OBVESTILO O ODSTOPU POGODBE IN OBRAZEC

Transcription

OBVESTILO O ODSTOPU POGODBE IN OBRAZEC
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE STVARNE NAPAKE- VRAČILO ARTIKLA
PODATKI PODJETJA:
SUBAN D.O.O., Goriška cesta 56. 5270 Ajdovščina
PODATKI KUPCA:
ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA:_____________________________________________
IME IN PRIIMEK KUPCA:____________________________________________________
NASLOV KUPCA:___________________________________________________________
Telefon ali e-mail:____________________________________________________________
NAZIV VRNJENEGA ARTIKLA IN PODROBNEJŠI OPIS NAPAKE ZA
UVELJAVLJANJE STVARNE NAPAKE:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DATUM, KO JE BILA STVARNA NAPAKA ODKRITA:___________________________
V PRIMERU, DA BO UGOTOVLJENO, DA JE STVARNA NAPAKA UTEMELJENA,
ŽELIM: (ustrezno obkrožite):
1. VRAČILO KUPNINE, NAVEDITE ŠTEVILKO TRR____________________________,
ODPRT PRI BANKI__________________________________________________________
2. ZAMENJAVO ZA ENAK ARTIKEL
3. ODPRAVO NAPAKE
DATUM IN PODPIS KUPCA:___________________________________________