KATALOG PROSTOIZBIRNIH DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2014/15

Comments

Transcription

KATALOG PROSTOIZBIRNIH DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO 2014/15
KATALOG PROSTOIZBIRNIH
DEJAVNOSTI
ŠOLSKO LETO 2014/15
ŠIFRA: 1
KNJIGA Z MOJE NOČNE OMARICE
- literarna delavnica
Poljubno branje izbranih leposlovnih del,
pogovori ob knjigah (srečanje 1x tedensko v
mesecu aprilu), obisk gledališke predstave,
izdelava plakata.
20 ur
OBISK KNJIŽNEGA SEJMA,
CANKARJEV DOM (26.11. – 30.11.2014)
Ogled knjižnega sejma in udeležba na vsaj eni
spremljevalni prireditvi: Forum za obiskovalce,
Poskusimo besedo.
4 ure
ŠIFRA: 3
MENTOR: Igor Perko
GLASBENA DEJAVNOST
Priprava glasbenih nastopov za šolske
prireditve.
24 ur
ŠIFRA: 4
TEČAJ CPP IN PP
Tečaji in izpiti za pridobitev vozniškega
dovoljenja.
20 ur
20 €
ŠIFRA: 5
UNESCO PROJEKTI
MENTOR: Marjana Pezdirc
Kolnik
Sodelovanje na srečanjih, ki jih prireja
UNESCO ASPnet, in dejavnostih, ki jih prireja
SGGOŠ v okviru UNESCO programa.
8-12 ur na
dejavnost
prevoz,
kotizacija
MENTOR: Alma Repar
ŠIFRA: 2
MENTOR: Alma Repar
ŠIFRA: 6
STROKOVNA EKSKURZIJA:
MUNCHEN,
OBISK TEHNIŠKEGA MUZEJA
MENTOR: Biljana Postolova Ogled tehniškega muzeja in mesta.
28 ur
ŠIFRA: 7
STROKOVNA EKSKURZIJA:
SARAJEVO, MOSTAR, POČITELJ
MENTOR: Biljana Postolova Strokovna ekskurzija v povojno Sarajevo,
ogled starega novega mosta v Mostarju, mosta
na Neretvi ter UNESCO-vega mesta Počitelj.
42 ur
ŠIFRA: 8
42 ur
STROKOVNA EKSKURZIJA:
MAKEDONIJA
1
52€ - 60€
135€ - 145€
MENTOR: Biljana Postolova Ogled observatorija, mesteca Kratovo, Skopja,
Ohrida.
199-210€
ŠIFRA: 9
MENTOR: Bojana
Suhadolnik
EKSKURZIJA NA DUNAJ
Ogled zgodovinskih znamenitosti, arhitekture,
znamenitih dvorcev, cerkva.
12 ur
45- €
ŠIFRA: 10
MENTOR: Bojana Carli
Arsovič
SMUČARSKI VIKEND PLANICA
Sobota – smučanje na Višarjah (Mt. Lussari)
Nedelja – smučanje na Osojščici (Gerlitzen)
20 ur
100€
ŠIFRA: 11
KARIERNO-PODJETNIŠKE
DEJAVNOSTI
Krožek, udeležba na karierno-podjetniškem
dogodku, delavnice, tabori, realizacija poslovne
zamisli v okviru dijaškega zagonskega (startup) podjetja…
3-4 ure na
dogodek
večina dejav.
brezplačnih
ŠIFRA: 12
MENTOR: Petra Žirovnik
Grudnik
SODELOVANJE NA INFORMATIVI 2015
Pomoč pri promociji šole na informativi 2015.
30 ur
ŠIFRA: 13
MENTOR: Nataša Kolar
PROMOCIJA ŠOLE
Sodelovanje pri promociji šole na
osnovnošolskih sejmih in tržnicah.
30 ur
ŠIFRA: 14
MENTOR: Nataša Kolar
PRIREDITVE NA ŠOLI
Sodelovanje na šolskih prireditvah (vodenje,
recitacije, dramski, pevski nastopi).
30 ur
ŠIFRA: 15
MENTOR: Ada Perko
RAZISKOVALNE NALOGE
Individualno vodenje različnih raziskovalnih
dejavnosti in oblikovanje raziskovalnih nalog.
ŠIFRA: 16
MENTOR: Borut Križnar
EKO vrt
Spoznavanje osnov vrtnarjenja.
10 ur
ŠIFRA: 17
MENTOR: Janko Brunček
FESTIVAL KAMNA PLISKOVICA
Promocija kamnoseštva na festivalu predstavitev šole, demonstracija obdelave.
36 ur
ŠIFRA: 18
12 ur
DVOREC STRMOL, ROGATEC:
RAZSTAVA KAMNOSEŠKIH IZDELKOV
Priprava in postavitev razstave.
MENTOR: Helena Fortič
MENTOR: Maja Štembal
Capuder
ŠIFRA: 19
MENTOR: Janko Brunček
OGLED KAMNOLOMA IN
KAMNOSEŠKEGA PODJETJA
Ogled kamnoloma, strojne in ročne delavnice.
2
8 ur
prevoz
ŠIFRA: 20
MENTOR: Maja Štembal
Capuder
8 ur
USTVARJANJE VSEBINE RAZREDNIH
UR PO METODI »DRAGON DREAMING«
ZA ČLANE DIJAŠKE SKUPNOSTI
Ustvarjanje vsebin razrednih ur v 4 fazah sanjanje, planiranje, izvajanje in proslavljanje.
ŠIFRA: 100
MENTOR: zunanji
DELOVNA PRAKSA V PODJETJU*
ŠIFRA: 200
MENTOR: zunanji
DEJAVNOST PO LASTNI IZBIRI**
3
SPLOŠNA NAVODILA
* Na obrazec za prijave vpišite svoje ime in priimek, šifro dejavnosti (npr. 100) in pod
opombe tudi ime podjetja, kjer opravljate to dejavnost in kjer vam bo vaš mentor izpolnil in
potrdil obrazec prostoizbirnih dejavnosti, ki ga dobite na spletni strani šole.
**K tem dejavnostim se štejejo dejavnosti, ki jih opravljate celo leto oz. daljše obdobje pod
mentorstvom učitelja, trenerja ipd. (obiskovanje glasbene šole, aktivnosti v taborniški
zvezi, redni treningi in tekmovanja v športnem klubu…)
Na obrazec za prijave vpišite svoje ime in priimek, šifro dejavnosti (200) in pod opombe tudi
ime društva, glasbene šole itd., kjer opravljate to dejavnost in kjer vam bo vaš mentor potrdil
obrazec prostoizbirnih dejavnosti, ki ga dobite na spletni strani šole.
V tabeli je navedeno potrebno število ur za prostoizbirne dejavnosti po letnikih:
Izobr. program in letnik
Nižje pok. izobr. (1. letnik)
Nižje pok. izobr. (2. letnik)
Prosta izbira
12
4
Srednje pok. izobr. (1. Letnik)
Srednje pok. izobr. (2. Letnik)
Srednje pok. izobr. (3. Letnik)
Sr. strokovno izobr. (1.letnik)
Sr. Strokovno izobr.(2.letnik)
Sr. strokovno izobr. (3.let.)
Sr. strokovno izobr. (4. letnik)
Pokl.-tehn. izobr. (1. letnik)
Pokl.-tehn. izobr. (2. letnik)
10
20
0
11
27
28
12
19
5
Možno je kombinirati različne dejavnosti (seštevati ure dveh ali več dejavnosti).
Za podrobnejše informacije se obrnite na mentorje.
Mentorji vas bodo povabili na prvi sestanek z objavo ali s plakatom na oglasni deski v
avli šole.
Vsak mentor vam bo natančno razložil kriterije za uspešno opravljeno dejavnost. Po uspešno
opravljeni dejavnosti in poravnanih finančnih obveznostih v zvezi z dejavnostmi vam bodo
mentorji izpolnili in potrdili obrazec prostoizbirnih dejavnosti(dobite ga na šolski spletni
strani), ki ga boste izročili razredniku. S tem ste v celoti opravili prostoizbirne vsebine za
šolsko leto 2014/15.
KAKO SE PRIJAVLJAMO K DOLOČENI DEJAVNOSTI:
 Na obrazec čitljivo vpišite šifro dejavnosti.
 Obrazec za prijavo obvezno izpolnite tudi dijaki, ki nameravate prostoizbirno
dejavnost opraviti z zunanjimi mentorji – šifri dejavnosti: 100 in 200 (npr. obiskovanje
glasbene šole, aktivnosti v taborniški zvezi, praksa v delovni organizaciji, ipd.); ostala
navodila si obvezno preberite pod šiframa dejavnosti 100 in 200. Evidenca je potrebna zato,
da ne bi ob koncu leta prihajalo do kakršnihkoli zapletov.
4