Reklamacijski zapisnik

Transcription

Reklamacijski zapisnik
GMT d.o.o.
Cvetkova ulica 34,
9000 Murska Sobota
ID za DDV: SI90084985
TRR: 02340-0012457220
PE Murska Sobota
Tišinska 29k,
9000 Murska Sobota
REKLAMACIJSKI ZAPISNIK ŠT.: _______ z dne: _____________
Podatki o kupcu: (izpolni kupec)
Naziv: _____________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Kontaktna oseba:___________________________Tel.št.:____________________________________
Podatki o vozilu: (izpolni kupec)
Znamka:____________________ Tip:_____________________Oznaka motorja:__________________
Moč motorja:________Delovna prostornina:______ Leto izdelave:______ Reg.označba: ___________
Št. šasije - VIN: ________________________________________________
Stanje km pri vgradnji:_____________________ Stanje km pri demontaži: ______________________
Vgradil (delavnica/servis): _____________________________________________________________
Datum vgradnje: ____________________________ Datum demontaže: ________________________
Podatki artikla:
Kat.št.artikla:____________________Naziv artikla:_____________________________ Količina:_____
Datum nakupa:__________________ Račun nakupa artikla:__________________________________
Opis napake, motnje, stanje:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Reklamacija rešena dne: _______________________________
Stranki se prizna dobropis št.: ___________________________ Datum: ________________________
Reklamacija zavrnjena (razlog opis): _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
OBVEZNE PRILOGE:
 fotokopija računa ali dobavnice artikla
 račun servisne delavnice o opravljeni storitvi
 fotokopija prometnega dovoljenja vozila
Dodatni stroški: strošek vgradnje/izgradnje v višini: _________ eur. Obvezna priloga račun!
Blago od stranke prevzel:____________________ PE: ________________ Podpis: ________________
V reklamacijo prejel: __________________________________ Podpis:_________________________
Popolnost in pravilnost podatkov potrjuje: ________________________________________________
Podpis: _____________________________________
Kraj: _______________________________________ Datum:_________________________________