VISOkO UČINkOVITO ČISTILO zA

Transcription

VISOkO UČINkOVITO ČISTILO zA
Visoko učinkovito čistilo za odstranjevanje olj in maščob
PODROČJE UPORABE
GASTRO PUR se uporablja v vseh živilsko predelovalnih obratih kot so menze, pekarne in mesnice,
kakor tudi na vseh na alkalije obstojnih površinah kot so jeklo, steklo, ploščice in porcelan.
TEHNIČNA INFORMACIJA
10 litrski kanister
Karton 12 X 1 liter
Karton z 12 refil vrečkami
UPORABA
GASTRO PUR odmeriti glede na stopnjo umazanije.
Priporočeni odmerki:
• Za čiščenje večjih površin uporabiti 0,25–10 % koncentracijo.
• Za čiščenje močno umazanih površin uporabiti do 30 % koncentracijo.
Sprati s čisto vodo.
Šifra 36047
Šifra 36044
Šifra 36045
RAZVRSTITEV: DRAŽILNO-Xi, Draži kožo.
LASTNOSTI SREDSTVA
• Preizkušeno čistilo za keramične obloge v kopališčih
• Odlikuje ga odlična moč odstranjevanja maščob, olja in rje
• Optimalno za odpadne vode, ker hitro reemulgira v lovilcih olj in maščob
• Z nevtralnim vonjem
• Brez klora in fosfatov
• HACCP izjava na voljo
SESTAVINE
5 % ali več, vendar manj kot 15 % neionske površinsko aktivne snovi, manj kot 5 % fosfonatov,
anionske površinsko aktivne snovi, dišave, dodatki za izboljšanje topnosti, barvila.
Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in
poiskati zdravniško pomoč. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi primerne zaščitne
rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati
embalažo ali etiketo.
pH-vrednost
0
2
4
6
8
10 12 14
Podatki na tehničnem listu so odraz našega trenutnega
znanja in izkušenj. Iz njega ne izhajajo nobene
obveznosti. 06/12
DR.SCHNELL Chemie GmbH . Taunusstraße 19 . D-80807 Munich
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 . Fax +49/(0)89/35 06 08 47 . www.dr-schnell.com . [email protected]