KATALOG PROSTOIZBIRNIH DEJAVNOSTI

Transcription

KATALOG PROSTOIZBIRNIH DEJAVNOSTI
KATALOG PROSTOIZBIRNIH
DEJAVNOSTI
ŠOLSKO LETO 2015/16
ŠIFRA: 1
KNJIGA Z MOJE NOČNE OMARICE
- literarna delavnica
Poljubno branje izbranih leposlovnih del, pogovori ob knjigah
(srečanje 1x tedensko v mesecu aprilu), obisk gledališke
predstave, izdelava plakata.
20 ur
OBISK KNJIŽNEGA SEJMA, CANKARJEV DOM (24.11.2015
- 28.11.2015)
Ogled knjižnega sejma in udeležba na vsaj eni spremljevalni
prireditvi: Forum za obiskovalce, Poskusimo besedo.
4 ure
ŠIFRA: 3
MENTOR: Tomaž Žitnik
FILMSKI KLUB
Ogled poljubnega filma (enkrat mesečno) in pogovor o filmu.
20 ur
Cena vstopnice
ŠIFRA: 4
TEKMOVANJE
V
ZNANJU
SLOVENŠČINE
CANKARJEVO PRIZNANJE 2015/16
Priprave na tekmovanja, udeležba na tekmovanjih.
ZA
20-25 ur
ŠIFRA: 5
MENTOR: A. Tomšič Grgurič, Ada
Perko
TEKMOVANJE ZA PRIZNANJE ZELENO PERO 2015/16
Spoznavanje novinarskih žanrov,
raziskovalno okoljsko
novinarstvo, priprave na tekmovanje, organizacija in udeležba
na tekmovanjih.
15-20ur
ŠIFRA: 6
PREGLEDNO VODSTVO PO STALNI ZBIRKI NARODNE
GALERIJE V LJUBLJANI Z NASLOVOM
'KDO SEDI OKOLI DOMAČEGA OGNJIŠČA?'
Voden ogled
2 uri
ŠIFRA: 7
PREGLEDNO VODSTVO PO STALNI ZBIRKI NARODNE
GALERIJE V LJUBLJANI Z NASLOVOM
MOTIVI V UMETNOSTI: UMETNOST NA SLOVENSKEM
2 uri
MENTOR: Karin Kozamernik
Voden ogled
ŠIFRA: 8
PREGLEDNO VODSTVO PO STALNI ZBIRKI NARODNE
GALERIJE V LJUBLJANI Z NASLOVOM
UMETNOSTNO POPOTOVANJE: BAROK
3 ure
MENTOR: Karin Kozamernik
ŠIFRA: 9
Voden ogled z delovno mapo
PREGLEDNO VODSTVO PO STALNI ZBIRKI NARODNE
GALERIJE V LJUBLJANI Z NASLOVOM
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA V STALNI ZBIRKI
5€
3 ure
MENTOR: Karin Kozamernik
Voden ogled in diskusija v angleškem jeziku
(Zadostuje osnovno znanje angleščine.)
ŠIFRA: 10
MENTOR: Dagmar Pirnovar
UČINKOVITO UČENJE
Prilagoditev učenja, zbrano učenje, urejenost zapiskov,
različne oblike miselnih vzorcev, načrtovanje pridobivanja
ocen, organiziranost učenja (primerno za višje letnike).
MENTOR: Alma Repar
ŠIFRA: 2
MENTOR: Alma Repar
MENTOR: A. Tomšič Grgurič, K.
Juvan Berič, E. Klanjšek Tomšič, I.
Justin
MENTOR: Karin Kozamernik
3€
3€
5€
4 ure
ŠIFRA: 11
TEČAJ PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO IZ
MATEMATIKE ZA DIJAKE 4. LETNIKOV
Priprava na splošno maturo iz matematike za dijake 4. letnikov.
25 ur
ŠIFRA: 12
TEČAJ CPP IN PP
Tečaji in izpiti za pridobitev vozniškega dovoljenja.
ŠIFRA: 13
UNESCO PROJEKTI
MENTOR: Marjana Pezdirc Kolnik
Sodelovanje na srečanjih, ki jih prireja UNESCO ASPnet, in pri
dejavnostih, ki jih prireja SGGOŠ v okviru UNESCO programa.
20 ur
20 €
(tečaj CPP)
28,72 €
(PP tečaj)
55,64 €
(PP izpit)
8-12
ur
dejavnost
prevoz
ŠIFRA: 14
STROKOVNA EKSKURZIJA: MUNCHEN,
OBISK NEMŠKEGA MUZEJA
Ogled Nemškega muzeja in mesta.
MENTOR: Igor Perko
MENTOR: Biljana Postolova
ŠIFRA: 15
MENTOR: Biljana Postolova
ŠIFRA: 16
MENTOR: Biljana Postolova
STROKOVNA EKSKURZIJA:
SARAJEVO, TRAVNIK, JAJCE
Ogled mesta Sarajevo, mostov, Baščaršije, hiše I. Andriča v
Travniku in muzej Avnoja v Jajcu.
STROKOVNA EKSKURZIJA: AMSTERDAM - BRUSELJ
AMSTERDAM - DELFT–ROTTERDAM–DEN HAAG
Ogled muzejev, arhitekture, kanalov, mlinov na veter.
27 ur
50 € - 55 €
(odvisno od
prijav)
42 ur
145 € - 150 €
(odvisno od
prijav)
42 ur
250 €
(odvisno
prijav)
20 ur
do 200 €
od
ŠIFRA: 17
MENTOR: Bojana Carli Arsovič, M.
Bizjak
SMUČARSKI VIKEND V AVSTRIJI
Smučanje na dveh avstrijskih smučiščih .
ŠIFRA: 18
RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN EKSKURZIJE (v primeru
raziskovanja)
Individualno vodenje različnih raziskovalnih dejavnosti in
oblikovanje raziskovalnih nalog.
30 ur
ŠIFRA: 19
MENTOR: Janko Brunček
FESTIVAL KAMNA PLISKOVICA
Promocija kamnoseštva na festivalu - predstavitev šole,
demonstracija obdelave.
8 ur
ŠIFRA: 20
MENTOR: Janko Brunček
OGLED KAMNOLOMA IN KAMNOSEŠKEGA PODJETJA
Ogled kamnoloma, strojne in ročne delavnice.
8 ur
Cena prevoza
ŠIFRA: 21
ERASMUS – NOVE METODE IZVAJANJA PUD ZA
KAMNOSEKE
Nov model izvajanja PUD za kamnoseke, priročnik za izvedbo.
20 ur
MOJA ZAMISEL – NAŠ PROJEKT, DELAVNICA ZA
NADARJENE
Izpeljava zamisli do uspešne izvedbe na ustvarjalen in
zabaven način.
3x2 uri
TEHNIČNI DAN ZA OŠ OBSOTELJSKO KOZJANSKE
REGIJE NA DVORCU STRMOL V ROGATCU
Predstavitev poklicev, mentorstvo in demonstracija obdelave
kamna, izdelava ptičje hišice, izdelava mozaika. (za dijake SPI)
10 ur
MENTOR: Ada Perko
MENTOR: M. Štembal Capuder
ŠIFRA: 22
MENTOR: M. Štembal Capuder
ŠIFRA: 23
MENTOR: M. Štembal Capuder
na
30 €/delavnico
št.
št.
št.
ŠIFRA: 24
MENTOR: M. Štembal Capuder
ŠOLA PRENOVE – SANACIJA OMETOV
Ogled prenove ometov na kašči v Stari Vrhniki, ogled postopka
žganja apna, odstranjevanja poškodovanih ometov in
nanašanja novih ometov.
4 ure
ŠIFRA: 25
ŠOLA PRENOVE – PREDAVANJA NA FAKULTETI ZA
ARHITEKTURO
Pravna ureditev varovanja kulturne dediščine, postopki pri
prenovi dediščine, primeri dobre prakse, potrebna sanacija
zgradb.
6 ur
MENTOR: M. Štembal Capuder
ŠIFRA: 100
MENTOR: zunanji
DEJAVNOST PO LASTNI IZBIRI**
**K tem dejavnostim se štejejo dejavnosti, ki jih opravljate celo leto oz. daljše obdobje pod mentorstvom učitelja,
trenerja ipd. (obiskovanje glasbene šole, aktivnosti v taborniški zvezi, redni treningi in tekmovanja v športnem klubu…)
NAVODILA ZA DIJAKE





Na določeno dejavnost se prijavite tako, da v seznam čitljivo vpišete šifro dejavnosti. Če ste izbrali
dejavnost po lastni izbiri, poleg šifre 100 napišite tudi ime izvajalca (društva, glasbene šole …).
Mogoče je kombinirati različne dejavnosti (seštevati ure dveh ali več dejavnosti).
Mentorji vas bodo povabili na prvi sestanek z objavo ali s plakatom na oglasni deski v avli šole. Vsak
mentor vam bo natančno razložil kriterije za uspešno opravljeno dejavnost.
Po uspešno opravljeni dejavnosti in poravnanih finančnih obveznostih, povezanih z dejavnostmi, vam bodo
mentorji izpolnili in potrdili obrazec prostoizbirnih dejavnosti (dobite ga na šolski spletni strani), ki ga boste izročili
razredniku in s tem v celoti opravili prostoizbirne vsebine za šolsko leto 2015/16.
Pogoj za napredovanje v višji letnik sta uspešno opravljena oba sklopa IND - obvezni del in prosta izbira.
OPOMBA: Delovne prakse in dela v podjetju ni mogoče uveljavljati kot prostoizbirno dejavnost.
V spodnji tabeli je navedeno potrebno število ur za prostoizbirne dejavnosti po letnikih:
Izobr. program in letnik
Prosta izbira
Nižje poklicno izobraževanje (1. letnik)
12
Nižje poklicno izobraževanje (2. letnik)
4
Srednje poklicno izobraževanje (1. letnik)
10
Srednje poklicno izobraževanje (2. letnik)
Srednje poklicno izobraževanje (3. letnik)
20
0
Srednje strokovno izobraževanje (1. letnik)
11
Srednje strokovno izobraževanje (2. letnik)
27
Srednje strokovno izobraževanje (3. letnik)
28
Srednje strokovno izobraževanje (4. letnik)
12
Poklicno-tehn. izobraževanje (1. letnik)
19
Poklicno-tehn. izobraževanje (2. letnik)
5
Organizatorka IND
Staša Krstič Florjanič
Ljubljana, 14. september 2015