פרוטוקול בנושא שינוי החוקה ושיטת המשחקים לעונת 2014-15

Comments

Transcription

פרוטוקול בנושא שינוי החוקה ושיטת המשחקים לעונת 2014-15
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 1‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫פרוטוקול פגישה ועדה מקצועית‬
‫על סדר היו‬
‫‪ .1‬עדכו חוקת מאמאנט לעונת ‪2014"15‬‬
‫נער דיו לגבי החוקה בעונת ‪ 2013!14‬והמלצות לשינויי בחוקת ‪2014!15‬‬
‫חוקת הליגה המעודכנת תעלה לאתר מאמאנט טר תחילת שנת הפעילות ‪ 2014!15‬לאחר אישור ההנהלה ותהיה‬
‫החוקה המחייבת לכל סניפי מאמאנט ישראל‪.‬‬
‫החלטה –כל שינוי החוקה המפורטי בטבלה המצורפת מאושרי‪.‬‬
‫המלצה ‪ :‬תודפס מהדורה צבעונית בגודל ‪– A5‬כל סני* יקבל ‪ 3!5‬העתקי‬
‫אחריות לביצוע ‪ :‬עופרה אברמובי‪%‬‬
‫לכבוד סניפי מאמאנט ישראל‬
‫להל השינויי שעודכנו בחוקת הכדורשת לעונת ‪2014"15‬‬
‫סעי* חדש –מסומ בצהוב בחוקה‬
‫סעי* יש‬
‫סעי*‬
‫הבהרה לסעי‪$‬‬
‫‪5.2‬‬
‫המאמ –נדרש להבהיר את תפקיד המאמ‬
‫סעי* ‪ 5.2‬בחוקה מגדיר את סמכויות המאמ בצורה מלאה‪.‬‬
‫בא מאמנת נמצאת על המגרש כשחקנית מ המניי היא‬
‫כבר איננה משמשת כמאמנת אלא כשחקנית אלא א‬
‫הגדירה את עצמה כראש קבוצה ואז תהיה זכאית לפנות‬
‫לשופט במסגרת תפקידה כראש הקבוצה‪.‬‬
‫‪7.2.2‬‬
‫אופ ניהול החימו הרשמי – חוסר התאמה‬
‫בי הוראות החוקה להתניות הסניפי‬
‫מבחינת לוחות הזמני‪.‬‬
‫‪7.3.2‬‬
‫טופס רישו מער פותח – לא מבוצע ברמת הבהרה לסעי‪$‬‬
‫באחריות כל סני* להטמיע את הוראות החוקה‪) .‬סעיפי‬
‫הסניפי‬
‫‪(7.3.2!7.3.5 , 5.2.3.1‬‬
‫כמו כ יעודכ טופס רישו מער פותח כפי שהוגש כהצעה‬
‫לועדה המקצועית‪.‬‬
‫בשל מגבלת זמני ואולמות באחריות הסני* לבצע התאמה‬
‫ללוח הזמני וחימו הקבוצות טר תחילת המשחק‬
‫ולפרס טר תחילת העונה לוח זמני פרטני הכולל נוהג‬
‫לחימו בהתא ללוחות הזמני המשפיעי על לוח‬
‫המשחקי הספציפי של אותו הסני*‪.‬‬
‫הועדה המקצועית תוציא נספח כללי התנהגות טר תחילת‬
‫משחק מאמאנט‪.‬‬
‫אחריות לביצוע –ליאור טלמור‬
‫אחריות לביצוע –ליאור טלמור‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 2‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫‪7.5.2‬‬
‫עבירת מיקו נדרשת הבהרה –קדימות‬
‫עבירת מוציא מכת הפתיחה טר עבירות‬
‫המיקו‬
‫הבהרה לסעי‪$‬‬
‫הסעי* מפרט בצורה ברורה את הנושא‪ ,‬עבירה ראשונה‬
‫תחשב טר תבוצע עבירה נוספת‪ .‬עבירות הפתיחה הקודמות‬
‫לעבירת מיקו מפורטות בסעי* ‪ 11.5‬לחוקה‪.‬‬
‫האחריות למיקו על המגרש הינה של שחקניות הקבוצה‬
‫בלבד‪ .‬זכות הקבוצה לפנות למזכירות טר תחילת המהל‬
‫ולבקש שיקריאו את מיקו השחקנית הפותחת כפי שרשו‬
‫בטופס הרישו ובכ להימנע מעבירת מיקו‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪ 7.7.1.1‬הקבוצה מוענשת ע"י נקודה ופתיחה‬
‫ליריבה;‬
‫בקשה לשינוי סעי‪$‬‬
‫בא ישנה עבירת רוטציה שלא נתגלתה והקבוצה זכתה‬
‫ביותר מנקודה אחת ע גילוי עבירת הרוטציה ימחקו לה כל‬
‫הנקודות‪,‬הכדור יעבור לקבוצה השנייה ונקודה לקבוצה‬
‫השנייה ותיקו סדר הפותחות‪.‬‬
‫‪9.1.1‬‬
‫נגיעות עוקבות‬
‫‪9.2.4‬‬
‫כדור ניתז לצד השני‬
‫המלצת חברי ועדה מקצועית‬
‫הא לשנות את הסעי*‬
‫החלטה לא עברה –סעי‪ $‬לא ישונה‬
‫תוספת סעי‪ 7.7.13 $‬לצור הבהרה‬
‫עבירה של רוטציה שבמהלכה זכתה הקבוצה ביותר מנקודה‬
‫אחת במהלכי שכבר הושלמו ו‪/‬או היו מספר עבירות‬
‫רוטציה ברצ*‪ .‬ע גילוי עבירת הרוטציה תיענש הקבוצה על‬
‫ידי נקודה ופתיחה ליריבה ללא הפחתה של נקודות קודמות‬
‫בה זכתה הקבוצה‪.‬‬
‫בקשה לשינוי סעי‪$‬‬
‫בקשה כי נגיעה עוקבת תהיה רק בכדור הראשו ובא יהיה‬
‫בכדור השני ו‪/‬או השלישי ייחשב עבירה‪.‬‬
‫המלצת חברי ועדה מקצועית‬
‫הא לשנות את הסעי*‬
‫החלטה לא עברה –סעי‪ $‬לא ישונה‬
‫בקשה לשנות לחוקי‬
‫כדור ניתז לחלקת היריב הנו כדור חוקי‬
‫המלצת חברי ועדה מקצועית‬
‫הא לשנות את הסעי*‬
‫החלטה עברה – סעי‪ $‬יעודכ בכפו‪ $‬לסעי‪9.2.5 $‬‬
‫להל הסעי‪ $‬המעודכ‬
‫‪9.2.4‬‬
‫כדור הניתז משחקנית בצורה בלתי מכוונת ועבר לחלקת‬
‫היריבה )דר תחו המעבר(‪ ,‬בלי שייתפס על ידי שחקנית‬
‫הקבוצה‪ ,‬ייחשב כחוקי והמשחק ימשי עד אשר תזכה אחת‬
‫הקבוצות בנקודה‪.‬‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 3‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫‪9.2.5‬‬
‫כדור ניתז‬
‫‪12.1‬‬
‫מגבלת צעדי בהנחתה‬
‫‪12.3‬‬
‫התקפה שחקנית קו אחורי או ליברו‬
‫‪12.3.5‬‬
‫חדירה לחלקת היריב ע כדור מעל גובה‬
‫הרשת‬
‫בקשה לשינוי‪/‬ביטול הסעי‪$‬‬
‫הסעי* יבוטל ויעודכ סעי* ‪9.2.3‬‬
‫המלצת חברי ועדה מקצועית‬
‫הא לשנות את הסעי*‬
‫החלטה עברה –סעי‪ $‬יעודכ‬
‫סעי‪ 9.2.5 $‬בוטל ועודכ סעי‪9.2.3 $‬‬
‫אסורה כל מכה‪ ,‬חבטה או בעיטה מכוונת בכדור לצור‬
‫תפיסתו‪.‬‬
‫בקשה לעדכו הסעי‪$‬‬
‫להגדיל את כמות הצעדי כמו הנחתה בכדורע* כלומר שני‬
‫צעדי וסגירה‬
‫המלצת חברי ועדה מקצועית‬
‫הא לשנות את הסעי*‬
‫החלטה לא עברה –סעי‪ $‬לא ישונה‬
‫בקשה להבהרת הסעי‪$‬‬
‫יובהר בחוקה שהפרמטר הוא התקפה מעל גובה הרשת ‪.‬‬
‫להל הסעיפי שעודכנו‬
‫סעי* ‪12.1.1‬‬
‫הנחתה הינה פעולת התקפה המבוצעת בדר כלל בניתור‪,‬‬
‫לאחר מספר צעדי הרצה‪ .‬נית לבצע ג פעולת התקפה‬
‫בעמידה‪.‬‬
‫‪12.2.2‬‬
‫לשחקנית אחורית )פרט לשחקנית "ליברו"( מותר ג‬
‫להשלי פעולת התקפה מתו התחו הקדמי בכל צורה‬
‫ואופ ובתנאי שלא יתקיי המצב בו בעת הזריקה הכדור‬
‫נמצא כולו מעל לגובה הרשת‪.‬‬
‫‪18.3.1.2‬‬
‫שחקנית ה!”ליברו” מוגבלת לפעול כשחקנית אחורית בלבד‬
‫ואינה רשאית להשלי פעולת התקפה בתחו הקדמי כאשר‬
‫בעת זריקת הכדור‪ ,‬הוא נמצא כולו מעל לשפה העליונה של‬
‫הרשת‬
‫בקשה לביטול סעי‪$‬‬
‫בקשה לבטל את הסעי* ולקבוע איסור נגיעה ברשת בכלל‬
‫המלצת חברי ועדה מקצועית‬
‫הא לשנות את הסעי*‬
‫החלטה לא עברה –סעי‪ $‬לא ישונה‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 4‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫‪14.7.5‬‬
‫החלפת שחקנית חריגה‬
‫‪ 18.3.2.2‬שחקנית "ליברו" יכולה להיות מוחלפת רק‬
‫ע"י השחקנית שהוחלפה בעמדה זאת‪ ,‬או ע"י‬
‫שחקנית "ליברו" האחרת‪.‬‬
‫שחקנית רגילה יכולה להחלי* את כל אחת‬
‫משחקניות ה!"ליברו"‪.‬‬
‫תעודכ החוקה קוד כל החלפה רגילה טר ביצוע החלפה‬
‫חריגה‬
‫בקשה לתיקו והבהרת סעי‪$‬‬
‫המלצת חברי ועדה מקצועית‬
‫הא לשנות את הסעי*‬
‫החלטה עברה –סעי‪ $‬יעודכ‬
‫להל הסעיפי שעודכנו‬
‫‪14.7.1‬‬
‫יש להחלי* שחקנית פצועה או חולה )פרט לשחקנית‬
‫ה"ליברו"( שאינה יכולה להמשי לשחק‪ ,‬באמצעות החלפה‬
‫רגילה‪ .‬א הדבר אינו אפשרי‪ ,‬מותר לקבוצה לבצע החלפה‬
‫חריגה שלא לפי המגבלות המצוינות בחוק ‪14.6‬‬
‫‪14.7.2‬‬
‫פירושה של החלפה חריגה הוא שכל שחקנית שאיננה על‬
‫המגרש בעת הפציעה‪ ,‬פרט לשחקנית ה!”ליברו”‪ ,‬שחקנית‬
‫ה"ליברו" השניה ולשחקנית אותה אחת משחקניות ה!‬
‫”ליברו” החליפה‪ ,‬יכולה להיכנס למגרש במקומה של‬
‫השחקנית הפצועה‪ .‬השחקנית הפצועה המוחלפת אינה‬
‫רשאית לחזור למגרש באותו המשחק‬
‫‪18.3.2.2‬‬
‫שחקנית רגילה יכולה להחלי* ולהיות מוחלפת ע"י כל אחת‬
‫משתי שחקניות ה!"ליברו"‪ .‬שחקנית ה!"ליברו" הפעילה‬
‫יכולה להיות מוחלפת רק ע"י השחקנית שהוחלפה בעמדה‬
‫זאת‪ ,‬או ע"י שחקנית ה!"ליברו" השניה‪.‬‬
‫בנוס* לעדכוני אלו יבוצעו תיקוני ניסוח בחוקה אשר יפורסמו עד ‪15/8/2014‬‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 5‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫להל השינויי שבוצעו בחוקת מאמאנט לקראת עונת ‪2014"15‬‬
‫‪ – 1.6 , 1.5‬סעיפי בוטלו‬
‫‪ – 9.2.3‬סעי‪ $‬עודכ‬
‫אסורה כל מכה‪ ,‬חבטה או בעיטה מכוונת בכדור לצור תפיסתו‪.‬‬
‫‪ – 9.2.4‬סעי‪ $‬עודכ‬
‫כדור הניתז משחקנית ועבר לחלקת היריבה )דר תחו המעבר(‪ ,‬בלי שייתפס על ידי שחקנית הקבוצה‪ ,‬ייחשב כחוקי‬
‫והמשחק ימשי עד אשר תזכה אחת הקבוצות בנקודה‪.‬‬
‫‪ – 9.2.5‬סעי‪ $‬בוטל‬
‫‪ – 9.5.2‬סעי‪ $‬עודכ‬
‫נגיעה בתמיכה‪ :‬שחקנית מסתייעת בחברתה לקבוצה או בחפ‪ %‬זר בגבולות שדה המשחק על מנת לתפוס את הכדור‪.‬‬
‫‪ – 9.5.3‬סעי‪ $‬בוטל‬
‫‪ – 9.5.4‬סעי‪ $‬בוטל‪ .‬הוחל‪ $‬ב ‪ 9.5.3‬סעי‪ $‬חדש‪:‬‬
‫מכה‪ ,‬חבטה או בעיטה מכוונת בכדור‪.‬‬
‫‪ – 9.5.5‬סעי‪ $‬נוס‪$‬‬
‫שחקנית ביצעה צעדי מעבר למותר על!פי סעי* ‪.9.3‬‬
‫‪ – 12.2.2‬סעי‪ $‬עודכ‬
‫לשחקנית אחורית )פרט לשחקנית "ליברו"( מותר ג להשלי פעולת התקפה מתו התחו הקדמי בכל צורה ואופ‬
‫ובתנאי שלא יתקיי המצב בו בעת הזריקה הכדור נמצא כולו מעל לגובה הרשת‪.‬‬
‫‪ – 14.7.1‬סעי‪ $‬נוס‪$‬‬
‫יש להחלי* שחקנית פצועה או חולה )פרט לשחקנית ה!"ליברו"( שאינה יכולה להמשי לשחק‪ ,‬באמצעות החלפה‬
‫רגילה‪ .‬א הדבר אינו אפשרי‪ ,‬מותר לקבוצה לבצע החלפה חריגה שלא לפי המגבלות המצוינות חוק ‪14.6‬‬
‫‪ – 18.3.1.2‬סעי‪ $‬עודכ‬
‫שחקנית ה!”ליברו” מוגבלת לפעול כשחקנית אחורית בלבד ואינה רשאית להשלי פעולת התקפה כאשר בעת זריקת‬
‫הכדור‪ ,‬זה נמצא כולו מעל לשפה העליונה של הרשת‬
‫‪ – 18.3.2.2‬סעי‪ $‬עודכ‬
‫שחקנית רגילה יכולה להחלי* ולהיות מוחלפת ע"י כל אחת משתי שחקניות ה!"ליברו"‪ .‬שחקנית ה!"ליברו" הפעילה‬
‫יכולה להיות מוחלפת רק ע"י השחקנית שהוחלפה בעמדה זאת‪ ,‬או ע"י שחקנית ה!"ליברו" השניה‪.‬‬
‫‪ – 21.2.3.3‬סעי‪ $‬עודכ‬
‫במקרה של עבירת התקפה ע"י שחקנית אחורית או ע"י שחקנית ה!"ליברו"‪ ,‬על שני השופטי לסמ בהתא לחוקי‬
‫‪ 21.2.3.1‬ו! ‪ 21.2.3.2‬לעיל‪.‬‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 6‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫‪ .2‬אישור שיטת המשחקי ומשחקי הגביע‬
‫נסקרה תוכנית המשחקי המוצעת למשחקי הליגה והגביע‪.‬‬
‫ישנה חשיבות לבחו את הצלחת הקבוצה לאור כל העונה ולקד ערכי של הצלחה רציפה לאור העונה ולא‬
‫להתבסס על הצלחה נקודתית‪.‬‬
‫ישנה חשיבות לנושא גרירת הנקודות – הנקודות בכל שלב ייגררו לשלב הבא‪.‬‬
‫•‬
‫החלטה "שיטת משחקי הליגה אושרה לפי הטבלה המצורפת‪.‬‬
‫•‬
‫החלטה " "שיטת משחקי הגביע אושרה לפי הטבלה המצורפת‪.‬‬
‫•‬
‫החלטה " "שיטת טורניר אלופת האלופות אושרה לפי הטבלה המצורפת‪.‬‬
‫‪ .3‬להל הרכב הועדה המקצועית לעונת ‪2014"15‬‬
‫‪ o‬זיו סדבו – יו"ר‬
‫‪ o‬מיכל ב הגיא‬
‫‪ o‬צביקה רז‬
‫‪ o‬ליאור טלמור‬
‫‪ o‬דודו ב ארי‬
‫‪ .4‬סניפי מאמאנט יתאימו את שיטת המשחקי בליגה ובגביע לפי הטבלה המצורפת‪.‬‬
‫‪ .5‬סניפי אשר נדרשי לעזרה בהתאמת תוכנית המשחקי להמלצות הועדה המקצועית‬
‫מתבקשי לפנות לועדה המקצועית לקבלת הכוונה‪.‬‬
‫‪ .6‬שאילתות וערעורי בנושא פרשנות החוקה נית להעביר במהל השנה לועדה המקצועית‬
‫לצור קבלת חוות דעת חיצונית‪.‬‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 7‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫שיטת משחקי ליגת מאמאנט‬
‫הליגה תתקיי בשיטת בתי במסגרת ישחקו הקבוצות בשיטת ליגה‪.‬‬
‫בכל בית יהיו בי ‪ 7"12‬קבוצות‪.‬‬
‫*מומל‪ %‬לבנות בתי ע מספר זוגי על מנת שכל הקבוצות ישחקו מדי שבוע‪.‬‬
‫*שיטת המשחקי תפורס טר תחילת הליגה ולא יבוצעו בה שינויי ללא הסכמת כל הקבוצות המשתתפות‬
‫שלב ראשו ‪ :‬חלוקה לבתי‬
‫יתקיימו ‪ 7"12‬ימי משחקי ‪ :‬נובמבר –ינואר‬
‫‪ .1‬חלוקת הקבוצות לבתי‪.‬‬
‫א‪ .‬ליגה בשנה הראשונה‪ :‬חלוקת הקבוצות לבתי לפי הגרלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ליגה בשנה שניה והלאה ‪ :‬חלוקת בתי לפי דירוג משנה שעברה‬
‫בית א' מקו ‪ 1,3,5,7,9‬וכ הלאה בית ב' מקו ‪ 2,4,6,8,10‬וכ הלאה‪.‬‬
‫‪ .2‬ביצוע סבב משחקי מלא בי כל הקבוצות בכל בית‬
‫‪ .3‬בסיו סבב המשחקי חלוקה לבית עליו ותחתו לפי דירוג צבירת הנקודות‪ .‬במידה וישנו רק בית אחד‬
‫בליגה יבוצע סבב משחקי נוס* אשר יהווה למעשה את השלב השני לפי תכנית המשחקי‪.‬‬
‫‪ .4‬הנקודות שצברו הקבוצות נגררות לשלב‪ .‬נית לקבוע לפי החלטת מנהלת הליגה שפורסמה בתחילת העונה‬
‫לקבוע כי הנקודות משלב זה בלבד לא ייגררו לשלב הבא‪.‬‬
‫שלב שני ‪ :‬חלוקת קבוצות לבית לבית עליו ותחתו‬
‫יתקיימו ‪ 7"12‬ימי משחקי ‪ :‬ינואר –מר‪-‬‬
‫‪ .1‬חלוקת לבית עליו ותחתו‪:‬‬
‫א‪ .‬מכל בית ישובצו חצי מהקבוצות בעלות הדירוג הגבוה לבית העליו‪.‬‬
‫ב‪ .‬מכל בית ישובצו חצי מהקבוצות בעלות הדירוג הנמו לבית התחתו‪.‬‬
‫‪ .2‬ביצוע סבב משחקי מלא בי כל הקבוצות בכל בית‪.‬‬
‫‪ .3‬בסיו סבב המשחקי בבית העליו והתחתו יחל שלב הפלייאו*‪.‬‬
‫‪ .4‬הנקודות שצברו הקבוצות נגררות לשלב הבא‪.‬‬
‫שלב שלישי ‪ :‬פלייאו‪$‬‬
‫יתקיימו ‪ 3‬ימי משחקי ‪ :‬אפריל‬
‫‪ .1‬בשלב הפלייאו* תבוצע חלוקת הקבוצות לבתי של ארבע קבוצות בכל בית לפי הדירוג‪.‬‬
‫* ייתכ וקבוצה מהבית התחתו תהיה בעלת ניקוד גבוה מהבית העליו א אי הדבר מזכה אותה בשיבו‪%‬‬
‫לבית בדירוג גבוה יותר – החלוקה לרביעיות הנה על בסיס המיקו בבית התחתו והעליו‪.‬‬
‫א‪ .‬מקו ‪ 1!4‬מהבית העליו‪ ,‬מקו ‪ 5!8‬מהבית העליו‪ ,‬מקו ‪ 9!12‬מהבית העליו‬
‫ב‪ .‬מקו ‪ 13!16‬מהבית התחתו ‪ ,‬מקו ‪ 17!20‬מהבית התחתו‪ ,‬מקו ‪ 21!24‬מהבית התחתו‬
‫‪ .2‬ביצוע סבב משחקי מלא בי כל הקבוצות בכל בית‪.‬‬
‫‪ .3‬בסיו סבב המשחקי יחל שלב משחקי הגמר‪.‬‬
‫‪ .4‬הנקודות שצברו הקבוצות נגררות לשלב הבא‪.‬‬
‫שלב רביעי ‪ :‬משחקי הגמר לקבוצות הליגה )פרט לקביעת האלופה(‬
‫יתקיימו ‪ 1‬ימי משחקי ‪ :‬אפריל‬
‫‪ .1‬בשלב הגמר ייער משחק הכרעה בי הקבוצות העוקבות לקביעת הדירוג הסופי של הקבוצות ‪:‬‬
‫מקו ‪ 3‬נגד ‪ ,4‬מקו ‪ 5‬נגד ‪ 6‬וכ הלאה‪.‬‬
‫‪ .2‬כל קבוצה תשחק משחק אחד נגד הקבוצה העוקבת לקביעת הדירוג הסופי‪.‬‬
‫‪ .3‬המנצחת מבי השתיי תדורג במקו הגבוה ביותר בטבלת הניקוד‬
‫שלב חמישי ‪ :‬משחקי הגמר לקביעת אלופת ליגת המאמאנט‬
‫יתקיימו ‪ 2‬ימי משחקי ‪ :‬אפריל "מאי‬
‫‪ .1‬שתי הקבוצות המדורגות במקו ראשו ושני ייערכו ביניה סדרה של שני משחקי הכרעה לקביעת אלופת‬
‫ליגת מאמאנט‪.‬‬
‫‪ .2‬המנצחת בסדרת המשחקי תוכרז כאלופת מאמאנט ישראל‪.‬‬
‫‪ .3‬בא בסיו המשחק השני יהיה לכל קבוצה ניצחו והפסד תתקיי מיד מערכת זהב עד ‪ 15‬נקודות ע‬
‫הפרשי כאשר הזוכה במערכת הזהב תוכרז כאלופת המאמאנט והמפסידה תהיה סגניתה‪.‬‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 8‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫שיטת משחקי גביע מאמאנט‬
‫משחקי הגביע יחלו בחודש פברואר‪.‬‬
‫במשחקי הגביע יכולות להשתת‪ $‬רק קבוצות העומדות בתקנו מאמאנט‪.‬‬
‫שלב ראשו ‪ :‬הגרלה ומשחקי מקדימי‬
‫במשחקי הגביע משובצות ‪ 16‬קבוצות ‪ ,‬בא ישנ יותר‪/‬פחות קבוצות בליגה יתקיימו‬
‫משחקי מוקדמות בהתא להגרלה‪.‬‬
‫• שתי הקבוצות אשר עלו לגמר גביע בשנה שעברה לא ישובצו במשחקי‬
‫המוקדמות וישובצו במיקו מנוגד בטבלת המשחקי‪.‬‬
‫• יתר הקבוצות ישובצו בטבלת המשחקי בהתא להגרלה‪.‬‬
‫שלב משחקי הגביע‬
‫ייערכו ארבעה ימי משחקי‪.‬‬
‫הגמר ייער ביו המשחקי הרביעי במהלכו תיקבע מחזיקת גביע מאמאנט‪.‬‬
‫שמינית‬
‫גמר‬
‫רבע‬
‫גמר‬
‫חצי‬
‫גמר‬
‫גמר‬
‫חצי‬
‫גמר‬
‫רבע‬
‫גמר‬
‫שמינית‬
‫גמר‬
‫מדורגת ‪1‬‬
‫עונה קודמת‬
‫מדורגת ‪2‬‬
‫עונה קודמת‬
‫הגרלה ‪3‬‬
‫הגרלה ‪10‬‬
‫הגרלה ‪4‬‬
‫הגרלה ‪11‬‬
‫הגרלה ‪5‬‬
‫הגרלה ‪12‬‬
‫הגרלה ‪6‬‬
‫הגרלה ‪13‬‬
‫הגרלה ‪7‬‬
‫הגרלה ‪14‬‬
‫הגרלה ‪8‬‬
‫הגרלה ‪15‬‬
‫הגרלה ‪9‬‬
‫הגרלה ‪16‬‬
‫ועדה מקצועית ליגת מאמאנט‬
‫עמוד ‪ 9‬מתו ‪9‬‬
‫‪24/‬‬
‫פרוטוקול פגישה‬
‫תארי‪24/6/2014 :‬‬
‫!‪01‬‬
‫רש ‪ :‬זיו סדבו‬
‫במקו ‪ :‬כפר סבא‬
‫מספרנו ‪01!2014‬‬
‫פורס בנוסח סופי ע החלטות הועדה המקצועית בתארי ‪15/8/2014‬‬
‫בהשתתפות ‪:‬חברי ועדה מקצועית‪ :‬זיו סדבו‪ ,‬מיכל ב הגיא‪ ,‬צביקה רז‪,‬ליאור טלמור‬
‫נציגי סניפי‪ :‬דודו ב ארי‪ ,‬גלזר אברה‪,‬רותי אוז‪,‬אליעזר כג‪,‬ליל מאירי‪,‬מירב לוי‪,‬ענבר‬
‫אברמובי‪,%‬אסתר שוורצמ‪,‬מלי קרמ‪,‬עפרה אברמובי‪%‬‬
‫שיטת טורניר אלופת האלופות‬
‫קבוצה הומגנית )בלבד( אשר זכתה באליפות הליגה היישובית תשתת‪ $‬במשחקי אלופת האלופות של ליגת‬
‫המאמאנט‪.‬‬
‫קבוצה שאינה הומוגנית וזכתה במקו הראשו בליגה היישובית לא תוכל להשתת‪ $‬במשחקי אלופת האלופות‬
‫ובמקומה תייצג את היישוב הקבוצה ההומוגנית המדורגת ראשונה בטבלת הניקוד הסופית של הליגה‬
‫במשחקי אלופת האלופות יכולות להשתת‪ $‬רק קבוצות העומדות בתקנו מאמאנט‪.‬‬
‫הרכב הקבוצה מבוסס על שחקניות הרשומות בקבוצה הזוכה בלבד‪.‬‬
‫שיטת המשחקי בטורניר‬
‫הטורניר יתקיי בשיטת בתי במסגרת ישחקו הקבוצות סיבוב מקדי ובסיומו יתקיימו משחקי הצלבות‪.‬‬
‫בכל בית יהיו בי ‪ 3!4‬קבוצות‪ .‬במידה ויש יותר קבוצות נדרש לקיי מוקדמות לאלופת האלופות על מנת שלא יהיו‬
‫יותר מ ‪ 12‬קבוצות משתתפות בטורניר‪.‬‬
‫במוקדמות ישתתפו קבוצות שישובצו לפי הגרלה בלבד‪.‬‬
‫הקבוצות המדורגות ‪ 1!3‬מהשנה שעברה יעברו אוטומטית לשלב הבתי וישובצו כראשי בית‪.‬‬
‫שיטת המשחקי בשלב המוקדמות תקבע בהתא לכמות הקבוצות המשתתפות‪.‬‬
‫שלב ראשו ‪ :‬חלוקה לבתי‬
‫יתקיימו ‪ 2"4‬משחקי‬
‫‪ .1‬חלוקת הקבוצות לבתי תבוצע לפי הגרלה כאשר מדורגות ‪ 1!3‬מטורניר אלופת האלופות של השנה שעברה‬
‫ישולבו בבתי שוני כל יתר הקבוצות ישולבו לפי הגרלה‪.‬‬
‫‪ .2‬ביצוע סבב משחקי מלא בי כל הקבוצות בכל בית כאשר המשחקי יהיו מערכה אחת בלי הפרשי‪.‬‬
‫א‪ .‬בבית בו יש ‪ 3‬קבוצות כל מערכה עד ‪ 21‬בלי הפרשי )סה"כ ‪ 3‬משחקי בבית כשעה וחצי(‬
‫ב‪ .‬בבית בו יש ‪ 4‬קבוצות כל מערכה עד ‪ 15‬בלי הפרשי )סה"כ ‪ 6‬משחקי בבית כשעתיי(‬
‫‪ .3‬בסיו סבב המשחקי יבוצע דירוג פנימי וארבע הקבוצות הטובות ביותר יעלו למשחקי חצי הגמר‬
‫בהצלבה‪.‬‬
‫שלב שני ‪ :‬חצי גמר‬
‫חצי הגמר מערכה אחת עד ‪ 21‬נקודות ללא הפרשי‪.‬‬
‫‪ .1‬למשחקי חצי הגמר ישובצו ארבע הקבוצות הטובות ביותר במשחקי הצלבה של מערכה אחת עד ‪ 21‬נקודות‬
‫ללא הפרשי )סה"כ ‪ 2‬משחקי במקביל ‪,‬חצי שעה(‬
‫‪ .2‬הצלבות הבתי יבוצעו לפי השיטה הבאה‪:‬‬
‫א‪ .‬במידה ויש שני בתי יעלו מדורגות ‪ 1,2‬מכל בית למשחקי הצלבה א‪!1‬ב‪ ,2‬ב‪!1‬א‪.2‬‬
‫ב‪ .‬במידה ויש שלושה בתי יעלו שלושת המדורגות הראשונות והמדורגת השנייה הטובה ביותר מכל‬
‫הבתי כאשר הצלבות יבוצע בשיטה הבאה ‪ :‬בבית בו שובצה האלופה משנה שעברה תשחק‬
‫בהצלבה נגד המדורגת השנייה טובה ביותר מכל הבתי‪ .‬שני הבתי הנוספי ישחקו מדורגת‬
‫ראשונה אחת נגד השנייה‪.‬‬
‫ג‪ .‬נית לקיי במגרש מספר ‪ 3‬משחק דירוג למקומות ‪5!6‬‬
‫שלב שלישי ‪ :‬גמר‬
‫משחק הגמר יהיה משחק מלא עד ‪ 21‬נקודות ע הפרשי ומערכה שלישית עד ‪ 15‬בא תדרש ע הפרשי‪.‬‬
‫דירוג מקומות ‪ 3"4‬מערכה אחת עד ‪ 15‬נקודות ללא הפרשי )משחק אחד שעה(‬
‫‪ .1‬ע סיו משחקי חצי הגמר ייער משחק דירוג ‪ 3!4‬בי המפסידות עד ‪ 15‬ללא הפרשי‪.‬‬
‫‪ .2‬משחק הגמר ייער בי המנצחות במשחקי חצי הגמר‪ .‬המשחק יהיה עד בשיטת הטוב מ!‪ 3‬עד ‪ 21‬נקודות‬
‫מערכה ע הפרשי ומערכה שלישית א תדרש עד ‪ 15‬נקודות ע הפרשי‪.‬‬
‫‪ .3‬המנצחת תוכרז כאלופת האלופות‪.‬‬

Similar documents