אומדן - מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

Transcription

אומדן - מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪1 :‬‬
‫מכרז מספר ‪79/2015:‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו רבדי תלפיות‬
‫אומד )ללא מע"מ(‪:‬‬
‫פרוייקט‪:‬‬
‫‪4008‬‬
‫תת כתב‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3,867,947.40‬‬
‫מנהל פרוייקט‪:‬‬
‫אלי גיגוזי‬
‫מעו ברחוב רבדי שכונת תלפיות‬
‫ריכוז למכרז‬
‫נושא‬
‫תת פרק‪1.1.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.1.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.1.3 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.2.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.2.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.2.4 :‬‬
‫תת פרק‪1.2.5 :‬‬
‫תת פרק‪1.2.6 :‬‬
‫תת פרק‪1.2.7 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.4.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.4.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.5.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.5.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.5.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.5.4 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.6.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.6.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.7.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.7.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.7.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.7.4 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.8.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.4 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.5 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.6 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.7 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.8 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.9 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.9.1 :‬‬
‫עבודות בינוי‬
‫סה"כ‬
‫עבודות הכנת השטח‪ ,‬חפירה כללית ומילוי‪.‬‬
‫חפירה לקורות יסוד וראשי כלונאס‬
‫ניקוז יסודות‬
‫עבודות עפר‬
‫‪1.1‬‬
‫מצעי‪ ,‬ראשי כלונסאות‪ ,‬קורות יסוד ומרצפי‬
‫קירות ועמודי‬
‫קורות‪ ,‬מעקות‪ ,‬חגורות‬
‫תקרות וגגות‬
‫בסיסי בטו‪ ,‬שרוולי ושונות‬
‫פלדת זיו‬
‫עבודות בטו יצוק באתר‬
‫‪1.2‬‬
‫בניה בבלוקי בטו‬
‫בניה בבלוקי איטונג‬
‫עבודות בניה‬
‫‪1.4‬‬
‫איטו רצפה ראשונה‪ ,‬קורות יסוד וראשי כלונסאות‬
‫איטו קירות חו' ובריצפות חדרי רטובי‬
‫איטו ובידוד גגות שטוחי‬
‫איטו גגוני ‪ +‬בידוד טרמי במבואה‬
‫עבודות איטו‬
‫‪1.5‬‬
‫עבודות נגרות‬
‫עבודות מסגרות‬
‫עבודת נגרות ומסגרות‬
‫‪1.6‬‬
‫מערכות מי פנימיות‬
‫אינסטלציה שופכי ודלוחי‬
‫כלי סניטריי ברזי‬
‫עבודות לפי מפרט ראדו‬
‫עבודות אינסטלציה‬
‫‪1.7‬‬
‫מובילי‬
‫כבלי ומוליכי‬
‫חפירות‪ ,‬יציקות ובניות‬
‫לוחות חשמל‬
‫אביזרי ועבודות שונות‬
‫תאורה‬
‫הארקות והגנות‬
‫נקודות ושונות‬
‫גילוי אש וכריזה‬
‫מתקני חשמל‬
‫‪1.8‬‬
‫עבודות טיח פני וחו'‬
‫‪113,300.00‬‬
‫‪3,360.00‬‬
‫‪18,920.00‬‬
‫‪135,580.00‬‬
‫‪147,525.00‬‬
‫‪113,800.00‬‬
‫‪44,670.00‬‬
‫‪149,140.00‬‬
‫‪7,050.00‬‬
‫‪184,850.00‬‬
‫‪647,035.00‬‬
‫‪3,200.00‬‬
‫‪11,890.00‬‬
‫‪15,090.00‬‬
‫‪43,200.00‬‬
‫‪28,711.00‬‬
‫‪148,990.00‬‬
‫‪9,142.00‬‬
‫‪230,043.00‬‬
‫‪53,400.00‬‬
‫‪185,524.40‬‬
‫‪238,924.40‬‬
‫‪30,949.00‬‬
‫‪29,709.00‬‬
‫‪39,530.00‬‬
‫‪27,790.00‬‬
‫‪127,978.00‬‬
‫‪6,320.00‬‬
‫‪3,740.00‬‬
‫‪2,100.00‬‬
‫‪15,770.00‬‬
‫‪5,100.00‬‬
‫‪61,600.00‬‬
‫‪3,232.00‬‬
‫‪34,714.00‬‬
‫‪52,658.00‬‬
‫‪185,234.00‬‬
‫‪142,850.00‬‬
‫נושא‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.10.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.10.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.11.1 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.12.1 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.14.1 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.15.1 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.22.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.22.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.23.1 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.40.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.4 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.5 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.6 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.41.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.41.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.42.1 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.51.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.4 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.57.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.57.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.59.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.59.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫סה"כ לתת כתב‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ‬
‫‪142,850.00‬‬
‫עבודות טיח‬
‫‪1.9‬‬
‫עבודות ריצו) וחיפוי‬
‫אביזרי‬
‫עבודות ריצו‪ +‬וחיפוי‬
‫‪1.10‬‬
‫עבודות צביעה‬
‫עבודות צביעה‬
‫‪1.11‬‬
‫עבודות אלומיניו‬
‫עבודות אלומיניו‬
‫‪1.12‬‬
‫חיפוי קירות באב‪ ,‬עיבוד פתחי‪ ,‬קופינגי ושלטי‬
‫עבודות אב‬
‫‪1.14‬‬
‫מזוג אוויר ואוורור‬
‫מזוג אויר ואוורור‬
‫‪1.15‬‬
‫מחיצות וחיפויי‬
‫תקרות תלויות או אקוסטיות‬
‫אלמנטי מתועשי בבני‬
‫‪1.22‬‬
‫ביסוס באמצעות כלונסאות‬
‫כלונסאות בטו‬
‫‪1.23‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬פירוקי והכנת השטח‬
‫עבודות בטו יצוק באתר‬
‫ריצופי‪ ,‬משטחי גומי‪ ,‬מדרגות‪ ,‬אבני שפה‬
‫קירות תומכי מבטו ואב ‪ +‬חיפוי אב‬
‫טיח וצבע בקירות פיתוח‬
‫שונות‬
‫עבודות פיתוח‬
‫‪1.40‬‬
‫עבודות גינו‬
‫עבודות השקיה‬
‫עבודות גינו והשקיה‬
‫‪1.41‬‬
‫מתקני חצר לילדי‬
‫מתקני חצר לילדי‪ ,‬רהיטי וציוד‬
‫‪1.42‬‬
‫מצעי ותשתיות‬
‫עבודות אספלט‬
‫אבני שפה‬
‫שילוט‪ ,‬תימרור וצביעה‬
‫עבודות סלילה‬
‫‪1.51‬‬
‫מי‬
‫ביוב‬
‫מערכות חיצוניות מי וביוב‬
‫‪1.57‬‬
‫מערכות אוורור וסינו אב"כ‬
‫מיכל מי ושרותי כימיי‬
‫מרחבי מוגני ומקלטי‬
‫‪1.59‬‬
‫‪35,000.00‬‬
‫עבודות בינוי‬
‫‪3,867,947.40‬‬
‫סה"כ לכל כתב הכמויות‪:‬‬
‫‪ %‬הנחה‪:‬‬
‫‪185,065.00‬‬
‫‪15,500.00‬‬
‫‪200,565.00‬‬
‫‪52,560.00‬‬
‫‪52,560.00‬‬
‫‪123,400.00‬‬
‫‪123,400.00‬‬
‫‪180,850.00‬‬
‫‪180,850.00‬‬
‫‪100,050.00‬‬
‫‪100,050.00‬‬
‫‪126,006.00‬‬
‫‪59,200.00‬‬
‫‪185,206.00‬‬
‫‪113,000.00‬‬
‫‪113,000.00‬‬
‫‪39,600.00‬‬
‫‪128,350.00‬‬
‫‪162,670.00‬‬
‫‪434,200.00‬‬
‫‪11,557.00‬‬
‫‪29,150.00‬‬
‫‪805,527.00‬‬
‫‪32,980.00‬‬
‫‪51,230.00‬‬
‫‪84,210.00‬‬
‫‪91,000.00‬‬
‫‪91,000.00‬‬
‫‪12,500.00‬‬
‫‪18,550.00‬‬
‫‪14,950.00‬‬
‫‪11,240.00‬‬
‫‪57,240.00‬‬
‫‪22,435.00‬‬
‫‪94,170.00‬‬
‫‪116,605.00‬‬
‫‪28,000.00‬‬
‫‪7,000.00‬‬
‫‪3,867,947.40‬‬
‫‪3,867,947.40‬‬
‫תארי‪___________ :‬‬
‫ש הקבל וחתימתו‪___________________ :‬‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫עמוד‪3 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫העבודות תבוצענה בשכונת המגורי קיימת‪ ,‬צמוד לבתי ספר ולמבני‬
‫מגורי קיימי‪ ,‬צמוד למעברי ציבור‪ ,‬מדרכות ורחבות קיימי ובנויי‪.‬‬
‫הקבל המבצע יהיה אחראי בלעדי לקיו סדרי בטיחות ובטחו במקו‬
‫העבודה לכל תקופת הביצוע‪ ,‬להספקת מעברי מקורי ובטיחותיי‬
‫לאוכלוסיה ‪ ,‬דיירי ותלמידי‪ ,‬על שמירת כל חוקי בטיחות ובי טחו‪,‬‬
‫ביצוע כל עבודות לפי דרישות והנחיות של אג& חירו וביטחו‪ ,‬ממונה‬
‫בטיחות מנח"י‪ ,‬יוע) בטיחות והמזמי‪ ,‬הכל כדי לא להשבית החיי‬
‫בבתי ספר ובתי מגורי צמודי‪ ,‬לא להפריע לאוכלוסיה‪ ,‬תלמידי‬
‫ותחבורה ציבורי בשכונה‪ .‬על הקבל ועל חשבונו יש לעשות תוכניות‬
‫ארגו האתר לפי כל חוקי הבטיחות וביטחו‪ ,‬לקבל אישור‬
‫תוכנית ארגו האתר המאושר והמתוא מביא הקבל למפקח לבדיקה לפני‬
‫התחלת ביצוע העבודות‪ .‬ללא תוכנית הנ"ל וללא אישור המפקח לא‬
‫יתחיל הקבל הביצוע העבודות‪ .‬הכל ללא תוספות תשלו‪.‬‬
‫כל אתר הבנייה יגודר בגדר זמנית לפי המצויי במסמכי החוזה ללא‬
‫תשלו נוס&‪ .‬הרכבת גדר מאפשרת מעבר לדיירי ורכב פרטי בשטח‬
‫העירייה מצד מערב וצד דרו של המבנה‪ .‬על הקבל יש לשמור על מצב‬
‫הקיי של בתי ספר ובתי מגורי קיימי‪ ,‬גדרות קיימי של בתי ספר‬
‫ומבני מגורי‪ ,‬הצמודי למקומות ביצוע עבודות‪ ,‬מדרכות ורחובות‬
‫וכבישי צמודי לאתר הבנייה‪ ,‬על מצב הקיי בשתחי גינו ועצי‬
‫קיימי ‪ ,‬צמודי למגרש בנייה ומקומות עבודה‪ .‬חלק מהמגרש בצד מזרח‬
‫נשאר כמעבר ליציאת חירו ובו לא מתוכנ ריצו& או עבודות פיתוח‬
‫אחרות‪ .‬כל נזק יתק הקבל על חשבונו‪ .‬אחרי גמר עבודות בניית הג על‬
‫הקבל להחזיר המצב לקדמותו‪ .‬הכל ללא שו תוספת מח‬
‫בהמש העבודה ישנה הקבל את המיקו ואת ההרכב והסדר האמצעי‬
‫בטיחות וכ יתחזק הכל במצב מושל‪ .‬מחירי יחידה לכל עבודה בכתב‬
‫הכמויות כוללי כול הנכתב או הצויי בתיאור עבודה ובסעיפי הערות‪,‬‬
‫ב"מפרט הכללי לעבודות בניה" פרק ‪" 00‬מוקדמות"‪ ,‬בנוס& ב"מפרט טכני‬
‫מיוחד" וחוברת "תנאי מיוחדי לביצוע הפרויקט"‪ ,‬מצורפי כמס מכי‬
‫חוזה‪ ,‬מגדירי תנאיי ביצוע מיוחדי‪ ,‬מוספי זה לזה‪ ,‬לרבות הוראות‬
‫מיוחדות לביצוע עבודות בשעות חריגות‪ ,‬הוראות לסילוק הפסולת‪ ,‬הגנה‬
‫על חלקי קיימי‪ ,‬הוראות למניעת נזקי למבני‪ ,‬לכבשי‪ ,‬למדרכות‬
‫ולערוגות הקיימי‪ ,‬הוראות החזר מצב לקדמותו בסיו הבנייה‪ .‬בנוס&‬
‫מחירי כוללי ביצוע העבודות לפי הנחיות מחלקת א‬
‫מודגש במפורש פתיחת פתחי‪ ,‬חציבות‪ ,‬קידוחי חורי הנדרשי וכו'‬
‫עבור הציוד וצינורות‪ ,‬סתימת חורי‪ ,‬פתחי ‪ ,‬ביטו צינורות וסתימת‬
‫חריצי עד לקבלת עבודה מושלמת‪ ,‬כוללי במחיר היחידה לכל עבודות‬
‫שבכתב הכמויות ‪ .‬כמו כ על חשבו קבל ראשי ובאחריתו לפני התחלת‬
‫העבודות קבלני משנה‪ ,‬ביצוע תוכניות עבודה למערכות שונ ות )חשמל‬
‫ותקשורת‪ ,‬גילוי אש ופריצה‪ ,‬אינטרקו וטלוויזיה‪ ,‬איסטלציה סנטרית‬
‫ומ"א וכו'( ‪ ,‬על בסיס תוכניות היועצי‪ ,‬תאו כל תוכניות מערכות ע‬
‫היועצי‪ ,‬קביעת מיקו לציוד‪ ,‬תאו כל תוכניות היועצי ע אדריכל‬
‫וקונסטרוקטור‪ ,‬כדי למנוע פירוקי וביצוע עבודות פעמיי‪ .‬במקרה אי‬
‫ביצוע תאו תוכניות‪ ,‬על חשבו הקבל ר‬
‫תיאורי כתב כמויות הזה ה תמציתיי‪ ,‬ויש להבי אות ביחד ע‬
‫האמור והמשורטט בכל מסמכי החוזה ולכלול במחירי את כל הדרוש‬
‫למילוי כל הדרישות בכל מסמכי )תוכניות‪ ,‬מפרטי‪ ,‬חוברות תנאי‬
‫מיוחדי‪ ,‬חוזה‪ ,‬תקני וכו'(‪ .‬אי המזמי מתחייב כי כל העבודות‬
‫הרשומות בכתב הכמויות אמנ תבוצענה‪ .‬חלק מהסעיפי נית כ‬
‫אלטרנטיבה בלבד‪ ,‬והחלטה הסופית של מזמי מה לבצע תבוא בהמש‬
‫הפרויקט‪ ,‬באור המחירי בהצעת הקבל‪ .‬אי לבצע עבודות הנ"ל ללא‬
‫אישור המזמי‪ .‬שינוי כמות או ביטול סעיפי לא יכלו לשמש לעליית‬
‫מחירי או לבקשת תוספת‪ .‬כל מחיר מחייב את הקבל בלי קשר למחירי‬
‫יחידה אחרי‪ .‬התמורה שתגיע לקבל על ביצוע העבודות לפי כתב‬
‫מחירי היחידה לפריטי המתוארי במידתיה לא ישונו‪ ,‬ג א‬
‫המידות למעשה תהיינה שונות עד ‪ 10%‬לכל כיוו‪ .‬כנ"ל מחיר יסוד של‬
‫מוצר בכתב הכמויות‪ .‬כל מחירי היחידה כוללי את כל הדרוש לביצוע‬
‫התחברות וחיבור נקי ומושל למערכות קיימות‪ ,‬לרבות מיו‪ ,‬זיהוי וגילוי‬
‫הנקודה התחברות‪ ,‬כל סיתותי‪ ,‬ניתוק‪ ,‬סגירה ופירוק ה נדרשי‪ ,‬אביזר‬
‫חדש לפי הצור‪ ,‬חיבור פיזי‪ ,‬ניסוי והפעלה מחדש אחרי התחברות‪,‬‬
‫תיקוני קטני )סתימות‪ ,‬ביטו‪ ,‬אספלט‪ ,‬טיח וצבע וכו'(‪ .‬מחירי יחידה‬
‫טובי לביצוע עבודות בכמות קטנה‪ ,‬בחלקי קיימי‪ ,‬במקומות צרי‪,‬‬
‫עמוסי ומאוכלסי‪ .‬המחירי לרבות כוללי עבודות בידיי‪ ,‬בכלי‬
‫הנדרשי‪ ,‬לרבות קלי‪ ,‬הורדת‪ ,‬הוצאת ופי‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪4 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫בתיאור כל הסעי& אחרי סוג‪ ,‬דג‪ ,‬ש היצר‪ ,‬ש הספק וכדומה יש‬
‫לקרוא "או שווה ער מאושר ע"י האדריכל והמזמי"‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עבודות עפר‬
‫תאור הסעי‬
‫הפרק כולל ביצוע עבודות עפר לבניית המבנה ופיתוח השטח‪ ,‬לרבות‬
‫בשטחי צמודי‪ ,‬מחו) לגדר בגבולות המגרש‪ .‬מגרש מפולס ומפלסי‬
‫המבנה ופיתוח שטח קרובי למצב קיי‪ ,‬ודרושי ביצוע חפירה ו‪/‬או‬
‫חציבה כללית בשטח ומילוי כללית בשטח‪ .‬לפני התחלת ביצוע עבודות‬
‫עפר על קבל לעשות עבודות הכנה השטח רק בחלק המגרש לפי הצור‬
‫)ניקו י והסרת צמחיה‪ ,‬חישו& לפי הצור‪ ,‬הוצאת עצי יבשי‪ ,‬צמיגי‪,‬‬
‫פירוקי והריסות הנדרשי‪ ,‬עקירת עצי וכו'(‪ .‬אחרי גמר עבודות הכנה‬
‫השטח על קבל ועל חשבונו יש לבצע ולמסור לאישור המפקח תוכנית‬
‫מדידה ע רשת משבצות ‪ 5X5‬מ'‪ .‬התוכנית הזאת תהיה בסיס לביצוע‬
‫תוכנית חפירה מעודכנת ולחישובי כמויות עבודות עפר לתשלו‪ .‬יש‬
‫אישור סופי ית המזמי‪ .‬ביצוע ואישור סופי של תוכנית החפירה‬
‫הכל על חשבו קבל ללא שו תוספות למחירי יחידה בפרק‪.‬‬
‫בביצוע עבודות הפרק הקבל מופנה ומתחייב הכל הנכתב מפרט הכללי‬
‫פרקי ‪ 01 ,40 ,51‬וכ לבצע העבודה לפי דרישות והנחיות יוע) קרקע‬
‫באתר‪ .‬מחירי פרק ‪ 01‬כוללי בנוס& פינוי הפסולת ועודפי עפר למקו‬
‫שפיכה המאושר ע"י הרשויות המקומיות‪ ,‬ע תשלו כל האגרות‬
‫הנדרשות‪ ,‬חתימת חוזה ע בעלי המקו השפיכה‪ ,‬שקילת הפסולת ועודפי‬
‫עפר‪ ,‬העברת תעודות שקילה למחלקת איכות הסביבה של העירייה‪.‬‬
‫באחריות הקבל וללא שו תוספת מחיר יבוצעו כל עבודות לפי הנחיות‬
‫ודרישות מחלקת איכות הסביבה )רעש‪ ,‬אבק וכו'(‪ ,‬המצורפות להיתר‬
‫הבניה‪ .‬הקבל יהיה אחראי על עבודה זהירה ליד שטחי וריכוש השכני‪,‬‬
‫מדרכות ומעברי‪ ,‬וגדרות קיימי לשמירה‪ ,‬על ביצוע ניקוז מי‬
‫תאו בי תוכניות וקבלת אישור מיוע) קרקע‪ ,‬קונסטרוקטור ומפקח‬
‫לתוכנית חפירה על הקבל ועל חשבונו‪ .‬תוכניות עבודה לחפירה יש‬
‫לתא ע מפרט ופרטי "מפרט טכני למניעת חדירת גז ראדו במבני‬
‫חדשי" של עיריית ירושלי‪ .‬בכל מקרה תבדק החפירה ע"י יוע) קרקע‪.‬‬
‫על הקבל להזמי יוע) קרקע לבדיקתו ולקבלת המלצתיו על פי הממצ‬
‫אי הנתגלי בכל שלבי חפירה‪ .‬אי לבצע חפירה לכל העומק הנדרש‬
‫בשלב אחד וללא בדיקה של יוע)‪ .‬על הקבל יש לדאוג ליציבות‬
‫ותמיכת המצוקי חפירה‪ ,‬לקד בנייה קירות תומכי המתוכנני או‬
‫גדרות‪ ,‬לעשות ניקוז להוצאת מי נגר עילי‪ ,‬להכי דרכי גישה לאתר‪,‬‬
‫להכי רמפות להכנסת ציוד הבנייה בשלב הראשו‪ ,‬לפני התחלת בי‬
‫במחירי יחידה הפרק לחפירות כלול הזמנות יוע) הקרקע‪ ,‬קבלת המלצות‪,‬‬
‫דו"חות והנחיות מיוע) קרקע‪ ,‬כל סוגי מילוי מהודק בעובי שכבות‬
‫הנדרשות בתוכניות )מילוי כללי עד מפלס המתוכנ‪ ,‬מילוי חוזר בבני‬
‫ובפיתוח‪ ,‬מילוי מאחורי קירות ומסדי וכו'(‪ ,‬בחומר מאושר בידי היוע)‬
‫אחרי הבדיקה‪ ,‬ע הידוק מבוקר‪ ,‬סילוק עודפי עפר‪ ,‬הכנת חומר חפור‬
‫מקומי למילוי‪ ,‬בדיקות מוקדמות של חומר לש התאמתו של חומר המילוי‬
‫לדרישות יוע) קרקע‪ .‬מילוי מובא מאושר רק בחוסר חומר מתאי בשטח‪.‬‬
‫לא ישול בנפרד תוספת לחפירת מרתפי‪ ,‬תוספת לחפירה בכמות קטנה‬
‫כמו ברצועות לכלונסאות או בורות מעליות‪ ,‬תוספת למילוי חוזר בשלב‬
‫מאוחר יותר וכו'‪ .‬לא יימדדו בכמויות החפירה‬
‫מילוי יבוצע מחומר גרנולרי‪ ,‬מודרג‪ ,‬נברר‪ ,‬יעמוד בדרישות והמלצות‬
‫יוע) קרקע ומפרטי פרק ‪ 01‬ו‪ .510‬אחרי הבדיקות טיב החומר למילוי יש‬
‫לקבל אישור יוע) הקרקע‪ .‬מחירי חפירה כוללי מילוי ופיזור בשכבות‬
‫בעובי הנדרש בתוכניות או ‪ 20‬ס"מ לפחות‪ ,‬הידוק מבוקר עד לצפיפות‬
‫‪ 98%‬מודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו או הנדרשת בתוכניות והנחי ות יוע) קרקע‬
‫במקו‪ .‬לא ישול תוספת להידוק מבוקר בנפרד‪ .‬בדיקות מוקדמות ‪ ,‬לש‬
‫התאמתו של חומר מילוי לדרישות יוע) הקרקע‪ ,‬כוללי במחיר מילוי‬
‫ומצעי ‪ .‬נדרש מקבל תאו מלא ע תוכניות פיתוח ואישור מפקח לפני‬
‫עליו של מילוי בתוכנית חפירה‪ .‬לא יהיה זכאי הקבל לשו תשלו‬
‫נוס& או פיצוי בגלל ביצוע בדיקות‪ ,‬כולל‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪5 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫מילוי חוזר ליד היסודות או ראשי כלונסאות‪ ,‬תחת הרצפות יבוצע מחומר‬
‫גרנולרי מכיל עד ‪ 15%‬דקי עבור נפה ‪ 200#‬בגודל אב עד ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫המילוי החוזר‪ ,‬בי גב קיר תומ בפיתוח או קיר תת קרקעי בבני‪ ,‬לפני‬
‫המצוק‪ ,‬יהיה מחומר לא פלסטי המכיל ‪ 12%‬דקי עבור נפמ ‪ .200#‬רוחב‬
‫המילוי הזה עד ‪100‬ס"מ ושאר המילוי מחומר ג רנולרי ‪ ,‬מתאי לנברר‬
‫לפחות‪ .‬מילוי חוזר לרוחב ‪ 50‬ס"מ לפחות‪ ,‬ליד קירות תומכי‪ ,‬מסלעה‪,‬‬
‫קירות או מסדי תת קרקעי של מבנה‪ ,‬יהיה מחומר גרנטלארי מנוקז‬
‫המכיל עד ‪ 6%‬דקי‪.‬יש לנקות הפסולת עד הסלע לפני תחילת ביצוע את‬
‫המילוי‪ .‬מחירי כוללי מילוי מהודק מבוקר עד ‪ .98%‬מחירי חפירה‬
‫כוללי ביצוע אישור סופי והכנה השט‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מחירי כל סוגי חפירות כוללי הכנת החומר החפור למילוי‪ ,‬לרבות‬
‫גריסה‪ ,‬ניפו)‪ ,‬בחינה ובדיקות הנדרשות לחומר סלעי‪ ,‬קבלת אישור‬
‫יוע) קרקע לחומר מילוי‪ ,‬תוספת חומר חולי וכו'‪ ,‬עד קבלת חומר‬
‫מתאי למילוי‪ ,‬העומד בדרישות יוע) קרקע‪ .‬עבודות חפירה‪ ,‬עבודות‬
‫הריסות ופירוק כוללי פינוי וסילוק הפסולת למקו המא ושר לכ ע"י‬
‫הרשויות‪ ,‬לכל מרחק שיידרש ע תשלו כל היטלי ואגרות‪.‬‬
‫בחישובי חפירות ליסודות עוברי ‪ ,‬ליסודות בודדי‪ ,‬לקורות יסוד‪ ,‬לראשי‬
‫כלונסאות ‪ ,‬וכדומה לא ימדדו מרחבי עבודה‪ .‬מרחבי עבודה ייקבעו ע"י‬
‫הקבל באישור המפקח‪ .‬נפח החפירות יחושב לפי מידות חת אופקי של‬
‫אלמנטי בטו )אור ורוחב( ‪ .‬עומק יחושב ממפלס תחתית חפירה‬
‫כללית בשטח‪ ,‬המאושרי בתוכנית חפירה של מודד‪ ,‬עד למפ לס התחתו‬
‫של מצע בטו רזה ליסודות עוברי ‪ ,‬ליסודות בודדי או ראשי‬
‫כלונסאות‪ ,‬או עד לתחתית של ארגזי פוליביד או פוליסטיר לקורות‬
‫יסוד וכו'‪.‬‬
‫חפירה כללית בשטח תחושב ב‪ 20‬חלקי שוני ‪ .‬א( נפח חפירה כללית‬
‫במבנה יחושב לפי שטח מוגבל במישורי אנכיי של קירות חו) המבנה‬
‫‪ +100‬ס"מ ובעומק עד למפלס תחתו של חצ) תחת ארגזי פוליביד תחת‬
‫למרצפי )שוווה למפלס ‪ 00.75‬מפני עליו בריצו& המבנה(‪ .‬ב( נפח חפירה‬
‫כללית בפיתוח יחושב לפי שטח מוגבל במישורי אנכ יי של יסודות‬
‫)רגל( של קירות תומכי ובעומק עד למפלס תחתו של שכבות מצעי חצ)‬
‫התחת לריצופי פיתוח מצד הנמו של קיר תומ )שווה למפלס ‪00.42‬‬
‫מפני עליו בריצו& הפיתוח(‪ .‬החישובי יהיו על בסיס רשת משבצות ‪5X5‬‬
‫מ' ע גובה ממוצע של נקודת רשת א ורק בגבולות מגרש‪ ,‬ללא שטחי‬
‫מאחורי קיר תומ קיי או מתוכנ‪ .‬הכ‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מספר סעי‬
‫עבודות הכנת השטח‪ ,‬חפירה כללית ומילוי‪.‬‬
‫תאור הסעי‬
‫הקבל מופנה ומחוייב לתוכ המפרט הכללי לעבודות בני פרק ‪01‬‬
‫המחירי כוללי‪ :‬חפירה ו‪/‬או חציבה לכל עומק שיידרש‪ .‬מרחבי )מרווחי(‬
‫עבודה לא ישולמו בנפרד ומחיר כלול במחירי היחידה השוני‪ .‬מדידת‬
‫כל עבודות העפר הינ מידות נטו כמפורט בתכניות‪ .‬המחיר כולל החזרת‬
‫החומר החפור כמילוי באישור המפקח וסילוק יתרת החומר הח פור עד‬
‫למקו שפ מאושר ע"י רשויות‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫באחריות הקבל לתא אתרי שפיכה‪ .‬מובהר בזאת כי תשלו כלשהו‬
‫בנושא אגרת השפיכה יחול על הקבל‬
‫על הקבל להמציא אישור ממקו שפיכה מאושר על כמות השפיכה‬
‫שתדרש ע"י העיריה‬
‫‪ 1.1.1.0040‬הסרת צמחייה‪ ,‬הורדת חומר אורגני וחישו& השטח לפי הצור‪ ,‬לפני‬
‫ביצוע החפירות והמילוי‬
‫מ"ר‬
‫‪ 1.1.1.0050‬עקירת עצי )עצי פרי( כולל תיאו‪ ,‬אישורי ופינוי‪ .‬תשלו האגרה ע"ח יח'‬
‫המזמינה‬
‫‪1,400.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪11,200.00‬‬
‫‪38.00‬‬
‫‪450.00‬‬
‫‪17,100.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪6 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪1,100.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪60.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪66,000.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.1.1.0060‬חפירה כללית בשטח מבנה ופיתוח‪ ,‬בכל עומק שידרש‪ .‬העבודה תבוצע‬
‫בכלי מכניי פנומטיי הכל בכפו& לאישור המפקח‪ ,‬ללא פיצוצי‪ ,‬לפי‬
‫תוכנית חפירה של קבל המאושרת‪ ,‬כולל מילוי בחומר מקומי המאושר‬
‫ע"י יוע) קרקע‪ .‬כמו‪0‬כ המחיר כולל יישור תחתית החפירה בדיוק‬
‫מירבי‪ ,‬אחרי ביצוע כלונסאות‪ .‬חפירת יתר תמולא ע"ח הקב ל בחומר‬
‫מאושר ע"י המהנדס עד למפלס הדרוש ע הידוק מבוקר‪ .‬בחישובי‬
‫נפחי יש לא להוריד ‪ 20‬ס"מ עליוני ממידות הגובה‪ ,‬בגלל החישו&‪,‬‬
‫א המדידה של מודד הקבל נעשתה אחרי הסרת צמחייה וחישו&‪.‬‬
‫בתו המבנה גמר החפירה בשיפוע בתאו ע קונסטרוקטור‬
‫‪ 1.1.1.0070‬מילוי מובא בחומר גרנולרי מודרג נברר‪ ,‬כולל פזור בשכבות של ‪ 20‬ס"מ‪,‬‬
‫כולל הידוק מבוקר‪ ,‬במבנה ופיתוח השטח‪ .‬שימוש הסעי& בחסר חומר‬
‫למילוי באתר ובאישור המזמי‪ .‬יש לציי ביומני עבודה כמות החומר‬
‫מובא‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫‪150.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪9,000.00‬‬
‫‪ 1.1.1.0080‬מצע סוג א'‪ ,‬לרבות פיזור בשכבות של ‪ 20‬ס"מ והידוק מבוקר לצפיפות‬
‫של ‪98%‬‬
‫מ"ק‬
‫‪100.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪10,000.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1. 1‬‬
‫עבודות הכנת השטח‪ ,‬חפירה כללית ומילוי‪.‬‬
‫חפירה לקורות יסוד וראשי כלונאס‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.1.2.0010‬חפירה ו‪/‬או חציבה לקורות יסוד‪ ,‬ראשי כלנוסאות ולבורות נוספי בכל‬
‫חת ובכל עומק שידרש‪ .‬מחיר החפירה כולל‪ :‬חפירה ו‪/‬או חציבה בכלי‬
‫מכניי‪ ,‬בכלי פנומטיי ו‪/‬או חשמלי‪ ,‬לרבות עבודה ידנית‪ ,‬הכל בכפו&‬
‫לאישור המהנדס‪ ,‬וכ מילוי חוזר מהודק מבוקר‪ ,‬כולל ביצוע עבודות‬
‫בשלבי‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1. 2‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫סה"כ‬
‫‪3,360.00‬‬
‫‪3,360.‬‬
‫‪360.00‬‬
‫ניקוז יסודות‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪42.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪80.00‬‬
‫חפירה לקורות יסוד וראשי כלונאס‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.1.3.0010‬ניקוז יסודות כולל‪ :‬הנחת בד גאוטכני על הבטו‪ ,‬צינור שרשורי בקוטר "‪6‬‬
‫עטו& בבד גיאוטכני במשקל ‪ 500‬גר‪/‬מ"ר מרובע‪ ,‬מילוי חצ) )ג'וזיה(‬
‫בעובי ‪ 15‬ס"מ מעל לצינור‪ ,‬הנחת בד גיאוטכני על החצ)‪ ,‬הנחת ניילו‬
‫‪ 0.3‬מ"מ על החצ) ומילוי מרווח העבודה בבטו ב‪ 15 0‬בשיפוע לקבלת‬
‫הצינור השרשורי של ניקוז היסודות‬
‫‪2‬‬
‫‪113,‬‬
‫‪113,300.‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪1. 3‬‬
‫‪1‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪172.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪110.00‬‬
‫ניקוז יסודות‬
‫סה"כ‬
‫‪18,920.00‬‬
‫‪18,‬‬
‫‪18,920.‬‬
‫‪920.00‬‬
‫‪135,‬‬
‫‪135,580.‬‬
‫‪580.00‬‬
‫עבודות עפר‬
‫עבודות בטו‪ %‬יצוק באתר‬
‫תאור הסעי‬
‫הקבל מופנה ומחוייב לתוכ המפרט הכללי לעבודות פרק ‪" 02‬עבודות‬
‫בטו יצוק באתר" ופרק ‪" 23‬כלונסאות קדוחי ויצוקי באתר"‪ .‬מחיר‬
‫יחידת עבודה בפרק כולל הכל הדרוש במפרט הכללי והכל הכתוב בתת‬
‫פרק ‪ 02.00‬הפרק הזה‪ .‬באחריות הקבל להזמי לכל יציקה בדיקות בטו‬
‫מכו התקני‪ .‬אי לצקת קונסטרוקציות בטו ללא שנציג המכ ו יקח‬
‫מדגמי כנדרש‪ .‬בנוס& לאמור במפרטי יבוצעו העבודות כמפורט להל‪:‬‬
‫ביצוע כל עבודות בטו‪ ,‬זיו ברזל ויציקות בנוכחות מהנדס ביצוע‬
‫הקבל בשטח ‪ ,‬ביצוע יציקות כל אלמנטי באישור בכתב המפקח‪ ,‬אחרי‬
‫בדיקת ואישור הרכבת הברזל בחלק מוכ ליציקה ע"י מהנדס‪0‬מתכנ של‬
‫קונסטרוקציות‪ .‬יש להודיע למתכנ על תארי סיו‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫עמוד‪7 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫מחירי של פרק כוללי ביצוע טפסנות מתבנית פלדה או דיקטי חדשי‪,‬‬
‫כדי לקבל פני בטו מוכ לקבלת איטו‪ ,‬טיח בעובי מינימלי‪ ,‬חיפוי‬
‫קרמיקה ‪ ,‬חיבור גבס ישר לבטו‪ .‬כל תיקוני קבל יעשה על חשבונו‪,‬‬
‫כולל מילוי שקעי ע שימוש בדבק או חומר מיוחד להדבקה‪ ,‬הורדת‬
‫בליטות בטו וניקוי‪ .‬מחירי יחידת עבודה בפרק כוללי בנוס& גמר‬
‫בשיפוע‪ ,‬עיבוד פתחי‪ ,‬ביצוע שקעי ובליטות‪ ,‬אפי מי וחריצי‪,‬‬
‫יציקת אלמנטי בטו עוגלי או ע גמר בקווי עגולי‪ ,‬קיטו פינות‪,‬‬
‫עוצר מי מכל סוג בתפר הפסקת יציקה‪ ,‬עבודות בטו וזיו בגובה קומה‬
‫יותר מ‪ 3.50‬מ' וכו'‪ ,‬הכל המסורטט בתוכניות המכרז )אדריכלות‬
‫וקונסטרוקציה( ללא שו תוספת מחיר רק א‬
‫בכל מקרה המדידה תהיינה מדידה לפי נפח בטו נטו )"מדידה נטו"(‬
‫וללא מדידה שו חלקי או קטעי פעמיי בסעיפי שוני‪ .‬קורות‬
‫ועמודי שלא בולטי מתו הקירות‪ ,‬קורות בי שני מפלסי תיקרות‪,‬‬
‫מודדי בסעיפי קירות‪ ,‬פרט מקורות עליונות ומעקות‪ .‬מסדי וקורות‬
‫יסוד‪ ,‬עמודי יסוד מודדי מראש הכלונס ועד תחתית ריצפת או תקרת‬
‫בטו ‪ .‬עמודי יסוד בתו המילוי בקפיצת המפלסי מודדי מראש‬
‫הכלונאס ועד תחתית ריצפת בטו ‪ .‬קירות התומכי הקפיצת המפלסי‬
‫מודדי בסעיפי קירות בי פני עליו של ריצפה עד תחתית התקרה‪ .‬לא‬
‫ישול תוספת לריצפות בטו תלויות עבור תבנית מעבדת‪ .‬רצפות תלויות‬
‫יש למדוד בסעיפי תקרות בטו לפי‬
‫אלמנטי חזיתות יש למדוד בקירות ע הורדת שטחי הפתחי‪ ,‬בנפרד‬
‫למדוד בליטות אנכיות ואופקיות הבולטי מפני הקירות או תקרות ‪,‬‬
‫ועמודי בדלי בי החלונות‬
‫מחירי כלונסאות כוללי ביצוע קידוחי כלונסאות רק אחרי סיו‬
‫במלאות עבודות חפירה או מילוי באתר‪ ,‬קבלת‪ ,‬בדיקת ואישור תוכניות‬
‫‪ AS MADE‬של עבודות עפר ע"י מודד מוסמ הקבל וכ אחרי אישור‬
‫וקבלת המלצות של יוע) קרקע‪ .‬מתוכנ קידוחי כלונסאות באמצעות‬
‫מכונת קשה לביצוע מיקרופייל‪ .‬על הקבל יש לקחת בחשבו אפש רות‬
‫קידוחי ע מכונת סיבובית‪ ,‬א יתגלה מצב של מילוי‪ ,‬וכ קידוחי‬
‫בור אחד של כלונאס באמצעות שני סוגי המכונות ביחד‪ .‬הקבל אחראי‬
‫לספק הציוד המסוגל לחדור לעומקי ובקוטרי הדרושי ולהתאמה את‬
‫סוג המכונות הקידוח לתנאי תת הקרקע‪ .‬הכל כולל במחיר יחידת עבודה‬
‫ו ולפי כ לא ישול לקבל שו תוספת או פיצוי למח‬
‫מחירי כלונסאות כוללי הכל הדרוש בדו"ח יוע) הקרקע ובמפרט מיוחד‬
‫"מפרט לביצוע כלונסאות" של יוע) וכ הכל הכתוב והמשורטט בתוכניות‬
‫קונסטרוקציה‪ .‬בהתחלת העבודות הקבל יזמי את היוע) הקרקע‬
‫לקידוחי הראשוני ‪ 0‬קידוחי ניסיו ‪ 0‬לבדיקת ולקבלת המלצותיו‬
‫להמש הקידוחי‪ .‬לפחות כ‪ 120‬קידוחי ראשוני )קידוחי נסיו( תבצענה‬
‫ע"י הקבל מרוסס בכל שטח הבני כדי לקבל פתרונות והמלצות יוע)‬
‫הקרקע עד סו& העבודות הקידוח לכל המבנה‪ .‬אי לצקת הכלונסאות ללא‬
‫אישור היוע)‪ .‬היוע) יקבע הסדר הבדיקות עד סיו הקידוחי‪ .‬הזמנה‪,‬‬
‫קבלת המלצות ובדיקות היוע) כוללי במחיר הכלונסאות‪ .‬הא יש צור‬
‫לבדיקה הגיאולוג בקידוח כל הכלונסאות או בחלק י‬
‫המדידה כלונסאות לתשלו תהיה לפי אור בטו היצוק ויש לקחת‬
‫לחשבו במילוי הצעות מחיר קידוחי מעל אור בטו היצוק ויציקה‬
‫כלונס עד תחתית קורה בתבנית עגול בעובי המצעי‪ .‬המדידה אור תהיה‬
‫פעמיי‪ .‬פע ראשונה לפני הכנסת הכלוב ברזל ופע השניה אחרי‬
‫הכנסת כלוב ברזל‪ ,‬כדי לגלות הנפילות לבור קידוח‪ .‬יש למדוד ולרשו‬
‫אור קידוח בסלע מתאי‪ .‬כל נתוני קידוחי‪ ,‬יציקות ובדיקות‬
‫הכלונסאות צריכי להכניס לרשימת הקידוחי‪ ,‬הדרוש לפי מפרט ביצוע‬
‫כלונסאות‪ .‬אחרי סיו עבודות קידוח יש לעשות תוכנית מדידה ע"י מודד‬
‫מוסמ של קבל על בסיס תוכנית כלונסאות‪ ,‬שבה יש לציי גובה‬
‫אבסולוטי ‪ OK‬הכלונס בפועל‪ ,‬אור בטו היצוק בכלונס וחדירת ב‬
‫יש לוודא העדר מפולות בתו הקידוחי‪ ,‬אל עבודות ויברטורי לכל‬
‫אור הכלונס‪ ,‬אל שלמות בטו בחת הכלונאס לכל האור‪ .‬כל פג‬
‫ברציפות הכלונאס או איכות הבטו‪ ,‬כל ליקוי‪ ,‬קידוחי גלעי ובדיקות‬
‫חוזק על גליעיני בטו‪ ,‬ביצוע כלונסאות חדשי במקו פסולי בעיקבות‬
‫ממצאי הבדיקות או לפי דרישות המהנדס ויוע) הקרקע‪ ,‬כל יצ יקות‬
‫להרחבת קורות וראשי כלונסאות‪ ,‬בעיקבות קידוח לא מדויק‪ ,‬כל הוצאות‬
‫בדיקות נוספות‪ ,‬כל תיקוני וכו' יתוקנו ע"י הקבל ועל חשבונו‪ .‬תיקוני‬
‫ושינויי צריכי להיות מצוייני ומסומני בתוכניות מדידה של‬
‫כלונסאות‪ .‬אי להמשי עבודות בקורות יסוד ומרצפי ללא אישורי‬
‫לתוכנית מדידה של כלונסאות בידי קונסטרוקטור וי‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪8 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מחיר לכלונסאות הוא מחיר לעבודה מושלמת‪ ,‬כולל קידוח ויציקה‪ ,‬ביצוע‬
‫דרכי גישה ורמפות למכונת קידוח‪ ,‬הובלות מכונות קידוח‪ ,‬שימוש‬
‫במכונת קידוח קשה ‪ ,‬לביצוע כל הכלונסאות מיקרופייל קוטר ‪ 45‬ס"מ‬
‫עד עומק ‪ 14‬מ'‪ ,‬החלפת המכונות או שימוש שני סוגי מכונות‪ :‬מכונת‬
‫קידוח "מיקרופייל"‪ ,‬כדי לחדור בתו סלע קשה‪ ,‬אב צור א ו כיסי‬
‫חרסית ע גושי צור‪ ,‬ומכונת קידוח סיבובית לקידוחי במילוי או חרסית‪,‬‬
‫בדיקות של כלונסאות לפי הנחיות יוע) הקרקע‪ ,‬ביצוע עבודה ע‬
‫הפסקות ובשלבי ללא פיצוי‪ ,‬ביצוע עבודה לאחר מילוי השטח‪ ,‬יציקת‬
‫בצינורות‪ ,‬שימוש בבטו מסוג הדרוש בתוכניות קונסטרוקציה )שקיעה‪,‬‬
‫אגרגט‪ ,‬ללא פוליה וכו'(‪ ,‬שאיבת הבטו‪ ,‬שומרי מרח‬
‫יח'‬
‫מצעי&‪ ,‬ראשי כלונסאות‪ ,‬קורות יסוד ומרצפי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.2.1.0010‬מצע בטו רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ מתחת ליסודות ומרצפי‪ ,‬יצוק על איטו‬
‫ועל ארגזי פוליביד‪ .‬מדידה שטח נטו‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪465.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪50.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪23,250.00‬‬
‫‪ 1.2.1.0020‬מצע ארגזי פוליביד בגובה ‪ 15‬ס"מ או שו"ע מאושר מתחת לרצפות‪.‬‬
‫המדידה שטח נטו‬
‫מ"ר‬
‫‪465.00‬‬
‫‪46.00‬‬
‫‪21,390.00‬‬
‫‪ 1.2.1.0030‬מצע יריעות פוליאטיל בעובי ‪ 0.2‬מ"מ מתחת למצע בטו רזה תחת‬
‫המרצפי‪ ,‬המחיר כולל חפיפה לפחות ‪ 15‬ס"מ‪ .‬מדידה שטח נטו‬
‫מ"ר‬
‫‪465.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪3,720.00‬‬
‫‪7.50‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪7,500.00‬‬
‫‪27.50‬‬
‫‪950.00‬‬
‫‪26,125.00‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪5,500.00‬‬
‫‪ 1.2.1.0070‬מרצפי בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 15‬ס"מ יצוקי על מצע ואיטו )כולל תוספת‬
‫בחצר מקורה ‪ 0‬תינוקות(‬
‫מ"ר‬
‫‪422.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪50,640.00‬‬
‫‪ 1.2.1.0080‬מרצפי בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 25‬ס"מ יצוקי על מצע ואיטו‬
‫מ"ר‬
‫‪47.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪9,400.00‬‬
‫‪ 1.2.1.0040‬ראשי כלונסאות בטו ב‪ 300‬בחת ‪ 250/100‬ס"מ‪ .‬ראה פרט ‪ C‬בתכנית ‪ K002‬מ"ק‬
‫‪ 1.2.1.0050‬קורות קשר‪ ,‬בטו ב‪ 300‬בחתכי שוני‬
‫מ"ק‬
‫‪ 1.2.1.0060‬קורות קשר בדלות‪ ,‬בטו ב‪ 300‬בחת ‪ 30/60‬ס"מ‪ .‬ראה פרט ‪ 3‬בתכנית ‪ K010‬מ"ק‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2. 1‬‬
‫מצעי‪ ,‬ראשי כלונסאות‪ ,‬קורות יסוד ומרצפי‬
‫‪147,‬‬
‫‪147,525.‬‬
‫‪525.00‬‬
‫קירות ועמודי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.2.3.0010‬קירות בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 18‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪56.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪1,300.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪72,800.00‬‬
‫‪ 1.2.3.0020‬קירות בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 20‬ס"מ‬
‫מ"ק‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪2,400.00‬‬
‫‪ 1.2.3.0030‬קירות בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 25‬ס"מ‬
‫מ"ק‬
‫‪7.00‬‬
‫‪1,150.00‬‬
‫‪8,050.00‬‬
‫‪ 1.2.3.0040‬קירות בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 30‬ס"מ‬
‫מ"ק‬
‫‪11.00‬‬
‫‪1,100.00‬‬
‫‪12,100.00‬‬
‫‪ 1.2.3.0050‬קירות בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 35‬ס"מ‬
‫מ"ק‬
‫‪14.00‬‬
‫‪1,050.00‬‬
‫‪14,700.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪9 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.2.3.0060‬עמודי בטו בדלי בטו ב‪ 300‬בחת ‪ 105/20‬ס"מ‪ .‬ראה פרט ‪ 10‬תכנית‬
‫‪K011‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2. 3‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪3.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪1,250.00‬‬
‫קירות ועמודי‬
‫סה"כ‬
‫‪3,750.00‬‬
‫‪113,‬‬
‫‪113,800.‬‬
‫‪800.00‬‬
‫קורות‪ ,‬מעקות‪ ,‬חגורות‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.2.4.0010‬קורות עליונות ומעקות בטו ב‪ 300‬בחת מלבני ברוחב ‪ 18‬ס"מ‪ ,‬ע שקע‬
‫בעומק ‪ 2‬ס"מ במפלס ‪ .(+)4.40‬ראה פרטי ‪ 33039‬בתנית ‪K012‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪25.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪1,250.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪31,250.00‬‬
‫‪ 1.2.4.0020‬קורות עליונות ומעקות בטו ב‪ 300‬בחת מלבני ברוחב ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬ע שקע‬
‫בעומק ‪ 2‬ס"מ במפלס ‪ .(+)2.75‬ראה פרטי‪ 39‬בתנית ‪K012‬‬
‫מ"ק‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.2.4.0030‬קורות תחתונות בטו ב‪ 300‬בחת מלבני במידות ‪ 20/40‬ס"מ‪ .‬ראה פרט ‪39‬‬
‫בתכנית ‪K012‬‬
‫מ"ק‬
‫‪4.00‬‬
‫‪1,300.00‬‬
‫‪5,200.00‬‬
‫‪ 1.2.4.0040‬משקופי בטו ב‪ 300‬בחת מלבני במידות ‪ 28/20‬ס"מ‪ .‬המחיר כולל בטו‬
‫חשו& בכל הצדדי הגלויי‪ ,‬כולל א& מי‪ .‬ראה פרט ‪ 1A‬בתכנית ‪A018‬‬
‫מ"א‬
‫‪39.00‬‬
‫‪180.00‬‬
‫‪7,020.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2. 4‬‬
‫קורות‪ ,‬מעקות‪ ,‬חגורות‬
‫תקרות וגגות‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.2.5.0010‬תקרת מלאה בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬יצוקה ע"ג קורות בטו )נמדדות‬
‫בנפרד(‪ .‬ראה פרט ‪ 39‬בתכנית ‪K012‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪29.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪140.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,060.00‬‬
‫‪ 1.2.5.0020‬גגו בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 15020‬ס"מ במפלס ‪(+)2.40‬‬
‫מ"ר‬
‫‪56.00‬‬
‫‪220.00‬‬
‫‪12,320.00‬‬
‫‪ 1.2.5.0030‬תקרה מלאה בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 20‬ס"מ במפלס ‪(+)2.45‬‬
‫מ"ר‬
‫‪14.00‬‬
‫‪205.00‬‬
‫‪2,870.00‬‬
‫‪ 1.2.5.0040‬תקרה מלאה בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 40‬ס"מ במפלס ‪(+)3.30‬‬
‫מ"ר‬
‫‪46.00‬‬
‫‪365.00‬‬
‫‪16,790.00‬‬
‫‪ 1.2.5.0050‬תקרות "כרי" בטו ב‪ 300‬בעובי ‪ 6+18+6=30‬ס"מ ע מילוי בלוקי‬
‫"פוליקל" במפלס ‪ .(+)3.30‬המחיר כולל המילוי‬
‫מ"ר‬
‫‪390.00‬‬
‫‪290.00‬‬
‫‪113,100.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪44,‬‬
‫‪44,670.‬‬
‫‪670.00‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2. 5‬‬
‫‪149,‬‬
‫‪149,140.‬‬
‫‪140.00‬‬
‫תקרות וגגות‬
‫בסיסי בטו‪ ,%‬שרוולי& ושונות‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪900.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪900.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.2.6.0010‬בסיסי מלבניי למכונות‪ ,‬בטו ב‪ ,300‬במידות שונות‪ ,‬כולל קיטו פינות‬
‫‪ 1.2.6.0020‬סגירת פתחי למעבר צנרת בכל מידה לפי הנחיות כיבוי אש בנושא‬
‫חסימת מעברי‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪ 1.2.6.0030‬תוספת עבור בטו חשו& )גגוני של הכיתות ‪ +‬כניסה ‪ +‬קנט גגוני(‬
‫מ"ר‬
‫‪107.00‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪5,350.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪10 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2. 6‬‬
‫בסיסי בטו‪ ,‬שרוולי ושונות‬
‫‪ 1.2.7.0020‬רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש בקטרי שוני לזיו בטו‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪7,050.‬‬
‫‪050.00‬‬
‫פלדת זיו‪%‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.2.7.0010‬מוטות פלדה עגולי ומצולעי בקטרי שוני לזיו בטו‬
‫‪4‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪2. 7‬‬
‫‪2‬‬
‫יח'‬
‫טו‬
‫כמות‬
‫‪34.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪4,500.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪153,000.00‬‬
‫טו‬
‫‪6.50‬‬
‫‪4,900.00‬‬
‫‪31,850.00‬‬
‫‪184,‬‬
‫‪184,850.‬‬
‫‪850.00‬‬
‫פלדת זיו‬
‫‪647,‬‬
‫‪647,035.‬‬
‫‪035.00‬‬
‫עבודות בטו יצוק באתר‬
‫עבודות בניה‬
‫תאור הסעי‬
‫הקבל מופנה ומחוייב לתוכ המפרט הכללי לעבודות בניה ‪ 0‬פרק ‪04‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מחיר בניית מחיצות או קירות בלוקי כולל קידוחי וקוצי ע דבק‬
‫אפוקסי קוטר של ‪ 6‬מ"מ ואור של כ‪ 400‬ס"מ לפחות לכל שורה בלוקי‬
‫בחיבור בי עמוד או קיר בטו לבלוקי‪ ,‬בניה בשטרבות‪ ,‬איטו שורת‬
‫בלוקי ראשונה ואיטו במקומות הדרושי‪) ,‬בריצפה‪ ,‬מסביב לפתחי חו)‪,‬‬
‫מתחת אדני חלונות וכו'(‪ ,‬יציקת ש בטו תחת פתח י דלתות בגובה ‪9‬‬
‫ס"מ וברוחב הבניה הבלוקי‪ ,‬וכו' בהתא למפרטי ‪ ,‬לפרטי אדריכל‬
‫והנחיות בשטח מפקח או מתכנני ‪.‬‬
‫חגורות אופקיות יבוצעו מבטו ב‪ 200‬בגובה כ‪ 2.00‬מ' או במפלס מעל‬
‫פתחי הדלתות או חלונות‪ ,‬ובגמר הבנייה לכל אור המחיצה או קיר‬
‫נמו‪ ,‬ע זיו ברזל לפחות ‪ 4‬ברזלי קוטר ‪ 1008‬מ"מ וחישוקי קוטר ‪8‬‬
‫מ"מ כל ‪ 20‬ס"מ בגובה החגורה מעל ‪ 10‬ס"מ‪ .‬בחגרות בגובה ‪ 10‬ס"מ‬
‫יבצעו ‪ 2‬ברזלי הנ"ל‪ .‬בגובה הבניה מעל ‪ 3.5‬מ' יש לעש ות ‪ 2‬שורות‬
‫חגורות‪ .‬ברזל חגורות יחובר לאלמנטי קיימי מבטו ע"י קידוח וקוצי‬
‫ע דבק אפוקסי‪ .‬חגורות אנכיות ייוצקו בשטרבות‪ ,‬במקומות הנדרשות‬
‫ומסביב הפתחי‪ ,‬במידות ‪ ,10/10 20/20‬או ‪ 20/10‬ס"מ‪ ,‬ע ברזל כמו‬
‫בחגורות אופקיות‪ ,‬המחובר לריצפה או לתיקרות‪ .‬בקירות "ארוכי" יש‬
‫לצקת עמוד )חגורה אנכית( רוחב ‪ 20‬ס"מ‬
‫לקירות הגנה על בידוד תרמי יש לצקת חגורות בטו אופקיות מעל‬
‫ומתחת החלונות יתר הדרישות ופירוט הבניה ראה בסעיפי קודמי‬
‫לקירות עובי ‪ 10‬ס"מ ‪ ,‬לרבות חיבור‪ ,‬בניה בשטרבות‪ ,‬עיגו ‪ ,‬איטו‪,‬‬
‫חגורות אנכיות וכו' ‪.‬‬
‫מחיר היחידה בסעיפי הפרק הוא לעבודה מושלמת‪ ,‬כולל כל הדרישות‬
‫תת פרק הזה ומפרטי‪ .‬מדידה לפי שטח הקירות או מחיצות נטו‪ ,‬ע‬
‫הורדת שטחי הפתחי לדלתות וחלונות וכל פתחי ששטח שלה עולה‬
‫מעל ‪ 0.2‬מ"ר‪.‬‬
‫במחיר יחידת עבודה של פרק הזה כולל ביצוע בניית בלוקי בכל‬
‫גובה הנדרש‪ ,‬לא תשול תוספת על בניית בלוקי בגובה מעל מ‪ 3.00‬מ'‬
‫מהרצפה‪.‬‬
‫מחירי היחידה כוללי טבילת בלוקי בטו בזפת ח ‪ 75/25‬בגובה של ‪20‬‬
‫ס"מ עבור שורה ראשונה‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪4.1‬‬
‫מספר סעי‬
‫בניה בבלוקי בטו‪%‬‬
‫תאור הסעי‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪11 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.4.1.0010‬מחיצות בלוקי בטו חלולי בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬כולל חגורות בטו אופקיות‬
‫ואנכיות בתוספת ברזל‪ .‬ביצוע העבודה בחצר זחילה‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4. 1‬‬
‫בניה בבלוקי בטו‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪3,200.‬‬
‫‪200.00‬‬
‫בניה בבלוקי איטונג‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.4.2.0010‬קירות בבלוקי איטונג עובי ‪ 10‬ס"מ‬
‫‪5‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪16.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪200.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,200.00‬‬
‫‪4. 2‬‬
‫‪4‬‬
‫כמות‬
‫‪82.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪145.00‬‬
‫בניה בבלוקי איטונג‬
‫סה"כ‬
‫‪11,890.00‬‬
‫‪11,‬‬
‫‪11,890.‬‬
‫‪890.00‬‬
‫‪15,‬‬
‫‪15,090.‬‬
‫‪090.00‬‬
‫עבודות בניה‬
‫עבודות איטו&‬
‫תאור הסעי‬
‫הקבל מופנה ומחוייב לתוכ המפרט הכללי לעבודות איטו ובידוד ‪0‬‬
‫פרק ‪ .05‬מחיר יחידת עבודה בפרק כולל הכל הדרוש במפרט הכללי‬
‫והכל הכתוב בתת פרק ‪ 00‬הפרק הזה‪ .‬אחריות על טיב הבידוד‬
‫והאיטו הינה לתקופה של ‪ 10‬שני לפחות‪.‬‬
‫המחירי הסעיפי לאיטו או לבידוד תרמי כוללי העיבודי מסביב‬
‫למעקות )רולקות(‪ ,‬עיבודי למוצאי ניקוז למי או למי גש וכ הכל‬
‫לביצוע איטו ובידוד תרמי לפי כל הפרטי בתוכניות‪ ,‬ביצוע עבודה על‬
‫מישורי ישרי ומעוגלי‪ .‬בחסר פרט בתוכניות מחירי כוללי ביצוע‬
‫לפי פרטי טיפוסיי ומפרטי‪ ,‬בהתא לסוג חומרי הא יטו והבידוד‪.‬‬
‫לפני ביצוע העבודות איטו ובידוד על הקבל לעשות לכלול ההכנות‬
‫הדרושות לביצוע נאות של עבודות האיטו‪ ,‬כגו טיפול בסדקי‪ ,‬רולקות‬
‫ליד מעקות וסביב צינורות‪ ,‬ניקוי וכוי‪ .‬לפני ביצוע בידוד גגות יש‬
‫לנקות את שטח הגג מכל מיני פסולת‪ ,‬לחתו קוצי‪ ,‬ולישר את הגג מכל‬
‫מיני בליטות‪ .‬השימוש בחומרי איט‬
‫מחירי כוללי כל הבדיקות הדרושות‪ ,‬כולל בדיקת "הצפה"‪ ,‬לפי‬
‫התקני‪ ,‬המפרטי והנחיות המפקח‪ .‬תשלו על בדיקות מכו התקני‬
‫לפי תנאי חוזה העירייה ע הקבל‬
‫איטו ריצפות בחדרי שרותי ומקומות רטובי כולל יצירת " בריכה"‬
‫אטומה בריצפת חדר רטוב ע"י ביצוע‪ :‬חגורת בטו מתחת הדלת וע"ג‬
‫רצפת הבטו במידות של ‪ 10‬ס"מ רוחב ועד לגובה פני תחתו הריצו&‪,‬‬
‫ביצוע רולקות מעוגלות מבטו‪ ,‬עליה על קיר את האיטו הריצו& עד‬
‫לגובה ‪ 30‬ס"מ מעל פני הריצו& ‪ ,‬ע הכנת פני הקיר לקב לת איטו‪.‬‬
‫איטו יעשה הקבל רק לאחר סיו עבודות הרכבת צנרות המערכות‬
‫וביצע ביטו צינורות‪ ,‬מדה מוחלקת ורולקות מחומר צמנטי‪ ,‬משופר‬
‫בפולימר‪ ,‬כדי להבטיח חוזק ומניעת סדיקה‪ .‬הכל ללא תוספת מחיר‪ ,‬א‬
‫לא צויי אחרת באחד מסעיפי כתב הכמויות‬
‫בכל מקרה המדידה תהיה מדידה נטו שטח של איטו‪ ,‬ללא תוספת שטח‬
‫חפיפות והגדלת השטח בגלל מישורי משופעי‪ .‬גג משופע פירושו גג‬
‫בשיפוע יותר מ‪ .5%0‬מדידה לאיטו רצפות‪ ,‬תקרות וגגות בהשלכה‬
‫אופקית והשלכה אנכית לאיטו קירות או צידי קורות‬
‫בכל השטחי החיצוניי‪ ,‬שיחופו באב ‪ ,‬לרבות קירות‪ ,‬קורות בטו‬
‫תלויות‪ ,‬שטחי עמודי וכו'‪ ,‬בהתא למוצג במפרט ובתוכניות‪ ,‬שבה‬
‫יבוצעו עבודות איטו ‪ ,‬ייעשו עבודות הכנה‪/‬הכשרה הבאות‪ :‬קיצו)‬
‫חוטי שזורי‪ ,‬סיתות מי) בטו וחלקי בטו בולטי‪ ,‬הרחקת כל הגופי‬
‫הזרי ובדיקת פילוס פני הקיר‪ ,‬התזה לחספוס הקיר ולשיפור ה דבקת‬
‫שכבה אוטמת‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪12 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫ליד כל החומרי המצוייני במפרט ובפרטי האיטו ובכתב הכמויות‪ ,‬יש‬
‫לקרוא‪" :‬או שווה ער מאושר"‪ .‬נית להשתמש בחומרי שווי ער רק‬
‫לאחר אישור בכתב של המפקח‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מחירי יחידת עבודה כוללי הכל עבודות נוספות בכיפו& למפרט‬
‫ולפרטי "ראדו" עיריית ירושלי‪ .‬יש לראות תוכניות יחד ע מפרט‬
‫הנ"ל‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪5.1‬‬
‫איטו& רצפה ראשונה‪ ,‬קורות יסוד וראשי כלונסאות‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.5.1.0010‬איטו על מצע בטו רזה מתחת למרצפי‪ ,‬קורות יסוד או קשר וראשי‬
‫כלונסאות ביריעות ביטומניות אלסטומריות משוכללות‪ ,‬מושבחות‬
‫בפולימר ‪ ,S.B.S‬בעובי ‪ 5‬מ"מ ‪ ,‬ע ‪ 250‬גר‪/‬מ"ר‪ ,‬מצופות באגרגט‪,‬‬
‫ומולחמות בחיבורי בחפיפה של ‪ 10‬ס"מ‪ .‬המחיר כולל חיזוק האיטו‬
‫בפינות‪ ,‬רולקות‪ ,‬עיבוד צינורות‪ ,‬עיבודי היריעות סביב עמודי‪ ,‬ר אשי‬
‫כלונס‪ ,‬וכל הנדרש לפי פרטי מפרט "ראדו"‪ .‬המדידה נטו בהשלכה‬
‫אופקית‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5. 1‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪720.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪60.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪43,200.00‬‬
‫‪43,‬‬
‫איטו רצפה ראשונה‪ ,‬קורות יסוד וראשי כלונסאות‬
‫‪43,200.‬‬
‫‪200.00‬‬
‫איטו& קירות חו* ובריצפות חדרי& רטובי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.5.2.0010‬איטו באמצעות ‪ 2‬מריחות של חומר אטימה מסוג "סיקה טופ סיל ‪"107‬‬
‫או ש"ע בכמות של ‪ 1‬ק"ג‪/‬מ"ר כל מריחה וטיח חד שכבתי צמנטי‬
‫הידראולי מוגמש ע תוספת "סיקה טופ סיל ‪) "107‬סה"כ ‪ 3‬ק"ג‪/‬מ"ר‬
‫חומר אטימה‪ ,‬ישו לפי הנחיות היצר( על פני קיר בטו חו) לפני ציפוי‬
‫באב‪ .‬המחיר כולל תיקוני פני בטו‪ ,‬הכל הנדרש לביצוע איטו מושל‬
‫ובלבד שלא יבוצעו פגיעות‪ ,‬חורי‪ ,‬עיגוני‪ ,‬דר שכבה זו לפני ציפוי‬
‫האב‪ .‬מדידה נטו שטח האיטו )ללא פתחי בקירות בטו(‪ .‬גובה הקירות‬
‫יש לחשב ממפלס ‪0.0 0‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪425.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪55.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪23,375.00‬‬
‫‪ 1.5.2.0020‬איטו ריצופי בחדרי רטובי )שירותי( בטיח צמנטי הידראולי על‬
‫בסיס "סיקה טופ סיל ‪ "107‬או ש"ע כולל מריחה בשתי שכבות‪ ,‬ישו‬
‫לפי הנחיות היצר‪ ,‬בכמות חומר אטימה של ‪ 4‬ק"ג‪/‬מ"ר‪ .‬המחיר כולל‬
‫ביצוע איטו נוס& על צינורות במילוי הריצו&‪ ,‬עטופי בבטו‪ ,‬העברה‬
‫על קירות מעל פני הריצו& ב‪ 300‬ס"מ‪ ,‬ובי היתר ביצוע רולקות‪ ,‬מדה‪,‬‬
‫סכר סמוי וכו'‪ .‬המדידה לפי השלכה אופקית‪ ,‬ללא תוספת לשטחי קטני‬
‫מ"ר‬
‫‪92.00‬‬
‫‪58.00‬‬
‫‪5,336.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5. 2‬‬
‫איטו קירות חו) ובריצפות חדרי רטובי‬
‫‪28,‬‬
‫‪28,711.‬‬
‫‪711.00‬‬
‫איטו& ובידוד גגות שטוחי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.5.3.0010‬בידוד תרמי ע"י הנחת לוחות פוליסטיר מוקצ& ‪ F030‬דג "‪ "L‬או ש"ע‪,‬‬
‫חיבור מסוג שקע‪0‬תקע בעובי ‪ 5‬ס"מ ומריחה ביטומנית חמה לייצוב‪.‬‬
‫‪ 1.5.3.0020‬יציקת בטקל ליצירת שיפועי בגג המבנה בעובי מינימלי של ‪ 4‬ס"מ עד‬
‫לעובי מאפשר לפחות ‪ 1.5%‬שיפוע לכיוו מאספי מי גש‪ ,‬לרבות רולקות‬
‫והכנה לאיטו‪ ,‬משקל סגולי של בטקל ‪ 1200‬ק"ג‪/‬מ"ר‪ ,‬תכולת צמנט ‪350‬‬
‫ק"ג‪/‬מ"ק ‪ ,‬חוזק ללחיצה ‪ 40‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪470.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪45.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪21,150.00‬‬
‫מ"ק‬
‫‪47.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪18,800.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪13 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.5.3.0030‬איטו גגות שטוחי‪ ,‬ע"י מערכת דו שכבתי של יריעות ביטומניות‬
‫אלסטומריות משובחות בפולימר ‪ .SBS‬שכבה עליונה בעובי ‪ 5‬מ"מ‬
‫ובמשקל ארג ‪ 270‬גר‪/‬מ"ר‪ ,‬ע שיריו לבד פוליאסטר‪ ,‬לרבות ציפוי אגרגט‬
‫עליו לב‪ .‬שכבה תחתונה יריעה ביטומנית הנ"ל ללא אגרגט‪ .‬מחיר כולל‬
‫היריעות המולחמות לתשתית בחפיפה של ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬לרבות שכבה רא‬
‫שונה פריימר ביטומיני "‪ "GS474‬בכמות של ‪ 300‬גר‪/‬מ"ר‪ .‬מחיר כולל‬
‫עיבוד מסביב לכל צנרת‪ ,‬מסביב בסיסי למזגני‪ ,‬איטו תעלות ניקוז מי‬
‫גש‪ ,‬עיבוד חיבור למעקות כנדרש בתקני‪ ,‬העליה על מעקות וקירות עד‬
‫לגובה ‪ 46‬ס"מ ‪ ,‬לפי פרטי בתוכניות האדריכל‪ ,‬קיבוע היריעות על ידי‬
‫זווית ופס אלומיניו במסמרי או בדיבלי מגולבנ‬
‫‪ 1.5.3.0040‬כל ‪ 40‬ס"מ‪ ,‬סתימת במסטיק המתאי מסמרי או דיבלי ופס‬
‫אלומיניו‪ ,‬עיבוד רולקות‪ ,‬שכבות נוספות בכל עיבודי וחיבורי וכוי‪,‬‬
‫לפי פרטי ומפרטי‪ .‬המדידה רק בשטח נטו בהשלכה אופקית‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5. 3‬‬
‫מ"ר‬
‫‪470.00‬‬
‫‪116.00‬‬
‫‪54,520.00‬‬
‫איטו ובידוד גגות שטוחי‬
‫‪148,‬‬
‫‪148,990.‬‬
‫‪990.00‬‬
‫איטו& גגוני& ‪ +‬בידוד טרמי במבואה‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.5.4.0010‬איטו גגוני בטיט צמנט‪ ,‬הכולל ‪ 3‬מריחות של חומר איטו צמנטי מסוג‬
‫"סיקה טופ סיל ‪ "107‬או שו"ע בכמות של ‪ 1‬ק"ג‪/‬מ"ר כל מריחה )סה"כ ‪3‬‬
‫ק"ג‪/‬מ"ר( ‪+‬רשת אינטרגלס ‪ +‬רולקות ‪ 3X3‬ס"מ ‪ +‬מדה להגנה בעובי ‪4‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪71.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪95.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪6,745.00‬‬
‫‪ 1.5.4.0020‬התזה‪/‬מריחת סילר בבטו חשו&‬
‫מ"ר‬
‫‪107.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪1,605.00‬‬
‫‪ 1.5.4.0030‬בידוד טרמי ממ"מ בפלטות רונדופ בעובי ‪ 3‬ס"מ‬
‫מ"ר‬
‫‪24.00‬‬
‫‪33.00‬‬
‫‪792.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪470.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪116.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪54,520.00‬‬
‫‪6‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪5. 4‬‬
‫‪5‬‬
‫איטו גגוני ‪ +‬בידוד טרמי במבואה‬
‫עבודות איטו‬
‫‪9,142.‬‬
‫‪142.00‬‬
‫‪230,‬‬
‫‪230,043.‬‬
‫‪043.00‬‬
‫עבודת נגרות ומסגרות‬
‫תאור הסעי‬
‫מחיר היחידה לפריט כולל הכל הנדרש לקבלת עבודה מושלמת ע גמר‬
‫סופי לרבות יצור‪ ,‬אספקה והרכבה של כל החלקי השוני‪ ,‬משקו& מפח‬
‫מכופ& מגולב‪ ,‬אלמנטי גמר‪ ,‬חיזוקי‪ ,‬תריסי‪ ,‬רפפות וכו'‪ ,‬כל גמר‬
‫הנדרש‪ ,‬גילוו למסגרות וצבע כל שכבות לפי המצויי בכתב הכמויות‬
‫עד קבלת גוו סופי‪ ,‬גמר אחר כדוגמת ציפוי פורמאיקה‪ ,‬אלמנטי גמר‬
‫נוספי כדוגמת פסי אלומיניו‪ ,‬קנטי ע) בוק ע לקה וכו'‪ ,‬לפי דרישות‬
‫בתוכניות ומפרטי‪ ,‬זיגוג בכל סוג הזכוכית הנדרש‪ ,‬כל הפירזול כדרוש‬
‫לפי חוקי בטיחות‪ ,‬מנעלי וצירי‪ ,‬ידיות‪ ,‬סטופרי‪ ,‬מגיני לאצבעות‬
‫בכל סוגי דלתות‪ ,‬מנעולי בהלה וכו'‪ ,‬מתאימי למוסדות חינו ונגיש‬
‫למוגבלי‪ .‬כל הפריטי וחלקי צרי‬
‫במחיר היחידה כולל ביצוע והגשת לאישור המתכנ תוכניות עבודה‬
‫לפריט ‪ ,‬לפני התחלת היצור‪ ,‬הרכבת דוגמא מושלמת באתר וקבלת אישור‬
‫המפקח והאדריכל‪ ,‬בחירת גוו הצבע והפורמאיקה ע"י האדריכל‪.‬‬
‫במחירי פריטי דלת ‪ /‬חלו‪ /‬רשת חיצוניי כולל איטו לפי פרטי‬
‫בנייה‪ ,‬סתימה במסטיק "סיליקו" או ש"ע בי המסגרת והקיר החיצו ני‪.‬‬
‫במחיר לדלתות וחלונות )פני וחו)( כלול מלבני פלדה ומילוי חלל‬
‫המלב בבטו דק ופוליאוריט‪ .‬בעבודות נגרות מחיר כולל משקו& מפח‬
‫מכופ& מגולב עובי ‪ 1.6‬מ"מ ברוחב לכל עובי המחיצה‪ .‬מחיר דלתות‬
‫זיגוג בזכוכית ביטחו שכבתי טריפלקס ‪ 3+3‬ע ‪ PVB 0.38‬א לא‬
‫צויי אחרת ברשימות‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪14 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫מחיר הדלתות כולל גומיות בלימה ומחזירי שמ‪ ,‬סטופרי על הקיר‪,‬‬
‫מנעולי בהלה ע אפשרות פתיחה מבחו)‪ ,‬מנעול לשוני‪ ,‬מינימו שלושה‬
‫צירי וכדומה ‪ .‬על הקבל בהזמנת המשקופי יש לקחת בחשבו עובי‬
‫טיח‪ ,‬קרמיקה ופנלי בריצפה‪.‬יש להזמי רוחב המשקו& במידה הדרוש כ‬
‫שא& אחד משלושה האלמנטי הנזכרי לא בולטי מפני המשקו&‪.‬‬
‫מחירי דלתות בנגרות כוללי כנפיי מלאי ב‪ .100%0‬במסגרות חירי‬
‫כוללי כל הטיפולי גמר כגו גילוו בח‪ ,‬צבע סופי באתר או צבע‬
‫בתנור‪ ,‬צבע נגד חלודה‪ ,‬לפי המצויי ברשימה או בכתב הכמויות‪ .‬גווני‬
‫לפי בחירת האדריכל‪ .‬על קבל‪ ,‬לפני הזמנת הפריט‪ ,‬לתא ע אדריכל‬
‫כל מידות‪ ,‬פרטי‪ ,‬גמרי ‪ ,‬מגוו הפי ר‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫המספרי לפריט מתייחסי לרשימות נגרות ומסגרות וכ לכל‬
‫הפרטי בתוכניות ורשימות‪ .‬מודגש כי שינוי מאושר לאחד מהמידות של‬
‫פריטי עד ‪ E 10%‬כולל במחיר ולא דורש חריג‪ .‬לכל הכתוב בתת פרק‬
‫הזה לא ישול לקבל שו תוספת ויש לראות התת פרק הזה כהשלמה‬
‫הפירוט והנתוני שברשימות נגרות ומסגרות‪ .‬הסתירות חייבי החלטה‬
‫במיוחד של האדריכל‬
‫מחירי דלתות כניסה לשרותי נכי כוללי ידית אחיזה לפי פרטי‬
‫האדריכל‪ .‬על הקבל להמציא אישור מכו התקני הישראלי לדג‬
‫המורכב‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪6.1‬‬
‫עבודות נגרות‬
‫כמות‬
‫‪3.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪4,950.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪14,850.00‬‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.6.1.0010‬דלת אטומה ע צוהר מזוגג )‪ 50/80‬ס"מ( חד כנפית לפתיחה רגילה ‪ +‬חלק יח'‬
‫קבוע אטו ע צוהר נמו במידות ‪ 80/50‬ס"מ טיפוס נ‪ 10‬במידות ‪194/220‬‬
‫ס"מ‪ ,‬ובי היתר כולל מחזיר שמ הידראולי‬
‫‪ 1.6.1.0020‬דלת אטומה ע צוהר מזוגג חד כנפית לפתיחה רגילה טיפוס נ‪ 20‬במידות‬
‫‪ 105/220‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪8,100.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0030‬דלת חד כנפית לפתיחה רגילה טיפוס נ‪ 60‬במידות ‪ 95/220‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪5,400.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0040‬מתלה לבגדי ע ווי תלייה טיפוס נ‪ 100‬במידות ‪ 400/10/2.5‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪2,400.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0050‬לוח שטיח פעיל טיפוס נ‪ 110‬במידות ‪ 120/80‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪450.00‬‬
‫‪1,350.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0060‬לוח מגנט לקיר טיפוס נ‪120‬במידות ‪ 120/80‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪700.00‬‬
‫‪2,100.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0070‬מראה נמוכה טיפוס נ‪ 130‬במידות ‪ 120/40‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪900.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0080‬דלת שירותי טיפוס נ‪ 50‬במידות ‪ 95/220‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0090‬מערכת מחיצות בממ"מ טיפוס נ‪ 90‬מתוצרת טרספה בעובי ‪ 13‬מ"מ‪ ,‬או‬
‫שו"ע מאושר ע"י האדריכל‪ ,‬המיובא מחב' "מנ"ל"‪ ,‬הכולל ‪ 3‬דלתות ברוחב‬
‫‪ 87096‬ס"מ‪ ,‬מידות כלליות של החזית ‪ 282/210‬ס"מ‪ .‬המחיר כולל לוחות‬
‫פורמאיקה עבה מסוג "טרספה" בעובי ‪ 13‬מ"מ או ש"ע מאושר‪ ,‬ע‬
‫אביזרי‪ ,‬מוטות קשר ורגליות "נורבאו"‪ ,‬לרבות גומיות או הגנה אחרת‬
‫מפני מעיכת האצבעות‪ ,‬כל פיזול ומנעול תפוס‪/‬פנוי‪ .‬הכל מושל כמפורט‬
‫ברשימות האדריכל‪ .‬המדידה קומפלט‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪6,300.00‬‬
‫‪6,300.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪15 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מחיר‬
‫‪6,300.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪6,300.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.6.1.0100‬מערכת מחיצות בשרותי ילדי טיפוס נ‪ 70‬מתוצרת טרספה בעובי ‪ 13‬מ"מ‪,‬‬
‫או שו"ע מאושר ע"י האדריכל‪ ,‬המיובא מחב' "מנ"ל"‪ ,‬הכולל ‪ 3‬דלתות‬
‫ברוחב ‪ 80‬ס"מ‪ ,‬מידות כלליות של החזית ‪ 242/110‬ס"מ‪ .‬המחיר כולל‬
‫לוחות פורמאיקה עבה מסוג "טרספה" בעובי ‪ 13‬מ"מ או ש"ע מאושר‪ ,‬ע‬
‫אביזרי‪ ,‬מוטות קשר ורגליות "נורבאו"‪ ,‬לרבות גומיות או ה גנה אחרת‬
‫מפני מעיכת האצבעות‪ ,‬כל פיזול ומנעול תפוס‪/‬פנוי‪ .‬הכל מושל כמפורט‬
‫ברשימות האדריכל‪ .‬המדידה קומפלט‬
‫‪ 1.6.1.0110‬מחיצות בשרותי פעוטות טיפוס נ‪ 80‬מתוצרת טרספה בעובי ‪ 13‬מ"מ‪ ,‬או‬
‫שו"ע מאושר ע"י האדריכל‪ ,‬המיובא מחב' "מנ"ל" ברוחב ‪ 60‬ס"מ ובגובה‬
‫עד ‪ 110‬ס"מ‪ .‬המחיר כולל לוחות פורמאיקה עבה מסוג "טרספה" בעובי‬
‫‪ 13‬מ"מ או ש"ע מאושר‪ ,‬ע אביזרי‪ ,‬מוטות קשר ורגליות "נורבאו"‪ .‬הכל‬
‫מושל כמפורט בתכנית האדריכל‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.6.1.0120‬מחיצות הפרדה אגנית בשרותי פעוטות ילדי ותינוקות טיפוס נ‪140‬‬
‫מתוצרת טרספה בעובי ‪ 13‬מ"מ‪ ,‬או שו"ע מאושר ע"י האדריכל‪ ,‬המיובא‬
‫מחב' "מנ"ל" ברוחב ‪ 70‬ס"מ ובגובה עד ‪ 210‬ס"מ‪ .‬המחיר כולל לוחות‬
‫פורמאיקה עבה מסוג "טרספה" בעובי ‪ 13‬מ"מ או ש"ע מאושר‪ ,‬ע‬
‫אביזרי‪ ,‬מוטות קשר ורגליות "נורבאו"‪ .‬הכל מושל כמפורט בתכנית הא‬
‫דריכל‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪1,800.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6. 1‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪53,‬‬
‫‪53,400.‬‬
‫‪400.00‬‬
‫עבודות נגרות‬
‫עבודות מסגרות‬
‫כמות‬
‫‪3.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪3,650.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪10,950.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.6.2.0010‬שער ‪ +‬גדר תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪ 10‬במידות ‪ 750/220‬ס"מ‬
‫‪ 1.6.2.0020‬שער ‪ +‬גדר תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪ 10‬במידות ‪ 768/220‬ס"מ יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪3,730.00‬‬
‫‪7,460.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0030‬גדר תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪ 20‬במידות ‪ 222/220‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪1,050.00‬‬
‫‪5,250.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0040‬גדר תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪ 30‬במידות ‪ 210/220‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪12.00‬‬
‫‪1,020.00‬‬
‫‪12,240.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0050‬שער כניסה ‪ 2 +‬גדרות קבועות תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪40‬‬
‫במידות שער ‪ 120/170 0‬ס"מ ‪ +‬גדר ‪ 285/170 0‬ס"מ ‪ +‬גדר ‪ 170/170 0‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,550.00‬‬
‫‪2,550.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0060‬שער כניסה ‪ +‬גדר קבועה תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪ 50‬במידות יח'‬
‫שער ‪ 170/170 0‬ס"מ ‪ +‬גדר ‪ 488/170 0‬ס"מ‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,660.00‬‬
‫‪2,660.00‬‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4,200.00‬‬
‫‪16,800.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0080‬שער כניסה ‪ +‬גדר קבועה תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪ 60‬במידות יח'‬
‫שער ‪ 120/170 0‬ס"מ ‪ +‬גדר ‪ 313/170 0‬ס"מ‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,840.00‬‬
‫‪1,840.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0090‬יציאת חירו למעבר הולכי רגל ‪ +‬גדר קבועה של חב' "אורלי" או ש"ע‬
‫טיפוס מ‪ 70‬במידות שער ‪ 120/170‬ס"מ ‪ +‬גדר ‪ 150/170 0‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0100‬מעקה של חב' "אורלי" או ש"ע טיפוס מ‪ 80‬בגובה ‪ 130‬ס"מ ע חלוקה של‬
‫‪ 196‬ס"מ כל מודול‬
‫מ"א‬
‫‪99.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪29,700.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0070‬דלת אש חד כנפית לפתיחה רגילה טיפוס מ‪ 60‬במידות ‪ 115/220‬ס"מ‪,‬‬
‫תוצרת "פלרז"‪ ,‬או שו"ע‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪16 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪4.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪4,200.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪16,800.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.6.2.0110‬דלת פח חסינת אש ע פתח שחרור עש חד כנפית לפתיחה רגילה טיפוס‬
‫מ‪ 20‬במידות ‪ 115/225‬ס"מ‬
‫‪ 1.6.2.0120‬סורג מפלחי ברזל טיפוס מ‪ 20‬במידות ‪ 98/165‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪30.00‬‬
‫‪380.00‬‬
‫‪11,400.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0130‬סורג מפלחי ברזל טיפוס מ‪ 60‬במידות ‪ 92/145‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0140‬סורג מפלחי ברזל טיפוס מ‪ 70‬במידות ‪ 92/145‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0150‬דלת ע צוהר חד כנפית לפתיחה רגילה טיפוס מ‪ 10‬במידות ‪ 120/225‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2,750.00‬‬
‫‪8,250.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0160‬דלת הד& מוסדית לפי תק פיקוד העור& טיפוס מ‪ 30‬במידות ‪ 100/200‬ס"מ‪ ,‬יח'‬
‫לפי תק פיקוד העור&‪ ,‬גמר מגולוו וצבוע ע שכבת פריימר ‪ +‬מג‬
‫אצבעות‬
‫‪2.00‬‬
‫‪3,600.00‬‬
‫‪7,200.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0170‬מאחז יד למדרגות פיתוח ורמפה מחובר לקיר פיתוח או לריצפה בקוטר ‪ 40‬מ"א‬
‫‪100.73‬‬
‫‪280.00‬‬
‫‪28,204.40‬‬
‫‪ 1.6.2.0180‬חלו הד& מוסדי לפי תק פיקוד העור& טיפוס מ‪ 40‬במידות ‪ 100/100‬ס"מ‪.‬‬
‫הכל מושל לפי הנחיות פיקוד העור&‬
‫מ"א‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪8,100.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0190‬דלת רפפות למונה מי ראשי דו כנפית לפתיחה רגילה טיפוס מ‪13*0‬‬
‫במידות ‪ 180/140‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,750.00‬‬
‫‪2,750.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0200‬דלת חסינת אש ע צוהר זכוכית חד כנפית לפתיחה רגילה טיפוס מ‪130‬‬
‫במידות ‪ 105/220‬ס"מ‪ ,‬תוצרת "פלרז"‪ ,‬או שו"ע‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪3,950.00‬‬
‫‪7,900.00‬‬
‫‪ 1.6.2.0210‬דלת רפפות לארו חשמל תלת כנפית לפתיחה רגילה טיפוס מ‪ 140‬במידות‬
‫‪ 230/140‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪3,550.00‬‬
‫‪3,550.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪6. 2‬‬
‫‪6‬‬
‫עבודות מסגרות‬
‫‪185,‬‬
‫‪185,524.‬‬
‫‪524.40‬‬
‫עבודת נגרות ומסגרות‬
‫‪238,‬‬
‫‪238,924.‬‬
‫‪924.40‬‬
‫עבודות אינסטלציה‬
‫תאור הסעי‬
‫מחירי היחידות בפרק כוללי תאו כל תוכניות ע"י מהנדס ביצוע‬
‫הקבל ע יועצי ומתכנני אחרי ) אדריכל‪ ,‬קונסטרוקטור יוע) חשמל‬
‫וכו'( ‪ ,‬קבלת אישורי שלה למיקו צינורות‪ ,‬ציוד וכו' לפני ביצוע‬
‫העבודה‪ .‬כל הזזה ‪ ,‬כל פירוק‪ ,‬כל שינוי מיקו וביצוע עוד פע התקנת‬
‫צינורות וציוד באחריות של קבל ראשי וע ל חשבונו ‪ .‬קבל המבצע‬
‫עבודות אינסטלציה חייב לעשות שינויי ללא שו תמורה מהמזמי‪.‬‬
‫מחירי יחידת עבודה בפרק ה לעבודה מושלמת וכוללי בנוס&‬
‫סיתותי‪ ,‬ביצוע פתחי‪ ,‬קידוח חורי ‪ ,‬ביצוע שקעי וחריצי‪ ,‬שרוולי‬
‫לצינורות וכו' בקירות ותיקרות‪ ,‬וכ סתימת החורי‪ ,‬סגירת פתחי ‪ ,‬מילוי‬
‫שקעי וחריצי ‪ ,‬ביטו צינורות‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪17 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫כל מחירי הפרק כוללי הספקה והתקנה הציוד‪ ,‬צינורות‪ ,‬כלי‬
‫סניטריי‪ ,‬אביזרי הנדרשי‪ ,‬ספחי ‪ ,‬חיזוקי ותליות וכו'‪ ,‬לפי‬
‫המוגדר במפרטי ובכתב הכמויות‪ .‬בגלל המילוי תחת המרצפי מחירי‬
‫כל צינורות כוללי בנוס& קישור ועיגו לשלד המבנה נגד הזוזה כל‬
‫הצינורות ואביזיריה‪ ,‬ביטו צינורות ועטיפת צינורות בבטו ‪ ,‬כולל‬
‫צינורות תחת המרצפי ‪ .‬כל מחירי כוללי צבע מסוג וגוו הנדרש לפי‬
‫התקני‪ ,‬עד קבלת גמר סופי‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫בפרק הזה מודדי כל צינורות ואביזרי מתחת מרצפי או מתחת‬
‫תקרה או בקירות‪ ,‬משוחה ביקורת הראשונה או מארו כיבוי אש בתו‬
‫המבנה‪ .‬אחרי כל ש היצר יש לקרוא "או שווה ער מאושר"‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪7.1‬‬
‫מערכות מי& פנימיות‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪150.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪300.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.7.1.0010‬צינור מי פלדה מגולוונת "‪ 2‬סקדיול ‪ 40‬ת"י ‪ 593/2‬ע עטיפה חיצונית‬
‫חרושתית‪ .‬ההתקנת צינורות באופ סמוי בחריצי‪ ,‬או גלוי מתחת לתקרה‬
‫וליד הקיר כולל צביעה‪ ,‬פתיחת חורי וחיבורי הדרושי חיבורי‬
‫בהברגה‪,‬כולל ספחי‪.‬‬
‫‪ 1.7.1.0020‬כנ"ל א צינור בקוטר "‪.1‬‬
‫מ"א‬
‫‪1.50‬‬
‫‪110.00‬‬
‫‪165.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0030‬כנ"ל א צינור בקוטר "‪.3/4‬‬
‫מ"א‬
‫‪16.00‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪1,280.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0040‬כנ"ל א צינור בקוטר "½‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪1.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0050‬צנרת "פקסגול" פוליאתיל מצולב לפי ת"י ‪ 1519‬לפחות ובקוטר חיצוני‬
‫‪ 16‬מ"מ כולל צינור מתעל מפוליאתיל בקוטר חיצוני ‪ 25‬מ"מ‪ .‬אביזרי‬
‫חיבור זויות מתכת מסגסוגת נחושת‪ ,‬בית הזווית‪ ,‬בדיקת לח) וכל‬
‫החומרי וההתאמות הדרושות בשלמות ‪ .‬הכל לפי הוראות היצר‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪275.00‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪8,250.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0060‬צנרת "פקסגול" ‪ 20‬מ"מ כולל צינור מתעל קוטר ‪ 32‬כנ"ל‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪6.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪240.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0070‬צנרת "פקסגול" כנ"ל קוטר ‪ 25‬מ"מ כולל מתעל ‪ 40‬מ"מ‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪8.00‬‬
‫‪45.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0080‬צנרת "פקסגול" כנ"ל קוטר ‪ 32‬מ"מ כולל מתעל ‪ 40‬מ"מ‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪45.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0090‬צנרת "פלגל" פוליאתיל דר"ג ‪ 24‬בקוטר חיצוני ‪ 63‬מ"מ באדמה או תחת‬
‫התיקרה מושל‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪10.00‬‬
‫‪75.00‬‬
‫‪750.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0100‬הספקה והתקנה מחלק מי קוטר "‪ 11/2‬ע ‪ 4‬יציאות "‪ ,1‬ע כניסה‬
‫פני‪/‬חו) כולל ברז סגירה ‪ ,‬כל החומרי וההתאמות הדרושות בשלמות‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪290.00‬‬
‫‪290.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0110‬הספקה והתקנה מחלק מי קוטר "‪ 3/4‬ע ‪ 9‬יציאות "‪ ,1/2‬ע כניסה‬
‫פני‪/‬חו) כולל ברז סגירה ‪ ,‬כל החומרי וההתאמות הדרושות בשלמות‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪270.00‬‬
‫‪540.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0120‬מחלק מי כנ"ל קוטר "‪ 3/4‬ע ‪ 7‬יציאות "‪.1/2‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪245.00‬‬
‫‪245.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪18 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪3.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪235.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪705.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.7.1.0130‬כנ"ל קוטר "‪ 3/4‬ע ‪ 6‬יציאות "‪.1/2‬‬
‫‪ 1.7.1.0140‬מחלק מי כנ"ל קוטר "‪ 3/4‬ע ‪ 5‬יציאות "‪.1/2‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪216.00‬‬
‫‪216.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0150‬כנ"ל קוטר "‪ 3/4‬ע ‪ 4‬יציאות "‪.1/2‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪190.00‬‬
‫‪190.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0160‬כנ"ל קוטר "‪ 3/4‬ע ‪ 3‬יציאות "‪.1/2‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪160.00‬‬
‫‪160.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0170‬בידוד לצנרת מי חמי עוברי גלויי מתרמילי גומי סינטטי "ארמפלקס" מ"א‬
‫תוצרת "ענביד" בידוד בעובי ‪ 19‬מ"מ לצינור בקוטר "‪ .1/2"03/4‬או ‪20.‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪25.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0180‬עטיפת בטו מזויי מסביב לצינורות מי בקוטרי שוני בעובי ‪ 5‬ס"מ‬
‫בריצו&‪ .‬להגנתו בעת העבודה‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0190‬הספקה והתקנה של ברז כיבוי בקוטר "‪ 2‬ע מצמד שטור) וגלגלו בקוטר‬
‫"‪ 3/4‬מצינור גומי באור ‪ 25‬מ' וברז כדורי פתיחה מהירה בקוטר "‪ 1‬ו‪2 0‬‬
‫זרנוקי כיבוי בקוטר "‪ 2‬ובאור ‪ 15.0‬מ'‪ ,‬ע מצמדי שטור)‪ ,‬מזנק‬
‫סילו‪/‬ריסוס "‪ ,2‬ע ‪ 2‬מטפי אבקה יבשה של ‪ 6‬ק"ג כ"א‪ ,‬כולל ארו‬
‫‪ 30*80‬פח צבוע‪ ,‬ולפי פרט סטנדרטי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,400.00‬‬
‫‪1,400.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0200‬הספקה והתקנה של ברז דלי בקוטר "½‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪87.00‬‬
‫‪348.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0210‬דוד חשמלי לחימו מי ‪ 200‬ליטר קוטר ‪ ,60‬גובה ‪ ,120‬כולל שסתו‪ ,‬ברז‬
‫אל חוזר ושסתו בטחו‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪3,700.00‬‬
‫‪3,700.00‬‬
‫‪ 1.7.1.0220‬דוד חשמלי לחימו מי ‪ 120‬ליטר קוטר ‪ ,60‬גובה ‪ ,100‬כולל שסתו‪ ,‬ברז‬
‫אל חוזר ושסתו בטחו‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2,600.00‬‬
‫‪7,800.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7. 1‬‬
‫‪30,‬‬
‫‪30,949.‬‬
‫‪949.00‬‬
‫מערכות מי פנימיות‬
‫אינסטלציה שופכי‪ %‬ודלוחי‪%‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪60.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪160.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪9,600.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.7.2.0010‬הספקה והתקנה של צינורות שופכי‪/‬דלוחי ‪ ,HDPE‬גברית או שוו"ע‬
‫מאושר‪ ,‬עוברי באופ סמוי מתחת לרצפה‪ ,‬בחרי) רצפה או גלוי ‪,‬‬
‫מחוברי בריתו כולל ספחי וכל הנדרש לפי מפרט היצר‪ ,‬צינורות‬
‫בקוטר ‪ 110‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ 1.7.2.0020‬תוספת מחיר עבור עטיפת בטו מזויי מסביב לצינורות בעובי ‪ 10‬ס"מ‬
‫לפחות ‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪25.00‬‬
‫‪1,250.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0030‬צנרת ניקוז מזגני ‪ ,HDPE‬גברית או שו"ע מאושר‪ ,‬עוברת באופ סמוי‬
‫בריצו&‪ ,‬גלוי מתחת לתקרה‪ ,‬מחוברת בריתו כולל ספחי‪ ,‬זקפי ‪40050‬‬
‫מ"מ ליד כל מזג‪ ,‬חיבור נקז המזג ואיטו החיבור למח"ר‪ .‬או לשפיכה‬
‫חפשית למצע ‪ 20‬ליטר חצ)‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪40.00‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0040‬הספקה והתקנה של קופסת ביקורת או מח"ר ‪ 110/50‬מ"מ‪ 110/63 ,‬מ"מ‪,‬‬
‫‪ 110/110‬מ"מ ע מארי ומכסה מתוברג בתו מסגרת פליז מרובעת‪ .‬כולל‬
‫כל החיבורי והחומרי הדרושי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪15.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪19 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪40.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪80.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.7.2.0050‬הספקה והתקנה של יציאה ע פקק מתוברג בקוטר ‪ 110‬מ"מ כולל מארי‬
‫וכל החיבורי והחומרי הדרושי בשלמות‪.‬‬
‫‪ 1.7.2.0060‬כנ"ל‪ ,‬מחסו רצפה בקוטר ‪ 200/110‬מ"מ ללא סל נירוסטה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪780.00‬‬
‫‪3,120.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0070‬כנ"ל‪ ,‬מחסו רצפה בקוטר ‪ 200/110‬מ"מ ע סל נירוסטה במטבח‬
‫יח'‬
‫‪6.00‬‬
‫‪1,100.00‬‬
‫‪6,600.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0080‬הספקה והתקנה של כובע איוורור בקוטר ‪ 110‬מ"מ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪87.00‬‬
‫‪261.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0090‬הספקה והתקנה של צינורות מי גש בתו הקיר‪ ,‬המורכבי בזמ בנייתו‪.‬‬
‫הצינורות יהיו ‪ ,HDPE‬גבריט או שוו"ע מאושר כולל כל האביזרי ‪,T‬‬
‫וזויות שפיכה‪ ,‬והחומרי הדרושי בשלמות‪ .‬הצינורות בקוטר ‪ 110‬מ"מ‬
‫מחוברי בריתו‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪20.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪2,400.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0100‬הספקה והתקנה בשלמות של קולט מי גש מתועש בקוטר "‪ 4‬תוצרת‬
‫"דלמר" או שוו"ע מאושר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪6.00‬‬
‫‪178.00‬‬
‫‪1,068.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0110‬אביזר שפיכה חופשית לצינור מי גש גבריט בזוית ‪ 45‬מעלות בקוטר "‪4‬‬
‫כולל כל הנדרש להתקנה מושלמת‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪ 1.7.2.0120‬הספקה והתקנה מכסה מחורר לניקוי ולאוורור מרזב‬
‫יח'‬
‫‪6.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪240.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7. 2‬‬
‫‪29,‬‬
‫‪29,709.‬‬
‫‪709.00‬‬
‫אינסטלציה שופכי ודלוחי‬
‫כלי& סניטריי& ברזי&‬
‫כמות‬
‫‪3.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪1,600.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,800.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.7.3.0010‬הספקה והתקנה של אסלה תלויה חמת גרופ דג רו קידס כולל מיכל‬
‫הדחה דו כמותי גלוי ‪ 211003‬מושב תוא מפוצל וברז מעביר בקוטר "‪1/2‬‬
‫כולל חיבורי למי וביוב ‪ 0‬קומפלט‪.‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪ 1.7.3.0020‬הספקה והתקנה של אסלה תלויה חמת גרופ דג רו מבוגרי מיכל הדחה יח'‬
‫דו כמותי גלוי ‪ 211001‬מושב תוא מפוצל ע צירי נירוסטא וברז מעביר‬
‫בקוטר "‪ 1/2‬כולל חיבורי למי וביוב ‪ 0‬קומפלט‪.‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1,700.00‬‬
‫‪5,100.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0030‬כנ"ל אסלה תלויה חמת גרופ דג נכי ברקת כולל מושב ‪,‬מיכל הדחה‬
‫ברז וחיבורי ‪ 0‬קומפלט‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0040‬הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דג "פלמה ‪ "51‬לרבות‬
‫סיפו מפוליפרופיל בקוטר "‪ ¼1‬ותליה‪ .‬הכל קומפלט להרכבה מושלמת ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪550.00‬‬
‫‪550.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0050‬הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" אוולי דג "כרכו"‬
‫לרבות סיפו מפוליפרופיל בקוטר "‪ ¼1‬ותליה‪ .‬הכל קומפלט להרכבה‬
‫מושלמת ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪650.00‬‬
‫‪3,250.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0060‬הספקה והתקנה של קערת מטבח מחרס לב תוצרת "חרסה" בגודל‬
‫‪ 60/40/20‬ס"מ דג "גל דור" או ש"ע מאושר‪ ,‬מותא להרכבה שטוחה‬
‫לשיש ‪,‬כולל סיפו בקבוק "‪ 2‬וכל יתר העבודות והחומרי הדרושי‬
‫לקבלת קבועה פועלת‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪3,600.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪20 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מחיר‬
‫‪1,450.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,450.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.7.3.0070‬הספקה והתקנה של קערה רחצת תנוקות מחרס לב תוצרת "חרסה"‬
‫בגודל‪ 40/90‬ס"מ דג "גל דור" או ש"ע מאושר‪ ,‬מותא להרכבה שטוחה‬
‫לשיש ‪,‬כולל סיפו בקבוק "‪ 2‬וכל יתר העבודות והחומרי הדרושי‬
‫לקבלת קבועה פועלת‪.‬‬
‫‪1,450.00‬‬
‫‪4,350.00‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0100‬סוללה למי חמי‪/‬קרי עבור קערת רחצה מהקיר כדוגמה "אוורסט" מס' יח'‬
‫קטלוג ‪ 302822‬תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר כולל ‪ 2‬ברזי ניל לניתוק‪,‬‬
‫צינורות חיבור וכל הנדרש בשלמות‪.‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪750.00‬‬
‫‪5,250.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0110‬מקלחת רחצה כולל אגנית מוגבהת ‪ 30‬ס"מ ‪ ,70/70‬כולל ברז מקסמת‬
‫עמוד ומקלחת תליה ‪ 3‬מצבי זרימה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1,600.00‬‬
‫‪4,800.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0120‬מערבל מי חמי בקוטר "‪ 3/4‬תוצרת "שגיב" או ש"ע מאושר ‪ ,‬להתקנה‬
‫אחרי בוילר לחימו מי ‪ ,‬כולל כל אביזרי הדרושי להתקנה מושלמת‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪390.00‬‬
‫‪1,560.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0130‬הספקה והתקנה של בית כיסא כימי ‪ +‬וילו כולל התקנה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪720.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0140‬הספקה והתקנה של מיכל מי ‪ 200‬ליטר למרחב מוג ע"פ תקנות הג"א‪,‬‬
‫כולל התקנה ומעמד וברז ריקו )אופציה(‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,300.00‬‬
‫‪1,300.00‬‬
‫‪ 1.7.3.0080‬כיור רחצה לשטיפת תינוקות בגודל ‪ 100/60‬ס"מ )פינה רטובה(‪, ,‬כולל‬
‫סיפו בקבוק "‪ 2‬וכל יתר העבודות והחומרי הדרושי לקבלת קבועה‬
‫פועלת‪ ,‬ברז מיקס‪+‬מקלחת יד אמבט‬
‫‪ 1.7.3.0090‬סוללה למי חמי‪/‬קרי ע פיה מסתובבת עבור קערת מטבח מהמשטח‬
‫כדוגמה "אוורסט" מס' קטלוג ‪ 302861‬תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר כולל‬
‫‪ 2‬ברזי ניל לניתוק‪ ,‬צינורות חיבור וכל הנדרש בשלמות‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪7. 3‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫קומפלט ‪3.00‬‬
‫‪39,‬‬
‫‪39,530.‬‬
‫‪530.00‬‬
‫כלי סניטריי ברזי‬
‫עבודות לפי מפרט ראדו‪%‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪150.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪150.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪22,500.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.7.4.0010‬צינור שרשורי מחורר בקוטר ‪ 80‬מ"מ עטו& בד גיאוטכני ‪ ,‬תוצרת‬
‫"וולטה צנרת פלסטית בע"מ" או ש"ע מאושר‪ ,‬כולל הספקה‪ ,‬התקנה‬
‫הצינורות בשיפוע‪ ,‬חיזוק פלדה פנימי‪ ,‬כל ספחי הנדרשי‪ ,‬חפירה ו‪/‬או‬
‫חציבה התעלה ‪ ,‬עטיפת חצ) אגרגט בגודל גרגירי ‪ 2.5 0 1.0‬ס"מ‬
‫בתעלה‪) .‬צינור ניקוז גז ראדו(‬
‫‪ 1.7.4.0020‬מעבר ‪ P.V.C "3/"4.‬ע בנדי מנירוסטה וברגי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪ 1.7.4.0030‬הסתעפות "‪ HDPE "T‬קוטר ‪ 110‬מ"מ‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪ 1.7.4.0040‬זווית ‪ 90‬מעלות ‪ HDPE‬כולל חיבורי‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪ 1.7.4.0050‬צינור ‪ HDPE‬קוטר ‪ 110‬מ"מ לפינוי ולשאיבת גז ראדו‪ ,‬עולה לגג‪,‬‬
‫כולל כל אביזרי ‪ ,‬הנדרשי‪ ,‬ספחי‪ ,‬איטומי‪ ,‬מתלי ‪ ,‬ווי‪,‬‬
‫חיזוקי וריתו‬
‫מ"א‬
‫‪15.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪2,250.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪21 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪" 1.7.4.0060‬כובע סיני" מפח מגולב ‪ 1.2‬מ"מ בגובה ‪ 30‬ס"מ לפחות מעל צינור‬
‫"‪ 4‬לסילוק גז‪ ,‬לרבות צבע בגוו שידרש וכיסוי ברשת מגולבנת‬
‫למניעת חדירת וקינו ציפורי‬
‫‪ 1.7.4.0070‬בדיקת ראדו קצרת טווח בכל חללי צמודי לקרקע וקומות תת‬
‫קרקעיי במש ‪ 7‬ימי בתנאי אטומי ללא שאיבה ע"י בודק מאושר‬
‫מטע משרד איכות הסביבה )היתר בתוק&(‪ ,‬קבלת אישור לטופס ‪ 4‬על‬
‫סמ נתוני בדיקה במחלקת איכות הסביבה העירייה‪ .‬מחיר ק‪0‬ט לכל‬
‫המבנה‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪7. 4‬‬
‫‪7‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪100.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪200.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪27,‬‬
‫‪27,790.‬‬
‫‪790.00‬‬
‫עבודות לפי מפרט ראדו‬
‫‪127,‬‬
‫‪127,978.‬‬
‫‪978.00‬‬
‫עבודות אינסטלציה‬
‫מתקני חשמל‬
‫תאור הסעי‬
‫מחירי היחידות בפרק כוללי תאו כל תוכניות ע"י מהנדס ביצוע‬
‫הקבל ע יועצי ומתכנני אחרי )אדריכל‪ ,‬קונסטרוקטור אינסטלציה‬
‫וכו'(‪ ,‬קבלת אישורי שלה למיקו צינורות‪ ,‬ציוד וכו' לפני ביצוע‬
‫העבודה‪ .‬כל הזזה‪ ,‬כל פירוק‪ ,‬כל שינוי מיקו וביצוע עוד פע התקנת‬
‫צינורות וציוד באחריות של קבל ראשי ועל חש בונו‪ .‬קבל המבצע‬
‫עבודות חשמל חייב לעשות שינויי ללא שו תמורה מהמזמי‪ .‬מחירי‬
‫יחידת עבודה בפרק ה לעבודה מושלמת וכוללי בנוס& סיתותי‪ ,‬ביצוע‬
‫פתחי‪ ,‬קידוח חורי‪ ,‬ביצוע שקעי וחריצי‪ ,‬שרוולי לצינורות וכו'‬
‫בקירות ותיקרות‪ ,‬וכ סתימת החורי‪ ,‬סגירת פתחי ‪ ,‬מילוי שקעי‬
‫וחריצי‪ ,‬ביטו צינורות במילוי הריצו&‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫כל מחירי הפרק כוללי הספקה והתקנה הציוד‪ ,‬צינורות‪ ,‬ג"ת‪,‬‬
‫אביזרי הנדרשי‪ ,‬ספחי‪ ,‬חיזוקי ותליות וכו'‪ ,‬לפי המוגדר במפרטי‬
‫ובכתב הכמויות‬
‫הערה‪ :‬מחיר נקודה כולל מוביל ומוליכי ו‪/‬או כבל מסוג ‪ N2XY‬מונח‬
‫בתעלה ו‪/‬או מושחל במוביל‪ ,‬כולל אביזר סופי ‪ .‬על כל אביזר סופי‬
‫יותק שילוט ע מספר מעגל‪ .‬מחיר הנקודה הוא מהלוח ועד למוצא !‬
‫בכל סעיפי אחרי ש היצר יש לקרוא‪" :‬או ש"ע מאושר"‬
‫יש לספק כל גופי תאורה פלוארוסצנטי ע סטרטר אלקטרוני‬
‫הערה‪ :‬כל אביזרי הקצה לחשמל ותקשורת יהיו מסוג ‪GEWISS0SYSTEM‬‬
‫בקופסאות אורגינליות ע מחיצות פנימיות‪ .‬המחיר לנקודה להל מכל‬
‫סוג הוא ללא תלות באור הקו‪ .‬לתאור הנקודה המלא יש לעיי במפרט‬
‫הטכני בפרק אופני מדידה‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.1‬‬
‫מספר סעי‬
‫מובילי&‬
‫תאור הסעי‬
‫הערה‪ :‬המובילי המפורטי להל ה בחלקלתשלו עבור שינויי‬
‫ותוספות לפי רישו ואישור המפקח‪.‬‬
‫‪ 1.8.1.0020‬צינורות פלסטיי מסוג קוברה דו שכבתית )גמיש( בקוטר ‪ 50‬מ"מ ע חוט‬
‫משיכה‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪40.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪12.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪480.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪22 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪40.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪75.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,000.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.1.0030‬צינורות פלסטיי מסוג קוברה דו שכבתית )גמיש( בקוטר ‪ 110‬מ"מ ע‬
‫חוט משיכה‪.‬‬
‫‪ 1.8.1.0040‬צינור פלסטי ‪,‬י‪.‬ק‪.‬ע בקוטר ‪ 50‬מ"מ ע חוט משיכה עבור קוי טלפו‬
‫בהתא לדרישות חב' "בזק"‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪80.00‬‬
‫‪16.50‬‬
‫‪1,320.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0050‬צינור פלסטיק בקוטר ‪ 63‬מ"מ ע חוט משיכה עבור קוי טלפו בהתא‬
‫לדרישות חב' "בזק"‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪80.00‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪1,520.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8. 1‬‬
‫מובילי‬
‫כבלי& ומוליכי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.2.0010‬כבלי מסוג ‪ (XLPE) N2XY‬בחת ‪ 3X35+16‬ממ"ר קבועי למבנה‪,‬‬
‫מונחי על סולמות או בתעלות או מושחלי בצינורות‬
‫‪ 1.8.2.0020‬כבלי התקנה פנימיי לטלפו רב‪0‬גידיי בעלי ‪ 10‬זוגות בהתא לדרישות‬
‫"בזק" מושחלי בצנרת או בתעלות כבלי‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8. 2‬‬
‫מ"א‬
‫‪40.00‬‬
‫‪12.50‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪3,740.‬‬
‫‪740.00‬‬
‫חפירות‪ ,‬יציקות ובניות‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪40.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪81.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,240.00‬‬
‫כבלי ומוליכי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.3.0010‬חפירה ו‪/‬או חציבה של תעלות לכבלי עומק ‪ 90‬ס"מ‪ ,‬כולל מצע חול‪,‬‬
‫לבני או פלטות הגנה סרטי סימו‪ ,‬כיסוי והידוק סופי‬
‫‪8.4‬‬
‫‪6,320.‬‬
‫‪320.00‬‬
‫‪8. 3‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪35.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪60.00‬‬
‫חפירות‪ ,‬יציקות ובניות‬
‫סה"כ‬
‫‪2,100.00‬‬
‫‪2,100.‬‬
‫‪100.00‬‬
‫לוחות חשמל‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪3,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,000.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.4.0010‬מבנה לוח ראשי ‪ ,‬בנוי כארו סגור‪ ,‬ע דלתות וע פנלי מלפני‪ ,‬עומד‬
‫על הרצפה בתוספת הגבהה של ‪ 10‬ס"מ ‪.‬כולל השלמה לפי הפרט‬
‫שבתוכנית ) מידות שרשומות ה משוערות בלבד‪ 0‬מידות סופיות לפי‬
‫תוכנית היצר(כולל תאי נפרדי ע גב ע) לתקשורת ‪.‬המבנה כולל ‪:‬‬
‫פסי צבירה‪ ,‬חווט‪ ,‬סימו כל המוליכי כחוק ‪,‬מהדקי וכ ו' ככל‬
‫הדרוש לחיבור והפעלה ) מלבד האביזרי הרשומי בנפרד להל(‪.‬‬
‫המחיר כולל שלוט חיצוני על דלתות חצוניות ‪.‬צביעה בצבע קלוי‬
‫בתנור בגוו שיקבע האדריכל‪.‬‬
‫‪ 1.8.4.0020‬התקנה ‪,‬ביצוע כל החיבורי ובדיקה של לוח ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0030‬מאמ"ת לזר נומינלי עד ‪ 16‬אמפר חד קוטבי‪ ,‬כושר ניתוק ‪ 10‬קילואמפר‬
‫יח'‬
‫‪65.00‬‬
‫‪42.00‬‬
‫‪2,730.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0040‬מאמ"ת לזר נומינלי עד ‪ 25‬אמפר תלת קוטבי כושר ניתוק ‪ 10‬קילואמפר‬
‫יח'‬
‫‪8.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0050‬מאמ"ת לזר נומינלי עד ‪ 40‬אמפר תלת קוטבי כושר ניתוק ‪ 10‬קילואמפר‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪220.00‬‬
‫‪1,100.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0060‬מפסיקי זר חצי אוטומטיי עד ‪ 3X100‬אמפר כושר ניתוק ‪ 22‬קילואמפר‬
‫בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוו )כולל ידית רגילה(‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪700.00‬‬
‫‪700.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪23 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.4.0070‬מפסיקי זר מחליפי חד קוטבי לזר ‪ 10‬אמפר‪ ,‬ע מצב מופסק‬
‫‪ 1.8.4.0080‬ממסר פיקוד למא"ז )‪(TC‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪75.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪75.00‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫מגעני )‪ AC3,‬מתוצרת טלמכניק או שוה ער שיאושר ע"י המתכנ‬
‫כולל מגע עזר(‪.‬‬
‫‪ 1.8.4.0100‬מגעני תלת קוטביי לזר רצו& עד ‪ 20‬אמפר‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪225.00‬‬
‫‪450.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0110‬ממסר פחת ‪ 4X40‬אמפר רגישות ‪ 30‬מיליאמפרד דג‪A‬‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪330.00‬‬
‫‪1,650.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0120‬ממסר ‪ RF‬לגילוי אש לחיבור לרכזת האש‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0130‬מפסק שעו ע רזרבה מכנית של ‪ 24‬שעות‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0140‬מבטיח ע‪.‬נ‪.‬ג‪ 32\2 .‬אמפר‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0150‬מנורת סימו לד ע כיסוי‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪35.00‬‬
‫‪105.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0160‬יחידת קצה ‪ SATEC‬מתוצרת וסטינגהאוז כוללת‪ :‬מדידת זר‪ ,‬מתח‬
‫‪ , KVAR,KW,‬מקד הספק והכנה לחבור ותקשורת מחשבי‪ ,‬כולל שנאי‬
‫זר‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0170‬בית תקע חד פזי דג ‪ CEKON 16‬אמפר‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪450.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8. 4‬‬
‫לוחות חשמל‬
‫אביזרי& ועבודות שונות‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.5.0010‬בדיקת המתק על ידי חשמלאי מהנדס בודק )‪ (3‬וקבלת אישורו להפעלה‬
‫)בדיקות חוזרות על חשבו הקבל(‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪1,500.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪ 1.8.5.0020‬תאו ועזרה לחברת החשמל לביצוע החיבור ובדיקת המתק‪ ,‬לאכולל‬
‫תשלו עבור הבדיקה) כל בדיקה חוזרת תהא על חשבו הקבל(‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.8.5.0030‬תאו ע חברת בזק ‪ ,‬קבלת הנחיות ועזרה בביצוע החיבור‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.8.5.0040‬תאו ע חברת הוט ‪ ,‬קבלת הנחיות ועזרה בביצוע החיבור‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪15,‬‬
‫‪15,770.‬‬
‫‪770.00‬‬
‫‪8.6‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪8. 5‬‬
‫‪5,100.‬‬
‫‪100.00‬‬
‫אביזרי ועבודות שונות‬
‫תאורה‬
‫תאור הסעי‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪24 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪20.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪500.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪10,000.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.6.0010‬גו& תאורה פלורסצנטי מוג מי‪ 2X28 ,‬ווט‪ ,‬כולל נורה‪,‬נטל אלקטרוני‬
‫‪529205‬‬
‫‪ 1.8.6.0020‬גו& תאורה חרו קבוע‪+‬חרו‪ :‬אלטרוז ‪ 206120/121‬דו תכליתי ע‬
‫סוללות גיבוי‪ 24EDL,‬ושילוט תקני‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪3,500.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0030‬גו& תאורה חרו דג ‪ XYLUXLD4‬מסופק על ידי אנלטק בע"מ מק"ט‬
‫‪ EN0135‬כולל‪ :‬עדשה להארת שטח פתוח‪,‬ממיר‪,‬מפזר חו‪ ,‬סוללות‪,‬‬
‫מטע‪,‬מבדק תקינות‪,‬נורית חווי‪,‬התראת תקלה‪,‬לחצ בדיקה‪.‬הגו& בנוי‬
‫שקועבתקרה או על התקרה‪ ,‬בידוד כפול‪ 3‬וט‪,‬תפוקת אור ‪ 82‬לומ ל‪=180‬‬
‫דקות‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪15.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪9,000.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0040‬גו& תאורה שקוע בתקרה ‪ 14X4‬וט דג געש ‪54u105‬לממ"ד ושרותי‬
‫יח'‬
‫‪30.00‬‬
‫‪700.00‬‬
‫‪21,000.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0050‬גו& תאורהעל קיר למספר בית דג ניסקו ע פוטוצל ורישו ש רחוב‬
‫ומספר בית ‪ 11X2‬וט ‪30043‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0060‬גו& תאורה מוג מותק על קירות חו) דג געש ‪ 100 , 571701‬וט נ‪.‬ל‪.‬ג‬
‫יח'‬
‫‪14.00‬‬
‫‪700.00‬‬
‫‪9,800.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0070‬גו& תאורה געש חרמו ‪ 18X2‬וט ‪04E558‬‬
‫יח'‬
‫‪23.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪8,050.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪8. 6‬‬
‫‪61,‬‬
‫‪61,600.‬‬
‫‪600.00‬‬
‫תאורה‬
‫הארקות והגנות‬
‫מחיר‬
‫‪2,500.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,500.00‬‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.7.0010‬הארקת יסוד לבצוע בהתא לתקנות ולתוכניות ‪,‬כולל עליה לפס השואה יח'‬
‫ע פס מגולב ‪ 40X4,‬כולל פס השואה מנחושת במדות ‪ 60X40X4‬ע‬
‫ברגי נחושת בקוטר "‪ 0 3/8‬קומפלט ‪.‬‬
‫‪ 1.8.7.0020‬נקודת הארקה לצנרת מי במולי נחושת ‪ 16‬ממ"ר כולל צנרת מג ושלה‬
‫תקנית‬
‫נקודה ‪1.00‬‬
‫‪132.00‬‬
‫‪132.00‬‬
‫‪ 1.8.7.0030‬מולי נחושת בחת ‪ 10‬ממ"ר ע מוביל בקוטר ‪ 25‬מ"מ ‪0‬חיבור מפס‬
‫הארקות בלוח וחיבור ע מהדק ל‪ :‬תקרה אקוסטית ו‪/‬או לצנרת מי ו‪/‬או‬
‫לצנרת הסקה ו‪/‬או לתעלות מיזוג אויר ו‪/‬או לתעלות רשת או פח‬
‫להובלת כבלי חשמל ותקשורת ) ימדד כיחידה מושלמת(‬
‫‪3.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪8. 7‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫‪3,232.‬‬
‫‪232.00‬‬
‫הארקות והגנות‬
‫נקודות ושונות‬
‫מחיר‬
‫‪135.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪13,500.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.8.0010‬נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי ע מוליכי ‪ 1.5 0‬ממ"ר מהלוח עד‬
‫היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסק‪,‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫נקודה ‪100.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0020‬נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי ע מוליכי ‪ 2.5 0‬ממ"ר מהלוח עד‬
‫היציאה מהקיר לחיבור גופי תאורת חו) המותקני על קירות החו)‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪18.00‬‬
‫‪163.00‬‬
‫‪2,934.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0030‬נקודת לחצ חירו כוללת‪ :‬הזנה מלוח ראשי‪ ,‬לחצ פטריה בצבע אדו‪,‬‬
‫שלטא"הפסקת חשמל בחירו"‪ ,‬מותקנת בכניסה בגובה ‪ 2.0‬מ'‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪25 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫נקודה ‪30.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪157.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,710.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.8.0040‬נקודת ח"ק מושלמת כוללת מוליכי ‪ 3X2.5‬ממ"ר ו‪/‬או כבל ‪, N2XY‬‬
‫מושחלי במובילי כולל ב‪ .‬תקע ‪ 16‬אמפר מותק תה"ט‪ ,‬ע תריס‬
‫מג הכל מושל‬
‫‪ 1.8.8.0050‬נקודת ח"ק מושלמת כוללת מוליכי ‪ 3X2.5‬ממ"ר ו‪/‬או כבל ‪, N2XY‬‬
‫מושחלי במובילי כולל ‪ 2‬ב‪ .‬תקע ‪ 16‬אמפר מותק תה"ט‪ ,‬ע תריס מג‬
‫הכל מושל‬
‫נקודה ‪2.00‬‬
‫‪130.00‬‬
‫‪260.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0060‬נקודת ח"ק מושלמת כוללת מוליכי ‪ 3X2.5‬ממ"ר ו‪/‬או כבל ‪, N2XY‬‬
‫מושחלי במובילי כולל ב‪ .‬תקע ‪ 16‬אמפר‪ ,‬מוג מי מותק תה"ט‪ ,‬ע‬
‫תריס מג הכל מושל‬
‫נקודה ‪7.00‬‬
‫‪130.00‬‬
‫‪910.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0070‬נקודה לונטה בשירותי כוללת מוביל ומוליכי ‪ 2.5X3‬ממ"ר‪ ,‬מפ"ז ‪ 16X2‬נקודה ‪1.00‬‬
‫א' ע מנורת סמו וחבור לונטה ‪.‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0080‬נקודה למזג חד פזי מושלמת כולל מוביל ומוליכי ‪X 3 2.5‬מ"ר ו‪/‬או כבל נקודה ‪11.00‬‬
‫‪ N2XY‬מושחלי במובילי כולל מפסק פקט ‪ 16X2‬א' ‪.‬מוג מי ליד‬
‫היחידה בגג ושלט פלסטיק חרוט ע מספר המעגל‬
‫‪300.00‬‬
‫‪3,300.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0090‬תיבת ניסקו\קשט ע נק ח"ק תלת‪0‬פזית מושלמת עשויה מוליכי נחושת‬
‫ע בדוד ‪ 5X2.5 P.V.C‬ממ"ר מושחלי בצנרת מותקנת תה"ט ו‪/‬או‬
‫ביציקות ו‪/‬או מתחת לריצו& ו‪/‬או בתקרות מהלוח עד השקע וכ שני‬
‫ב‪.‬תקע ‪ 16‬אמפר מותק בתיבת ניסקו או קשט יעודית מוגנת מי‪.‬‬
‫נקודה ‪2.00‬‬
‫‪900.00‬‬
‫‪1,800.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0100‬נקודת דוד מי חמי כולל מ"ז דו קוטבי ומנורת סימו‪ ,‬כולל מוליכי‬
‫נחושת ע בדוד ‪ 3X2.5, P.V.C.‬ממ"ר כנדרש‪ ,‬מושחלי בצנרת בקוטר‬
‫‪ 20‬מ"מ תה"ט ו‪/‬או מתחת לריצו& ו‪/‬או בתקרות ו‪/‬או בצנרת מרירו‬
‫גלויה על הטיח‪ ,‬כולל חיבור חשמלי לדוד המי הכל מושל קומפלט‬
‫נקודה ‪4.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0110‬נקודה במטבח כוללת קו מצנור ‪ 25‬פ"נ וכבל ‪ 2.5X5 N2XY‬מלוח ועד‬
‫לנקודה בהתקנה סמויה כולל אביזר בית תקע ‪ 16X5 CEKON‬א' כולל‬
‫תיבה‪ ,‬בנויי מוג מי שקועי בקיר קומפלט‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0120‬נקודה במטבח כוללת קו מצנור ‪ 25‬פ"נ וכבל ‪ 2.5X5 N2XY‬מלוח ועד‬
‫לנקודה בהתקנה סמויה כולל אביזר בית תקע ‪ 16X5 CEKON‬א' ובית‬
‫תקע ‪CEKON 16X3‬כולל תיבה‪ ,‬בנויי מוג מי שקועי בקיר קומפלט‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0130‬נקודה במטבח כוללת קו מצנור ‪ 20‬פ"נ וכבל ‪ 2.5X3 N2XY‬בהתקנה‬
‫סמויה‪ ,‬כולל‪ ,‬אביזר בית תקע חד פזי ‪ 0‬מוג מי בהתקנה סמויה ‪0‬‬
‫קומפלט ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0140‬נקודה במטבח כוללת קו מצנור ‪ 20‬פ"נ וכבל ‪ 2.5X3 N2XY‬בהתקנה‬
‫סמויה‪ ,‬כולל‪ 2 ,‬אביזר בית תקע חד פזי ‪ 0‬מוג מי בהתקנה סמויה ‪0‬‬
‫קומפלט ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 1.8.8.0150‬נקודה לפיקוד‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.9‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪8. 8‬‬
‫‪34,‬‬
‫‪34,714.‬‬
‫‪714.00‬‬
‫נקודות ושונות‬
‫גילוי אש וכריזה‬
‫תאור הסעי‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪26 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪2,500.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,500.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.9.0010‬רכזת אנלוגית מתוצרת חברת "טלפייר" ל‪ 80‬כתובות‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0030‬מעגל מבוא \ מוצא אנלוגי להפעלת מערכת כיבוי מותק בקופסאת מתכת יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0040‬גלאי עש יוניזציה אנלוגי כדוגמת ‪ TFI0330A‬מתוצרת חברת "טלפייר"‬
‫כולל בסיס‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪26.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪10,400.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0050‬לחצ ניפו) אנלוגי אדו‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪1,400.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0060‬צופר אזעקה פנימי ‪90DB‬‬
‫יח'‬
‫‪6.00‬‬
‫‪320.00‬‬
‫‪1,920.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0070‬צופר אזעקה חיצוני מוג מי כולל נצנ)‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0080‬שלט כיבוי הופעל‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0090‬חייג כדוגמת ‪ TMD500I‬מתוצרת חברת "טלפייר"‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0100‬מכל כיבוי אש בגז מסוג ‪ FE227\FM200‬נושא את התקני ‪ FMUL‬מתוצרת יח'‬
‫חברת ‪ FIKE‬במשקל ‪ 3‬ק"ג כולל מחירי פיזור וצנרת נחושת לארו חשמל‪.‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0110‬נקודות לרמקול כולל צינור ‪ 20‬וכבל ‪ 0.7X2‬ממ"ר ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0120‬מגבר לכריזה‪/‬מוזיקה ‪ 150‬ווט ‪ RMS‬הזנה במתח נמו‪ ,‬לרבות מטע‪/‬ספק‬
‫ומצבר ל‪ 30‬שעות‪ ,‬לרבות יחידת מיתוג עד ‪ 8‬אזורי‪ ,‬קד מגבר וכניסות‬
‫למוזיקה‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪4,900.00‬‬
‫‪4,900.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0130‬עמדת כריזה ל‪ 80‬אזורי לרבות מיקרופו ופנל הפעלה‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0140‬רמקולי ‪ 8‬בתיבת ע) מתאימה הכוללת שנאי קו וגריל‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪173.00‬‬
‫‪1,730.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0150‬נקודות לטלביזיה הצינור ‪ , 20‬סיו ע תיבה ואביזר לטלביזיה‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0160‬נקודות לטלפו כולל מוביל בקוטר ‪ 20‬מ"מ ע כבל ‪ 4‬זוג ואביזר טלפו‬
‫יח'‬
‫‪6.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0170‬אספקה והתקנה בארו לבזק של קורונה ע אמבטיה ‪ 0‬הכל בהתא לתק יח'‬
‫והנחיות בזק ‪.‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0020‬תוספת ספק כח ‪ 4‬אמפר לרכזת אנלוגית‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪27 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪288.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪288.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.8.9.0180‬קו יציאה לגג מצינור מגולב "‪ 1 1/2‬ע תיבה משורינת ומוגנת מי ובה‬
‫פתחי לכניסת הכבלי‪,‬ע פקקי‪,‬לחיבור אנטנת טלביזיה כולל הגבהה‬
‫מבטו על הגג ואטימה וארבעה ברגי עיגו "‪ 3/4‬ע אומי כפולי‪.‬‬
‫‪ 1.8.9.0190‬נקודה לגלאי‪ ,‬מוביל ‪ 20‬וחוט משיכה לסיי ע תיבה ושלט‬
‫יח'‬
‫‪26.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪1,560.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0200‬נקודה לאזעקה ו\או למצלמות במשקו&\תקרה\גג‪ ,‬מוביל ‪ 20‬וחוט משיכה‬
‫לסיי ע תיבה ושלט‬
‫יח'‬
‫‪15.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪2,250.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0210‬נקודה לחצ אש‪ ,‬מוביל ‪20‬וחוט משיכה לסיי ע תיבה ושלט‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0220‬נקודה לצופר‪ ,‬מוביל ‪ 20‬וחוט משיכה לסיי ע תיבה ושלט‬
‫יח'‬
‫‪7.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪420.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0230‬נקודה לאינטרקו‪ ,‬מוביל ‪ 20‬וחוט משיכה לסיי ע תיבה ושלט‬
‫יח'‬
‫‪7.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪420.00‬‬
‫אינטרקו כללי‪0‬המערכת תסופק מחברת "קומקס" או שוה ער שתאושר‬
‫על ידי מנהל המחלקה לביטחו מוסדות חינו וקהילה‪.‬המערכת כוללת‬
‫במחירה את המטריצה הדרושה להפעלה וחיבור כל ג בנפרד‪ ,‬כוללת‬
‫הפעלה ובדיקה‪.‬‬
‫‪ 1.8.9.0250‬יחידת פנל כניסה מותקנת שקועה בקיר בשער הכניסה כוללת‪ :‬פנל כניסה‬
‫דיגיטלי אנטי ונדל‪ ,‬מקלדת ע לחצ לכל ג‪ ,‬מצלמת "‪DDC2/1‬ו צבעונית‬
‫ברזולוציה גבוהה ועדשה רחבת זוית מקודד כניסה‪ 0‬קומפלט‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0260‬יחידת פנל בחצר מותקנת שקועה בקיר כוללת‪ , :‬מקלדת ע לחצ שחרור‬
‫לדלת‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪750.00‬‬
‫‪750.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0270‬יחידה בג כוללת אינטרקו שפופפרת בצע לב ע מס טלביזיה צבעוני‪ ,‬יח'‬
‫אפרקסת‪ ,‬צליל דיגיטלי‪ ,‬מגע עזר אשר מנתק את מעכל הדיבור בעת‬
‫הנחת האפרקסת על כנה‪.‬התקנה על הטיח‪ .‬לחצ שחרור שער הכניסה‪.‬ל‬
‫‪5.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪5,000.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0280‬ארו חיצוני לבזק בנוי בנישה בקיר ע דלת וע נעילה ע מנעול בזק‪.‬‬
‫הארו במידות ‪ 30X40X60‬ס"מ מתוצרת "ענבר" או "ישראלוקס"‬
‫מפולאסטר משורי‪ .‬הארו יותק לפי הנחיות שעל הקבל לקבל מבזק‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0290‬ארו חיצוני להוט בנוי בנישה בקיר ע דלת וע נעילה ע מנעול הוט‪.‬‬
‫הארו במידות ‪ 30X100X80‬ס"מ מתוצרת "ענבר" או "ישראלוקס"‬
‫מפולאסטר משורי‪ .‬הארו יותק לפי הנחיות שעל הקבל לקבל מבזק‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0300‬חייג טלפו אוטומטי‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪960.00‬‬
‫‪960.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0310‬חווט כל הגלאי‪,‬לחצני‪ ,‬צופרי‪ ,‬מנורות סימו‬
‫יח'‬
‫‪36.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪2,160.00‬‬
‫‪ 1.8.9.0320‬בדיקת המתק על ידי מכו התקני וקבלת אישור‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪8. 9‬‬
‫גילוי אש וכריזה‬
‫‪52,‬‬
‫‪52,658.‬‬
‫‪658.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪28 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪8‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫מתקני חשמל‬
‫סה"כ‬
‫‪185,‬‬
‫‪185,234.‬‬
‫‪234.00‬‬
‫עבודות טיח‬
‫תאור הסעי‬
‫כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בני" )"‬
‫האוגד הכחול"( כולל אופני המדידה ‪ ,‬אלא א צויי אחרת בסעי& כתב‬
‫כמויות ‪ .‬בנוס& מחירי יחידות עבודה כוללי הכל הנכתב בתת פרק‬
‫‪ 09.00‬כתב כמויות הזה‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫יש למדוד בשטחי טיח כל שטחי קטני ברוחב פחות מ‪ 200‬ס"מ ‪,‬‬
‫פרט מחשפי פתחי שלא ימדדו בנפרד‪ ,‬וטיח ע"ג חשפי ברוחב פחות‬
‫מ‪ 200‬ס"מ כולל במחיר יחידה של טיח ע"ג הקיר‪ .‬חיזוקי מקצועות‬
‫בזוויתני רשת מגולוונת יבוצעו לפינות )ללא פינות חשפי( בגובה עד‬
‫‪ 1.9‬מ' ‪.‬‬
‫במחירי טיח נכללת הכנת המשטח לרבות ניקוי מאבק ‪ ,‬מלכלו‪,‬‬
‫מאבני ומבליטות בטו בולטות‪ ,‬חיתו חוטי ברזל וכדומה‪ ,‬גירוד כל‬
‫החומר לא מודבק ותיקו פני המשטח קירות‪ ,‬מחיצות או תקרות‪.‬‬
‫תיקו המשטח הבטו ע"י סתימת ומילוי חריצי וחורי )אחרי הרכבת‬
‫הצינורות או עקב סגריגציה( יבוצע הקבל בתערובת ‪01 :‬צמ נט‪ 03 ,‬חול ‪,‬‬
‫מי ו"סיקה לטקס" )‪ 20%‬נפח המי( או ש"ע מאושר ע"י המזמי ‪.‬‬
‫במחירי טיח נכללת הרבצה מכל סוג שידרש‪ ,‬ביצוע טיח בעובי השכבות‬
‫הנדרשות במפרט הכללי‪ .‬קבל יהיה אחראי על קבלת שטחי ישרי‬
‫בתיקרות וקירות‪ ,‬לא ישול תוספת על הגדלת עובי הכולל של טיח‬
‫מעל המצויי במפרט הכללי או לרשת מיוחד‬
‫טיח לממ"מ תוכנ בעובי מינימלי‪ ,‬ללא רשת‪ ,‬עקב כלולת במחירי פרק‬
‫‪ 02‬הנחיות ודרישות לתבניות ולפני בטו‪) .‬ראה תת פרק ‪ 02.00‬כתב‬
‫הכמויות הזה(‪ .‬לא ישול לקבל תוספת עבור רשת סיבי זכוכית ‪ .‬א‬
‫יהיה צור ברשת הנ"ל לטיח בממ"מ העבודה תבוצע על חשבו הקבל‬
‫ללא שו תוספות‪.‬‬
‫המחירי כוללי ולא תשול בנפרד תוספת עבור ביצוע הטיח בגובה‬
‫מעל מ‪ 3.50‬מ' מהריצפה )קומות גבוהות(‪ ,‬עבור ביצוע טיח על מישורי‬
‫מעוגלי‪ ,‬עבור שימוש כל סוגי רשת או פסי להדבקה תחת לטיח‪:‬‬
‫בחיבורי ובמפגשי קירות מחומרי שוני‪ ,‬בפינות‪ ,‬מעל חריצי בבלוק‬
‫ובבטו וכדומה‪ ,‬במקומות אחרות רגישי לסדקי‪ .‬קבל יהיה אחראי על‬
‫קבלת טיח ללא סדקי וימשי לטפל בסדקי אחרי קבלת המבנה בתקופת‬
‫הבדק‪ .‬בניגוד לאופני מדידה "במפרט הכללי לעבודות בנייה" ‪ ,‬ללא קשר‬
‫מה בוצע בפועל‪ ,‬בכל מקרה לא נמדוד הטיח בחלל מעל תקרות תותבות‬
‫או תלויות‪ ,‬ובגב ארונות מטבח‪ .‬שטח הטיח של קירות פני בחדרי‪,‬‬
‫שבה מורכבת תקרה תותבת‪ ,‬יחושב לפי הגובה הנמדד‬
‫מחירי טיח פני וחו) כוללי פרופילי "ח" או זווית מאלומיניו‬
‫במידות ‪ 15/20‬או ‪ 15/15‬מ"מ בקצה הטיח או במפגש הטי ע חומרי‬
‫גמר אחרי לפי פרטי או הנחיות במקו האדריכל‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪9.1‬‬
‫עבודות טיח פני& וחו*‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.9.1.0010‬טיח קל בממ"מ על בסיס גבס על פני קירות ותקרות דוגמת "גשר" או מ"ר‬
‫"תרמוקיר" או ש"ע מאושר בעובי ‪ 10‬מ"מ‪ .‬פני וקירות פנימיי‬
‫)מעבר‪/‬מטבח(‬
‫כמות‬
‫‪110.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪85.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪9,350.00‬‬
‫מ"ר‬
‫‪220.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪22,000.00‬‬
‫‪ 1.9.1.0020‬טיח חו) על שטחי מישוריי במעקות הגג גגוני ותחתית תקרות‪,‬‬
‫בעובי ‪ 2‬ס"מ כולל מריחה תחתונה בטיח בטו ביחס של ‪ 1‬מלט ‪ 2 +‬חול‬
‫י‪ ,‬בתוספת ערב אוט "איזולטקס" או ש"ע מאושר‪ ,‬שכבת טיח מיישרת‬
‫ושכבה עליונה )שליכט( על בסיס צמנט אפור‪ .‬הפרדה בי צבעי שוני‪.‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪29 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪55.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪250.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪13,750.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.9.1.0030‬טיח לבידוד תרמי חיצוני בתקרת מבואת כניסה גמר מותז צמנטי דוגמת‬
‫"טיח תרמי ‪" ,"200‬טיח תרמי ‪ "300‬או "טיח תרמי ‪ "400‬לרבות שכבת‬
‫הרבצה תחתונה בעובי ‪ 0.5‬ס"מ‪ ,‬פרופילי )כ‪ 0.7 0‬מ"א‪/‬מ"ר(‪ ,‬טיח תרמי‬
‫בעובי ‪ 3‬ס"מ ושכבה עליונה דוחה מי ‪ 0‬תרמופי סופר בעובי ‪ 0.6‬ס"מ‬
‫תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע‬
‫‪ 1.9.1.0040‬טיח לבידוד תרמי חיצוני בחזיתות המבנה גמר מותז צמנטי דוגמת "טיח‬
‫תרמי ‪" ,"200‬טיח תרמי ‪ "300‬או "טיח תרמי ‪ "400‬לרבות שכבת הרבצה‬
‫תחתונה בעובי ‪ 0.5‬ס"מ‪ ,‬פרופילי )כ‪ 0.7 0‬מ"א‪/‬מ"ר(‪ ,‬טיח תרמי בעובי ‪5‬‬
‫ס"מ ושכבה עליונה דוחה מי ‪ 0‬תרמופי סופר בעובי ‪ 0.6‬ס"מ תוצרת‬
‫"תרמוקיר" או ש"ע‬
‫מ"ר‬
‫‪170.00‬‬
‫‪275.00‬‬
‫‪46,750.00‬‬
‫‪ 1.9.1.0050‬אלטרנטיבה לטיח חו) הנ"ל עבור קירות הבני‪ :‬חיפוי לוחות טרספה‬
‫בתלייה סמוייה ‪ +‬איטו ‪ +‬בידוד )ע"ג פרופילי אלומיניו( במקו טיח‬
‫תרמי‬
‫מ"ר‬
‫‪170.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪51,000.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪9. 1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪142,‬‬
‫‪142,850.‬‬
‫‪850.00‬‬
‫עבודות טיח פני וחו)‬
‫‪142,‬‬
‫‪142,850.‬‬
‫‪850.00‬‬
‫עבודות טיח‬
‫עבודות ריצו וחיפוי‬
‫תאור הסעי‬
‫כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בני" )"‬
‫האוגד הכחול"( כולל אופני המדידה ‪,‬אלא א צויי אחרת בסעי&‪ .‬מחירי‬
‫עבודה כוללי בנוס& הכל שכבתוב בתת פרק הזה ללא שו‬
‫תוספות‬
‫במחירי ריצו& מכל סוג שהוא וחיפוי קרמיקה כולל ביצוע פסי וצורות‬
‫וציורי בכל סוג ובגווני שוני לפי פרטי באדריכלות‪ .‬במחירי ריצו&‬
‫כוללי פנלי מסוג הריצו&‪ ,‬חיתו גירונג במפגש פנלי בפינות ובכל‬
‫מפגש פנל ע משקו& הדלת‪ ,‬עיבוד בקו אלכסוני שיפולי או קרמיקה‪,‬‬
‫ביצוע חיתו הפנלי ואריחי קרמיקה לאור הנדרש‪ ,‬למידות נדרשות‪,‬‬
‫ביצוע שיפולי על עמודי עוגלי‪ .‬במחירי ריצו& כולל מילוי לקבלת‬
‫העובי הכולל של הריצו& עד ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬כולל מילוי המיוצב בעובי‬
‫התשתית‪ ,‬עשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור של ‪ 200‬ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬כל‬
‫סוגי הריצו& מתאימי לת"י ‪ 2279‬התנגדות להחלקה ‪R12 ,R11 ,R10 ,R09‬‬
‫‪ ,‬לפי רטיבות בחדרי ודרישות יוע) בטיחות‪,‬‬
‫מחירי הריצו& והחיפוי כוללי‪ :‬מידות האריחי לפי בחירת האדריכל‪,‬‬
‫ביצוע עבודות בהתא לתוכניות ריצו& או תוכניות פריסות קירות‬
‫מטבחי ושירותי‪,‬ביצוע עבודות תשתית וחומרי העזר ננדרשי ‪ ,‬חומר‬
‫מילוי‪ ,‬דבקי‪ ,‬טיט ע חול י בלבד בתוספת ערבי עבור הריצו&‬
‫והחיפויי‪ ,‬הרכבת הריצו& והחיפוי ע"ג טיט או בהדבקה‪ ,‬מריחת כל גב‬
‫השיש או כל גב האריח בדבק וישו רטוב על רטוב‪ ,‬רובה אקרילית‪ ,‬תפרי‬
‫התפשטות‪ ,‬טיפול בסילר כולל בשיפולי‪ ,‬בחיפויי ובמדרגות‪ .‬לפני‬
‫יישו שכבות התשתית לריצו& וחיפוי יש להבריש את פני התשתית עד‬
‫שיהיו נקיי לחלוטי‪.‬‬
‫צורת הנחת הריצו& או אריחי חיפוי תיקבע לפי דרישת האדריכל במקו‪,‬‬
‫ולא תשול תוספת מחיר עבור יצירת זווית של ‪ 45‬מעלות‪ ,‬שורות‬
‫אלכסוניות‪ ,‬חיתוכי נוספי ושימוש בלפחות שלושה גווני‪ ,‬או סוגי‬
‫של מרצפות ואריחי קרמיקה )גרניט פורצל(‪ .‬הפוגות תהיינה המשכיות‬
‫לכיוו אחד בלבד לפי תכנית ריצו&‪ .‬מחירי היחידה כוללי‪ :‬הרכבת פסי‬
‫קישוט ו‪/‬או אריחי קישוט‪ ,‬שילוב בי צבעי וסוגי שוני‪ ,‬הרכבת פסי‬
‫שיש שקועי ברוחבי קטני‪ .‬במחירי הריצו& כוללי‪ :‬עיבוד שיפועי‬
‫למחסומי רצפה‪ ,‬שיפועי לניקוזי בתאי מקלחות‪ ,‬מרפסות ובכל מקו‬
‫שיידרש‪ .‬מחירי הריצו& כוללי‪ :‬פריסת נייר הגנה פלסטי ע"ג הריצופי‬
‫)הנייר משווק ע"י "כדורי"(‪ ,‬או שו"ע מא‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪30 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫על הקבל יש לקחת בחשבו במילוי הצעות שקיימת אפשרות לשני שיטות‬
‫ביצוע ריצו& וחיפוי קירות מאריחי קרמיקה )גרניט( ‪ :‬רגילה על טיט‬
‫צמנטי או בהדבקה ‪ .‬הקבל על חשבונו יעשה דוגמאות לשני שיטות‪,‬‬
‫לאחר בחירה ואישור דוגמאות האריחי ‪ ,‬הגווני‪ ,‬צבע הרובה וכו' ‪,‬‬
‫ויבצע ריצו& וחיפוי באחד מהשיטות‪ ,‬לפי אישור מפקח ואדר יכל‪ ,‬במחיר‬
‫ההצעה במכרז‪ .‬במחיר ריצו& וחיפוי בקרמיקה )גרניט( כוללי ספייסרי‬
‫)שומרי מרחק מפלסטיק בעוביי שוני( באישור האדריכל‪ ,‬וביצוע פוגות‬
‫לפי הנחיות אדריכל במקו ‪ .‬הכנה לחיפוי‪ ,‬כל סוגי הרבצה‪ ,‬רקע טיח‬
‫צמנטי מיושר ע תוספת חומרי להדבקה טובה לבטו או בלוקי ‪,‬‬
‫חומרי איטו לחיפוי קירות רטובי וכו'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מחירי החיפוי כוללי את חומר )הדבק והרובה( מוכני בבית חרושת‬
‫ושימוש לפי הוראות היצר המייצר הקרמיקה‪ ,‬בגוו הנבחר‪ ,‬לרבות‬
‫רובה אפוקסי או אקרילי‪.‬‬
‫במחירי חיפוי קרמיקה )גרנית פורצל( כלול פינות וגמר עליו מפרופילי‬
‫אלומיניו או מחומר אחר‪ ,‬פרופיל הפרדה בי טיח וקרמיקה‪ ,‬לפי בחירת‬
‫האדריכל‪ .‬במחירי חיפוי קירות באריחי קרמיקה )גרניט( כלול חיפוי מעל‬
‫שוליי של כיורי או משטחי אב של ארונות מטבח )הכיורי‬
‫והמשטחי נמדדו בנפרד(‪ ,‬ביצוע מקרמיקה עמודי וחגורות להסתרת‬
‫הצנורות‪ ,‬חיפוי בקנט המחיצות‪ ,‬חיפויי בחשפי החלונות ‪ ,‬סביב דלתות‬
‫וחלונות וכו'‪ .‬מראות יש להרכיב רק על קרמיקה‪ .‬על הקבל לחפות‬
‫בקרמיקה שטחי תחת מראות‬
‫מחיר יחידה לא ישתנה בשינוי מחיר היסוד עד ‪ .10%‬בדרישת הקבל‬
‫לתוספת עבור מחיר יסוד באחד מסעיפי הפרק‪ ,‬בגלל מחיר היסוד שעולה‬
‫מעל המצויי בתוכניות או בכתב הכמויות ‪ ,‬על הקבל להביא למזמי‬
‫מסמכי הוכחה למחירי יסוד לכל מוצרי קרמיקה או גרניט פורצל בפרק‬
‫לבדיקה‪ .‬רק בהשוואה העלות כל המוצרי בפרק‪ ,‬במקרה שבס הכל‬
‫מוצרי קרמיקה או גרניט פורצל כול ביחד‪ ,‬עולי לקבל יותר ממצויי‬
‫בכתב הכמויות‪ ,‬יקבל הקבל התוספת המחושבת לכל הפרק‪ ,‬כולל ריצו&‬
‫וחיפוי קירות‪ .‬בבחירת קרמיקה או גרניט פורצל יותר זולי ממתוכנ‬
‫באישור המזמי‪ ,‬זכותו המזמי לתק המחיר לפי חוזה ע קבל‪ .‬אחרי‬
‫הש החברה הספק יש לקרוא בכל סעיפי "או‬
‫השיפולי יורכבו כשיפולי שקועי במישור הגבס‪ ,‬ע"פ דרוג בפלטות‬
‫הגבס‪ ,‬שהורכבו מלכתחילה לקבלת השיפולי‬
‫באחריות הקבל להמציא דוגמא לאישור האדריכל טר הביצוע‪ ,‬לרבות‬
‫דוגמא לאופ הרכבת הריצופי והחיפויי‪ ,‬כולל הרובה הנדרש לפי‬
‫תכנית האדריכל‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪10.1‬‬
‫עבודות ריצו וחיפוי‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.10.1.0010‬ריצו& באריחי טרצו מתוצרת "איטונג" סדרה "סומסו" במידה ‪ 40/40‬ס"מ מ"ר‬
‫‪ ,‬מק"ט ‪ 5047‬בגוו אפור )ממ"מי‪ ,‬כיתות‪ ,‬מבואה‪ ,‬פרוזדורי‪ ,‬מחס(‪.‬‬
‫רמת החלקה ‪ .R010‬יש להציג דוגמאות לאישור האדריכל‪.‬‬
‫כמות‬
‫‪330.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪260.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪85,800.00‬‬
‫‪ 1.10.1.0020‬שיפולי מסוג פולימר בגוו לב מט מתוצרת "שיר" בגובה עד ‪ 7‬ס"מ‬
‫שקועי במישור הלוח גבס‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪182.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪10,920.00‬‬
‫‪ 1.10.1.0030‬ריצו& באריחי טרצו בחדרי רטובי מתוצרת "איטונג" סדרה "סומסו"‬
‫במידה ‪ 40/40‬ס"מ ‪ ,‬מק"ט ‪ 5047‬בגוו אפור‪ .‬רמת החלקה ‪R011‬‬
‫מ"ר‬
‫‪72.00‬‬
‫‪260.00‬‬
‫‪18,720.00‬‬
‫‪ 1.10.1.0040‬ריצו& באריחי טרצו בחצר מקורה ‪ 0‬זחילה מתוצרת "איטונג" סדרה‬
‫"סומסו" במידה ‪ 20/20‬ס"מ ‪ ,‬מק"ט ‪ 5047‬בגוו אפור‪ .‬רמת החלקה ‪R010‬‬
‫מ"ר‬
‫‪15.00‬‬
‫‪260.00‬‬
‫‪3,900.00‬‬
‫‪ 1.10.1.0050‬ס& פתחי דלתות באריחי טרצו מתוצרת "איטונג" סדרה "סומסו" ברוחב‬
‫‪ 30‬ס"מ ‪ ,‬מק"ט ‪ 5047‬בגוו אפור‪ .‬רמת החלקה ‪R010‬‬
‫מ"א‬
‫‪31.00‬‬
‫‪130.00‬‬
‫‪4,030.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪31 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.10.1.0060‬חיפוי קירות בחדרי רטובי באריחי קרמיקה במידות ‪ 15/15‬ס"מ‪,‬‬
‫מתוצרת ‪ Cinca‬פורטוגל ‪ ,Arquitectos wall tiles‬מט בגוו לפי בחירת‬
‫האדריכל אלטרנטיבה להוזיל ע דג אחר‪.‬‬
‫‪ 1.10.1.0070‬משטח שיש אב קיסר בחדרי רטובי בעובי ‪ 2‬ס"מ מסדרה ‪ 4000‬ובגוו‬
‫לבחירת האדריכל‪ .‬המחיר כולל עיבוד פתח לכיור‪ ,‬קידוח חורי וסינר‪.‬‬
‫המחיר למ"ר‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪10.‬‬
‫‪10.1‬‬
‫מ"ר‬
‫‪8.00‬‬
‫‪1,650.00‬‬
‫‪13,200.00‬‬
‫עבודות ריצו& וחיפוי‬
‫‪185,‬‬
‫‪185,065.‬‬
‫‪065.00‬‬
‫אביזרי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.10.2.0010‬מתק נייר טואלט ג'מבו ננעל ע מתק לירידה אוטומטית של הגליל‬
‫העליו ע סיו הגליל התתו מנירוסטה בגמר מט‪/‬סאט‪ ,‬מתוצרת ‪ ASI‬של‬
‫ש‪.‬דרור טל' ‪ ,0909541387‬או שו"ע‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪9.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪450.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,050.00‬‬
‫‪ 1.10.2.0020‬סבוניות תלויות בנפח ‪ 1‬ליטר מנירוסטה ‪ 304‬בגימור מט‪ ,‬של ש‪.‬דרור טל'‬
‫‪ ,0909541387‬או שו"ע‬
‫יח'‬
‫‪9.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪3,150.00‬‬
‫‪ 1.10.2.0030‬מתק מגבות נייר חיצוני בגמר נירוסטה‪ ,‬של ש‪.‬דרור טל' ‪ ,0909541387‬או‬
‫שו"ע‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪ 1.10.2.0040‬אשפתו ‪ 10‬ליטר בגמר נירוסטה‪ ,‬של ש‪.‬דרור טל' ‪ ,0909541387‬או שו"ע‬
‫יח'‬
‫‪9.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪ 1.10.2.0050‬מאחז יד על דלת נכי ע הברגה מוסתרת בגמר נירוסטה‪ ,‬של ש‪.‬דרור טל' יח'‬
‫‪ ,0909541387‬או שו"ע‬
‫‪2.00‬‬
‫‪550.00‬‬
‫‪1,100.00‬‬
‫‪ 1.10.2.0060‬ידית אחיזה לנכי במידות ‪ 60/60‬ס"מ מתוצרת "פרסליט" מק"ט ‪R1364‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,800.00‬‬
‫‪1,800.00‬‬
‫‪ 1.10.2.0070‬ידית אחיזה לנכי במידות ‪ 60‬ס"מ מתוצרת "פרסליט" מק"ט ‪RT103‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪183.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪265.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪48,495.00‬‬
‫‪11‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪10.‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15,‬‬
‫‪15,500.‬‬
‫‪500.00‬‬
‫אביזרי‬
‫‪200,‬‬
‫‪200,565.‬‬
‫‪565.00‬‬
‫עבודות ריצו& וחיפוי‬
‫עבודות צביעה‬
‫תאור הסעי‬
‫כל העבודות יבוצעו בהתא ובכפו& למפורט במפרט הכללי לעבודות‬
‫צביעה פרק ‪11‬‬
‫המחירי כוללי ולא תשול בנפרד תוספת עבור ביצוע צבע בגובה‬
‫מעל מ‪ 3.00‬מ' מהריצפה‪ ,‬ביצוע הכנות שטחי הטיח לקבלת הצבע‬
‫בשכבה אחידה‪ ,‬ללא כתמי ‪ ,‬בגוו לפי בחירת האדריכל‪ .‬המדידה שטח‬
‫נטו‪ .‬לא תחשבו בשטחי צבע ע"ג קירות פני פנלי וחלל תקרה‬
‫אקוסטית ‪ .‬ללא קשר מה בוצע בפועל‪ ,‬שטח הצבע על קירות פני‬
‫בחדרי ישול לפי גובה הנמדד מפני העליו הפנל של ריצו& ועד לפני‬
‫התחו של תקרה אקוסטית או תקרה בטו‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪32 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪11.1‬‬
‫תאור הסעי‬
‫כל הצביעה בשלוש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוו אחיד‪,‬‬
‫הגווני לפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס"‪ ,‬כולל בסיס ‪P‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫עבודות צביעה‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.11.1.0010‬צביעה בסופרקריל ‪ 2000‬על מחיצות וציפויי גבס‪ ,‬תקרות גבס ותקרות‬
‫וקירות ממ"מ‪ ,‬מסוג "נירוקריל ‪ ,"Extra 2000‬או "נירוקריל לאמבט ‪"Extra‬‬
‫)בחדרי רטובי( מתוצרת "נירלט" בגוו לב ‪ ,1513P‬לרבות שכבת צבע‬
‫מילוי ושתי שכבות נירוקריל ‪ ,Extra 2000‬או שו"ע‬
‫‪ 1.11.1.0020‬צביעת על טיח חו) או על בטו חשו& בצבע סופרקריל מ‪.‬ד במספר‬
‫שכבות‪ ,‬כולל שכבת יסוד עד לכיסוי מלא‪ ,‬בגוו לפי בחירת האדריכל‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪1,190.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪28.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪33,320.00‬‬
‫מ"ר‬
‫‪220.00‬‬
‫‪32.00‬‬
‫‪7,040.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪10,200.00‬‬
‫‪ 1.11.1.0030‬שילוט וסימו מרחב מוג בשטח עד ‪ 40‬מ"ר בצבעי פולטי אור המשווקי קומפלט ‪1.00‬‬
‫ע"י חב' "מג טכנולוגיות" או ש"ע‪ ,‬ע"פ הנחיות פיקוד העור&‬
‫‪ 1.11.1.0040‬שליכט אקרילי צבעוני גמיש מסוג "‪ EXTRA‬קלאסי ‪ ,"M100‬או ש"ע‬
‫מתוצרת "נירלט" במרק גס או בינוני על טיח חו) )הנמדד בנפרד(‪ ,‬לרבות‬
‫שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של ‪ 2.0‬ק"ג‪/‬מ"ר‪ ,‬עד ‪4‬‬
‫גווני לבחירת האדריכל‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫מספר סעי‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪11.‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪11‬‬
‫מ"ר‬
‫‪170.00‬‬
‫‪52,‬‬
‫‪52,560.‬‬
‫‪560.00‬‬
‫עבודות צביעה‬
‫‪52,‬‬
‫‪52,560.‬‬
‫‪560.00‬‬
‫עבודות צביעה‬
‫עבודות אלומיניו&‬
‫תאור הסעי‬
‫המספרי לפריט מתייחסי לרשימת אלומיניו לכל הפרטי‬
‫בתוכניות ורשימות‪ .‬מודגש כי שינוי מאושר לאחד מהמידות של פריטי‬
‫עד ‪ E 10%‬כולל במחיר ולא דורש חריג‪ .‬לכל הכתוב בתת פרק הזה לא‬
‫ישול לקבל שו תוספת ויש לראות התת פרק הזה כי השלמה הפירוט‬
‫והנתוני שברשימות פתחי‪ .‬מידות ברשימת אלומיניות לפי מ ידות‬
‫פתחי בחזית במישור אב‪ .‬רבל חייב להביא תו תק לחלונות‬
‫ודלתות‪.‬‬
‫מחיר היחידה לפריט כולל הכל הנדרש לקבלת עבודה מושלמת ע גמר‬
‫סופי האלומיניו בגוו לפי בחירת האדריכל‪ ,‬לרבות יצור‪ ,‬אספקה‬
‫והרכבה של כל פריט מפרופילי אלומיניו וכל החלקי השוני‪ ,‬משקו&‬
‫עוור מפח מכופ& מגולב‪ ,‬אלמנטי גמר כמו הלבשות הנדרשות‪ ,‬חיבורי‬
‫ועיגוני כל פריט לאלמנטי בטו יצוקי קוד‪ ,‬חיזוקי ה נדרשי‬
‫בפתחי מפרופילי מתכת‪ ,‬זיגוג בכל סוג הזכוכית לפי פירוט ברשימת‬
‫אלומיניו‪ ,‬פנל מפח אלומיניו במקו זכוכית‪ ,‬כל הפירזול כדרוש‬
‫בתוכניות ומפרטי‪ ,‬רשת יתושי במסגרת‪ ,‬מנעלי וצירי‪ ,‬ידיות‪,‬‬
‫סטופרי‪ ,‬מג לאצבעות‪ ,‬מחזירי שמ‪ ,‬גומיות בלימה‪ ,‬מנעולי בהלה וכו'‪,‬‬
‫מתאימי למוסדות חינו‪ ,‬איטו ביריעות ‪E.P.D.M.‬‬
‫במחיר היחידה כולל ביצוע והגשת לאישור המתכנ תוכניות עבודה‬
‫לפריט‪ ,‬לפני התחלת היצור‪ ,‬הרכבת דוגמא מושלמת באתר וקבלת אישור‬
‫המפקח והאדריכל‪ ,‬בחירת גוו הצבע ע"י האדריכל‪ .‬כל הפריטי‬
‫וחלקיה צריכי להיות בעלי תו תק ישראלי‪ ,‬לעמוד בדרישות הג"א‪,‬‬
‫כיבוי אש וכו'‪ ,‬וכ מודגש שהפריטי צריכי לעמוד בדרישות חוקי בטי‬
‫חות למוסדות חינו‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪33 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫מחיר החלונות והדלתות כולל‪ :‬משקו& עיוור מפח מגולוו ‪ 2.0‬מ"מ‪ ,‬חיבור‬
‫המשקו& העיוור‪ ,‬צביעה חיבורי וריתוכי ייצבעו בצבע עשיר אב)‪.‬‬
‫מחיר החלונות כולל‪ :‬איטו ביריעות ‪ ,E.P.D.M.‬וכ את כל פרטי האיטו‬
‫המחמירי ביותר‪ ,‬גומיות לאיטו ומברשות לפי הנדרש בפרטי היצר‪,‬‬
‫פרופילי אלומיניו מתוצרת "קליל" מסדרה לפי ה מצויי ברשימות‬
‫האדריכל‪ ,‬באילגו ‪ 20025‬מיקרו לפחות‪ ,‬גמר צבע קלוי ‪ 60080‬מיקרו‪ ,‬גוו‬
‫לפי בחירת האדריכל‪ .‬זיגוג חלונות בזכוכית בטיחותית שכבתית‪ ,‬בעובי‬
‫הנדרש ‪ ,‬תריסי‪ ,‬הכל לפי רשימת אלומיניו‪ .‬למינימו מחיר כולל‬
‫זכוכית בטיחותית )טריפלקס( ‪PVB0.76+3+3‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫כל תאור סעי& מסתיי במשפט‪ :‬הכל מושל ע"פ רשימות האדריכל‪,‬‬
‫הנחיות היצר וכמפורט בהקדמה לתת‪0‬פרק זה‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪12.1‬‬
‫עבודות אלומיניו&‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪28,700.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪57,400.00‬‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.12.1.0010‬ויטרינת אלומיניו הכולל ‪ 4‬דלתות דו כנפיות לפתיחה רגילה טיפוס א‪ 10‬יח'‬
‫במידות ‪ 750/225‬ס"מ‪ ,‬קליל אופיס ‪4900‬‬
‫‪ 1.12.1.0020‬חלו אלומיניו עליו ‪ 4‬כנפיי הזזה כנ& על כנ&‪ ,‬חלק תחתו קבוע ב‪40‬‬
‫חלקי טיפוס א‪ 20‬במידות ‪ 420/160‬ס"מ‪ ,‬קליל קלאסי ‪7000‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪8,100.00‬‬
‫‪16,200.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0030‬חלו אלומיניו עליו ‪ 2‬כנפיי הזזה כנ& על כנ&‪ ,‬חלק תחתו קבוע ב‪20‬‬
‫חלקי טיפוס א‪ 30‬במידות ‪ 393/165‬ס"מ‪ ,‬קליל קלאסי ‪7000‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪7,900.00‬‬
‫‪15,800.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0040‬חלו אלומיניו עליו ‪ 4‬כנפיי הזזה כנ& על כנ&‪ ,‬חלק תחתו קבוע ב‪40‬‬
‫חלקי טיפוס א‪ 40‬במידות ‪ 205/165‬ס"מ‪ ,‬קליל קלאסי ‪7000‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4,100.00‬‬
‫‪8,200.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0050‬חלו אלומיניו ‪ 2‬כנפיי הזזה כנ& על כנ&‪ + ,‬דריי קיפ טיפוס א‪50‬‬
‫במידות ‪ 376/75‬ס"מ קליל ‪7000 + 4500‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪4,500.00‬‬
‫‪4,500.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0060‬חלו אלומיניו "דריי‪0‬קיפ" ‪ +‬חלק תחתו קבוע טיפוס א‪ 60‬במידות‬
‫‪ 105/160‬ס"מ‪ ,‬קליל ‪4500‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,900.00‬‬
‫‪1,900.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0070‬חלו אלומיניו קבוע ב‪ 20‬חלקי טיפוס א‪ 70‬במידות ‪ 210/75‬ס"מ‪ ,‬קליל‬
‫קלאסי ‪7000‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1,400.00‬‬
‫‪4,200.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0080‬חלו אלומיניו טיפוס א‪ 80‬במידות ‪ 420/85‬ס"מ‪ ,‬קליל קלאסי ‪7000‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪5,300.00‬‬
‫‪5,300.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0090‬חלו אלומיניו לפתיחה קיפ טיפוס א‪ 90‬במידות ‪ 105/75‬ס"מ‪ ,‬קליל ‪4500‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0100‬חלו אלומיניו לפתיחה דריי קיפ לפי תק פיקוד העור& טיפוס א‪100‬‬
‫במידות ‪ 105/105‬ס"מ‪ ,‬קליל ‪4583‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1,900.00‬‬
‫‪5,700.00‬‬
‫‪ 1.12.1.0110‬חלו אלומיניו קבוע טיפוס א‪ 110‬במידות ‪ 292/115‬ס"מ‪ ,‬קליל ‪4500‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪12.‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪123,‬‬
‫‪123,400.‬‬
‫‪400.00‬‬
‫עבודות אלומיניו‬
‫‪123,‬‬
‫‪123,400.‬‬
‫‪400.00‬‬
‫עבודות אלומיניו‬
‫עבודות אב‪%‬‬
‫תאור הסעי‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫עמוד‪34 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק ‪ 14‬ולפי ת"' ‪2378‬‬
‫ובהתא לפרטי בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה‪ .‬האב שתסופק ע"י‬
‫הקבל תהיה ממחצבה או מפעל שאושרו ע"י האדריכל‪ .‬האב תהיה בעלת‬
‫מבנה הומוגני בלא שכבות‪ ,‬גידי‪ ,‬התפרקויות‪ ,‬סדקי‪ ,‬חורי‪ ,‬נקודות‬
‫התפוררות‪ ,‬בלא סתימות‪ ,‬ללא כרס‪ .‬האב תהיה אחידה בגוו ול לא‬
‫כתמי‪ .‬באחריות הקבל להביא דוגמאות האב‪ ,‬לקבל אישור האדריכל‬
‫ולבדוק חוזק וטיב האב ולקבל אישור ממכו התקני‪ .‬הקבל יבנה על‬
‫חשבונו מאב בדוקה ומאושרת דוגמת קיר בגודל ‪ 3‬מ"ר ע פתח ועיבודי‬
‫פתחי כולל כיחול לצור קבלת אישור האדריכל‪ .‬מחיר אב בכתב‬
‫הכמויות יהיה לאב דולומיטית קשה מסוג לפי בחירת ה‬
‫על הקבל לקבל אישור האדריכל למשלוחי של לוחות האב הראשוני‪.‬‬
‫אבני שלא תאושרנה ע"י המפקח או אדריכל תוצאנה אל מחו) לאתר‪.‬‬
‫הקובע הבלעדי לגבי התאמת האב יהיה האדריכל וקביעתו תהיה סופית‬
‫ולא ניתנת לכל ערעור‪ .‬מפקח אחרי קבלת כל אישורי לאב יבדוק כל‬
‫משלוח הלוחות אב של קבל‪ .‬אב שלא תענה על הסעיפי והדרי שות‬
‫הנ"ל תוצא מהאתר או תפורק מהקיר הציפוי ללא שו תמורה‪.‬‬
‫במחיר יחידה עבודות אב כלולי כל חומרי כגו‪ :‬אב‪ ,‬רשתות ברזל‬
‫מעוגנות לבטו‪ ,‬קוצי‪ ,‬ברגי לעיגו הרשתות וכו'‪ ,‬כול מגולווני‪,‬‬
‫עוגני נירוסטה "מקל סבא" לחיבור האבני לרשתות‪ ,‬חומרי אקריליי‬
‫לתיקוני איטו‪ ,‬כל האבני המיוחדות מעל ומתחת לפתחי ולקורות‪,‬‬
‫לחשפי הפתחי )מזזות( ולחיפוי עמודי וקורות‪ ,‬כתעו ר בתכניות‬
‫החזיתות והפרטי‪ ,‬הכל לקבלת עבודה מושלמת בהתא לתכניות‬
‫אדריכלות וקונסטרוקציה‪.‬‬
‫מחירי יחידת העבודה כוללי‪ :‬פינות בני וסביב פתחי עשויות מאב‬
‫לפי פרטי האדריכל‪ .‬פינות יבנו בבני מאבני באור מינימלי ‪ 25‬ס"מ‬
‫בצלע הקצרה ולפחות ‪ 40‬ס"מ בצלע הרחבה‪) .‬צלע הקצרה מעל צלע‬
‫הרחבה ולהפ(‪ ,‬אור האבני משולב בשורה ‪ 60050040‬ס"מ‪ .‬שוליי‬
‫"זמלה" א ידרש האדריכל יעשה הקבל ללא תוספת מחיר‪ .‬במחיר‬
‫יחידה לחיפוי אב כולל ביצוע שורות בכל צורות וגובה האב שבתוכנית‪,‬‬
‫לרבות אבני משקו& מעל פתחי חלונות ודלתות‪ ,‬חיבורי וחיתוכי האב‬
‫בגלל גמר קווי מעגלי ומשופעי‪ ,‬ללא תוספת מחיר‪ .‬בנוס& כלול‬
‫במחיר עבודות האב כל העיבודי הדרושי לפי תכניות והנחיות‬
‫האדריכל בעיני מפגשי אב ע בטו חשו&‪ ,‬טיח חו) או כל‬
‫א לא צויי אחרת בסעיפי כתב הכמויות מחירי כוללי‪ :‬תיקו שכבת‬
‫איטו אחרי הרכבת רשת‪ ,‬איטו בפתחי ביריעות ‪ EDPM‬או בחומר‬
‫אחר‪ ,‬רשת פלדה מגולבנת‪ ,‬מכופפת על חשפי פתחי‪ ,‬במידות ‪ 15/15‬ס"מ‬
‫ממוטות בקוטר ‪ 5‬מ"מ‪ ,‬מחוברת ע"י ברגי פיליפס מגולבני‪ ,‬מינימו ‪6‬‬
‫קידוחי בכל אב בראש‪ 20‬ובצדדי‪ ,2X20‬עיגו וקישור כל אב בווי‬
‫נירוסטה "מקל סבא" לרשת‪ ,‬שומרי מרחק לרשת‪ ,‬זוויתני מגולווני‬
‫במפלס התקרות או מעל משקופי חלונות ודלתות‪ ,‬מחוברי לקיר כל ‪30‬‬
‫ס"מ ע"י ברגי‪ ,‬איטו ברגי‪ .‬מחירי משקו& כוללי ביצוע אב‬
‫"ראשה" א ידרש האדריכל‪ ,‬אב בעובי ‪ 6‬ס"מ בשורה מעל משקו& וזווית‬
‫מגולוו מתחת האב הזאת‪ ,‬קידוחי חורי ‪ +‬ברג‬
‫מחירי חיפוי כוללי כיחול בגוו ובצורת יישו ע"פ בחירת האדריכל‪,‬‬
‫ביצוע חיפוי על קירות ומישורי מעוגלי ‪ ,‬ביצוע חיפוי פיאות בכל רוחב‬
‫הנדרש במישור אנכי או משופע‪ ,‬חיבורי אלמנטי בולטי ע אבני‬
‫בחזיתות‪ ,‬חיבורי ע אלמנטי שקועי‪ ,‬גמר חיפוי בקו מעוגל או‬
‫באלכסו‪ ,‬ביצוע פינות מבנה וחשפי פתחי מכל סוג א בני יהיו‬
‫בהדבקה שני לוחות אבני או לפי פרטי האדריכל‪ ,‬לרבות פינות שונות‬
‫מזווית הישרה או ‪ ,°90‬שילוב בחזיתות כל סוגי וכל מידות אב‪ ,‬שילוב‬
‫קרמיקה או פסיפס‪ .‬במחיר חיפוי כולל‪ :‬עובי חיפוי הכלול ‪ 10‬ס"מ‬
‫מינימו )‪ 5‬ס"מ עובי האב וגב בטו ב‪ 200‬ללא פולייה בעובי ‪ 5‬ס"מ(‪,‬‬
‫חיפוי אב על פני בטו או בלוקי‪ ,‬יצירת‬
‫א לא צויי אחרת במסמכי חוזה מחיר כולל‪ :‬עיגו האבני יבוצע‬
‫לרשת מגולוו ע"י חוטי עיגו מנירוסטה בקוטר ‪ 4.5‬מ"מ‪ ,‬רשת מעגנת‬
‫לקירות בעזרת ברגי ג'מבו של חברת הילטי בקוטר ‪ 10‬מ"מ כל ‪ 60‬ס"מ‬
‫לרוחב ולגובה הקיר‪ ,‬זוויתני נשיאה מברזל זוית ‪ 80/80/8‬מגולוו וכל‬
‫הנדרש בפרטי ומפרטי לקבלת מוצר מושל‪ .‬מחירי יחי דת העבודה‬
‫כוללי‪ :‬פינות בני ופינות סביב פתחי עשויות משתי אבני מודבקות‬
‫בדבק שיש ע בדיקת חוזק ההדבקה‪ ,‬סיתות הפינה המודבקת לאחר‬
‫ההדבקה כחטיבה אחת‪ ,‬אפי מי ‪ ,‬הדבקת אב ‪ 2X2‬ס"מ לפינה‬
‫פנימית‪ ,‬חספי מאב פינתית משופעת וכו'‪ ,‬לפי פרטי בתוכנית ‪11‬‬
‫והנחיות האדריכל‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪35 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫מחירי יחידת עבודה כוללי חיזוק ועיגו משקו& )שורת אב ראשונה‬
‫מעל חלונות או פתחי ואב אופקי של חש& מעל חלו( באמצעות‬
‫ברגי ללא ראש‪ ,‬לפי פרט בתוכנית של קונסטרוקטור‪ .‬הברגי הינ מסוג‬
‫‪ ADIT PSZ 7.5 SS‬ע מילוי חורי בדבק שיש‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫אדני חלונות ואבני משקו& )קמט( יבנו גדולי ממידת הפתח מכל צד‪,‬‬
‫לפי הנחיות ופרטי האדריכל‪.‬‬
‫מחירי יחידת עבודה כוללי תיקוני איטו במקומות נדרשות‪ ,‬לרבות‬
‫סביב אלמנטי קיבוע רשת וזוויתני ב"מסטיק אטימה" מסוג "סיקהפלקס‬
‫‪"11FC‬יי‬
‫מדידה חיפוי קירות בשטח נטו גלוי של חזיתות לפי השלכת הניצבת‪,‬‬
‫כולל עמודי ודסטורי ללא תוספת מחיר ‪ .‬בניגוד ל"מפרט ככלי‬
‫לעבודות בנייה" ישול חלק שטח האב במצע התחתו ‪ .‬גובה חיפוי‬
‫לחזית נמדד מפני התחתו ‪ 00.15‬ממפלס הריצו& בפיתוח ועד פני העליו‬
‫של קופינג בתוכנית‪ .‬אלמנטי עיבוד פתחי ימדדו במ "א חש& במישור‬
‫החזית‪ .‬ישול למשקופי ואדני חלונות אור בי מזוזות הפתח‪ ,‬למזוזות‬
‫ישול גובה בי המשקו& ובי האד של פתח‪ ,‬רוחב החשפי נמדד‬
‫מחו) החלו‪ .‬צלעות בחזיתות של אבני מיוחדות לעיבוד פתחי נמדדו‬
‫כחיפוי קירות בשטח החזיתות‪ .‬פינות בניי לא ימדדו בנפרד‪.‬‬
‫כל האב תהיה דולומיטית קשה מסוג "חברונית" או ש"ע מאושר ע"י‬
‫האדריכל‪ ,‬בגוו צהוב או צהבהב‪ ,‬על‪0‬פי דוגמא מאושרת ע"י אדריכל‪.‬‬
‫במחירי יחידת העבודה כוללת אב עובי ‪ 5‬ס"מ בעיבוד "מוטבה" שמחיר‬
‫יסוד שלה לא פחות מ‪ 1300‬ש"ח‪/‬מ"ר‪ .‬בסיתות אחר‪ :‬תלטיש‪ ,‬מושמש או‬
‫טובזה המחיר ישתנה בפרופורציה‪ .‬אב במחירי יסוד יותר נמוכי‪ ,‬שינוי‬
‫גוו או סוג האב ‪ ,‬באישור האדריכל‪ ,‬דרושי שינוי מחיר יחידת‬
‫העבודה לחיפוי אב‪) .‬חישוב חריג להפחתת עלות הבנייה(‪.‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪14.1‬‬
‫חיפוי קירות באב‪ ,%‬עיבוד פתחי&‪ ,‬קופינגי& ושלטי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.14.1.0010‬חיפוי קירות באב לפי תוכניות חזיתות של אדריכל‪ ,‬על קירות בטו או‬
‫בלוקי במידות ‪ 50/27‬ס"מ‪ .‬מחיר הסעי& כולל ביצוע העבודה לפי פרטי‬
‫של אדריכל‪ ,‬לרבות פינות המבנה והחשפי‪ ,‬עיגו וחיזוק האבני לפי‬
‫תוכניות קונסטרוקטור‪ ,‬הכל מושל‪ ,‬בתאו ע אדריכל לפני ביצוע‪ .‬יש‬
‫למדוד בסעי& זה את כל הקירות‪ ,‬הקורות‪ ,‬המעקות וכ שטחי מעל גגות‬
‫ללא שו תוספת‪ .‬עובי פוגות אופקיות ואנכיות ‪ 0.5‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪375.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪350.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪131,250.00‬‬
‫‪ 1.14.1.0020‬חיפוי קירות באב לפי תוכניות חזיתות של אדריכל‪ ,‬על קירות בטו או‬
‫בלוקי במידות ‪ 28/27‬ס"מ‪ .‬מחיר הסעי& כולל ביצוע העבודה לפי פרטי‬
‫של אדריכל‪ ,‬לרבות פינות המבנה והחשפי‪ ,‬עיגו וחיזוק האבני לפי‬
‫תוכניות קונסטרוקטור‪ ,‬הכל מושל‪ ,‬בתאו ע אדריכל לפני ביצוע‪ .‬יש‬
‫למדוד בסעי& זה את כל הקירות‪ ,‬הקורות‪ ,‬המעקות וכ שטחי מעל גגות‬
‫ללא שו תוספת‬
‫מ"א‬
‫‪6.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪2,100.00‬‬
‫‪ 1.14.1.0030‬אדני חלו ברוחב עד ‪ 30‬ס"מ ובעובי ‪ 3‬ס"מ‪ ,‬אב נסורה )ע א& מי בקיר‬
‫ע חלוקה באישור האדריכל(‬
‫מ"א‬
‫‪40.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪10,000.00‬‬
‫‪ 1.14.1.0040‬קופינג מאב משופעת מעל מעקות בעיבוד "מוטבה"‪ ,‬או "מסמס" בכל‬
‫הצדדי הגלויי )לבחירת האדריכל(‪ ,‬כולל קנט בחזית‪ ,‬בעובי ‪ 6 0 8‬ס"מ‬
‫ורוחב ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬לפי פרטי האדריכל למעקות‪ ,‬לרבות א& מי‪ .‬מדידה לפי‬
‫קו חיצוני בחזית‬
‫יח'‬
‫‪140.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪35,000.00‬‬
‫‪ 1.14.1.0050‬אב שלט ע סמל העירייה‪ ,‬ש אג&‪ ,‬שמות האדריכל והקבל‬
‫המבצע וכ שנת הבנייה‪ .‬מידות וכו' לפי פרט טיפוסי של עירייה‬
‫בתאו ע אדריכל‪ .‬יש לאשר בעירייה השלט לפני הזמנה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪36 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪14.‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪14‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪180,‬‬
‫‪180,850.‬‬
‫חיפוי קירות באב‪ ,‬עיבוד פתחי‪ ,‬קופינגי ושלטי‪850.00‬‬
‫‪180,‬‬
‫‪180,850.‬‬
‫‪850.00‬‬
‫עבודות אב‬
‫מזוג אויר ואוורור‬
‫תאור הסעי‬
‫מחירי יחידוה בפרק כוללי תאו כל תוכניות ע"י מהנדס ביצוע‬
‫הקבל ע יועצי ומתכנני אחרי )אדריכל‪ ,‬קונסטרוקטור יוע) חשמל‬
‫וכו'(‪ ,‬קבלת אישורי שלה למיקו היחידות מ"א‪ ,‬תוואי הצינורות וכו'‬
‫לפני ביצוע העבודה‪ .‬אי להתחיל עבודה ללא תאו תוכניות ואישור‬
‫המפקח‪ .‬כל הזזה‪ ,‬כל פירוקי ‪ ,‬כל שינוי מקו יחידת מ"א או צינורות‬
‫וביצוע עוד פע התקנה הצינורות והיחידות מ"א וכו' באחראיות של‬
‫קבל ראשי ועל חשבונו ‪ .‬קבל המבצע עבודות מ"א חייב לבצע השינויי‬
‫ללא שו תמורה מהמזמי‪ .‬מחירי יחידת עבודה בפרק ה לעבודה‬
‫מושלמת לרבות צנרת‪ ,‬וכוללי בנוס& ביצוע פתחי‪ ,‬קידוח חורי‪ ,‬ביצוע‬
‫שקעי וחריצי‪ ,‬שרוולי לצינורות ולכב‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מזוג אוויר ואוורור‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪7.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪7,500.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪52,500.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.15.1.0010‬מזג מפוצל דג קלסיק ‪ ,28‬תוצרת אלקטרה קלסיק או תדירא ש"ע‬
‫מאושר‪ ,‬חד פאזי תוספת מתק דיאייסר בתפוקת קירור ‪ 23,500‬בי‪.‬טי‪.‬ו‪/‬ש‬
‫לרבות ‪ 5‬מטר צנרת מבודדת‪ ,‬יחידת פיזור פנימית דקורטיבית‪ ,‬יחידת‬
‫עיבוי חיצונית ‪ 0‬כנ"ל קומפלט‪.‬‬
‫‪ 1.15.1.0020‬מזג מפוצל דג קלסיק ‪ ,21‬תוצרת אלקטרה קלסיק או תדירא ש"ע‬
‫מאושר‪ ,‬חד פאזי תוספת מתק דיאייסר בתפוקת קירור ‪ 17,450‬בי‪.‬טי‪.‬ו‪/‬ש‬
‫לרבות ‪ 5‬מטר צנרת מבודדת‪ ,‬יחידת פיזור פנימית דקורטיבית‪ ,‬יחידת‬
‫עיבוי חיצונית ‪ 0‬כנ"ל קומפלט‪.‬‬
‫קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪6,800.00‬‬
‫‪13,600.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0030‬מזג מפוצל דג קלסיק ‪ ,18‬תוצרת אלקטרה קלסיק או תדירא ש"ע‬
‫מאושר‪ ,‬חד פאזי תוספת מתק דיאייסר בתפוקת קירור ‪ 15,350‬בי‪.‬טי‪.‬ו‪/‬ש‬
‫לרבות ‪ 5‬מטר צנרת מבודדת‪ ,‬יחידת פיזור פנימית דקורטיבית‪ ,‬יחידת‬
‫עיבוי חיצונית ‪ 0‬כנ"ל קומפלט‪.‬‬
‫קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪6,000.00‬‬
‫‪12,000.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0040‬מזג מפוצל דג קלסיק ‪ ,10‬תוצרת אלקטרה קלסיק או תדירא ש"ע‬
‫מאושר‪ ,‬חד פאזי תוספת מתק דיאייסר בתפוקת קירור ‪ 9,000‬בי‪.‬טי‪.‬ו‪/‬ש‬
‫לרבות ‪ 5‬מטר צנרת מבודדת‪ ,‬יחידת פיזור פנימית דקורטיבית‪ ,‬יחידת‬
‫עיבוי חיצונית ‪ 0‬כנ"ל קומפלט‪.‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪4,000.00‬‬
‫‪4,000.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0050‬פנל הפעלה למזג מפוצל "מזגנית" דוגמת תוצרת ‪ S.M.UNIVERSE‬דג‬
‫‪ SM020D/B‬או ש"ע מאושר‪0‬קומפלט כולל חיווט בי מזג לפנל‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪12.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪2,400.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0060‬צנרת גז מנחושת בקוטרי "‪ 3/8" 0 5/8‬ע בידוד מתרמילי גומי סינטטי‬
‫בעובי ‪ 19‬מ"מ ע ליפו& בסרט פלסטי בחפיפה‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪35.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪3,150.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0070‬צנרת כנ"ל בקוטרי "‪ 1/4" 0 1/2‬אבל מבודדת בבידוד בעובי דופ ‪ 9‬מ"מ‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪25.00‬‬
‫‪110.00‬‬
‫‪2,750.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0080‬צינור הגנה למעבר צנרת גז מצנורות פי‪.‬וי‪.‬סי עוברת גלויה או בתו קירות מ"א‬
‫טיפוס שקע‪/‬תקע לרבות כל הספחי‪ ,‬מתלי וכל הנדרש‪ .‬צנרת בקוטר ‪90‬‬
‫מ"מ‪.‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪750.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0090‬שרוול למעבר צנרת גז דר הגג מצנורות פלדה מגולבני בקוטר "‪ 4‬לרבות יח'‬
‫כל הספחי וחומרי עזר הדרושי‪0‬קומפלט לפי פרט בתוכנית‪.‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪450.00‬‬
‫‪5,400.00‬‬
‫‪25.00‬‬
‫‪140.00‬‬
‫‪3,500.00‬‬
‫‪ 1.15.1.0100‬כבל חשמל ופיקוד כפי שמפורט במפרט הטכני ובתוכניות‪.‬‬
‫מ"א‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪37 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪15.‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪15‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫מזוג אוויר ואוורור‬
‫סה"כ‬
‫‪100,‬‬
‫‪100,050.‬‬
‫‪050.00‬‬
‫‪100,‬‬
‫‪100,050.‬‬
‫‪050.00‬‬
‫מזוג אויר ואוורור‬
‫אלמנטי& מתועשי& בבני‪%‬‬
‫תאור הסעי‬
‫סידור קווי התקרות השוני‪ ,‬יהיה כפי שמופיע בתוכניות אדריכלות‬
‫לתקרות‪ .‬יש לתא את פריסה מערכות התלייה ע עבודות אחרות‬
‫החודרות דר התקרות‪ ,‬כגו גופי תאורה‪ ,‬מפזרי אוויר‪ ,‬ראשי מתיזי‬
‫ומערכות אחרות‪ .‬בשו פני ואופו אי לחזק תיקרות לאלמנטי סמוכי‬
‫כגו התעלות‪ ,‬מגשי וכיו"ב‪ .‬במידה ואי אפשרות תליה ישירה לתיקרה‬
‫קונסטרוקטיבית עקב צפיפות‪ ,‬על הקבל להרכיב גשרי מפרופילי פלדה‬
‫על חשבונו‪ .‬אמבטיות ‪ ,‬גופי תאורה ומפזרי יחוזקו ישירות לתיקרה‬
‫קונסטרוקטיבית‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מחיר התקרות כולל‪ :‬כל הקונסטרוקציה של מערכות התלייה השונות‪,‬‬
‫החיבורי בי התקרות ממיני שוני כולל כל הפרופילי הנדרשי‪ ,‬כל‬
‫ההנמכות וההגבהות עבור קרניזי ושקעי בכל רוחב וגובה בדיוק לפי‬
‫התכניות‪ ,‬גמר תקרות בקווי אלכסוניי ומעוגלי‪ ,‬יצירת חורי ושקעי‬
‫עבור גופי תאורה או ראשי מתיזי וכל מערכות אחרות‪ ,‬עד לביצוע‬
‫מושל של כל העבודה‪.‬‬
‫מחירי כל יחידות הפרק לעבודה מושלמת‪ ,‬כולל ביצוע בשטחי קטני‬
‫וצרי‪ ,‬כולל ביצוע בקווי מעוגלי ו‪/‬או משופעי‪ ,‬בקשתות‪ ,‬ללא‬
‫אבחנה בסוג התקרות ו‪/‬או הקירות‪ .‬תלית תקרות תבוצע במוטות בלבד‬
‫ומיתדי )דיבלי( מותאמי לחומר אשר לתוכו ה מוחדרי‪ .‬בכל מקרה‬
‫על קבל להביא חישוב מהנדס לחוזק התליה‪.‬‬
‫מחירי כוללי גמר של סופי של סינרי גבס‪ ,‬לרבות מרוק )שפכטל(‬
‫שטחי גבס‪ ,‬זוויתני ועיבוד פינות‪ 3 ,‬שכבות צבע סופקריל ‪ 2000‬בגוו‬
‫לפי בחירת האדריכל‪ .‬המחיר היחידה יהיה אחיד למרוק גבס או חומר‬
‫אחר‪ .‬מחיר כולל גמר מקצוע )קנט( חופשי של תקרה בפרופיל מתכת ולא‬
‫נייר‪ ,‬פרופילי ‪ L + Z‬או אחר בשולי כל סוגי התקר ות לפי פרטי‬
‫אדריכל וכוי‪ .‬לפי כ לא ימדדו הדברי הנזכרי בנפרד ותמורת כלולה‬
‫במחירי היחידה‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪22.1‬‬
‫מספר סעי‬
‫מחיצות וחיפויי&‬
‫תאור הסעי‬
‫באחריות הקבל להזמי פלטות גבס מותאמות לפני המבנה מחירי‬
‫היחידה כוללי מלב עוור מניצב פח ברוחב מתאי לעובי המחיצה‬
‫בעוביי שוני‪ ,‬לפתח דלת בכל מידה‬
‫מחירי היחידה כוללי פתיחה‪ ,‬חיזוק ואטימת אש‪ ,‬או אקוסטית עבור‬
‫פתחי למערכות‬
‫מחירי היחידה כוללי גליפי לחלונות‪ ,‬או דלתות בכל מידה‬
‫מחירי היחידה כוללי אטימת החדרי כלפי תקרת בטו וקורות בטו‬
‫לקבלת הפרשי לחצי בי החדרי במחיצות חדשות וקיימות‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪38 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.22.1.0050‬ציפוי קירות בפלטות גבס דו‪0‬קרומיות בעובי המצויי בתכנית העבודה‪.‬‬
‫הציפוי כולל‪ 2 :‬לוחות גבס בעובי ‪ 12.5‬מ"מ‪/‬כ"א‪ ,‬קונסטרוקציה מחוזקת‬
‫לקיר בפרופיל ‪ F047‬של "אורבונד"‪ ,‬או שו"ע‪ ,‬ע מסילה עליונה ותחתונה‬
‫וניצבי מפח פלדה מגולב‪ ,‬הכל עד גמר מושל‪ ,‬מוכ לצביעה‪) ,‬המדידה‬
‫נטו ‪ 0‬ללא פתחי (‪ .‬המחיר כולל דרוג בפלטות לצ ור הרכבת שיפולי‬
‫שקועי‪ .‬כמו‪0‬כ המחיר כולל חיבור הגבס לקיר קיי או למלב ואיטו‬
‫ע"י מסטיק גמיש ופס פלציב ‪ 50/5‬מ"מ‪ ,‬יריעת אלומיניו‪ ,‬בידוד ע"י‬
‫מזרוני צמר סלעי תקניי בעובי "‪ 2‬במשקל מרחבי ‪ 80‬ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬או‬
‫מזרוני צמר זכוכית תקניי בעובי "‪ 2‬במשקל מרחבי ‪ 24‬ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬עטופות‬
‫ביריעות פוליטיל עמידות נגד אש‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪280.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪140.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪39,200.00‬‬
‫פלב( לפי דרישות התק‪ ,‬הכל לפי פרטי של האדריכל ‪ +‬יריעות‬
‫אלומיניו למחסו אדי‬
‫‪ 1.22.1.0070‬ציפוי קירות פני בפלטות גבס דו‪0‬קרומיות בהדבקה‪ .‬הציפוי כולל‪ 2 :‬לוח מ"ר‬
‫גבס בעובי ‪ 12.5‬מ"מ‪/‬כ"א‪ ,‬הכל עד גמר מושל‪ ,‬מוכ לצביעה‪ .‬המחיר‬
‫כולל דרוג בפלטות לצור הרכבת שיפולי שקועי‪ .‬כמו‪0‬כ המחיר כולל‬
‫המחיר כולל חיבור הגבס לקיר קיי או למלב ואיטו ע"י מסטיק גמיש‬
‫ופס פלציב ‪ 50/5‬מ"מ‪ .‬הכל לפי פרטי של האדריכל ) שיפולי שקועי‬
‫במישור הגבס(‬
‫‪114.00‬‬
‫‪105.00‬‬
‫‪11,970.00‬‬
‫‪ 1.22.1.0080‬מחיצות גבס דו‪0‬קרומיות )בשני הצדדי( מפלטות גבס בעובי של ‪125‬‬
‫מ"מ‪ ,‬ע מסילה עליונה ותחתונה וניצבי מפח פלדה מגולב כל ‪ 40‬ס"מ‬
‫ובעובי מזערי של ‪ 0.7‬מ"מ‪ ,‬הכל עד גמר מושל‪ ,‬מוכ לצביעה‪) ,‬המדידה‬
‫נטו ‪ 0‬ללא פתחי (‪ .‬המחיר כולל דרוג בפלטות לצור הרכבת שיפולי‬
‫שקועי‪ .‬כמו‪0‬כ המחיר כולל חיבור הגבס לקיר קיי או למלב ואיטו‬
‫ע"י מסטיק גמיש ופס פלציב ‪ 50/5‬מ"מ )שיפולי שקועי במישור הגבס(‬
‫מ"ר‬
‫‪201.00‬‬
‫‪180.00‬‬
‫‪36,180.00‬‬
‫‪ 1.22.1.0090‬מחיצות גבס דו‪0‬קרומיות )בשני הצדדי( מפלטות גבס וורוד )עמיד אש(‬
‫בעובי של ‪ 125‬מ"מ‪ ,‬ע מסילה עליונה ותחתונה וניצבי מפח פלדה‬
‫מגולב כל ‪ 40‬ס"מ ובעובי מזערי של ‪ 0.7‬מ"מ‪ ,‬הכל עד גמר מושל‪ ,‬מוכ‬
‫לצביעה‪) ,‬המדידה נטו ‪ 0‬ללא פתחי (‪ .‬המחיר כולל דרוג בפלטות לצור‬
‫הרכבת שיפולי שקועי‪ .‬כמו‪0‬כ המחיר כולל חיבור הג בס לקיר קיי או‬
‫למלב ואיטו ע"י מסטיק גמיש ופס פלציב ‪ 50/5‬מ"מ )שיפולי שקועי‬
‫במישור הגבס(‬
‫מ"ר‬
‫‪82.00‬‬
‫‪240.00‬‬
‫‪19,680.00‬‬
‫‪ 1.22.1.0100‬בידוד ע"י מזרוני צמר סלעי תקניי בעובי "‪ 2‬במשקל מרחבי ‪80‬‬
‫ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬או מזרוני צמר זכוכית תקניי בעובי "‪ 2‬במשקל מרחבי ‪24‬‬
‫ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬עטופות ביריעות פוליטיל עמידות נגד אש )פלב( לפי דרישות‬
‫התק הכל לפי פרטי של האדריכל‬
‫מ"ר‬
‫‪283.00‬‬
‫‪38.00‬‬
‫‪10,754.00‬‬
‫‪ 1.22.1.0110‬תוספת למחיצות וחיפויי עבור גבס ירוק )עמיד מי( במקו גבס רגיל‬
‫יח'‬
‫‪243.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪3,645.00‬‬
‫‪ 1.22.1.0120‬תוספת פלטה נוספת בגוו וורוד )עמידת אש( במקו פלטה רגילה‪,‬‬
‫במחסני בצד הפנימי‬
‫מ"ר‬
‫‪81.00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪1,377.00‬‬
‫‪ 1.22.1.0130‬מדפי גבס במחסני במידות ‪ 376/60‬ס"מ‪ .‬המחיר כולל קונסטרוקציה‬
‫מפרופילי פח לפי הנחיות וקבלת אישור האדריכל‬
‫מ"ר‬
‫‪20.00‬‬
‫‪160.00‬‬
‫‪3,200.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪22.2‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪22.‬‬
‫‪22.1‬‬
‫‪126,‬‬
‫‪126,006.‬‬
‫‪006.00‬‬
‫מחיצות וחיפויי‬
‫תקרות תלויות או אקוסטיות‬
‫תאור הסעי‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪39 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.22.2.0010‬תקרות גבס בכיתות ‪ 0‬שטחי במישור אופקי לפי תוכניות ופרטי‬
‫האדריכל‪ ,‬מלוח גבס לב ‪ 10‬מ"מ‪ ,‬לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי‬
‫פח מגולבני וכל החיבורי‪ ,‬החיזוקי‪ ,‬פרופילי ‪ L+Z‬או ‪ ,L‬חיזוק פינה‬
‫חופשית‪ ,‬מרוק )שפכטל( שטחי צבע ‪,‬הכנה לצבע‪ ,‬זוויתני הגנה בפינות‪,‬‬
‫כולל ביצוע בשטחי קטני וצרי וכיו"ב‪ ,‬וכל חומרי העזר למיניה‪.‬‬
‫מחיר לעבודה מושלמת‪ ,‬כולל שקעי לתאורה סביב תקרת גבס לפי‬
‫תוכנית‪ .‬המדידה בהשלכה אופקית‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪150.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪165.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪24,750.00‬‬
‫‪ 1.22.2.0020‬תקרות גבס במבואה ‪ 0‬שטחי במישור אופקי לפי תוכניות ופרטי‬
‫האדריכל‪ ,‬מלוח גבס לב ‪ 10‬מ"מ‪ ,‬לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי‬
‫פח מגולבני וכל החיבורי‪ ,‬החיזוקי‪ ,‬פרופילי ‪ L+Z‬או ‪ ,L‬חיזוק פינה‬
‫חופשית‪ ,‬מרוק )שפכטל( שטחי צבע ‪,‬הכנה לצבע‪ ,‬זוויתני הגנה בפינות‪,‬‬
‫כולל ביצוע בשטחי קטני וצרי וכיו"ב‪ ,‬וכל חומרי העזר למיניה‪.‬‬
‫מחיר לעבודה מושלמת‬
‫מ"ר‬
‫‪80.00‬‬
‫‪140.00‬‬
‫‪11,200.00‬‬
‫‪ 1.22.2.0030‬תקרות גבס בשרותי וחדר כביסה ‪ 0‬ומטבח שטחי במישור אופקי לפי‬
‫תוכניות ופרטי האדריכל‪ ,‬מלוח גבס לב ‪ 10‬מ"מ‪ ,‬לרבות קונסטרוקציית‬
‫נשיאה מפרופילי פח מגולבני וכל החיבורי‪ ,‬החיזוקי‪ ,‬פרופילי ‪ L+Z‬או‬
‫‪ ,L‬חיזוק פינה חופשית‪ ,‬מרוק )שפכטל( שטחי צבע ‪,‬הכנה לצבע‪ ,‬זוויתני‬
‫הגנה בפינות‪ ,‬כולל ביצוע בשטחי קטני וצרי וכיו "ב‪ ,‬וכל חומרי‬
‫העזר למיניה‪ .‬מחיר לעבודה מושלמת‬
‫מ"ר‬
‫‪75.00‬‬
‫‪140.00‬‬
‫‪10,500.00‬‬
‫‪ 1.22.2.0040‬תקרת מגשי בשרותי‪ ,‬מטבח וחדר כביסה מאריחי פח אטומי מגולווני מ"ר‬
‫צבועי בתנור בגוו לבחירת האדריכל‪ ,‬ברוחב ‪ 30‬ס"מ ובעובי פח ‪0.8‬‬
‫מ"מ‪ .‬המחיר כולל פרופילי נושאי ואלמנטי התליה‪ ,‬עד לביצוע מושל‬
‫של העבודה כולל פרופיל זוית ‪ L+Z‬ליד הקירות בגוו לבחירת האדריכל‬
‫‪75.00‬‬
‫‪170.00‬‬
‫‪12,750.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪22.‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪59,‬‬
‫‪59,200.‬‬
‫‪200.00‬‬
‫תקרות תלויות או אקוסטיות‬
‫‪185,‬‬
‫‪185,206.‬‬
‫‪206.00‬‬
‫אלמנטי מתועשי בבני‬
‫כלונסאות בטו‪%‬‬
‫תאור הסעי‬
‫הקבל מופנה ומחוייב לתוכ המפרט הכללי לעבודות פרק ‪" 02‬עבודות‬
‫בטו יצוק באתר" ופרק ‪" 23‬כלונסאות קדוחי ויצוקי באתר"‪ .‬מחיר‬
‫יחידת עבודה בפרק כולל הכל הדרוש במפרט הכללי והכל הכתוב בתת‬
‫פרק ‪ 02.00‬הפרק הזה‪ .‬באחריות הקבל להזמי לכל יציקה בדיקות בטו‬
‫מכו התקני‪ .‬אי לצקת קונסטרוקציות בטו ללא שנציג המכו יקח‬
‫מדגמי הנדרש‪ .‬בנוס& לאמור במפרטי יבוצעו העבודות כמפורט להל‪:‬‬
‫ביצוע כל עבודות בטו‪ ,‬זיו ברזל ויציקות בנוכחות מהנדס ביצוע‬
‫הקבל בשטח ‪ ,‬ביצוע יציקות כל אלמנטי באישור בכתב המפקח‪ ,‬אחרי‬
‫בדיקת ואישור הרכבת הברזל בחלק מוכ ליציקה ע"י מהנדס‪0‬מתכנ של‬
‫קונסטרוקציות‪ .‬יש להודיע למתכנ על תארי‬
‫מחירי כלונסאות כוללי הכל הדרוש בדו"ח יוע) הקרקע ובמפרט מיוחד‬
‫"מפרט לביצוע כלונסאות" של יוע) קרקע וכ הכל הכתוב והמשורטט‬
‫בתוכניות קונסטרוקציה‪ .‬בהתחלת העבודות הקבל יזמי את היוע)‬
‫הקרקע לקידוחי הראשוני‪ ,‬לבדיקת ולקבלת המלצותיו להמש‬
‫הקידוחי‪ .‬לפחות כ‪ 240‬קידוחי ראשוני תבצענה ע"י הקבל מרוסס‬
‫בכל שטח הבני כדי לקבל פתרונות והמלצות יוע) הקרקע עד סו&‬
‫עבודות קידוח לכל מבנה‪.‬‬
‫אי לצקת הכלונסאות ללא אישור היוע)‪ .‬היוע) יקבע הסדר הבדיקות עד‬
‫סיו הקידוחי‪ .‬הזמנה‪ ,‬קבלת המלצות ובדיקות היוע) כוללי במחיר‬
‫הכלונסאות‪ .‬הא יש צור לבדיקה הגיאולוג כל כלונסאות או לחלק‬
‫יקבל ההחלטה היוע) בבדיקתו בקידוחי הראשוני‪ .‬יומי עבודה‬
‫הגיאולוג ישל הקבל ללא שו תוספת למחיר היחידה‪ .‬על הקבל י ש‬
‫לקחת בחשבו שתדרש פיקוח גיאולוג לפחות ל‪ 50%0‬מהכלונסאות‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪40 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫מחיר לכלונסאות הוא מחיר לעבודה מושלמת‪ ,‬כולל קידוח ויציקה‪ ,‬ביצוע‬
‫דרכי גישה ורמפות למכונת קידוח‪ ,‬הובלות מכונות קידוח‪ ,‬שימוש‬
‫במכונות קידוח שונות המספקות הביצוע כל הכלונסאות המתוכנני עד‬
‫עומק ‪ 14‬מ'‪ ,‬החלפת המכונות או שימוש שני סוגי מכונות‪ :‬מכונת חזקה‬
‫ע מקדחי וידיה ומכונה "מיקרופייל" כדי לחדור בתו סלע קשה‪ ,‬מילוי‬
‫‪,‬אב צור או כיסי חרסית ע גושי צור‪ ,‬בדיקות של כלונסאות לפי הנחיות‬
‫יוע) הקרקע‪ ,‬ביצוע עבודה ע הפסקות ובשלבי ללא פיצוי‪ ,‬ביצוע‬
‫עבודה לאחר מילוי השטח‪ ,‬יציקת בצינורות‪ ,‬שימוש בבטו מסוג הדרוש‬
‫בתוכניות קונסטרוקציה )שקיעה‪ ,‬אגרגט‪ ,‬ללא פוליה וכו'(‪ ,‬שאיבת הבטו‪,‬‬
‫שומרי מרחק לברזל‪ ,‬חיזוק הכלוב בברזל‪,‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫יש לוודא העדר מפולות בתו הקידוחי‪ ,‬אל עבודות ויברטורי לכל‬
‫אור הכלונס‪ ,‬אל שלמות בטו בחת הכלונאס לכל האור‪ .‬תיקוני כל‬
‫פג‪ ,‬כל ליקוי‪ ,‬בקשת קידוח גלעי או בדיקה נוספת‪ ,‬קידוח כלונס חדש‬
‫וכו'‪ ,‬בעיקבות ממצאי הבדיקות או לפי דרישות המהנדס ויוע) הקרקע‪,‬‬
‫יחולו על הקבל‪ ,‬וכל נזק שיגר מהליקויי יתוק על חשבונו‪ .‬הכל לפי‬
‫החלטות והמלצות יוע) קרקע‪ .‬תיקוני ושינויי צריכי להיות מצוייני‬
‫ומסומני בתוכניות מדידה של כלונסאות‪ .‬הכל על חשבו קבל ללא שו‬
‫תוספות למחיר יחידה‪.‬‬
‫מדידת הכלונסאות לתשלו תהיה לפי אור בטו היצוק ויש לקחת‬
‫לחשבו במילוי הצעת מחיר קידוחי מעל אור בטו היצוק ויציקה כלונס‬
‫עד תחתית קורות בתבנית עגול בעובי המצעי‪ .‬המדידה אור תהיה‬
‫פעמיי‪ .‬פע ראשונה לפני הכנסת הכלוב ברזל ופע השניה אחרי הכנסת‬
‫כלוב ברזל‪ ,‬כדי לגלות הנפילות לבור קידוח‪ .‬יש למדוד ולרשו אור‬
‫קידוח בסלע מתאי‪ .‬כל נתוני צריכי להכניס לרשימת הקידוחי‬
‫הדרוש לפי מפרט ביצוע כלונסאות‪ .‬אחרי סיו עבודות קידוח יש לעשות‬
‫תוכנית מדידה ע"י מודד מוסמ של קבל על בסיס תוכנית כלונסאות‪,‬‬
‫שבה יש לציי‪ :‬תיקוני בעיקבות הבדיקות‪ ,‬גובה אבסולוטי ‪ OK‬הכלונס‬
‫בפועל‪ ,‬אור בטו היצוק בכלונס וחדירת בסלע מתאי‪,‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪23.1‬‬
‫ביסוס באמצעות כלונסאות‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.23.1.0010‬קידוח ויציקה של כלונסאות בטו ב‪ 400‬שקיעה "‪ 6‬בקוטר ‪ 45‬ס"מ‬
‫מיקרופייל כולל ברזל אורכי ‪ 6?14‬וחישוקי ‪ T8@10) T8@20‬בשני‬
‫מטרי עליוני(‪ .‬המחיר כולל ברזל אנכי באור ‪ 1.0‬מ' מעל ‪ O.K‬של‬
‫הכלונס )כולל ג אלכסוניי והכל(‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪370.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪290.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪107,300.00‬‬
‫‪ 1.23.1.0020‬קידוח ויציקה של כלונסאות בטו ב‪ 400‬שקיעה "‪ 6‬בקוטר ‪ 60‬ס"מ‬
‫מיקרופייל כולל ברזל אורכי ‪ 7?14‬וחישוקי ‪ T8@10) T8@20‬בשני‬
‫מטרי עליוני(‪ .‬המחיר כולל ברזל אנכי באור ‪ 1.0‬מ' מעל ‪ O.K‬של‬
‫הכלונס )כולל ג אלכסוניי והכל(‬
‫מ"א‬
‫‪10.00‬‬
‫‪320.00‬‬
‫‪3,200.00‬‬
‫‪ 1.23.1.0030‬יציקת יתר של תערובת צמנט בטו ב‪ 6" ,300‬לתו חור הקידוח למילוי‬
‫חללי‪ .‬מובהר בזאת כי לא תשול תוספת א נפח היציקה הוא פחות מ‪40‬‬
‫פעמי הנפח המחושב לפי הקוטר התיאורטי‬
‫מ"ק‬
‫‪5.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪23.‬‬
‫‪23.1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪113,‬‬
‫‪113,000.‬‬
‫‪000.00‬‬
‫ביסוס באמצעות כלונסאות‬
‫‪113,‬‬
‫‪113,000.‬‬
‫‪000.00‬‬
‫כלונסאות בטו‬
‫עבודות פיתוח‬
‫תאור הסעי‬
‫הקבל מופנה ומתחייב לבצע כל העבודות לפי הוראות מפרט הכללי‬
‫פרקי ‪ .01 ,02 ,14 ,40 ,51‬לעבודות עפר הקבל מופנה ומתחייב הביצע‬
‫העבודות לפי הוראות של תת פרק ‪ 01.00‬בכתב כמויות הזה‪ .‬מודגש‬
‫באחראיות הקבל ביצוע הפיתוח ועבודות עפר למבנה ללא נזקי‬
‫לחלקי קיימי בגבול המגרש ‪ ,‬קירות תומכי‪ ,‬מדרכות‪ ,‬גדרות הי קפיי‬
‫וכדומה‪,‬‬
‫תאו בי תוכניות וקבלת אישור מיוע) קרקע‪ ,‬קונסטרוקטור ומפקח על‬
‫הקבל ועל חשבונו‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪41 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫תאור הסעי‬
‫ליד קירות תומכי ‪ ,‬מסלעה או מסדי תת קרקעי של מבנה המילוי‬
‫לפחות ל‪ 500‬ס"מ רוחב צמודי לקיר או מסד יהיה מחומר גרנולרי מנקז‬
‫המכיל עד ‪ 12%‬דקי עבור נפה ‪ .200#‬יש לסלק כל הפסולת עד הסלע‬
‫לפני תחילת ביצוע מילוי‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עבודות הריסות ופירוק כוללי פינוי וסילוק הפסולת למקו המאושר‬
‫לכ ע"י הרשויות‪ ,‬לכל מרחק שיידרש ותשלו כל היטלי ואגרות‬
‫מחירי קירות כובד ‪ ,‬קירות תומכי ויסודות לקירות מבטו מזויי כוללי‬
‫הזמנה‪ ,‬בדיקה וקבלת האישורי מיוע) קרקע לעומק החפירה‪ ,‬לטיב‬
‫הקרקע‪ ,‬רוחב היסודות‪ ,‬לפני התחלת עבודות יציקת יסודות‪ ,‬הפלסה או‬
‫זיו ברזל‪ .‬א יהיה צור לבדיקות הקרקע במעבדה יזמי הקבל הבדיקות‬
‫בתשלו עבור לפי חוזה שלו ע מזמי‪ .‬יוע) קרקע וקונסטרוקטור‬
‫יכולי לקבוע וקבל חייב לבצע באישור המזמי את החלפת הקרקע תחת‬
‫יסודות של קירות‪ .‬החלפת הקרקע כוללת חפירת תעלה ברוחב ועומק‬
‫המאושרי ע"י קונסטר' ויוע) הקרקע ומילוי מהודק מבוקר לצפיפות‬
‫הנדרש בשכבות בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ .‬לתחילת ביצוע היסודות ייאשר הקונסטר'‬
‫תוכנית עבודה )סכמות( ע גובה קטעי וסוג הק‬
‫ביצוע תוכניות עבודה )סכמות(‪ ,‬הזמנת מהנדס‪0‬קונסטרוקטור ויוע) קרקע‪,‬‬
‫בדיקות הקרקע‪ ,‬ביצוע החלפת הקרקע ‪ ,‬ביצוע עבודה בשלבי לפי‬
‫הצור‪ ,‬עבודה בכל כלי הנדרשי‪ ,‬עבודה בכל ציוד מכני הדרוש‪,‬‬
‫עבודה ידנית‪ ,‬שאיבת בטו ‪ ,‬עבודה בכל תנאיי המקו‪ ,‬ביצוע קירות‬
‫ויסודות או ריצפות ישרי‪ ,‬משופעי או מעוגלי‪ ,‬יציקת יסודות וקירות‬
‫נגד סלע‪ ,‬יציקת קירות צמודי וקשורי למדרגות‪ ,‬מילוי חוזרי מהדוק‬
‫מבוקר‪ ,‬מפוזר בשכבות לפי הנחיות יוע) הקרקע וכו' כוללי במחיר של‬
‫יחידה לעבודות בכל פרק‪ ,‬ללא שו תוספות או תשלו בנפרד‪ .‬כל תאו‬
‫תוכניות המכרז וביצוע תוכניות עבודה )סכמות(‪ ,‬הזמנות יועצי‬
‫ומתכנני לשטח על הקבל‪ ,‬באחריותו ועל‬
‫מחירי יחידה של ביצוע קירות תומכי וקירות כובד ה לעבודה‬
‫מושלמת ללא שו תוספות‪ ,‬לפי הוראות לפרקי ‪ , ,01 ,02 14‬א לא‬
‫צויי אחרת בסעיפי כתב הכמויות‪ .‬כ דרושי העבודות אישורי‬
‫הנדרשי של האדריכל לדוגמאות אב ‪ ,‬בדיקות בטו ואב במכו‬
‫התקני ‪ ,‬אישור ברזל לפני היציקה וכו'‪ .‬המחירי קירות כוללי טפסנ‬
‫ות ותבנית הדרושי לקבלת משטחי חלקי מוכני לגמר סופי‪,‬לאיטו‬
‫או לחיפוי בכל סוגי אב ‪ .‬מילוי חוזר מאחורי קירות תומכי וקירות‬
‫כובד‪ ,‬אחרי יציקת יסודות וכו' כולל במחיר יחידה יציקת או בניית‬
‫קירות‪ ,‬יציקת יסוד וכו'‪ .‬יש לבצע מילוי חוזר מחומר גרנולרי ‪ ,‬מנוקז ‪,‬‬
‫מהודק עד צפיפות הנדרש )הידוק מבוקר(‪,‬‬
‫הוראות לפרק ‪ 14‬בכתב כמויות ‪ ,‬הוראות לפרק ‪ 14‬מפרט הכללי‪ ,‬פרטי‬
‫חיפוי אב למבנה ה טובי לפרק הזה ‪ .‬יש לבצע עבודות חיפוי אב‬
‫לפי ת"י ומפרטי לחיפוי אב בבני‪.‬‬
‫א לא צויי אחרת בסעיפי כתב הכמויות מחירי קירות בפיתוח‪ ,‬גדרות‬
‫ובסיסי‪ ,‬כולל דרישות הבאות‪ :‬בטו בקירות תומכי ובאלמנטי אחרי‬
‫של פיתוח מבטו מזויי יהיה ב‪ ,300‬בקירות כובד יהיה ב‪ 200‬לפחות‪ ,‬ללא‬
‫אבני דבש‪ ,‬יציקות היסוד של כל סוגי קירות נגד דפנות של סלע ללא‬
‫תבניות‪ ,‬מילוי החוזר בי גב הקיר לדופ חפירה מחומ ר לא פלסטי המיכל‬
‫עד ‪ 12%‬דקי עבור נפה ‪) ,200#‬במקומות שונות באישור יוע) הקרקע‬
‫מילוי הנ"ל אפשר לעשות רק לרוחב ‪ 1.0‬מ' ושאר חומר גרנולארי נברר(‪,‬‬
‫ביצוע פתחי ניקוז כל ‪ 2.0‬מ' לכל כיווני‪ ,‬מצינור ניקוז "‪ ,4‬פקק בגב ניקוז‬
‫מחצ) בקוטר ‪ 25‬ס"מ‪ ,‬עטו& בבד גיאוטכני מנקז לא ארוג במשקל ‪250‬‬
‫גר‪/‬מ"ר‪ ,‬תפרי התפשטות בהפרד‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.1‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬פירוקי& והכנת השטח‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.40.1.0010‬החלפת קרקע בהתא להנחיות יוע) קרקע‬
‫‪ 1.40.1.0020‬עבודות חפירה ו‪/‬או חציבה בכל סוגי קרקע ו‪/‬או סלע הקיימת במקו‪,‬‬
‫ובכל עומק שהוא עבור יסודות לקירות תומכי‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪200.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪80.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪16,000.00‬‬
‫מ"ק‬
‫‪170.00‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪13,600.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪42 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.40.1.0030‬מצע סוג "א" בשכבות של ‪ 30‬ס"מ הידוק ‪98%‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.2‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.1‬‬
‫כמות‬
‫‪100.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪100.00‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬פירוקי והכנת השטח‬
‫סה"כ‬
‫‪10,000.00‬‬
‫‪39,‬‬
‫‪39,600.‬‬
‫‪600.00‬‬
‫עבודות בטו‪ %‬יצוק באתר‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.40.2.0010‬מרצפי בטו ב‪ 300‬מתחת למדרגות בעובי כ‪ 150‬ס"מ‪ ,‬לרבות ברזל‪ ,‬בטו רזה מ"ר‬
‫ושתי שכבות מצעי מהודקי עד ‪ 98%‬בעובי ‪ 15‬ס"מ כל אחת‬
‫כמות‬
‫‪25.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪170.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,250.00‬‬
‫מ"ר‬
‫‪635.00‬‬
‫‪170.00‬‬
‫‪107,950.00‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪170.00‬‬
‫‪16,150.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0020‬מרצפי בטו ב‪ 300‬מתחת לרצופי בעובי ‪ 12‬ס"מ‪ ,‬לרבות ברזל‪ ,‬בטו רזה‬
‫ושתי שכבות מצעי מהודקי עד ‪ 98%‬בעובי ‪ 15‬ס"מ כל אחת‬
‫‪ 1.40.2.0030‬מרצפי בטו ב‪ 300‬מתחת רצפת גומי בעובי ‪ 12‬ס"מ‪ ,‬לרבות ברזל‪ ,‬בטו רזה מ"ר‬
‫ושתי שכבות מצעי מהודקי עד ‪ 98%‬בעובי ‪ 15‬ס"מ כל אחת‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.2‬‬
‫‪128,‬‬
‫‪128,350.‬‬
‫‪350.00‬‬
‫עבודות בטו יצוק באתר‬
‫ריצופי&‪ ,‬משטחי גומי‪ ,‬מדרגות‪ ,‬אבני שפה‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.40.3.0010‬ריצו& חצרות באבני משתלבות במידות ‪ 20/20/6‬ס"מ בגוו אפור מק"ט‬
‫‪ 1496‬מתוצרת "אקרשטיי"‪ ,‬לפי תוכנית האדריכל ‪ .‬מחיר כולל‪ :‬שילוב‬
‫וחיבור לאבני שפה מורכבי אלכסו‪ ,‬את כל החיתוכי ואת העיבודי‬
‫הנדרשי מסביב לתאי וערוגות עגולי לפי תכניות הריצו&‪ ,‬מצע חול י‬
‫בעובי ‪ 5‬ס"מ ומילוי המישקי בחול‪ ,‬מצע סוג א' שתי שכ בות בעובי כל‬
‫אחת של ‪ 15‬ס"מ מהודקות לצפיפות של ‪ 98%‬מודי‪.‬פייד‪ .‬א‪.‬א‪.‬ש‪.‬הו‪ ,‬לרבות‬
‫חיבור לריצו& גומי‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪600.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪120.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪72,000.00‬‬
‫‪ 1.40.3.0020‬יציקת משטח גומי למתקני משחקי "‪ "PEBBLE0FLEX‬או ש"ע‪ ,‬מחיר‬
‫כולל‪ :‬מפריימר ‪ ,PB‬שכבה תחתונה גרגירי ‪ SBR‬בגודל ‪ 4‬מ"מ )ללא‬
‫פסולת צמיגי מגורדי( בעובי ‪ 3010‬לפי גובה נפילה‪ ,‬המשתנה לפי לפי‬
‫דרישות יצר המקני ילדי‪ ,‬מריחת שכבה יסוד "‪, "PEBBLE0FLEX‬‬
‫שכבה עליונה ‪ 100%‬צבע לפי בחירת האדריכל‪ ,‬בעובי ‪ 10‬מ"מ מחל קי‬
‫"‪ ."PEBBLE0FLEX‬גובה נפילה מאושרת ע"י מכו התקני‬
‫מ"א‬
‫‪92.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪32,200.00‬‬
‫‪ 1.40.3.0030‬מדרגה נגישה ע חרי) במידות ‪ 60/40/15‬ס"מ בגוו אפור‪ ,‬מתוצרת‬
‫"אקרשטיי" מק"ט ‪4030‬‬
‫מ"ר‬
‫‪62.00‬‬
‫‪220.00‬‬
‫‪13,640.00‬‬
‫‪ 1.40.3.0040‬אב סימו לעיוורי ע בליטות מק"ט ‪ 16971‬מתוצרת "אקרשטיי"‪ ,‬או‬
‫שו"ע במידות ‪ 10/20/100‬ס"מ בגוו אפור‬
‫מ"א‬
‫‪4.00‬‬
‫‪120.00‬‬
‫‪480.00‬‬
‫‪ 1.40.3.0050‬אב שפה גננית ‪ 10/20/100‬ס"מ מק"ט ‪ ,2413‬כולל יסוד וגב בטו ב‪,200‬‬
‫בגוו לבחירת האדריכל‪ ,‬סביב אדניות‪ ,‬גינו ומשטחי גומי‬
‫יח'‬
‫‪350.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪21,000.00‬‬
‫‪ 1.40.3.0060‬ערוגת לע) עגולה בקוטר ‪ 2.0‬מ'‪ ,‬מאב שפה גננית ‪ 10/20‬ס"מ‪ ,‬תוצרת‬
‫אקרשטיי או ש"ע‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪4,000.00‬‬
‫‪ 1.40.3.0070‬ריצו& הפרדה מאב מעל יסוד בטו בחת ‪ 28/5‬ס"מ ובאור חופשי‬
‫מ"א‬
‫‪75.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪6,750.00‬‬
‫‪ 1.40.3.0080‬פנלי מאב סיתות מוטבה מתחת לקירות הבני והפיתוח טרספה‪/‬טיח‬
‫גובה ‪ 7‬ס"מ‬
‫מ"א‬
‫‪140.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪12,600.00‬‬
‫ס ה "כ ל ת ת פרק ‪:‬‬
‫‪40. 3‬‬
‫ר יצ ופ י ‪ ,‬מ ש ט ח י ג ו מ י ‪ ,‬מדר ג ו ת ‪ ,‬אב נ י שפ ה‬
‫‪162, 670. 00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪43 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.4‬‬
‫קירות תומכי& מבטו‪ %‬ואב‪ + %‬חיפוי אב‪%‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.40.4.0010‬מצע בטו רזה ב‪ 200‬בעובי ‪ 5‬ס"מ לקירות תומכי‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪190.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪50.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪9,500.00‬‬
‫‪ 1.40.4.0020‬יסודות בטו ב‪ 300‬לקירות תומכי בחתכי שוני‬
‫מ"ק‬
‫‪75.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪60,000.00‬‬
‫‪ 1.40.4.0030‬קירות תומכי מבטו מזויי ב‪ ,300‬בחתכי שוני ובעובי משתנה לפי‬
‫גובה קירות‪ .‬רוחב יציקה בראש הקיר ‪ 25020‬ס"מ‪ .‬מחיר כולל מילוי חוזר‬
‫מאחורי יסוד וגב הקיר ע רצועה אנכית מחומר מנוקז לפי דרישת יוע)‬
‫הקרקע‪ ,‬צינור ניקוז "‪ 4‬ע פקק חצ) אגרגט ארוז בד גיאוטכני קוטר ‪30‬‬
‫ס"מ‪ ,‬ביצוע ומילוי תפרי התפשטות‪ ,‬זיו ברזל ויציקת בקפיצות‪ ,‬הכל לפי‬
‫פרטי הקונסטרוקטור‪ ,‬מאושרי לכל קטע קיר או גדר‪ .‬יש למדות בסעי&‬
‫הזה כל קירות תומכי‪ ,‬מעקות וגדרות‪ ,‬קירות מדרגות ללא שו תוספת‬
‫למחיר היחידה‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫‪85.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪102,000.00‬‬
‫‪ 1.40.4.0040‬חיפוי קירות תומכי בקירות פיתוח‪ ,‬כולל חיפוי דו פני‪ .‬החיפוי בשיטה מ"ר‬
‫הרטובה‪ ,‬באמצעות לוחות אב טבעית בעיבוד "תלטיש" כדוגמת הבני‪,‬‬
‫באישור האדריכל‪ .‬הכל קומפלט לפי הפרטי בתוכנית קונסטרוקציה מס'‬
‫‪ ,6‬פרטי באדריכלות ולפי המפורט בתת ‪ .14.00‬עובי הכולל של חיפוי ‪10‬‬
‫ס"מ‪ ,‬לרבות רשת ברגי מגולווני‪ ,‬עוגני ותליות מנירוסטה‪ ,‬כוחלה‬
‫וכו' לפי תק ‪ .2378‬סוג האב כמפורט בתת פרק ‪14.00‬‬
‫‪450.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪157,500.00‬‬
‫‪ 1.40.4.0050‬כרכוב אב )קופינג( לקירות תומכי ברוחב עד ‪ 40‬ס"מ ובעובי ‪ 5‬ס"מ‬
‫בעיבוד "מסמס"‬
‫מ"א‬
‫‪227.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪45,400.00‬‬
‫‪ 1.40.4.0060‬מוטות פלדה מצולעי בקטרי שוני לזיו בטו‬
‫טו‬
‫‪13.00‬‬
‫‪4,600.00‬‬
‫‪59,800.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.5‬‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.4‬‬
‫קירות תומכי מבטו ואב ‪ +‬חיפוי אב‬
‫טיח וצבע בקירות פיתוח‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.40.5.0010‬טיח חו) על שטחי מישוריי במעקות פיתוח‪ ,‬בעובי ‪ 5‬ס"מ כולל מריחה‬
‫תחתונה בטיח בטו ביחס של ‪ 1‬מלט ‪ 2 +‬חול י‪ ,‬בתוספת ערב אוט‬
‫"איזולטקס" או ש"ע מאושר‪ ,‬שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה )שליכט(‬
‫על בסיס צמנט אפור‪ .‬הפרדה בי צבעי שוני‪.‬‬
‫‪ 1.40.5.0020‬צביעת על טיח חו) או על בטו חשו& בצבע סופרקריל מ‪.‬ד במספר‬
‫שכבות‪ ,‬כולל שכבת יסוד עד לכיסוי מלא‪ ,‬בגוו לפי בחירת האדריכל‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.6‬‬
‫‪434,‬‬
‫‪434,200.‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.5‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪91.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪95.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪8,645.00‬‬
‫מ"ר‬
‫‪91.00‬‬
‫‪32.00‬‬
‫‪2,912.00‬‬
‫‪11,‬‬
‫‪11,557.‬‬
‫‪557.00‬‬
‫טיח וצבע בקירות פיתוח‬
‫שונות‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.40.6.0010‬אלמנט ניקוז מבטו לניקוז חצרות‪ ,‬במידות ‪ 50/50/7‬ס"מ בגוו אפור‬
‫מתוצרת "אקרשטיי" מק"ט ‪7860‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪5.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪220.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,100.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0020‬אריחי דשא בחניה במידות ‪ 40/60/10‬ס"מ בגוו אפור מתוצרת‬
‫"אקרשטיי" מק"ט ‪1171‬‬
‫מ"ר‬
‫‪165.00‬‬
‫‪170.00‬‬
‫‪28,050.00‬‬
‫ס ה "כ ל ת ת פרק ‪:‬‬
‫‪40. 6‬‬
‫שונו ת‬
‫‪29, 150. 00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪44 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪40‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫עבודות פיתוח‬
‫סה"כ‬
‫‪805,‬‬
‫‪805,527.‬‬
‫‪527.00‬‬
‫עבודות גינו‪ %‬והשקיה‬
‫תאור הסעי‬
‫כל מחירי הפרק כוללי עבודות עפר הנדרשות‪ ,‬חפירה ו‪/‬או חציבה‬
‫תעלות לצינורות‪ ,‬בורות לנטיעת עצי ושתילת שיחי במידות‬
‫הנדרשות‪ ,‬מילוי חוזר לצינורות‪ ,‬מילוי באדמת ג בורות נטיעה ושתילה‪,‬‬
‫סילוק הפסולת למקו שפיכה המאושר )ראה דרישות למקו שפיכה‬
‫בפרק ‪ . (01‬מחירי צינור השקייה כוללי כל אביזרי חיבור לפי מ פרט‬
‫כללי ותוכניות‪ .‬מחירי עבודות גינו כוללי ללא כל תשלו נוס&‬
‫אחראיות הקבל לשנה מיו קבלת בית הספר על נטיעות ושתילי‬
‫ומערכת השקייה‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫אספקה והתקנת מערכת השקיה ‪ 0‬טיפטו& בלבד‪ .‬ביצוע בהתא למפרט‬
‫הטכני הכללי של הועדה הבי משרדית‪ ,‬תכניות‪ ,‬פרטי והוראות המפקח‬
‫בשטח‪ .‬העבודה תבוצע תו תיאו ע איש המי ברשות המקומית‪ .‬מקור‬
‫המי בהתא לתכניות והוראות הרשות המקומית‪ .‬כל החומרי לפי תק‬
‫ישראל ‪ 0‬עדכאני‪ .‬כל העבודות כוללות את כל האביזרי לחיבור ראש‬
‫המערכת‪ ,‬כולל כל אביזרי החיבור ‪ 0‬זוויות‪ ,‬מעברי וכו'‪ .‬חיבור למקור‬
‫מי בג‪ .‬אביזרי חיבור ‪ 0‬שימוש במחברי "פלסאו" או ש"ע בלבד‪ .‬הספקת‬
‫והתקנת מערכת השקייה מצינורות פוליאתילי קשיח כולל חפירה‬
‫לצנרת‪ ,‬כיסוי לאחר בדיקה וקבלת אישור ע"י המפקח‪) .‬הבדיקה תיעשה‬
‫בתנאי לח)(‬
‫צנרת טיפטו&‪ :‬פרישת צינורות טפטו& בקוטר ‪ 16‬מ"מ רע"מ‪ ,‬מווסת‪,‬‬
‫ספיקה של ‪ 2.3‬ליטר לשעה‪ ,‬מרווחי הטפטפות ‪ 50‬ס"מ‪ ,‬תוצרת נע או‬
‫ש"ע‪ ,‬צבע חו‪ ,‬כולל חיבור על ידי אביזרי לח) תוצרת פלסאו או ש"ע‬
‫ויתדות ברזל מגולבנות וכל האביזרי הדרושי להתקנה מלאה בהתא‬
‫לתכנית ההשקיה‪ .‬לטבעות השקייה לעצי טיפטו& כל ‪ 30‬ס "מ‬
‫בספיקה ‪ 3.5‬ליטר לשעה‬
‫אספקת ונטיעת צמחי ‪0‬כללי מחיר היחידה כולל את העבודות הדרושות‬
‫לבצוע הגינו כגו עבודות הדברת עשבייה רב שנתית וחד שנתית הדברה‬
‫ע"י ריסוס בחמרי הדברה לפי הוראות היצר כולל ריסוס טרו נביטה‪ ,‬וכ‬
‫ישור סופי וגנני של כל השטח ועיבוד במתחת לפני בצוע הנטיעות‪ .‬כולל‬
‫חפירת בור‪ ,‬זיבול בתחתית הבור בזבל אורגאני מס וג קומפוסט "דש‬
‫אור" או הדומה לו‪ .‬סמוכות לעצי בקוטר מינימלי "‪ 2‬ובגובה של ‪ 3‬מ'‬
‫לפחות ‪ 2 ,‬סמוכות לכל ע)‪ .‬בצוע מקצועי של כל העבודה‪ .‬יש לקבל את‬
‫אישור האדריכל על טיב ומקור הצמחי‪ .‬על הקבל חלה אחריות מלאה‬
‫על טיב ומקור הצמחי‪ .‬המחיר כולל החזקה מלאה של כל השטח במש‬
‫שנה מגמר בצוע‬
‫פרק זה כוללות אספקת צמחי ממשתלות מורשות בלבד‪ ,‬הצמחי יהיו‬
‫בעלי בית שורשי מפותח ללא סלסול‪ .‬הצמחי יהיו נקיי ממחלות‪,‬‬
‫מזיקי ועשביה‪ .‬עלוות הצמחי תהיה חיונית ולא יהיו סימני עקה בנו&‬
‫השתילי והעצי שיסופקו‪ .‬כמו כ העבודות כוללות עבודות שתילה‬
‫ונטיעות באתר לרבות הכנת הקרקע וטיובה בחומר דש אורגני לעומק של‬
‫‪ 40‬ס"מ לפחות‪ .‬הכנת הקרקע תתבצע טר הגעת הצמחי לאתר‪.‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪41.1‬‬
‫עבודות גינו‪%‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪230.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪4.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪920.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.41.1.0010‬הכשרת קרקע לשתילה הדברה )כימית‪ ,‬מכנית‪ ,‬ידנית( של עשבי בר חד‬
‫שנתיי ורב שנתיי‪ ,‬עיבוד קרקע לעומק ‪ 25‬ס"מ ויישור סופי‪.‬‬
‫‪ 1.41.1.0020‬חפירת בור נטיעה מידות בור הנטיעה ‪ 1.5X1.5‬מ' בעומק ‪ 1.2‬מ'‪ ,‬אספקה‬
‫ומילוי בורות הנטיעה באדמת ג מסוג טרה רוסה מטיב מאושר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪12.00‬‬
‫‪150.00‬‬
‫‪1,800.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0030‬אספקה ומילוי אדמת ג מטיב מאושר למילוי והשלמה בערוגות צמחיה‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫‪110.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪6,600.00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪650.00‬‬
‫‪7,800.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0040‬אספקה ונטיעת עצי בגודל ‪ ,9‬כולל מילוי הבור באדמה מאושרת‪ ,‬כולל יח'‬
‫‪ 20‬ליטר קומפוסט מועשר לבור הנטיעה‪.‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪45 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪470.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪13.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪6,110.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.41.1.0050‬אספקה ושתילת צמחי בגודל‪ 3 ,‬כולל ‪ 0.5‬ליטר קומפוסט מעושר לבור‬
‫הנטיעה‪) .‬גודל ‪(3‬‬
‫‪ 1.41.1.0060‬אספקה ושתילת צמחי בגודל ‪ ,4‬כולל ‪ 0.5‬ליטר קומפוסט מועשר לבור‬
‫הנטיעה‪) .‬גודל ‪(4‬‬
‫יח'‬
‫‪250.00‬‬
‫‪29.00‬‬
‫‪7,250.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0070‬דשא קיקויו כולל אספקה וביצוע‪ ,‬הכשרת קרקע‪ ,‬הנחה‪ ,‬הידוק‪ ,‬השקיה‬
‫וכל הטיפולי הדרושי לקליטה והתבססות‪) .‬מרבדי(‬
‫מ"ר‬
‫‪100.00‬‬
‫‪25.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪41.‬‬
‫‪41.1‬‬
‫‪32,‬‬
‫‪32,980.‬‬
‫‪980.00‬‬
‫עבודות גינו‬
‫עבודות השקיה‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.41.2.0010‬צינור פוליתיל בקוטר ‪ 63‬מ"מ דרג ‪ .10‬כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬חפירה‪ ,‬התקנה‬
‫במצמדי "פלסאו" או "פלסי" וכיסוי‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪30.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪25.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪750.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0020‬צינור פוליאתיל בקוטר ‪ 40‬מ"מ דרג ‪ .6‬כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬חפירה‪ ,‬התקנה‬
‫במצמדי "פלסאו" או "פלסי" וכיסוי‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪500.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪7,500.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0030‬כנ"ל‪ ,‬אול צינור פוליתיל בקוטר ‪ 32‬מ"מ דרג ‪.6‬‬
‫מ"א‬
‫‪120.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪1,560.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0040‬כנ"ל‪ ,‬אול צינור פוליתיל בקוטר ‪ 25‬מ"מ דרג ‪.6‬‬
‫מ"א‬
‫‪120.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0050‬כנ"ל‪ ,‬אול צינור פוליתיל בקוטר ‪ 16‬מ"מ דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪30.00‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪210.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0060‬טפטו& שיחי ‪ 0‬צינור טפטו& אינטגרלי מווסת בקוטר ‪ 16‬מ"מ‪ .‬כולל‬
‫טפטפת בספיקה ‪ 2‬ל‪/‬ש במרווחי ‪ 0.5‬מ'‪ .‬המחיר כולל‪ :‬אספקת חומר‪,‬‬
‫הרכבה‪ ,‬חיבור לקווי מחלקי ומנקזי במצמדי "פלסאו" או ש"ע‪.‬‬
‫מייצבי כל ‪ 2‬מ'‪ .‬מחברי בי שלוחות הטפטו& "‪ M16‬פלסאו" או שווה‬
‫איכות‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪350.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪1,750.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0070‬טפטו& לע) ‪ 0‬צינור מווסת אינטגרלי בקוטר ‪ 16‬מ"מ‪ .‬כולל טפטפת‬
‫בספיקה ‪ 3.5‬ל‪/‬ש במרווחי ‪ 0.3‬מ'‪ .‬מצמדי "פלסאו" או שווה איכות‪3 .‬‬
‫מייצבי לע)‪ .‬לע) ‪ 10 0‬טפטפות‪ .‬הצינור בצורת טבעת סביב הע) הטמונה‬
‫בעומק ‪ 10‬ס"מ בקרקע‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪12.00‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0080‬ממטירו ‪ /‬מתז גיחה ‪ MP0ROTATOR 0 1000‬בגו& ‪ MPR0 40‬מכסה אפור‬
‫כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬אבזרי חיבור והרכבה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪20.00‬‬
‫‪110.00‬‬
‫‪2,200.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0090‬ממטירו ‪ /‬מתז גיחה ‪ MP0ROTATOR 0 Strip‬בגו& ‪ MPR0 40‬מכסה אפור‬
‫כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬אבזרי חיבור והרכבה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪20.00‬‬
‫‪110.00‬‬
‫‪2,200.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0100‬שרוול העשוי מצינור פוליתיל ללח) מי בקוטר ‪ 110‬מ"מ דרג ‪ .10‬כולל‪:‬‬
‫חפירה‪ ,‬הרכבה‪ ,‬השחלת הצינור‪ ,‬הידוק‪ ,‬החזרת המצב לקדמותו וסימו‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪280.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪16,800.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0110‬כנ"ל‪ ,‬אול שרוול העשוי מצינור פוליתיל ללח) מי בקוטר ‪ 75‬מ"מ דרג‬
‫‪.6‬‬
‫מ"א‬
‫‪60.00‬‬
‫‪35.00‬‬
‫‪2,100.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0120‬ראש מערכת ‪ 0‬בקוטר "‪ .1‬כולל‪ :‬אבזרי ‪ ,‬מגופי ואביזרי חיבור‪ .‬המחיר‬
‫כולל את כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור‬
‫המי וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של המערכת‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪7,000.00‬‬
‫‪7,000.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪46 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪4,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,000.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.41.2.0130‬ארו ראש מערכת "אורלייט" המותא לגודל הראש או שווה איכות‪.‬‬
‫כולל אספקה‪ ,‬סוקל הרכבה ומנעול בהתא לפרט‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0150‬סולונואיד המותאמי לסוג המחשב‪ ,‬כולל אספקה‪ ,‬הרכבה למחשב ולראש יח'‬
‫המערכת‬
‫‪6.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪2,400.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0140‬מחשב השקיה "גלקו" ‪ D.C06‬או ש"ע‪ ,‬כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬הרכבה וכל‬
‫האביזרי הדרושי להפעלה תקינה‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫‪42‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫מספר סעי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪42.1‬‬
‫‪41.‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪41‬‬
‫עבודות השקיה‬
‫‪51,‬‬
‫‪51,230.‬‬
‫‪230.00‬‬
‫עבודות גינו והשקיה‬
‫‪84,‬‬
‫‪84,210.‬‬
‫‪210.00‬‬
‫מתקני חצר לילדי&‪ ,‬רהיטי& וציוד‬
‫תאור הסעי‬
‫מחירי כוללי ביצוע מתקני שיש לה אישור מכו התקני‪,‬‬
‫מתאימי לגיל ילדי בג‪ ,‬מחיר לכל מתקני עבודה מושלמת ‪ ,‬כולל‬
‫יסודות‪ ,‬ביצוע כל חיבורי ריצו&‪ ,‬התקנה רק בריצו& מתאי‪ .‬בנוס&‬
‫מחיר כולל אישור וחישוב סטטי מהנדס החברה של יצר לסככות‬
‫ופרגולות‪ .‬הקבל אחראי על בדיקת מכו התקני להרכבת מתקני‬
‫מביא אישור מכו תקני על הרכבת מתקני לקבלת טופס ‪4‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מתקני חצר לילדי&‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪18,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪36,000.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.42.1.0010‬מתק חצר בכיתות ילדי ופעוטות דג "מקסי במבינו" מק"ט ‪5310‬‬
‫מתוצרת "גנית פארק" במידות ‪ 350/700/600‬ס"מ‪ ,‬או שו"ע‪ ,‬לפי דרישות‬
‫"משרד החינו"‬
‫‪ 1.42.1.0020‬בית בובות מע) מק"ט ‪ 5325‬מתוצרת "גנית פארק" במידות ‪ 140100‬ס"מ‪,‬‬
‫או שו"ע‪ ,‬לפי דרישות "משרד החינו"‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪3,500.00‬‬
‫‪3,500.00‬‬
‫‪ 1.42.1.0030‬ארגז חול ‪ +‬כיסוי דג "מקסי במבינו" מתוצרת "ניר גלי" מק"ט‬
‫‪ 90001231‬במידות ‪ 300/200‬ס"מ‪ ,‬או שו"ע‪ ,‬לפי דרישות "משרד החינו"‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪10,000.00‬‬
‫‪30,000.00‬‬
‫‪ 1.42.1.0040‬רשת הצללה מתוצרת "פטוריז" בגוו לבחירת האדריכל‬
‫מ"ר‬
‫‪170.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪17,000.00‬‬
‫‪ 1.42.1.0050‬ספסל דקורטיבי מתוצרת "גנית פארק" מק"ט ‪ 6032‬באור ‪ 180‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪4,500.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪51‬‬
‫עבודות סלילה‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.1‬‬
‫מצעי& ותשתיות‬
‫‪42.‬‬
‫‪42.1‬‬
‫‪42‬‬
‫‪91,‬‬
‫‪91,000.‬‬
‫‪000.00‬‬
‫מתקני חצר לילדי‬
‫מתקני חצר לילדי‪ ,‬רהיטי וציוד‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.51.1.0010‬מצע סוג א'‪ ,‬הידוק בשתי שכבות של ‪ 15‬ס"מ כל אחת לצפיפות של ‪98%‬‬
‫מודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ו‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪55.00‬‬
‫‪91,‬‬
‫‪91,000.‬‬
‫‪000.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪100.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪5,500.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪47 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.51.1.0020‬שכבת תשתית מאגו"מ סוג א' כולל פיזור והידוק‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.2‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.1‬‬
‫מצעי ותשתיות‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪170.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪3.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪510.00‬‬
‫‪ 1.51.2.0020‬שכבת בטו‪0‬אספלט מקשרת בעובי ‪ 5‬ס"מ כולל פיזור והידוק‬
‫מ"ר‬
‫‪170.00‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪8,500.00‬‬
‫‪ 1.51.2.0030‬ציפוי מאחה בשעור ‪ 0.25‬ק"ג‪/‬מ"ר‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪170.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪340.00‬‬
‫‪ 1.51.2.0040‬שכבת בטו‪0‬אספלט נושאת בעובי ‪ 3‬ס"מ מאגרגט בזלתי כולל פיזור‬
‫והידוק‬
‫מ"ר‬
‫‪170.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪6,800.00‬‬
‫‪ 1.51.2.0050‬שכבת בטו‪0‬אספלט מקשרת בעובי משתנה‪.‬‬
‫טו‬
‫‪6.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪2,400.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪51.3‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.2‬‬
‫עבודות אספלט‬
‫‪18,‬‬
‫‪18,550.‬‬
‫‪550.00‬‬
‫אבני שפה‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.51.3.0010‬אבני שפה חיפאית במידות ‪ 15/30‬ס"מ‪ ,‬מק"ט ‪ ,2010‬כולל יסוד ומשענת‬
‫בטו‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪50.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪70.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,500.00‬‬
‫‪ 1.51.3.0020‬תוספת עבור בצוע‪ ‬אבני שפה חיפאית במידות ‪ 15/30‬ס"מ בקו מעוגל‬
‫מ"א‬
‫‪20.00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 1.51.3.0030‬אב שפה גננית במידות ‪ 10/20‬ס"מ‪ ,‬מק"ט ‪ ,2260‬כולל יסוד ומשענת בטו‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪60.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪ 1.51.3.0040‬אב שפה מונמכת לנכי במידות ‪ 15/15‬ס"מ‪ ,‬כולל יסוד ומשענת בטו‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪10.00‬‬
‫‪85.00‬‬
‫‪850.00‬‬
‫‪ 1.51.3.0050‬אבני שפה במידות ‪ 17/25/100‬ס"מ‪ ,‬כולל יסוד ומשענת בטו‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪70.00‬‬
‫‪3,500.00‬‬
‫‪ 1.51.3.0060‬אב תיחו גומה לע) במידות ‪ 15/15‬ס"מ‪ ,‬מק"ט ‪ 66171‬מתוצרת‬
‫"אקרשטיי"‬
‫מ"א‬
‫‪20.00‬‬
‫‪85.00‬‬
‫‪1,700.00‬‬
‫‪ 1.51.3.0070‬אלמנט אבני לחניה לנכי מתוצרת "אקרשטיי" מק"ט ‪ 7770‬במידות ‪ 40/40‬יח'‬
‫ס"מ‬
‫‪2.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 1.51.3.0080‬אלמנט במדרכה עבור מוגבלי במידות ‪ 70/220‬ס"מ‬
‫ס ה "כ ל ת ת פרק ‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪12,‬‬
‫‪12,500.‬‬
‫‪500.00‬‬
‫עבודות אספלט‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.51.2.0010‬ציפוי יסוד בשעור ‪ 1.0‬ק"ג‪/‬מ"ר‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫‪50.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪140.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪7,000.00‬‬
‫‪51.4‬‬
‫שילוט‪ ,‬תימרור וצביעה‬
‫‪51. 3‬‬
‫אב נ י שפ ה‬
‫‪14, 950. 00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪48 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪5.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪400.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,000.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.51.4.0010‬תמרור מסוג עירוני‪ ,‬כולל עמוד‬
‫‪ 1.51.4.0020‬צביעת אבני שפה‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0030‬צביעת קווי בצבע לב ברוחב ‪ 15‬ס"מ‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0040‬צביעת קווי בצבע לב ברוחב ‪ 10‬ס"מ‬
‫מ"א‬
‫‪10.00‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪70.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0050‬סימו פסי חניה ע"י צביעת קווי בצבע לב ברוחב ‪ 10‬ס"מ‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0060‬צביעת חניית נכי במידות ‪ 300/560‬ס"מ בצבע כבישי כחול‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0070‬סימו מסגרת חניית נכי במידות ‪ 300/560‬ס"מ בצבע כבישי לב ובתוכה יח'‬
‫סמל נכי בינלאומי בצבע כחול‪ ,‬במידות ‪ 60/60‬ס"מ‬
‫‪2.00‬‬
‫‪360.00‬‬
‫‪720.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0080‬צביעה בשבלונה של סמל חניית נכי על מקו חניית רכב נכי בצבע‬
‫כחול על רקע לב במידות ‪ 60/60‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0090‬שלט הכוונה בגודל ‪ 40/40‬ס"מ רקע השלט כחול והאותיות בצבע צהוב‪.‬‬
‫גודל האות ‪ 12‬ס"מ לפחות‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0100‬שלט קיר בגודל ‪ 60/60‬ס"מ ממתכת צבועה לסימו מקו לחניית רכב נכי יח'‬
‫ע סמל בינלאומי של דמות אד בכסא גלגלי על רקע כחול או לב‬
‫‪2.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0110‬שלט מואר בגודל ‪ 50/30‬ס"מ ע סמל או כיתוב‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪650.00‬‬
‫‪1,300.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0120‬שלט תמרור ג‪ 43 /‬תקני מרובע ‪ E.G‬בחניית נכי ע סמל נכי בינלאומי‬
‫לרבות עמוד מעוג ומבוט‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪1,600.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0130‬שלט תמרור ג‪ 43 /‬תקני ‪ H.I‬בחניית נכי ע סמל נכי בינלאומי לרבות‬
‫עמוד מעוג ומבוט‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫מספר סעי‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.4‬‬
‫‪51‬‬
‫‪11,‬‬
‫‪11,240.‬‬
‫‪240.00‬‬
‫שילוט‪ ,‬תימרור וצביעה‬
‫‪57,‬‬
‫‪57,240.‬‬
‫‪240.00‬‬
‫עבודות סלילה‬
‫מערכות חיצוניות מי& וביוב‬
‫תאור הסעי‬
‫מחירי כל סוגי צינורות ותאי )שוחות( כוללי עבודות עפר‪,‬‬
‫מחברי גמישי‪ ,‬ספחי ואביזרי הנדרשי‪ ,‬חיבורי צינורות לתאי‬
‫לפי דרישות יוע) קרקע‪ ,‬חיבורי בי הצינורות‪ ,‬ניקוי וחיטוי של קווי‬
‫מי‪ ,‬ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותיעול‪ ,‬ניקוי ושטיפה כל סוגי תאי‪,‬‬
‫צילו קווי כנדרש‪ .‬תשלו על בדיקות על הקבל א לא צויי אחרת‬
‫באחד מסעיפי בכתב הכמויות‪ .‬מחירי כוללי בנוס& הכל הנדרש‬
‫לביצוע צינורות ושוחות ביקורת במילוי לא יציב‪ ,‬בהחלפת קרקע‪,‬‬
‫הכל בתאו ע יוע) קרקע לפני הביצוע‪ .‬יש לבצע כל עבודות הפרק רק‬
‫אחרי סיו עבודות עפר לרבות החלפת קרקע‪.‬‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪49 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪57.1‬‬
‫מי&‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪10.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪190.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,900.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.57.1.0010‬צינורות פלדה שחורה "‪ 3‬בעובי דופ "‪ 5/32‬ע ציפוי בטו פנימי ועטיפה‬
‫חיצונית חרושתית משולבת של עטיפה ‪ APC‬תלת שכבתית כולל חפירה‬
‫ו‪/‬או חציבה הדרושה‪ ,‬הנחת צינור בעומק עד ‪ 0.80‬מ'‪ ,‬הידוק קרקעית ‪,‬‬
‫עטיפה בחול נקי ומהודק בעובי ‪ 15‬ס"מ‪ ,‬בכל רוחב התעלה‪ ,‬כל הספחי‬
‫וכל החיתוכי הדרושי‪ ,‬מילוי התעלה באדמה מקומית מובח רת‬
‫ומהודקת בשכבות‪ ,‬חידוש מצעי ממידת הצור‪ ,‬הרחקת עוד& החומר של‬
‫היצר‪ .‬כ כולל כל הנדרש לפי מפרט הטכני‪ .‬חיבורי ע"י ריתו‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1,800.00‬‬
‫‪3,600.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0030‬הספקה והתקנה של מסנ‪/‬בול אבני כדוגמה תוצרת "רפאל" או שו"ע יח'‬
‫מאושר בקוטר "‪ 3‬כולל אוגני ואוגני נגדיי וכל הנדרש בשלמות‪.‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0040‬הספקה והתקנה של אל חוזר בקוטר "‪ 3‬מברזל יציקה כולל אוגני ואוגני יח'‬
‫נגדיי וכל הנדרש בשלמות‪.‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0050‬הכנה לראש מערכת השקייה כולל ברז כדורי בקוטר "‪ 1.0‬ע מעבר מלא קומפלט ‪1.00‬‬
‫וידית מתכת ארוכה מחוברי בהברגה תוצרת "שגיב" או שוו"ע מאושר‬
‫כולל כל ההתאמות והעבודות הדרושות בשלמות ‪).‬בתאו ע אדריכל‬
‫פיתוח(‬
‫‪350.00‬‬
‫‪350.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0060‬הספקה והתקנה של ברז כדורי ע מעבר מלא וידית מתכת ארוכה מחובר‬
‫בהברגה תוצרת "שגיב" או ש"ע מאושר בקוטר "‪ 1‬ע רקורד‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0070‬הספקה והתקנה של ברז שריפה בקוטר "‪ 3‬תוצרת "פומס" או שוו"ע ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,300.00‬‬
‫‪1,300.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0080‬התחברות לקו מי קיי בקטרי שוני לרבות גילוי‪ ,‬ריקו‪ ,‬תאו‬
‫החיבור‪ ,‬פתיחת תקרה מונמכת והחזרתה למצב קיי וכל האביזרי‬
‫וחומרי העזר הדרושי בשלמות‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1,750.00‬‬
‫‪1,750.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0090‬תוספת מחיר עבור פתיחת מדרכה‪/‬ריצו&‪/‬אספלט לצור מעבר צינורות‬
‫כולל כל העבודות והחומרי הדרושי והחזרת המצב לקדמותו‪ .‬יש‬
‫להשתמש הסעי& באישור המזמי בכתב במקרה שחברת "גיחו" לא‬
‫יגמר העבודה ולא תספק צינור מי לנישה‬
‫מ"א‬
‫‪10.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0020‬הספקה והתקנה של מגו& פרפר מחובר ע אוגני ואוגני נגדיי‪.‬‬
‫מגו& כדוגמה תוצרת "הכוכב" בקוטר "‪ 3‬או שוו"ע מאושר‪.‬‬
‫‪ 1.57.1.0100‬הספקה והתקנה שסתו מקטי לח) בקוטר "‪ 2‬כולל אוגני ואוגני‬
‫נגדיי‪,‬תוצרת "ברמד" ‪ +‬שסתו בראוקמ "‪ 3/4‬מאושר אופציה ללח)‬
‫העולה על ‪ 5‬אטמ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,600.00‬‬
‫‪2,600.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0110‬הכנת גמל למד מי ראשי לפי פרט‪ ,‬מצינורות פלדה שחורה בעובי דופ‬
‫"‪ 5/32‬ע ציפוי בטו פנימי ועטיפה חיצונית חרושתית משולבת ‪ ,‬בדיקת‬
‫לח)‪ ,‬קבלת אישור שרות שדה של היצר‪ .‬כ כולל כל הנדרש לפי מפרט‬
‫הטכני‪ .‬הצינורות בקוטר "‪. 0"2 3‬מחוברי ע"י ריתו‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪4,300.00‬‬
‫‪4,300.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0120‬אספקה והרכבת צינור מי פוליאטיל דוגמת פלגל קוטר ‪ 63‬מ"מ‪,‬‬
‫להתקנה בריצו& או באדמה‪ ,‬ע הגנת בטו‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪25.00‬‬
‫‪90.00‬‬
‫‪2,250.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0130‬ברזי שטיפה בחדר אשפה‪1/2." .‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0140‬ברז ג "‪ ,3/4‬כדורי יוע‪ .‬ע אוליבה לצינור גומי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪105.00‬‬
‫‪105.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪50 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫מספר סעי‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪57.2‬‬
‫‪57.‬‬
‫‪57.1‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫מי‬
‫סה"כ‬
‫‪22,‬‬
‫‪22,435.‬‬
‫‪435.00‬‬
‫ביוב‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.57.2.0010‬צינורות פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬מיועדי לביוב או גש מסוג ת"י ‪ 884‬כתו בקוטר "‪4‬‬
‫כולל חפירה ו‪/‬או החציבה דרושה‪ ,‬הידוק קרקעית‪ ,‬אספקה והנחה של‬
‫מצע ועטיפת חול מסביב לצינור בעובי ‪ 15‬ס"מ לכל רוחב התעלה‪ ,‬מילוי‬
‫התעלה בשכבות באדמה מקומית מובחרת ומהודקת‪ ,‬חידוש מצעי במידת‬
‫הצור‪ ,‬בדיקת לח)‪ ,‬הרחקת עוד& החומר החפור‪ ,‬חיבור למב ני ושוחות‬
‫כולל מחברי שוחה‪ ,‬קבלת אישור שרות השדה של היצר וכל ההתאמות‬
‫הדרושות‪ .‬עומק החפירה עד ‪ 1.00‬מ'‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪40.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪160.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪6,400.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0020‬צינורות פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬מיועדי לביוב או גש מסוג ת"י ‪ 884‬כתו בקוטר "‪6‬‬
‫כולל חפירה ו‪/‬או החציבה דרושה‪ ,‬הידוק קרקעית‪ ,‬אספקה והנחה של‬
‫מצע ועטיפת חול מסביב לצינור בעובי ‪ 15‬ס"מ לכל רוחב התעלה‪ ,‬מילוי‬
‫התעלה בשכבות באדמה מקומית מובחרת ומהודקת‪ ,‬חידוש מצעי במידת‬
‫הצור‪ ,‬בדיקת לח)‪ ,‬הרחקת עוד& החומר החפור‪ ,‬חיבור למב ני ושוחות‬
‫כולל מחברי שוחה‪ ,‬קבלת אישור שרות השדה של היצר וכל ההתאמות‬
‫הדרושות‪ .‬עומק החפירה עד ‪ 1.20‬מ'‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪70.00‬‬
‫‪180.00‬‬
‫‪12,600.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0030‬כנ"ל א עומק החפירה מ‪ 1.200‬מ' עד ‪ 2.30‬מ'‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪15.00‬‬
‫‪220.00‬‬
‫‪3,300.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0040‬צינורות פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬מיועדי לביוב או גש מסוג ת"י ‪ 884‬כתו בקוטר "‪8‬‬
‫כולל חפירה ו‪/‬או החציבה דרושה‪ ,‬הידוק קרקעית‪ ,‬אספקה והנחה של‬
‫מצע ועטיפת חול מסביב לצינור בעובי ‪ 15‬ס"מ לכל רוחב התעלה‪ ,‬מילוי‬
‫התעלה בשכבות באדמה מקומית מובחרת ומהודקת‪ ,‬חידוש מצעי במידת‬
‫הצור‪ ,‬בדיקת לח)‪ ,‬הרחקת עוד& החומר החפור‪ ,‬חיבור למב ני ושוחות‬
‫כולל מחברי שוחה‪ ,‬קבלת אישור שרות השדה של היצר וכל ההתאמות‬
‫הדרושות‪ .‬עומק החפירה עד ‪ 2.00‬מ'‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪20.00‬‬
‫‪280.00‬‬
‫‪5,600.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0050‬כנ"ל אבל בצוע צינור גש עירוני בכביש עד עומק ‪ 150‬סמ'‪ .‬כולל‬
‫פתיחת כביש מאושרת מחלקת הביוב‪ ,‬הנחת צינור קוטר ‪ 200‬מ"מ‪,‬‬
‫בעטיפת חול י ‪ ,‬סגירת מצעי מהודקי ואספלט עפ"י הנחיות ובדיקת‬
‫הגיחו‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪30.00‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪9,000.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0060‬תוספת מחיר עבור עטיפת בטו מזויי מסביב לצינורות בעובי ‪ 10‬ס"מ‬
‫לפחות ‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪20.00‬‬
‫‪40.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0070‬שוחת ביקורת לביוב מחוליות טרומיות מבטו בקוטר ‪ 80‬ס"מ עומק עד‬
‫‪ 1.00‬מ' ‪ ,‬לפי ת"י ‪ ,658‬כולל חפירה ו‪/‬או חציבה הדרושה‪ ,‬הידוק‬
‫קרקעית ע"י מצע מהודק בשכבות בעובי ‪ 25‬ס"מ‪ ,‬בסיס ע רצפה מוכנה‬
‫בביח"ר‪ ,‬כולל פתחי לצנורות ומחברי מסוג "איטוביב" או תחתית‬
‫משולבת בטו ופוליאטיל דג "מגנופלסט" תוצרת "וולפמ" א ו שוו"ע‪,‬‬
‫כולל חיבור בי כל החוליות בחומר אוט אלסטי‪ ,‬עיבוד קרקענית‪ ,‬מילוי‬
‫באדמה מקומית מובחרת ומהודקת סביב קירות השוחה‪ ,‬חידוש מצעי‪,‬‬
‫הרחקת עוד& החומר החפור‪ ,‬אספקה והתקנה של תקרה טרומית מבטו‬
‫דג "כובע"‪ ,‬סול ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י ‪ ,631‬אספקה והתקנה של‬
‫מכסה מבטו ע מסגרת מיציקת ברזל לפי ת"י ‪89‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0080‬כנ"ל אבל שוחת ביקורת בקוטר ‪ 60‬ס"מ ע מכסה בקוטר ‪ 60‬ס"מ וסול‬
‫ירידה ‪ .‬עומק עד ‪ 80‬ס"מ‪ .‬ע קונוס עליו‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2,600.00‬‬
‫‪7,800.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0090‬כנ"ל אבל שוחת ביקורת בקוטר ‪ 100‬ס"מ ע מכסה בקוטר ‪ 60‬ס"מ וסול‬
‫ירידה ‪ .‬עומק עד ‪ 230‬ס"מ‪ .‬ע קונוס עליו מכסה ‪ 8‬טו‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4,000.00‬‬
‫‪8,000.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0100‬כנ"ל אבל שוחת ביקורת בקוטר ‪ 100‬ס"מ ע מכסה בקוטר ‪ 60‬ס"מ וסול‬
‫ירידה ‪ .‬עומק עד ‪ 170‬ס"מ‪ .‬ע קונוס עליו מכסה ‪ 25‬טו‪).‬בחנייה(‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪4,000.00‬‬
‫‪4,000.00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪51 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪280.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪560.00‬‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.57.2.0110‬מפל לתא ביוב בעומק עד ‪ 150‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ 1.57.2.0120‬שוחת ביקורת לגש מחוליות טרומיות מבטו בקוטר ‪ 80‬ס"מ עומק עד‬
‫‪ 1.20‬מ' ‪ ,‬לפי ת"י ‪ ,658‬כולל חפירה ו‪/‬או חציבה הדרושה‪ ,‬הידוק קרקעית‬
‫ע"י מצע מהודק בשכבות בעובי ‪ 25‬ס"מ‪ ,‬בסיס ע רצפה מוכנה בביח"ר‪,‬‬
‫כולל פתחי לצנורות ומחברי מסוג "איטוביב" או תחתית משולבת בטו‬
‫ופוליאטיל דג "מגנופלסט" תוצרת "וולפמ" או שוו"ע‪ ,‬כולל חיבור בי‬
‫כל החוליות בחומר אוט אלסטי‪ ,‬עיבוד קרקענית‪ ,‬מילוי באדמה מקומית‬
‫מובחרת ומהודקת סביב קירות השוחה‪ ,‬חידוש מצעי‪ ,‬הרחקת עוד&‬
‫החומר החפור‪ ,‬אספקה והתקנה של תקרה טרומית מבטו דג "כובע"‪,‬‬
‫סול ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י ‪ ,631‬אספקה והתקנה של מכסה רשת‬
‫מברזל יציקה ע מסגרת‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0130‬ביצוע תא עירוני גש בכביש כנ"ל בעומק ‪ 2.0‬מ‪ 100/100 ,.‬ס"מ‪ ,‬לעומס‬
‫‪ 25‬טו‪.‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪4,300.00‬‬
‫‪4,300.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2,700.00‬‬
‫‪8,100.00‬‬
‫‪910.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0140‬תעלת ניקוז גש מבטו עטיפת בטו ‪ 20/80‬ס"מ גובה ‪ 50‬ס"מ‪ .‬אור ‪90‬‬
‫ס"מ‪ ,‬כולל רשת ברזל יציקה "וולפמ"‬
‫יח'‬
‫‪ 1.57.2.0150‬קופסת איסו& ניקוז גש "‪ 4‬כולל רשת פליז‬
‫קומפלט ‪7.00‬‬
‫‪130.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0160‬כנ"ל‪,‬א "‪ 6‬כולל רשת פליז‬
‫קומפלט ‪5.00‬‬
‫‪250.00‬‬
‫‪1,250.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0170‬הספקה והתקנה של מחסו רצפה מיציקת ברזל בקוטר "‪ 8"/4‬מ"מ‪ ,‬ע‬
‫מכסה מפליז‪ .‬לבית אשפה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪800.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0180‬תוספת מחיר לפתיחת מדרכה‪/‬כביש‪ /‬אספלט‪ ,‬לצור מעבר צינורות ביוב‬
‫גש כולל כל העבודות והחומרי הדרושי והחזרת המצב לקדמותו‪.‬‬
‫)אומד(‬
‫מ"א‬
‫‪15.00‬‬
‫‪550.00‬‬
‫‪8,250.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0190‬חיבור קו ביוב או גש מתוכנ בקוטר "‪ 6‬לתא בקורת עירוני קיי‪ ,‬כולל‬
‫תיקוני עיבודי וכ כל הנדרש לביצוע מושל של חבור זה‪ ,‬הכל בתאי‬
‫מראש‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0200‬מפריד שומ "רומולד" תת קרקעי מתק מס' ‪ NS4 7, 2000‬ליטר ‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪5,000.00‬‬
‫‪5,000.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪59‬‬
‫מרחבי& מוגני& ומקלטי&‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪59.1‬‬
‫מערכות אוורור וסינו‪ %‬אב"כ‬
‫‪57.‬‬
‫‪57.2‬‬
‫‪57‬‬
‫ביוב‬
‫מערכות חיצוניות מי וביוב‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.59.1.0010‬מערכת אוורור וסינו אב"כ למרחב מוג מסוג "תיבת נח" ע היתר"תו קומפלט ‪1.00‬‬
‫תק" או ש"ע דג ‪ FAH1600/600‬למקלט‪ .‬המערכת כוללת‪ :‬מסנ‬
‫ראשוני ע ווסת הד& וואקו‪ ,‬מסנ ראשי נגד אב"כ‪ ,‬מפוח הפועל על‬
‫מנוע חשמלי והפעלה ידנית למקרה של הפסקת חשמל בשעת חירו‪,‬‬
‫תאורת חירו‪ ,‬מד כמות אוויר‪*2 ,‬שסתומי הד& ושחרור לח) ‪ 3‬בר‬
‫להוצאת אוויר מהממ"מ‪ ,‬התקנה בממ"מ תקני ובדיקה אטימות‪ /‬על לח)‬
‫ס ה "כ ל ת ת פרק ‪:‬‬
‫‪94,‬‬
‫‪94,170.‬‬
‫‪170.00‬‬
‫‪59. 1‬‬
‫מ ערכ ו ת א ו ור ור וס י נ ו אב "כ‬
‫‪116,‬‬
‫‪116,605.‬‬
‫‪605.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪28,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪28,000.00‬‬
‫‪28, 000. 00‬‬
‫מוריהחברה לפיתוח ירושלי
בע"מ‬
‫‪15/07/2015‬‬
‫עמוד‪52 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪79/2015‬‬
‫מכרז חוזר שני מעו יו
רבדי
תלפיות‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬עבודות בינוי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪59.2‬‬
‫מיכל מי& ושרותי& כימיי&‬
‫תאור הסעי‬
‫מספר סעי‬
‫‪ 1.59.2.0010‬שירותי כימיי ניידי מחומר פלסטי קשיח במידות ‪ 40/40‬ס"מ ופרגוד‬
‫בד על מסגרת פלדה לתא ‪ 90/120‬ס"מ בממ"מ‪ ,‬הכל לפי תקנות פיקוד‬
‫העור&‪.‬‬
‫‪ 1.59.2.0020‬מיכל פלסטי ‪ PVC‬תיקני לשעת חירו בנפח של ‪ 180‬ליטר‪ ,‬כולל ברז‪,‬‬
‫מעמד מתכת וצינור מילוי ‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫סה"כ לתת כתב‪:‬‬
‫‪59.‬‬
‫‪59.2‬‬
‫‪59‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫מחיר‬
‫‪2,500.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪5,000.00‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫‪2,000.00‬‬
‫מיכל מי ושרותי כימיי‬
‫מרחבי מוגני ומקלטי‬
‫‪1‬‬
‫עבודות בינוי‬
‫‪7,000.‬‬
‫‪000.00‬‬
‫‪35,‬‬
‫‪35,000.‬‬
‫‪000.00‬‬
‫‪3,867,‬‬
‫‪867,947.‬‬
‫‪947.40‬‬