ברקוביץ‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬זמורה‪ ,‬ביתן‪ ,‬מודן ‪,‬תשמ"א‬
‫‪)002400211( 1981‬‬
‫סטירות פוליטיות ישראליות‪.‬‬
‫קריקטורות ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E741.59‬כץ(כץ) תשע"ה‬
‫כץ‪ ,‬שמואל ‪,‬ציר‪ .‬שמואל כץ מצייר אמנות ‪ /‬אוצרים‪ :‬נעמי כץ ואסף גמזו ; עיצוב תערוכה וקטלוג ‪:‬‬
‫סטודיו קרן גולן‪[ .‬שמואל כץ מציר אמנות]‪ .‬חולון ‪ :‬המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס‪[ ,‬תשע"ה]‬
‫‪)002399748( .2015‬‬
‫כץ‪ ,‬שמואל‪ ,‬ציר‬
‫המוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס (חולון) ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫קריקטורות ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫קריקטוריסטים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E759‬שלו(שלו) תשס"ג‬
‫שלו‪ ,‬ניר ‪, 1979-‬אמן‪ .‬נגיעה במציאות ‪ :‬עבודות ‪ / 2003-2001‬ניר שלו ; אוצרת תערוכה‪ :‬אירנה גורדון‬
‫; עיצוב הקטלוג‪ :‬פולט וולטר‪ .‬ראשון לציון ‪ :‬היכל מאיר ניצן לתרבות ולאומנות ‪,‬תשס"ג ‪.2003‬‬
‫(‪)002400388‬‬
‫שלו‪ ,‬ניר‪-1979 ,‬‬
‫היכל מאיר נצן לתרבות ולאמנות (ראשון לציון) ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Hekhal Me'ir Nitsan le-Tarbut ule-Omanut Rishon le-Tsiyon -- Exhibitions‬‬
‫צירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫ציור ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Painting -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫אמנים מגבלים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Artists with disabilities -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Reserve‬‬
‫‪E759‬שלו(שלו )תשס"ט‬
‫שלו‪ ,‬ניר‪ -1979 ,‬אמן‪ .‬דהירה ‪ :‬עבודות אחרונות ‪ /‬ניר שלו ; אוצרת תערוכה ‪ -‬אירנה גורדון ; עיצוב‬
‫הקטלוג ‪ -‬פולט וולטר‪ .‬תל אביב ‪ :‬בית האמנים ע"ש זריצקי‪ ,‬תשס"ט ) ‪2009. (002400417‬‬
‫שלו‪ ,‬ניר‪-1979 ,‬‬
‫בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי (תל אביב ‪) --‬תערוכות‪.‬‬
‫צירים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫ציור ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Bet ha-omanim a. sh. Yosef Zaritski (Tel Aviv) -- Exhibitions‬‬
‫‪Artists -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫אמנים מגבלים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Artists with disabilities -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Painting -- Israel (State) -- Exhibitions.‬‬
‫‪Slav, Nir‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Reserve‬‬
‫‪E779.24‬איד‪.‬חד תשע"ד‬
‫אידיאלים חדשים ‪ :‬דמות "האישה החדשה" בצילום ‪ /‬תערוכה ‪ -‬אוצרות ‪:‬זהר אפרון ואנה גיאורגייב ;‬
‫קטלוג ‪ -‬טקסט‪ :‬זהר אפרון ואנה גיאורגייב‪ .‬חיפה ‪ :‬מוזיאון העיר חיפה‪[ ,‬תשע"ד] ‪002397580( .2014‬‬
‫)‬
‫מוזיאון העיר חיפה ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫צלום של נשים ‪ --‬ישראל ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Photography of women -- Israel -- Exhibitions.‬‬
‫נשים צלמות ‪ --‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Women photographers -- Israel -- Exhibitions.‬‬
‫נשים ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Women -- Israel -- History -- Exhibitions.‬‬
‫‪Photography -- Israel -- History -- 20th cent -- Exhibitions.‬‬
‫צלום ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬תערוכות‪.‬‬
‫צלום ‪ --‬גרמניה ‪ --‬היסטוריה ‪ --‬המאה ה‪ -- 20-‬תערוכות‪.‬‬
‫‪Muzeon ha-ir Hefah -- Exhibitions‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Judaica‬‬
‫‪E782.42‬משי‪.‬אר תשנ"א‬
‫משירי ארץ אהבתי ‪ /‬ליקוט השירים ועריכתם‪ :‬אביבה מהלו ; גרפיקה ועיצוב אמנותי‪ :‬אפרת פוייר‪.‬‬
‫מהדורה ראשונה‪[ .‬באר שבע] ‪ :‬עירית באר‪-‬שבע‪ ,‬אגף החינוך[ ‪,‬תשנ"א] ‪)002400508( .1991‬‬
‫שירים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ציורי נוף ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E792‬שרי‪.‬די תשכ"ה‬
‫שריר ‪,‬אפרים מחבר‪ .‬דיוקן ומסכה ‪ :‬על שחקני‪-‬במה בישראל ‪ /‬אפרים שריאר ; מיידיש‪ :‬מ‪ .‬חלמיש[ ‪.‬תל‬
‫אביב] ‪ :‬מחברות לספרות‪ ,‬תשכ"ה ‪)002398278( .1965‬‬
‫תיאטרון ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫שחקנים יהודיים ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫נשים שחקניות יהודיות ‪ --‬ישראל ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E982.31‬טיט‪.‬שמ תשע"ד‬
‫טיטלבוים‪ ,‬יואל‪ ,‬מסטמר מחבר‪ .‬שמעו דבר ה' ‪ :‬אויסצוגן פון די פלאם‪-‬פייערדיגע שלש סעודות תורות‬
‫פון די וואכן נשא‪ ,‬בהעלותך‪ ,‬שלח‪ ,‬קרח תשכ"ז‪ ,‬וישלח תשי"ז ועוד ליקוטים‪ ,‬אין וועלכע רבינו‪...‬‬
‫מ'סאטמאר האט משמיע געווען‪ ...‬נאך די מלחמת סיני און נאך די מלחמת ששת ימי אפילה‪ ,‬ווען די ציונים‬
‫האבן טריאומפירט מיט זייערע פאלשע נצחונות און נסים מדומים ‪ -‬צו ראטעווען אידן פון די מבול פון‬
‫מינות און אפיקורסות וואס האט פארפלייצט די וועלט אין יענע טעג ‪ /‬רבינו [יואל טייטלבוים ]‬
‫מ'סאטמאר‪[ .‬שמעו דבר השם]‪[ .‬ניו יורק] ‪ :‬תלמידי רביה"ק‪ ,‬תשע"ד [‪) 002392832( .]2014‬‬
‫מלחמת סיני‪ -- 1956 ,‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫מלחמת ששת הימים ‪ --‬הבטים דתיים ‪--‬יהדות‪.‬‬
‫חרדים ‪ --‬חוגי העדה החרדית וסטמר‪.‬‬
‫סטמר (חסידות)‬
‫ציונות ‪ --‬חבורים בעד ונגד‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E990.21‬יור‪.‬מל תשמ"ג‬
‫יורמן‪ ,‬פנחס מחבר‪ .‬מלחמת ששת הימים ‪ 10 - 5 :‬ביוני ‪ / 1967‬כתב‪ :‬פנחס יורמן ;ערך‪ :‬חיים אופז‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬מרכז ההסברה‪ ,‬שירות הפרסומים‪ ,‬תשמ"ג ‪) 002399849( .1983‬‬
‫מלחמת ששת הימים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E990.24‬גבע‪.‬מע תשע"ה‬
‫גבעתי‪ ,‬משה מחבר‪ .‬המערכה בחרמון ‪ :‬הקרבות ברכסי החרמון במלחמת יום הכיפורים ולאחריה ‪ /‬משה‬
‫גבעתי‪ .‬מושב בן‪-‬שמן ‪ :‬מודן‪[ ,‬תשע"ה] ‪) 002400424( .2015‬‬
‫מלחמת יום הכפורים ‪ --‬קרבות ‪ --‬חרמון‪ ,‬הר‪.‬‬
‫חרמון ‪,‬הר‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E990.25‬הסכ‪.‬הפ תשל"ד‬
‫הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה ‪ :‬הסכם בדבר הינתקות בין כוחות ישראל ובין כוחות סוריה ‪/‬‬
‫(נוסח ההסכם שנחתם בין ישראל לבין סוריה בג'נבה‪ ,‬ב‪ 31-‬למאי ‪[ .)1974‬הסכם הפרדת הכחות בין‬
‫ישראל לסוריה]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מרכז ההסברה‪ ,‬שירות הפרסומים‪ ,‬תשל"ד ) ‪1974. (002399889‬‬
‫מלחמת יום הכפורים ‪ --‬שביתות נשק‪.‬‬
‫סוריה ‪ --‬יחסים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ישראל ‪ --‬יחסים ‪ --‬סוריה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪E990.30‬בן‪-‬שחר‪.‬בא תשס"ו‬
‫בן‪-‬שחר‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬באהלי דרום ‪ :‬יומן אישי ‪ -‬אירועים והרהורים ‪ :‬כפר דרום‪ ,‬קיץ תשס"ה ‪ /‬יוסי בן‬
‫שחר‪ .‬ירושלים ‪:‬שחרית‪ ,‬מן הכותב אל הקורא‪ ,‬תשס"ו [‪)002394719( .]2006‬‬
‫בן‪-‬שחר‪ ,‬יוסף ‪ --‬יומנים‪.‬‬
‫הגירה כפויה ‪ --‬ישראל ‪ --‬גוש קטיף‪.‬‬
‫פנוי גוש קטיף‪ -- 2005 ,‬ספורים אישיים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪E990.31‬סבט‪.‬הס תשע"ה‬
‫סבטליצקי‪ ,‬ולד‪ -1976 ,‬מחבר‪ .‬הסתגלות בני הזוג לאחר השתתפות הגבר במלחמה ‪ :‬תפקידן של‬
‫התקשרות‪ ,‬אמפתיה והתמודדות דיאדית ‪ /‬מאת‪ :‬ולאד סבטליצקי‪ .‬תשע"ה ‪. (002400863 )2014‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬בית הספר לעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫בני זוג ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫התקשרות (פסיכולוגיה)‬
‫הסתגלות (פסיכולוגיה)‬
‫התמודדות עם לחץ נפשי ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫אמפתיה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫מלחמת לבנון השניה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫לחימה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫חילים ‪ --‬ישראל ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫הלם קרב ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫לחץ פוסט טראומתי‪ ,‬הפרעות ‪ --‬חולים ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫לחץ טראומתי משני ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Social Sciences‬‬
‫‪T107‬רבי‪.‬מנ תשנ"ו‬
‫רביב ‪,‬רבקה מחבר‪ .‬מונחון ללימוד המקרא ‪ /‬מאת רבקה רביב‪[ .‬מנחון ללמוד המקרא]‪ .‬מהדורה‬
‫שלישית‪ ..‬קדומים ‪ :‬רבקה רביב‪ ,‬תשנ"ו ‪)002400517( .1996‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Midrasha‬‬
‫‪T182‬אלי‪.‬בו תשנ"ה‬
‫אליאב‪ ,‬אריה מחבר‪ .‬בואי בשלום ‪ /‬אריה לובה אליאב ; עיצוב ואיורים‪ :‬חיים רון‪[ .‬תל אביב] ‪ :‬מודן ‪,‬‬
‫) ‪1995. (002398711‬‬
‫חיים ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫חיים בתנ"ך‪.‬‬
‫שלום ‪ --‬הבטים דתיים ‪ --‬יהדות‪.‬‬
‫שלום בתנ"ך‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T183.054‬אבי‪.‬רצ תשע"ה‬
‫אביטל‪-‬רוזין‪ ,‬עדי מחבר‪ .‬רצויות ודחויות‪ ,‬קדושות ופרוצות ‪ :‬קריאה אינטרטקסטואלית והגות מגדרית‬
‫בסיפורי נשים במסורת היהודית ‪ /‬עדי אביטל‪-‬רוזין[ ‪.‬רציות ודחיות‪ ,‬קדושות ופרוצות]‪ .‬יהוד מונוסון ‪:‬‬
‫אופיר ביכורים ; תשע"ה ‪. (002400298 )2015‬‬
‫תנ"ך ‪ -- --‬בקרת פמיניסטית‪.‬‬
‫נשים בתנ"ך‪.‬‬
‫נשים בתלמוד‪.‬‬
‫מדרש ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫פטריארכיה בתנ"ך‪.‬‬
‫פטריארכיה בתלמוד‪.‬‬
‫אינטרטקסטואליות בתנ"ך‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬אדו‪.‬יו תשע"ד‬
‫אדואר ‪,‬אברהם אלישיב מחבר‪ .‬יודוך רעיוני ‪ :‬דברי תורה לקישוט שולחן השבת והחג ‪ /‬נכתב על ידי‬
‫אברהם אלישיב אדואר‪ .‬פתח תקוה ‪ :‬אברהם אלישיב אדואר‪ ,‬תשע"ד [‪) 002393125( .]2014‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬בחינות ושאלות‪.‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬רעיונות והגיגים‪.‬‬
‫מעשיות יהודיות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬אלו‪.‬דר תשס"ב‬
‫אלואשוילי‪ ,‬יוסף מחבר‪ .‬דרך הנשר ‪ :‬פירושים על דרך הרמז ועוד על התנ"ך ‪,‬פרקי אבות‪ ,‬ליקוטי מוהר"ן‬
‫ודברי תורה כלליים ‪ /‬נכתב ע"י יוסף אלואשוילי‪[ .‬ירושלים ‪] :‬יוסף אלואשוילי‪[ ,‬תשס"ב]‪.‬‬
‫(‪)002397255‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬נ"ך ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫גימטריות וראשי תבות‪.‬‬
‫אבות (מסכת) ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬בוס‪.‬מש תשע"ד‬
‫בוסל ‪,‬בצלאל בן יעקב מחבר‪ .‬משכן בצלאל ‪ :‬על התורה ‪ /‬בצלאל בלאאמו"ר הגר"י בוסל ‪. Lakewood‬‬
‫‪NJ :‬מכון באר התורה‪ ,‬תשע"ד‪)002398547( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬דוי‪.‬בר תשס"ה‬
‫דויטש ‪,‬שמואל ברוך מחבר‪ .‬ברכת כהן ‪ -‬קונטרס אחרון ‪ :‬חידושי הלכות על סדר הפרשיות ובעניני‬
‫המועדים ‪ /‬מאת‪ ...‬מוה"ר ברוך שמואל הכהן דויטש ; [ונערכו‪ ...‬ע"י הרה"ג יהודה אלכסנדר היישריק]‪.‬‬
‫ירושלים ; מוסדות תלמידי הכתב סופר‪ ,‬תשס"ה‪ .‬מעלה אדומים) ‪: (002396660‬‬
‫פרשת השבוע ‪ --‬דרשות הלכתיות‪.‬‬
‫מועדים ‪ --‬דרשות הלכתיות‪.‬‬
‫תלמוד תורה ‪ --‬למוד והוראה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬זהב‪.‬שע תש"ע‬
‫זהבי ‪ ,‬מנשה מחבר‪ .‬שעשועי הרמ"ז ‪ :‬על פרשיות השבוע ‪ :‬מאמרים‪ ,‬חידושים ובאורים ‪ ... /‬ע"י מנשה‬
‫זהבי‪ .‬בני ברק ‪ :‬מנשה זהבי‪ ,‬תש"ע‪)002397298( .‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T278‬רוז‪.‬חל תשע"ה‬
‫רוזנצויג‪ ,‬אהרן מחבר‪ .‬חלק אהרן ‪ :‬עיון ופשט בחומש ורש"י‪ / ...‬אהרן רוזנצויג‪ .‬ירושלים ‪ :‬אהרן‬
‫רוזנצויג‪ ,‬תשע"ה [‪)002394041( .-]2015‬‬
‫שלמה בן יצחק( ‪,‬רש"י)‪ ..‬פרוש התורה ‪ --‬באורים‪.‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬תורה ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T299.1‬אינ‪.‬צה תשע"ה‬
‫אינפלד‪ ,‬צבי מחבר‪ .‬צוהר לבראשית ‪ :‬הכתוב יגיד בתחתונים וירמוז בעליונים ‪ :‬חלק א‪ ,‬ב ‪ /‬הרב צבי‬
‫אינפלד‪[ .‬צהר לבראשית]‪ .‬ירושלים ‪ :‬מוסד הרב קוק‪ ,‬תשע"ה ‪. (002401114 )2015‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬בראשית‪ .‬פרק א‪-‬ו ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫מדרש‪.‬‬
‫מחשבת ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T357‬כרמ‪.‬צפ תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬ישעיהו‪ .‬פרק א‪-‬יב‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ירושלים‪ ..‬צפנת ישעיהו ‪ :‬מעוזיה עד אחז ‪ /‬הרב יוסף ג 'כרמל ;‬
‫עריכה‪ :‬משה גרוס‪ .‬ירושלים ‪ :‬ארץ חמדה ‪ :‬מגיד‪ ,‬תשע"ה ‪) 002401113( .2015‬‬
‫עזיהו (אישיות תנכית)‬
‫יותם בן עזיהו (אישיות תנכית)‬
‫אחז (אישיות תנכית)‬
‫תנ"ך‪ -- .‬ישעיהו ‪ -- --‬בקרת ופרשנות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T407‬שפי‪.‬קו תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬חמש מגלות‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬ליקווד‪ ..‬קול יעקב ‪ :‬על חמש מגילות ‪ :‬פירושים וביאורים‪ ...‬ע"פ גדולי‬
‫הראשונים והאחרונים והוספתי נופך מדילי‪ ; ...‬עוד‪ ...‬ביאור על ספר יונה ; ‪...‬עוד‪ ...‬קונטרס בענין‬
‫מלחמת גוג ומגוג ועל מלכות המשיח‪ / ...‬ארי' דוד שפיגעל ‪... Lakewood :‬מישור ארצה"ב‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬
‫(‪)002398307‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬יונה ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬גיננדל‬
‫גוג ומגוג‪.‬‬
‫משיח‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T417‬שטי‪.‬פר תשע"ה‬
‫שטינמץ‪ ,‬זאב מחבר‪ .‬פירות העמל ‪ :‬ענייני דוד המלך וספר תהלים ‪ :‬יו"ל לכבוד הילולת דוד מלכא משיחא‬
‫ חג השבועות ‪ ... /‬זאב שטיינמץ‪[ .‬פרות העמל]‪ .‬בני ברק ‪ :‬מכון הו"ל פירות העמל‪ ,‬תשע"ה‪.‬‬‫(‪)002400675‬‬
‫דוד (אישיות תנכית)‬
‫תנ"ך ‪. --‬תהלים ‪ -- --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T447‬ספי‪.‬גנ תשע"ד‬
‫ספיר ‪,‬תקוה מחבר‪ .‬גנת אגוז ‪ -‬הנביא ושיר השירים ‪ /‬תקוה ספיר‪ .‬פתח‪-‬תקוה ‪ :‬תקוה ספיר‪. 2014 ,‬‬
‫) ‪(002397800‬‬
‫תנ"ך‪ -- .‬שיר השירים ‪ -- --‬באורים‪.‬‬
‫קבלה‪- -- 1660‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪T487‬טיט‪.‬יש תשע"ה‬
‫תנ"ך ‪..‬אסתר‪ ..‬תשע"ה‪ ..‬בני ברק‪ ..‬ישמח משה ‪ :‬עסיס רמני על מגילת אסתר ‪ /‬מאת‪ ...‬מו"ה משה ‪...‬‬
‫טייטלבוים‪ ,‬אב"ד דק"ק אוהעל‪ ; ...‬ועליו‪ ...‬ביאורים וחידושים על המגילה בשם קול מגילה‪ ,‬מאת‪...‬‬
‫הרב‪ ...‬יקותיאל יהודא טייטלבוים‪ ,‬אב"ד דק"ק סיגוט‪ ; ...‬יוצא לאור מחדש‪ ...‬על ידי שמואל טייטלבוים‪.‬‬
‫מהדורא שני ‪'.. Brooklyn :‬שמואל טייטלבוים‪ ,‬תשע"ה ) ‪2015. (002400459‬‬
‫אוהל (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫חסידות ‪ -- 1915-1815 --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫סיגט (חסידות) ‪ --‬ספרות עיונית‪.‬‬
‫פורים ‪ --‬דרושים‪ ,‬שיחות ואמרים‪.‬‬
‫שבת זכור ‪ --‬דרשות‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Cen.lib-Stacks‬‬
‫‪C-041‬‬
‫דאס יידישע ליד [הקלטת שמע] ‪) 002400355( 1987 ,Eeastronics :Tel-Aviv‬‬
‫שירים‪ ,‬יידיש‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-040‬‬
‫חוה אלברשטיין [הקלטת שמע] ‪ :‬נמל בית ‪ /‬נהול מוסיקאלי ועיבודים‪ :‬מנחם ויזנברג ; מפיק‪ :‬יוריק בן‬
‫דוד‪[ .‬חוה אלברשטין [הקלטת שמע]]‪[ .‬ישראל] ‪) 002400358( 1983 ,CBS :‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-040‬‬
‫שירי חסידים‪ ,‬שירי שבת ועוד ‪[ ---‬הקלטת שמע] ‪ /‬לקטו וערכו‪ :‬שלמה ניצן ונירה רבינוביץ‪ .‬ישראל ‪ :‬הד‬
‫ארצי‪) 002400360( .]?-197[ ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-042‬‬
‫חבלי גאולה [הקלטת שמע] ‪ /‬עם החזן פייטן שלמה כהן ארזי‪[ .‬ישראל]‪ :‬ידיד‪ ,‬תשנ"ג (‪) 002400725‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬ספרד ‪ --‬זמירות ופיוטים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-043‬‬
‫אשל‪ ,‬יצחק‪ ,‬חזן‪ 1912-2006 ,‬מלחין מבצע‪ .‬החזן יצחק אשל [הקלטת שמע] ‪ :‬ותערב לפניך‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫נועם הפקות‪) 002400727( 1990 ,‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Synagogue music -- Sound recordings‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת ‪ --‬שבת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-041‬‬
‫לכו נרננה [הקלטת שמע] ‪ :‬זמירות לשבת וניגוני חסידים ‪ /‬לקטו וערכו‪ :‬שלמה ניצן ונירה רבינוביץ‪.‬‬
‫ישראל ‪ :‬הד ארצי‪) 002400732( .]?-197[ ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪C-044‬‬
‫אשל‪ ,‬יצחק‪ ,‬חזן‪ 1912-2006 ,‬מלחין מבצע‪ .‬נעימות יתנו [הקלטת שמע] ירושלים ‪ :‬נועם הפקות‪.1989 ,‬‬
‫(‪) 002401069‬‬
‫חזנות‪.‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-042‬‬
‫שירי שבת וניגוני חסידים [הקלטת שמע] ‪ /‬לקטו וערכו‪ :‬שלמה ניצן ונירה רבינוביץ‪[ .‬שירי שבת ונגוני‬
‫חסידים [הקלטת שמע]]‪ .‬ישראל ‪ :‬הד ארצי‪) 002401073( .]?-197[ ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-042‬‬
‫זלצר‪ ,‬דב מלחין‪ .‬התיאטרון הקאמרי לילדים מגיש [הקלטת שמע] ‪ :‬עוץ‪-‬לי גוץ לי ‪ /‬פזמונים‪ :‬אברהם‬
‫שלונסקי ; מוסיקה‪ :‬דב זלצר ; על פי אגדת האחים גרים‪[ .‬התיאטרון הקמרי לילדים מגיש]‪Ramat .‬‬
‫‪ :Gan‬הד ארצי‪) 002401075( .]?-196[ ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מחזות זמר ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫מחזות לילדים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪)DVD-16(CONCERTS-2014/15‬‬
‫קונצרט סיום שנת הלימודים תשע"ה [הקלטת וידאו] [רמת גן] ‪ :‬אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬המחלקה למוזיקה‪,‬‬
‫‪MU) 002401077( .2015‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪DVD-M.D.CONGRESS-3‬‬
‫צלילים מספרים [הקלטת וידאו] ‪ :‬כנס שישי לבוגרי המגמה לתרפיה במוזיקה‪[ .‬רמת גן] ‪ :‬אוניברסיטת‬
‫בר אילן‪ ,‬המחלקה למוזיקה‪) 002401166( .2015 ,‬‬
‫תרפיה במוסיקה ‪ --‬ארועים‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. ISRAELI-043‬‬
‫שימי תבורי [הקלטת שמע] ‪ :‬שירים שאוהבים ‪ /‬עיבוד והפקה מוסיקלית‪ :‬ננסי ברנדס ; הפקה‪ :‬שימי‬
‫תבורי‪[ .‬ישראל] ‪[ :‬ש‪ .‬תבורי]‪) 002401384( ]1987[ ,‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪REC. JEWISH-043‬‬
‫נרננה בישועתך [הקלטת שמע] ‪ /‬הנהלה מוסיקלית ועיבודים‪ :‬עקיבא מרגליות ; הפקה‪ :‬קרית הישיבה‬
‫בית‪-‬אל‪ .‬ישראל ‪ :‬איי‪ .‬אם‪ .‬סי‪) 002401390( .]?-197[ ,‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה של בתי כנסת‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Hasidim -- Music -- Sound recordings‬‬
‫‪.Synagogue music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪CD-3681‬‬
‫ניחוחות ‪[ 3‬הקלטת שמע] ‪ :‬ניגוני חב"ד עם גדולי הזמר החסידי‪[ .‬נחוחות ‪[ 3‬הקלטת שמע]]‪ .‬כפר חב"ד ‪:‬‬
‫שבועון כפר חב"ד‪[ ,‬תשע"ה] (‪) 002401511‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חסידים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫חב"ד (חסידות) ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫‪.Jews -- Music -- Sound recordings‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 175.A4 P659B7‬‬
‫יצירות רב קוליות לאקורדיון ‪ /‬מעובדות ע"י יואל ברנד בצורה מודרגת למתקדמים‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬מפעלי‬
‫תרבות וחינוך‪) 002400868( 1968 ,‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 175.A4 S556M45‬‬
‫שירים וריקודי עם ישראליים ‪ /‬מעובד לאקורדיון ע"י מ‪ .‬מאיר‪[ .‬שירים ורקודי עם ישראליים]‪ .‬תל אביב‬
‫‪ :‬מוז‪-‬יש‪) 002400867( 1950 ,‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪M 38.5 O84H3‬‬
‫אשרת‪ ,‬קובי מלחין‪ .‬הללויה ‪ :‬לפסנתר ‪ /‬המוסיקה‪ :‬קובי אשרת ; השיר (אנגלית ועברית)‪ :‬שימרית אור ;‬
‫עבוד לפסנתר‪ :‬ברונו ריינהרדט‪( :Tel-Aviv .‬אור‪-‬תו)‪) 002400866( 1979 ,‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪M 1810.2 L475‬‬
‫[לתזמורת כלים עממיים] ‪ /‬העיבוד‪ :‬אורי גבעון‪[ .‬לתזמרת כלים עממיים]‪[ .‬תל אביב] ‪Merkaz :‬‬
‫‪) 002401115( 1964 ,Letarbut Ulechinuch‬‬
‫שירים‪ ,‬עברית ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪ML 345 I7O7L45‬‬
‫אור‪ ,‬משה מחבר‪ .‬לידתה של תזמורת צה"ל ‪ /‬כתבו‪ :‬משה אור ואהרון שפי ; (ריכוז הפקה‪ :‬עודד נהרי‪,‬‬
‫מיכאל בן‪-‬אמרה ; עריכה לשונית‪ :‬איזי מן)‪[ .‬לדתה של תזמרת צה"ל]‪[ .‬ישראל] ‪( :‬משרד הבטחון)‪,‬‬
‫[‪) 002401162( ]2015‬‬
‫מוסיקה ‪ --‬ישראל ‪ --‬היסטוריה ובקרת‪.‬‬
‫ישראל‪ .‬צה"ל ‪ --‬היסטוריה‪.‬‬
‫ישראל‪ .‬צה"ל ‪ --‬שירים ומוסיקה‪.‬‬
‫תזמרת צה"ל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪ML 390 N53M3‬‬
‫ניקולס‪ ,‬ג'רמי מחבר‪ .‬מלחינים ששינו את העולם ‪ :‬חייהם ויצירתם של ‪ 50‬מלחינים קלאסיים דגולים ‪/‬‬
‫ג'רמי ניקולאס ; תרגמה מאנגלית‪ :‬עדי גינצבורג‪-‬הירש‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬מטר‪ ,‬תשע"ה ‪) 002398085( .2015‬‬
‫מלחינים ‪ --‬ביוגרפיה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪ML 410 H29D55‬‬
‫הידו‪ ,‬אנדרה מחבר‪ .‬דלתות נפתחות ‪ :‬מירה ואנדרה ממשיכים לשוחח ‪ /‬אנדרה היידו‪ ,‬מירה זכאי ; ערכו‪:‬‬
‫יעל אופיר‪ ,‬נועם ברוך‪ .‬מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת‪[ .‬בני ברק] ‪ :‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪ ,‬תשע"ה‬
‫‪) 002399471( 2015‬‬
‫מוסיקאים ‪ --‬ישראל‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪ML 3776 H577S53‬‬
‫הסתגלות וסגולות במוסיקה יהודית ‪ /‬עורך‪ :‬יובל שקד‪[ .‬הסתגלות וסגלות במוסיקה יהודית]‪ .‬חיפה ‪:‬‬
‫אוניברסיטת חיפה‪ ,‬הפקולטה למדעי הרוח‪ ,‬בית הספר לאמנויות‪ ,‬החוג למוסיקה‪ ,‬תשע"ה ‪.2015‬‬
‫(‪) 002397156‬‬
‫יהודים ‪ --‬מוסיקה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪ML 3920 F58R6‬‬
‫‪CD-3680‬‬
‫פישר‪ ,‬עטרה מחבר‪ .‬מקומה של המוזיקה בקשר שבין ניצולי שואה וילדיהם מנקודת מבטם של בני הדור‬
‫השני ‪ /‬מאת‪ :‬עטרה פישר‪[ .‬מקומה של המוסיקה בקשר שבין נצולי שואה וילדיהם מנקודת מבטם של בני‬
‫הדור השני]‪ .‬תשע"ה (‪) 002401144‬‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן ‪ --‬עבודות לתאר שלישי ‪ --‬המחלקה למוסיקה‪.‬‬
‫תרפיה במוסיקה‪.‬‬
‫מוסיקה ‪ --‬הבטים פסיכולוגיים‪.‬‬
‫ילדים של נצולי שואה ‪ --‬פסיכולוגיה‪.‬‬
‫ילדים של נצולי שואה ‪ --‬יחסים במשפחה‪.‬‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music Reading Room‬‬
‫‪MT 68 M55A63‬‬
‫מילר‪ ,‬תמיר מחבר‪ .‬אמנות האלתור ‪ :‬חלק א ‪ /‬תמיר מילר‪[ .‬ישראל] ‪ :‬ת‪ .‬מילר‪002390513( .]2013[ ,‬‬
‫)‬
‫אלתור (מוסיקה)‬
‫ג'ז‪.‬‬
‫בלוז (מוסיקה)‬
‫ספרייה‪:‬‬
‫‪Music‬‬