לכבוד: גב` רונית תירוש

Transcription

לכבוד: גב` רונית תירוש
‫לכבוד‪:‬‬
‫מנהל‪/‬ת ביה"ס‬
‫רכז מופת בית ספרי‬
‫רכז אזורי‪ ,‬מופת‬
‫רכזי מקצועות‪ ,‬מופת‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬נוהל הערכות לפתיחת כתות ז' מופת וקבלת תלמידים לקראת‬
‫שנה"ל תשע"ד‬
‫בימים אלה מתחילים בתיה"ס בהערכות לקראת פתיחת כתות ז' מופת בשנה"ל הקרובה‪.‬‬
‫שלבי ההערכות‬
‫‪ .6‬ערב חשיפה להורים ולתלמידים‬
‫‪ .6‬ראיונות אישיים לתלמידים בלווית ההורים‬
‫‪ .0‬מכינות מופת‬
‫שלב א'‬
‫מועצה פדגוגית‬
‫שלב ב'‬
‫חשוב! כל שלבי ההערכות חייבים להיעשות בתאום מראש ( לפחות שבועיים) עם הרכז האזורי‬
‫מטעם מופת ‪ -‬האחראי לתאום עם בתי הספר‬
‫ועם רכזת המכינות מטעם מופת‪ :‬דנה נמדר בטל'‪ , 40-0000460 :‬פקס‪40-0000466 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .6‬ערב החשיפה של תוכנית מופת להורים ולתלמידים‬
‫מועד ערב החשיפה יתואם עם הרכז האזורי ורכזת המכינות מטעם מופת דנה נמדר‪.‬‬
‫הנוכחים בערב החשיפה מטעם מופת‪:‬‬
‫בתי" ס חדשים‪:‬‬
‫‪ ‬מנכ"ל מופת הגב' שנידרמן ארנה‪ /‬מנהלת מוסדות חינוך הגב' רטנר ניצה‪.‬‬
‫‪ ‬רכז אזורי מטעם מופת‪.‬‬
‫בתי" ס ותיקים ( החל מהשנה השלישית והלאה)‪:‬‬
‫‪ ‬רכז אזורי מטעם מופת‪ /‬נציג מופת מטעמו‪.‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫‪ .6‬ראיונות אישיים לתלמידים המועמדים‬
‫הראיון נועד להתרשמות הדדית ולמתן מידע והבהרות נוספות למתעניינים‪ .‬הראיון אינו מבחן‪.‬‬
‫תאום מועדי הראיונות‪ :‬יעשה עם הרכז האזורי ‪ /‬רכזת המכינות מטעם מופת דנה נמדר‪.‬‬
‫טל'‪ , 40-0000460 :‬פקס‪, 40-0000466 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫המשתתפים בראיון‪:‬‬
‫‪ ‬התלמיד‪/‬ה המועמד‪/‬ת בלווית הורים‪.‬‬
‫‪ ‬רכז מופת אזורי ‪ /‬נציג מטעמו‪.‬‬
‫‪ ‬נציג הנהלת ביה"ס‪.‬‬
‫‪ ‬מחנך עתידי (מומלץ)‪.‬‬
‫מסמכים לראיונות ‪-‬‬
‫על המועמד להצטייד ב‪:‬‬
‫‪ ‬תעודת ביה"ס (שליש‪ /‬מחצית א' כיתה ו') וכל מסמך רלבנטי שימצא לנכון‪.‬‬
‫‪ ‬טופס למילוי ע"י המרואיין (נספח ‪ )6‬ימולא ע" י המועמד בטרם הכניסה לראיון‪.‬‬
‫חשוב! לתלמידים הנרשמים‪ /‬המועמדים למכינה יחולק החוזר‪ " :‬לקראת כתת מופת" (נספח ‪.)0‬‬
‫הקריטריונים לקבלת מועמדים למכינה ולכיתת מופת‪:‬‬
‫‪ ‬משמעת למופת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מוטיבציה לימודית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫זיקה למתמטיקה ולמדעים (לא רק המחוננים והמצטיינים ביותר)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השתתפות והצלחה במכינה (שלב א'‪+‬ב')‬
‫חוות דעת המראיינים‪ -‬תתועד על גבי נספח ‪ -6‬סיכום ראיון קבלה למופת‪.‬‬
‫‪ .0‬המכינה‬
‫מכינת מופת לתלמידי כיתות ו' הינה תנאי הכרחי לפתיחת כיתה ז' מופת ולקבלת תלמידים לכתה‪.‬‬
‫‪ - 0‬א‪ .‬מטרות המכינה מפורטות בחוברת " תהליך הקבלה לכיתת מופת ומכינת מופת –‬
‫עקרונות‪ ,‬הדגשים ומטרות"‪.‬‬
‫בין המטרות‪:‬‬
‫‪ ‬איתור תלמידים העומדים בדרישות הקבלה‪.‬‬
‫‪ ‬הערכה הדדית של צוות ההוראה במכינה ושל התלמיד למידת ההתאמה לתכנית מופת‪.‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫‪ - 0‬ב‪ .‬מבנה המכינה‪:‬‬
‫שלב א'‬
‫שלב לאיתור ולמיון‬
‫תלמידים לכיתת מופת‬
‫מתמטיקה‪ 60 -‬ש'‬
‫‪ 66‬ש'‬
‫פיזיקה‪-‬‬
‫‪ 08‬ש'‬
‫סה"כ‪-‬‬
‫שלב ב'‬
‫מועצה פדגוגית‬
‫סיכום המכינה ובחירת‬
‫תלמידים לכיתת מופת‬
‫שלב השלמת תכנים‬
‫לימודיים וגיבוש כיתתי‪.‬‬
‫מתמטיקה‪ 60 -‬ש'‬
‫‪ 0‬ש'‬
‫חינוך‪-‬‬
‫‪ 68‬ש'‬
‫סה"כ‪-‬‬
‫גודל קבוצות הלימוד במכינה‪:‬‬
‫שלב א'‪ -‬גודל מירבי של קבוצת הלימוד במכינה שלב א'‪ 06 -‬תלמידים‪ .‬מעל למספר זה תחולק הקבוצה ל‪.6 -‬‬
‫שלב ב'‪ -‬מיועד לתלמידים שהתקבלו למופת ויתקיים במסגרת כיתתית‪.‬‬
‫‪ - 0‬ג‪ .‬מועד המכינה‬
‫שלב א'‪ -‬התחלה‪ -‬החל מחודש דצמבר ולא יאוחר מאפריל‪.‬‬
‫סיום‪-‬‬
‫לא יאוחר מחודש יוני‪.‬‬
‫שלב ב'‪ -‬התחלה‪ -‬לא יאוחר מתחילת יולי‪.‬‬
‫סיום‪-‬‬
‫לא יאוחר מה‪ 64 -‬ביולי‪.‬‬
‫‪ - 0‬ד‪ .‬אישור מופת לפתיחת מכינה‬
‫אישור לפתיחת מכינה יינתן רק לאחר העברת הפרטים ה מפורטים בהמשך למטה מופת באמצעות הקלדת‬
‫הנתונים ישירות באתר מופת‪:‬‬
‫כניסה לאתר‪:‬‬
‫יש להיכנס לקישור‪www.reshetmofet.org :‬‬
‫בצד ימין תחת‪" :‬קישורים שימושיים" נמצא קישור ל‪ :‬מערכת מידע מופת לבתי ספר ואנשי קשר מופת‬
‫בלבד‪.‬‬
‫כניסה למסד הנתונים מתאפשרת באמצעות‪ :‬שם משתמש וסיסמה‪.‬‬
‫שם משתמש‪ :‬כתובת דוא"ל מלאה‪ ,‬סיסמה‪ :‬מס' טלפון נייד (ללא סימני פיסוק)‪.‬‬
‫לתשומת ל בכם! רק רכזי מופת בית ספריים‪/‬רכזי מכינות המופיעים במסד הנתונים של מופת יכולים להיכנס‬
‫לאתר‪.‬‬
‫על אנשי קשר חדשים שהצטרפו לתוכנית מופת (ולא מופיעים במסד הנתונים) לפנות לדוא"ל‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬לצורך הרישום‪.‬‬
‫הפרטים הנדרשים לרישום‪ :‬שם פרטי ומשפחה‪ ,‬שם ביה"ס‪ ,‬תפקיד בית ספרי‪ ,‬מס' טל קווי‪ ,‬מס' טל' נייד‪,‬‬
‫דוא"ל‪ ,‬כתובת מגורים‪.‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫הפרטים שיש להעביר למטה מופת לקבלת אישור לפתיחת מכינה‪:‬‬
‫‪ ‬דיווח נתוני מכינה שלב א' ושלב ב' –‬
‫הדיווח יכלול את הפרטים‪:‬‬
‫‪ o‬פרטי ביה"ס‪.‬‬
‫‪ o‬מועד המכינה‪ -‬התחלה וסיום‪.‬‬
‫‪ o‬פרטי רכז המכינה מטעם ביה"ס‪.‬‬
‫‪ o‬מס' התלמידים בקב' במכינה‪.‬‬
‫‪ o‬מועדי ערב החשיפה והראיונות‪.‬‬
‫‪ o‬מורי המכינה‪.‬‬
‫‪ ‬ריכוז פרטי התלמידים במכינה – כולל מס' קבלה‪ /‬מס' שובר והסכום ששולם‪.‬‬
‫‪ ‬התשלום עבור המכינה‪-‬‬
‫‪ o‬יועבר למטה מופת טרום פתיחת המכינה‪.‬‬
‫‪ o‬ישמש אישור לאספקת חוברות למכינה‪.‬‬
‫‪ - 0‬ה‪ .‬עלות המכינה‬
‫עלות *‪ :‬שלב א'‪₪ 064 -‬‬
‫שלב ב'‪₪ 004 -‬‬
‫סה"כ ‪-‬‬
‫‪₪ 084‬‬
‫(* כולל ‪ ₪ 644‬דמי הרשמה‪ .‬במקרה של ביטול השתתפות במכינה לא יוחזרו דמי ההרשמה)‬
‫ביצוע התשלום‪:‬‬
‫‪ ‬התשלום יבוצע במזומן‪ /‬המחאה (צ'ק) ‪ -‬לפקודת מופת‪.‬‬
‫‪ ‬הנרשמים יקבלו קבלות של מופת‪.‬‬
‫מועצה פדגוגית לסיכום מכינה שלב א'‪:‬‬
‫המועצה הפדגוגית לסיכום שלב א' ולמיון התלמידים לכיתת מופת תתבצע עפ"י ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫‪ .6‬הרכב המועצה יכלול את‪ :‬מורי המכינה‪ ,‬רכז אזורי מטעם מופת‪ /‬נציג מטעמו‪ ,‬רכז מופת בית ספרי‪ /‬רכז‬
‫מכינה‪ ,‬נציג הנהלה‪ .‬מחנך עתידי (מומלץ)‪.‬‬
‫‪ .6‬מסמכים למועצה‪ :‬הישגי התלמידים במהלך שלב א' ותפקודם ירוכזו בטופס (נספח ‪ )5‬וישמשו את המשתתפים‬
‫בתהליך קבלת ההחלטות ולתיעוד‪.‬‬
‫‪ .0‬חשוב! הערכת הישגי התלמידים במהלך שלב א' של המכינה יקבעו באמצעות הכלים והמדדים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬הישגי התלמידים במבחנים‪.‬‬
‫‪ ‬תלמידאות‪ :‬הופעה סדירה‪ ,‬הכנת שיעורי בית והתנהגות‪.‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫להלן הפרוט‪:‬‬
‫מתמטיקה‪ :‬מבחן ‪6‬‬
‫‪64%‬‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫‪05%‬‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫מבחן ‪0‬‬
‫‪05%‬‬
‫הכנת ש‪.‬ב‬
‫הכנת ש‪.‬ב‬
‫‪65%‬‬
‫הופעה סדירה ‪5%‬‬
‫הופעה סדירה‬
‫‪5%‬‬
‫מתמטיקה סה"כ‪:‬‬
‫פיזיקה‪:‬‬
‫‪644%‬‬
‫ציון משוקלל‪ :‬ציון משוקלל במתמטיקה‬
‫ציון משוקלל בפיזיקה‬
‫ציון משוקלל כללי‪:‬‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫‪05%‬‬
‫‪05%‬‬
‫‪65%‬‬
‫פיזיקה סה"כ‪:‬‬
‫‪644%‬‬
‫‪04%‬‬
‫‪04%‬‬
‫‪644%‬‬
‫המבחנים במהלך שלב א' של המכינה יחוברו ע"י המורים המלמדים בהתייעצות עם הרכזים‬
‫המקצועיים של מופת ובהדרכתם‪.‬‬
‫‪ - 0‬ו‪ .‬בעלי תפקידים במכינה ‪ -‬תחומי פעילות ואחריות‪:‬‬
‫בעלי תפקידים במכינה‬
‫רכז מכינה‬
‫בית‪ -‬ספרי‬
‫רכז אזורי‬
‫ורכזים מקצועיים‬
‫מטעם מופת‬
‫מורי המכינה‬
‫רכז מכינה בית ‪ -‬ספרי‬
‫‪ ‬המינוי באחריות מנהל ביה"ס (מומלץ למנות את רכז מופת הבית ספרי)‪.‬‬
‫‪ ‬באחריות רכז המכינה הבית – ספרי‪:‬‬
‫התנהלות שוטפת של המכינה וקשר רציף עם הרכז האזורי מטעם מופת ורכזת ה מכינות מטעם מופת‪.‬‬
‫‪ .6‬דיווח נתוני שלב א' ושלב ב' לרכזת המכינות במטה מופת (הדיווח יעשה באמצעות אתר‬
‫מופת‪ ,‬ראה הנחיות לעיל)‪.‬‬
‫‪ .6‬עדכון רשימות שמיות של התלמידים המשתתפים במכינה טרם פתיחתה‪ ,‬על כל הפרטים‬
‫הנדרשים (באמצעות אתר מופת‪ ,‬ראה הנחיות לעיל)‪.‬‬
‫‪ .0‬העברת הכספים הנגבים ופנקסי הקבלות למחלקת הכספים במופת – לידי אסתר מרון טלפון‪:‬‬
‫‪.40-0000440‬‬
‫חשוב‪ :‬ביצוע המפורט בסעיף ‪ 6 ,6‬ו ‪ 0-‬הינו תנאי לאספקת חוברות הלימוד למשתתפים במכינה‪.‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫‪ .0‬הזמנת חוברות לימוד בטרם פתיחת המכינה מרכזת המכינות במטה מופת‪ ,‬וחלוקתם‪.‬‬
‫חוברות הלימוד למכינה יישלחו לביה"ס באמצעות שרות משלוחים‪.‬‬
‫משלוח החוברות מותנה במילוי סעיפים ‪.6-0‬‬
‫‪ .5‬אסוף וריכוז הנתונים והחומרים לתיקי הלומדים‪.‬‬
‫‪ .0‬ארגון ישיבת המועצה הפדגוגית (בהשתתפות נציג ההנהלה והמורים המלמדים) בסיום שלב‬
‫א' של המכינה‪.‬‬
‫יש להכין לישיבת המועצה הפדגוגית את נתוני התלמידים במכינה ע"ג נספח ‪.5‬‬
‫קביעת המועד וקיום המועצה הפדגוגית לסיכום שלב א' של המכינה יתבצע בתאום עם‬
‫הרכז האזורי ובנוכחותו‪.‬‬
‫‪ .0‬העברת משובים לתלמידים במהלך המכינה ובסופה ואיסופם (נספח ‪ -0‬א' ונספח ‪ -0‬ב')‪.‬‬
‫‪ .8‬אכיפת נוהל מבחנים וריכוז התוצאות – במהלך המכינה לא יערך יותר ממבחן אחד ביום‪.‬‬
‫ושלושה מבחנים במתמטיקה ושני מבחנים בפיזיקה במהלך שלב א'‪.‬‬
‫‪ .0‬העברת כל החומרים והדיווחים לרכזת המכינות‪ ,‬מטה מופת‪.‬‬
‫‪ .64‬השתתפות במועצה הפדגוגית לסיום מכינה שלב א' – ריכוז החומר‪ ,‬ריכוז החלטות המועצה‬
‫הפדגוגית והעברתם בדוא"ל למטה מופת על גיליון אקסל אשר ניתן להוריד מאתר נתוני‬
‫מופת (נספח ‪.)5‬‬
‫‪ .66‬העברת תוצאות המבחן במתמטיקה לסיכום שלב ב' לרכזת המכינות‪ -‬דנה נמדר‪.‬‬
‫‪ .66‬העברת המסמכים הנדרשים לצורך תשלום שכר רכז המכינה והמורים אל מחלקת הכספים‬
‫במטה מופת‪ ,‬לידי אסתר מרון‪ ,‬טל'‪ ,40-0000440 :‬פקס‪.40-0000440 :‬‬
‫תשלום השכר לרכז המכינה‬
‫מותנה במילוי המטלות‪ ,‬המפורטות לעיל‪ ,‬ועל פי המפתח הבא‪:‬‬
‫א‪ .‬רכז המשמש גם כמורה במכינה – ‪ ₪ 544‬לקבוצה אחת‪ ₪ 044 ,‬לשתי קבוצות ו ‪ ₪ 044‬לשלוש‪.‬‬
‫ב‪ .‬רכז שאינו מלמד במכינה‪ ₪ 044 :‬לקבוצה אחת‪ ₪ 6644 ,‬לשתי קבוצות ו ‪ ₪ 6044‬לשלוש‪.‬‬
‫רכז אזורי ורכזי מקצוע מטעם מופת‬
‫רכז אזורי מטעם מופת ‪ -‬תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ ‬פתיחת המכינה‪ ,‬הפעלתה והנחיית הצוות הבית ספרי‪.‬‬
‫‪ ‬תאום בין ביה"ס לבין מטה מופת בכל הקשור בהערכות לפתיחת כתות מופת‪.‬‬
‫‪ ‬הנחיית הצוות הבית ספרי בכל הקשור בהערכות לפתיחת כתות מופת על כל שלביה‪.‬‬
‫‪ ‬השתתפות בשלבי ההערכות ובמועצה הפדגוגית לסיכום שלב א' של המכינה‪.‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫רכזים ומנחים מקצועיים מטעם מופת ‪ -‬רכז מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה והעצמה‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ ‬הנחיית מורי מתמטיקה ופיזיקה ומחנכי הכיתות‪.‬‬
‫‪ ‬אישור מורים המלמדים במכינה‪.‬‬
‫‪ ‬צפייה בשיעורים ותדרוך מורים חדשים במהלך המכינה [כולל תדרוך בהכנת כלי הערכה ומדידה (מבחנים)‬
‫במהלך המכינה]‪.‬‬
‫‪ ‬אכיפה של עריכת מבחן במתמטיקה לסכום שלב ב' של המכינה ( מבחן מופת) ודיווח הציונים לרכזת‬
‫המכינות מטעם מופת‪ -‬דנה נמדר בדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫מורי המכינה‬
‫‪ ‬מינוי מורי המכינה‪ -‬ע"י מנהל ביה"ס או ממונה מטעמו ובאישור מופת (פירוט בהמשך)‬
‫חשוב! מורי מתמטיקה ופיסיקה‪ ,‬המלמדים במכינה‪ ,‬הם המורים שילמדו בהמשך בכיתות מופת‪.‬‬
‫‪ ‬העסקת המורים במכינה מותנית בעמידה בסטנדרטים של מופת‪ .‬אי לכך רכז מופת בית ספרי יעביר את‬
‫מסמכי המורים המועמדים להוראה במכינה‪ :‬השכלה אקדמית‪ ,‬תעודת הוראה ‪/‬רישיון הוראה אל המחלקה‬
‫הפדגוגית לצורך מתן אישור להעסקת המורים‪.‬‬
‫‪ ‬המו רים החדשים צריכים לעבור ראיון אצל מנהלי המחלקות‪:‬‬
‫מתמטיקה – דר' תמרה אבישר‬
‫פיסיקה – דר' דב טריגרמן‬
‫או אצל רכזי המקצועות מטעם מופת‬
‫תשלום שכר ההוראה למורים‪ -‬יתבצע על פי אחד מהמפתחות הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬לפי שכר לשעת הוראה כנגד הצגת תלוש המשכורת של המורה‪.‬‬
‫‪ ‬לפי המפתח התלוי בדרוג האקדמי של המורה ובגודל הקבוצה‪.‬‬
‫בכל שאלה‪ /‬בעיה ניתן לפנות‪:‬‬
‫‪ ‬לרכז האזורי מטעם מופת‬
‫‪ ‬לרכזת המכינות‪ -‬דנה נמדר בטל' ‪40-0000460‬‬
‫‪ ‬לניצה רטנר בטל' ‪456-5666600 /40-0000464‬‬
‫כתבה‪:‬‬
‫ניצה רטנר‬
‫תיק נהלים‪ ,‬מופת‬
‫מחלקת כספים וכח אדם‬
‫מחלקה פדגוגית‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫נספח ‪6‬‬
‫תאריך‪________ :‬‬
‫מועמדות לכיתת מופת – שאלון לתלמיד‬
‫שם בית הספר העל יסודי‪__________________________________:‬‬
‫ישוב‪_____________________:‬‬
‫שם התלמיד‪/‬ה‪________________________________________:‬‬
‫מס' ת"ז‪___________________:‬‬
‫שם ההורה‪ ________________________:‬טל'‪ ________________:‬טל' נייד‪____________________:‬‬
‫כתובת‪__________________________________________________________________________:‬‬
‫שם ביה"ס היסודי‪__________________ :‬‬
‫ארץ לידה‪________________________:‬‬
‫תאריך עליה‪____________________:‬‬
‫מה ידוע לך על כיתת מופת?‪___________________________________________________________:‬‬
‫________________________________________________________________________________‬
‫מדוע את‪/‬ה רואה את עצמך מועמד מתאים לכיתת מופת?_______________________________________‬
‫________________________________________________________________________________‬
‫מה הציפיות שלך מכיתת מופת?‬
‫א‪ .‬בתחום הלימודי‪_______________________________________________________________:‬‬
‫ב‪ .‬בתחום החברתי‪:‬‬
‫איך את‪/‬ה מתכוון‪/‬ת להשתלב בכיתת מופת? אלו רעיונות את‪/‬ה יכול‪/‬ה להביא עמך לצורך גיבוש‬
‫הכיתה?__________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________________‬
‫האם הוריך מעוניינים שתלמד בכיתת מופת?‬
‫כן ‪ /‬לא (מחק את המיותר)‬
‫ציון מחצית א' במתמטיקה_____________ ציון מחצית א' באנגלית_____________________‬
‫ציון מחצית א'‪ ,‬בכיתה ו' בהתנהגות_______ ציון מחצית א'‪ ,‬כיתה ו' בהכנת שיעורי בית________‬
‫שליטה במיומנות מחשב‪:‬‬
‫‪ , _________ power point , ____________ excel , ____________ Word‬אינטרנט__________‬
‫מסגרות פעילות אחה"צ‪:‬‬
‫ספורט‬
‫_____________ מס' שעות בשבוע ________________________‬
‫אומנויות ____________ מס' שעות בשבוע ________________________‬
‫אחר‬
‫____________ מס' שעות בשבוע _________________________‬
‫תחביבים‪________________________________________________________________________:‬‬
‫תחביבים‪________________________________________________________________________:‬‬
‫בהצלחה!‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫נספח ‪6‬‬
‫סיכום ראיון‬
‫ראיון מועמד לתוכנית מופת בבי"ס ___________________________ תאריך __________‬
‫פרטי המרואיין‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:‬‬
‫שם משפחה‪:‬‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫בי"ס יסודי‪:‬‬
‫סמן ב ‪ X‬במקום המתאים‬
‫הישגים לימודיים‪:‬‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫סולם הערכה‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מתמטיקה‬
‫מדעים‬
‫אנגלית‬
‫שפה‬
‫הישגים לימודיים משוקלל‬
‫(הקף בעיגול)‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫א'‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫תלמידאות ומוטיבציה לימודית‪:‬‬
‫סולם הערכה‬
‫הכנה ש‪.‬ב‪ .‬ומטלות‬
‫עמידה בלוח זמנים‬
‫התמדה (הופעה סדירה)‬
‫תלמידאות ומוטיבציה משוקלל‬
‫(הקף בעיגול)‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫ג'‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫דרך ארץ‪:‬‬
‫סולם הערכה‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫מתייחס בכבוד לחבריו‬
‫מתייחס בכבוד למוריו‬
‫מתייחס בכבוד לציוד‬
‫דרך ארץ משוקלל (הקף בעיגול)‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫קריאת ספרים‬
‫תנועת נוער‬
‫תרבות הפנאי (הקף בעיגול)‬
‫תחביבים ( פרוט) ________________________________________________________‬
‫תרומה לחברה ( פרוט)_____________________________________________________‬
‫התרשמות כללית מהמרואין‪:‬‬
‫מסכמת ( לקראת קבלה למכינה)‬
‫הערכה כוללת‪:‬‬
‫סיכום‪:‬‬
‫דרך ארץ‬
‫תלמידאות ומוטיבציה‬
‫הישגים לימודיים‬
‫מפתח‬
‫א'‬
‫א'‬
‫מתאים ביותר‬
‫‪5-6‬‬
‫א'‬
‫א ' ‪-‬ב '‬
‫מתאים ‪ -‬התאמה בינונית‬
‫‪3-4‬‬
‫ב'‬
‫ב ' ‪-‬ג '‬
‫אינו מתאים‬
‫‪1-2‬‬
‫הערכה מסכמת ‪____________________________________________________________________ :‬‬
‫נימוקים ‪_________________________________________________________________________ :‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫שם המראיין‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫שם המראיין‪:‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫ב'‬
‫‪3‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫ג'‬
‫‪1‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫נספח ‪3‬‬
‫תאריך‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫תלמיד‪/‬ה__________ והוריו‪/‬ה _______________‬
‫שלום רב!‬
‫הנדון‪ :‬לקראת כיתת מופת‬
‫הננו מברכים אותך לרגל הצטרפותך לתהליך הקבלה לכיתת מופת‪.‬‬
‫המכינה נערכת בשני שלבים‪:‬‬
‫שלב א' – בהיקף של ‪ 08‬שעות‬
‫נושאי הלימוד הם‪ :‬מתמטיקה ‪ 60 -‬שעות‬
‫פיסיקה ‪-‬‬
‫‪ 66‬שעות‬
‫הלימודים משלבים פיתוח מיומנויות למידה‪.‬‬
‫לאחר שלב א' מתכנסת ועדה המחליטה על התלמידים המתאימים והמעוניינים להצטרף לכיתת מופת‪.‬‬
‫שלב ב' – מיועד רק לתלמידים‪ ,‬שנמצאו בתום שלב א'‪ ,‬מתאימים לכיתת מופת‪.‬‬
‫היקף – ‪ 68‬שעות‬
‫נושאי לימוד‪ :‬מתמטיקה ‪ 60 -‬שעות‬
‫שעות מחנך –‪ 0‬שעות‬
‫חשוב! שלב ב' הינו תנאי הכרחי לקבלה סופית לכתת מופת!!!‬
‫עלות שלב א'‬
‫‪( ₪ 064‬כולל ‪ ₪ 644‬דמי הרשמה )‬
‫‪.‬‬
‫עלות שלב ב' – ‪( ₪ 004‬מועד מתוכנן תחילת יולי)‬
‫* במקרה של ביטול ההשתתפות במכינה לא יוחזרו דמי ההרשמה וייגבה תשלום בהתאם למשך ההשתתפות‬
‫במכינה‪.‬‬
‫אנו מברכים אותך על בחירתך להצטרף לתוכנית מופת ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך‪.‬‬
‫העתק‪ :‬מטה מופת‬
‫מנהל‪/‬ת בית הספר‬
‫_____________‬
‫______________‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫נספח ‪ – 0‬א‬
‫דף משוב לתלמיד‪/‬ה במהלך המכינה‬
‫שם ביה"ס‪ ___________________:‬ישוב‪ ____________________:‬תאריך‪_________________:‬‬
‫שם תלמיד‪/‬ה‪_________________________________:‬‬
‫תלמיד‪/‬ה היקר‪/‬ה‪,‬‬
‫במטרה ללמוד מכם על האופן בו מתנהלת המכינה אנו מעבירים ביניכם דף משוב‪ ,‬שעליו אתם‬
‫מתבקשים לענות באופן מלא‪ .‬זה איננו מבחן‪ ,‬אלא משוב שיאפשר לנו ללמוד‪ ,‬ולהיערך בהתאם למשוב‬
‫לקראת המחצית השנייה של המכינה‪.‬‬
‫תודה על שיתוף הפעולה‪ ,‬הנהלת המכינה‪.‬‬
‫מס' שאלון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מתמטיקה‬
‫פיסיקה‬
‫האם החומר הלימודי קשה או קל להבנה?‬
‫א‪ .‬קל מאוד‪ ,‬ב‪ .‬קל‪ ,‬ג‪ .‬בינוני‪ ,‬ד‪ .‬קשה‪ ,‬ה‪ .‬קשה מאוד‪.‬‬
‫האם החומר הלימודי מעניין?‬
‫א‪ .‬אינו מעניין כלל ‪ ,‬ב‪ .‬אינו מעניין ג‪ .‬בינוני ד‪ .‬מעניין‪ ,‬ה‪ .‬מעניין מאוד‪.‬‬
‫האם דרך העברת השעורים מעניינת?‬
‫א‪ .‬אינו מעניין כלל ב‪ .‬אינה מעניינת‪ .‬ג‪ .‬בינונית‪ .‬ד‪ .‬מעניינת‪ .‬ה‪ .‬מעניינת מאוד‪.‬‬
‫הרגשתי הכללית במכינה ( ארגון‪ ,‬יחס המורים‪ ,‬חברת התלמידים)‬
‫א‪ .‬אינה טובה כלל ב‪ .‬אינה טובה ג‪ .‬בינונית ד‪ .‬טובה‪ .‬ה‪ .‬טובה מאוד‬
‫מהי מידת ההתאמה של תוכנית מופת אליך?‬
‫‪5‬‬
‫א‪ .‬אינה מתאימה כלל ב‪ .‬קשה לי להעריך ג‪ .‬מתאימה במידה בינונית‬
‫ד‪ .‬מתאימה‪ .‬ה‪ .‬מתאימה מאוד‪.‬‬
‫‪ .0‬באילו מבין הנושאים הנלמדים במכינה הינך מתקשה? (פרט נושאים וגורמים)‪.‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ .0‬מה עשוי לתרום להצלחתך במכינה‪ ,‬הקשור בו‪ :‬מורים‪ ,‬דרך הוראה‪ ,‬חברים למכינה‪ ,‬אחר‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫בברכת הצלחה בהמשך דרכך‪.‬‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫נספח ‪ – 0‬ב‬
‫דף משוב לתלמיד‪/‬ה בסוף המכינה‬
‫דף הערכה עצמית לתלמיד‪/‬ה בסוף המכינה‬
‫שם ביה"ס‪ ___________________:‬ישוב‪ ____________________:‬תאריך‪_________________:‬‬
‫שם תלמיד‪/‬ה‪_________________________________:‬‬
‫תלמיד‪/‬ה יקר‪/‬ה‪,‬‬
‫לפניך דף שבאמצעותו תנסה‪/‬י להעריך את עצמך ולסכם את השתתפותך במכינה‪ .‬לשאלות ‪ 6-5‬ענה‪/‬י‬
‫באמצעות ניקוד מ‪ 6 -‬עד ‪ 5‬על פי המופיע בגוף השאלה‪ .‬לשאלות ‪ 0-0‬הנך מתבקש‪/‬ת להשיב באופן פתוח‬
‫וכן‪.‬‬
‫מס'‬
‫תשובה‬
‫שאלון‬
‫כיצד אתה‪/‬ת מעריך‪ /‬ה את עצמך מתמודד‪ /‬ת עם חומר לימודי לא מוכר‪ ,‬שידרוש ממך‬
‫‪1‬‬
‫השקעת מאמץ?‬
‫א‪ .‬יהיה לי קשה מאוד‪ ,‬ב‪ .‬יהיה לי קשה‪ ,‬ג‪ .‬יהיה לי קשה אך אני אתמודד‪,‬‬
‫ד‪ .‬אני תמודד‪ ,‬ה‪ .‬אני אוהב אתגרים‪.‬‬
‫כיצד הרגשת בהתמודדות עם שעורי הבית במהלך המכינה?‬
‫‪2‬‬
‫א‪ .‬היה לי קשה ‪ ,‬ב‪ .‬היה לי קשה אך הבנתי את החשיבות ג‪ .‬זה בסדר אני רגיל‪/‬ה ד‪ .‬שיעורי‬
‫בית זה לא קשה‪ ,‬ה‪ .‬כיף להכין שיעורי בית‪.‬‬
‫כיצד תעריך את מידת עמידתך בהכנת שעורי הבית במהלך המכינה?‬
‫‪3‬‬
‫א‪ .‬לא ייחסתי חשיבות לש‪.‬ב‪ .‬ב‪ .‬התקשתי ועמדתי חלקית במשימה‪ .‬ג‪ .‬התקשתי אך השקעתי‬
‫מאמץ ועמדתי במשימה‪ .‬ד‪ .‬אני רגיל להכין ש‪.‬ב‪ .‬ועמדתי במשימה‪ .‬ה‪ .‬שעורי הבית היו עבורי‬
‫אתגר ועמדתי בו‪.‬‬
‫באיזו מידה הנך מעונין‪ /‬ת להצטרף לכתת מופת לאור התנסותך במכינה?‬
‫‪4‬‬
‫א‪ .‬לא מעוניין בגלל הקושי הלימודי ב‪ .‬לא מעוניין בגלל בעיית החברים ג‪ .‬מעוניין אך עדיין‬
‫מתלבט‪/‬ת ד‪ .‬מעוניין‪/‬ת‪ .‬ה‪ .‬מעוניין מאוד‬
‫מהי מידת ההתאמה של תוכנית מופת אליך?‬
‫‪5‬‬
‫א‪ .‬אינה מתאימה כלל ב‪ .‬קשה לי להעריך ג‪ .‬מתאימה במידה בינונית ד‪ .‬מתאימה‪.‬‬
‫ה‪ .‬מתאימה מאוד‪.‬‬
‫‪ .0‬האם היית זקוק לעזרה נוספת בהכנת שיעורי הבית? (הורים‪ ,‬חברים‪ ,‬אינטרנט ועוד) פרט‪/‬י‪.‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ .0‬האם ההרכב החברתי במכינה מתאים לך מבחינת ציפיותיך?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ . 8‬האם החלטתך ללמוד בכיתת מופת מותנית בהצטרפות חבר‪/‬ה שלך? (שם החבר‪/‬ה)‪:‬‬
‫בברכת ההצלחה בהמשך הדרך‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫נספח ‪5‬‬
‫מועצה פדגוגית לסיכום שלב א' של המכינה‪:‬‬
‫נתונים פדגוגיים והחלטות‪.‬‬
‫תאריך‪_____:‬‬
‫בית ספר__________ ישוב__________ לשנה"ל_____‬
‫מתמטיקה ‪04%‬‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫מבחן ‪0‬‬
‫הופעה סדירה‬
‫שעורי בית‬
‫ציון משוקלל‬
‫התנהגות‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫מבחן ‪6‬‬
‫הופעה סדירה‬
‫שעורי בית‬
‫המשרד הראשי‪ :‬הכפר הירוק ע" ש לוי אשכול‪00844 ,‬‬
‫טלפונים‪ 40-0000444 :‬פקס‪40-0000464 :‬‬
‫‪www.reshetmofet.org‬‬
‫‪Office: Hakfar Hayarok ,00844‬‬
‫‪Tel: 03-7677000 Fax: 03-7677020‬‬
‫ציון משוקלל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫התנהגות‬
‫‪65% 5% 05% 05% 64%‬‬
‫‪6‬‬‫‪5‬‬
‫‪65% 5% 05% 05%‬‬
‫‪6‬‬‫‪5‬‬
‫ציון משוקלל‬
‫שם התלמיד‬
‫פיסיקה ‪04%‬‬
‫הערות‬
‫החלטות‬

Similar documents