לחץ כאן לשנתון המכינה - מכינה קדם אקדמית של האוניברסיטה העברית

Transcription

לחץ כאן לשנתון המכינה - מכינה קדם אקדמית של האוניברסיטה העברית
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫שנתון‬
‫המכינה האוניברסיטאית‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫תשע"ה ‪1025-1021‬‬
‫הפקת השנתון‪ :‬המכינה האוניברסיטאית‬
‫המכינה רואה לעצמה זכות לעשות שינויים‬
‫שיתבקשו במהלך השנה לגבי האמור בחוברת זו‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪1 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תוכן עניינים‬
‫תשע"ה‬
‫לוח תאריכים לשנת הלימודים תשע"ה ‪3 ...............................................................................‬‬
‫תולדות האוניברסיטה ‪1 .......................................................................................................‬‬
‫תולדות המכינה האוניברסיטאית ‪5 .......................................................................................‬‬
‫מבנה המכינה ‪6 ...................................................................................................................‬‬
‫נושאי התפקידים במכינה ‪7 ..................................................................................................‬‬
‫נהלים כלליים ‪8 ...................................................................................................................‬‬
‫א‪ .‬רישום וקליטה ‪8 .......................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬תשלום שכר לימוד ‪8 ..................................................................................................‬‬
‫ג‪ .‬הפסקת הלימודים וביטול הרשמה ‪8 ...........................................................................‬‬
‫ד‪.‬מלגות ‪9 .....................................................................................................................‬‬
‫ה‪.‬שירות מילואים ‪9 ......................................................................................................‬‬
‫ו‪.‬אישור על לימודים במכינה‪9 ........................................................................................‬‬
‫מסלול מיוחד לחסרי בגרות ‪20 ..............................................................................................‬‬
‫תהליכי הרשמה וקבלה למכינה ‪22.........................................................................................‬‬
‫סדרי הוראה ‪21 ...................................................................................................................‬‬
‫השלמה ושיפור בגרויות‪21......... ...... .............................................................................‬‬
‫תעודת גמר‪23 ...............................................................................................................‬‬
‫תכנית הלימודים ‪23 .............................................................................................................‬‬
‫מסלול מדעי הרוח והחברה ‪23 ...............................................................................................‬‬
‫מסלול מדעי ההתנהגות ‪29 ....................................................................................................‬‬
‫מסלול מדעי הטבע ‪11 ...........................................................................................................‬‬
‫מסלול משולב במדעים ‪30 .....................................................................................................‬‬
‫בחינות וציונים ‪36 ................................................................................................................‬‬
‫שקלול תעודת מכינה‪38.........................................................................................................‬‬
‫בונוסים למקצועות מוגברים ‪10 ......................................................................................‬‬
‫זכאות לתעודת גמר ‪10 ...................................................................................................‬‬
‫דיווח ציוני בגרות ‪10 ......................................................................................................‬‬
‫אישור על ציונים ‪10 ......................................................................................................‬‬
‫נוכחות בשיעורים וכללי התנהגות בבניין המכינה ‪12 ...............................................................‬‬
‫יעוץ הדרכה ומעקב‪11 ..........................................................................................................‬‬
‫לוחות מודעות ‪11 .................................................................................................................‬‬
‫ספרית המכינה‪-‬ע"ש יונס וסוראיה זזריאן‪ ,‬תרומת קרן אמא ‪13 ..............................................‬‬
‫שירותי אתר האוניברסיטה וכתובת דואר אלקטרוני ‪11 ...........................................................‬‬
‫קבלה לאוניברסיטה ‪15 ........................................................................................................‬‬
‫פטור מקורסים באוניברסיטה העברית ‪18 ..............................................................................‬‬
‫קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה‪-‬אחרים ‪19 .............................................................‬‬
‫קורסי קיץ תשע"ה ‪19 ..........................................................................................................‬‬
‫שירותים אוניברסיטאיים ‪50 ................................................................................................‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪2 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫לוח תאריכים לשנת הלימודים תשע"ה *‬
‫‪ .1‬פתיחת שנת הלימודים‬
‫יום ראשון ב' בחשון ‪16/20/21‬‬
‫‪ .2‬חופשת חנוכה‬
‫יום ראשון כ"ט בכסלו ‪12/21/21‬‬
‫‪ .3‬בחינות ביניים‬
‫מיום שישי ‪ 30/2/25‬י' בשבט עד יום שישי א' באדר ‪10/1/25‬‬
‫‪ .4‬תחילת סמסטר ב'‬
‫יום ראשון ג' באדר ‪.11/1/25‬‬
‫‪ .5‬חופשת פורים‬
‫ימים חמישי – שישי י"ד‪ -‬ט"ו באדר ‪5-6/3/25‬‬
‫‪ . 6‬חופשת פסח‬
‫מיום שישי י"ג בניסן עד יום שישי כ"א בניסן ‪.3-20/1/25‬‬
‫‪ .7‬חופשת יום הזיכרון ויום העצמאות‬
‫ימים רביעי‪-‬חמישי‪ ,‬ג'‪-‬ד' באייר ‪.11-13/1/25‬‬
‫‪ .8‬יום הסטודנט יום שני‪ ,‬כ"ט באייר‪.28/5/25 ,‬‬
‫‪ .9‬חופשת שבועות יום ראשון ו' בסיון ‪. 11/5/25‬‬
‫‪ .11‬סיום שנת הלימודים‬
‫יום חמישי‪ ,‬י"ז בסיון‪.1/6/25 ,‬‬
‫‪ .11‬בחינות גמר ‪ -‬מועד א'‬
‫מיום שישי י"ח בסיון ‪ 5/6/25‬עד יום שישי ט' בתמוז ‪.16/6/25‬‬
‫‪ .12‬בחינות גמר ‪ -‬מועד ב'‬
‫מיום שני כ"ו בתמוז עד יום שלישי י"ב באב ‪21-18/7/25‬‬
‫‪ .13‬מבחן פסיכומטרי מועד יולי‬
‫בימים חמישי‪-‬שישי ט"ו‪-‬ט"ז באב ‪. 1-3/7/25‬‬
‫* יכולים לחול שינויים בלוח זמנים זה‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪3 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תולדות האוניברסיטה‬
‫ההצעה להקים מוסד יהודי לחינוך גבוה הועלתה עוד בשנת ‪ 2881‬על ידי הפרופ' הרמן שפירא‪ ,‬שהיה מראשוני‬
‫התנועה הציונות ומראשיה‪ .‬ביוזמתו אף הועלתה הצעה זו לדיון בקונגרס הציוני הראשון שהתקיים בבאזל בשנת‬
‫‪ .2897‬בשנת ‪ 2901‬פרסמו ד"ר ח' וייצמן‪ ,‬ד"ר ב' פייכל ופרופ' מ' בובר‪ ,‬את החוברת "בית ספר יהודי גבוה"‪ ,‬אשר‬
‫הבהירה את אופיו של מוסד זה והגדירה את תפקידיו‪ .‬בשנת ‪ 2923‬אישר הקונגרס הציוני הי"א את הקמתו‪ ,‬אולם‬
‫רק בשנת ‪ ,2928‬עם הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בירושלים‪ ,‬נעשו הצעדים הראשונים להגשמת החלום‪.‬‬
‫ב‪ -‬ז' בניסן תרפ"א (‪ 2‬באפריל ‪ )2915‬נפתחה האוניברסיטה באופן רשמי על הר הצופים‪ ,‬הנישא ממזרח לעיר הקודש‬
‫וצופה עליה‪ .‬הלימודים נמשכו בהר הצופים עד שנת תש"ח (‪ ,)2918‬שנת קום המדינה‪ .‬במהלך מלחמת השחרור‬
‫נחסמה הדרך להר הצופים‪ ,‬האוניברסיטה נאלצה לגלות מביתה ולהמשיך בעבודתה בבניינים שכורים שפזורים היו‬
‫בחלקיה השונים של הבירה‪.‬‬
‫כעבור שש שנים‪ ,‬בשנת ‪ ,2955‬אישרה ממשלת ישראל הקצאת חלקת אדמה בגבעת רם שבמערב ירושלים‪ ,‬לשם‬
‫הקמת קריה חדשה לאוניברסיטה העברית‪ .‬עבודת בנייה מזורזת ומהירה שהחלה באותה שנה אפשרה את העברת‬
‫רוב מחלקות האוניברסיטה לביתה החדש וזירזה את הקמתן של פקולטות‪ ,‬מחלקות ומוסדות שלא היו‬
‫לאוניברסיטה במשכנה הישן‪.‬‬
‫במלחמת ששת הימים נפרצה ושוחררה הדרך להר הצופים‪ ,‬מקום משכנה הישן‪-‬חדש של האוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫החל מתש"ל חודשה ההוראה על הר הצופים‪ .‬כיום פועלים בקמפוס הר הצופים‪ :‬הפקולטה למדעי הרוח וביה"ס‬
‫לחינוך; הפקולטה למדעי החברה; ביה"ס למינהל עסקים; הפקולטה למשפטים והמכון לקרימינולוגיה; ביה"ס‬
‫לריפוי בעיסוק; ביה"ס לעבודה סוציאלית‪ ,‬המרכז ללימודים קדם‪-‬אקדמיים (המכינה); ביה"ס לתלמידים מחו"ל‬
‫ומכון מגיד ללימודי המשך‪.‬‬
‫בקמפוס גבעת רם‪ :‬הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע; ביה"ס למדע יישומי; ביה"ס לספרנות; ארכיונאות ומידע;‬
‫בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי;‬
‫בקמפוס עין‪-‬כרם‪ :‬הפקולטה לרפואה – ביה"ס לרפואה‪ ,‬ביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית‪ ,‬ביה"ס‬
‫לרוקחות וביה"ס לסיעוד; הפקולטה לרפואת שיניים‪.‬‬
‫בקמפוס רחובות‪ :‬הפקולטה למדעי החקלאות‪ ,‬המזון ואיכות הסביבה; ביה"ס לרפואה וטרינרית‪.‬‬
‫נושאי התפקידים באוניברסיטה‬
‫נשיא‬
‫פרופ' מנחם בן‪-‬ששון‬
‫רקטור‬
‫פרופ' אשר כהן‬
‫דיקן הסטודנטים‬
‫פרופ' אודי שביט‬
‫מזכיר אקדמי‬
‫גב' עירית מגורה לוי‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪4 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תולדות המכינה אוניברסיטאית‬
‫המכינה הוקמה בשנת ‪ 2963‬במגמה להגדיל את חלקם של בני עדות המזרח במוסדות להשכלה גבוהה‪ ,‬ולהעלות את‬
‫סיכויי הצלחתם בלימודים האקדמיים‪ .‬בחמש השנים הראשונות לקיום המכינה למדו בה מדי שנה כ‪ 15 -‬חיילים‬
‫בשירות סדיר‪ .‬הם נבחרו באמצעות ועדה שהורכבה מנציגי צה"ל‪ ,‬משרד החינוך והתרבות והאוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫נבחרו תלמידים שבאו מרקע חברתי‪-‬כלכלי נמוך ובעלי סיכויי הצלחה בלימודים אקדמיים לאחר הכנה מתאימה‪.‬‬
‫הלימודים במכינה נמשכו כשמונה חודשים ונערכו תוך תקופת השירות הצבאי של התלמידים‪.‬‬
‫הצלחתו של קורס ההכנה לחיילים הביאה להרחבת המסגרת‪ ,‬ובשנת ‪ 2969‬נכללו בו גם חיילים משוחררים‪ ,‬בני‬
‫מיעוטים וקבוצה גדולה של עולים‪.‬‬
‫ב‪ ,2971 -‬עם הקמת ביה"ס לתלמידים מחו"ל‪ ,‬הפכה המכינה למרכז לימודים לתלמידים ישראלים בלבד‪ .‬תכנית‬
‫הלימודים תוקנה והותאמה לצרכים החדשים‪ ,‬וניתנה גם האפשרות להשלים בחינות בגרות במספר מקצועות‬
‫במסגרת הלימודים במכינה‪.‬‬
‫תכניות הלימודים מתואמות עם הפקולטות השונות באוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫בסוף שנת ‪ 2973‬עברה המכינה ממשכנה במנזר סיליזיאנה שבשכונת מורשה לבניינה הקבוע‪ ,‬על שם משפחת רוסו‪,‬‬
‫בהר הצופים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2971‬הוחלט לקרוא את המרכז ללימודים קדם‪-‬אקדמיים על שמו של יוסף שאלתיאל (‪ ,)2978-2896‬מהדמויות‬
‫הבולטות ביהדות צרפת בזמנו וממנהיגי היהדות הספרדית בכלל‪ .‬יוסף שאלתיאל‪ ,‬תעשיין בעל מוניטין‪ ,‬שהוכיח את‬
‫מסירותו ליהדות‪ ,‬למדינת ישראל ולאוניברסיטה העברית‪ ,‬היה גם אזרח צרפתי למופת‪ .‬בין פעילויותיו הרבות‪ ,‬הוא‬
‫שימש גם למעלה משלושים שנה ראש עירייה בצפון צרפת‪.‬‬
‫המכינה נועדה להכשיר את תלמידיה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה בדרכים הבאות‪:‬‬
‫‪ .2‬הקניית דרכי חשיבה ושיטות למידה המתאימות ללימודים באוניברסיטה‬
‫‪ .1‬ביסוס הידע במקצועות היסוד‪ :‬אנגלית‪ ,‬מיומנויות הכתיבה האקדמית ומתמטיקה‬
‫‪ .3‬הדרכה וייעוץ בבחירת חוגי הלימוד באוניברסיטה בהתאם לנטיות התלמיד ולכישרונותיו‬
‫המכינה מאפשרת לתלמידיה‪:‬‬
‫א‪ .‬לשפר את סיכוייהם להתקבל ללימודים גבוהים ולחוגים סלקטיביים‬
‫ב‪ .‬לשפר ולהשלים באמצעותה את תעודת הבגרות‬
‫ג‪ .‬להתקבל ללימודים באוניברסיטה העברית אפילו ללא זכאות לבגרות לאחר השלמת המסלול המיוחד‬
‫לחסרי תעודת בגרות‪.‬‬
‫מעקבים אחרי בוגרי המכינה מוכיחים‪ ,‬כי אחוז גבוה מבוגרי המכינה מתקבל ללימודים במוסדות להשכלה‬
‫גבוהה ולחוגים סלקטיביים‪ ,‬ומסיים בהצלחה לימודי תואר ראשון‪.‬‬
‫במהלך השנים סיימו מספר רב של בוגרי מכינה גם תואר שני ושלישי‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪5 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫מבנה המכינה‬
‫הנהלת המכינה‬
‫מורכבת מראש המכינה ומנהלת המכינה‪ .‬ההנהלה היא הגוף המקשר בין המכינה לגופים האוניברסיטאיים‬
‫האחרים‪.‬‬
‫ההנהלה אחראית להפעלת המכינה ולביצוע משימותיה‪ ,‬מקיימת קשר שוטף עם נציגי התלמידים בנושאים‬
‫הקשורים בלימודים ובהוראה‪ ,‬מקיימת מעקב שוטף אחרי מהלך הלימודים ונותנת דעתה על הדרכים לשיפור קורסי‬
‫הלימודים וההוראה‪ .‬מוזמנים לדיוניה רכזי המקצועות ומורים בהתאם לנושאי הדיון‪ .‬הנהלת המכינה מטפלת‬
‫בבעיות הלימודים של תלמידים המתקשים בלימודיהם ושאינם עומדים בדרישות המכינה‪ .‬להנהלתה סמכויות‬
‫להמליץ על מתן שיעורי עזר‪ ,‬לשנות מסלולי לימודים‪ ,‬לכוון ללימודים אחרים‪ ,‬להפסיק לימודיו של תלמיד במכינה‪.‬‬
‫ועדת ההוראה‪:‬‬
‫מתמנה ע"י ראש המכינה‪ ,‬ומורכבת מנציגי המקצועות השונים‪ .‬הוועדה קובעת את מדיניות המכינה בנושא‬
‫ההוראה‪ ,‬דנה בהצעות לתכניות לימודים חדשות וקורסים חדשים‪.‬‬
‫מזכירות ענייני הוראה‪:‬‬
‫הכנת מערכת שעות וביצועה‪ ,‬תיאום לוח זמנים לבחינות‪ ,‬שינוי מסלול‪ ,‬שינוי קורס בחירה‪ ,‬פרסום ציונים‬
‫לתלמידים והנפקת תעודות מכינה‪.‬‬
‫בחינות בגרות‪ ,‬קשר בין המכינה לבין משרד החינוך‪.‬‬
‫ביקורת נוכחות תלמידים בשיעורים‪ ,‬הדפסה ושכפול של חומר לימודים‪ ,‬תאום חדרי בחינות לזכאי בחינות‬
‫מותאמות‪.‬‬
‫ריכוז אישורי היעדרות‪ -‬מחלה‪ ,‬אשפוז‪ ,‬מילואים‪.‬‬
‫מזכירות ענייני תלמידים‪:‬‬
‫פרסום מועדי ההרשמה ותנאי הקבלה למכינה‪.‬‬
‫טיפול בכל הקשור למלגות וטיפול בדחיית שירות מילואים‬
‫קליטת התלמידים במכינה בתיאום עם משרדי האוניברסיטה השונים‪,‬‬
‫טיפול בסידורי דיור במעונות‪ , ,‬כרטיסי סטודנט‪ ,‬הנפקת אישורי לימודים במכינה‪,‬‬
‫דיווח על הפסקת לימודים‪.‬‬
‫הרשמה לקורסי קיץ‪.‬‬
‫ייעוץ‪:‬‬
‫רישום תלמידים‪ ,‬משלוח הודעות קבלה או דחייה‪.‬‬
‫לנרשמים למכינה ניתן שירות ייעוץ והכוונה לבחירת מסלולי הלימודים במכינה‪.‬‬
‫במהלך הלימודים מקבלים התלמידים מידע‪ ,‬ייעוץ והכוונה להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫במהלך השנה ניתן הכוון ללקויי למידה ומיומנויות למידה וכן יעוץ בבעיות אישיות‪.‬‬
‫במכינה נערך מעקב אחר ההישגים הלימודיים של התלמידים וכן נערך מעקב אחר בוגרי המכינה הממשיכים את‬
‫לימודיהם בפקולטות השונות של האוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪6 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫נושאי התפקידים במכינה‬
‫ראש המכינה‬
‫פרופ' יצחק הדר‬
‫מנהלת‬
‫גב' כוכי ג'קובס‬
‫מזכירת הנהלה‬
‫גב' דליה ארדיטי‬
‫עוזר למינהל‪ ,‬כח אדם ותקציב‬
‫גב' אסתר לם‬
‫יועצת‬
‫גב' יונה פאוקר‬
‫יועצת‬
‫גב' שרון ליברטי‬
‫רכז לענייני הוראה‬
‫גב' שושנה חסון‬
‫מנהלן הוראה ותלמידים‬
‫גב' אורלי ספרבי‬
‫רכז לענייני תלמידים‬
‫גב' רינה וינר‬
‫ספרנית‬
‫גב' דינה זילברמן‬
‫רכז מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫ד"ר דנה טאובה‬
‫רכז לימודי אנגלית‬
‫ד"ר אסתר כהן‬
‫רכז לימודי מתמטיקה‬
‫ד"ר לוי ינובסקי‬
‫רכז לימודי פיזיקה‬
‫מר ולדימיר נמאנוב‬
‫רכז לימודי כימיה‬
‫גב' מזל רחמים‬
‫רכז לימודי ביולוגיה‬
‫ד"ר עמליה טביב‬
‫רכז מדעי המחשב‬
‫גב' עדית שחר‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪7 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫נהלים כלליים‬
‫א‪ .‬רישום וקליטה‬
‫הרישום והקליטה נערכים לפי הפירוט שבהודעת הקבלה‪ .‬מועמד ייחשב תלמיד‪ ,‬רק אם קיבל הודעה שהתקבל‬
‫למכינה ולאחר שקיבל כרטיס סטודנט מהיחידה לחשבונות סטודנטים של האוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫ב‪ .‬תשלום שכר‪-‬לימוד‬
‫חובת התשלום‪ :‬התלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד לאוניברסיטה במלואם ובמועדם‪.‬‬
‫תלמיד אשר לא יסדיר את תשלום מקדמת שכר הלימוד‪ ,‬לא יוכל לקבל כרטיס סטודנט‪.‬‬
‫ג‪ .‬הפסקת הלימודים וביטול הרשמה‬
‫‪ .2‬תלמיד ששילם מקדמה והחליט לא ללמוד במכינה‪ ,‬חייב להודיע על כך למזכירות המכינה בכתב‪.‬‬
‫‪ .1‬תלמיד המבקש להפסיק לימודיו לפני סיומם‪ ,‬חייב להודיע על כך בכתב למזכירות לענייני תלמידים במכינה‬
‫ולפרט את הסיבות שגרמו להפסקת לימודיו‪.‬‬
‫‪ .3‬הנהלת המכינה רשאית להפסיק לימודי תלמיד עקב היעדרות לא מוצדקת או התקדמות בלתי מניחה את הדעת‬
‫בלימודים‪.‬‬
‫‪ .1‬תלמיד המפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו חייב להחזיר את כרטיס הסטודנט‪ ,‬לצרף את שוברי התשלום‪,‬‬
‫למסור אישור מהספרייה שאינו חייב ספרים וכן אישור שעזב את המעונות‪.‬‬
‫‪ .5‬תלמיד שזכאי למלגה והפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו‪ ,‬מלגתו תופסק והוא יחויב ביתרת שכר לימוד‬
‫בהתאם למועד הביטול‪.‬‬
‫‪ .6‬תלמיד שיפסיק לימודיו במכינה או שלימודיו יופסקו‪ ,‬יחויב בחלקיות שכר לימוד כמפורט להלן‪:‬‬
‫תאריך ההודעה על‬
‫הפסקת לימודים‬
‫אם הודיע עד ‪2.9.21‬‬
‫אם הודיע בין התאריכים‬
‫גובה החיוב בגין ביטול‪/‬הפסקת לימודים‬
‫אופן ההודעה על ביטול‬
‫אין חיוב‬
‫מחצית מקדמת שכר לימוד‬
‫‪2.9.14 - 30.9.14‬‬
‫‪1.10.14 - 30.11.14‬‬
‫מלא מקדמת מימוש‬
‫‪1.12.14 - 21.3.15‬‬
‫‪ 50%‬שכר לימוד ‪ +‬שירותי אבטחה ורווחה‬
‫‪ 11.3.25‬ועד סוף השנה‬
‫מלוא שכר לימוד ‪ +‬שירותי אבטחה ורווחה‬
‫מכתב רשום למזכירות‬
‫המכינה (יש לשמור אישור‬
‫משלוח)‬
‫פרטים נוספים ומחייבים ראו בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה" תשע"ה ‪1021-1025‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪8 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫ד‪ .‬מלגות‬
‫‪ .1‬מלגת שכ"ל ‪ -‬משרד החינוך מעניק מלגות שכר לימוד לתלמידים שגילם ‪ 16-29‬ושנמצאו זכאים בהתאם למצבם‬
‫הכלכלי‪.‬‬
‫‪ .2‬מלגת קיום ‪ -‬משרד הביטחון מעניק מלגות קיום לחיילים משוחררים ולבנות ששירתו בשירות לאומי‪ ,‬עפ"י‬
‫קריטריונים כלכליים‪.‬‬
‫טפסים לבקשת מלגה ממשרד החינוך וממשרד הביטחון נמסרים לתלמידים בעת ההרשמה למכינה‪ .‬את הטפסים‬
‫והבקשות יש להחזיר למכינה תוך שבועיים מיום קבלתם‪ ,‬לרכזת לענייני תלמידים בחדר ‪.317‬‬
‫‪ .3‬על פי כללים של המשרדים הנ"ל‪ ,‬חלה חובת נוכחות מלאה בשיעורים‪.‬‬
‫‪ .1‬תלמיד שמקבל מלגה‪ ,‬ונעדר משיעורים ללא הצדקה‪( ,‬אשפוז‪ ,‬מילואים)‪,‬‬
‫תופסק לו המלגה לאלתר‪ ,‬והתלמיד יידרש לשלם את שכר הלימוד בכוחות עצמו ו‪/‬או יפסיק לקבל מלגות מחייה‪.‬‬
‫התלמיד יחתום על טופס התחייבות למילוי הוראה זו‪.‬‬
‫ה‪ .‬שירות מילואים‬
‫תלמיד המקבל צו מילואים יפנה למזכירות תלמידים במכינה על מנת לקבל טופס בקשה לקיצור ודחיית שירות‬
‫מילואים‪ .‬את הבקשה יש להגיש לא יאוחר משבוע מיום קבלת הצו‪ ,‬ולא יאוחר מ‪ 15-‬יום לפני תאריך‬
‫ההתייצבות‪ .‬ניתן להגיש בקשת דחייה רק בגין צו קריאה ל‪ 6-‬ימי מילואים ומעלה‪.‬‬
‫התשובות לבקשות ניתן לברר בטלפון ‪ 03-7379500‬שלוחה מס' ‪2‬‬
‫או באתר ‪ – www.aka.idf.il‬צה"ל – מילואים – ולת"ם‬
‫ו‪ .‬אישורים על לימודים במכינה – תשלום עבור אישורים‬
‫סוג אישור‬
‫אישור לימודים בעברית‬
‫אישור לימודים באנגלית‬
‫גיליון ציונים רשמי ‪ -‬תעודת מכינה בעברית‬
‫גיליון ציונים רשמי ‪ -‬תעודת מכינה באנגלית‬
‫אישור יתרת חובות אקדמיים (תלמיד שלא‬
‫סיים מכינה)‬
‫מס' שעות שלמד במכינה‬
‫ציונים לקורס‪/‬קורסים‬
‫סילבוס של קורס‬
‫שנה‬
‫נוכחית‬
‫שנים‬
‫קודמות‬
‫חריגים‬
‫ ‪2990‬‬‫ומטה‬
‫חינם‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪30‬‬
‫‪70‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪110‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫הערות‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫מקצועות שלמד במכינה‬
‫והציון‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫פר קורס‬
‫תלמיד רשאי לבקש אישור על לימודיו במכינה‪ ,‬אם נדרש לעשות כן ע"י מוסד כלשהו בארץ או בחו"ל‪ .‬על התלמיד‬
‫לפנות למזכירות תלמידים לפחות שבועיים לפני התאריך שעליו להציג את האישור למוסד‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪9 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫מסלול מיוחד לחסרי תעודת בגרות‬
‫המסלול מיועד לתלמידים אשר סיימו ‪ 21‬שנות לימוד אשר מסיבה כלשהי אין להם תעודת בגרות כלל או שנבחנו‬
‫במספר מצומצם של בגרויות‪.‬‬
‫תלמידים‪ ,‬שהחלו את הלימודים במכינה במסלול זה‪ ,‬יכולים להתקבל ללימודים גבוהים באוניברסיטה העברית גם‬
‫ללא תעודת בגרות‪ .‬תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה העברית ולמספר מכללות‪.‬‬
‫המסלול לחסרי תעודת בגרות מאפשר קבלה ללימודים לאוניברסיטה העברית בלבד ע"ס ציון ‪ -‬תעודת המכינה‬
‫וציון הפסיכומטרי‪.‬‬
‫ממספר מכללות מקבלות את ציון תעודת מכינה כמחליפה לתעודת בגרות‪.‬‬
‫דרישות הקבלה למסלול‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 21‬שנות לימוד‬
‫ציון פסיכומטרי ‪ 500‬ומעלה‬
‫בחינה פסיכומטרית – הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה‪.‬‬
‫אנגלית – ציון מינימום ‪ 80‬תת מבחן באנגלית בבחינה הפסיכומטרית‪.‬‬
‫מתמטיקה – ציון מינימום ‪ 70‬תת המבחן הכמותי בבחינה הפסיכומטרית‪.‬‬
‫עברית – רק מועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית ‪ -‬ציון מינימום ‪ 205‬במבחן יע"ל‪.‬‬
‫תכנית הלימודים במסלול‪:‬‬
‫תכנית הלימודים היא בת שני שלבים‪:‬‬
‫שלב א' – קדם מכינה ‪ 11/9/14 – 6/7/14‬בחינות עד‪23/9/14 -‬‬
‫תכנית העשרה מקדימה לתכנית הרגילה של המכינה‪ .‬בתכנית ההעשרה יילמדו המקצועות ‪:‬‬
‫* מבוא לחשיבה היסטורית‪ 6 -‬ש"ש‬
‫* מושגי יסוד במחשבה מדינית‪ 6 -‬ש"ש‬
‫* מבוא למדעי הטבע – ‪ 6‬ש"ש‬
‫* מתמטיקה – ‪ 8‬ש"ש‬
‫* אנגלית ‪ 8 -‬ש"ש‬
‫* מיומנויות הכתיבה האקדמית – ‪ 1‬ש"ש‬
‫במסגרת התרגילים תינתן הדרכה בקריאת מאמרים‪.‬‬
‫בסיום תכנית ההעשרה יתקיימו בחינות בכל מקצוע‪.‬‬
‫שלב ב'‪ -‬מכינה החל מיום ראשון‪ ,26.11.14 ,‬ועד סוף יוני ‪.2115‬‬
‫תנאי הקבלה לשלב ב' – המכינה האוניברסיטאית‪ ,‬הינו ‪ -‬ציון ממוצע ‪ 71‬בבחינות תכנית ההעשרה‪.‬‬
‫לקבלה למסלולי מדעי הטבע יידרש מינימום ‪ 01‬בתת המבחן הכמותי בבחינה הפסיכומטרית או ציון ‪ 01‬לפחות‬
‫בקורס המתמטיקה בתכנית ההעשרה‪.‬‬
‫תכנית המכינה במסלולים הקיימים‪:‬‬
‫* מסלול מדעי הרוח והחברה‬
‫* מסלול מדעי ההתנהגות‬
‫* מסלול מדעי הטבע‬
‫* מסלול משולב במדעים‬
‫תלמידים שהחלו את לימודיהם במכינה‪ ,‬במסלול לחסרי בגרות‪ ,‬יוכלו להתקבל בסוף המכינה רק לאוניברסיטה‬
‫העברית על סמך תעודת מכינה(שלב ב') עם הציון הפסיכומטרי‪.‬‬
‫לתשומת ליבך אין הבטחה להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה אחרים‪ ,‬על סמך תעודת המכינה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬ניתן להתקבל על סמך תעודת המכינה‪ ,‬גם למספר מכללות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪10 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תהליכי הרשמה וקבלה למכינה‬
‫הרשמה‬
‫ההרשמה לשנת הלימודים מתחילה בראשית פברואר ונמשכת עד תחילת שנת הלימודים‪.‬‬
‫ההרשמה‪ ,‬מתקיימת בדר"כ בימים שני ורביעי‪ ,‬בשעות ‪ ,21:00-09:00‬בבניין המכינה בחדרים ‪.316,315‬‬
‫מומלץ לקבל ייעוץ לפני ההרשמה‪ ,‬אך ניתן גם להירשם באמצעות הדואר‪.‬‬
‫טלפונים לקביעת פגישת יעוץ‪ 01-5881112 :‬או ‪01-5881119‬‬
‫פירוט תהליך הקבלה‬
‫למכינה מתקבלים מועמדים בוגרי ‪ 21‬שנות לימוד בעלי תעודת בגרות מלאה‪ ,‬מועמדים שחסרים להם ציוני בגרות‬
‫במקצועות האלה‪ :‬אנגלית‪ ,‬מתמטיקה וקורס בחירה‪ .‬מועמדים שסיימו ‪ 22‬שנות לימוד וחסרות להם בגרויות‬
‫במקצועות הנ"ל‪.‬‬
‫המבחן הפסיכומטרי‪:‬‬
‫מבחן פסיכומטרי‪ ,‬הנערך ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול מדעי הרוח וחברה הינו ‪ ,115‬ציון ‪ -115-100‬כל מקרה ידון לגופו‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול מדעי הטבע הינו ‪ ,500‬ציון ‪ – 500-150‬כל מקרה ידון לגופו‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול מדעי ההתנהגות ‪ 600‬לפחות‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול משולב במדעים ‪ 610‬לפחות‪.‬‬
‫אנגלית – פרק האנגלית שבמבחן הפסיכומטרי משמש כמבחן ידע‪.‬‬
‫למסלולים מדעי הרו"ח ומדעי הטבע‪ ,‬הציון הנדרש הינו ‪ 71‬לפחות‪.‬‬
‫למסלולים התנהגות ומשולב במדעים‪ ,‬הציון הנדרש הינו ‪ 210‬לפחות‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬יש להתעדכן בציון הנדרש עם תחילת ההרשמה‪.‬‬
‫מתמטיקה – פרק החשיבה הכמותית שבמבחן הפסיכומטרי משמש כמבחן ידע‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול מדעי הרוח והחברה הינו ‪ 70‬לפחות‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול מדעי ההתנהגות הינו ‪ 80‬לפחות‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול מדעי הטבע‪ 80 -‬לפחות‪.‬‬
‫הציון הנדרש למסלול משולב במדעים – ‪ 225‬לפחות‪.‬‬
‫מבחן בשפה העברית (יע"ל) למועמדים שנבחנו בחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית‪ .‬המבחן ניתן ביחד עם‬
‫המבחן הפסיכומטרי (הציון הנדרש הוא ‪ 205‬לפחות)‪.‬‬
‫ניתן להיבחן בכל מועד שנוח למועמד‪ ,‬ועדיף לא יאוחר ממועד יולי בכל שנה‪.‬‬
‫מקרים מסוימים ולבעלי תעודת בגרות מלאה‪ ,‬ניתן להיבחן במועד אוקטובר‪ .‬במקרה זה הקבלה היא על תנאי‪.‬‬
‫הודעות קבלה ודחייה נשלחות מיד לאחר שהתקבלו הנתונים המלאים לקבלה או לדחייה של התלמיד‪ .‬מועמדים‬
‫שעומדים בתנאי הקבלה‪ ,‬מקבלים הודעה על כך לביתם‪ .‬בהודעה מפורטים תהליכי הקליטה במכינה ובמעונות‪.‬‬
‫תלמידים שלמדו בעבר במכינה אחרת לא יוכלו ללמוד שנית במכינה‪ ,‬אלא אם התקבל טופס מעבר מאושר בין‬
‫מכינות‪.‬‬
‫שינויים בבקשת הקבלה על המועמד להגיע באופן מיידי למזכירות תלמידים במכינה ולהודיע על כל שינוי שחל‬
‫בנתוניו האישיים (שינוי שם‪ ,‬כתובת וכו')‪.‬‬
‫ערעורים ‪ :‬מועמדים שנדחו רשאים להגיש ערעור אם יש להם נתונים חשובים נוספים הנוגעים לענייני הקבלה ואשר‬
‫לא נלקחו בחשבון במהלך הטיפול הרגיל בבקשתם‪ .‬מועמד המבקש לערער על אי‪-‬קבלתו יפנה במכתב מנומק‬
‫להנהלת המכינה‪.‬‬
‫רישום וקליטה‬
‫הרישום והקליטה נערכים לפי הפירוט שבהודעת הקבלה‪ .‬מועמד נחשב כתלמיד רק אם קיבל הודעה שהתקבל‬
‫למכינה ולאחר שקיבל כרטיס סטודנט מהיחידה לחשבונות סטודנטים של האוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪11 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫סדרי הוראה‬
‫הלימודים מתנהלים בצורה של שיעורים‪ ,‬תרגילים‪ ,‬מעבדות ובפגישות חונכות‪ .‬התלמיד מקבל הדרכה בכתיבה‬
‫תרגילים ועבודות במתכונת הנדרשת באוניברסיטה‪.‬‬
‫במקצועות מיומנויות הכתיבה האקדמית‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬אנגלית‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬ביולוגיה ומדעי המחשב מתקיימים‬
‫הלימודים לפי רמות‪ .‬התלמיד משובץ ללימודים בהתאם לרמת ידיעותיו הנקבעת בבחינה הפסיכומטרית‪ .‬על‬
‫התלמיד לעמוד בכל מקצוע בבחינות ובמשימות לימודיות אחרות‪ ,‬ככל הנדרש‪ ,‬במשך תקופת הלימודים‪ .‬עם תום‬
‫הלימודים נערכות בחינות גמר בכל המקצועות שנלמדו‪.‬‬
‫התלמידים חייבים להשתתף בכל שיעור ולהגיע אליו בדייקנות‪ .‬יש להביא אישורים מתאימים למזכירות הוראה על‬
‫היעדרות בגלל שירות מילואים או היעדרות מפאת מחלה‪.‬‬
‫השלמת ושיפור בחינות בגרות‬
‫ההכנה לבחינות הבגרות נעשית במסגרת הלימודים הרגילה במכינה עפ"י תכנית לימודים ייחודית למכינה‪ .‬תכניות‬
‫אלו מאושרת על ידי משרד החינוך‪.‬‬
‫תלמיד שמשלים בחינות בגרות‪ ,‬או רוצה לשפר ציוני בגרות במסגרת המכינה‪ ,‬חייב להירשם במזכירות הוראה‬
‫במועדים שיפורסמו על לוח המודעות‪.‬‬
‫מקצועות שבהם אפשר להיבחן בבחינות בגרות במכינה בתשע"ה‪:‬‬
‫מסלול מדעי הרוח והחברה ומסלול מדעי ההתנהגות‪:‬‬
‫אנגלית כל הרמות ‪-‬‬
‫‪ 1‬יח"ל ‪-‬‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫מתמטיקה רמה א' ‪-‬‬
‫רמה ב' ‪-‬‬
‫רמה ג' ‪-‬‬
‫‪ 1‬יח"ל –‬
‫‪ 3‬יח"ל –‬
‫‪ 3‬יח"ל –‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫גיאוגרפיה‬
‫‪ 5‬יח"ל ‪-‬‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫מסלול מדעי הטבע ומסלול משולב במדעים‪:‬‬
‫אנגלית כל הרמות ‪ 1 -‬יח"ל ‪-‬‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫מתמטיקה רמה א' ‪ 5 -‬יח"ל –‬
‫רמה ב' ‪ 1 -‬יח"ל –‬
‫רמה ג' ‪ 1 -‬יח"ל –‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫פיזיקה‬
‫רמה א' ‪ 5 -‬יח"ל –‬
‫רמה ב' ‪ 3 -‬יח"ל –‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫כימיה‬
‫רמה א' – ‪ 5‬יח"ל –‬
‫רמה ב' ‪ 3 -‬יח"ל –‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫ביולוגיה‬
‫רמה א' ‪ 5 -‬יח"ל –‬
‫רמה ב' ‪ 3 -‬יח"ל –‬
‫לאינטרנים בלבד‪.‬‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫‪ 5‬יח"ל –‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫מדעי המחשב‬
‫ציון הבגרות נקבע עפ"י בחינת הגמר מועד א'‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪12 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תעודת גמר‬
‫תלמיד המסיים כחוק את לימודיו במכינה זכאי לתעודת גמר של המכינה‪ .‬ציוני הגמר משקפים את הישגי התלמיד‬
‫בבחינות הביניים‪ ,‬בבחינות כיתתיות‪ ,‬בעבודות ומטלות שהגיש במשך השנה ובבחינות הגמר‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫מסלול מדעי הרוח והחברה‬
‫תלמידים העתידים ללמוד בפקולטות העיוניות (רוח‪ ,‬חברה‪ ,‬משפטים) בבתי הספר (חינוך‪ ,‬עבודה סוציאלית‪ ,‬מינהל‬
‫עסקים‪ ,‬סיעוד‪ ,‬ריפוי בעיסוק)‪ ,‬וכן בחוגים כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות‪ ,‬ניהול מלונאות‪ ,‬משאבי מזון ותיירות‪,‬‬
‫ילמדו במסלול מדעי הרוח והחברה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫מקצועות חובה‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫אנגלית‬
‫בעלי פטור בתת מבחן באנגלית בפסיכומטרי‪,‬‬
‫ילמדו מס' שעורי הכנה למבחן הגמר – שהוא חובה‬
‫מתמטיקה‬
‫‪6‬‬
‫‪1 -20‬‬
‫ש"ש (שעות שבועיות)‬
‫ש"ש ‪ 4 -‬יח"ל לבגרות‬
‫‪21-20‬‬
‫ש"ש ‪ 3 -‬או ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫רמות הלימוד למקצועות החובה‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‪:‬‬
‫רמות א' עד ד' ‪ 6 -‬ש"ש‬
‫אנגלית‪:‬‬
‫רמה א' ‪ 1 -‬ש"ש סמסטר א' בלבד‬
‫‪ 6‬ש"ש‬
‫רמה ב' –‬
‫‪ 8‬ש"ש‬
‫רמה ג' –‬
‫‪ 20‬ש"ש‬
‫רמות ד' ‪/‬ה'–‬
‫ברמות א' ופטור – בחינת הגמר תתקיים במועד בחינת הביניים באנגלית בסוף הסמסטר הראשון‪.‬‬
‫מועד ב' יתקיים בסוף שנת הלימודים‪.‬‬
‫בכל הרמות ‪ -‬בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫מתמטיקה‪:‬‬
‫רמה א' (מוגבר) – ‪ 21-20‬ש"ש ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 20‬ש"ש ‪ 3‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה ב' –‬
‫‪ 21‬ש"ש ‪ 3‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה ג' –‬
‫השיבוץ לרמות הלימוד במקצועות החובה נקבע ע"י רכז המקצוע על פי רמת הידע‬
‫ההתחלתי של התלמיד ועפ"י ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים‪.‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪13 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫קורסי בחירה‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪ 11‬ש"ש (כולל חונכות)‬
‫גיאוגרפיה ‪ 5 -‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫מסורת ושינוי‪ :‬פרקים בתרבות המערב‬
‫מבוא לממשל ופוליטיקה‬
‫כלכלה‪ ,‬סטטיסטיקה ושיטות מחקר במדעי החברה‬
‫תיאור שיעורי החובה לכל תלמידי המסלול‬
‫‪ .1‬מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫מטרות הקורס הן שתיים‪ :‬הקניית מיומנויות לקריאה ביקורתית של מאמרים בתחומים מדעיים שונים והתנסות‬
‫בכתיבה עיונית בכלל‪ ,‬ובכתיבת עבודת גמר בפרט‪.‬‬
‫במחצית השנה הראשונה ילמדו הסטודנטים דרכים שונות לפיתוח רעיון (ניתוח סיבתי‪ ,‬בניית טיעון‪ ,‬ארגון השוואה‪,‬‬
‫ניסוח הגדרות ופיתוח הדגמה)‪ ,‬לשכלול יכולת הבנת הנקרא ולהעשרת אמצעי הביטוי ברמת הלקסיקון וברמה‬
‫התחבירית‪.‬‬
‫במחצית השנה השנייה ילמדו הסטודנטים לרכז חומר ממקורות מידע שונים‪ ,‬לסכם אותו ולגבשו לכלל עבודה‬
‫שלמה שחלקיה ברורים‪ ,‬שענייניה מנוסחים בבהירות ושמקורותיה מוצגים באופן מסודר‪ .‬כמו כן יקבלו התלמידים‬
‫ממורי הקורס הדרכה אישית בארגון ובניסוח עבודת הגמר שהם כותבים במקצועות הבחירה‪ .‬הדרכה זו לא תפטור‬
‫את התלמידים מחובתם להגיע לשעות ההדרכה הניתנות בידי המורים המקצועיים‪ .‬יתר על כן‪ ,‬על התלמידים‬
‫מוטלת האחריות לקיים מגע שוטף עם מורה מקצוע הבחירה בכל הנוגע להיבטים המקצועיים‪-‬אקדמיים של‬
‫העבודה‪.‬‬
‫הנושאים השונים שיילמדו בקורס לכתיבה מדעית יתרמו תרומה משמעותית ליכולתם של התלמידים לעמוד‬
‫בהצלחה בדרישות האקדמיות בלימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה‪ .‬הקורס אף יכול לתרום לשיפור הישגיהם של‬
‫התלמידים בפרק החשיבה המילולית במבחן הפסיכומטרי‪.‬‬
‫החלוקה לרמות‪:‬‬
‫המקצוע יילמד ברמות לימוד שונות לפי הישגי התלמידים בפרק החשיבה המילולית בבחינה הפסיכומטרית‪ .‬מספר‬
‫שעות הלימוד שונה מרמה לרמה‪ .‬בבחינות הביניים ובבחינות סוף השנה ייבחנו כל תלמידי המסלול מבחן אחד‪.‬‬
‫קיימות בדרך כלל ‪ 1‬רמות הלומדות כולן ‪ 6‬ש"ש לאורך כל השנה‪.‬‬
‫הרכב הציון הסופי (ציון המכינה)‪:‬‬
‫סמסטר א'‬
‫ציון ביניים‬
‫ציון כיתה‬
‫‪10 %‬‬
‫‪20 %‬‬
‫‪( 20 %‬שקלול ציוני הבחנים והעבודות של סמסטר א')‬
‫סמסטר ב'‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון כיתה‬
‫‪80 %‬‬
‫‪10 %‬‬
‫‪( 10 %‬שקלול ציוני הבחנים והעבודות של סמסטר ב')‬
‫הגשת עבודות והשתתפות בבחינות כיתתיות הן תנאי לזכותו של התלמיד‬
‫להיבחן בבחינת הביניים ובבחינת הגמר‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪14 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫‪ .2‬אנגלית‬
‫מטרת הקורס באנגלית היא רכישת מיומנויות וניסיון בקריאת טקסטים אקדמיים‪ ,‬וכן פיתוח היכולת להתמודד‬
‫עם ביבליוגרפיה מדעית לצורכי לימודים במוסדות להשכלה גבוהה‪ .‬מטרה נוספת היא רכישת מיומנויות וניסיון‬
‫בהבנת הנשמע‪ .‬תלמידי המכינה לומדים אנגלית בקבוצות שונות בהתאם למגמת לימודיהם העתידה באוניברסיטה‪,‬‬
‫ובהתאם לרמת ידיעותיהם עם כניסתם למכינה‪ .‬המיון לרמות נעשה באמצעות המבחן הפסיכומטרי או מבחן‬
‫אמי"ר‪ ,‬והלימודים ברמות מקבילים ללימודים ביחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית‪ .‬תלמידים ברמה‬
‫כלשהי יכולים לעלות בסוף הסמסטר הראשון לרמה שמעליהם אם יעמדו בתנאים הנדרשים הנקבעים ע"י‬
‫האוניברסיטה‪ .‬ציוני המעבר מרמה לרמה מוכרים על ידי רוב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ‪.‬‬
‫בכל הרמות נלמדים יסודות הלשון האנגלית (תחביר‪ ,‬מורפולוגיה וסמנטיקה)‪ .‬באותה עת נבחנים כל התלמידים‬
‫בבחינות תקופתיות אחידות ובבחינת גמר אחידה המאושרת ע"י משרד החינוך כבחינת בגרות בהיקף של ‪ 4‬יח"ל‪,‬‬
‫ואלה מרכיבים את ציון תעודת המכינה‪.‬‬
‫תלמידים שקיבלו "פטור" בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית‪/‬מבחן אמי"ר פטורים מקורס אנגלית‪.‬‬
‫במחצית השנייה של סמסטר א' ינתן קורס הכנה לבחינה (‪ 1‬ש"ש) שהוא חובה‪.‬‬
‫רמות הלימוד ומטרות הלימוד‬
‫רמה א' – ‪ 1‬ש"ש סמסטר אחד‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים מקצועיים באנגלית‪ ,‬פיתוח מיומנויות להבנת הנקרא של טקסטים‬
‫ארוכים ברמה אקדמית בתחומים של מסלולי הלימוד השונים‬
‫‪ .1‬פיתוח מיומנות קריאה עצמאית לחומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‬
‫תלמידי רמה א' (ופטור) ייבחנו בחינת גמר לתעודת המכינה בסוף הסמסטר הראשון יהיו פטורים מבחינת סוף‬
‫השנה‪.‬‬
‫המעוניינים בשיפור ציון בגרות ברמה של ‪ 4‬יח"ל‪ ,‬יצטרכו לגשת לבחינת סוף השנה המהווה מבחן בגרות‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪67%‬‬
‫מבחן סוף סמסטר‬
‫‪33 %‬‬
‫ציון כיתה‬
‫תלמידים ברמה של פטור ‪ -‬מבחן בסוף סמסטר א' ‪200%‬‬
‫נדרש ציון ‪ 60‬כדי לגשת למבחן גמר = תנאי מינימום ‪60‬‬
‫רמה ב'– ‪ 6‬ש"ש‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים מקצועיים באנגלית‪ ,‬פיתוח מיומנויות להבנת הנקרא של טקסטים‬
‫ארוכים ברמה אקדמית בתחומים של מסלולי הלימוד השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬פיתוח מיומנויות קריאה עצמאית של חומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‬
‫רמה ג' – ‪ 0‬ש"ש‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים קצרים וארוכים בפרוזה אנגלית בנושאים כלליים ומקצועיים ברמת‬
‫ביניים וברמה גבוהה יותר‪.‬‬
‫‪ .1‬הבנת הנשמע‬
‫‪ .3‬פיתוח מיומנות קריאה עצמאית של חומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫רמות ד'‪-‬ה' – ‪ 11‬ש"ש‬
‫‪ .2‬חזרה על יסודות השפה האנגלית והקניית אוצר מילים שמאפשר לתלמידים להגיע לקריאת טקסטים אקדמיים‪.‬‬
‫‪ .1‬קריאת טקסטים קצרים וארוכים ברמת ביניים בנושאים כלליים ומקצועיים‪.‬‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪15 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה) לרמות ב' עד ה'‬
‫מבחן סוף סמסטר א' ‪ +‬מבחן פסח ‪10%‬‬
‫מבחן סוף סמסטר ב'=מבחן סופי ‪35%‬‬
‫‪10%‬‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים‬
‫‪5%‬‬
‫הערכת מורה‬
‫נדרש ציון ‪ 60‬כדי לגשת למבחן גמר = תנאי מינימום ‪60‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫בכל הרמות ‪ -‬בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫‪ .3‬מתמטיקה‬
‫מטרת הקורס במתמטיקה היא הכרת הרעיונות המתמטיים‪ ,‬הקניית דרכי חשיבה‬
‫מתמטית‪ ,‬והכנה ללימודים אקדמיים במדעי החברה‪.‬‬
‫רמות הלימוד ומטרות הלימוד‬
‫רמה א' – מוגבר‬
‫‪ 21-20‬ש"ש לימודים ברמה מקבילה לרמה של ‪ 4‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ אלגברה‬‫ טריגונומטריה‬‫חשבון דיפרנציאלי‬‫חשבון אינטגראלי‬‫סטטיסטיקה והסתברות‬‫תכנון ליניארי‬‫נושאים במתמטיקה באמצעות גיליון אלקטרוני‬‫למסיימים רמה א' יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫רמה ב'‬
‫‪ 20‬ש"ש לימודים ברמה מקבילה לרמה של ‪ 3‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ אלגברה‬‫ פונקציות‬‫ הנדסה אנליטית‬‫ תכנון ליניארי‬‫ סדרות‬‫ אנליזה (חשבון דיפרנציאלי)‬‫ הפונקציה המעריכית והלוגריתמית‬‫ חשבון אינטגראלי‬‫רמה ג'‬
‫‪ 21‬ש"ש לימודים ברמה מקבילה לרמה של ‪ 3‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כמו ברמה ב' אך בקצב איטי יותר‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫רמה א' ‪-‬‬
‫רמות ב' וג' ‪ -‬בגרות ‪ 3‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪16 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫מקצועות הבחירה‬
‫מטרת הלימודים במקצועות אלה היא להקנות לתלמידים כלי לימוד ודרכי חשיבה הדרושים‬
‫ללימודי מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה‪ ,‬וכן מערכת מושגים יסודית בתחומים אלה‪.‬‬
‫התכנית תכשיר את התלמידים לקריאה ביקורתית‪ ,‬לניתוח ענייני של מקורות ולהבעת שיטתית בכתב ובעל פה‪.‬‬
‫במסגרת המסלול יחויבו התלמידים בשיעור בחירה אחד‪.‬‬
‫יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים‪:‬‬
‫מבוא לממשל ופוליטיקה‬
‫מסורת ושינוי‪ :‬פרקים בתרבות המערב‬
‫כלכלה‪ ,‬סטטיסטיקה ושיטות מחקר‬
‫גיאוגרפיה ‪ 5‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫התלמיד יחויב בעבודה עצמית מודרכת בשיעור הבחירה‪.‬‬
‫ההדרכה לעבודה תינתן ע"י מורי כתיבה מדעית ומורי המקצועות‪.‬‬
‫תיאור מקצועות הבחירה‬
‫מבוא לממשל ופוליטיקה (‪ 11‬ש"ש) דר' עופר כסיף‬
‫מטרתו של קורס זה לערוך היכרות ראשונית ובסיסית עם תחום מדע המדינה‪ ,‬מושגיו ונושאיו השונים‪.‬‬
‫בהיותו בינתחומי מעצם טבעו‪ ,‬מקנה הקורס לתלמידים כלים להבין ולנתח תהליכים ואירועים חברתיים‬
‫ופוליטיים‪ ,‬ובכך גם מספק לסטודנטים תשתית ראויה לקראת לימודי המשך בתחומים שונים כגון‪ ,‬מדע המדינה‪,‬‬
‫פילוסופיה‪ ,‬היסטוריה וסוציולוגיה – כמו גם כלים להבנתם של אירועים אקטואליים ולניתוחם‪.‬‬
‫סמסטר א' ‪ -‬ממשל ופוליטיקה‬
‫הבהרת מושגי יסוד כגון "פוליטיקה" ו"מדינה"‪ ,‬בהבדלים בין סוגי משטרים שונים ובמאפייניה של הפוליטיקה‬
‫הישראלית‪ .‬הצגה של תחום חקר התופעות הפוליטיות והבהרה של המושגים "פוליטיקה"‪" ,‬קהילה פוליטית"‬
‫ו"מדינה" מנקודות מבט היסטוריות ותיאורטיות‪ .‬במסגרת זו נעקוב אחר התפתחותה של הקהילה הפוליטית‬
‫ומשמעותה מן התקופה העתיקה ועד ימינו‪ ,‬נראה כיצד נולדה המדינה המודרנית ומה מייחד אותה‪ ,‬ונסכם בדיון‬
‫על האידיאולוגיות והרעיונות המדיניים המרכזיים ואודות סוגי המשטרים השונים בני זמננו‪.‬‬
‫סמסטר ב' ‪ -‬תולדות המחשבה המדינית‬
‫התמקדות בתחום המחשבה המדינית‪ :‬מהי מחשבה מדינית? האם היא שייכת לתחום הפילוסופיה או הינה חלק‬
‫ממדע המדינה? ומהו הקשר בין רעיונות ומושגים כגון צדק‪ ,‬המדינה הטובה‪ ,‬השלטון הראוי‪ ,‬טבע האדם‪ ,‬חירות‬
‫ושוויון לבין המערכת הפוליטית הקיימת והעשייה החברתית? מטרתו של קורס זה לבחון ולנתח תיאוריות ומושגים‬
‫בסיסיים ומגוונים במחשבה הפוליטית החל בתקופה הקלאסית‪ ,‬דרך ימי הביניים‪ ,‬הרנסנס‪ ,‬ראשית העת המודרנית‬
‫והמאה ה‪ ,29 -‬ועד ימינו‪ .‬הקורס יתמקד במחלוקות בין ההוגים השונים כמו גם בהתפתחותו של הרעיון הפוליטי‬
‫לדורותיו‪.‬‬
‫מסורת ושינוי‪ :‬פרקים בתרבות המערב (‪ 11‬ש"ש) דר' מיכל אלטבאואר‬
‫הקורס יפגיש את הסטודנטים עם סוגיות עיקריות שעיצבו את החברה המערבית‪ ,‬החל מן העולם העתיק ועד לימינו‪,‬‬
‫הואיל והמערב‪ ,‬על תרבותו וכוחו‪ ,‬ממשיך להוות נדבך מרכזי בעיצובה של ההיסטוריה העולמית‪ ,‬לטוב ולרע‪.‬‬
‫סוגיות אלה ילוו גם בדיונים במושגים דוגמת 'תרבות'‪' ,‬יופי'‪' ,‬ערך' וכיו'ב‪.‬‬
‫התוודעות לפרקים בתרבות המערב תשמש כר נוח לפגישה מחודשת עם ציר הזמן ההיסטורי ולדיונים בחשיבה‬
‫היסטורית‪ ,‬כמו גם תהווה טעימה מענפי דעת נוספים‪ :‬ספרות‪ ,‬פילוסופיה‪ ,‬אמנות ומדעים‪.‬‬
‫בין הפרקים המרכזיים שיילמדו על ציר הזמן ההיסטורי‪ :‬העולם הקלאסי; אירופה הימי‪-‬ביניימית;‬
‫אירופה של העת החדשה המוקדמת; עידן המהפכות; תיעוש ורומנטיקה; המערב במשבר; חברות מערביות בעידן‬
‫הגלובלי‪.‬‬
‫במקביל נעסוק בשאלות בדבר מהות ההיסטוריה‪ :‬הסיבות ללמוד היסטוריה‪ ,‬מקורות היסטוריים‬
‫ומחקרים המשלבים תחומי דעת שונים ממדעי הרוח והחברה‪.‬‬
‫הדיון ידגיש הסתכלות מערכתית על האירועים ההיסטוריים ולא רק הסתכלות על ציר הזמן‪ ,‬באופן שיאפשר בניית‬
‫הקשרים והרכבתם לכדי תמונה בעלת משמעות‪ ,‬כמו גם היחשפות שיטתית למגוון תרבויות והצצה לענפי דעת‬
‫משיקים‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪17 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫גאוגרפיה (‪ 11‬ש"ש) גב' אורית גרישפן‬
‫‪ 5‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫בקורס נלמדים ארבעה נושאים עיקריים‪ :‬הגאוגרפיה של ארץ ישראל‪ ,‬הגאוגרפיה של המזרח התיכון‪ ,‬תהליכי פיתוח‬
‫במרחב העולמי‪ ,‬חקר מדינות באמצעות ניתוח נתונים ‪.‬‬
‫סמסטר ראשון‬
‫גאוגרפיה של ארץ ישראל‪ :‬גבולות מדינת ישראל (התפתחות ושינויים)‪ ,‬התנאים הפיזיים של מדינת ישראל‬
‫(טופוגרפיה ואקלים) ‪,‬משאבים טבעיים ‪ ,‬מאפייני כלכלת ישראל והשתלבותה בכלכלה הגלובלית‪ ,‬בעיות סביבתיות‬
‫ופיתוח בר‪-‬קיימא (צמצום השטחים הפתוחים‪ ,‬זיהומים בגופי מים‪ ,‬טיפול בפסולת‪ ,‬זיהום אוויר‪ ,‬קרינה)‬
‫גאוגרפיה של המזרח התיכון‪ :‬מאפייני המזרח התיכון‪ ,‬סכסוכים ושיתופי פעולה‪ .‬שינויים בכמות האוכלוסייה‪,‬‬
‫הרכב והתפרסות האוכלוסייה‪ ,‬שינויים בכלכלה ‪ ,‬המאפיינים העיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל‪ :‬לבנון‪,‬‬
‫ירדן‪ ,‬סוריה ומצרים‪.‬‬
‫סמסטר שני‬
‫תהליכי פיתוח במרחב העולמי‪ :‬מדיד תרומת הפיתוח של מדינות‪ ,‬גורמים לשונות ברמת הפיתוח (קולוניאליזם‪,‬‬
‫מעורבות בכלכלה גלובלית)‪ ,‬אי שוויון מרחבי (בעולם ובתוך מדינות)‪ ,‬משאבים כתשתית לפיתוח (חסמים וזרזים)‪,‬‬
‫מחצבים ומקורות אנרגיה והשפעתם על הסביבה‪ ,‬שינויים במרחב הכפרי והעירוני‪.‬‬
‫חקר מדינות‪ :‬מיפוי המרחב‪ ,‬זיהוי יחיד ותנוף ותאור מאפייניהם‪ ,‬הסברים על הגורמים היוצרים את הנוף (גאולוגיה)‬
‫וגורמים לשינויים בו (גאומורפולוגיה)‪ .‬הסברים על גורמי אקלים‪ ,‬מאפייניו וגורמיו‪ .‬השפעת התנאים הפיזיים על‬
‫פעילות האדם במרחב‪.‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות בגאוגרפיה‬
‫ציון בחינת הגמר במועד א' בשקלול עם ציון עבודת גמר מודרכת‪ ,‬יהיה ציון הבגרות–‬
‫‪ 5‬יח"ל לאינטרנים ואקסטרנים‪.‬‬
‫כלכלה‪ ,‬סטטיסטיקה ושיטות מחקר במדעי החברה (‪ 11‬ש"ש)‬
‫מבנה הקורס‪ :‬שיעורים‪ ,‬תרגילים ועבודה גמר עצמאית בשיטות מחקר‬
‫מבוא לכלכלה דר' יאיר דוכין‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫המטרה בשיעור זה היא להקנות לסטודנטים עקרונות יסוד בחשיבה כלכלית וכלי ניתוח בסיסיים‪ ,‬שיאפשרו להם‬
‫להבין שאלות יסודיות בכלכלה‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫הקורס מושתת על לימוד המודלים הבסיסיים במבוא לכלכלה‪ ,‬בהם מיושמת הגישה הכלכלית של מנגנון השוק‬
‫המשוכלל וכן היבטים של חוסר שכלול בשווקים‪ .‬כמו כן יילמדו מודלים בסיסיים של המשק בכללותו וניהול‬
‫מדיניות כלכלית הנגזרת ממודלים אלה‪.‬‬
‫סטטיסטיקה דר' אביטל לביא‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫יכולת להבין ולהשתמש במדדים סטטיסטיים לתיאור נתונים ולמדידת קשר בין משתנים; יכולת לאפיין יחידים‬
‫בקבוצה ויחידים וקבוצות בהתפלגות נתונים המתוארת כהתפלגות נורמלית‪ .‬יכולת להבין ולהשתמש במושגי יסוד‬
‫ובשיטות חישוב בהסתברות ובהסקה סטטיסטית‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫נלמד לארגן נתונים‪ ,‬להציג אותם הצגה גרפית ולפרש אותם באמצעות מדדים למיקום מרכזי‪ ,‬לפיזור ולמיקום‬
‫יחסי‪ .‬נכיר התפלגויות שונות ובפרט את ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית‪ ,‬תכונותיה והשימושים בה‪ .‬כמו כן נלמד‬
‫למדוד קשר בין משתנים מסוגים שונים‪ .‬נלמד על מושגי יסוד בהסתברות (מרחב מדגם‪ ,‬מאורעות‪ ,‬הסתברות‬
‫מותנית) וכן נציג את הבסיס התיאורטי להסקה ממדגם על כלל האוכלוסייה‪ ,‬ונלמד על בדיקת השערות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪18 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫שיטות המחקר מר יהודה הופמן‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫הקורס נועד לפתח אצל הסטודנטים הבנה של שלבי המחקר החברתי‪ ,‬ויכולת לקרוא‬
‫לנתח באופן ביקורתי ממצאים של מחקרים בתחום זה‪ .‬בנוסף לכף‪ ,‬הקורס מקנה לסטודנטים כלים ליזום מחקר‬
‫עצמאי משלהם‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫במהלך הקורס נלמד את המושגים הבסיסיים בתחום המחקר ("שפת המחקר")‪ .‬נלמד מהו מערך המחקר וכיצד יש‬
‫לקרוא מערכים מחקריים קיימים ולבנות מערכים למחקר משלנו‪ .‬נלמד על דגימה והסוגים השונים של כל המחקר‬
‫ועל השימוש הנכון בהם‪ .‬נלמד על הטעיות הנפוצות בתכנון וביצוע מחקרים ועל הדרכים להימנע מטעיות אלו‪.‬‬
‫מסגרת עבדות הגמר המורחבת נתנסה בעבדות מחקר עצמאית‪.‬‬
‫הרכב הציון הסופי (ציון מכינה) בכל מקצועות הבחירה‪:‬‬
‫‪35 %‬‬
‫ציון כיתה‬
‫‪15 %‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫‪10 %‬‬
‫מבחן גמר‬
‫מסלול מדעי ההתנהגות‬
‫מסלול מוגבר‪ ,‬מיועד למבקשים בחוגים עיוניים להם נדרשים נתוני קבלה גבוהים כגון‪ :‬פסיכולוגיה‪ ,‬משפטים‪,‬‬
‫כלכלה‪ ,‬חשבונאות ועבודה סוציאלית וכד'‪ .‬כמו כן מיועד למבקשים להתקבל למקצועות מדעי החברה בכלל ולכל‬
‫החוגים בפקולטות העיוניות‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫מקצועות חובה‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית ‪ -‬חונכות‬
‫אנגלית סמסטר אחד‬
‫בעלי פטור‪ ,‬בתת מבחן באנגלית‪ ,‬במבחן הפסיכומטרי‪,‬‬
‫ילמדו מספר שעורי הכנה למבחן הגמר‪ -‬שהוא חובה‪.‬‬
‫מתמטיקה‬
‫קורס מבוא למדעי ההתנהגות‬
‫(פסיכולוגיה‪ ,‬משפטים‪ ,‬סטטיסטיקה)‬
‫‪ 1‬ש"ש בסמסטר א'‬
‫‪ 1‬ש"ש שנתי‬
‫‪ 1‬ש"ש – ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 21-20‬ש"ש – ‪ 3‬או ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 9‬ש"ש‬
‫רמות הלימוד למקצועות החובה‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‪:‬‬
‫רמה א' ‪ 1 -‬ש"ש סמסטר א'‬
‫חונכות – ‪ 1‬ש"ש שנתי‬
‫אנגלית‪:‬‬
‫פטור‪ -‬בעלי פטור מאנגלית במבחן הפסיכומטרי‪ 231( ,‬ומעלה) ילמדו ב‪ 6-‬שבועות האחרונים של סמסטר א'‪,‬‬
‫שיעורי הכנה למבחן הגמר שיתקיים בסוף סמסטר א'‬
‫רמה א' ‪ 1 -‬ש"ש סמסטר א' בלבד‬
‫ברמות א' ופטור – בחינת הגמר תתקיים במועד בחינת הביניים באנגלית בסוף הסמסטר הראשון‪.‬‬
‫מועד ב' יתקיים בסוף שנת הלימודים‪.‬‬
‫מתמטיקה‪:‬‬
‫רמה א' (מוגבר) – ‪ 21 -20‬ש"ש‬
‫‪ 20‬ש"ש‬
‫רמה ב' –‬
‫השיבוץ לרמות הלימוד במקצועות החובה נקבע ע"י רכז המקצוע על פי רמת הידע‬
‫ההתחלתי של התלמיד ועפ"י ההישגים בתתי המבחנים הפסיכומטריים‪.‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות‪-‬ציון בחינת הגמר במועד א'‪ ,‬יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪19 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫קורס בחירה יש לבחור אחד מבין הקורסים הבאים‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪ 20‬ש"ש (כולל חונכות)‪:‬‬
‫גיאוגרפיה – ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫מסורת ושינוי‪ :‬פרקים בתרבות המערב‬
‫מבוא לממשל ופוליטיקה‬
‫תיאור שיעורי החובה לכל תלמידי המסלול‬
‫‪ .1‬מיומנויות הכתיבה האקדמית דר' דנה טאובה‬
‫לקורס שתי מטרות‪ :‬האחת‪-‬שיפור יכולת הבנת הנקרא ועידוד הקריאה הביקורתית; והשנייה‪-‬פיתוח יכולת הכתיבה‬
‫העיונית‪-‬האקדמית‪ .‬תרגילי הקריאה והכתיבה יתבססו על מאמרים מדעיים רחבי היקף – חלקם מתוך‬
‫ביבליוגרפית‪-‬החובה של השיעורים השונים במדעי ההתנהגות‪ .‬היקף הקורס הוא ‪ 1‬ש"ש במשך הסמסטר הראשון ו‪-‬‬
‫‪ 1‬ש"ש הדרכה אישית בארגון ובניסוח העבודה העצמאית המודרכת במשך כל השנה‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪ :‬הגשה סדירה של תרגילים שבועיים; השתתפות בשתי בחינות כיתתיות ובמבחן סיום‪.‬‬
‫הרכב הציון הסופי בסוף סמסטר א' (ציון המכינה)‪:‬‬
‫‪50%‬‬
‫ציון כיתה כולל הערכת מורה‬
‫‪50 %‬‬
‫ציון מבחן‬
‫הגשת עבודות והשתתפות בבחינות כיתתיות הן תנאי לזכותו של התלמיד להיבחן‬
‫בבחינת הביניים ובבחינת הגמר‬
‫‪ .2‬אנגלית‬
‫רמה א' – ‪ 1‬ש"ש סמסטר אחד‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים מקצועיים באנגלית‪ ,‬פיתוח מיומנויות להבנת הנקרא של טקסטים‬
‫ארוכים ברמה אקדמית בתחומים של מסלולי הלימוד השונים‬
‫‪ .1‬פיתוח מיומנות קריאה עצמאית לחומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‬
‫תלמידי רמה א' (ופטור) ייבחנו בחינת גמר לתעודת המכינה בסוף הסמסטר הראשון יהיו פטורים מבחינת סוף‬
‫השנה‪.‬‬
‫המעוניינים בשיפור ציון בגרות ברמה של ‪ 4‬יח"ל‪ ,‬אינטרנים ואקסטרנים‪ ,‬יצטרכו לגשת לבחינת סוף השנה המהווה‬
‫מבחן בגרות‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪67%‬‬
‫מבחן סוף סמסטר‬
‫‪33 %‬‬
‫ציון כיתה‬
‫תלמידים ברמה של פטור ‪ -‬מבחן בסוף סמסטר א' ‪200%‬‬
‫נדרש ציון ‪ 60‬כדי לגשת למבחן גמר = תנאי מינימום ‪60‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪20 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫‪ .3‬מתמטיקה‬
‫מטרת הקורס במתמטיקה היא הכרת הרעיונות המתמטיים‪ ,‬הקניית דרכי חשיבה מתמטית‪ ,‬והכנה ללימודים‬
‫אקדמיים במדעי החברה‪.‬‬
‫רמה א' – מוגבר‬
‫‪ 20-21‬ש"ש לימודים ברמה מקבילה לרמה של ‪ 4‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ אלגברה‬‫ טריגונומטריה‬‫חשבון דיפרנציאלי‬‫חשבון אינטגראלי‬‫סטטיסטיקה והסתברות‬‫תכנון ליניארי‬‫נושאים במתמטיקה באמצעות גיליון אלקטרוני‬‫למסיימים רמה א' יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫רמה ב'‬
‫‪ 20‬ש"ש לימודים ברמה מקבילה לרמה של ‪ 3‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ אלגברה‬‫ פונקציות‬‫ הנדסה אנליטית‬‫ תכנון ליניארי‬‫ סדרות‬‫ אנליזה (חשבון דיפרנציאלי)‬‫ הפונקציה המעריכית והלוגריתמית‬‫ חשבון אינטגראלי‬‫רמה ג'‬
‫‪ 21‬ש"ש לימודים ברמה מקבילה לרמה של ‪ 3‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כמו ברמה ב' אך בקצב איטי יותר‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫רמה א' ‪-‬‬
‫רמות ב' וג' ‪ -‬בגרות ‪ 3‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫קורס חובה – מבוא למדעי ההתנהגות ‪ 9‬ש"ש‬
‫מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד והכרות ראשונית עם משפטים‪ ,‬פסיכולוגיה וסטטיסטיקה כמפורט להלן‪:‬‬
‫מבוא למשפט ויסודות המשפט הישראלי דר' אסנת גריידי שוורץ‬
‫מטרות הקורס‪ :‬הקורס נועד לספק למשתתפים ידע והכרה בסיסיים של המתודה המשפטית ושל יסודות המשפט‬
‫הישראלי‪ .‬כמו כן‪ ,‬נועד הקורס להכיר למשתתפים את הרקע ההיסטורי של גיבוש ההסדרים החוקתיים והמשפטיים‬
‫המרכזיים בישראל ואת המרכיבים העקרוניים של הסדרים אלה‪ .‬הקורס מיועד גם להקנות למשתתפים מיומנות‬
‫בסיסית של קריאה וניתוח של חומרים משפטיים (חוקים ופסקי דין)‪ ,‬וכן תובנות מועילות לניתוח של אירועים‬
‫משפט יים מנקודות מבט שונות של מוסר‪ ,‬צדק ופוליטיקה‪ .‬בנוסף מיועד הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד‬
‫בענפי משפט מגוונים בתוך המשפט הישראלי‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪21 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תיאור הקורס‪ :‬הקורס מחולק לארבעה חלקים מרכזיים‪ .‬בחלקו הראשון יעסוק הקורס במושגי יסוד במשפט בכלל‬
‫ובמשפט הישראלי בפרט‪ .‬החלק השני יעסוק ביסודות המשפט הציבורי – מינהלי וחוקתי‪ .‬במסגרת זו נבחן הן‬
‫היבטים מוסדיים של המשפט הציבורי והן היבטים נורמטיביים‪ ,‬תוך התמקדות בהגנה על זכויות אדם בישראל לפני‬
‫ואחרי המהפכה החוקתית‪ .‬החלק השלישי יציג בפני התלמידים סוגיות נבחרות של משפט ופוליטיקה‪ ,‬אשר מחברות‬
‫את עולם המשפט אל המרחב הציבורי היום‪-‬יומי‪ .‬החלק הרביעי מכיל "טעימות" מתחומי משפט מרכזיים בישראל‬
‫– המשפט הפלילי‪ ,‬דיני החוזים‪ ,‬דיני הנזיקין‪ ,‬דיני הקניין ודיני המשפחה והירושה‬
‫מבוא לפסיכולוגיה מר נפתלי ישראלי‬
‫מטרת המבוא היא ליצור היכרות רחבה עם היבטיה השונים של הפסיכולוגיה המודרנית‪ .‬הקורס סוקר את מגוון‬
‫הנושאים הנמצאים כיום במוקד המחקר הפסיכולוגי‪ ,‬ומאפשר הכרה הן של ממצאי המחקר והן של המתודולוגיה‬
‫המאפשרת את התפתחותו‪.‬‬
‫מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית דר' אביטל לביא‬
‫יכולת להבין ולהשתמש במדדים סטטיסטיים לתיאור נתונים ולמדידת קשר בין משתנים; יכולת לאפיין יחידים‬
‫בקבוצה ויחידים וקבוצות בהתפלגות נתונים המתוארת כהתפלגות נורמלית‪.‬‬
‫הרכב הציון הסופי (ציון מכינה)‬
‫‪35 %‬‬
‫ציון כיתה‬
‫‪15 %‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫‪10 %‬‬
‫מבחן גמר‬
‫מקצועות הבחירה‬
‫במסגרת המסלול יחויבו התלמידים בשיעור בחירה אחד‪.‬‬
‫מטרת הלימודים במקצועות אלה היא להקנות לתלמידים כלי לימוד ודרכי חשיבה הדרושים ללימודי מדעי הרוח‬
‫והחברה באוניברסיטה‪ ,‬וכן מערכת מושגים יסודית בתחומים אלה‪.‬‬
‫התכנית תכשיר את התלמידים לקריאה ביקורתית‪ ,‬לניתוח ענייני של מקורות ולהבעת שיטתית בכתב ובעל פה‪.‬‬
‫יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים‪:‬‬
‫ מבוא לממשל ופוליטיקה‬‫ מסורת ושינוי‪ :‬פרקים בתרבות המערב‬‫ גיאוגרפיה ‪ 5‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים‬‫חובה להגיש עבודה עצמאית מודרכת‪ ,‬עדיף ברמה מורחבת‪ ,‬במקצוע הבחירה‪.‬‬
‫ההדרכה לעבודה תינתן ע"י מורי כתיבה מדעית ומורי המקצועות‪.‬‬
‫תיאור מקצועות הבחירה‬
‫מבוא לממשל ופוליטיקה (‪ 11‬ש"ש) דר' עופר כסיף‬
‫מטרתו של קורס זה לערוך היכרות ראשונית ובסיסית עם תחום מדע המדינה‪ ,‬מושגיו ונושאיו השונים‪.‬‬
‫בהיותו בינתחומי מעצם טבעו‪ ,‬מקנה הקורס לתלמידים כלים להבין ולנתח תהליכים ואירועים חברתיים‬
‫ופוליטיים‪ ,‬ובכך גם מספק לסטודנטים תשתית ראויה לקראת לימודי המשך בתחומים שונים כגון‪ ,‬מדע המדינה‪,‬‬
‫פילוסופיה‪ ,‬היסטוריה וסוציולוגיה – כמו גם כלים להבנתם של אירועים אקטואליים ולניתוחם‪.‬‬
‫סמסטר א' ‪ -‬ממשל ופוליטיקה‬
‫הבהרת מושגי יסוד כגון "פוליטיקה" ו"מדינה"‪ ,‬בהבדלים בין סוגי משטרים שונים ובמאפייניה של הפוליטיקה‬
‫הישראלית‪ .‬הצגה של תחום חקר התופעות הפוליטיות והבהרה של המושגים "פוליטיקה"‪" ,‬קהילה פוליטית"‬
‫ו"מדינה" מנקודות מבט היסטוריות ותיאורטיות‪ .‬במסגרת זו נעקוב אחר התפתחותה של הקהילה הפוליטית‬
‫ומשמעותה מן התקופה העתיקה ועד ימינו‪ ,‬נראה כיצד נולדה המדינה המודרנית ומה מייחד אותה‪ ,‬ונסכם בדיון‬
‫על האידיאולוגיות והרעיונות המדיניים המרכזיים ואודות סוגי המשטרים השונים בני זמננו‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪22 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫סמסטר ב' ‪ -‬תולדות המחשבה המדינית‬
‫התמקדות בתחום המחשבה המדינית‪ :‬מהי מחשבה מדינית? האם היא שייכת לתחום הפילוסופיה או הינה חלק‬
‫ממדע המדינה? ומהו הקשר בין רעיונות ומושגים כגון צדק‪ ,‬המדינה הטובה‪ ,‬השלטון הראוי‪ ,‬טבע האדם‪ ,‬חירות‬
‫ושוויון לבין המערכת הפוליטית הקיימת והעשייה החברתית? מטרתו של קורס זה לבחון ולנתח תיאוריות ומושגים‬
‫בסיסיים ומגוונים במחשבה הפוליטית החל בתקופה הקלאסית‪ ,‬דרך ימי הביניים‪ ,‬הרנסנס‪ ,‬ראשית העת המודרנית‬
‫והמאה ה‪ ,29 -‬ועד ימינו‪ .‬הקורס יתמקד במחלוקות בין ההוגים השונים כמו גם בהתפתחותו של הרעיון הפוליטי‬
‫לדורותיו‪.‬‬
‫מסורת ושינוי‪ :‬פרקים בתרבות המערב (‪ 11‬ש"ש) דר' מיכל אלטבאואר‬
‫הקורס יפגיש את הסטודנטים עם סוגיות עיקריות שעיצבו את החברה המערבית‪ ,‬החל מן העולם העתיק ועד לימינו‪,‬‬
‫הואיל והמערב‪ ,‬על תרבותו וכוחו‪ ,‬ממשיך להוות נדבך מרכזי בעיצובה של ההיסטוריה העולמית‪ ,‬לטוב ולרע‪ .‬סוגיות‬
‫אלה ילוו גם בדיונים במושגים דוגמת 'תרבות'‪' ,‬יופי'‪' ,‬ערך' וכיו'ב‪.‬‬
‫התוודעות לפרקים בתרבות המערב תשמש כר נוח לפגישה מחודשת עם ציר הזמן ההיסטורי ולדיונים בחשיבה‬
‫היסטורית‪ ,‬כמו גם תהווה טעימה מענפי דעת נוספים‪ :‬ספרות‪ ,‬פילוסופיה‪ ,‬אמנות ומדעים‪.‬‬
‫בין הפרקים המרכזיים שיילמדו על ציר הזמן ההיסטורי‪ :‬העולם הקלאסי; אירופה הימי‪-‬ביניימית; אירופה של‬
‫העת החדשה המוקדמת; עידן המהפכות; תיעוש ורומנטיקה; המערב במשבר; חברות מערביות בעידן הגלובלי‪.‬‬
‫במקביל נעסוק בשאלות בדבר מהות ההיסטוריה‪ :‬הסיבות ללמוד היסטוריה‪ ,‬מקורות היסטוריים ומחקרים‬
‫המשלבים תחומי דעת שונים ממדעי הרוח והחברה‪.‬‬
‫הדיון ידגיש הסתכלות מערכתית על האירועים ההיסטוריים ולא רק הסתכלות על ציר הזמן‪ ,‬באופן שיאפשר בניית‬
‫הקשרים והרכבתם לכדי תמונה בעלת משמעות‪ ,‬כמו גם היחשפות שיטתית למגוון תרבויות והצצה לענפי דעת‬
‫משיקים‪.‬‬
‫גאוגרפיה (‪ 11‬ש"ש) – ‪ 5‬יח"ל לבגרות לאינטרנים ולאקסטרנים גב' אורית גרינשפן‬
‫בקורס נלמדים ארבעה נושאים עיקריים‪ :‬הגאוגרפיה של ארץ ישראל‪ ,‬הגאוגרפיה של המזרח התיכון‪ ,‬תהליכי פיתוח‬
‫במרחב העולמי‪ ,‬חקר מדינות באמצעות ניתוח נתונים ‪.‬‬
‫סמסטר ראשון‬
‫גאוגרפיה של ארץ ישראל‪ :‬גבולות מדינת ישראל (התפתחות ושינויים)‪ ,‬התנאים הפיזיים של מדינת ישראל‬
‫(טופוגרפיה ואקלים) ‪,‬משאבים טבעיים ‪ ,‬מאפייני כלכלת ישראל והשתלבותה בכלכלה הגלובלית‪ ,‬בעיות סביבתיות‬
‫ופיתוח בר‪-‬קיימא (צמצום השטחים הפתוחים‪ ,‬זיהומים בגופי מים‪ ,‬טיפול בפסולת‪ ,‬זיהום אוויר‪ ,‬קרינה)‬
‫גאוגרפיה של המזרח התיכון‪ :‬מאפייני המזרח התיכון‪ ,‬סכסוכים ושיתופי פעולה‪ .‬שינויים בכמות האוכלוסייה‪,‬‬
‫הרכב והתפרסות האוכלוסייה‪ ,‬שינויים בכלכלה ‪ ,‬המאפיינים העיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל‪ :‬לבנון‪,‬‬
‫ירדן‪ ,‬סוריה ומצרים‪.‬‬
‫סמסטר שני‬
‫תהליכי פיתוח במרחב העולמי‪ :‬מדיד תרומת הפיתוח של מדינות‪ ,‬גורמים לשונות ברמת הפיתוח (קולוניאליזם‪,‬‬
‫מעורבות בכלכלה גלובלית)‪ ,‬אי שוויון מרחבי (בעולם ובתוך מדינות)‪ ,‬משאבים כתשתית לפיתוח (חסמים וזרזים)‪,‬‬
‫מחצבים ומקורות אנרגיה והשפעתם על הסביבה‪ ,‬שינויים במרחב הכפרי והעירוני‪.‬‬
‫חקר מדינות‪ :‬מיפוי המרחב‪ ,‬זיהוי יחיד ותנוף ותאור מאפייניהם‪ ,‬הסברים על הגורמים היוצרים את הנוף (גאולוגיה)‬
‫וגורמים לשינויים בו (גאומורפולוגיה)‪ .‬הסברים על גורמי אקלים‪ ,‬מאפייניו וגורמיו‪ .‬השפעת התנאים הפיזיים על‬
‫פעילות האדם במרחב‪.‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות בגאוגרפיה‬
‫ציון בחינת הגמר במועד א' בשקלול עם ציון עבודת גמר מודרכת‪ ,‬יהיה ציון הבגרות–‬
‫‪ 5‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫חובה לכתוב עבודה עצמאית מודרכת‪ ,‬עדיף ברמה מורחבת‪ ,‬במקצוע הבחירה‪ .‬ההדרכה לעבודה תינתן‬
‫ע"י מורי כתיבה מדעית ומורי המקצועות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪23 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫מסלול מדעי הטבע‬
‫תלמידים העתידים ללמוד בפקולטות הניסוייות‪ ,‬מדעי הטבע‪ ,‬חקלאות‪ ,‬רפואה כולל רוקחות‪ ,‬סיעוד וריפוי בעיסוק‪,‬‬
‫רפואת שי ניים‪ ,‬ילמדו במסלול מדעי הטבע‪ .‬מסיימי מסלול זה יוכלו ללמוד בכל התחומים באוניברסיטה‪ ,‬בנוסף‬
‫לפקולטות הניסוייות‪ ,‬אם יעמדו בתנאי הקבלה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫מקצועות חובה‬
‫‪ 1‬ש"ש (שעות שבועיות)‬
‫‪ 1-20‬ש"ש ‪ 4 -‬יח"ל לבגרות‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫אנגלית‬
‫בעלי פטור בתת מבחן באנגלית בפסיכומטרי‪,‬‬
‫ילמדו מס' שעורי הכנה למבחן הגמר – שהוא חובה‬
‫‪ 20-21‬ש"ש ‪ 4 -‬או ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫מתמטיקה‬
‫רמות הלימוד למקצועות החובה‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‪:‬‬
‫רמות א' עד ד' – ‪ 1‬ש"ש‬
‫אנגלית‪:‬‬
‫פטור‪ -‬בעלי פטור מאנגלית במבחן הפסיכומטרי‪ 231( ,‬ומעלה) ילמדו ב‪ 6-‬שבועות האחרונים של סמסטר א'‪,‬‬
‫שיעורי הכנה למבחן הגמר שיתקיים בסוף סמסטר א'‬
‫‪ 1‬ש"ש סמסטר א' בלבד‬
‫רמה א' ‪-‬‬
‫‪ 6‬ש"ש‬
‫רמה ב' –‬
‫‪ 8‬ש"ש‬
‫רמה ג' –‬
‫‪ 20‬ש"ש‬
‫רמה ד'‪-‬ה' ‪-‬‬
‫ברמות א' ופטור – בחינת הגמר תתקיים במועד בחינת הביניים באנגלית בסוף הסמסטר הראשון‪ .‬מועד ב' יתקיים‬
‫בסוף שנת הלימודים‪.‬‬
‫בכל הרמות – בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‬
‫‪.‬‬
‫מתמטיקה‪:‬‬
‫רמה א‪ – 2‬א‪( 1‬מוגבר) – ‪ 21‬ש"ש ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫(מוגבר) ‪ 21 -‬ש"ש ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה א‪3‬‬
‫‪ 20‬ש"ש ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה ב' –‬
‫‪ 21‬ש"ש ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה ג' –‬
‫השיבוץ לרמה מוגברת במתמטיקה נקבע אך ורק ע"י רכז המקצוע‪ ,‬עפ"י ההישגים בתת המבחן הכמותי במבחן‬
‫הפסיכומטרי ו‪/‬או ועפ"י יחידות הלימוד בתיכון‪.‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫קורסי בחירה‬
‫פיזיקה‬
‫כימיה‬
‫ביולוגיה‬
‫מדעי המחשב‬
‫‪ 21-21‬ש"ש‬
‫‪ 21-20‬ש"ש‬
‫‪ 21-21‬ש"ש‬
‫ש"ש‬
‫‪21‬‬
‫חובה ללמוד קורס בחירה אחד מבין המפורטים לעיל‪.‬‬
‫השיבוץ לרמה מוגברת נקבע אך ורק ע"י רכז המקצוע‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪24 M:‬‬
‫‪ 3‬או ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 3‬או ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 3‬או ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תיאור שיעורי החובה לכל תלמידי המסלול‬
‫‪ .1‬מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫התלמידים בקורס זה יקראו מאמרים בתחומים מדעיים שונים וירכשו מיומנויות כתיבה הנתפסות כחלק מתהליך‬
‫הבנת הנקרא והקריאה הביקורתית‪ .‬כמו כן יעשירו התלמידים את אמצעי הביטוי הלשוניים (לקסיקון ותחביר)‬
‫בידיעה פסיבית ובשימוש אקטיבי‪ .‬הקורס יכול לתרום לשיפור הישגיהם של התלמידים בפרק החשיבה המילולית‬
‫במבחן הפסיכומטרי‪.‬‬
‫חלוקה לרמות‪:‬‬
‫המקצוע נלמד ברמות לימוד שונות הנקבעות לפי הישגי התלמידים בפרק החשיבה המילולית במבחן הפסיכומטרי‪.‬‬
‫מספר שעות הלימוד הוא ‪ 1‬ש"ש לכל הרמות‪ .‬ברמות א‪-‬ב מבוססת ההוראה על קריאת מאמרים בהיקף נרחב‬
‫והלימוד בהן הוא לימוד מואץ‪.‬‬
‫הרכב הציון הסופי (ציון המכינה)‪:‬‬
‫‪10 %‬‬
‫סמסטר א'‬
‫‪20 %‬‬
‫ציון ביניים‬
‫‪( 20 %‬שקלול ציוני הבחנים והעבודות של סמסטר א')‬
‫ציון כיתה‬
‫סמסטר ב'‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון כיתה‬
‫‪80 %‬‬
‫‪10 %‬‬
‫‪( 10 %‬שקלול ציוני הבחנים והעבודות של סמסטר ב')‬
‫הגשת עבודות והשתתפות בבחינות כיתתיות הן תנאי לזכותו של התלמיד להיבחן‬
‫בבחינת הביניים ובבחינת הגמר‬
‫‪ .2‬אנגלית‬
‫מטרת הקורס באנגלית היא רכישת מיומנויות וניסיון קריאת טקסטים אקדמיים‪ ,‬וכן פיתוח היכולת להתמודד עם‬
‫ביבליוגרפיה מדעית לצורכי לימודים במוסדות להשכלה גבוהה‪ .‬מטרה נוספת היא רכישת מיומנויות וניסיון בהבנת‬
‫הנשמע‪ .‬תלמידי המכינה לומדים אנגלית בקבוצות שונות בהתאם למגמת לימודיהם העתידה באוניברסיטה‪,‬‬
‫ובהתאם לרמת ידיעותיהם עם כניסתם למכינה‪ .‬המיון לרמות נעשה באמצעות המבחן הפסיכומטרי‪/‬אמי"ר‪,‬‬
‫והלימודים ברמות מקבילים ללימודים ביחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית‪ .‬תלמידים בכל רמה‬
‫יכולים לעלות בסוף הסמסטר הראשון לרמה שמעליהם אם יעמדו בתנאים הנדרשים הנקבעים ע"י האוניברסיטה‪.‬‬
‫ציוני המעבר מרמה לרמה מוכרים על ידי רוב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ‪.‬‬
‫בכל הרמות נלמדים יסודות הלשון האנגלית (תחביר‪ ,‬מורפולוגיה וסמנטיקה)‪ .‬באותה עת נבחנים כל התלמידים‬
‫בבחינות תקופתיות אחידות ובבחינת גמר אחידה המאושרת ע"י משרד החינוך כבחינת בגרות בהיקף של ‪ 4‬יח"ל‪,‬‬
‫ואלה מרכיבים את ציון תעודת המכינה‪ .‬תלמידים שקיבלו "פטור" בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ‪ /‬אמי"ר‬
‫פטורים מקורס אנגלית‪ .‬במחצית השנייה של סמסטר א' ניתן להם קורס הכנה לבחינה (‪ 1‬ש"ש) שהוא חובה‪.‬‬
‫רמות הלימוד ומטרות הלימוד‪:‬‬
‫רמת פטור‬
‫תלמידים בעלי פטור מאנגלית במבחן הפסיכומטרי (‪ 231‬ומעלה)‪ ,‬לא ילמדו אנגלית‪ ,‬אך יקבלו ב‪ 6 -‬שבועות‬
‫האחרונים של סמסטר א'‪ ,‬שעורי הכנה למבחן הגמר שיתקיים בסוף סמסטר א'‪ .‬הנוכחות בשיעורים אלו היא חובה‪.‬‬
‫השיעורים יתחילו ביום א' ‪21/21/21‬‬
‫רמה א' – ‪ - 1‬ש"ש סמסטר אחד‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים מקצועיים באנגלית‪ ,‬פיתוח מיומנויות להבנת הנקרא של טקסטים ארוכים ברמה‬
‫אקדמית בתחומי מסלולי הלימוד השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬פיתוח מיומנות קריאה עצמאית של חומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‬
‫תלמידי רמה א' ייבחנו בחינת גמר לתעודת מכינה בסוף הסמסטר הראשון ויהיו פטורים מבחינת סוף השנה‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪25 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫רמה ב' ‪ 6 -‬ש"ש‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים מקצועיים באנגלית‪ ,‬פיתוח מיומנויות להבנת הנקרא של טקסטים‬
‫ארוכים ברמה אקדמית בתחומי מסלולי הלימוד השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬פיתוח מיומנות קריאה עצמאית של חומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‬
‫רמה ג' – ‪ 8‬ש"ש‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים קצרים וארוכים בפרוזה אנגלית בנושאים כלליים ומקצועיים ברמת‬
‫ביניים וברמה גבוהה יותר‬
‫‪ .1‬הבנת הנשמע‬
‫‪ .3‬פיתוח מיומנות קריאה עצמאית של חומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫רמה ד'‪-‬ה' – ‪ 20‬ש"ש‬
‫‪ .2‬חזרה על יסודות השפה האנגלית והקניית אוצר מילים שמאפשר לתלמידים להגיע לקריאת טקסטים אקדמיים‪.‬‬
‫‪ .1‬קריאת טקסטים קצרים וארוכים ברמת ביניים בנושאים כלליים ומקצועיים‪.‬‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי‪ -‬רמה א' (ציון מכינה)‬
‫‪67%‬‬
‫מבחן סוף סמסטר‬
‫‪33 %‬‬
‫ציון כיתה‬
‫תלמידים ברמה של פטור ‪ -‬מבחן בסוף סמסטר א' ‪200%‬‬
‫נדרש ציון ‪ 60‬כדי לגשת למבחן גמר = תנאי מינימום ‪60‬‬
‫הרכב ציון סופי רמות ב' עד ה' (ציון מכינה)‬
‫‪10 %‬‬
‫‪ 1‬מבחני אמצע‬
‫‪15 %‬‬
‫ציון כיתה‬
‫מבחן סוף סמסטר ‪35 %‬‬
‫נדרש ציון ‪ 60‬כדי לגשת למבחן גמר = תנאי מינימום ‪60‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫בכל הרמות –בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫‪ .3‬מתמטיקה‬
‫מטרת הקורס במתמטיקה היא הכרת הרעיונות המתמטיים‪ ,‬הקניית דרכי חשיבה מתמטית‪ ,‬והכנה ללימודים‬
‫אקדמיים בתחומים של מדעי הטבע‪.‬‬
‫רמות הלימוד הן‪:‬‬
‫רמה א' – מוגבר ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 21-21‬ש"ש‪ ,‬עם שימת דגש על נושאים המקנים ידע העשוי להידרש בלימודים באוניברסיטה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ מספרים מורכבים‪ ,‬הסתברות וסטטיסטיקה‬‫ חשבון וקטורי מתקדם‬‫‪ -‬חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪26 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫רמה ב' ‪ 4 -‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 20‬ש"ש‪ ,‬תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ אלגברה‬‫ טריגונומטריה‬‫ חשבון וקטורי‬‫ חשבון דיפרנציאלי‬‫ חשבון אינטגרלי‬‫רמה ג' ‪ 4 -‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 21‬ש"ש‪ ,‬תכנית הלימודים כמו ברמה ב' אך בקצב איטי יותר‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫בגרות ‪ 5‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫רמה א' ‪-‬‬
‫רמות ב' וג' ‪ -‬בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫מקצועות הבחירה‬
‫הלימודים במקצועות מדעי הטבע במכינה נתונים לפיקוחה של הפקולטה למדעי הטבע של האוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫מקצועות מדעי הטבע במכינה נלמדים ברמות שונות בהתאם לרמת הידיעות של התלמיד‪.‬‬
‫במסגרת המסלול יחויבו התלמידים בשיעור בחירה אחד‪.‬‬
‫יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬פיזיקה‬
‫ב‪ .‬כימיה‬
‫ג‪ .‬ביולוגיה‬
‫ד‪ .‬מדעי המחשב‬
‫תיאור מקצועות הבחירה‬
‫א‪ .‬פיזיקה מר ולדימיר נמאנוב ‪-‬רכז‬
‫רמה א' ‪ 26-21‬ש"ש– לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר) לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫רמה ב' ‪ 21‬ש"ש – לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 3 -‬יח"ל‬
‫בשתי הרמות לומדים פרקים מתוך התכנית הבאה‪:‬‬
‫מכניקה‪ :‬קינמטיקה‪ ,‬דינמיקה‪ ,‬חוקי שימור‬
‫חשמל‪ :‬אלקטרוסטטיקה‪ ,‬מעגלי זרם ישר‪ ,‬הכוח המגנטי והשראה אלקטרומגנטית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יילמדו פרקים במכניקה של גוף קשיח‪ ,‬מושגים יסודיים בתורת הגלים‪ ,‬התאבכות ועקיפה‪ ,‬ונושאים בפיזיקה‬
‫מודרנית‪.‬‬
‫בלימודים משולבים גם נושאים במתמטיקה לפי הצורך‪.‬‬
‫רוב השיעורים מתנהלים בכיתות‪ .‬חלקם מתנהלים במעבדה לפיזיקה ובמעבדת המחשבים שבה מבצעים התלמידים‬
‫ניסויים והדמיות בעצמם‪ .‬הדגמות נוספות נערכות בכיתות במסגרת השיעורים‪.‬‬
‫השתתפות פעילה של התלמיד במעבדת הניסויים לפיזיקה היא חובה והיא תנאי המאפשר לתלמיד לגשת לבחינת‬
‫הסיום‪ .‬אי השתתפות באחת המעבדות תמנע מהתלמיד את האפשרות לקבל ציון בגרות‪.‬‬
‫ציון הבגרות מורכב מציון בחינת גמר במועד א' בסוף השנה ומציון המעבדה‪ .‬ציון בחינת הגמר מהווה ‪ 80 %‬מהציון‬
‫וציון המעבדה מהווה ‪.10 %‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪27 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כימיה גב' מזל רחמים ‪ -‬רכזת‬
‫רמה א' ‪ 14‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר) לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫רמה ב' ‪ 12‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 3 -‬יח"ל‬
‫בשתי הרמות הלמודים נלמדים ברמה אוניברסיטאית‪.‬‬
‫בתום שנה"ל‪ ,‬מבחן גמר מועד א' מוכר כמבחן בגרות‪.‬‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫בשתי הרמות תוכנית הלימודים בכימיה מורכבת מפרקי יסוד בכימיה כללית‪ ,‬כימיה אנליטית וכימיה אי‪-‬אורגנית‪.‬‬
‫בכימה א' נלמדים גם פרקים מכימיה פיסיקלית‪.‬‬
‫פרקים אלו נלמדים באופן יסודי ובהעמקה במטרה להקנות דרכי חשיבה מדעית ומיומנויות כהכנה ללימודים‬
‫אקדמיים‪ .‬בתוכנית נכללים פרקים ללימוד עצמי‪.‬‬
‫פרקים אלו מופיעים בשתי חוברות‪ ,‬שנכתבו במיוחד לתלמידי הכימיה במכינה‬
‫האוניברסיטאית‪.‬‬
‫ההרצאות מלוות בהדגמות‪ ,‬הנערכות ע"י המורה ונעשה שימוש באמצעי המחשה מגוונים‪ .‬בשיעורים מושם דגש‬
‫מיוחד על פתרון מודרך של בעיות ותרגילים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוקם אתר לתלמידי הכימיה במכינה האוניברסיטאית‪ ,‬המיועד לספק הסברים נוספים ואמצעי המחשה כגון‬
‫סרטונים אנימציה והדמיות‪.‬‬
‫כאמצעי לימודים תומך נוסף‪ ,‬כל התלמידים בכימיה מצורפים ל"גוגל ‪."+‬‬
‫יש לכך מס' מטרות‪ ,‬ביניהן‪:‬‬
‫‪ .2‬לתת מענה לתלמידים‪ ,‬הפותרים את שיעורי הבית ונתקלים בקשיים‪.‬‬
‫‪ .1‬לתת מענה לשאלות‪ ,‬המתעוררות לאחר השיעור‪.‬‬
‫‪ .3‬לתת מענה לשאלות‪ ,‬המתעוררות בעת הלמידה לקראת מבחן‪.‬‬
‫במהלך שנה"ל הסטודנטים מגיעים לשלוש מעבדות (‪ 5 – 1‬שעות)‪ ,‬הנערכות ב"מעבדות בלמונטה"‪ ,‬הנמצאות‬
‫בקמפוס גבעת רם‪.‬‬
‫הסטודנט עובד במעבדות באופן עצמאי‪ ,‬תחת הדרכת מדריך מיומן‪.‬‬
‫המעבדות פותחו בהתאם לתוכנית הלימודים של תלמידי הכימיה במכינה האוניברסיטאית ומהוות חלק אינטגרלי‬
‫מתוכנית הלימודים‪.‬‬
‫מטרות המעבדות‪:‬‬
‫יישום של החומר הנלמד במסגרת לימודי הכימיה במכינה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכרת ולימוד טכניקות ושיטות עבודה במעבדה כימית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פיתוח דרכי חשיבה במעבדה והתמודדות עם מחקר בסיסי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫השתתפות פעילה של התלמיד במעבדה היא חובה ותנאי לקבלת ציון בכימיה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‪:‬‬
‫מושגי יסוד‪ ,‬מבנה האטום‪ ,‬תכונות מחזוריות‪ ,‬סטוכיומטריה‪ ,‬תורת הגזים‪ ,‬קשר יוני וקשר קוולנטי‪ ,‬קישור‬
‫במוצקים ונוזלים‪ ,‬תרכובות פחמן‪ ,‬תמיסות‪ ,‬חומצות ובסיסים‪ ,‬חמצון – חיזור‪ ,‬תרמוכימיה‪ ,‬שיווי משקל‪.‬‬
‫בכימיה א' חלק מהנושאים הנ"ל יילמדו בצורה מורחבת‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יילמדו פרקים הבאים‪:‬‬
‫אור וחומר ומבוא למכניקת הקוונטים‪ ,‬כימית גרעינית‪ ,‬שיווי משקל במערכות גזיות‬
‫ומערכות יוניות‪ ,‬קינטיקה כימית‪ ,‬תרמודינמיקה‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪28 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביולוגיה דר' עמליה טביב ‪ -‬רכזת‬
‫רמה א' ‪ 14‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר)‪ .‬לאינטרנים בלבד‪.‬‬
‫לאינטרנים ולאקסטרנים‪.‬‬
‫רמה ב' ‪ 12‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 3 -‬יח"ל‪.‬‬
‫בשתי הרמות הלמודים נלמדים ברמה אוניברסיטאית‪.‬‬
‫בתום שנה"ל‪ ,‬מבחן גמר מועד א' מוכר כמבחן בגרות‪.‬‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫תכנית הלימודים מכוונת להיכרות ראשונית‪ ,‬אך יסודית‪ ,‬עם מושגים‪ ,‬שיטות מחקר ודרכי חשיבה של המדעים‬
‫הביולוגיים‪.‬‬
‫הקורס עוסק בעיקר בביולוגיה של התא‪ ,‬אך גם בנושאים כלליים כמו גנטיקה‪ ,‬רבייה‪ ,‬מיקרוביולוגיה ואקולוגיה‪.‬‬
‫הקורס כולל הרצאות‪ .‬חלק ניכר מהשיעורים מוקדש לדיון בבעיות תיאורטיות וניסוייות‪ .‬חומר המעבדה מדגים‬
‫ומשלים את החומר הנלמד בהרצאות‪ .‬השתתפות פעילה של התלמיד במעבדה היא חובה‪.‬‬
‫הקורס מיועד לתלמידים המתכוונים ללמוד ביולוגיה או מקצועות אחרים הקשורים למדעי החיים כמו רפואה‪,‬‬
‫רוקחות‪ ,‬חקלאות‪ ,‬ביוטכנולוגיה‪ ,‬תזונה וכדומה‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫לימודי המכינה ולימודי הבגרות‪:‬‬
‫הלימודים יהיו בשני מסלולים – מסלול מצומצם (‪ 3‬יח"ל) ומסלול מוגבר (‪ 5‬יח"ל)‪ .‬תלמידי המסלול המוגבר שירצו‬
‫להיבחן גם לבגרות יחויבו בהגשת עבודת ביוטופ‪ ,‬ובהשתתפות במבחן מעבדה ארצי של משרד החינוך‪.‬‬
‫ציון בגרות‪:‬‬
‫המעוניינים בציון בגרות בביולוגיה ‪ 5‬יח"ל– בנוסף למבחן הגמר הנחשב כמבחן בגרות ‪ -‬חייבים להשלים גם עבודת‬
‫ביוטופ* ומבחן בגרות מעבדה**‬
‫המעוניינים בציון בגרות בביולוגיה ‪ 3‬יח"ל–בנוסף למבחן הגמר הנחשב כמבחן בגרות – חייבים להשלים גם מבחן‬
‫בגרות במעבדה**‬
‫* על תלמידים שהגישו עבודה אקולגית ("ביוטופ") להביא את הציון ממשרד החינוך והוא ישוקלל בציון הסופי‪.‬‬
‫** תלמידים שנבחו בחינת מעבדה בעבר יהיו פטורים מבחינת מעבדה‪ .‬עליהם להמציא את הציון ממשרד החינוך‪,‬‬
‫והוא ישוקלל בציון הסופי‪.‬‬
‫ד‪ .‬מדעי המחשב גב' עידית שחר‪-‬רכזת‬
‫רמה א' ‪ 14‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר)‪ .‬לאינטרנים ואקסטרנים‪.‬‬
‫הלמודים נלמדים ברמה אוניברסיטאית‪.‬‬
‫בתום שנה"ל‪ ,‬מבחן גמר מועד א' מוכר כמבחן בגרות‪.‬‬
‫למסיימי הקורס‪ ,‬יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪29 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫הקורס מדעי המחשב מכיל שני פרקים עיקריים‪:‬‬
‫פרק ראשון‪ :‬רעיונות יסוד במדעי המחשב‪.‬‬
‫התלמידים יתנסו בתכנות בשפה ייחודית למכינה (הדומה לשפת סף)‪ ,‬תוך דיון ביקורתי בשאלת החישוביות ושימוש‬
‫מושכל במשאבים‪.‬‬
‫פרק שני‪ :‬מבני נתונים ותכנות מונחה‪-‬עצמים (‪.)OBJECT-ORIENTED‬‬
‫נושאים אלה ייסקרו מן הפן התיאורטי ומן הפן המעשי‪ ,‬והתלמידים יבנו מספר תכניות בשפת ‪ java‬להשלמת‬
‫ידיעותיהם‪.‬‬
‫השיעורים מתקיימים בכיתת המחשבים ומשולבים בעבודה מול מחשב‪ ,‬וכוללים פתרון בעיות או חידות באופן‬
‫יצירתי‪.‬‬
‫אין צורך בידע קודם במחשבים ואין צורך להצטייד במחשב‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫תכנית הלימודים מקבילה לרמת בגרות של ‪ 5‬יח"ל (מוגבר)‪.‬‬
‫מסלול המשולב במדעים‬
‫מסלול מוגבר המיועד לתלמידים המבקשים ללמוד בפקולטות בהם סף הקבלה גבוה‪:‬‬
‫רפואה‪ ,‬רוקחות‪ ,‬ריפוי בעיסוק‪ ,‬מדעי הרפואה הבסיסיים‪ ,‬רפואת שיניים‪.‬‬
‫מדעי הטבע מדעי החקלאות‪ ,‬המזון ואיכות הסביבה‪.‬‬
‫מסיימי המסלול יוכלו ללמוד בכל הפקולטות והחוגים אם יעמדו בתנאי הקבלה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫הקורסים במיומנויות הכתיבה האקדמית ובביולוגיה הינן קורסים ייחודים למסלול לזה‬
‫מקצועות חובה‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫אנגלית‬
‫בעלי פטור בתת מבחן באנגלית בפסיכומטרי‪,‬‬
‫ילמדו מס' שעורי הכנה למבחן הגמר – שהוא חובה‬
‫‪ 20-21‬ש"ש ‪ 4 -‬או ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫מתמטיקה‬
‫‪ 1‬ש"ש (שעות שבועיות)‬
‫‪ 1‬ש"ש ‪ 4 -‬יח"ל לבגרות‬
‫רמות הלימוד למקצועות החובה‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‪:‬‬
‫רמות א' ו‪-‬ב' –‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫אנגלית‪:‬‬
‫פטור‪ -‬בעלי פטור מאנגלית במבחן הפסיכומטרי‪ 231( ,‬ומעלה) ילמדו ב‪ 6-‬שבועות האחרונים של סמסטר א'‪,‬‬
‫שיעורי הכנה למבחן הגמר שיתקיים בסוף סמסטר א'‬
‫‪ 1‬ש"ש סמסטר א' בלבד‬
‫רמה א' ‪-‬‬
‫ברמות א' ופטור – בחינת הגמר תתקיים במועד בחינת הביניים באנגלית בסוף הסמסטר הראשון‪ .‬מועד ב' יתקיים‬
‫בסוף שנת הלימודים‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪30 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫בכל הרמות – בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‬
‫‪.‬‬
‫מתמטיקה‪:‬‬
‫רמה א‪ – 2‬א‪( 1‬מוגבר) – ‪ 21‬ש"ש ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫(מוגבר) ‪ 21 -‬ש"ש ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה א‪3‬‬
‫‪ 20‬ש"ש ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה ב' –‬
‫‪ 21‬ש"ש ‪ 4‬יח"ל לבגרות‬
‫רמה ג' –‬
‫השיבוץ לרמה מוגברת במתמטיקה נקבע אך ורק ע"י רכז המקצוע‪ ,‬עפ"י ההישגים בתת המבחן הכמותי במבחן‬
‫הפסיכומטרי ו‪/‬או ועפ"י יחידות הלימוד בתיכון‪.‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫קורסי בחירה‬
‫‪ 21-21‬ש"ש‬
‫‪ 21-20‬ש"ש‬
‫‪ 21-21‬ש"ש‬
‫ש"ש‬
‫‪21‬‬
‫פיזיקה‬
‫כימיה‬
‫ביולוגיה‬
‫מדעי המחשב‬
‫בכל המקצועות הנ"ל ניתן להבחן לבגרות ‪ 3‬או ‪ 5‬יח"ל‬
‫למעט מדעי המחשב‪ -‬בו ניתן להיבחן ב‪ 5-‬יח"ל בלבד‪.‬‬
‫השיבוץ לרמות המוגברות נקבע אך ורק ע"י רכז המקצוע‪.‬‬
‫חובה ללמוד שתי קורסי בחירה מבין המפורטים לעיל – צירוף של ‪ 2‬מתוך ‪.4‬‬
‫לא ניתן לצרף פיזיקה ומדעי המחשב‬
‫תיאור שיעורי החובה לכל תלמידי המסלול‬
‫‪ .2‬מיומנות הכתיבה המדעית דר' דנה טאובה ודר' עידית שקד‬
‫התלמידים בקורס זה יקראו מאמרים בתחומים מדעיים שונים וירכשו מיומנויות כתיבה הנתפסות כחלק מתהליך‬
‫הבנת הנקרא והקריאה הביקורתית‪ .‬כמו כן יעשירו התלמידים את אמצעי הביטוי הלשוניים (לקסיקון ותחביר)‬
‫בידיעה פסיבית ובשימוש אקטיבי‪ .‬הקורס יכול לתרום לשיפור הישגיהם של התלמידים בפרק החשיבה המילולית‬
‫במבחן הפסיכומטרי‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪ :‬הגשה סדירה של תרגילים שבועיים; השתתפות בשתי בחינות כיתתיות ובמבחן גמר‪.‬‬
‫הרכב הציון הסופי (ציון המכינה)‪:‬‬
‫‪10 %‬‬
‫סמסטר א'‬
‫‪20 %‬‬
‫ציון ביניים‬
‫‪( 20 %‬שקלול ציוני הבחנים והעבודות של סמסטר א')‬
‫ציון כיתה‬
‫סמסטר ב'‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון כיתה‬
‫‪80 %‬‬
‫‪10 %‬‬
‫‪( 10 %‬שקלול ציוני הבחנים והעבודות של סמסטר ב')‬
‫הגשת עבודות והשתתפות בבחינות כיתתיות הן תנאי לזכותו של התלמיד להיבחן בבחינת הביניים ובבחינת הגמר‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪31 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫‪ .2‬אנגלית‬
‫רמה א' – ‪ - 1‬ש"ש סמסטר אחד‬
‫‪ .2‬קריאת טקסטים מקצועיים באנגלית‪ ,‬פיתוח מיומנויות להבנת הנקרא של טקסטים‬
‫ארוכים ברמה אקדמית בתחומי מסלולי הלימוד השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬פיתוח מיומנות קריאה עצמאית של חומר ביבליוגרפי באנגלית‬
‫‪ .3‬הבנת הנשמע‬
‫תלמידי רמה א' ייבחנו בחינת גמר לתעודת מכינה בסוף הסמסטר הראשון ויהיו פטורים מבחינת סוף השנה‪.‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪ ,‬בהיקף של ‪ 4‬יח"ל‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי‪ -‬רמה א' (ציון מכינה)‬
‫‪67%‬‬
‫מבחן סוף סמסטר‬
‫‪33 %‬‬
‫ציון כיתה‬
‫תלמידים ברמה של פטור ‪ -‬מבחן בסוף סמסטר א' ‪200%‬‬
‫נדרש ציון ‪ 60‬כדי לגשת למבחן גמר = תנאי מינימום ‪60‬‬
‫‪ .3‬מתמטיקה‬
‫מטרת הקורס במתמטיקה היא הכרת הרעיונות המתמטיים‪ ,‬הקניית דרכי חשיבה מתמטית‪ ,‬והכנה ללימודים‬
‫אקדמיים בתחומים של מדעי הטבע‪.‬‬
‫רמות הלימוד הן‪:‬‬
‫רמה א' – מוגבר ‪ 5‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 21‬ש"ש‪ ,‬עם שימת דגש על נושאים המקנים ידע העשוי להידרש בלימודים באוניברסיטה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ מספרים מורכבים‪ ,‬הסתברות וסטטיסטיקה‬‫ חשבון וקטורי מתקדם‬‫ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי‬‫רמה ב' ‪ 4 -‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 20‬ש"ש‪ ,‬תכנית הלימודים כוללת בין השאר‪:‬‬
‫ אלגברה‬‫ טריגונומטריה‬‫ חשבון וקטורי‬‫ חשבון דיפרנציאלי‬‫ חשבון אינטגרלי‬‫רמה ג' ‪ 4 -‬יח"ל לבגרות‬
‫‪ 21‬ש"ש‪ ,‬תכנית הלימודים כמו ברמה ב' אך בקצב איטי יותר‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫לנדרשים ולמעוניינים בציון בגרות – ציון בחינת הגמר במועד א' יהיה ציון הבגרות‪.‬‬
‫בגרות ‪ 5‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫רמה א' ‪-‬‬
‫רמות ב' וג' ‪ -‬בגרות ‪ 4‬יח"ל לאינטרנים ולאקסטרנים‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪32 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫שיעורי בחירה במקצועות מדעי הטבע משולב‬
‫הלימודים במקצועות מדעי הטבע במכינה נתונים לפיקוחה של הפקולטה למדעי הטבע של האוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫מקצועות מדעי הטבע במכינה נלמדים ברמות שונות בהתאם לרמת הידיעות של התלמיד‪.‬‬
‫חובה ללמוד שתי קורסי בחירה מבין המפורטים לעיל – צירוף של ‪ 2‬מתוך ‪.4‬‬
‫לא ניתן לצרף פיזיקה ומדעי המחשב‬
‫א‪ .‬פיזיקה‬
‫ב‪ .‬כימיה‬
‫ג‪ .‬ביולוגיה‬
‫ד‪ .‬מדעי המחשב‬
‫תיאור מקצועות הבחירה‬
‫א‪ .‬פיזיקה‬
‫רמה א' ‪ 26-21‬ש"ש– לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר) לאינטרנים ואקסטרנים‪.‬‬
‫לאינטרנים ואסקטרנים‪.‬‬
‫רמה ב' ‪ 21‬ש"ש – לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 3 -‬יח"ל‬
‫בשתי הרמות לומדים פרקים מתוך התכנית הבאה‪:‬‬
‫מכניקה‪ :‬קינמטיקה‪ ,‬דינמיקה‪ ,‬חוקי שימור‬
‫חשמל‪ :‬אלקטרוסטטיקה‪ ,‬מעגלי זרם ישר‪ ,‬הכוח המגנטי והשראה אלקטרומגנטית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יילמדו פרקים במכניקה של גוף קשיח‪ ,‬מושגים יסודיים בתורת הגלים‪ ,‬התאבכות ועקיפה‪ ,‬ונושאים בפיזיקה‬
‫מודרנית‪.‬‬
‫בלימודים משולבים גם נושאים במתמטיקה לפי הצורך‪.‬‬
‫רוב השיעורים מתנהלים בכיתות‪ .‬חלקם מתנהלים במעבדה לפיזיקה ובמעבדת המחשבים שבה מבצעים התלמידים‬
‫ניסויים והדמיות בעצמם‪ .‬הדגמות נוספות נערכות בכיתות במסגרת השיעורים‪.‬‬
‫השתתפות פעילה של התלמיד במעבדת הניסויים לפיזיקה היא חובה והיא תנאי המאפשר לתלמיד לגשת לבחינת‬
‫הסיום‪ .‬אי השתתפות באחת המעבדות תמנע מהתלמיד את האפשרות לקבל ציון בגרות‪.‬‬
‫ציון הבגרות מורכב מציון בחינת גמר במועד א' בסוף השנה ומציון המעבדה‪ .‬ציון בחינת הגמר מהווה ‪ 80 %‬מהציון‬
‫וציון המעבדה מהווה ‪.10 %‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כימיה גב' מזל רחמים‬
‫רמה א' ‪ 14‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר) לאינטרנים ואקסטרנים‪.‬‬
‫לאינטרנים ואקסטרנים‪.‬‬
‫רמה ב' ‪ 12‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 3 -‬יח"ל‬
‫בשתי הרמות הלמודים נלמדים ברמה אוניברסיטאית‪.‬‬
‫בתום שנה"ל‪ ,‬מבחן גמר מועד א' מוכר כמבחן בגרות‪.‬‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪33 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫בשתי הרמות תוכנית הלימודים בכימיה מורכבת מפרקי יסוד בכימיה כללית‪ ,‬כימיה אנליטית וכימיה אי‪-‬אורגנית‪.‬‬
‫בכימה א' נלמדים גם פרקים מכימיה פיסיקלית‪.‬‬
‫פרקים אלו נלמדים באופן יסודי ובהעמקה במטרה להקנות דרכי חשיבה מדעית ומיומנויות כהכנה ללימודים‬
‫אקדמיים‪ .‬בתוכנית נכללים פרקים ללימוד עצמי‪.‬‬
‫פרקים אלו מופיעים בשתי חוברות‪ ,‬שנכתבו במיוחד לתלמידי הכימיה במכינה האוניברסיטאית‪.‬‬
‫ההרצאות מלוות בהדגמות‪ ,‬הנערכות ע"י המורה ונעשה שימוש באמצעי המחשה מגוונים‪ .‬בשיעורים מושם דגש‬
‫מיוחד על פתרון מודרך של בעיות ותרגילים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוקם אתר לתלמידי הכימיה במכינה האוניברסיטאית‪ ,‬המיועד לספק הסברים נוספים ואמצעי המחשה כגון‬
‫סרטונים אנימציה והדמיות‪.‬‬
‫כאמצעי לימודים תומך נוסף‪ ,‬כל התלמידים בכימיה מצורפים ל"גוגל ‪."+‬‬
‫יש לכך מס' מטרות‪ ,‬ביניהן‪:‬‬
‫‪.2‬לתת מענה לתלמידים‪ ,‬הפותרים את שיעורי הבית ונתקלים בקשיים‪.‬‬
‫‪ .1‬לתת מענה לשאלות‪ ,‬המתעוררות לאחר השיעור‪.‬‬
‫‪ .3‬לתת מענה לשאלות‪ ,‬המתעוררות בעת הלמידה לקראת מבחן‪.‬‬
‫במהלך שנה"ל הסטודנטים מגיעים לשלוש מעבדות (‪ 5 – 1‬שעות)‪ ,‬הנערכות ב"מעבדות בלמונטה"‪ ,‬הנמצאות‬
‫בקמפוס גבעת רם‪.‬‬
‫הסטודנט עובד במעבדות באופן עצמאי‪ ,‬תחת הדרכת מדריך מיומן‪.‬‬
‫המעבדות פותחו בהתאם לתוכנית הלימודים של תלמידי הכימיה במכינה האוניברסיטאית ומהוות חלק אינטגרלי‬
‫מתוכנית הלימודים‪.‬‬
‫מטרות המעבדות‪:‬‬
‫‪ .2‬יישום של החומר הנלמד במסגרת לימודי הכימיה במכינה‪.‬‬
‫‪ .1‬הכרת ולימוד טכניקות ושיטות עבודה במעבדה כימית‪.‬‬
‫‪ .3‬פיתוח דרכי חשיבה במעבדה והתמודדות עם מחקר בסיסי‪.‬‬
‫השתתפות פעילה של התלמיד במעבדה היא חובה ותנאי לקבלת ציון בכימיה‪.‬‬
‫תכנית הלימודים‪:‬‬
‫מושגי יסוד‪ ,‬מבנה האטום‪ ,‬תכונות מחזוריות‪ ,‬סטוכיומטריה‪ ,‬תורת הגזים‪ ,‬קשר יוני וקשר קוולנטי‪ ,‬קישור‬
‫במוצקים ונוזלים‪ ,‬תרכובות פחמן‪ ,‬תמיסות‪ ,‬חומצות ובסיסים‪ ,‬חמצון – חיזור‪ ,‬תרמוכימיה‪ ,‬שיווי משקל‪.‬‬
‫בכימיה א' חלק מהנושאים הנ"ל יילמדו בצורה מורחבת‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יילמדו פרקים הבאים‪:‬‬
‫אור וחומר ומבוא למכניקת הקוונטים‪ ,‬כימית גרעינית‪ ,‬שיווי משקל במערכות גזיות‬
‫ומערכות יוניות‪ ,‬קינטיקה כימית‪ ,‬תרמודינמיקה‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביולוגיה דר' עמליה טביב‬
‫רמה א' ‪ 14‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר)‪ .‬לאינטרנים בלבד‪.‬‬
‫לאינטרנים ואקסטרנים‪.‬‬
‫רמה ב' ‪ 12‬ש"ש לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 3 -‬יח"ל‪.‬‬
‫בשתי הרמות הלמודים נלמדים ברמה אוניברסיטאית‪.‬‬
‫בתום שנה"ל‪ ,‬מבחן גמר מועד א' מוכר כמבחן בגרות‪.‬‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪34 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תכנית הלימודים מכוונת להיכרות ראשונית‪ ,‬אך יסודית‪ ,‬עם מושגים‪ ,‬שיטות מחקר ודרכי חשיבה של המדעים‬
‫הביולוגיים‪.‬‬
‫הקורס עוסק בעיקר בביולוגיה של התא‪ ,‬אך גם בנושאים כלליים כמו גנטיקה‪ ,‬רבייה‪ ,‬מיקרוביולוגיה ואקולוגיה‪.‬‬
‫הקורס כולל הרצאות‪ .‬חלק ניכר מהשיעורים מוקדש לדיון בבעיות תיאורטיות וניסוייות‪ .‬חומר המעבדה מדגים‬
‫ומשלים את החומר הנלמד בהרצאות‪ .‬השתתפות פעילה של התלמיד במעבדה היא חובה‪.‬‬
‫הקורס מיועד לתלמידים המתכוונים ללמוד ביולוגיה או מקצועות אחרים הקשורים למדעי החיים כמו רפואה‪,‬‬
‫רוקחות‪ ,‬חקלאות‪ ,‬ביוטכנולוגיה‪ ,‬תזונה וכדומה‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫ללומדים ברמה מוגברת יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫לימודי המכינה ולימודי הבגרות‪:‬‬
‫הלימודים יהיו בשני מסלולים – מסלול מצומצם (‪ 3‬יח"ל) ומסלול מוגבר (‪ 5‬יח"ל)‪.‬‬
‫תלמידי המסלול המוגבר שירצו להיבחן גם לבגרות יחויבו בהגשת עבודת ביוטופ‪ ,‬ובהשתתפות במבחן מעבדה ארצי‬
‫של משרד החינוך‪.‬‬
‫ציון בגרות‪:‬‬
‫המעוניינים בציון בגרות בביולוגיה ‪ 5‬יח"ל– בנוסף למבחן הגמר הנחשב כמבחן בגרות ‪ -‬חייבים להשלים גם עבודת‬
‫ביוטופ* ומבחן בגרות מעבדה**‬
‫המעוניינים בציון בגרות בביולוגיה ‪ 3‬יח"ל–בנוסף למבחן הגמר הנחשב כמבחן בגרות – חייבים להשלים גם מבחן‬
‫בגרות במעבדה**‬
‫* על תלמידים שהגישו עבודה אקולגית ("ביוטופ") להביא את הציון ממשרד החינוך והוא ישוקלל בציון הסופי‪.‬‬
‫** תלמידים שנבחו בחינת מעבדה בעבר יהיו פטורים מבחינת מעבדה‪ .‬עליהם להמציא את הציון ממשרד החינוך‪,‬‬
‫והוא ישוקלל בציון הסופי‪.‬‬
‫ד‪ .‬מדעי המחשב‬
‫רמה א' ‪ 14‬ש"ש ‪ -‬לימודים ברמה המקבילה לרמה של בגרות ב‪ 5 -‬יח"ל (מוגבר) לאינטרנים ואקסטרנים‪.‬‬
‫הלמודים נלמדים ברמה אוניברסיטאית‬
‫הקורס מדעי המחשב מכיל שני פרקים עיקריים‪:‬‬
‫פרק ראשון‪ :‬רעיונות יסוד במדעי המחשב‪.‬‬
‫התלמידים יתנסו בתכנות בשפה ייחודית למכינה (הדומה לשפת סף)‪ ,‬תוך דיון ביקורתי בשאלת החישוביות ושימוש‬
‫מושכל במשאבים‪.‬‬
‫פרק שני‪ :‬מבני נתונים ותכנות מונחה‪-‬עצמים (‪.)OBJECT-ORIENTED‬‬
‫נושאים אלה ייסקרו מן הפן התיאורטי ומן הפן המעשי‪ ,‬והתלמידים יבנו מספר תכניות בשפת ‪ java‬להשלמת‬
‫ידיעותיהם‪.‬‬
‫השיעורים מתקיימים בכיתת המחשבים ומשולבים בעבודה מול מחשב‪ ,‬וכוללים פתרון בעיות או חידות באופן‬
‫יצירתי‪.‬‬
‫אין צורך בידע קודם במחשבים ואין צורך להצטייד במחשב‪.‬‬
‫הרכב ציון סופי (ציון מכינה)‬
‫‪25%‬‬
‫מבחן ביניים‬
‫ציון כיתה‪-‬בחנים ותרגילים ‪35%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מבחן גמר‬
‫למסיימי הקורס‪ ,‬יינתן בונוס של ‪ 20‬נקודות לציון הגמר במקצוע‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫תכנית הלימודים מקבילה לרמת בגרות של ‪ 5‬יח"ל (מוגבר)‪.‬‬
‫בתום שנה"ל‪ ,‬מבחן גמר מועד א' מוכר כמבחן בגרות‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪35 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫בחינות וציונים‬
‫בחינות ביניים‬
‫בחינות אלה מעריכות את התקדמותו של התלמיד‪ .‬רק תלמידים שהיו חולים או שהיו במילואים בזמן הבחינה‬
‫והגישו בקשה לותל"מ (ועדה לתיאום מילואים) ייבחנו במועד מיוחד‪ .‬יש להביא אישורי מחלה ומילואים‪ .‬תלמיד‬
‫שנבחן במועד הרגיל לא יוכל להיבחן שוב‪ .‬אין מועד ב' לבחינות ביניים בכל הקורסים‪.‬‬
‫בחינות גמר ובחינות בגרות‬
‫בחינות גמר‬
‫תלמיד חייב להיבחן בבחינות במועד הרגיל (מועד א')‪.‬‬
‫מועד נוסף (מועד ב') מיועד לתלמידים שהיו חולים או שירתו במילואים במועד הרגיל (א')‪.‬‬
‫תלמידים שניגשו לבחינות במועד א' ורוצים לשפר את ציון הבחינה יוכלו להיבחן שנית במועד ב' לאחר התייעצות‬
‫עם רכז או מורה המקצוע‪.‬‬
‫במקרה זה הציון של הבחינה החוזרת (מועד ב')‪ -‬הוא הקובע ויבוא במקום הציון של הבחינה המקורית‪ ,‬גם אם‬
‫הוא נמוך יותר‪ .‬לא ניתן לערער על קביעה זו בשום מקרה‪.‬‬
‫בחינות בגרות‬
‫בחינת הגמר – במועד א'‪ ,‬בחלק מהמקצועות‪ ,‬היא גם בחינת הבגרות‪ .‬על הנבחנים לבגרות חובה לגשת רק במועד א'‪.‬‬
‫בחינות אלו מתקיימות עפ"י הנהלים של משרד החינוך‪ .‬מי שייעדר מסיבה כלשהי ובחר להיבחן במקצוע לבגרות‪,‬‬
‫לא יוכל להיבחן לבגרות במועד הנוסף (מועד ב')‪.‬‬
‫תלמיד יוכל להיבחן במועד ב' אך ורק לבחינת גמר של המכינה‪.‬‬
‫בחינות בתנאים מיוחדים‬
‫‪ .2‬תנאים מיוחדים בבחינות ביניים ובחינות גמר לתלמידים בעלי ליקויי למידה ניתנים אך ורק עפ"י אבחון מוסמך‬
‫המצאת דו"ח רשמי ממאבחן מקצועי ליועצות‪ .‬הדו"ח חייב להימסר מבעוד מועד כפי שייקבע ע"י היועצות‪ ,‬והן‬
‫המוסמכות הבלעדיות לקבוע תנאים מיוחדים בזיקה לאבחנה‪.‬‬
‫‪ .1‬לעולים חדשים (עפ"י קריטריונים של משרד החינוך) ולמי ששפת ההוראה בביה"ס התיכון הייתה שפה זרה תינתן‬
‫תוספת זמן בבחינות בכתיבה מדעית ובמקצועות הבחירה‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאים מיוחדים בבחינות הבגרות הם עפ"י נהלי משרד החינוך ובאישורו בלבד עפ"י דו"ח אבחון מוסמך‪ ,‬כמפורט‬
‫בסעיף ג‪ 2‬לעיל‪ .‬הגשת הדו"ח למשרד החינוך נעשה באמצעות היועצות‪ ,‬והוא חייב להיות מוגש עד התאריך שייקבע‬
‫ע"י משרד החינוך‪ .‬תאריך זה יפורסם על לוח המודעות של הייעוץ ומזכירות הוראה בראשית שנת הלימודים‪.‬‬
‫תנאים להשתתפות בבחינות‬
‫בבחינות רשאים להשתתף רק תלמידים אשר מילאו אחר כל התנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .2‬תלמידים שביקרו באופן סדיר בשיעורים‪.‬‬
‫‪ .1‬תלמידים שמילאו את דרישות הלימודים שהוטלו במסגרת השיעורים‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידים שהסדירו את כל התחייבויותיהם הכספיות לאוניברסיטה‪.‬‬
‫לתשומת לב‪:‬‬
‫מי שנחשד בהעתקה‪ ,‬יוגש לוועדת המשמעת האוניברסיטאית ומסתכן בהרחקה מהלימודים!‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪36 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫ניהול הבחינה‬
‫‪ .2‬על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות ‪ 25‬דקות לפני תחילת הבחינה‪.‬‬
‫‪ .1‬המשגיחים יוודאו שברשות התלמיד יש תעודת זהות‪ ,‬וזהותו תיבדק במהלך הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ‪ 30 -‬דקות לא יורשה להיבחן‪.‬‬
‫‪ .1‬התלמיד ישב בהתאם להוראות המשגיחים‪ .‬המשגיח רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬להעביר תלמיד ממקומו למקום‬
‫אחר בכל עת‪.‬‬
‫‪ .5‬אין להשתמש בבחינה במחברות פרטיות‪ ,‬בספרים וכו'‪ .‬כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות‬
‫המשגיחים‪ .‬טלפונים סלולריים חייבים להיות מושתקים ובתוך התיקים שירוכזו בצד‪.‬‬
‫‪ .6‬חומר עזר‪ :‬לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה‪ ,‬וכן ירשום זאת בשאלון‬
‫בחינה‪ .‬חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאין בו כל רישומים‪ ,‬פתקים וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .7‬תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה מסיבה כלשהי‪ ,‬אלא כעבור ‪ 30‬דקות לפחות אחרי חלוקת השאלונים‪.‬‬
‫מקרה כזה לא יוכל לחזור לאולם‪ .‬עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה‪ ,‬וייחשב כמי‬
‫שהשתתף בבחינה‪.‬‬
‫‪ .8‬ככלל‪ ,‬אסור לתלמיד לצאת לשירותים במהלך הבחינה‪ ,‬אלא אם כן יש הפסקה מתוכננת (בחינה מפוצלת)‪.‬‬
‫‪ .9‬אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה‪.‬‬
‫‪ .20‬יש לכתוב את התשובות בעט‪ ,‬בכתב ברור ונקי‪ ,‬על עמוד אחד של כל דף‪ .‬אין לכתוב בשוליים‪ .‬טיוטה תיכתב רק‬
‫על צידו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה‪ .‬בראש עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד‬
‫בבירור "טיוטה"‪ .‬אסור להשתמש בטיפקס‪.‬‬
‫‪ .22‬אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה‪.‬‬
‫‪ .21‬במקרה של הפרת ההוראות והתקנות יגיש המשגיח תלונה להנהלת המכינה‪ ,‬וזו תשקול הגשת תלונה לוועדת‬
‫המשמעת האוניברסיטאית‪.‬‬
‫‪ .23‬עם סיום הבחינה יש למסור למשגיח את המחברות (ובכלל זה שאלון הבחינה‪ ,‬אם יידרש) ולעזוב בשקט את‬
‫אולם הבחינה‪.‬‬
‫פרסום ציונים‬
‫ציוני בחינות גמר וציון סופי לתעודה‪ ,‬מתפרסמים באתר האינטרנט של מדור לימודים וציונים‪ .‬לא ניתן בשום פנים‬
‫ואופן לקבל ציונים דרך הטלפון‪.‬‬
‫ערעור על ציונים‬
‫‪ .2‬תלמיד רשאי לערער על ציוני הבחינות רק אם נבדקו ע"י בודק אחד בלבד‪.‬‬
‫‪ .1‬רכז המקצוע הוא האחראי על ציוני הבחינות ועל הערעורים של הבחינות במקצועו‪.‬‬
‫ג‪ .‬תלמיד השוקל הגשת ערעור זכאי לראות את מחברתו בנוכחות המורה בלבד ובמידת האפשר לקבל עליה הסבר‬
‫(הערות בגוף הבחינה דינן כדין הסבר)‪ .‬לא ניתן לראות את מחברות בחינות הגמר שהן גם בחינות בגרות‪.‬‬
‫‪ .1‬הערעור יוגש בכתב תוך שבוע מיום פרסום הציונים‪ ,‬אלא אם כן נקבע אחרת‪ ,‬והודעה על כך תופיע על לוח‬
‫המודעות‪.‬‬
‫‪ .5‬הערעור יוגש על טופס הנמצא במזכירות הוראה‪ .‬בטופס יפרט התלמיד את‬
‫נימוקיו להגשת הערעור‪.‬‬
‫‪ .6‬הרכז הדן בערעור רשאי לפעולות אלה‪:‬‬
‫א‪ .‬לדחות את הערעור על הסף‪ ,‬אם הבחינה נבדקה ע"י יותר מבודק אחד‪.‬‬
‫ב‪ .‬להעביר את הבחינה לבדיקה חוזרת‪ .‬הציון שייקבע לאחר בדיקה זו‪ ,‬יהיה הציון הקובע‪ ,‬גם אם הוא נמוך יותר‪.‬‬
‫תעודת הגמר וגיליון הציונים‬
‫בתעודת הגמר מופיעים ציונים סופיים של המקצועות שנלמדו במכינה‪ .‬בסוף הגיליון מופיע ממוצע משוקלל המחושב‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫בכל מסלול ‪ -‬ציון סופי במקצוע יוכפל במשקל המקצוע‪ ,‬וסכום המכפלות של המקצועות שלמד התלמיד יחולק‬
‫בסכום המשקלות של המקצועות הנכללים בחישוב הממוצע‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪37 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫שקלול תעודת מכינה‬
‫מסלול מדעי הרוח והחברה‬
‫ללא מוגברים‬
‫עבודה מוגבר‬
‫מתמטיקה מוגבר‬
‫מתמטיקה ‪ +‬עבודה‬
‫מוגבר‬
‫‪111.1‬‬
‫‪111.7‬‬
‫‪112.3‬‬
‫‪114.1‬‬
‫מקצוע‬
‫ללא מוגבר‬
‫עבודה בחירה‬
‫בלבד מוגבר‬
‫מתמטיקה בלבד‬
‫מוגבר‬
‫מתמטיקה ‪ +‬עבודה‬
‫מוגבר‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ + 6‬בונוס‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ + 0‬בונוס‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ + 0‬בונוס‬
‫‪11‬‬
‫‪ + 6‬בונוס‬
‫‪35‬‬
‫‪111.1‬‬
‫‪111.7‬‬
‫‪112.3‬‬
‫‪114.1‬‬
‫מיומנויות‬
‫הכתיבה‬
‫האקדמית‬
‫אנגלית‬
‫מתמטיקה‬
‫בחירה‬
‫עבודת גמר‬
‫סה"כ‬
‫משקלות‬
‫מסלול מדעי הטבע‬
‫ללא מוגברים‬
‫‪ 1‬מוגבר‬
‫מתמטיקה ‪ +‬בחירה מוגבר‬
‫‪111.1‬‬
‫‪113.1‬‬
‫‪115.9‬‬
‫מקצוע‬
‫מיומנויות הכתיבה‬
‫האקדמית‬
‫אנגלית‬
‫מתמטיקה‬
‫ביולוגיה‬
‫כימיה‬
‫פיזיקה‬
‫מחשבים‬
‫סה"כ משקלות‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪38 M:‬‬
‫ללא מוגברים‬
‫‪ 1‬מוגבר‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪+0‬בונוס‬
‫מתמטיקה ‪ +‬בחירה‬
‫מוגבר‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ + 0‬בונוס‬
‫‪+0‬בונוס‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪111.1‬‬
‫‪113.1‬‬
‫‪115.9‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫מסלול מדעי ההתנהגות‬
‫עבודה ‪ +‬משולב ללא מתמטיקה מוגבר‬
‫משולב ‪ +‬מתמטיקה ‪ +‬עבודה מוגבר‬
‫‪114.3‬‬
‫‪116.6‬‬
‫מקצוע‬
‫עבודה מוגבר ‪ +‬משולב ללא‬
‫מתמטיקה מוגבר‬
‫משולב ‪ +‬מתמטיקה ‪ +‬עבודה‬
‫מוגבר‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ + 9‬בונוס‬
‫‪ + 6‬בונוס‬
‫‪35‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ + 0‬בונוס‬
‫‪0‬‬
‫‪ + 9‬בונוס‬
‫‪ + 6‬בונוס‬
‫‪35‬‬
‫‪114.3‬‬
‫‪116.6‬‬
‫מיומנויות הכתיבה‬
‫האקדמית‬
‫אנגלית‬
‫מתמטיקה‬
‫בחירה‬
‫משולב‬
‫עבודת גמר‬
‫סה"כ משקלות‬
‫מסלול משולב במדעים‬
‫מתמטיקה ‪ 2 +‬מקצועות מדעיים מוגבר‬
‫‪ 2‬מקצועות מדעיים מוגבר‬
‫ללא מתמטיקה מוגבר‬
‫‪115.0‬‬
‫מקצוע‬
‫מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫אנגלית‬
‫מתמטיקה‬
‫מקצוע מדעי ‪1‬‬
‫מקצוע מדעי ‪2‬‬
‫סה"כ משקלות‬
‫סה"כ משקלות‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪39 M:‬‬
‫‪110.4‬‬
‫ללא מתמטיקה מוגבר‬
‫מתמטיקה ‪ 2 +‬מקצועות‬
‫מדעיים מוגבר‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ + 9‬בונוס‬
‫‪ + 9‬בונוס‬
‫‪31‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ + 9‬בונוס‬
‫‪ + 9‬בונוס‬
‫‪ + 9‬בונוס‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪105.8‬‬
‫‪110.4‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫בונוס למקצועות מוגברים‬
‫במסלול מדעי הרוח והחברה‪ :‬מתמטיקה מוגבר ו‪/‬או עבודת גמר מורחבת – בחישוב הממוצע המשוקלל לתעודה‬
‫ייתוספו ‪ 20‬נקודות לציון המקצוע המופיע בתעודה‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫במסלול מדעי ההתנהגות‪ :‬במקצועות מוגברים – מתמטיקה‪ ,‬הקורס המשולב‪ ,‬עבודת גמר מורחבת – בחישוב‬
‫הממוצע המשוקלל לתעודה ייתוספו ‪ 20‬נקודות לציון המקצוע המופיע בתעודה‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫במסלול מדעי הטבע‪ :‬למקצועות ברמה מוגברת – מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬ביולוגיה – בחישוב הממוצע‬
‫המשוקלל לתעודה ייתוספו ‪ 20‬נקודות לציון המקצוע המופיע בתעודה‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫במסלול המשולב במדעים‪ :‬למקצועות ברמה מוגברת‪-‬מתמטיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬ביולוגיה – בחישוב הממוצע‬
‫המשוקלל לתעודה ייתוספו ‪ 20‬נקודות לציון המקצוע המופיע בתעודה‪ ,‬בתנאי שהציון הוא ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫תלמיד שמקבל בונוס למקצוע מוגבר יקבל בתעודת המכינה שני ממוצעים משוקללים‪ :‬אחד ללא בונוס למוסדות‬
‫הדורשים ממוצע משוקלל ללא בונוס‪ ,‬והשני לאוניברסיטה העברית ולמוסדות אחרים שמקבלים ממוצע משוקלל‬
‫עם בונוס‪.‬‬
‫זכאות לתעודת גמר‬
‫‪ .2‬תלמיד יהיה זכאי לתעודת הגמר של המכינה בתנאי שנבחן בבחינות סוף השנה בכל המקצועות‪.‬‬
‫תלמיד לא יורשה לגשת לבחינות סוף השנה ולבחינות הבגרות אם לא עמד בחובות הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬השתתפות סדירה בכל השיעורים והמעבדות (היעדרויות בגלל מחלה ומילואים חייבות באישור מוסמך)‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים‬
‫ג‪ .‬הסדרת כל ההתחייבויות הכספיות לאוניברסיטה‬
‫‪ .1‬תעודת הגמר תימסר לתלמידים אשר מילאו את החובות הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הסדר כל ההתחייבויות הכספיות לאוניברסיטה‬
‫ב‪ .‬הצגת אישור על החזרת כל הספרים השאולים מספריית המכינה ומספריות אחרות באוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמיד שלא סיים את חובותיו הלימודיות לא יוכל להשלים אותן לאחר סיום שנת לימודיו במכינה‪.‬‬
‫דיווח ציוני הבגרות‬
‫ציוני הבגרות של תלמידים שניגשים לבחינות בגרות במכינה יועברו למשרד החינוך‪ .‬משרד החינוך יעביר את ציוני‬
‫הבגרות לביה"ס התיכון שבו סיים התלמיד את לימודיו או לשלוחה האקסטרנית שהוא שייך אליה‪.‬‬
‫אישור על ציונים‬
‫תלמיד המבקש אישור בתום לימודיו במכינה‪ ,‬ולא זכאי לתעודת גמר‪ ,‬רשאי לקבל אישור הכולל את כל מקצועות‬
‫שלמד במכינה והציונים הסופיים שקיבל במקצועות שנבחן בהם‪ .‬באישור יצוינו גם המקצועות שלמד‪ ,‬ושלא סיים‬
‫בהם את כל התחייבויותיו‪ .‬לא יינתן אישור על מקצוע בודד או קבוצת מקצועות כלשהם‪.‬‬
‫תלמיד רשאי לבקש אישור על לימודיו במכינה‪ ,‬אם נדרש לעשות כן ע"י מוסד כלשהו בארץ או בחו"ל‪ .‬על התלמיד‬
‫לפנות למזכירות תלמידים לפחות שבועיים לפני התאריך שעליו להציג את האישור למוסד‪.‬‬
‫לא יינתנו אישורים על ציוני הביניים או ציונים אחרים למקצוע בודד או למכלול המקצועות במהלך שנת הלימודים‪.‬‬
‫אישור ציונים יהיה בגדר מסמך רשמי רק כאשר הוא ניתן ע"י מזכירות הוראה‪/‬תלמידים וכשהוא מוחתם בחותמת‬
‫המכינה‪.‬‬
‫אישור לימודים איננו מהווה תעודת גמר מכינה‪ .‬האישור יינתן רק לתלמיד אשר הסדיר את כל התחייבויותיו‬
‫הכספיות לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪40 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫תשלום עבור אישורים‬
‫סוג אישור‬
‫אישור לימודים בעברית‬
‫אישור לימודים באנגלית‬
‫גיליון ציונים רשמי ‪ -‬תעודת מכינה בעברית‬
‫גיליון ציונים רשמי ‪ -‬תעודת מכינה באנגלית‬
‫אישור יתרת חובות אקדמיים (תלמיד שלא‬
‫סיים מכינה)‬
‫מס' שעות שלמד במכינה‬
‫ציונים לקורס‪/‬קורסים‬
‫סילבוס של קורס‬
‫שנה‬
‫נוכחית‬
‫שנים‬
‫קודמות‬
‫חריגים‬
‫ ‪2990‬‬‫ומטה‬
‫חינם‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪30‬‬
‫‪70‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪110‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫הערות‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫מקצועות שלמד במכינה‬
‫והציון‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫‪ 3‬עותקים‬
‫פר קורס‬
‫נוכחות בשיעורים וכללי התנהגות בבניין המכינה‬
‫‪.2‬‬
‫הנוכחות בשיעורים היא חובה‪ .‬חובה להיות נוכח בשיעורים‪ ,‬על פי מערכת השעות שנקבעה‪ .‬המורה יעשה‬
‫רישום של הנוכחות בכל שיעור‪ ,‬בכל מקצוע‪ .‬הדיווחים יוגשו למזכירות הוראה בכל חודש‪.‬‬
‫תלמידים שייעדרו משיעורים‪ ,‬נדרשים למסור אישור מחלה ו‪/‬או מילואים למזכירות הוראה‪ .‬העדרות ללא‬
‫סיבה מוצדקת‪ ,‬תגרור‪ ,‬אי מתן אפשרות לגשת לבחינות ביניים ובחינות גמר והרחקה מהלימודים‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬תלמידים הזכאים למלגה‪ :‬היעדרות בלתי מוצדקת מהלימודים תגרור הפסקת מלגת‬
‫קיום ו‪/‬או מלגת שכ"ל‪ ,‬לאלתר‪ .‬היעדרות מוצדקת לקבלת המלגה הינה אישור על אשפוז בבית חולים‬
‫ו‪/‬או מילואים בלבד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אין לאחר לשיעורים! המורים רשאים לא לאפשר למאחרים להיכנס לכיתה‪ .‬במקרה כזה תירשם היעדרות‬
‫מהשיעור‪.‬‬
‫אין לצאת באמצע השיעור! קיימת הפסקה בת חצי שעה בין שיעור לשיעור לצורך סידורים‪ ,‬בירורים‪,‬‬
‫שירותים‪ ,‬עישון‪ ,‬טלפונים סלולריים‪ ,‬וכד'‪.‬‬
‫חל איסור עישון בבנייני האוניברסיטה על פי חוק‪ .‬בין השיעורים יש לצאת מהבניין לצורך עישון‪ .‬אין‬
‫בשום פנים ואופן לעשן במסדרונות‪ ,‬בכיתות‪ ,‬בשירותים‪ ,‬בחדרי המדרגות‪ ,‬במזנונים ובקפיטריות‪ .‬פקחי‬
‫עישון יפקחו על קיום החוק ויקנסו מעשנים שיעברו על החוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בשום פנים ואופן אין להשאיר טלפונים סלולריים על קול‪/‬רטט בעת השיעורים ובספרייה‪ .‬המורה או‬
‫הספרנית רשאים להוציא תלמיד במקרה של הפעלת מכשיר כנ"ל‪ .‬הוצאה מהשיעור תירשם כהיעדרות‪.‬‬
‫על המשתמשים בספריית המכינה להיות בשקט מוחלט בזמן השהייה בספרייה‪ .‬דיונים קבוצתיים בתוך‬
‫הספרייה יתקיימו אך ורק בחדרים המיועדים לכך‪.‬‬
‫אין להכניס אוכל ושתיה לספריה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫בזמן השיעורים חייב לשרור שקט מופתי בבניין המכינה כדי לא להפריע ללומדים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫יש לשמור על הניקיון בבניין המכינה ובסביבתו‪ .‬אין להשליך בדלי סיגריות ו‪/‬או ניירות ו‪/‬או שיירי אוכל‬
‫אלא בפחי האשפה המיועדים לכך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪41 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫ייעוץ‪ ,‬הדרכה ומעקב‬
‫במכינה האוניברסיטאית ישנן שתי יועצות‪ ,‬אשר תלוונה את תלמידי המכינה במהלך שנת הלימודים במכינה‪.‬‬
‫במהלך החודש הראשון ללימודים‪ ,‬מומלץ לקבוע פגישת היכרות עם היועצת‪.‬‬
‫אחרי הפגישה הראשונה יכול הסטודנט לפגוש את היועצת בכל עת שירצה‪.‬‬
‫רצוי לתאם את הפגישות האלו מראש‪.‬‬
‫שרון אבני ליברטי (חדר ‪ )326‬היועצת של‪:‬‬
‫תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות ‪ :‬א' ‪ --‬י' (כולל)‬
‫תלמידי תוכנית "עתידים"‬
‫יונה פאוקר (חדר ‪ )325‬היועצת של‪:‬‬
‫תלמידים ששם המשפחה שלהם מתחיל באותיות ‪ :‬כ' ‪ --‬ת'‬
‫בוגרי מערכת החינוך החרדית‬
‫תלמידי המכינה ברחובות‬
‫שיחות היעוץ הינן אישיות ואנו מקפידים לשמור על פרטיות התלמידים ועל סודיות‪.‬‬
‫תחומי הייעוץ‪:‬‬
‫ייעוץ חינוכי – אקדמי‬
‫‪.1‬‬
‫במסגרת זו מתקיימת שיחה והכוונה בנושאים הקשורים בבעיות הנוגעות ללימודים‪ :‬נוכחות בשיעורים‪ ,‬קשיים‬
‫בריכוז‪ ,‬ליקויי למידה‪ ,‬מתח בזמן בחינות וכו'‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נידונות אפשרויות של בחירת מקצוע על פי הישגי התלמיד במכינה‪ ,‬והישגיו בבחינה הפסיכומטרית‪ ,‬לאור‬
‫דרישות הקבלה של האוניברסיטה העברית ומוסדות אקדמיים אחרים‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬היועצות יפנו את התלמיד לאתרי אינטרנט שעוזרים בבחירת מקצוע‪ ,‬על פי קריטריונים שונים‪.‬‬
‫קיימת אפשרות לקבל ייעוץ בשיפור יכולת הלמידה בנושאים הבאים‪ :‬ארגון ותכנון הזמן והסביבה הלימודית‪,‬‬
‫התכוננות לבחינה‪ ,‬התמודדות עם לחץ בבחינה ועוד‪.‬‬
‫אבחונים‬
‫‪.2‬‬
‫על מנת לאפשר טיפול מתאים‪ ,‬כל האבחונים של לקויות למידה (אבחונים קיימים ואבחונים חדשים) חייבים להגיע‬
‫לידי היועצות לא יאוחר מה‪.25.2.1025-‬‬
‫כדי לקבל הקלות בבחינות הבגרות‪ ,‬יש להגיש אבחונים לא יאוחר מה‪ 2.3.25 -‬לא יתקבלו אבחונים לאחר תאריך זה‪.‬‬
‫לתשומת ליבכם‪ ,‬באוניברסיטה קיים "מרכז לאבחון ולתמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה"‪.‬‬
‫אבחון מגורם זה תופס גם ללימודים לתואר‪ ,‬באוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫ייעוץ בבעיות אישיות‬
‫‪.3‬‬
‫יועצות המכינה עומדות לרשות הסטודנטים כדי לעזור להם בפתרון בעיות אישיות בהתאם לצורך‪ .‬אי לכך מומלץ‬
‫לסטודנטים לבוא ולהיעזר כשמתחילים לחוש בהיווצרות הקשיים‪ ,‬ולא להמתין עד שקשיים אלה ישפיעו על היכולת‬
‫להתרכז בלימודים ועל ההישגים‪.‬‬
‫במקרים מסוימים תפנה אותו היועצת לפי שיקוליה אל מערכת הייעוץ הכלל‪-‬אוניברסיטאית‪.‬‬
‫לוחות המודעות‬
‫הודעות בדבר מועדי בחינות‪ ,‬שינויים במערכת השעות‪ ,‬ביטולי שיעורים והודעות שוטפות אחרות מתפרסמות על‬
‫לוחות המודעות של מזכירות הוראה בבניין המכינה‪.‬‬
‫הודעות בדבר דחייה או קיצור שירות מילואים‪ ,‬מלגות והודעות דחופות אחרות מתפרסמות על לוחות המודעות של‬
‫מזכירות תלמידים בבניין המכינה‪.‬‬
‫הודעות הייעוץ מתפרסמות על לוח המודעות שליד חדרי הייעוץ‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪42 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫לספריית המכינה לוח מודעות שעליו מתפרסמות הודעות על ספרים חדשים והודעות אחרות לתלמידים‪.‬‬
‫כמו כן נמצאים בבניין המכינה לוחות מרכזיים בהם מתפרסמות הודעות כלליות על אירועים שונים‪ ,‬הודעות של‬
‫אגודת הסטודנטים‪ ,‬של בית הלל‪ ,‬של דיקן הסטודנטים ועוד‪.‬‬
‫ספריית המכינה האוניברסיטאית‬
‫על שם יונס וסוראיה נזריאן ‪ -‬תרומתה של קרן אמא‬
‫טלפון‪12-5001493 :‬‬
‫‪.2‬‬
‫שעות פתיחת הספרייה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ההשאלה נעשית באמצעות כרטיס סטודנט (או עם הצגת אישור לימודים זמני) ולאחר פתיחת כרטיס קורא‬
‫וחשבון הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה‪.‬‬
‫כל סטודנט אחראי אחראיות מלאה על הספרים שהושאלו לו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הספרים ניתנים להשאלה לפי פירוט הבא‪:‬‬
‫ "שבועיים" – תקופת השאלת ספר עם סטאטוס זה מתארכת אוטומטית‪,‬‬‫עד סיום תקופת הלימודים‪ ,‬אלא אם הוזמנו ואין עוד עותקים נוספים במלאי‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬תשלח הספרייה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה שתיידע‬
‫אתכם על חובת החזרת הספר‪.‬‬
‫ "שמור" – ספר עם סטאטוס זה יש להחזיר ביום שלאחר ההשאלה עד השעה ‪ 21:00‬במקרה והושאל‬‫הספר ביום חמישי יש להחזירו ביום ראשון עד השעה ‪21:00‬‬
‫ "לא להשאלה" – ספר עם סטאטוס זה יש להחזיר ביום ההשאלה עד לשעות סגירת הספרייה‬‫‪ -‬כתבי עת‪ ,‬אנציקלופדיות ומילונים לא ניתנים להשאלה כלל אלא מיועדים לשימוש בספרייה‪.‬‬
‫ימים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג'‪ 9:00 :‬עד ‪28:30‬‬
‫יום ד' ‪ 9:00 :‬עד ‪10:30‬‬
‫יום ה'‪ 9:00 :‬עד ‪27:00‬‬
‫שעות פתיחת הספרייה עשויים להשתנות בהודעה מראש‪.‬‬
‫חשוב מאוד לבדוק את המייל האוניברסיטאי למקרה והספרייה תשלח הודעה על החזרת ספרים או‬
‫הודעה אחרת! איחור בהחזרת ספר יגרור קנס כספי!‬
‫‪.1‬‬
‫קנסות ואיחורים‪:‬‬
‫איחור בהחזרת ספרים לספרייה יגרור אחריו קנס לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫ ספר מוזמן בסטאטוס "שבועיים" ‪ ₪ 20 -‬ליום איחור‬‫ ספר "שמור" – ‪ ₪ 3‬לשעת איחור‪ ₪ 30 ,‬ליום איחור‬‫ ספר "לא להשאלה" – ‪ ₪ 20‬ליום איחור‬‫במקרים של איחורים חוזרים תישלל זכות התלמיד לשאול ספרים בספרייה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מה קורה אם איבדתם ספר של ספרייה‪:‬‬
‫קודם כל‪ ,‬גשו לספרייה והודיעו על כך!‬
‫שנית‪ ,‬ישנן ‪ 1‬אפשרויות לטיפול בנושא‪:‬‬
‫ לקנות בדיוק את אותו הספר ולהביאו לספרייה במקום הספר שאבד‪,‬‬‫או‬
‫ לשלם קנס כספי לפי הפירוט הבא‪:‬‬‫אם ידוע מחירו של הספר מראש‪ ,‬אז הקנס הוא מחירו של הספר ‪ ₪ 30 +‬דמי טיפול‪.‬‬
‫אם מחירו של הספר אינו ידוע‪ ,‬הקנס הוא‪:‬‬
‫ספר בלועזית – ‪ ₪ 30 + ₪ 80‬דמי טיפול‬
‫ספר בעברית – ‪ ₪ 30 + ₪ 70‬דמי טיפול‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪43 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫‪.6‬‬
‫ניתן להזמין ספרים מושאלים דרך "כרטיס קורא" שבקטלוג הספרייה באינטרנט או בדלפק הספרייה על‬
‫ידי פניה לצוות‪ .‬ספרים בסטאטוס "שמור" ניתן להזמין עד השעה ‪ 21:00‬ביום ההשאלה מיועד‪.‬‬
‫הוצאת ספר מאולם הקריאה בלי ידיעתו ובלי הסכמתו של הספרן‪ ,‬דינה כדין גניבה והעונש על כך חמור‪.‬‬
‫יש לשמור על השקט והניקיון בספרייה‪ .‬אין להכניס מזון ושתייה לספרייה‪,‬‬
‫אין להשתמש בטלפונים סלולריים‪ .‬יש להישמע להוראות צוות הספרייה‪.‬‬
‫שירותי אתר האוניברסיטה וכתובת דואר אלקטרוני‬
‫אתר "מידע אישי"‬
‫האתר נועד להקל על תלמיד בקבלת מידע אישי האגור במערכות האוניברסיטה‪ .‬עם הקבלה ללימודים‬
‫נפתח עבור הסטודנט אתר מידע אישי המלווה אותו עם מימוש הקבלה ללימודים ועד להשלמתם‪.‬‬
‫באתר מוצג מידע בנושאים הבאים‪:‬‬
‫ קבלה ללימודים‬‫ לימודים וציונים‬‫ שכר לימוד‬‫ מלגות והלוואות‬‫במסך הכניסה לאתר מוצגות הודעות חשובות‪ .‬אנו ממליצים להיכנס לאתר לעיתים מזומנות‪.‬‬
‫אתר האוניברסיטה‪ < http://www.huji.ac.il :‬לסטודנטים < מידע אישי‪.‬‬
‫הכניסה לאתר מתבצעת בעזרת מספר זהות (‪ 8‬ספרות ‪ ,‬ללא ספרת ביקורת) וקוד אישי‬
‫(בן ‪ 1‬או ‪ 5‬ספרות)‪.‬‬
‫הקוד מודפס על גבי הכריכה בפנקס התשלומים ועל גבי הודעת הקבלה ללימודים במכינה‪.‬‬
‫כתובת דוא"ל אוניברסיטאית אישית‬
‫ממועד קבלתך ללימודים מעניקה לך האוניברסיטה תיבת דוא"ל אוניברסיטאית אישית‪.‬‬
‫כתובת הדוא"ל מודפסת ע"ג ספח מספר ‪ 2‬בפנקס התשלומים‪.‬‬
‫לצורך פתיחת תיבת דוא"ל יש למלא שם באנגלית באתר "מידע אישי"‪.‬‬
‫לסטודנטים שנרשמו ורשמו שם באנגלית‪ ,‬במהלך ההרשמה‪ ,‬תפתח תיבת דוא"ל לאחר מס' ימים‪.‬‬
‫הנחיות‪ ,‬כולל אופן קישור בין תיבה זו לתיבה דוא"ל אחרת שעשויה להיות לך‪ ,‬וכן שירותי מוקד תמיכה‪,‬‬
‫תוכל‪/‬תוכלי למצוא באתר האוניברסיטה‪:‬‬
‫‪ < http://ww.huji.ac.il‬לסטודנטים < קריאת דואר לסטודנטים‬
‫כתובת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאי שנקבע לך במינהל תלמידם (סיומת‪ )@mail.huji.ac.il :‬היא הכתובת‬
‫היחידה להתקשרות עם ספריות רשות הספריות‪.‬‬
‫כתובת זו תעמוד לרשותך עד תום לימודיך באוניברסיטה‪.‬‬
‫המכינה והאוניברסיטה‬
‫מתכתבות עם התלמיד באמצעות דוא"ל‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪44 M:‬‬
‫זה בלבד‪.‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫קבלה לאוניברסיטה העברית‬
‫קבלה ישירה לאוניברסיטה‪ :‬בעלי הישגים גבוהים בתעודת המכינה יתקבלו ישירות לאוניברסיטה ללא קשר לציון‬
‫הפסיכומטרי‪.‬‬
‫בחוגים בהם אין קבלה ישירה‪ ,‬הקבלה תתבסס על שקלול של ‪ 51%‬פסיכומטרי ‪ 51% +‬ציון מכינה‬
‫באחריות התלמיד להתעדכן בהנחיות ההרשמה ובדרישות מיוחדות של כל חוג‪ ,‬באתר האוניברסיטה‬
‫האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל תלמיד שסיים את לימודיו במכינה ואשר איננו עומד בקריטריונים‬
‫הרגילים לקבלה‪.‬‬
‫יכולים לחול שינויים בקריטריוני הקבלה הללו‪.‬‬
‫פקולטה‪/‬‬
‫בי"ס‪/‬‬
‫חוג‬
‫ציון‬
‫מכינה‬
‫ציון‬
‫פסיכומטרי‬
‫‪+‬‬
‫קבלה ישירה על סמך ציון מכינה‬
‫‪ +‬פסיכומטרי‬
‫קבלה ישירה‬
‫על סמך ציון מכינה‬
‫ללא קשר לפסיכומטרי‬
‫מדעי הרוח‬
‫לכל התחומים‬
‫חינוך‬
‫תכנית "רביבים"‬
‫תכנית המצטיינים‬
‫"אמירים"‬
‫מדעי הקוגניציה‬
‫‪85‬‬
‫‪490‬‬
‫‪+‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫מדעי החברה‬
‫מדע המדינה‬
‫סוציולוגיה‬
‫ואנתרופולוגיה‬
‫גיאוגרפיה‬
‫סטטיסטיקה‬
‫יחסים בין‪-‬לאומיים‬
‫פסיכולוגיה‬
‫כלכלה‬
‫תקשורת ועיתונאות‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪490‬‬
‫‪95‬‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪490‬‬
‫‪95‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪490‬‬
‫‪490‬‬
‫פכ"מ‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪45 M:‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪97.5‬‬
‫‪104‬‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫‪97.5‬‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫הערות‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫פקולטה‪/‬‬
‫בי"ס‪/‬‬
‫חוג‬
‫ציון‬
‫מכינה‬
‫ציון‬
‫פסיכומטרי‬
‫‪+‬‬
‫קבלה ישירה על סמך ציון מכינה‬
‫‪ +‬פסיכומטרי‬
‫קבלה ישירה‬
‫על סמך ציון מכינה‬
‫ללא קשר לפסיכומטרי‬
‫מינהל עסקים‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫חשבונאות‬
‫משפטים‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫עבודה סוציאלית‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫מדעי הטבע‬
‫מדעי כדור הארץ‬
‫לימודי הסביבה‬
‫פיזיקה‬
‫מתמטיקה‬
‫כימיה‬
‫מדעי החיים‬
‫(ביולוגיה)‬
‫התכנית המשולבת‬
‫כימיה‪-‬ביולוגיה‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪550‬‬
‫‪550‬‬
‫‪97.5‬‬
‫‪99‬‬
‫‪104‬‬
‫הנדסת מחשבים‬
‫ופיזיקה יישומית‬
‫‪104‬‬
‫רפואה‬
‫רפואה‬
‫מדעי הרפואה‬
‫הבסיסיים‬
‫‪104‬‬
‫‪104‬‬
‫‪99‬‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫‪104‬‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫סיעוד‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫רוקחות‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪46 M:‬‬
‫נדרש‬
‫‪ 4‬יח"ל‬
‫במתמטיקה‬
‫לפחות‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪96‬‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫מדעי המחשב‬
‫מדעי המחשב‬
‫וביולוגיה חישובית‬
‫(ביואינפורמטיקה)‬
‫הנדסת מחשבים‬
‫התכנית המשולבת‬
‫במדעים המדויקים‬
‫תכנית המצטיינים‬
‫"אמירים"‬
‫פסיכוביולוגיה‬
‫הערות‬
‫עדיפות לרושמים‬
‫חוג זה‬
‫בעדיפות ראשונה‬
‫‪/‬שניה‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫פקולטה‪/‬‬
‫בי"ס‪/‬‬
‫חוג‬
‫ציון‬
‫ציון‬
‫‪+‬‬
‫פסיכומטרי‬
‫מכינה‬
‫קבלה ישירה על סמך ציון מכינה‬
‫‪ +‬פסיכומטרי‬
‫ריפוי בעיסוק‬
‫רפואת שיניים‬
‫קבלה ישירה‬
‫על סמך ציון מכינה‬
‫ללא קשר לפסיכומטרי‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫מדעי החקלאות‪ ,‬המזון ואיכות הסביבה‬
‫ניהול מלונאות‬
‫משאבי מזון ותיירות‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪490‬‬
‫‪95‬‬
‫כלכלה חקלאית‬
‫ומינהל בחקלאות‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪490‬‬
‫‪95‬‬
‫מדעי הצמח‬
‫הגנת הצומח‬
‫אגרואקולוגיה‬
‫ובריאות הצמח‬
‫מדעי הקרקע והמים‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪550‬‬
‫‪550‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪550‬‬
‫‪95‬‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪550‬‬
‫‪95‬‬
‫שמורות טבע ומינהל‬
‫שטחים פתוחים‬
‫‪90‬‬
‫‪+‬‬
‫‪550‬‬
‫‪95‬‬
‫מדעי בעלי חיים‬
‫ביוכימיה‬
‫ומדעי המזון‬
‫מדעי התזונה‬
‫‪96‬‬
‫‪99‬‬
‫אין קבלה ישירה‬
‫עם ביוטכנולוגיה‬
‫מדעי הצמח‬
‫והתמחות‬
‫בביוטכנולוגיה‬
‫אגרואקולוגיה‬
‫ובריאות הצמח‬
‫והתמחות‬
‫בביוטכנולוגיה‬
‫ביוכימיה והתמחות‬
‫בביוטכנולוגיה‬
‫בעלי חיים והתמחות‬
‫בביוטכנולוגיה‬
‫כלכלה חקלאית‬
‫והתמחות‬
‫בביוטכנולוגיה‬
‫‪97.5‬‬
‫‪97.5‬‬
‫‪101‬‬
‫‪97.5‬‬
‫‪97.5‬‬
‫ה‪:‬‬
‫באחריות התלמיד להתעדכן בהנחיות ההרשמה ובדרישות מיוחדות של כל חוג‪ ,‬באתר האוניברסיטה‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪47 M:‬‬
‫הערות‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫פטור מקורסים באוניברסיטה העברית‬
‫תלמיד שסיים לימודיו במכינה וזכאי לתעודת גמר יוכל לקבל פטור ממספר קורסים באוניברסיטה העברית‪:‬‬
‫פטור מיומנויות הכתיבה האקדמית‬
‫המתקבלים לעבודה סוציאלית לאחר המכינה‪ ,‬יהיו פטורים מקורס דומה (‪ )03210‬בשנה א'‪.‬‬
‫המתקבלים לפקולטה למדעי הרוח יהיו פטורים מקורס דומה בשנה א' (בתנאי שקיבלו לפחות ‪ 70‬בציון הסופי)‪.‬‬
‫המתקבלים לבית ספר לחינוך לאחר המכינה‪ ,‬יהיו פטורים מקורס דומה (‪ )31102‬בשנה א'‪.‬‬
‫המתקבלים לסיעוד לאחר המכינה יהיו פטורים מקורס דומה בשנה א'‪.‬‬
‫פטור מקורס חדו"א בסיסי במתמטיקה‬
‫תלמידים שילמדו במכינה במסלול מדעי הטבע ובמסלול משולב במדעים‪:‬‬
‫בפקולטה למדעי הטבע‪ -‬יהיו פטורים מלימודי חדו"א בסיסי (למעט בחוגים למתמטיקה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬ביולוגיה‪ ,‬מדעי‬
‫המחשב והנדסת מחשבים)‪.‬‬
‫בפקולטה לחקלאות ‪-‬‬
‫ ציון ‪ 60‬לפחות ‪ -‬פטור מהשלמות באלגברה וטריגונומטריה (מס' קורס ‪.)72011‬‬‫ ציון ‪ 85‬לפחות ב‪ 1 -‬יח"ל ו‪ 75 -‬לפחות ב‪ 5 -‬יח"ל – פוטר מקורס חדו"א א' ו‪-‬ב' רגיל‬‫(מספרי קורסים ‪ 72051‬ו‪.)72055 -‬‬
‫פטור מאנגלית כשפה זרה‬
‫תכנית הלימודים באנגלית במכינה‪ ,‬מאפשרת לתלמיד לגשת לבחינות הניתנות ע"י היחידה לאנגלית שפה זרה‬
‫באוניברסיטה‪ .‬התלמידים ימוינו לרמות לפי המבחן הפסיכומטרי‪/‬אמי"ר‪ .‬התלמיד יכול להתקדם בשתי רמות‪.‬‬
‫במהלך לימודיו במכינה ואף להגיע ל"פטור"‪.‬‬
‫הפטור מוכר ע"י רוב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ‪.‬‬
‫אישור על רמת האנגלית יצורף לתעודת המכינה בסוף השנה‪.‬‬
‫פטור מקורס תיכנות בסיסי‬
‫תלמיד שלמד במכינה בקורס" למדעי המחשב" וקיבל ציון ‪ 60‬לפחות יהיה פטור מקורס תיכנות בסיסי בפקולטה‬
‫למדעי הטבע באוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫פטור ממקצוע מדעי נוסף‬
‫הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית דורשת לימוד מקצוע מדעי בנוסף למתמטיקה כתנאי קבלה‬
‫ללימודים‪ .‬תלמידים שלמדו במסלול מדעי הטבע במכינה‪ ,‬יקבלו פטור בקבלה על המקצוע המדעי הנוסף‬
‫לכשיתקבלו ללימודים רגילים לפקולטה למדעי הטבע‪.‬‬
‫פטור מקורס כימיה כללית‬
‫תלמידים שלמדו במכינה כימיה ברמה מוגברת וקיבלו ציון ‪ 85‬או יותר‪ ,‬יהיו פטורים מהקורס "כימיה כללית"‪:‬‬
‫בחוג למדעי החיים (מס' קורס ‪ ,)69271‬מדעי כדור הארץ (‪ ,)69271‬לימודי הסביבה‪ * ,‬רפואה (‪,)69271‬‬
‫רפואת שיניים (‪ ,)69231‬מדעי ביו‪-‬רפואיים (‪ )69231‬ורוקחות (‪,)69209‬‬
‫בפקולטה למדעי החקלאות‪ ,‬המזון ואיכות הסביבה ‪-‬בהתאם להחלטת הפקולטה‪.‬‬
‫* בלימודי הסביבה הפטור מכימיה הוא עפ"י קורס הכימיה בחוג שילמדו עם מדעי הסביבה‪.‬‬
‫פטור מקורסים בפיזיקה‬
‫תלמידים שלמדו במכינה פיזיקה ברמה מוגברת וקיבלו ציון ‪ 85‬או יותר יהיו פטורים מהקורסים הבאים‪:‬‬
‫תלמידי רוקחות‬
‫תלמידי מדעי החיים‬
‫תלמידי רפואה‬
‫תלמידי חקלאות‬
‫–פיזיקה – מכניקה (‪)77226‬‬
‫– פיזיקה מכניקה (‪)772189‬‬
‫– פיזיקה – מכניקה (‪)77288‬‬
‫– מפרקים רלוונטיים‬
‫זיכוי בפקולטה למדעי הרוח‬
‫תלמידים שסיימו לימודיהם במכינה ונמנים בחומשון (‪ )10%‬העליון של המסיימים יקבלו ‪ 8‬נקודות זכות אם ילמדו‬
‫בפקולטה למדעי הרוח תכנית מלאה בשני חוגים‪ ,‬ויקבלו ‪ 1‬נקודות זכות אם ילמדו בחוג אחד מחוגי הפקולטה‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪48 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים‬
‫ישנם מוסדות להשכלה גבוהה המתחשבים בציוני תעודת הגמר של המכינה‪ .‬מאחר שחלים שינויים בתנאי הקבלה‬
‫כל שנה‪ ,‬יקבלו התלמידים בעת ההרשמה למוסדות השונים מידע מפורט ככל האפשר‪.‬‬
‫אין המכינה מתחייבת לעמוד במועדי מסירת ציוני גמר לכל המוסדות להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫הרשמה למוסדות להשכלה גבוהה‬
‫ההרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים תתבצע ישירות ע"י התלמיד או בעזרת היועצות‪ .‬טפסי ההרשמה ימולאו‬
‫ע"י התלמידים דרך האינטרנט‪.‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ממליצה לתלמידיה להירשם ללימודים גם באוניברסיטאות אחרות‪ .‬בתחילת הסמסטר‬
‫השני תתקיים שיחת הסבר ומידע לגבי נוהלי ההרשמה‪.‬‬
‫עם זאת יש להדגיש‪ :‬אין התחייבות‪ ,‬מצד מוסדות אחרים להשכלה גבוהה‪ ,‬להתחשב בהישגי התלמיד שלמדו‬
‫במסגרת המכינה האוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית‪ ,‬אלא אם כן נבחנו גם לבחינות בגרות במסגרת‬
‫המכינה‪.‬‬
‫קורסי קיץ תשע"ה‬
‫הרשמה לקורסי קיץ במקצועות מדעי הטבע מתחילה באמצע אפריל ונמשכת עד יום פתיחת הקורסים‪.‬‬
‫ההרשמה נעשית במכינה האוניברסיטאית בחדר ‪ 317‬טלפון לבירורים‪12-5002440 :‬‬
‫שיעורי הכנה וריענון במתמטיקה‪ ,‬פיזיקה וכימיה‬
‫השיעורים מיועדים לתלמידים שקבלתם לאוניברסיטה מותנית בלימוד מקצוע מדעי או שהתקבלו לאוניברסיטה‪,‬‬
‫לפקולטה למדעי הטבע‪ ,‬ביה"ס לרפואה‪ ,‬ביה"ס לרפואת‪-‬שיניים‪ ,‬הפקולטה לחקלאות וביה"ס לרוקחות‪ ,‬ומעוניינים‬
‫לרענן ידיעותיהם או להכין עצמם במקצועות אלו‪.‬‬
‫בשיעורים ניתן ללמוד את המקצועות‪ :‬מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה מכניקה‪ ,‬פיזיקה חשמל‪ ,‬וכימיה‪ ,‬כל אחד בהיקף של ‪60‬‬
‫שעות לפחות‪ .‬הלימודים מתקיימים ‪1-3‬ימים בשבוע בין השעות ‪.10:00 -21:30‬‬
‫מטרת השיעורים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫פטור מקורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) בסיסי‪ :‬תלמידים שיקבלו ציון ‪ 60‬לפחות בבחינות‬
‫הגמר בקורס במתמטיקה יהיו פטורים מחדו"א בסיסי בפקולטה למדעי הטבע‪ ,‬ביה"ס לרוקחות וביה"ס‬
‫לרפואה‪.‬‬
‫תלמידים החייבים בלימוד מקצוע מדעי נוסף למתמטיקה (דרישה זה היא תנאי קבלה הכרחי בפקולטה‬
‫למדעי הטבע) יוכלו ללמוד בשיעור לכימיה או לפיזיקה‪ .‬עליהם לקבל ציון ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫סטודנט שעובר את הקורס קיץ בתוספת ההרחבה בציון של ‪ 05‬ומעלה‪ ,‬יכול לקבל פטור מהקורסים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ – 77218‬מכניקה לתלמידי ביולוגיה‬
‫‪ – 77288‬מכניקה לתלמידי רפואה‬
‫‪ – 77230‬מכניקה לתלמידי כימיה וכדוה"א‬
‫‪ – 77226‬פיזיקה כללית לתלמידי רוקחות‬
‫תלמידים החייבים במקצוע כללי בתעודת הבגרות‪ :‬תלמידים החייבים להשלים את הדרישה למקצוע כללי‬
‫בתעודת הבגרות‪ ,‬יוכלו ללמוד זאת בשיעור כימיה או פיזיקה‪ .‬עליהם לקבל ציון ‪ 60‬לפחות‪.‬‬
‫הרשמה‪ :‬תיעשה ע"י המכינה האוניברסיטאית‪ .‬הלימודים יתקיימו בבניין בובר‪-‬רוסו‪ ,‬בהר הצופים‪,‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫השיעורים יתחילו ביולי ‪.1025‬‬
‫פרטים נוספים ניתן לקבל דרך אתר האינטרנט של המכינה‪:‬‬
‫‪http://www.mechina.huji.ac.il‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪49 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫שירותים אוניברסיטאיים‬
‫דיקן הסטודנטים (טל' ‪)5002361 / 5002359‬‬
‫דיקן הסטודנטים יוזם ומרכז פעולות המכוונות לעזור לתלמידי האוניברסיטה בבעיות אישיות‪ ,‬חברתיות וכלכליות‬
‫הנוגעות ללימודיהם‪ .‬שעות הקבלה מתפרסמות על ידי היחידות השונות של משרד דיקן הסטודנטים בניין "פרנק‬
‫סינטרה"‪ ,‬הר הצופים‪.‬‬
‫מעונות הסטודנטים (טל' ‪https:/dorms.huji.ac.il )5002350‬‬
‫הקצאת מקומות דיור נעשית ביחידת המעונות‪ ,‬קמפוס הר הצופים‪ ,‬בניין פרנק סינטרה‪.‬‬
‫מרכז לאיבחון ולתמיכה בסטודנטים עם לקויי למידה (טל' ‪)5001103‬‬
‫מעונות מאירסדורף (רזניק)‪ ,‬בניין ‪ ,20‬הר הצופים‪.‬‬
‫‪ .2‬אבחון לקויות למידה‬
‫‪ .1‬אבחון הפרעות קשב‬
‫‪ .3‬בדיקת אבחונים קודמים ומתן התאמות‪.‬‬
‫ועוד‪.‬‬
‫אבחון מיחידה זו היה רלוונטי גם למי שממשיך את לימודיו באוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫נציבות תלונות לענייני הטרדה מינית (טל' ‪)5001014‬‬
‫הטרדה מינית אסורה על פי חוק ופסולה כתופעה חברתית‪ .‬אוניברסיטה העברית והמכינה בכללה‪ ,‬מקפידה על‬
‫שמירת סביבה אקדמית הוגנת‪ ,‬טובה‪ ,‬מכובדת ומכבדת‪ .‬האוניברסיטה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על‬
‫מנת למגר תופעה פסולה זו‪.‬‬
‫תלמיד‪/‬ה שהוטרד‪/‬ה מינית יכול‪/‬ה לפנות לנציבה‪ .‬הטיפול נעשה בצורה מיידית ודיסקרטית‪.‬‬
‫מדור סיוע (טל' ‪)5002001‬‬
‫האוניברסיטה מעניקה סיוע רחב לנזקקים למלגות‪.‬‬
‫מלגות סיוע לתלמידי תואר ראשון‪ ,‬שני ותעודה‪ ,‬לפי מצב כלכלי והישגים לימודיים‪.‬‬
‫הלוואות – לכל הסטודנטים‪ ,‬צמודות למדד ללא ריבית ובתנאי החזר נוחים‪.‬‬
‫פרטים נוספים ניתן לקבל באתר המלגות של האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪http://www.huji.ac.il/huji_milgot.htm‬‬
‫אגודת הסטודנטים (טל' ‪ )5013614‬בניין פרנק סינטרה‪ ,‬קומה ‪2‬‬
‫אגודת הסטודנטים מהווה איגוד אשר שומר על זכויות הסטודנטים ופועל לשיפור התנאים האקדמיים והשירותים‬
‫לו‪ .‬כחלק מתפקידה‪ ,‬פועלת האגודה למען הסטודנטים במסגרת ועדות האוניברסיטה‪ ,‬פורומים עירוניים‪ .‬מבנה‬
‫האגודה מאפשר לה לתת שירות ייחודי לכל חוג‪ ,‬ע"י ייצוג בוועד החוגי שנבחר מידי שנה‪ .‬האגודה מעניקה שירותים‬
‫ייחודיים לסטודנטים בניהם‪ :‬יעוץ משפטי‪ ,‬קרן מלגות למתנדבים‪ ,‬בנק אקדמי לסיכומים ובחינות‪ ,‬תווי קניה‬
‫מוזלים‪.‬‬
‫החברות באגודה כרוך ברישום באינטרנט באתר האגודה או במידע האישי ופתוח לכל סטודנט‪.‬‬
‫מרכזי ספורט ונופש (טל' ‪ 6506611‬בגבעת רם; ‪ 5001234‬בהר הצופים)‬
‫המרכז מציע למנוייו סל שירותי ספורט יחודי הכולל קומפלקס כושר מהמתקדם בישראל‪ ,‬בריכת שחיה‪ ,‬מגוון של‬
‫שיעורי סטודיו ומסעדה‪ .‬במרכז הספורט בהר הצופים תמצאו גם קליניקה לתזונה‪ ,‬מרפאה לפיזיותרפיה ויעוץ‬
‫פזיולוגי‪.‬‬
‫סטודנטים הזכאים למלגות יכולים לפנות למדור סיוע בבקשה לעזרה במימון עלות המינוי‪ .‬העזרה תנתן ע פי כללי‬
‫מדור סיוע‪.‬‬
‫הרשמה באמצעות השובר המתאים בפינקס התשלומים וכן במשרדי משרדי מרכז הספורט‪.‬‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪50 M:‬‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪The Hebrew University of Jerusalem‬‬
‫המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל‬
‫ספריות‬
‫להלן מספרי טלפון של מס' ספריות באוניברסיטה העברית‬
‫‪ .2‬ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה‪ ,‬ע"ש בלומפילד‬
‫השאלה‪5881211 :‬‬
‫הדרכה‪5882587 :‬‬
‫‪ .1‬ספריית ביה"ס לחינוך‬
‫השאלה‪5881011 :‬‬
‫‪ .3‬ספרית הפקולטה למשפטים‬
‫השאלה‪5881587 :‬‬
‫‪ .1‬ספרית מדעי הטבע‬
‫השאלה ‪ 6581376 :‬שירותי קוראים ‪6585117 :‬‬
‫‪ .5‬הספריה הלאומית‬
‫‪470-7337337‬‬
‫ביטחון וחובות אבטחה‬
‫הנהלת האוניברסיטה נוקטת באמצעים לאבטחת הקמפוסים שלה‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫שים לב לנעשה סביבך בכל מקום בו אתה נמצא בתוך שטח האוניברסיטה‪.‬‬
‫שים לב לחפץ עזוב או חשוד ודווח על כך מיד לקצין הביטחון (טלפון בהר הצופים‪ ,5883000 :‬בגבעת רם‪:‬‬
‫‪.)6585000‬‬
‫שים לב לאנשים הנכנסים למקומות שבהם מצטופף קהל רב‪ ,‬ודווח כנ"ל על כל חשד שיתעורר בלבך‪.‬‬
‫במקרה של התרחשות המהווה סכנה‪ ,‬אל תתקרב למקור הסכנה ונסה לפזר את הקהל המצטופף שם‪ .‬רק‬
‫אנשים שהוכשרו לתפקידים כגון מומחי חבלה‪ ,‬כיבוי אש ועזרה ראשונה יחושו למקום שבו יש צורך‬
‫בפעולתם ויפעלו בהתאם להוראות האחראי שבמקום‪.‬‬
‫כאשר אתה מתבקש להזדהות‪ ,‬להציג חפציך לביקורת ולאפשר ביקורת במכוניתך‪ ,‬אנא עשה זאת ברוח‬
‫טובה‪ ,‬ובכך תקל על השומרים במלאכתם‪.‬‬
‫כניסה או שהות בשטחי האוניברסיטה לרבות במעונות הסטודנטים מותנה באמור להלן‪ :‬קציני הביטחון‬
‫של האוניברסיטה רשאים לדרוש מכל סטודנט להציג תעודה מזהה‪ .‬במקרה זה חייב הסטודנט להציג‬
‫תעודה מזהה ולאשר העתקת פרטי התעודה‪ .‬קציני ביטחון רשאים‪ ,‬במקרים שלפי שיקול דעתם יש צורך‬
‫בכך‪ ,‬לערוך חיפוש בגופו ו‪/‬או בחפציו של כל סטודנט‪ ,‬ועל הסטודנט לשתף פעולה ולאפשר את ביצוע‬
‫החיפוש‪.‬‬
‫זכור‪ :‬יעילות אמצעי הביטחון מותנית בערנות מתמדת שלך ושל כולנו !!‬
‫‪.docx‬כללי\שנתון\תשעה\שנתון תשעה\‪51 M:‬‬