ידיעון לתלמיד (לדוגמא - המרכז לחינוך קדם-אקדמי

Transcription

ידיעון לתלמיד (לדוגמא - המרכז לחינוך קדם-אקדמי
Technion - Israel Institute of Technology
The Center for Pre-University Education
‫ מכון טכנולוגי לישראל‬- ‫הטכניון‬
‫אקדמי‬-‫המרכז לחינוך קדם‬
The Unit for Pre-academic Studies
‫ מכינה‬- ‫אקדמיים‬-‫היחידה ללימודים קדם‬
‫ ‏‬2011‫מכינת‏אוקטובר‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
Technion City, Haifa 32000 ISRAEL ‫ ישראל‬,32000 ‫ חיפה‬,‫קרית הטכניון‬
e-mail: [email protected] :‫דוא"ל‬
fax: +972-4-8295709 :‫פקס‬
phone: +972-4-8294536/7 :'‫טל‬
0
‫‏לפנה"צ‬00:01‫‏‬11/00/00‫‏‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫עמוד‬
‫‪ .1‬נהלים‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬לוח פעילות ‪ -‬תאריכים‬
‫‪12‬‬
‫‪ .3‬מועדי מעבדות‬
‫‪13‬‬
‫‪ .4‬לוח חופשות‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬נהלים בלימודי המכינה‬
‫תלמיד‪/‬ה יקר‪/‬ה‪ ,‬צוות המכינה מברך אותך עם תחילת לימודיך במכינת המרכז לחינוך קדם‪-‬אקדמי בטכניון‬
‫ומפרט בפניך את הנהלים אשר ילוו אותך במשך לימודיך במכינה‪ .‬נהלים אלה בלבד הם המחייבים והתקפים‬
‫למכינת אוקטובר ‪ .1011‬אנא קרא אותם בעיון כדי להקל על התאקלמותך במכינה‪.‬‬
‫מטרת המכינה לתת לך הזדמנות לשפר את הישגיך ולהביאך לרמה שתאפשר קבלתך לטכניון‪ .‬ההדגשים‬
‫בחומר הלימוד במכינה מותאמים לדרישות הלימודים בטכניון‪.‬‬
‫מסלול הלימודים במכינה מאפשר‪:‬‬
‫‪ .1‬קבלת תעודת גמר מכינה‪.‬‬
‫‪ .2‬שיפור ציוני הבגרות במקצועות הנלמדים במכינה‪.‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫‪ .1‬המכינה תכלול שלושה טרימסטרים‪ .‬כל טרימסטר ימשך כ‪ 13 -‬שבועות אשר בסיום כל אחד מהם‬
‫תתקיימנה בחינות על פי לוח הזמנים המצורף לידיעון זה‪.‬‬
‫‪ .2‬תוכנית הלימודים במכינה כוללת את המקצועות מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה ואנגלית ברמה מקבילה ל ‪ 5‬יח"ל‬
‫וכתיבה מדעית בעברית ברמה של ‪ 2‬יח"ל‪ .‬מערכת השעות תפורסם מידי שבוע על לוח המודעות‬
‫בכיתת‪ -‬האם ובנוסף‪ ,‬תתפרסם מידי יום רביעי אחה"צ בכתובת הבאה‪:‬‬
‫‪.http://www.noar.technion.ac.il/teachers/schedule‬‬
‫‪ .3‬הנוכחות בכל השיעורים הנלמדים הנה חובה ועומדת על ‪ .111%‬תלמיד אשר ייעדר עקב מילואים או‬
‫אשפוז יידרש להציג בפני אחת היועצות אישורים מתאימים‪ .‬תלמיד אשר היעדרותו לא תאושר‪ ,‬לימודיו‬
‫יופסקו לאלתר! וכמו כן‪ ,‬יופסקו גם הסיוע ו‪/‬או המלגה לתלמידים הזכאים‪.‬‬
‫‪ .4‬במהלך הלימודים יתקיימו בחנים שבועיים במתמטיקה ובפיזיקה‪ .‬תלמיד שלחובתו תרשם יותר‬
‫מהיעדרות אחת בלתי מוצדקת ממבחנים דו‪-‬שבועיים לא יוכל לקבל ציון מורה‪ .‬משמעות הדבר –‬
‫מרכיב ציון המורה יקוזז מהציון הסופי באותו מקצוע‪.‬‬
‫‪ .5‬לתעודת גמר של המכינה יהיו זכאים רק תלמידים שישיגו ציון ‪ 56‬לפחות‪ ,‬בכל אחד מהמקצועות‬
‫הנלמדים‪.‬‬
‫‪ .6‬המרכז לחינוך קדם‪-‬אקדמי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד מפאת הישגים‬
‫נמוכים או העתקה או התנהגות בלתי הולמת אחרת‪ .‬תלמיד שבתום טרימסטר א' לא יגיע לרמה‬
‫הנדרשת‪ ,‬כלומר‪ ,‬ציון עובר (‪ )56‬בכל המקצועות‪ ,‬יופסקו לימודיו במכינה‪.‬‬
‫‪ .7‬שכר לימוד‪ :‬תלמיד המפסיק את לימודיו יחוייב בשכ"ל לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫עד חודש מיום תחילת הלימודים יחוייב ב‪ 21% -‬משכ"ל‪.‬‬
‫עד חודשיים מיום תחילת הלימודים יחוייב ב‪ 41% -‬משכ"ל‪.‬‬
‫עד ‪ 4‬חודשים יחויב ב‪ 51% -‬משכ"ל‪.‬‬
‫מ‪ 4-‬חודשים ואילך יחויב בתשלום שכ"ל מלא‪.‬‬
‫‪ .8‬כל כיתה תבחר‪ ,‬במהלך השבועיים הראשונים ללימודים‪ ,‬ועד כיתה שייצג את הכיתה בפני הנהלת‬
‫המכינה בבעיות כלליות וכיתתיות‪.‬‬
‫‪ .9‬על תלמידי המכינה חלות כל הוראות התקנון המשמעתי של הסטודנטים בטכניון‪.‬‬
‫‪ .11‬עבירת משמעת כגון היעדרות מהלימודים‪ ,‬איחורים‪ ,‬הפרעה למהלך השיעור והתנהגות שאינה הולמת‬
‫במכינה ובמעונות‪ ,‬תגרור נקיטת צעדים משמעתיים כנגד התלמידים‪.‬‬
‫‪ .11‬העישון בין כותלי בניין המכינה אסור‪ .‬כל העובר על איסור זה יושעה מלימודים וייענש עפ"י חוקי‬
‫המדינה‪.‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪3‬‬
‫‪ .12‬אין להכניס אוכל ושתייה לכיתות הלימוד‪.‬‬
‫‪ .13‬אחת לשנה מקיים הטכניון "יום קמפוס פתוח"‪ .‬תלמידי המכינה יוכלו לבקר בו ולקבל הסברים מחברי‬
‫הסגל האקדמי על מסלולי הלימוד השונים בטכניון‪.‬‬
‫‪ .14‬לתלמידים שייעדרו מהלימודים מסיבות מוצדקות ויהיו מצוידים באישור רלוונטי (מילואים‪ ,‬מחלה וכו')‪,‬‬
‫יינתנו שיעורי עזר להשלמת חומר הלימוד‪.‬‬
‫‪ .15‬תלמיד המקבל צו קריאה לשירות מילואים לתקופה העולה על שבועיים‪ ,‬מתבקש למלא טופס בקשה‬
‫לדחיית שירות מילואים‪ ,‬אותו ניתן לקבל במזכירות‪.‬‬
‫‪ .16‬תלמיד מכינה הינו חבר באס"ט (אגודת הסטודנטים טכניון)‪ ,‬עם כניסתו למכינה יונפק עבורו‪ ,‬תמורת‬
‫תשלום חובה‪ ,‬כרטיס סטודנט המקנה לו זכויות שונות בתוך הקמפוס ומחוצה לו וכן אפשרות כניסה‬
‫לבריכה‪ .‬בכל מקרה של שאלה או בעיה ניתן לפנות לאגודת הסטודנטים בטכניון ‪14-8292433‬‬
‫‪ .17‬פתיחת וסגירת דלת הכניסה לבניין‪ :‬דלת הכניסה לבניין תיפתח בשעה ‪ 18:11‬בבוקר ותיסגר בשעה‬
‫‪ 22:11‬בלילה‪ .‬לא תהיה אפשרות לצאת או להיכנס בשעות אחרות‪ ,‬קחו זאת לתשומת ליבכם‪.‬‬
‫‪ .18‬תלמיד המשתמש בספרית הטכניון‪ ,‬חייב‪ ,‬שבוע לפני סיום הלימודים במכינה‪ ,‬להביא אישור‬
‫מהספרייה שאינו חייב ספר ואין לו חוב כספי‪ ,‬אחרת לא יוכל לגשת לבחינות הגמר‪.‬‬
‫‪ .19‬כל תלמיד שנפגע בתאונה במהלך שהותו בטכניון‪,‬חייב לדווח על כך מיידית למזכירות המכינה‪.‬‬
‫‪ .21‬המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים‪ ,‬משך הלימודים‪ ,‬הרכב סגל המורים‬
‫והרכב הכיתות בהתאם לנסיבות‪ .‬מעבר בין הכיתות במהלך הלימודים יתאפשר רק על בסיס מקום‬
‫פנוי ובכפוף לשיקולים אקדמיים ופדגוגיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הרשמה לטכניון‬
‫‪ .1‬ההרשמה לטכניון וחישוב ממוצע הציונים ‪( W‬סכם) הינם לפי הרשום בידיעון למועמדים (לשנת‬
‫הלימודים הרלוונטית למועד ההרשמה בפועל) – לימודי הסמכה לתואר ראשון‪.‬‬
‫‪ .2‬שינוי עדיפות בבחירת פקולטה לטכניון יוכל להתבצע ללא תשלום‪ ,‬במשרדי המכינה בלבד‪ ,‬בתום‬
‫המכינה‪ ,‬בתאריך אשר יפורסם‪.‬‬
‫‪ .3‬מכינת אוקטובר ‪ 1011‬מיועדת לסמסטר חורף שיחל באוקטובר ‪( 1011‬על בסיס מקום פנוי)‪.‬‬
‫המעוניינים‪ ,‬נדרשים להירשם לטכניון לפי מועדי הרישום המפורסמים בידיעון למועמדים (לשנת‬
‫הלימודים הרלוונטית למועד ההרשמה בפועל) – לימודי הסמכה לתואר ראשון‪ .‬בעת הרישום יש צורך‬
‫בתעודת בגרות וציון פסיכומטרי‪ .‬עם סיום המכינה‪ ,‬מזכירות המכינה תעביר במרוכז את ציוני‬
‫התלמידים לטכניון לשם עדכון הסכם‪.‬‬
‫‪ .4‬העדפה מתקנת ל"ראויים לקידום"‪ :‬העדפה מתקנת תחול על מועמדים לתואר ראשון‪ ,‬שנמצאו "ראויים‬
‫לקידום" ע"י הטכניון‪ ,‬בהתבסס על הגדרות האגודה לקידום החינוך‪ .‬פרטים נוספים בעניין זה מצויים‬
‫בידיעון למועמדים ‪ ,‬עמוד ‪.41‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪4‬‬
‫ג‪ .‬ציונים‬
‫‪ .1‬מתמטיקה‬
‫ציון גמר מכינה ייקבע באופן הבא‪:‬‬
‫מבחן אמצע‪ -‬משווה‬
‫מבחן טרימסטר א'‬
‫מבחן טרימסטר ב'‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון מורה (ייקבע על סמך ציוני כל‬
‫הבחנים והערכת מורה)‬
‫‪ 11%‬מגן*‬
‫‪15%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪11%‬‬
‫* מבחן מגן – אם ציון מבחן המשווה יהיה גבוה מציון מבחן טרימסטר א' הוא יחושב בציון הסופי של‬
‫מתמטיקה בתעודת המכינה‪ .‬במקרה שציון מבחן המשווה נמוך יותר יחושב רק ציון מבחן טרימסטר א'‬
‫בציון הסופי של מתמטיקה בתעודת המכינה ויהיה שווה ‪.25%‬‬
‫מבחן הבגרות יתקיים בנפרד וציונו ידווח למשרד החינוך לצורך עדכון בתעודת הבגרות‪ .‬יש להדגיש כי‪,‬‬
‫במבחן הבגרות במתמטיקה ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי (בעל שורת צג אחת וללא אפשרויות‬
‫תכנות)‪.‬‬
‫‪ .1‬פיזיקה‬
‫ציון גמר מכינה ייקבע באופן הבא‪:‬‬
‫מבחן אמצע‪ -‬משווה‬
‫מכניקה‬
‫אלקטרומגנטיות‪-‬אמצע‬
‫אלקטרומגנטיות‬
‫קרינה וחומר‬
‫ציון מורה (ייקבע על סמך ציוני הבחנים והערכת מורה)‬
‫מעבדה‬
‫‪ 11%‬מגן*‬
‫‪21%‬‬
‫‪ 11%‬מגן**‬
‫‪21%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪15%‬‬
‫* מבחן מגן – אם ציון מבחן המשווה יהיה גבוה מציון מבחן מכניקה הוא יחושב בציון הסופי של פיזיקה‬
‫בתעודת המכינה‪ .‬במקרה שציון מבחן המשווה נמוך יותר יחושב רק ציון מבחן מכניקה בציון הסופי של‬
‫פיזיקה בתעודת המכינה ויהיה שווה ‪.31%‬‬
‫** אם ציון מבחן אלקטרומגנטיות‪-‬אמצע יהיה גבוה מציון מבחן אלקטרומגנטיות הוא יחושב בציון הסופי‬
‫של פיזיקה בתעודת המכינה‪ .‬במקרה שציון מבחן אלקטרומגנטיות‪-‬אמצע נמוך יותר יחושב רק ציון מבחן‬
‫אלקטרומגנטיות בציון הסופי של פיזיקה בתעודת המכינה ויהיה שווה ‪.31%‬‬
‫נהלי מעבדה‬
‫א‪ .‬ציון סופי במעבדה ייקבע לפי חישוב הבא‪:‬‬
‫‪ - 30%‬ממוצע ציוני דוחות מסכמים בניסויים רגילים‪.‬‬
‫‪ - 20%‬ציון מדריך ‪ -‬הכנה ועבודה בניסויים רגילים‪.‬‬
‫‪ - 50%‬ממוצע ציוני ביצוע ‪ 4‬ניסויים עצמאיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יש לבצע את כל הניסויים שבתדריך‪ .‬אי‪-‬ביצוע ניסוי יגרום להורדת ‪ 7‬נקודות מהציון הסופי במעבדה‪.‬‬
‫ניסוי שלא בוצע ניתן להשלימו במועדי השלמות‪ .‬תלמיד שלא יבצע ולא ישלים שלושה ניסויים לא יקבל‬
‫ציון מעבדה (ציון ‪.)1‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪5‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במשך הלימודים יתקיימו ‪ 3‬מועדי השלמה לניסויים (לא ניתן להשלים יותר מ‪ 3-‬ניסויים)‪ .‬מועד מדויק‬
‫ושמות התלמידים הנדרשים להשלים ניסוי יפורסמו על לוחות המודעות בחדרי הכיתות כשבוע לפני‬
‫מועד ההשלמה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫על התלמיד המופיע ברשימה להירשם להשלמה אצל יועצת הכיתה‪ .‬רישום בגין חיסור מוצדק (יציאה‬
‫למילואים ואשפוז בבי"ח) שאושר על‪-‬ידי היועצת יהיה פטור מתשלום‪ .‬רישום בגין חיסור שאינו מוצדק‬
‫כרוך בתשלום של ‪ ₪ 51‬לכל השלמה‪ .‬התשלום יתבצע במזכירות לפני מועד ביצוע ההשלמה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫זכות ההשלמה תקפה רק למועד שאליו התלמיד נרשם‪ .‬השלמת הניסוי במועד אחר יחויב בתשלום‬
‫נוסף‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫תלמיד שלא ביצע ניסוי במועד מסיבה מוצדקת (באישור היועצת) רשאי להשלימו ללא תשלום‪ ,‬אך רק‬
‫במועד שאליו התלמיד נרשם‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ניתן לבצע השלמות במועדים מיוחדים בתיאום עם צוות המעבדה‪ ,‬בעלות של ‪.211₪‬‬
‫ח‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים‪ ,‬ובאישור מנהל המעבדה‪ ,‬ניתן לעשות מועד ב' לניסויים עצמאיים (במועד השלמות)‬
‫בתשלום ‪. 111 ₪‬הניסוי שיבוצע יקבע ע"י מנהל המעבדה (לא בהכרח מרשימת הניסויים שבתדריך)‪.‬‬
‫ציון הבגרות ייקבע באופן הבא‪:‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪21%‬‬
‫מבחן בגרות מכניקה‬
‫מבחן בגרות באלקטרומגנטיות‬
‫מבחן בגרות בקרינה וחומר‏*‬
‫ציון מעבדה‏*‬
‫* ציוני המכינה ייחשבו כציוני בגרות לפרקים אלה‪.‬‬
‫א‪ .‬ציון בחינת הבגרות ידווח למשרד החינוך לצורך עדכון בתעודת הבגרות אך ורק לסטודנט שהשלים את‬
‫כל מרכיבי ציון הבגרות בפיזיקה במסגרת לימודיו במכינה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לתשומת ליבך‪ ,‬בניגוד למועד א'‪ ,‬מועד ב' בפרקי בחירה הינו עבור ציון גמר מכינה בפיזיקה ולא עבור‬
‫ציון בחינת הבגרות במקצוע זה‬
‫ג‪ .‬המתקבלים לטכניון יכולים לקבל פטור ממבחן הסיווג בפיסיקה אם ציונם הסופי בפיסיקה הוא ‪71‬‬
‫ומעלה‪.‬‬
‫נוהל בחנים שבועיים‬
‫במערכת השעות השבועית שיעור שבועי אחד מוקדש לבוחן במתמטיקה או בפיזיקה‪.‬‬
‫משך הבחנים‪ :‬באלגברה ובגיאומטריה ‪ 45 -‬דק' ‪ ,‬בפיזיקה ‪ 91 -‬דק'‪.‬‬
‫השבוע בו יתבצע הבוחן רשום בלוח העבודה השנתי המצורף דלעיל‪.‬היום והשעה בהם יתבצע הבוחן‬
‫קבועים במערכת השבועית למעט שינויים נקודתיים שיבוצעו בהתאם למערכת האילוצים‪.‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3‬אנגלית‬
‫ציון גמר מכינה ייקבע באופן הבא‪:‬‬
‫אנגלית‬
‫מבחן טרימסטר א'‬
‫מבחן טרימסטר ב'‬
‫מעקב מורה‪ :‬ממוצע ציוני בחנים‬
‫נוכחות והשתתפות‬
‫‪21%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪41%‬‬
‫בחינת גמר מכינה‪:‬‬
‫ציון הבגרות ייקבע באופן הבא‪:‬‬
‫מבחן גמר מכינה‬
‫מעבדת שמע באנגלית‬
‫‪36%‬‬
‫שהם שווה ערך ל‪91% -‬‬
‫‪4%‬‬
‫שהם שווה ערך ל‪11% -‬‬
‫א‪ .‬קבוצות הלימוד באנגלית ייקבעו על סמך ציון האנגלית במבחן הפסיכומטרי‪.‬‬
‫ב‪ .‬בשבוע הראשון ללימודים תיערך בחינת פטור לתלמיד אשר ציונו במרכיב האנגלית במבחן‬
‫הפסיכומטרי הוא ‪ 134‬ומעלה‪ .‬ציון ‪ 85‬ומעלה בבחינת הפטור יזכה את התלמיד בפטור מלימודי‬
‫האנגלית‪.‬‬
‫ג‪ .‬ציון בחינת הפטור הוא ציון גמר מכינה ולא ייחשב כציון בגרות‪.‬‬
‫ד‪ .‬תלמיד שקיבל פטור רשאי לגשת לבחינת הסיום‪ ,‬כשיפור ציון הפטור‪ ,‬יחד עם תלמידי המחזור שלו‪.‬‬
‫ה‪ .‬תלמיד שקיבל פטור רשאי להשתתף בשיעורי האנגלית של המכינה ולקבל ציון בהתאם לנוהלי‬
‫המקצוע‪ ,‬במקרה זה ציון הפטור מאבד את תוקפו‪.‬‬
‫ו‪ .‬תלמיד מכינה המעוניין כי בחינת הגמר באנגלית תחשב כציון בגרות‪ ,‬עליו להיבחן בנוסף גם במעבדת‬
‫השמע‪.‬‬
‫ז‪ .‬לתשומת ליבך‪ ,‬בניגוד למועד א'‪ ,‬מועד ב' בגמר אנגלית הינו עבור ציון גמר מכינה באנגלית ולא עבור‬
‫בחינת הבגרות במקצוע זה‪.‬‬
‫‪ .4‬הבעה עברית‬
‫ציון גמר מכינה ייקבע באופן הבא‪:‬‬
‫כתיבה מדעית (לבוגרי בתי‪-‬ספר ישראליים)‬
‫שיעורי בית‬
‫מבחן מחצית‬
‫מבחן גמר‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫עברית (לבעלי תעודות לימודים מחו"ל)‬
‫מחצית‬
‫מבחן גמר‬
‫ציון מורה‬
‫‪25%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪41%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪ ‬הציון הסופי המקסימאלי בכל אחד מהמקצועות לא יעלה על ‪.100‬‬
‫‪ ‬את ציוני בחינות גמר מכינה ניתן לקבל באמצעות כתובת האינטרנט הבאה‪:‬‬
‫‪/http://www.forumechina.co.il‬‬
‫‪ ‬סטודנטים בעלי לקויות למידה‬
‫סטודנטים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות למתן הקלות בבחינות המכינה‪ ,‬יחויבו לעבור אבחון‬
‫חדש‪ ,‬על חשבונם‪ ,‬במכון המוכר ע"י הטכניון‪ .‬יעוץ והסבר בעניין זה ניתן לקבל אצל היועצת‪ -‬עדי חביבי‪.‬‬
‫סטודנטים המבקשים התאמות למתן הקלות בבחינות הבגרות הנערכות במכינה נדרשים להביא בהקדם‬
‫האפשרי את אבחונם מבית‪-‬הספר‪ .‬אבחון זה יישלח למשרד החינוך לשם אישור ההקלות המומלצות בו‪.‬‬
‫אבחון זה יש למסור ליועצת‪ -‬עדי חביבי‪.‬‬
‫ד‪ .‬נהלי בחינות‬
‫‪ .1‬חדרי בחינות משווה‪ ,‬טרימסטר וגמר יפורסמו יום לפני הבחינה בלוח המודעות ליד הקפיטריה‪ .‬יש‬
‫לבצע את הבחינה אך ורק בחדר שנקבע‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמיד שיאחר למבחן לא יקבל תוספת זמן‪.‬‬
‫‪ .3‬יש להישמע להוראות המשגיחה בכיתת הבחינה‪.‬‬
‫‪ .4‬לבחינות משווה‪ ,‬טרימסטר וגמר יש להצטייד בתעודת זהות אשר תימסר למשגיחה בזמן הבחינה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקי התלמידים‪ ,‬מכשירי הטלפון הניידים (כבויים!) וחומרי עזר שאינם מורשים לשימוש בבחינה ירוכזו‬
‫בפינת הכיתה‪.‬‬
‫‪ .6‬תלמיד שיימצא שותף להעתקה במהלך הבחינה‪ ,‬בחינתו תבוטל לאלתר והתלמיד יועמד לועדת‬
‫משמעת טכניונית ‪.‬‬
‫‪ .7‬במהלך כל הבחינה אין לצאת מחדר הבחינה‪.‬‬
‫‪ .8‬ניתן להכניס לכיתת הבחינה מזון ומשקה‪ ,‬אך יש להצטייד בכך מראש‪.‬‬
‫‪ .9‬במהלך הבחינה ייכנס מורה לכיתות הבחינה לשם מתן מענה על שאלות‪ .‬בבחינה קצרה המורה יסיים‬
‫לענות על שאלות ‪ 21‬דק' לפני תום הבחינה‪ ,‬ובבחינה ארוכה יסיים לענות על שאלות ‪ 45‬דק' לפני תום‬
‫הבחינה‪.‬‬
‫‪ .11‬תלמיד שסיים את הבחינה והגיש אותה למשגיחה‪ ,‬יצא מהכיתה ולא יהיה רשאי לחזור אליה עד לסיום‬
‫הבחינה וכל זמן שהמשגיחה נמצאת בחדר הבחינה‪ .‬על מסיימי הבחינה להתרחק מכיתות הבחינה‬
‫ולשמור על השקט במסדרונות‪.‬‬
‫ה‪ .‬ערעור על ציונים‬
‫‪ .1‬תלמיד רשאי לערער על ציון בחינת טרימסטר וגמר‪ .‬לשם כך עליו להזמין תמורת תשלום של ‪ 5‬ש"ח‬
‫את צילום הבחינה‪ .‬ההזמנה תבוצע במרוכז באמצעות ועד הכיתה‪.‬‬
‫‪ .2‬מועד אחרון להגשת ערעורים הוא עד שבועיים מקבלת הציונים‪.‬‬
‫‪ .3‬התלמיד יפרט על גבי טופס הערעור‪ ,‬הנמצא במזכירות‪ ,‬את הסיבות להגשתו‪ .‬בנוסף‪ ,‬עליו לצרף‬
‫פתרון מסודר וברור של השאלה המדוברת (עדיף מודפס)‪ ,‬בו הוא מסביר את הלך חשיבתו כאשר הוא‬
‫נשאר נאמן למקור‪ .‬ערעור ללא פתרון מסודר וברור לא ייבדק‪.‬‬
‫‪ .4‬ציון הבחינה לאחר הערעור‪ ,‬גם אם הופחת‪ ,‬הוא הציון הקובע‪.‬‬
‫‪ .5‬לא יתקבל ערעור על ציון המורה לאחר פרסום הציוניים הסופיים בכל אחד מהמקצועות הנלמדים‪.‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪1‬‬
‫‪ .6‬ניתן להגיש ערעור פעם שנייה בנוהל המתואר לעיל‪ ,‬בצירוף החלטת הבודק הראשון‪ .‬ערעור ראשון‬
‫נבדק על ידי הבודק המקורי‪ ,‬ערעור שני נבדק על ידי בודק אחר‪ .‬במקרים יוצאי דופן ניתן יהיה להגיש‬
‫ערעור פעם שלישית למרכז הפדגוגי‪ ,‬זאת בהמלצת המורה המלמד‪.‬‬
‫‪ .7‬ערעור שיוגש לבודק ויוחלט כי אינו מוצדק – התלמיד יחוייב ב‪ ₪10 -‬לשאלה באמצעות הוראת‬
‫הקבע‪.‬‬
‫‪ .8‬אנגלית‪ :‬לפי הוראות משרד החינוך מבחן הבגרות באנגלית נבדק על ידי שני מעריכים‪ .‬גם בחינות‬
‫הטרימסטר נבדקות על ידי שני מעריכים‪ ,‬ולפיכך אין נוהל הגשת ערעור במקצוע זה‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫במקרים מסוימים (באישור המרכזת) תינתן לתלמיד אפשרות לקבל הבהרות מהמורה המלמד או‬
‫ממרכז המקצוע‪.‬‬
‫‪ .9‬מעבדה לפיזיקה‪ :‬ניתן להגיש ערעור על ציונו של כל אחד משלושת מרכיבי הניסוי (דו"חות‪ ,‬הכנה‬
‫ועבודה)‪ ,‬עד שבועיים לאחר קבלת הציון‪ ,‬באמצעות טופס ערעור הנמצא במשרדי המעבדה‪ .‬הציון‬
‫החדש לאחר הערעור הוא הציון הקובע‪.‬‬
‫ו‪ .‬בחינות חוזרות‬
‫‪ .1‬כל הבחינות הן חובה!‬
‫‪ .2‬תלמיד הצפוי להיעדר ממבחן נדרש להודיע זאת לאחת היועצות לפני מועד המבחן‪ .‬במקרה של‬
‫היעדרות לא מוצדקת‪ ,‬ציון הבחינה יהיה אפס‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמיד הניגש לבחינה בעודו חולה‪ ,‬לא יהיה זכאי למועד נוסף מעבר לאמור בסעיף ‪ 5‬להלן‪.‬‬
‫‪ .4‬ניתן להיבחן בבחינות חוזרות (מועד ב') במסגרת מועדי ב' אשר יתקיימו בסיום המכינה האמורה או‬
‫לחלופין במועדי המכינה העוקבת בלבד‪.‬‬
‫‪ .5‬באנגלית ובכתיבה מדעית ניתן להיבחן בבחינה חוזרת רק באחד ממבחני הטרימסטר‪ .‬במתמטיקה‬
‫ניתן להיבחן בבחינה אחת מתוך שלוש בחינות (טרימסטר א'‪ ,25% -‬טרימסטר ב'‪, 25%-‬גמר ‪)41%-‬‬
‫בפיזיקה ניתן להיבחן בשתיים מתוך שלוש בחינות (מכניקה – ‪ ,31%‬אלקטרומגנטית – ‪ ,31%‬קרינה‬
‫וחומר ‪.)15% -‬‬
‫‪ .6‬במבחנים חוזרים אם יצא התלמיד במחצית השעה הראשונה של המבחן וישאיר את טופס המבחן‬
‫כאשר רשום עליו שמו המלא‪ ,‬כיתתו ושעת היציאה‪ ,‬ציון המבחן החוזר לא ייחשב‪ .‬אולם לתשומת לב ‪-‬‬
‫עצם הכניסה לבחינה מהווה מיצוי מלא של הזכות למועד ב'‪ .‬העובדה שלא נוצלה הזכות למימוש מועד‬
‫ב' ביציאה במהלך מחצית השעה הראשונה‪ ,‬לא מאפשרת הזדמנות נוספת לבחינה‪.‬‬
‫‪ .7‬ציון המבחן האחרון הוא הציון הקובע‪.‬‬
‫‪ .8‬חישוב הציון ייעשה לפי הנהלים שהיו נהוגים בתקופת לימודי התלמיד ואשר עליהם חתם‪.‬‬
‫‪ .9‬רישום למבחן חוזר‪ :‬על התלמיד להירשם לבחינת מועד ב' באמצעות טופס הרישום המקוון המצוי‬
‫בכתובת הבאה‪ ./http://www.forumechina.co.il :‬עלות בחינה חוזרת ‪ ,₪ 50‬תשלום עבורה –‬
‫במזכירות‪.‬‬
‫ז‪ .‬בחינות בגרות‬
‫תכנית הלימודים במכינה מתוכננת כך שבמהלכה יתאפשר לתלמידים להשלים ו‪/‬או לשפר את ציוני הבגרות‬
‫ברמת ‪ 5‬יח"ל במקצועות הנלמדים במכינה‪ :‬מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה ואנגלית‪ .‬מבחני הבגרות הם באישור משרד‬
‫החינוך‪ .‬בחינות הבגרות במכינה מתקיימות במקביל למבחני הטרימסטר והגמר ובעיתוי המתאים לתכנית‬
‫הלימודים במכינה‪ .‬ציוני בחינות הבגרות במתמטיקה ובפיזיקה יעברו באופן אוטומטי למשרד החינוך‪ .‬לגבי ציון‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪9‬‬
‫בחינת הבגרות באנגלית‪ ,‬לפני קיום הבחינה התלמיד יתבקש לציין על טופס מתאים האם הוא מעוניין בהעברת‬
‫ציונו למשרד החינוך‪ ,‬המזכירות תפעל לפי בקשתו‪ .‬אין אפשרות לשינוי הבקשה לאחר קיום הבחינה‪.‬‬
‫אין מגבלה לקיים מספר בחינות בגרות חוזרות‪ ,‬אך עליהן להיות בהפרשים של חצי שנה האחת מהשנייה‪.‬‬
‫תלמיד המעוניין לקיים בחינת בגרות חוזרת במכינה‪ ,‬יקיים אותה יחד עם מחזור המכינה הבא‪.‬‬
‫עלות בחינה חוזרת ‪ ,₪ 51‬תשלום עבורה ‪ -‬במזכירות‪.‬‬
‫תלמיד יכול להיבחן בבחינות הבגרות גם בבתי הספר‪ ,‬אך לא באותו מועד בו מתקיימות בחינות הבגרות‬
‫במכינה‪ .‬כלומר‪ ,‬אם התלמיד נבחן בבחינת הבגרות במכינה במועד קיץ‪ ,‬הוא יוכל להיבחן בבית הספר באותה‬
‫בחינת בגרות במועד חורף בלבד‪.‬‬
‫ניתן יהיה לקבל את ספחי ציוני בחינות הבגרות במקצועות מתמטיקה ‪,‬אנגלית ופיסיקה אשר יתקיימו במהלך‬
‫המכינה‪ ,‬במזכירות בית הספר בו למדת‪ :‬מתמטיקה ואנגלית במרץ ‪ 2113‬ופיסיקה בספטמבר ‪.2113‬‬
‫למתקבלים לטכניון‪ ,‬ציוני בחינות הבגרות המתקיימות במכינה‪ ,‬יוכרו ע"י הטכניון למועד תחילת הלימודים –‬
‫אוקטובר ‪.2112‬‬
‫מידע על שירותים נוספים לסטודנט‬
‫להלן מידע נוסף לעזרה במהלך לימודי הסטודנט‪.‬‬
‫‪ .1‬השאלת ספרים אפשרית בספרייה המרכזית בלבד‪ ,‬בהצגת תעודת סטודנט‬
‫‪ .2‬תלמידי המכינה רשאים לפתוח חשבון במחשב ‪ T2‬של הטכניון לשם גלישה באינטרנט וצפייה בשיעורים‬
‫מוקלטים בפיסיקה‪ .‬עלות כרטיס ‪ token‬לשם פתיחת החשבון היא ‪( $35‬תשלום חד‪-‬פעמי שאינו מוחזר‬
‫גם במקרה של ביטול)‪.‬תשלום זה ותשלום לשימוש שוטף יגבו באמצעות הוראת הקבע הנדרשת מכל‬
‫תלמיד‪ .‬כרטיס זה יכול לשמש אתכם גם בהמשך הלימודים בטכניון‪.‬תלמיד המעוניין לפתוח חשבון ‪T2‬‬
‫מתבקש לגשת למזכירות לקבלת הכרטיס בימים א‪,‬ב‪,‬ג‪,‬ה בין השעות ‪.12:11-12:31‬‬
‫‪ .3‬דיירי המעונות המעוניינים להתחבר למחשב הטכניון לשם גלישה באינטרנט (ללא התחברות ל‪)T2 -‬‬
‫צריכים לבצע את הפעולות הבאות‪ :‬להיכנס לאתר ‪ , www.socket.technion.ac.il‬להכניס מס' ת‪.‬ז‪,.‬‬
‫להכניס קוד סודי המורכב מ‪ 8 -‬הספרות הראשונות של מס' הזהות‪ ,‬להוסיף את מס' השקע הנמצא‬
‫בחדר‪ .‬עלות השימוש החודשי היא‪ :‬עד ‪ ₪ 11 – 1GB‬לחודש; עד ‪ ₪ 39 – 10GB‬לחודש; מעל‬
‫‪ ₪ 99 – 10GB‬לחודש‪ .‬החיוב נעשה על פי כמות הגלישה (הורדה) של אתרים חוץ טכניונים‪.‬‬
‫‪ .4‬לשירות הסטודנטים נמצאים חונכים בבניין המכינה‪ ,‬בקומת ה‪, 211-‬בכל יום בין השעות ‪.16:31-21:11‬‬
‫החונכות היא במקצועות מתמטיקה ופיזיקה‪.‬‬
‫‪ .5‬החניה ליד המכינה אסורה‪ ,‬עם זאת‪ ,‬סטודנט שאינו מתגורר במעונות הטכניון ומעוניין להגיע למכינה‬
‫עם רכבו יוכל לרכוש‪ ,‬בעלות של ‪ ,₪ 241‬תו‪-‬חניה למגרש החיצוני הסמוך לשער המזרחי‪ .‬תו החניה‬
‫תקף עד סוף חודש אוקטובר ‪.2112‬רכישת התו תעשה דרך קצין הביטחון בהצגת אישור סטודנט ומילוי‬
‫טופס מתאים המצוי במזכירות המכינה‪.‬‬
‫‪ .6‬חדר כושר הכניסה לחדר כושר הנה באמצעות הצגת כרטיס סטודנט‪ .‬לפרטים נוספים ניתן לפנות‬
‫לאגודת הסטודנטים בטלפון מס' ‪.14-8292433‬‬
‫‪ .7‬בריכה ‪ -‬הכניסה לבריכת הטכניון הנה באמצעות הצגת כרטיס סטודנט‪.‬‬
‫‪ .8‬ביטוח לאומי וביטוח בריאות‪ -‬כל תושב ישראל בן ‪ 18‬ומעלה חייב על‪-‬פי חוק בתשלום דמי ביטוח לאומי‬
‫וביטוח בריאות‪ .‬המוסד לביטוח הלאומי ישלח פנקסים לתשלום לסטודנטים במוסד להשכלה גבוהה‬
‫אשר אינם עובדים‪ ,‬ומדי רבעון יהיה עליכם לשלם את דמי הביטוח הלאומי והבריאות‪ .‬לפרטים נוספים‬
‫פנו לאתר האינטרנט של ביטוח לאומי‪. http://www.btl.gov.il :‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪01‬‬
‫ח‪ .‬מלגות‬
‫משרד החינוך והקרן לסיוע לחיילים משוחררים מעניקים מלגות שכר לימוד מלא או חלקי ודמי קיום חודשיים‪,‬‬
‫בהתאם למצב הכלכלי והחברתי בו מצוי התלמיד‪ .‬דיון בנושא המלגות מתקיים כחודש לאחר תחילת הלימודים‬
‫בפועל‪ ,‬תלמיד שבתיקו לא יהיו הטפסים הרלוונטיים לבקשת המלגה לא ידון בוועדה‪ .‬הודעה על זכאות למלגה‬
‫תתקבל במהלך הטרימסטר הראשון ללימודים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬קיימת אפשרות לתלמידים מצטיינים לקבלת מלגה במהלך שנת הלימודים‪.‬‬
‫ט‪ .‬מעונות‬
‫החל מראשית חודש יולי ‪ 1011‬ועד אמצע ספטמבר ‪ ,1011‬יידרשו דיירי המעונות לפנות את המעונות‬
‫לטובת שיפוצים‪ .‬בתקופה זו יתגוררו דיירי המעונות במקומות חלופיים מחוץ לקמפוס‪.‬‬
‫שעות קבלה‬
‫להלן שעות הקבלה של סגל מנהלת המכינה‪ ,‬בעבור תלמידיה‪.‬‬
‫שרה צוקר‪ ,‬אתי שחל‪ ,‬מרגלית גלבמן‬
‫א'‪-‬ג'‪ ,‬ה' בעת ההפסקות‬
‫ביום ד' אין קבלת קהל‪.‬‬
‫מזכירות‬
‫בילהה כספי‬
‫בכל יום בין השעות‬
‫יועצות‬
‫כוכי ויגודצקי‪ ,‬עדי חביבי‪ ,‬זומרפלד ענבר‬
‫תמר ניסימוב‬
‫א'‪-‬ג'‪ ,‬ה' בעת ההפסקות‬
‫ביום ד' אין קבלת קהל‪.‬‬
‫מרכז פדגוגי‬
‫בן קיני‬
‫על פי תיאום מראש‪.‬‬
‫מנהל המכינה‬
‫מולי דותן‬
‫על פי תיאום מראש‪.‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪00‬‬
‫{‪}14:11 ,12:11 ,11:11‬‬
‫‪11:11-14:31‬‬
‫{‪}14:11 ,12:11 ,11:11‬‬
‫‪ .1‬לוח פעילות – תאריכים‬
‫פתיחת טרימסטר א'‬
‫‪11.10.11‬‬
‫א'‬
‫*מבחן פטור באנגלית (גם לעולים)‬
‫‪25.11.11‬‬
‫ג'‬
‫אמצע‪-‬משווה מתמטיקה‬
‫‪16.12.11‬‬
‫ו'‬
‫אמצע‪-‬משווה פיסיקה‬
‫‪22.12.11‬‬
‫ה'‬
‫מבחן במתמטיקה טרימסטר א'‬
‫‪12.1.12‬‬
‫ה'‬
‫פתיחת טרימסטר ב'‬
‫‪15.1.11‬‬
‫א'‬
‫מבחן מחצית בכתיבה מדעית‬
‫‪21.1.12‬‬
‫ו'‬
‫*מבחן באנגלית טרימסטר א'‬
‫‪27.1.12‬‬
‫ו'‬
‫מבחן מכאניקה בגרות‬
‫‪24.2.12‬‬
‫ו'‬
‫מבחן מכאניקה גמר‬
‫‪26.2.12‬‬
‫א'‬
‫מבחן באנגלית טרימסטר ב'‬
‫‪16.3.12‬‬
‫ו'‬
‫אלקטרומגנטיות‪-‬אמצע‬
‫‪16.4.12‬‬
‫ב'‬
‫מבחן במתמטיקה טרימסטר ב'‬
‫‪21.4.12‬‬
‫ו'‬
‫פתיחת טרימסטר ג'‬
‫‪11.4.11‬‬
‫א'‬
‫מבחן גמר כתיבה מדעית‬
‫‪4.5.12‬‬
‫ו'‬
‫*מבחן גמר באנגלית (גמר ובגרות)‬
‫‪25.5.12‬‬
‫ו'‬
‫מבחן בגרות במתמטיקה‬
‫‪26.7.12‬‬
‫ה'‬
‫מבחן גמר במתמטיקה‬
‫‪27.7.12‬‬
‫ו'‬
‫מבחן קרינה וחומר‪ ,‬בגרות וגמר‬
‫‪3.8.12‬‬
‫ו'‬
‫מבחן בגרות באלקטרומגנטיות‬
‫‪3.8.12‬‬
‫ו'‬
‫מבחן אלקטרומגנטיות גמר מכינה‬
‫‪5.8.12‬‬
‫א'‬
‫מועד ב' מתמטיקה‬
‫‪12.8.12‬‬
‫א'‬
‫מועד ב' פיזיקה‬
‫‪19.8.12‬‬
‫א'‬
‫שינוי עדיפות לפקולטה‬
‫‪18.8.11‬‬
‫ג'‬
‫טקס סיום‬
‫‪18.8.11‬‬
‫ג'‬
‫* לבחינת פטור אנגלית ולבחינות הטרימסטר יש להביא מילון אנגלי‪-‬אנגלי‪-‬‬
‫עברי‪ ,‬רצוי אוקספורד‪.‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪02‬‬
‫‪ .3‬מועדי מעבדות‬
‫השבוע‬
‫שמתחיל‬
‫בתאריך*‬
‫טרימ'‬
‫הערות לביצוע‬
‫מס'‬
‫שיעור הכנה‬
‫‪13.11.11‬‬
‫א'‬
‫באודיטוריום‬
‫נפילת גופים‬
‫‪21.11.11‬‬
‫א'‬
‫לימוד אקסל‬
‫‪27.11.11‬‬
‫א'‬
‫‪2‬‬
‫החוק השני של ניוטון**‪ -‬חלק א ‪ +‬ב‬
‫‪4.12.11‬‬
‫א'‬
‫‪1‬‬
‫שם הניסוי‬
‫‪11.12.11‬‬
‫‪3‬‬
‫חוק הוק **‬
‫‪15.1.12‬‬
‫א'‬
‫‪4‬‬
‫שימור תנע‬
‫‪29.1.12‬‬
‫ב'‬
‫‪5‬‬
‫תנועה הרמונית פשוטה **‬
‫‪12.2.12‬‬
‫ב'‬
‫‪6‬‬
‫גלים במיתר (ניסוי בביצוע עצמאי)‬
‫‪4.3.12‬‬
‫ב'‬
‫השלמות מכניקה‬
‫‪11.3.12‬‬
‫ב'‬
‫‪7‬‬
‫מיפוי שדה חשמלי‬
‫‪25.3.12‬‬
‫ב'‬
‫‪8‬‬
‫חוק גאוס **‬
‫‪1.4.12‬‬
‫ב'‬
‫‪9‬‬
‫חוק אוהם **‬
‫‪6.5.12‬‬
‫ג'‬
‫‪11‬‬
‫כא"מ והתנגדות פנימית **‬
‫‪13.5.12‬‬
‫ג'‬
‫השלמות חשמל‬
‫‪27.5.12‬‬
‫ב'‪+‬ג'‬
‫‪11‬‬
‫קבל (ניסוי בביצוע עצמאי)‬
‫‪3.6.12‬‬
‫ג'‬
‫‪12‬‬
‫שדה מגנטי (ניסוי בביצוע עצמאי)‬
‫‪11.6.12‬‬
‫ג'‬
‫‪13‬‬
‫חוקי שבירה‬
‫‪17.6.12‬‬
‫ג'‬
‫‪14‬‬
‫עדשה דקה** (ניסוי בביצוע עצמאי)‬
‫‪8.7.12‬‬
‫ג'‬
‫‪15‬‬
‫ספקטרומטר סריג‬
‫‪15.7.12‬‬
‫ג'‬
‫השלמות כלליות‬
‫‪22.7.12‬‬
‫ג'‬
‫השלמות כלליות‬
‫‪29.7.12‬‬
‫ג'‬
‫* הודעה על תאריך המעבדה תינתן באמצעות מערכת השעות השבועית‪.‬‬
‫** מעבדה ארוכה‪.‬‬
‫לתשומת לבכם‪:‬‬
‫במערכת השעות לכל כתה מיועד חלון זמן למעבדה ‪ /‬שעור פיזיקה‪ .‬בשבוע בו אין מעבדה יתקיים שעור‬
‫פיסיקה רגיל‪ .‬מעבדות המתקיימות בשיעור הראשון יחלו בשעה ‪ ,8:00‬בשיעור השני יחלו בשעה ‪,10:15‬‬
‫בשיעור השלישי יחלו בשעה ‪ ,11:30‬ובשיעור הרביעי יחלו בשעה ‪ ,14:30‬זאת אם לא נכתב אחרת‬
‫במערכת השעות השבועית‪.‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪03‬‬
‫‪ .4‬לוח חופשות ומועדים‬
‫חנוכה‬
‫‪25-26.12.11‬‬
‫פורים‬
‫‪8.3.12‬‬
‫פסח‬
‫‪8-12.4.12‬‬
‫יום הזיכרון ויום העצמאות‬
‫‪25-26.4.12‬‬
‫שבועות‬
‫‪27.5.12‬‬
‫יום הסטודנט‬
‫‪17.5.12‬‬
‫חופשה לטובת פסיכומטרי יולי‬
‫‪24.6 – 5.7.12‬‬
‫צום ט' באב‬
‫‪29.7.12‬‬
‫‏‪11/00/00‬‏‪00:01‬‏לפנה"צ‬
‫‪04‬‬

Similar documents