הערכות לפתיחת כתה ז מופת לקראת תשע"ה

Transcription

הערכות לפתיחת כתה ז מופת לקראת תשע"ה
‫הערכות לפתיחת כתות ז' מופת ולקבלת תלמידים‬
‫לקראת שנה"ל תשע"ה‬
‫בימים אלה מתחילים בתיה"ס בהערכות לקראת פתיחת כתות ז' מופת בשנה"ל הקרובה‪.‬‬
‫שלבי ההערכות‪:‬‬
‫‪ .1‬ערב החשיפה של תוכנית מופת להורים ולתלמידים‪:‬‬
‫הנוכחים בערב החשיפה מטעם מופת‪:‬‬
‫בתי"ס חדשים‪:‬‬
‫‪ ‬מנכ"ל מופת הגב' ארנה שנידרמן או מנהלת מוסדות חינוך הגב' ניצה רטנר‪.‬‬
‫‪ ‬רכז אזורי מטעם מופת‪.‬‬
‫בתי"ס ותיקים (החל מהשנה השלישית ואילך)‪:‬‬
‫‪ ‬רכז אזורי מטעם מופת‪ /‬נציג מופת מטעמו‪.‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫‪ .2‬ראיונות אישיים לתלמידים המועמדים‪:‬‬
‫הראיון אינו מבחן אלא שיח פתוח‪ ,‬המאפשר התרשמות הדדית ומתן מידע והבהרות נוספים למתענינים‪.‬‬
‫המשתתפים בראיון‪:‬‬
‫‪‬‬
‫התלמיד‪/‬ה המועמד‪/‬ת בליווית הורים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫רכז מופת אזורי‪ /‬נציג מטעמו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נציג הנהלת ביה"ס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מחנך עתידי (מומלץ)‪.‬‬
‫מסמכים לראיונות‪ :‬על המועמד להצטייד במסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תעודת ביה"ס (שליש‪ /‬מחצית א' כיתה ו') וכל מסמך אחר שימצא מתאים ע"י המועמד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טופס למילוי ע"י המרואיין (נספח ‪ )1‬ימולא ע"י המועמד בטרם הכניסה לראיון‪ .‬את הטופס ניתן להוריד‬
‫מאתר מופת (שאלון לתלמיד)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מטלת אתגר (לא חובה)‪ :‬כתיבת חיבור בנושא‪" :‬מדוע אתה רואה עצמך מועמד מתאים לכיתת מופת?"‬
‫למי מיועדת התוכנית הייחודית בכתת מופת?‬
‫‪‬‬
‫תלמידים בעלי משמעת למופת‪ ,‬מוטיבציה למודית גבוהה‪ ,‬זיקה למתמטיקה ולמדעים (ולא רק למחוננים‬
‫ולמצטיינים ביותר)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הקבלה לכיתה מותנית בהשתתפות והצלחה במכינה (שלב א'‪+‬ב')‬
‫חוות דעת המראיינים‪ -‬תתועד על גבי נספח ‪ - 2‬סיכום ראיון למועמדים למכינת מופת‪.‬‬
‫‪ .3‬המכינה‪:‬‬
‫מכינת מופת לתלמידי כיתות ו' הינה תנאי הכרחי לפתיחת כיתה ז' מופת ולקבלת תלמידים לכתה‪.‬‬
‫‪ -3‬א‪ .‬מטרות המכינה מפורטות באתר מופת‪ :‬עקרונות המכינה‪.‬‬
‫בין המטרות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫איתור תלמידים העומדים בדרישות הקבלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערכה הדדית של צוות ההוראה במכינה ושל התלמיד למידת ההתאמה לתכנית מופת‪.‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫‪ -3‬ב‪ .‬מבנה המכינה‪:‬‬
‫בקשה להנחה עבור מכינת מופת‪:‬‬
‫‪ .1‬תוגש על גבי טופס בקשה לקבלת הנחה ובצירוף מסמכים כנדרש במגזר הציבורי (נספח ‪)12‬‬
‫‪ .2‬הגשת המסמכים תתבצע עד שבועיים לפני מועד פתיחת המכינה‪.‬‬
‫גביית תשלום עבור המכינה‪:‬‬
‫הגבייה תתבצע באחד מן האמצעים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כרטיס אשראי ‪ -‬ע"י הוראה טלפונית (נספח ‪)6‬‬
‫מספר המוקד הטלפוני‪373-2133312 :‬‬
‫יש למסור למוקדן את מספר הקוד עבור שלב המכינה עבורו רוצים לשלם‪:‬‬
‫קוד שלב א' – ‪ ,1711‬קוד שלב ב' – ‪ .1712‬בסיום יש לשמור את מספר האסמכתא לתשלום לצורך הצגה‬
‫בביה"ס בתחילת המכינה ולמעקב‪ .‬בנוסף‪ ,‬על ההורה לעדכן את ביה"ס במספר האסמכתא המהווה אישור‬
‫הרשמה למכינה‪.‬‬
‫בקשות להחזר כספי עבור ביטול השתתפות במכינה‪:‬‬
‫החזר יבוצע על פי רשימה שמית מביה"ס‪ ,‬אך ורק בצירוף טופס בקשה מההורה‪ /‬מביה"ס‪.‬‬
‫יש להחתים את רכז המכינה או מנהל ביה"ס על טופס הבקשה להחזר כספי (נספח ‪ ,)7‬ולהעבירו למח' כספים‬
‫במופת‪ .‬לתשומת ליבכם‪:‬‬
‫‪ ‬שלב א'‪ -‬השתתפות ב‪ 11-‬שעות ומעלה מחייבת תשלום מלא‪.‬‬
‫‪ ‬שלב ב'‪ -‬השתתפות בשיעור אחד ומעלה מחייבת תשלום מלא‪.‬‬
‫‪ -3‬ה‪ .‬מועצה פדגוגית לסיכום מכינה שלב א'‪:‬‬
‫בתום שלב א' מתקיימת מועצה פדגוגית לסיכום שלב זה ולמיון התלמידים לכיתת מופת‪.‬‬
‫המועצה מתבצעת עפ"י ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬במועצה הפדגוגית יקחו חלק מורי המכינה‪ ,‬רכז אזורי מטעם מופת‪ /‬נציג מטעמו‪ ,‬רכז מופת בית ספרי‪ /‬רכז‬
‫מכינה‪ ,‬נציג הנהלה‪ ,‬מחנך עתידי (מומלץ)‪.‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫‪ .2‬בקבלת ההחלטות יוצגו בפני המועצה הישגי התלמידים במהלך שלב א' ותפקודם‪ .‬נתונים אלה ישמשו את‬
‫המשתתפים בתהליך קבלת ההחלטות ויתועדו‪.‬‬
‫‪ .3‬חשוב! הערכת הישגי התלמידים במהלך שלב א' של המכינה תיקבע באמצעות הכלים והמדדים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הישגי התלמידים במבחנים‪/‬מבדקים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תלמידאות‪ :‬הופעה סדירה‪ ,‬הכנת שיעורי בית והתנהגות‪.‬‬
‫‪ .4‬שלב ב' של המכינה‪:‬‬
‫שלב ב' מיועד לתלמידים‪ ,‬שהתקבלו לכתת מופת‪ ,‬ויתקיים במסגרת כתת מופת העתידית‪ .‬שלב זה נועד‬
‫להשלמה לימודית וליצירת כיתה התחלת גיבוש חברתי אשר יקלו על קליטה חברתית ולימודית של התלמידים‪.‬‬
‫כתבה‪:‬‬
‫ניצה רטנר‪ ,‬מנהלת מוסדות חינוך‪.‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪1‬‬
‫תאריך‪________ :‬‬
‫מועמדות לכיתת מופת – שאלון לתלמיד‬
‫שם בית הספר העל יסודי‪ __________________________________:‬ישוב‪_____________________:‬‬
‫שם התלמיד‪/‬ה‪________________________________________:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪___________________:‬‬
‫שם ההורה‪ ________________________:‬טל'‪ ________________:‬טל' נייד‪____________________:‬‬
‫כתובת‪_________________________________________________________________________:‬‬
‫שם ביה"ס היסודי‪__________________ :‬‬
‫ארץ לידה‪________________________:‬‬
‫תאריך לידה‪____________________:‬‬
‫תאריך עליה‪____________________:‬‬
‫מה ידוע לך על כיתת מופת?___________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫מדוע את‪/‬ה רואה את עצמך מועמד מתאים לכיתת מופת?_______________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫מה הציפיות שלך מכיתת מופת?‬
‫א‪ .‬בתחום הלימודי‪____________________________________________________________:‬‬
‫ב‪ .‬בתחום החברתי‪___________________________________________________________ :‬‬
‫איך את‪/‬ה מתכוון‪/‬ת להשתלב בכיתת מופת? אלו רעיונות את‪/‬ה יכול‪/‬ה להביא עמך לצורך גיבוש‬
‫הכיתה?________________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫האם הוריך מעוניינים שתלמד בכיתת מופת?‬
‫כן ‪ /‬לא (מחק את המיותר)‬
‫ציון מחצית א' במתמטיקה_____________ ציון מחצית א' באנגלית_____________________‬
‫ציון מחצית א'‪ ,‬בכיתה ו' בהתנהגות_______ ציון מחצית א'‪ ,‬כיתה ו' בהכנת שיעורי בית________‬
‫שליטה במיומנות מחשב‪:‬‬
‫‪ , _________ power point , ____________ excel , ____________ Word‬אינטרנט__________‬
‫מסגרות פעילות אחה"צ‪:‬‬
‫ספורט‬
‫_____________ מס' שעות בשבוע ________________________‬
‫אומנויות ____________ מס' שעות בשבוע ________________________‬
‫אחר‬
‫____________ מס' שעות בשבוע _________________________‬
‫תחביבים‪________________________________________________________________________:‬‬
‫תחביבים‪________________________________________________________________________:‬‬
‫מטלת אתגר (לא חובה)‪ :‬כתוב חיבור בנושא‪" :‬מדוע את‪/‬ה רואה את עצמך מועמד מתאים לכיתת מופת?" וצרף אותו‬
‫לשאלון זה‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪2‬‬
‫סיכום ראיון‬
‫ראיון מועמד לתוכנית בבי"ס‬
‫פרטי המרואיין‪:‬‬
‫שם משפחה‪:‬‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫בי"ס יסודי‪:‬‬
‫הישגים לימודיים‪:‬‬
‫סולם הערכה‬
‫מתמטיקה‬
‫מדעים‬
‫אנגלית‬
‫שפה‬
‫הישגים לימודיים משוקלל‬
‫(הקף בעיגול)‬
‫תלמידאות ומוטיבציה לימודית‪:‬‬
‫סולם הערכה‬
‫הכנת ש‪.‬ב‪ .‬ומטלות‬
‫עמידה בלוח זמנים‬
‫התמדה (הופעה סדירה)‬
‫תלמידאות ומוטיבציה משוקלל‬
‫(הקף בעיגול)‬
‫דרך ארץ‪:‬‬
‫סולם הערכה‬
‫מתייחס בכבוד לחבריו‬
‫מתייחס בכבוד למוריו‬
‫מתייחס בכבוד לציוד‬
‫דרך ארץ משוקלל (הקף‬
‫בעיגול)‬
‫‪100‬‬
‫‪6‬‬
‫‪90‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫סמן ב‪ X -‬במקום המתאים‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫א'‬
‫‪6‬‬
‫ב'‬
‫‪3‬‬
‫ג'‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫א'‬
‫‪6‬‬
‫ב'‬
‫‪3‬‬
‫ג'‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫תרבות הפנאי (הקף בעיגול)‪ :‬תנועת נוער‬
‫תחביבים (פרוט)‪:‬‬
‫תרומה לחברה (פרוט)‪:‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫קריאת ספרים‬
‫התרשמות כללית מהמרואיין‪:‬‬
‫סיכום‪-‬הערכה כוללת מסכמת (לקראת קבלה למכינה)‬
‫דרך ארץ‬
‫הישגים לימודיים תלמידאות ומוטיבציה‬
‫מפתח‬
‫א'‬
‫א'‬
‫‪5-6‬‬
‫מתאים ביותר‬
‫ב'‬
‫א'‪-‬ב'‬
‫מתאים ‪ -‬התאמה בינונית ‪3-4‬‬
‫ג'‬
‫ב'‪-‬ג'‬
‫‪1-2‬‬
‫אינו מתאים‬
‫הערכה מסכמת‪:‬‬
‫נימוקים‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫שם המראיין‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫שם המראיין‪:‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪3‬‬
‫תאריך‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫תלמיד‪/‬ה__________ והוריו‪/‬ה _______________‬
‫שלום רב!‬
‫הנדון‪ :‬לקראת כיתת מופת‬
‫הננו מברכים אותך לרגל הצטרפותך לתהליך הקבלה לכיתת מופת‪.‬‬
‫המכינה נערכת בשני שלבים‪:‬‬
‫שלב א' – בהיקף של ‪ 31‬שעות‬
‫נושאי הלימוד הם‪ :‬מתמטיקה ‪ 26 -‬שעות‬
‫פיזיקה ‪-‬‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫הלימודים משלבים פיתוח מיומנויות למידה‪.‬‬
‫לאחר שלב א' מתכנסת ועדה המחליטה על התלמידים המתאימים והמעוניינים להצטרף לכיתת מופת‪.‬‬
‫שלב ב' – מיועד רק לתלמידים‪ ,‬שנמצאו בתום שלב א'‪ ,‬מתאימים לכיתת מופת‪.‬‬
‫היקף – ‪ 11‬שעות‬
‫נושאי לימוד‪ :‬מתמטיקה ‪ 14 -‬שעות‬
‫שעות מחנך –‪ 4‬שעות‬
‫חשוב! שלב ב' הינו תנאי הכרחי לקבלה סופית לכתת מופת!‬
‫עלות שלב א' ‪( ₪ 623 -‬כולל ‪ ₪ 133‬דמי הרשמה‪ .‬במקרה של ביטול ההשתתפות במכינה לא יוחזרו דמי ההרשמה)‬
‫עלות שלב ב' ‪.₪ 363 -‬‬
‫תשלום למכינה‪ :‬התשלום יתבצע בכרטיס אשראי ‪ -‬ע"י הוראה טלפונית‪ .‬יש להוריד מאתר מופת את השובר לתשלום‬
‫באמצעות כרטיס אשראי (שובר לתשלום באשראי)‪ .‬מספר המוקד הטלפוני‪,373-2133312 :‬‬
‫יש למסור למוקדן את מספר הקוד עבור שלב המכינה אותו רוצים לשלם‪ .‬שלב א' – ‪ 1711‬שלב ב'– ‪.1712‬‬
‫יש למלא את מספר האסמכתא עבור התשלום המתקבל על גבי השובר וליידע את ביה"ס כדי לאשר את הרישום למכינה‪.‬‬
‫ראיון אישי‪ :‬לראיון יש להצטייד בתעודה של מחצית א' כיתה ו'‪ ,‬כל מסמך התומך בקבלת התלמיד למכינה וכן יש למלא את‬
‫השאלון לתלמיד אותו ניתן להוריד מאתר מופת (שאלון לתלמיד)‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לצרף חיבור בנושא‪" :‬מדוע את‪/‬ה רואה את‬
‫עצמך מועמד מתאים לכיתת מופת?" ולהביאו לראיון‪.‬‬
‫ביטול השתתפות‪:‬‬
‫על מנת לקבל החזר עבור מכינה‪ ,‬על ההורה למלא בקשה להחזר ולהחתים את רכז המכינה או מנהל ביה"ס ‪.‬‬
‫שלב א'‪ -‬השתתפות ב‪ 11-‬שעות ומעלה מחייבת בתשלום מלא‪.‬‬
‫שלב ב'‪ -‬השתתפות בשיעור אחד ומעלה מחייבת בתשלום מלא‪.‬‬
‫אנו מברכים אותך על בחירתך להצטרף לתוכנית מופת ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך‪.‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪ – 4‬א‬
‫דף משוב לתלמיד‪/‬ה במהלך המכינה‬
‫שם ביה"ס‪ ___________________:‬ישוב‪ ____________________:‬תאריך‪_________________:‬‬
‫שם תלמיד‪/‬ה‪_________________________________:‬‬
‫תלמיד‪/‬ה היקר‪/‬ה‪,‬‬
‫במטרה ללמוד מכם על האופן בו מתנהלת המכינה אנו מעבירים ביניכם דף משוב‪ ,‬שעליו אתם מתבקשים לענות באופן‬
‫מלא‪ .‬זה איננו מבחן‪ ,‬אלא משוב שיאפשר לנו ללמוד‪ ,‬ולהיערך בהתאם למשוב לקראת המחצית השנייה של המכינה‪.‬‬
‫תודה על שיתוף הפעולה‪ ,‬הנהלת המכינה‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מתמטיקה‬
‫שאלון‬
‫פיסיקה‬
‫האם החומר הלימודי קשה או קל להבנה?‬
‫א‪.‬קל מאוד ב‪.‬קל ג‪.‬בינוני ד‪.‬קשה ה‪.‬קשה מאוד‪.‬‬
‫האם החומר הלימודי מעניין?‬
‫א‪.‬אינו מעניין כלל ב‪.‬אינו מעניין ג‪.‬בינוני ד‪.‬מעניין ה‪.‬מעניין מאוד‪.‬‬
‫האם דרך העברת השעורים מעניינת?‬
‫א‪.‬אינו מעניין כלל ב‪.‬אינה מעניינת ג‪.‬בינונית ד‪.‬מעניינת ה‪.‬מעניינת מאוד‪.‬‬
‫הרגשתי הכללית במכינה (ארגון‪ ,‬יחס המורים‪ ,‬חברת התלמידים)‬
‫א‪.‬אינה טובה כלל ב‪.‬אינה טובה ג‪.‬בינונית ד‪.‬טובה ה‪.‬טובה מאוד‬
‫מהי מידת ההתאמה של תוכנית מופת אליך?‬
‫‪5‬‬
‫א‪.‬אינה מתאימה כלל ב‪.‬קשה לי להעריך ג‪.‬מתאימה במידה בינונית‬
‫ד‪.‬מתאימה ה‪.‬מתאימה מאוד‪.‬‬
‫‪ .6‬באילו מבין הנושאים הנלמדים במכינה הינך מתקשה? (פרט נושאים וגורמים)‪.‬‬
‫__________________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫‪ .7‬מה עשוי לתרום להצלחתך במכינה‪ ,‬הקשור בו‪ :‬מורים‪ ,‬דרך הוראה‪ ,‬חברים למכינה‪ ,‬אחר‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫בברכת הצלחה בהמשך דרכך‪.‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪ – 4‬ב‬
‫דף הערכה עצמית לתלמיד‪/‬ה בסוף המכינה‬
‫שם ביה"ס‪ ___________________:‬ישוב‪ ____________________:‬תאריך‪_________________:‬‬
‫שם תלמיד‪/‬ה‪_________________________________:‬‬
‫תלמיד‪/‬ה יקר‪/‬ה‪,‬‬
‫לפניך דף שבאמצעותו תנסה‪/‬י להעריך את עצמך ולסכם את השתתפותך במכינה‪ .‬לשאלות ‪ 1-5‬ענה‪/‬י באמצעות ניקוד מ‪-‬‬
‫‪ 1‬עד ‪ 5‬על פי המופיע בגוף השאלה‪ .‬לשאלות ‪ 6-9‬הנך מתבקש‪/‬ת להשיב באופן פתוח וכן‪.‬‬
‫תשובה‬
‫מס' שאלון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כיצד אתה‪/‬ת מעריך‪/‬ה את עצמך מתמודד‪/‬ת עם חומר לימודי לא מוכר‪ ,‬שידרוש ממך השקעת‬
‫מאמץ?‬
‫א‪.‬יהיה לי קשה מאוד ב‪.‬יהיה לי קשה ג‪.‬יהיה לי קשה אך אני אתמודד‬
‫ד‪.‬אני אתמודד ה‪.‬אני אוהב אתגרים‪.‬‬
‫כיצד הרגשת בהתמודדות עם שעורי הבית במהלך המכינה?‬
‫א‪.‬היה לי קשה ב‪.‬היה לי קשה אך הבנתי את החשיבות ג‪.‬זה בסדר אני רגיל‪/‬ה ד‪.‬שיעורי בית‬
‫זה לא קשה ה‪.‬כיף להכין שיעורי בית‪.‬‬
‫כיצד תעריך את מידת עמידתך בהכנת שעורי הבית במהלך המכינה?‬
‫א‪.‬לא ייחסתי חשיבות לש‪.‬ב‪ .‬ב‪.‬התקשתי ועמדתי חלקית במשימה ג‪.‬התקשתי אך השקעתי‬
‫מאמץ ועמדתי במשימה ד‪.‬אני רגיל להכין ש‪.‬ב‪ .‬ועמדתי במשימה ה‪.‬שעורי הבית היו עבורי אתגר‬
‫ועמדתי בו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫באיזו מידה הנך מעונין‪/‬ת להצטרף לכתת מופת לאור התנסותך במכינה?‬
‫א‪.‬לא מעוניין בגלל הקושי הלימודי ב‪.‬לא מעוניין בגלל בעיית החברים ג‪.‬מעוניין אך עדיין‬
‫מתלבט‪/‬ת ד‪.‬מעוניין‪/‬ת ה‪.‬מעוניין מאוד‬
‫‪5‬‬
‫מהי מידת ההתאמה של תוכנית מופת אליך?‬
‫א‪.‬אינה מתאימה כלל ב‪.‬קשה לי להעריך ג‪.‬מתאימה במידה בינונית ד‪.‬מתאימה‬
‫ה‪.‬מתאימה מאוד‪.‬‬
‫‪ .6‬האם היית זקוק לעזרה נוספת בהכנת שיעורי הבית? (הורים‪ ,‬חברים‪ ,‬אינטרנט ועוד) פרט‪/‬י‪.‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ .7‬האם ההרכב החברתי במכינה מתאים לך מבחינת ציפיותיך?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ . 1‬האם החלטתך ללמוד בכיתת מופת מותנית בהצטרפות חבר‪/‬ה שלך? (שם החבר‪/‬ה)‪:‬‬
‫בברכת ההצלחה בהמשך הדרך‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪6‬‬
‫שובר לתשלום באשראי‪:‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪7‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עמותת מופת‪-‬קבוצה לקידום הוראה (ע"ר)‬
‫מחלקת כספים‬
‫מס' פקס‪33-7677339 :‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה להחזר כספי עבור מכינה‬
‫מאת‪ ________________ :‬מס' טל'‪ ____________:‬כתובת‪__________________________ :‬‬
‫שם התלמיד‪/‬ה‪ ____________________________ :‬מס' ת‪.‬ז‪________________________ :.‬‬
‫שם ביה"ס (מכינה)‪_________________________________________________________ :‬‬
‫נימוקי הבקשה‪____________________________________________________________ :‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫מס' מפגשים בהם נכח התלמיד‪ ___________:‬מס' שעות לימוד בכל מפגש‪_______________ :‬‬
‫***נא לצרף את הוכחת התשלום כגון‪ :‬צילום קבלה‪ /‬שובר‪ /‬אישור העברה בנקאית‪ /‬אישור תשלום בכרטיס‬
‫אשראי‪.‬‬
‫במידה ושולם באשראי יש לרשום את ‪ 4‬הספרות האחרונות של הכרטיס בו שולם התשלום_______‪.‬‬
‫לידיעתכם!‬
‫***במקרה של ביטול השתתפות מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא יוחזרו דמי רישום‪.‬‬
‫***לא יבוצע החזר כספי לאחר השתתפות ב‪ 11-‬שיעורים בשלב א'‪.‬‬
‫***לא יבוצע החזר כספי לאחר השתתפות בשיעור אחד בשלב ב'‪.‬‬
‫תאריך‪____________________ :‬‬
‫חתימת ההורה‪_____________________ :‬‬
‫תאריך‪___________________ :‬‬
‫__________________________‬
‫_________________________‬
‫שם המאשר(רכז המכינה‪ /‬מנהל ביה"ס)‬
‫חתימת המאשר‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬
‫נספח ‪12‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עמותת מופת‪-‬קבוצה לקידום הוראה (ע"ר)‬
‫ועדת הנחות‬
‫מס' פקס‪33-7677339 :‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה לקבלת הנחה עבור שכר לימוד‬
‫מאת‪________________ :‬מס' טל'‪ _______________:‬כתובת‪_______________________ :‬‬
‫שם התלמיד‪/‬ה‪___________________________ :‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪______________________ :.‬‬
‫שם ביה"ס (מכינה) ‪_________________________________________________________:‬‬
‫נימוקי הבקשה ‪:‬‬
‫יש לצרף את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫יש לסמן את התשובה המתאימה‪:‬‬
‫‪.1‬תלושי שכר של ‪ 3‬חוד' אחרונים(‪ 2‬בני הזוג)‪.‬‬
‫‪.1‬תעסוקת האב‪ :‬עצמאי‪/‬שכיר (נא לפרט)‬
‫‪.2‬הכנסות מביטוח לאומי‪.‬‬
‫תעסוקת האם‪ :‬עצמאי‪/‬שכיר(נא לפרט)‬
‫‪.3‬אישור על גירושין‪ ,‬מזונות‪.‬‬
‫‪.2‬נכס בבעלות הפונה כן‪/‬לא אם כן‪ ,‬איזה‬
‫‪.4‬לעצמאים נא לצרף הצהרת הכנסה‪.‬‬
‫‪.3‬רכב בבעלות הפונה כן‪/‬לא אם כן‪ ,‬איזה‬
‫פירוט הגילאים‬
‫‪.5‬הכנסות נוספות או מסמכים חשובים‪.‬‬
‫‪.4‬מס' ילדים במשפחה‬
‫‪.6‬צילום קבלה‪/‬אישור תשלום‪.‬‬
‫‪.5‬מצב משפחתי רווק ‪ /‬נשוי ‪ /‬גרוש ‪ /‬חד הורי ‪ /‬אלמן‪.‬‬
‫‪.7‬צילום תעודת זהות כולל ספח‪.‬‬
‫ללא צירוף המסמכים הנדרשים הבקשה לא תיבדק‪.‬‬
‫יש להגיש את הבקשה עד שבועיים לפני מועד פתיחת המכינה!‬
‫חתימת ההורה‪___________________:‬‬
‫תאריך‪_________________:‬‬
‫הערות‪(:‬לשימוש משרדי)‬
‫שם וחתימת המאשר‪:‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫משרד ראשי ‪ :‬הכפר הירוק ע ” ש לוי אשכול ‪ | 00844 ,‬טלפון ‪ | 40-0000444 :‬פקס ‪40-0000464 :‬‬
‫‪Head Office: Hakfar Hayarok, 00844 | tel: 40-0000444 | fax: 40-0000464 | www.reshetmofet.org‬‬