Datum: - Merkur

Transcription

Datum: - Merkur
MERKUR trgovina, d.d.
SPLET, MARKETING IN MERCHANDISING
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
telefon: (04) 258 80 00, telefaks: (04) 258 88 05
Navodila za vnos podatkov o vaših izdelkih
Sodobna tehnologija nam omogoča učinkovitejšo in lažjo
pripravo in obdelavo podatkov. Zaradi raznolikosti programske
opreme in varnostnih nastavitev smo pripravili postopek za
najenostavnejši vnos podatkov, ki temelji na vnaprej
pripravljenih vrednostih. Kljub temu lahko pride do tehničnih ali
vsebinskih neskladnosti, zato vas v primeru težav prosimo za
razumevanje in pripravljenost na skupno iskanje rešitev in
kvalitetno izmenjavo relevantnih podatkov, ki bodo
potrošnikom omogočili lažjo in hitrejšo nakupno odločitev.
Osnovni podatki:




Ob prvem zagonu datoteke se bo na
zaslonu pojavilo varnostno opozorilo.
Naše datoteke so popolnoma varne zato
vas prosimo, da omogočite vsebino s
klikom na gumb »Omogoči vsebino«.
Datoteka vsebuje makre, ki
omogočajo vnos več vrednosti
hkrati
Namigi za delo:

Začetni zagon datoteke
Datoteka je pripravljena v obliki
preglednice v programu Microsoft
Excel 2010
Za vnos podatkov priporočamo
program Microsoft Excel 2013,
2010 ali 2007
Prejeto datoteko shranite na
lokalni disk, saj bo vnos podatkov
na tak način hitrejši
Datoteko shranjujte sproti, da se
izognete morebitnim poškodbam
datoteke ali neželenemu izbrisu
podatkov
Slika 1: Onemogočeni makri
Pomoč:

Varnostno opozorilo
V kolikor se pojavi dodatno okno o
pozivu k spremembi datoteke v
zaupanja vreden dokument vas
prosimo, da spremembo potrdite s
klikom na gumb »Da«.

Slika 2: Zaupanja vreden dokument
Za tehnično pomoč pri varnostnih
nastavitvah vaše programske
opreme se obrnite na vašega
skrbnika informacijske opreme
Za vsebinsko pomoč pri
izpolnjevanju posameznih polj se
obrnite na vašega skrbnika v
Merkurju
Datoteka je pripravljena
Datoteka je pripravljena na vnos
podatkov. Določena polja so zaklenjena,
saj vas želimo zaščititi pred neželeno
spremembo ključnih podatkov.
Prosimo vas, da ne spreminjate imena,
nastavitev datoteke in ne brišete
posameznih vrstic in stolpcev.
NM-001
Oznaka: 000_Navodila_za_vnos_podatkov_1.17_SLO.docx
Slika 3: Polja za vnos podatkov
Datum izpisa: 16.2.2015 12:26
Izpisal: MATIC TURK
Stran: 1/4
MERKUR trgovina, d.d.
SPLET, MARKETING IN MERCHANDISING
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
telefon: (04) 258 80 00, telefaks: (04) 258 88 05
Dobavni rok v delovnih dneh:
Polje DOBAVNI ROK V
DELOVNIH DNEH
Dobavni rok je opredeljen v delovnih
dnevih in je čas od prejema naročila do
dobave blaga na centralno skladišče ali
trgovski center. Obstoječa vrednost je
vrednost, ki je zavedena v Merkurjevem
sistemu. V kolikor se razlikuje od
dejanske vrednosti, jo popravite na
ustrezno.


Potrošnikom želimo zagotoviti
čimkrajši dobavni rok
Dobavni rok v Spletnem centru
Merkur ne bo izpostavljen
Slika 4: Polje dobavni rok
v delovnih dneh
Primeri:
5, 10, 15, 25 …
Polje NAJMANJŠA PRODAJNA
KOLIČINA
Najmanjša prodajna količina je
opredeljena glede na enoto mere artikla
in je najmanjša količina za naročanje s
strani Merkurja. Vnesite količino z
ustrezno enoto mere v ustrezno polje.
Slika 5: Polje najmanjša
prodajna količina
Primeri:
6 kos, 10 L, 1 paket …
Slikovni prikaz:

Polje SLIKA
Slike morajo biti barvno korektne z
ustrezno ostrino, postavitvijo artikla,
perspektivo in v enem od formatov:
- jpg – najnižja ločljivost 800X800px
(velja za krajšo stranico)
- eps/tiff – najmanj 300DPI pri krajši
dolžini stranice 70mm
V kolikor je v polju vrednost DA pomeni,
da eno sliko za omenjeni artikel že
imamo. V primeru, da slike nimamo ali
je razpoložljivih več slik, jih lahko
posredujete skrbniku preko e-pošte,
CD/DVD nosilca, USB medija, povezave
aplikacij za izmenjavo datotek, vašega
FTP strežnika 1ali Merkur FTP strežnika
SLON2.

Slika 6: Polje slika
Slika je lahko poimenovana
po Merkurjevi ŠIFRI ali EAN številki:
84958475.jpg
247367556827.jpg

Artikel lahko izpostavimo preko
več različnih zornih kotov ali
drugih podrobnosti (gumb,
dodatki, nagrade artiklov …)
Omogočite kupcu prikaz praktične
uporabe izdelkov v njihovi naravni
velikosti in ambientu
JPG Ločljivost slike lahko preverite
s programom Raziskovalec /
Windows Explorer. Postavite se na
sliko in z desnim klikom miške
označite Lastnosti. V zavihku
Povzetek kliknite na gumb
Dodatno.
V kolikor obstaja več slik za artikel, jih
poimenujemo na sledeč način:
84958475a.jpg
84958475b.jpg
234736752876a.jpg
234736757284b.jpg
V polje SLIKA ne vnašate ničesar.
1
2
V kolikor želite posredovati slike preko vašega FTP strežnika, vas prosimo za povezavo z uporabniškim dostopom.
V kolikor želite posredovati slike preko našega FTP strežnika se obrnite na skrbnika za natančna navodila.
NM-001
Oznaka: 000_Navodila_za_vnos_podatkov_1.17_SLO.docx
Datum izpisa: 16.2.2015 12:26
Izpisal: MATIC TURK
Stran: 2/4
MERKUR trgovina, d.d.
SPLET, MARKETING IN MERCHANDISING
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
telefon: (04) 258 80 00, telefaks: (04) 258 88 05
Video vsebine:
Polje VIDEO

V primeru, da obstajajo video povezave
do artiklov, ki prikazujejo njihovo
uporabo ali predstavitev določene
tehnologije in so koristne za potrošnika
pri nakupni odločitvi, v polje vnesite
URL povezave.
V polje VIDEO lahko vnesete več URL
povezav, ki jih ločite s podpičjem.

Slika 7: Polje video
https://www.youtube.com/
watch?v=pzouvnuQktU
Najbolj razširjena platforma za
izmenjavo video vsebin je
www.youtube.com
Svetujemo vam, da pred objavo
video vsebin preverite avtorske
pravice in pridobite dovoljenje
proizvajalca oziroma lastnika
avtorskih pravic
Naziv artikla:
Polje NAZIV ARTIKLA

Podatke znotraj polja naziv artikla
temeljito preglejte in po potrebi
popravite napačne podatke. Naziv
artikla je v splošnem sestavljen iz vrste,
poimenovanja, znamke in tipa.

Slika 8: Polje naziv artikla
KROŽNA ŽAGA BLACK&DECKER KS 1300
vrsta, poimenovanje, znamka, tip

Naziv naj bo čim krajši, vendar
besed ne okrajšujemo
V naziv ne uvrščamo lastnosti, ki
pri uporabi izdelka niso
pomembne (POKONČNI MEŠALNIK
ZA HRANO TOP SHOP
NUTRIBULLET)
Za kupca mora biti popolnoma
razumljiv in ne sme vsebovati
nepotrebnih podvajanj besed
Opis artikla:

Polje OPIS ARTIKLA
V polje opis artikla vpišite oziroma
dodajte obširno predstavitev izdelka.
Vsebuje podatke o materialu, lastnostih,
ubesedenimi tehničnimi lastnostmi in
sinonimi. Razlaga posamezne funkcije in
opisuje njihov namen ter uporabniško
izkušnjo pri uporabi artikla.
Vnaša se v obliki stavkov z malimi
tiskanimi črkami in vsemi ločili.
Vrstni red podatkov naj bo razporejen
glede na pomembnost podatkov.
NM-001
Oznaka: 000_Navodila_za_vnos_podatkov_1.17_SLO.docx


Slika 9: Polje opis artikla
Primer opisa:
Pralni stroj Bosch Maxx 7 VarioPerfetc
WAE2632TF ima zmogljivost pranja do
7 kg in omogoča pranje s programi za
volno, svilo in športna oblačila.
VarioPerfect funkcija omogoča tudi …
Datum izpisa: 16.2.2015 12:26
Izpisal: MATIC TURK


Pri opisu artikla bodite
osredotočeni na kupca
Izpostavite rešitev problema s
katerim bo kupec po nakupu z
praktično uporabljal izdelek
V polju opis artikla se določene
besede lahko ponovijo
Tujke uporabljamo le izjemoma in
jih po potrebi pojasnimo
Uporabljamo le splošno
prepoznane kratice
Stran: 3/4
MERKUR trgovina, d.d.
SPLET, MARKETING IN MERCHANDISING
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
telefon: (04) 258 80 00, telefaks: (04) 258 88 05
Prednosti:

Polja PREDNOSTI
Prednosti služijo kot osnova za nasvete
in izpostavitve ter povzemajo korist za
kupca ter lastnosti po katerih se artikel
razlikuje od konkurenčnih. Pomembno
je, da imajo sporočilno vrednost za
kupca. Izpostavimo lahko največ 3
prednosti. Vnašajo se vsaka posebej kot
enostavčna poved.

Vsak artikel ima lahko svojo
prednost oziroma korist za kupca
Izpostavljajo razloge za nakup
artikla
Slika 10: Polja prednosti
Primeri prednosti:
Ne poškoduje vrhnjega sloja parketa.
Priročno doziranje na odprtini ohišja.
Primerna za košnjo obrobnih površin.
Karakteristike:

Polja KARAKTERISTIKE
Karakteristike so namenjene tehničnim
lastnostim izdelka. Obvezne
karakteristike so označene z vrednostjo
OBVEZNO=DA.
S klikom na puščico ob desnem robu
celice se pojavi spustni seznam, na
katerem izberete želeno vrednost.
V kolikor v spustnem seznamu ni
ustrezne vrednosti, lahko vpišete v
celico predlog, ki ga bomo skušali vnesti
v svoj sistem.
V kolikor artikel v našem sistemu nima
karakteristike, lahko vpišete novo
karakteristiki v naslednji prost stolpec.

Slika 11: Polja karakteristike
Definirajo lastnosti artiklov in ga
obenem diferencirajo od
primerljivih artiklov
Pri brskanju na spletu omogočajo
filtriranje in primerjanje večje
količine artiklov
Primeri karakteristik:
TEŽA: 1,7 KG
MOČ MOTORJA: 280 W
ŠIRINA: 60 CM
UČINEK PRANJA: A
Polje OPOMBE
V polje opombe vpišite vse ostale
opombe, za katere menite, da bodo
spletnim urednikom pomagale pri
bogatenju podatkov artikla in
prodajnemu osebju pri prodaji.
NM-001
Oznaka: 000_Navodila_za_vnos_podatkov_1.17_SLO.docx
Datum izpisa: 16.2.2015 12:26
Izpisal: MATIC TURK
Stran: 4/4